Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014."

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de verschillende projecten, cursussen en overige activiteiten die IFMSA-VUmc in het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Daarnaast is het financieel jaarverslag opgenomen. Tevens vindt u meer informatie over onze stichting en het Bestuur. Het afgelopen jaar heeft voor IFMSA-VUmc vooral in het teken gestaan van naamsbekendheid creëren en het groeien en floreren van de stichting. Onze stichting zou niet kunnen bestaan zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die bij een van de werkgroepen aangesloten zijn. Wij willen via deze weg iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor IFMSA- VUmc. Hoogachtend, Mede namens het Bestuur, Sylke Hendriksma Vicevoorzitter Intern IFMSA-VUmc

2 Inhoudsopgave Bestuur Achtergrondinformatie IFMSA-VUmc 5-6 Voorzitter 7-10 Vicevoorzitter Intern Vicevoorzitter Extern Penningmeester Secretaris Werkgroep Publieke Gezondheid (SCOPH) Werkgroep Vluchtelingen & Mensenrechten (SCORP) Werkgroep Stages (SCORE) Werkgroep Seksuele Gezondheid inclusief Aids (SCORA) Werkgroep Medisch Onderwijs (SCOME) Werkgroep Europese Integratie & Educatie (EMSA) Contactgegevens 38 Bijlage: Financieel jaarverslag 2

3 Bestuur Voorzitter Valentina Poetsema Vicevoorzitter Intern Sylke Hendriksma Vicevoorzitter Extern Fong Ngo Penningmeester Kay Kistemaker Secretaris Eline Huizing 3

4 Coördinator Publieke Gezondheid (SCOPH) Luca Janssen Coördinator Vluchtelingen & Mensenrechten (SCORP Rebecca Hermans Coördinator Stages (SCORE) n.v.t.* (zie pagina ) Coördinator Seksuele Gezondheid inclusief aids (SCORA) Lian van Hartingsveldt Coördinator Medisch Onderwijs (SCOME) Bradley Hunsel * (zie pagina ) Coördinator Europese Educatie & Integratie (EMSA) Paula Hoogland Tel.: 4

5 Achtergrondinformatie IFMSA-VUmc In 1951 besloot een groep medisch studenten uit verschillende landen, waaronder Nederland, een internationaal netwerk voor medisch studenten op te richten: The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). IFMSA is inmiddels uitgegroeid tot een studentenorganisatie die wordt vertegenwoordigd in meer dan 90 landen en meer dan leden telt. IFMSA- Vrije Universiteit medisch centrum (IFMSA-VUmc) is onderdeel van IFMSA-NL (The Netherlands), welke het Nederlandse lid is van IFMSA. IFMSA is tevens onderdeel van het netwerk van de European Medical Students Association (EMSA), een Europese medische studievereniging die streeft naar de integratie van Europese studenten en richt zich hiervoor op onderwerpen binnen Medical Sciences, Ethics en Education. IFMSA is verbonden aan de Verenigde Naties als een non-politieke en non-profit organisatie en wordt sinds 1969 erkend door de World Health Organisation als het officiële internationale forum voor medisch studenten waar het ideeën en expertise uitwisselt over onderwerpen als volksgezondheid, medisch onderwijs, reproductieve gezondheid en mensenrechten. Er wordt daarnaast contact onderhouden en samengewerkt met organisaties als Unicef, UNESCO en Amnesty International. De studentenorganisatie dient medisch studenten van over de hele wereld door het mogelijk maken van internationale samenwerking, door het aanbieden van trainingen en internationale stages en draagt zo bij aan de ontwikkeling van cultureel bewuste en sociaal verantwoordelijke artsen. Doel IFMSA-VUmc IFMSA-VUmc, als onderdeel van the International Federation of Medical Students Associations (IFMSA-NL), stelt zich ten doel: het dienen van de samenleving en de medisch studenten in Nederland en over de hele wereld, door: Op te treden als een medium waardoor uitwisseling van medisch studenten kan plaatsvinden; Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de samenleving als medisch studenten en deze studenten daarbij ontvankelijk te maken voor andere culturen en wereldwijde gezondheidsproblematiek; Op te treden als forum voor medisch studenten in Nederland om met medisch studenten uit de gehele wereld over onderwerpen te discussiëren gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren; Blikverbreding te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met andere soortgelijke internationale organisaties en tevens met andere medische studentenorganisaties binnen Nederland; Medisch studenten in staat te stellen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving. 5

6 Statutaire doelstellingen IFMSA-VUmc Artikel 4 De stichting stelt zich ten doel de Public Health in de ruimste zin des woords te verbeteren, de medische studenten en de samenleving te dienen en te onder steunen door: Het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de medisch studenten als de samenleving; Op te treden als forum voor medisch studenten in Nederland om met medisch studenten uit de gehele wereld te discussiëren over onderwerpen gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creëren; Op te treden als een medium door middel waarvan uitwisseling van medisch studenten kan plaats vinden; Blikverbreding te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met andere soortgelijke organisatie in zowel binnen- als buitenland; Medisch studenten aan te moedigen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving; Alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords. Artikel 5 De stichting tracht dit doel te bereiken met enkel wettige middelen, als onafhankelijke stichting zonder discriminatie op grond van politieke of religieuze overtuiging, etniciteit, sekse, seksuele geaardheid of wat voor vorm van discriminatie ook. 6

7 Voorzitter Valentina Poetsema, april mei 2014 In de periode van april 2013 tot en met mei 2014 heb ik de mooie functie van Voorzitter IFMSA-VUmc mogen vervullen. Het afgelopen bestuur was het eerste bestuur dat in één keer wisselende en ook wij zullen dit doen. Hoewel we in april 2013 niet direct compleet waren, we begonnen toen met vier personen, werd dit snel opgelost. Juni 2013 hadden we een volledig Dagelijks Bestuur en een bijna volledig bestuur, we misten hier alleen een SCOMEcoördinator in. Echter is deze er na de zomer toch al snel bij gekomen. Het vorige bestuur had in hun beleid vooral de aandacht gericht op het actiever maken van de werkgroepen, leden enthousiast houden en de functie van Vicevoorzitter Extern zo goed mogelijk ondervangen. Wij hadden echter geluk met het laatste punt, want voor IFMSA-VUmc was dit het eerste jaar sinds de afgelopen twee waarin de functie van Vicevoorzitter Extern was vervuld, wat ons een hoop extra mogelijkheden heeft gegeven omdat er voor iedere functie de nodige aandacht beschikbaar was. Beleid Zoals gebruikelijk bij IFMSA-VUmc, hebben wij in de zomer ons beleid bepaald. Ook wij wilden doorgaan met het enthousiast houden van de leden, we wilden meer saamhorigheid creëren binnen onze vereniging. Behalve enthousiastere leden wilden we ook een hoger aantal leden werven, omdat wij wisten dat we veel leden zouden verliezen in de loop na het nieuwe studiejaar ( ) toe. Het vorige jaar hadden we afscheid moeten nemen van de werkgroep Stages en PR, maar dit jaar hoopten we deze weer op te kunnen zetten. Voor onze leden wilden we wel toegankelijk blijven, dit wilden we bereiken door af en toe langs de vergaderingen te gaan. Dit zorgde ervoor dat wij de leden beter leerden kennen, maar ook dat ze ons beter leerden kennen. Buiten deze aandachtspunten om wilden we als IFMSA-VUmc ook serieuzer genomen worden. Zowel door de andere comités binnen IFMSA als door externen. We wilden meer professionaliteit uitstralen als Dagelijks Bestuur, maar we wilden meer naamsbekendheid als verenigingen. Voor ons was het allemaal een ergernis dat niemand wist dat onze projecten door IFMSA-VUmc georganiseerd werden en hier zouden wij verandering in brengen. Ledenwerving In het jaar voor ons was er een goede ledenwerving geweest. Twee keer per jaar hebben we een ledenwerving. De eerste is in september/oktober en de tweede in februari/maart. Om een concreet doel te stellen keken we naar het aantal dat ze vorig jaar aan leden hadden geworven, dit waren er 26 en hier moesten we natuurlijk overheen. Om het reëel te houden, stelden we het doel op minstens 35 nieuwe leden. Dit doel konden we echter niet bepalen zonder overleg met onze werkgroep coördinatoren. Per werkgroep hebben we gekeken hoeveel leden erbij zouden kunnen. Dus wat er minimaal nodig was, maar ook wat er maximaal bij kon. We wilden niet dat een goede ledenwerving uiteindelijk tot overwerkte werkgroep 7

8 coördinatoren zou leiden. Iedereen was positief gestemd en met z n negenen zijn we met een plan begonnen voor onze promotie. Hoewel we een kleine teleurstelling hadden dat we niet op de algemene standjesmarkt konden, hadden we verder een goede promotie. We hielden college praatjes, echter dit jaar niet alleen bij de geneeskunde jaren, maar ook op de Faculteit der Aard en Levenswetenschappen. Hier hebben we praatjes gehouden in de eerste jaren van Biomedische wetenschappen, Gezondheid en Leven en Gezondheidswetenschappen. Buiten de collegepraatjes om, stonden wij op de route tijdens de kroegentocht van de IDEE-week van de MFVU en op de standjesmarkt voor de geneeskunde studenten. De aanmeldingen liepen buitengewoon goed, tegen onze verwachtingen in en uiteindelijk hadden we meer dan 100 aanmeldingen. En toen was er de taak om al deze mensen in te plannen voor een sollicitatie gesprek. Dit jaar mochten we 61 nieuwe leden aannemen. Toen stond ons opeens de taak deze leden ook vast te houden. De New Commers Session Tijdens de sollicitaties hadden we al gepeild onder de potentiële leden of ze aanwezig zouden kunnen zijn bij onze New Commers Session. Op deze avond hebben we ze uitgelegd wat IFMSA-VUmc inhoudt en wat we doen. Daarna hadden ze de mogelijkheid om hun eigen werkgroep te leren kennen, waarna er nog een borrel was. Dit was allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens het praatje, waar ik ze mocht uitleggen wat wij allemaal doen, was er een buffet. En het toetje werd gebracht door de Vicevoorzitter Intern en mij, zodat ze onze gezichten alvast zagen. Leden betrokken houden We hadden nu echt volle werkgroepen, maar nu was het belangrijk om deze leden ook allemaal vast te houden en betrokken te houden. Tijdens de sollicitatie gesprekken hebben we een hele lijst vragen op onze sollicitanten afgevuurd hierbij zaten ook de data van bijeenkomsten die we hebben. Dit om al een beetje een idee te krijgen of ze bereid waren om daar ook naartoe te komen. Ons allereerste landelijke activiteit was trainingsweekend Vanaf de sollicitaties hebben we ze warm gemaakt om daarnaartoe te gaan. En ook dit jaar was het ons gelukt om met een goed aantal IFMSA-VUmc te vertegenwoordigen. Om de leden ook naar andere activiteiten te laten gaan, hebben we het puntensysteem in het leven geroepen. Voor de aanwezigheid bij een activiteit (dit kan een Algemene Vergadering zijn, maar ook een project van een willekeurige werkgroep) kregen ze punten. Deze werden genoteerd door de secretaris en voor het beste lid en de beste werkgroep zal er een prijs komen aan het einde van onze termijn. Terwijl we in de eerste maanden van ons termijn nog met maximaal 15 personen in een Open Vergadering zaten, was dit verderop in ons bestuursjaar minstens 35. Ook hebben we dit jaar de werkgroepen om de Dagelijks Bestuursleden verdeeld, zodat wij beter betrokken konden zijn bij de werkgroepen en ook af en toe 8

9 vergaderingen konden bijwonen. Per functie en periode verschilde het hoe vaak dit mogelijk was. Werkgroep coördinatoren en bestuur Het succes dat we hebben gehad in de werkgroepen is wel dankzij ons goed gevulde bestuur. Zonder al deze betrokken werkgroep coördinatoren was het ons nooit gelukt om al die leden zo betrokken te houden. De werkgroep coördinatoren zijn verplicht om naar de meeste activiteiten te gaan en zo zorgen zij ook dat hun leden mee daarnaartoe gaan. Het was geweldig om te zien hoe iedere werkgroep coördinator zijn taken uitvoert, de een stelde meteen allemaal project voorzitters aan terwijl de ander het heel anders aanpakte. De coördinatoren hebben ook een aardig takenpakket. Zij maken deel uit van het bestuur en wonen één keer in de twee weten de Bestuursvergadering bij. Ook helpen zij met het voorbereiden van de Algemene Vergaderingen. Maar zij moeten natuurlijk ook de vergaderingen van hun eigen werkgroep leiden en het overzicht houden daarin. Het is uiteraard ook belangrijk om de sfeer binnen het bestuur goed te houden. Helemaal aan het begin van ons bestuurs jaar deden we dit bijvoorbeeld met een etentje en aan het einde van de zomervakantie zijn we met z n allen op bestuur weekend gegaan om elkaar goed te leren kennen. Dagelijks bestuur Voor de zomervakantie hadden we gelukkig al een volledig Dagelijks Bestuur. Met elkaar hebben we de taken besproken. Vooral voor onze Vicevoorzitter Extern was het lastig, omdat zij geen voorganger had. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk de taken te verdelen, maar het meeste viel toch pas op z n plaats toen we echt bezig waren. Daarom probeerden we ook veel te evalueren en te kijken waar we dingen beter konden aanpakken. Bereikte doelen Als ik terugkijk op dit jaar zie ik dat we velen van onze doelen bereikt. We zijn gegroeid als vereniging, hebben onze naam meer laten klinken op de VU en staan ook binnen IFMSA beter op de kaart. Op de VU heeft dit ervoor gezorgd dat mensen weten welke vereniging achter onze projecten zitten en dat ze ons ook weten te benaderen als ze ergens aan mee willen werken. Bij IFMSA betekent dit dat we serieuzer worden genomen als comité. We zijn gegroeid en hebben onze leden ook vast en enthousiast kunnen houden. Dit merkten we tijdens onze tweede ledenwerving. Opeens merkten we dat we eigenlijk niet veel meer leden erbij konden hebben, wat voor ons betekende dat de leden die we hadden ook actief zijn gebleven. Dit merkten we aan het aantal punten dat onze leden halen, maar ook op de Open Vergaderingen waar ze in een groot aantal aanwezig zijn. 9

10 Tot slot Voor IFMSA-VUmc was het een mooi jaar, we hebben veel dingen bereikt die we ook graag wilden bereiken. Voor het bestuur was het een jaar vol ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen waren niet alleen voor onze vereniging, maar ook hebben we onszelf kunnen en mogen ontplooien. Momenteel hebben we al weer zicht op een volgend bestuur. Voor het huidige bestuur betekent het dat wij een goede overdracht moeten leven zodat zij het beleid door kunnen zetten en hun eigen verbeteringen kunnen aanbrengen. Er zijn mooie stappen gezet en ik verwacht dat ook zij weer voor verbeteringen kunnen zorgen. 10

11 Vicevoorzitter Intern Sylke Hendriksma, mei mei 2014 Van mei 2013 tot en met mei 2014 heb ik het voorrecht gehad om de functie van Vicevoorzitter Intern binnen het Bestuur van IFMSA-VUmc te mogen bekleden. De functie van Vicevoorzitter Intern (VVI) is een maand vacant geweest alvorens ik deze mooie taak op me heb mogen nemen. Sollicitatieperiode September en oktober zijn drukke maanden geweest voor het Bestuur. In ons beleidsplan hadden we als speerpunten voor het komende jaar meer naamsbekendheid en een groei van de ledenlijst. Om dit te bewerkstelligen zijn we in de eerste maanden van het collegejaar druk bezig geweest met promotie. Daarna heb ik me bezig gehouden met het mailen van de studenten die aan hadden gegeven interesse te hebben in IFMSA-VUmc. Officiële cijfers zijn hier niet van, maar het zijn er in ieder geval meer dan 300 geweest. Uiteindelijk hebben ruim 100 studenten zich aangemeld, waarna ik samen met de Voorzitter en Secretaris een rooster heb gemaakt om alle sollicitanten in een week te zien. Leden De belangrijkste taken voor mij als VVI hadden betrekking op de leden. Als Vicevoorzitter Intern ben je samen met de Voorzitter het gezicht van de vereniging als het gaat om interne zaken. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor leden en werkgroep coördinatoren. Ik vond het zeer belangrijk dat de leden zich welkom binnen onze vereniging voelden en dat ze betrokken en actief bleven bij de projecten én de vereniging zelf. Ik heb dit op de onderstaande manieren proberen te bewerkstelligen. SCOSA Een van mijn grootste doelen was het opzetten van de werkgroep SCOSA, Standing Committee on Social Activities. Dit is een werkgroep die sociale activiteiten organiseert binnen de vereniging om het groepsgevoel te vergroten. Samen met een klein groepje actieve leden zijn we SCOSA gestart, met als grootste prestatie het nieuwjaarsdiner met ruim 50 man! Aan het eind van het collegejaar hopen we nog een grote BBQ te organiseren, als afsluiting van het succesvolle jaar. Weekmail De weekmail is bij uitstek het middel om de leden op de hoogte te houden over wat er binnen de vereniging speelt. Aan het einde van de periode van de vorige VVI heeft de weekmail al een kleine metamorfose ondergaan, door alleen in de kleuren van IFMSA-VUmc te werken. Dit heeft tot gevolg gehad dat de mail duidelijker en overzichtelijker is geworden. Daarnaast heb ik getracht om de inhoud van de mail kort en bondig te houden, zodat de leden niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het lezen van irrelevante zaken. Ook heb ik er altijd voor gezorgd dat de inhoud afwisselend was, van eigen projecten, tot oproepen voor hulp tot en met internationale evenementen. Ten slotte heb ik samen met de 11

12 Vicevoorzitter Extern gewerkt aan een nieuwe lay-out, zodat de weekmail er in de toekomst nog professioneler uitziet. We hopen dit voor het einde van ons termijn te kunnen invoeren. Leden Vergadering Het moment om met de leden in contact te komen en ze enthousiast te maken voor andere projecten is tijdens de Leden Vergaderingen (LV s). In het verleden werden deze vergaderingen niet altijd goed bezocht, echter met de nieuwe ledenlichting hebben we getracht een nieuwe start te maken. We hebben de LV verplicht gesteld, tenzij er een goede reden was om niet te komen. Mochten de leden niet kunnen, dan werd er van ze verondersteld dat zij mij zouden mailen. Daarnaast heeft de Secretaris hard gewerkt aan een puntensysteem. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de opkomst op de LV s drastisch omhoog is gegaan. Contact werkgroepen Een ander deel van mijn tijd heb ik besteed aan het contact met de werkgroepen. Binnen het Dagelijks Bestuur hebben we de werkgroepen verdeeld over de DB-leden, zodat elke werkgroep een contactpersoon binnen het DB had. Ik ben het afgelopen jaar contactpersoon geweest voor EMSA. Alhoewel ik mij in het begin van het jaar had voorgenomen om zoveel mogelijk vergaderingen van alle werkgroepen en commissies bij te wonen, bleek dit in praktijk vaak niet haalbaar. Het contact met de werkgroep coördinatoren was hierdoor nog meer van cruciaal belang. Ik ben het hele jaar door op de hoogte gehouden wat er binnen de werkgroepen speelde en kon zo eventueel ingrijpen waar het nodig was. Projecten Een ander doel van ons als Bestuur was professionaliteit uitstralen, naar zowel de leden als extern. We hebben ervoor gezorgd dat er bij de projecten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn in principe altijd een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur aanwezig was. Ik heb daardoor dit jaar heel veel mooie projecten gezien en waar bij mij persoonlijk het contact met de organiserende leden centraal stond. Huishoudelijk regelement Door persoonlijke interesses in beleid en de zaken die daarbij komen kijken, heb ik me ook bezig gehouden met het Huishoudelijk Regelement van IFMSA-VUmc. In samenwerking met het DB hebben we verschillende wijzigingen doorgevoerd, van de extra eisen voor de RvA tot de naamsverandering van de Leden Vergaderingen ( voorheen Open Vergaderingen). Helaas is het in mijn termijn niet gelukt om eens kritisch naar de Statuten te kijken en eventueel wijzigingen aan te brengen, maar ik zou mijn opvolger zeker willen helpen mocht zij dit willen. Ondersteuning voorzitter Als Vicevoorzitter Intern is een van de meest belangrijke taken het ondersteunen van de voorzitter. Dit kan heel breed getrokken worden. Het loopt uiteen van het samen bijwonen van het landelijke voorzittersoverleg (VZO), tot het ondersteunen in de taken of het overnemen van taken bij afwezigheid van de Voorzitter. 12

13 Jaarverslag Aan het einde van ons termijn staat er voor de Vicevoorzitter Intern nog een grote taak op zich te wachten, het samenstellen en schrijven van het jaarverslag. Gelukkig heb ik het niet helemaal alleen hoeven doen, maar heeft de rest van het Bestuur meegeholpen door het schrijven van hun eigen stukken. Daarnaast heeft de VVE de voorkant ontworpen. Overige activiteiten Als Vicevoorzitter Intern heb ik in zekere zin een vrije rol gehad in mijn activiteiten. Naast de hierboven beschreven activiteiten heb ik nog tal van andere zaken op me mogen nemen. Hierbij moet gedacht worden aan vragen of problemen van leden beantwoorden en oplossen, contact onderhouden met de zusterverenigingen en eventueel taken overnemen van overige Bestuursleden mocht het nodig zijn. Tot slot Ik wil afsluiten door te zeggen dat ik het als een eer heb ervaren om een jaar de Vicevoorzitter Intern van IFMSA-VUmc te mogen zijn. Ik heb ontzettend veel geleerd en tal van onvergetelijke mooie momenten meegemaakt. Ik ben ontzettend trots wat we als bestuur en vereniging hebben bereikt en ik weet zeker dat de komende jaren de vereniging alleen nog maar meer zal groeien. 13

14 Vicevoorzitter Extern Fong Ngo, mei mei 2014 De functie Vicevoorzitter Extern is een aantal jaren vacant geweest. Ik was nog maar kort -enkele weken- lid van IFMSA-VUmc, maar ik had al bij mijn sollicitatie laten weten een bestuursjaar te willen doen bij deze maatschappelijk betrokken vereniging. Zonder overdracht te hebben gehad of een handboek van een oude Vicevoorzitter Extern te hebben bestudeerd, was het voor mij zeker een grote uitdaging om nieuw leven te blazen in deze functie. Ergens was het prettig, want ik kon zo mijn eigen invulling geven aan de taken van een VVE. Facultair studentenoverleg Een taak die wel vaststond was dat de VVE samen met de voorzitter tijdens het FSO (facultair studentenoverleg), IFMSA-VUmc moeten vertegenwoordigen. Tijdens deze overkoepelende vergadering (MFVU, studentenraad, Co-raad, opleidingscommissie, studentassessor en JVC) wordt vooral over de gang van zaken in en om de medische faculteit besproken. Verder was ik binnen de vereniging zelf de bestuur contactpersoon van de werkgroep medisch onderwijs (SCOME). Promotie Dankzij nationale vergaderingen waar alle comités samenkomen, het VVEoverleg en het PR-overleg heb ik veel inspiratie opgedaan en ideeën bedacht over hoe wij meer leden konden werven voor de vereniging en hoe ik IFMSA in de spotlights kon zetten. Qua promotiemateriaal hebben alle comités dit jaar geïnvesteerd in de nationale gadget: een pleisterdoos met het IFMSA-NL logo. Om IFMSA-NL meer te promoten heb ik erop toegezien dat de Global Medicine (tijdschrift van IFMSA-NL, zie globalmedicine.nl) gedistribueerd werd op de VU waaronder de medische faculteit, wis- en natuurkundefaculteit en in het VUmc. Dit jaar is gebleken dat PR een belangrijke rol heeft gespeeld bij het succes en o.a. de groei in het aantal leden van de vereniging. Wij hebben nu zo'n 100 leden, een enorme groei ten opzichte van voorgaande jaren. Door middel van posters, filmpjes, sociale media en collegepraatjes hebben wij meer studenten weten te bereiken met onze projecten. Dit hebben we te danken aan de komst van een PR-werkgroep. Het opstarten van een PR-werkgroep was een goede zet. De PR-werkgroep bestaat momenteel uit vier leden inclusief de VVE die het overzicht houdt. Sociale media, zoals eerder genoemd, is onmisbaar gebleken voor promotie. Onze facebookpagina is onder handen genomen en we zorgen voor content die up-to-date is. Door online actief bezig te zijn hebben we ons bereik vergroot en veel likes erbij gekregen wat goed is voor de bekendheid van IFMSA- VUmc. Verder zijn wij online nog te vinden op de vernieuwde website van ifmsa.nl. Hier wordt de agenda voor interne leden zowel externen constant door de VVE bijgewerkt. Verder zijn de contactgegevens van het bestuur, het fotoarchief en verschillende documenten (facturen, declaratieformulieren, aanvragen voor PR en lokalen) hier te vinden voor de interne leden. 14

15 Huisstijl Naast het ontwerpen van promotiemateriaal, ben ik ook bezig geweest met het produceren van een nieuwe huisstijl voor IFMSA-VUmc. We hebben nieuwe templates voor brieven, formulieren en PowerPointpresentaties. Samen met de Secretaris heb ik gezorgd voor de truien en polo's voor onze eigen leden. Ten slotte is er in samenwerking met de Vicevoorzitter Intern gekeken naar een mogelijkheid om de weekmail te vernieuwen. Sponsoring Op het gebied van sponsoring is er door mij persoonlijk weinig werk verricht. Dit komt omdat de werkgroepen zelf de sponsoring op hun nemen, zij weten wat belangrijk is om hun project op rolletjes te laten verlopen. Meestal was sponsoring in de vorm van materiaalvoorziening. Wellicht kan het komende bestuur nog meer aandacht schenken aan sponsoring en het onderhouden van externe relaties (Bureau Internationale Samenwerking en Medico Vision) gezien dit jaar meer in het teken stond van het creëren van promotie en naamsbekendheid voor IFMSA-VUmc. Concluderend De functie Vicevoorzitter Extern was voor mij als nieuw lid een grote uitdaging. Het tempo lag vrij hoog, maar je merkt dat je snel groeit in de rol als bestuurder en dat voor je het weet het jaar weer om is. En dat terwijl er nog bepaalde zaken zijn die ik nog graag zou willen aanpakken. Als Vicevoorzitter Extern hoop ik dat IFMSA-VUmc in de toekomst dit succes kan behouden en nog meer succes zal behalen. En hopelijk krijgen wij namens IFMSA-VUmc als vereniging meer waardering voor het werk wat wij doen: de medische studenten betrekken met de maatschappij en hen leren om een brede blik op de wereld te hebben. 15

16 Penningmeester Kay Kistemaker, april mei 2014 Toen ik benaderd werd door het vorige Bestuur voor een bestuursfunctie, was ik vereerd dat ze mij een geschikte kandidaat vonden als een van hun opvolgers. De functie van Penningmeester sprak mij gelijk aan en met veel enthousiasme heb ik dan ook dit afgelopen jaar deze functie vervuld. Het werken binnen een bestuur beviel mij zelfs zo goed, dat ik heb besloten nog een jaar actief te blijven binnen het bestuur van IFMSA-VUmc, dit keer als Voorzitter. OsFinancials Het grootste gedeelte van mijn tijd was ik toch wel kwijt met het boekhoudprogramma. In het begin vond ik het allemaal best lastig en heb ik mijn voorganger vaak om hulp moeten vragen. Maar mettertijd werd ik er steeds bekwamer in. Daardoor vond ik het ook steeds leuker om te doen en het is fijn te merken dat je het programma steeds meer onder de knie krijgt. Toch blijft het een lastig programma en ik hoop dat er op nationaal niveau gauw een nieuw programma wordt gevonden waarmee we voortaan de boekhouding kunnen doen. Financiële documenten Naast de boekhouding was ik ook geregeld bezig met het beoordelen van begrotingen en realisaties van de verschillende projecten. Daarnaast hielp ik leden ook met het maken van een begroting en/of een realisatie voor hun project en gaf ik feedback alvorens de verschillende projectcoördinatoren hun begroting opstuurden naar het Dagelijks Bestuur of het nationale bestuur met een aanvraag voor een subsidie. Uiteraard heb ik zelf ook een realisatie van 2013 en een begroting van 2014 gemaakt voor IFMSA-VUmc. Kascommissie Dit jaar heb ik de kascommissie in het leven geroepen. Deze commissie controleert de boekhouding minimaal tweemaal per jaar om te zien of alles goed gaat met de financiën binnen IFMSA-VUmc. Samen met de rest van het Dagelijks Bestuur hebben we de taken van de kascommissie in het Huishoudelijk Reglement opgenomen en heb ik een oproep gedaan onder de leden. Al gauw waren er twee leden die bereid in de kascommissie plaats te nemen. Ledenadministratie Samen met de secretaris Eline heb ik de ledenlijst bijgewerkt nadat we in september een lichting nieuwe leden hadden binnengehaald. Omdat het hier ging om ruim 60 leden was het een grote klus, vandaar dat we het met z n tweeën deden. Bovendien besloten we de lijst op te schonen en zijn we nagegaan welke leden nog wel actief waren bij ons en welke niet. Degenen die niet meer actief hebben we g d of ze nog van plan waren actief te worden. Wanneer dit niet het geval was, werden ze van de lijst gehaald. Dit schoonde erg op. 16

17 Overig Naast deze bezigheden ben ik ook veel betrokken geweest bij projecten van verschillende werkgroepen. Het was erg leuk en mooi om te zien hoe succesvol onze activiteiten dit jaar bezocht zijn. Ik ben ook erg blij met Eline Huizing als mijn opvolgster en heb er vertrouwen in dat zij haar penningmeestertaken net zo goed, zo niet beter, zal vervullen. Ik heb een fantastisch jaar gehad dankzij mijn Bestuur en de leden en kijk uit naar het volgende bestuursjaar! 17

18 Secretaris Eline Huizing, mei mei 2014 Op 6 mei 2013 ben ik verkozen en geïnstalleerd als Secretaris van het bestuur Dit was tevens ook de dag dat ik 20 jaar werd, dus dat was meteen een mooi begin van mijn 21 e levensjaar Het is een fijne periode om in te beginnen, aangezien het collegejaar ten einde loopt en hiermee ook onze activiteiten. Hierdoor is er tijd geweest om ingewerkt te worden, een beleidsweekend te houden en een relatief rustige Algemene Vergadering (AV) bij te wonen in de functie van Secretaris. Sollicitatieperiode De drukste periode voor de Secretaris is de sollicitatieperiode. In het beleidsweekend in de zomer is gekozen om te zorgen voor groei van de vereniging. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens de IDEE-week en in het begin van het collegejaar er enorm veel aandacht is besteed aan de promotie van de vereniging. Het effect van deze aandacht hierop was erg duidelijk te zien in de hoeveelheid aanmeldingen, namelijk 112. Uiteindelijk zijn er 95 sollicitatiegesprekken gevoerd en 61 nieuwe leden aangenomen. Hier heeft een hoop organisatorisch werk in gezeten wat voornamelijk bestond uit plannen, notuleren, mailen en bespreken. Het was dan ook een erg drukke, volle, maar zeer leuke periode waardoor het nieuwe collegejaar goed begonnen kon worden als Secretaris. Puntensysteem Na deze ontzettende groei was mijn belangstelling uit gegaan naar het blijven motiveren van leden. Hierdoor heb ik het puntensysteem ingevoerd. Het idee hierachter is om de leden punten te geven als zij naar activiteiten van ons gaan. Om de leden vooral te stimuleren om naar de eerste nationale bijeenkomst te gaan, zijn daar veel punten voor gegeven. Het lid met de meeste punten krijgt een mooie prijs en komt op onze Wall of fame te staan. Hierdoor geeft het Bestuur waardering voor de inzet van de leden en dit zal hen stimuleren om zich te blijven inzetten. Er is namelijk nog een plek op de Wall of fame en dat is voor de meest actieve werkgroep. Deze werkgroep krijgt dan ook een heerlijke diner als prijs die gemaakt zal worden door het Bestuur. Verjaardagsmail Nadat het puntensysteem opgezet en werkend was, werd het tijd voor een andere uitdaging. Om toch als vereniging een beetje actief te blijven in de levens van onze leden en onze waardering voor hun inzet te laten zien, heb ik mij bezig gehouden met het maken van een geautomatiseerde verjaardag mail. Dit heb ik uiteindelijk gemaakt met Google Script. Deze is namelijk gelinkt aan mijn Gmail account en daardoor kan het Script gemakkelijk contact maken met mijn Gmail account en daar vanuit de mail versturen. In een Google Spreadsheet heb ik alle namen, geboortedata en adressen van de leden ingevuld en elke dag tussen en uur zorgt het Script ervoor dat er door de lijst van geboortedata gegaan wordt en deze vergelijkt met de datum van vandaag. Als deze overeenkomt, wordt de naam daarvan afgelezen en deze in een standaard mailtje geplaatst met het adres dat erbij staat. 18

19 Overige taken De taken die hier beschrijven worden, behoren niet standaard tot de functie van Secretaris. Buiten deze taken zijn ook de standaard taken uitgevoerd, zoals notulen, agenda maken, lokalen reserveren en andere dergelijke organisatorische en administratieve taken. Vooral de ledenlijst bijwerken vergde nogal wat inspanning. Dit is daarom ook samen met de Penningmeester, Kay Kistemaker, gebeurd. Ook het bestellen van onze truien en polo s is een belangrijk moment geweest. Ook op dit punt heeft het Bestuur goed samengewerkt en is het in overeenstemming gegaan met de VVE. Uit deze twee voorbeelden is goed af te leiden dat het Bestuur zeer goed heeft samengewerkt. Het is daarom ook een bijzonder plezierige tijd geweest voor mij, wat mij heeft doen besluiten om mij nog een jaar in te zetten voor deze mooie vereniging, in de functie van Penningmeester. 19

20 Standing Committee on Public Health SCOPH Luca Janssen, april mei 2014 Afgelopen jaar heeft SCOPH een enorme groei doorgemaakt. Het aantal leden is van 6 naar 18 gegaan en dit heeft mij als coördinator de gelegenheid gegeven om de leden van de werkgroep in te delen in één of meerdere projectgroepen, naar voorkeur van de leden. Het grote aantal zorgde ervoor dat er deuren geopend zijn voor nieuwe mogelijke projecten. Zo hebben we ontwikkelingsstages, die een tijd op non-actief heeft gestaan, weer opgepakt en zijn er 2 nieuwe projecten gekomen: Studenten voor Lekker Fit en Artsen zonder Grenzen. Maar niet alleen hebben we nieuwe projecten opgestart, ook in het al lopende project Dr. House hebben we dit jaar veel energie in kunnen steken en mede door de goede promotie meer studenten weten te bereiken. Daarnaast is er weer een nieuwe enthousiaste groep begonnen om Donorrequest in Amsterdam op de kaart te zetten. Dr.House Na zeven collegepraatjes, acht kaartverkoopdagen en heel wat weken voorbereiding was het op 14 januari eindelijk zover; de eerste Dr. House van het jaar! Er stond dit keer een speciale editie op het programma: Dr. House & Donor, georganiseerd door de projectgroepen Dr.House en Donorrequest. Om de algemene kennis van het publiek van tevoren te testen, begonnen we met enkele quizvragen die op een mobiele telefoon beantwoord konden worden. Om de nadruk nog extra op Donor te leggen, hadden we de jeugdambassadeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en een ex-transplantatie patiënt uitgenodigd voor deze avond. Zij verzorgden samen een informatief en indrukwekkend interview. Hierna gingen we van start met de aflevering. Door het leuke commentaar van Dr. Jos Kooter en de quizvragen die tijdens de aflevering naar voren kwamen, werd het een hele leerzame, gezellige en interactieve avond. Tijdens de pauze konden de 159 aanwezigen zich inschrijven als donor of wat meer informatie krijgen bij organisaties zoals Sanquin, EuropDonor en de NTS. Met 5 nieuwe orgaandonoren, 18 nieuwe bloeddonoren, 26 nieuwe stamceldonoren, 385 voor EuropDonor en vele enthousiaste studenten is het succes van de eerste Dr. House avond van het jaar een feit! Met hetzelfde enthousiasme en geleerd van deze Dr.House hebben we voor juni nog een Dr. House avond op de planning staan. Donorrequest In samenwerking met 4 studenten van IFMSA-UvA bestaat er een Donorrequest groep van totaal 8 leden die afgelopen jaar de taken van de oude groep heeft overgenomen. Dit project draait om het geven van donorvoorlichting op middelbare scholen in Amsterdam. Na vele vergaderingen en een teambuilding verloopt de samenwerking prettig. Er is een voorzitter van de VU en vicevoorzitter van de UvA, zo hebben beide verenigingen evenveel inspraak. In voorbereiding van de opleidingsavond voor de peer educators (peers) heeft de groep besloten eerst zelf een opleiding te krijgen van de National Public health 20

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk!

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! Maar wat houdt het nou allemaal in? IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) is een internationale organisatie van (medisch) studenten die zich inzet

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk!

IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! IFMSA-Leiden? Klinkt leuk! Maar wat houdt het nou allemaal in? IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) is een internationale organisatie van (medisch) studenten die zich inzet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

*'.4" 6W" T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4

*'.4 6W T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4 *'.4" 6W" T 8&3,(30&1&/ $0..*44*&4 Europese Integratie en Educatie De Werkgroep Europese Integratie en Educatie heeft als doel de integratie tussen medisch studenten binnen Europa te bevorderen en te stimuleren.

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte lezer,

Voorwoord. Geachte lezer, J aar v er s l ag I FMS AVUmc 20152016 Inhoud Voorwoord pagina 2 Contactgegevens Dagelijks Bestuur pagina 3 Contactgegevens Werkgroepcoördinatoren pagina 4 Achtergrondinformatie IFMSA-VUmc pagina 5 Voorzitter

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica

Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica Inhoudsopgave Inleiding... 3 Realisatie... 4 Concept, Scenario s, Story graph... 5 Video na veranderingen..... 6 Conclusie/ervaringen... 7 Bijlagen......

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Actie Schoenenmaatjes

Actie Schoenenmaatjes Sluisjournaal 18 e jaargang nr.2 december 2015 Welkom bij deze speciale editie, die bol staat van de sinterklaasviering. En goed voorbeeld doet goed volgen, want ook de kinderen gaven cadeautjes aan de

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2014

NIEUWSBRIEF augustus 2014 NIEUWSBRIEF augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers en kinderen, De zon laat zich helaas niet meer zoveel zien, de dagen totdat de scholen beginnen zijn alweer op twee handen te tellen..kortom, het einde

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13:30 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Kim Schuurman, Manon Verheijen,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Les 1 Kikker en de Vreemdeling

Les 1 Kikker en de Vreemdeling Les 1 Kikker en de Vreemdeling Benodigdheden: - Kikker en de Vreemdeling voorleesboek - Kaartje met groene en rode stip - Rode en groene kaartjes Algemene beschrijving: Deze les is een inleiding op de

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students. Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students. Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 1 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2014-2015. In dit jaarverslag vindt u een

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Project Interactieve multimedia

Project Interactieve multimedia Project Interactieve multimedia Jerney van Schagen Inleiding: Het eerste idee van het project bij mij was dat het een vrij breed project zou worden, maar in een van de eerste colleges kwam ik er al gauw

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Stichting Duurzame Stad

Stichting Duurzame Stad Stichting Duurzame Stad 2012-2013 Bestuursplan van de stichting Duurzame Stad Zoetermeer november 2012 1. Inleiding De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De oprichting van de stichting

Nadere informatie

Tell Me and I Will Forget Show Me and I May Remember Involve Me and I Will Understand

Tell Me and I Will Forget Show Me and I May Remember Involve Me and I Will Understand Tell Me and I Will Forget Show Me and I May Remember Involve Me and I Will Understand Confucius Wat doet dance4life? Informeren en activeren! Een wereld zonder hiv en aids is mogelijk. Voor de oplossingen

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie