Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dierenspeciaalzaak 11-1828257. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport."

Transcriptie

1 Dierenspeciaalzaak De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte molen, Teurlings, Natural, Beyers en Wierck Hengelsport, Hondensport en Vogelzaden. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. Donderdag nà uur Gesloten! Haagweg XE Breda

2 Cees Brekelmans Voor al uw bloemen, planten, bruids- en grafwerk Cees Brekelmans wenst alle duivenmelkers een goed seizoen toe. Hoek : Haagweg/Oranjeboomstraat - Breda Fax Vleeshandel Piet Manders * Voor al uw soorten vlees * Ook voor het vullen van uw diepvries * Alles tegen concurrerende prijzen * En natuurlijk 1 ste kwaliteit Reuth 2 Baarle-Nassau Wij zijn elke zaterdag geopend voor particulieren van t/m uur Dier-Speciaal Peter Meeuwsen ( sinds 1952 ) Haagdijk TR Breda

3 byy v xxä ÉÜzttÇ äééü wx UÜxwtáx UÉÇw ätç ÑÉáàwâ äxç{éâwxüá secretariaat: B. Brouwer (076) Koekoekstraat AN Breda Krantje nr 3 22 Maart 14 Opleervlucht - Duffel Afstand - 59 km Vrachtprijs - 0,40 per duif Datum & lostijd - Zaterdag 29 maart los vanaf uur Inkorfdatum & tijd - Vrijdag 28 maart van t/m uur Locatie - Belcrumweg 56 Afrekenen - Voorafgaand aan het inkorven Bijzonderheden - Geen Wedvlucht - Asse Zellik Afstand - 87 km Vrachtprijs - 0,50 per duif Datum & lostijd - Zaterdag 5 april los vanaf uur Inkorfdatum & tijd - Vrijdag 4 april van t/m uur Locatie - Belcrumweg 56 Afrekenen - Na het afslaan van Nijvel Bijzonderheden - Geen Dobbelsteenpot Diegene welke dit seizoen weer wekelijks automatisch willen deelnemen aan de dobbelsteenpot, kunnen dit weer kenbaar maken bij Dhr A van Dijk, op het moment dat u duiven inkorft staat u dan automatisch genoteerd en kunt u het zeker niet vergeten. Lotto Ook voor dit seizoen zijn beide lotto s weer vol, voor ieders gemak vragen wij onze leden de lotto te voldoen aan het begin van het seizoen. Wilt u weten wat u voor de lotto 2014 moet betalen dan kunt u dit nazien op onze site bij activiteiten/lotto C.C.Breda en vervolgens op betaalschema of rechtstreeks klikt u op onderstaande link : Het lotto seizoen duurt dit jaar 26 weken en komt neer op 13,00 per nummer.

4 Overleggen eigendomsbewijzen In overleg met de concoursleider is er besloten om vanaf dit seizoen, wanneer u duiven wilt laten toevoegen aan uw koppellijst/vlieglijst dit alleen kan op vertoon van het eigendomsbewijs. Houd dus uw eigen administratie goed op orde, en zorg dat u te allen tijde uw eigendomsbewijs desgewenst kunt overleggen. Inleveren hoklijsten Onderstaande liefhebbers moeten hun hoklijsten nog inleveren: 0417 Y Damrane 0859 A Butchiche 2469 P.Ansems 6917 J de Jong De concoursleider. Deze heren hebben de gelegenheid tot uiterlijk 28 maart a.s (inkorven Duffel) hun spullen in te leveren en hun eigendomsbewijzen te overleggen. Mededelingen aangaande africhtingen van individuele liefhebbers in België In België zijn er enkele jaren problemen met het africhten van individuele Nederlandse liefhebbers in België. Er wordt nu een regeling ontwikkeld om een en ander aan banden te leggen. De regeling gaat er als volgt uitzien: 1) Liefhebbers mogen maximaal 20 kilometer van de Belgische grens wonen. 2) Liefhebbers mogen maximaal 80 duiven bij zich hebben. 3) Liefhebbers mogen hun duiven maximaal 20 kilometer van de grens in België loslaten. 4) Liefhebbers moeten in het bezit zijn van een door de N.P.O verstrekte verklaring dat zij minder dan 20 kilometer van de grens wonen. Op de vergunning staat ook dat men maximaal 80 duiven bij zich mag hebben. 5) Liefhebbers die verder dan 20 kilometer van de Belgische grens wonen, komen niet in aanmerking voor een vergunning. Op dit moment wordt de verklaring door de KBDB uitgewerkt die de Nederlandse liefhebbers bij zich moeten hebben. Zodra wij deze verklaring uit België ontvangen hebben worden de liefhebbers die minder dan 20 kilometer vanaf de grens wonen in de gelegenheid gesteld de genoemde verklaring te bestellen de Bureau NPO. De verklaring moet jaarlijks opnieuw verstrekt worden. Losplaats Orléans De losplaats Orléans mag niet meer gebruikt worden i.v.m aanwezigheid van enkele grote vliegvelden rondom Parijs. Onlangs heeft een Boeing 747 van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een noodlanding moeten maken i.v.m vogelaanvaring. In de motor bleken restanten van vermoedelijk duiven te zitten. Kunnen evt. wilde zijn maar staat niet vast. Om schadeclaims, die soms enorm hoog kunnen zijn, zoveel mogelijk te voorkomen is deze maatregel genomen. Bestuur NPO zoekt i.o.m afdelingen etc. naar een vervangende losplaats. Bezorgen krantjes Omdat vanaf komend seizoen de gedrukte krantjes niet meer thuis worden bezorgd, hebben de leden welke geen internet hebben wekelijks de gelegenheid om deze na het afslaan alsnog mee te nemen, u dient dan wel hierop te moeten wachten.

5 Afhalen elektronische systemen Leden welke hun module tijdens de voorjaarsvergadering hebben afgegeven voor te laten bijwerken en koppelen kunnen deze ophalen zaterdag 22 maart van t/m uur. In ons verenigingslokaal aan de speelhuislaan. Verslag voorjaarsvergadering 28 februari `14 1. Opening voorzitter: De voorzitter opent om uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Hierna neemt hij 1 minuut stilte in acht voor de ons ontvallen leden. 2. Vaststelling presentielijst: Op deze vergadering waren 32 leden aanwezig presentielijst (1) + (2) 3. Goedkeuring verslag najaarsvergadering 20 september 2013 Op deze notulen waren geen op of aanmerkingen en werden door de vergadering goedgekeurd. 4. Rooster van aftreden bestuur: P van Boxstel Voorzitter 2015 B.Brouwer Secretaris 2017 ( herkozen ) J.Mouwen Penningmeester 2016 A.van Dijk Concoursleider 2015 P.A.M.Jaspers Bestuurslid 2017 ( herkozen ) R.J.J.M.Kil Ringenadministratie 2016 J.Stokkermans Rekenaar 2015 Omdat er geen leden zich hadden aangemeld voor toetreding tot het bestuur zijn de herkiesbare bestuursleden bij goedkeuring van de vergadering herkozen voor 3 jaar. 5. Jaarverslag secretaris: Jaarverslag secretaris 2013 Sportvrienden, Als we nu enkele jaren terug in de tijd hadden kunnen gaan, en destijds gezegd hadden in 2013 hebben we een eigen lokaal en de bij-lokalen heffen we op, dan was dat op dat moment haast ondenkbaar geweest. Echter als we nu 2014 op dit moment terug kijken naar 2013 is bovenstaande toch gerealiseerd, dit alles kon natuurlijk gebeuren doordat onze leden zich enorm meegaand hebben opgesteld en organisatorisch de zaak mee op de rit hebben gezet. De verschillende reacties van de leden in het afgelopen jaar waren veelal lovend en positief, en heeft de sfeer en saamhorigheid in onze vereniging onderling zeker goed gedaan, waar wij als bestuur enorm gelukkig mee zijn. Het enkele nadeel woog achteraf niet op tegen de enorme voordelen, en werd al gauw de pleister op de wonden. Een en ander heeft natuurlijk ook consequenties gehad, zo hebben we wel extra uitgaves moeten doen om onze nieuwe locatie representatief in te richten. Daarnaast hebben verschillende leden belangeloos spullen aangeleverd voor de inrichting, waarvoor nog onze dank.

6 Terug kijkend op het seizoen, begonnen we met een valse start omdat door de aanhoudende kou begin maart/april er vluchten geannuleerd moesten worden. Wat voor ons ook al gelijk een inkomsten derving inhield, en met het oog op de extra uitgaven, en de poging tot het terugdringen van de verliesposten van voorgaande jaren te realiseren, was dat toch even slikken. Maar volgens mij zijn we hier toch redelijk in geslaagd en laat het er naar uitzien dat we sinds jaren weer ons boekjaar kunnen afsluiten met een positief saldo, meer duidelijkheid hierover zal onze penningmeester u in zijn jaarverslag kunnen verschaffen. Wat ons het afgelopen jaar wel opviel was dat er ruim 1/3 minder duiven waren ingekorfd ten overstaan van vorig seizoen, dat ligt natuurlijk niet alleen aan de afgelastingen van de eerste vluchten, maar ook omdat er een groot aantal liefhebbers zijn jonge duiven niet heeft afgericht, en of dat wel zo slim is zal de tijd ons moeten leren. Op sportief vlak is er in onze vereniging onderling weer een hevige strijd gestreden voor de hoogste titels, en dat de concurrentie moordend is blijkt wel uit het feit dat de meeste behaalde kampioenschappen vaak pas op de laatste vluchten werden beslist. Ook in de overkoepelende verbanden hebben onze leden zeker weer hun mannetje gestaan en wisten zich met grote regelmaat zich in het snuitje van de uitslagen en kampioenschappen te presenteren. Om zeker geen van deze leden te kort te doen, willen wij als bestuur u allen complimenteren met deze prachtige behaalde resultaten, en spreek de hoop uit dat het komend seizoen weer even spectaculair wordt als vorig seizoen, mannen voor u allen een dikke proficiat. Verder kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd duiven weekend met hierin onze tentoonstelling en kampioenen huldiging, dit werd voor de 1 ste maal gehouden in onze eigen locatie en was tot ons groot genoegen druk bezocht, met deze keer opvallend veel partners van leden welke aangaven het enorm naar hun zin te hebben gehad. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dit geslaagd seizoen en duiven weekend vast te houden en waar nodig nog wat bij te schaven, en de saamhorigheid onderling te continueren. Rest mij nog u te bedanken voor uw uitgesproken vertrouwen en al uw positieve reacties gedurende het afgelopen jaar wat ons als bestuur zeker heeft gesterkt in de gedachte dat we op de goede weg zijn. Secretaris Bernard Brouwer 6. Jaarverslag penningmeester. Alle leden hebben dit financieel verslag voorafgaand aan deze vergadering gekregen, en blijkbaar was het voor iedereen erg duidelijk, want ook hierover waren geen vragen. We hebben het seizoen 2013 met een positief saldo van 1609,26 af kunnen sluiten. 7. Verslag kascontrole commissie De heren P van de Zanden en Jan van Gils danken wij namens het bestuur en leden hartelijk voor de uitvoerige controle welke hun hebben verricht. Omdat deze heren zich inmiddels hebben verdiept in het boekhoudprogramma is er besloten om deze 2 leden voor komend jaar opnieuw te vernoemen en 1 nieuwe kandidaat hieraan toe te voegen en in te werken, hier gaf zich voor op Dhr C.Vergouwen, zodat we voor 2015 weer terug kunnen naar een rooster van 2 kas controleurs.

7 8. Pauze. 9. Mededelingen bestuur. Extra ruimte gehuurd We hebben een 2 e ruimte extra bij gehuurd, zodat we nu beide ruimtes voor vast heel het jaar kunnen gebruiken. Vervliegen bonnen Vervliegen tegoed bonnen Peter Meeuwsen Wij hebben n.l nog 6 tegoed bonnen van Peter welke we aankomend seizoen zullen gaan vervliegen, op elke vlucht discipline 1 bon dus Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jongen en Natour steeds op de 3 e vlucht voor de 3 e 1 ste getekende op de uitslag. Mocht er een vlucht uitvallen dan schuift hij automatisch naar de volgende vlucht van dezelfde discipline.

8 Omdat dit 4 bonnen van 10,00 en 2 bonnen van 15,00 zijn, hebben we besloten per categorie een bon te laten trekken ( dit werd gedaan door Dhr M van der Zanden ) Vitesse,Midfond,Jongen en Natour zijn bonnen van 10,00 Dagfond en Marathon vluchten 15,00 Bordjes 1 ste prijsvliegers Aangezien we er boven verwachting financieel beter voor staan dan verwacht, zijn wij als bestuur terug gekomen op het besluit om de standaard bordjes welke wilden vervangen door een goedkopere versie, te laten zoals het was. Tentoonstellingsweekend/ Kampioenen huldiging Bestuur stelt voor om de feestavond weer volledig uit de kas te betalen, en mochten we hetzelfde draaien als vorig seizoen om voorafgaand aan de feestavond een buffetje te organiseren. Afrekenen vlucht briefjes Om teleurstellingen in het seizoen te voorkomen wijzen wij u er op dat er wekelijks dient te worden afgerekend, voor het zonder opgaaf van redenen niet komen afrekenen is op de najaarsvergadering besloten een sanctie bedrag gezet. Lotto Er zijn 2 nummers vrijgekomen te weten 34 en 41 deze worden overgenomen door W van Deurse. Dobbelsteenpot Leden welke wekelijks willen deelnemen en dit nog niet hebben aangegeven kunnen dit melden bij A van Dijk dit houd dan in dat wanneer u inkorft u automatisch deelneemt aan de dobbelsteenpot. 10. Ingekomen stukken Dit punt kwam ter vervallen omdat er geen ingekomen stukken waren. 11 Rondvraag Hier gaven de heren A van Grinsven, P van der Zanden, M van der Zanden en M van Dongen zich op. Toine van Grinsven, vroeg of de kampioenschappen ook werden herzien omdat dit voor de bordjes van de 1 ste prijsvliegers ook is gedaan. Dit blijft zoals op de najaarvergadering is aangenomen tegen de vastgestelde prijzen. Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals de bedragen 1 ste 15,50,2 de 13,25, en de 3 de 11,00 bij het behalen van meerdere kampioenschappen worden deze zonder tegenbericht automatisch gecombineerd, mocht men duurdere prijzen willen hebben moet het verschil zelf bijgelegd worden. Peter van der Zanden, vroeg of er in de toekomst nog gouden ringen zijn te verkrijgen nu de NPO heeft aangegeven te willen stoppen met de uitgifte hiervan. Dit is zeker het geval alleen zal dit gaan via F.Z.N ( Fondclub Zuid Nederland ) Martin van der Zanden, vroeg of wij als vereniging ook iets deden aan de Olympiade. Deelname aan een Olympiade wordt geregeld door het N.P.O en de afvaardiging hiervoor wordt bepaald door uitzonderlijke prestaties van een duif. Mart van Dongen, vroeg waarom hij het bedrag wat hij nog moest bijbetalen aan de bordjes niet vermeld zag in het financieel verslag. Dit komt uiteraard op het boekjaar 2014 omdat deze dan pas zijn afgerekend. 12 Sluiten Om uur sloot onze voorzitter deze vlot verlopen constructieve vergadering en heette alle aanwezige wel thuis.

9 Vty U Ä}tÜà [ÉÄÄtÇwáv{ ^Éyy x{â á Haagweg GE Breda (076) Dierenarts C.P.Timmers Spreekuren maandag t/m vrijdag uur uur Verder volgens afspraak Burg. Pastoorstraat KG Breda (076) Meeuwsen Aquaria Hengelsport Voor vissen & vissers De adviseur voor aquaria en recreatieve sportvissers. Haagdijk TR Breda

10 Garage bedrijf Greto Uw betrouwbare autobedrijf voor alle merken auto,s Weidehek AT Breda (076) Duivensportprijzen Vera de Kruik Salmsalmstraat CG Loon op Zand (0416) (06) Cafè Zaal Marktzicht Voor elke gelegenheid de ruimte (076) Markt AC Prinsenbeek Cafetaria Piet Schraven Nieuwe Haagdijk TE Breda (076) Openingstijden Woe/Za 12:30-24:00 Zo :30

11 Het cafè voor echte Brabantse gezelligheid. Haagweg GE Breda (076) Ambachtelijke slagerij Nieuwe Haagdijk TD Breda Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten. De andere dagen van de week staan wij graag voor u klaar! (076) (076) Al sinds 1928 staat slagerij kouwenberg bekend om haar kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dagelijks staan wij voor u klaar met dagverse producten en dat proeft u! Kantoorvakhandel Benoist (076) Openingstijden Maandag gesloten Di/Vr 9:30-18:00 Za :00 Haagweg GE Breda

12 Konijnenberg EH Breda Openingstijden : Maandag: uur uur Dinsdag: uur uur Woensdag: uur uur Donderdag: uur uur Vrijdag: uur uur Zaterdag: uur (alleen verkoop) Zondag zijn wij gesloten Adres: Telefoon: Kalshoven (0) AM Breda

13

14

15

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon - verslag voorjaarstreffen - plakkende platen - verslag algemene ledenvergadering - kleppenstellen van de Vauxhall motor nummer 2, 2013 Colofon Bedford Nieuws is het clubblad van de vereniging Bedford

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie