Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente"

Transcriptie

1 Jaarlijkse Algemene Vergadering Van de MotorSportGroep Universiteit Twente Dinsdag 2 maart 2010 De kleine zaal, Vrijhof UT Aanvang 20:00 uur

2 Inhoudsopgave Pagina Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering Toelichting op de agenda 4 Notulen HALV Jaarverslag 17 Financieel jaarverslag 26 Verslag Kascontrole commissie 35 Verslag Barteam coördinator 37 Verslag Merchandise 38 Verenigingsbeleid Voorstellen en hamerstukken 41 Openingsbalans Begroting MSG

3 Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering maart 2010, 20:00, Kleine zaal, Vrijhof 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen bestuur 4. Notulen vorige JAV 5. Jaarverslag 6. Financieel jaarverslag 7. Dechargering en benoeming kascontrolecommissie 8. Verslag en dechargeren barteamcoördinator 9. Dechargeren overige commissies 10. Verslag merchandise 10. Erelidbokaal 11. WVTTK 12. Rondvraag 13. Dechargeren bestuur 2009 en chargeren bestuur Pauze Verenigingsbeleid 15. Voorstellen en hamerstukken aan de JAV 16. Benoeming barteamcoördinator 17. Benoeming commissies 18. Vaststellen begroting, tarieven en subsidies 19. WVTTK 20. Rondvraag 21. Sluiting 3

4 Toelichting op de agenda Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen bestuur 4. Notulen vorige JAV De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) van 14 oktober 2009 zijn te vinden vanaf pagina 7. Voorstel: goedkeuren van de notulen van de HALV van 14 oktober Jaarverslag Het jaarverslag begint op pagina 17. Voorstel: Het jaarverslag over 2009 goed te keuren. 6. Financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag begint op pagina 26. De kascommissie zal verslag uitbrengen, het verslag staat op pagina 34. Voorstel: Het financieel jaarverslag over 2009 goed te keuren. 7. Dechargering en benoeming kascontrolecommissie Deze commissie bestaat uit Albert Molderink, Erik Simmers en Anne Franssens. 8. Verslag en dechargeren barteamcoördinator De barteamcoördinator doet verslag van het jaar Het geschreven jaarverslag is te vinden op pagina 35. Voorstel: De barteamcoördinator te dechargeren. 9. Dechargeren overige commissies De overige commissies bestonden dit jaar uit de volgende personen: Regiotrialcommissie: RikBusschers, StefanDams, TimonDijkstra, Ivo Schoenmaker, Thomas Smit. Achterhorstcommissie: Timon Dijkstra. Hokcommissie: Anne Franssens, Frank de Goeij, Niels Groenouwe, Simon Louwsma, Joost van der Wiel. Internetcommissie: Vincent Arkesteijn, Stefan Dams, Anne Franssens, Albert Molderink, Steven van der Vegt. Lustrumcommissie: Albert Molderink, Daniel Philippens, Erik Simmers, Thomas Smit. Kascontrolecommissie: Anne Franssens, Albert Molderink, Erik Simmers. Voorstel: Deze commissies te dechargeren. 10. Erelidbokaal De erelidbokaal wordt toegekend aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de MSG. 11. WVTTK 4

5 12. Rondvraag 13. Dechargeren bestuur 2009 en Chargeren bestuur Op de JAV treedt het huidige bestuur af en wordt een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur 2009 bestaat uit: Rob Wijsman (Voorzitter) Reinder Hilarius (Secretaris) Mark Bouwman (Penningmeester) Joost v/d Wiel (Hokcommissaris Timon Dijkstra (Motorencommissaris) Stefan Dams (Bestuurslid) Het bestuur dient uit minimaal 5, maximaal 9 personen te bestaan, met goedkeuring van de JAV kan dit aantal ook minder zijn. Maximaal een bestuurslid mag een niet-lid zijn van de vereniging. De voorzitter wordt door de vergadering direct in functie gekozen. Voor 2010 wordt door het bestuur van 2009 voorgedragen: Stefan Dams (Voorzitter) Arno Wedzinga (Secretaris) Thomas Smit (Penningmeester) Lennard Terpstra (Motorencommissaris) Steven v/d Vegt (Hokcommissaris) Tom van Boven (EvCo en BarCo) Voorstel: Het bestuur 2009 te dechargeren en het kandidaatsbestuur te chargeren in een hamerslag Pauze Verenigingsbeleid Het verenigingsbeleid voor 2010 begint op pagina 39. Het nieuwe bestuur zal dit beleidsplan toelichten. 15. Voorstellen en hamerstukken aan de JAV Op pagina 41 staan een paar kwesties waarover het nieuwe bestuur een voorstel wil doen aan de JAV. Voorstel: Deze stukken aannemen. 16. Benoeming barteamcoördinator. 17. Benoeming commissies Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar veel enthousiaste mensen voor alle commissies. De commissies zijn: Regiotrialcommissie, Hok-/milieucommissie, Internetcommissie, Achterhorstcommissie, Motorencommissie, Lustrumcommissie, 5

6 Kascontrolecommissie. Iedereen die geïnteresseerd is in deelname in een commissie kan zich voor, tijdens en na de JAV opgeven bij het nieuwe bestuur: 18. Vaststellen begroting, tarieven en subsidies Een voorstel voor de begroting voor het komend jaar staat op pagina 41 en verder. In het afgelopen jaar zijn de volgende bedragen van toepassing geweest: Contributie: EUR 30,00 Minimale donatie EUR 25,00 Kosten trialpas: EUR 38,50 (MSG korting, officiële prijs 43,50) Subsidie trialpas: EUR 22,50 (dus kosten voor een lid zijn EUR 16,00) B&M en olie: afgeronde kostprijs Advertenties Kleplichter: Hele pagina: EUR 57,00 Halve pagina EUR 34, WVTTK 20. Rondvraag 21. Sluiting 6

7 Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering HALV MSG 14 oktober 2009 Kleine zaal, Vrijhof UT Aanwezig (leden): Rob Wijsman, Timon Dijkstra, Mark Bouwman, Joost van der Wiel, Stefan Dams, Reinder Hilarius, Albert Molderink, Steven van der Vegt, Egbert Bouwmeester, Simon Louwsma (gemachtigd door Thea van Westen), Thomas Smit (gaat in de pauze weg en machtigt Steven van der Vegt). Aanwezig (donateurs): Anne-Freerk de Jager, Ineke Koene, Michel Speelman (kwam later binnen) Afwezig met afmelding: Sebastian Kriebitzsch, Tim Wolda, Wilco Bongers. Afwezig zonder afmelding: De rest van de MSG. 1. Opening: 20:09 2. Vaststellen agenda: geen op- of aanmerkingen, vastgesteld. 3. Mededelingen bestuur: Rob: Op p22 is er een zin fout geformuleerd, halverwege de pagina: artikel 13.1: kilometervergoeding is toegevoegd, in overleg met de KasCO is er besloten om een kilometervergoeding in te stellen. Dit moet worden veranderd naar: artikel 13.1: kilometervergoeding is toegevoegd, na inlichtingen te hebben ingewonnen bij een lid van de KasCO is er besloten om een kilometervergoeding in te stellen. 4. Notulen vorige JAV: Schrijf- en spelfouten kunnen g d worden naar de secretaris. Anne: Op de website staat Anne-fr(anssens), dit moet Anne de J. zijn. Dit staat wel goed in de notulen maar is verkeerd op de website gezet. De notulen worden goedgekeurd. 6. Kosten evenementen: Rob licht toe dat als we zo door gaan het budget voor evenementen ruim overschrijden. Simon vraagt naar een specificatie van de kosten. Albert vraagt of we niet konden inschatten dat deze kosten zo hoog uit zouden vallen en of het niet beter was geweest een evenement te laten zitten. Mark legt uit dat evenementen goed bezocht worden en dat mede hierdoor de kosten erg hoog uitvielen. Simon: Waarom is er dan ook subsidie aan donateurs gegeven? Rob: Dit is op de afgelopen JAV besproken en iets om volgend jaar aan te passen. Albert: Hoe hoog komen we nu uit, met de activiteiten die nu nog gepland zijn? Mark zegt dat er geen begroting voor alle evenementen gemaakt is. Albert vindt dit onhandig en vindt dat er een begroting per evenement gemaakt had moeten worden. Dit is voor volgend jaar om dit uit te splitsen. Simon vindt het een kwalijke zaak dat er geen begroting is: dit kan niet zo. 7

8 Anne: Evenementen zijn belangrijk voor de MSG dus we kunnen nu niet gewoon daarmee ophouden. Er kan gekeken worden wat er in de vorige jaren hiervoor begroot is. Joost: We hebben wel naar de kosten van herfstkamperen gekeken maar het niet per evenement uitgesplitst, mede omdat we extra geld hadden gekregen bij de vorige JAV. Thomas: De CARDAN- en KETTING-avonden zijn ook erg goed bezocht. Michel: Dit moet volgend jaar beter bekeken worden, want het is nu niet duidelijk hoe we uitkomen. Simon vraagt of we een voorstel voor een nieuw budget hebben. Bestuur: We denken rond de 900 euro uit te komen. Reinder: Het sponsoren van kampeerevenementen kost erg veel. Rob: We waren niet van plan winterkamperen te sponsoren. Er volgt een discussie over hoe hoog het budget zou moeten worden. Het budget wordt verhoogd naar 1000,-. 8. Voorstel: Aanschaf groot gereedschap: Albert: Er zijn helaas erg weinig leden voor dit soort beslissingen. Simon: Is hier niet 1/3 van de leden voor nodig? Albert: Nee, dachten we vorig jaar ook, maar dat is niet zo. Discussie volgt. De conclusie is dat het allemaal wel klopt. Het is jammer dat er weinig leden op de HALV zijn maar als de afwezige leden wilden blijkbaar geen inspraak. Anne denkt dat er wel interesse zou zijn in een TIG apparaat, en ook volgens Albert is hier wel meer vraag naar. Discussie volgt over de mogelijkheden en of het mogelijk is (al dan niet na aanpassing) om met ons huidige apparaat aluminium te lassen. Hieruit volgt dat een TIG apparaat weinig meerwaarde heeft boven het huidige apparaat omdat het voornamelijk voordelen biedt bij het lassen van plaatmateriaal. Albert vindt het financiële plaatje netjes. Hij merkt wel op dat een groot deel van ons eigen vermogen vast zit in motoren, olie en B&M: de liquide middelen zijn beperkt. Reinder: Het Sportcentrum wilde een specificatie van hoe ons vermogen is opgebouwd omdat ze het vrij groot vonden. Discussie volgt over liquide middelen en vermogen. Anne: Is het nodig zo veel olie te hebben? Joost: We hebben een inkoop afspraak, op deze manier is het het goedkoopst. Anne: Als het weinig scheelt, zouden we ook kleinere hoeveelheden kunnen kopen zodat er meer geld vrij blijft voor andere dingen. Thomas: Dit willen we juist niet, want dan hebben we te veel geld los. Albert: Ik mis de optie het gehele hok te vernieuwen en het standaard gereedschap te vernieuwen en upgraden. Rob: Dit is overbodig, want het gereedschap en het hok verkeren in goede staat. Steven: Ik zie liever meer klein materiaal dan een enkel groot stuk gereedschap. Bijvoorbeeld een CO 2 meter. Er volgt een discussie over een CO2 meter, Joost licht het een en ander toe en legt uit waarom het niet echt geschikt is. 8

9 Joost: Als er klachten over het gereedschap zijn dan hoor ik dat graag en vervang ik het. Als het wat minder, vies of oud is dan zie ik dat niet als een reden om het te vervangen. Albert: Hoe zit het met het montagedraad? Stefan: Dit valt onder de verbruiksmaterialen (B&M) en wordt geregeld. Albert: Waarom kan er nu zo veel geld uitgeven worden terwijl er geen buis voor de afzuiging kon komen? Steven: Waarom kunnen we deze niet gewoon zomaar kopen? Rob: Dat zijn kleinere aanschaffen. We willen nu een eenmalige aanschaf van groot materiaal doen. Reinder: Als we graag willen dat dit soort middelgrote dingen makkelijker aangeschaft kunnen worden dan zou de gereedschapspost verhoogd moeten worden. Discussie hierover. Rob: Het gereedschap is in principe bedoeld voor onderhoud aan de trial en minimotoren. Albert: Klein materiaal valt onder de hokbegroting en als er genoeg mensen vragen naar bijvoorbeeld een CO 2 meter dan moet dit toch kunnen? Joost: Ja dit zou kunnen, maar het is vervelend als er dan te weinig geld overblijft om het basisgereedschap te kunnen vervangen. Daarom is dit meer iets om aan het eind van het jaar aan te schaffen als er geld over is. Egbert: Wordt er vanavond over het grote gereedschap gestemd en beslist? Rob: ja, dat is de bedoeling. Joost geeft toelichting op de voorstellen. Albert wil graag gebruiksrichtlijnen per voorstel bespreken. Egbert: kunnen we vanavond niet een inschatting maken hoe vaak dingen gebruikt gaan worden? Thomas: Ultrasoon is een voorbeeld van een apparaat wat je gebruikt als je het hebt. Discussie over noodzaak, nut en gebruik. Discussie over hoe een ultrasoon reiniger gebruikt kan en mag worden. Egbert: wat zijn de lopende kosten van zo n apparaat? Wat kost het medium? Discussie over de kosten van vloeistof en reiniging. Michel: Al jaren hoor ik van veel mensen dat ze een ultrasoonreiniger zouden willen, maar voor ieder apparaat geldt: Waar laat je het en gaat het stuk? Joost: Van een ultrasoonreiniger kun je wel zeggen dat het vrij MSG-proof is, als hij vies wordt kan hij schoon worden gemaakt. Er wordt natuurlijk een keuze gemaakt voor een degelijk apparaat wat lang mee gaat en goed te onderhouden is. Joost gaat verder met toelichting van het bandenapparaat. Albert en Simon vinden 500 euro wel duur voor handmatig banden apparaat. Joost: 500 euro is inderdaad vrij hoog, maar het is worst-case scenario. 9

10 Rob: Ik zou niet mijn sportbanden willen vervangen met het huidige apparaat en statisch balanceren lijkt me niks. Discussie over het huidige apparaat, eventuele vervangingen en de toegevoegde waarde. Albert: Hoe vaak maak je er nou gebruik van? En is het niet alleen nodig voor sportbanden? Rob: Als er bijvoorbeeld een automatisch apparaat staat dan gebruik je het sneller. Discussie over het gebruik van een automatische machine en de veiligheid hiervan. Ook komt ten sprake of we dit vanuit ons sportoogpunt kunnen verantwoorden naar het sportcentrum. Simon: Gaan er met zo n apparaat ook echt meer mensen bij de club hun banden verwisselen? Rob: ik denk van wel want het scheelt aanzienlijk in de kosten op een set banden. Joost: Ik denk dat het ook veel praktischer is dan je wielen loshalen en wegbrengen. Anne: Hoe zit het met het dynamisch balanceren? Joost: De machine geeft exact aan waar je hoeveel gewicht moet aanbrengen. Statisch kan wel goed, maar gaat sneller fout. De genoemde prijzen zijn nieuwprijzen. Discussie volgt over haalbaarheid en redelijkheid van de prijzen en of materiaal nieuw of tweedehands aangeschaft moet worden. Albert: Hoe groot zijn deze machines en waar komen ze te staan? Joost: De bandenlichter komt op de plaats van de huidige tafel, de balanceermachine op de plaats van de oude draaibank, de vuilnisbak moet dan wel weer ergens anders staan. Rob: De oude neemt nu ook veel ruimte in terwijl hij niet gebruikt wordt, als deze weggehaald wordt win je hier ruimte mee. Thomas: Als het nieuwe apparaat iets meer ruimte in neemt en wel gebruikt wordt dan moet dat toch niet zo n probleem zijn? Rob: Er heeft ook een draaibank gestaan, dat ging ook. Joost licht het lasapparaat toe: Albert: Er mag nog steeds een nieuw lasapparaat gekocht worden, ook als we nu beslissen wat anders te kopen. Thomas: Er is al twee jaar een discussie of het huidige lasapparaat vervangen moet worden terwijl hij nog gewoon werkt. Albert: Hij wordt gewoon minder en er kan niks meer aan opgeknapt of vervangen worden, als hij dus kapot gaat dan kan er gewoon een andere gekocht worden. Er volgt een discussie over wel of niet vervangen/aanschaffen van een lasapparaat. De conclusie is dat zolang de huidige nog goed genoeg werkt dat deze niet vervangen zal worden. Zodra deze het begeeft kan er gewoon een vervanger gekocht worden. Joost licht straalkast + compressor toe waarop discussie over straalmedium en onderhoud volgt. 10

11 Egbert: Er zijn goede afspraken voor het gebruik nodig. Thomas: Is zo n apparaat niet erg groot tegenover het gebruik? Albert: Komt er niet ontzettend veel rommel van? In het hok mag er ook niet gespoten worden, slaat het stof van die machine niet overal op neer? Joost: Ik denk dat het stuiven wel meevalt. Discussie over damp, troep en stuiven. Albert: Een straalkast is waarschijnlijk niet MSG-proof is en eigenlijk te groot voor het hok. Michel: Hij zal ongeveer zo groot als de huidige reinigingskast zijn. Discussie over de grootte en wat er maximaal in moet kunnen. Joost: Hij zou op de plaats van slijpmachine kunnen staan, die dan een andere plek moet krijgen. Als we het zouden willen dan zou het kunnen. Michel vindt het wel bij de aard van de MSG passen. Anne: hoe gaat het in de praktijk met vervuiling van het straalgrit? Hier wordt over gediscussieerd. Ook de kosten van het straalgrit en het gebruik wordt besproken. Joost licht de freesbank toe: Michel en Albert: Betalen de leden zelf de frezen en het materiaal? Met de oude draaibank was dit een probleem. Discussie over eventuele club-frezen en dat de huidige boren ook kapot gaan door onvoorzichtig gebruik. Michel: Ik vindt het wel een bezwaar dat het ter vervanging van de huidige kolomboor gaat terwijl iedereen hiermee overweg kan. Simon: Als de kolomboor niet weg zou gaan wordt het een stuk aantrekkelijker. Rob: ik denk dat een freesbank gewoon te groot is voor in het hok. Discussie over het nut van een freesbank voor de MSG. Reinder: de machine is wel handig voor de club, maar ik denk niet MSG-proof. Joost: Maar na een avond weet je hoe hij werkt. Egbert: Het duurzaam gebruiken van frezen blijft lastig. Mark: Volgens mij blijft het gebruik van een freesbank lastig. Nogmaals een discussie over het gebruik en de aanschaf van frezen. Simon: Het is wel echt een toevoeging. Steven: Ik denk dat veel meer mensen zelf banden gaan vervangen dan dat ze zelf onderdelen gaan maken. Discussie over de aanschaf van banden online en bij de dealer en wat het bespaart om het zelf te doen. Simon: Wat doen we met de afvoer van banden? Timon: Dit moeten leden zelf regelen, of opgespaard worden in het hok. 11

12 Albert: Dat is lastig, banden zijn chemisch afval. Joost: De HoCo moet toch naar het chemisch afval omdat hij daar ook heen moet voor de olie. Albert: Als er een band per week komt moet er regelmatig worden afgevoerd. Rob: ik denk dat de MSG best de banden kan afvoeren en kosten door berekenen naar de leden. Thomas: Ze nemen wel veel ruimte in beslag. Simon: Zijn er nog aanvullende voorstellen? Ineke: Is het een optie om een nieuwe compressor te kopen? Rob: ja, maar als de huidige kapot gaat dan is er geld om hem te vervangen. Joost licht de financiering toe en legt uit dat er nog 800 euro overblijft in de hokreservering pot om een nieuwe compressor te kopen. Preventief vervangen vindt hij niet nodig. Stefan: Dit geld ook voor het lasapparaat. Albert: En ook voor de boormachines en andere apparatuur. Albert: De 800 euro die overblijft, is erg weinig tegenover de waarde van het hok, mocht de compressor stuk gaan dan is er geen reservering meer over om iets anders te vervangen. Discussie hierover in met het oog op de staat van de huidige apparatuur en de grote van de reservering. Rob: Is er iemand van mening dat de verhouding verlaging eigen vermogen en hokreservering veranderd moet worden? Albert: Met het Sportcentrum in het achterhoofd, zou ik het omdraaien. Simon: Ik stel 50/50 voor. Discussie over de bedoeling van de hokreservering. Mark: Ieder jaar gaat de hokreservering met 225 omhoog. Rob: Dan kan ons voorstel prima. Thomas: Ik ben het wel met Albert en Simon eens en ben voor 50/50 Discussie over hoeveel geld er overblijft na al de reserveringen. Mark licht dit toe. Het voorstel om de aanschaf van het groot gereedschap voor 50% uit de hokreservering en voor 50% uit het eigen vermogen te financieren wordt unaniem aangenomen. Michel: Ik wil voorstellen om een accu conditiemeter en acculader aan te schaffen. Joost: is de huidige lader slecht? Michel: De staat is al jaren discutabel. Michel een goedkope nieuwe kost ongeveer 60 euro, voor 250 euro is er een die een heel testrapport maakt. Simon: We hebben nu wel de kans om iets groots aan te schaffen, dus het is misschien beter om het geld niet aan een aantal kleine dingen uit te geven. Albert: Voor de volgende JAV kunnen van dit soort kleine dingen hamerstukken worden gemaakt. Discussie over de aanschaf van een nieuwe acculader en wat andere kleine apparatuur. Nogmaals een discussie of een TIG toch een optie is om aan te schaffen. 12

13 Pauze om 22:02. 22:19, de vergadering wordt hervat. Rob: De stemmethode wordt erg lastig, er kunnen dingen gecombineerd worden, er zijn veel opties en er zijn weinig stemmen. Albert: Is er een freesbank te koop voor 1500 euro? Anders valt die optie al af. Egbert: Volgens mij zijn ze duurder en je wilt kwaliteit. Michel: Als er de tijd wordt genomen iets te vinden dan kan dat zeer lucratief zijn. Joost: Bij de duurdere machines gaan we natuurlijk zoeken voor een koopje of tweedehands. Rob stelt voor om iedereen een stem te geven en eerst eens kijken wat er naar voren komt. Egbert: Maken we de 1500 euro op of kiezen we voor een enkel voorstel? Er volgt een uitgebreide discussie over de manier van stemmen en de opties. Uiteindelijk worden er vier opties samengesteld en krijgt ieder lid één stem. De vier opties zijn: 1 Ultrasoon apparaat + handmatig bandenapparaat met statisch balanceren. 2 Ultrasoon apparaat + bandenmachine met statisch balanceren. 3 Ultrasoon apparaat + straalkast + compressor. 4 Freesbank. Uitslag: Optie # stemmen De beslissing is dus gevallen op een freesbank. 9. Voorstel: Wijzigen Huishoudelijk Reglement Rob licht dit toe. Albert: Er waren geen rode boekjes meer beschikbaar. Reinder: Dit komt omdat er meerdere oude versies in omloop zijn, de huidige versie die we aan willen passen is te zien op de beamer. Albert: Als er geen rechten aan ontleend kunnen worden dan kunnen er ook geen plichten worden opgelegd. Discussie of het zo wel geformuleerd kan en mag worden. Michel: We moeten er geen vage disclamers in willen stoppen, het voegt niks toe en het wordt er alleen maar onduidelijker van. De wijziging van artikel 1 wordt afgewezen. De wijziging van artikel 4 wordt aangenomen. 13

14 Discussie over artikel 5 en hoe het beleid nu wordt uitgevoerd. De wijziging van artikel 5 wordt aangenomen. Egbert: Hoe zit het met de sleutel en de attributen van de aanhanger? Stefan: In de reglementen staat dat deze ook in de zelfde staat geretourneerd dienen te worden. Michel: Hoe zit het met de boete per dag/dagdeel, dit is onduidelijk. Stefan licht dit toe en ter verduidelijking wordt dagdeel geschrapt. Michel: Mogen donateurs gebruik maken van de aanhanger? Discussie of dit mag en niet in strijd is met de regels van de SU omdat donateurs geen Xtra-card hebben. Albert stelt voor om aan donateurs 5 euro huur te vragen voor de leenperiode. Discussie hierover en dit wordt toegevoegd. Het gewijzigde artikel 9 wordt aangenomen. De wijziging van artikel 12 wordt aangenomen. Albert: Ik ben tegen artikel 13 omdat we nog nooit kilometervergoeding hebben gegeven en ik vindt niet dat de penningmeester hierover alleen mag beslissen. Rob: Het is niet het idee dat dit voor kleine ritjes gebeurt maar als een lid voor de vereniging op pad is dan moet dit toch mogelijk zijn? Simon: Hoe zit het dan met een camping uitzoeken of routes uitzetten? Rob: Dat is voor eigen kosten, het is voor niet recreatieve dingen bedoeld. Mark: De HoCo maakt een aantal kleine ritten die samen behoorlijk optellen. Albert: Is dat nu niet mogelijk dan? Waarom moet het expliciet in het HR? Het kan ook op met de huidige declaraties als het bestuur vindt dat het verdiend is. Discussie hierover. Rob: Op dit moment is het dus zo dat het bestuur er over beslist of een kilometervergoeding gehonoreerd wordt. Artikel 13.1 wordt afgewezen. Steven: Wat zijn de kosten van een werkstudent? Joost: Meer dan 10 euro per uur. Simon: Waarom veranderen als het nog nooit geïnd is? Rob: Het wordt nu slecht bijgehouden als dit beter gaat willen we dit wel innen als het nodig is. Steven: Wanneer geldt dit? Als je niet komt opdraven of als je niet draait? Rob: Dit is als je al ingedeeld bent maar niet kunt of komt. Egbert: Wat als je een hokpas hebt maar niet wilt? Reinder: Het is lastig omdat er maar 6 bardiensten zijn en het kan voorkomen dat je die dagen niet kunt. Joost: het idee met het nieuwe systeem is dat je kunt bijhouden hoe vaak iemand bardienst heeft gedraaid zodat je mensen die niet genoeg bardiensten draaien kunt aanspreken. 14

15 Michel: Als iemand zich systematisch onttrekt van bardiensten dan moeten hier gevolgen aan zitten. Discussie over maatregelen en sancties voor mensen die systematisch geen bardienst draaien. Albert: Er moet een sanctie komen voor mensen die systematisch niets doen, bijvoorbeeld hun hokpas afnemen. Discussie gaat verder over het aantal actieve leden met een hokpas. Discussie gaat verder over het probleem dat mensen geen bardienst willen draaien en dat hier geen maatregel tegenover staat. Michel komt met het voorstel dat als je twee perioden geen bardienst draait dat er dan een boete tegenover staat. Albert: Misschien is dit meer iets voor een volgende ALV Reinder: Dan laten we het nu zo totdat er een goed werkend barsysteem is met meer overzicht. De wijzigingen van artikel 14 worden afgewezen. Michel: Waarvoor dient artikel 16? Rob: Dit is een stukje informatie. Discussie over het nut. De wijzigingen van artikel 17 worden aangenomen. De wijzigingen van artikel worden aangenomen. Rob stelt voor om onder voorbehoud van de gemaakte wijzigingen het nieuwe HR aan te nemen. Het nieuwe HR wordt aangenomen. 10. Lustrum: Rob: De lustrumcommissie heeft aangeven een nieuw jong lid te willen. Albert: Dimitri heeft per mail aangegeven dat hij er niet in wil, er moet dus gehamerd worden om hem te dechargeren. Rob: Hij mag er gewoon uit stappen, hiervoor hoeft niet gehamerd te worden Discussie over chargeren en dechargeren. Albert licht toe waarom ze een nieuw lid willen; de commissie bestaat voornamelijk uit oudere leden die waarschijnlijk niet meer lid zijn bij het volgende lustrum. Het zou makkelijk zijn als er iemand in de commissie komt die over 5 jaar ook nog lid is. Rob dechargeert Dimitri. 11. WVTTK: Rondvraag: Simon: Hulde voor de bouwers van de aanhanger,het is erg gaaf dat er een is gemaakt. 15

16 Anne: Wil iemand de puzzelrit spullen meenemen? Steven: Hoeveel leden hebben we aan de introductie overgehouden? Reinder: Vier en nog een aantal geïnteresseerden. 13. Sluiting: 23:45 16

17 Jaarverslag Voorzitter: Het bestuursjaar zit er voor mij als voorzitter weer op, tijd voor een jaarverslag. Laten we bij het begin beginnen; de vorming van het nieuwe bestuur. Ik kreeg de indruk dat het bestuur heel enthousiast was om dingen aan te pakken en dat er veel frisse ideeën leefde. Dit bleek, vond ik, ook wel uit het beleid dat werd gemaakt. Maar toen moesten we starten, en de plannen in de praktijk brengen. Al snel bleek het bestuur een hecht team. Met veel enthousiasme werden zaken opgepakt en plannen gesmeed. Plannen waren vaak (te) ambitieus, maar dat is alleen maar prima. Doordat ik al een MSG bestuursjaar had gedaan, kon ik soms beter inschatten wat al eens geprobeerd was, wat haalbaar was en wat te proberen is. Op deze manier werd er aan ideeën gewerkt en er werden soms zaken geregeld en bereikt die daarvoor soms niet haalbaar werden geacht. Soms ook kwamen de ambitieuze ideeën op een dood spoor of bleek het niet haalbaar, maar ook dat hoort erbij. Het is in ieder geval geprobeerd. Toch zijn aardig wat van deze ideeën naast de traditionele functionele bestuurstaken uitgewerkt en uitgevoerd. Vooral het hebben van een extra bestuurslid droeg hier erg aan bij. Wat grotere projecten, zoals het afzuigsysteem en de aanhanger, wat een te grote taak was voor andere bestuursleden om op te pakken kon Stefan leiden of oppakken. Maar ook naast de serieuze uitvoering van taken was er binnen het bestuur ook tijd voor gezelligheid en een goede vriendschap, wat goed is voor de samenwerking binnen het bestuur en de uitstraling binnen de vereniging en daarbuiten. Zo waren er goede banden met externe partijen, zoals het sportcentrum, kantine en sportraad. Erg belangrijk! Maar ook binnen de vereniging was het bestuur mijns inziens goed zichtbaar en aanspreekbaar. Vaak was het merendeel van het bestuur toch wel op dinsdagavond in het hok te vinden. Ook droeg het bij aan het succesvol tot stand komen van een legendarische eerste versie van een jarenlange traditie van MSG bestuursritten. Hier kijkt denk toch wel het hele bestuur met veel plezier op terug. Uiteraard waren er ook, zoals altijd, ook afgelopen jaar ook punten die beter hadden gekund. Zo hadden sommige zaken, zoals enkele evenementen, iets strakker geregeld kunnen worden. Dit leverde soms alleen achter en soms zowel voor als achter de schermen wat last-minute regelwerk op. We hebben geprobeerd alles in de gaten te houden en goed te regelen, maar ook wij (ondergetekende meegerekend uiteraard) zijn weleens even wat dingen vergeten. Ook vind ik het jammer dat het commissie-systeem op de manier van het afgelopen jaar (en daarvoor) eigenlijk niet goed werkt omdat er niet echt duidelijke afspraken over zijn. Dit is jammer, want met goed functionerende commissies is er meer te bereiken en worden sommige bestuursfunctionarissen minder belast. Het is een idee om dit komend jaar duidelijker te regelen. Na het schrijven van dit stuk kan ik concluderen dat ik een top-bestuursjaar heb gehad als voorzitter! Ik draag nu vol vertrouwen het stokje over aan de (kandidaat)voorzitter Stefan (althans, daar gaan we vanuit). Ik zou zeggen: Nieuw bestuur, zet m op en maak er weer een mooi jaar van! Maar hier heb ik het volste vertrouwen in. Groetjes en tot in het hok, Rob Wijsman Voorzitter 17

18 Jaarverslag secretaris: In een jaar kan er veel gebeuren, dit geldt zeker ook voor de MSG. Zo heeft de verjonging van de afgelopen jaren doorgezet. Op het moment van schrijven zijn er 68 leden, dit is een groei van 12 leden of 21%. Van deze leden zijn er maar liefst 20 dit jaar lid geworden. Acht leden hebben zich afgemeld of zijn verder gegaan als donateur. Het aantal donateurs is helaas wel wat gedaald en staat nu op 76, 8 minder dan vorig jaar. Ook binnen de functie van secretaris hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden. Waarvan de grootste in de vorm van het nieuwe online ledenbestand. De verwachting is dat dit aankomend jaar volledig geïmplementeerd zal worden en dat dit volgende secretarissen het nodige werk zal besparen. Op het gebied van het beheer van het ledenbestand zijn de zaken aardig verlopen. Het ledenbestand was over het algemeen up-to-date en volledig, de sporadische kwijtgeraakte daargelaten. De Xtra-card controles zijn dit jaar goed verlopen, het merendeel van de leden zorgde er zelf netjes voor. Doormiddel van de nodige herinneringen werden dan de rest van de leden ook over de streep getrokken. Dit heeft dan ook geresulteerd in slechts twee boetes, waarvan er uiteindelijk een onterecht bleek te zijn. De andere is door het lid zelf betaald. Eerlijkheidshalve wil ik het dan ook nog even hebben over de notulen, dit was een aspect van mijn functie dat me niet zo lag. Wat dat betreft ben ik dit jaar dan ook nog met mijn neus in de boter gevallen met het plaatsvinden van een extra ALV. Inmiddels heb ik het notuleren toch behoorlijk onder de knie gekregen en kan ik vrij vlot behoorlijke notulen afleveren, mits ik ze niet totaal vergeet. Het besturen van een vereniging is iets wat me vorig jaar een interessante en leerzame ervaring leek, ik had niet verwacht dat ik er zo van genieten zou als ik heb gedaan. Af en toe kom je jezelf natuurlijk ook tegen en leer je waar je niet, maar ook waar je wel goed in bent. Mocht je het dan een keer verkloten dan heb je gelukkig je mede bestuurders om op terug te vallen. Ik durf wel te zeggen dat dit jaar me niet alleen de nodige bestuurservaring heeft opgeleverd maar ook de nodige vrienden. Ik wil Rob, Mark, Timon, Joost en Stefan dan ook bedanken voor een geweldige tijd. Reinder Hilarius (ex) Secretaris MSG 18

19 Jaarverslag penningmeester: Dit jaar begon ik als eerstejaars student en nieuw lid met het bestuur van de MSG met als functie penningmeester. Er werd mij door de vorige penningmeester verteld dat in haar bestuursjaar een boel dingen weer op orde waren gesteld, waardoor de functie penningmeester een stuk aangenamer zou zijn. Het programma werkte ook wel goed, maar bepaalde dingen waren toch wat minder optimaal. Ook de omzet van het oude naar het nieuwe programma heeft, met name bij het afronden van het financieel jaar 2009, voor veel problemen gezorgd: van bepaalde betalingen was er bij het inboeken geen rekening gehouden met de zeer duidelijke scheiding van boekjaren in het nieuwe programma: betalingen die in het oude boekjaar ingevoerd waren, konden niet meer veranderd worden en ook niet gemakkelijk weggeboekt worden met memoriaal. Gelukkig ben ik daar, met enig hulp van de oude penningmeester, wel uitgekomen. Het nieuwe programma werkt wel prima, maar je moet net even weten hoe het in elkaar steekt. Wat af en toe wel echt lastig was en met name veel tijd kostte, was het ontbreken van een draaiboek. Er was wel een oud draaiboek uit 2006, maar deze was niet meer up-todate en met een boel zaken irrelevant gezien er met een nieuw programma gewerkt werd. De meeste dingen heb ik prima zelf een beetje uit kunnen zoeken, maar toch heeft het wel voor wat problemen gezorgd Toen ik bij één van de laatste bestuursvergaderingen zat, schoot mij ineens iets te binnen: de aanvraag van de afstudeermaanden en de subsidieaanvraag! De aanvraag van de afstudeermaanden voor het bestuur was ingediend, mede dankzij het feit dat de vorige penningmeester mij extra goed had gewezen op het feit dat dit niet vergeten moest worden. Echter was de aanvraag voor de subsidie niet gedaan: deze had een twee maanden terug (voor 1 november) ingediend moeten worden. Na heel veel stress en een slapeloze nacht ben ik uit gaan zoeken wat er precies gedaan had moeten worden en wat er mis was gegaan. De subsidieaanvraag, zoals de MSG dat doet, gebeurd op een niet-standaard manier en wij ontvangen dan ook geen reminder voor het indienen ervan. Dat de aanvraag een keer gedaan moest worden was wel een keer ter sprake gekomen bij de overdracht, maar helaas zonder de datum dat het ingediend moest worden. Vanwege het ontbreken van een recent draaiboek kwam ik verder ook niet ergens tegen dat het ingediend moest worden en is het in vergetelheid geraakt, juist omdat ik ook de aanvraag van de afstudeermaanden niet wilde vergeten. In het meest recente draaiboek stond ook een verkeerde datum: de subsidieaanvraag moest volgens dat draaiboek ingediend worden vóór 1 februari, waar ik dan nog wel op tijd voor was. Desondanks is het wel een feit dat ik het vergeten ben en baal ik er ontzettend van! Nadat ik erachter was gekomen ben ik direct naar het Sportcentrum gegaan om nog iets proberen te regelen, maar dat is helaas op niets uitgelopen: er zijn namelijk ook bij het Sportcentrum bezuinigingen en er zou even naar gekeken worden of wij het als vereniging een jaartje zonder subsidie konden. Het enige wat ik nog kon doen was zorgen dat zoiets in de toekomst niet weer kan gebeuren. Daarom heb ik besloten me in te zetten voor een nieuw draaiboek, zodat dit (en andere zaken) in de toekomst moeilijk vergeten kunnen worden en de meeste dingen ook een stuk makkelijker te doen zijn. Tevens staan de belangrijke data nu ook in de agenda van de kandidaat-secretaris, zodat het t.z.t. een agendapuntje wordt op de bestuursvergadering. Naast dit vervelende voorval, zijn er ook een aantal andere dingen gebeurd: zo kwam ik erachter dat het KNMV ons een licentie teveel had laten betalen en heb ik met wat 19

20 telefoontjes plegen weer goed kunnen krijgen, ondanks de dreiging met een incassobureau door de KNMV! Ook de olieaankoop was wel spannend, aangezien je niet elke dag een bedrag van bijna vierduizend euro overmaakt. Het was even helemaal spannend toen bleek dat het bedrijf nog een incassomachtiging had en een poging deed geld van de MSG rekening af te schrijven Naast een boel cijfertjes en breinbrekers heeft het bestuursjaar ook veel gezelligheid met zich meegebracht: het bestuur was erg gezellig en zo bleven we na elke vergadering nog even een biertje drinken. Ook waren we overduidelijk vertegenwoordigd op bijeenkomsten van het Sportcentrum, met name wanneer hier een barbecue met veel vlees mee gemoeid was. Het hoogtepunt van het bestuursjaar was toch eigenlijk wel de bestuursrit: een rit van bijna 700 km langs de ouders van de bestuursleden. Zo kwamen we in Steenwijk, Hurdegaryp, Sneek, Alkmaar, Maassluis en Berkel en Rodenrijs. Een rit waarbij veel olie verstookt werd en zelfs een zuiger over ging naar gene zijde. Desondanks zijn we allemaal weer veilig thuis gekomen. Ik heb ontzettend genoten van mijn bestuursjaar en ik wens het nieuwe bestuur veel succes en plezier in hun bestuursjaar! Mark Bouwman Penningmeester

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 0 1 0 1 Notulen Woensdag 1 oktober 0 te Prof. Speelmanzaal Aanwezigen (= 1): Jojanneke van Amesfoort (OT, Bandjescommissie), Gwen Andriessen (Diesgalacommissie), Coen Boerhout (SpoCo), Vera Bongaerts (Liftweekendcommissie),

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Bijlagen. 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5

Bijlagen. 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5 Bijlagen 1. Topic list interviews 2. Diepte-interview 1 3. Diepte-interview 2 4. Diepte-interview 3 5. Diepte-interview 4 6. Diepte-interview 5 1. Topic list interviews 1. Korte in leiding algemeen over

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie