Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok"

Transcriptie

1 Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok Stichting LomboX, Utrecht, 4 juni 2003

2 1. Inleiding 1.1 Haalbaarheidsonderzoek LomboX onderzoekt de haalbaarheid van een draadloos netwerk ten behoeve van de bewoners van Lombok. Onderdeel van het onderzoek is het opstellen van een technisch ontwerp op basis waarvan een businessplan kan worden ontwikkeld. Voor het technisch ontwerp heeft LomboX keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste functionaliteiten in het netwerkmanagement. Hieronder vallen zaken als beveiliging, authenticatie, administratie, netwerkdiensten en interferentiebeperking. In deze rapportage wordt ingegaan op de gemaakte keuzes ten aanzien van het netwerkmanagement. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beveiliging (hoofdstuk 2); Administratie (hoofdstuk 3); Netwerkdiensten (hoofdstuk 4); Toekomstige aandachtspunten netwerkmanagement (hoofdstuk 5); Bronnen (hoofdstuk 6). 1.2 Doelstelling Stichting LomboX wil in 2003 een WiFi-net realiseren voor de bewoners van Lombok. LomboX doet dit met de volgende doelstellingen: Het stimuleren van de economische en sociale kwaliteiten van Lombok; Het stimuleren van de vraag naar en het gebruik van breedbandinternet door de bewoners om zodoende de aanleg van een glasvezelnet in Lombok op de middenlange termijn rendabel te maken; Het realiseren van een eigen netwerk voor het aanbieden van specifieke content voor bewoners van Lombok op basis van de succesvolle wijkwebsite 1.3 Werkwijze Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts (VKA, Simac, Cisco, Kersentuin), discussies op internet en diverse fora, weblogs, nieuwsartikelen op internet en het bezoek aan het WLAN Event op 22 en 23 mei in Londen (hier spraken o.a. Stephen Lowe, voorzitter van de Broadband Wireless Association, Carlos Gomez Gallego betrokken bij Zamora (Spanje), de eerste stad in Europa met een dekkend draadloos netwerk en 2

3 Robert Seren, CEO van Radionet een bedrijf uit Finalnd met veel ervaring op het gebied van City-wide draadloze netwerken). Bij het opstellen van deze rapportage is het Programma van Eisen voor het draadloze netwerk in Lombok uitgangspunt geweest. In het kort zijn dit de volgende: 1. Breedbandig netwerk 2. Eenvoudig netwerkmanagement 3. Echt draadloos 4. Eigen lomboknet Veiligheid op basis van beschikbare protocollen 7. Haalbare businesscase Zie het document Programma van Eisen WiFi-net Lombok, versie 2, 22 april

4 2. Beveiliging 2.1 Eisen Over de beveiliging van draadloze netwerken wordt veel gesproken. Zogenaamde Wardrivers laten regelmatig in de media zien hoe makkelijk het is om een draadloos bedrijfsnetwerk op te pikken en gegevens af te luisteren. Voor het WiFi-net in Lombok zijn de volgende eisen gedefinieerd met betrekking tot de beveiliging: de bewoners moeten veilig kunnen inloggen op het netwerk, zonder dat hun internetverkeer door derden uit de lucht kan worden gehaald; het netwerk is alleen toegankelijk voor deelnemers. Deelnemers kunnen alleen toegang krijgen tot het netwerk met toestemming van de beheersorganisatie; het netwerk is op de uplink naar het internet beschermd tegen hackers die vanuit internet het netwerk willen benaderen; de centrale webserver is beveiligd tegen hackers; Toelichting: Het WiFi-net in Lombok zal geen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten zoals veel bedrijfsnetwerken. Hierdoor is de noodzaak van een zwaar beveiligd netwerk beperkt. Echter, aangezien de gebruikers het internetverkeer vaak gebruiken voor bijvoorbeeld online betalingen, internetbankieren en correspondentie met een privé-karakter dient het draadloze verkeer tussen deelnemer en zender beschermd te zijn tegen het afluisteren door onbevoegden. Naast het beschermen van het draadloze dataverkeer is het tevens van belang om het netwerk af te schermen voor personen zonder toegang. Dit is van belang voor de kwaliteit van het netwerk en de geloofwaardigheid richting de (betalende) deelnemers. Het netwerk moet om die reden goed beveiligd zijn tegen zowel zowel goed- als kwaadwillende personen die via het WiFi-net Lombok toegang willen krijgen tot internet, de netwerkserver en/of de computers van de deelnemers. 2.2 Encryptie De versleuteling (encryptie) van draadloze netwerken is het belangrijkste aandachtspunt in de discussie over de beveiliging van draadloze netwerken. Encryptie betekent dat het draadloze netwerkverkeer wordt versleuteld en 4

5 alleen leesbaar is voor de zender en ontvanger die de sleutel beheren. Veel (beginnende) gebruikers hebben geen enkele encryptie op het netwerk. Hierdoor kan elk persoon met een PDA of laptop inloggen op het netwerk en de aanwezige data en het dataverkeer bekijken. Alleen het dataverkeer dat via internet voorzien is van encryptie (https) zoals internetbankieren en online-creditcard betalingen is in die situatie beschermd. De eerste netwerken op basis van b-standaard waren voorzien van encryptie op basis van WEP (Wired Equivalent Protocol). De WEP encryptie zorgt ervoor dat personen die het draadloze dataverkeer oppikken eerst de encryptiesleutel moeten kraken voordat de onderliggende gegevens zichtbaar worden. De encryptie van WEP is vorig jaar verbeterd door het vergroten van de encryptiesleutel (van 40k naar 128k). Daardoor is het moeilijker geworden om de encryptie te doorbreken. Om een 128k-encryptie te breken heb je krachtige computers nodig, behoorlijk wat verstand van encryptie en een aaneengesloten periode van ongeveer een uur om de encryptie te kraken. Omdat met name veel grote bedrijven dit nog een onprettig idee vinden is er hard gewerkt aan opvolgers van de WEP-encryotie. Deze opvolgers van WEP komen in 2003 beschikbaar. Kort geleden is de WiFi Protected Acces (WPA) beschikbaar gekomen. WPA is een geavanceerde versie van WEP en een voorloper op de ibeveiligingsstandaard die eind dit jaar wordt vastgesteld. WPA legt een extra encryptie-laag over de reeds aanwezige WEP-encryptie. Het breken van de encryptie wordt daardoor velen malen moeilijker. WPA is gebaseerd op het Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Keuze Wifinet Lombok Voor de proefopstelling van het WiFi-net Lombok is een encryptie met de 128k WEP-encryptie voldoende. Gezien het beperkte aantal gebruikers en de bestaande encryptie op internetbankieren en online creditcardbetalingen biedt 128k WEP voldoende bescherming. Indien beschikbaar in de gebruikte apparatuur zal worden geëxperimenteerd met de geavanceerdere WPAstandaard. Voor de opschaling van het netwerk wordt minimaal WPA en indien reeds beschikbaar uitgegaan van een i-netwerkbeveiliging. Gezien het groter aantal gebruikers, de professionalisering en de betrouwbaarheid van het netwerk wordt bij de opschaling gestreefd naar een hoger beveiligingsniveau dan WEP-beveiliging. De i-standaard wordt eind 5

6 2003 verwacht en wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe beveiligingsstandaard voor WiFi-netwerken. 2.3 Authenticatie Om misbruik van het draadloze netwerk en hacken te voorkomen wordt steeds vaker authenticatie als middel ingezet. Authenticatie zorgt ervoor dat alleen geregistreerde deelnemers het netwerk kunnen zien en op het netwerk kunnen inloggen. Er zijn verschillende vormen van authenticatie toepasbaar. Authenticatie op basis van het MAC-adres (Media Acces Control) betekent dat er op het accespoint de fysieke adressen van de computers (MACadressen) zijn ingevoerd. Alleen computers wiens MAC-adres is ingevoerd krijgen toegang tot het netwerk. Geavanceerdere authenticatie gebeurt op basis van de protocollen EAP (Extensible Authentication Protocol) en RADIUS (Remote Authentication Dail-In Service). Bij deze protocollen wordt niet alleen het MAC-adres gecontroleerd, maar moet de gebruiker tevens inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiervoor wordt op de centrale netwerkserver een gebruikersdatabase beheerd. Keuze Wifinet Lombok In het proefproject wordt gebruik gemaakt van MAC-adres-authenticatie. Dit biedt in combinatie met de WEP-encryptie voldoende beveiliging. In de opschaling van het project wordt er een centrale gebruikersdatabase opgezet. Hiermee kan de authenticatie worden verbeterd en kan een nauwkeurige gebruikersdatabase worden beheerd. 2.4 Firewall Zowel de uplink naar het internet als de centrale netwerkserver moeten worden beschermd tegen ongewenste indringers. Om beide te beveiligen is de installatie van een firewall noodzakelijk. De uplink naar het internet kan gebruikt worden door hackers om via het internet in te breken op het draadloze netwerk en zich toegang te verschaffen tot computers van gebruikers en/of de centrale netwerkserver. Daarnaast dient te worden voorkomen dat de gebruikers van het netwerk eenvoudig de centrale netwerkserver kunnen hacken en de daar aanwezige data kunnen beschadigen of verwijderen. 6

7 Om beide zaken af te dekken is de plaatsing van een firewall noodzakelijk. De firewall kan zowel softwarematig als hardwarematig worden ingericht. Zo zijn er accespoints met ingebouwde softwarematige firewalls en kunnen netwerkservers met geïntegreerde firewall worden geleverd. Het netwerk kan tevens fysiek beschermd worden door het plaatsen van een firewall-apparaat dat zowel de uplink als de netwerkserver bewaakt. Keuze Wifinet Lombok Voor het proefproject wordt afhankelijk van de functionaliteiten van de accespoints en netwerkserver gekozen voor een softwarematige of fysieke firewalloplossing. Op basis van de ervaringen met de firewall in het proefproject en de aanwezige betaalbare oplossingen wordt voor de opschaling een definitieve keuze gemaakt. 7

8 3. Administratie 3.1 Inleiding Het beheer van de administratie is een belangrijk aandachtspunt in de opzet van het draadloze netwerk in Lombok. Het volledig uitbesteden van de administratie zou dusdanig hoge kosten met zich mee brengen dat de abonnementkosten te hoog worden. Daarmee zou het doel van het WiFi net (het realiseren van hoogwaardig snel internet voor àlle bewoners) in gevaar kunnen komen. Om die reden wordt in het proefproject en in de beginfase van de opschaling gewerkt met een oplossing waarbij LomboX zelf de administratie en billing kan organiseren. In dit hoofdstuk worden in het kort de keuzes ten aanzien van de administratie toegelicht. 3.2 Ledenadministratie De opzet van de gebruikersorganisatie van de deelnemers aan het draadloze netwerk is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een sportvereniging. De deelnemers betalen met vaste regelmaat een bijdrage en krijgen in ruil daarvoor toegang tot bepaalde diensten zonder winstoogmerk. In het proefproject is er nog geen sprake van abonnementsgelden, echter zodra het proefproject afloopt en wordt voortgezet moeten de deelnemers gaan betalen voor het gebruik van het netwerk. Deze administratie van betalingen kan veel tijd en/of geld kosten. Keuze Wifinet Lombok LomboX kiest ervoor om de betalingen van de abonnementsgelden via automatische incasso uit te laten voeren. Automatische incasso is de betalingsvorm met de minste handelingen. Betaling via incasso is dan ook voorwaarde voor bewoners om deel te kunnen nemen aan het netwerk. Incasso vraagt uiteraard controle op de binnengekomen betalingen. Om deze controle-inspanning tot een minimum te beperken wordt er afhankelijk van de uiteindelijke hoogte van het abonnementsbedrag besloten tot een lage incassofrequentie. Een jaarlijkse of halfjaarlijkse incassofrequentie heeft daarbij vanuit administratieve oogpunten de voorkeur. Echter indien deze bedragen te hoog worden dan zal er gekozen worden voor een incasso per kwartaal. 8

9 De incassobetaling wordt streng gehandhaafd. Wanneer een incasso binnen een periode van twee maanden niet kan worden afgeschreven dan wordt de gebruiker afgesloten van toegang tot het netwerk. Om de administratie op te zetten en de incasso uit te voeren investeert LomboX in een boekhoudprogramma met telebankiermogelijkheden zoals Informer Ledenadministratie of Exact. In het boekhoudprogramma moeten zowel de NAW-gegevens als de incasso s eenvoudig te beheren en te controleren zijn. 3.2 Beheer administratie Globaal is het beheer van de administratie beperkt tot het muteren van gebruikers in het boekhoudprogramma, het controleren van betalingen en het muteren van gebruikers in de authenticatieserver. Naar verwachting kost dit één tot twee dagen per maand. Keuze WiFinet Lombok Gezien het beperkte aantal deelnemers en de lage incassofrequentie is de beheerstaak in de beginfase van de uitrol van het draadloze netwerk te overzien en uit te voeren door LomboX zelf. Bij verdere opschaling en deelnemeraantal boven de 300 kiest LomboX ervoor om (een deel van) het beheer te gaan uitbesteden. In de abonnementsprijzen zal daar vanaf het begin rekening mee gehouden moeten worden. Het beheer van de boekhouding zal worden uitbesteed aan een administratieve organisatie. Er zijn specifieke organisaties die zich richten op het beheren van administraties van niet-commerciële organisaties (zoals Stichting Gamma Dienstverlening in Utrecht). Met deze organisaties wordt gedurende het proefproject contact gelegd om een inschatting te kunnen maken van de gemiddelde jaarlijkse kosten per deelnemer voor het administratiebeheer. Hotspot Lombok Op dit moment worden door Wireless Internetproviders in steeds meer hotels, café s, luchthavens zogenaamde Hotspots ingericht. Bezoekers kunnen daar na betaling het internet op of contact maken met het bedrijfsnetwerk. Naast de deelnemers op basis van de bewoners is het ook denkbaar dat op termijn het WiFinetwerk Lombok als Hotspot toegankelijk wordt voor bezoekers van de wijk. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden door de toepassing van betalingssystemen die nu worden gebruikt op commerciële hotspots. Indien dit wenselijk wordt zal LomboX hierover met een bestaande provider afspraken over maken. Er worden hiervoor geen software- en andere tools voor op het netwerk aangebracht. 9

10 4. Diensten 4.1 Hotzone De opzet van het netwerkmanagement wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aangeboden diensten. In de proefopstelling en de eerste fase van opschaling richt het netwerk zich tot de diensten van een hotspot: gedeelde internettoegang, aangevuld met een breedbandcontent vanaf een centrale netwerkserver. Het draadloze netwerk in Lombok is daarmee aan te duiden als een hotzone: een vergrote hotspot. Binnen de hotzone hebben geautoriseerde deelnemers toegang tot het netwerk, de netwerkserver en tot het internet. Deze opzet wordt gekozen omdat de nadruk gedurende de proefperiode en de eerste fase van opschaling met name ligt op het testen van het bereik en de bandbreedtes van het netwerk. Deze aspecten zijn belangrijkste voor de hoofddoelstelling van het WiFi-net. Aanvullend op deze aspecten kan het interessant zijn om aanvullende diensten aan te gaan bieden. In dit hoofdstuk worden de mogelijke diensten en de netwerkconsequenties kort behandeld adressen In de proefperiode en de eerste fase van de opschaling worden geen e- mailadressen aangeboden als onderdeel van het deelnameabonnement. Dat betekent dat deelnemers gebruik moeten maken van reeds bestaande e- mailadressen of een account moeten nemen bij webmailservices zoals Hotmail of Yahoo. Aangezien veel mensen reeds een adres hebben worden hiermee geen problemen verwacht. Gedurende de eerste fase van de opschaling wordt bij gebruikers nagevraagd of ze behoefte hebben aan een adresdienstverlening. Mochten gebruikers hier toch prijs op stellen dan wordt er gedurende de verdere uitrol een mailserver geïnstalleerd om adressen op basis van bijvoorbeeld lombok.nl of lombox.nl uit te kunnen geven. Afhankelijk van de kosten van de mailserver zullen hiervoor extra abonnementskosten in rekening worden gebracht bij de gebruikers die deze dienst willen afnemen. 4.3 Webruimte Webruimte op een webserver biedt deelnemers de mogelijkheid om zelf websites te hosten over zichzelf, familie, hobbies, interesses en dergelijke. Bij veel internetproviders krijgen abonnees gemiddeld 20 mb gratis webruimte. In de proefopstelling en eerste fase van opschaling wordt deze dienst niet aangeboden. Wel zal er bij de installatie van de netwerkserver 10

11 gekozen worden voor een besturingssysteem dat geschikt gemaakt is voor de hosting van websites en breedbandige content zoals foto s en video s. De deelnemers kunnen in de eerste fase van het project voor webruimte terecht bij aanbieders van gratis en betaalde webservices op internet. Afhankelijk van de behoefte van gebruikers wordt er gedurende de eerste fase van opschaling onderzocht of deze functionaliteit ook beschikbaar gemaakt kan worden voor de deelnemers op het netwerk zelf. Hiervoor zijn aanvullende serverfunctionaliteiten nodig zoals ftp-toegang, inlogtools en extra diskruimte. Daarnaast moet uploadsnelheid van de uplink naar het internet het gebruik van de netwerkserver als webserver kunnen ondersteunen. Het kan immers niet zo zijn dat een website van een deelnemer dusdanig veel dataverkeer genereert dat het internetverkeer op het netwerk vastloopt. Afhankelijk van de aanwezige interesse en de kosten wordt er vervolgens besloten tot het wel of niet aanbieden van deze dienst Geavanceerde diensten Het draadloze netwerk biedt reeds op korte termijn de mogelijkheid tot het bieden van een groot aantal geavanceerde diensten. Daarbij kan gedacht worden aan diensten als: draadloze IP-telefonie: Cistron heeft hiervoor reeds een telefoon voor op de markt gebracht, andere partijen zullen spoedig volgen; draadloze webcams voor toezicht, nieuwsvergaring en entertainment: er zijn reeds meerdere draadloze webcams beschikbaar op basis van het wifi-protocol; mediaserverdienst: deelnemers kunnen hun privécollectie digitale muziek, foto s en video s centraal beveiligd opslaan op de netwerkserver en daarvandaan streamen naar hun TV, stereo of beamer. Vrijwel alle producenten van elektronica zoals TV en DVD spelers en HiFi-apparatuur maken hun producten op dit moment geschikt voor wifi-ontvangst van digitale muziek, film en foto s; back-up voorziening: deelnemers kunnen automatisch hun computerbestanden synchroniseren met een beveiligde privé-back-up op de netwerkserver. Draadloze back-up harddisks worden reeds aangeboden door een aantal productenten en back-up-software voor netwerkservers is al jaren in diverse vormen beschikbaar. Het moment van toepassing van deze geavanceerde diensten zal plaatsvinden op het moment dat er behoefte is bij de deelnemers en de voorziening zonder hoge meerkosten in het netwerk kan worden geïmplementeerd. LomboX zal hierin een actieve rol op zich nemen. 11

12 5. Toekomstige aandachtspunten netwerkmanagement 5.1 Beperken interferentie Op de middenlange termijn wordt het beperken van interferentie tussen verschillende draadloze netwerken in een stad als Utrecht van belang. Zodra meerdere organisaties en telefoonbedrijven draadloze netwerken gaan opzetten dan is de kans groot dat de netwerken elkaar gaan storen. Om dat te voorkomen dient het netwerk op middenlange termijn voorzien te zijn van geavanceerde antennes en de h-protocollen. Geavanceerde antennes en accespoints zoeken automatisch het spectrum af naar andere zendpunten in de omgeving en houden daar rekening mee. Daarmee wordt er voorkomen dat andere netwerken worden verstoord en wordt de netto bandbreedte per ontvanger groter. Het h-protocol omvat twee technieken: Dynamic Frequentie Selection (DFS) en Transmit Power Control (TPC). Beide technieken zorgen ervoor dat zowel de accespoints als de computers van de gebruikers efficiënt omgaan met de beschikbare kanalen en zendkracht binnen de b en -g 2,4 ghz frequentie. Met het h-protocol wordt de 2,4 ghz-frequentie slim gebruikt en is het effect van verstoring door interferentie gering. Keuze Wifinet Lombok LomboX ziet er op toe dat bij de verdere opschaling van het netwerk meer en meer gebruik zal worden gemaakt van geavanceerde accespoints en dat de h-standaard hierin beschikbaar komt. 5.2 Gebruikersdifferentiatie en dataverkeermonitoring Op termijn kan het interessant zijn om binnen het netwerk een differentiatie aan te brengen in gebruikers. Door bijvoorbeeld verschillende bandbreedtes toe te wijzen aan gebruikers zouden er goedkope en duurdere abonnementsvormen mogelijk zijn. Dataverkeermonitoring is met name belangrijk om heavy-users die het netwerk teveel belasten te kunnen traceren en monitoren. Zeker bij de opschaling van het netwerk wordt deze functionaliteit relevant. Heavy-users kunnen het netwerk dusdanig belasten dat overige gebruikers niet meer prettig kunnen internetten en en. 12

13 Keuze WiFinet Lombok In de opschaling wordt het monitoren van dataverkeer belangrijk. Indien managementtools hiervoor te kostbaar zijn, kan eveneens worden overwogen om bepaalde muziekdownloadsoftware zoals Kazaa gedurende bepaalde tijden te blokkeren. Dit heeft tot resultaat dat bijvoorbeeld gedurende de periode van tot uur (de piek in het thuisinternetgebruik) toegang tot Kazaa afgesloten is. s Nachts na twaalven kunnen de mp3-downloaders vervolgens weer hun gang gaan. LomboX zal de ontwikkelingen aangaande beide mogelijkheiden bij de beheerssoftware nauwlettend volgen en indien wenselijk opnemen in het netwerk. Voor het proefproject en de eerste fase van opschaling is deze functionaliteit naar verwachting nog niet nodig. Overigens zal LomboX vanaf de start van het proefproject gebruikers wijzen op de voorwaarden van deelname aan het netwerk. Onderdeel daarvan is dat het niet toegestaan is om via het netwerk illegale activiteiten te ondernemen zoals het aanbieden van illegale muziekdownloads, films en (kinder)porno. Deelnemers zullen hiervoor een verklaring moeten ondertekenen met straffe van directe uitsluiting. In de communicatie naar de deelnemers wordt daar veel aandacht aan besteed. 5.3 Aftapmogelijkheid Gedurende het proefproject en de eerste fase van opschaling zal het draadloze netwerk functioneren als een hotzone voor gebruikers thuis. LomboX is daarmee geen aanbieder van een openbaar netwerk zoals bedoeld in de regelgeving van de Telecomwet. Dat betekent dat het niet nodig is om een aftapfunctie in het netwerk in te bouwen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe hotspots en draadloze buurtnetwerken zullen worden behandeld in de telecomwetgeving. Keuze Wifinet Lombok LomboX zal de ontwikkelingen aangaande wetgeving met betrekking tot hotspots en buurtnetwerken nauwgezet volgen en in de toekomst indien nodig inspelen op de ontwikkelingen. Wel zal LomboX de deelnemers in de deelnamevoorwaarden verantwoordelijk stellen voor alle schade en mogelijke claims in de richting van Stichting LomboX ontstaan door illegale activiteiten op het WiFinet. 13

14 6. Bronnen 6.1 artikelen Portable player unlocks netradio door Alfred Hermida in BBC News, 15 januari 2003, Designing Airport Extreme Networks door Apple Computers Inc, januari 2003; Epson launches wireless ultra-portable projector door Simon Aughton in MacUser, 3 februari 2003, Safety: open networks pose dilemma door Robert lemos in CNet News.com, 5 februari 2003, Wireless hardware: everyone joins the party door Ben Charny in CNet news.com, 6 februari 2003, Wireless HiFi over WiFi from Linksys next month? door Guy Kewney in News Wireless, 10 februari 2003, Opstand in de ether door Mark Mieras, Intermediair, 20 maart 2003; Doe maar draadloos door Jeroen Pietersma in Publish, maart 2003; Microsoft fortifies WiFi-security door Joe Wilcox in CNet News.com, 31 maart 2003, Leave your Cisco WiFi Mobile phone at the door door Andrew Orlowski in The Register, 17 april 2003, WiFi Alliance scores pass marks for new security standard in News Wireless, 5 mei 2003, Securing g door Tom Henderson in NetworkWorldFusion, 5 mei 2003, Warning: WEP could seriously damage your wireless health in Communication News, Engeland, mei 2003; Kookboek breedband bewonersinitiatief door Stichting Kersentuin.net en M&I/Partners, 13 mei 2003; Betere beveiliging voor WiFi in Automatiseringsgids, 31 mei 2003; 6.2 Productinformatie D-Link Wireless 2,4 ghz Internet Camera; Cas-200 WiFi camera; Sonic Wireless DVD-player; MartianTechnology draadloze backharddisk; Bluesocket Wireless gateway; Nomadix Hotspot gateway 25; Diverse product specificatiesheets van accespoints (van o.a. Apple, Cisco, Vivato, Belkin, Netgear, US Robotics, Gemtek, Orinoco, Sitecom, D-Link, X-Wire en Alvarion). 14

Rapportage WiFi-standaarden WIFI project in Lombok

Rapportage WiFi-standaarden WIFI project in Lombok Rapportage WiFi-standaarden WIFI project in Lombok 16 mei 2003 1. Inleiding LomboX onderzoekt de haalbaarheid van een draadloos netwerk ten behoeve van de bewoners van Lombok. Onderdeel van het onderzoek

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

Ervaringen met draadloos

Ervaringen met draadloos Onderzoek in grote steden zoals Amsterdam, maar ook in Eindhoven heeft uitgewezen, dat ca. 40% van de draadloze netwerken open en bloot op straat liggen, hieronder een scan van mijn PC in mijn woonwijk,

Nadere informatie

TORNADO Wireless Netwerk

TORNADO Wireless Netwerk Het beveiligen van uw TORNADO Wireless Netwerk Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Wireless Netwerken...3 2. Wireless Netwerk ontdekt!...3 3. Risico's...3 4. Wireless Beveiligingsopties...4 5. WEP...5 Pagina 2 1.

Nadere informatie

TORNADO Wireless Netwerk

TORNADO Wireless Netwerk Het beveiligen van uw TORNADO Wireless Netwerk Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Wireless Netwerken...3 2. Wireless Netwerk ontdekt!...3 3. Risico's...3 4. Wireless Beveiligingsopties...4 5. WEP...5 6. WPA-PSK...6

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 Lesbrief 12 Toezicht Filtersoftware Filtersoftware kan ervoor zorgen dat je niet naar bepaalde websites kunt surfen of dat je niet kunt zoeken naar bepaalde zoekwoorden. Dat kan

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Tevens hebben wij onderzocht of het automatiseren van een dergelijk afluisterproces eenvoudig te produceren is en wat er vervolgens mogelijk is.

Tevens hebben wij onderzocht of het automatiseren van een dergelijk afluisterproces eenvoudig te produceren is en wat er vervolgens mogelijk is. Wi-Fi Sniffing De mogelijkheden van het afluisteren van Wi-Fi Abstract Wegens verontrustende berichten over winkels die continu Wi-Fi signalen opvangen om klanten te meten, hebben wij besloten te onderzoeken

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Wifi onderweg: gebruik een VPN

Wifi onderweg: gebruik een VPN Wifi onderweg: gebruik een VPN Wifi thuis: gebruik WPA2 Factsheet FS-2008-01 versie 2.0 6 augustus 2015 Wifi biedt draagbare apparaten zoals laptops, tablets en smartphones eenvoudig draadloos internettoegang.

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Hotel Firewall. Wel zo veilig!

Hotel Firewall. Wel zo veilig! Hotel Firewall Wel zo veilig! HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie

Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie Streamen (bedraad of draadloos) van Desk- en/of Laptop naar TV, Beamer en/of Stereo installatie D-Link Logitech A.C.RyanPlyaon!HD Van de vele merken en types behandelen we de A.C.Ryan, omdat deze speler

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap

1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap 1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap Enkele Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs overwegen draadloos internet (wifi) aan te bieden aan bezoekers. Dit moet een aanvulling worden op

Nadere informatie

BULLETIN. SSL or no SSL hoe beveilig je je website? Nog meer in dit nummer: Veilig gebruik van WIFI-hotspots Verschillende soorten SSL

BULLETIN. SSL or no SSL hoe beveilig je je website? Nog meer in dit nummer: Veilig gebruik van WIFI-hotspots Verschillende soorten SSL Nieuwsmagazine 2Business NUMMER: 2 BULLETIN SSL or no SSL hoe beveilig je je website? Nog meer in dit nummer: Veilig gebruik van WIFI-hotspots Verschillende soorten SSL bulletin 1 Copyright 2Business Harmelen

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Wireless LAN Security

Wireless LAN Security Wireless beveiligen Wireless beveiligen Indien u een DrayTek hebt aangeschaft en u sluit deze aan in uw netwerk dan is het meteen mogelijk om draadloos een verbinding op te zetten met de DrayTek. Dit komt

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Internetverbindingen met WiFi

Internetverbindingen met WiFi Internetverbindingen met WiFi Opgelet: Deze tekst heeft alleen betrekking op het gebruik van WiFi voor het opbouwen van een verbinding met Internet. Het is van groot belang dat de draadloze functie NOOIT

Nadere informatie

RealEstate Firewall. Wel zo veilig!

RealEstate Firewall. Wel zo veilig! RealEstate Firewall Wel zo veilig! RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Taak 1.4.11 - Policy. Inhoud

Taak 1.4.11 - Policy. Inhoud Taak 1.4.11 - Policy Inhoud Taak 1.4.11 - Policy...1 Inleiding...2 Wat is een security policy?...3 Wat is het nut van een security policy?...3 Waarom een security policy?...3 Hoe implementeer je een security

Nadere informatie

Introductie. Draadloos is kwetsbaar

Introductie. Draadloos is kwetsbaar Introductie Een draadloos netwerk beveiligen is een stap die mensen vaak achterwege laten bij het aanleggen van een draadloos netwerk. Veel mensen kopen de benodigde apparatuur, sluiten het aan, halen

Nadere informatie

Recreatie Firewall. Wel zo veilig!

Recreatie Firewall. Wel zo veilig! Recreatie Firewall Wel zo veilig! RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

School Firewall. Wel zo veilig!

School Firewall. Wel zo veilig! School Firewall Wel zo veilig! SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key.

gedeeld om dit zoveel wordt mogelijk door alle te aangesloten beperken. computers, noemt men dit wel een shared WEP-key. 1 Beveiligen SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan comput verbonden. Draadloze netwerken

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden Onderwerpen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Netwerk: = Wat is een NAS en wat zijn de gebruiksmogelijkheden? = DSM; installatie en configuratie? = VPN?

Nadere informatie

Catering Firewall. Wel zo veilig!

Catering Firewall. Wel zo veilig! Catering Firewall Wel zo veilig! CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

Medical Firewall. Wel zo veilig!

Medical Firewall. Wel zo veilig! Medical Firewall Wel zo veilig! MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Jaargang 2009

Nieuwsbrief nr. 2 Jaargang 2009 Hierbij onze 2de nieuwsbrief van 2009. Zoals we in onze vorige uitgave schreven, gaan we met deze nieuwsbrief wat dieper in op draadloze netwerktechnologie. Ook wel Wi-Fi of WLan genaamd. WLAN staat letterlijk

Nadere informatie

Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken

Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken Gids De Telenet Wireless Modem gebruiken In deze gids Je hebt je Telenet Wireless Modem reeds geinstalleerd en je verbinding met de modem ingesteld met behulp van het stappenplan. Krijg je de verbinding

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen

DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen Wanneer u gebruik maakt van een AP700 is het Wireless netwerk standaard niet afgeschermd met een wachtwoord. Hierdoor is

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

Aansluiten op govroam

Aansluiten op govroam Aansluiten op govroam stichting government roaming nederland versie 1.0 februari 2015 1 Geef uw gebruikers toegang tot govroam U vertegenwoordigt een overheidsorganisatie en u wilt uw medewerkers en organisatie

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

VERZEGEL UW DIGITALE NETWERK. BELANGRIJKE INFORMATIE ALTIJD, OVERAL EN VEILIG TOEGANKELIJK

VERZEGEL UW DIGITALE NETWERK. BELANGRIJKE INFORMATIE ALTIJD, OVERAL EN VEILIG TOEGANKELIJK VERZEGEL UW DIGITALE NETWERK. BELANGRIJKE INFORMATIE ALTIJD, OVERAL EN VEILIG TOEGANKELIJK Uw organisatie staat bekend als open en toegankelijk. Dat is goed, maar die openheid geldt niet voor de informatie

Nadere informatie

EM4580 Draadloze N USB adapter

EM4580 Draadloze N USB adapter EM4580 Draadloze N USB adapter 2 NEDERLANDS EM4580 - Draadloze N USB adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Installatie procedure... 3 2.1 Software installatie

Nadere informatie

Windows 10 Privacy instellingen

Windows 10 Privacy instellingen Windows 10 Privacy instellingen DKTP Informatie Technologie Amsterdam, maandag 24 augustus 2015 Auteur: Jan-willem Schimmel Versie 2.0 Over dit document Wanneer je MS Windows 10 installeert staan standaard

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0

Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding. Herziening 1.0 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.0 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Standaard inloggegevens van het draadloze netwerk... 4 2. Installatie Alcatel 110g PC

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Artikel. Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen

Artikel. Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen Artikel Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen Maurice Kroos en Robbert Kramer In dit artikel wordt aandacht besteed aan de risico s die samenhangen met het gebruik van draadloze netwerken (op

Nadere informatie

Eminent Advanced Manual

Eminent Advanced Manual Eminent Advanced Manual 2 EMINENT ADVANCED MANUAL Eminent Advanced Manual Inhoudsopgave Waarom een Eminent Advanced Manual?... 3 Uw tips en suggesties in de Eminent Advanced Manual?... 3 Service en ondersteuning...

Nadere informatie

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix

WordPress Website. Bouw zelf je WordPress Website. www.supersnelonline.nl Maarten Hendrix. Maarten Hendrix WordPress Website Bouw zelf je WordPress Website Maarten Hendrix Maarten Hendrix 2 Inhoudsopgave WordPress inleiding... 5 Wat is WordPress?... 5 Wat is het verschil tussen WordPress.org en WordPress.com?...

Nadere informatie

Handleiding voor Windows besturingsystemen

Handleiding voor Windows besturingsystemen Draadloos internet (WIFI) met HGSECURE Handleiding voor Windows besturingsystemen Inleiding HGSECURE is een nieuw draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeel van de Avondschool. HGSECURE

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017 Thuisnetwerk Fred Baltus Januari 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Printer TV Bewaking Domotica Bestanden delen NAS Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN Local Area Network WAN Wide

Nadere informatie

Verkrijgbaar bij: Grafi-Call Computers BV. Leiden

Verkrijgbaar bij: Grafi-Call Computers BV. Leiden Inleiding LC100060 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Met deze USB adapter kan je snel en eenvoudige

Nadere informatie

Wi-Fi instellingen voor Windows XP

Wi-Fi instellingen voor Windows XP Wi-Fi instellingen voor Windows XP Op de TU/e zijn een viertal Wlan netwerknamen of SSID s beschikbaar: TUE-WPA2 2 Het SSID TUE-WPA2 is voorzien van WPA2 beveiliging. Dit netwerk kan zowel door studenten

Nadere informatie

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding Inhoud presentatie Wie is Simac Electronics bv? Relatie tussen Simac en Procyon Networks Doelstelling en toepassing van het product VP-Anylink Introductie Procyon Networks Techniek rond VP-Anylink Waarom

Nadere informatie

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)

Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Werkinstructie Linksys WIFI

Werkinstructie Linksys WIFI Werkinstructie Linksys WIFI KPN Telecom Datum Titel 30-8-2004 Werkinstructie Linksys WIFI Wijzigingslog Versie datum Wijziging Auteur 0.01 30-08-2004 Document template toegepast voor Linksys WIFI Jan van

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit!

Gastvrij internet. U maakt de dienst uit! Gastvrij internet U maakt de dienst uit! Gastvrijheid, daar draait het om. Dat geldt toch ook voor uw internetdienstverlening? Gastvrij Internet is gebaseerd op het door Wentzo Wireless ontwikkelde concept

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem De ZeelandNet helpdesk biedt geen telefonische ondersteuning op de in dit document beschreven handelingen. Om deze reden is dit document opgesteld.

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

WiFi-instellingen voor Windows 8

WiFi-instellingen voor Windows 8 WiFi-instellingen voor Windows 8 Op de TU/e zijn een viertal Wlan netwerknamen of SSID s beschikbaar: TUE-WPA2 2 Het SSID TUE-WPA2 is voorzien van WPA2 beveiliging. Dit netwerk kan zowel door studenten

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Smartphones onder vuur

Smartphones onder vuur Smartphones onder vuur Dominick Bertens Account Manager NAVO & NL Agenda Sectra Communications Bedreigingen Bring Your Own Device Panthon 3 Samenvatting Security Masterclass Vragen Sectra Communications

Nadere informatie

Theoretische Voorstudie

Theoretische Voorstudie Theoretische Voorstudie Woensdag 19 oktober 2005 Netwerk: een aantal apparaten die met elkaar verbonden zijn. Een netwerk in een beperkte omgeving is een LAN (Local Area Network) WLAN (Wireless Local Area

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

Rhenen.NET Afstudeerrapport. Rhenen.NET

Rhenen.NET Afstudeerrapport. Rhenen.NET Rhenen.NET Rapport: Naam: Martijn Ravenhorst Studentnr.: 1142881 Opleiding: Elektrotechniek\Telematica Afstudeerrichting: Communicatie Technologie (CT) Examinator: Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Dhr. J.

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Inhoud van de verpakking Wireless-N-notebookadapter Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding (alleen Engelstalig) op cd-rom Installatiehandleiding 24, GHz Notebookadapter Wireless-N Wireless

Nadere informatie

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Let op! Stel de Sweex Wireless 300N Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop Wireless unit Set Up HD210W/HD1010W 1. Wireless Specificaties Hardware: A/B/G/N (2x2 Radio Antenna) Encryption: Open, WEP (64, 128), WPA1-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) *) Software Requirements Om de Wi-Fi

Nadere informatie

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken neem dan contact op met de leverancier.

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken neem dan contact op met de leverancier. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Met deze PC kaart kan je snel en eenvoudige een draadloos netwerk

Nadere informatie

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1 USB Buitenantenne Installatie Handleiding Versie 1.1 BELANGRIJK: Monteer om te beginnen de bijgeleverde antenne op de WIFI adapter. Wanneer u de WIFI adapter gebruikt zonder antenne kan deze zijn vermogen

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie