Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015

2 Ohara Chapter Nederland Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het Ohara Chapter Nederland geven Zuigetsu Kikuchi, associate professor van de Ohara School, en Eiki Uchioke, oud-vicepresident van het Ohara Chapter Tokyo, een demonstratie van Ohara Ikebana. De demonstratie zal plaatsvinden op donderdag 27 augustus 2015 van uur in Hotel Bergse Bossen te Driebergen. Kaarten voor deze demonstratie kunt u bestellen door 15,00 per kaart over te maken op: rekening NL42 INGB t.n.v. Ohara Chapter Nederland onder vermelding van: Demonstratie en uw naam en adres en het aantal kaarten. Stuurt u tevens een bericht aan waarin u vermeldt: uw naam en het aantal kaarten dat u bestelt. U ontvangt een bevestiging. Locatie: Hotel Bergse Bossen, Traay 299, 3971 GM Driebergen Tijd: 27 augustus 2015 van uur. Info: of Ohara Chapter Nederland INHOUD: 3 - Bestuur 4 - Voorwoord 5 - Bestuur en Redactie 6 - Nieuws van de PR en Website 7/8 - Ikebana Nederland 8 - Evenmenten / tentoonstellingen 9 - Servicepunt NOTULEN EN VERSLAGEN A.L.V. : 10 - Notulen ALV 13 - Workshops ALV THEMA 2015: 14 - Kennismaken Raang Boer Iwema NIEUWS VAN DE AFDELINGEN: 15 - Amsterdam en Noord Holland 17 - Den Haag 21 - Het Noorden 24 - Het Oosten 27 - Rotterdam 30 - Utrecht 33 - Het Zuiden INSCHRIJFFORMULIER: voor het 55-jarig bestaan, toelichting hierop pagina 5, onder kopje bestuur: 35 - Inschrijfformulier Nieuw Lid: Mevr. S.Wildschut- Amsterdam. Oproep Op de algemene ledenvergadering heb ik op de eerste tafel bij de zaaldeur het boekje: symbolisch bloemschikken gevonden. Daar er niemand bij de tafel was en ik vele praatjes met bekenden had, heb ik dit boekje ongemerkt in mijn kratje laten glijden. Bij thuiskomst bedacht ik mij dat het boekje niet betaald was. Wil degene van wie dit boekje is mij een mailtje sturen met het bankrekeningnummer, zodat ik mijn schuld kan inlossen. Hierbij alvast bedankt. Ellen Schuurman -2-

3 BESTUUR Voorzitter Secretaris en Penningmeester Overige leden Corrie van der Meer - Fischer (Afd. Het Oosten) Kleistraat 7, 8121 RG Olst Mail: Esther Hoogland (Afd. Utrecht) Waterspin 50, 3824 HH Amersfoort Banknummer: NL 86 INGB , t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging te Amersfoort Mail: Marion Busson (Afd. Amsterdam en Noord Holland) Marij Geenen (Afd. Den Haag) Margot Visser (Afd. Het Noorden) Arie Huisman (Afd. Rotterdam) Henriëtte Schalk (Afd. Het Zuiden) Fransina Ganzeveld ( Redactie - Afd. Het Noorden) Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel PR Commissie Irene Kho - Mail: Rita van der Werf Elly Hartgring Tel Redactie Mail: Kopij voor september nummer van 2015 uiterlijk 15 juli 2015 Joke Vonk Fransina Ganzeveld Lies Reinink Aad Studulski Raang Boer Iwema Tel Ledenadministratie Marij Geenen - Mail: Tel Verzoek om toezending van Het Nieuwsbulletin - Opgave van nieuwe leden, verhuizingen en opzeggingen ( voor 1 december) uitsluitend schriftelijk. - Contributie 50,00 per jaar Banknummer: NL 86 INGB , t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging te Amersfoort Servicepunt Jeanine van Leijenhorst Mail: Tel Website Huigje Janse Mail: Tel Ned.Ikebana Ver. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Den Haag nr. V

4 Voorwoord Voorzitter O, hoe glorieus Over t eerste, teerste groen Glinstert het zonlicht! Basho Na een kwakkelende winter en een paar nachten met flinke nachtvorst begint het nu echt lente te worden. Het eerste prille groen van berken en esdoorns en het bronsgroen van krenten en beuken verschijnt en zorgt ervoor dat er een groen-roze waas ontstaat tussen de bomen en struiken. Elke dag groeien de bladeren een flink stuk en zo worden de contouren van de bomen door deze groene waas zachter. Voor de vogels het goede moment, om ongezien nesten op te knappen of nieuwe te bouwen, overal zie je vogels met plukken mos, stukjes riet, grasjes of kleine takjes in hun bek rondvliegen. Kraaien maken heibel met eksters en Vlaamse gaaien want zij allen proberen goede nestplekken te veroveren in oude coniferen of in de taxushaag. De tortelduiven en merels zijn elk jaar de eersten die klaar zijn met hun bouw en wederopbouw en ook de eersten die aan het broeden gaan. In de grote kastanje voor ons raam groeit een oude, dik vertakte klimop en sinds een paar dagen is daar een boomkruiper druk in de weer takjes en grassprietjes te vervoeren voor zijn nestje. Hij vliegt, met het bouwmateriaal in zijn lange en dun gebogen snaveltje nooit rechtstreeks naar zijn ingang, maar vliegt in een boog naar de boom, gaat eerst op de grond zitten, kijkt spiedend rond, steeds de sprieten en heel fijne takjes in zijn snavel houdend, vliegt vervolgens snel naar boven tot net onder een nestkastje van een pimpelmeesje, verplaatst zijn bouwmateriaal van dwars naar recht, in het verlengde van zijn lijfje, en loopt dan fluks langs de stam naar boven en verdwijnt tussen de blaadjes van de klimop. Doordat zijn verenkleed precies de zelfde kleurschakering heeft als de stam van de boom, kun je alleen dankzij de sprietjes in zijn snavel, zijn weg naar boven volgen, als hij niets bij zich heeft, is hij nagenoeg onzichtbaar. Waar en wanneer hij of zij er weer uitkomt is niet te ontdekken en waar precies het nestje zit ook niet. Doordat bij de boomkruipers beide geslachten gelijk getekend zijn is ook niet te zien wie van de twee het meeste werk verricht. Het bouwen duurt nu al enkele dagen, af en toe ligt er een gebroken takje op de grond, zeer waarschijnlijk afgekeurd en niet goed genoeg voor hun nestje. Met de dag groeien de bladeren aan de bomen en worden groter, zodat in zeer korte tijd de nesten en nestjes van de verschillende vogels verscholen zullen zijn en beschermd tegen ongewenste indringers. Als U dit bulletin in juni zult ontvangen zal het er buiten weer heel anders uitzien, de meeste jonge vogels zullen hun nest verlaten hebben en bezig zijn om te leren vliegen. De bloesem, waar wij op dit moment zo van genieten, zal verdwenen zijn, maar wel zullen de eerste rozen en irissen in bloei zijn en de kamperfoelie zal de heerlijke zoete geur verspreiden die bij de lange, mooie en hopelijk warme juni avonden hoort! De meeste afdelingen organiseren als afsluiting vaak nog een buiten-dag of een excursie en daarna is het rustperiode tot september. Dat geldt niet voor de tentoonstellingskommissie, die heel druk is met de voorbereidingen voor onze jubileumtentoonstelling in de Hortus te Leiden. Ik hoop, dat veel leden zich hiervoor opgegeven hebben en mee zullen doen, want dit is een unieke kans om te laten zien, wat Ikebana is en hoe voor ons de natuur een fantastische inspiratiebron is en vooral hoe wij door Ikebana te beoefenen met en door de natuur verbonden zijn! Corrie van der Meer Fischer -4-

5 VAN HET BESTUUR NEDERLANDSE IKEBANA VERENIGING LANDELIJKE TENTOONSTELLING TER GELEGENHEID VAN HET 55 JARIG JUBILEUM VERBONDEN NATUUR OKTOBER 2015; HORTUS BOTANICUS LEIDEN Toelichting: Deelname aan de tentoonstelling is uitsluitend mogelijk voor NIV-leden. De chapters/branches verzorgen de presentatie van de arrangementen. Om die reden wordt uw aanmelding doorgegeven aan het hoofd van de chapter of branch van uw school. U kunt individueel en/of met een groep inschrijven voor een binnen- en/of een buitenarrangement. Wilt u vermelden of u docent bent of leerling? In het laatste geval werkt u onder verantwoordelijkheid van uw eigen docent. HET INSCHRIJFFORMULIER VINDT U OP PAGINA VAN DE REDACTIE THEMA 2015 Het thema van 2015 is een interview met één van de leden, als 1e heeft Lies Reinink dit keer een stukje geschreven over hoe ze Ikebana is gaan doen. Als richtlijn hebben we 5 vragen, zie onderstaand. 1 Wie ben je 2 Welke school beoefen je 3 Waarom heb je voor die school gekozen 4 Wat wil jij, met je kennis gaan doen 5 Door wie zou jij de volgende keer graag deze vragen beantwoordt willen zien. Voor het Juni 2015 nummer heeft Lies gekozen voor Raang Boer Iwema. Nieuwe leden en adreswijzingen graag doorgeven aan Marij Geenen, evenals wijzingen telefoonnr. en mailadresssen. (zie ledenadm. pag. 3 ). De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen. Plaatsing van een artikel is afhankelijk van de ruimte. Redactie -5-

6 De PR-commissie vraagt uw medewerking In de ledenvergadering van 21 maart j.l. heeft u kunnen horen waar de PR-commissie zich momenteel mee bezig houdt. Niet iedereen kon hierbij aanwezig zijn. Daarom deze samenvatting en een verzoek om uw medewerking. Website De website wordt vernieuwd en is inmiddels in een vergevorderd stadium. Een nieuw onderwerp is de informatie overdracht. Het is zoals wij vertelden te vergelijken met een ladekastje waarin je van alles kunt opbergen en uithalen. Ieder laatje bevat waardevolle informatie die al lang ergens binnen onze vereniging was te vinden maar die nu in één keer uit een denkbeeldig laatje tevoorschijn gehaald kan worden. U kunt hierbij denken aan: hoe organiseer ik een binnenworkshop; wat moet ik doen als ik een demonstratie ga geven, enz. Deze informatie is alleen bestemd voor leden van de NIV en is alleen te benaderen via een wachtwoord. Daarnaast willen wij een lijst met lesgevende docenten op de website plaatsen zodat buitenstaanders kunnen zien wie in hun regio lesgeeft. Een mail hierover is inmiddels naar die betreffende docenten gestuurd. Natuurlijk bent u inmiddels nieuwsgierig geworden en kunt u nauwelijks wachten om een bezoek te brengen aan de vernieuwde website. U zult echter nog even geduld moeten hebben tot de website klaar is. Mooie foto s De rol van mooie foto s wordt steeds belangrijker om je te onderscheiden. We hebben thuis of tijdens een workshop prachtige schikkingen gemaakt en maken dan nog snel even een foto. Een foto wordt meteen veel mooier als we zorgen voor een rustige achtergrond en een mooie kadrering. Een grijs of wit rolgordijn ophangen en deze in een flauwe bocht over de tafel laten lopen maakt de foto veel rustiger waardoor de aandacht meer op de schikking komt te liggen. Maar ook een wit scherm zorgt voor een mooie achtergrond. Als u dan ook nog een beetje ruimte laat tussen de achtergrond en de schikking en wellicht een (schemer)lampje in de buurt zet zult u merken dat de foto er ineens veel professioneler uitziet. Fototips Met een kleine verschuiving naar rechts van het arrangement in foto 1 kan al een veel beter resultaat worden behaald waardoor de nadruk meer op de schikking komt te liggen. De toch nog storende hoek van het scherm valt dan grotendeels weg. Ook een minder drukke ondergrond zou de schikking ten goede komen. Heel anders is het resultaat bij foto 2 waarbij de achtergrond wegvalt door het gebruik van een verduisteringsgordijn. Daardoor wordt onze blik meteen naar de schikking getrokken. Medewerking gevraagd en cadeaubon in de maak Om meer bekendheid aan ikebana te geven vragen wij de medewerking van de afdelingsbesturen. Schrijf een kort verhaaltje over de komende afdelingsbijeenkomst voor het plaatselijke krantje en nodig mensen uit om langs te komen om zo kennis te maken met ikebana. We hebben prachtige folders die u mee kunt geven. Binnenkort is er een cadeaubon te koop die u als cadeau zou kunnen geven aan vrienden. Het moet op deze manier toch mogelijk zijn om weer nieuwe leden te verwelkomen? Aan de leden willen wij vragen om zoveel mogelijk onderwerpen via facebook te liken zodat onze club meer bekendheid krijgt. Tentoonstellingscommissie Tot slot melden wij, dat wij u via de website en het Nieuwsbulletin op de hoogte zullen houden van onze vorderingen. Verder kunnen wij u meedelen dat de PR-commissie officieel deel uit maakt van de tentoonstellingscommissie. -6-

7 IKEBANA NEDERLAND Ikebana Nederland is het platform van alle ikebana organisaties in Nederland. Elke organisatie heeft een afgevaardigde in het bestuur. Minstens een keer per jaar komt het bestuur bijeen om informatie uit te wisselen over elkaars activiteiten en het stelt een lijst samen van de op dat moment bekende toekomstige activiteiten om te voorkomen dat op dezelfde data meerdere evenementen georganiseerd worden. Bestuur 2014 / 2015 Corrie van der Meer Fischer (Nederlandse Ikebana Vereniging, Ikebana International), voorzitter Conny van Dongen (Ohara Chapter), penningmeester Corrie van der Meer Fischer (Ichiyo Branch) Geeske Jansen (Ikenobo Chapter) Anne-Riet Vugts (Sogetsu Branch) Marian Bartels, secretaris Lijst van activiteiten juni Dubbele Sogetsu workshop door Raang Boer Iwema en Els Goos 20 juni Ohara zomerworkshop 20 juni NIV het Oosten en Utrecht gezamenlijke seizoenafsluiting 11 juli Ohara zomerworkshop 18 juli Ikenobo zomerworkshop o.l.v. Anja Koning in Haren 27 t/m 30 aug. Seminar Ohara Chapter Nederland 29 augustus Ikebana International, museum, agm, workshop, nog nader te bepalen 18 september Ichiyo studiedag 19 september NIV het Oosten 26 september Lerarenvergadering Sogetsu 9 t/m 11 okt. Jubileumtentoonstelling Nederlandse Ikebanavereniging (NIV bestaat 55 jaar) in de Hortus Botanicus te Leiden 19 oktober Besturendag NIV 24 oktober Ikebana International, dubbele workshop in De Hilt, Eemnes 14 november Landelijke NIV-dag 21 november Dubbele Sogetsu workshop door Rita van der Werf te Breda -7-

8 28 november Ikenobo herfstworkshop o.l.v. Regi Bockhorni da Silva in Maarn januari Nieuwjaarsbijeenkomst, nog nader te bepalen 16 januari ALV Ikenobo Chapter in Maarn, Ikenobo workshop o.l.v. Jeannet Smeenge 12 maart Ikebana International, lezing met workshop, nog nader te bepalen 2 april Ikenobo voorjaarworkshop o.l.v. Francien Koppelaar in Maarn 21 mei Ikebana International, afsluiting seizoen, nog nader te bepalen 8 juli Ikenobo zomerworkshop, nog nader in te vullen 31 oktober Ikenobo herfstworkshop o.l.v. Birgit Brunner in Maarn Gaarne opgave van nieuwe evenementen bij of tel EVENEMENTEN / TENTOONSTELLINGEN JUNI Afdeling Rotterdam, Buitenworkshop o. l.v. Geeske Jansen, docente Ikenobo School Locatie: de tuin van Arie Huisman in Strije 7 Kyoto Symphonie Orchestra speelt in concertgebouw Amsterdam 13 Afdeling Het Zuiden, buitenworkshop o. l.v. Wil Oortman, docente Sogetsu School. Locatie: De Braak 20 in Zevenbergen 13 en 14 Bonsai van het Westen, Ikebana, demo s, workshops Geopend van tot uur Locatie: Botanische Tuin Delft, Poortlandplein 6 de Delft 20 Afdeling Utrecht en Het Oosten, gezamenlijke afsluiting voorjaarsseizoen met dagje naar Beeldentuin en Kasteel 'Het Nijenhuis". De leden ontvangen aanvullende info per mail, brief. AUGUSTUS Ohara Chapter Nederland , De demonstratie zal plaatsvinden op donderdag 27 augustus 2015 van uur in Hotel Bergse Bossen te Driebergen. SEPTEMBER Afdeling Rotterdam, Workshop o.l.v. Henriëtte Schalk, docenten Sogetsu School 5 Afdeling Utrecht, Buitendag bij Bartiméus, Oude Arnhemsebovenweg 3, te Doorn 18 Afdeling Den Haag, Zie voor nadere invulling van deze activiteit de nieuwsbrief van augustus Afdeling Amsterdam en Noord Holland, Start van het najaarsseizoen. 19 Afdeling Het Oosten, Hele dag, Workshop met Jeannet Smeenge lerares Ikenobo School Workshop Noriko van Lid lerares Ohara School. Locatie: Woonzorgcentrum De Esdoorn, Esdoornstraat 7, Zwolle. -8-

9 Ikebana & Bonsai agenda 2016 Te bestellen tot 1 september

10 Notulen ALV op 21 maart Opening en welkom De voorzitter opent deze 55e Algemene Ledenvergadering met een woord van welkom. 55 jaar, dit betekent een jubileum. Wij gaan dit in oktober vieren met een landelijke tentoonstelling in de 425-jarige Hortus Botanicus in Leiden. De aanmelding, voor deelname hieraan, is inmiddels gestart. Het afgelopen jaar is de PR commissie van start gegaan wat in eerste instantie resulteert in een vernieuwde website. Het bestuur staat open voor wensen en suggesties en hoopt, in samenspraak met de leden, de vereniging bloeiend te houden. 2. Mededelingen en ingekomen stukken - Bericht van verhindering ontvangen van Anke van Breda, Jeannet Smeenge, Ans Vaatstra, Christel Wiegerink, Else Nekeman, Lies Reinink, Marian Bartels, Leny Weber, Ingrid Coffeng, Alie Bos, Marianne Vrijenhoek, Hanny Slegt, Annelies van Veen, Dini Bos, Afke Prins, Marie-Anne Huwaert, Huigje Janse, Irene Kho, Jeanne Rauwenhoff, Doris Diels, Rianne Machielse, Renée Vijver, Noriko van der Linden, Tini v.d. Wetering, Catherina Willems of Brilman, Marion Wopereis, Anneke en Aad Studulski -We herdenken : Joyce Paul-van Ende, Janny Roos-van de Linden, mevr. Jaspers (België) Margot Akkerman, Marijke Nienhuis, Joop Bello, Ria Soekarjo, Janny Schrakamp, Riet Metselaar 3. Notulen van de ALV in 2014 De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 4a. Jaarverslag van de secretaris Het hoofdbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen, de redactie en de PR commissie, is in x in vergadering bijeen geweest. 1x was Anke van Breda aanwezig voor overleg over het archief. 1x is er een gezamenlijke vergadering geweest met de PR commissie in Maarn voor het bespreken van taken en verantwoordelijkheden van de PR commissie Activiteiten: -Algemene Ledenvergadering op 22 maart te Maarn met aansluitend workshops van de 4 scholen. Aantal deelnemers: Informele besturendag op 25 oktober in Olst; een bijeenkomst van bestuursleden van alle afdelingen - Ikebanadag op 25 november bij Landstede Doepark de Nooterhof te Zwolle. De dag bestond uit 2 workshops van de Ichiyo school, die dit jaar 30 jaar bestond. Aantal deelnemers : 40 (was het maximum) In 2015 zal de 2e landelijke ikebanadag plaats vinden in het Zuiden van het land. 4b. Jaarverslag van de penningmeester De penningmeester licht de balans en resultatenrekening over 2014 en de begroting voor 2015 toe. Het aantal leden is ook dit jaar weer gedaald, zodat ook de inkomsten dalen. Er zijn o.a. uitgaven gedaan voor een Davilex boekhoudprogramma, aanpassen van de website en PR bij Tuinidee( afdeling het Zuiden ). Afdeling het Noorden en het Zuiden zijn financieel ondersteund om docenten voor een workshop buiten de regio aan te kunnen trekken. Op de begroting voor 2015 staan de website en een tentoonstelling van afd. het Zuiden als extra uitgaven. Er is een reservering gedaan voor de jubileumtentoonstelling en het PR fonds is iets verhoogd. De voorzitter dankt de penningmeester voor haar grote inzet. 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuw lid kascommissie Conny van Dongen en Anneke van Eijken hebben de kasstukken gecontroleerd en goed bevonden. Ze vragen de vergadering de penningmeester décharge te verlenen, décharge is verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit Conny van Dongen en Marion Wopereis, het reservelid is Jeroen Vermaas. 6. Bestuurswisseling Alle zittende bestuursleden stellen zich herkiesbaar en worden herkozen. -10-

11 7. Redactie Aad Studulski is officieel gestopt met zijn werkzaamheden voor de redactie, maar staat de redactie hier en daar nog ter zijde. De redactie bestaat nu uit Joke Vonk, Lies Reinink, Fransina Ganzeveld en Raang Boer Iwema en functioneert goed. Het werken met templates verloopt goed en de redactie vindt het erg plezierig dat de kopij over het algemeen op tijd binnen is. De leden worden opgeroepen mee te denken over de inhoud van het nieuwsbulletin en tips en interessante artikelen door te geven. 8. PR commissie Elly Hartgring en Rita van der Werf presenteren een aantal plannen van de commissie : - Er komt en aparte PR- ruimte op de vernieuwde website waarop een ladekastje geplaatst zal worden waarvan ieder laatje een apart onderwerp bevat. De onderwerpen zijn: * Teksten (basis) voor kranten, tijdschriften, plaatselijke krantjes * Teksten/aandachtspunten (basis) voor interviews * Draaiboek voor het organiseren van een tentoonstelling * Formulier deelname aan tentoonstelling * Welke instanties benaderen bij een tentoonstelling + gastenlijst * Brochures, flyers, posters * Overzicht waar sokkels en andere materialen opgeslagen liggen * Draaiboek voor het geven van een binnenworkshop/ buitenworkshop/demonstratie * Draaiboek voor het organiseren van een seminar * Draaiboek voor het schrijven van een verslag * Draaiboek voor het maken digitale foto s * Japanse bloemenkalender *Verrassingslaadje met gekke onderwerpen * Statuten van de NIV * Servicepunt (verkoop van materialen) - Er is een concept gemaakt voor een NIV cadeaubon; dit onderwerp moet nog verder uitgewerkt worden. Tot slot vraagt de commissie de leden en met name docenten, meer reclame te maken voor de NIV. 9. Website De website is inmiddels 4 jaar oud en wordt goed bezocht. Er zijn dagen dat de site 66x bekeken wordt en sinds we een link naar facebook hebben wordt deze ook veelvuldig bekeken. Het is dus zinvol de website zoveel mogelijk te liken. De site zal gemoderniseerd worden waarbij deze ook goed leesbaar wordt op alle mobiele apparaten. 10. Servicepunt In de loop der jaren is het aantal bestellingen minder geworden, de verkoop van aardewerk verloopt moeizaam en verschillende afdelingen kopen kenzans via internet. Het voorstel van Jeanine is, de voorraad niet meer automatisch aan te vullen. De levertijd van de bestellingen zal hierdoor wel langer worden. De agenda s zullen na voorinschrijving besteld worden zodat er geen overschot ontstaat. 11. Rondvraag - De opbrengst van de loterij is afhankelijk van de verkoop van het aantal loten, maar ligt meestal rond de 200 euro. - Afdeling het Zuiden houdt op 16 en 17 mei een jubileumtentoonstelling (15 jaar) in Veldhoven. - Op 11 en 12 april is er een tentoonstelling van leerlingen van Anne- Riet Vugts (afd. het Zuiden) - Voor tips voor het maken van goede foto s voor de website kan men terecht bij Elly Hartgring. - Afdeling het Zuiden, het Noorden en de NIV hebben een eigen website. Bekeken moet worden of het e.a. gecombineerd kan worden. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan alle leden voor hun aanwezigheid, dankt de medebestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar en wenst een ieder veel plezier bij de workshops. De volgende ALV zal gehouden worden op 19 maart 2016 op een nieuwe locatie: De Hilt Hasselaarlaan 1c Eemnes Marion Busson -11-

12 ALV 21 maart 2015 Ikenobo workshop Ichiyo workshop Op de ledenvergadering in Maarn komen alle Scholen weer samen. s-middags, tijdens de workshops, is er dan ook de mogelijkheid eens een andere School te volgen. Bij het binnen gaan van de Ichiyo workshop liep je tegen een groot scherm aan. Nieuwsgierig om het hoekje gekeken stond een prachtig stuk. Een hoge vaas moesten wij zelf meenemen en verder lag alles klaar. De Ichiyo workshop wordt gegeven onder leiding van Fienie Semmekrot samen met de rechterhand Corrie van der Meer-Fischer. Wij zijn met 13 deelnemers en starten om uur. Gebogen lijnen is de opdracht. Met onze hoge vaas en de materialen: een kunststof matje, staalgras en tulpen. Het kunststof matje geeft ons de mogelijkheid het staalgras in allerlei vormen te buigen. De vorm van de lijnen is de hoofdzaak. Maar soms willen de lijnen jouw idee niet helemaal volgen. Met het kunststofmatje wordt geknipt en gevlochten. De tulpen in paars, roze en geel-oranje kleuren zorgen voor het contrast. Onder deskundige begeleiding worden na enige tijd prachtige stukken neergezet. We doen een rondje en ieder stuk krijgt zo even aandacht. Schitterend hoe een ieder met toch allemaal de zelfde materialen een eigen ontwerp, met in achtneming van de opdracht, neerzet. verslag: Corrie Wilmot-van Boheemen De workshop werd gegeven door Arie Huisman. We gingen een Shoka Shofutai Sanshu-ike maken, waarvan we een duidelijke tekening kregen met daarop de drie hoofdlijnen met hun ondersteunende hulplijnen. Arie legde uit dat van de traditionele Shoka de Sanshu-ike de meest vrije vorm is met drie verschillende materialen. Hij had Wilgenkatjes, paarseveronica en oranje Fresia's meegenomen. Vooral de Katjes zijn heel geschikt om mooie gebogen lijnen mee te maken. Er waren dit keer vrij veel deelnemers bij die geen ikenobo opleiding volgen en dus was het voor hen best lastig. Maar uiteindelijk ging toch iedereen tevreden met hun schikking naar huis. Arie, bedankt voor deze workshop verslag: Hélène Jansen

13 Ohara workshop Blijf bij Ikebana. Daarnaast als extra een schikking voor onder het reliëf, die de zwaartekracht ontvangt. Zorg ervoor dat het reliëf en de schikking in harmonie zijn! Voor slechts een klein groepje enthousiastelingen legde Emmy Tummers de principes van de radiaalschikking uit. Ofwel Hiraku in het japans. Het is een schikking in een schaal op voet die breed en laag geschikt wordt en van boven gezien een ovale vorm heeft. Emmy had voor de hoofdlijnen gekozen voor roze of rode Anthurium gecombineerd met roze, witte of oranjerode rozen en als bijmaterialen Asparagus en gipskruid. Hierdoor was er voor iedere schaal een passende combinatie te maken. Dankzij Emmy's heldere uitleg over de juiste verhoudingen en de beoogde lijnen en hier en daar wat bijsturing stonden er na een uurtje geconcentreerd werken zeven mooie schikkingen op de tafels. Vooral de combinatie van de rode Anthurium met de oranjerode rozen zorgde voor een spannend resultaat. Ria Hoogervorst Sogetsu Workshop Zaterdag 21 maart Sogetsu School gegeven door Masako Higashi. Deze workshop bestond uit twee delen nl; Reliëf maken met papier en gedroogde materialen met als thema: VERTICALE LIJN. ( Sogetsu lesboek 4-18 / 4-1) Schikking maken die past bij het reliëf met als thema; VEREENVOUDIGDE SCHIKKING. ( Sogetsu lesboek 4-8 ) Met 18 personen hadden wij ons ingeschreven voor de workshop van Masako Higashi vanuit de Sogetsu School. Erg benieuwd wat ons te wachten stond gaf Masako uitleg over de workshop en de opdracht die ze voor ons had gekozen. Maak een reliëf van papier, een driedimensionale voorkant met een verticale lijn. Laat hierin ook de zwaartekracht ( van boven naar beneden meespelen), creëer ook lege vlakken. We hadden 50 minuten om een reliëf te ontwerpen en te plakken, aangevuld met een mooie verticale lijn van gedroogde wilgentak. Voor de afwerking was 15 minuten gepland om de eenvoudige schikking met tulpen bij het reliëf toe te voegen. Zo gezegd, zo gedaan! Soms wel met wat moeite. Volop aan de slag met papier, lijnen en plakken maar. Er werd hard gewerkt door allen, en de tijd verliep snel. Maar aan het eind van de workshop ontstonden er de reliëfwerken van papier met een eenvoudige schikking als eindbestemming! Ik heb weer veel creativiteit om me heen gezien en heb weer genoten van deze workshop, dank aan Masako Higashi. Het was een leerzame middag! Ine Broos. -13-

14 Raang Boer Iwema, afdeling Het Oosten Na mijn vervroegde uittreding uit het arbeidsproces in 2009 verhuisden mijn vrouw en ik naar Warnsveld. In Zwolle vond ik een nieuwe lerares in de persoon van Jenneke Soejoko Oosterveld. In eerste instantie volgde ik de lessen om de bij Ilse geleerde vaardigheden bij te houden en voor de feedback door Jenneke. In een interview voor het blad van de Sogetsu Branch gaf ik in 2012 nog aan dat ik mij wilde beperken tot de vier behaalde certificaten. In 2013 heb ik toch besloten om docent te worden. Met die opleiding ben ik nu, onder leiding van Jenneke, bezig. En daar heb ik geen spijt van. Ik hoop in de toekomst ook andere mensen iets bij te kunnen brengen van hetgeen het beoefenen van Ikebana met mij doet. Als ik bezig ben met het maken van een Ikebana stuk vergeet ik alle dingen waarmee ik bezig ben. Dat doet Ikebana met mij: Het geeft mij rust en er ontstaat ruimte in mijn hoofd. De laatste vraag van het interview gaat over het komende blad. In die editie zou ik graag de vragen beantwoord zien door Doortje Smit-Smit. Raang Boer Iwema Lies Reinink heeft in het vorige nummer van dit blad aangegeven dat zij graag zag dat ik de vragen beantwoord. Dat doe ik op dezelfde wijze waarop zij het deed. Ik maak er een verhaaltje van. Ruim 50 jaar geleden maakte ik kennis met Ikebana toen mijn moeder een of twee jaar een cursus Japans bloemschikken volgde bij de plaatselijke bloemist. De stukken die ze maakte fascineerden mij. Antwoorden op vragen als, waarom hellen de bloemen zo en niet anders, kon mijn moeder geen antwoord geven. De fascinatie bleef en tijdens een vakantie in Japan kreeg ik de mogelijkheid om een Ikebana les te volgen bij een lerares aan huis. Zij was lerares van de Sogetsu school. Zij gaf aan dat, als ik het echt wilde, ik door moest gaan met les nemen. Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. Bij toeval vond ik een jaar later op internet het adres van Ilse Beunen in Antwerpen. En ook zij gaf les in dezelfde Sogetsu school. Vier jaar lang reed ik daarna regelmatig vanuit onze toenmalige woonplaats bij Maastricht naar Antwerpen om bij Ilse les te krijgen. Daar behaalde ik ook de vier certificaten. Op bamboeparaplu de regenjas van stro vertellend de lenteregen Bashô Matsuo -14-

15 AFDELING AMSTERDAM EN NOORD-HOLLAND Voorzitter: Ellen Schuurman tel Penningmeester: Ellen Schuurman tel Rekeningnummer: NL65 INGB t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging, afd. A dam en Noord Holland Secretariaat: Marion Busson tel Aletta Jacobsstraat CM Heemskerk Leden: Renée Vijver tel Masako Higashi tel PROGRAMMA AMSTERDAM EN NOORD HOLLAND Meebrengen: 18 september 2015 Start van het najaarsseizoen Hierover wordt u in het septembernummer geïnformeerd In 2015 staan verder de volgende bijeenkomsten gepland: Vrijdag 16 oktober, 20 november en 18 december. Aanvang: Aanmelden bij: Voor alle bijeenkomsten geldt het volgende: De aanvangstijd van de bijeenkomsten is, indien niet anders wordt vermeld, uur. Marion Busson Telefoon: Opgave: Kosten: Locatie: Uiterlijk een week van te voren aanmelden voor de workshops. De kosten voor de bijenkomsten bedragen 10 euro. Het adres van de bijeenkomsten is: Go Center, Schokland 14 (ingang binnenplaats), 1181 HV Amstelveen. -15-

16 Verslag workshop Ichiyo o.l.v. Jeroen Vermaas. Dank je wel Jeroen voor deze leuke, leerzame workshop. verslag: Marion Busson fotograaf: Marion Busson In Memoriam: Riet Metselaar. Op 20 maart gaf Jeroen bij afd. Amsterdam en NH een workshop Ichiyo met als titel: Scherm met lijnen in contrast Daar de meeste leden van de afdeling behoren tot de Sogetsu en Ohara school, was het erg leuk dat Jeroen startte met een inleidend praatje over de geschiedenis van de Ichiyo school. Ook de kleine schikkingen die hij maakte met rest bloemen gaven een duidelijk beeld van de school. Binnen de Ichiyo school wordt vaak geschikt zonder kenzan en wordt gezocht naar een andere methode om het bloem/groen materiaal in evenwicht te krijgen. Jeroen had hiervoor stroken gaas meegebracht dat hij voorbewerkt had met wit papier-maché, zodat het een prachtige grillige uitstraling had. Dit gaas konden we vervormen zodat er een mooi geheel met de meegebrachte schaal ontstond. Lijnen werden aangebracht door staalgras, wilgentakken of aspidistra blad door het gaas te vlechten, waarbij we wel moesten zorgen dat levend materiaal in het water kwam te staan. Dit alles viel nog niet mee! Met een klein voorjaarsbolletje of een rode anthurium brachten we contrast in de schikking. Het was na afloop erg leuk te zien hoe verschillend scherm met lijnen in contrast geïnterpreteerd was. Op woensdag 25 februari jl. kregen wij het bericht dat Riet Metselaar op 97-jarige leeftijd was overleden. Dit feit viel koud op ons dak. De vrijdag daarvoor, onze maandelijkse bijeenkomst, was ze nog aanwezig, deed actief mee en niets wees er op dat wij haar zouden gaan missen. Riet was vanaf het begin bij de afdeling betrokken en was een zeer gedreven persoon. Zij had niet het gemakkelijkste karakter en hier en daar botste het wel eens. Dat was toch geen belemmering om veel leerlingen wegwijs te maken in de regels van de Sogetsu-school en velen lid te laten worden van onze vereniging. Tot op zeer hoge leeftijd reed ze zelf naar de afdelingsbijeenkomsten en toen dat niet meer ging was één van haar buurmannen zo vriendelijk haar te brengen en als er geen vervoer terug was ook weer op te halen. Hierdoor heeft zij tot kort voor haar overlijden kunnen genieten van wat er die middagen geboden werd. We zullen haar missen: haar gedrevenheid, kennis, bijdragen in Ikebana en haar gezelligheid. Riet, bedankt voor alles dat je voor ons gedaan hebt. Ellen Schuurman -16-

17 AFDELING DEN HAAG Voorzitter: Els van Vlimmeren tel Penningmeester: Riet Boerman tel Rekeningnummer: NL87 RABO t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging, afdeling Den Haag te Den Haag Secretaris: Marian Bartels tel Veurseweg 210, 2252 AH Voorschoten of Lid: Marij Geenen tel PROGRAMMA DEN HAAG Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: Aanvang: Aanmelden bij: Vrijdag 18 september 2015 Workshop Kokeshi poppetjes schilderen o.l.v. Mardie Feikens Maandag 19 oktober Workshop o.l.v. Irene Kho, docente Ohara School Maandag 16 november Workshop o.l.v. Tini van de Wetering, docente Ikenobo School Vrijdag 18 december Kerstworkshop o.l.v. Nicole Kruimel, docente Sogetsu Branch De aanvangstijd van de bijeenkomsten is, indien niet anders wordt vermeld, uur. Riet Boerman Telefoon: Opgave: Kosten: Locatie: Uiterlijke datum voor aanmelden: Gaarne 1 week voor de bijeenkomst de kosten overmaken. De kosten voor de bijenkomsten bedragen 10 euro. Voor introducés 12,50. Uw betaling op ons bovenstaand IBAN-rekeningnummer is tevens uw bewijs van inschrijving. Voor de bijeenkomsten op 18 september 2015 en 18 december 2015 is de locatie Moeder Godskerk, Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan 18, 2252 EB Voorschoten. Voor de bijeenkomsten op 19 oktober en 16 november 2015 is de locatie wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg. Zie voor aanvullende gegevens van de bijeenkomsten de Nieuwsbrief van afdeling Den Haag van augustus

18 Verslag demonstratie door Masako Higashi op 16 februari 2015 Masako Higashi is docent bij de Sogetsu Branch. Ze is al 35 jaar bezig met ikebana, aanvankelijk als leerling van haar moeder. Nu heeft ze Sogetsu Ikebana 2de graad (Nikyu Shihan) Sanyo. In Nederland is het moeilijker ikebana vazen te kopen dan in Japan. Ter ondersteuning van ikebana maakt zij daarom haar eigen vazen en keramische objecten. Als je hier eenmaal mee begint, kun je volgens haar niet meer stoppen. Bovendien geeft ze een cursus Japanse taal. Tijdens deze demonstratie werd ze geassisteerd door Uno Shinagawa. Vanochtend had ze via Skype haar moeder verteld over de demonstratie en die kon het niet laten haar nog wat goede raad te geven. Masako maakte 9 schikkingen in voor het merendeel eigen keramiek: 1e In een platte bak kwam een schikking met bandwilg (Shin en Soe) en rode Protea en Buxus (Hikae). 2e In een hoge vaas met in de zijwand twee ronde gaten, werd een grote kale beukentak horizontaal bevestigd. Daarbij kwamen een paar takken gele orchideeën. Solidago maakte de verbinding tussen de orchideeën, de vaas en de horizontale tak. Het geheel werd afgemaakt met gipskruid. 3e De derde schikking was geïnspireerd op Mondriaan. Daarvoor gebruikte Masako een achtergrond met Mondriaan motief en daarvóór twee vazen met Mondriaan belijning, gemaakt van melkpakken. In de natuur vinden we nergens een dergelijk strak lijnen- en vlakkenspel. Masako liet aan de hand van een afbeelding in een boek zien, dat we zoiets wel vinden in de bouw van de tokonoma. Met 1 rode Gerbera met welvende steel en steelgras in gebogen vormen maakte ze in de melkpakken een sobere contrasterende schikking. 4e In een grote bolvormige vaas met inkeping in de bovenrand stak Masako roze Hortensiabloemen, Hortensiabladeren en Asparagus densiflorus. Deze kwamen minimaal boven de rand uit. Het geheel werd gecompleteerd met aan de zijkant een grote roze Anthurium, die wat verder uit de vaas kwam. 5e De vijfde schikking was voor Marijke Nienhuis. Masako heeft goede herinneringen aan de contacten met Marijke over deze demonstratie. Aan het bestuur had ze van tevoren gevraagd van welke bloemen Marijke hield. In een langwerpige bak gebruikte ze katjes, Zuidenwindlelie en 1 roze-witte roos. De kenzans werden bedekt met steentjes. In deze schikking waren goed de lijnen aan de basis te zien. 6e In een hoge smalle vierkante vaas maakte Masako met zwart doek, 2 Gerbera s en wat kronkeltakken een moderne schikking. Het zwarte doek was vierkant, doorzichtig en in de 4 zomen van ijzerdraad voorzien. Door dat draad was het op allerlei manieren te vormen. 7e Als voorschot op Meisjesdag maakte ze een schikking met Mimosa bij een uitvouwbare kaart met de opstelling van de poppen. Op de voorgrond lagen geplukte Mimosabloemetjes. 8e In een zwarte acryl U-vormige vaas werd een schikking met tulpen gemaakt, waarbij het blad in speelse vormen verwerkt werd. 9e De laatste schikking kwam in een grote zwarte vaas met overdwars een groot stuk hout. Als materiaal gebruikte Masako lelies, Asparagus densiflorus en pruimenbloesem. Iedereen zat gespannen te kijken en je kon een speld horen vallen. Ze kreeg een welverdiend applaus. Dank je wel Masako en Uno, we hebben genoten. Verslag: Gerda Bolhaar Foto's: Emmy Tummers -18-

19 WORKSHOP DOOR JEROEN VERMAAS, DOCENT ICHIYO SCHOOL, OP 17 APRIL 2015 vloeken in de kerk binnen de Ohara school. Materiaal is er in soorten en maten. O.a. kamperfoelie, sleedoorn, brem, diverse soorten wilg en 3 kleuren ranonkel. Ik bestudeer ijverig het stencil heel veel wijzer wordt ik daar niet van, dus maar gewoon aan de slag. Dat is op zich al lastig, want welk materiaal moet je kiezen? Na het nodige zoeken, schuiven, plaatsen, herplaatsen, zuchten en nog maar eens wat afknippen of erbij zetten, heeft uiteindelijk toch iedereen een leuke schikking gemaakt. Jeroen gaat ze allemaal langs en geeft advies voor verbetering. Altijd weer interessant om te zien hoe met een paar wijzigingen een schikking kan opknappen. Jeroen hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk om eens totaal anders te moeten kijken naar een schikking. En ook bedankt voor de tip, ik ga direct mijn kenzans zwart spuiten. Veel mooier! Deze workshop vond plaats op een andere datum en op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland, maar kennelijk was dat voor de meeste mensen geen probleem. Bij binnenkomst is het al een gezellige drukte. In totaal is het wel een man of 25 schat ik. Ik weet niet hoe de anderen het doen, maar ik ga altijd direct op zoek naar het voorbeeld. Tot mijn verrassing stond er geen. Dat maakt altijd nieuwsgierig, want dan heb je dus ook geen idee wat er komen gaat. Na de inleiding door Els nam Jeroen het woord. Om ons een idee te geven van de Ichiyo school maakte hij 2 schikkingen. De ene hoog in een smal vaasje, waarop eerst dwars een grof stuk bamboe werd gelegd. De andere meer gedrongen in een enigszins verwrongen vaas, waarop een bouwsel van bamboeringen was geplaats, waarin de bloemen een plekje kregen. Ik vond ze allebei heel mooi. Wel duidelijk anders dan Ohara. In Ichiyo zijn lijnen heel belangrijk vertelt Jeroen, naast ruimte, bamboe en balans. Ook is de kenzan niet altijd vanzelfsprekend. Jeroen heeft geen voorbeeldschikking gemaakt om onze fantasie niet af te remmen. Wel geeft hij tips, aanwijzingen en een stencil met wat tekeningen om ons een idee te geven wat de bedoeling is. Kruisende lijnen moeten het worden met een duidelijk contrast. Heel ruimtelijk, vooral van opzij gezien. Kruisende lijnen.dat is toch een beetje verslag: Willie Wempe foto s: Marian Bartels -19-

20 Verslag workshop Sogetsu o.l.v. Jenneke Soejoko op 16 maart 2015 TIP: Japanse zondag in Den Helder De Oranjerie in Den Helder houdt zondag 21 juni een Japanse Dag. Hierop staat de Japanse tuin met zijn vijver, watervalletje en rotspartijen centraal. Er zijn workshops origami en ikebana, een Japanse manier van bloemschikken. Tevens zal er een fraaie lelietentoonstelling worden gehouden in samenwerking met lelietelers uit de Noordkop (Den Helder e.o.). Plaats: De Oranjerie, Soembastraat 83, 1782 SM Den Helder Tijd: Zondag 21 juni 2015 van uur Info: Het thema is ruimte creëren tussen rechte lijnen en deze benutten met kleur en leegte (ruimte). Met 18 deelnemers aan de slag. Twintig stengels holpijp, de nodige satéprikkers en een scherpe stopnaald, dit zijn de ingrediënten waarmee we een structuur maakten. Er werd veel gezucht en gesteund, toch kwamen er mooie creaties te voor schijn, die afgewerkt werden met Statice en Lisianthus. Heel verrassend. Jenneke, het was hard werken! Heel erg bedankt. verslag: Riet Boerman foto s: Els van Vlimmeren -20-

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Chiisana1. december 2011, jaargang 11. nr. 2

Chiisana1. december 2011, jaargang 11. nr. 2 Chiisana1 december 2011, jaargang 11. nr. 2 Inhoud 4 Bonsai evenementen 5 Programma 2012 6 Waarde(ring) van bonsai 8 Japan, een land met vele gezichten 13 Ervaringen van een deelneemster het maken van

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Hans en Mai van De Schalmei

Hans en Mai van De Schalmei De Par tituur Wijkblad voor Neerbosch-Oost - jaargang 17 - nummer 2 - april 2012 Hans en Mai van De Schalmei En verder: bloemenman Justin Disveld, Leonie Hendriks wethouder Bert Jeene, wijkbeheerder Jolande

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Chiisana. juni 2008. jaargang 8. nr. 1

Chiisana. juni 2008. jaargang 8. nr. 1 Chiisana juni 2008. jaargang 8. nr. 1 Inhoud 3 Een moment van bezinning 4 Bonsai evenementen 2008 4 Programma Zuid-Holland 2008 5 Excursie naar esdoornkwekerij D. van der Maat 6 Overzicht verenigingszaterdagen

Nadere informatie

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot INHOUD: Blz.2 Blz.3 Blz.4 Blz.5 Blz.6 Blz.7 Blz.8 Blz.9 Blz.10 Blz.11 Blz.12 Blz.13 Blz.14 Blz.15 Blz.16 Blz.17 Blz.18 Blz.19 Blz. 20 Inleiding, Contributieverhoging, Website Wat is geweest, Open monumentendag

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013 ACADEM E voor kwaliteit van bestaan Koudekerkseweg 131, 4335 SL Middelburg Pag. 28 18e jaargang nr 1 februari 2013 'Een leven lang leren' Bij deze slimheid moet je denken aan mensen die altijd alles in

Nadere informatie