Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Eigen Werk Overschiesestraat 44 3112 HG Schiedam tel. 010 426 35 69"

Transcriptie

1 ONTVANGEN 3 1 NAART 2008 Stichting Eigen Werk verzorgt nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Schiedam Stadserf DZ Schiedam Betreft jaarverslag 2007 Schiedam, 27 februari 2008 Geacht College, Het bestuur van Stichting Eigen Werk biedi u bij deze het jaarverslag 2007 aas. Mocht u nog vragen hebben «ver of naar aanleiding van het verslag dan zu Hen wij Hoogachtend, namens het bestuur Ed de Meijer Annemiek Engels Henny Vorwald

2 Stichting Eigen Werk Overschiesestraat HG Schiedam tel Stichting Eigen Werk verzorgt nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Schiedam 27 februari 2008 Jaarverslag 2007 *Inleiding Het overlijden van bestuurslid Cock Christen kwam geheel onverwacht. Alhoewel hij vanwege zijn leeftijd wat rustiger aan was gaan doen en er al een nieuw bestuurslid extra benoemd was moest er toch plotseling veel geregeld worden. Sommige overdrachten verliepen niet geheel feilloos. Hierdoor konden kopieën van bepaalde stukken niet op tijd aangeleverd worden en moest er veel georganiseerd worden rond pasjes en sleutels. Het betrof vooral bureamverkzaamheden. De activiteiten hadden er niet onder te lijden en het aantal breidde alleen maar uit. Vooral jeugd kreeg in 2007 veel aandacht. De vrijwilligersbank vroeg de stichting deel te nemen aan het pilot 'maatschappelijke stage' en vertegenwoordigd te zijn op de speciale markt van scholengemeenschap Spieringshoek. Hier schreven leerlingen zich in om 40 uur stage te komen lopen bij de stichting. Met alle leerlingen werd bij de stichting een kennismakingsgesprek gehouden alvorens in 2008 met ze van start te gaan. Daarnaast werd met baldadige jongeren die steeds over het dak lopen en het alarm forceren potten gedraaid van klei. De baldadigheid nam daarna af. Met leerlingen van de islamitische school en leerlingen van speciaal onderwijs werd een bezoek aan de dierentuin georganiseerd. En de jeugd was weer vertegenwoordigd tijdens Dialoog te voet tijdens de avondvierdaagse en de stedelijke Dag van de Dialoog. Aan de laatste activiteit namen Halt jongeren deel. Landelijk scoorde de stichting weer met de Ontmoetingsdag van het Oranjefonds en de Ida Gerhardt activiteiten. Tijdens de presentatie van de Appeltjes van Oranje mochten niet alleen de genomineerden het woord voeren maar kreeg ook de stichting alle tijd haar werk toe te lichten en werd het werk van de stichting door de organisatie heel bijzonder genoemd. Het Ida Gerhardtgenootschap schreef enkele bladzijden over de stichting in hun jubileumboek dat in december uit kwam en bij alle boekwinkels verkrijgbaar is. Internationaal is de stichting gevraagd in 2008 mee te werken aan een dialoog met een groep uit België. De vele extra activiteiten zorgden ervoor dat er weer heel hard gewerkt moest worden. Er werd nauw samengewerkt met de Vrijwilligersbank en aan alle activiteiten die door de bank georganiseerd werden is deelgenomen. De vrijwilligers die werden aangeleverd hadden veel begeleiding nodig. In plaats van zelf enige verantwoording te nemen willen ze eigenlijk zelf aandacht wat juist weer tijd kost in plaats van tijd oplevert. Wel werd er een goede docent schilderen gevonden en werden er masterclasses gegeven voor de pottenbakkers. Autisme kreeg ook dit jaar op verschillende manieren extra aandacht. De vrijwüligersbank is gevraagd een keer een bijeenkomst te organiseren ter ondersteuning en advisering bij boekhouding. Nu doet de stichting met vragen omtrent boekhoudingsadviezen meestal een beroep op de vrijwilligersbank in Rotterdam. De aanleg van tramplus en de steeds terugkerende

3 werkzaamheden in de straat zorgden voor heel veel extra werk in de vorm van vergaderingen en overlegvormen ter bestrijding van de vele overlast. Aandachtspunten blijven het feit dat er nog geen oplossing is gevonden voor het wegvallen van het gratis opstellen van de jaarrekening door de sws en het feit dat de toegestane reserve van de stichting zeer matig is om bij stopzetting van subsidie te overleven of een rechtszaak aan te gaan. Alles te samen genomen vervult Stichting Eigen Werk ook in 2007 een belangrijke taak binnen de Schiedamse samenleving, met name ten aanzien van inwoners die moeilijk of helemaal niet op een andere plaats terecht kunnen. Bijzonder waren de tentoonstellingen die de stichting organiseerde op het Stadskantoor en in de bibliotheek. De Kunst-eieren die door een heel team bezoekers gemaakt waren kregen veel waardering. *Doel Het doel van Stichting Eigen Werk is volgens de statuten: - het bieden van hulp aan mensen, die problemen ervaren als gevolg van de omstandigheden, dat zij niet actief deelnemen aan het arbeidsproces. - het onderzoeken en aangeven van mogelijkheden om mensen, die niet actief aan het arbeidsproces deelnemen te motiveren en daadwerkelijk te steunen bij hun pogingen om wederom een functie in het arbeidsproces te vervullen. - er zorg voor te dragen dat mensen tijdens de periode dat zij niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen een nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte tijdspassering hebben. *Alcoholvrij Van andere ontmoetingscentra onderscheidt Stichting Eigen Werk zich door geen alcohol te schenken. Steeds meer wordt het duidelijk hoe belangrijk het is in een stad een ontmoetingsruimte te hebben waar mensen iets voor elkaar kunnen betekenen zonder verleid te worden door alcohol. Soms zijn ze enige tijd niet aanwezig in verband met terugval. Hierdoor kunnen ze niet of moeilijk ingezet worden in het arbeidsproces. Binnen de stichting hebben meerdere (ex)alcoholisten een taak als docent. * Stilte Aan stilte blijkt behoefte te zijn in de huidige gehaaste maatschappij. Het is niet zo dat er bij de stichting geen radio of muziek aan mag, maar het valt op dat bezoekers het uit zichzelf niet aanzetten of vragen om het aan te zetten. Vaak wordt er gezegd dat het er zo lekker rustig is. De bezoekers komen over het algemeen in eerste instantie voor een goed gesprek. * Betrokkenheid Stichting Eigen Werk was bij de oprichting een project waarbinnen bezoekers met elkaar het gebouw opknapten en andere taken op zich namen. In de loop der jaren zijn de bezoekers er vanuit gegaan dat het bestuur alles voor ze moet regelen. Om die verantwoordelijkheid weer terug te leggen bij de mensen zelf is heel moeilijk.vooral de ouderen merken vaak op dat het bestuur toch subsidie krijgt. Ze vinden dat bestuursleden naast hun bestuurstaken ook maar achter het buffet moeten gaan staan, schoon moeten maken en alle andere klusjes moeten opknappen. Ze vergeten ook dat de subsidie vele jaren gelijk is en de kosten alsmaar stijgen. Ze beseffen niet dat ze met 30 euro inclusief materialen blij moeten zijn 40 lessen te kunnen volgen bij een goede docent. Jongeren zijn wel bereid iets te doen maar kunnen verantwoordelijkheden meestal niet aan vanwege psychische problemen. Veel mensen rond 40 jaar hebben aandacht nodig. Het gaat dan meestal om alleenstaanden die geen partner hebben kunnen vinden en daardoor onzeker zijn en soms zelfs paniekerig worden. Na sluitingstijd blijven zij vaak achter voor een gesprek.

4 * Beginsituatie In januari 2007 telde de stichting een 10-tal vrijwilligers en circa 150 cursisten en bezoekers. Er werden 13 cursussen gegeven zonder een minimum aantal deelnemers te stellen. Doordat er subsidie werd toegekend konden er ook probleemgevallen worden toegelaten zonder geld. Zij kregen meestal in een kleine groep gratis les van een docent met psychische problemen, zodat de docent vaardigheden kon opdoen in het omgaan met een groepje cursisten en de cursisten toch iets konden leren. *Netwerk Samengewerkt werd er met Reclassering, Bouman, ggz, Halt, bgs, Riagg, gsd, Pameijer, Thuiszorg en PTC. De samenwerking met bgs, Riagg, gsd en PTC was net als vorig jaar wat minder. Er zijn dit jaar voor het eerst weer enkele vrijwilligers via de vrijwilligersbank aangenomen. Het ging om vrijwilligers die veel begeleiding nodig hebben. * Onderwijs Scholengemeenschap Spieringshoek is een nieuwe partner geworden in verband met de maatschappelijke stages. Daarnaast bood de stichting weer stageplaatsen aan aan het Zadkine College voor cursisten van de inburgeringscursus. Vanuit de stichting is ook weer meegewerkt aan de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam. * Ondersteuning Zowel bij Vrijwilligersbank Schiedam als bij Proxy Rotterdam kon de stichting terecht met vragen op het gebied van vrijwilligerswerken vrijwilligersorganisaties. De meeste vragen betroffen de boekhouding. De cursus die de gemeenten Schiedam en Vlaardingen in 2005 aanboden aan penningmeesters van verenigingen en stichtingen leverde geen bruikbare informatie op. Vrijwilligersbank Schiedam is gevraagd of meerdere instellingen behoefte zouden hebben aan een bijeenkomst over financiën. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma van de SWS. In 2007 zou de stichting Maatschappelijk Ondernemen Vlaardingen van start gaan met activiteiten, waar Stichting Eigen Werk ook een beroep op mag gaan doen. Hierover is nog niets vernomen. *Publiciteit De stichting bracht haar activiteiten op verschillende manieren onder de aandacht door: - verspreiding van flyers - artikeltjes in de huis-aan-huis-bladen - berichten op Look TV - ziekenomroep - vermelding op verschillende websites - meewerken aan scripties voor verschillende opleidingen - publicaties van Radar - publicaties van het Oranjefonds - publicaties Ida Gerhardt Genootschap * Participatie De stichting participeerde op de volgende gebieden: - Gemeenteraadsvergaderingen en commisievergaderingen - De Regioraad kreeg weinig aandacht vanwege het tijdstip van vergaderen - Zitting in de Klankbordgroep van TrarnPlus. - Zitting in het platform Dag van de Dialoog - Zitting in het platform Schiedam in Dialoog.

5 *Activiteiten De stichting ontplooide activiteiten op 4 gebieden. namelijk de traditionele, de unieke, de gemeentelijke waarbij aansluiting werd gezocht en de landelijke. Traditionele: - Open Dag - Dierendag - Sinterklaasviering - Kerstactiviteiten - Nieuwjaarsreceptie - Valentijnsdag - Paasactiviteiten Unieke: - Dag van de Amateurkunst - Dag van de Taart - Dag van de Kapper (meerdere dagen) - Dag van de Borsthoning 8 mei - Nacht van Ida op 4 mei - Geboortedag van ïda op 11 mei Stedelijke: - Gesprekken aan de Schie - Gedichtendag - Dag van de Dialoog - Dialoog activiteiten - Open Monumentendag - Archiefdag * & Landelijk: - Oranjefonds Landelijke Ontmoetingsdag 16 september - Maatjesproject Oranjefonds: aanmelding 3 koppels e verjaardag Hans Asperger: aandacht voor hoogbegaafd autisme 18 februari *Sport Voor de Avond vierdaagse werd voor de derde maal ingeschreven. Er werden vier avonden 10 kilometer gelopen. Na afloop kregen de deelnemers een medaille en bloemen. Net als vorig jaar was er vanuit de stichting een link gelegd naar de Dag van de Dialoog. Er werd gewandeld onder het motto: Dialoog te voet. Dit naar aanleiding van de leuke gesprekken die plaatsvinden onder oudere deelnemers boven de 75 en jongeren van verschillende nationaliteiten, waaronder leerlingen van de islamitische school. De ouderen leerden de jongeren weer wandelliedjes en de jongeren vertelden de ouderen over hun mobieltjes en internetactiviteiten. Er waren vele nieuwe wandelaars bij. Overige sportactiviteiten waar nog niet zoveel belangstelling voor is zijn zwemmen, schaatsen, hometrainer, hoelahoep en touwtje springen. *Planten

6 De prachtig bloeiende sierkers voor de deur van het gebouw, die in 2006 plotseling onaangekondigd werd omgezaagd door de gemeente, wordt nog steeds gemist. Een stuk boomstam in de hal herinnert aan een stukje historie. Groen was dit jaar alleen te zien op de binnenplaats. De bezoekers verzorgden de planten en bloemen zowel binnen als buiten. Het is opvallend hoe weinig mensen in het algemeen weten van de natuur. Er wordt vanuit de stichting steeds meer informatie over de natuur onder de aandacht van de bezoekers gebracht. *Dieren Vanuit de stichting heeft het konijn ook dit jaar alle aandacht gekregen. Voor het konijn is gekozen omdat het in Nederland het slechtst behandelde dier is. Er werd weer gevraagd overtollige konijnen naar een echte konijnenopvang te brengen en niet naar kinderboerderijen die ze ook niet kunnen houden en ze verkopen aan handelaren die ze doorverkopen als levend slangenvoer. Als kinderen voor een activiteit naar de stichting komen wordt er ook over het konijn verteld en in vele gevallen gaan ze op de foto met een van de twee konijnen die de stichting regelmatig bezoeken. * Organisatie - Bestuur Het bestuur bestond uit Ed de Meijer, Cock Christen, Henny Vorwald en Annemiek Engels. Daarnaast kent de stichting adviseurs. De Kamer van Koophandel vindt de taakverdeling van de bestuursleden ook na het overlijden van Cock Christen goed. - Personeel Henny van Nugteren (16 uur I/D) was werkzaam voor 2 uur buffet met aansluitend 2 uur schoonmaak per dag. Het is nog steeds moeilijk, buiten de bestuursleden, mensen te vinden die echt verantwoordelijkheid kunnen dragen voor bijvoorbeeld het openen en sluiten van het gebouw. Het weghalen van alle betaalde krachten bij de stichting (4,5 formatieplaatsen: Paul, Hans, Petra. Chris, Faiz) blijft een slechte zaak. - Ondersteuning Paul Koenen (van voorheen Bureau Voor Werk en Scholing) is sinds zijn pensionering als Gemeentelijk Ondersteuner in 2003 nog steeds aangebleven als vrijwillig ondersteuner. - Docenten met onkostenvergoeding In 2007 kende Stichting Eigen Werk geen betaalde docenten. Wel kreeg een aantal docenten een onkostenvergoeding van 16 euro per maand. - Vrijwillige docenten Niet iedereen ontvangt een vrijwilligersvergoeding, waaronder de mensen die uit eigen belang komen als opstap naar werk. - Verplicht vrijwillige docenten De docenten met (taak)straffen worden verplicht vrijwillig genoemd. - Overige vrijwilligers Het bestuur heeft in 2007 weer enkele vrijwilligers aangenomen, ondanks de terughoudend ten aanzien van vrijwilligers omdat de ervaringen de afgelopen jaren niet positief waren. De vrijwilligers die via de vrijwilligersbank komen vragen veel aandacht.

7 - Overleg Regelmatig was er overleg tussen bestuur, personeel en vrijwillige docenten. Daarnaast was er extern overleg met samenwerkende instanties. * Cursussen - Creatief en naaien Er is weinig vraag naar naailes. Soms is er een aanmelding, maar te weinig om een nieuwe docent te zoeken. De nieuw opzet van de creatief activiteiten is een succes gebleken. Het was een goed idee om rond bepaalde thema's een groepje te gaan vormen onder toezicht van een begeleider. Vooral de groep die zich bezig hield met het uitblazen, bewerken en beschilderen van de Kunst- eieren had groot succes. Het eindresultaat was een tweetal prachtige tentoonstellingen en aandacht in de pers. Er werd steeds in de ontmoetingsruimte gewerkt zodat bezoekers konden zien wat er gebeurde en konden aansluiten. De deelname aan de activiteiten waren gratis en de resultaten bleven eigendom van de stichting. Leuk was dat ook mannen bij de activiteiten aansloten. Er werden ook kaarten gemaakt. - Pottenbakken, boetseren en steenbewerken Wat betreft pottenbakken is het nog steeds zo dat weinig mensen doorzettingsvermogen hebben. Maandagmorgen en -middag is er pottenbakken en boetseren voor beginners en op donderdagmorgen en -middag voor gevorderden. De docent is door de stichting zelf opgeleid. Het VVV meldde vorig jaar dat de stichting de enige plaats is waar in Schiedam nog gedraaid kan worden. Er werd gevraagd om een informatiefolder over het draaien. Op woensdagmiddag is de pottenbakkerij gereserveerd voor kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen door het draaien op de draaischijf voor hun hele leven iets mee krijgen, te vergelijken met de glasblazer die in de zestiger jaren alle scholen afging om leerlingen te laten zien wat glasblazen was. De kinderactiviteiten zijn meestal gratis om alle kinderen een kans te geven mee te doen. Steenbewerken krijgt komend jaar weer alle aandacht. - Tekenen, aquarel, schilderen en mandala tekenen Eind 2007 heeft het bestuur na lang zoeken een geschikte vrijwilliger gevonden om schilderles te geven. De eerdere docenten die van de academie af kwamen voldeden niet aan de verwachtingen van de cursisten. Men wilde niet eerst lessen kleurenleer volgen maar gelijk een schilderij maken en al doende zich theorie eigen maken. De nieuwe docent beheerst ook andere technieken dan alleen schilderen. Pas aan het eind van het jaar is ze met het samenstellen van een groep begonnen. Tot de zomervakantie heeft een afgestudeerde van de academie les gegeven. Naast de schildersgroep bestaat nog steeds de tekengroep die al bijna 25 jaar actiefis onder leiding van eenzelfde docent. Voor mandalatekenen was niet voldoende belangstelling. - Computer De computers konden van windows 98 overgezet worden naar windows xp. Dit was mogelijk dankzij het verkrijgen van enkele tweedehands computers via de gemeente en de bank. De snelheid via de kabel is zeer laag, na het verplicht vervangen van de modem. Hier moet nog naar gekeken worden. Er blijft steeds gezocht worden naar betere computers. Maandagmorgen en donderdagmorgen krijgen cursisten les van een vaste docente volgens een vast programma. Op maandagmiddag en donderdagmiddag wordt er les gegeven aansluitend op de vragen van de cursisten. De lessen op dinsdag en woensdag zijn op afspraak. Iedere docent heeft zijn eigen specialiteit. Bij iedere cursist wordt de meest geschikte docent gezocht. Docenten met een beperking hebben maar een enkele cursist. De eigen

8 systeembeheerder die altijd op afroep beschikbaar was heeft te kennen gegeven te willen stoppen in verband met het feit dat hij niet meer met computers werkzaam is. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe systeembeheerder. -Typeles Net als vorig jaar was er weinig tot geen belangstelling voor typeles voor leerlingen van groep 8. Deze lessen waren gratis en werden gegeven door vrijwilligers met een typediploma. -Houtbewerken Het zou plezierig zijn voor een dagdeel een vaste timmerman als vrijwilliger te hebben. Er zijn wel voldoende timmermensen bij de stichting aanwezig maar ze komen onaangekondigd. Via de vrijwilligersbank is nog niemand gevonden. Probleem blijft dat er bij het gebouw niet meer geparkeerd kan worden om hout in een uit te laden. Er moet veel gesjouwd worden. In de toekomst zal deze situatie niet verbeteren. -Ontmoetingsruimte Het aantal bezoekers dat even binnen loopt voor een praatje neemt toe. Vooral mensen die pas hun partner hebben verloren komen soms iedere dag even binnen lopen. Het is jammer dat de buffetomzet niet evenredig is. Dat komt waarschijnlijk doordat met vaak thuis al koffie of thee heeft gedronken. Dat mensen in de ontmoetingsruimte ook creatief bezig zijn heeft een positief effect. Er is dan steeds iets te zien wat leidt tot een gesprek. Opvallend is het aantal mannen dat langs komt. De ontmoetingstafel is steeds volgens een ander thema opgesierd. Bezoekers nemen ook dingen zelf mee van huis om neer te zetten. Vooral in de winter is het druk in de ontmoetingsruimte omdat het buiten op de bankjes dan te koud is. *Uitstapjes Bezoekers zijn moeilijk mee te krijgen met uitstapjes. Ze zijn gehecht aan het gebouw en de drempel naar iets anders is vaak te hoog. Toch is er ondermeer weer een bezoek gebracht aan de Dierentuin en aan het theater. Ook kinderen van de avondvierdaagse zijn mee geweest. * Landelijke Ontmoetingsdag Voor de tweede maal heeft Stichting Eigen Werk deelgenomen aan de Landelijke Ontmoetingsdag van het Oranjefonds. Op internet konden belangstellenden hun postcode intypen en kregen dan organisaties te zien waar ze op die dag terecht konden. In Schiedam was de stichting de enige deelnemer. De dag werd een bijzonder succes. Vanwege het mooie weer waren de draaischijven uit de pottenbakkerij buiten gezet en werd er rondom het pottendraaien koffie en thee geserveerd. Bezoekers kwamen van ver en schreven zich alvast in voor de Dag van de Dialoog. *Dag van de Dialoog 'Vriendschap' was het thema van de Dag van de Dialoog 2007, waarvoor de stichting ook in de voorbereidingsgroep zat. Het aantal deelnemers was weer bijzonder groot in verhouding tot andere instellingen. Maar liefst 4 tafels van 8 deelnemers deden mee met voor de helft nieuwe deelnemers. Stichting Eigen Werk bepaalde twee jaar eerder het thema 'Hoezo Anders'voor heel Schiedam. En dat was iets om best trots op te zijn. * Schiedam in Dialoog Naast de Dag van de Dialoog is Schiedam in Dialoog opgericht. De stichting zit ook daarbij in de organisatie. In dit kader werd "Dialoog te voet" georganiseerd. 'Dialoog te voet" is een combinatie met de avondvierdaaese.

9 *Kunst Ook in 2007 kwamen verschillende kunstenaars regelmatig aan objecten werken in de houtwerkplaats of pottenbakkerij. Vanuit de stichting werd meegewerkt aan het blad Keramiek voor beroepskeramisten en het blad Applaus voor Amateurtheater. De afgelopen jaren is binnen de stichting gewerkt aan diverse kunstprojecten, te weten het spiegelproject, het vliegerproject en het glasproject. Het Kunst Ei project is hieraan dit jaar toegevoegd. De projecten zullen beschreven worden als Kunst in Dialoog, omdat er steeds een samenspel is tussen de objecten, de makers en de toeschouwers. Voor het komend jaar staat kunst met jongeren centraal. *Nacht van Ida Voor de derde maal werd met succes de Nacht van Ida gehouden. Na de ontdekking dat de dichteres in het pand van Stichting Eigen Werk heeft gew-oond en dat het in 2005 haar honderdste geboortedag was heeft de stichting vooral landelijk daardoor veel bekendheid gekregen. De derde Nacht van Ida werd de link gelegd tussen het leven van Ida Gerhardt en het leven van de Turkse dichter Nazim Hikmet die onder geheel andere omstandigheden in dezelfde tijd leefde maar met zijn werk gevangenisstraf opliep. Grappig was dat Nederlandse volwassenen meer over de Turkse dichter wisten dan de Turkse jongeren. De Turkse bezoekers lazen voor uit werk van familieleden in hun thuisland. En er was weer levende muziek. * Boeken over Ida Naast het over Ida Gerhardt uitgebrachte boek waarin een foto van het gebouw staat en de voorplaat waarschijnlijk in de tuin van de stichting is gemaakt, is in december het boek "een tocht door dit ingedijkt laagland" verschenen. Hierin zijn 4 pagina's aan de stichting gewijd. Op de zijmuur van het gebouw wil de stichting nog het gedicht Het Egeltje laten plaatsen omdat dit gedicht het werk van de stichting symboliseert en als dank aan de Schiedammers die de stichting hebben geholpen voort te bestaan. * Geboortedag van Ida Gerhardt Op 11 mei, de geboortedag van Ida Gerhardt, zijn er voor de derde maal beschuiten met muisjes uitgedeeld aan de voorbijgangers die naar hun werk gaan. De beschuiten zijn voorzien van een gedicht van Ida Gerhardt. *Open Monumentendag Voor de derde maal werd deelgenomen aan de Open Monumentendag. De dag zelf trekt niet zoveel bezoekers omdat het gebouw wat uit de route ligt en er zoveel andere activiteiten zijn op die dag. Maar naar aanleiding van het boekje komen er het jaar door wel veel mensen een kijkje nemen. * Kunstroute Voor de aanmelding van de kunstroute was de stichting dit jaar te laat. Wel is al contact opgenomen met de organisatie om te bezien of er mogelijkheden zijn deel te nemen. *Risico-inventarisatie Per 1 januari 2007 zijn de regels ten aanzien van de risico-inventarisatie veranderd. De stichting heeft uiteindelijk maar een heel klein deel van het geld gekregen waar ze recht op had van de afdeling W 7 erk van de gemeente. Het geld dat niet uitbetaald is zou gebruikt worden ter verbetering van de risico-inventarisatie.

10 * Opknappen Geld voor het opknappen van de binnenruimten dat de stichting tegoed had van de afdeling Werk van de gemeente is ondergebracht bij de huisbaas. * Buffet De buffetopbrengst blijft laag. Bezoekers brengen eten en drinken van huis mee. Betaald parkeren belemmert ook even langs te komen voor een kopje koffie of thee. Het is beter energie te steken in activiteiten dan in het stimuleren van de buffetverkoop. In vergelijking tot andere welzijnsinstellingen wordt er ook geen alcohol verkocht waar winst op zit. Reclame wordt wel gemaakt voor de meer dan 50 soorten thee. Deelname aan stedelijke en landelijke activiteiten waarbij consumpties worden vergoed zorgt ervoor dat er toch nog wat geld in het laadje van het buffet komt. ^Cadeautjes Ook in 2007 waren er geen kerstpakketten. De reden is dat iemand die na kerst komt het hele jaar niets krijgt terwijl iemand die er bij toeval alleen de maand december is een kerstpakket heeft. Nu krijgen de vrijwilligers met feestdagen en dergelijke cadeautjes, waarin ook buitenstaanders die eenmalig iets voor Stichting Eigen Werk hebben gedaan kunnen meedelen. *Jubileum Komend jaar jubileert de computerdocent die 2 maal per week les geeft. *Fondsen Fondsen moeten nog aangeschreven worden om machines in de houtwerkplaats te vervangen en het computernetwerk te vernieuwen. Bovendien heeft de pottenbakkerij een nieuwe oven nodig en moet er een nieuw kopieerapparaat komen. *Bezwaarschrift parkeren Er is nog geen oplossing gevonden voor het parkeren. Parkeren is nog steeds een probleem in verband met veiligheid en de houtwerkplaats. Er kan van bezoekers niet verwacht worden dat ze met houten planken met de tram komen. En het dure parkeren zorgt voor overhaast werken in de houtwerkplaats. Tot de bouw van de nieuwe huizen heeft de stichting een parkeerplek. Maar als de huizen er staan zal er ook met een parkeerkaart geen plaats zijn omdat er veel meer auto's zullen zijn dan parkeerplaatsen voor de woningen. Dinsdag 21 december 2004 is door de bezwaarschriftencommissie het bezwaarschrift van Stichting Eigen Werk behandeld dat bij de invoering van het betaald parkeren was ingediend volgens de regels die in het huisaan-huis-blad stonden vermeld. Het bestuur van de stichting was aanwezig maar moest op de gang blijven omdat ze niet bij de behandeling mocht zijn. Hierna is er iemand van de gemeente bij de stichting langs geweest om zich op de hoogte te stellen van het parkeerprobleem. Ondermeer zijn alle officiële laad- en losruimten voor de werkplaats verdwenen. De gegevens zouden teruggekoppeld worden naar de bezwaarschriftencommissie. Het bestuur van de stichting heeft tot op heden nog steeds geen uitspraak van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Eén parkeerplaats zou uitkomst bieden, te gebruiken voor diverse doeleinden. Er is dan altijd een auto in de nabijheid bij calamiteiten, er kunnen inkopen gedaan worden en de plaats zou tijdelijk afgestaan kunnen worden voor houtaanvoer. *Fietsenrekken

11 De fïetsenrekken zijn nog steeds niet terug. Bij het leggen van nieuwe kabels in de grond zijn de fietsenrekken voor het gebouw verdwenen. Dat leidt tot een opeenstapeling van fietsen tegen de gevel tijdens de cursussen. Een probleem is ook het parkeren van de scootmobiel. * Bruidsschat De bruidsschat is maar voor een klein deel uitbetaald. De afdeling Werk van de gemeente had onder de noemer "bruidsschat' nog steeds geld van Stichting Eigen Werk onder haar beheer dat de stichting toekwam om te besteden aan interieur en inventaris. Het geld was lang tijd "zoek' maar nadat het gevonden was werd het zoals wel was toegezegd niet uitbetaald. Het geld zou op een aparte rekening worden gezet. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Ook niet nadat Hans Verlinden bemiddeld had. De helft van het geld werd niet uitbetaald onder het mom dat Chris er van betaald zou zijn, hetgeen onjuist is. Een klein deel kreeg de stichting ter vergoeding van gemaakte kosten en een deel is ondergebracht bij de huisbaas. * Ongewenste personen Vanw 7 ege de vaak complexe achtergrond van cursisten, vrijwilligers en bezoekers is het niet altijd mogelijk iedereen bij de stichting te blijven ontvangen. Wanneer iemand de toegang wordt ontzegd gaat dit via het bestuur in samenspraak met adviseurs, samenwerkende instellingen en/of wijkagent c.q. politie. Uit het verleden zijn 4 personen ongewenst. Wanneer een van deze personen zich toch aanmeldt heeft de politie aangeboden op te treden. Dit is de afgelopen jaren niet nodig geweest. * Toekomst In 2008 zullen de volgende punten prioriteit krijgen: - Er zullen meer tentoonstellingen worden gehouden in belangrijke gebouwen in de stad - Veel aandacht zal de maatschappelijke stage vragen met nadeel dat er geen enkele vergoeding tegenover staat - Het computernetwerk zal nog meer verbeterd worden, na de verbeteringen die in 2007 zijn aangebracht - Aandachtspunt blijft te bekijken hoe de stichting eventuele rechtszaken financieel het hoofd kan bieden. - Omzetten boekhouding naar een nog beter systeem - Opletten dat het geld van de afdeling Werk bij de huisbaas gereserveerd blijft voor verbeteringen - Parkeerplaats regelen binnen de nieuwbouwplannen - Blijven zoeken naar unieke activiteiten die niet of nauwelijks elders plaatsvinden - Bekijken of er met de keramiek deelgenomen kan worden aan de kunstroute - Eenvoudige website realiseren. - Belangrijke functie tonen in de opvang van mensen die nergens anders terecht kunnen. - Meer landelijke bekendheid realiseren als voorbeeldfunctie - Ervaringen uitwisselen met gelijksoortige activiteiten in België

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Eigen Werk Overschiesestraat 44 3112 HG Schiedam tel. 010 426 35 69

Eigen Werk Overschiesestraat 44 3112 HG Schiedam tel. 010 426 35 69 Stichting Eigen Werk verzorgt nuttige en op persoonlijke ontplooiing gerichte activiteiten voor mensen die (tijdelijk) niet actief aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Eigen Werk Overschiesestraat 44

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur.

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 14 februari 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even

Nadere informatie

Invulschema aanpassen activiteit

Invulschema aanpassen activiteit Invulschema aanpassen activiteit Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen. Als je een prettige bezigheid hebt uitgekozen, bedenk dan van te voren hoe u deze het beste kan uitvoeren. Het onderstaande

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende Samen Online is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van 'hoe zet je een computer aan' tot 'hoe verstuur je een e-mail'. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten:

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 februari 2017

Nieuwsbrief 3 februari 2017 Nieuwsbrief 3 februari 2017 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de tiende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Vervoer Een groot aantal leerlingen van onze school gaat op de

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (derde blok periode) lopen van 29 februari t/m

Nadere informatie

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl.

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 12 mei 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even tussenuit

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Erichem, 29 april Beste ouders/ verzorgers,

Erichem, 29 april Beste ouders/ verzorgers, Erichem, 29 april 2016 Beste ouders/ verzorgers, We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de thema's bouwen en lente. Tussendoor hebben we ook stil gestaan bij de feesten zoals: Pasen, Koningsdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z.

NIEUWSBRIEF. 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. NIEUWSBRIEF 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Een nieuwe start. Na de beschadigende brand van december zijn we al weer een paar weken met zijn allen aan

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Beste lezer, Er is alweer een jaar voorbij... In januari ben ik gestart als Buurtmanager en ik kan met een tevreden blik terugkijken op wat we samen hebben bereikt

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Cursus/workshop aanbod 2015 / 2016

Cursus/workshop aanbod 2015 / 2016 Cursus/workshop aanbod 2015 / 2016 Workshop: keramische sieraden maken (2 dagdelen) Ochtend/middag of avond (datum in overleg) 2 lessen 1 e les: 2 ½ uur, 2 e les 3 ½ uur ( tijden in overleg) Kosten 50,--

Nadere informatie

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag

S T I C H T I N G S P R I N T. Inhoudelijk Jaarverslag S T I C H T I N G S P R I N T Inhoudelijk Jaarverslag 2014-2015 J a a r v e r s l a g 2 0 1 4-2015 2 Inhoudsopgave V o o r w o o r d... 3 O r g a n i s a t i e... 4 A c t i v i t e i t e n... 5 O p z o

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden 1/4 Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 34 26 mei 2016 INHOUD: Actieve ouders gezocht. Wie helpt mee boeken plastificeren? Sportdag Sponsor gezocht Wenmiddag / ochtend Typecursus

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie

Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie . Periode: Kerstvakantievoorjaarsvakantie Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010 Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een aantal cursussen en workshops kun je je individueel inschrijven. Voor die cursussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief okt-nov-dec 16

Nieuwsbrief okt-nov-dec 16 Nn Nieuwsbrief okt-nov-dec 16 Studie(mid)dagen In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staan er een aantal studie(mid)dagen op het programma. We zetten ze voor u nogmaals op een rijtje:

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

Programmaboekje t/m april 2016

Programmaboekje t/m april 2016 Programmaboekje t/m april 2016 Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beste leerling, Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Beste leerling, Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. Einde van het schooljaar 2. Afscheid van juf Paulien

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers September 2016

Vacaturebank Vrijwilligers September 2016 Vacaturebank Vrijwilligers September 2016 Buiten zijn is gezond Hulp in de Linnenkamer Voor onze ouderen werkplaats de In de Linnenkamer van Hestia, zijn we opzoek naar een Midgard helpen al een aantal

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016

Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016 Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016 Buiten zijn is gezond Hulp in de Linnenkamer Voor onze ouderen werkplaats de In de Linnenkamer van Hestia, zijn we opzoek naar een Midgard helpen al een aantal vrijwilliger

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 Wijks Atelier passie voor kunst Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie