Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok"

Transcriptie

1 Rapportage Netwerkmanagement WIFI project in Lombok Stichting LomboX, Utrecht, 4 juni 2003

2 1. Inleiding 1.1 Haalbaarheidsonderzoek LomboX onderzoekt de haalbaarheid van een draadloos netwerk ten behoeve van de bewoners van Lombok. Onderdeel van het onderzoek is het opstellen van een technisch ontwerp op basis waarvan een businessplan kan worden ontwikkeld. Voor het technisch ontwerp heeft LomboX keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste functionaliteiten in het netwerkmanagement. Hieronder vallen zaken als beveiliging, authenticatie, administratie, netwerkdiensten en interferentiebeperking. In deze rapportage wordt ingegaan op de gemaakte keuzes ten aanzien van het netwerkmanagement. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beveiliging (hoofdstuk 2); Administratie (hoofdstuk 3); Netwerkdiensten (hoofdstuk 4); Toekomstige aandachtspunten netwerkmanagement (hoofdstuk 5); Bronnen (hoofdstuk 6). 1.2 Doelstelling Stichting LomboX wil in 2003 een WiFi-net realiseren voor de bewoners van Lombok. LomboX doet dit met de volgende doelstellingen: Het stimuleren van de economische en sociale kwaliteiten van Lombok; Het stimuleren van de vraag naar en het gebruik van breedbandinternet door de bewoners om zodoende de aanleg van een glasvezelnet in Lombok op de middenlange termijn rendabel te maken; Het realiseren van een eigen netwerk voor het aanbieden van specifieke content voor bewoners van Lombok op basis van de succesvolle wijkwebsite 1.3 Werkwijze Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts (VKA, Simac, Cisco, Kersentuin), discussies op internet en diverse fora, weblogs, nieuwsartikelen op internet en het bezoek aan het WLAN Event op 22 en 23 mei in Londen (hier spraken o.a. Stephen Lowe, voorzitter van de Broadband Wireless Association, Carlos Gomez Gallego betrokken bij Zamora (Spanje), de eerste stad in Europa met een dekkend draadloos netwerk en 2

3 Robert Seren, CEO van Radionet een bedrijf uit Finalnd met veel ervaring op het gebied van City-wide draadloze netwerken). Bij het opstellen van deze rapportage is het Programma van Eisen voor het draadloze netwerk in Lombok uitgangspunt geweest. In het kort zijn dit de volgende: 1. Breedbandig netwerk 2. Eenvoudig netwerkmanagement 3. Echt draadloos 4. Eigen lomboknet Veiligheid op basis van beschikbare protocollen 7. Haalbare businesscase Zie het document Programma van Eisen WiFi-net Lombok, versie 2, 22 april

4 2. Beveiliging 2.1 Eisen Over de beveiliging van draadloze netwerken wordt veel gesproken. Zogenaamde Wardrivers laten regelmatig in de media zien hoe makkelijk het is om een draadloos bedrijfsnetwerk op te pikken en gegevens af te luisteren. Voor het WiFi-net in Lombok zijn de volgende eisen gedefinieerd met betrekking tot de beveiliging: de bewoners moeten veilig kunnen inloggen op het netwerk, zonder dat hun internetverkeer door derden uit de lucht kan worden gehaald; het netwerk is alleen toegankelijk voor deelnemers. Deelnemers kunnen alleen toegang krijgen tot het netwerk met toestemming van de beheersorganisatie; het netwerk is op de uplink naar het internet beschermd tegen hackers die vanuit internet het netwerk willen benaderen; de centrale webserver is beveiligd tegen hackers; Toelichting: Het WiFi-net in Lombok zal geen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten zoals veel bedrijfsnetwerken. Hierdoor is de noodzaak van een zwaar beveiligd netwerk beperkt. Echter, aangezien de gebruikers het internetverkeer vaak gebruiken voor bijvoorbeeld online betalingen, internetbankieren en correspondentie met een privé-karakter dient het draadloze verkeer tussen deelnemer en zender beschermd te zijn tegen het afluisteren door onbevoegden. Naast het beschermen van het draadloze dataverkeer is het tevens van belang om het netwerk af te schermen voor personen zonder toegang. Dit is van belang voor de kwaliteit van het netwerk en de geloofwaardigheid richting de (betalende) deelnemers. Het netwerk moet om die reden goed beveiligd zijn tegen zowel zowel goed- als kwaadwillende personen die via het WiFi-net Lombok toegang willen krijgen tot internet, de netwerkserver en/of de computers van de deelnemers. 2.2 Encryptie De versleuteling (encryptie) van draadloze netwerken is het belangrijkste aandachtspunt in de discussie over de beveiliging van draadloze netwerken. Encryptie betekent dat het draadloze netwerkverkeer wordt versleuteld en 4

5 alleen leesbaar is voor de zender en ontvanger die de sleutel beheren. Veel (beginnende) gebruikers hebben geen enkele encryptie op het netwerk. Hierdoor kan elk persoon met een PDA of laptop inloggen op het netwerk en de aanwezige data en het dataverkeer bekijken. Alleen het dataverkeer dat via internet voorzien is van encryptie (https) zoals internetbankieren en online-creditcard betalingen is in die situatie beschermd. De eerste netwerken op basis van b-standaard waren voorzien van encryptie op basis van WEP (Wired Equivalent Protocol). De WEP encryptie zorgt ervoor dat personen die het draadloze dataverkeer oppikken eerst de encryptiesleutel moeten kraken voordat de onderliggende gegevens zichtbaar worden. De encryptie van WEP is vorig jaar verbeterd door het vergroten van de encryptiesleutel (van 40k naar 128k). Daardoor is het moeilijker geworden om de encryptie te doorbreken. Om een 128k-encryptie te breken heb je krachtige computers nodig, behoorlijk wat verstand van encryptie en een aaneengesloten periode van ongeveer een uur om de encryptie te kraken. Omdat met name veel grote bedrijven dit nog een onprettig idee vinden is er hard gewerkt aan opvolgers van de WEP-encryotie. Deze opvolgers van WEP komen in 2003 beschikbaar. Kort geleden is de WiFi Protected Acces (WPA) beschikbaar gekomen. WPA is een geavanceerde versie van WEP en een voorloper op de ibeveiligingsstandaard die eind dit jaar wordt vastgesteld. WPA legt een extra encryptie-laag over de reeds aanwezige WEP-encryptie. Het breken van de encryptie wordt daardoor velen malen moeilijker. WPA is gebaseerd op het Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Keuze Wifinet Lombok Voor de proefopstelling van het WiFi-net Lombok is een encryptie met de 128k WEP-encryptie voldoende. Gezien het beperkte aantal gebruikers en de bestaande encryptie op internetbankieren en online creditcardbetalingen biedt 128k WEP voldoende bescherming. Indien beschikbaar in de gebruikte apparatuur zal worden geëxperimenteerd met de geavanceerdere WPAstandaard. Voor de opschaling van het netwerk wordt minimaal WPA en indien reeds beschikbaar uitgegaan van een i-netwerkbeveiliging. Gezien het groter aantal gebruikers, de professionalisering en de betrouwbaarheid van het netwerk wordt bij de opschaling gestreefd naar een hoger beveiligingsniveau dan WEP-beveiliging. De i-standaard wordt eind 5

6 2003 verwacht en wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe beveiligingsstandaard voor WiFi-netwerken. 2.3 Authenticatie Om misbruik van het draadloze netwerk en hacken te voorkomen wordt steeds vaker authenticatie als middel ingezet. Authenticatie zorgt ervoor dat alleen geregistreerde deelnemers het netwerk kunnen zien en op het netwerk kunnen inloggen. Er zijn verschillende vormen van authenticatie toepasbaar. Authenticatie op basis van het MAC-adres (Media Acces Control) betekent dat er op het accespoint de fysieke adressen van de computers (MACadressen) zijn ingevoerd. Alleen computers wiens MAC-adres is ingevoerd krijgen toegang tot het netwerk. Geavanceerdere authenticatie gebeurt op basis van de protocollen EAP (Extensible Authentication Protocol) en RADIUS (Remote Authentication Dail-In Service). Bij deze protocollen wordt niet alleen het MAC-adres gecontroleerd, maar moet de gebruiker tevens inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiervoor wordt op de centrale netwerkserver een gebruikersdatabase beheerd. Keuze Wifinet Lombok In het proefproject wordt gebruik gemaakt van MAC-adres-authenticatie. Dit biedt in combinatie met de WEP-encryptie voldoende beveiliging. In de opschaling van het project wordt er een centrale gebruikersdatabase opgezet. Hiermee kan de authenticatie worden verbeterd en kan een nauwkeurige gebruikersdatabase worden beheerd. 2.4 Firewall Zowel de uplink naar het internet als de centrale netwerkserver moeten worden beschermd tegen ongewenste indringers. Om beide te beveiligen is de installatie van een firewall noodzakelijk. De uplink naar het internet kan gebruikt worden door hackers om via het internet in te breken op het draadloze netwerk en zich toegang te verschaffen tot computers van gebruikers en/of de centrale netwerkserver. Daarnaast dient te worden voorkomen dat de gebruikers van het netwerk eenvoudig de centrale netwerkserver kunnen hacken en de daar aanwezige data kunnen beschadigen of verwijderen. 6

7 Om beide zaken af te dekken is de plaatsing van een firewall noodzakelijk. De firewall kan zowel softwarematig als hardwarematig worden ingericht. Zo zijn er accespoints met ingebouwde softwarematige firewalls en kunnen netwerkservers met geïntegreerde firewall worden geleverd. Het netwerk kan tevens fysiek beschermd worden door het plaatsen van een firewall-apparaat dat zowel de uplink als de netwerkserver bewaakt. Keuze Wifinet Lombok Voor het proefproject wordt afhankelijk van de functionaliteiten van de accespoints en netwerkserver gekozen voor een softwarematige of fysieke firewalloplossing. Op basis van de ervaringen met de firewall in het proefproject en de aanwezige betaalbare oplossingen wordt voor de opschaling een definitieve keuze gemaakt. 7

8 3. Administratie 3.1 Inleiding Het beheer van de administratie is een belangrijk aandachtspunt in de opzet van het draadloze netwerk in Lombok. Het volledig uitbesteden van de administratie zou dusdanig hoge kosten met zich mee brengen dat de abonnementkosten te hoog worden. Daarmee zou het doel van het WiFi net (het realiseren van hoogwaardig snel internet voor àlle bewoners) in gevaar kunnen komen. Om die reden wordt in het proefproject en in de beginfase van de opschaling gewerkt met een oplossing waarbij LomboX zelf de administratie en billing kan organiseren. In dit hoofdstuk worden in het kort de keuzes ten aanzien van de administratie toegelicht. 3.2 Ledenadministratie De opzet van de gebruikersorganisatie van de deelnemers aan het draadloze netwerk is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een sportvereniging. De deelnemers betalen met vaste regelmaat een bijdrage en krijgen in ruil daarvoor toegang tot bepaalde diensten zonder winstoogmerk. In het proefproject is er nog geen sprake van abonnementsgelden, echter zodra het proefproject afloopt en wordt voortgezet moeten de deelnemers gaan betalen voor het gebruik van het netwerk. Deze administratie van betalingen kan veel tijd en/of geld kosten. Keuze Wifinet Lombok LomboX kiest ervoor om de betalingen van de abonnementsgelden via automatische incasso uit te laten voeren. Automatische incasso is de betalingsvorm met de minste handelingen. Betaling via incasso is dan ook voorwaarde voor bewoners om deel te kunnen nemen aan het netwerk. Incasso vraagt uiteraard controle op de binnengekomen betalingen. Om deze controle-inspanning tot een minimum te beperken wordt er afhankelijk van de uiteindelijke hoogte van het abonnementsbedrag besloten tot een lage incassofrequentie. Een jaarlijkse of halfjaarlijkse incassofrequentie heeft daarbij vanuit administratieve oogpunten de voorkeur. Echter indien deze bedragen te hoog worden dan zal er gekozen worden voor een incasso per kwartaal. 8

9 De incassobetaling wordt streng gehandhaafd. Wanneer een incasso binnen een periode van twee maanden niet kan worden afgeschreven dan wordt de gebruiker afgesloten van toegang tot het netwerk. Om de administratie op te zetten en de incasso uit te voeren investeert LomboX in een boekhoudprogramma met telebankiermogelijkheden zoals Informer Ledenadministratie of Exact. In het boekhoudprogramma moeten zowel de NAW-gegevens als de incasso s eenvoudig te beheren en te controleren zijn. 3.2 Beheer administratie Globaal is het beheer van de administratie beperkt tot het muteren van gebruikers in het boekhoudprogramma, het controleren van betalingen en het muteren van gebruikers in de authenticatieserver. Naar verwachting kost dit één tot twee dagen per maand. Keuze WiFinet Lombok Gezien het beperkte aantal deelnemers en de lage incassofrequentie is de beheerstaak in de beginfase van de uitrol van het draadloze netwerk te overzien en uit te voeren door LomboX zelf. Bij verdere opschaling en deelnemeraantal boven de 300 kiest LomboX ervoor om (een deel van) het beheer te gaan uitbesteden. In de abonnementsprijzen zal daar vanaf het begin rekening mee gehouden moeten worden. Het beheer van de boekhouding zal worden uitbesteed aan een administratieve organisatie. Er zijn specifieke organisaties die zich richten op het beheren van administraties van niet-commerciële organisaties (zoals Stichting Gamma Dienstverlening in Utrecht). Met deze organisaties wordt gedurende het proefproject contact gelegd om een inschatting te kunnen maken van de gemiddelde jaarlijkse kosten per deelnemer voor het administratiebeheer. Hotspot Lombok Op dit moment worden door Wireless Internetproviders in steeds meer hotels, café s, luchthavens zogenaamde Hotspots ingericht. Bezoekers kunnen daar na betaling het internet op of contact maken met het bedrijfsnetwerk. Naast de deelnemers op basis van de bewoners is het ook denkbaar dat op termijn het WiFinetwerk Lombok als Hotspot toegankelijk wordt voor bezoekers van de wijk. Dit zou mogelijk gemaakt kunnen worden door de toepassing van betalingssystemen die nu worden gebruikt op commerciële hotspots. Indien dit wenselijk wordt zal LomboX hierover met een bestaande provider afspraken over maken. Er worden hiervoor geen software- en andere tools voor op het netwerk aangebracht. 9

10 4. Diensten 4.1 Hotzone De opzet van het netwerkmanagement wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aangeboden diensten. In de proefopstelling en de eerste fase van opschaling richt het netwerk zich tot de diensten van een hotspot: gedeelde internettoegang, aangevuld met een breedbandcontent vanaf een centrale netwerkserver. Het draadloze netwerk in Lombok is daarmee aan te duiden als een hotzone: een vergrote hotspot. Binnen de hotzone hebben geautoriseerde deelnemers toegang tot het netwerk, de netwerkserver en tot het internet. Deze opzet wordt gekozen omdat de nadruk gedurende de proefperiode en de eerste fase van opschaling met name ligt op het testen van het bereik en de bandbreedtes van het netwerk. Deze aspecten zijn belangrijkste voor de hoofddoelstelling van het WiFi-net. Aanvullend op deze aspecten kan het interessant zijn om aanvullende diensten aan te gaan bieden. In dit hoofdstuk worden de mogelijke diensten en de netwerkconsequenties kort behandeld adressen In de proefperiode en de eerste fase van de opschaling worden geen e- mailadressen aangeboden als onderdeel van het deelnameabonnement. Dat betekent dat deelnemers gebruik moeten maken van reeds bestaande e- mailadressen of een account moeten nemen bij webmailservices zoals Hotmail of Yahoo. Aangezien veel mensen reeds een adres hebben worden hiermee geen problemen verwacht. Gedurende de eerste fase van de opschaling wordt bij gebruikers nagevraagd of ze behoefte hebben aan een adresdienstverlening. Mochten gebruikers hier toch prijs op stellen dan wordt er gedurende de verdere uitrol een mailserver geïnstalleerd om adressen op basis van bijvoorbeeld lombok.nl of lombox.nl uit te kunnen geven. Afhankelijk van de kosten van de mailserver zullen hiervoor extra abonnementskosten in rekening worden gebracht bij de gebruikers die deze dienst willen afnemen. 4.3 Webruimte Webruimte op een webserver biedt deelnemers de mogelijkheid om zelf websites te hosten over zichzelf, familie, hobbies, interesses en dergelijke. Bij veel internetproviders krijgen abonnees gemiddeld 20 mb gratis webruimte. In de proefopstelling en eerste fase van opschaling wordt deze dienst niet aangeboden. Wel zal er bij de installatie van de netwerkserver 10

11 gekozen worden voor een besturingssysteem dat geschikt gemaakt is voor de hosting van websites en breedbandige content zoals foto s en video s. De deelnemers kunnen in de eerste fase van het project voor webruimte terecht bij aanbieders van gratis en betaalde webservices op internet. Afhankelijk van de behoefte van gebruikers wordt er gedurende de eerste fase van opschaling onderzocht of deze functionaliteit ook beschikbaar gemaakt kan worden voor de deelnemers op het netwerk zelf. Hiervoor zijn aanvullende serverfunctionaliteiten nodig zoals ftp-toegang, inlogtools en extra diskruimte. Daarnaast moet uploadsnelheid van de uplink naar het internet het gebruik van de netwerkserver als webserver kunnen ondersteunen. Het kan immers niet zo zijn dat een website van een deelnemer dusdanig veel dataverkeer genereert dat het internetverkeer op het netwerk vastloopt. Afhankelijk van de aanwezige interesse en de kosten wordt er vervolgens besloten tot het wel of niet aanbieden van deze dienst Geavanceerde diensten Het draadloze netwerk biedt reeds op korte termijn de mogelijkheid tot het bieden van een groot aantal geavanceerde diensten. Daarbij kan gedacht worden aan diensten als: draadloze IP-telefonie: Cistron heeft hiervoor reeds een telefoon voor op de markt gebracht, andere partijen zullen spoedig volgen; draadloze webcams voor toezicht, nieuwsvergaring en entertainment: er zijn reeds meerdere draadloze webcams beschikbaar op basis van het wifi-protocol; mediaserverdienst: deelnemers kunnen hun privécollectie digitale muziek, foto s en video s centraal beveiligd opslaan op de netwerkserver en daarvandaan streamen naar hun TV, stereo of beamer. Vrijwel alle producenten van elektronica zoals TV en DVD spelers en HiFi-apparatuur maken hun producten op dit moment geschikt voor wifi-ontvangst van digitale muziek, film en foto s; back-up voorziening: deelnemers kunnen automatisch hun computerbestanden synchroniseren met een beveiligde privé-back-up op de netwerkserver. Draadloze back-up harddisks worden reeds aangeboden door een aantal productenten en back-up-software voor netwerkservers is al jaren in diverse vormen beschikbaar. Het moment van toepassing van deze geavanceerde diensten zal plaatsvinden op het moment dat er behoefte is bij de deelnemers en de voorziening zonder hoge meerkosten in het netwerk kan worden geïmplementeerd. LomboX zal hierin een actieve rol op zich nemen. 11

12 5. Toekomstige aandachtspunten netwerkmanagement 5.1 Beperken interferentie Op de middenlange termijn wordt het beperken van interferentie tussen verschillende draadloze netwerken in een stad als Utrecht van belang. Zodra meerdere organisaties en telefoonbedrijven draadloze netwerken gaan opzetten dan is de kans groot dat de netwerken elkaar gaan storen. Om dat te voorkomen dient het netwerk op middenlange termijn voorzien te zijn van geavanceerde antennes en de h-protocollen. Geavanceerde antennes en accespoints zoeken automatisch het spectrum af naar andere zendpunten in de omgeving en houden daar rekening mee. Daarmee wordt er voorkomen dat andere netwerken worden verstoord en wordt de netto bandbreedte per ontvanger groter. Het h-protocol omvat twee technieken: Dynamic Frequentie Selection (DFS) en Transmit Power Control (TPC). Beide technieken zorgen ervoor dat zowel de accespoints als de computers van de gebruikers efficiënt omgaan met de beschikbare kanalen en zendkracht binnen de b en -g 2,4 ghz frequentie. Met het h-protocol wordt de 2,4 ghz-frequentie slim gebruikt en is het effect van verstoring door interferentie gering. Keuze Wifinet Lombok LomboX ziet er op toe dat bij de verdere opschaling van het netwerk meer en meer gebruik zal worden gemaakt van geavanceerde accespoints en dat de h-standaard hierin beschikbaar komt. 5.2 Gebruikersdifferentiatie en dataverkeermonitoring Op termijn kan het interessant zijn om binnen het netwerk een differentiatie aan te brengen in gebruikers. Door bijvoorbeeld verschillende bandbreedtes toe te wijzen aan gebruikers zouden er goedkope en duurdere abonnementsvormen mogelijk zijn. Dataverkeermonitoring is met name belangrijk om heavy-users die het netwerk teveel belasten te kunnen traceren en monitoren. Zeker bij de opschaling van het netwerk wordt deze functionaliteit relevant. Heavy-users kunnen het netwerk dusdanig belasten dat overige gebruikers niet meer prettig kunnen internetten en en. 12

13 Keuze WiFinet Lombok In de opschaling wordt het monitoren van dataverkeer belangrijk. Indien managementtools hiervoor te kostbaar zijn, kan eveneens worden overwogen om bepaalde muziekdownloadsoftware zoals Kazaa gedurende bepaalde tijden te blokkeren. Dit heeft tot resultaat dat bijvoorbeeld gedurende de periode van tot uur (de piek in het thuisinternetgebruik) toegang tot Kazaa afgesloten is. s Nachts na twaalven kunnen de mp3-downloaders vervolgens weer hun gang gaan. LomboX zal de ontwikkelingen aangaande beide mogelijkheiden bij de beheerssoftware nauwlettend volgen en indien wenselijk opnemen in het netwerk. Voor het proefproject en de eerste fase van opschaling is deze functionaliteit naar verwachting nog niet nodig. Overigens zal LomboX vanaf de start van het proefproject gebruikers wijzen op de voorwaarden van deelname aan het netwerk. Onderdeel daarvan is dat het niet toegestaan is om via het netwerk illegale activiteiten te ondernemen zoals het aanbieden van illegale muziekdownloads, films en (kinder)porno. Deelnemers zullen hiervoor een verklaring moeten ondertekenen met straffe van directe uitsluiting. In de communicatie naar de deelnemers wordt daar veel aandacht aan besteed. 5.3 Aftapmogelijkheid Gedurende het proefproject en de eerste fase van opschaling zal het draadloze netwerk functioneren als een hotzone voor gebruikers thuis. LomboX is daarmee geen aanbieder van een openbaar netwerk zoals bedoeld in de regelgeving van de Telecomwet. Dat betekent dat het niet nodig is om een aftapfunctie in het netwerk in te bouwen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe hotspots en draadloze buurtnetwerken zullen worden behandeld in de telecomwetgeving. Keuze Wifinet Lombok LomboX zal de ontwikkelingen aangaande wetgeving met betrekking tot hotspots en buurtnetwerken nauwgezet volgen en in de toekomst indien nodig inspelen op de ontwikkelingen. Wel zal LomboX de deelnemers in de deelnamevoorwaarden verantwoordelijk stellen voor alle schade en mogelijke claims in de richting van Stichting LomboX ontstaan door illegale activiteiten op het WiFinet. 13

14 6. Bronnen 6.1 artikelen Portable player unlocks netradio door Alfred Hermida in BBC News, 15 januari 2003, Designing Airport Extreme Networks door Apple Computers Inc, januari 2003; Epson launches wireless ultra-portable projector door Simon Aughton in MacUser, 3 februari 2003, Safety: open networks pose dilemma door Robert lemos in CNet News.com, 5 februari 2003, Wireless hardware: everyone joins the party door Ben Charny in CNet news.com, 6 februari 2003, Wireless HiFi over WiFi from Linksys next month? door Guy Kewney in News Wireless, 10 februari 2003, Opstand in de ether door Mark Mieras, Intermediair, 20 maart 2003; Doe maar draadloos door Jeroen Pietersma in Publish, maart 2003; Microsoft fortifies WiFi-security door Joe Wilcox in CNet News.com, 31 maart 2003, Leave your Cisco WiFi Mobile phone at the door door Andrew Orlowski in The Register, 17 april 2003, WiFi Alliance scores pass marks for new security standard in News Wireless, 5 mei 2003, Securing g door Tom Henderson in NetworkWorldFusion, 5 mei 2003, Warning: WEP could seriously damage your wireless health in Communication News, Engeland, mei 2003; Kookboek breedband bewonersinitiatief door Stichting Kersentuin.net en M&I/Partners, 13 mei 2003; Betere beveiliging voor WiFi in Automatiseringsgids, 31 mei 2003; 6.2 Productinformatie D-Link Wireless 2,4 ghz Internet Camera; Cas-200 WiFi camera; Sonic Wireless DVD-player; MartianTechnology draadloze backharddisk; Bluesocket Wireless gateway; Nomadix Hotspot gateway 25; Diverse product specificatiesheets van accespoints (van o.a. Apple, Cisco, Vivato, Belkin, Netgear, US Robotics, Gemtek, Orinoco, Sitecom, D-Link, X-Wire en Alvarion). 14

Artikel. Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen

Artikel. Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen Artikel Wireless LAN-netwerken: Risico s en maatregelen Maurice Kroos en Robbert Kramer In dit artikel wordt aandacht besteed aan de risico s die samenhangen met het gebruik van draadloze netwerken (op

Nadere informatie

Een juridische blik op WiFi

Een juridische blik op WiFi Een juridische blik op WiFi De kleine aanbieder van dichtbij bekeken Johan de Jong Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit Utrecht Begeleid door de disciplinegroep Rechtstheorie April 2005 CIP GEGEVENS

Nadere informatie

TELEWERKEN. Veilig werken op afstand. info@govcert.nl. Auteur(s) : GOVCERT.NL Versie : 1.1. Den Haag : Publieke uitgave: 04.02.2009 2595 AN DEN HAAG

TELEWERKEN. Veilig werken op afstand. info@govcert.nl. Auteur(s) : GOVCERT.NL Versie : 1.1. Den Haag : Publieke uitgave: 04.02.2009 2595 AN DEN HAAG WWW.GOVCERT.NL TELEWERKEN Veilig werken op afstand POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN DEN HAAG TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Nieuwe Duinweg 24-26 2587 AD Den Haag TELEFOON 070 888 78 51 FAX

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Postbus

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Multi Wifi. Dienstbeschrijving

Multi Wifi. Dienstbeschrijving Multi Wifi Dienstbeschrijving Per september 2014 Inhoudsopgave 1. De dienst Multi Wifi 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Toepassingen in de praktijk 4 1.3 De voordelen van Multi Wifi op een rij 5 2. Opbouw Multi

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Het veilig verzenden van gegevens over het internet heeft een slechte naam. Meldingen uit de pers van phishing-aanvallen op het online bankieren

Nadere informatie

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x

Wireless Leiden. Afstudeerverslag. Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Wireless Leiden Eduroam bij Wireless Leiden 802.1x Afstudeerverslag Naam : Richard van Mansom Organisatie : Wireless Leiden Datum : 9 Juni 2008 Opleiding : Hogeschool Leiden Informatica Document : Afstudeerverslag

Nadere informatie

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 0 Inhoud 1 Kader... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Handreiking breedband bewonersinitiatief Ervaringen van Stichting Kersentuin.net

Handreiking breedband bewonersinitiatief Ervaringen van Stichting Kersentuin.net Handreiking breedband bewonersinitiatief Ervaringen van Stichting Kersentuin.net Rapport bij project 102298, versie 1.0 Deze handreiking is geschreven in opdracht van gemeente Utrecht door Ronald Koekkoek,

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Office Compact Online samenwerken

Office Compact Online samenwerken Office Compact Online samenwerken 9 789059 064225 Bestelnummer vbb31131410 ISBN artikelnummer ISBN 9789059064225 artikelnummer titel vbb31131410 uitgave titel Office Compact - Online samenwerken versie

Nadere informatie

Criteria voor een veilige webwinkel

Criteria voor een veilige webwinkel Criteria voor een veilige webwinkel Datum: juni 2008 Projectleden: E. Coffy, Koopgemak C. de Jong, Prismarc Communicatieadvies W.A.M. Jongen, Thuiswinkel.org B. Koelewijn, Information Risk Control B.V.

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Visie op het veilig gebruik van Wifi

Visie op het veilig gebruik van Wifi Visie op het veilig gebruik van Wifi Tips voor zowel thuis als in de bedrijfsomgeving Gerard Niersman Voorwoord 15 jaar NiVo NiVo network architects bestaat dit jaar 15 jaar. Op 15 juli 1991 trokken Gerard

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

KPN HotSpots. Dienstbeschrijving OneSpot

KPN HotSpots. Dienstbeschrijving OneSpot KPN HotSpots Dienstbeschrijving OneSpot Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordelen HotSpots 4 3. HotSpots varianten gratis 6 3.1 Gratis premium internet 6 3.2 Gratis premium internet 2.0 6 4. Kwaliteit

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken!

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! 2012 Whitepaper Netwerken De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! Stand van Zaken: Organisaties worden steeds meer afhankelijk van hun ICT voorzieningen. Het komt helaas steeds vaker voor

Nadere informatie