Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling 4 begeleid wonen 4 Pleegzorgdecreet 4 Stedenfonds Nijlen 5 Stages 5 Zorgvernieuwing De gemeenschapshuizen Financiën 9 Pleegzorg Provincie Antwerpen of kortweg PPA 9 Vorming Cijfers dienst voor pleegzorg 1 Cijfers dienst begeleid wonen 14 11, het jaar van de stroomversnelling? Vorig jaar vertelden we al over het beleidsplan Perspectief van minister Vandeurzen voor onze sector en de aanstelling van een veranderingsmanager. Wel, we hebben het geweten! Het ene plan na het andere dook op. Met het ene plan waren we al gelukkiger dan met het andere. Maar verandering zal er zijn en als organisatie zal het meegroeien worden of niet zijn. Naast al deze ontwikkelingen op hoog niveau werd er natuurlijk gewoon verder gewerkt door onze begeleiders met onze vele cliënten. We kregen ook de kans om iets nieuws uit te proberen in samenwerking met Pegode vzw. Zij sloten met ons een samenwerkingsovereenkomst binnen een convenant nav een knelpuntdossier. Hierdoor begeleiden wij een persoon met een handicap gedurende 9,5 uren per week. Dit aantal uren en de inhoud van de begeleiding zijn heel anders dan wij kenden tot dusver. Boeiende, nieuwe ervaringen! Onze PGB er beschouwen we ondertussen als een gewone begeleiding. Wat begon als een experiment is ondertussen onbepaald verlengd in afwachting van de persoonsvolgende financiering. Deze zou ingevoerd worden vanaf 15. Personen met een handicap krijgen dan een persoonlijk budget waarmee ze de regie van hun zorg zelf in handen kunnen nemen. OpMaat vormde zich ondertussen om van een trajectbegeleidingsdienst naar een Dienst voor OndersteuningsPlan. Ja, alweer een DOPper erbij in deze crisistijden. We kenden ook een gevoelige uitbreiding in 11. De dienst begeleid wonen kreeg 11 erkenningsplaatsen bij waardoor ze nu garant staan voor begeleidingen. De dienst pleegzorg kreeg plaatsen bij waardoor ze ondersteuning kunnen bieden aan 5 pleeggezinnen (voor kinderen en volwassenen) en 1 particulieren (WOP). Dit was de laatste keer dat we op deze manier een toename kennen van onze capaciteit. Meer hierover vind je verder in dit jaarverslag. Leen Quadflieg Directeur Oikonde Mechelen 1

2 Personeelsnieuwtjes Naar jaarlijkse gewoonte deden er ook in 11 enkele nieuwe gezichten hun intrede. Miranka Relecom werd aangenomen als begeleidster binnen begeleid wonen team Mechelen. Ze is psychologisch assistente en werkte voordien bij Pegode, dienst beschermd wonen. Martine Vleminckx is de nieuwe kracht op het secretariaat. Zij vervangt Dirk en werkte voorheen als administratief bediende in een cosmeticabedrijf. Wie in het begin van de week naar Oikonde belt, krijgt haar aan de lijn. Sofie Vandeputte is niet helemaal nieuw. Zij werkte vroeger al voor Oikonde Mechelen maar was de laatste jaren aan de slag bij het CGG in Geel. Toen er bij haar oude team -begeleid wonen Lier- een plekje vrijkwam, kon ze niet aan de verleiding weerstaan om opnieuw te solliciteren. Zwangerschappen 1,, Het begon met Cindy die blij aankondigde dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Nog geen week later wist ook Miranka haar collega s te verrassen met de zwangerschap van haar tweede kindje. En toen besloot Bep dat ze er evengoed nog een schepje bovenop kon doen door ons te laten weten dat ook zij zwanger was van haar tweede spruit. Drie zwangerschappen in één team! Iedereen was even de kluts kwijt maar uiteindelijk vertrouwden we erop dat we goeie vervangers zouden vinden.

3 Een historisch moment voor pleegzorg! In 11 werd - na bijna dertig jaar een einde gemaakt aan het structurele personeelstekort binnen pleegzorg. In 19 voerde de regering zijn beruchte personeelsstop in de sociale sector in waardoor er een verbod kwam om nog personeel bij aan te werven. Sindsdien moest pleegzorg een halftijdse werkkracht missen. Dertig jaar lang werd er door de diensten en de vakbonden geijverd voor een correctie van de ingevoerde maatregel en een rechtvaardiger verdeling van de personeelsmiddelen over alle diensten. En ja, midden 11, wanneer niemand het nog verwachtte, geschiedde het. Via de Sociale Maribel maatregelen kregen we er in één klap u per week gezinsbegeleider bij. We bekeken met het team hoe we nog beter konden doen wat we al deden en welke antwoorden we konden geven op vragen die voordien onbeantwoord moesten blijven. En dat alles zonder de werkdruk te verhogen. Dat gaf een goed gevoel! Met de versterking konden we eindelijk ook werk maken van een ondersteunende vorm van co-begeleiderschap bij moeilijke begeleidingen. Die nood sloot mooi aan bij de vraag van onze oudste begeleidster met meer dan j dienst nota bene om de inhoud van haar takenpakket wat aan te passen. Al die ergernissen : een lekkende kraan, een vliegenraam dat ontbreekt, een kast die uiteenvalt. Daar komt geen vakman voor. Als vrijwilliger doe je er de mensen een groot plezier mee. En elke keer geeft het voldoening als je iets netjes kan afwerken. René - vrijwilliger (klusjesman) Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen In 11 zagen we de kans om de reeds jarenlange samenwerking van team Lier met dokter Wim Vanmechelen in een meer gestructureerde vorm te gieten. De teams begeleid wonen Lier en Mechelen konden vanaf de maand mei maandelijks op hem rekenen tijdens een teamvergadering. Dokter Vanmechelen biedt extra input bij de bespreking van begeleidingsplannen, trekt situaties open die voor ons vastgelopen of moeilijk werkbaar zijn, kadert of herkadert, reikt casusgebonden vorming aan en biedt tegelijk een procesmatige teamondersteuning. Het is een ontzettende meerwaarde en een niet te onderschatten (on)rechtstreekse steun voor begeleid(st)ers om met hem op weg te mogen gaan. Dr. Vanmechelen begeleidde beide teams samen bij het uitwisselen van visie op individueel werken met onze cliënten en hoe kijken naar groepsactiviteiten. Team pleegzorg kon eenmalig proeven van zijn verrijkende aanwezigheid tijdens de teambespreking van een cliënt.

4 ZIeZO-project Kort na de zomervakantie kregen we de vraag van steunpunt ZIeZO (Zin en Zorg), een initiatief van de Broeders van Liefde, of we wilden meewerken aan een project voor enkele studenten godsdienst van de opleiding regentaat aan de Lessius hogeschool in Mechelen. Doel van het project is informele, persoonlijke ontmoetingen organiseren tussen studenten en cliënten. Ontmoetingen die voor beide partijen een meerwaarde hebben: de student kan ervaren hoe deugddoend het is om tijd en aandacht te schenken aan iemand die daar nood aan heeft en de cliënt geniet van wat extra, persoonlijke aandacht. ZIeZO omschreef het project als een ontmoeting: - in een één-één-relatie - met eenzelfde zorgpersoon en dit voor 15 à uur, gespreid over een schooljaar - op regelmatige basis (1 uur per week of 1 x uur per twee weken) - rond een door de zorgpersoon opgegeven activiteit (bv. wandelen, foto s bekijken, gezelschapsspellen ) - buiten het zorgtechnische proces (helpen bij maaltijden, verzorging komt dus niet in aanmerking) waarbij de student wordt begeleid door een mentor (docent van op school) Na overleg met de teams pleegzorg en begeleid wonen Mechelen werden enkele cliënten voorgesteld aan de studenten. Zij konden dan aangeven bij wie ze graag aan de slag gingen. Uiteindelijk gingen studenten aan de slag bij cliënten van begeleid wonen, 1 bij een cliënte van pleegzorg (wop). Het project loopt tot de paasvakantie van 1 waarna een evaluatie zal volgen. De eerste indrukken zijn alvast positief: de contacten lopen goed en de cliënten genieten van de aandacht. De studenten geven aan dat ze de bezoekjes plezant vinden. Visieontwikkeling begeleid wonen De dienst begeleid wonen kende de laatste jaar een flinke groei en dat had zo zijn gevolgen: eerst werd de teamvergadering opgesplitst, later was er de fysieke verhuis van het team Lier en ontstonden er aparte teams. Na enkele jaren stelden we vast dat de teams op bepaalde vlakken andere accenten legden op de inhoud en uitvoering van hun opdracht als begeleider binnen een dienst begeleid wonen. Maar ook tussen de begeleiders onderling stelden we verschillen vast over wat wel of niet kon opgenomen worden binnen een begeleiding. In 11 zaten alle begeleiders samen om van gedachten te wisselen. Mogen teams verschillen en zo ja, in welke mate? Mogen er binnen een team verschillen zijn? Wat zijn thema s waar we een zelfde aanpak belangrijk vinden? Wat is onze visie op het aanbieden van groepsactiviteiten? Met het oog op de rechtstreeks toegankelijke hulp en -in een breder kader- Perspectief zullen we ook in 1 moeten stilstaan bij het aanbod dat wij als dienst willen en kunnen doen. Pleegzorgdecreet 11: wat eerst een belangrijk scharnierjaar voor pleegzorg leek te worden op weg naar een vernieuwde toekomst, bleek vooral een jaar van heel veel nadenken, praten, twijfelen en nog niet beslissen. Voor de kinderen en jongeren komt er een nieuw intersectoraal decreet. Dat staat vast. Een ontwerp ligt op de politieke tafels en tegen de zomer van 1 hopen we dat het decreet zijn definitieve vorm krijgt. Voor de volwassenen blijft het een moeilijk proces. Horen we met de verschillende vormen van pleegzorg voor volwassenen thuis in het algemeen decreet pleegzorg of sluiten we beter aan bij de regelgeving VAPH ivm alle nieuwe vormen van ondersteunende woonzorg voor volwassenen met een handicap? Hopelijk brengt 1 hierin snel klaarheid. 4

5 Stedenfonds Nijlen Sinds 1999 krijgen we van de gemeente Nijlen (Kessel, Bevel) een werkingstoelage waarmee we gemiddeld wekelijkse huisbezoeken kunnen brengen bij mensen met een handicap of een vermoeden van handicap. Aangezien niet alle cliënten een wekelijks bezoek nodig hebben, kunnen we hulp bieden aan meer dan personen. In concreto begeleidden we in 11 personen binnen het project, waardoor we de afgesproken gemiddelde bezetting kunnen waarmaken. Het project geeft de mogelijkheid om op een snelle en laagdrempelige manier in te spelen op noden en crisissen van een aantal bewoners met een handicap (of vermoeden van) uit Groot-Nijlen. Bovendien kunnen we zorg op maat bieden vooraleer er een goedkeuring van het VAPH is. Zodra alle procedures doorlopen en in orde zijn, schuiven deze mensen naadloos door naar het erkende systeem. Zo kunnen nieuwe begeleidingen opgestart worden en krijgen andere mensen kansen tot begeleiding. Ook in 11 waren we weer getuige van een vlotte en professionele samenwerking met de sociale dienst van het OCMW en een fijne dienstverlening vanuit de gemeentelijke diensten. Stages Jaarlijks krijgen we aanvragen van studenten die hun stage binnen Oikonde Mechelen willen vervullen. In 11 evalueerden zowel pleegzorg als begeleid wonen de laatste stages en stelden op basis daarvan een basisdocument op. In dit document wordt beschreven dat pleegzorg jaarlijks -tenzij het niet aangewezen isplaats biedt aan een tweedejaars stagiaire van de Sociale Hogeschool uit Heverlee. Elk van de teams begeleid wonen ondersteunt jaar om jaar een tweede- of derdejaarsstudent in het kader van een bachelor opleiding maatschappelijk werk of orthopedagogie. We willen de student tijdens zijn/haar stage een leerplaats bieden als aanvulling op zijn/ haar theoretische opleiding en ter voorbereiding op het latere werk. Voor onszelf creëren we via stagiaires de kans om recente theorieën binnen te brengen, een nieuwe wind te laten waaien en kritisch bevraagd te worden door een buitenstaander. Bovendien is het een manier om onze werkvormen bekend te maken (via de student, zijn/haar persoonlijk netwerk en de school). In 11 liep een tweedejaars student stage bij pleegzorg en een derdejaars student bij het team begeleid wonen Mechelen. Een drietal jaren geleden stapte ik, samen met mijn man, in een voor ons nieuwe wereld met de volgende opdracht: een kookgroep bij Oikonde. Spannend! Thuis zorg ik zelf voor de maaltijden en hier mag ik velen aan het werk zetten, met aandacht voor iedereen apart. Spinazie, venkel, savooi, wortelen we hebben al veel uitgetest en telkens met de nodige ambiance aan het vuur, rond de tafel en aan de afwasbak afgewerkt. Een toffe bende, soms is er al eens eentje afwezig en dan is er veel te veel eten. Ondertussen kennen we mekaar en hebben we ook een naam gevonden voor ons maandelijks kokkerellen: DE PERFECTE SMOSSERS. Beter kan niet! Magda en René 5

6 Zorgvernieuwing In 11 bewoog er weer veel in de sector gehandicaptenzorg. Er staan heel wat veranderingen op til maar voor het zover is, zullen er nog veel beslissingen genomen moeten worden. Er is een gebrek aan duidelijkheid en eenduidigheid en is het ieders hoop dat er snel klaarheid komt. Toch blijft Oikonde Mechelen niet passief wachten op meer nieuws. We nemen zelf initiatief en bereiden ons zo goed mogelijk voor op wat er gaat komen. Om alles wat overzichtelijk te houden, bespreken we alle nieuwe en minder nieuwe projecten en ontwikkelingen onder de algemene noemer zorgvernieuwing. Enerzijds ging het om substantiële, nieuwe zaken, anderzijds om voorlopers van wat nog komen moet de volgende jaren. OpMaat Dit samenwerkingsverband -waar we toch wel trots op zijn- kende een woelige tijd. OpMaat werd door een groep overtuigde aanhangers van de methodiek trajectbegeleiding opgestart in. Tegelijk werden middelen vraagverduidelijking overgedragen zodat een efficiënter en onafhankelijker voortraject kon gerealiseerd worden. Maar er kwam al snel een kink in de kabel. Vrij plots en onverwacht werden nieuwe diensten ondersteuningsplan aangekondigd door het VAPH en even later kregen we te horen dat trajectbegeleidingsdiensten afgeschaft zouden worden. Deze recente regelgeving -waar we heel wat eigen middelen in investeerden- zal dus eind 1 alweer opgedoekt worden. Kortom, de missie, organisatiestructuur, registratiesystemen, aantal personeelsleden, enz van OpMaat stonden nog niet eens op punt en het moest allemaal al herdacht worden. Uiteindelijk werd OpMaat een onafhankelijke vzw die een erkenning aanvroeg voor een dienst ondersteuningsplan. Enerzijds mogen we niet klagen -er werden immers heel wat extra middelen toegekend- maar anderzijds duurde het lang eer alles duidelijk werd. We gaan ook ernstig nadenken over de methodiek trajectbegeleiding in 1. Laten we dit los of behouden we het toch op één of andere manier in OpMaat? Omwille van alle veranderingen in pleegzorg besliste Oikonde Mechelen ook om alles rond het voortraject voor volwassenen weer zelf te doen. Zorgregie Via de zorgregie kunnen personen met een handicap een gepast antwoord op hun zorgvraag krijgen. Iedereen komt op een wachtlijst (Centrale Registratie van Zorgvragen) en de contactpersonen volgen het dossier op. Het is algemeen bekend dat deze wachtlijsten lang zijn. Vanaf 1/1/11 werden (alweer) veranderingen aangekondigd voor de volgende jaren. In 11 werden prioritair te bemiddelen dossiers (PBD) en de commissie voor PBD ingevoerd. In het beleidsplan voor onze sector is de grote doelstelling om tegen personen met een handicap met de grootste nood gegarandeerd hulp te kunnen bieden. De PBD zijn één van de hulpmiddelen hiervoor. Alleen de meest dringende, schrijnende situaties kunnen nog instromen in open plaatsen van voorzieningen. De commissie heeft de aartsmoeilijke opdracht om deze te bepalen. Voor de instroom in onze ambulante zorgvormen had dit tot dusver geen gevolgen. Pleegzorg mag dan officieel een residentiële zorgvorm zijn, in de praktijk werkt de zorgregie ook voor hen volgens een ambulant stramien. Dit betekent dat voor pleegzorg en begeleid wonen geen PBD bepaald worden. Een verdere technische uitleg wil ik u besparen. We werden er wel mee geconfronteerd in onze verwijzingen. Wanneer onze hulpverlening niet meer voldoende blijkt, kunnen we doorverwijzen naar een andere (intensievere) zorgvorm. Hiervoor moeten we dus wel de PBD-werkwijze volgen. Dit bleek niet eenvoudig te zijn. We sloten 11 dan ook af met enkele mislukte verwijzingen en enkele moeilijke situaties waar we nog geen antwoord op kregen. Zorgen en stress voor de cliënten, hun omgeving en hun begeleiders! Convenant We werkten in 11 samen met Pegode vzw via een convenant oude stijl. Met dit onverwachte aanbod waren we wel blij omdat we er tot dusver geen ervaring mee hadden. Ondertussen was al wel aan-

7 gekondigd dat convenanten nieuwe stijl in 1 de voorlopers zouden worden van de persoonsvolgende financiering die vanaf 15 veralgemeend zou worden. Op deze manier hadden we er toch al een eerste ervaring mee. Het gaat hier immers om een bedrag dat persoonsvolgend is. Dwz dat de cliënt het budget meeneemt als hij elders hulp wil inkopen en dus de begeleider/werknemer opgezegd moet worden. Deze vorm van financiering kan ook meer op maat van de cliënt ingezet worden zonder ingewikkelde, administratieve procedures. De doelstelling is dat de persoon met een handicap steeds meer de regie van de zorg in eigen handen kan nemen. Het is ook een eerste ervaring in loskomen van onze vertrouwde vormen van hulpverlening. In de convenant spreken we niet van pleegzorg of begeleid wonen, wel van ambulante en mobiele woonondersteuning. We hebben een praatbarak ingelast met geïnteresseerde collega s in Oikonde om hierover van gedachten te wisselen. Zuidpunt In de loop van 11 hebben we een massa interessante nieuwtjes gehoord, naast een heleboel kwakkels en wishful thinking. Onzekerheid en onduidelijkheid waren troef. Maar dat er fundamentele veranderingen zullen komen, viel niet te ontkennen. Een aantal organisaties begon zich dan ook af te vragen of het niet zinvol zou zijn om samen het hoofd te bieden aan wat zich zal aandienen. Eind 11 zaten uiteindelijk diensten (waaronder Oikonde Mechelen) uit de ROG-regio Zuidkant rond de tafel met het engagement om samen oplossingen te zoeken voor hulpvragen van personen met een handicap. We wisten ondertussen dat: - de regio s meer verantwoordelijkheid zouden krijgen in het zoeken naar oplossingen - hulpvragers/pbd die na zes maanden nog geen hulp kregen, verplicht moeten besproken worden door de voorzieningen op het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg. Daar zal niet vrijblijvend, wel dwingend, naar een oplossing gezocht moeten worden door de directeuren - er geen uitbreidingen meer zouden komen via extra erkenningen per werkvorm - vanaf 1 de commissie PBD ook budgetten moet toekennen aan personen met een handicap waarmee zij zorg kunnen inkopen in een voorziening bovenop hun erkenning waardoor er maw een andere vorm van uitbreiding ontstaat. Omdat afstemming en samenwerking ons onvermijdelijk en noodzakelijk lijkt, vormden de diensten Zuidpunt. We hopen in 1 dit concreet vorm te geven. Groep X Het mag dus duidelijk zijn dat we meer dan ooit vraaggestuurd zullen moeten werken. De persoon met een handicap biedt zich aan met zijn/haar vragen, eventueel al in een ondersteuningsplan gegoten. De invulling van de vragen moet via het eigen netwerk, de reguliere diensten en VAPH-diensten geboden worden. We moeten meer dan ooit samenwerken binnen en buiten het VAPH. Dit zal organisatorisch heel wat vergen van alle VAPH-diensten. Zijn wij hier klaar voor? Neen! Dit zal invloed hebben op alle processen ivm personeel, registratie, financiën, enz. Er gaat heel wat herdacht en bedacht moeten worden. Gaan we allemaal apart het warm water uitvinden? Neen, dat is niet onze ambitie. Dus zitten we sinds eind 11 aan tafel met Mobilant en De Lier, twee andere, kleinschalige, onafhankelijke vzw s. We gaan de tijd nemen om te verkennen of we samen een meerwaarde kunnen creëren. We hadden al snel een lijstje met mogelijke werkpunten maar nog geen naam voor het eventuele samenwerkingsverband. Wordt vervolgd in 1! Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) De Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening werd al een tijdje aangekondigd en leek eind 11 concreet vorm te krijgen. Maar zoals zo vaak gebeurde in 11 werden ook rond dit thema verwarrende berichten de wereld ingestuurd. Eerst leek RTH alleen voor ambulante diensten bedoeld. Daarna werd in het ROG-Zuidkant beslist dat alle voorzieningen een project mochten indienen. Zowel pleegzorg als begeleid wonen deden dit. Het jaar werd dan ook afgesloten met weinig hoop dat er voor Oikonde Mechelen iets uit de bus zou komen. De middelen zijn immers beperkt en het aantal geïnteresseerde voorzieningen groot. RTH maakt mogelijk dat cliënten zonder het lange voortraject, een hulpvraag kunnen stellen die met een langdurige, laagfrequente begeleiding of een intensieve, kortdurende begeleiding kan opgelost worden. 7

8 De gemeenschapshuizen Lakenmakersstraat Zoals reeds vermeld vorig jaar, werd in beslist om de werking van het huis in de Lakenmakersstraat stop te zetten. In 11 werd samen met de stadsdiensten van Mechelen nog bekeken wat de nieuwe bestemming van het huis kon worden. We hadden immers graag gezien dat het huis opnieuw een sociale bestemming kreeg. Enkele verenigingen die werken voor andere doelgroepen hadden interesse in het huis. Zij werden dan ook uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Er was echter geen enkele organisatie die in het huis een geschikte locatie zag voor hun werking of project. In het voorjaar is dan uiteindelijk de laatste bewoner verhuisd en ook het gastgezin trok na vele jaren naar een nieuw, eigen plekje. Op 7 juni werd nog een laatste maal het glas geheven met alle (ex)bewoners, (ex) gezinnen en betrokken medewerkers op de mooie jaren die we kenden in het huis. Het was fijn te zien dat er inderdaad ook mensen die lang geleden bij het huis betrokken waren, langskwamen om afscheid te nemen van dit unieke project. De maanden erna werd nog verder opgeruimd en gepoetst en begin december heeft Oikonde Mechelen - na jaar - het huis definitief losgelaten en de sleutel terug overhandigd aan de stad. Met dank voor alle jaren dat wij mochten gebruik maken van dit mooie huis! Katelijnestraat In de Katelijnestraat ging het leven gewoon door. Ook in 11 bleven de vrijwilligers zich inzetten om het de twee resterende bewoners naar hun zin te maken. Met slechts twee bewoners moeten we wel meer rekenen en cijferen dan voorheen om de inkomsten en uitgaven in het huis in evenwicht te houden. De nodige stappen werden dan ook gezet om stilaan een sluiting van het huis mogelijk te maken. In afwachting van een overstap van beide bewoners naar een geschikte, andere woonopvang, proberen we er met z n allen dag na dag het beste van te maken. Thaelstraat En dan is er nog ons project studiowonen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in de Thaelstraat in Vilvoorde. Na de woelige jaren van verbouwen en verhuizen, was 11 een jaar van thuiskomen. Vier bewoners en een ondersteunende vrijwilligster zochten hun plekje en stemden opnieuw af op de vernieuwde werking en op elkaar. Wateroverlast dreigde af en toe de pret te bederven maar verder verliep alles naar wens. Ook onze rolstoeltoegankelijke studio op nummer 1 vond vlot een eerste huurder. Ons project in de Lakenmakersstraat liep na jaar ten einde Het huis in Vilvoorde kreeg te maken met onverwachte wateroverlast

9 Financiën In de loop van 11 werd duidelijk dat er iets mis was met de rode wijn die we in verkochten. We kregen klachten binnen van flessen waar prik in zat. Bij navraag bleek dat een aanzienlijk aantal flessen rode wijn geoxideerd was door een fout bij het wijnhuis. Het leek ons niet meer dan eerlijk om de onfortuinlijke kopers in 11 een compensatie te geven. Omdat het wijnhuis geen correcte regeling voorstelde, was deze tegemoetkoming volledig voor onze rekening. Dat maakt dat de opbrengst van de wijnverkoop in 11 de laagste ooit was. Een financiële tegenvaller maar tegelijk zijn we blij dat we op deze manier het vertrouwen van onze klanten in onze wijnverkoop konden behouden. 11 was ook het jaar waarin de lening van ons secretariaat in Mechelen ten einde liep. Dit gegeven was ingecalculeerd toen we plannen maakten voor de verbouwing van ons huis in Vilvoorde. Oikonde kan dit project immers financieel enkel dragen dankzij een gevarieerde mix van inkomsten: enerzijds de giften voor de verbouwingen en anderzijds de lening die afliep en de huurinkomsten van de studio op het gelijkvloers. Vorig jaar konden we ook weer rekenen op de trouwe steun van Lions Club Mechelen. Zij hebben al vele jaren oog voor de minder zichtbare armoede in Mechelen. Net omdat ons werk niet zo zichtbaar is, is het niet altijd evident om mensen te overtuigen onze werking te steunen. We zijn hen dan ook oprecht dankbaar voor de hulp (financieel maar ook in knowhow) die Lions Club Mechelen onze organisatie biedt. Cera ten slotte was zo vriendelijk om ons een financieel handje toe te steken bij de onverwachte waterschade in ons huis in Vilvoorde. Daarnaast zijn er ook nog enkele particulieren die jaar na jaar Oikonde Mechelen steunen via hun giften. Hartelijk bedankt! Pleegzorg Provincie Antwerpen of kortweg PPA 1 januari 11 was de officiële start van Pleegzorg Provincie Antwerpen. De provinciale organisatie van het voortraject in onze provincie was een feit. Een team selectiemedewerkers, een intaketeam, een wervingsverantwoordelijke, een administratieve kracht en een coördinator begonnen aan de nieuwe opdracht. Wil je meer weten over de interne werking van PPA of over de cijfergegevens, dan verwijzen we graag naar PPA zelf. Wat wij weten is dat al deze mensen een heel jaar super hard gewerkt hebben om het nieuwe voortraject in goede banen te leiden. Dankzij de grote inzet van wervingsverantwoordelijke Niels Heselmans kwam pleegzorg meer dan ooit in the picture. Er reden lijnbussen rond met reclame voor pleegzorg en er was een promotietent die post vatte op verschillende zomerfestivals, waaronder Sfinks in Boechout. Met de stoepkrijtactie -waarbij kinderen met krijt hun gezin konden tekenen terwijl de ouders uitleg kregen over pleegzorg- wonnen we een prijs van de provincie. Deze grote acties werden ondersteund door kleinere initiatieven zoals het verdelen van bladwijzers in de bibliotheken. Ook voor 1 staat er weer een ambitieus plan in de steigers. 9

10 Vorming Alle begeleidend personeel Thema: beroepsgeheim Deze vorming werd erg positief geëvalueerd. Ze was duidelijk, concreet en zette heel wat collega s aan het denken. Ook wie ooit een eerdere vorming met eenzelfde onderwerp volgde, bleef betrokken. Herhaling houdt alert. begeleid wonen Mechelen Thema: NAH Guy Lorent, psycholoog en expert NAH, coachte het team bij de bespreking van een begeleidingsplan van een cliënt met een niet aangeboren hersenletsel. We ervaarden het als een erg aan praktijk opgehangen manier van kennisoverdracht mbt NAH. Zijn insteek maakte het mogelijk vlot andere cliënten mee in het vizier te nemen. Thema: contextuele hulpverlening Dit jaar volgde weer een collega de vijfdaagse Introductiecursus contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Het blijft de bedoeling alle teamleden deze basiscursus aan te bieden ter ondersteuning van een insteek op werken binnen deze dienst. Thema: psychisch ziek zijn Twee collega s volgden de vierdaagse opleiding psychisch ziek zijn bij Filip Morissen. Ook deze vorming proberen we waar mogelijk iedereen aan te reiken. Hij verstaat de kunst om de theorie van Dösen duidelijk en helder te brengen, toegespitst op onze werking. Thema: klare wijn Iemand volgde drie losse dagen uit het aanbod Klare wijn. Een dag rond inkomen en tegemoetkomingen, een over beschermingsmaatregelen en een over aanvullende kinderbijslag. Thema: weet en eet gezond Een avondvorming georganiseerd voor cliënten samen met hun begeleid(st)er. Er werd een bevattelijke wijze een goede basisachtergrond meegegeven, met werkmap en tips. Een bruikbare insteek om samen de transfer naar het dagelijkse leven te maken. Thema: duplo-popologie Een driedaagse vorming rond het gebruik van duplopopjes binnen begeleidingswerk, zowel met cliënten als tussen collega s. Thema: zelfmoord Een aantal cliënten met zelfmoordgedachten of suïcidale neigingen maakten dat het aanbod vanuit FDBW rond zelfmoordpreventie met open armen ontvangen werd door collega s. Een boeiende vorming gegeven door zeer ervaren mensen die de link met de praktijk erg duidelijk konden leggen. Thema: Bruggenbouwer, project armoede Een sector overschrijdende ronde tafel van professionelen met ervaring in het begeleiden van mensen in armoede in Brussel. Een collega bracht een casus binnen waarmee ze vast zat. Ze kreeg tips mee om breder te kijken naar de begeleiding. Thema: autismespectrumstoornis Een begeleidster ging samen met een cliënt op weg met auticoach Jan Corijn. Op die manier kon zij meer leren over het omgaan met en de aanpak van een concreet iemand met autisme in een één op één situatie. In een driemaandelijkse supervisie bespreken cliënt en begeleidster samen met de auticoach thema s waarop de begeleiding vastloopt. Begeleid wonen Lier Thema: psychische problematiek Als team lieten we ons ondersteunen en inspireren in psychische problematieken door de aanwezigheid van een psychiater vooral nav de bespreking van handelingplannen. Thema: organisatiebezoeken Ook dit jaar bezochten we in onze werkregio enkele organisaties die woon-en-werk-zorg aan mensen bieden en diensten die werken met kansarme doelgroepen. Thema: externe overlegorganen Er was aandacht en deelname aan externe platformen en netwerken (al dan niet samen met cliënten) zoals Kind in Nood, Open school

11 Thema: systeemtheorie Systeemtheorie krijgt door de (her)nieuwde aanwerving van collega met systeemtheorethische opleiding en begeleider in langdurige opleiding meer kracht in onze werking. Thema: FDBW De vormingen georganiseerd door de federatie diensten begeleid wonen worden met enthousiasme gevolgd door de teamleden. Pleegzorg Na de start in, volgden we in 11 verder enkele ondersteunende vormingsmomenten ivm het verder implementeren van het decreet ivm de rechtspositie van de minderjarigen in de jeugdhulp binnen het Vlaams Agentschap. Daarnaast werd er het voorbije jaar ook heel wat vorming gevolgd ivm nieuwe regelgeving en zorgvernieuwing. Zo kregen we oa info ivm de vernieuwde centrale wachtlijstwerking en de zorgregie, nieuwe erkenningsbesluiten en een vernieuwd kwaliteitsdecreet, nieuwe toegangspoort voor IJH enz. Tot slot waren er nog de regelmatig terugkerende thema s: hoe omgaan met psychische stoornissen in ons werk, sociale administratie en NAH. Secretariaat Thema: Fundraising Day De communicatiemedewerker volgde naar jaarlijkse gewoonte de gratis Fundraising Day. Een inspirerende dag die telkens weer nieuwe ideeën oplevert. Thema: Acerta Bij Acerta volgde de verantwoordelijke voor de lonen een vervolmakingscursus Tango, het loonverwerkingsprogramma waar Oikonde mee werkt. Daarnaast ging ze ook luisteren naar de voorstelling van Presa, een elektronisch registratiesysteem van de werkuren. Thema: Venice Onze administratief medewerkster die de voorbereiding van de boekhouding doet, werd ingewijd in het boekhoudprogramma Venice. Leidinggevenden De coördinatoren coachen de begeleiders in het dagelijkse werk en blijven ook op de hoogte van actuele thema s: duplo-popologie, autisme, zorg in psychiatrie. Er waren diverse studiedagen ivm een uitgebreid onderzoek over pleegzorg door de Koning Boudewijnstichting. Verder zijn ze natuurlijk aanwezig bij de teamvormingen (zie hoger). Samen met de directeur vormen ze het dagelijks bestuur van de organisatie en staan ze in voor het beleid op korte en langere termijn. Hiervoor werden diverse studiedagen gevolgd ivm zorgvernieuwing (zorgzwaartemeting, vernieuwde zorgregie) en decretale veranderingen (erkenning- en kwaliteitsbesluit) Er werd ook nog tijd gevonden voor time management. Toekomstgericht werd geluisterd naar fusies en splitsingen. Welk vrijwilligerswerk ik doe? Ik ga om de 14 dagen met Gerda, een licht mentaal gehandicapte vrouw op stap, of gewoon bij haar thuis een babbeltje slaan. Waarom ik vrijwilligerswerk doe? Ik vind het leuk om iets te doen voor anderen, en ik zie dat het voor Gerda veel betekent dat ik om de 14 dagen daar ben. Ze is altijd blij van mij te zien, en ik ben ook blij van haar te zien. Ze kan dan honderduit vertellen, en ik ben dan een luisterend oor. Ik ben zelf niet de grootste babbelaar, maar voor Gerda hoeft dat ook niet, het klikt wel zo tussen ons. Soms vertelt ze wel eens veel van haar zorgen, maar dat geeft niet, ik kan er wel tegen. Gerda is ook heel vrijgevig, maar omdat ze niet zo veel heeft, is het niet vanzelfsprekend voor haar. Als we dan een koffie ergens gaan drinken, betalen we ieder om toer, anders zou dat niet eerlijk zijn tegenover haar, al doet ze dat met heel haar hart, iets geven. Nancy 11

12 Cijfers Ieder jaar stellen we enkele cijfers grafisch voor zodat we in één oogopslag zicht hebben op verhoudingen, resultaten, etc. Maar deze cijfers spreken pas écht als we ze plaatsen in de tijd. Omdat we nieuwsgierig waren naar evoluties door de jaren heen, nemen we in dit jaarverslag de cijfers op van de laatste vijf jaar. Onze eerste indruk is dat we geen opmerkelijke evoluties kunnen vaststellen! Cijfers dienst voor pleegzorg Bestandsplaatsing Familieplaatsing Netwerkplaatsing Sinds 1 maart 11 hebben we een erkenning van 5 pleegzorg (PZ) en 1 wonen met ondersteuning van een particulier (WOP) Einde 11 waren er 4 mensen in begeleiding: 4 PZ en 1 WOP De gemiddelde bezetting voor pleegzorg was 47,9, voor WOP 15,5. Dit gaf een gemiddelde bezetting van,54. Er waren 5 bestandsplaatsingen, familieplaatsingen en netwerkplaatsingen. Geslacht Er waren 5 mannen en 9 vrouwen in begeleiding. Deze verhouding is al verschillende jaren min of meer dezelfde. % 55% 5% 5% 57% 5% 4% 45% 44% 44% 4% 47% Mannelijk % Vrouwelijk %

13 Leeftijd j - 4 j 1-1 j 7-17 j - j Aard van hoofdhandicap psychisch autisme nah motorische handicap mentale handicap Afgeronde begeleidingen Redenen tot afronden in 11 zijn: - 1 persoon maakte omwille van zijn woonplaats de overstap naar een dienst in een andere regio. - 1 persoon maakte de overstap naar alleen wonen met ondersteuning van een dienst begeleid wonen. - 1 persoon maakte de overstap naar alleen wonen met ondersteuning van een dienst beschermd wonen. - personen moesten omwille van problemen overstappen naar een andere zorgvorm. - 1 persoon is overleden. 1

14 Gemiddelde bezetting pleegzorg 7 5 4,54,9,9,1,, 55, 55, Hoi, ik ben Ingrid en ik doe sinds 7 vrijwilligerswerk voor Oikonde. Ik maak af en toe op zondag, indien het weer het toelaat, een fietstochtje met een dame die slecht te been is. Hoewel ik vind dat ik er te weinig tijd in kan steken (ik heb een erg drukke, voltijdse baan), krijg ik veel waardering, zowel van de cliënte als van mijn contact bij Oikonde. Alle kleine beetjes helpen blijkbaar! Ook verrast het mij dat mijn omgeving veel bewondering uit voor wat ik doe, terwijl ik zelf het gevoel heb dat het helemaal niet veel is. Dit alles zorgt er wel voor dat ik me wil blijven inzetten om mensen te helpen; je krijgt er best wel veel voor terug, onder andere een goed gevoel! Ingrid Cijfers dienst begeleid wonen Geslacht Mannelijk Vrouwelijk

15 Leeftijd j 51- j 41-5 j 17-4 j 1- j Aard van hoofdhandicap autisme psychisch visuele handicap en nah motorische handicap mentale handicap Voornaamste dagbezigheid geen dagbesteding buitenshuis dagcentrum vrijwilligerswerk/opleiding normale tewerkstelling beschutte werkplaats 15

16 Samenwerking met andere diensten thuiszorg geestelijke gezondheidszorg algemeen welzijnswerk 4 budgetbeheer/begeleiding tewerkstelling gezondheidszorg Sinds 11 worden de cijfers voor begeleid wonen verwerkt door het VAPH. Zij hanteren echter iets andere categorieën dan wij. De categorie samenwerking met andere diensten heette bij ons bijkomende ondersteuning en bevatte andere elementen. Daardoor kunnen we voor deze grafiek geen evolutie weergeven over de laatste 5 jaar. Afgeronde begeleidingen Slotwoord Er staat ons heel wat te wachten in 1. Zullen er prioritair te bemiddelen dossiers instromen met persoonsvolgende financiering? Zullen we rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kunnen uitbouwen? Hoe gaan we hiermee om? Welke vernieuwing brengt dit? Wie moeten we allemaal betrekken in deze processen? Vraagt dit een aanpassing van onze organisatieprocedures zoals we ze nu kennen? Welke invloed heeft dit op het aanwervingsbeleid, contracten, tewerkstelling, ondersteuningsbeleid van medewerkers, enz. Moeten we ons op de markt begeven? Hoe zullen prille samenwerkingsverbanden zich verder ontwikkelen? Zullen ze tegemoet komen aan de vele noden van cliënten en organisaties? Wat wordt er uiteindelijk beslist ivm pleegzorg? En wat zal dat met zich mee brengen? We gaan alvast dromen met alle geledingen van onze organisatie over onze toekomst. Waar willen we staan over 5 jaar? Wat willen we dan kunnen bieden aan personen met een handicap met specifieke vragen? Ondertussen evolueren de teams verder in hun dagelijks werk. Het team pleegzorg gaat zijn leidraad voor evolutiebesprekingen onder de loep nemen. Het team begeleid wonen Lier zal zijn maandelijkse ondersteuning door een administratieve kracht evalueren. Het team begeleid wonen Mechelen probeert een nieuwe structuur voor zijn teamvergaderingen uit. Het team secretariaat zal de handen vol hebben om alle veranderingen te ondersteunen met zijn talenten: registratie, bekendmaking, contracten 1

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Jaarverslag 2014. Erkend en gesubsidieerd door het VAPH Jaarverslag 2014 Begeleid Wonen Tienen v.z.w. Beauduinstraat 150 3300 Tienen Tel.: 016/81 48 46 E-mail: secretariaat@begeleidwonentienen.be Website: www.begeleidwonentienen.be Erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Elmer Jaarverslag 2012

Elmer Jaarverslag 2012 Elmer Jaarverslag 2012 Vzw Elmer Jaarverslag 2012-1 Voorstelling Historiek Vanuit de sector van de werkzoekenden en de integratiesector kwamen signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2013 J A A R V E R S L A G D I E N S T E N C E N T R U M M O Z A Ï E K 2013 INHOUDSTAFEL 1. Beschrijving van dienstencentrum Mozaïek... 4 1.1 Visie en strategische doelen... 4 1.2

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

masterplan een feestjaar

masterplan een feestjaar jaarverslag 2013 Woord vooraf Bij deze stellen wij u ons jaarverslag over 2013 voor. Ook deze keer willen wij u een overzicht brengen van het reilen en zeilen in en rond Klim vzw. Een boeiend jaar, uiteraard,

Nadere informatie

Een jaar met dertien maanden

Een jaar met dertien maanden Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r

Nadere informatie

Worden we allemaal instrumens en?

Worden we allemaal instrumens en? BELGIE - BELGIQUE P.B. LEUVEN MASSPOST 2/878 OE KAN DA? Worden we allemaal instrumens en? Driemaandelijks - oplage: 3300 exemplaren 41 jg. nr. 3, 3 trim 2012 P 602755 Afgifte Leuven MassPost Verantwoordelijke

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie