K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB"

Transcriptie

1 K.M.J.C. JOURNAAL officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Nummer 1, 2012

2

3 K.M.J.C. JOURNAAL Officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Opgericht: 29 april 1899 Girorekening: Bankrekening: e jaargang nr. 1 maart 2012 ERELEDEN: ZKH de Prins van Oranje ZH Prins Maurits J.L.A. van Aalst M.A. Odijk-Amsterdam A. Visser BESCHERMHEER: Vice-admiraal Jan van der Burg Adres K.M.J.C. Harssensschiereiland Postbus AH Den Helder Internet: Havenbeheerder/havenmeester Mobiel Telefoon (0223) Fax (0223) REDACTIE-ADRES Tanja Liefting REDACTIE Kees Wierema Willem Pullen Hans van Pijkeren Frans Jansen Tanja Liefting Illustraties: H.Chr. de Wilde Vormgeving: René Cornielje Drukker: Elma Multimedia B.V. Postbus AA Broek op Langedijk Tel.: (0226) Internet: ADRESWIJZIGINGEN: ADVERTENTIE-OPGAVE Advertentietarieven worden op aanvraag ver strekt. 1

4 Inhoudsopgave Van de voorzitter 3 Praaipraat 4-11 Nautisch Allerlei 11 Aankondiging Lowestoft Wintercontactdag Ledenactief 17 Tips & trucs 18 Jaarverslag materieel Jaarverslag wedstrijden 23 Gedicht 24 Tips & trucs 25 Nautisch Allerlei 25 AIS op de Friborn Zeilen in Denemarken Uit het kombuis 31 De Klompentocht 32 2

5 Na een winterse periode in februari met ijsgang in de KMJC haven staan we toch weer aan het begin van een nieuw zeilseizoen. Het winteronderhoud verloopt voorspoedig, wel hier en daar een technische onvoorziene tegenvaller, zoals een kapotte saildrive bij de Najade, maar het ziet er naar uit dat we al onze jachten op tijd in het water hebben liggen voor de tuigdag op zaterdag 14 april a.s. Wouter Schalkoort volgt de bouw van onze Puffi n op de voet, het is toch een avontuurlijk project als je bouwnummer 1 bent van een jacht. Bij voortduring toch vragen en verschillende adviezen over materiaalkeuze en kwaliteit van de uitrusting in een aluminium casco. Heb er echter alle vertrouwen in dat we in april een mooie en robuuste Puffi n met de naam Watergeus aan onze vloot kunnen toevoegen. De doop van ons jacht is voorzien op de tuigdag. Van de voorzitter Voor de zeilcursus is er dit winterseizoen een grote belangstelling. Er zijn maar liefst 35 cursisten, een vijftiental boordplaatsers in Den Helder en een twintigtal adelborsten die hieraan deelnemen. Naast de zeilcursus is er ook een cursus gestart voor het basiscertifi caat marifonie en het GMDSS certifi caat. En naast beide cursussen is er een opleidingstraject gaande voor zeil instructeurs. Ons lid Harold Klooster is de kartrekker, hij steekt hier veel tijd en energie in. Het bestuur waardeert dit zeer. Onze tweede penningmeester Dolf Oosterbeek is afgetreden als bestuurslid, hij gaat in 2012 op uitzending. Het is belangrijk dat zijn werkzaamheden worden gecontinueerd en daarin wordt voorzien. Evert Busser, onze voormalige eerste penningmeester, is bereid om de werkzaamheden van Dolf over te nemen totdat we een nieuwe tweede penning-meester hebben gevonden. A.s. zaterdag is er de wintercontactdag. Ik kijk vol verwachting uit naar de gastspreker Henk de Velde. Dat Henk aanspreekt is nu al wel duidelijk, we hebben zeer veel aanmeldingen voor de contactdag. Elders in het journaal vindt u een verslag van deze happening. Mocht ik u niet hebben ontmoet in de marineclub, dan hoop ik u te zien op de ALV van 13 april. Frits Schipper Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 3

6 Praaipraat 1. Vereniging/Marsdiep evenementen april ALV 01/12 14 april Tuigdag tevens winteronder houdwerkdag 15 april Openingstocht april ONK Sloepzeilen april Vaaroefendagen mei Klompentocht 2012 (IOKTC) mei Tocht naar Lowestoft 27 mei Lambertustocht (ism NvvK) juni Familietocht 1-2 september Sluitingswedstrijden 8 september Dorus Rijkerstocht 22 september Westwadrace 5 oktober ALV 02/ oktober Sluitingtocht 2. Notulen algemene ledenvergadering KMJC 14 oktober 2011 Plaats : Clubhuis. Aanwezig : 35 leden; afwezig met kennisgeving: het erelid A. Visser, de bestuursleden J.L.A. ten Berg, H.P.A. Dekkers, B. Tamminga en de leden C. Borra, L.J.W.E. Brand, P.C.B. Dijkhuizen, J.W. Eggink, B.B. van Gameren, P.M. van Gulpen, M.A. Heerkens, R.A. van den Heuvel, R.L. Holwerda, J.H. Kasten, H.J. Kuin, A.J.M. Liefting, W.B. Lubbers, L.M.C. Mos, R.L. Mos, M.A.J. Sanders, A.C. Schade, H.C.W. Slot, R.A. Snouck Hurgronje, C.T. Tramper, S.M. Trommelen, A. Verhoef, J.F. Voest, W.J. Vriethoff, E. Warsen, C.J. van Westenbrugge (sr). Opening. Ten uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor het overlijden van een van onze leden, de heer E.R. Schaedtler. Vaststellen agenda. Er blijken desgevraagd geen wensen om de agenda aan te passen zodat de bij de oproeping gepubliceerde agenda zonder wijzigingen wordt vastgesteld. Behandeling notulen van de algemene ledenvergadering op 15 april De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2011 worden zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter behandelt direct de door het bestuur genomen acties naar aanleiding van de actiepunten uit de vorige ALV. Zie de actiepuntenlijst. 4 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

7 Jachtgebruik en materiële gereedheid. Het ter vergadering uitgereikte overzicht met afschrijvingen wordt behandeld. In totaal zijn de schepen 735 dagen afgeschreven. Dat is weliswaar 50 dagen meer dan in 2010 maar het totaal valt toch tegen. De start in Zeeland was moeizaam door een schadevaring met de Fortuyn maar ook over het hele seizoen was de belangstelling voor de schepen in die regio matig. Opvallend weinig leden hebben de Kijkduin in Denemarken afgeschreven; door een paar lange perioden zijn er 55 dagen afgeschreven. De Astrea (94) en Albatros (93) hebben het goed gedaan, gevolgd door de Avontuur (87) en Zilveren Kruis (82). Over langere tijd gezien vallen de schepen in Zeeland negatief op. De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich zal beraden op mogelijke maatregelen zoals een andere locatie. Tot besluit van dit onderwerp dankt de voorzitter de coördinator afschrijvingen voor haar inzet. De commissaris infra deelt mede dat er goede verwachtingen zijn dat de kopsteigers door Defensie worden verbeterd. Met de ervaringen van het eerste jaar met het clubgebouw zullen diverse zaken worden verbeterd zoals betere kapstokken en bankjes, muntautomaten voor de wasmachines/ drogers en eventueel het wisselen van de heren en dames was accommodatie. De heer Stapel vraagt aandacht voor de geluids- en roetoverlast van de generator(en) van de Ievoli Black. Waarom ligt het schip niet op walspanning? Het bestuur erkent het probleem en zal in overleg gaan met de Kustwacht om tot een oplossing te komen. Praaipraat Begroting en tarieven De voorzitter brengt in herinnering dat de vorig jaar gepresenteerde begroting een negatief resultaat had welke met een ad hoc tariefaanpassing is opgelost. In de afgelopen tijd is naar een structurele verbetering gezocht. De 1e penningmeester licht de gevonden alternatieven toe. Doordat Defensie geen financiële subsidie meer geeft en minder en in de toekomst waarschijnlijk helemaal geen personeel op de haven biedt, zijn de inkosten omlaag en de uitgaven omhoog gegaan. In de afgelopen jaren werd er daardoor nauwelijks gespaard voor toekomstige vernieuwingen in het schepenbestand. Zonder significante, structurele aanpassingen op de begroting kan de bedrijfsvoering en met name de instandhouding van de vloot niet worden volgehouden. Omdat er zonder hele drastische maatregelen aan de uitgavenkant niet veel is te winnen, is de oplossing gezocht in het verhogen van de inkomsten. Er wordt al gewerkt aan maatregelen om het jachtgebruik te bevorderen zoals het stimuleren van langere afschrijfperioden met kortingen op het zeilgeld of desnoods het (verder) inkrimpen van de omvang van het schepenbestand. Verder kunnen de inkomsten verhoogd worden volgens het principe samen solidair waarbij alle leden een klein beetje meer betalen of volgens het principe de gebruiker betaalt waarbij de tarieven voor het gebruik van de faciliteiten worden verhoogd. Het bestuur heeft de voorkeur voor de eerste optie omdat het 5

8 Praaipraat zeilgeld verhogen strijdig is met de maatregelen om het jachtgebruik te verhogen en met het verhogen van het passantentarief zouden we ons uit de markt prijzen. Na een ruime discussie waarbij door diverse leden mogelijkheden worden aangedragen, gaat de vergadering uiteindelijk akkoord met een verhoging van de contributie met ongeveer 10% van 79/39/19 naar 87,50/44/22 euro en het vaste ligplaatstarief met 5% naar 60,90. De voorzitter sluit af met de opmerking dat het bereikte resultaat een goed begin is maar nog steeds onvoldoende voor een structurele oplossing en schorst de vergadering voor een korte pauze. Vlootvervangingsplan. De commissaris materieel geeft een toelichting op het uitgereikte vlootvervangingsplan. Het plan bouwt voort op de ingeslagen weg om de Victoires een LVO te geven. Eventueel zou dit ook voor de overige schepen gaan gelden maar daar is nog geen besluit over genomen. De oplevering van de Puffin 30 is uitgesteld naar maart Als tegemoetkoming wordt de romp van het schip op kosten van de werf donkerblauw geschilderd. De heer Hoogenberk waarschuwt voor de hogere onderhoudskosten die hiermee zijn gemoeid. De voorzitter beaamt dit maar het schip wordt er wel heel veel mooier van. Benoeming kascommissie. De heer H.H.J. Ploeg blijft aan en de heer J.M.A. Yntema treedt toe tot de kascommissie. Bestuursmededelingen. a. Coördinator winteronderhoud. De heer H.A. Dijkhuizen is gestopt als coördinator winteronderhoud. Het bestuur heeft de heer J. Vos bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. b. KMJC Journaal. Er is dit jaar tot nu toe slechts één nummer van het KMJC Journaal uitgegeven. Dat is geen bewuste keuze geweest en de voorzitter spreekt zijn verontschuldigen uit waarbij hij verder niet op de 6

9 oorzaak in wil gaan. Er zijn maatregelen ter verbetering getroffen. Ook alternatieve manieren om de leden te informeren zullen worden overwogen. c. Clubhuis. In voorjaar is het nieuwe clubhuis geopend en heeft nu dus een seizoen gedraaid. Er zijn heel veel goede reacties ontvangen tegenover een enkele negatieve. Een positieve start derhalve en de voorzitter spreekt zijn waardering uit naar de beheerders, Diane en Ben. De vergadering onderstreept dit met applaus. d. Havenpersoneel. Het loopt goed op de haven en het bestuur ziet daar een grote verdienste van de havenmeester. De vergadering stemt in met applaus. e. Zeillessen. Acht leden hebben het zeilexamen CWO kajuitboot I of II met voldoende resultaat afgelegd. De voorzitter zal de diploma s uitreiken. f. Mentoren. De mentoren zijn van groot belang voor het in goede staat houden van de verenigingsjachten. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan alle mentoren. Praaipraat Bestuursmutaties. Het bestuur heeft de heer F.J. Jansen voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en de heer Jansen wordt bij acclamatie gekozen. Rondvraag. De heer Dierx bepleit het instellen van een meevaarders/opstappers poule. De 1e secretaris antwoordt dat hij mogelijkheden om dit via de website te realiseren al eens heeft besproken met de webmaster en dat hij in dit voorstel de stimulans ziet om daar zeker mee verder te gaan. Sluiting. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor. De 1e secretaris krijgt het woord voor het programma van de sluitingstocht. De bestemming is wederom Medemblik. Het diner is bij het Portugese restaurant Costas. De heer Berendsen krijgt als oudst aanwezige lid het laatste woord. Hij verhaalt Aan alle watersporters! Ga in zee met: Dé specialist voor uw boot! Verstaging t/m 10 mm, RVS beslag, elektronica, veiligheids middelen en kleding (Helly Hansen) en verf (DD-lak, Epifanes, Sikkens, International) Zuidstraat BV Den Helder Tel. (0223) Fax (0223)

10 Praaipraat Actiepuntenlijst actie genomen actie status ALV1/10-02 boekhoudprogramma vernieuwen wordt t.z.t. uitgevoerd lopend ALV1/10-03 ALV1/10-06 ALV1/10-07 ALV2/10-01 ALV1/11-01 ALV1/11-02 ALV1/11-03 ALV1/11-04 ALV1/11-05 ALV1/11-06 ALV2/11-01 ALV2/11-02 kennismakingsactiviteit nieuwe leden tekening Hans Vandersmissen goede plek geven materiaal gebruikt voor jubileumboek een museale bestemming geven wensen ALV meenemen bij keuze en uitvoering Wadschip LVO-schepen en botenhuis taxeren Diversen clubhuis: indeling doucheruimtes, vlaggenmast, hekwerk Westwad race opnemen in jaarverslag Prijsstelling zeilgeld bezien ten gunste van langere perioden Voeren KMJC-wapen in verenigingsvlag Zijn Westwadrace en Marsdiep Offshore Regatta verenigingsevenementen? Locatie verenigingsjachten in Zeeland heroverwegen. wisselen van de heren en dames was accommodatie nieuwe leden uitnodigen bij tuigdag gereed Er is een mooie plek gevonden in de kantine dhr. F.H.A. Odijk verkent de mogelijkheden Is verwerkt in pakket van eisen. Taxatie Najade in de planning; botenhuis niet zinvol Diverse verbeteringen worden ingevoerd Vanaf verslag 2010 Midweekkorting voor- en naseizoen beter bekend maken; kortingsregeling uitbreiden. Uitgezocht: nieuwe aanvragen worden kansloos geacht; bestuur neemt geen verdere actie. Behandeling uitgesteld tot volgende ALV. Nog bespreken. Nog bespreken. ALV2/11-03 Overlast Ievoli Black Bestuur gaat in overleg met de Kustwacht. ALV2/11-04 ALV2/11-05 Alternatieve communicatie naar de leden. Opzetten meevaarders/opstapers poole Nog bespreken. Nog bespreken met webmaster gereed lopend gereed lopend lopend gereed lopend gereed lopend nieuw nieuw nieuw nieuw Nieuw 8

11 over een vermiste boei tijdens de WestWadrace. Vervolgens bedankt hij het bestuur voor haar inspanningen gedurende het afgelopen seizoen. De vergadering geeft haar blijk van waardering met een instemmend applaus. De voorzitter sluit om 23:35 de vergadering. 3. Algemene Ledenvergadering De eerste algemene ledenvergadering van 2012 vindt plaats in het clubhuis op vrijdag 13 april, aanvang uur. De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit Praaipraat Opening. 1. Behandeling notulen 2e ALV 2011 gehouden op 14 oktober Verslag kascommissie. 3. Behandeling en vaststelling jaarverslagen. 4. Vlootvervangingsplan KMJC (update) 5. bestuursmutaties 6. Bestuursmededelingen. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Ad.5 In verband met het vertrek van de 2e Penningmeester Dhr. D Oosterbeek is het bestuur naarstig op zoek naar een vervanger. Bij het ter presse gaan van dit journaal was nog geen naam bekend. 4. Tuigdag en openingstocht op april De zaterdag na de algemene ledenvergadering van 13 april is zo als gebruikelijk de tuigdag op 14 april en op zondag 15 april wordt de openingstocht door de mentoren benut om de schepen te beproeven. De belangstelling in de voorgaande jaren was matig maar de harde kern van enthousiastelingen groeit ieder jaar weer en grijpt deze kans aan om het eerste zilte nat te proeven. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen en samen de verenigingsvloot te begeleiden naar Oude Schild om daar onder genot van een traditionele Berenburger en een visje (als de kraam open is...) het seizoen te openen. Heeft u geen schip? Geen probleem, u stapt gezellig op bij de mentoren aan boord van de clubschepen. De secretaris en de ledenadministrateur nemen dit jaar weer bijna traditiegetrouw gezamenlijk het initiatief. Denkt u aan uw borrelglaasje??? 5. Doop van de Watergeus Dit jaar zullen wij weer een nieuw jacht aan onze vloot toevoegen. Onze nieuwe aanwinst zal op 14 april om 1600 uur worden gedoopt. Natuurlijk hoopt het bestuur dat u in grote getalen aanwezig zult zijn om dit heugelijke feit met ons te vieren. Na afloop van de doop bent u van harte uitgenodigd om samen met het bestuur het glas te heffen op de Watergeus. 9

12 Praaipraat 6. Gratis Vaaroefenvaardagen De KMJC hanteert voor het afschrijven van haar jachten geen systeem met brevetten of diploma s, maar rekent op het geweten, de ervaring en de bekwaamheid van de afschrijver. Dat is een mooi principe dat vooral gekoesterd moet worden. Als het goed werkt, blijven de jachten heel en wordt het zeilplezier verhoogd. Een verstandige KMJC schipper schrijft dus ook alleen een jacht af, waarvan hij weet dat hij dat aan kan. En hij bevaart alleen wateren waarvoor hij zichzelf voldoende bekwaam weet. Maar vrijwel elke schipper wil op den duur groter en verder. En wie een groter schip wil afschrijven en ruimer water wil bevaren, zou dus op een of andere manier zijn zeilervaring moeten vergroten. Sommigen doen dat, door met vrienden of bekenden mee te varen. Anderen verleggen zelfstandig hun grenzen stapje voor stapje. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid om onder begeleiding van een bekwame schipper meer ervaring op te doen met een groter schip op ruimer water. De KMJC organiseert met dat doel voor haar leden oefenvaardagen. Een oefenvaardag beslaat één of twee dagdelen in het weekend ( zondag of zaterdag). Het programma van zo n dag is uiteraard afhankelijk van wind en tij, maar ook van de wensen van de deelnemers. Er wordt gevaren vanuit Den Oever onder leiding van een ervaren schipper. Er wordt niet volgens een vaststaand schema les gegeven. Het doel is veel meer het uitwisselen van kennis en ervaring tussen alle opvarenden en het verleggen van de grenzen van de eigen ervaring, waarbij dan altijd op de (naar we hopen) geruststellende aanwezigheid van de meer ervaren schipper kan worden teruggevallen. De oefenvaardagen staan open voor KMJC-leden. Per KMJC-lid kan één introducé (bij voorkeur een vaste zeilmaat) worden toegelaten. Benadrukt moet worden dat de vaardagen bedoeld zijn voor KMJC-leden die hun bekwaamheid, ervaring en zelfvertrouwen willen vergroten om dat daarna zelf in de praktijk te brengen. De oefenvaardagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om een dag pret te varen met een KMJC-jacht voorzien van een gunstig gecontracteerde schipper. Er wordt géén bijdrage aan het zeilgeld gevraagd. Gedurende de dag dient u zelf zorg te dragen voor uw natje en droogje. Het volgende weekend is gereserveerd voor oefenvaardagen: 21en 22 april. Mocht deze dagen snel vol lopen dan zullen we in overleg met de belangstellenden op zoek gaan naar een aanvullende datum. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de commissaris wedstrijden of een mail sturen naar 7. Samenwerkende watersportverenigingen Den Helder Ondanks dat het seizoen nog niet is begonnen is het bestuur druk bezig om de banden met de watersportverenigingen in Den Helder aan te halen. Doel hiervan is een breder en slagvaardiger watersport front te creëren. De afgelopen periode is overleg gestart met de MWV om te bezien op welke 10

13 gebieden de eerste stappen kunnen worden gezet. De belangrijkste stappen zijn vooralsnog: - het intensiveren van de samenwerking met de MSV en het CZSK bij het organiseren van het ONK sloepzeilen. - Het opstarten van een gezamenlijk overleg met de Helderse watersportverenigingen - Het opstellen van een gezamenlijke Marsdiep Wedstrijdkalender. - Het onderzoeken op welke wijze een gezamenlijke bijdrage bij SAIL 2013 kan worden vormgegeven. Wij houden op de hoogte van de vorderingen. Praaipraat Drempel in vaarwater de Boontjes wordt verwijderd 2012 beginnen de werkzaamheden De watersport mag blij zijn. De drempel in het vaarwater de Boontjes bij Harlingen wordt verwijderd. Provincie Fryslân en het Rijk willen de drempel in 2012 verwijderen. De vaargeul moet gebaggerd worden tot een diepte van 3,8 m - NAP. Al jaren is het een obstakel in de vaarweg van Harlingen naar Kornwerderzand in de westelijke Waddenzee. Je was Harlingen net uit en bakboord uitgegaan of de dieptemeter begon te protesteren. Vanaf de BO 40 tot en met de BO 28 gaat het met de meeste diep stekende schepen mis. Net als je met het laatste staartje van de ebstroom Kornwerderzand wil bereiken loop je vast. En dan maar wachten op hoger water. Verantwoordelijkheden provincie Fryslân en het Rijk In 2009 is een bestuursovereenkomst tussen de Provincie Fryslân en het Rijk gesloten tot het verruimen van de vaargeul tot een streefdiepte van 3,8 m - NAP, met een bodembreedte van 100 m. De Provincie is daarbij verantwoordelijk voor de planstudie en het vergunningentraject, het Rijk voor de realisatie en het onderhoud. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is nog niet 100% bekend dus de eerste periode van het vaarseizoen moet het getijdenboek nog op de navigatietafel blijven liggen. Nautisch allerlei Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 11

14 Tocht naar Lowestoft 2012 Tocht naat Lowestoft Inleiding Hopelijk staat bij velen dit jaar weer in de agenda dat Hemelvaart gereserveerd is voor de jaarlijkse overtocht. Dit jaar zullen weer samen met onze zeilvrienden uit Muiden op pad gaan. De tocht gaat traditioneel naar de Royal Norfolk and Suffolk Yachtclub te Lowestoft. De jaarlijkse overtocht zal dit jaar op woensdag 16 mei om 1830 uur starten met het palaver, en de verwachting is dat u dan zondag 20 mei in de loop van de dag terug zult zijn. Dat de tocht naar Lowestoft inmiddels een traditie is geworden behoeft geen betoog. Voor hen die dit jaar nieuw zijn in deze traditionele tocht volgt nu het programma. Programma In de loop van de vroege avond van 16 mei wordt er palaver gehouden in het clubhuis van de KMJC. Een ieder vertrekt vervolgens na het palaver op een zelf uitgerekende optimale tijd maar vanzelfsprekend met afgaand tij. donderdag 17 mei In de loop van de middag en avond, afhankelijk van de wind, zullen de meeste deelnemers Lowestoft binnen lopen in de jachthaven van de Royal Norfolk & Suffolk Yachtclub. Het karakteristieke clubhuis van de Royal Norfolk & Suffolk Yachtclub is die avond geopend om ervaringen uit te wisselen in een echte Engelse Yachtclub. Stoere zeemans- en zeevrouwverhalen kunnen worden afgewisseld met een Engelse pint Lager of Guinness. Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 12

15 vrijdag 18 mei Voor wie Lowestoft te weinig te bieden heeft ligt vlak bij het rustieke Norwich. Norwich is zeker het bezoeken waard en kan wordt bereikt met het openbaar vervoer. Daarnaast is het traditie dat één van onze Engelse gastheren een echte Highnoon Tea organiseert. Bij het verschijnen van dit journaal is het nog niet duidelijk of dat ook dit jaar weer zal gebeuren maar wij houden u op de hoogte. s Avonds zal het traditionele diner worden geserveerd, waarbij leden van de KMJC en de KNR&ZV Muiden zullen aanzitten. Zaterdag 19 mei Uitgerust en uitgeslapen zal een ieder in de vroege of late ochtend weer richting Nederland vertrekken. De terugtocht is op eigen gelegenheid. Deelname aan de Tocht naar Lowestoft Om in aanmerking te komen voor de Bruine Bank beker dient u vanuit Den Helder te vertrekken, maar deelname aan de tocht staat natuurlijk open voor leden die uit elke andere willekeurige haven vertrekken (IJmuiden, Zeeland). Inschrijven voor de tocht kunt u doen middels het inschrijfformulier en dit opsturen aan de KMJC, postbus AH Den Helder. heeft de voorkeur: Stuur wel de volledige gegevens! De Tocht naar Lowestoft: een uitstekende gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Tot in Lowestoft!!!! Tocht naar Lowestoft NB. Bij het uitgeven van dit journaal is de voorbereiding nog in volle gang en kan het daadwerkelijke programma afwijken van hetgeen we hier hebben aangegeven Let op: als u met een clubschip meevaart, moet u ook opgave doen!!! De Westrijdcommissie 13

16 Inschrijfformulier Lowestoft inschrijfformulier Tocht naar Lowestoft 16 mei t/m 20 mei 2012 Naam Zeiljacht:... roepnaam:... Type zeiljacht:... Bouwjaar:... Zeilnummer... Naam Schipper:... Adres:... Postcode: Woonplaats:... Vertrekhaven:... Neemt deel aan de Bruine Bank beker: ja/nee Aantal bemanningleden:... Neemt met...personen deel aan het diner te Lowestoft (eigen kosten) Neemt met...personen daal aan de high tea op vrijdag Contactpersoon aan de wal bereikbaar tijdens de tocht: Naam:... Telefoon:... Adres:... Postcode: Woonplaats:... Formulier uiterlijk 1 mei aanstaande opsturen aan de KMJC ovv Lowestoft 2012, postbus 307, 1780 AH Den Helder of alle gegevens mailen aan : 14

17 Wintercontactdag 2012 Op 18 februari was het weer zo ver. In de goede traditie van de KMJC werd er weer een wintercontactdag georganiseerd. Een onderbreking van het winteronderhoud voor sommigen en voor andere het startsein van het begin. De weken voorafgaand aan de contactdag hebben de naam wintercontactdag eer aan gedaan. De haven was nauwelijks ontdaan van het ijs. Na een vorstperiode waarbij velen van ons de schaatsen hadden ondergebonden was het weer tijd om te kijken naar dat andere verpozen: het zeilen. Zoals ieder jaar is het weer een uitdaging om de invulling van de wintercontactdag interessant en uitdagend te maken. Na de nodige brainstormsessies had het bestuur Henk de Velde bereid gevonden om zijn belevenissen te delen met onze leden. De naam Henk de Velde liet bij vele bezoekers van de wintercontactdag eerst even de wenkbrauwen fronzen. Opmerkingen als: dat is die man waarbij alles mislukt en hij onderneemt alleen maar onbezonnen avonturen werden voor aanvang links en rechts gehoord. Henk de Velde wist echter iedereen te verrassen. In een bevlogen relaas gunde hij de toehoorders een kijkje in niet alleen zijn varende bestaan maar vooral in de man Henk de Velde. Vanaf zijn eerste reizen bij de koopvaardij tot zijn laatste never ending voyage. Henk vertelde hoe en waarom hij tot zijn keuzes was gekomen. Niet onbezonnen maar doordacht. Maar hij liet ook duidelijk weten: je kunt plannen maken wat je wilt, maar het plan dat je maakt, is morgen al achterhaald. Hij vertelde over stormen, containers die los rond drijven, bijna gehaalde records en een Wintercontactdag Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 15

18 Wintercontactdag 2012 gebroken mast. Maar ook over de eenzaamheid en het missen van thuis. Treffend was zijn vergelijk tussen vertrekken en weg gaan. Als je vertrekt kom je weer thuis, je ben immers na vertrek onderweg naar huis. Als je definitief weg gaat, ga je weg, kom je nooit meer ergens thuis. Dat is een groot verschil. Een verschil waar zelfs Henk de Velde zich, als solozeiler bij uitstek, in had vergist en te groot bleek. Hij wist de toehoorders te boeien. Na afloop van zijn lezing was een ieder het er over eens. Deze man weet waar hij mee bezig is. Menig maal heb ik moeten horen: dat had ik nooit achter deze man gezocht. Tijdens de pauze en na afloop van zijn lezing was er de mogelijkheid om zijn laatste boek gesigneerd aan te schaffen. Velen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben daarmee een mooi aandenken voor aan boord of in de boekenkast thuis. Nieuw tijdens de wintercontactdag was een presentatie van een nieuwe adverteerder in ons KMJC journaal. Riverton, importeur van Engelse kwaliteitzeilkleding en schoenen van het Merk Chatam Marine, presenteerde een selectie van zijn producten. Een aanzienlijk aantal leden namen de gelegenheid te baad om met een leuke korting aan het begin van het seizoen een nieuw paar zeilschoenen of zelfs een jas te kopen. Elders in het journaal treft u een advertentie aan van de webwinkel. De middag werd zoals gewoonlijk afgesloten met een uitstekende maaltijd, geserveerd door de Marine Club. Met meer dan 70 toehoorders was de wintercontactdag een succes. 16 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

19 LEDEN ACTIEF OPROEP AAN KMJC LEDEN. Zoals bekend heeft onze Vereniging met de eigen jachthaven en het fraaie nieuwe clubhuis in Den Helder ca. 720 leden, verspreid over het gehele land. De suggestie is gedaan dat het gunstig voor de Vereniging zou zijn als meer leden dan thans het geval is, zich actief bij de Vereniging betrokken zouden voelen. De Algemene Leden Vergaderingen bijvoorbeeld worden al jaren door een klein aantal leden (ca. 25) bezocht. Dat is weinig en niet bevorderlijk voor een goede communicatie tussen de leden en het bestuur en geeft wellicht het gevoel dat het draagvlak voor besluiten in de ledenvergaderingen wat dun is. Leden actief De hard werkende en enthousiaste bestuursleden (die het werk voor de Vereniging doen naast hun drukke banen) organiseren gedurende elk jaar evenementen (zoals bijvoorbeeld de winter contactdag, Dorus Rijkerstocht, sluitingstocht, etc ). Deelname aan die evenementen is echter, in verhouding tot het totaal aantal leden, nogal bescheiden. De cursus kajuitjacht zeilen (en de certificering daarvan bij het CWO) is een voorbeeld van een recent succesvol initiatief door enthousiaste (bestuurs)leden. De uitdaging is om meer leden actief bij de KMJC te betrekken. Het bestuur heeft in Journaal nr.2 van 2011 een oproep gedaan aan de leden om invulling te geven aan een evenementencommissie met als doel nieuwe verenigingsinitiatieven te ontwikkelen. De respons hierop is helaas zeer miniem. De opzet is om in nauw overleg met het bestuur, additionele activiteiten te organiseren voor KMJC leden en daarmee de onderlinge verbondenheid te verstevigen. Te denken valt aan excursies naar maritiem interessante objecten/ organisaties, aan (zeil) bijeenkomsten ergens in den lande (nogal wat leden die onder de KMJC wimpel varen hebben hun schepen niet in Den Helder liggen), aan tochten met motorjachten, enz.. Een eerste poging die door leden werd ondernomen in augustus was de ontvangst en rondvaart tijdens Sail Amsterdam, die weliswaar weinig deelnemers trok, maar wel veel enthousiaste reacties opriep. Een logische eerste stap is om te inventariseren welke wensen en ideeën er bij de leden bestaan. Geef een reactie op deze oproep; lever uw suggesties aan en laat bij voorbeeld weten: - aan welke voorwaarden activiteiten moeten voldoen. (bijvoorbeeld welk dagdeel) - welk soort activiteiten uw belangstelling wekken, - waar die het beste gehouden kunnen worden - of u bereid bent om de organisatie en de uitwerking van één van die activiteiten op u te nemen Het bestuur heeft een apart adres voor deze activiteiten gecreëerd, te weten: Vooralsnog ben ik de enige kartrekker, Willem Dekker Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 17

20 Tips & Trucs Een schone tank is een goed begin Van de watersporters met problemen die zich via de Kustwacht bij ons als klant melden, heeft 38% een probleem met de voortstuwing. Onze statistiek is niet zo fi jnmazig, dus daar valt alles onder van vervuilde diesel via koelwaterproblemen en gesprongen brandstofl eidingen tot en met rommel in de schroef. Als u op uw motortje kunt vertrouwen is er dus veel leed geleden. Laten we nu eens voorjaarsprobleem nummer 1 onder de loep nemen: verstopte fi lters als gevolg van loskomend vuil of bacteriegroei in de brandstoftank. Een euvel waarover vooral de Vlielander redders weten mee te praten. De bijzondere zeedeining van de Gronden van het Stortemelk is net dat zetje dat uw tank nodig heeft om alle neergeslagen rommel op te rakelen. Daar raken uw brandstoffilters razendsnel van verstopt. Uw motor stopt er mee en dat is niet prettig als u net in de Vliesloot met het eerste beetje stroom tegen naar de haven probeert te komen. Als u last krijgt van overmatige rookontwikkeling of vermogensverlies en de brandstof ziet er troebel uit, is het hoog tijd voor argwaan. Wat te doen? Diesel tanken op plaatsen waar veel verkocht wordt is altijd aanbevolen. Geregeld de fi lters vervangen is ook een goed idee. Zorgen voor een schone tank - als je er bij kunt komen! - is wel een klus waar je even de mouwen voor moet opstropen, maar dan weet je zeker dat je weer met een schoon systeem begint. Na het leegpompen en loskoppelen begint het uitgraven, en dan met lappen de troep van de bodem halen. Het kan eruit zien als zwarte koffiedrab of wat slijmerig. Als je het ziet snap je niet dat je niet allang in de problemen bent gekomen. Per saldo duurt de hele klus eigenlijk niet eens zo lang. Als de tank goed schoon is kan de diesel weer terug. Met een lapje in de trechter fi ltert u de in de diesel achtergebleven rommel nog uit. De beloning is een heel tevreden gevoel. Om uit de problemen te blijven zou u een toevoeging bij de brandstof kunnen doen. Er zijn biociden verkrijgbaar om de diesel schoon te houden, maar de motor is daar niet zo dol op. Een scheidingsfi lter scheidt het water van de diesel en kan dubbel uitgevoerd worden, zodat u het kunt omschakelen als een fi lter het opgeeft. Bij de KNRM gebruiken we een apparaatje dat op de leiding tussen de tank en het eerste fi lter is gemonteerd en dat via inductie de sludgevormende bacteriën van elkaar gescheiden houdt. In hun eentje kunnen deze beestjes gewoon alle fi lters door en verbranden dan vanzelf in de motor. In de wandeling noemen we dat hier vlooienbandjes. Dat levert schone brandstof op. De redders hebben wel wat anders aan hun hoofd. U helpen, als u een probleem hebt met de voortstuwing bijvoorbeeld. 18 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2015 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 Programma Zaterdag 3 oktober Tussen 19.00 en 20.00 uur Laatste mogelijkheid tot inschrijven en ophalen programmaboekje Zondag 4 oktober 7:00:

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen.

WELLNESS HARBOUR T LEUKEN. VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. WELLNESS HARBOUR T LEUKEN VEEL TE BIEDEN in het prachtige natuurgebied de Maasduinen. Wellness harbour t Leuken Jachthaven t Leuken is een naam die al tientallen jaren een begrip is in de watersport. Gastvrijheid

Nadere informatie

Wéér een rondje Schiermonnikoog,

Wéér een rondje Schiermonnikoog, Wéér een rondje Schiermonnikoog, Op zondag 25 sept. jl., het vaarseizoen was bijna voorbij, de jachthaven van Schiermonnikoog lag nog in diepe rust, maakten we in alle vroegte onze boten klaar om te vertrekken

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Holland Marine Hardware Nieuwsbrief Juni 2011 I N H O U D. 1. Nieuwe demo RM-1060 afgeleverd. 1. RM-1060 afgeleverd

Holland Marine Hardware Nieuwsbrief Juni 2011 I N H O U D. 1. Nieuwe demo RM-1060 afgeleverd. 1. RM-1060 afgeleverd Holland Marine Hardware Nieuwsbrief Juni 2011 1. Nieuwe demo RM-1060 afgeleverd Vervolgens is alles op alles gezet om de TienZestig op tijd klaar te krijgen voor de ronde om Noord Holland welke op 17 juni

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Gedeelde passie voor zeezeilen

Gedeelde passie voor zeezeilen Word lid van de vereniging De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers. Om dit uitgangspunt te handhaven, verwachten we van een nieuw lid ook enige

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Waarheen, waarvoor? foto Ben Hoekendijk

Waarheen, waarvoor? foto Ben Hoekendijk Waarheen, waarvoor? Deze zomer staan drie grote zeeraces of rally s op stapel. De Driehoek Noordzee, Cork 2007 en de 1000 Mijl. Waar gaan ze naartoe, voor wie zijn ze bedoeld, en waarin onderscheiden ze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum Ja, ik wil ook graag een redercedulle voor 1/36 e aandeel in het praamschip De Familietrouw! (kosten 25,- per jaar) Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Deze bon opsturen naar het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli 2016 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

REVOS vereniging zonder winstoogmerk

REVOS vereniging zonder winstoogmerk REVOS vereniging zonder winstoogmerk Zetel & secretariaat telefoon Gloriantlaan 55 bus 27 03/ 290 48 95 B-2050 Antwerpen Ligplaats e-mail Nabij Mexicobrug info@revos.be Kattendijkdok Oostkaai 20 B-2000

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen

AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen AANKONDIGING Randmeerevenement Zeilwedstrijden voor Waarschepen Georganiseerd door de WATERSPORTVERENIGING ZEEWOLDE in samenwerking met de VERENIGING VAN WAARSCHIPPERS. 29 en 30 augustus 2015 op het Wolderwijd

Nadere informatie

Wedstrijdaankondiging

Wedstrijdaankondiging Wedstrijdaankondiging EUREGIO REGATTA 2017 THORN, 17 en 18 juni 2017 Organisatie: Georganiseerd door de Stichting Euregio Regatta in een samenwerking van onderstaande verenigingen: Zeilvereniging Noord

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Doelen: - Jeugdvakantieweken vol laten stromen - Dit stimuleren met een heel aantrekkelijke Sail Try-out aanbod

Doelen: - Jeugdvakantieweken vol laten stromen - Dit stimuleren met een heel aantrekkelijke Sail Try-out aanbod Promotieplan van aanpak 080605 Korte termijn: - tot begin zomer vakantie (040705) Low Budget. - Scholen BO (betere in betere wijken + plaatsen) Kralingen Prinsenland Alexander Ommoord Hillegersberg Schiebroek

Nadere informatie

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure

Verslag voorjaarstocht tot 25 april. Lemmer Joure Verslag voorjaarstocht 2016 21 tot 25 april Lemmer Joure Verslag: Frans Armee Donderdag 21 april In de loop van de dag komen er 11 Smelne jachten aan in de Binnenjachthaven Lemsterland. Het palaver vervroegen

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Uitnodiging FLEVO RACE 2007

Uitnodiging FLEVO RACE 2007 Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging Uitnodiging FLEVO RACE 2007 (sedert 1939) 17, 18 en 19 augustus 2007, Enkhuizen ORC Club, IRC, Ronde en Platbodem Jachten, First 31.7, Pion, X-99, SW

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Informatieavond over de 17e YSY RONDE OM NOORD-HOLLAND. Peter van den Driesche

Informatieavond over de 17e YSY RONDE OM NOORD-HOLLAND. Peter van den Driesche Informatieavond over de 17e YSY RONDE OM NOORD-HOLLAND 1 Peter van den Driesche Programma van deze avond Introductie Bespreking Ronde stap voor stap Wedstrijdbepalingen Startprocedure Veiligheid Andere

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

IT SAILS 2016: Network to the Extreme

IT SAILS 2016: Network to the Extreme IT SAILS 2016: Network to the Extreme De sportieve krachtmeting tussen IT-bedrijven op het water Deelnemersinformatie & prijzen voor IT-bedrijven IT SAILS 2016 Dé terugkerende zeilregatta voor de Nederlandse

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Wedstrijdaankondiging

Wedstrijdaankondiging Wedstrijdaankondiging EUREGIO REGATTA 2016 ASSELT, 18 en 19 juni 2016 Organisatie: Georganiseerd door de Stichting Euregio Regatta in een samenwerking van onderstaande verenigingen: Zeilvereniging Noord

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

De Waterlandse melkschuit

De Waterlandse melkschuit Nieuwsbrief 12 5 pagina s De Waterlandse melkschuit Februari 2016 Bekijk alle Evenementen van 2016 Uitgave van Stichting de Waterlandse Melkschuit, Redactie: Durgerdammerdijk 143, 1026ch Durgerdam, zie

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verhuur (zeil)boten - It Sailhûs

Verhuur (zeil)boten - It Sailhûs Verhuur (zeil)boten - It Sailhûs Het is mogelijk om bij het appartement een (zeil)boot te huren om zelfstandig mee het water op te gaan. Deze boten zijn alleen beschikbaar voor huurders van de appartementen

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN AAN: VAN: BETREFT: Aanwezig: Leden WSV Bestuur Ledenvergadering 24 leden NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN 29-03-2005 I. Opening De voorzitter Maik Overhoff opent de 6 e ledenvergadering en heet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter FEBRUARI 2015 - EDITIE 1 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Even voorstellen 2 Informatiebijeenkomst Even voorstellen Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een nieuwe

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

AANKONDIGING. Zeilrace & Rally. organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally. Scheveningen Cork

AANKONDIGING. Zeilrace & Rally. organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally. Scheveningen Cork AANKONDIGING Zeilrace & Rally organiseert in samenwerking met Jachtclub Scheveningen de Wedstrijd en Rally Scheveningen Cork Start: Zaterdag 13 juli 2013 om 18.00 uur UITNODIGING Het bestuur van Zeilrace

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 AANKONDIGING voor de 69 e HARLINGEN - TERSCHELLING - RACE te houden op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 Beste zeiler/zeilster, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de HT-Race. Uiteraard gaan

Nadere informatie

W.V. de Pettelaer 2012

W.V. de Pettelaer 2012 Doel van deze presentatie Het huidige bestuur ondersteunen bij het vinden van nieuwe bestuursleden en de uitvoering van verenigingstaken Ideeën te kunnen toetsen op voldoende draagvlak voor een andere

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de 16m² klasse georganiseerd door Watersportvereniging Sleattemermar onder auspiciën van het Watersportverbond van 24 tot en met 27 augustus 2017 op het

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.0 Datum: 07-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid korte termijn... 4 2.1. Vereniging... 4 2.1.1. Bestuur... 4 2.1.2. Commissies...

Nadere informatie

Prijsuitreiking van de kleppen voor 2014.

Prijsuitreiking van de kleppen voor 2014. Prijsuitreiking van de kleppen voor 2014. Met de prijsuitreiking in november in Nunspeet, van de prijzen voor het klassement van het seizoen 2014, waren de afslagen nog niet geleverd, dus konden de kleppen

Nadere informatie

Jachtwerf Arie Wiegmans

Jachtwerf Arie Wiegmans Jachtwerf Arie Wiegmans... staat voor betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Of het nu gaat om onderhoud, stalling of de aankoop van een nieuwe of gebruikte boot. Op onze jachtwerf in Breukelen vindt het

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV =Watersport Vereniging) Een beginnende zeiler of iemand die voor het eerst gaat varen heeft meestal geen idee wat hem of haar te wachten staat. Welke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008 Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes 20 januari 2008 Inkomsten Financieel is de Stichting Reddingsstation 2007 er heel goed uitgesprongen. Weliswaar zijn in

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!!

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!! Nieuwsbrief 51 Beste Leden We zijn er aan begonnen. Het seizoen is gestart. Vorig weekend met de start van het jeugdzeilen waren er maar liefst 16 bootjes op het water. Het was leuk om te zien na een lange

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ bewust worden/ kunnen/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ bewust worden/ kunnen/ specifieke activiteit uitvoeren Een activiteit: het plan en de praktijk Situering Diaconie is het Goede Doen. Dat vergt dus activiteiten. Nu is het maken van een plan één en de uitvoering ervan iets anders. Er zijn minder vrijwilligers

Nadere informatie

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer

Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT. Muitgeverij. marmer redders langs de kust Mariëtte Middelbeek REDDERS LANGS DE KUST VERHALEN UIT DE REDDINGBOOT Muitgeverij marmer Schoolreis Ed Koopman / KNRM Enkhuizen / Donderdagmiddag 15:34 uur DE DRIEËNDERTIG KINDEREN

Nadere informatie