Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Eigen Werk Overschiesestraat 44 3112 HG Schiedam tel. 010 426 35 69"

Transcriptie

1 ONTVANGEN 3 1 NAART 2008 Stichting Eigen Werk verzorgt nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Schiedam Stadserf DZ Schiedam Betreft jaarverslag 2007 Schiedam, 27 februari 2008 Geacht College, Het bestuur van Stichting Eigen Werk biedi u bij deze het jaarverslag 2007 aas. Mocht u nog vragen hebben «ver of naar aanleiding van het verslag dan zu Hen wij Hoogachtend, namens het bestuur Ed de Meijer Annemiek Engels Henny Vorwald

2 Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel Stichting Eigen Werk verzorgt nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Schiedam 27 februari 2008 Jaarverslag 2007 *Inleiding Het overlijden van bestuurslid Cock Christen kwam geheel onverwacht. Alhoewel hij vanwege zijn leeftijd wat rustiger aan was gaan doen en er al een nieuw bestuurslid extra benoemd was moest er toch plotseling veel geregeld worden. Sommige overdrachten verliepen niet geheel feilloos. Hierdoor konden kopieën van bepaalde stukken niet op tijd aangeleverd worden en moest er veel georganiseerd worden rond pasjes en sleutels. Het betrof vooral bureamverkzaamheden. De activiteiten hadden er niet onder te lijden en het aantal breidde alleen maar uit. Vooral jeugd kreeg in 2007 veel aandacht. De vrijwilligersbank vroeg de stichting deel te nemen aan het pilot 'maatschappelijke stage' en vertegenwoordigd te zijn op de speciale markt van scholengemeenschap Spieringshoek. Hier schreven leerlingen zich in om 40 uur stage te komen lopen bij de stichting. Met alle leerlingen werd bij de stichting een kennismakingsgesprek gehouden alvorens in 2008 met ze van start te gaan. Daarnaast werd met baldadige jongeren die steeds over het dak lopen en het alarm forceren potten gedraaid van klei. De baldadigheid nam daarna af. Met leerlingen van de islamitische school en leerlingen van speciaal onderwijs werd een bezoek aan de dierentuin georganiseerd. En de jeugd was weer vertegenwoordigd tijdens Dialoog te voet tijdens de avondvierdaagse en de stedelijke Dag van de Dialoog. Aan de laatste activiteit namen Halt jongeren deel. Landelijk scoorde de stichting weer met de Ontmoetingsdag van het Oranjefonds en de Ida Gerhardt activiteiten. Tijdens de presentatie van de Appeltjes van Oranje mochten niet alleen de genomineerden het woord voeren maar kreeg ook de stichting alle tijd haar werk toe te lichten en werd het werk van de stichting door de organisatie heel bijzonder genoemd. Het Ida Gerhardtgenootschap schreef enkele bladzijden over de stichting in hun jubileumboek dat in december uit kwam en bij alle boekwinkels verkrijgbaar is. Internationaal is de stichting gevraagd in 2008 mee te werken aan een dialoog met een groep uit België. De vele extra activiteiten zorgden ervoor dat er weer heel hard gewerkt moest worden. Er werd nauw samengewerkt met de Vrijwilligersbank en aan alle activiteiten die door de bank georganiseerd werden is deelgenomen. De vrijwilligers die werden aangeleverd hadden veel begeleiding nodig. In plaats van zelf enige verantwoording te nemen willen ze eigenlijk zelf aandacht wat juist weer tijd kost in plaats van tijd oplevert. Wel werd er een goede docent schilderen gevonden en werden er masterclasses gegeven voor de pottenbakkers. Autisme kreeg ook dit jaar op verschillende manieren extra aandacht. De vrijwüligersbank is gevraagd een keer een bijeenkomst te organiseren ter ondersteuning en advisering bij boekhouding. Nu doet de stichting met vragen omtrent boekhoudingsadviezen meestal een beroep op de vrijwilligersbank in Rotterdam. De aanleg van tramplus en de steeds terugkerende

3 werkzaamheden in de straat zorgden voor heel veel extra werk in de vorm van vergaderingen en overlegvormen ter bestrijding van de vele overlast. Aandachtspunten blijven het feit dat er nog geen oplossing is gevonden voor het wegvallen van het gratis opstellen van de jaarrekening door de sws en het feit dat de toegestane reserve van de stichting zeer matig is om bij stopzetting van subsidie te overleven of een rechtszaak aan te gaan. Alles te samen genomen vervult Stichting Eigen Werk ook in 2007 een belangrijke taak binnen de Schiedamse samenleving, met name ten aanzien van inwoners die moeilijk of helemaal niet op een andere plaats terecht kunnen. Bijzonder waren de tentoonstellingen die de stichting organiseerde op het Stadskantoor en in de bibliotheek. De Kunst-eieren die door een heel team bezoekers gemaakt waren kregen veel waardering. *Doel Het doel van Stichting Eigen Werk is volgens de statuten: - het bieden van hulp aan mensen, die problemen ervaren als gevolg van de omstandigheden, dat zij niet actief deelnemen aan het arbeidsproces. - het onderzoeken en aangeven van mogelijkheden om mensen, die niet actief aan het arbeidsproces deelnemen te motiveren en daadwerkelijk te steunen bij hun pogingen om wederom een functie in het arbeidsproces te vervullen. - er zorg voor te dragen dat mensen tijdens de periode dat zij niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen een nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte tijdspassering hebben. *Alcoholvrij Van andere ontmoetingscentra onderscheidt Stichting Eigen Werk zich door geen alcohol te schenken. Steeds meer wordt het duidelijk hoe belangrijk het is in een stad een ontmoetingsruimte te hebben waar mensen iets voor elkaar kunnen betekenen zonder verleid te worden door alcohol. Soms zijn ze enige tijd niet aanwezig in verband met terugval. Hierdoor kunnen ze niet of moeilijk ingezet worden in het arbeidsproces. Binnen de stichting hebben meerdere (ex)alcoholisten een taak als docent. * Stilte Aan stilte blijkt behoefte te zijn in de huidige gehaaste maatschappij. Het is niet zo dat er bij de stichting geen radio of muziek aan mag, maar het valt op dat bezoekers het uit zichzelf niet aanzetten of vragen om het aan te zetten. Vaak wordt er gezegd dat het er zo lekker rustig is. De bezoekers komen over het algemeen in eerste instantie voor een goed gesprek. * Betrokkenheid Stichting Eigen Werk was bij de oprichting een project waarbinnen bezoekers met elkaar het gebouw opknapten en andere taken op zich namen. In de loop der jaren zijn de bezoekers er vanuit gegaan dat het bestuur alles voor ze moet regelen. Om die verantwoordelijkheid weer terug te leggen bij de mensen zelf is heel moeilijk.vooral de ouderen merken vaak op dat het bestuur toch subsidie krijgt. Ze vinden dat bestuursleden naast hun bestuurstaken ook maar achter het buffet moeten gaan staan, schoon moeten maken en alle andere klusjes moeten opknappen. Ze vergeten ook dat de subsidie vele jaren gelijk is en de kosten alsmaar stijgen. Ze beseffen niet dat ze met 30 euro inclusief materialen blij moeten zijn 40 lessen te kunnen volgen bij een goede docent. Jongeren zijn wel bereid iets te doen maar kunnen verantwoordelijkheden meestal niet aan vanwege psychische problemen. Veel mensen rond 40 jaar hebben aandacht nodig. Het gaat dan meestal om alleenstaanden die geen partner hebben kunnen vinden en daardoor onzeker zijn en soms zelfs paniekerig worden. Na sluitingstijd blijven zij vaak achter voor een gesprek.

4 * Beginsituatie In januari 2007 telde de stichting een 10-tal vrijwilligers en circa 150 cursisten en bezoekers. Er werden 13 cursussen gegeven zonder een minimum aantal deelnemers te stellen. Doordat er subsidie werd toegekend konden er ook probleemgevallen worden toegelaten zonder geld. Zij kregen meestal in een kleine groep gratis les van een docent met psychische problemen, zodat de docent vaardigheden kon opdoen in het omgaan met een groepje cursisten en de cursisten toch iets konden leren. *Netwerk Samengewerkt werd er met Reclassering, Bouman, ggz, Halt, bgs, Riagg, gsd, Pameijer, Thuiszorg en PTC. De samenwerking met bgs, Riagg, gsd en PTC was net als vorig jaar wat minder. Er zijn dit jaar voor het eerst weer enkele vrijwilligers via de vrijwilligersbank aangenomen. Het ging om vrijwilligers die veel begeleiding nodig hebben. * Onderwijs Scholengemeenschap Spieringshoek is een nieuwe partner geworden in verband met de maatschappelijke stages. Daarnaast bood de stichting weer stageplaatsen aan aan het Zadkine College voor cursisten van de inburgeringscursus. Vanuit de stichting is ook weer meegewerkt aan de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam. * Ondersteuning Zowel bij Vrijwilligersbank Schiedam als bij Proxy Rotterdam kon de stichting terecht met vragen op het gebied van vrijwilligerswerken vrijwilligersorganisaties. De meeste vragen betroffen de boekhouding. De cursus die de gemeenten Schiedam en Vlaardingen in 2005 aanboden aan penningmeesters van verenigingen en stichtingen leverde geen bruikbare informatie op. Vrijwilligersbank Schiedam is gevraagd of meerdere instellingen behoefte zouden hebben aan een bijeenkomst over financiën. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma van de SWS. In 2007 zou de stichting Maatschappelijk Ondernemen Vlaardingen van start gaan met activiteiten, waar Stichting Eigen Werk ook een beroep op mag gaan doen. Hierover is nog niets vernomen. *Publiciteit De stichting bracht haar activiteiten op verschillende manieren onder de aandacht door: - verspreiding van flyers - artikeltjes in de huis-aan-huis-bladen - berichten op Look TV - ziekenomroep - vermelding op verschillende websites - meewerken aan scripties voor verschillende opleidingen - publicaties van Radar - publicaties van het Oranjefonds - publicaties Ida Gerhardt Genootschap * Participatie De stichting participeerde op de volgende gebieden: - Gemeenteraadsvergaderingen en commisievergaderingen - De Regioraad kreeg weinig aandacht vanwege het tijdstip van vergaderen - Zitting in de Klankbordgroep van TrarnPlus. - Zitting in het platform Dag van de Dialoog - Zitting in het platform Schiedam in Dialoog.

5 *Activiteiten De stichting ontplooide activiteiten op 4 gebieden. namelijk de traditionele, de unieke, de gemeentelijke waarbij aansluiting werd gezocht en de landelijke. Traditionele: - Open Dag - Dierendag - Sinterklaasviering - Kerstactiviteiten - Nieuwjaarsreceptie - Valentijnsdag - Paasactiviteiten Unieke: - Dag van de Amateurkunst - Dag van de Taart - Dag van de Kapper (meerdere dagen) - Dag van de Borsthoning 8 mei - Nacht van Ida op 4 mei - Geboortedag van ïda op 11 mei Stedelijke: - Gesprekken aan de Schie - Gedichtendag - Dag van de Dialoog - Dialoog activiteiten - Open Monumentendag - Archiefdag * & Landelijk: - Oranjefonds Landelijke Ontmoetingsdag 16 september - Maatjesproject Oranjefonds: aanmelding 3 koppels e verjaardag Hans Asperger: aandacht voor hoogbegaafd autisme 18 februari *Sport Voor de Avond vierdaagse werd voor de derde maal ingeschreven. Er werden vier avonden 10 kilometer gelopen. Na afloop kregen de deelnemers een medaille en bloemen. Net als vorig jaar was er vanuit de stichting een link gelegd naar de Dag van de Dialoog. Er werd gewandeld onder het motto: Dialoog te voet. Dit naar aanleiding van de leuke gesprekken die plaatsvinden onder oudere deelnemers boven de 75 en jongeren van verschillende nationaliteiten, waaronder leerlingen van de islamitische school. De ouderen leerden de jongeren weer wandelliedjes en de jongeren vertelden de ouderen over hun mobieltjes en internetactiviteiten. Er waren vele nieuwe wandelaars bij. Overige sportactiviteiten waar nog niet zoveel belangstelling voor is zijn zwemmen, schaatsen, hometrainer, hoelahoep en touwtje springen. *Planten

6 De prachtig bloeiende sierkers voor de deur van het gebouw, die in 2006 plotseling onaangekondigd werd omgezaagd door de gemeente, wordt nog steeds gemist. Een stuk boomstam in de hal herinnert aan een stukje historie. Groen was dit jaar alleen te zien op de binnenplaats. De bezoekers verzorgden de planten en bloemen zowel binnen als buiten. Het is opvallend hoe weinig mensen in het algemeen weten van de natuur. Er wordt vanuit de stichting steeds meer informatie over de natuur onder de aandacht van de bezoekers gebracht. *Dieren Vanuit de stichting heeft het konijn ook dit jaar alle aandacht gekregen. Voor het konijn is gekozen omdat het in Nederland het slechtst behandelde dier is. Er werd weer gevraagd overtollige konijnen naar een echte konijnenopvang te brengen en niet naar kinderboerderijen die ze ook niet kunnen houden en ze verkopen aan handelaren die ze doorverkopen als levend slangenvoer. Als kinderen voor een activiteit naar de stichting komen wordt er ook over het konijn verteld en in vele gevallen gaan ze op de foto met een van de twee konijnen die de stichting regelmatig bezoeken. * Organisatie - Bestuur Het bestuur bestond uit Ed de Meijer, Cock Christen, Henny Vorwald en Annemiek Engels. Daarnaast kent de stichting adviseurs. De Kamer van Koophandel vindt de taakverdeling van de bestuursleden ook na het overlijden van Cock Christen goed. - Personeel Henny van Nugteren (16 uur I/D) was werkzaam voor 2 uur buffet met aansluitend 2 uur schoonmaak per dag. Het is nog steeds moeilijk, buiten de bestuursleden, mensen te vinden die echt verantwoordelijkheid kunnen dragen voor bijvoorbeeld het openen en sluiten van het gebouw. Het weghalen van alle betaalde krachten bij de stichting (4,5 formatieplaatsen: Paul, Hans, Petra. Chris, Faiz) blijft een slechte zaak. - Ondersteuning Paul Koenen (van voorheen Bureau Voor Werk en Scholing) is sinds zijn pensionering als Gemeentelijk Ondersteuner in 2003 nog steeds aangebleven als vrijwillig ondersteuner. - Docenten met onkostenvergoeding In 2007 kende Stichting Eigen Werk geen betaalde docenten. Wel kreeg een aantal docenten een onkostenvergoeding van 16 euro per maand. - Vrijwillige docenten Niet iedereen ontvangt een vrijwilligersvergoeding, waaronder de mensen die uit eigen belang komen als opstap naar werk. - Verplicht vrijwillige docenten De docenten met (taak)straffen worden verplicht vrijwillig genoemd. - Overige vrijwilligers Het bestuur heeft in 2007 weer enkele vrijwilligers aangenomen, ondanks de terughoudend ten aanzien van vrijwilligers omdat de ervaringen de afgelopen jaren niet positief waren. De vrijwilligers die via de vrijwilligersbank komen vragen veel aandacht.

7 - Overleg Regelmatig was er overleg tussen bestuur, personeel en vrijwillige docenten. Daarnaast was er extern overleg met samenwerkende instanties. * Cursussen - Creatief en naaien Er is weinig vraag naar naailes. Soms is er een aanmelding, maar te weinig om een nieuwe docent te zoeken. De nieuw opzet van de creatief activiteiten is een succes gebleken. Het was een goed idee om rond bepaalde thema's een groepje te gaan vormen onder toezicht van een begeleider. Vooral de groep die zich bezig hield met het uitblazen, bewerken en beschilderen van de Kunst- eieren had groot succes. Het eindresultaat was een tweetal prachtige tentoonstellingen en aandacht in de pers. Er werd steeds in de ontmoetingsruimte gewerkt zodat bezoekers konden zien wat er gebeurde en konden aansluiten. De deelname aan de activiteiten waren gratis en de resultaten bleven eigendom van de stichting. Leuk was dat ook mannen bij de activiteiten aansloten. Er werden ook kaarten gemaakt. - Pottenbakken, boetseren en steenbewerken Wat betreft pottenbakken is het nog steeds zo dat weinig mensen doorzettingsvermogen hebben. Maandagmorgen en -middag is er pottenbakken en boetseren voor beginners en op donderdagmorgen en -middag voor gevorderden. De docent is door de stichting zelf opgeleid. Het VVV meldde vorig jaar dat de stichting de enige plaats is waar in Schiedam nog gedraaid kan worden. Er werd gevraagd om een informatiefolder over het draaien. Op woensdagmiddag is de pottenbakkerij gereserveerd voor kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen door het draaien op de draaischijf voor hun hele leven iets mee krijgen, te vergelijken met de glasblazer die in de zestiger jaren alle scholen afging om leerlingen te laten zien wat glasblazen was. De kinderactiviteiten zijn meestal gratis om alle kinderen een kans te geven mee te doen. Steenbewerken krijgt komend jaar weer alle aandacht. - Tekenen, aquarel, schilderen en mandala tekenen Eind 2007 heeft het bestuur na lang zoeken een geschikte vrijwilliger gevonden om schilderles te geven. De eerdere docenten die van de academie af kwamen voldeden niet aan de verwachtingen van de cursisten. Men wilde niet eerst lessen kleurenleer volgen maar gelijk een schilderij maken en al doende zich theorie eigen maken. De nieuwe docent beheerst ook andere technieken dan alleen schilderen. Pas aan het eind van het jaar is ze met het samenstellen van een groep begonnen. Tot de zomervakantie heeft een afgestudeerde van de academie les gegeven. Naast de schildersgroep bestaat nog steeds de tekengroep die al bijna 25 jaar actiefis onder leiding van eenzelfde docent. Voor mandalatekenen was niet voldoende belangstelling. - Computer De computers konden van windows 98 overgezet worden naar windows xp. Dit was mogelijk dankzij het verkrijgen van enkele tweedehands computers via de gemeente en de bank. De snelheid via de kabel is zeer laag, na het verplicht vervangen van de modem. Hier moet nog naar gekeken worden. Er blijft steeds gezocht worden naar betere computers. Maandagmorgen en donderdagmorgen krijgen cursisten les van een vaste docente volgens een vast programma. Op maandagmiddag en donderdagmiddag wordt er les gegeven aansluitend op de vragen van de cursisten. De lessen op dinsdag en woensdag zijn op afspraak. Iedere docent heeft zijn eigen specialiteit. Bij iedere cursist wordt de meest geschikte docent gezocht. Docenten met een beperking hebben maar een enkele cursist. De eigen

8 systeembeheerder die altijd op afroep beschikbaar was heeft te kennen gegeven te willen stoppen in verband met het feit dat hij niet meer met computers werkzaam is. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe systeembeheerder. -Typeles Net als vorig jaar was er weinig tot geen belangstelling voor typeles voor leerlingen van groep 8. Deze lessen waren gratis en werden gegeven door vrijwilligers met een typediploma. -Houtbewerken Het zou plezierig zijn voor een dagdeel een vaste timmerman als vrijwilliger te hebben. Er zijn wel voldoende timmermensen bij de stichting aanwezig maar ze komen onaangekondigd. Via de vrijwilligersbank is nog niemand gevonden. Probleem blijft dat er bij het gebouw niet meer geparkeerd kan worden om hout in een uit te laden. Er moet veel gesjouwd worden. In de toekomst zal deze situatie niet verbeteren. -Ontmoetingsruimte Het aantal bezoekers dat even binnen loopt voor een praatje neemt toe. Vooral mensen die pas hun partner hebben verloren komen soms iedere dag even binnen lopen. Het is jammer dat de buffetomzet niet evenredig is. Dat komt waarschijnlijk doordat met vaak thuis al koffie of thee heeft gedronken. Dat mensen in de ontmoetingsruimte ook creatief bezig zijn heeft een positief effect. Er is dan steeds iets te zien wat leidt tot een gesprek. Opvallend is het aantal mannen dat langs komt. De ontmoetingstafel is steeds volgens een ander thema opgesierd. Bezoekers nemen ook dingen zelf mee van huis om neer te zetten. Vooral in de winter is het druk in de ontmoetingsruimte omdat het buiten op de bankjes dan te koud is. *Uitstapjes Bezoekers zijn moeilijk mee te krijgen met uitstapjes. Ze zijn gehecht aan het gebouw en de drempel naar iets anders is vaak te hoog. Toch is er ondermeer weer een bezoek gebracht aan de Dierentuin en aan het theater. Ook kinderen van de avondvierdaagse zijn mee geweest. * Landelijke Ontmoetingsdag Voor de tweede maal heeft Stichting Eigen Werk deelgenomen aan de Landelijke Ontmoetingsdag van het Oranjefonds. Op internet konden belangstellenden hun postcode intypen en kregen dan organisaties te zien waar ze op die dag terecht konden. In Schiedam was de stichting de enige deelnemer. De dag werd een bijzonder succes. Vanwege het mooie weer waren de draaischijven uit de pottenbakkerij buiten gezet en werd er rondom het pottendraaien koffie en thee geserveerd. Bezoekers kwamen van ver en schreven zich alvast in voor de Dag van de Dialoog. *Dag van de Dialoog 'Vriendschap' was het thema van de Dag van de Dialoog 2007, waarvoor de stichting ook in de voorbereidingsgroep zat. Het aantal deelnemers was weer bijzonder groot in verhouding tot andere instellingen. Maar liefst 4 tafels van 8 deelnemers deden mee met voor de helft nieuwe deelnemers. Stichting Eigen Werk bepaalde twee jaar eerder het thema 'Hoezo Anders'voor heel Schiedam. En dat was iets om best trots op te zijn. * Schiedam in Dialoog Naast de Dag van de Dialoog is Schiedam in Dialoog opgericht. De stichting zit ook daarbij in de organisatie. In dit kader werd "Dialoog te voet" georganiseerd. 'Dialoog te voet" is een combinatie met de avondvierdaaese.

9 *Kunst Ook in 2007 kwamen verschillende kunstenaars regelmatig aan objecten werken in de houtwerkplaats of pottenbakkerij. Vanuit de stichting werd meegewerkt aan het blad Keramiek voor beroepskeramisten en het blad Applaus voor Amateurtheater. De afgelopen jaren is binnen de stichting gewerkt aan diverse kunstprojecten, te weten het spiegelproject, het vliegerproject en het glasproject. Het Kunst Ei project is hieraan dit jaar toegevoegd. De projecten zullen beschreven worden als Kunst in Dialoog, omdat er steeds een samenspel is tussen de objecten, de makers en de toeschouwers. Voor het komend jaar staat kunst met jongeren centraal. *Nacht van Ida Voor de derde maal werd met succes de Nacht van Ida gehouden. Na de ontdekking dat de dichteres in het pand van Stichting Eigen Werk heeft gew-oond en dat het in 2005 haar honderdste geboortedag was heeft de stichting vooral landelijk daardoor veel bekendheid gekregen. De derde Nacht van Ida werd de link gelegd tussen het leven van Ida Gerhardt en het leven van de Turkse dichter Nazim Hikmet die onder geheel andere omstandigheden in dezelfde tijd leefde maar met zijn werk gevangenisstraf opliep. Grappig was dat Nederlandse volwassenen meer over de Turkse dichter wisten dan de Turkse jongeren. De Turkse bezoekers lazen voor uit werk van familieleden in hun thuisland. En er was weer levende muziek. * Boeken over Ida Naast het over Ida Gerhardt uitgebrachte boek waarin een foto van het gebouw staat en de voorplaat waarschijnlijk in de tuin van de stichting is gemaakt, is in december het boek "een tocht door dit ingedijkt laagland" verschenen. Hierin zijn 4 pagina's aan de stichting gewijd. Op de zijmuur van het gebouw wil de stichting nog het gedicht Het Egeltje laten plaatsen omdat dit gedicht het werk van de stichting symboliseert en als dank aan de Schiedammers die de stichting hebben geholpen voort te bestaan. * Geboortedag van Ida Gerhardt Op 11 mei, de geboortedag van Ida Gerhardt, zijn er voor de derde maal beschuiten met muisjes uitgedeeld aan de voorbijgangers die naar hun werk gaan. De beschuiten zijn voorzien van een gedicht van Ida Gerhardt. *Open Monumentendag Voor de derde maal werd deelgenomen aan de Open Monumentendag. De dag zelf trekt niet zoveel bezoekers omdat het gebouw wat uit de route ligt en er zoveel andere activiteiten zijn op die dag. Maar naar aanleiding van het boekje komen er het jaar door wel veel mensen een kijkje nemen. * Kunstroute Voor de aanmelding van de kunstroute was de stichting dit jaar te laat. Wel is al contact opgenomen met de organisatie om te bezien of er mogelijkheden zijn deel te nemen. *Risico-inventarisatie Per 1 januari 2007 zijn de regels ten aanzien van de risico-inventarisatie veranderd. De stichting heeft uiteindelijk maar een heel klein deel van het geld gekregen waar ze recht op had van de afdeling W 7 erk van de gemeente. Het geld dat niet uitbetaald is zou gebruikt worden ter verbetering van de risico-inventarisatie.

10 * Opknappen Geld voor het opknappen van de binnenruimten dat de stichting tegoed had van de afdeling Werk van de gemeente is ondergebracht bij de huisbaas. * Buffet De buffetopbrengst blijft laag. Bezoekers brengen eten en drinken van huis mee. Betaald parkeren belemmert ook even langs te komen voor een kopje koffie of thee. Het is beter energie te steken in activiteiten dan in het stimuleren van de buffetverkoop. In vergelijking tot andere welzijnsinstellingen wordt er ook geen alcohol verkocht waar winst op zit. Reclame wordt wel gemaakt voor de meer dan 50 soorten thee. Deelname aan stedelijke en landelijke activiteiten waarbij consumpties worden vergoed zorgt ervoor dat er toch nog wat geld in het laadje van het buffet komt. ^Cadeautjes Ook in 2007 waren er geen kerstpakketten. De reden is dat iemand die na kerst komt het hele jaar niets krijgt terwijl iemand die er bij toeval alleen de maand december is een kerstpakket heeft. Nu krijgen de vrijwilligers met feestdagen en dergelijke cadeautjes, waarin ook buitenstaanders die eenmalig iets voor Stichting Eigen Werk hebben gedaan kunnen meedelen. *Jubileum Komend jaar jubileert de computerdocent die 2 maal per week les geeft. *Fondsen Fondsen moeten nog aangeschreven worden om machines in de houtwerkplaats te vervangen en het computernetwerk te vernieuwen. Bovendien heeft de pottenbakkerij een nieuwe oven nodig en moet er een nieuw kopieerapparaat komen. *Bezwaarschrift parkeren Er is nog geen oplossing gevonden voor het parkeren. Parkeren is nog steeds een probleem in verband met veiligheid en de houtwerkplaats. Er kan van bezoekers niet verwacht worden dat ze met houten planken met de tram komen. En het dure parkeren zorgt voor overhaast werken in de houtwerkplaats. Tot de bouw van de nieuwe huizen heeft de stichting een parkeerplek. Maar als de huizen er staan zal er ook met een parkeerkaart geen plaats zijn omdat er veel meer auto's zullen zijn dan parkeerplaatsen voor de woningen. Dinsdag 21 december 2004 is door de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift van Stichting Eigen Werk behandeld dat bij de invoering van het betaald parkeren was ingediend volgens de regels die in het huisaan-huis-blad stonden vermeld. Het bestuur van de stichting was aanwezig maar moest op de gang blijven omdat ze niet bij de behandeling mocht zijn. Hierna is er iemand van de gemeente bij de stichting langs geweest om zich op de hoogte te stellen van het parkeerprobleem. Ondermeer zijn alle officiële laad- en losruimten voor de werkplaats verdwenen. De gegevens zouden teruggekoppeld worden naar de bezwaarschriftencommissie. Het bestuur van de stichting heeft tot op heden nog steeds geen uitspraak van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Eén parkeerplaats zou uitkomst bieden, te gebruiken voor diverse doeleinden. Er is dan altijd een auto in de nabijheid bij calamiteiten, er kunnen inkopen gedaan worden en de plaats zou tijdelijk afgestaan kunnen worden voor houtaanvoer. *Fietsenrekken

11 De fïetsenrekken zijn nog steeds niet terug. Bij het leggen van nieuwe kabels in de grond zijn de fietsenrekken voor het gebouw verdwenen. Dat leidt tot een opeenstapeling van fietsen tegen de gevel tijdens de cursussen. Een probleem is ook het parkeren van de scootmobiel. * Bruidsschat De bruidsschat is maar voor een klein deel uitbetaald. De afdeling Werk van de gemeente had onder de noemer "bruidsschat' nog steeds geld van Stichting Eigen Werk onder haar beheer dat de stichting toekwam om te besteden aan interieur en inventaris. Het geld was lang tijd "zoek' maar nadat het gevonden was werd het zoals wel was toegezegd niet uitbetaald. Het geld zou op een aparte rekening worden gezet. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Ook niet nadat Hans Verlinden bemiddeld had. De helft van het geld werd niet uitbetaald onder het mom dat Chris er van betaald zou zijn, hetgeen onjuist is. Een klein deel kreeg de stichting ter vergoeding van gemaakte kosten en een deel is ondergebracht bij de huisbaas. * Ongewenste personen Vanw 7 ege de vaak complexe achtergrond van cursisten, vrijwilligers en bezoekers is het niet altijd mogelijk iedereen bij de stichting te blijven ontvangen. Wanneer iemand de toegang wordt ontzegd gaat dit via het bestuur in samenspraak met adviseurs, samenwerkende instellingen en/of wijkagent c.q. politie. Uit het verleden zijn 4 personen ongewenst. Wanneer een van deze personen zich toch aanmeldt heeft de politie aangeboden op te treden. Dit is de afgelopen jaren niet nodig geweest. * Toekomst In 2008 zullen de volgende punten prioriteit krijgen: - Er zullen meer tentoonstellingen worden gehouden in belangrijke gebouwen in de stad - Veel aandacht zal de maatschappelijke stage vragen met nadeel dat er geen enkele vergoeding tegenover staat - Het computernetwerk zal nog meer verbeterd worden, na de verbeteringen die in 2007 zijn aangebracht - Aandachtspunt blijft te bekijken hoe de stichting eventuele rechtszaken financieel het hoofd kan bieden. - Omzetten boekhouding naar een nog beter systeem - Opletten dat het geld van de afdeling Werk bij de huisbaas gereserveerd blijft voor verbeteringen - Parkeerplaats regelen binnen de nieuwbouwplannen - Blijven zoeken naar unieke activiteiten die niet of nauwelijks elders plaatsvinden - Bekijken of er met de keramiek deelgenomen kan worden aan de kunstroute - Eenvoudige website realiseren. - Belangrijke functie tonen in de opvang van mensen die nergens anders terecht kunnen. - Meer landelijke bekendheid realiseren als voorbeeldfunctie - Ervaringen uitwisselen met gelijksoortige activiteiten in België

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden

Augustus 2013. Hoofdstuk 1 Wat we wilden Evaluatie van de Pilot van het Wereldvrouwenhuis 'Mariam van Nijmegen' Opvanghuis voor dakloze vrouwen zonder papieren die hiervoor medisch geïndiceerd zijn. Augustus 2013 Hoofdstuk 1 Wat we wilden Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie