AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFBOUW ZAKEN. met de NOA-ondernemersopleiding / 6. >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8"

Transcriptie

1 AFBOUW ZAKEN 2013 jaargang 13 nummer 12 het vakblad voor leden van NOA >KENNISDELEN is belangrijk, aldus commissie Toekomst van de Afbouw / 8 >12 WINSTPAKKERS waar je direct mee aan de slag kunt / 10 toekomstgericht ondernemen met de NOA-ondernemersopleiding / 6 AFBOUWZAKEN 1

2 DUURZAAM VERDUURZAMEN MET STRIKOLITH Duurzaamheid loopt als een rode draad door de bedrijfsactiviteiten van Strikolith. Als producent en ontwikkelaar van producten voor gevel- en plafondafwerking heeft Strikolith niet alleen oog voor mens en milieu, maar ook voor esthetische bestendigheid. Wat functioneel is, mag ook mooi zijn. Strikolith combineert een uitgebreid scala aan structuren met een veelheid aan kleurnuances. Duurzaamheid is niet alleen wat je ziet, maar vooral ook wat je doet. Daarom besteedt Strikolith veel aandacht aan service en advies zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor een optimale beleving van een duurzaam eindresultaat. 2 NOA

3 Inhoud 8 KENNIS DELEN BELANGRIJK VOOR TOEKOMST AFBOUW Met het project Toekomst van de Afbouw willen we informeren en activeren. De commissie legt uit waarom we allemaal in beweging moeten blijven en kennis willen delen. 16 STUKEN IS ZWAAR WERK Dat moet gewoon goed betaald worden! 4 van de voorzitter 5 Een gewaarschuwd mens 6 Kies voor kennis, kies voor de NOA- Ondernemersopleiding 8 Kennis delen belangrijk voor Toekomst Afbouw 10 de twaalf winstpakkers van NOA 11 relatiemanagement: verras je klant 12 verbeter je zwakke punten, kijk door de ogen van je opdrachtgever 12 Blijf in beweging, blijf veranderen 15 Afbouwers die kiezen voor succes, kiezen voor NOA 16 Stuken is zwaar werk, dat moet gewoon goed betaald worden! 17 Vraag & Antwoord: V&G-deelplan 19 twitter 26 NOA.NL VER- NIEUWD! Onze website NOA.nl is nu een online kennisplatform, waarop informatie duidelijk gerangschikt is. Elk NOA-lid heeft ook een eigen bedrijfspagina. 20 NOA Plafond en Wanddag: vrijdag 4 oktober 22 Kies voor vindbaarheid 24 Kies voor kennis, kies voor de vaktechnische trainingen van NOA 26 NOA.nl is vernieuwd! 27 Nieuw op noa.nl 28 NOA Actueel ook in nieuw jasje 29 NOA Verzekeringsdienst 30 Fiscale Tips: willekeurige afschrijving Afbouwzaken verschijnt 16 keer per jaar Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie Erica van Aken Jolanda Reede Nieuweweg LT Veenendaal Postbus AH Veenendaal T F E Dagelijks bestuur J.J.F. van de Kant M.J.G. de Rouw Mr. Drs. F.Th.M. Rohof CPL Ir. J.A.A. van Strijp Tekstverwerking, lay out en druk Lecturis Kalverstraat CJ Eindhoven AFBOUWZAKEN 35

4 van de voorzitter Jan van de Kant Voorzitter NOA Voor u ligt de eerste uitgave van Afbouwzaken. Ons verenigingsmagazine heeft een metamorfose ondergaan. Onder de noemer van het project Toekomst van de Afbouw worden nog meer zaken onder de loep genomen. Deze maand kunnen we veel nieuwe producten aan u presenteren. Wij hopen dat het bij u in goede aarde zal vallen! Prinsjesdag staat bij het schrijven van dit artikel voor de deur. Als ik de pers mag geloven, bieden de voorstellen van het kabinet niet het perspectief om uit de crisis te komen. In dat kader is een wisseling van het voorzitterschap van MKB-Nederland per 1 september uiterst ongelukkig. Wij hebben daarover onze zorg geuit en zijn toen uitgenodigd voor een gesprek met de waarnemend voorzitter en directeur van MKB-Nederland. Meerdere bestuursleden van NOA waren erbij en hoewel het gesprek goed was, zijn onze zorgen niet weggenomen. Op de bres MKB-Nederland moet op de bres staan om onze belangen te behartigen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat men zich in de burelen van de Haagse Malietoren slecht informeert over de stand van zaken in de bouwnijverheid. In een perspublicatie in regionale dagbladen werd namelijk de uitspraak gedaan dat er van verdringing door buitenlandse arbeidskrachten geen sprake is...?! Het artikel ging over de situatie in onze afbouwbedrijfstak en dan mogen we toch verwachten dat er geen onjuiste uitspraken worden gedaan. De negatieve kanten van arbeidsmigratie Oost-Europeanen snoepen het reguliere Nederlandse bedrijfsleven opdrachten af. Er is wél oneerlijke concurrentie! Wij delen de zorg die Minister Asscher enkele weken geleden heeft geuit over de keerzijde van arbeidsmigratie. Het vrij verkeer van mensen in Europa heeft veel positieve gevolgen gehad. Maar het beleid mag niet ontaarden in naïviteit. Nederlandse ondernemers Net als Asscher hebben wij zorgen over de keerzijde van arbeidsmigratie moeten aan tal van verplichtingen voldoen, terwijl Europese vrijbuiters op grond van welke reden dan ook weinig of geen regels eerbiedigen. Tegen woekerprijzen stoten zij onze ondernemers en werknemers het brood uit de mond. MKB-Nederland moet veel feller aandacht vragen voor deze problemen en meer oog hebben voor de negatieve kanten van arbeidsmigratie. Wij laten het daarom niet na om deze geluiden in - en buiten - de Malietoren helder te verwoorden. Focus op arbeidsomstandigheden Met de Inspectie SZW vinden nog steeds diverse gesprekken plaats over het arbeidsomstandighedenbeleid in de bedrijfstak. De cementdekvloeren zijn nog steeds onderwerp van gesprek, maar ook (het tillen van) gipsblokken heeft de aandacht. In uw belang leert de ervaring dat wij met de Arbeidsinspectie en de industrie in gesprek moeten blijven om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Promotie van ons vakwerk Het Neerlandsch Stucgilde heeft tijdens de Open Monumentendag in een kerkje in Amsterdam ons stukadoorsvak gepromoot. Wij hopen dat meer mensen een bijdrage willen leveren aan de instandhouding van ons mooie vakwerk. Dat begint bijvoorbeeld met het volgen van de opleiding Restauratiestukadoor. Die is echt de moeite waard! Verenigingsbeleid Als bestuur van NOA moeten we op veel terreinen een standpunt innemen. Daarom buigen we ons over de toekomst van onze vereniging en het te voeren beleid. Het onderwijs is daar een belangrijk voorbeeld van. Er wordt ons om een reactie gevraagd op voorstellen die voor de afbouw niet positief zijn... 4 NOA

5 Een gewaarschuwd mens En opeens kwam er een mailtje binnen, vertelde de directeur van een stukadoorsbedrijf. Zijn opdrachtgever had er genoeg van. Ook stond erin: we zullen het contract moeten ontbinden en zullen daartoe een voorstel doen. Tussentijds hoeft u niet meer op het werk te verschijnen. Zo kwam een mooi werk halverwege ten einde. Uw collega had nog geprobeerd om in gesprek te komen, maar men was onverbiddelijk. Vandaar dat hij ons belde. Wij hebben getracht de verhoudingen te herstellen, maar dit was tevergeefs Wel deed de opdrachtgever een voorstel. Als hij al niet zou mogen ontbinden vanwege wanprestaties, dan was er toch gewoon sprake van minderwerk. Het curieuze is dat in geen enkel Nederlands wetboek een regeling voor minderwerk is opgenomen. Maar er is wel een artikel waarin de zogenaamde opzegging geregeld is. Dat is wat anders dan ontbinding, want van opzegging is sprake als een opdrachtgever zonder geldige reden het werk beëindigt. Wij kozen voor de stelling dat er sprake was van opzegging. De zaak was niet zonder arbiters op te lossen. Gelukkig vonden wij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aan onze kant. Die oordeelden dat het inderdaad een opzegging was, omdat er geen termijn was aangegeven om de klachten te verhelpen. Later ontbinden via de arbitrale procedure was niet meer mogelijk, want zo stelden de arbiters: een overeenkomst die al is opgezegd, kan daarna niet meer ontbonden worden. U moet zich er van bewust zijn dat er sprake kan zijn van opzegging als u plots een werk (deels) niet meer mag uitvoeren. U moet dan wel direct (en juist) reageren, want als u te lang wacht, kan het zijn dat de rechter (of arbiter) meent dat u akkoord was met minderwerk! En dan kunt u de genoemde opzeggingsvergoeding dus vergeten Mr. Gert van Gorcom Van Gorcom advocaten T E W AFBOUWZAKEN 5

6 Kies voor kennis kies voor de NOA-Ondernemersopleiding Als professionele afbouwer lever je natuurlijk vakwerk. Maar vakwerk is meer dan het aannemen en uitvoeren van afbouwwerkzaamheden. Ondernemen is ook een vak. Om dit vak beter in de praktijk te kunnen brengen, bieden we in samenwerking met Savantis de NOAondernemersopleiding aan. Door alle modules te volgen, leer je veel (bij) over ondernemen - van beter acquireren tot innoveren en het maken van een ondernemersplan. We bieden deze bijscholing in ondernemingszaken aan, omdat we denken daarmee je ondernemersgeest en de concurrentiekracht aan te scherpen. Je leert namelijk vaardigheden die je meer succes geven in zaken doen. Certificaat toekomstgericht ondernemen Volg je de hele NOA-ondernemersopleiding, dan kun je het certificaat toekomstgericht ondernemen behalen. Met het geleerde tijdens de modules, maak je je eigen ondernemingsplan en presenteer je dat in een half uur tijd aan de examencommissie. Volg je de opleiding samen met je partner, dan mag je ook gezamenlijk het plan indienen en een duo-presentatie geven. Met het branche-certificaat toekomstgericht ondernemen op zak, weet je dat je een gedegen basis hebt om succesvol te kunnen ondernemen! Na afloop van elke module ga je naar huis met praktische adviezen en kun je het geleerde meteen gaan toepassen. De docenten spreken allemaal de taal van de afbouw en weten precies wat jou bezig houdt en waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. De modules hebben een logische opbouw en de lesdagen worden afwisselend ingevuld. Het behandelen van theorie wordt veelal aangevuld met een praktijkopdracht. Dus ook als je weinig zitvlees hebt, is dit een opleiding voor jou! Natuurlijk luister je naar de docent, maar er wordt ook van je verwacht dat je actief meedoet en bezig bent. Gedurende het jaar leer je in de basis alle vaardigheden die je als ondernemer in huis moet hebben. Zijn er mensen in je bedrijf die je op bepaalde aspecten ondersteunen? Ook die kunnen bepaalde (of alle) modules volgen. Veel partners werken namelijk keihard mee om je onderneming succesvol te laten draaien. Het is voor hun erg prettig om in een dag tijd hele essentiële zaken te leren, die ze meteen kunnen toepassen. Je partner en/ of kaderfunctionarissen (zijnde werkvoorbereider, meewerkend voorman, calculator en medewerker P&O) zijn daarom ook van harte uitgenodigd om aan de modules van de Ondernemersopleiding deel te nemen. Verdien je tijd terug Natuurlijk kost het volgen van een opleiding tijd. Kostbare tijd, waarvan je in eerste instantie denkt dat je die moet benutten om productie te maken: smeren, vloeren, monteren want daar moet je het mee verdienen. We durven te stellen dat deze opleiding je tijdsinvestering dubbel en dwars waard is. Want door slimmer te leren ondernemen, kun je efficiënter gaan werken, weet je waarop je kunt besparen en loop je minder risico s. 6 NOA

7 DIGITALE NIEUWSBRIEF VAK TRAININGEN COLLECTIEVE BELANGEN- BEHARTIGING NOAN OA NOA BEDRIJFSCAN ONDERNEMERS- OPLEIDING SERVICEDESK KENNISPLATFORM De bedrijfstak investeert in jouw kennisverbreding! Omdat wij het belangrijk vinden dat ondernemers in de afbouw een op maat gesneden bijscholingsprogramma kunnen volgen, hoef je alleen maar een eigen bijdrage te betalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Bedrijfschap Afbouw/Technisch Bureau Afbouw, die net als NOA waarde hecht aan imagoverbetering en kwaliteitsbehoud van onze afbouwsectoren. Daarom betaal je voor de volledige NOA-ondernemersopleiding slechts een eigen bijdrage van 600 euro! Daarvoor krijg je dus tien lesdagen inclusief een examenopdracht. Wil je voor een bepaalde module inschrijven, dan betaal je 120,-. Hoe meer modules je volgt, hoe geringer de bijdrage: deelname aan vier of meer modules kost namelijk maar 95,- per module. Inschrijven kan op NOA.nl. Als je niet bereid bent om in jezelf en je bedrijf te investeren, waarom zou een klant dan wel in jou willen investeren? Modules 1. Innovatie, nieuwe markten en jouw ondernemingsplan 21 november Verkoopgericht acquireren en klantgericht adviseren 19 december Bestek en tekening lezen, calculeren en offreren 16 januari Aannemen en uitbesteden 6 februari Werkvoorbereiding en projectadministratie 6 maart Inspirerend en effectief leidinggeven aan je onderneming 27 maart Je financiën goed geregeld! 17 april Juridische valkuilen voor een afbouwondernemer 15 mei Arbeidsrecht en cao 5 juni Klanten aantrekken en vasthouden met social media 26 juni 2014 Erica van Aken beleidssecretaris projecten, marketing & communicatie AFBOUWZAKEN 7

8 Kennis delen belangrijk voor Toekomst Afbouw Uitleg en praktische hulpmiddelen kunnen NOA-leden altijd terugvinden op NOA.nl Voor elk type NOA-lid is er voordeel uit het lidmaatschap te halen. De markt verandert. Ondernemers én de vereniging moeten daarop anticiperen. Hendrik Ruys Fekke Haringsma Pieter van Herk Hoe moet praktisch en alleen wanneer het uitkomt We vonden en vinden het belangrijk dat leden praktische tools krijgen aangereikt, die ze in hun dagelijkse werk ook daadwerkelijk handig vinden om te gebruiken, vertelt Hendrik Ruys. Door de jaren heen is gebleken, dat we best veel voor leden hebben ontwikkeld, maar dat er relatief weinig mee wordt gedaan. Wij - NOA, Afbouwkeur, of welke andere sectorvereniging dan ook - introduceerden iets nieuws en hoopten dan dat alle leden daar direct werk van maakten. Maar je weet hoe het gaat, we zijn immers allemaal ondernemer: je legt het even opzij, om nog eens op te pakken als je er tijd voor hebt. Nou, dan komt het er dus niet meer van en een paar maanden later weet je van het hele bestaan al niet meer af. Daarom hebben we nu een online kenniscentrum. Informatie, nieuws en praktische hulpmiddelen zijn daar vanaf nu altijd terug te vinden. Een ondernemer kan er nu mee aan de slag als het hem/haar uitkomt. Sterker nog, we kunnen leden nu ook attenderen op relevante zaken over het onderwerp waar hij of zij op dat moment in geïnteresseerd is. Voor elk type ondernemer persoonlijk voordeel Fekke Haringsma vult Hendrik aan: Elk NOA-lid kan individueel zijn voordeel uit het lidmaatschap halen. Dat kon al, maar werd toch te weinig gedaan. Voor de één is een voorbeeldofferte en een training calculeren & offreren een meerwaarde, een ander vindt het fantastisch meteen een antwoord op ingewikkelde personeelsvraagstukken te krijgen. En weer een ander lid is blij met uitleg over hoe hij duurzaamheid in zijn onderneming kan doorvoeren. De nieuwe aanpak van NOA maakt het mogelijk om actief in te kunnen spelen op wensen en behoeftes van de verschillende type ondernemers, die allemaal bij dezelfde club horen. En die we ook bij onze vereniging willen houden! Actief én interactief Leden willen we behandelen als klanten, legt Pieter van Herk uit. Er zal ook persoonlijker worden gecommuniceerd. Wat niet betekent dat dit allemaal één-op-één gesprekken moeten zijn. Dat is een onmogelijke opdracht voor een vereniging met meer dan 1600 leden. De verschillende media en activiteiten van NOA maken het mogelijk dat we iedereen kunnen aanspreken. Dat we daarbij een actieve bijdrage van de leden zelf verwachten, spreekt voor zich. Met elkaar moeten we het maken! De markt verandert. Bedrijven moeten daarop anticiperen. Dat geldt net zo goed voor NOA. Met de introductie van een online kennisplatform, een nieuwe ondernemersopleiding, nieuwe dienstverlening en online scans bieden we leden een helpende hand om ook in beweging te komen. 8 NOA

9 Met het project Toekomst van de Afbouw wil de commissie NOA-leden informeren en activeren. In beweging blijven en kennis delen: daar draait het om. De commissie Toekomst van de Afbouw is ontstaan na de NOA Afbouwdag in Het onderzoek en de trends en ontwikkelingen voor de afbouw - die tijdens het congres gepresenteerd werden - boden zoveel aandachtspunten en kansen, dat het NOA-bestuur een delegatie selecteerde die met de toekomst van de afbouw aan de slag ging. Ook Ledenraadsleden werden er bij betrokken. We zullen onze ideeën en activiteiten met gebruik van verschillende media regelmatig onder de aandacht brengen. Marketing en communicatie wordt gemakkelijker als je merkt dat het resultaat geeft. We willen tevreden leden, die trots zijn om bij NOA te horen. Frank Rohof Willem van Zandbeek Erica van Aken Voor nu en in de toekomst Het gedachtengoed van de commissie wordt ook onderdeel van het nieuwe NOA beleidsplan, geeft Frank Rohof aan. Het gehele NOAbestuur is daar nu over in gesprek en moet in het najaar leiden tot een nieuw plan voor de komende jaren. De ideeën en werkwijze die door de commissie Toekomst van de Afbouw zijn geïntroduceerd, worden onderdeel van het algehele NOA-beleid. Ondertussen werkt de commissie natuurlijk gewoon door. Er wachten nog meer plannen op uitwerking. En blijven we actief bezig met de middelen die we deze maand allemaal introduceerden. Zoals gezegd: een eenmalige mededeling volstaat niet. Gelukkig zijn er nieuwe media, die we kunnen benutten om leden regelmatig over onze activiteiten en dienstverlening te kunnen vertellen. Marketing en communicatie horen erbij! Daarom vul ik als vreemde eend in de bijt de commissie aan, verklaart Willem van Zandbeek. Ik ben geen bestuurder of medewerker van NOA. Communicatie - en alles wat daarbij hoort - is echter mijn vak en mijn passie. Mijn bureau adviseert en begeleidt NOA in creatieve concepten en heldere boodschappen. Marketing en communicatie vinden veel mensen moeilijk. Dat is in de bouw, maar ook daarbuiten. Pas als je merkt dat je resultaat boekt door er tijd en aandacht aan te besteden, gaat het leven. En wordt het gemakkelijker! Voor de afbouw liggen er volop uitdagingen en kansen. Marketing en communicatie maken daar echt een wezenlijk onderdeel van uit. We zorgen daarom nu voor praktische hulpmiddelen, die ook afzonderlijk toe te passen zijn. Zo kan elke ondernemer op zijn eigen niveau en in eigen tempo toch met marketing en communicatie aan de slag. Het cirkeltje moet nog rond Komend jaar zal de commissie nog meer ideeën uitwerken. Het NOAsecretariaat verzorgt daarvoor de werkzaamheden en communicatie naar de leden. Secretariaatsmedewerkster Erica van Aken is daarom ook commissielid van de Toekomst van de Afbouw : De thema s en activiteiten moeten ertoe leiden dat leden zich echt willen binden aan de vereniging. Noem het een modern verenigingsgevoel: je moet tevreden en trots zijn dat je onderdeel van de club bent. Uiteindelijk moet dat ook ondernemers aantrekken die nog geen lid zijn van NOA. Het informeren van potentiële opdrachtgevers van NOA-leden staat ook nog op het wensenlijstje van de commissie: als we opdrachtgevers kunnen overtuigen te kiezen voor een NOAondernemer, is het cirkeltje immers rond. Meer weten? Kijk op commissie-toekomst-afbouw of stuur een aan AFBOUWZAKEN 9

10 De twaalf winstpakkers van NOA We hebben in kaart gebracht waar afbouwers hun dienstverlening naar klanten toe kunnen verbeteren. En op welke thema s je bij opdrachtgevers kunt scoren. In het boekje Winstpakkers geven we twaalf thema s waar je meteen mee aan de slag kunt. In deze uitgave van Afbouwzaken vind je al meerdere winstpakkers uitgelicht. Ga daar direct mee aan de slag! Je kunt immers niet alles tegelijk aanpakken. Lees ons hele NOA-boekje als je het moeilijk vindt om te kiezen waar je mee moet beginnen. Raadpleeg ook NOA.nl voor handige downloads en voorbeelden. En onze servicedesk helpt je graag verder als je specifieke vragen hebt hoe je iets het beste aan kunt pakken. 10 NOA

11 De twaalf winstpakkers voor succes: 1. Stel de eindgebruiker centraal 2. Verbeter je zwakke punten 3. Denk mee in oplossingen 4. Denk duurzaam 5. Deel je kennis 6. Manage je relaties 7. Stel je op als partner 8. Investeer in je netwerk 9. Blijf in beweging, blijf veranderen 10. Werk samen met ketenpartners 11. Benadruk je pluspunten 12. Wees je eigen marketeer RELATIEMANAGEMENT Verras je klant! Kleine moeite, groot plezier. Veelal kun je klanten heel tevreden maken door iets extra te doen. Het mag groots, maar een klein gebaar is eigenlijk al genoeg. Dat kost helemaal niet zoveel moeite. Zorg ervoor dat je een goede band hebt met je klant. Tevreden klanten komen bij je terug. En met een beetje geluk maakt een tevreden klant ook positieve reclame voor je bedrijf. Daarom moet je je opdrachtgevers in positieve zin zien te verrassen. Misschien hebben ze wel vooroordelen over de afbouwbranche, bijvoorbeeld dat je niet netjes werkt of dat je klachten niet goed afhandelt. Als je het tegendeel bevestigt, door juist wel goed op te ruimen, zal je klant bij toekomstige projecten sneller aan jouw bedrijf denken. Registreer verjaardagen van opdrachtgevers en aannemers en zorg voor een leuke attentie. Vertel vooraf dat je garantie biedt en zorg na betaling voor een certificaat. Zorg voor een juiste uitstraling en houding van werknemers bijvoorbeeld door uniforme bedrijfskleding te verstrekken. Toets tevredenheid zodat je weet wat goed gaat en wat beter kan. Geef onderhoudsadvies of bied een onderhouds contract aan. Meer weten? Op het kenniscentrum NOA.nl vind je voorbeelden van klanttevredenheidsformulieren. Ook kun je er standaard onderhoudsadviezen downloaden. En officiële garantiecertificaten bestellen. AFBOUWZAKEN 11

12 VERBETER JE ZWAKKE PUNTEN Kijk door de ogen van Wist je dat afbouwers zich doorgaans positiever beoordelen dan dat opdrachtgevers dat doen? Dat blijkt uit gedegen onderzoek. Er zijn verschillende punten waar je jouw bedrijf in kunt verbeteren. NOA heeft voor het project Toekomst van de Afbouw onder leden en opdrachtgevers onderzoek uit laten voeren door USP Marketing Consultancy. Kleine, middelgrote en grote aannemers en woningbouwcorporaties gaven vrijwillig hun mening over de afbouwsector. Particulieren waren in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat deze groep een afbouwbedrijf voornamelijk selecteert op het internet en middels het sociale netwerk. Door het onderzoek staat als een paal boven water dat er grote verschillen zijn tussen het beeld dat de afbouwsector over zichzelf heeft en het beeld dat opdrachtgevers hebben over afbouwers. De afbouw beoordeelt zichzelf namelijk een stuk positiever dan dat klanten dat doen! Juist de zaken waarvan stukadoors, vloerenleggers en plafond- en wandmontagebedrijven denken er heel goed in te zijn, vinden de opdrachtgevers dat dit wel wat beter kan... Per sector is inzichtelijk gemaakt wat de sterke punten zijn. Daar tegenover staan de punten waarvan opdrachtgevers vinden dat het wel beter zou kunnen. Om je klanttevredenheid te vergroten, is het dus zinvol om deze zaken binnen je onderneming onder de loep te nemen. Een succesvol afbouwbedrijf erkent zijn zwaktes, ziet bedreigingen op tijd en weet waar zijn krachten en kansen liggen. BLIJF IN BEWEGING, BLIJF VERANDEREN Stilstand is achteruitgang 12 NOA

13 je opdrachtgever... Stucadoorsbedrijven Vloeren- en terrazzobedrijven Plafond- en wandmontagebedrijven > Een goede prijs/kwaliteit verhouding van het geleverde werk > Inzet en motivatie > Beschikbaarheid bij nieuwe opdrachten > Beschikbaarheid bij nieuwe opdrachten > Een goede prijs/kwaliteit verhouding van het geleverde werk > Klachtenafhandeling > Orde en netheid > Nazorg > Communicatie tijdens de oplevering > reactiesnelheid op telefoon, en brieven > Werkvoorbereiding / planning > Klachtenafhandeling > Flexibel omgaan met meer-/minderwerk > Nazorg > reactiesnelheid op telefoon, en brieven > Werkvoorbereiding / planning > Flexibel omgaan met meer-/minderwerk > Nazorg > Werkvoorbereiding / planning > Orde en netheid > Klachtenafhandeling > Inplannen van personeel Hierop scoort u goed bij uw opdrachtgevers. Deze punten kunnen volgens uw opdracht gevers beter. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Het eenvoudigste is dus om bij jezelf te beginnen. NOA heeft drie tools voor je, die je kunnen helpen om te leren veranderen. Benut de NOA-ondernemersopleiding, de individuele bedrijfsadvisering of de bedrijfscan om jezelf in beweging te zetten. En realiseer je op voorhand dat veranderen tijd kost. Het duurt even voordat de verandering je ook echt iets oplevert. Jezelf onderscheiden Voordat je je bedrijf kunt onderscheiden in een steeds ontwikkelende markt, moet je een aantal vragen beantwoorden. Wat voor type ondernemer ben je? Ben je een echte ondernemer of eerder een ambachtsman? Wil je nationaal of internationaal werken? Zelfstandig of met personeel? Je kunt hier natuurlijk ook eens over praten met je opdrachtgevers of leveranciers. Wat vinden ze sterk of minder sterk aan je bedrijf? Een andere optie is het doen van een organisatiescan, waarmee je je bedrijf doorlicht. Online bedrijfscan NOA heeft een checklist op internet geplaatst: de online bedrijfscan. Door multiple choise vragen te beantwoorden, kom je er snel en simpel achter welke (ondernemers)vaardigheden jij kunt verbeteren. Je vindt de scan op NOA.nl. Op verschillende bedrijfsonderdelen krijg je suggesties hoe je jouw bedrijf kunt verbeteren. Word een toekomstgerichte ondernemer Door mee te doen aan de NOA-ondernemersopleiding kun je allerlei vaardigheden aanscherpen. De volledige opleiding bestaat uit tien afwisselende modules, die je inspiratie en gedegen basiskennis bieden. Om te anticiperen en succesvol te ondernemen. Bedrijfsadvisering Bij NOA-partner Providius kun je een gratis oriënterend gesprek aanvragen. Want het is niet eenvoudig; ondernemer zijn. Bij deze nieuwe dienstverlening van NOA krijg je tegen gereduceerde kosten echt maatwerk en individuele coaching geboden. Raadpleeg onze website voor uitgebreide informatie. AFBOUWZAKEN 13

14 supersterk schuurwerk Met SPS Schuurspachtel werkt u een muur af met een glad schuurwerkeffect, maar dan met de duurzame stootvastheid van sierpleister. Supersterk schuurwerk dus! Daarnaast trekt u hiermee, zonder tussenlaag, een oude sierpleisterlaag glad. Zeer soepel verwerkbaar en met de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die u van SPS gewend bent. Schuurspachtel is ook op kleur te maken via het SPS Color Service systeem. U herkent SPS aan de gele emmer. 14 NOA

15 Afbouwers die kiezen voor succes, kiezen voor NOA Ondernemers, die vakwerk leveren en professioneel met hun bedrijf bezig zijn, willen we graag als lid van onze vereniging. Daarom zijn we na de bouwvak een ledenwerfactie gestart. We brengen de toegevoegde waarde van het NOA-lidmaatschap op een verrassende nieuwe manier onder de aandacht. Alle NOA-leden tezamen zorgen voor zo n 75% van de omzet die in de afbouwbranche wordt behaald. Maar er zijn dus nog genoeg ondernemers over, die (nog) geen lid zijn van onze vereniging. Omdat we samen sterk staan, een vuist kunnen maken en in grote getale meer in te brengen hebben richting politieke lobby, is het belangrijk dat we met vele leden blijven. Komende tijd schrijven we telkens andere ondernemers aan. Op deze manier kunnen we tijd maken om de g de mensen na te bellen. Een persoonlijk gesprek om de brochure toe te lichten en aan te bieden dat één en ander tijdens een bedrijfsbezoek wordt uitgelegd, wordt als positief ervaren. Ook zijn deze ondernemers welkom tijdens de NOA Jaardagen. Inmiddels hebben de Vloerendag en Stukadoorsdag al plaatsgevonden, maar ondernemers van een plafond- en wandmontagebedrijf hebben op 4 oktober a.s. nog de gelegenheid kennis te maken met onze vereniging én veel leden. Tip van de dag Werkt u regelmatig samen met een ondernemer die geen NOA-lid is? Leg hem dan uit waarom u wel lid bent en wat de voordelen van het lidmaatschap zijn. U kunt ook samen de video over de voordelen op NOA.nl bekijken. Of geef zijn adresgegevens aan ons door. We sturen uw collega dan graag vrijblijvend een informatiepakket. AFBOUWZAKEN 15

16 Stuken is zwaar dat moet gewoon betaald worden Stuken is zwaar werk en ik ben goed opgeleid. Dat moet gewoon betaald worden. Bij 20 tot 25 euro per vierkante meter kun je je goed verzekeren, een pensioen opbouwen en je hypotheek betalen. Collega s die goedkoper werken, leven bij de dag. Ze maken de markt stuk. En het kost anderen hun baan. Straks komen ook nog de goedkope Roemenen en Bulgaren. Ik begon zelf op mijn 15 e, maar nu krijgen jongeren geen kansen. Ik vind dat niet eerlijk. Je moet van 100m 2 per week kunnen leven. Dan houd je plezier in je werk en kun je ook kwaliteit leveren. Danny de Ruig Dat de markt onder druk staat, is allang geen nieuws meer. Er wordt gewerkt voor prijzen waar niets aan verdiend kan worden. Waak ervoor dat je alleen voor een eerlijke prijs aan het werk gaat. NOA OZP-lid Danny de Ruig heeft een duidelijke visie hoe en voor welke prijs hij zijn vakwerk kan maken. Hij deelt zijn aanpak graag met collega-leden. De 29-jarige Hoofddorper heeft ondanks de crisis genoeg werk. En hij rekent zeker geen lage prijzen! Zeven jaar geleden maakte de enthousiaste jonge ondernemer een website, waarmee hij door het gebruik van slimme zoekwoorden snel gevonden werd als men zocht op goedkope stukadoor. Het leverde hem jarenlang werk op. Nog steeds krijgt hij via die website zo n acht aanvragen per week, maar die leiden vaak niet meer tot opdrachten. In zeven jaar tijd is veel veranderd. Tegenwoordig heb je internetshoppers en serieuze klanten. Danny werkt nu vooral via aannemers en eerdere klanten en gaat alleen nog bij serieuze aanvragen langs voordat hij een offerte maakt. Door je tijd te investeren in serieuze klanten, krijg je ook een eerlijke prijs voor je werk. Het is dan wel belangrijk dat je naar klanten transparant bent over je prijsvorming. Leg uit en laat zien wat klanten daarvoor mogen verwachten. Klanten die kiezen voor kwaliteit, realiseren zich ook dat ze daarvoor een faire prijs moeten betalen. Marian Prins 16 NOA

met de twaalf Winstpakkers van

met de twaalf Winstpakkers van ies nu oor igen ucces! met de twaalf Winstpakkers van NOA kies nu voor eigen succes! met de twaalf Winstpakkers van NOA Weg naar succes ligt vlakbij 4 5 de twaalf winstpakkers van noa De eindgebruiker

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

DESLAGER 1. "De luchtige presentatie straalt meer versheid uit" Cor Verhoef. gang. Karen Romme over Calimeromarketing.

DESLAGER 1. De luchtige presentatie straalt meer versheid uit Cor Verhoef. gang. Karen Romme over Calimeromarketing. DESLAGER 1 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie januari 2014 Testen Slagerspassie in volle gang Karen Romme over Calimeromarketing voor slagers KNS inspiratiegroepen iets

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

E-book Contentmarketing

E-book Contentmarketing E-book Contentmarketing Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Is contentmarketing een meerwaarde voor de bouw? 4 Vijf stappen naar een effectieve

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal NR. 1 2011 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Metaalsector toont veerkracht Van Kessel Machinefabriek: specialist in verspanende bewerkingen Gritstra: ruim 25 jaar specialist in metaalconservering Van

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Hervinden van de balans

Hervinden van de balans Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG FEBRUARI 2015 NUMMER 1 Werken na diagnose of genezing van kanker: Hervinden van de balans Nieuwe artikelserie over inclusiviteit: Leidraad Participatie

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie