WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530"

Transcriptie

1 WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530 Projectnummer 7100/002 Projectnaam ASBESTVERWIJDERING PLANGEBIED VONDELLAAN 84 / LAURENS BAECKAAN 30 Projectadres Vondellaan 84 Postcode 1942 LL Plaats BEVERWIJK Werkplan aangemaakt : Status van het werkplan : Gereed voor uitvoering. In opdracht van Steenstaete II BV Laurens Baecklaan LM Beverwijk Uitvoering door:

2 Blad : 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden 2. Korte samenvatting van het inventarisatierapport 3. Gegevens over gebouw / object waar asbest wordt verwijderd 4. Gegevens van het bedrijf dat het asbest verwijderd 5. Tijdsplanning en werk- en rusttijden 6. Gegevens over de aanwezigheid van andere bedrijven op de projectlocatie maar buiten het werkgebied 7. Gegevens over het afschermen en afbakenen van het werkgebied 8. Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden 9. Beschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur 10. Arbeid hygiënische maatregelen 11. Beschrijving van de afvoer van het asbesthoudende materiaal 12. Informatie over de eindcontrole 13. Opleidingsplan / voorlichting aan derden 14. Arbeid gezondheidkundige begeleiding 15. Zaken die op het dagrapport geregistreerd worden 16. Bijlage 1 : Opleveringsverklaring asbestwerkzaamheden 17. Bijlage 2 : Alarmkaart 18. Bijlage 3 : Projectgebonden Risico Inventarisatie

3 Blad : 3 van Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden Aard van de werkzaamheden Openlucht Waar worden de werkzaamheden in / aan uitgevoerd bouwwerk / woning(en) / bewoond Wat moet worden verwijderd % Chrysotiel (wit) / 2-5 % Crocidoliet (blauw) / Hechtgebonden / Buiten Hoeveel moet worden verwijderd 0,8 m2 Korte omschrijving Het verwijderen van losliggende stukjes asbesthoudend materiaal middels handpicking Korte samenvatting van het inventarisatierapport Nummer van het rapport /1 van datum door ADVIESBUREAU BALENCO SCA-code van het bedrijf dat het heeft opgesteld D Risicoklasse(s) die in het rapport zijn genoemd 2 (midden) Verwijderingvoorwaarden die in het rapport worden genoemd Geen Beschermingsmaatregelen die genoemd worden Half gelaat Analyse rapporten Fibrecount , en Gegevens over gebouw / object waar asbest wordt verwijderd Straat + nummer Vondellaan 84 Postcode + Plaats 1942 LL Beverwijk Telefoon (indien van toepassing) Bedrijfsnaam (indien van toepassing) Steenstaete II BV Naam van de directeur van het bedrijf Naam van de contactpersoon de heer R. Scholten Telefoonnummer van contactpersoon Code van de sloopvergunning van datum Code van het V&G-plan A 13.3 Revisienummer 01

4 Blad : 4 van Gegevens over het bedrijf dat het asbest verwijderd Naam van het asbest verwijderingbedrijf SCA-code 05-C Straat + nr Steenkade 3 a Postcode + plaats 1948 NH Beverwijk Telefoon Fax Inrichting van de werkorganisatie Directie S. Scholten Kwaliteitsmanagement (Directievertegenwoordiger) V&G Functionaris T. Fokkens Commerciele Administratie Projectadministratie Uitvoering Financiele Administratie Personeels Administratie DTA Toezicht op uitvoering Asbestsaneerder Asbestsaneerder Asbestsaneerder Uitvoering Uitvoering Uitvoering Persoonsgegevens van DTA( s) Geboorte Naam BSN SCA-code Datum Plaats Zie het dagrapport Persoonsgegevens van DAV( s) Geboorte Naam BSN SCA-code Datum Plaats Zie het dagrapport

5 Blad : 5 van Tijdsplanning en werk- en rusttijden begin datum van de uitvoering Normale aanvangstijd van de werkzaamheden 07:30 Afwijkende werkdagen indien niet gedurende de gehele periode aan het project wordt gewerkt Eind datum van de uitvoering Beschrijving van de werk- en rusttijden regeling op dit project 07:00 10:00 arbeidsuren 10:00 10:30 pauze 10:30 12:30 arbeidsuren 12:30 13:00 pauze 13:00 16:00 arbeidsuren De DTA is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en kan opgrond van de reële situatie wat variëren op dit schema Gegevens over de aanwezigheid van andere bedrijven op de projectlocatie maar niet in het werkgebied Bedrijf Contactpersoon Bereikbaar via Te verrichten werkzaamheden

6 Blad : 6 van Gegevens over het afschermen en afbakenen van de locatie Schets van de werklocatie.

7 Blad : 7 van Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden de aard van de asbestverwijderingswerkzaamheden VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN Voordat met de feitelijke werkzaamheden begonnen wordt, dient er eerst een LMRA te worden uitgevoerd. De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) is de laatste check op risico s tijdens de uitvoering. Voor de LMRA worden de volgende stappen doorlopen: Controleer de voorbereiding Check de situatie Overweeg stap voor stap de uitvoeringsrisico s in de actuele situatie Indien er naar uw oordeel, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, er een reëel risico is, neem dan alle mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om het risico binnen aanvaarbare grenzen te brengen. Noteer uw bevindingen en genomen maatregelen op het dagrapport. BIJZONDERHEDEN Geen VOORBEREIDING De DTA richt een werkgebied in dat duidelijk is afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd. Als afbakening en afscherming worden dranghekken gebruikt. Als markering worden waarschuwingsborden gebruikt en eventueel afzettingslint. De dranghekken worden zodanig geplaatst dat publiek veilig langs het werkgebied kan. Uit het werkgebied worden de aantoonbaar niet met asbest besmette losstaande delen verwijderd of degelijk en luchtdicht afgeplakt. In of aansluitend aan het werkgebied wordt een volledige en werkende drietrapsdecontaminatie-unit opgesteld. Indien de deco-unit niet in of aan het werkgebied kan worden opgesteld wordt een transitroute uitgezet. PERSOONLIJKE BESCHERMING Tijdens de sanering dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall. Als adembescherming wordt tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden een halfgelaatsmasker P3 gedragen. UITVOERING De DTA bepaald een strategie om het oppervlak van het werkgebied systematisch af te zoeken. De DAV-er(s) en eventueel DTA zoeken het oppervlak van het werkgebied op deze wijze af naar brokjes asbest. De gevonden brokjes worden met een nevenspuit bevochtigd, opgeraapt en direct in een plastic zak gedaan.

8 Blad : 8 van 15 Eventueel wat grotere stukken worden ook na bevochtigen zoveel mogelijk zonder breuk in plastic verpakt. Het asbest dient zodanig uit het oppervlak van het werkgebied te worden verwijderd dat er geen asbestdelen meer in het oppervlak gevonden kunnen worden. Op de plaatsen waar dieper in de grond asbest is gevonden wordt de grond eerst met plastic afdek/bouwfolie afgedekt en vervolgens wordt er een puinlaag op aangebracht. Met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een waterfilter in overeenstemming met NEN-EN 1822, filterklasse H13. De plastic zakken waarin de asbest brokjes worden verzameld worden waar deze vol genoeg zijn, dichtgebonden, met een vochtige doek schoongemaakt en vervolgens wordt de vochtige doek en de dichtgebonden zak in een nieuwe zak verpakt die ook weer luchtdicht wordt afgesloten. Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een asbestgevarensticker EINDCONTROLE Tijdens de eindcontrole moet het werkgebied nog intact zijn. Hierbij dient uiteraard ook de deco-unit nog werkend aanwezig te zijn. Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, - onderdeel visuele inspectie OPLEVERING Nadat de eindcontrole succesvol is afgerond en het werkgebied opgeruimd is, vullen de DTA en de contactpersoon van de opdrachtgever samen de opleveringsverklaring in en ondertekenen deze. Indien de contactpersoon van de opdrachtgever niet ter plaatse kan komen, meld de DTA het werk telefonisch bij de contactpersoon af en registreert dit op de opleveringsverklaring

9 Blad : 9 van maatregelen om asbest verontreiniging naar het milieu te voorkomen Altijd breuk van het asbesthoudende materiaal voorkomen en indien nodig een containment bouwen en/of bronafzuiging toepassen. Direct na dat het asbesthoudende materiaal is vrijgemaakt dit luchtdicht in dubbel plastic verpakken. volgorde van de uitvoering van de asbest verwijderingwerkzaamheden De werkplek zodanig veiligstellen dat derden het werkgebied niet kunnen betreden. De te gebruiken gereedschappen en PBM s inspecteren Werkzaamheden volgens de omschrijving van paragraaf uitvoeren. Werk opleveren na visuele inspectie en/of eindmeting door een door de Raad van Accreditatie hiertoe geaccrediteerd laboratorium. maatregelen om eerst asbest te verwijderen voor ander sloopwerkzaamheden Er zijn voorafgaande aan de asbestwerkzaamheden geen sloopwerkzaamheden gepland. maatregelen om stofvorming te voorkomen en de asbest concentratie zo laag mogelijk te houden asbest inspuiten met spuitlijm asbest bevochtigen met water uit een nevelspuit asbest impregneren asbest intapen bron afzuiging gebruiken stof fixeren met behulp van spuitlijm het verzamelen van asbesthoudend materiaal en andere afvalmaterialen en de afvoer uit het werkgebied (vuile zone); indien geen afvalsluis wordt aangelegd dient dit te worden gemotiveerd Het asbesthoudende materiaal wordt eerst, zo dicht mogelijk bij de plaats van verwijdering, in plasticzakken verzameld. Als deze hoeveelheid de voortgang van de werkzaamheden hindert of indien de veiligheid niet langer kan worden gewaarborgd, worden de plastic zakken afgevoerd naar een afsluitbare opslag container op de projectlocatie of op de werkbus. De opslag container wordt door Gebr. Scholten Container Services afgevoerd naar de tussen opslag van Gebr. Scholten B.V. aan de Steenkade 3 a te Beverwijk. Het asbest dat met de werkbus wordt afgevoerd wordt per dag afgeleverd bij de asbest tussenopslag aan de Steenkade te Beverwijk het reinigen van de asbest verwijderinglocatie / containment c.q. het werkgebied Nadat het asbesthoudende materiaal is verwijderd, worden alle eventuele losse grove delen als asbesthoudend materiaal beschouwd. Deze losse delen worden handmatig opgepakt en luchtdicht in dubbel plastic verpakt en naar de container afgevoerd. Vervolgens wordt de ruimte met een asbest stofzuiger gezogen de visuele controle na het reinigen Op grond van de bevindingen van een visuele inspectie van het gebied door de DTA nodigt deze een door de RvA geaccrediteerde inspectie instelling uit voor een eindinspectie de maatregelen die genomen zijn indien onvoorzien asbest is aangetroffen dat niet was opgenomen in het asbest inventarisatierapport Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen zal de DTA maatregelen treffen om asbest emissie naar de omgeving te voorkomen. Vervolgens zal de DTA in overleg met de opdrachtgever een gecertificeerd inventarisatiebureau opdracht geven tot het doen van een nieuwe inventarisatie. De DTA maakt een afwijkingsrapport (A.02.1) dat in het kwaliteitssysteem van Gebr. Scholten Milieu zal worden bewaard en dat tevens verzonden zal worden naar het inventarisatiebureau dat de onvolledige inventarisatie heeft gemaakt.

10 Blad : 10 van Beschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur werkkleding Tijdens de asbest verwijderingwerkzaamheden dragen de medewerkers: wegwerp overalls veiligheidsschoenen of laarzen die alleen tijdens de verwijderingwerkzaamheden in het werkgebied of transitroute worden gedragen. ademhalingsbeschermingsmiddelen De medewerkers hebben de beschikking over een persoonlijke ademhaling beschermingapparatuur voor situaties waarin met afhankelijke lucht mag worden gewerkt. Tijdens werkzaamheden in risicoklasse 3 moet gebruik gemaakt worden van ademhalingsbescherming met onafhankelijke lucht. overige persoonlijke beschermingsmiddelen Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden schrijft de DTA het gebruik voor van: Helm Gehoorbescherming Veiligheidsbril Werkhandschoenen Valbeveiliging toegepaste collectieve beschermingsmiddelen (relatie met milieu- en arbo aspecten) geen toegepaste beschermingsfactoren (relatie adembescherming) Half gelaat gereedschappen en apparaten die bij het slopen worden gebruikt handgereedschap onderhoud en controle van de persoonlijke beschermingsmiddelen Betrokken medewerker controleert dagelijks de persoonlijke ademhaling bescherming apparatuur op juiste werking. Hierbij wordt gekeken naar werking van de motor onbeschadigd zijn van masker en slangen. Een goede passing van het masker door middel van een pas/lek test. En voldoende zicht door het vizier. Medewerker controleert ook of het certificaat van de ABM nog geldig is. Jaarlijks wordt de apparatuur volledig gecontroleerd en opnieuw gecertificeerd toegepaste filtersystemen (lucht en water) Stofzuiger(s) met H13 filter dat voldoet aan NEN-EN 1822 Onderdrukmachine(s) met H13 filter dat voldoet aan NEN-EN 1822 Watermanagement systeem voorzien van filterinstallatie met een fijnste trap van 5 µm Persoonlijke Adem Bescherming Apparatuur P3 filter volgens NEN-EN 143, 144,

11 Blad : 11 van Arbeid hygiënische maatregelen beschrijving van de decontaminatie procedure De decontaminatie procedure wordt uitgevoerd volgens SC-531 B beschrijving van de eventueel noodzakelijk toe te passen transitroute Zie beschrijving van de wijze van omgaan met vuile kleding De vuile kleding wordt in de vuile ruimte van de decontaminatie unit uitgetrokken en direct in een daartoe bestemde afvalzak gedaan. Per dag wordt de afvalzak met vuile kleding afgevoerd naar de tussen opslag van Gebr. Scholten B.V. aan de Steenkade 3 a te Beverwijk Beschrijving van de afvoer van het asbesthoudende materiaal de wijze van verzamelen en, indien van toepassing, tussentijdse opslag van asbesthoudend sloopafval Het asbesthoudende afval wordt luchtdicht verpakt in dubbel plastic verzameld op de werkbus. Per dag wordt de werkbus geleegd bij de tussenopslag van Gebr Scholten BV aan de Steenkade 3 a te Beverwijk de wijze van transport en de bestemming van het verzamelde asbesthoudende sloopafval Met de werkbus naar de tussenopslag van Gebr. Scholten BV aan de Steenkade 3 a te Beverwijk afvoer van het asbesthoudende afval conform voorschriften in de sloopvergunning (bij een bouwwerk) Geen Informatie over de eindcontrole naam van laboratorium / inspectie-instelling Flamant Laboratory RvA nummer : I Telefoonnummer : aangeven of de eindcontrole wordt uitgevoerd conform de vigerende wetgeving vrijgave volgens NEN 2990 voor risicoklasse 1 en 2 vrijgave volgens NEN 2939 voor risicoklasse 3 Let op dat ook de vuile zijde deco-unit en de eventuele transitroute wordt vrijgegeven. NEN 2990 namen van personen en bedrijven aan wie een afschrift van de rapportage ter beschikking wordt gesteld Opleidingsplan voorlichting aan derden korte omschrijving/aanduiding en verwijzing naar een bijlage of het kwaliteitshandboek aangeven of voorlichting aan derden over de risico s van de werkzaamheden is gegeven met vermelding van namen en datum Naam datum

12 Blad : 12 van Arbeid gezondheidkundige begeleiding beschrijving van de wijze waarop de arbeidskundige begeleiding plaats vindt De medewerkers worden eens per 2 jaar in de gelegenheid gesteld een Periodiek Arbeidskundig Medisch Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De werknemer en werkgever ontvangen bericht waaruit de geschiktheid van de medewerker te aanzien van asbest verwijderingwerkzaamheden blijkt. De gegevens van de onderzoeken die tot de eindconclusie van de geschiktheid hebben geleid worden door en onder verantwoordelijkheid van de ARBO-dienst die de keuring heeft uitgevoerd, gedurende 40 jaar gearchiveerd. Naam Arbo-dienst : Maetis Adres : Tempelhofstraat 2/8 Postcode/Plaats : 1043 EC AMSTERDAM Telefoon : Van de werkzaamheden worden de volgende zaken op het dagrapport geregistreerd Van alle personen die in het werkgebied komen worden de naam, het bedrijf of instelling en de reden dat zij het werkgebied betreden vastgelegd Van iedereen wordt direct vastgelegd op welk tijdstip zij het werkgebied betreden en op welk tijdstip zij het gebied verlaten De aard en de duur van de werkzaamheden Meting en registratie van de onderdruk (zowel bij hecht- en niet hechtgebonden asbest) De gebruikte adembeschermingsmiddelen De bezoekers (overheid, certificatie-instelling en derden) De afwijkingen op het werkplan (deze dienen eerst op het dagrapport te worden vastgelegd voor dat ze tot uitvoer worden gebracht De hoeveelheid en identificatie van het asbesthoudende afval Eventuele incidenten en calamiteiten Klachten en tekortkomingen Alle uitgevoerde metingen Voor dit project specifieke registraties

13 Blad : 13 van BIJLAGE 1 OPLEVERINGSVERKLARING ASBESTVERWIJDERINGSWERK Projectnummer 7100 / 002 Projectnaam Asbestverwijdering plangebied Vondellaan 84 / Laurens Baeckaan 30 Projectlocatie Vondellaan / Laurens Baecklaan Projectfase Adres Vondellaan 84 Plaats 1942 LL Beverwijk Contactpersoon Naam Opdrachtgever Steenstaete II BV Adres Laurens Baecklaan 10 Plaats Contactpersoon 1942 LM Beverwijk de heerr.scholten Contactpersoon telefoon Naam directievoerder Adres Plaats Contactpersoon De DTA Jan Olthof, SCA-code 04A , verklaart, dat hij na de ontmanteling, het ontruimen en opruimen en vóór de oplevering een eindcontrole conform artikel 4.50, lid 3, van het Arbobesluit en/of op de asbestverwijderingslocaties van het risicoklasse 1 werk conform artikel 4.47b van het Arbobesluit heeft uitgevoerd op, tussen en rondom de asbestverwijderingslocatie(s) en de transitroute(s)/transportroute(s) tot en met de decontaminatie-unit, tussenopslag, afvalcontainer(s) en transportmiddelen aan toe, en dat aan de hand daarvan geen asbestverdachte resten of verontreinigingen meer werden getroffen en de locaties asbestveilig konden worden achter gelaten. Als/namens de opdrachtgever verklaart bovengenoemd contactpersoon door onderstaande ondertekening, dat de asbestverwijderingswerkzaamheden, door, SCA-code 05-C , conform de opdracht zijn verricht. Datum Naam Handtekening DTA Jan Olthof Contactpersoon Eventuele bijzonderheden: Bovengenoemde contactpersoon van de opdrachtgever was niet in de gelegenheid het werk te komen controleren en af te nemen. Op onderstaande datum en tijdstip is de oplevering van het werk telefonisch aan de contactpersoon doorgegeven. (datum) (tijdstip) (handtekening DTA)

14 Blad : 14 van BIJLAGE 2 ALARMKAART Zorg dat u te allen tijde EHBO middelen en brandblusmiddelen weet te vinden. Wat te doen bij een ongeval: stop onmiddellijk alle werkzaamheden en voorkom erger; waarschuw in gevaar zijnde personen; draag zorg voor de slachtoffers; zorg dat hulpdiensten worden gealarmeerd; stel de slachtoffers gerust in afwachting van de hulpdienst; verleen eerste hulp of probeer de brand met aanwezige brandblusmiddelen te blussen; volg de instructies van hulpverleners op; ingeval van brand, ramen en deuren sluiten. Wat te doen bij een asbestincident: herstel containment / werkgebied; onderzoek verrichten naar eventuele besmetting buiten het werkgebied; personen waarschuwen en besmette zonde markeren; registreren in logboek/werkplan; starten schoonmaakactie; metingen laten verrichten; invullen incidentenformulier. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Ambulance 112 Brandweer 112 Politie 112 BHV-er Joeri Numan Kantoor Gebr. Scholten Steef Scholten Contactpersoon opdrachtgever de heer R. Scholten BHV-er op locatie Jan Olthof DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS Afstand Circa 1 km Naam Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Telefoon Adres Vondellaan 13 Postcode / Plaats 1942 BEVERWIJK Bij het alarmeren van hulpdiensten, blijf rustig en meld duidelijk de volgende gegevens: uw eigen naam; projectlocatie; welke hulpdiensten nodig zijn (politie, brandweer, ambulance); omschrijving van de calamiteit en het aantal slachtoffers; volg de instructies van de telefonist(e) op; Let op: Indien er een noodplan/alarmkaart van de opdrachtgever beschikbaar is dan dient het noodplan/alarmkaart van de opdrachtgever te worden gehanteerd.

15 ALGEMENE PROCEDURE KAM-SYSTEEM A Revisienr. : 05 Blad : 15 van 15 Datum : Bijlage 3 : Projectgebonden Risico Inventarisatie Projectnummer : 7100 / 002 Projectnaam : Asbestverwijdering plangebied Vondellaan 84 / Laurens Baeckaan 30 Risicogroepen A. Algemeen B. Omgeving C. Werklocatie D. Object E. Gereedschap Artikel I Risico s Omgeving Risico s project algemeen Specifieke risico s per fase Fase 1, de voorbereidende werkzaamheden Fase 2, de asbest verwijdering Fase 3, het opruimen en vrijgeven A. Algemene risico s tijdens de uitvoering: B. Risico s voor de omgeving: 1. Explosiegevaar 1. Trefgevaar 2. Chemische stoffen 2. Instortingsgevaar 3. Vrijkomende gassen (denkaan koolmonoxide) 3. Gevaar bij transporten en verkeersgevaar 4. Brand 4. Geluidsoverlast 5. Elektrocutie 5. Stofoverlast 6. Weersinvloeden 6. Risico voor emissie van chemische stoffen, gassen of asbest C. Risico s op de bouwplaats rond het te slopen object: D. Risico s bij de werkzaamheden aan het object 1. Beschadiging van in bedrijf zijnde leidingen die niet tot het werk behoren 1. Valgevaar 2. Risico van vervuiling door machines, afvalstoffen 2. Tref- en instortingsgevaar 3. Risico van verzakking 3. Brand- of explosiegevaar 4. Risico van bedelving 4. Gevaar voor inademing van stof of asbest 5. Trefgevaar 5. Gevaar voor chemische stoffen, zuurstof gebrek of besloten ruimten De genomen risicobeperkende maatregelen: E. Risico s verband houdend met te gebruiken machines en gereedschappen. 1. Handgereedschap voor handmatig sloopwerk 2. Risico s bij het werken met zaag-, slijp-, en boorapparatuur 3. Risico s in verband met graafmachines, kranen, shovels etc. 4. Risico s voor brand- en snij werkzaamheden 5. Risico s bij intern transport, aan- en afvoer van materialen en materieel 6. Fysieke of mentale overbelasting van personeel

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Veilig werken in het azm Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Versie 3.0 najaar 2013 Inleiding In de eerste plaats is deze brochure bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden Arbocatalogus sector Waterschappen Versie 2013 Deel 2 Besloten ruimten Deel 0 Hoofdrapport Deel 1 Publieksgeweld Deel 2 Besloten ruimten Deel 3 Struikelen, uitglijden en vallen Deel 4 Knellen, pletten

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering BIJLAGE 2 Bijlage IIIb behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering Certificatieschema voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Concept 15 februari 2014 Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Voorwoord Kiwa Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het college van deskundigen beheer van voorzieningen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Veiligheidsinstructieboekje OASEN Drinkwater Proefhal Kamerik Inleiding Inhoudsopgave 1. Arbo- en Milieubeleid 2. Algemene regels en voorschriften

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Veiligheids- en gedragsregels. stations en verbindingen

Veiligheids- en gedragsregels. stations en verbindingen Veiligheids- en gedragsregels stations en verbindingen Inhoud Inleiding 5 Algemene voorschriften 6 Persoonlijke beschermingsvoorschriften 8 Veiligheidsvoorschriften 10 Vereiste documenten bij risicovolle

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Werkwijzer 4 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Ontruimingsplan clubgebouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Werkwijzer 4 1. Objectgegevens 5 1.1 Naam en adres clubgebouw 5 1.2 Verantwoordelijke contactpersonen

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het KB van 16-03-2006

Deze asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het KB van 16-03-2006 Asbestinventaris 112825447,schoolgebouw KS-LS Prins Boudewijn + portierswoning Spoorweglaan 145 B-2610 Wilrijk Identificatienummer (EVA) : AO 9280 Dossiernummer : D12-0199 Locatieomschrijving : KS-LS Prins

Nadere informatie

Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011

Sitech Services BV SHE. Veiligheidsregels Plants & Sitech Services. Uitgave April 2011. Afdeling SHE. Pagina 1 van 81 April 2011 Pagina 1 van 81 Veiligheidsregels Plants & Sitech Services Uitgave Afdeling Pagina 2 van 81 INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSSTRUCTUUR VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU 1.1. DE HIËRARCHISCHE

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Inhoudsopgave Inleiding.... 2 Beleidsverklaring directie.... 3 1. Algemene regels binnen de organisatie. 4 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen.. 6 3. Hoe te handelen bij brand.. 8 4.

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie