Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling 4 begeleid wonen 4 Pleegzorgdecreet 4 Stedenfonds Nijlen 5 Stages 5 Zorgvernieuwing De gemeenschapshuizen Financiën 9 Pleegzorg Provincie Antwerpen of kortweg PPA 9 Vorming Cijfers dienst voor pleegzorg 1 Cijfers dienst begeleid wonen 14 11, het jaar van de stroomversnelling? Vorig jaar vertelden we al over het beleidsplan Perspectief van minister Vandeurzen voor onze sector en de aanstelling van een veranderingsmanager. Wel, we hebben het geweten! Het ene plan na het andere dook op. Met het ene plan waren we al gelukkiger dan met het andere. Maar verandering zal er zijn en als organisatie zal het meegroeien worden of niet zijn. Naast al deze ontwikkelingen op hoog niveau werd er natuurlijk gewoon verder gewerkt door onze begeleiders met onze vele cliënten. We kregen ook de kans om iets nieuws uit te proberen in samenwerking met Pegode vzw. Zij sloten met ons een samenwerkingsovereenkomst binnen een convenant nav een knelpuntdossier. Hierdoor begeleiden wij een persoon met een handicap gedurende 9,5 uren per week. Dit aantal uren en de inhoud van de begeleiding zijn heel anders dan wij kenden tot dusver. Boeiende, nieuwe ervaringen! Onze PGB er beschouwen we ondertussen als een gewone begeleiding. Wat begon als een experiment is ondertussen onbepaald verlengd in afwachting van de persoonsvolgende financiering. Deze zou ingevoerd worden vanaf 15. Personen met een handicap krijgen dan een persoonlijk budget waarmee ze de regie van hun zorg zelf in handen kunnen nemen. OpMaat vormde zich ondertussen om van een trajectbegeleidingsdienst naar een Dienst voor OndersteuningsPlan. Ja, alweer een DOPper erbij in deze crisistijden. We kenden ook een gevoelige uitbreiding in 11. De dienst begeleid wonen kreeg 11 erkenningsplaatsen bij waardoor ze nu garant staan voor begeleidingen. De dienst pleegzorg kreeg plaatsen bij waardoor ze ondersteuning kunnen bieden aan 5 pleeggezinnen (voor kinderen en volwassenen) en 1 particulieren (WOP). Dit was de laatste keer dat we op deze manier een toename kennen van onze capaciteit. Meer hierover vind je verder in dit jaarverslag. Leen Quadflieg Directeur Oikonde Mechelen 1

2 Personeelsnieuwtjes Naar jaarlijkse gewoonte deden er ook in 11 enkele nieuwe gezichten hun intrede. Miranka Relecom werd aangenomen als begeleidster binnen begeleid wonen team Mechelen. Ze is psychologisch assistente en werkte voordien bij Pegode, dienst beschermd wonen. Martine Vleminckx is de nieuwe kracht op het secretariaat. Zij vervangt Dirk en werkte voorheen als administratief bediende in een cosmeticabedrijf. Wie in het begin van de week naar Oikonde belt, krijgt haar aan de lijn. Sofie Vandeputte is niet helemaal nieuw. Zij werkte vroeger al voor Oikonde Mechelen maar was de laatste jaren aan de slag bij het CGG in Geel. Toen er bij haar oude team -begeleid wonen Lier- een plekje vrijkwam, kon ze niet aan de verleiding weerstaan om opnieuw te solliciteren. Zwangerschappen 1,, Het begon met Cindy die blij aankondigde dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Nog geen week later wist ook Miranka haar collega s te verrassen met de zwangerschap van haar tweede kindje. En toen besloot Bep dat ze er evengoed nog een schepje bovenop kon doen door ons te laten weten dat ook zij zwanger was van haar tweede spruit. Drie zwangerschappen in één team! Iedereen was even de kluts kwijt maar uiteindelijk vertrouwden we erop dat we goeie vervangers zouden vinden.

3 Een historisch moment voor pleegzorg! In 11 werd - na bijna dertig jaar een einde gemaakt aan het structurele personeelstekort binnen pleegzorg. In 19 voerde de regering zijn beruchte personeelsstop in de sociale sector in waardoor er een verbod kwam om nog personeel bij aan te werven. Sindsdien moest pleegzorg een halftijdse werkkracht missen. Dertig jaar lang werd er door de diensten en de vakbonden geijverd voor een correctie van de ingevoerde maatregel en een rechtvaardiger verdeling van de personeelsmiddelen over alle diensten. En ja, midden 11, wanneer niemand het nog verwachtte, geschiedde het. Via de Sociale Maribel maatregelen kregen we er in één klap u per week gezinsbegeleider bij. We bekeken met het team hoe we nog beter konden doen wat we al deden en welke antwoorden we konden geven op vragen die voordien onbeantwoord moesten blijven. En dat alles zonder de werkdruk te verhogen. Dat gaf een goed gevoel! Met de versterking konden we eindelijk ook werk maken van een ondersteunende vorm van co-begeleiderschap bij moeilijke begeleidingen. Die nood sloot mooi aan bij de vraag van onze oudste begeleidster met meer dan j dienst nota bene om de inhoud van haar takenpakket wat aan te passen. Al die ergernissen : een lekkende kraan, een vliegenraam dat ontbreekt, een kast die uiteenvalt. Daar komt geen vakman voor. Als vrijwilliger doe je er de mensen een groot plezier mee. En elke keer geeft het voldoening als je iets netjes kan afwerken. René - vrijwilliger (klusjesman) Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen In 11 zagen we de kans om de reeds jarenlange samenwerking van team Lier met dokter Wim Vanmechelen in een meer gestructureerde vorm te gieten. De teams begeleid wonen Lier en Mechelen konden vanaf de maand mei maandelijks op hem rekenen tijdens een teamvergadering. Dokter Vanmechelen biedt extra input bij de bespreking van begeleidingsplannen, trekt situaties open die voor ons vastgelopen of moeilijk werkbaar zijn, kadert of herkadert, reikt casusgebonden vorming aan en biedt tegelijk een procesmatige teamondersteuning. Het is een ontzettende meerwaarde en een niet te onderschatten (on)rechtstreekse steun voor begeleid(st)ers om met hem op weg te mogen gaan. Dr. Vanmechelen begeleidde beide teams samen bij het uitwisselen van visie op individueel werken met onze cliënten en hoe kijken naar groepsactiviteiten. Team pleegzorg kon eenmalig proeven van zijn verrijkende aanwezigheid tijdens de teambespreking van een cliënt.

4 ZIeZO-project Kort na de zomervakantie kregen we de vraag van steunpunt ZIeZO (Zin en Zorg), een initiatief van de Broeders van Liefde, of we wilden meewerken aan een project voor enkele studenten godsdienst van de opleiding regentaat aan de Lessius hogeschool in Mechelen. Doel van het project is informele, persoonlijke ontmoetingen organiseren tussen studenten en cliënten. Ontmoetingen die voor beide partijen een meerwaarde hebben: de student kan ervaren hoe deugddoend het is om tijd en aandacht te schenken aan iemand die daar nood aan heeft en de cliënt geniet van wat extra, persoonlijke aandacht. ZIeZO omschreef het project als een ontmoeting: - in een één-één-relatie - met eenzelfde zorgpersoon en dit voor 15 à uur, gespreid over een schooljaar - op regelmatige basis (1 uur per week of 1 x uur per twee weken) - rond een door de zorgpersoon opgegeven activiteit (bv. wandelen, foto s bekijken, gezelschapsspellen ) - buiten het zorgtechnische proces (helpen bij maaltijden, verzorging komt dus niet in aanmerking) waarbij de student wordt begeleid door een mentor (docent van op school) Na overleg met de teams pleegzorg en begeleid wonen Mechelen werden enkele cliënten voorgesteld aan de studenten. Zij konden dan aangeven bij wie ze graag aan de slag gingen. Uiteindelijk gingen studenten aan de slag bij cliënten van begeleid wonen, 1 bij een cliënte van pleegzorg (wop). Het project loopt tot de paasvakantie van 1 waarna een evaluatie zal volgen. De eerste indrukken zijn alvast positief: de contacten lopen goed en de cliënten genieten van de aandacht. De studenten geven aan dat ze de bezoekjes plezant vinden. Visieontwikkeling begeleid wonen De dienst begeleid wonen kende de laatste jaar een flinke groei en dat had zo zijn gevolgen: eerst werd de teamvergadering opgesplitst, later was er de fysieke verhuis van het team Lier en ontstonden er aparte teams. Na enkele jaren stelden we vast dat de teams op bepaalde vlakken andere accenten legden op de inhoud en uitvoering van hun opdracht als begeleider binnen een dienst begeleid wonen. Maar ook tussen de begeleiders onderling stelden we verschillen vast over wat wel of niet kon opgenomen worden binnen een begeleiding. In 11 zaten alle begeleiders samen om van gedachten te wisselen. Mogen teams verschillen en zo ja, in welke mate? Mogen er binnen een team verschillen zijn? Wat zijn thema s waar we een zelfde aanpak belangrijk vinden? Wat is onze visie op het aanbieden van groepsactiviteiten? Met het oog op de rechtstreeks toegankelijke hulp en -in een breder kader- Perspectief zullen we ook in 1 moeten stilstaan bij het aanbod dat wij als dienst willen en kunnen doen. Pleegzorgdecreet 11: wat eerst een belangrijk scharnierjaar voor pleegzorg leek te worden op weg naar een vernieuwde toekomst, bleek vooral een jaar van heel veel nadenken, praten, twijfelen en nog niet beslissen. Voor de kinderen en jongeren komt er een nieuw intersectoraal decreet. Dat staat vast. Een ontwerp ligt op de politieke tafels en tegen de zomer van 1 hopen we dat het decreet zijn definitieve vorm krijgt. Voor de volwassenen blijft het een moeilijk proces. Horen we met de verschillende vormen van pleegzorg voor volwassenen thuis in het algemeen decreet pleegzorg of sluiten we beter aan bij de regelgeving VAPH ivm alle nieuwe vormen van ondersteunende woonzorg voor volwassenen met een handicap? Hopelijk brengt 1 hierin snel klaarheid. 4

5 Stedenfonds Nijlen Sinds 1999 krijgen we van de gemeente Nijlen (Kessel, Bevel) een werkingstoelage waarmee we gemiddeld wekelijkse huisbezoeken kunnen brengen bij mensen met een handicap of een vermoeden van handicap. Aangezien niet alle cliënten een wekelijks bezoek nodig hebben, kunnen we hulp bieden aan meer dan personen. In concreto begeleidden we in 11 personen binnen het project, waardoor we de afgesproken gemiddelde bezetting kunnen waarmaken. Het project geeft de mogelijkheid om op een snelle en laagdrempelige manier in te spelen op noden en crisissen van een aantal bewoners met een handicap (of vermoeden van) uit Groot-Nijlen. Bovendien kunnen we zorg op maat bieden vooraleer er een goedkeuring van het VAPH is. Zodra alle procedures doorlopen en in orde zijn, schuiven deze mensen naadloos door naar het erkende systeem. Zo kunnen nieuwe begeleidingen opgestart worden en krijgen andere mensen kansen tot begeleiding. Ook in 11 waren we weer getuige van een vlotte en professionele samenwerking met de sociale dienst van het OCMW en een fijne dienstverlening vanuit de gemeentelijke diensten. Stages Jaarlijks krijgen we aanvragen van studenten die hun stage binnen Oikonde Mechelen willen vervullen. In 11 evalueerden zowel pleegzorg als begeleid wonen de laatste stages en stelden op basis daarvan een basisdocument op. In dit document wordt beschreven dat pleegzorg jaarlijks -tenzij het niet aangewezen isplaats biedt aan een tweedejaars stagiaire van de Sociale Hogeschool uit Heverlee. Elk van de teams begeleid wonen ondersteunt jaar om jaar een tweede- of derdejaarsstudent in het kader van een bachelor opleiding maatschappelijk werk of orthopedagogie. We willen de student tijdens zijn/haar stage een leerplaats bieden als aanvulling op zijn/ haar theoretische opleiding en ter voorbereiding op het latere werk. Voor onszelf creëren we via stagiaires de kans om recente theorieën binnen te brengen, een nieuwe wind te laten waaien en kritisch bevraagd te worden door een buitenstaander. Bovendien is het een manier om onze werkvormen bekend te maken (via de student, zijn/haar persoonlijk netwerk en de school). In 11 liep een tweedejaars student stage bij pleegzorg en een derdejaars student bij het team begeleid wonen Mechelen. Een drietal jaren geleden stapte ik, samen met mijn man, in een voor ons nieuwe wereld met de volgende opdracht: een kookgroep bij Oikonde. Spannend! Thuis zorg ik zelf voor de maaltijden en hier mag ik velen aan het werk zetten, met aandacht voor iedereen apart. Spinazie, venkel, savooi, wortelen we hebben al veel uitgetest en telkens met de nodige ambiance aan het vuur, rond de tafel en aan de afwasbak afgewerkt. Een toffe bende, soms is er al eens eentje afwezig en dan is er veel te veel eten. Ondertussen kennen we mekaar en hebben we ook een naam gevonden voor ons maandelijks kokkerellen: DE PERFECTE SMOSSERS. Beter kan niet! Magda en René 5

6 Zorgvernieuwing In 11 bewoog er weer veel in de sector gehandicaptenzorg. Er staan heel wat veranderingen op til maar voor het zover is, zullen er nog veel beslissingen genomen moeten worden. Er is een gebrek aan duidelijkheid en eenduidigheid en is het ieders hoop dat er snel klaarheid komt. Toch blijft Oikonde Mechelen niet passief wachten op meer nieuws. We nemen zelf initiatief en bereiden ons zo goed mogelijk voor op wat er gaat komen. Om alles wat overzichtelijk te houden, bespreken we alle nieuwe en minder nieuwe projecten en ontwikkelingen onder de algemene noemer zorgvernieuwing. Enerzijds ging het om substantiële, nieuwe zaken, anderzijds om voorlopers van wat nog komen moet de volgende jaren. OpMaat Dit samenwerkingsverband -waar we toch wel trots op zijn- kende een woelige tijd. OpMaat werd door een groep overtuigde aanhangers van de methodiek trajectbegeleiding opgestart in. Tegelijk werden middelen vraagverduidelijking overgedragen zodat een efficiënter en onafhankelijker voortraject kon gerealiseerd worden. Maar er kwam al snel een kink in de kabel. Vrij plots en onverwacht werden nieuwe diensten ondersteuningsplan aangekondigd door het VAPH en even later kregen we te horen dat trajectbegeleidingsdiensten afgeschaft zouden worden. Deze recente regelgeving -waar we heel wat eigen middelen in investeerden- zal dus eind 1 alweer opgedoekt worden. Kortom, de missie, organisatiestructuur, registratiesystemen, aantal personeelsleden, enz van OpMaat stonden nog niet eens op punt en het moest allemaal al herdacht worden. Uiteindelijk werd OpMaat een onafhankelijke vzw die een erkenning aanvroeg voor een dienst ondersteuningsplan. Enerzijds mogen we niet klagen -er werden immers heel wat extra middelen toegekend- maar anderzijds duurde het lang eer alles duidelijk werd. We gaan ook ernstig nadenken over de methodiek trajectbegeleiding in 1. Laten we dit los of behouden we het toch op één of andere manier in OpMaat? Omwille van alle veranderingen in pleegzorg besliste Oikonde Mechelen ook om alles rond het voortraject voor volwassenen weer zelf te doen. Zorgregie Via de zorgregie kunnen personen met een handicap een gepast antwoord op hun zorgvraag krijgen. Iedereen komt op een wachtlijst (Centrale Registratie van Zorgvragen) en de contactpersonen volgen het dossier op. Het is algemeen bekend dat deze wachtlijsten lang zijn. Vanaf 1/1/11 werden (alweer) veranderingen aangekondigd voor de volgende jaren. In 11 werden prioritair te bemiddelen dossiers (PBD) en de commissie voor PBD ingevoerd. In het beleidsplan voor onze sector is de grote doelstelling om tegen personen met een handicap met de grootste nood gegarandeerd hulp te kunnen bieden. De PBD zijn één van de hulpmiddelen hiervoor. Alleen de meest dringende, schrijnende situaties kunnen nog instromen in open plaatsen van voorzieningen. De commissie heeft de aartsmoeilijke opdracht om deze te bepalen. Voor de instroom in onze ambulante zorgvormen had dit tot dusver geen gevolgen. Pleegzorg mag dan officieel een residentiële zorgvorm zijn, in de praktijk werkt de zorgregie ook voor hen volgens een ambulant stramien. Dit betekent dat voor pleegzorg en begeleid wonen geen PBD bepaald worden. Een verdere technische uitleg wil ik u besparen. We werden er wel mee geconfronteerd in onze verwijzingen. Wanneer onze hulpverlening niet meer voldoende blijkt, kunnen we doorverwijzen naar een andere (intensievere) zorgvorm. Hiervoor moeten we dus wel de PBD-werkwijze volgen. Dit bleek niet eenvoudig te zijn. We sloten 11 dan ook af met enkele mislukte verwijzingen en enkele moeilijke situaties waar we nog geen antwoord op kregen. Zorgen en stress voor de cliënten, hun omgeving en hun begeleiders! Convenant We werkten in 11 samen met Pegode vzw via een convenant oude stijl. Met dit onverwachte aanbod waren we wel blij omdat we er tot dusver geen ervaring mee hadden. Ondertussen was al wel aan-

7 gekondigd dat convenanten nieuwe stijl in 1 de voorlopers zouden worden van de persoonsvolgende financiering die vanaf 15 veralgemeend zou worden. Op deze manier hadden we er toch al een eerste ervaring mee. Het gaat hier immers om een bedrag dat persoonsvolgend is. Dwz dat de cliënt het budget meeneemt als hij elders hulp wil inkopen en dus de begeleider/werknemer opgezegd moet worden. Deze vorm van financiering kan ook meer op maat van de cliënt ingezet worden zonder ingewikkelde, administratieve procedures. De doelstelling is dat de persoon met een handicap steeds meer de regie van de zorg in eigen handen kan nemen. Het is ook een eerste ervaring in loskomen van onze vertrouwde vormen van hulpverlening. In de convenant spreken we niet van pleegzorg of begeleid wonen, wel van ambulante en mobiele woonondersteuning. We hebben een praatbarak ingelast met geïnteresseerde collega s in Oikonde om hierover van gedachten te wisselen. Zuidpunt In de loop van 11 hebben we een massa interessante nieuwtjes gehoord, naast een heleboel kwakkels en wishful thinking. Onzekerheid en onduidelijkheid waren troef. Maar dat er fundamentele veranderingen zullen komen, viel niet te ontkennen. Een aantal organisaties begon zich dan ook af te vragen of het niet zinvol zou zijn om samen het hoofd te bieden aan wat zich zal aandienen. Eind 11 zaten uiteindelijk diensten (waaronder Oikonde Mechelen) uit de ROG-regio Zuidkant rond de tafel met het engagement om samen oplossingen te zoeken voor hulpvragen van personen met een handicap. We wisten ondertussen dat: - de regio s meer verantwoordelijkheid zouden krijgen in het zoeken naar oplossingen - hulpvragers/pbd die na zes maanden nog geen hulp kregen, verplicht moeten besproken worden door de voorzieningen op het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg. Daar zal niet vrijblijvend, wel dwingend, naar een oplossing gezocht moeten worden door de directeuren - er geen uitbreidingen meer zouden komen via extra erkenningen per werkvorm - vanaf 1 de commissie PBD ook budgetten moet toekennen aan personen met een handicap waarmee zij zorg kunnen inkopen in een voorziening bovenop hun erkenning waardoor er maw een andere vorm van uitbreiding ontstaat. Omdat afstemming en samenwerking ons onvermijdelijk en noodzakelijk lijkt, vormden de diensten Zuidpunt. We hopen in 1 dit concreet vorm te geven. Groep X Het mag dus duidelijk zijn dat we meer dan ooit vraaggestuurd zullen moeten werken. De persoon met een handicap biedt zich aan met zijn/haar vragen, eventueel al in een ondersteuningsplan gegoten. De invulling van de vragen moet via het eigen netwerk, de reguliere diensten en VAPH-diensten geboden worden. We moeten meer dan ooit samenwerken binnen en buiten het VAPH. Dit zal organisatorisch heel wat vergen van alle VAPH-diensten. Zijn wij hier klaar voor? Neen! Dit zal invloed hebben op alle processen ivm personeel, registratie, financiën, enz. Er gaat heel wat herdacht en bedacht moeten worden. Gaan we allemaal apart het warm water uitvinden? Neen, dat is niet onze ambitie. Dus zitten we sinds eind 11 aan tafel met Mobilant en De Lier, twee andere, kleinschalige, onafhankelijke vzw s. We gaan de tijd nemen om te verkennen of we samen een meerwaarde kunnen creëren. We hadden al snel een lijstje met mogelijke werkpunten maar nog geen naam voor het eventuele samenwerkingsverband. Wordt vervolgd in 1! Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) De Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening werd al een tijdje aangekondigd en leek eind 11 concreet vorm te krijgen. Maar zoals zo vaak gebeurde in 11 werden ook rond dit thema verwarrende berichten de wereld ingestuurd. Eerst leek RTH alleen voor ambulante diensten bedoeld. Daarna werd in het ROG-Zuidkant beslist dat alle voorzieningen een project mochten indienen. Zowel pleegzorg als begeleid wonen deden dit. Het jaar werd dan ook afgesloten met weinig hoop dat er voor Oikonde Mechelen iets uit de bus zou komen. De middelen zijn immers beperkt en het aantal geïnteresseerde voorzieningen groot. RTH maakt mogelijk dat cliënten zonder het lange voortraject, een hulpvraag kunnen stellen die met een langdurige, laagfrequente begeleiding of een intensieve, kortdurende begeleiding kan opgelost worden. 7

8 De gemeenschapshuizen Lakenmakersstraat Zoals reeds vermeld vorig jaar, werd in beslist om de werking van het huis in de Lakenmakersstraat stop te zetten. In 11 werd samen met de stadsdiensten van Mechelen nog bekeken wat de nieuwe bestemming van het huis kon worden. We hadden immers graag gezien dat het huis opnieuw een sociale bestemming kreeg. Enkele verenigingen die werken voor andere doelgroepen hadden interesse in het huis. Zij werden dan ook uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Er was echter geen enkele organisatie die in het huis een geschikte locatie zag voor hun werking of project. In het voorjaar is dan uiteindelijk de laatste bewoner verhuisd en ook het gastgezin trok na vele jaren naar een nieuw, eigen plekje. Op 7 juni werd nog een laatste maal het glas geheven met alle (ex)bewoners, (ex) gezinnen en betrokken medewerkers op de mooie jaren die we kenden in het huis. Het was fijn te zien dat er inderdaad ook mensen die lang geleden bij het huis betrokken waren, langskwamen om afscheid te nemen van dit unieke project. De maanden erna werd nog verder opgeruimd en gepoetst en begin december heeft Oikonde Mechelen - na jaar - het huis definitief losgelaten en de sleutel terug overhandigd aan de stad. Met dank voor alle jaren dat wij mochten gebruik maken van dit mooie huis! Katelijnestraat In de Katelijnestraat ging het leven gewoon door. Ook in 11 bleven de vrijwilligers zich inzetten om het de twee resterende bewoners naar hun zin te maken. Met slechts twee bewoners moeten we wel meer rekenen en cijferen dan voorheen om de inkomsten en uitgaven in het huis in evenwicht te houden. De nodige stappen werden dan ook gezet om stilaan een sluiting van het huis mogelijk te maken. In afwachting van een overstap van beide bewoners naar een geschikte, andere woonopvang, proberen we er met z n allen dag na dag het beste van te maken. Thaelstraat En dan is er nog ons project studiowonen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in de Thaelstraat in Vilvoorde. Na de woelige jaren van verbouwen en verhuizen, was 11 een jaar van thuiskomen. Vier bewoners en een ondersteunende vrijwilligster zochten hun plekje en stemden opnieuw af op de vernieuwde werking en op elkaar. Wateroverlast dreigde af en toe de pret te bederven maar verder verliep alles naar wens. Ook onze rolstoeltoegankelijke studio op nummer 1 vond vlot een eerste huurder. Ons project in de Lakenmakersstraat liep na jaar ten einde Het huis in Vilvoorde kreeg te maken met onverwachte wateroverlast

9 Financiën In de loop van 11 werd duidelijk dat er iets mis was met de rode wijn die we in verkochten. We kregen klachten binnen van flessen waar prik in zat. Bij navraag bleek dat een aanzienlijk aantal flessen rode wijn geoxideerd was door een fout bij het wijnhuis. Het leek ons niet meer dan eerlijk om de onfortuinlijke kopers in 11 een compensatie te geven. Omdat het wijnhuis geen correcte regeling voorstelde, was deze tegemoetkoming volledig voor onze rekening. Dat maakt dat de opbrengst van de wijnverkoop in 11 de laagste ooit was. Een financiële tegenvaller maar tegelijk zijn we blij dat we op deze manier het vertrouwen van onze klanten in onze wijnverkoop konden behouden. 11 was ook het jaar waarin de lening van ons secretariaat in Mechelen ten einde liep. Dit gegeven was ingecalculeerd toen we plannen maakten voor de verbouwing van ons huis in Vilvoorde. Oikonde kan dit project immers financieel enkel dragen dankzij een gevarieerde mix van inkomsten: enerzijds de giften voor de verbouwingen en anderzijds de lening die afliep en de huurinkomsten van de studio op het gelijkvloers. Vorig jaar konden we ook weer rekenen op de trouwe steun van Lions Club Mechelen. Zij hebben al vele jaren oog voor de minder zichtbare armoede in Mechelen. Net omdat ons werk niet zo zichtbaar is, is het niet altijd evident om mensen te overtuigen onze werking te steunen. We zijn hen dan ook oprecht dankbaar voor de hulp (financieel maar ook in knowhow) die Lions Club Mechelen onze organisatie biedt. Cera ten slotte was zo vriendelijk om ons een financieel handje toe te steken bij de onverwachte waterschade in ons huis in Vilvoorde. Daarnaast zijn er ook nog enkele particulieren die jaar na jaar Oikonde Mechelen steunen via hun giften. Hartelijk bedankt! Pleegzorg Provincie Antwerpen of kortweg PPA 1 januari 11 was de officiële start van Pleegzorg Provincie Antwerpen. De provinciale organisatie van het voortraject in onze provincie was een feit. Een team selectiemedewerkers, een intaketeam, een wervingsverantwoordelijke, een administratieve kracht en een coördinator begonnen aan de nieuwe opdracht. Wil je meer weten over de interne werking van PPA of over de cijfergegevens, dan verwijzen we graag naar PPA zelf. Wat wij weten is dat al deze mensen een heel jaar super hard gewerkt hebben om het nieuwe voortraject in goede banen te leiden. Dankzij de grote inzet van wervingsverantwoordelijke Niels Heselmans kwam pleegzorg meer dan ooit in the picture. Er reden lijnbussen rond met reclame voor pleegzorg en er was een promotietent die post vatte op verschillende zomerfestivals, waaronder Sfinks in Boechout. Met de stoepkrijtactie -waarbij kinderen met krijt hun gezin konden tekenen terwijl de ouders uitleg kregen over pleegzorg- wonnen we een prijs van de provincie. Deze grote acties werden ondersteund door kleinere initiatieven zoals het verdelen van bladwijzers in de bibliotheken. Ook voor 1 staat er weer een ambitieus plan in de steigers. 9

10 Vorming Alle begeleidend personeel Thema: beroepsgeheim Deze vorming werd erg positief geëvalueerd. Ze was duidelijk, concreet en zette heel wat collega s aan het denken. Ook wie ooit een eerdere vorming met eenzelfde onderwerp volgde, bleef betrokken. Herhaling houdt alert. begeleid wonen Mechelen Thema: NAH Guy Lorent, psycholoog en expert NAH, coachte het team bij de bespreking van een begeleidingsplan van een cliënt met een niet aangeboren hersenletsel. We ervaarden het als een erg aan praktijk opgehangen manier van kennisoverdracht mbt NAH. Zijn insteek maakte het mogelijk vlot andere cliënten mee in het vizier te nemen. Thema: contextuele hulpverlening Dit jaar volgde weer een collega de vijfdaagse Introductiecursus contextuele hulpverlening bij Leren over Leven. Het blijft de bedoeling alle teamleden deze basiscursus aan te bieden ter ondersteuning van een insteek op werken binnen deze dienst. Thema: psychisch ziek zijn Twee collega s volgden de vierdaagse opleiding psychisch ziek zijn bij Filip Morissen. Ook deze vorming proberen we waar mogelijk iedereen aan te reiken. Hij verstaat de kunst om de theorie van Dösen duidelijk en helder te brengen, toegespitst op onze werking. Thema: klare wijn Iemand volgde drie losse dagen uit het aanbod Klare wijn. Een dag rond inkomen en tegemoetkomingen, een over beschermingsmaatregelen en een over aanvullende kinderbijslag. Thema: weet en eet gezond Een avondvorming georganiseerd voor cliënten samen met hun begeleid(st)er. Er werd een bevattelijke wijze een goede basisachtergrond meegegeven, met werkmap en tips. Een bruikbare insteek om samen de transfer naar het dagelijkse leven te maken. Thema: duplo-popologie Een driedaagse vorming rond het gebruik van duplopopjes binnen begeleidingswerk, zowel met cliënten als tussen collega s. Thema: zelfmoord Een aantal cliënten met zelfmoordgedachten of suïcidale neigingen maakten dat het aanbod vanuit FDBW rond zelfmoordpreventie met open armen ontvangen werd door collega s. Een boeiende vorming gegeven door zeer ervaren mensen die de link met de praktijk erg duidelijk konden leggen. Thema: Bruggenbouwer, project armoede Een sector overschrijdende ronde tafel van professionelen met ervaring in het begeleiden van mensen in armoede in Brussel. Een collega bracht een casus binnen waarmee ze vast zat. Ze kreeg tips mee om breder te kijken naar de begeleiding. Thema: autismespectrumstoornis Een begeleidster ging samen met een cliënt op weg met auticoach Jan Corijn. Op die manier kon zij meer leren over het omgaan met en de aanpak van een concreet iemand met autisme in een één op één situatie. In een driemaandelijkse supervisie bespreken cliënt en begeleidster samen met de auticoach thema s waarop de begeleiding vastloopt. Begeleid wonen Lier Thema: psychische problematiek Als team lieten we ons ondersteunen en inspireren in psychische problematieken door de aanwezigheid van een psychiater vooral nav de bespreking van handelingplannen. Thema: organisatiebezoeken Ook dit jaar bezochten we in onze werkregio enkele organisaties die woon-en-werk-zorg aan mensen bieden en diensten die werken met kansarme doelgroepen. Thema: externe overlegorganen Er was aandacht en deelname aan externe platformen en netwerken (al dan niet samen met cliënten) zoals Kind in Nood, Open school

11 Thema: systeemtheorie Systeemtheorie krijgt door de (her)nieuwde aanwerving van collega met systeemtheorethische opleiding en begeleider in langdurige opleiding meer kracht in onze werking. Thema: FDBW De vormingen georganiseerd door de federatie diensten begeleid wonen worden met enthousiasme gevolgd door de teamleden. Pleegzorg Na de start in, volgden we in 11 verder enkele ondersteunende vormingsmomenten ivm het verder implementeren van het decreet ivm de rechtspositie van de minderjarigen in de jeugdhulp binnen het Vlaams Agentschap. Daarnaast werd er het voorbije jaar ook heel wat vorming gevolgd ivm nieuwe regelgeving en zorgvernieuwing. Zo kregen we oa info ivm de vernieuwde centrale wachtlijstwerking en de zorgregie, nieuwe erkenningsbesluiten en een vernieuwd kwaliteitsdecreet, nieuwe toegangspoort voor IJH enz. Tot slot waren er nog de regelmatig terugkerende thema s: hoe omgaan met psychische stoornissen in ons werk, sociale administratie en NAH. Secretariaat Thema: Fundraising Day De communicatiemedewerker volgde naar jaarlijkse gewoonte de gratis Fundraising Day. Een inspirerende dag die telkens weer nieuwe ideeën oplevert. Thema: Acerta Bij Acerta volgde de verantwoordelijke voor de lonen een vervolmakingscursus Tango, het loonverwerkingsprogramma waar Oikonde mee werkt. Daarnaast ging ze ook luisteren naar de voorstelling van Presa, een elektronisch registratiesysteem van de werkuren. Thema: Venice Onze administratief medewerkster die de voorbereiding van de boekhouding doet, werd ingewijd in het boekhoudprogramma Venice. Leidinggevenden De coördinatoren coachen de begeleiders in het dagelijkse werk en blijven ook op de hoogte van actuele thema s: duplo-popologie, autisme, zorg in psychiatrie. Er waren diverse studiedagen ivm een uitgebreid onderzoek over pleegzorg door de Koning Boudewijnstichting. Verder zijn ze natuurlijk aanwezig bij de teamvormingen (zie hoger). Samen met de directeur vormen ze het dagelijks bestuur van de organisatie en staan ze in voor het beleid op korte en langere termijn. Hiervoor werden diverse studiedagen gevolgd ivm zorgvernieuwing (zorgzwaartemeting, vernieuwde zorgregie) en decretale veranderingen (erkenning- en kwaliteitsbesluit) Er werd ook nog tijd gevonden voor time management. Toekomstgericht werd geluisterd naar fusies en splitsingen. Welk vrijwilligerswerk ik doe? Ik ga om de 14 dagen met Gerda, een licht mentaal gehandicapte vrouw op stap, of gewoon bij haar thuis een babbeltje slaan. Waarom ik vrijwilligerswerk doe? Ik vind het leuk om iets te doen voor anderen, en ik zie dat het voor Gerda veel betekent dat ik om de 14 dagen daar ben. Ze is altijd blij van mij te zien, en ik ben ook blij van haar te zien. Ze kan dan honderduit vertellen, en ik ben dan een luisterend oor. Ik ben zelf niet de grootste babbelaar, maar voor Gerda hoeft dat ook niet, het klikt wel zo tussen ons. Soms vertelt ze wel eens veel van haar zorgen, maar dat geeft niet, ik kan er wel tegen. Gerda is ook heel vrijgevig, maar omdat ze niet zo veel heeft, is het niet vanzelfsprekend voor haar. Als we dan een koffie ergens gaan drinken, betalen we ieder om toer, anders zou dat niet eerlijk zijn tegenover haar, al doet ze dat met heel haar hart, iets geven. Nancy 11

12 Cijfers Ieder jaar stellen we enkele cijfers grafisch voor zodat we in één oogopslag zicht hebben op verhoudingen, resultaten, etc. Maar deze cijfers spreken pas écht als we ze plaatsen in de tijd. Omdat we nieuwsgierig waren naar evoluties door de jaren heen, nemen we in dit jaarverslag de cijfers op van de laatste vijf jaar. Onze eerste indruk is dat we geen opmerkelijke evoluties kunnen vaststellen! Cijfers dienst voor pleegzorg Bestandsplaatsing Familieplaatsing Netwerkplaatsing Sinds 1 maart 11 hebben we een erkenning van 5 pleegzorg (PZ) en 1 wonen met ondersteuning van een particulier (WOP) Einde 11 waren er 4 mensen in begeleiding: 4 PZ en 1 WOP De gemiddelde bezetting voor pleegzorg was 47,9, voor WOP 15,5. Dit gaf een gemiddelde bezetting van,54. Er waren 5 bestandsplaatsingen, familieplaatsingen en netwerkplaatsingen. Geslacht Er waren 5 mannen en 9 vrouwen in begeleiding. Deze verhouding is al verschillende jaren min of meer dezelfde. % 55% 5% 5% 57% 5% 4% 45% 44% 44% 4% 47% Mannelijk % Vrouwelijk %

13 Leeftijd j - 4 j 1-1 j 7-17 j - j Aard van hoofdhandicap psychisch autisme nah motorische handicap mentale handicap Afgeronde begeleidingen Redenen tot afronden in 11 zijn: - 1 persoon maakte omwille van zijn woonplaats de overstap naar een dienst in een andere regio. - 1 persoon maakte de overstap naar alleen wonen met ondersteuning van een dienst begeleid wonen. - 1 persoon maakte de overstap naar alleen wonen met ondersteuning van een dienst beschermd wonen. - personen moesten omwille van problemen overstappen naar een andere zorgvorm. - 1 persoon is overleden. 1

14 Gemiddelde bezetting pleegzorg 7 5 4,54,9,9,1,, 55, 55, Hoi, ik ben Ingrid en ik doe sinds 7 vrijwilligerswerk voor Oikonde. Ik maak af en toe op zondag, indien het weer het toelaat, een fietstochtje met een dame die slecht te been is. Hoewel ik vind dat ik er te weinig tijd in kan steken (ik heb een erg drukke, voltijdse baan), krijg ik veel waardering, zowel van de cliënte als van mijn contact bij Oikonde. Alle kleine beetjes helpen blijkbaar! Ook verrast het mij dat mijn omgeving veel bewondering uit voor wat ik doe, terwijl ik zelf het gevoel heb dat het helemaal niet veel is. Dit alles zorgt er wel voor dat ik me wil blijven inzetten om mensen te helpen; je krijgt er best wel veel voor terug, onder andere een goed gevoel! Ingrid Cijfers dienst begeleid wonen Geslacht Mannelijk Vrouwelijk

15 Leeftijd j 51- j 41-5 j 17-4 j 1- j Aard van hoofdhandicap autisme psychisch visuele handicap en nah motorische handicap mentale handicap Voornaamste dagbezigheid geen dagbesteding buitenshuis dagcentrum vrijwilligerswerk/opleiding normale tewerkstelling beschutte werkplaats 15

16 Samenwerking met andere diensten thuiszorg geestelijke gezondheidszorg algemeen welzijnswerk 4 budgetbeheer/begeleiding tewerkstelling gezondheidszorg Sinds 11 worden de cijfers voor begeleid wonen verwerkt door het VAPH. Zij hanteren echter iets andere categorieën dan wij. De categorie samenwerking met andere diensten heette bij ons bijkomende ondersteuning en bevatte andere elementen. Daardoor kunnen we voor deze grafiek geen evolutie weergeven over de laatste 5 jaar. Afgeronde begeleidingen Slotwoord Er staat ons heel wat te wachten in 1. Zullen er prioritair te bemiddelen dossiers instromen met persoonsvolgende financiering? Zullen we rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kunnen uitbouwen? Hoe gaan we hiermee om? Welke vernieuwing brengt dit? Wie moeten we allemaal betrekken in deze processen? Vraagt dit een aanpassing van onze organisatieprocedures zoals we ze nu kennen? Welke invloed heeft dit op het aanwervingsbeleid, contracten, tewerkstelling, ondersteuningsbeleid van medewerkers, enz. Moeten we ons op de markt begeven? Hoe zullen prille samenwerkingsverbanden zich verder ontwikkelen? Zullen ze tegemoet komen aan de vele noden van cliënten en organisaties? Wat wordt er uiteindelijk beslist ivm pleegzorg? En wat zal dat met zich mee brengen? We gaan alvast dromen met alle geledingen van onze organisatie over onze toekomst. Waar willen we staan over 5 jaar? Wat willen we dan kunnen bieden aan personen met een handicap met specifieke vragen? Ondertussen evolueren de teams verder in hun dagelijks werk. Het team pleegzorg gaat zijn leidraad voor evolutiebesprekingen onder de loep nemen. Het team begeleid wonen Lier zal zijn maandelijkse ondersteuning door een administratieve kracht evalueren. Het team begeleid wonen Mechelen probeert een nieuwe structuur voor zijn teamvergaderingen uit. Het team secretariaat zal de handen vol hebben om alle veranderingen te ondersteunen met zijn talenten: registratie, bekendmaking, contracten 1

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014

Rechtstreeks toegankelijke hulp. november 2014 Rechtstreeks toegankelijke hulp november 2014 Situering Perspectiefplan 2020 van minister Vandeurzen: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Belangrijkste doelstellingen: Garantie op

Nadere informatie

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde

Verandering in de Raad van Bestuur van Oikonde Nieuwsbrief nummer 12 2015 Inleiding Met veel spijt namen we op 1 januari 2014 afscheid van de collega s van Pleegzorg. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Pleegzorg ging zijn eigen weg en het

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: JAARVERSLAG 2015 Donkweg 49, 3520 Zonhoven, 011/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be www.dab.stijn.be Voorwoord Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een woelige periode. Vanuit de overheid wil men thuisbegeleiding

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Een initiatief van het SEN vzw, i.s.m. het Verwijzersplatform vzw Samenwerken met collega

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking Dit is het jaarverslag nieuwe stijl geïnspireerd op het jaarverslag van H.Hart in Deinze. Het is niet langer een dik boek met lange

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2012

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2012 Jaarverslag Oikonde Mechelen 01 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Een nieuwe toekomst voor Oikonde Mechelen 4 St-Pieter vzw 4 Studiedag FDBW 5 ZIeZO-project 5 Parkeren in Mechelen 5 Stedenfonds Nijlen Pleegzorg

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 Minister Vandeurzen maakte in 2010 een groot plan Wat staat er in dat plan? 2 belangrijke doelen: In 2020 moeten alle personen met een handicap die zorg nodig hebben, zorg krijgen

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Dienstencentrum Groenhoef Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Programma Verwelkoming Door de Heer Benoît De Ceunynck, voorzitter raad van toezicht Groenhoef Toelichting bij het project Door

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

INHOUD. Wat is een signaal

INHOUD. Wat is een signaal INHOUD Wat is een signaal Gebruikers Organisaties Beleid Signaleren: tussen vertrouwen, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid Zorgzaam werken: je houding als vrijwilliger Doorverwijzen 2 3 SIGNALEN Signalen

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Deel 1: Instroom, netwerkintake en start hulpverlening

Deel 1: Instroom, netwerkintake en start hulpverlening 1 / 6 Deel 1: Aanmelding Alle aanmeldingen komen binnen bij de Instroomcoördinator. Een aanmelding kan telefonisch of schriftelijk via email, via fax of via de post gebeuren. Bij telefonische aanmelding

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat

Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Congres Begeleid Werken Arbeid en Zorg op Maat Provinciehuis Hasselt Boudewijnzaal dinsdag 1 december 2015 programma en workshops praktische info inschrijven vóór 16 november 2015 een organisatie van Platform

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers!

Welkom. Op de koffie bij het gezin stassers! Welkom Op de koffie bij het gezin stassers! Welke rol speelt ouderbegeleiding binnen de ambulante hulpverlening voor kinderen en jongeren met autisme Verloop van de lezing: Wat is thuisbegeleiding? Verwerking

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie