Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie"

Transcriptie

1 Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie Diagnostiek voor U (merknaam van de Stichting Synergos) is een van de leidende eerstelijns diagnostische organisaties in Nederland. Bloedonderzoek, röntgenfoto s, zwangerschapsecho s, MRI-scans, cardiovasculair onderzoek, diabetescontrole, et cetera, vallen allemaal binnen het dienstenpakket. De omgeving waarin Diagnostiek voor U opereert, is echter ingrijpend aan het veranderen. Marktwerking, de krimpende economie, dubbele vergrijzing en een snel veranderende zorgvraag stellen deze non-profit zorginstelling voor de uitdaging om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en zich nóg sterker te richten op innovatie. Het aanpakken van de manier waarop er projectmatig werd gewerkt, was een eerste stap in deze efficiencyverbetering. In dit artikel een verslag van dit verandertraject in de vorm van een interview met twee direct betrokkenen: opdrachtgever en directeur Diagnostiek voor U Astrid van der Put en managementconsultant Vincent van Reusel, eigenaar van Pelgrim Organisatieadvies & Teamcoaching. Astrid van der Put, directeur Diagnostiek voor U Om te beginnen een kort overzicht van de organisatie Diagnostiek voor U. Waar staat deze organisatie voor? Wat zijn de missie en visie? Diagnostiek voor U is een innovatieve eerstelijns zorgorganisatie die continu inspeelt op de ontwikkelingen in de zorgmarkt. De organisatie werkt aan de verhoging van efficiency, het reduceren van kostprijzen en het optimaliseren, borgen en digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd verhogen we de klantgerichtheid en de klantvriendelijkheid, breiden we ons aanbod van producten en diensten uit en is het ons gelukt om in klanttevredenheid van een 8,2 naar een geweldige 8,4 te stijgen. Allemaal tegelijk! Ik kom uit het bedrijfsleven; zelfs daar zouden ze zich op het hoofd krabben voor ze aan zo n immense klus zouden beginnen. Wat wij doen? Diagnostiek voor U verzorgt een reeks diagnostische diensten voor de eerste lijn, te weten huisartsen en verloskundigen en sinds 1 januari 2013 ook diëtisten. Daarbij moet je vooral denken aan de bekende medisch diagnostische onderzoeken (biometrie, zwangerschapsecho s, beeld- en bloedonderzoek) en advies, sturingsinformatie en bedrijfsondersteuning. Vanuit drie hoofdvestigingen (Eindhoven, s-hertogenbosch en Helden-Panningen), circa 30 diagnostische locaties en ruim 100 bloedafnamelocaties bedient Diagnostiek voor U huisartsen, verloskundigen en instellingen als verpleeghuizen en penitentiaire inrichtingen in Oost-Brabant en Limburg. Dat doet ze met zo n 550 medewerkers die in 2011 zorgden voor 3,8 miljoen laboratoriumanalyses, functieonderzoeken, waarvan zwangerschapsecho s en röntgenfoto s.

2 Om klanten zo goed mogelijk te bedienen heeft Diagnostiek voor U vijf kernwaarden geformuleerd: 1. Betrouwbaar: artsen, verloskundigen en patiënten moeten op alle manieren 100% op ons kunnen rekenen. 2. Gastvrij: laagdrempelig, persoonlijk en faciliterend, geen ziekenhuisgevoel geven. 3. Samenwerken: een nauwe samenwerking met een netwerk van externe professionals is cruciaal. 4. Doelmatig: duidelijke afspraken, contracten en kostenbeheersing zijn heel belangrijk, ook al heb je geen winstoogmerk. 5. Inventief: een zorgvraag binnen de eerste lijn beantwoorden is veel kostenefficiënter: in Nederland wordt meer dan 90% van de zorgvragen in de eerste lijn behandeld, en dat is maar 4% van het totale zorgbudget! Om die service te kunnen blijven garanderen en eventueel ook uit te breiden, moeten wij als organisatie inventief zijn en voor nieuwe oplossingen zorgen. Wij zijn er om de hulpverleners uit de eerste lijn die deze diensten nodig hebben, zo goed en professioneel mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarbij vinden wij inleving een belangrijke waarde. Daarmee bedoelen we dat we ons zoveel mogelijk verplaatsen in de situatie van de huisarts, de verloskundige, de diëtist en de patiënt en met ze meedenken. Het is daarnaast vanzelfsprekend dat een huisarts, diëtist of verloskundige bij ons kan vertrouwen op een juiste en accurate diagnose. Op welke manier pakten jullie vroeger projecten aan? Wat waren knelpunten en voor jullie de reden om het projectmatig werken te willen verbeteren? Er waren genoeg redenen om de manier waarop wij projectmatig werkten aan te willen pakken, vooral in het kader van de verbetering van de bedrijfsprocessen. Om eerlijk te zijn deden we achteraf gezien eigenlijk maar weinig volgens het boekje 1. Als we een project begonnen, deden we geen nulmeting van tevoren, we startten het maar beëindigden het nagenoeg nooit waardoor het maar bleef doorlopen en ophield een project te zijn, projectopdrachten en -plannen veranderden tussentijds, gewone klussen werden opeens als project bestempeld (want dat werkte statusverhogend), et cetera. Ook was er geen duidelijkheid over de rolverdeling tussen opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker. Kortom, de klassieke fouten van te weinig structuur in het projectmatig werken waardoor we veel te weinig resultaatgericht en doelmatig werkten en onnodig veel tijd en geld kwijt waren. Waren jullie het er eigenlijk intern allemaal over eens dat er überhaupt iets moest worden verbeterd, en over hoe dat dan moest gebeuren? Wat waren de nadelen/risico s die Diagnostiek voor U liep als jullie niets deden? Eigenlijk waren we het er allemaal over eens dat er iets moest gebeuren, alleen niet over hoe. Sommigen dachten aan een korte kennistraining projectmanagement, anderen dachten aan een organisatiebreed traject om zo het anders projectmatig werken van de grond af structureel aan te pakken. Om greep op de dynamiek in topstructuur te krijgen en het antwoord op dat dilemma duidelijk te krijgen, heeft Vincent eerst ons (het Directieteam en de Raad van Bestuur) als opdrachtgevers rond de tafel gezet. Daar is uit voortgekomen dat we toch een integrale aanpak nodig vonden, en dat ook de projectleiders en -deelnemers getraind moesten worden. Maar die beslissing is niet zonder slag of stoot 1 Projectmatig werken, Patries Quant. Zaltbommel, Uitgeverij Thema.

3 gegaan hoor. Voor we alle neuzen dezelfde kant op hadden, hebben we wel een aantal overleggen nodig gehad. Wat was de reden om Pelgrim Organisatieadvies & Teamcoaching in te huren en niet een ander bureau? Ik heb al twee keer eerder met Vincent gewerkt en ik vind het erg plezierig om met hem samen te werken. Ook deze keer heb ik weer gezien dat hij een kundige professional is, doortastend en goed in teamcoaching. En dat is precies wat wij nodig hadden en de belangrijkste reden om voor hem te kiezen. Bovendien is direct samenwerken met de professional die persoonlijk het hele verandertraject begeleidt en uitvoert, voor een organisatie als de onze veel aantrekkelijker dan samenwerken met een groter bureau dat meestal via via communiceert met een accountmanager en een secretariaat. Doordat wij direct in contact stonden met Vincent, konden wij onze wensen precies duidelijk maken, was er geen ruis en kregen wij maatwerk. Wat is er veranderd bij Diagnostiek voor U na het volgen van het verbetertraject? Hoe zijn jullie ervaringen nu? Het was wel wennen in het begin. Samen projectmatig werken creëert natuurlijk andere gezagsverhoudingen dan in de lijn. Een medewerker kan opeens projectleider zijn. Een manager opeens projectdeelnemer. Die andere gezagsverhoudingen vragen een heel andere manier van communiceren en samenwerken en daarin heeft Vincent de betrokkenen allemaal getraind. Naast de projectmanagementtrainingen heeft hij in gesprekken met P&O ook een aantal andere zaken op poten gezet. Vooral de aanpassing van de structuur van de functionerings- en beoordelingsgesprekken was belangrijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat nu tijdens de beoordelingsrondes, de verdiensten van een medewerker op projectmatig gebied worden meegenomen zodat dat werk voortaan ook volwaardig meetelt in de beoordeling. Eerder deden werknemers dat werk er als het ware bij en dat is natuurlijk niet goed voor de motivatie en betrokkenheid. Dit was een van de bijdragen waardoor het succes van dit verandertraject op de lange termijn geborgd werd en ik nu achteraf kan zeggen dat het hele traject goed is uitgepakt. Een voorbeeld van een innovatief project is het slaapapneuproject. Het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) staat steeds meer in de belangstelling omdat het de oorzaak kan zijn van klachten die het overdag goed functioneren van mensen (ernstig) kan belemmeren. Er bestaat bovendien een duidelijke relatie met hart- en vaatziekten. Alle reden dus om zo snel mogelijk maatregelen te nemen zodra het vermoeden van slaapapneu bestaat. Voor de diagnostiek van OSAS is een goede anamnese, een gericht lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek nodig. Tot nu toe wordt dat in de tweede lijn, dus door een specialist gedaan. Maar dat is duur en omslachtig. Binnenkort kan de huisarts dit onderzoek (polygrafie) door ons in de eerste lijn laten doen en dat zal een grote kostenbesparing opleveren. Ter vergelijking: tot nu toe wordt OSAS in de tweede lijn gediagnosticeerd waar het voorlopend onderzoek ongeveer 2000,- kost. Een organisatie als de onze kan dat terugbrengen tot ongeveer 300,-. Eigenlijk zijn we nu allemaal positief over de verbeteringen. Zelfs de mensen die aanvankelijk wat sceptisch waren, zijn nu om en zien de meerwaarde. Een voorbeeld van een project dat we nu projectmatig professioneel aanpakken op de manier die Vincent ons geleerd heeft, is het slaapapneuproject (zie kader).

4 Vincent van Reusel, Pelgrim Organisatieadvies & Teamcoaching Hoe hebben jullie het verandertraject aangepakt? Toen Astrid mij benaderde omdat ze de manier waarop Diagnostiek voor U projectmatig werkte wilde veranderen, ben ik begonnen met het inventariseren van de aanleiding en hoe het MT over het verbeterinitiatief dacht. Zagen ze een oplossing in een nieuwe cursus projectmanagement of moest het werken in projecten structureel ingebed worden? Zo n keuze vraagt draagvlak bij de Raad van Bestuur en het MT. Er bleken verschillende visies over het traject te bestaan. Ik heb daarom eerst tijd besteed aan gesprekken met MT-leden afzonderlijk en als groep om dat boven tafel te krijgen. Dat was noodzakelijk om te kunnen starten. Vervolgens heb ik met het MT gewerkt aan het maken van afspraken over de voorwaarden waaronder projecten levensvatbaar zijn en in welke mate de organisatie hier aan kan voldoen. Hoe wordt tijd geregistreerd bijvoorbeeld, is er een projectadministratie, is er sprake van capaciteitsmanagement? Hier valt ook onder dat er consensus bestaat over respectievelijke verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de projectleider, de programmamanager en de projectmedewerker. We bespraken ook of organisatie kon en wilde werken met beslisdocumenten. De directeur Financiën en de mensen van het projectenbureau waren nauw betrokken bij deze fase. Ik heb hun expertise in stelling gebracht bij de beslissers van het MT. Het was bovendien belangrijk dat in de functionerings- en beoordelingsgesprekken aan bod kwam hoe iemand zijn rol vervulde in het projectenspel. Als iemand dat goed doet, is het niet meer dan fair dat die daar dan waardering voor krijgt. Aan de andere kant moet je ook kijken naar wat iemand nog ontwikkelen moet. Daarom hebben we in het functionerings- en beoordelingssysteem de rollen uit het projectenspel toegevoegd en de daarbij behorende competenties. Hiermee kan de organisatie prestaties op het gebied van projectwerk monitoren. Het hoofd P&O heb ik gevraagd haar voorstel hiervoor te presenteren aan het MT. Niet alles was echter een kwestie van afspraken maken en beschikbare kennis gebruiken. Ook voor het MT bleek veel te leren, vooral dat zij zich bewust werden dat leidinggeven aan een project als opdrachtgever een heel ander verhaal is dan het dagelijkse leidinggeven aan medewerkers. Wat kwam in de training van de projectleiders aan bod? We hadden in de organisatie dus al heel wat slagen gemaakt voor we begonnen aan de training van projectleiders. Dat was nodig want nu kon ik tegen de projectleiders zeggen: Kijk, aan deze spelregels hebben jullie opdrachtgevers zich gecommitteerd, zó gaat iedereen het spel in de organisatie het spel voortaan spelen. De onderwerpen in de training waren: Rolbewustzijn en gespreksvaardigheden. Een projectleider moet voor hij een bepaald resultaat belooft, onderhandelen met zijn opdrachtgever zoals een aannemer dat doet over middelen, tijd en capaciteit.

5 Tijdens het hele traject hebben we het boekje Projectmatig werken van Patries Quant (Uitgeverij Thema) gebruikt. Daarin volgt de lezer een concreet project van dichtbij. In elk hoofdstuk wisselen verhaal en theorie elkaar af en vind je handige schema's, documenten en checklists. Ook komt de politiek rond projecten uitgebreid aan de orde. Een project staat nu eenmaal niet op zichzelf; verschillende partijen hebben belang bij het resultaat van het project en kunnen verborgen agenda's hebben. Als je daar oog voor ontwikkelt, kun je erop inspelen of andere maatregelen nemen. Hij kan pas aan het werk als eerst hij een goed beeld heeft van wat er nodig is. Deze manier van samenwerken is heel anders dan de dagelijkse werkroutine. Beïnvloedings- en leiderschapsvaardigheden. Het doorzien van het krachtenveld, het politieke spel en het beïnvloeden daarvan, zijn nuttige vaardigheden voor een projectleider. Daarnaast heb je natuurlijk het organiseren van meetings met de teamleden en het als projectleider kiezen tussen bijsturen, overleggen en delegeren. De instrumentele kant. Het gefaseerd werken in zes afgebakende stappen, het werken met beslisdocumenten per fase, het beschrijven en beheersen van de GOKIT -factoren bij projecten: geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Na de trainingsdagen hebben we nog een paar begeleide intervisiebijeenkomsten gehad met de projectleiders. Deze brengen dan lastige praktijksituaties in en deelnemers adviseren elkaar dan als collega over de aanpak daarvan. Dit zorgt voor transfer van theorie naar de alledaagse praktijk. Léon de Caluwé is hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit, gespecialiseerd in verandermanagement. In zijn boek Leren veranderen presenteert hij verschillende dynamieken bij verandering. Op welke wijze komt zijn kleurentheorie terug in de manier waarop jij dit traject hebt aangepakt? Het is vooral dat ik nu zie dat de interventies die ik in het traject heb gekozen, te classificeren zijn volgens de kleurentheorie van de Caluwé: In de eerste fase had het traject alle kenmerken van een gele verandering toen verschillende opvattingen over de aanpak zorgden voor spanning. Het was een omvangrijk project met verschillende belanghebbenden waar het belangrijk was om eerst consensus binnen het MT te krijgen over het te volgen pad. Het hele stuk waarin we afspraken hebben gemaakt over de tijdregistratie van projecten, de te gebruiken beslisdocumenten, de verantwoordelijkheden van de rollen en de wijze van beoordeling kun je blauw noemen. Het gaat om het planmatig inrichten van de hele infrastructuur in de organisatie. Het stimuleren van adequaat gedrag in het projectenspel op een rode manier zie je terug in de koppeling die we hebben gemaakt met het functionerings- en beoordelingssysteem. Het rode denken gaat uit van het idee dat je mensen kunt veranderen door ze te belonen, gebruikmakend van een of meer HRM-instrumenten. Uiteindelijk speelde ook het groene veranderen een rol: Diagnostiek voor U is ongetwijfeld een lerende organisatie waar vaardigheden moesten worden geleerd door opdrachtgevers en projectleiders. De trainingsdagen en de intervisiebijeenkomsten zijn typisch groene interventies. Heb je nog iets toe te voegen aan dit gesprek? Ik wil graag nog zeggen dat ik terugkijk op een succesvol en zeer leerzaam traject. Voor mij is het vooral belangrijk om met een opdrachtgever samen te werken in een klimaat waarin we beiden het beste uit onszelf halen. The best of both worlds. Bij een opdrachtgever gaat het dan meestal over de ambitie, het zelfvertrouwen en het lef om te durven kiezen voor een bepaalde richting en een concreet veranderplan voor de organisatie. Mijn inbreng bestaat uit deskundigheid, toewijding en creativiteit om dat proces

6 professioneel te ondersteunen en in goede banen te leiden. De fijne samenwerking met opdrachtgever Astrid van der Put was een voorwaarde voor een wat mij betreft zeer geslaagd project. Kleurentheorie van Leon de Caluwé Geeldrukdenken is gebaseerd op opvattingen over organisaties waarbij belangen, conflicten, en macht een belangrijke rol spelen. Dit veronderstelt dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt men hun (eigen) belang. Veranderingen zijn er op gericht om de neuzen dezelfde kant op te krijgen door het bijeenbrengen van belangen, machtsvorming en het oplossen van conflicten. Deze manier past vooral bij trajecten waar complexe doelen moeten worden gehaald en waarbij verschillende personen of partijen betrokken zijn. De gele kleur staat symbool voor de macht, de zon, het vuur. Blauwdrukdenken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van veranderingen. Bij deze manier van denken veronderstel je dat mensen of zaken zullen veranderen als je alle stappen in een van te voren in plan vastlegt (inclusief het eindresultaat) en dit minutieus volgt en uitvoert. Veranderen wordt beschouwd als een rationeel proces gericht op de beste oplossing. Dit past vooral bij trajecten waarbij het resultaat en de weg ernaartoe, goed te voorspellen zijn. De blauwdruk staat voor een van tevoren gemaakt ontwerp en/of tekening die zowel de uitkomst voorspelt als deze helpt realiseren. Rooddrukdenken vindt zijn wortels in het Human Relations- denken. Je gaat uit van het beste uit mensen te halen en deze talenten te ontwikkelen. Veranderen is het op de juiste manier aanspreken en prikkelen van mensen. Het gaat om veranderen van de zachte aspecten van de organisatie: personeel, managementstijl, talenten en competenties. Mensen veranderen als je ze op juiste manier beloont of straft door gebruik te maken van HRMinstrumenten. Bij het rooddrukdenken gaat het om de mens en de kleur van menselijk bloed. De mens moet worden beïnvloed, verleid en gelokt. Groendrukdenken is gelieerd aan de action-learningtheorieën (Kolb, Argyris, Schön) en het denken over de lerende organisatie (Senge). Veranderen en leren gaan hierbij samen: mensen kun je veranderen of in beweging krijgen door ze te motiveren om te leren, of door ze bewust onbekwaam te maken. Vervolgens breng je ze in leersituaties en probeer je het lerend vermogen te vergroten. De kleur verwijst enerzijds naar het groeien zoals het groen van de natuur en anderzijds gaat het om ideeën over hoe je mensen aan het werk krijgt, het groene licht geven, Witdrukdenken is gekoppeld aan de ideeën over de chaostheorie en de theorie van de complexiteit. Een centraal begrip is zelforganisatie. Het achterliggende denken is dat alles vanzelf verandert en dat verandering een permanent proces is. Panta rhei. Het basisidee is dat alles altijd in verandering is; stabiliteit is de uitzondering. Beïnvloeding van buiten is slechts beperkt mogelijk, alleen als diegene die verandert dat ook echt wil. Verandering vindt altijd autonoom plaats. Deze denkwijze heet witdrukdenken omdat wit alle kleuren omvat. Wit laat de inkleuring aan zelforganisatie en de evolutie over. Wit is de kleur die de meeste ruimte biedt voor invulling: alles is nog mogelijk en open.

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 1 Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers en bedrijven.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Omgaan met weerstanden

Omgaan met weerstanden Omgaan met weerstanden Het organiseren van verandering - Wat wil men veranderen (wie is men?) - Hoe concreet is de verandering? - Wat is de aanleiding? - Welk proces past het beste bij deze verandering?

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Dat men zich bewust is van een probleem en een mogelijke oplossing (een verbetertraject) leidt niet automatisch

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst Wendbaar Organiseren Waar de samenleving voorheen relatief stabiel, eenvoudig en voorspelbaar was, is deze in de laatste decennia steeds wispelturiger, complexer en turbulenter geworden. Er is een andere

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

Veranderen/verandering

Veranderen/verandering VERANDEREN IN KLEUR Veranderen/verandering Noteer even voor jezelf je eigen definitie van veranderen/verandering. Daarna gaan we de definities met elkaar vergelijken/bespreken 1 4 H O L E 1 d Geeldruk

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest Organisationele Communicatie Wat is macht? College 4: Critical Theories Robbert-Jan Beun Wat is macht? Macht is het vermogen een ander de wil op te leggen (Wikipedia, 2010) Macht is de controle van A over

Nadere informatie

Een blik op kleurendenken

Een blik op kleurendenken Een blik op kleurendenken In het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé staan vijf manieren van denken over veranderen centraal. Elk uitgewerkt in mensbeelden, eigenschappen, idealen en valkuilen. De

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument

Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling. Keiwijzer. Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument www.keiwijzer.nl Keiwijzer professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Professionele ontwikkeling in een stroomversnelling Informatie over Keiwijzer, een digitaal ontwikkelingsinstrument 360º Feedback

Nadere informatie

inhoud Opzet van dit boek 9

inhoud Opzet van dit boek 9 inhoud Opzet van dit boek 9 1 Een project of een klus? 11 Over het nut en het waarom van projectmatig werken 2 De aap 24 Waarom is dat eerste gesprek met die opdrachtgever zo belangrijk? 3 Een projectteam

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen Een sterk team Maatwerk van vakvrouwen Een echte topkok kookt niet uit een boekje. Natuurlijk kan hij er een openslaan, maar uiteindelijk draait het om gevoel en talent. Bij teamontwikkeling is dat eigenlijk

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

SLIMMER LEREN VAN FOUTEN De succesformule voor organisaties MUST READ

SLIMMER LEREN VAN FOUTEN De succesformule voor organisaties MUST READ SLIMMER LEREN VAN FOUTEN De succesformule voor organisaties MUST READ EEN WOORD VOORAF Welkom bij dit E book van de FoutenFabriek. Het is mijn missie om met de snelheid van het geluid door de Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams

Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams Mooie boel. Moeten we in ons team nu ook nog de taken van de voormalig leidinggevende erbij doen. En hoe doen we het als een teamlid de kantjes er vanaf

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury

basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury verandering heeft tijd verandering moet snel verandering is opgelegd verandering met consensus zorgen voor actieve participatie betrokkenheid handhaven

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

PMW - Projectmatig Werken

PMW - Projectmatig Werken S5 PMW - Projectmatig Werken Presentatie voor PMI-workshop projectmanagementvisies Amersfoort 6 juni 2006 Rudy Kor Dia 1 S5 Rudy, De titel op de pagina die nu luidt: '' PMW - projectmatig werken", veranderen...

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie