Secretariaat: Zevensprong 8, 5683 KR BEST. Gironummer: laaneden. AIS b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaat: Zevensprong 8, 5683 KR BEST. Gironummer: 1542649. laaneden. AIS b"

Transcriptie

1 N GEVAL VAN DOOMPP'""-TAND o s' P!!D" ; 7JUNVJZN ;;. ; )" ; ljst- Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester CoOrdinator Opleidingen Evenementencommissaris Materia!encommissaris LUTERATUUR Marc Verdiesen Tom van der Waals Rolt lamerichs Eric Derksen FreekAdam Jeroen Blommaart Secretariaat: Zevensprong 8, 5683 KR BEST Redactie Piet Groenendijk Marty linnemans Bas van Lonkhuyzen Marjo jn van Osch Redactle-adres: Roodkapje 25, 5629 'fwv ENDHOVEN nternet-adres: Gironummer: Lidmaatschap en contributie Lutfa kent aspirant lede n volle leden, gezinsleden en buitenleden, alle leden zijn laaneden. AS b gezins- of uiten d betaal je de helft van de voor een vol of aspirant id verschuldigde contributie. Beêindiging van het fidmaatschap kan slechts door middel van een schriftelijke mededeling aan het bestuur. Lidmaatschappen worden alleen per 31 december beêinaigd. Let op; je betaalt dus tot en met 31 december contributie. De contributie voor een vol of aspirant lid bedraagt F per jaar, Dit dien je aan het begin van het kalenderjaar te betalen. De mogelijkheid bestaat om via een automatische overschrijving maandelijks Htl. 25,- te betalen. Zie voor meer informatie de statuten en het huishoudelijk reglement. Compressor ratis vullen bij de Lutra edere dinsdag van tot kun je je persluchtfles g compressor. Van 1 oktober tot 1 april kun Je van tot terecht. Materlalenverhuur Materiaalsoort Persluchtfles Ademautomaat Stabilizing Jacket com ete set Fees ent Boot ot Trailer Weekhuur Weekendhuur LUTERATUUR HET BLAD WAAR "DEPTE" N ZT MAART '

2 -- VAN NHOUD DE REDACTE Pagina Van de redactie Sluitingsdata kopij Van de voorzitter Nieuws van BORE Shirt met Lutra-Logo Notulen Bestuursvergadering Van de Evenementencommissie Opleidingen PAD opleidingen ntemetduiken Oproep Duikenl lutra op het nternet Procedures voor opstijgen Grotduiken Toedienen van zuurstof Reisverslag ndonesië (3) Droogduiken AquaLutra Het nieuwe voorjaar is aangebroken, de natuur doet zjjn best om er iets moois van te maken. En de redactie van -Luteratuur" moet het zonder Wendy stellen. Wendy, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Het redactiewerk dat je naast al je andere activiteiten gedaan hebt heeft er toch toe bijgedragen dat ons eigen clubblad aldoor de moeite van het lezen waard is gebleven. De vemieuwde redactie zal met frisse moed doorgaan. Het aantal ingezonden artikelen geeft toch aan dat de Luteratuur leeft in de club. Door de winter is dit keer het blad wat dunner dan de vorige edities, die het telefoonboek in dikte benaderden (nou ja, een beetje dan). Gelukkig hebben we onderhand een aantal vaste rubrieken die ons door deze moeilijke tijd heen helpen. Nu we het toch over artikelen hebben, terwijl wij dit lezen zijn de eerste Egypte-gangers alweer teruggekomen uit de "grote zandbak". Wie schrijft de sterke verhalen op? Het seizoen staat te beginnen. Wij zijn allemaal klaar voor de tijd dat het water warmer en het duiken goed zal zijn (ook voor de nietijsduikers). Maak er een goed en veilig seizoen vanl De redactie SLUTNGSDATA, KOPJ 2 25 februari (editie mrt/april) 29 april (editie mei/juni) 1 juli (editie juli/augustus) 2 september (editie oktober) 11 november (editie december) 3

3 VAN DE VOORZTER (Marc Verdiesen) Nadat twee eerdere afspraken afgezegd waren, heeft het bestuur van Lulra op 19 februari jongstleden een gesprek gehad met een tweetal afgevaardigden van de NOB. Deze afgevaardigden waren geen onbekenden. Zowel Jan Oomens als Emest van der Stelt zijn vroeger lid van Lutra geweest. Een volledig verslag van het gesprek zullen jullie, na accordering door de NOB, te zijner tijd via de luleratuur of via een nieuwsbrief ontvangen. Voor nu zal ik even volstaan met een korte samenvatting. Het Lutra bestuur heeft vervolgens besloten om aan het eind van het jaar een bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen waarin de leden zullen stemmen over het wel of niet afbreken van het NOB lidmaatschap. De NOB heeft tot die tijd de gelegenheid om de goede bedoelingen ook in de Onderwatersport tot uiting te brengen. Bezin je dus het komende jaar op wat jouw eigen keuze zou zijn... Marc Verdiesen lutra heeft haar bezwaren over het functioneren van de NOB uitgelegd: een onduidelijke behandeling van nationale problemen in de duiksport (Zeelandproblematiek, duikwet) en een zeer negatieve houding ten opzichte van andere duikopleidingen in de Onderwatersport. Die negatieve uitstraling in de Onderwatersport is voornamelijk, maar niet uitsluitend, veroor-zaakt door de voorwoorden van Bertus Bleiji. De NOB geeft aan dat de voorwoorden van Bertus Bleiji op persoonlijke titel geschreven worden en dat de verschillende kritische artikelen in de Onderwatersport niet 'georganiseerd' zijn, maar alie artikelen zijn die door personen onafhankelijk van elkaar worden ingestuurd. De NOB gaat het komend jaar diverse activiteiten ondernemen om contact te zoeken met ander opleidingen. Oe overstap tussen PAD en NOB/CMAS opleidingen zal zeer eenvoudig worden. Er wordt een symposium gehouden waarin de verschillende duikopleidingen hun systeem aan elkaar kunnen uitleggen (iets dat BORE twee jaar terug ook al eens heeft gedaan). 4 5

4 -- NEUWS VAN BORE (Wendy van der Waals) Zoals je al hebt kunnen lezen in de krant gaat het wrak uit Helmond niet door voor Aqua-Best. Er waren met dit specifieke wrak teveel problemen. nmiddels kijken we al weer uit naar een ander schip. Voorzitter 17 Februari jl. was de ALV van BORE. De bedoeling was dat ik als voorzitter op deze avond zou aftreden. Daar er echter nog een aantal zaken afgehandeld moeten worden en de enige kandidaatvoorzitter voor zijn werk in het buitenland was, is er besloten een extra ALV te plannen op 16 juni a.s. Tot die tijd blijf ik aan als voorzitter. De nieuwe kandidaat-voorzitter is voor Lutra geen onbekende, nl. Rob Vader. Het voorzitterschap blijft dus in handen van Lutra. n de komende tijd zullen de bestuursleden van BORE nader kennis met elkaar maken. k ben ervan overtuigd dat Rob als voorzitter BORE goed zal doen. SHRTS MET LUTRA- --- LOGO Veel leden zijn al in het bezit van een mooi T-shirt, sweater of bodyvvarmer met het clublogo. k heb nu goed nieuws voor degenen die nog niet in het bezit zijn van een T-shirt, sweater of bodywarmer: T-shirt Sweater Bodywarmer JE KAN ZE WEER BESTELLEN i!! maat XL M, L, XL, XXL L, XL en XXL prijs Hf. 22,- Hfl. 32,50 HH. 57,50 Het T-shirt is in het grijs met blauwe opdruk. De sweater en bodywarmer zijn in het donkerblauw met lichtblauwe opdruk. Vul ond staande bon in en lever deze met gepast geld (geen cheques!) bij mij in. Tom van der Waals Gehandicapten-dag. Zondag 27 april organiseert duikvereniging EPSOV samen met de BORE-verenigingen een duikmiddag voor gehandicapten in het r. Ottenbad. Als er rescue-duikers en divemasters zijn die op die dag mee willen begeleiden, laat het me dan weten. Pasjes Aqua-Best Er is ook dit seizoen de mogelijkheid om pasjes te bestellen voor Aqua-Best. Voor de leden, aangesloten bij BORE, is het voordeliger om een abonnement aan te schaffen via BORE. k wil graag een 0 T-shirt Maat Prijs: HH. 22,- 0 Sweater Maat Prijs: HH. 32,50 0 Bodywarmer Maat Prijs: HH. 57,50 Naam: Groeten van de nog-steeds-voorzitter, 6 Wendy van der Waals Betaald: / /, 7 (niet invullen)

5 NOTULEN BESTUURSVERGADERNG Post Opzegging Robbert de Kort 11 december 1996 Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd Commissies Penningmeester: Tourilis heeft sponsoring nog niet betaald (er is wel een factuur verstuurd). Nog 5 leden met betalingsachterstand. 12 nschrijvingen voor Frankrijk-reis. Afschrijvingen zijn opgenomen in het boekhoudprogramma. Svp allen controleren. Restwaarde van de flessen is nu op 100, gesteld. Naar 0 afschrijven in 2 jaar omdat kranen waarschijnlijk niet meer te vernieuwen zijn. Secretariaat: Tom is er niet. Forum-brief Marc naar NOB is onderweg. Wachten op reactie. Opleidingen: Voorlopig opleidingenschema is er. Met Emiel is er overleg over een NOB inschalingscursus en een materialencursus. Materialen: Nog geen gegevens over verzekeringen. Tom is ermee bezig. Freek: Schimmel in de mondstukken van automaten. Jeroen onderzoekt dit. Verdwenen fles 14 schijnt weer terug te zijn. Evenementen: Kalender is klaar. Nog even afstemmen met opleidingen.. BORE: Geen nieuws. Volgende week weer vergadenngen. Keuringsbeleid Zoals vorig jaar ook al gesteld houdt Lutra zich voorlopig aan de keuringstermijn van een jaar. Redenen hiervoor zijn: 1) het staat in het huishoudelijk reglement. 2) in het verre buitenland (Egypte) wordt nog vaak een Jaar gesteld. 3) duiken blijft een potentieel gevaarlijke sport. Begroting. Voorzet van Rolt wordt besproken. Na wat aanpassingen, waarvan enkele grote, blijken we dit jaar 3300 gulden tekort te komen. Hoe krijgen we dit rond? edereen probeert eigen begroting nog eens kritisch te bekijken. Volgend jaar een verhoging van het abonnementsgeld. Enquête " De evenementencommissie wit opnieuw een enquete doen onder de Lutra-eden. Dit keer niet alleen over de evenementen, maar ook over bijvoorbeeld opleidingen, materialen en zo. edereen svp deze maand vragen inleveren bij, of mailen naar Freek Rondvraag Freek is niet her1tiesbaar in Actiepunten cursus Frankrijk: afvoeren Logboek boot: is er, afvoeren Overzicht c/ubsets: is er, afvoeren. Forum NOB: afvoeren Toevoegen: vragen voor enquête naar Freek: Allen. 8 9

6 VAN DE EVENEMENTENCOMMSSE Nu de Onderwater Winterspelen inmiddels al weer achter de rug zijn, moeten wij als Evenementencommissie constateren dat het (tot nu toe) goed gaat met de belangstelling voor de georganiseerde evenementen. Dat doet ons een groot plezier, volhouden zo"!' Verderop de eindstand van deze OndelWater Winterspelen van 1997, maar nu eerst de aankondigingen van de op touw slaande eerstvolgende evenementen. Opening duikseizoen Ook dit jaar is er op AquaBest een duik in verband met de opening van het seizoen. Op deze dag, 20 april a.s., zullen de Open Water duikers in opleiding hun tweede buitenduik maken. Als morele ondersteuning wordt eenieder uitgenodigd hen te vergezellen onder water, zodat men een beetje de indruk krijgt hoe dat er nou aan toe kan gaan, dat duiken. Wij verzoeken diegenen die zich aangesproken voelen om uur aanwezig te zijn op de landtong te AquaBest. Voor koffie en thee wordt natuurlijk weer gezorgd, Ook toeschouwers zijn van harte welkom. Dropping Een jaarlijks terugkerend evenement is onze Lutra-dropping. Dit jaar hebben we enoor gekozen deze wat later te plannen, zodat we een grotere kans op goed (lees: droog) weer hebben. Het gekozen gebied betreft dit jaar de omgeving van Aalst-Waalre en de bossen rond de Hut van Mie Pils. Deelname kost, voor leden èn voor niet-leden, Hti. 5,-- bij inschrijving te voldoen. We verzamelen dan om uur bij de Hut van Mie Pils, alwaar de eerste groep om uur zal vertrekken. De Kinderduik Hierover zijn nog ontwikkelingen gaande. Het ligt dit jaar zeer moeilijk om iets geregeld te krijgen, daar EPSOV op zondag hel zwembad niet meer heeft. Mocht de kinderduik nog doorgaan, dan komen wij daar (eventueel telefonisch) op terug. Eindstand Onderwater Winter Spelen 1997 Plaats Nr Team 1 = BasJGert-JaniBas Team 2 = BartiJohnlAnton Team 3 = Hans/Arthur/Amo/Johan Team 4 = Frans/Richard/MarklMat Team 5 = MichiellPeer/Marc/Michelle/Ben Team 6 = Kees/EriklWillem De resenes: Hans, Otto, Rolt, Piet, Jeroen Team Nr Aantal Punten 48 35, ,5 31 De datum: 24 mei

7 Evenementenkalender april Kinderduik (onder voorbehoud) 20 april Opening duikseizoen te Aquabest 24 mei Dropping 27 mei Start dinsdagavond-buitenduiken in de regio juni 6 juli 13 september oktober 4 november 23 november?71? (Um 2 september) Barbeque-weekend in Zeeland Onderwater Oriêntatietocht Thema Feestavond Duikreis?? Mosselavond Sinterklaas December-activiteit Mededeling De Evenementencommissie heeft versterking gekregen en wel in de persoon van Michiel Verzelenberg, die thans de Open Water opleiding volgt. Zijn er vragen, of wil je alvast meer info over een bepaald evenement, spreek op de clubavond dan één van ons aan. De Evenementencommissie: Corina, Freek, Jos, Margriet, Marty en Michiel OPLEDNGEN (Eric Derksen) Medic First Aid {door Wendyl Start bij minimaal 4 inschrijvingen. Omvat 1 zaterdag met praktijkoefeningen en 3 theorieavonden. Deze cursus bevat ook reanimatie. Geen vooropleiding vereist. De kosten zijn Htl. 180,-. De eerste les is op een zaterdag van uur in het lokaal boven de winkel van Emiel. De overige theorieavonden kunnen eventueel ook op een andere avond dan de dinsdagavond worden gehouden. De cursus wordt ingepland op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn. Aantal inschrijvingen tot dusver: 0 Herhaling Medic First Aid (door Wendy) Wie een eenmaal behaald Medic First Aid brevet geldig wil houden moet eens per twee jaar op herhaling. Dit bereik je door de zaterdag met praktijkoefeningen van de Medic First Aid cursus mee te doen. Deze herhaling gaat door bij minimaal vier inschrijvingen. Als de Medic First Aid cursus doorgaat, dan gaat deze herhaling al door bij minimaal 1 inschrijving. De kosten zijn Hf!. 65,--. Aantal inschrijvingen tot dusver: 0 Medische keuring: en 17 april Door Dr. van Rooy, Canopuslaan 19, Eindhoven. Neem een flesje urine en je logboek mee naar de keuring. Betaling bij aanmelding. Kosten Hfi. 30,

8 Rescue Diver (13, 20, 27 mei. 3, 10, 17 en 24 juni. 1 juli, door Rob) De cursus beslaat 6 theorielessen en 6 zwembadlessen. De 8e theorieles is een schriftelijk examen. De 3 buitenwateroefeningen worden in overleg gepland. De cursus gaat door met minimaal 6 inschrijvingen, het maximaal aantal deelnemers is 12. Nodig is minimaal een Advanced Open Water Diver brevet plus voldoende ervaring en een geldig reanimatie-brevet. Kosten zijn Hfi. 325,--. Aantal inschrijvingen tot dusver: 2 Peak Performance Buoyancv (3 juni. door Wendy) Start bij minimaal 4 inschrijvingen. Omvat 1 theorieles met zwembadles. De buitenduik wordt in overleg gepland. Nodig is een Open Water Diver brevet. De kosten zijn Hf!. 95,--. Aantal inschrijvingen tot dusver: 0 Night Diver (17 en 24 juni, door Wendy) Start bij minimaal 4 inschrijvingen. Omvat 2 theorielessen. De 2 buitenduiken worden in overleg gepland. Nodig is een Advanced Open Water Diver brevet. De kosten zijn Hfl. 120,--. Aantal inschrijvingen tot dusver: 0 De theorielessen beginnen om uur en worden, tenzij anders vermeld, gegeven in de SCE (v/h Floor Evers) aan de Avignonlaan 11 te Eindhoven Aanmelden bij: Eric Derksen Klinkaart Ne Best Tel PAD Opleidingen (4) PAD OPLEDNGEN (Rob Vader) n dit vierde deel van een serie artikelen over de PAD opleidingen wil ik jullie wat meer vertellen over een brevet dat helaas niet zoveel mensen hebben, namelijk het Master Scuba Diver brevet. Het is een opleiding die de vele aspecten van het duiken de revue laat passeren en daarom eigenlijk in geen enkele opleiding mag ontbreken. MASTER SCUBA DVER Het Master Scuba Diver brevet is het hoogste brevet dat PAD kent in de niet professionele sfeer. Het geeft aan dat een duiker in een breed veld getraind is en (wat heel belangrijk is) ervaring heeft opgedaan onder begeleiding van een instructeur. Daarom is het goed als veel mensen proberen om dit brevet te bereiken. Het voordeel is dat je in een flink aantal verschillende situaties onder begeleiding ervaring hebt opgedaan. Zoals je misschien wel weet is het niet een brevet waarvoor nog eens een aparte cursus moet worden gevolgd. Het brevet kan door je instructeur worden aangevraagd nadat een je aan een aantal eisen voldoet. Hoe meer duikers op deze manier getraind worden, des te groter de veiligheid wordt. De sleutel tot dit succes zit al in de Rescue cursus. Dit is het minimale niveau dat bereikt moet worden. Deze basis wordt dan aangevuld met tenminste vijf specialties naar keuze. Als de vijfde specialty afgerond is dan kan in principe de aanvraag voor het Master Scuba Diver brevet de deur uit. Je hoeft natuurlijk niet te wachten totdat je je Rescue brevet hebt om met de opleiding te beginnen; daar ben je helemaal vrij in

9 Er bestaan veel verschillende richtingen om dit niveau te bereiken. Zo kan iemand Master Scuba Diver worden met Navigatie, Nacht, Diep, Zoeken en Bergen, en Wrakduiker brevetten. Maar iemand kan ook kiezen voor Peak Performance Buoyancy, Navigatie, Nacht, Naturalist en Researchduiken brevetten. Twee heel verschillende voorkeuren en toch kunnen beiden het Master Scuba Diver brevet aanvragen. n onze vereniging kunnen we niet alle specialty brevetten aanbieden die PAD in zijn aanbod heeft, maar juist het interessante van de opleidingen van PAD is dat je onze opleidingen kunt combineren met opleidingen van anderen. Het is misschien wel eens een aardig idee om het brevet Onderwaterfotograaf of Nitroxduiker juist tijdens een vakantie te behalen. Op die manier kom je ook aan vijf specialtiesl Dat is nu juist wat het PADlprogramma zo aantrekkelijk maakt. Je begint als Open Water Diver en kiest dan voor een paar specialties die je leuk vindt. Daarna ga je verder met Advanced, weer een paar specialties, daarna Rescue, eventueel nog Medic First Aid en DAN Oxygen Providor en je bent ondertussen Master Scuba Diver. Je bepaalt je eigen weg en je eigen tempo en beleeft zo veel plezier aan je hobby. De cursus DAN Oxygen Providor wordt niet bij ons gegeven, maar ik zou je van harte willen aanbevelen om eens in de duikbladen te kijken of je deze cursus misschien ergens kunt volgen. Van harte aanbevolen. Leuke cursus die dieper ingaat op de theorie achter decompressiemodellen en het VELG gebruik van computers), Peak Performance (daar kom ik later nog eens op terug; speciaal aanbevolen voor direct na de Open Water cursus), Materiaal, Navigatie en we doen ons best om te kijken of we het aanbod aan jullie nog kunnen vergroten. Er zijn veel mogelijkheden (PAD kent 23{!) specialties), dus grijp je kans. Bedenk dat je nooit te oud bent om wat te leren. Sommige handelingen, technieken en procedures worden op den duur wat 'roestig'. Als je er bij een cursus (en die duren meestal een paar avonden en een paar duiken) weer eens speciaal op let, dan is dat altijd meegenomen. Met name de speciale procedures die gebruikt worden bij deze activiteiten komen in de cursussen aan bod en het is goed om je eigen opvattingen en ervaringen die je ongetwijfeld hebt, in te brengen en te toetsen aan de mening van anderen. Je zult soms versteld staan! Let dus goed op de aankondigingen in de Luteratuur. Er worden per jaar meestal een stuk of vier tot zes specialties georganiseerd. Stel je zelf in het nieuwe jaar eens een doel: elk jaar tenminste een cursus volgen! Op die manier kom je vanzelf aan dit brevet en leer je steeds wat bij. En mocht je denken dat alle cursussen alleen maar gevolgd kunnen worden door een Advanced duiker, dan vergis je jel Er is genoeg te doen direct na de Open Water cursus. Rob Vader Bij Lutra hebben we de mogelijkheid om de volgende specialties te verzorgen: Diep Duiken, Nachtduiken, Wrakduiken (samen met de cursus Diep Duiken in Frankrijk; van harte aanbevolen), Zoeken en Bergen, Multilevel (als je je laat leiden door de naam, vergis je je! 16 17

10 NTERNET DUKEN (Bas van Lonkhuyzen) Voor de ntemetliefhebbers zag ik op de duikbeurs in Utrecht een interessante presentatie. Er is een nternet duikclub opgericht, een club voor mensen uit het hele land. Gericht op het leggen van contacten tussen duikers, die eens met iemand uit een andere vereniging of een andere streek willen duiken of die vragen over duikstekken hebben. Het is natuurlijk een erg losse club met nu ongeveer 210 leden, niet gebonden aan PADl of NOB, maar voor alle duikers (met een PC en internet) toegankelijk. De club heet: nternet Duik Clup üa, met een P) Het internet adres is: duikclup.net Het kost: niks. OPROEP (Tom van der Waals) OP DVERSE ARTKELEN TJDENS ONZE 3-DAAGSE VOORJAARSUTVERKOOP OP EN 31 MAART Met ingang van het nieuwe -bestuursjaar" zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie binnen de vereniging, aanmelden van de nieuwe leden bij NOB, verspreiden van de binnengekomen post (veelal via de postbus), notuleren van de bestuursvergaderingen. Daamaast is de secretaris budgettair verantwoordelijk voor het clubblad en de PRllntroducties. Deze twee commissies worden wel gerund door anderen, echter de secretaris is financieel eindverantwoordelijke. Mocht je interesse hebben in deze functie, bel me of spreek me aan op de clubavond. Namens het bestuur, Tom van der Waals, secretaris. Molenstraat 140, Helmond. Telefoon

11 DUKEN 111 (Tom van der Waals) Heb jij een abonnement op het tijdschrift Duiken? LET DAN OP Wanneer je een abonnement hebt op het tijdschrift "Duiken" en ook een abonnement hebt op het bondsblad van de NOB (en als Lutra-lid heb je dat!), dan hoef je voor het blad "Duiken" niet het volle abonnementsgeld te betalen. n plaats van Hf!. 75, betaal je nog, en ik weet niet het precieze bedrag, maar ik dacht Hfl. 45,-. n veel gevallen wordt dit automatisch gecorrigeerd, maar bij sommigen heeft VP-media (de uitgever van Duiken" en OndelWatersporn een acceptgiro gestuurd voor Hf!. 75,-. Neem in dat geval contact op met de abonnementenservice van VP-media in Breda. Het telefoonnummer vind je achterin "Duiken". Zij zullen vragen naar je lidnummer van de NOB, dit is eventueel bij mij op te vragen. Tom van der Waals, secretaris Als onderwatersporter heeft u een specié..le verzekering nodig Schox Assurantiën maakt het u makkelijk... Voor nadere informatie: Telefoon: LU TRA op het NTERNET (Herbert Ufka) Zoals een aantal van jullie al wel bekend zal zijn, heeft ook Lutra sinds twee jaar een internet-site. Een site betekent dat we informatie (tekst en plaatjes) op een computer hebben staan die via andere computers te zien is. Het internet is de verbinding tussen deze twee computers. Het internet krijgt steeds meer aansluitingen en het wordt daardoor steeds interessanter om als vereniging aanwezig te zijn. Op onze site zijn drie verschillende categorieên informatie te vinden, nl. 1) Een kennismaking met de club. Hier kan een potentiêle duiker zien wat Lutra doet, wat de kosten zijn en hoe hij contact kan krijgen met de club. 2) nformatie direct voor de leden, o.a. de evenementenkalender, geplande cursussen en het vul schema zijn er te vinden. 3) nformatie over de PAD opleidingen. Dit gedeelte is nog niet helemaal af, maar er staat al heel wat op. Gepland is nog een gedeelte met ondelwater/bovenwater duikfoto's. Hier kunnen kleurenfoto's geplaatst worden, dus voor wie denkt leuke foto's te hebben... Voor degene die eens aan het surfen is op het ntemet, bezoek ook Lutra eens. Ons adres is Mocht je nog suggesties hebben voor verbetering, of bijdragen om geplaatst te zien, geef dit dan aan mij door: Hemert Ufka tel

12 PROCEDURES VOOR OPSTJGEN Procedures voor opstijgen (Uit het manual behorende bij de PAO specialisatiecursus 'Multilevel Duiken' dat is gebaseerd op 'The Recreational Diver's Gulde to Decompressien Theory, Dive Tablas and Dive Computer' 2nd edition, John E. Lewis, Ph.D and KaM W. Schreeves, PAD, 1993) De Underwater Diving Manual dat door Divers Alert Network (DAN) wordt gepubliceerd, beschrijft twee 'levensbedreigende situaties' die direct te maken hebben met de opstijging luchtembolie en decompressieziekte. Beide zijn ze het gevolg van belletjes, m ar de belletjes hebben een verschillende oorsprong. Luchtembohe wordt veroorzaakt door 'gescheurd longweefsel waardoor belletjes in de circulatie komen', terwijl decompressieziekte wordt veroorzaakt als '(geabsorbeerd) stikstof uit oplossing komt en belleijes vormt in de weefsels en de bloedstroom'. Wat s er aan de hand en wat zijn de mogelijkheden? Een opstijgprocedure bestaat uit drie verschillende elementen. Het eerste element is het begin, dat bij recreatieve duikers begint op het moment dat de nietdecompressielimiet wordt bereikt. Een tweede element is een stop op een geringe diepte voor een bepaalde, voorgeschreven periode. Het derde element i de opstijgsnelheid (of opstijgsnelheden). Waar het omgaat S al eerder aangegeven: het voorkomen van luchtembolie en decompressieziekte. De mogelijkheden zijn een verkorte nietdecompressielimiet, een veiligheidsstop en een verminderde opstijgsnelheid. Zijn verkorte nietdecompressielimieten een belangrijk element bij een opstijgprocedure? Uit de experimenten van Spencer en Powell over de nietdecompressielimieten volgt dat er veel te zeggen is voor verdere verkorting van deze limieten. Naar ons oordeel zouden ze moeten worden overgenomen door de hele recreatieve duikgemeenschap ; een oordeel dat door alle organisaties die duikopleidingen verzorgen wordt overgenomen, en ook door de meeste fabrikanten van duikcomputers. Wat s een veiligheidsstop en hoe belangrijk is die? Een veiligheidsstop is een decompressiestop die niet door een duiktabel of een duikcomputer wordt geêist, maar die wordt toegevoegd aan je opstijgprocedure als een voorzorg. De effectiviteit en het belang hiervan is duidelijk aangetoond door proeven in het water door de USC Hyperbaric Chamber op Cataline sland bij de kust van Califomiö. Zoals je kunt zien in Afbeelding 1, tonen proeven met een veiligheidsstop aan dat bij duiken, die via de Doppiertechniek werden gecontroleerd, tot een diepte van 30 meter gedurende 25 minuten (de niet decompressietimiet van de U.S. Navy) een stop op 3 meter gedurende maar 2 minuten het aantal aantoonbare belletjes reduceerde met een factor 5 en een stop gedurende 5 minuten vrijwel alle sporen van belletjes uitwiste. Niemand die deze beperkte maar zeer duidelijke gegevens heeft gezien kan nog serieus de beslissing om een veiligheidsstop op te nemen in zo'n opstijgprocedure ter discussie stellen

13 '" " "'".. ".0 - '" lil ::;; l 40l 20 o! Directe opstijging Stop van 2 m op 3 m Stop 1 minl6 m en 4 min/3 m ; ; : Oppervlakte-interval in minuten Afbeelding 1 experimenten van de veiligheidsstop door de USC Hyperbarc Chamber met gebruik van Doppler techniek Wat is de juiste opstijg snelheid? De U.S. Navy Diving Manual geeft een opstijgsnelheid van 18 meter per minuut aan als de juiste opstijgsnelheid. Of het verlagen van deze opstijg snelheid nodig en waardevol is, is het onderwerp geweest van hevige discussies in de afgelopen jaren., 120 Gevoelsmatig kunnen we verwachten dat de kans op een luchtembolie, dat wordt veroorzaakt door een gescheurde long, afneemt als de opstijgsnelheid afneemt. Een langzamere opstijgsnelheid geeft de duiker namelijk meer tijd om te reageren op het ongemak van longoverrekking, of eenvoudigweg weer te ademen als men niet eens in de gaten had dat er een probleem aan het ontstaan was. Aan de andere kant, met uitzondering van mogelijk een aantal individuele medische problemen, zoals een beschadigde long of een ziekte, heeft 30 jaar ervaring bij de marine, tezamen met de nauwkeurig beheerste en gecontroleerde experimenten van Spencer, Powell, Thalmann en vele anderen, tot de conclusie geleid dat, met een normale ademhaling, een opstijgsnelheid van 18 meter per minuut een redelijke kans geeft dat er een opstijging wordt gemaakt die vrij is van luchtembolie. Als die conclusie terecht is, en er is geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is, dan kan een langzamere opstijg snelheid alleen maar worden gerechtvaardigd als een effectieve manier van decompressie. s langzamer beter? n tegenstelling tot luchtembolie, is intuïtie weinig bruikbaar als wordt geprobeerd om de effecten van een verminderde opstijgsnelheid te bepalen op de decompressiestatus van een duiker. We hebben verschillende opstijgprocedures vergeleken: 1.. een rechtstreekse opstijging met 18 meter per minuut; 2..een verminderde opstijgsnelheid van 9 meter per minuut vanaf 18 meter diepte; 3.. een opstijging van 18 meter per minuut met een stop van 3 minuten op 5 meter. Bij alle uitgeprobeerde voorbeelden, waarbij de opstijgsnelheid van 9 meter per minuut werd vergeleken met een opstijgsnelheid van 18 meter per minuut, was inderdaad de stikstofinhoud verminderd, maar alleen maar in de langzaamste compartimenten. Maar alle verminderingen die werden gehaald, waren relatief onbelangrijk

14 -.l! Si " c:."., E c:., > i! 100 Daarbij kwam, dat de vermindering die werd bereikt door een opstijging van 9 meter per minuut, in het niet viel bij de vermindering die werd bereikt door een stop op 5 meter. Computermodellen toonden verder aan dat het maximale voordeel overeenkomt met een stop van 1 minuut op 5 meter. Als je dit resultaat vreemd vindt, denk er dan eens over op de volgende manier: het voordeel van de verminderde opstijgsnelheid is ongeveer gelijk aan het effect van een stop op de helft van de diepte van waar de opstijging werd begonnen voor een periode die gelijk is aan de toegenomen opstijgtijd. Een voorbeeld: het effect van 9 meter per minuut vanaf 18 meter is gelijk aan een stop van 1 minuut op een diepte van 9 meter. Het is duidelijk dat een verminderde opstijgsnelheid weinig effect zal hebben als dat wordt vergeleken met een stop van 3 minuten op 5 meter j ,.. _ \ \ \ \... - \ \ \ \ \ \ 9 mtr per minuut \ 3minop5m 30 Diepte n meter 'k Afbeelding 2 Effectiviteit van een stop van drie minuten bij verschillende niet-decompressieduiken 26 60

15 Voorziter Marc Verdiesen "._s.,,::retaris T N.v.O.S. Lutra Evenumentan Free<Adam Materialen Jeroen Blommaart BESTUUR EmlelOllen Joop van Wendel dejqode NSTRUCTEURS ACTEVE DJVE MASTERS Bas de Visser H8fbef1 Ufka Eric Delben Marc Verdesen (l.o.) Tom vd Waals (i.o.) Rolt lamerlch8 (.o.) Freek Adam (Lo.) André OkMf&e WHsel Haasnoot Herbert Ufka Marty Linn.mans Loteratuur EN...

16 Hebben veiligheidsstops hetzelfde voordeel op alle duiken? Het is belangrijk om te weten dat een veiligheidsstop van 3 minuten altijd een meer effectieve manier van decompressie is dan een verminderde opstijgsnelheid. Afbeelding 2 laat zien dat geen van twee erg effectief is als gedoken wordt tegen de grenzen van de U.S. Navy tabellen op geringere diepte. De afname van de stikstofinhoud (vergeleken met de nietdecompressielimieten van de U.S. Navy) die door beide methodes wordt bereikt, is minder dan 5% voor dieptes minder dan 18 meter. Als we het decompressiemodel van Haldane hierin betrekken, dan is de reden duidelijk. Voor duiken dieper dan 30 meter beheersen snelle compartimenten de duik en die geven snel stikstof af tijdens een veiligheidsstop. Maar als we ondieper komen, verschuift dit naar de langzamere compartimenten, waardoor de stop op 3 meter steeds minder effectief wordt. Als we het probleem omdraaien en vragen welke veiligheidsstop vereist is om de stikstofinhoud te verlagen tot 90% van de marinelimieten, dan hangt het antwoord erg af van de diepte, zoals dat wordt getoond in Afbeelding 3. Een veiligheidsstop zo kort als 1 minuut na een niet decompressieduik naar 50 meter is zeer effectief, maar een vergelijkbaar resultaat na een nietdecompressieduik naar 12 meter vereist meer dan 20 minuten. Ook in Afbeelding 3 is een lijn te zien die 10% van de duiktijd aangeeft en dat lijkt een redelijke benadering. Als we in gedachten houden dat dit een theoretisch model is, dan lijkt een juiste veiligheidsstop 3 minuten of 10% van de duiktijd (neem de grootste van deze twee waarden) het best van toepassing. n het kort kunnen we dus concluderen dat een verminderde opstijgsnelheid tot onder 18 meter niet is gerechtvaardigd. Het is niet nodig voor het voorkomen van decompressieziekte of luchtembolie en als een methode voor decompressie is het theoretisch ineffectief en heeft het geen experimentele basis. 27

17 40, ==== - c: \ \.- 2 \ Veiligheidsstop (min) 10% van de duiktijd.. >. g-",j 1 \ Vi \,;; \ -" \.. 10,. "Cii l,. > * o ,----"".. ---'.:: j o 30 Diepte in meter 60 Op welke opstijgsnelheid zijn duikcomputers gebaseerd? Vrijwel alle handleidingen bij duikcomputers geven aan dat een opstijgsnelheid van minder dan 1 B meter per minuut moet worden gevolgd en tijdens onze proeven, die allemaal werden uitgevoerd met een opstijgsnelheid van 18 meter. per minuut, begonnen alle duikcomputers te knipperen en te piepen, enzovoort; we kregen nog net geen elektrische schok. Sommige adviseren de gebruiker om een variabele opstijgsnelheid aan te houden en sommige opstijgsnelheden zijn maar 6 meter per minuut. We kunnen niets meer doen dan de lezer adviseren rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant om hem te vragen welke, als die er al zijn, de noodzakelijke eisen zijn voor het ontwerp van een duikcomputer. Tot men anders wordt geadviseerd door de fabrikant, kun je je het beste houden aan de opstijgprocedures die door de handleiding bij de computer wordt aanbevolen. Afbeelding 3 Vergelijkbare veiligheidsstop bij verschillende niet-decompressieduiken Kan het kwaad? Niet direct. Maar als duikers ten onrechte geloven dat het een effectieve methode voor decompressie is, dan zouden ze misschien een veiligheidsstop kunnen overslaan. De experimenten van de USC Hyperbaric Chamber toonden aan dat een veiligheidsstop waarschijnlijk een even geldig concept is als de wetten van Newton, maar dat een langzamere opstijgsnelheid waarschijnlijk beter kan worden geassocieerd met alchemie

18 GROTDUKEN (Rob Vader) Het laatste weekend staat voor de deur en het is steenkoud. k ben net terug uit Chicago waar het ook de hele dag vroor, maar de Ardennen zijn niet veel beter. Dit laatste weekend moet ik ook nog voor het eten zorgen en aangezien ik niet de beste kok ben, wordt het een pan met snert opwarmen. Dat past goed bij de kou Als we dit weekend door zijn dan mogen Piet en ik ons 'Cavem Divers' noemen. We gaan er voor. Deze keer moeten we ook nog iemand anders meenemen en dus wordt het aanhang-wagentje van Piet achter mijn auto vastgemaakt. Nadat alles is ingeladen rijden we naar het station waar we A an zullen ophalen. Hij heeft geen auto en ik vraag me af hoe hij al zijn spullen meeneemt. Terwijl ik sta te wachten gaat Piet binnen kijken. Even later komt hij terug met iemand en ze duwen beiden een.... winkelwagentje. Daarin liggen zijn spullen en niet zo zuinig ook. Omdat er met de trein geen flessen mogen worden vervoerd, zitten die in een tas verstopt. Dat maakt die tas niet lichter! Maar goed, alles inladen en het wagentje aan de ketting leggen aan een paal. Dat hebben we zondag weer nodig. Op weg! Onderweg gaat het gesprek al snel over de NOB... het is het weekend nadat ik de laatste Onderwatersport heb gelezen, dus de insiders weten het weil n de Ardennen aangekomen blijkt alles bevroren te zijn en hier en er ligt sneeuw. Dat belooft wat. We hebben afgesproken bij de hertlerg en rond een uur of twaalf zijn we compleet. Dit keer zijn we met zeven man, dus dat wordt gezellig als straks die snert zijn uitweg begint te zoeken in de slaapzaal, maar dat is een probleem voor later. Deze zaterdag staat voor het eerst een 'echte' grot op het schema. Tot nu toe hebben we alleen nog maar in groeves gedoken en ik zie er naar uit om in een 'echte' grot te duiken. Na wat zoeken en wegversperringen weghalen komen we op de plaats van bestemming aan. Het blijkt een stroompje te zijn dat uitmondt in een rivier en het komt uit een gat van niet meer dan een halve meter in het vierkant. Het water stroomt ons uit het gat tegemoet, maar dat lijkt geen probleem. Eerst wat koffie en dan worden de buddyteams ingedeeld. Deze keer gaan Piet en ik als tweede team naar binnen en we gebruiken de buddy methode. Dat betekent dat we beiden gebruik kunnen maken van onze eigen set en dat heeft zo zijn voordelen weten we inmiddels. Het is inmiddels ijselijk koud en ik voel hoe mijn voeten steeds kouder beginnen te worden; dat belooft wat! Het eerste paar heeft zich inmiddels aangekleed en daalt af naar het riviertje. Als ze langzaam en met wat moeite (veel ruimte is er niet!) naar binnen zijn gegaan, zien we hun vinnen langzaam verdwijnen in het heldere water. We verwachten dat ze ongeveer 20 minuten weg zullen blijven, maar tot onze verbazing komen na een paar minuten de vinnen alweer terug. Als eerst de voeten terug komen hebben ze blijkbaar geen kans gezien om zich om te draaien en ik bereid me vast voor op een teleurstelling. Als ze op de kant staan blijkt de reden. Eentje durft niet verder te gaan; zijn bril liep vol en hij voelt zich niet zo op zijn gemak en besluit de duik af te breken. Zijn buddy heeft een dubbel uitgevoerde set flessen en kan dus alleen naar binnen. Hij heeft ook al flink wat ervaring en maakt een leuke duik. Het zicht is goed, alleen de lijn die hij gebruikt is niet lang genoeg om achter in de grot tot in de luchtkamer te komen. k denk 'Dat zal mij niet gebeuren' en ik pak mijn kleine haspeltje

19 We wachten even, want de stroming is prima om het zicht weer wat op te krikken. We zien de modder uit het gat stromen en gaan ons aankleden. Omdat de grond bevroren is, pakken we een paar pallets om op te staan. Het is ijselijk koud en ik hoop dat ik niet onderkoeld raak tijdens de duik. k probeer me zo snel mogelijk aan te kleden en sta even later samen met Piet in het water van het riviertje. k ga voorop en maak mijn leeflijn vast aan de al aanwezige gidslijn (een zware elektriciteitskabel). Mijn lamp doet het goed en we gaan naar binnen. k ga op mijn buik in de rivier liggen en kijk door het gat naar binnen. Het is prachtig helder water en ik kan meters ver kijken. Vlak bij de uitgang zwemmen heel wat vissen en dat is voor de verandering ook wel weer eens leuk. Daama trek ik me naar binnen en bevind me in de grot. Het is onwezenlijk. Door zo'n klein gat zijn we een compleet afgesloten ruimte binnen gegaan. Dit is iets (en ik besef het nu extra) dat duidelijk verder gaat dan het recreatieve duiken. k zwem naar achter de grot in en probeer zo min mogelijk stof op te warrelen (helaas tevergeefs). Na een paar meter voel ik dat mijn arm blijft haken en ik kijk achterom. Mijn leeflijn die met een carabine vast zit aan de gidslijn in de grot, is blijven haken achter een ankerpunt. k stop en draai me om om mijn leeflijn over te zetten tot voorbij het ankerpunt. Je kunt je wel voorstellen wat dit voor het zicht betekent! Maar we gaan dapper verder en ik besef plotseling dat ik helemaal niet oplet of Piet me wel volgt... minpuntenl! k kijk achterom en zie hem niet. k wacht even en wil al teruggaan maar dan zie ik zijn drie lampen naar mij toekomen. nmiddels heb ik een belangrijke beslissing genomen: ik vertrouw niet meer op een buddy in dit soort grotten (het is er trouwens ook veel te nauw voor). Grotduiken is in principe in je eentje duiken en dat is iets waar ik mijn materiaal op zal moeten aanpassen: twee automaten, aangesloten op twee aparte eerste trappen, die je ook nog zelf kunt bedienen. k zie helaas ook de kassa weer rinkelen! nmiddels is Piet bij me aangekomen en we zwemmen verder. k doe echt mijn best om niet te veel rotzooi te maken, maar af en toe moeten we door zulke nauwe doorgangen, dat het me echt niet lukt. Uiteindelijk komen we aan op het punt waar de aanwezige lijn in de diepte verdwijnt door een te klein gat (of je zou je set af moeten doen en erachteraan zwemmen en daar voel ik niet zo veel voor!) naar een diepte van 50 meter. k besef inmiddels dat ik voor de eerste keer meemaak dat ik tijdens het duiken mezelf warmer voel worden. Later bleek dat bij meerderen zo te zijn en dat is dan weer het voordeel van zo'n grot. k maak mijn haspel vast aan het punt waar de lijn afdaalt en ga verder naar achter en omhoog. Even later slaan Piet en ik in de achterste luchtbel. Ook hier blijkt weer een grapjas ons te zijn voor geweest. Er staat een plastic buste en ik hoor dat nadat het derde paar is geweest er een paar modderige handen staan op strategische plaatsen. Het is tijd om weer terug te gaan. Het zicht is hopeloos slecht geworden en ik heb flink wat moeite om mijn haspel weer los te maken. Maar tja, 95 dollar is toch wel veel geld. Uiteindelijk lukt het en ik zie geen hand meer voor ogen. Gelukkig heb ik mijn leeflijn vastgekoppeld aan de gidslijn en ik zwem naar buiten. Na een paar meter merk ik dat ik niet meer verder kan. Voor me en naast me zitten rotsen waar ik niet omheen kan. Hoe kan dit? Een licht gevoel van paniek maakt zich van me meester. k kan het goed onderdrukken en besef dat er toch echt een uitgang moet zijn als ik de lijn maar volg! k probeer rustig na te denken om te achterhalen wat er gebeurd is, want het is duidelijk dat ik hier niat verder kan. k moet zelfs oppassen dat ik niet echt vast kom te zitten. Dan schiet het me te binnen: ik heb vergeten om mijn leeflijn aan mijn andere pols vast te en dus in het te smalle gedeelte van de doorgang probeer te duiken. Dit stelt me gerust en ik verzet mijn laeflijn. Dan gaat het ineens weer prima

20 k zie in de verte dat Piet me al een beetje tegemoet komt en lichtsignalen geeft. k beantwoord ze en samen gaan we naar buiten. Het was een zeer geslaagde duik en een bijzondere ervaring. Snel omkleden, want buiten is het niet warmer geworden Nadat het derde paar het water is in geweest, gaan we weer op weg naar de herberg. k mag deze keer iedereen van eten voorzien en na een poosje is het gasstel (en de tegels er omheen) bedekt met flink wat snertspetters (lastig hoor die exploderende snert vulkaantjes). Die avond komen we weer als onvermijdelijk op de NOB. DSA heeft namelijk te horen gekregen dat ze niet zullen worden geaccepteerd als club bij de NOB omdat iemand van de Nederlandse Speleologische Vereniging bezwaar heeft ingediend omdat de naam ooit vroeger is gebruikt door een werkgroep die ter ziele is. We vermoeden dat er meer achter zit, zoals de NOB die bezig is zelf een cursus grotduiken op te zetten. De vraag ligt heel duidelijk op tafel of de NOB wat te bieden heeft aan DSA, of dat het misschien verstandiger is om ons aan te sluiten bij een intemationale grotduikers vereniging. We zien wel op de komende ledenvergadering (bij iemand thuis, dat is het voordeel van een kleine club). De volgende dag wordt doorgebracht in een paar zeer mooie druip steengrotten. Deze keer geen touwenwerk, want dit wordt beschouwd als een horizontale grot. k sta opnieuw versteld van de gaatjes waar we ons doorheen wurmen, maar het is vaak de moeite waard en we zien prachtige stalactieten en stalagmieten. Dan is het tijd om het weekend en de cursus af te sluiten. We krijgen allemaal een brevet en mogen ons nu 'Cavem Diver' noemen, althans binnen DSA, want daarbuiten is het niet erkend, maar dat is niet zo'n probleem. A met al is ons grotduikavontuur voorlopig ten einde. n het voo aar gaan we vast nog wel een paar keer, maar dan moeten we onze spullen wel wat aanpassen. Het is echt de moeite waard geweest. VOOR JOU GELEZEN... (Rob Vader) Toedienen van zuurstof tijdens Eerste Hulp (1) n een tweetal artikelen zal ik dieper ingaan op het toedienen van zuurstof bij de eerste hulp na een duikongeval. Deze artikelen kunnen natuurlijk nooit de training in het gebruik van de zuurstofset vervangen en ik wil je dan ook van harte aanbevelen om een keer de cursus van Divers Alert Network (DAN) te volgen als die wordt aangeboden. Helaas zijn we niet in staat om die door onze eigen instructeurs te laten geven. Toch hebben een aantal van ons deze cursus al gevolgd en waren er enthousiast over. Als er voldoende belangstelling bestaat vanuit de vereniging, dan kunnen we natuurlijk wel iemand laten komen of met een groepje ergens anders de cursus volgen. Laat het mij of Eric even weten. Ook kun je natuurlijk bij een duik van Lulra eens een keer naar de zuurstofset kijken en hem aansluiten. k denk dat dat voor de meesten van ons wel weer eens een keer nodig is. Denk eraan dat je in een werkelijke ongevalssituatie niet is staat bent om even te mogen oefenen. Het artikel komt uit The Undersea Joumal (het blad van PAD), 3de kwartaal 1994 en is geschreven door een autoriteit op duiken; John Lippmann. k zal dat in twee stukken publiceren; eentje over zuurstof en zijn functie; het tweede over de beschikbare materialen en systemen. Als derde zal ik een stuk maken over de procedures voor het toedienen van zuurstof, maar dat moet ik nog opzoeken. Rob Vader Rob Vader 34 35

Advanced Open Water Diver. Diepduiken

Advanced Open Water Diver. Diepduiken Advanced Open Water Diver Diepduiken DIEPDUIKEN Activiteiten en doelstellingen Reglementen Apparatuur Technieken Stikstofnarcose Decompressieziekte Activiteiten en doelstellingen Waarom NIET diep duiken?

Nadere informatie

De digitale LUTERATUUR

De digitale LUTERATUUR UITGAVE 9 JAARGANG 2 De digitale LUTERATUUR 20 oktober 2011 In dit nummer Van de redactie. Herfstvakantie jeugdopleidingen Trainingsgroep dinsdagavond rescue herhalingen De evenementenkalender Van de redactie.

Nadere informatie

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Hallo Buddyfishen, Nieuwsbrief 2012-03 Hier is weer een update van de activiteiten. Wat hebben we gedaan; Cursussen; Inrichten duikschool; Op dit moment zijn we druk bezig

Nadere informatie

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken

Advanced Open Water Diver. Multilevelduiken Advanced Open Water Diver Multilevelduiken MULTILEVEL DUIKEN Theorie Opstijgprocedures Nooddecompressie Apparatuur Gevaren Plannen Theorie Introductie Multilevel duiken is een techniek om op een veilige

Nadere informatie

Dive Guide - Science of Diving - Divemaster

Dive Guide - Science of Diving - Divemaster Dive Guide - Science of Diving - Divemaster Dive Guide Minimale leeftijd: Aantal duiken bij begin: Aantal duiken voor brevet: 18 jaar 40 (25 uur) 50 (32 uur) Specialty Science of Diving Minimum leeftijd

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Informatie Welkom... 2 Opleidingen... 2 Duikuitrusting... 5 Contributie, lidmaatschap NOB en kosten opleiding... 7 Contact... 8

Informatie Welkom... 2 Opleidingen... 2 Duikuitrusting... 5 Contributie, lidmaatschap NOB en kosten opleiding... 7 Contact... 8 Informatie 1 Welkom... 2 2 Opleidingen... 2 2.1 Opleidingseisen... 2 2.2 Duikmedische keuring... 2 2.3 Welke opleidingen kan ik volgen... 3 2.4 1*-Opleiding... 4 2.5 2*-Opleiding... 5 2.6 3*-Opleiding...

Nadere informatie

Sportduiken met Nitrox

Sportduiken met Nitrox Sportduiken met Nitrox Het vookomen van medische problemen Overwegingen voor de uitrusting Inhoudsopgave Het voorkomen van medische problemen...1 Overwegingen voor de uitrusting voor duiken met Nitrox...

Nadere informatie

Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen

Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen Informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen September 2013 Correspondentieadres OSV Albatros Reigerskamp 630 3607 JL Maarssen 06 38 22 36 08 www.osvalbatros.nl duikalbatros@gmail.com 1.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Hallo Buddyfishen, Nieuwsbrief 2012-02 Hier is weer een update van de activiteiten. Wat hebben we gedaan; Cursussen; IDC; Op dit moment zijn we heel druk met de groep die

Nadere informatie

De drie sporten die bij de NOB horen, zijn: duiken, onderwaterhockey en vinzwemmen.

De drie sporten die bij de NOB horen, zijn: duiken, onderwaterhockey en vinzwemmen. Spreekbeurt De NOB De NOB is de. Dit is net zoals je bij voetbal de KNVB hebt, bij tennis de KNLTB en bij atletiek de KNAU. De regelt dus veel dingen voor mensen die onderwatersport beoefenen. De NOB is

Nadere informatie

Delphinus. Sportduiken bij duikvereniging. Delphinus

Delphinus. Sportduiken bij duikvereniging. Delphinus Duikvereniging Delphinus Sportduiken bij duikvereniging Delphinus Duikvereniging Delphinus 2 Een duikopleiding Duiken bij Delphinus Je hebt belangstelling om te (leren) duiken bij onze vereniging. Deze

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

SSI Instructeur - Dive Control Specialist

SSI Instructeur - Dive Control Specialist SSI Instructeur - Dive Control Specialist Opleidingskenmerken Minimale leeftijd: Aantal duiken bij begin DiveCon Aantal duiken bij begin ITC Aantal duiken bij begin IE 18 jaar 60 duiken (40 uur) 75 duiken

Nadere informatie

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Hallo Buddyfishen, Nieuwsbrief 2010-08 Hallo allemaal. Nu wij weer druk bezig zijn met de duik(vakantie)planning komen ook de reisverslagen binnen van onze leden. Allereerst

Nadere informatie

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM Hyperventilatie Hyperventilatie betekent een te snelle en/of een te diepe ademhaling. Wat is ademhalen? Door middel van de borstkas en de buikspieren ademen wij lucht in en

Nadere informatie

Nieuwsbrief #8, augustus Inhoud

Nieuwsbrief #8, augustus Inhoud Inhoud Duikers en snorkelaars Cursus van de Maand: Diep duik specialty Even voorstellen; Henk van Gijzen Island Diving staff-leden geslaagd Voorinschrijving Duikreis medio november 2008 Dagtrip 28 september:

Nadere informatie

Dive Guide - Science of Diving - Divemaster. Opleidingskosten Dive Guide Opleiding + 399,- Specialty Science of Diving = 170,-

Dive Guide - Science of Diving - Divemaster. Opleidingskosten Dive Guide Opleiding + 399,- Specialty Science of Diving = 170,- Dive Guide - Science of Diving - Divemaster Dive Guide Minimale leeftijd: 15 jaar Minimale leeftijd professional 18 jaar Aantal duiken bij begin: 40 (25 uur) Aantal duiken voor brevet: 50 (32 uur) Specialty

Nadere informatie

5 jaar jubileum! Duikschool ONE2DIVE

5 jaar jubileum! Duikschool ONE2DIVE Januari Nr 8 - Februari 2013 www.one2dive.nl www.one2diveshop.nl one2dive@gmail.com Nieuwsbrief 5 jaar jubileum! Duikschool ONE2DIVE 1 januari 2013, de dag dat we als Duikschool ONE2DIVE Oosterhout 5 jaar

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

Als je meer wil weten over duiken in het algemeen kun je op Internet terecht bij:

Als je meer wil weten over duiken in het algemeen kun je op Internet terecht bij: Info-pakket In dit bulletin willen wij graag globale informatie geven over de KLM Flying Divers. Meer gedetailleerde informatie met activiteiten, foto's, routebeschrijvingen en verhalen van de leden vind

Nadere informatie

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Hallo Buddyfishen, Nieuwsbrief 2012-05 Het is weer FEEST!!!!!!! In deze nieuwsbrief; Sealand Diving en Buddyfish hebben een eigen Course Director Vanaf nu is Sealand Diving

Nadere informatie

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief

Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Duikschool Buddyfish Nieuwsbrief Hallo Buddyfishen, Nieuwsbrief 2012-07 Terugkijkend op een fantastisch geslaagd openingsfeest gisteravond, voelt mijn lijf aan alsof ik een dag in een achtbaan heb gezeten.

Nadere informatie

Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC

Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC Inschaling / cross-over van brevetten naar NOB / MOC In de wereld zijn verschillende opleidingsinstellingen die officieel erkend worden. De twee grootste zijn PADI en CMAS/NOB, waarin de NOB de Nederlandse

Nadere informatie

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hyperventilatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hyperventilatie Wanneer u gespannen bent of angstig, kunnen verschillende lichamelijke klachten ontstaan. Eén van die klachten is hyperventileren. Hyperventileren wil zeggen dat u te snel of te diep ademt.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie Dit kan ook geen kwaad, maar kan wel leiden tot een aantal verschijnselen als: Benauwd gevoel, kortademigheid; krop in de keel; droge mond; strak gevoel rond de mond; prikkelingen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Mijn spreekbeurt gaat over: leren sportduiken

Mijn spreekbeurt gaat over: leren sportduiken Mijn spreekbeurt gaat over: leren sportduiken Waarom dit onderwerp? Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: Ik vind het een leuk en interessant onderwerp Ik vind de onderwater natuur erg leuk Ik snorkel graag

Nadere informatie

Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe. 2. Geschiedenis. 3. Wat heb je nodig. 4.Wat kun je allemaal zien

Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe. 2. Geschiedenis. 3. Wat heb je nodig. 4.Wat kun je allemaal zien Inhoud: 1. Waarom ik mijn spreekbeurt over duiken doe 2. Geschiedenis 3. Wat heb je nodig 4.Wat kun je allemaal zien WAAROM Ik mijn spreekbeurt over duiken doe Ik heb dit onder werp gekozen omdat mijn

Nadere informatie

4. Plan je duik en duik je plan

4. Plan je duik en duik je plan Leve de Zeel Inleiding Hoofdstuk 1. De eerste kennismaking 15 Je eerste uitrustingsstukken Duikmasker Snorkel Vinnen Loodgordel Persluchtfles Trimvest Automaat en octopus Je eerste duik Je eerste duik

Nadere informatie

12 m. Gebruiksaanwijzing. 14 m. 16 m. 18 m. Recreational. Dive Planner. 20 m. Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC.

12 m. Gebruiksaanwijzing. 14 m. 16 m. 18 m. Recreational. Dive Planner. 20 m. Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC. 12 m Gebruiksaanwijzing 14 m 16 m Recreational Dive Planner Dutch Edition DISTRIBUTED BY INTERNATIONAL PADI, INC. 18 m 20 m Recreational Dive Planner Gebruiksaanwijzing Distributed by International PADI,

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Praktijklessen 3*-duiker

Praktijklessen 3*-duiker Praktijklessen 3*-duiker Naam: Pagina 1 van 11 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor het brevet 3*-duiker

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

SSI Instructeur - Dive Control Specialist

SSI Instructeur - Dive Control Specialist SSI Instructeur - Dive Control Specialist Opleidingskenmerken Minimale leeftijd: Aantal duiken bij begin DiveCon Aantal duiken bij begin ITC Aantal duiken bij begin IE 18 jaar 60 duiken (40 uur) 75 duiken

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Hallo Scyllusleden. De eerste buitenduik in 2012

Hallo Scyllusleden. De eerste buitenduik in 2012 Hallo Scyllusleden Dit is alweer de laatste infora van dit duikjaar. Veel cursisten hebben hun duiken in De Langspier afgerond. De Seals hebben hun cursus in het zwembad afgesloten. En aan de conditie

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Instructor development Info brochure 2015

Instructor development Info brochure 2015 Instructor development Info brochure 2015 IN SAMENWERKING MET Lesgevers: Assistent Instructor Cursus Jean- Paul Dhondt, Padi IDC Staf Instructor IDC (OWSI) Cursus John Bolle, Padi Course Director Contact:

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen

Open Water Diver. Voorkomen en behandelen van problemen Open Water Diver Voorkomen en behandelen van problemen VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN PROBLEMEN Inleiding Redding aan de oppervlakte Herkennen van problemen Helpen van een andere duiker Probleem behandeling

Nadere informatie

De digitale LUTERATUUR

De digitale LUTERATUUR UITGAVE 6 JAARGANG 3 De digitale LUTERATUUR 27 juni 2012 In dit nummer Van de voorzitter. Dinsdagavond buitenduiken. Verslag van het rescueweekend. Het Lutravontuur 2012. Roofvogelworkshop. PR stickeractie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Rebreather duiken bij Scubido: Poseidon MKVI en SE7EN

Rebreather duiken bij Scubido: Poseidon MKVI en SE7EN 1 Rebreather duiken bij Scubido: Poseidon MKVI en SE7EN Rebreather duiken leer je bij Scubido op de Poseidon MKVI en SE7EN ECCR rebreather. Scubido leidt op volgens het PADI rebreather opleidingssysteem.

Nadere informatie

Duikvereniging. Het Rooie Paerd. Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER

Duikvereniging. Het Rooie Paerd. Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Blad 1 van 5 TOELICHTING OP ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER Enkele aandachtspunten betreffende opgave lidmaatschap op dit informatieformulier: * Verzoek tot toelatingsformulier en de éénmalige machtiging

Nadere informatie

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verkeerde manier van ademhalen. Hyper betekent

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Intro. Er komen dus twee veranderingen:

Intro. Er komen dus twee veranderingen: Intro Er komen dus twee veranderingen: - - De ene verandering die heeft dus te maken met het wijzigen van de abonnementen En de andere verandering heeft betrekking op dat je iets meer kunt doen met de

Nadere informatie

FAQ HULPVERLENING DUIKEN

FAQ HULPVERLENING DUIKEN FAQ HULPVERLENING DUIKEN Inhoud Hulverlening duiken?... 2 Cursus BLS?... 2 Cursus WOUNDCARE?... 3 Cursus OIGEN PROVIDER?... 3 Cursus RESCUE DIVER?... 4 Vrijstellingen voor de cursus?... 4 Waar kan ik cursussen

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Hallo Duikschoolbuddy s,

Hallo Duikschoolbuddy s, Hallo Duikschoolbuddy s, Nieuwsbrief 2015-02 Hier onze nieuwsbrief met nieuws over duiken in en rond Duikschool.nl en omstreken. Veel lees plezier. Wat hebben we gedaan? Afgelopen maand hadden we de Noordzee

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport.

Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. Duiken Ik houd mijn spreekbeurt over duiken omdat ik het een leuk onderwerp vind en mijn vader en moeder ook hebben gedoken. Duiken is een onderwatersport. De Geschiedenis Het begon allemaal dat mensen

Nadere informatie

informatiebrochure Vianen Onderwatersportvereniging ALBATROS Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp JL Maarssen

informatiebrochure Vianen Onderwatersportvereniging ALBATROS Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp JL Maarssen informatiebrochure Onderwatersportvereniging ALBATROS Vianen Juni 2016 Correspondentieadres: OSV Albatros Reigerskamp 630 3607 JL Maarssen 06 38223608 www.osvalbatros.nl duikalbatros@gmail.com Inhoud 1.

Nadere informatie

Beste sportvissers / Leden en bezoekers,

Beste sportvissers / Leden en bezoekers, Beste sportvissers / Leden en bezoekers, Na het succes van onze eerste nieuwsbrief die is verschenen op 1 mei 2008 waar we trouwens veel leuke reacties over hebben ontvangen, zijn we aan onze 2 e editie

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Gecontroleerde afdaling in het blauw

Gecontroleerde afdaling in het blauw Gecontroleerde afdaling in het blauw Doel: de cursist kan op een beheerste, kalme wijze afdalen met een buddy. Bij deze afdaling wordt geen referentie zoals een bodem of een lijn gebruikt. Dit noemen we

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Grote opkomst infoavond duikvakantie Kroatië

Grote opkomst infoavond duikvakantie Kroatië November 2011 Nr 11 www.one2dive.nl one2dive@gmail.com Duncan van Vliet 0162-431185 06-24744130 Jan Loeff 06-54924740 Belangrijke telefoonnummers zet ze in je logboek Grote opkomst infoavond duikvakantie

Nadere informatie

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar.

Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. WELCOME TO CANADA Eindelijk ben ik in Canada voor langere tijd na de 1e keer in januari 2008 en vervolgens 1x per jaar. 7-11-2010 Bij aankomst Toronto moest ik mijn werkvergunning afhalen, maar omdat het

Nadere informatie

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok

Het vreemde paard van Sinterklaas. door Nellie de Kok Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok 1 Het vreemde paard van Sinterklaas door Nellie de Kok Samenvatting Als Sinterklaas in Nederland aankomt, wil hij dat Piedewiet zijn paard, Americo

Nadere informatie

Concreet: laad het paard af om te rijden, geen contact met andere paarden, ook de ruiter niet en na het rijden rechtstreeks terug naar de trailer.

Concreet: laad het paard af om te rijden, geen contact met andere paarden, ook de ruiter niet en na het rijden rechtstreeks terug naar de trailer. Beste leden, Voor jullie weer een nieuwe nieuwsbrief, met nieuws en ouds! Rhinopneumonie Zoals jullie allemaal wellicht al weten hebben we de lessen hervat nadat de KNHS meldde dat er na zaterdag 3 maart

Nadere informatie

Open Water Diver FYSICA. Aanpassing aan de onderwaterwereld

Open Water Diver FYSICA. Aanpassing aan de onderwaterwereld Open Water Diver FYSICA Aanpassing aan de onderwaterwereld INHOUD Dichtheid Zicht Geluid Warmte Beweging Ademhaling DICHTHEID Onder water is zien, horen, warm blijven, bewegen en ademhalen helemaal anders

Nadere informatie

Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!)

Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!) Nieuwsbrief 3 2014 Cursus Duiker Hulpverlener (ook voor niet-duikers!) Locatie: Cultureel Centrum, De Werf, Molenstraat, 9300 Aalst (zie www.ovos.be). Aanvang: De lessen starten telkens om 20.00 uur (tot

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

..Module Diepduiken.. Diepduiken. Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg. Manta 2*

..Module Diepduiken.. Diepduiken. Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg. Manta 2* Diepduiken Rocco Schimmel & Diana van den Wollenberg 1 Agenda Waarom diep(er) duiken? Risico s van diep(er) duiken Risico s verkleinen Tabellen Luchtberekening Materiaal 2 Risico s van diep(er) duiken

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving Glass Christmas Edition Voor wielrennen was het... Alies: Ik heb een schoenen verslaving Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË Inhoudsopgave Pagina: Even voorstellen 4-5 Ik heb een schoenen

Nadere informatie

Van Overloon naar de Christinehoeve.

Van Overloon naar de Christinehoeve. Van Overloon naar de Christinehoeve. Carnavalsbeeld in Overloon. Ons eten bij de Heksenboom. Het eten is goed, de bediening heel attent en aardig, de lucht is weer blauw aan het worden en kinderen van

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest.

Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding op een competentietest. Deze presentatie is voor personen die in het bezit zijn van een reanimatie diploma. Doel van deze presentatie: het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot de reanimatie en als voorbereiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt.

U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt. Hyperventilatie Inleiding U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt. Ademhaling Om te kunnen ademen gebruiken

Nadere informatie

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g Van de voorzitter. Beste hondenliefhebber (ster) 1 ste kwartaal 2014 Het nieuwe jaar is alweer 2 maanden oud. De lessen zijn weer in

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster

SIGMA Vademecum DUIKER 3-STER. SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Duiker 3-ster DUIKER 3-STER SIGMA Vademecum Page 1 of 7 Inhoud 1 Profiel...3 2 Conformiteit...3 3 Doelstelling...3 6 Inhoud van de opleiding...4 6.1 Theorie...4 6.2 Zwembad...5 6.3 Buitenwater...5 7 Homologatie van

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Luteratuur. Bestuur Voorzitter. Penningmeester. Secretariaat. Redactie Marty Linnemans. Redactie-adres: Redactle-emait: Internet-adres: lutrafoon:

Luteratuur. Bestuur Voorzitter. Penningmeester. Secretariaat. Redactie Marty Linnemans. Redactie-adres: Redactle-emait: Internet-adres: lutrafoon: Luteratuur nr 6-2002 LUTERATUUR Bestuur Voorzitter Jeroen Blommaart Secretaris Eric Derksen Penningmeester Oick den Ouden Bestuurslid Jeugdopleidingen Paddy Reijnders Bestuurslid Volw. Opleidingen Mark

Nadere informatie