Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord KHLEUVEN KORT 3"

Transcriptie

1 KHLEUVEN KORT

2 2 KHLEUVEN KORT

3 Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen tot stand dankzij volgehouden inspanningen en een focus die we al een aantal jaren vasthouden. Het behalen van het ECTS-certificaat, een Europees kwaliteitslabel, is hiervan een treffend voorbeeld. Het opstellen van de ECTS-fiches, het instellingsdossier en de vertalingen in het Engels hebben zware inspanningen gevraagd van de medewerkers van de KHLeuven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tot op vandaag slechts een honderdtal van de meer dan Europese instellingen van hoger onderwijs dit label behaald hebben. We zijn fier dat we vandaag de enige Vlaamse hogeschool zijn met het ECTS-label. Maar uiteraard gaat het vooral om de inhoud van het label. Het is een bewijs van ons engagement om aan alle studenten een internationale ervaring, liefst een langdurige, mee te geven. De internationale competenties die ze verwerven, moeten de kansen van onze studenten op de arbeidsmarkt verhogen. Met succes: uit de bevraging van pas- afgestudeerden van 2011 blijkt dat onze studenten ondanks de crisis vlot werk vinden op het gewenste niveau. In steeg het aantal gediplomeerden met 10,7%. Ook in de volgende jaren hopen we verder te groeien in kwaliteit en kwantiteit. De scores van de opleidingen die in 2011 gevisiteerd werden, zijn zeer goed. De KHLeuven zit in de top 5 van kwaliteit en kwantiteit van professionele bacheloropleidingen in Vlaanderen. Met de aanwinst van de nieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen kunnen we ook in het departement Sociale School Heverlee terug groei realiseren. In enkele jaren tijd hebben we praktijkgericht onderzoek en dienstverlening goed ingebed. De output steeg spectaculair zodat wede vergelijking kunnen doorstaan met hogescholen die academiserende opleidingen in huis hebben. Bedankt aan alle medewerkers en studenten die zich elk dag inzetten om deze mooie resultaten te bereiken. Ik wens u veel leesplezier. Toon Martens Algemeen directeur KHLEUVEN KORT 3

4 Wie zijn we De KHLeuven is een kennisinstelling met campussen in Leuven, Heverlee en Diest en heeft als core business onderwijs en onderzoek. DE HOGESCHOOL HEEFT 13 PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDINGEN: Bachelor in bedrijfsmanagement Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in chemie Bachelor in office management Bachelor in kleuteronderwijs Bachelor in lager onderwijs Bachelor in secundair onderwijs Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen Bachelor in sociaal werk Bachelor in toegepaste informatica Bachelor in verpleegkunde Bachelor in voedings- en dieetkunde Bachelor in vroedkunde DAARNAAST HEBBEN WE 8 BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN: Bachelor in advanced business management Bachelor in buitengewoon onderwijs Bachelor in geestelijke gezondheidszorg Bachelor in intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor internationale samenwerking Noord-Zuid Bachelor in oncologische zorg Bachelor in pediatrische gezondheidszorg Bachelor in schoolontwikkeling De hogeschool heeft bovendien een uitgebreid aanbod van postgraduaten en permante vormingen. DE KHLEUVEN HEEFT 4 DEPARTEMENTEN: Departement Economisch Hoger Onderwijs Departement Gezondheidszorg en Technologie Departement Lerarenopleiding (in Heverlee en in Diest) Departement Sociale School Heverlee In 2011 telde de hogeschool studenten en 700 medewerkers. De KHLeuven is een geëngageerd lid van de Associatie KU Leuven. 4 KHLEUVEN KORT

5 Strategische prioriteiten Onze strategische prioriteiten geven richting aan de beleidsplannen van de hogeschool, departementen en opleidingen: MARKTPOSITIE VERSTERKEN De KHLeuven breidt haar onderwijsaanbod uit door alternatieve trajecten voor haar basisopleidingen aan te bieden en door in te spelen op nieuwe opportuniteiten. Het nieuwe keuzetraject Event- en projectmanagement binnen de bacheloropleiding Office management en de nieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen zijn daar goede voorbeelden van. In academiejaar steeg het aantal studiepunten met 4,5%. De KHLeuven heeft een marktaandeel van 6,5% van het totaal aantal studiepunten van professionele bacheloropleidingen. STUDIERENDEMENT VERHOGEN Het studierendement van onze opleidingen verhogen, zonder te raken aan onze kwaliteit: dat is de uitdaging waar de KHLeuven voor staat. Naast de traditioneel grote inspanning voor de studie- en studentenbegeleiding besteden we meer aandacht aan trajectbegeleiding en studieadvies. Door een verbreding van de instroom in 2011 daalde het studierendement licht. INTERNATIONALE MOBILITEIT VAN STUDENTEN EN PERSONEEL VERHOGEN De KHLeuven stimuleert het aantal internationale ervaringen van zowel studenten als personeelsleden. De uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers steeg. Het aantal afgestudeerden met een lange internationale ervaring bleef stabiel op 12,79%. Het in 2011 behaalde ECTS-label is zeker een troef voor het internationale imago van onze hogeschool. INTEGREREN VAN ONDERZOEK EN DIENSTVERLE- NING IN DE ORGANISATIE De KHLeuven is een kennisinstelling die onderzoeksvragen beantwoordt en deze knowhow vervolgens integreert in haar opleidingen. Ook de studenten sleutelen tijdens hun bacheloropleiding aan hun onderzoekscompetenties. De onderzoeksactiviteiten kenden in een sterke groei. Ongeveer een kwart van de medewerkers heeft minstens een deeltijdse onderzoeksopdracht. Concreet zijn 162 medewerkers betrokken bij projecten, dat is een stijging van 25%. Om de onderzoekswerking te bevorderen KHLEUVEN KORT 5

6 Strategische prioriteiten werd in 2011 verder gewerkt aan een projectendatabase voor de opvolging van projecten. ONTWIKKELINGSGERICHT PERSONEELSBELEID UITBOUWEN Ook in 2011 werd het personeelsbeleid verder vormgegeven: de KHLeuven introduceerde kwalitatieve criteria voor haar functionerings- en benoemingsbeleid, maakte een procedure voor de vernieuwing van leidinggevende mandaten en een programma voor begeleiding en ontwikkeling van het management. De hogeschool stimuleert haar medewerkers om zich levenslang bij te scholen, zowel in eigen huis als extern. In 2011 volgden de KHLeuven medewerkers gemiddeld 6,32 opleidingen per persoon. BAND MET ALUMNI VERSTERKEN Sinds enkele jaren draait de alumniwerking van de hogeschool op hogere toeren en werkt de interdepartementale werkgroep alumni verder aan een uitbouw van een interessant aanbod. De communicatie met alumni gebeurt meer en meer via de website SAMENWERKING BINNEN DE KHLEUVEN VERSTERKEN Samen staan we sterker. Zeker in het licht van de hogere eisen en beperktere middelen is het belangrijk om de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en knowhow te delen. In 2011 implementeerde de KHLeuven de software Sharepoint als platform voor samenwerking en documentbeheer. INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DIVERSITEIT IN HET BELEID Als maatschappelijk verantwoorde speler engageert de KHLeuven zich om de duurzaamheidsgedachte concreet vorm te geven in de organisatie. In 2011 onderzocht de KHLeuven haar ecologische voetafdruk. De resultaten plaatsten ons in lijn met andere instellingen van een vergelijkbare grootte. De hogeschool nam inmiddels concrete maatregelen om de voetafdruk te verminderen, vooral dan op vlak van energiegebruik, papierverbruik en mobiliteit van personeel en studenten. 6 KHLEUVEN KORT

7 Studenten In het academiejaar telde de KHLeuven inschrijvingen in een bacheloropleiding. In de banaba s telden we 368 inschrijvingen. Het aantal studenten is sterk gestegen in de basisopleidingen. De voornaamste stijging zien we in de studiegebieden Gezondheidszorg (7%) en Industriële wetenschappen en technologie (19%). Daarnaast is er een stijging van 7% in het studiegebied Onderwijs, van 3% in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde en van 1% in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De helft van de eerstejaarsstudenten komt rechtstreeks uit het secundair onderwijs. De andere studenten volgden eerst een opleiding aan een universiteit of een andere hogeschool. Van de studenten die zich aan de KHLeuven inschrijven komt 53% uit het algemeen secundair onderwijs, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (38%) en het beroepssecundair onderwijs (4%). Hoewel het moeilijk wordt om nog van aantal geslaagde studenten te spreken, kunnen we wel kijken naar de verhouding tussen het aantal verworven credits en het aantal opgenomen studiepunten. Voor de KHLeuven bedraagt deze ratio voor het academiejaar % voor de bacheloropleidingen en 91% voor de banaba s. Het percentage studenten dat alle opgenomen studiepunten omzet in credits bedraagt 44,40%. In academiejaar studeerden studenten af aan de KHLeuven als professionele bachelor. In de bachelor-na-bacheloropleidingen telden we 261 gediplomeerden. KHLEUVEN KORT 7

8 Onderwijs STRATEGISCH ONDERWIJSAANBOD De KHLeuven stelde in 2011 een aantal uitgangspunten op scherp in verband met de uitbouw van haar onderwijsaanbod. Een overzicht: Keuze voor brede, sterk bevolkte, opleidingen van hoge kwaliteit Geen HBO5 opleidingen in de KHLeuven, maar wel intensieve samenwerking met de aanbieders ervan Geen nieuwe basisopleidingen, tenzij er zich opportuniteiten voordoen Inzet op flexibele trajecten Inzet op bachelor-na-bacheloropleidingen Uitbouw van ons internationaal aanbod Uitbouw van een aanbod inzake levenslang leren via postgraduaten en permanente vorming De gloednieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen was een eerste resultaat van deze strategie. INNOVATIE VAN ONDERWIJS De KHLeuven investeert in onderwijsontwikkeling om de kwaliteit van de opleidingen en de inzetbaarheid van de afgestudeerden nog te verbeteren. In 2011 verfijnden we de doelstellingen voor het onderwijsinnovatiefonds van de KHLeuven ( euro), gekoppeld aan de strategische prioriteiten: Verhogen van de instroom Bevorderen van de doorstroom Profileren van de KHLeuven in EFQ6 Ondersteunen van het onderwijsproces Bevorderen van samenwerking met derden Onderzoek naar efficiënter werken Opleidingen investeerden dit onderwijsinnovatiefonds vooral in: Het opzetten van trajecten voor werkstudenten in blended leren De implementatie van het toetsbeleid en Het stage informatiesysteem. Daarnaast behaalde de KHLeuven, samen met de partners van de Associatie KU Leuven, een half miljoen euro voor projecten binnen het onderwijsinnovatiefonds van de Associatie KU Leuven. INTEGRATIE VAN ONDERZOEK IN ONDERWIJS (IOO) De KHLeuven kiest voor de integratie van onderzoek in onderwijs om het professioneel hoger onderwijs te versterken. Omdat deze keuze in de toekomst 8 KHLEUVEN KORT

9 Onderwijs een nieuw onderwijsmodel impliceert, ondernamen we in 2011 enkele acties. De KHLeuven nam deel aan het project Visie op het professioneel hoger onderwijs in de associatie KU Leuven. De KHLeuven haalde eveneens de banden aan met de Laurea University of Applied Sciences in Helsinki (Finland). Ze verkende er het concept Learning by development, dat een inspiratiebron is voor de verdere ontwikkeling van IOO aan de KHLeuven. Verder ontwikkelden de KHLeuven opleidingen leerlijnen informatie- en onderzoeksvaardigheden in de curricula en werkten ze verder aan het concept van de bachelorproef. ligt de focus in deze samenwerking op het: Realiseren van een toekomstgericht, efficiënt en behoefte dekkend opleidingsaanbod in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant Samen uitwerken van werktrajecten van de bacheloropleidingen Ontwikkelen van een goed aanbod in het hoger beroepsonderwijs door samenwerking met de centra voor volwassenonderwijs Ontwikkelen van een breed aanbod permanente vorming en gepaste organisatiestructuren SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN DIVERSITEIT De KHLeuven bouwde in 2011 verder aan leertrajecten voor specifieke doelgroepen: verkorte trajecten, werktrajecten, aanvullingstrajecten en gespreide trajecten. De KHLeuven streeft hierbij naar een inclusief beleid en dat impliceert soms een aansturing of begeleiding van kansengroepen. SAMENWERKING MET DE KHLIM De KHLeuven werkte in 2011 de strategische alliantie met de KHLim verder uit. Voor onderwijs KHLEUVEN KORT 9

10 Internationalisering De KHLeuven wil haar medewerkers en studenten maximale kansen bieden op een internationale ervaring. We zien dan ook een jaarlijkse stijging van het aantal uitgaande studenten in absolute aantallen. Door de grotere instroom blijft het percentage echter ongeveer gelijk: de tendens op lange termijn toont aan dat 10% een normaal cijfer is voor de KHLeuven. In 2011 bleef het aantal afgestudeerden met een lange internationale ervaring stabiel op 12,79%. ICONS De KHLeuven ging in 2011 van start met het leer- en kennisnetwerk ICoNS rond de banaba-opleiding Internationale Samenwerking Noord-Zuid. Dit netwerk heeft als doel om de expertise en vorming rond mobiliteit van jongeren naar het Zuiden te bundelen. Meer informatie over dit netwerk vind je op FLLLEX In 2011 coördineerde de KHLeuven een Europees project rond levenslang leren in het professioneel hoger onderwijs. Dit FLLLEX-project liep in acht landen samen met 24 partners. Het project bracht vooral de zwakke link aan het licht tussen het Europese hoger onderwijs en het werkveld voor wat betreft levenslang leren. Het project leverde ook een typologie van lerenden op. Dit instrument helpt hogeronderwijsinstellingen om hun aanbod af te stemmen op een doelgroep of een behoefte in een regio. Een ander instrument is de FLLLEX RADAR, dat de instelling helpt om vorm te geven aan een eigen strategie voor levenslang leren in functie van de verwachtingen van het werkveld. Meer informatie is te vinden op 10 KHLEUVEN KORT

11 Onderzoek en dienstverlening Onderzoek is een volwaardige opdracht binnen de professionele bacheloropleidingen van de KHLeuven. Het verhoogt de expertise binnen de KHLeuven en dus ook de kwaliteit van het onderwijs. DE KHLEUVEN FORMULEERDE VOLGENDE BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR ONDERZOEK: Aanbrengen van focus en massa Verstevigen van de relatie tussen onderzoek en onderwijs Verhogen van de maatschappelijke zichtbaarheid Uitbouwen van interne en externe relaties en samenwerkingsverbanden Internationaal uitwisselen en benchmarken Kwalificeren en uitbreiden van faciliteiten Doorontwikkelen van kwaliteit en kwaliteitszorg Kwalificeren en uitbreiden van personeel Opbouwen van solide financiering ONDERZOEKSHOOFDLIJNEN VOOR 2012 ZIJN: Organisatie voor onderzoek aanpassen om meer focus te kunnen leggen en meer onderzoeksmassa te verkrijgen Investeren in ondersteuning van project schrijven en communicatie, zeker ook voor internationaal gefinancierde projecten Regionale ontwikkeling verder uitbouwen, o.a. via het netwerk van Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra (LED) Systematische professionalisering van het personeel inzake onderzoek en projectadministratie De KHLeuven is ook actief in maatschappelijke dienstverlening, zoals advies en consulting en opleidingen op maat. Deze activiteiten vormen vaak een spin-off van onderzoeksactiviteiten, maar worden ook als volwaardige activiteiten ontwikkeld. KHLEUVEN KORT 11

12 Personeel Het personeelsbestand van de KHLeuven telde op 1 februari ,92 voltijds equivalenten (725 personen), dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. De gemiddelde leeftijd van het KHLeuven personeel bedraagt 43,1 jaar. 68% van het KHLeuven personeel is vrouw. Bij het leidinggevend kader is iets meer dan de helft vrouw. Ongeveer 60% van alle KHLeuven medewerkers werkt deeltijds. De KHLeuven stelt 134 personeelsleden tewerk die een doctoraat behaalden. Dit is ongeveer 18% van het totale personeelsbestand. PERSONEELSBESTAND (IN %) IN VOLTIJDS EQUIVALENTEN OP 1/2/2012, PER DEPARTEMENT. SOCIALE SCHOOL HEVERLEE 15,04% ALGEMENE DIENSTEN 8,44% De KHLeuven besteedt grote aandacht aan de vorming van haar medewerkers en voorziet dat 7% van het beschikbare aantal uren hieraan besteed kan worden. In namen KHLeuven medewerkers deel aan opleidingen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het vorige academiejaar. LERAREN- OPLEIDING 29,99% GEZONDHEIDS- ZORG EN TECHNOLOGIE 29,30% ECONOMISCH HOGER ONDERWIJS 17,22% 12 KHLEUVEN KORT

13 Personeelsbeleid 2011 was het jaar waarin de KHLeuven procedures invoerde voor het functioneringsbeleid, het benoemingsbeleid, de evaluatie van leidinggevenden en het management development programma. De KHLeuven introduceerde bij haar medewerkers een nieuw functioneringsbeleid dat aandacht schenkt aan begeleiding op basis van kwalitatieve criteria. Dat zijn functioneringsdoelstellingen die vertrekken vanuit de KHLeuven competenties en die verbonden zijn met onze strategische doelstellingen. We werkten ook een procedure hernieuwen leidinggevenden met mandaat uit voor alle directieleden en opleidingshoofden. In het kader van behoorlijk bestuur wenst de Raad van bestuur zijn leidinggevenden op het einde van elke mandaatsperiode te evalueren. Ter ondersteuning van de leidinggevenden werkte de hogeschool een management development programma uit. Daarin zitten trainingen zoals het voeren van functioneringsgesprekken, resultaatsgericht managen en leidinggeven in een onderwijscontext. KHLEUVEN KORT 13

14 Studentenparticipatie De KHLeuven voert een stimulerend beleid op vlak van studentenparticipatie en inspraak. Om hiervoor een kader te bieden organiseert de hogeschool het gemeenschappelijk opleidingsonderdeel Studentenparticipatie. De KHLeuven heeft, als een van de weinige hogescholen in Vlaanderen, een voltijdse studentencoach. Hij zorgt ervoor dat de relatie tussen de studenten en het hogeschoolbestuur optimaal verloopt. De Overkoepelende Studentenraad is de officiële spreekbuis van alle studenten op het niveau van de hogeschool. De leden vertegenwoordigen de standpunten van de KHLeuven studenten in diverse raden binnen en buiten de KHLeuven. Er worden zowel onderwijskundige als sociale zaken behandeld. De Overkoepelende Studentenraad is samengesteld uit democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers. De studentenverkiezingen kenden ook in academiejaar een hoge opkomst. Actiepunten van de studentenraad in 2011 waren: stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking, standpuntbepaling inzake HBO5 en een voorbereiding van de inkanteling van de studentenvoorzieningen. 14 KHLEUVEN KORT

15 Pas afgestudeerden De KHLeuven bevraagde in 2011 haar pas-afgestudeerden om zicht te krijgen op hun arbeidssituatie, hun verdere studies en hun tevredenheid over onze opleidingen. De meerderheid van onze afgestudeerde professionele bachelors was tevreden over hun opleiding: 85% zou dezelfde opleiding opnieuw volgen aan de KHLeuven. Ze toonden vooral waardering voor de verworven competenties, de studeerbaarheid, de interactie met de lectoren, de stage, de aandacht voor praktijkervaring en de leermiddelen. Minder tevredenheid was er over de aandacht voor onderzoek en de mogelijkheid om eigen inhoudelijke accenten te leggen. Afgestudeerden van de KHLeuven, die werk zoeken, vinden snel werk. 90% van de professionele bachelors, die niet verder studeerden, was aan het werk binnen de zes maanden na afstuderen. Jaar na jaar groeit het aantal alumni dat verder studeert: in 2011 was dat maar liefst 40%. De meesten kiezen voor schakelprogramma s aan de universiteit en voelen zich goed voorbereid voor hun vervolgopleiding. Ook de meeste afgestudeerden van de bachelor-na-bacheloropleidingen toonden zich tevreden over hun opleiding: 84% zou dezelfde opleiding opnieuw kiezen. Ruim acht op tien banaba-afgestudeerden was aan het werk na zes maanden. KHLEUVEN KORT 15

16 V.U.: Toon Martens, Abdij van Park 9, 3001 Heverlee vorm:

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks krappere budgetten voor meer studenten konden we voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, 2010 was het jaar waarin KHLeuven effectief moest besparen bovenop de sluipende besparingen van de partiële indexering van financiële middelen. De KHLeuven sloot het

Nadere informatie

Beste lezer, In 2009 telde de hogeschool ongeveer 6.000 studenten. 2 KHLeuven kort KHLeuven kort 3

Beste lezer, In 2009 telde de hogeschool ongeveer 6.000 studenten. 2 KHLeuven kort KHLeuven kort 3 KHLeuven kort Voorwoord Wie zijn we? Beste lezer, De KHLeuven blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Heel wat oud-studenten kennen de KHLeuven onder verschillende namen: het Rega-instituut, het Instituut voor

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, KHLeuven kort Voorwoord Beste lezer, Met deze publicatie willen we u een beeld geven van onze activiteiten en de vele inspanningen die de KHLeuven levert om de kwaliteit van haar onderwijs en dienstverlening

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

MOVING MINDS Magazine

MOVING MINDS Magazine MOVING MINDS Magazine KHLIM-Focus december 2014 UC Leuven-Limburg, Agoralaan Gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek Afgiftekantoor 3500 Hasselt P109348 VAN LEUVEN OVER DIEST, HASSELT EN DIEPENBEEK TOT GENK p4-5

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties 1.1 De opleidingen hebben een uitgeschreven en gedragen onderwijsvisie. 1.2 De opleidingen beschikken over een dynamisch competentieprofiel dat o.a. aan

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee

Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee Directievergadering BaKO-BaLO 6 mei 2015 Heverlee UCLL: onze nieuwe hogeschool Volgend academiejaar Stageregelingen BaKO in 1.11-1.12 BaLO in aula Brooddozenlunch agenda voor vandaag Een nieuw logo Onze

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Evi Knuts projectcoördinator

Evi Knuts projectcoördinator Evi Knuts projectcoördinator 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Dubbele probleemstelling Onderwijs Werkveld Professionele gerichtheid van de bacheloropleiding Onderzoek en innovatie

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx

KHLeuven. Internationale competenties. Forum ADINSA, 15 mei 2012. Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx KHLeuven Internationale competenties Forum ADINSA, 15 mei 2012 Klaas Vansteenhuyse Leen Hellinckx 1 KHLeuven 7.200 studenten 13 bachelor programma s 7 banaba programma s 4 departmenten campus Teacher Education

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT University Colleges Leuven-Limburg Groep Gezondheid en Welzijn Campus LiZa Schiepse Bos 5 3600 Genk INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT 2016-2017 Welkom in onze hogeschool. Wij stellen het zeer op prijs

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Postgraduaten bij- en nascholingen

Postgraduaten bij- en nascholingen Postgraduaten bij- en nascholingen 2015 Ontwikkel je talent, een leven lang! EhB +, CENTRUM VOOR PERMANENTE VORMING Op zoek naar een postgraduaat of bij- en nascholing van hoge kwaliteit? Dan ben je bij

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Handelsweten - schappen in avondonderwijs

Handelsweten - schappen in avondonderwijs BRUSSEL t Handelsweten - schappen in avondonderwijs Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven Bachelor in vroedkunde KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 vroedkunde Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016

Advies. Uitbouw hoger beroepsonderwijs. Brussel, 23 mei 2016 Advies Uitbouw hoger beroepsonderwijs Brussel, 23 mei 2016 SERV_20160523_CNhogerberoepsonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Verslag van het onderzoek in de opleidingen

Verslag van het onderzoek in de opleidingen Verslag van het onderzoek in de opleidingen Project 1 ste ronde (2007-2008) : Afstemming van de banaba-opleidingen op de implementatie van het leerzorgkader Inhoudstafel 1. Context 1.1. Historiek 1.2.

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

NA JE BACHELORDIPLOMA. verder studeren en bijleren

NA JE BACHELORDIPLOMA. verder studeren en bijleren NA JE BACHELORDIPLOMA verder studeren en bijleren 2017-2018 Verder studeren en bijleren na je bachelordiploma Overzichtsschema Tweede bachelordiploma Afstandsleren Bijkomende afstudeerrichting, onderwijsvak

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Conceptnota s HBO5 - SVWO. Tony Bastijns Directeur CVO Hoger Instituut der Kempen

Conceptnota s HBO5 - SVWO. Tony Bastijns Directeur CVO Hoger Instituut der Kempen Conceptnota s HBO5 - SVWO Tony Bastijns Directeur CVO Hoger Instituut der Kempen Algemeen Duidelijkheid omtrent landingsplaats HBO5 opleidingen momenteel aangeboden door CVO Maar wat met HBO5 verpleegkunde?

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen

Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Praktijkgebaseerd Onderzoek in de Bachelor opleidingen Sociaal Werk: visie en uitdagingen Peter Raymaekers Lector en coördinator onderzoek en dienstverlening Departement Sociale School Heverlee KHleuven

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie

Banaba in buitengewoon onderwijs

Banaba in buitengewoon onderwijs Banaba in buitengewoon onderwijs KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar één ding is zeker: heb je plannen om verder of bij te studeren, dan zit

Nadere informatie

Hervorming lerarenopleidingen. Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg

Hervorming lerarenopleidingen. Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg Hervorming lerarenopleidingen Toon Martens Algemeen directeur UC Leuven-Limburg Conceptnota Uitgangspunten conceptnota 1. Versterking van instroom via verplichte niet-bindende toelatingsproef 2. Alle lerarenopleidingen

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Wil je je specialiseren in zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven

MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/mco MultiCampusOnderwijs Videoseminarie Expertisenetwerk SoE Leuven 17.04.2013 Luc Vandeput Vooraf: Creative commons Slideshare: www.slideshare.com/luput/mco_mulllti

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie