Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente"

Transcriptie

1 Jaarlijkse Algemene Vergadering Van de MotorSportGroep Universiteit Twente Dinsdag 2 maart 2010 De kleine zaal, Vrijhof UT Aanvang 20:00 uur

2 Inhoudsopgave Pagina Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering Toelichting op de agenda 4 Notulen HALV Jaarverslag 17 Financieel jaarverslag 26 Verslag Kascontrole commissie 35 Verslag Barteam coördinator 37 Verslag Merchandise 38 Verenigingsbeleid Voorstellen en hamerstukken 41 Openingsbalans Begroting MSG

3 Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering maart 2010, 20:00, Kleine zaal, Vrijhof 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen bestuur 4. Notulen vorige JAV 5. Jaarverslag 6. Financieel jaarverslag 7. Dechargering en benoeming kascontrolecommissie 8. Verslag en dechargeren barteamcoördinator 9. Dechargeren overige commissies 10. Verslag merchandise 10. Erelidbokaal 11. WVTTK 12. Rondvraag 13. Dechargeren bestuur 2009 en chargeren bestuur Pauze Verenigingsbeleid 15. Voorstellen en hamerstukken aan de JAV 16. Benoeming barteamcoördinator 17. Benoeming commissies 18. Vaststellen begroting, tarieven en subsidies 19. WVTTK 20. Rondvraag 21. Sluiting 3

4 Toelichting op de agenda Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen bestuur 4. Notulen vorige JAV De notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) van 14 oktober 2009 zijn te vinden vanaf pagina 7. Voorstel: goedkeuren van de notulen van de HALV van 14 oktober Jaarverslag Het jaarverslag begint op pagina 17. Voorstel: Het jaarverslag over 2009 goed te keuren. 6. Financieel jaarverslag Het financieel jaarverslag begint op pagina 26. De kascommissie zal verslag uitbrengen, het verslag staat op pagina 34. Voorstel: Het financieel jaarverslag over 2009 goed te keuren. 7. Dechargering en benoeming kascontrolecommissie Deze commissie bestaat uit Albert Molderink, Erik Simmers en Anne Franssens. 8. Verslag en dechargeren barteamcoördinator De barteamcoördinator doet verslag van het jaar Het geschreven jaarverslag is te vinden op pagina 35. Voorstel: De barteamcoördinator te dechargeren. 9. Dechargeren overige commissies De overige commissies bestonden dit jaar uit de volgende personen: Regiotrialcommissie: RikBusschers, StefanDams, TimonDijkstra, Ivo Schoenmaker, Thomas Smit. Achterhorstcommissie: Timon Dijkstra. Hokcommissie: Anne Franssens, Frank de Goeij, Niels Groenouwe, Simon Louwsma, Joost van der Wiel. Internetcommissie: Vincent Arkesteijn, Stefan Dams, Anne Franssens, Albert Molderink, Steven van der Vegt. Lustrumcommissie: Albert Molderink, Daniel Philippens, Erik Simmers, Thomas Smit. Kascontrolecommissie: Anne Franssens, Albert Molderink, Erik Simmers. Voorstel: Deze commissies te dechargeren. 10. Erelidbokaal De erelidbokaal wordt toegekend aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de MSG. 11. WVTTK 4

5 12. Rondvraag 13. Dechargeren bestuur 2009 en Chargeren bestuur Op de JAV treedt het huidige bestuur af en wordt een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur 2009 bestaat uit: Rob Wijsman (Voorzitter) Reinder Hilarius (Secretaris) Mark Bouwman (Penningmeester) Joost v/d Wiel (Hokcommissaris Timon Dijkstra (Motorencommissaris) Stefan Dams (Bestuurslid) Het bestuur dient uit minimaal 5, maximaal 9 personen te bestaan, met goedkeuring van de JAV kan dit aantal ook minder zijn. Maximaal een bestuurslid mag een niet-lid zijn van de vereniging. De voorzitter wordt door de vergadering direct in functie gekozen. Voor 2010 wordt door het bestuur van 2009 voorgedragen: Stefan Dams (Voorzitter) Arno Wedzinga (Secretaris) Thomas Smit (Penningmeester) Lennard Terpstra (Motorencommissaris) Steven v/d Vegt (Hokcommissaris) Tom van Boven (EvCo en BarCo) Voorstel: Het bestuur 2009 te dechargeren en het kandidaatsbestuur te chargeren in een hamerslag Pauze Verenigingsbeleid Het verenigingsbeleid voor 2010 begint op pagina 39. Het nieuwe bestuur zal dit beleidsplan toelichten. 15. Voorstellen en hamerstukken aan de JAV Op pagina 41 staan een paar kwesties waarover het nieuwe bestuur een voorstel wil doen aan de JAV. Voorstel: Deze stukken aannemen. 16. Benoeming barteamcoördinator. 17. Benoeming commissies Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar veel enthousiaste mensen voor alle commissies. De commissies zijn: Regiotrialcommissie, Hok-/milieucommissie, Internetcommissie, Achterhorstcommissie, Motorencommissie, Lustrumcommissie, 5

6 Kascontrolecommissie. Iedereen die geïnteresseerd is in deelname in een commissie kan zich voor, tijdens en na de JAV opgeven bij het nieuwe bestuur: 18. Vaststellen begroting, tarieven en subsidies Een voorstel voor de begroting voor het komend jaar staat op pagina 41 en verder. In het afgelopen jaar zijn de volgende bedragen van toepassing geweest: Contributie: EUR 30,00 Minimale donatie EUR 25,00 Kosten trialpas: EUR 38,50 (MSG korting, officiële prijs 43,50) Subsidie trialpas: EUR 22,50 (dus kosten voor een lid zijn EUR 16,00) B&M en olie: afgeronde kostprijs Advertenties Kleplichter: Hele pagina: EUR 57,00 Halve pagina EUR 34, WVTTK 20. Rondvraag 21. Sluiting 6

7 Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering HALV MSG 14 oktober 2009 Kleine zaal, Vrijhof UT Aanwezig (leden): Rob Wijsman, Timon Dijkstra, Mark Bouwman, Joost van der Wiel, Stefan Dams, Reinder Hilarius, Albert Molderink, Steven van der Vegt, Egbert Bouwmeester, Simon Louwsma (gemachtigd door Thea van Westen), Thomas Smit (gaat in de pauze weg en machtigt Steven van der Vegt). Aanwezig (donateurs): Anne-Freerk de Jager, Ineke Koene, Michel Speelman (kwam later binnen) Afwezig met afmelding: Sebastian Kriebitzsch, Tim Wolda, Wilco Bongers. Afwezig zonder afmelding: De rest van de MSG. 1. Opening: 20:09 2. Vaststellen agenda: geen op- of aanmerkingen, vastgesteld. 3. Mededelingen bestuur: Rob: Op p22 is er een zin fout geformuleerd, halverwege de pagina: artikel 13.1: kilometervergoeding is toegevoegd, in overleg met de KasCO is er besloten om een kilometervergoeding in te stellen. Dit moet worden veranderd naar: artikel 13.1: kilometervergoeding is toegevoegd, na inlichtingen te hebben ingewonnen bij een lid van de KasCO is er besloten om een kilometervergoeding in te stellen. 4. Notulen vorige JAV: Schrijf- en spelfouten kunnen g d worden naar de secretaris. Anne: Op de website staat Anne-fr(anssens), dit moet Anne de J. zijn. Dit staat wel goed in de notulen maar is verkeerd op de website gezet. De notulen worden goedgekeurd. 6. Kosten evenementen: Rob licht toe dat als we zo door gaan het budget voor evenementen ruim overschrijden. Simon vraagt naar een specificatie van de kosten. Albert vraagt of we niet konden inschatten dat deze kosten zo hoog uit zouden vallen en of het niet beter was geweest een evenement te laten zitten. Mark legt uit dat evenementen goed bezocht worden en dat mede hierdoor de kosten erg hoog uitvielen. Simon: Waarom is er dan ook subsidie aan donateurs gegeven? Rob: Dit is op de afgelopen JAV besproken en iets om volgend jaar aan te passen. Albert: Hoe hoog komen we nu uit, met de activiteiten die nu nog gepland zijn? Mark zegt dat er geen begroting voor alle evenementen gemaakt is. Albert vindt dit onhandig en vindt dat er een begroting per evenement gemaakt had moeten worden. Dit is voor volgend jaar om dit uit te splitsen. Simon vindt het een kwalijke zaak dat er geen begroting is: dit kan niet zo. 7

8 Anne: Evenementen zijn belangrijk voor de MSG dus we kunnen nu niet gewoon daarmee ophouden. Er kan gekeken worden wat er in de vorige jaren hiervoor begroot is. Joost: We hebben wel naar de kosten van herfstkamperen gekeken maar het niet per evenement uitgesplitst, mede omdat we extra geld hadden gekregen bij de vorige JAV. Thomas: De CARDAN- en KETTING-avonden zijn ook erg goed bezocht. Michel: Dit moet volgend jaar beter bekeken worden, want het is nu niet duidelijk hoe we uitkomen. Simon vraagt of we een voorstel voor een nieuw budget hebben. Bestuur: We denken rond de 900 euro uit te komen. Reinder: Het sponsoren van kampeerevenementen kost erg veel. Rob: We waren niet van plan winterkamperen te sponsoren. Er volgt een discussie over hoe hoog het budget zou moeten worden. Het budget wordt verhoogd naar 1000,-. 8. Voorstel: Aanschaf groot gereedschap: Albert: Er zijn helaas erg weinig leden voor dit soort beslissingen. Simon: Is hier niet 1/3 van de leden voor nodig? Albert: Nee, dachten we vorig jaar ook, maar dat is niet zo. Discussie volgt. De conclusie is dat het allemaal wel klopt. Het is jammer dat er weinig leden op de HALV zijn maar als de afwezige leden wilden blijkbaar geen inspraak. Anne denkt dat er wel interesse zou zijn in een TIG apparaat, en ook volgens Albert is hier wel meer vraag naar. Discussie volgt over de mogelijkheden en of het mogelijk is (al dan niet na aanpassing) om met ons huidige apparaat aluminium te lassen. Hieruit volgt dat een TIG apparaat weinig meerwaarde heeft boven het huidige apparaat omdat het voornamelijk voordelen biedt bij het lassen van plaatmateriaal. Albert vindt het financiële plaatje netjes. Hij merkt wel op dat een groot deel van ons eigen vermogen vast zit in motoren, olie en B&M: de liquide middelen zijn beperkt. Reinder: Het Sportcentrum wilde een specificatie van hoe ons vermogen is opgebouwd omdat ze het vrij groot vonden. Discussie volgt over liquide middelen en vermogen. Anne: Is het nodig zo veel olie te hebben? Joost: We hebben een inkoop afspraak, op deze manier is het het goedkoopst. Anne: Als het weinig scheelt, zouden we ook kleinere hoeveelheden kunnen kopen zodat er meer geld vrij blijft voor andere dingen. Thomas: Dit willen we juist niet, want dan hebben we te veel geld los. Albert: Ik mis de optie het gehele hok te vernieuwen en het standaard gereedschap te vernieuwen en upgraden. Rob: Dit is overbodig, want het gereedschap en het hok verkeren in goede staat. Steven: Ik zie liever meer klein materiaal dan een enkel groot stuk gereedschap. Bijvoorbeeld een CO 2 meter. Er volgt een discussie over een CO2 meter, Joost licht het een en ander toe en legt uit waarom het niet echt geschikt is. 8

9 Joost: Als er klachten over het gereedschap zijn dan hoor ik dat graag en vervang ik het. Als het wat minder, vies of oud is dan zie ik dat niet als een reden om het te vervangen. Albert: Hoe zit het met het montagedraad? Stefan: Dit valt onder de verbruiksmaterialen (B&M) en wordt geregeld. Albert: Waarom kan er nu zo veel geld uitgeven worden terwijl er geen buis voor de afzuiging kon komen? Steven: Waarom kunnen we deze niet gewoon zomaar kopen? Rob: Dat zijn kleinere aanschaffen. We willen nu een eenmalige aanschaf van groot materiaal doen. Reinder: Als we graag willen dat dit soort middelgrote dingen makkelijker aangeschaft kunnen worden dan zou de gereedschapspost verhoogd moeten worden. Discussie hierover. Rob: Het gereedschap is in principe bedoeld voor onderhoud aan de trial en minimotoren. Albert: Klein materiaal valt onder de hokbegroting en als er genoeg mensen vragen naar bijvoorbeeld een CO 2 meter dan moet dit toch kunnen? Joost: Ja dit zou kunnen, maar het is vervelend als er dan te weinig geld overblijft om het basisgereedschap te kunnen vervangen. Daarom is dit meer iets om aan het eind van het jaar aan te schaffen als er geld over is. Egbert: Wordt er vanavond over het grote gereedschap gestemd en beslist? Rob: ja, dat is de bedoeling. Joost geeft toelichting op de voorstellen. Albert wil graag gebruiksrichtlijnen per voorstel bespreken. Egbert: kunnen we vanavond niet een inschatting maken hoe vaak dingen gebruikt gaan worden? Thomas: Ultrasoon is een voorbeeld van een apparaat wat je gebruikt als je het hebt. Discussie over noodzaak, nut en gebruik. Discussie over hoe een ultrasoon reiniger gebruikt kan en mag worden. Egbert: wat zijn de lopende kosten van zo n apparaat? Wat kost het medium? Discussie over de kosten van vloeistof en reiniging. Michel: Al jaren hoor ik van veel mensen dat ze een ultrasoonreiniger zouden willen, maar voor ieder apparaat geldt: Waar laat je het en gaat het stuk? Joost: Van een ultrasoonreiniger kun je wel zeggen dat het vrij MSG-proof is, als hij vies wordt kan hij schoon worden gemaakt. Er wordt natuurlijk een keuze gemaakt voor een degelijk apparaat wat lang mee gaat en goed te onderhouden is. Joost gaat verder met toelichting van het bandenapparaat. Albert en Simon vinden 500 euro wel duur voor handmatig banden apparaat. Joost: 500 euro is inderdaad vrij hoog, maar het is worst-case scenario. 9

10 Rob: Ik zou niet mijn sportbanden willen vervangen met het huidige apparaat en statisch balanceren lijkt me niks. Discussie over het huidige apparaat, eventuele vervangingen en de toegevoegde waarde. Albert: Hoe vaak maak je er nou gebruik van? En is het niet alleen nodig voor sportbanden? Rob: Als er bijvoorbeeld een automatisch apparaat staat dan gebruik je het sneller. Discussie over het gebruik van een automatische machine en de veiligheid hiervan. Ook komt ten sprake of we dit vanuit ons sportoogpunt kunnen verantwoorden naar het sportcentrum. Simon: Gaan er met zo n apparaat ook echt meer mensen bij de club hun banden verwisselen? Rob: ik denk van wel want het scheelt aanzienlijk in de kosten op een set banden. Joost: Ik denk dat het ook veel praktischer is dan je wielen loshalen en wegbrengen. Anne: Hoe zit het met het dynamisch balanceren? Joost: De machine geeft exact aan waar je hoeveel gewicht moet aanbrengen. Statisch kan wel goed, maar gaat sneller fout. De genoemde prijzen zijn nieuwprijzen. Discussie volgt over haalbaarheid en redelijkheid van de prijzen en of materiaal nieuw of tweedehands aangeschaft moet worden. Albert: Hoe groot zijn deze machines en waar komen ze te staan? Joost: De bandenlichter komt op de plaats van de huidige tafel, de balanceermachine op de plaats van de oude draaibank, de vuilnisbak moet dan wel weer ergens anders staan. Rob: De oude neemt nu ook veel ruimte in terwijl hij niet gebruikt wordt, als deze weggehaald wordt win je hier ruimte mee. Thomas: Als het nieuwe apparaat iets meer ruimte in neemt en wel gebruikt wordt dan moet dat toch niet zo n probleem zijn? Rob: Er heeft ook een draaibank gestaan, dat ging ook. Joost licht het lasapparaat toe: Albert: Er mag nog steeds een nieuw lasapparaat gekocht worden, ook als we nu beslissen wat anders te kopen. Thomas: Er is al twee jaar een discussie of het huidige lasapparaat vervangen moet worden terwijl hij nog gewoon werkt. Albert: Hij wordt gewoon minder en er kan niks meer aan opgeknapt of vervangen worden, als hij dus kapot gaat dan kan er gewoon een andere gekocht worden. Er volgt een discussie over wel of niet vervangen/aanschaffen van een lasapparaat. De conclusie is dat zolang de huidige nog goed genoeg werkt dat deze niet vervangen zal worden. Zodra deze het begeeft kan er gewoon een vervanger gekocht worden. Joost licht straalkast + compressor toe waarop discussie over straalmedium en onderhoud volgt. 10

11 Egbert: Er zijn goede afspraken voor het gebruik nodig. Thomas: Is zo n apparaat niet erg groot tegenover het gebruik? Albert: Komt er niet ontzettend veel rommel van? In het hok mag er ook niet gespoten worden, slaat het stof van die machine niet overal op neer? Joost: Ik denk dat het stuiven wel meevalt. Discussie over damp, troep en stuiven. Albert: Een straalkast is waarschijnlijk niet MSG-proof is en eigenlijk te groot voor het hok. Michel: Hij zal ongeveer zo groot als de huidige reinigingskast zijn. Discussie over de grootte en wat er maximaal in moet kunnen. Joost: Hij zou op de plaats van slijpmachine kunnen staan, die dan een andere plek moet krijgen. Als we het zouden willen dan zou het kunnen. Michel vindt het wel bij de aard van de MSG passen. Anne: hoe gaat het in de praktijk met vervuiling van het straalgrit? Hier wordt over gediscussieerd. Ook de kosten van het straalgrit en het gebruik wordt besproken. Joost licht de freesbank toe: Michel en Albert: Betalen de leden zelf de frezen en het materiaal? Met de oude draaibank was dit een probleem. Discussie over eventuele club-frezen en dat de huidige boren ook kapot gaan door onvoorzichtig gebruik. Michel: Ik vindt het wel een bezwaar dat het ter vervanging van de huidige kolomboor gaat terwijl iedereen hiermee overweg kan. Simon: Als de kolomboor niet weg zou gaan wordt het een stuk aantrekkelijker. Rob: ik denk dat een freesbank gewoon te groot is voor in het hok. Discussie over het nut van een freesbank voor de MSG. Reinder: de machine is wel handig voor de club, maar ik denk niet MSG-proof. Joost: Maar na een avond weet je hoe hij werkt. Egbert: Het duurzaam gebruiken van frezen blijft lastig. Mark: Volgens mij blijft het gebruik van een freesbank lastig. Nogmaals een discussie over het gebruik en de aanschaf van frezen. Simon: Het is wel echt een toevoeging. Steven: Ik denk dat veel meer mensen zelf banden gaan vervangen dan dat ze zelf onderdelen gaan maken. Discussie over de aanschaf van banden online en bij de dealer en wat het bespaart om het zelf te doen. Simon: Wat doen we met de afvoer van banden? Timon: Dit moeten leden zelf regelen, of opgespaard worden in het hok. 11

12 Albert: Dat is lastig, banden zijn chemisch afval. Joost: De HoCo moet toch naar het chemisch afval omdat hij daar ook heen moet voor de olie. Albert: Als er een band per week komt moet er regelmatig worden afgevoerd. Rob: ik denk dat de MSG best de banden kan afvoeren en kosten door berekenen naar de leden. Thomas: Ze nemen wel veel ruimte in beslag. Simon: Zijn er nog aanvullende voorstellen? Ineke: Is het een optie om een nieuwe compressor te kopen? Rob: ja, maar als de huidige kapot gaat dan is er geld om hem te vervangen. Joost licht de financiering toe en legt uit dat er nog 800 euro overblijft in de hokreservering pot om een nieuwe compressor te kopen. Preventief vervangen vindt hij niet nodig. Stefan: Dit geld ook voor het lasapparaat. Albert: En ook voor de boormachines en andere apparatuur. Albert: De 800 euro die overblijft, is erg weinig tegenover de waarde van het hok, mocht de compressor stuk gaan dan is er geen reservering meer over om iets anders te vervangen. Discussie hierover in met het oog op de staat van de huidige apparatuur en de grote van de reservering. Rob: Is er iemand van mening dat de verhouding verlaging eigen vermogen en hokreservering veranderd moet worden? Albert: Met het Sportcentrum in het achterhoofd, zou ik het omdraaien. Simon: Ik stel 50/50 voor. Discussie over de bedoeling van de hokreservering. Mark: Ieder jaar gaat de hokreservering met 225 omhoog. Rob: Dan kan ons voorstel prima. Thomas: Ik ben het wel met Albert en Simon eens en ben voor 50/50 Discussie over hoeveel geld er overblijft na al de reserveringen. Mark licht dit toe. Het voorstel om de aanschaf van het groot gereedschap voor 50% uit de hokreservering en voor 50% uit het eigen vermogen te financieren wordt unaniem aangenomen. Michel: Ik wil voorstellen om een accu conditiemeter en acculader aan te schaffen. Joost: is de huidige lader slecht? Michel: De staat is al jaren discutabel. Michel een goedkope nieuwe kost ongeveer 60 euro, voor 250 euro is er een die een heel testrapport maakt. Simon: We hebben nu wel de kans om iets groots aan te schaffen, dus het is misschien beter om het geld niet aan een aantal kleine dingen uit te geven. Albert: Voor de volgende JAV kunnen van dit soort kleine dingen hamerstukken worden gemaakt. Discussie over de aanschaf van een nieuwe acculader en wat andere kleine apparatuur. Nogmaals een discussie of een TIG toch een optie is om aan te schaffen. 12

13 Pauze om 22:02. 22:19, de vergadering wordt hervat. Rob: De stemmethode wordt erg lastig, er kunnen dingen gecombineerd worden, er zijn veel opties en er zijn weinig stemmen. Albert: Is er een freesbank te koop voor 1500 euro? Anders valt die optie al af. Egbert: Volgens mij zijn ze duurder en je wilt kwaliteit. Michel: Als er de tijd wordt genomen iets te vinden dan kan dat zeer lucratief zijn. Joost: Bij de duurdere machines gaan we natuurlijk zoeken voor een koopje of tweedehands. Rob stelt voor om iedereen een stem te geven en eerst eens kijken wat er naar voren komt. Egbert: Maken we de 1500 euro op of kiezen we voor een enkel voorstel? Er volgt een uitgebreide discussie over de manier van stemmen en de opties. Uiteindelijk worden er vier opties samengesteld en krijgt ieder lid één stem. De vier opties zijn: 1 Ultrasoon apparaat + handmatig bandenapparaat met statisch balanceren. 2 Ultrasoon apparaat + bandenmachine met statisch balanceren. 3 Ultrasoon apparaat + straalkast + compressor. 4 Freesbank. Uitslag: Optie # stemmen De beslissing is dus gevallen op een freesbank. 9. Voorstel: Wijzigen Huishoudelijk Reglement Rob licht dit toe. Albert: Er waren geen rode boekjes meer beschikbaar. Reinder: Dit komt omdat er meerdere oude versies in omloop zijn, de huidige versie die we aan willen passen is te zien op de beamer. Albert: Als er geen rechten aan ontleend kunnen worden dan kunnen er ook geen plichten worden opgelegd. Discussie of het zo wel geformuleerd kan en mag worden. Michel: We moeten er geen vage disclamers in willen stoppen, het voegt niks toe en het wordt er alleen maar onduidelijker van. De wijziging van artikel 1 wordt afgewezen. De wijziging van artikel 4 wordt aangenomen. 13

14 Discussie over artikel 5 en hoe het beleid nu wordt uitgevoerd. De wijziging van artikel 5 wordt aangenomen. Egbert: Hoe zit het met de sleutel en de attributen van de aanhanger? Stefan: In de reglementen staat dat deze ook in de zelfde staat geretourneerd dienen te worden. Michel: Hoe zit het met de boete per dag/dagdeel, dit is onduidelijk. Stefan licht dit toe en ter verduidelijking wordt dagdeel geschrapt. Michel: Mogen donateurs gebruik maken van de aanhanger? Discussie of dit mag en niet in strijd is met de regels van de SU omdat donateurs geen Xtra-card hebben. Albert stelt voor om aan donateurs 5 euro huur te vragen voor de leenperiode. Discussie hierover en dit wordt toegevoegd. Het gewijzigde artikel 9 wordt aangenomen. De wijziging van artikel 12 wordt aangenomen. Albert: Ik ben tegen artikel 13 omdat we nog nooit kilometervergoeding hebben gegeven en ik vindt niet dat de penningmeester hierover alleen mag beslissen. Rob: Het is niet het idee dat dit voor kleine ritjes gebeurt maar als een lid voor de vereniging op pad is dan moet dit toch mogelijk zijn? Simon: Hoe zit het dan met een camping uitzoeken of routes uitzetten? Rob: Dat is voor eigen kosten, het is voor niet recreatieve dingen bedoeld. Mark: De HoCo maakt een aantal kleine ritten die samen behoorlijk optellen. Albert: Is dat nu niet mogelijk dan? Waarom moet het expliciet in het HR? Het kan ook op met de huidige declaraties als het bestuur vindt dat het verdiend is. Discussie hierover. Rob: Op dit moment is het dus zo dat het bestuur er over beslist of een kilometervergoeding gehonoreerd wordt. Artikel 13.1 wordt afgewezen. Steven: Wat zijn de kosten van een werkstudent? Joost: Meer dan 10 euro per uur. Simon: Waarom veranderen als het nog nooit geïnd is? Rob: Het wordt nu slecht bijgehouden als dit beter gaat willen we dit wel innen als het nodig is. Steven: Wanneer geldt dit? Als je niet komt opdraven of als je niet draait? Rob: Dit is als je al ingedeeld bent maar niet kunt of komt. Egbert: Wat als je een hokpas hebt maar niet wilt? Reinder: Het is lastig omdat er maar 6 bardiensten zijn en het kan voorkomen dat je die dagen niet kunt. Joost: het idee met het nieuwe systeem is dat je kunt bijhouden hoe vaak iemand bardienst heeft gedraaid zodat je mensen die niet genoeg bardiensten draaien kunt aanspreken. 14

15 Michel: Als iemand zich systematisch onttrekt van bardiensten dan moeten hier gevolgen aan zitten. Discussie over maatregelen en sancties voor mensen die systematisch geen bardienst draaien. Albert: Er moet een sanctie komen voor mensen die systematisch niets doen, bijvoorbeeld hun hokpas afnemen. Discussie gaat verder over het aantal actieve leden met een hokpas. Discussie gaat verder over het probleem dat mensen geen bardienst willen draaien en dat hier geen maatregel tegenover staat. Michel komt met het voorstel dat als je twee perioden geen bardienst draait dat er dan een boete tegenover staat. Albert: Misschien is dit meer iets voor een volgende ALV Reinder: Dan laten we het nu zo totdat er een goed werkend barsysteem is met meer overzicht. De wijzigingen van artikel 14 worden afgewezen. Michel: Waarvoor dient artikel 16? Rob: Dit is een stukje informatie. Discussie over het nut. De wijzigingen van artikel 17 worden aangenomen. De wijzigingen van artikel worden aangenomen. Rob stelt voor om onder voorbehoud van de gemaakte wijzigingen het nieuwe HR aan te nemen. Het nieuwe HR wordt aangenomen. 10. Lustrum: Rob: De lustrumcommissie heeft aangeven een nieuw jong lid te willen. Albert: Dimitri heeft per mail aangegeven dat hij er niet in wil, er moet dus gehamerd worden om hem te dechargeren. Rob: Hij mag er gewoon uit stappen, hiervoor hoeft niet gehamerd te worden Discussie over chargeren en dechargeren. Albert licht toe waarom ze een nieuw lid willen; de commissie bestaat voornamelijk uit oudere leden die waarschijnlijk niet meer lid zijn bij het volgende lustrum. Het zou makkelijk zijn als er iemand in de commissie komt die over 5 jaar ook nog lid is. Rob dechargeert Dimitri. 11. WVTTK: Rondvraag: Simon: Hulde voor de bouwers van de aanhanger,het is erg gaaf dat er een is gemaakt. 15

16 Anne: Wil iemand de puzzelrit spullen meenemen? Steven: Hoeveel leden hebben we aan de introductie overgehouden? Reinder: Vier en nog een aantal geïnteresseerden. 13. Sluiting: 23:45 16

17 Jaarverslag Voorzitter: Het bestuursjaar zit er voor mij als voorzitter weer op, tijd voor een jaarverslag. Laten we bij het begin beginnen; de vorming van het nieuwe bestuur. Ik kreeg de indruk dat het bestuur heel enthousiast was om dingen aan te pakken en dat er veel frisse ideeën leefde. Dit bleek, vond ik, ook wel uit het beleid dat werd gemaakt. Maar toen moesten we starten, en de plannen in de praktijk brengen. Al snel bleek het bestuur een hecht team. Met veel enthousiasme werden zaken opgepakt en plannen gesmeed. Plannen waren vaak (te) ambitieus, maar dat is alleen maar prima. Doordat ik al een MSG bestuursjaar had gedaan, kon ik soms beter inschatten wat al eens geprobeerd was, wat haalbaar was en wat te proberen is. Op deze manier werd er aan ideeën gewerkt en er werden soms zaken geregeld en bereikt die daarvoor soms niet haalbaar werden geacht. Soms ook kwamen de ambitieuze ideeën op een dood spoor of bleek het niet haalbaar, maar ook dat hoort erbij. Het is in ieder geval geprobeerd. Toch zijn aardig wat van deze ideeën naast de traditionele functionele bestuurstaken uitgewerkt en uitgevoerd. Vooral het hebben van een extra bestuurslid droeg hier erg aan bij. Wat grotere projecten, zoals het afzuigsysteem en de aanhanger, wat een te grote taak was voor andere bestuursleden om op te pakken kon Stefan leiden of oppakken. Maar ook naast de serieuze uitvoering van taken was er binnen het bestuur ook tijd voor gezelligheid en een goede vriendschap, wat goed is voor de samenwerking binnen het bestuur en de uitstraling binnen de vereniging en daarbuiten. Zo waren er goede banden met externe partijen, zoals het sportcentrum, kantine en sportraad. Erg belangrijk! Maar ook binnen de vereniging was het bestuur mijns inziens goed zichtbaar en aanspreekbaar. Vaak was het merendeel van het bestuur toch wel op dinsdagavond in het hok te vinden. Ook droeg het bij aan het succesvol tot stand komen van een legendarische eerste versie van een jarenlange traditie van MSG bestuursritten. Hier kijkt denk toch wel het hele bestuur met veel plezier op terug. Uiteraard waren er ook, zoals altijd, ook afgelopen jaar ook punten die beter hadden gekund. Zo hadden sommige zaken, zoals enkele evenementen, iets strakker geregeld kunnen worden. Dit leverde soms alleen achter en soms zowel voor als achter de schermen wat last-minute regelwerk op. We hebben geprobeerd alles in de gaten te houden en goed te regelen, maar ook wij (ondergetekende meegerekend uiteraard) zijn weleens even wat dingen vergeten. Ook vind ik het jammer dat het commissie-systeem op de manier van het afgelopen jaar (en daarvoor) eigenlijk niet goed werkt omdat er niet echt duidelijke afspraken over zijn. Dit is jammer, want met goed functionerende commissies is er meer te bereiken en worden sommige bestuursfunctionarissen minder belast. Het is een idee om dit komend jaar duidelijker te regelen. Na het schrijven van dit stuk kan ik concluderen dat ik een top-bestuursjaar heb gehad als voorzitter! Ik draag nu vol vertrouwen het stokje over aan de (kandidaat)voorzitter Stefan (althans, daar gaan we vanuit). Ik zou zeggen: Nieuw bestuur, zet m op en maak er weer een mooi jaar van! Maar hier heb ik het volste vertrouwen in. Groetjes en tot in het hok, Rob Wijsman Voorzitter 17

18 Jaarverslag secretaris: In een jaar kan er veel gebeuren, dit geldt zeker ook voor de MSG. Zo heeft de verjonging van de afgelopen jaren doorgezet. Op het moment van schrijven zijn er 68 leden, dit is een groei van 12 leden of 21%. Van deze leden zijn er maar liefst 20 dit jaar lid geworden. Acht leden hebben zich afgemeld of zijn verder gegaan als donateur. Het aantal donateurs is helaas wel wat gedaald en staat nu op 76, 8 minder dan vorig jaar. Ook binnen de functie van secretaris hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden. Waarvan de grootste in de vorm van het nieuwe online ledenbestand. De verwachting is dat dit aankomend jaar volledig geïmplementeerd zal worden en dat dit volgende secretarissen het nodige werk zal besparen. Op het gebied van het beheer van het ledenbestand zijn de zaken aardig verlopen. Het ledenbestand was over het algemeen up-to-date en volledig, de sporadische kwijtgeraakte daargelaten. De Xtra-card controles zijn dit jaar goed verlopen, het merendeel van de leden zorgde er zelf netjes voor. Doormiddel van de nodige herinneringen werden dan de rest van de leden ook over de streep getrokken. Dit heeft dan ook geresulteerd in slechts twee boetes, waarvan er uiteindelijk een onterecht bleek te zijn. De andere is door het lid zelf betaald. Eerlijkheidshalve wil ik het dan ook nog even hebben over de notulen, dit was een aspect van mijn functie dat me niet zo lag. Wat dat betreft ben ik dit jaar dan ook nog met mijn neus in de boter gevallen met het plaatsvinden van een extra ALV. Inmiddels heb ik het notuleren toch behoorlijk onder de knie gekregen en kan ik vrij vlot behoorlijke notulen afleveren, mits ik ze niet totaal vergeet. Het besturen van een vereniging is iets wat me vorig jaar een interessante en leerzame ervaring leek, ik had niet verwacht dat ik er zo van genieten zou als ik heb gedaan. Af en toe kom je jezelf natuurlijk ook tegen en leer je waar je niet, maar ook waar je wel goed in bent. Mocht je het dan een keer verkloten dan heb je gelukkig je mede bestuurders om op terug te vallen. Ik durf wel te zeggen dat dit jaar me niet alleen de nodige bestuurservaring heeft opgeleverd maar ook de nodige vrienden. Ik wil Rob, Mark, Timon, Joost en Stefan dan ook bedanken voor een geweldige tijd. Reinder Hilarius (ex) Secretaris MSG 18

19 Jaarverslag penningmeester: Dit jaar begon ik als eerstejaars student en nieuw lid met het bestuur van de MSG met als functie penningmeester. Er werd mij door de vorige penningmeester verteld dat in haar bestuursjaar een boel dingen weer op orde waren gesteld, waardoor de functie penningmeester een stuk aangenamer zou zijn. Het programma werkte ook wel goed, maar bepaalde dingen waren toch wat minder optimaal. Ook de omzet van het oude naar het nieuwe programma heeft, met name bij het afronden van het financieel jaar 2009, voor veel problemen gezorgd: van bepaalde betalingen was er bij het inboeken geen rekening gehouden met de zeer duidelijke scheiding van boekjaren in het nieuwe programma: betalingen die in het oude boekjaar ingevoerd waren, konden niet meer veranderd worden en ook niet gemakkelijk weggeboekt worden met memoriaal. Gelukkig ben ik daar, met enig hulp van de oude penningmeester, wel uitgekomen. Het nieuwe programma werkt wel prima, maar je moet net even weten hoe het in elkaar steekt. Wat af en toe wel echt lastig was en met name veel tijd kostte, was het ontbreken van een draaiboek. Er was wel een oud draaiboek uit 2006, maar deze was niet meer up-todate en met een boel zaken irrelevant gezien er met een nieuw programma gewerkt werd. De meeste dingen heb ik prima zelf een beetje uit kunnen zoeken, maar toch heeft het wel voor wat problemen gezorgd Toen ik bij één van de laatste bestuursvergaderingen zat, schoot mij ineens iets te binnen: de aanvraag van de afstudeermaanden en de subsidieaanvraag! De aanvraag van de afstudeermaanden voor het bestuur was ingediend, mede dankzij het feit dat de vorige penningmeester mij extra goed had gewezen op het feit dat dit niet vergeten moest worden. Echter was de aanvraag voor de subsidie niet gedaan: deze had een twee maanden terug (voor 1 november) ingediend moeten worden. Na heel veel stress en een slapeloze nacht ben ik uit gaan zoeken wat er precies gedaan had moeten worden en wat er mis was gegaan. De subsidieaanvraag, zoals de MSG dat doet, gebeurd op een niet-standaard manier en wij ontvangen dan ook geen reminder voor het indienen ervan. Dat de aanvraag een keer gedaan moest worden was wel een keer ter sprake gekomen bij de overdracht, maar helaas zonder de datum dat het ingediend moest worden. Vanwege het ontbreken van een recent draaiboek kwam ik verder ook niet ergens tegen dat het ingediend moest worden en is het in vergetelheid geraakt, juist omdat ik ook de aanvraag van de afstudeermaanden niet wilde vergeten. In het meest recente draaiboek stond ook een verkeerde datum: de subsidieaanvraag moest volgens dat draaiboek ingediend worden vóór 1 februari, waar ik dan nog wel op tijd voor was. Desondanks is het wel een feit dat ik het vergeten ben en baal ik er ontzettend van! Nadat ik erachter was gekomen ben ik direct naar het Sportcentrum gegaan om nog iets proberen te regelen, maar dat is helaas op niets uitgelopen: er zijn namelijk ook bij het Sportcentrum bezuinigingen en er zou even naar gekeken worden of wij het als vereniging een jaartje zonder subsidie konden. Het enige wat ik nog kon doen was zorgen dat zoiets in de toekomst niet weer kan gebeuren. Daarom heb ik besloten me in te zetten voor een nieuw draaiboek, zodat dit (en andere zaken) in de toekomst moeilijk vergeten kunnen worden en de meeste dingen ook een stuk makkelijker te doen zijn. Tevens staan de belangrijke data nu ook in de agenda van de kandidaat-secretaris, zodat het t.z.t. een agendapuntje wordt op de bestuursvergadering. Naast dit vervelende voorval, zijn er ook een aantal andere dingen gebeurd: zo kwam ik erachter dat het KNMV ons een licentie teveel had laten betalen en heb ik met wat 19

20 telefoontjes plegen weer goed kunnen krijgen, ondanks de dreiging met een incassobureau door de KNMV! Ook de olieaankoop was wel spannend, aangezien je niet elke dag een bedrag van bijna vierduizend euro overmaakt. Het was even helemaal spannend toen bleek dat het bedrijf nog een incassomachtiging had en een poging deed geld van de MSG rekening af te schrijven Naast een boel cijfertjes en breinbrekers heeft het bestuursjaar ook veel gezelligheid met zich meegebracht: het bestuur was erg gezellig en zo bleven we na elke vergadering nog even een biertje drinken. Ook waren we overduidelijk vertegenwoordigd op bijeenkomsten van het Sportcentrum, met name wanneer hier een barbecue met veel vlees mee gemoeid was. Het hoogtepunt van het bestuursjaar was toch eigenlijk wel de bestuursrit: een rit van bijna 700 km langs de ouders van de bestuursleden. Zo kwamen we in Steenwijk, Hurdegaryp, Sneek, Alkmaar, Maassluis en Berkel en Rodenrijs. Een rit waarbij veel olie verstookt werd en zelfs een zuiger over ging naar gene zijde. Desondanks zijn we allemaal weer veilig thuis gekomen. Ik heb ontzettend genoten van mijn bestuursjaar en ik wens het nieuwe bestuur veel succes en plezier in hun bestuursjaar! Mark Bouwman Penningmeester

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente Jaarlijkse Algemene Vergadering Van de MotorSportGroep Universiteit Twente Dinsdag 3 Mei 2011 De Kleine Zaal, Vrijhof UT Aanvang 20.00 uur Inhoud: Agenda / Toelichting Algemene Leden Vergadering:... 3

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Hallo lezer! Penningmaestro: Rits Joosten Kascommissie: Gaia Klabbers & Mark van Doorn Het jaar is voorbij en dus is het tijd voor een financieel jaarverslag.

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Errata Balans Beginbalans per 31-08-2013 Mutatie Eindbalans per 31-08-2014 Vlottende

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4.

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Addendum Jaarverslag Penningmeester Ik begon dit bestuursjaar met het stellen van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014-2015

Financieel jaarverslag 2014-2015 Financieel jaarverslag 2014-2015 Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2014-2015. Dit verslag bestaat uit de begroting en de realisatie voor het afgelopen boekjaar, plus een korte

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der 1 Algemene bepalingen 1. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging.

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. N.S.P.V. Lasya Huishoudelijk Reglement 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed.

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed. Vergadering: Algemene Ledenvergadering Datum: 18-06-2008 Aanwezig: Bestuur: Jorien, Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline Kandidaatsbestuur: Thijs, Chantal, Lian, Anne en Robin 19 leden twee niet-leden

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Notulen Opening op 20:11

Notulen Opening op 20:11 Notulen 08-08-08 Opening op 20:11 Goedkeuring Rondvraag missen vragen Reinoud Afkeuren raar stuk Uitwerken uitleg afkeuring en goedkeuring Brief Niels e-mail bijvoegen. Statuten niet goedkeuren,maar samenvatting,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Presentatie Feedback Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Inhoud Reflecties Voorbereiding presentatie Reflecties Silver Huber: Breakdance Goede duidelijke presentatie. Heel helder en goed te horen. Leuk dat ie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13:30 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Kim Schuurman, Manon Verheijen,

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter.

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter. Bijzondere algemene ledenvergadering. Aanwezige: zie presentielijst Opening van de vergadering: Stephan van Dorp opent de vergadering om 19:30 uur. Graag willen wij u attenderen op de regels, leden van

Nadere informatie

Lelystad 18 oktober 2014

Lelystad 18 oktober 2014 Lelystad 18 oktober 2014 Alleen voor: Leden. Donateurs. Vergeet u niet: Mobiele telefoons uit. 1 minuut stilte. Opening Bestuursmededelingen Ingekomen stukken Goedkeuren notulen 19 april 2014 Goedkeuren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten Datum: 1 oktober 2009 Locatie: Langeveld E036, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht Aanwezig: Tineke

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

Opdracht Communicatie:

Opdracht Communicatie: Opdracht Communicatie: van: Amy de Wilde Bianca Wassenaar Vivianne Borger Ayla Teunissen Iedries Kartopawiro klas: COM1E De reclames die wij hebben geanalyseerd: - Histor verf: Consumer insight: Ik wil

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie