WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530"

Transcriptie

1 WERKPLAN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST Conform SC-530 Projectnummer 7100/002 Projectnaam ASBESTVERWIJDERING PLANGEBIED VONDELLAAN 84 / LAURENS BAECKAAN 30 Projectadres Vondellaan 84 Postcode 1942 LL Plaats BEVERWIJK Werkplan aangemaakt : Status van het werkplan : Gereed voor uitvoering. In opdracht van Steenstaete II BV Laurens Baecklaan LM Beverwijk Uitvoering door:

2 Blad : 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden 2. Korte samenvatting van het inventarisatierapport 3. Gegevens over gebouw / object waar asbest wordt verwijderd 4. Gegevens van het bedrijf dat het asbest verwijderd 5. Tijdsplanning en werk- en rusttijden 6. Gegevens over de aanwezigheid van andere bedrijven op de projectlocatie maar buiten het werkgebied 7. Gegevens over het afschermen en afbakenen van het werkgebied 8. Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden 9. Beschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur 10. Arbeid hygiënische maatregelen 11. Beschrijving van de afvoer van het asbesthoudende materiaal 12. Informatie over de eindcontrole 13. Opleidingsplan / voorlichting aan derden 14. Arbeid gezondheidkundige begeleiding 15. Zaken die op het dagrapport geregistreerd worden 16. Bijlage 1 : Opleveringsverklaring asbestwerkzaamheden 17. Bijlage 2 : Alarmkaart 18. Bijlage 3 : Projectgebonden Risico Inventarisatie

3 Blad : 3 van Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden Aard van de werkzaamheden Openlucht Waar worden de werkzaamheden in / aan uitgevoerd bouwwerk / woning(en) / bewoond Wat moet worden verwijderd % Chrysotiel (wit) / 2-5 % Crocidoliet (blauw) / Hechtgebonden / Buiten Hoeveel moet worden verwijderd 0,8 m2 Korte omschrijving Het verwijderen van losliggende stukjes asbesthoudend materiaal middels handpicking Korte samenvatting van het inventarisatierapport Nummer van het rapport /1 van datum door ADVIESBUREAU BALENCO SCA-code van het bedrijf dat het heeft opgesteld D Risicoklasse(s) die in het rapport zijn genoemd 2 (midden) Verwijderingvoorwaarden die in het rapport worden genoemd Geen Beschermingsmaatregelen die genoemd worden Half gelaat Analyse rapporten Fibrecount , en Gegevens over gebouw / object waar asbest wordt verwijderd Straat + nummer Vondellaan 84 Postcode + Plaats 1942 LL Beverwijk Telefoon (indien van toepassing) Bedrijfsnaam (indien van toepassing) Steenstaete II BV Naam van de directeur van het bedrijf Naam van de contactpersoon de heer R. Scholten Telefoonnummer van contactpersoon Code van de sloopvergunning van datum Code van het V&G-plan A 13.3 Revisienummer 01

4 Blad : 4 van Gegevens over het bedrijf dat het asbest verwijderd Naam van het asbest verwijderingbedrijf SCA-code 05-C Straat + nr Steenkade 3 a Postcode + plaats 1948 NH Beverwijk Telefoon Fax Inrichting van de werkorganisatie Directie S. Scholten Kwaliteitsmanagement (Directievertegenwoordiger) V&G Functionaris T. Fokkens Commerciele Administratie Projectadministratie Uitvoering Financiele Administratie Personeels Administratie DTA Toezicht op uitvoering Asbestsaneerder Asbestsaneerder Asbestsaneerder Uitvoering Uitvoering Uitvoering Persoonsgegevens van DTA( s) Geboorte Naam BSN SCA-code Datum Plaats Zie het dagrapport Persoonsgegevens van DAV( s) Geboorte Naam BSN SCA-code Datum Plaats Zie het dagrapport

5 Blad : 5 van Tijdsplanning en werk- en rusttijden begin datum van de uitvoering Normale aanvangstijd van de werkzaamheden 07:30 Afwijkende werkdagen indien niet gedurende de gehele periode aan het project wordt gewerkt Eind datum van de uitvoering Beschrijving van de werk- en rusttijden regeling op dit project 07:00 10:00 arbeidsuren 10:00 10:30 pauze 10:30 12:30 arbeidsuren 12:30 13:00 pauze 13:00 16:00 arbeidsuren De DTA is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en kan opgrond van de reële situatie wat variëren op dit schema Gegevens over de aanwezigheid van andere bedrijven op de projectlocatie maar niet in het werkgebied Bedrijf Contactpersoon Bereikbaar via Te verrichten werkzaamheden

6 Blad : 6 van Gegevens over het afschermen en afbakenen van de locatie Schets van de werklocatie.

7 Blad : 7 van Beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden de aard van de asbestverwijderingswerkzaamheden VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN Voordat met de feitelijke werkzaamheden begonnen wordt, dient er eerst een LMRA te worden uitgevoerd. De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) is de laatste check op risico s tijdens de uitvoering. Voor de LMRA worden de volgende stappen doorlopen: Controleer de voorbereiding Check de situatie Overweeg stap voor stap de uitvoeringsrisico s in de actuele situatie Indien er naar uw oordeel, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, er een reëel risico is, neem dan alle mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om het risico binnen aanvaarbare grenzen te brengen. Noteer uw bevindingen en genomen maatregelen op het dagrapport. BIJZONDERHEDEN Geen VOORBEREIDING De DTA richt een werkgebied in dat duidelijk is afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd. Als afbakening en afscherming worden dranghekken gebruikt. Als markering worden waarschuwingsborden gebruikt en eventueel afzettingslint. De dranghekken worden zodanig geplaatst dat publiek veilig langs het werkgebied kan. Uit het werkgebied worden de aantoonbaar niet met asbest besmette losstaande delen verwijderd of degelijk en luchtdicht afgeplakt. In of aansluitend aan het werkgebied wordt een volledige en werkende drietrapsdecontaminatie-unit opgesteld. Indien de deco-unit niet in of aan het werkgebied kan worden opgesteld wordt een transitroute uitgezet. PERSOONLIJKE BESCHERMING Tijdens de sanering dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall. Als adembescherming wordt tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden een halfgelaatsmasker P3 gedragen. UITVOERING De DTA bepaald een strategie om het oppervlak van het werkgebied systematisch af te zoeken. De DAV-er(s) en eventueel DTA zoeken het oppervlak van het werkgebied op deze wijze af naar brokjes asbest. De gevonden brokjes worden met een nevenspuit bevochtigd, opgeraapt en direct in een plastic zak gedaan.

8 Blad : 8 van 15 Eventueel wat grotere stukken worden ook na bevochtigen zoveel mogelijk zonder breuk in plastic verpakt. Het asbest dient zodanig uit het oppervlak van het werkgebied te worden verwijderd dat er geen asbestdelen meer in het oppervlak gevonden kunnen worden. Op de plaatsen waar dieper in de grond asbest is gevonden wordt de grond eerst met plastic afdek/bouwfolie afgedekt en vervolgens wordt er een puinlaag op aangebracht. Met asbest vervuild water wordt opgevangen en gefilterd met een waterfilter in overeenstemming met NEN-EN 1822, filterklasse H13. De plastic zakken waarin de asbest brokjes worden verzameld worden waar deze vol genoeg zijn, dichtgebonden, met een vochtige doek schoongemaakt en vervolgens wordt de vochtige doek en de dichtgebonden zak in een nieuwe zak verpakt die ook weer luchtdicht wordt afgesloten. Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een asbestgevarensticker EINDCONTROLE Tijdens de eindcontrole moet het werkgebied nog intact zijn. Hierbij dient uiteraard ook de deco-unit nog werkend aanwezig te zijn. Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, - onderdeel visuele inspectie OPLEVERING Nadat de eindcontrole succesvol is afgerond en het werkgebied opgeruimd is, vullen de DTA en de contactpersoon van de opdrachtgever samen de opleveringsverklaring in en ondertekenen deze. Indien de contactpersoon van de opdrachtgever niet ter plaatse kan komen, meld de DTA het werk telefonisch bij de contactpersoon af en registreert dit op de opleveringsverklaring

9 Blad : 9 van maatregelen om asbest verontreiniging naar het milieu te voorkomen Altijd breuk van het asbesthoudende materiaal voorkomen en indien nodig een containment bouwen en/of bronafzuiging toepassen. Direct na dat het asbesthoudende materiaal is vrijgemaakt dit luchtdicht in dubbel plastic verpakken. volgorde van de uitvoering van de asbest verwijderingwerkzaamheden De werkplek zodanig veiligstellen dat derden het werkgebied niet kunnen betreden. De te gebruiken gereedschappen en PBM s inspecteren Werkzaamheden volgens de omschrijving van paragraaf uitvoeren. Werk opleveren na visuele inspectie en/of eindmeting door een door de Raad van Accreditatie hiertoe geaccrediteerd laboratorium. maatregelen om eerst asbest te verwijderen voor ander sloopwerkzaamheden Er zijn voorafgaande aan de asbestwerkzaamheden geen sloopwerkzaamheden gepland. maatregelen om stofvorming te voorkomen en de asbest concentratie zo laag mogelijk te houden asbest inspuiten met spuitlijm asbest bevochtigen met water uit een nevelspuit asbest impregneren asbest intapen bron afzuiging gebruiken stof fixeren met behulp van spuitlijm het verzamelen van asbesthoudend materiaal en andere afvalmaterialen en de afvoer uit het werkgebied (vuile zone); indien geen afvalsluis wordt aangelegd dient dit te worden gemotiveerd Het asbesthoudende materiaal wordt eerst, zo dicht mogelijk bij de plaats van verwijdering, in plasticzakken verzameld. Als deze hoeveelheid de voortgang van de werkzaamheden hindert of indien de veiligheid niet langer kan worden gewaarborgd, worden de plastic zakken afgevoerd naar een afsluitbare opslag container op de projectlocatie of op de werkbus. De opslag container wordt door Gebr. Scholten Container Services afgevoerd naar de tussen opslag van Gebr. Scholten B.V. aan de Steenkade 3 a te Beverwijk. Het asbest dat met de werkbus wordt afgevoerd wordt per dag afgeleverd bij de asbest tussenopslag aan de Steenkade te Beverwijk het reinigen van de asbest verwijderinglocatie / containment c.q. het werkgebied Nadat het asbesthoudende materiaal is verwijderd, worden alle eventuele losse grove delen als asbesthoudend materiaal beschouwd. Deze losse delen worden handmatig opgepakt en luchtdicht in dubbel plastic verpakt en naar de container afgevoerd. Vervolgens wordt de ruimte met een asbest stofzuiger gezogen de visuele controle na het reinigen Op grond van de bevindingen van een visuele inspectie van het gebied door de DTA nodigt deze een door de RvA geaccrediteerde inspectie instelling uit voor een eindinspectie de maatregelen die genomen zijn indien onvoorzien asbest is aangetroffen dat niet was opgenomen in het asbest inventarisatierapport Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen zal de DTA maatregelen treffen om asbest emissie naar de omgeving te voorkomen. Vervolgens zal de DTA in overleg met de opdrachtgever een gecertificeerd inventarisatiebureau opdracht geven tot het doen van een nieuwe inventarisatie. De DTA maakt een afwijkingsrapport (A.02.1) dat in het kwaliteitssysteem van Gebr. Scholten Milieu zal worden bewaard en dat tevens verzonden zal worden naar het inventarisatiebureau dat de onvolledige inventarisatie heeft gemaakt.

10 Blad : 10 van Beschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur werkkleding Tijdens de asbest verwijderingwerkzaamheden dragen de medewerkers: wegwerp overalls veiligheidsschoenen of laarzen die alleen tijdens de verwijderingwerkzaamheden in het werkgebied of transitroute worden gedragen. ademhalingsbeschermingsmiddelen De medewerkers hebben de beschikking over een persoonlijke ademhaling beschermingapparatuur voor situaties waarin met afhankelijke lucht mag worden gewerkt. Tijdens werkzaamheden in risicoklasse 3 moet gebruik gemaakt worden van ademhalingsbescherming met onafhankelijke lucht. overige persoonlijke beschermingsmiddelen Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden schrijft de DTA het gebruik voor van: Helm Gehoorbescherming Veiligheidsbril Werkhandschoenen Valbeveiliging toegepaste collectieve beschermingsmiddelen (relatie met milieu- en arbo aspecten) geen toegepaste beschermingsfactoren (relatie adembescherming) Half gelaat gereedschappen en apparaten die bij het slopen worden gebruikt handgereedschap onderhoud en controle van de persoonlijke beschermingsmiddelen Betrokken medewerker controleert dagelijks de persoonlijke ademhaling bescherming apparatuur op juiste werking. Hierbij wordt gekeken naar werking van de motor onbeschadigd zijn van masker en slangen. Een goede passing van het masker door middel van een pas/lek test. En voldoende zicht door het vizier. Medewerker controleert ook of het certificaat van de ABM nog geldig is. Jaarlijks wordt de apparatuur volledig gecontroleerd en opnieuw gecertificeerd toegepaste filtersystemen (lucht en water) Stofzuiger(s) met H13 filter dat voldoet aan NEN-EN 1822 Onderdrukmachine(s) met H13 filter dat voldoet aan NEN-EN 1822 Watermanagement systeem voorzien van filterinstallatie met een fijnste trap van 5 µm Persoonlijke Adem Bescherming Apparatuur P3 filter volgens NEN-EN 143, 144,

11 Blad : 11 van Arbeid hygiënische maatregelen beschrijving van de decontaminatie procedure De decontaminatie procedure wordt uitgevoerd volgens SC-531 B beschrijving van de eventueel noodzakelijk toe te passen transitroute Zie beschrijving van de wijze van omgaan met vuile kleding De vuile kleding wordt in de vuile ruimte van de decontaminatie unit uitgetrokken en direct in een daartoe bestemde afvalzak gedaan. Per dag wordt de afvalzak met vuile kleding afgevoerd naar de tussen opslag van Gebr. Scholten B.V. aan de Steenkade 3 a te Beverwijk Beschrijving van de afvoer van het asbesthoudende materiaal de wijze van verzamelen en, indien van toepassing, tussentijdse opslag van asbesthoudend sloopafval Het asbesthoudende afval wordt luchtdicht verpakt in dubbel plastic verzameld op de werkbus. Per dag wordt de werkbus geleegd bij de tussenopslag van Gebr Scholten BV aan de Steenkade 3 a te Beverwijk de wijze van transport en de bestemming van het verzamelde asbesthoudende sloopafval Met de werkbus naar de tussenopslag van Gebr. Scholten BV aan de Steenkade 3 a te Beverwijk afvoer van het asbesthoudende afval conform voorschriften in de sloopvergunning (bij een bouwwerk) Geen Informatie over de eindcontrole naam van laboratorium / inspectie-instelling Flamant Laboratory RvA nummer : I Telefoonnummer : aangeven of de eindcontrole wordt uitgevoerd conform de vigerende wetgeving vrijgave volgens NEN 2990 voor risicoklasse 1 en 2 vrijgave volgens NEN 2939 voor risicoklasse 3 Let op dat ook de vuile zijde deco-unit en de eventuele transitroute wordt vrijgegeven. NEN 2990 namen van personen en bedrijven aan wie een afschrift van de rapportage ter beschikking wordt gesteld Opleidingsplan voorlichting aan derden korte omschrijving/aanduiding en verwijzing naar een bijlage of het kwaliteitshandboek aangeven of voorlichting aan derden over de risico s van de werkzaamheden is gegeven met vermelding van namen en datum Naam datum

12 Blad : 12 van Arbeid gezondheidkundige begeleiding beschrijving van de wijze waarop de arbeidskundige begeleiding plaats vindt De medewerkers worden eens per 2 jaar in de gelegenheid gesteld een Periodiek Arbeidskundig Medisch Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De werknemer en werkgever ontvangen bericht waaruit de geschiktheid van de medewerker te aanzien van asbest verwijderingwerkzaamheden blijkt. De gegevens van de onderzoeken die tot de eindconclusie van de geschiktheid hebben geleid worden door en onder verantwoordelijkheid van de ARBO-dienst die de keuring heeft uitgevoerd, gedurende 40 jaar gearchiveerd. Naam Arbo-dienst : Maetis Adres : Tempelhofstraat 2/8 Postcode/Plaats : 1043 EC AMSTERDAM Telefoon : Van de werkzaamheden worden de volgende zaken op het dagrapport geregistreerd Van alle personen die in het werkgebied komen worden de naam, het bedrijf of instelling en de reden dat zij het werkgebied betreden vastgelegd Van iedereen wordt direct vastgelegd op welk tijdstip zij het werkgebied betreden en op welk tijdstip zij het gebied verlaten De aard en de duur van de werkzaamheden Meting en registratie van de onderdruk (zowel bij hecht- en niet hechtgebonden asbest) De gebruikte adembeschermingsmiddelen De bezoekers (overheid, certificatie-instelling en derden) De afwijkingen op het werkplan (deze dienen eerst op het dagrapport te worden vastgelegd voor dat ze tot uitvoer worden gebracht De hoeveelheid en identificatie van het asbesthoudende afval Eventuele incidenten en calamiteiten Klachten en tekortkomingen Alle uitgevoerde metingen Voor dit project specifieke registraties

13 Blad : 13 van BIJLAGE 1 OPLEVERINGSVERKLARING ASBESTVERWIJDERINGSWERK Projectnummer 7100 / 002 Projectnaam Asbestverwijdering plangebied Vondellaan 84 / Laurens Baeckaan 30 Projectlocatie Vondellaan / Laurens Baecklaan Projectfase Adres Vondellaan 84 Plaats 1942 LL Beverwijk Contactpersoon Naam Opdrachtgever Steenstaete II BV Adres Laurens Baecklaan 10 Plaats Contactpersoon 1942 LM Beverwijk de heerr.scholten Contactpersoon telefoon Naam directievoerder Adres Plaats Contactpersoon De DTA Jan Olthof, SCA-code 04A , verklaart, dat hij na de ontmanteling, het ontruimen en opruimen en vóór de oplevering een eindcontrole conform artikel 4.50, lid 3, van het Arbobesluit en/of op de asbestverwijderingslocaties van het risicoklasse 1 werk conform artikel 4.47b van het Arbobesluit heeft uitgevoerd op, tussen en rondom de asbestverwijderingslocatie(s) en de transitroute(s)/transportroute(s) tot en met de decontaminatie-unit, tussenopslag, afvalcontainer(s) en transportmiddelen aan toe, en dat aan de hand daarvan geen asbestverdachte resten of verontreinigingen meer werden getroffen en de locaties asbestveilig konden worden achter gelaten. Als/namens de opdrachtgever verklaart bovengenoemd contactpersoon door onderstaande ondertekening, dat de asbestverwijderingswerkzaamheden, door, SCA-code 05-C , conform de opdracht zijn verricht. Datum Naam Handtekening DTA Jan Olthof Contactpersoon Eventuele bijzonderheden: Bovengenoemde contactpersoon van de opdrachtgever was niet in de gelegenheid het werk te komen controleren en af te nemen. Op onderstaande datum en tijdstip is de oplevering van het werk telefonisch aan de contactpersoon doorgegeven. (datum) (tijdstip) (handtekening DTA)

14 Blad : 14 van BIJLAGE 2 ALARMKAART Zorg dat u te allen tijde EHBO middelen en brandblusmiddelen weet te vinden. Wat te doen bij een ongeval: stop onmiddellijk alle werkzaamheden en voorkom erger; waarschuw in gevaar zijnde personen; draag zorg voor de slachtoffers; zorg dat hulpdiensten worden gealarmeerd; stel de slachtoffers gerust in afwachting van de hulpdienst; verleen eerste hulp of probeer de brand met aanwezige brandblusmiddelen te blussen; volg de instructies van hulpverleners op; ingeval van brand, ramen en deuren sluiten. Wat te doen bij een asbestincident: herstel containment / werkgebied; onderzoek verrichten naar eventuele besmetting buiten het werkgebied; personen waarschuwen en besmette zonde markeren; registreren in logboek/werkplan; starten schoonmaakactie; metingen laten verrichten; invullen incidentenformulier. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Ambulance 112 Brandweer 112 Politie 112 BHV-er Joeri Numan Kantoor Gebr. Scholten Steef Scholten Contactpersoon opdrachtgever de heer R. Scholten BHV-er op locatie Jan Olthof DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS Afstand Circa 1 km Naam Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Telefoon Adres Vondellaan 13 Postcode / Plaats 1942 BEVERWIJK Bij het alarmeren van hulpdiensten, blijf rustig en meld duidelijk de volgende gegevens: uw eigen naam; projectlocatie; welke hulpdiensten nodig zijn (politie, brandweer, ambulance); omschrijving van de calamiteit en het aantal slachtoffers; volg de instructies van de telefonist(e) op; Let op: Indien er een noodplan/alarmkaart van de opdrachtgever beschikbaar is dan dient het noodplan/alarmkaart van de opdrachtgever te worden gehanteerd.

15 ALGEMENE PROCEDURE KAM-SYSTEEM A Revisienr. : 05 Blad : 15 van 15 Datum : Bijlage 3 : Projectgebonden Risico Inventarisatie Projectnummer : 7100 / 002 Projectnaam : Asbestverwijdering plangebied Vondellaan 84 / Laurens Baeckaan 30 Risicogroepen A. Algemeen B. Omgeving C. Werklocatie D. Object E. Gereedschap Artikel I Risico s Omgeving Risico s project algemeen Specifieke risico s per fase Fase 1, de voorbereidende werkzaamheden Fase 2, de asbest verwijdering Fase 3, het opruimen en vrijgeven A. Algemene risico s tijdens de uitvoering: B. Risico s voor de omgeving: 1. Explosiegevaar 1. Trefgevaar 2. Chemische stoffen 2. Instortingsgevaar 3. Vrijkomende gassen (denkaan koolmonoxide) 3. Gevaar bij transporten en verkeersgevaar 4. Brand 4. Geluidsoverlast 5. Elektrocutie 5. Stofoverlast 6. Weersinvloeden 6. Risico voor emissie van chemische stoffen, gassen of asbest C. Risico s op de bouwplaats rond het te slopen object: D. Risico s bij de werkzaamheden aan het object 1. Beschadiging van in bedrijf zijnde leidingen die niet tot het werk behoren 1. Valgevaar 2. Risico van vervuiling door machines, afvalstoffen 2. Tref- en instortingsgevaar 3. Risico van verzakking 3. Brand- of explosiegevaar 4. Risico van bedelving 4. Gevaar voor inademing van stof of asbest 5. Trefgevaar 5. Gevaar voor chemische stoffen, zuurstof gebrek of besloten ruimten De genomen risicobeperkende maatregelen: E. Risico s verband houdend met te gebruiken machines en gereedschappen. 1. Handgereedschap voor handmatig sloopwerk 2. Risico s bij het werken met zaag-, slijp-, en boorapparatuur 3. Risico s in verband met graafmachines, kranen, shovels etc. 4. Risico s voor brand- en snij werkzaamheden 5. Risico s bij intern transport, aan- en afvoer van materialen en materieel 6. Fysieke of mentale overbelasting van personeel

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS 01-05- 2012 ZAANDIJK M VD HOEK.DOC QUICKSCAN

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS 01-05- 2012 ZAANDIJK M VD HOEK.DOC QUICKSCAN Projectnummer : 14120218 Datum en tijd : 01-05-2012 Projectlocatie : Geauditeerde : Valkstraat 18 Zaandijk M v.d. Hoek DTA Betreft : Containmentwerk Open lucht Glove-bag werk Anders, namelijk Risico klasse

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde

Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde Sloopveiligheidsplan: Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde 1/6 Inhoudsopgave 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge

Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge 1/6 Inhoudsopgave 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel 3. Doel sloopveiligheidsplan 4. Beschrijving werkzaamheden 5. Beschrijving

Nadere informatie

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS WIJK BIJ DUURSTEDE M V.D HOEK.DOC QUICKSCAN

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS WIJK BIJ DUURSTEDE M V.D HOEK.DOC QUICKSCAN Projectnummer : 14120070 Datum en tijd : Projectlocatie : Geauditeerde : Betreft : Maandag 7 mei 14.00 uur Kloosterleuterlaan 17 Wijk bij Duurstede M v.d. Hoek DTA M. Pluggolecki Containmentwerk Open lucht

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen

Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen Inhoudsopgave Sloopveiligheidsplan: Brunsting 36, Beilen 1/6 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel 3. Doel sloopveiligheidsplan 4. Beschrijving

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235

Rapport. Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek. Asbestinventarisatie schuren aan de Dalkweg 8 te Klarenbeek R-TST/235 Rapport Asbestinventarisatie Dalkweg 8 te Klarenbeek Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B.

Rapport. Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01. Gemeente Lochem. 7240 AA Lochem. de heer B. Rapport projectnummer 12.1131 kenmerk SCA-code Asbestinventarisatie Koedijk 76 te Lochem R-BDR/264 05-D050004.01 certificaatnummer K13141/07 Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-RDI-0000547 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 22-12-2014 Aantal pagina s: 13 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN ONDERGETEKENDEN, 1. Inspectie SZW, vertegenwoordigd door mr. J.A. van den Bos, Inspecteur-Generaal, hierna te

Nadere informatie

Decontaminatieprocedure met transitroute SC-531B

Decontaminatieprocedure met transitroute SC-531B blad 1 van 5 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. DECONTAMINATIEPROCEDURE MET TRANSITROUTE... 2 2.1 Situatieschets:... 2 2.2 Omschrijving... 3 3. BETREDEN:... 3 3.1 Schone compartiment van de decontaminatie-unit:...

Nadere informatie

GLT-PLUS. Datum : 1-1-2015 INDEX

GLT-PLUS. Datum : 1-1-2015 INDEX Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Stel de installatie veilig volgens een veiligstelplan: 3.4.2 De LVP

Nadere informatie

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 2 december 2015 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) (Regeling asbestverwijdering)

Nadere informatie

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg

Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg datum : 17 oktober 2013 pagina: 1 van 35 Inventarisatierapport Type A Voormalige brandweerkazerne Sint Annahof 1 Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Contactpersoon: Huub van de Ven Stadhuisplein 130

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting. DSM Advanced Polyesters Emmen BV VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting DSM Advanced Polyesters Emmen BV 2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN ONDERDEEL BOUW 3 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-BWI-0000042 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 2-4-2015 Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Werken conform het rode boekje.

Werken conform het rode boekje. Veilig werken met Asbestcementleidingen in de bodem Werken conform het rode boekje. Asbestverwijderingsbesluit 2005 Artikel 3 1. Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING januari 2017

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING januari 2017 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING 2017 19 januari 2017 WAAROM? TIJDLIJN 2017 1-1-2017: grenswaarde verlaging + nieuwe risicoklassen 2 e helft 2017: nieuwe NEN 2990 : 2017 1-3-2017: nieuwe schema s SC

Nadere informatie

Vragen aan B & W. (via de griffie) De volgende vragen willen wij onder uw aandacht brengen, terzake de Verheul locatie.

Vragen aan B & W. (via de griffie) De volgende vragen willen wij onder uw aandacht brengen, terzake de Verheul locatie. Vragen aan B & W. (via de griffie) Vragen gesteld volgens art. 38 Geacht College, De volgende vragen willen wij onder uw aandacht brengen, terzake de Verheul locatie. 1. Is het waar dat men al begonnen

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-465 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 Status : FINAL Revisie : D Onderwerp : HET VERWIJDEREN VAN ASBESTHOUDENDE PAKKINGEN

Ref. no. : Doc. no. : G-465 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 Status : FINAL Revisie : D Onderwerp : HET VERWIJDEREN VAN ASBESTHOUDENDE PAKKINGEN Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 5 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIES NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD:

Nadere informatie

Technische instructie/handleiding

Technische instructie/handleiding Blad : 1 van 7 1 DOELSTELLING Het op een veilige wijze verwijderen van inwendige afdichtingen (plaatpakkingen). Het verwijderen van asbesthoudende pakkingen kent het gevaar van vrijkomende asbestvezels.

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-REI-0000627 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 16-3-2015 Aantal pagina s: 9 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012 Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders Heeswijk 19 april 2012 Agenda 17.00 17.20 Ontvangst en welkom 17.20 17.30 Introductie en uitleg 17.30 17.50 Voorstelronde 17:50 18:10 Recente ontwikkelingen 18.10

Nadere informatie

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Inventarisatie (mogelijke) aanwezigheid van asbest... 2 4.2 Ter beschikking stellen van de asbestinventaris aan de contractor...

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen Aangepast: 17 november 2016 Achtergrond 1) Waarom wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd? De grenswaarde

Nadere informatie

Checklijst projectcontrole SC-530

Checklijst projectcontrole SC-530 Checklijst projectcontrole SC-530 Bedrijfsnaam : Clevers Asbestsanering Projectnummer : 14084 Datum : 10 juli 2014 Projectlocatie-adres : Rimburgerweg 30 Locatie / fase : gebouw H-201 Plaats : Brunssum

Nadere informatie

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / 1700017A00 Verwijdering

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woning Vredenburchweg 134 Rijswijk Projectnummer: OA00174 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A. Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST

ASBESTINVENTARISATIE PLANGEBIED ODIJK-WEST Dit is een rapportage van een asbestinventarisatie op basis van inschattingen vanaf luchtfoto s met een veldinspectie vanaf de openbare weg. Er zijn geen percelen betreden en er heeft geen monstername

Nadere informatie

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02,

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02, blad 1 van 13 INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. SCA Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar... 3 4. SCA Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering... 5 5.

Nadere informatie

Elke vezel telt! Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen

Elke vezel telt! Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen Voor een asbestheld geldt dat elke vezel telt! Emissiebeperkende maatregelen Brochure over het belang van emissiebeperkende maatregelen in de asbestverwijdering Disclaimer In het kader van de online instructie

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-BWI-0000043 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 1-4-2015 Aantal pagina s: 9 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Validatie metingen conform SC-548 bij proefsanering gevelpuien en destructief onderzoek binnengevelpuien in containment

Plan van Aanpak. Validatie metingen conform SC-548 bij proefsanering gevelpuien en destructief onderzoek binnengevelpuien in containment Plan van Aanpak Validatie metingen conform SC-548 bij proefsanering gevelpuien en destructief onderzoek binnengevelpuien in containment Basisschool Willem Alexander De Wielstraat 6 Beusichem 9 februari

Nadere informatie

Checklijst projectcontrole SC-530

Checklijst projectcontrole SC-530 Checklijst projectcontrole SC-530 Bedrijfsnaam : Clevers Asbestsanering Projectnummer : 15054 Datum : 23 juni 2015 Projectlocatie-adres : Zandbergsweg 111 Locatie / fase : Gebouw F, fase 2 Plaats : Hoensbroek

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

JABOR Advies B.V. JABOR Advies B.V., SCA-code 01-D010002.01. TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540 / febr. 2008

JABOR Advies B.V. JABOR Advies B.V., SCA-code 01-D010002.01. TYPE A Asbestinventarisatierapport Conform SC-540 / febr. 2008 Kantooradres: Westvlietweg 72-P 2495 AA Den Haag Tel.: 070-390 74 44 Fax.: 070-390 66 77 e-mail:info@jabor.nl www.jabor.nl Bankrek.: ABN AMRO Den Haag Rek. nr. 40.94.82.234 TYPE A Asbestinventarisatierapport

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING CERTIFICAAT EIDCOTROLE A ASBESTVERWIJDERIG Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole

Nadere informatie

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest Toezicht en Handhaving Hoe gaan we om met asbest 1 Toezicht en handhaving 05/02/2013 2 Hoe gaan we om met asbest? Wat is asbest? Toepassing asbest? Risico van asbest Hoe asbest verwijderen? Hoe houden

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING Vastgesteld door : FENELAB Technische Commissie Asbest Vaststellingsdatum : 30 september 2014 Status : Van kracht op

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-BKI-0000854-1 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 5-3-2015 Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Checklijst projectcontrole SC-530

Checklijst projectcontrole SC-530 Checklijst projectcontrole SC-530 Bedrijfsnaam: Clevers Asbestsanering B.V. Projectnummer: 15084 Datum : 18/08/2015 Projectlocatie-adres : Beatrixlaan 3 Locatie / fase : tussen fase Plaats : Weert Geauditeerde

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

chrysotiel chrysotiel 0,1-2% 2-5% Opmerkingen

chrysotiel chrysotiel 0,1-2% 2-5% Opmerkingen Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht 0303040084 www.afrs.nl IBAN: NL93RABO0184877180 Bevindingenrapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering. KvK MiddenNederland 60783834 Projectnummer AFRS

Nadere informatie

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135 Graag informeren wij u over de start van de saneringswerkzaamheden bij de dakrand van uw flat aan de Stanleylaan 17 t/m 135. Medewerkers van Mitros hebben u begin deze week gebeld om u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

(Maart 2010) Pagina 1 van 7

(Maart 2010) Pagina 1 van 7 Asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven hebben certificaten nodig om het werk te mogen uitvoeren en deze kunnen we controleren via Ascert. Nu wordt er na het inventariseren en verwijderen

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied Inhoud Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen naar normen Beoordeling van de potentiële blootstelling Bepaling van de actuele blootstelling Kwaliteit en veiligheid Stripmonsters Beoordeling van de

Nadere informatie

Checklijst projectcontrole SC-530

Checklijst projectcontrole SC-530 Checklijst projectcontrole SC-530 Bedrijfsnaam : Clevers Asbestsanering Projectnummer : 11138 Datum : 09-02-2012 Projectlocatie-adres : J.F. Kennedylaan 301 Locatie / fase : 2 e shift Plaats : Heerlen

Nadere informatie

Visuele Inspectie (buitensituatie)

Visuele Inspectie (buitensituatie) Visuele Inspectie (buitensituatie) ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-JWI-0000726 a Rapport samenstelling 013 Datum rapportage: 23-12-2014 Aantal pagina s: 4 Aantal bijlagen: 0 Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever:

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

Omgaan met asbest anno 2012

Omgaan met asbest anno 2012 Omgaan met asbest anno 2012 Informatie voor opdrachtgevers n.a.v. aanscherping regelgeving asbestverwijdering en nieuw bouwbesluit per 1-4-2012 1 Welkom : Hestia Groep Gemeente Landgraaf Movare Weller

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie Lemelerweg 28, Lemele Pagina 2 Samenvatting Op 01-04-2011 heeft Kruse Milieu BV in opdracht van BJZ.nu een asbestinventarisatie, type A uitgevoerd

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet

ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet ASBESTINVENTARISATIE aan de Nachtegaalweg 19a te Elspeet Opdrachtgever : Dhr. J. Mulder Adres : p/a Veenweg 28 Postcode, plaats : 8075 PS Elspeet Contactpersoon : Dhr. G. van Asselt (Slaa + van Asselt

Nadere informatie

HZ_SLM Ontvangstbevestiging sloopmelding mevr. M. Verstappen Voorwaarden en werkinstructies asbestverwijdering door particulieren

HZ_SLM Ontvangstbevestiging sloopmelding mevr. M. Verstappen Voorwaarden en werkinstructies asbestverwijdering door particulieren de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl Mevrouw H.E.M. Schrijvers Schafterdijk 15 5556 VK Valkenswaard www.valkenswaard.nl Kenmerk:

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL ACHTERGROND Asbest wetgeving Asbest keten / betrokkenen Waarom veilige werkwijzen moeilijk hun weg vinden Hoe we veilige werkwijzen

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg bme.nl Programma 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg 2. Intervisie asbestcasussen Regionaal Overleg Asbest voor gemeenten (ROA): Cees Verkade en Jan van Willigenburg bme.nl

Nadere informatie

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN KWARTSSTOF TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN Allereerst moet bekeken worden of ander materiaal of een andere werkmethode mogelijk is. Als dat niet kan is het belangrijk om zoveel

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6

1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 INHOUD Pagina SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 5 2 VOORONDERZOEK 6 3 INVENTARISATIE 7 3.1 Visuele inspectie en bemonstering 7 3.2 Risicoclassificatie bij sanering 8 3.3 Onderzoeksresultaten per asbestbron 9

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Postbus 154 3990 DD Houten Tel: 030 290 1623 Ascert nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Overstap van CKI A naar CKI B (art. 4.5.2) Bij een intrekking van

Nadere informatie

IDDS. Wijzigingen asbestwetgeving

IDDS. Wijzigingen asbestwetgeving IDDS Wijzigingen asbestwetgeving Mei 2017 Wijzigingen Asbestwetgeving 1 Inhoud presentatie Wat is asbest Gezondheidsrisico s Toepassingen Herkennen van asbest Wet- en regelgeving Wijzigingen asbestwetgeving

Nadere informatie

Risico: blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributie net

Risico: blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributie net Netwerkbedrijven Blootstelling aan asbest in ruimtes die onderdeel zijn van het energie transport- en distributienet Versie: 15 november 2015 (revisie 9 februari 2017) Risico: blootstelling aan asbest

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt GEMEENTEIJSSELSTEIN

VROM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt GEMEENTEIJSSELSTEIN VRM-Inspectie Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Gemeenteraad van Ijsselstein Postbus 26 3400 AA IjsselsteinUt RBG.NR.: GEMEENTEIJSSELSTEIN ING. 1 9 AUS.

Nadere informatie

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V.

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V. Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU VOOR ASBEST Rapportage F.10.1116 September

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen INTRODUCTIE Albert Zwerver Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen 1 LOM-PROJECT BRABANT-1 Ketenproject asbest & bouw- en sloopafval provincie Noord-Brabant Arbeidsinspectie SEPH s politie gemeenten

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie