Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg (beoogd bestuur), Marloes Hoobroeckx, Diederik Ingen Housz, Stan Loontjens, Roselies Piersma (Beleids Advies Commissie), Julia van Heukelom (beoogd Beleids Advies Commissie), René den Uijl, Daan de Vries, Timo van Workum, (Kascommissie), Jan Blokland, Wouter ten Brink, Clémence Fonville, Arnold Freijser, Laurie Geenen, Daan Halma, Tom Hermans, Jan- Jaap Loos, Thomas Ovaa, Sophie Peerenboom, Wouter de Ruiter Afwezig: Marijke Hennink, René Kock (bestuur), Carlijn Poelstra (Beleids Advies Commissie), Florian Maas, Thomas Rümke (beoogd Kascommissie) Veel Voorkomende Afkortingen ALV HALV WALV MOL Never Less KasCo Leonidas BAC HBO KARL Algemene Ledenvergadering Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering Wisselings Algemene Ledenvergadering Mail onder leden Erasmus Hockey Vereniging Never Less Kascommissie Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas Beleids Advies Commissie Hoger Beroepsonderwijs Kaarsen, Activiteiten, Ronselen van gelden, Ledenbinding 1. Opening Dhr. Vroom opent de vergadering om Mededelingen Dhr. Vroom wil graag een aantal mededelingen doen. Als eerste is er een nieuwe hamer in het bezit van de vereniging, aangeboden door het XXIII e bestuur. Dhr. Loos wil hier graag een verklaring voor waarop Dhr. Vroom uitleg geeft dat hij de vorige hamer kwijt is geraakt, er is gezocht maar het bestuur heeft de hamer niet meer kunnen vinden. Tijdens de HALV is beloofd een nieuwe aan te bieden en dat doet het bestuur bij deze. Vervolgens de praktische mededelingen. Het toilet is 2 trappen omhoog, eten en drinken staat achterin. Dhr. Loos wordt tot frituur meester benoemd en Mej. Piersma heeft de frituur en twee schorten mee genomen zodat het pak van Dhr. Loos niet vies wordt. Binnen en buiten mag niet worden gerookt, alleen achter in het halletje. Na mag er geen overlast meer zijn voor de omwonenden, daarom zal het Never Less lied aan het begin gezongen worden en niet aan het eind. 1

2 Dhr. Vroom is vandaag door Dhr. Bolling gebeld met de mededeling dat Mej. Dolmans sinds vandaag geen beoogd Secretaris meer is maar dat Mej. Gommers beoogd Secretaris zal zijn in combinatie met de functie beoogd Commissaris PR & Activiteiten. Mej. Dolmans zal later deze avond langs komen om haar besluit toe te lichten. Het Never Less lied wordt gezongen. 3. Vaststellen agenda Mej. Dolmans is niet langer beoogd Secretaris, deze naam op de agenda wordt vervangen door Mej. Gommers. Dhr. Loos stelt voor om tussen punt 13 en 14 een extra punt toe te voegen met betrekking tot de wijziging van Mej. Dolmans. Mej. Piersma vindt het ook belangrijk dat er een specifiek punt aan wordt toegewijd. Er komt een nieuw punt op de agenda; punt 14 Mej. Dolmans. Dhr. De Vries wil het punt presentatie bestuursdassen naar voren brengen. Dit wordt punt 19 op de agenda na de installatie van de overige bestuursleden. Dhr. Ingen Housz is benieuwd wie er voorgedragen worden bij de voordracht KasCo Dhr. De Vries antwoordt dat naast Dhr. Van Workum en hijzelf, Dhr. Maas en Dhr. Rümke worden voorgedragen. Beide heren zijn niet aanwezig maar hebben dit schriftelijk medegedeeld. Mej. Piersma stelt voor dat het KARL model geschrapt kan worden, het wordt snel afgedaan dus een heel punt is niet meer nodig. Dit zal tijdens punt 26, KARL model, besproken worden. 4. Ingekomen stukken Er zijn 6 ingekomen stukken. Van de BAC, Mej. Vliegenthart, Dhr. Kock, Mej. Hennink, Dhr. Maas en Dhr. Rümke. Dhr. Vroom begint met het voorlezen van de ingezonden brief van de BAC. Beste Bestuur , Naar aanleiding van de Uitnodiging Wisselings Algemene Ledenvergadering E.H.V. Never Less Dinsdag 15 oktober 2013 en de daarbij gevoegde agenda voor deze WALV hebben wij een aantal opmerkingen omtrent deze agenda: 1. Ingekomen Stukken, punt 7, zien wij liever voor het goedkeuren van de notulen van de WALV, BALV en HALV, punt 4, 5 en 6, omdat een ingezonden brief ook over de notulen kan gaan. 2. Het eindverslag van het bestuur, punt 13, zien wij liever voor het eindverslag van de BAC, punt 11. Dit om te voorkomen dat er dingen dubbel gezegd of uitgelegd moeten worden. 3. Dhr. C.C. Loontjens zijn naam, punt 12.5, wordt geregeld verkeerd gespeld en is al meerdere keren aangekaart. Het is Loontjens, met ook een N op het eind, punt Let op algehele spelling, punt 13.2, Mej. M. Hennink (in afwezigheid) 5. Bekendmaking Bestuursopdracht Bestuur , punt 18, moet zijn Bekendmaking Bestuursopdracht

3 80 6. Installatie Beleids Advies Commissie , punt 23, moet zijn Installatie Beleids Advies Commissie , oftewel een heel jaar later. 7. Presentatie Bestuurdassen, punt 24, moet zijn Presentatie BestuurSdassen Met vriendelijke groet, BAC en beoogd BAC Deze punten zijn in de agenda verwerkt deelt de Dhr. Vroom mede. Mej. Bouchier leest de brief van Mej. Vliegenthart voor. Geachte ALV, bestuur en beoogd bestuur, Helaas ben ik verhinderd om bij deze Wisseling Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Toch zou ik door middel van deze brief een paar punten van het afgelopen jaar willen aankaarten. Zo heeft het XXIIIste bestuur der E.H.V. Never Less twee mooie bestuursopdracht gekregen. Eén van deze opdrachten was het sturen van verjaardagskaarten naar jarige leden. Op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is al gebleken dat er niet veel aan gedaan was. Er is toen ook besloten om de leden die geen kaart hebben ontvangen (en wel al jarig zijn geweest) alsnog een kaart te sturen. Namelijk een halfjaar na hun verjaardag. Helaas heb ik nog steeds geen verjaardagskaart van jullie gekregen. Ik en mijn bestuursgenoten willen hier graag opheldering over. Zo willen we graag weten wat er fout is gegaan en welke leden niet een kaartje hebben ontvangen. De andere bestuursopdracht ging over sportiviteit. Ook tijdens de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gebleken dat hier niet veel mee is gedaan. Pas in de laatste competitie is er een sportiviteitsklassement gekomen. Dit is veel te laat, echter zijn wij wel te spreken over dit klassement. Er is verteld dat het winnende team een leuke prijs zou krijgen. Wij zijn dan ook benieuwd wat de prijs was, aangezien er daarna niks meer over verteld is in onder andere de MOL. Behalve opheldering over de bestuursopdrachten zou ik ook graag opheldering willen hebben over het toernooi. Hiermee doel ik op de inschrijvingen, aangezien sommige leden niet mee mochten. Als er activiteiten worden georganiseerd voor leden, dan is het naar mijn mening ook de bedoeling dat elk lid de mogelijkheid moet krijgen om mee te gaan. Er moeten geen taferelen komen zoals lotingen of dat sommige leden voorrang hebben op andere. Zo wil ik dan ook tegen het beoogd bestuur zeggen dat het ledenweekend voor elk lid is. Het moet niet zo zijn dat leden die maar een half weekend komen onderaan de lijst staan. Verder zou ik graag willen zien dat het beoogd bestuur de MOL weer op zondag stuurt in plaats van op vrijdag. Met het nieuwe MOL programma kan er gekeken worden hoeveel procent van de leden de MOL opent en binnen welk tijdstip. Hieruit blijkt ook dat bijna iedereen de MOL binnen 24uur opent. Bovendien denken leden op zondag weer aan een nieuwe week, met op maandag lekker hockeyen. Het is dan ook naar mijn mening beter om 3

4 de MOL op zondag te versturen, omdat dan de inhoud van de MOL nog vers in het geheugen zit. 130 Graag zou ik het XXIIIste bestuur der E.H.V. Never Less willen bedanken voor het mooie jaar. Ik wens het beoogd bestuur heel veel succes en plezier! Met vriendelijke groet, 135 Annet Vliegenthart Secretaris E.H.V. Never Less Bij het desbetreffende punt zal gereageerd worden op de opmerkingen van Mej. Vliegenthart. De ingekomen stukken van Dhr. Kock en Mej. Hennink zullen bij punt 11 voorgelezen worden en de brieven van Dhr. Maas en Dhr. Rümke komen bij punt 20 aanbod. 5. Goedkeuring notulen Wisselings ALV 12 oktober 2012 Dhr. Vroom zegt dat er niet wordt ingegaan op spellingsfouten maar alleen op inhoudelijke opmerkingen. Dhr. Loos complimenteert Mej. Bouchier dat alle drie de notulen verbeterd zijn. Verder zijn er geen inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 6. Goedkeuring notulen Bijzondere ALV 30 oktober 2012 Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 7. Goedkeuring notulen Halfjaarlijkse ALV 3 april 2013 Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 8. Eindverslag Penningmeester Dhr. J.M. van Heemst Dhr. Van Heemst krijgt het woord en begint met het voorlezen van zijn verslag. Beste Never Less er, Voor u ligt het financieel verslag der E.H.V. Never Less. Afgelopen jaar ben ik de penningmeester van Never Less geweest. Aan mij de taak om afgelopen jaar de financiën op orde te houden en de uitgaven in de gaten te houden. Nadat ik oktober vorig jaar het stokje van Daan de Vries heb overgenomen was ik vol enthousiasme aan de slag gegaan. Na een paar weken bleek dat Erasmus Sport (ES) het dit jaar anders aan ging pakken met de sportpassen. Het bestuur werd verplicht een ledenlijst op te sturen inclusief de sportpasnummers van iedereen. Iedereen die geen nummer had doorgegeven werd aan de vereniging gefactureerd voor een sportpas a 100,-. Het heeft ons als bestuur veel tijd en moeite gekost om deze van iedereen te incasseren, zeker ook omdat op sommige sportpassen de inkt vervaagd was waardoor het nummer niet te lezen was. De eerste factuur van ES was voor 23 personen, maar na nog een snelle belronde is dat aantal gereduceerd tot 15. Never Less heeft toen voor 15 personen de sportpas moeten betalen. Dit geld zouden wij verhalen op de leden die geen sportpassen hadden. Dit bleek lastig, mede vanwege het hoge 4

5 bedrag (100) en de max (50) die in het incasso contract met Rabobank was afgesproken. Uiteindelijk heb ik hier te lang over gedaan, waardoor ik er te laat achter kwam dat dhr. Wanna toch een sportpas had en dat is de reden dat 1 sportpas niet geïncasseerd is. Ik ben blij en trots dat er nu een solide afspraak met Erasmus Sport staat over de sportpassen. Deze is positief voor de leden, zij zijn minder geld kwijt, en voor Never Less als vereniging omdat dit een groot deel van het risico wegneemt. Het heeft het een tijd geduurd voordat ik aan de slag kon met het boekhoudprogramma van Never Less, Davilex. Ook was ik aan het begin van het jaar druk bezig met vooral de praktische kant van het penningmeesterschap, het organiseren en begroten van activiteiten, waardoor het bijhouden van dit boekhoudprogramma er soms bij in schoot. Dit heb ik niet goed gecommuniceerd naar de KasCo, waarom wij besloten om in januari bij een te komen voor een goed gesprek. Na dit gesprek zijn wij allemaal met goede moed weer aan de slag gegaan en heb ik mijn best gedaan de bestanden op tijd op te sturen naar de KasCo. Dat dit niet altijd gelukt is, is aan mijzelf te wijten. Ik wil benadrukken dat de KasCo dit jaar goed werk heeft verricht en mij ook heeft geholpen, maar dat de communicatie vanuit mijn kant erbij inschoot. Ik heb een enorm leuk jaar gehad bij Never Less. Ik heb enorm veel plezier beleefd aan het organiseren en bedenken van activiteiten. Ik heb de taken die ik had soms onderschat, maar heb er veel van geleerd en ben blij dat ik dit heb mogen doen. Ik wil graag mijn bestuur, de KasCo, en natuurlijk elk lid van Never Less bedanken voor dit mooie jaar. Met sportieve groet, Sjeng van Heemst Dhr. Loos vraagt aan Dhr. Van Heemst wat hij eraan heeft gedaan om met Erasmus Sport te verrekenen dat Dhr. Wanna geen sportpas heeft geïnd? Dhr. Vroom heeft contact opgenomen met Erasmus Sport maar hij was te laat waardoor er niks meer aan gedaan kon worden. Het geld kon niet worden terug gekregen. Naar aanleiding van een gesprek met de KasCo heeft Dhr. Van Heemst weer contact met Gaby Dijkstra van Erasmus Sport gezocht. Hierbij de reden aangevoerd dat zij hier dubbel voordeel aan hebben, maar hij heeft nog niks van haar vernomen. Nadat Dhr. Loos vraagt of deze kosten niet in de voorziening oninbaar debiteuren geplaatst kunnen worden, zegt Dhr. De Vries dat het de fout van Dhr. Van Heemst is, dus niet in deze voorziening opgenomen kan worden. Dhr. Ingen Housz vraagt zich af of deze voorziening nog wel moet blijven als deze toch niet wordt gebruikt. Dhr. De Ruiter weet dat deze een aantal jaren geleden voor een aantal oninbare debiteuren is ontstaan. Deze voorziening zou inderdaad wel weg kunnen vindt Dhr. De Ruiter ook, openstaande debiteuren aan het eind van het jaar worden toch doorgeschoven naar het volgende jaar. Dhr. Van Heemst gaat verder met de te ontvangen posten op de balans. Dit bedrag is zo hoog doordat Villa Kakelbont de sponsoring nog moet betalen. Bij de opbrengsten licht Dhr. Van Heemst toe dat de vroegere subsidies er niet meer zijn. Erasmus Sport heeft een nieuw verenigingenhandboek gekregen vanaf 1 januari 2013 waar 5

6 andere subsidies in zijn verwerkt. Het gaat alleen nog om subsidies waar Erasmus Sport iets voor terug krijgt. Hierdoor is het verlies groter dan verwacht. Mej. Van Tilborg vult aan dat er dit jaar ook al naar de subsidies is gekeken maar er geen subsidies zijn die voor Never Less van toepassing zijn behalve de eerstejaarssubsidie. Mej. Piersma vraagt waarom er geen geld is geïnd. Dhr. Van Heemst legt uit dat er voor de hockey clinic wel geld is geïnd, de subsidies zijn echter bij de inkomsten activiteiten in plaats van de subsidies komen te staan. Dhr. Loos vraagt zich af of de subsidie van de Gemeente Rotterdam voor Sport voor Jongeren nog bestaat. Dhr. De Vries heeft dit vorig jaar ook al uitgezocht en dit bestaat niet meer. Dhr. De Ruiter heeft als tip aan het beoogde bestuur om naar het handboek van Rotterdam Sportsupport te kijken wat betreft de subsidies. De subsidie voor de veld huur was de enige subsidie die nog is blijven bestaan. Volgend jaar zal deze niet meer in de begroting worden opgenomen aangezien Erasmus Sport de veld huur gaat betalen. De eerstejaarssubsidie was aan het begin van het jaar al binnen. Dhr. Van Heemst gaat verder met de activiteiten. Tijdens het teamvormingsetentje waren minder aanwezigen dan begroot. Het gala en ledenweekend zijn beiden volledig geïnd. De opbrengsten van het hockeyfeest waren lager door de lage opkomst tijdens het tweede feest. Hij gaat verder met de kosten. De hockeykosten zijn hoger doordat de clinic hierbij ook is meegenomen. Ook de bestuur onkosten waren hoger doordat er een toner voor de printer is gekocht voor de ALV. Bij het tweede hockeyfeest is aan iedereen een drankje gegeven waardoor deze kosten ook hoger waren. Voor de eindejaarsbarbecue is een bijdrage van de leden gevraagd. Dhr. Van Heemst dacht daardoor meer geld te hebben en heeft het budget bij de Villa Kakelbont verhoogd terwijl dit financieel eigenlijk niet veroorloofd kon worden. De sinterklaas opbrengsten zijn bijna twee keer zo hoog als de kosten merkt Dhr. Ingen Housz op. Dit komt doordat het Sinterklaas pak aan Integrand is verhuurd. Uiteindelijk is er een totaal verlies van 1376,80. Mej. Piersma vindt dat het voortaan duidelijker moet zijn wanneer er geld afgeschreven wordt. Als er in de MOL staat dat er op een bepaalde datum geld afgeschreven wordt, dan moet het ook op die datum gebeuren. Dhr. Loos wil graag dat het toernooi gespecificeerd wordt. Er staat dat er 39 deelnemers waren terwijl er 40 personen mee konden, veel meer mensen hadden zich opgegeven dan mogelijk was. Hoe kan het aantal dan toch onder de 40 eindigen? Dhr. Vroom geeft aan dat er geloot is en vervolgens is de reservelijst afgewerkt, daarna hebben mensen die ingeloot waren zich alsnog uitgeschreven en is het aantal onder de 40 uitgekomen. Dhr. Van Heemst gaat door met de specificaties. De sponsoring is dit jaar lager uitgevallen dan begroot. Dit is te wijten aan de recessie en door de nieuwe website waarbij de banners onderaan staan. Meo Lease heeft daarom de sponsoring stop gezet. Dhr. Loos vindt dat er moet worden overwogen om de site om te bouwen, zodat de banners weer boven aan komen te staan. Over Interim Resources is nog onduidelijkheid. Mej. Piersma zegt dat dit een oud Never Less er is en het erg belangrijk is dat hier goed contact mee wordt gehouden. De vergadering wordt om geschorst en om heropend. 6

7 Dhr. Van Heemst gaat verder met de gespecificeerde uitgaven. Er is veel op het toernooi bijgelegd terwijl er weinig leden mee gingen, dit moet volgend jaar anders Er zijn geen verdere vragen met betrekking tot het verslag. Mej. Piersma is benieuwd hoe Dhr. Van Heemst het bestuursjaar vond. Het was een leuk jaar waarbij hij een goede band heeft gekregen met zijn bestuursgenoten. Vooral het organiseren en bedenken van activiteiten vond hij erg leuk. Het bij houden van de financiën is hem wel zwaar gevallen, dit heeft dan ook vertraging opgelopen, maar hij heeft er wel veel van geleerd. Dhr. Loos vraagt zich af wat Dhr. Van Heemst anders zou doen als hij dit jaar over mocht doen. Duidelijker communiceren naar de KasCo en de leden en zijn taken niet te veel voor zichzelf uitschuiven. 9. Eindverslag Kascommissie Dhr. De Vries meldt, voordat hij het eindverslag voorleest, dat Dhr. Den Uijl wegens pfeiffer niet aanwezig is. Bestuur E.H.V. Never Less Rotterdam, 15 oktober Betreft: Kascontrole Boekhouding E.H.V. Never Less Geachte Algemene ledenvergadering en bestuur, Ondergetekenden, als Kascommissie , verklaren hierbij de boekhouding van de heer S. van Heemst, Penningmeester van het bestuur van E.H.V. Never Less, op 14 oktober te hebben geïnspecteerd en geen malversaties of andere onoorbare zaken te hebben aangetroffen. De Kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan de Penningmeester. Opmerkingen We willen er wel graag bij vermelden dat wij er als Kascommissie het afgelopen jaar regelmatig van hebben gebaald dat de heer S. van Heemst zijn afspraken niet of vooral vaak te laat na kwam, ondanks dat er meerdere malen deadlines zijn afgesproken en er van onze kant een helpende hand is uitgestoken. Dit is voor beide partijen jammer geweest en voor ons als Kascommissie werd het hierdoor namelijk vooral de adviserende rol lastig gemaakt. Naast de communicatie richting de Kascommissie zijn we ook van mening dat de communicatie richting de leden omtrent de automatische incasso s een aantal keer onduidelijk en slordig is geweest. Mede hierdoor zijn voor verschillende activiteiten de incasso s pas erg laat in het jaar uitgevoerd. 7

8 Gelukkig heeft de heer S. van Heemst er de laatste weken voor de WALV hard aan getrokken en is het gelukt om alle zaken op orde te krijgen. Wel betreuren we het ten zeerste dat het resultaat sterker negatief is uitgevallen dan aan het begin van het jaar beoogd. Dit is onder andere veroorzaakt door het wegvallen van een aantal Subsidies van Erasmus Sport, waarover de heer S. van Heemst ons pas erg laat op de hoogte heeft gesteld, en door het onnodig betalen van een sportpas aan Erasmus Sport. Daarnaast heeft de heer S. van Heemst aan het einde van het bestuursjaar een aantal uitgaven gedaan die hij achteraf gezien niet gedaan zou hebben als hij op dat moment een beter overzicht van zijn financiën had gehad. Bij de Kascontrole heeft de penningmeester op alle vragen en steekproeven van de Kascommissie een bevredigend antwoord kunnen geven. Hoogachtend, De heer R. den Uijl De heer T. Van Workum De heer D. de Vries Het verschil van het verlies komt echter niet door de misgelopen subsidies. Dit heeft onder andere te maken met de hoge kosten voor de borrel na de eindejaarsbarbecue en doordat er bij activiteiten kosten gemaakt zijn die niet nodig waren. Het is belangrijk om in het vervolg beter na te denken voordat bepaalde kosten gedaan worden. Dhr. Ingen Housz vraagt zich af of de KasCo wel een goede inzage had in het werk van Dhr. Van Heemst. Doordat Dhr. Van Heemst er vaak aan herinnerd werd dat de KasCo updates wilde hebben, gebeurde dit wel. Van verdere zaken was de KasCo minimaal op de hoogte. Dhr. Van Workum geeft als tip aan de beoogde penningmeester mee om vaker met de KasCo rond de tafel te gaan zitten. Dhr. Vroom was helaas ook te weinig op de hoogte van de financiële zaken en stimuleerde Dhr. Van Heemst te weinig volgens de KasCo. De communicatie binnen de KasCo ging goed. Nadat Dhr. Den Uijl ziek was geworden hebben Dhr. Van Workum en Dhr. De Vries vooral veel met zijn tweeën gedaan. Daarvoor werden alle drie de heren overal in betrokken. Wanneer Dhr. Van Heemst een update stuurde, reageerden ze alle drie, dit om Dhr. Van Heemst verschillende visies te geven. Dhr. Loos verzoekt de KasCo om de sectie op de site in te vullen. Dhr. De Vries zegt dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren Decharge Kascommissie Dhr. De Ruiter wil namens alle leden de KasCo bedanken. Naar aanleiding van het zojuist gepresenteerde verslag van de penningmeester denkt hij dat de penningmeester het niet zo goed heeft gedaan het afgelopen jaar en hoopt dat de KasCo goed zijn best heeft gedaan. Dhr. Van Heemst bedankt de KasCo voor het afgelopen jaar met een mooie zakflacon. Dhr. Vroom dechargeert de KasCo nadat er geen bezwaar is vanuit de vergadering. 11a. Eindverslag Secretaris Mej. Bouchier presenteert haar verslag. 8

9 Een jaar geleden zaten wij daar op die banken, nerveus te wachten tot het onze beurt was. Tenminste, ik wel. Het was toen echt officieel, maar we waren natuurlijk al een tijdje bezig. De Eurekaweek en open avonden waren al geweest en we waren erg trots op het aantal nieuwe leden dat we hadden binnengebracht. Al bracht dat ook wat problemen met zich mee. Door het jaar heen is niet altijd alles perfect gegaan, maar ik vind dat het een goed jaar is geweest. Er is fanatiek gehockeyd en de georganiseerde activiteiten zijn goed bezocht. Daarbij heeft het beoogd bestuur ook de sportiviteitscompetitie overgenomen en dat vind ik erg leuk Zelf had ik wat struggles met de notulen, waar ik tegen op keek, maar dat is uiteindelijk ook helemaal goed gekomen. Ik heb een goed jaar gehad met mijn lieve bestuursgenoten en daar wil ik ze voor bedanken. Ik wens het beoogd bestuur veel succes en plezier en ze gaan het top doen, dat doen ze nu ook al! Mej. Piersma vraagt hoe het gaat met de Vrienden van Never Less. Mej. Bouchier vertelt dat er 3 e- mails zijn gestuurd afgelopen jaar en daarbij de vraag of ze wilden blijven doneren. Ze bedankt de Vrienden voor de donaties. Een punt waar Mej. Bouchier van geleerd heeft, zijn de notulen. Haar hoogtepunten waren de clinic en het gala. Het percentage dat de MOL leest was ongeveer gelijk gebleven op ongeveer 60% tot de Halfjaarlijkse ALV. Er is een tweewekelijks weetje toegevoegd om het percentage te verhogen. Dhr. Bolling weet dat momenteel 68% van de leden de MOL leest. Dhr. De Ruiter komt met de vraag of er een betere manier is om met de notulen om te gaan. Volgens Mej. Bouchier zijn de notulen achterhaald, er gebeurt weinig mee en vaak staan er dingen in de notulen die op korte termijn moeten gebeuren. Er wordt besloten dat het bestuur na elke ALV een actiepuntenlijst maakt met de taken die aan iedereen zijn toegewezen tijdens de ALV. Deze moet dan binnen twee weken naar de BAC worden g d, zodat die in de gaten kan houden dat de taken ook worden uitgevoerd. Bij alle actiepunten moet een datum komen voor wanneer dit moet gebeuren en tijdens de volgende ALV wordt er nagegaan of alle punten zijn uitgevoerd. Punten met betrekking tot geldzaken moeten ook naar de KasCo gestuurd worden. 11b. Eindverslag Commissaris PR & Activiteiten Dhr. Vroom leest het ingekomen stuk en het verslag van Mej. Hennink voor. Geachte ALV der E.H.V. Never Less, Op deze manier wil ik mij officieel afmelden voor de ALV van vanavond. Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de wissel ALV vanwege een uitwisseling voor mijn studie naar Engeland. De rest van het bestuur zal eventuele vragen over mijn functie zo goed mogelijk beantwoorden. Met vriendelijke groet, Marijke Hennink Commissaris Activiteiten en PR

10 Eindverslag Commissaris Activiteiten en PR Geachte ALV, Beoogd bestuurders, leden van de BAC en KasCo en lieve bestuursgenoten, Afgelopen jaar heb ik de functie als Commissaris Activiteiten en PR mogen vervullen. Alweer een jaar voorbij met hockeyen en allemaal leuke activiteiten. Ik heb mijn best gedaan om er een geslaagd jaar van te maken. We hebben dit jaar met het bestuur veel leuke activiteiten met goede opkomsten georganiseerd. Om te beginnen de Eurekaweek met veel nieuwe aanmeldingen, hockeyfeesten met de thema s Under the Sea en Hollywood, walk of fame en het hockeytoernooi. Verder hadden we nog meer mooie activiteiten zoals sinterklaas, hockeyclinic, eindejaarsbbq en de maandelijkse gezellige borrel in de Villa Kakelbont. De hoogtepunten vond ik zeker het ledenweekend in Koole en het gala. Er waren voor het eerst ooit 100 aanmeldingen. Het diner vond plaats in APARTT en daarna hebben we meegezongen met de band in de Vrienden van Live. Het was een zeer geslaagde avond. Ook heb ik samen met de heer van Heemst mij bezig gehouden met sponsoring. We hebben vooral geprobeerd om de huidige sponsorcontracten te verlengen. Ook hebben we vanaf dit jaar Villa Kakelbont als extra sponsor. Ik ben erg blij dat ik afgelopen jaar bestuurservaring mocht opdoen en heb er ook zeker veel van geleerd. Af en toe ging niet alles helemaal zoals gepland, maar uiteindelijk is alles goed gekomen en was het een geweldig jaar. Ik wil het beoogd bestuur heel veel succes en plezier wensen het komende jaar. Ga er een super leuk jaar van maken! Als laatst wil ik nog mijn bestuursgenootjes bedanken voor het afgelopen ontzettend leuke jaar! Dhr. Loos vraagt zich af hoe het komt dat de opkomst bij het tweede hockeyfeest zoveel lager was. Dit is een structureel probleem, volgens Dhr. Vroom, wat zich al meerdere jaren voordoet. Doordat de opkomst in de zaal lager is, komen er na de winter minder leden terug als de voorjaarscompetitie weer begint. Hierdoor worden de activiteiten ook minder goed bezocht. Daarnaast viel het tweede feest in tentamenperiodes waardoor er veel minder leden waren. Over de datum was echter goed nagedacht en dit was de beste optie. Mej. Piersma zegt dat de lage opkomst bij het tweede hockeyfeest niet structureel is, maar komt doordat er een kaartje aan de deur kon worden gekocht en de promotie pas te laat was begonnen. Dhr. Ovaa wil graag Skype contact met Mej. Hennink in Engeland. Dit zal geen groot succes zijn weet Mej. Piersma te vertellen, aangezien dit twee jaar geleden ook is geprobeerd. Dhr. De Ruiter vindt dat je als bestuurslid beschikbaar moet zijn gedurende deze avond. Dit is bij Mej. Hennink niet het geval, maar Dhr. Vroom zegt dat de vragen aan de rest van het bestuur gesteld kunnen worden. Dhr. Van Workum betwijfelt of de promotie rondom het feest wel goed genoeg was. Dhr. Vroom is het hier niet mee eens, maar geeft aan het beoogd bestuur mee om de teamcaptains meer te informeren en te vragen hun team beter aan te sporen om naar de activiteiten te komen. Over de borrellocatie was het bestuur dit jaar zeer tevreden. Doordat Villa Kakelbont wat kleiner was, werd het ook wat knusser. Dhr. Van Heemst en Mej. Hennink hebben al een gesprek gehad bij Villa Kakelbont met Mej. Gommers en besproken om volgend jaar bij Villa Kakelbont te blijven. De muziek van Villa Kakelbont moet na zacht gezet worden doordat ze in een rechtszaak liggen. 10

11 Dit is echter geen probleem geeft Dhr. Van Heemst aan, er mag nog steeds zachtjes muziek gedraaid worden en Never Less komt er om te borrelen en te praten, niet om te feesten Mej. Piersma wil graag weten van de drie bestuursleden welke activiteit zij als hoogtepunt hebben beschouwd. Mej. Bouchier had al verteld dat voor haar de hockey clinic en het gala de hoogtepunten waren. Voor Dhr. Vroom was dit het gala ook al was het hoofdgerecht niet goed. Dhr. Van Heemst beschouwt het ledenweekend als hoogtepunt van het jaar. Als laatste wil Dhr. Ovaa aan het beoogd bestuur meegeven dat het fantastisch zou zijn om het gala op een externe locatie te organiseren waar gefeest en gegeten kan worden. Met een grote groep zal het zeker mogelijk zijn om alles op een locatie te houden. De vergadering wordt om geschorst en om heropend c. Eindverslag Commissaris Hockey Technische Zaken De ingezonden brief van Dhr. Kock wordt voorgelezen, waarna Dhr. Vroom zijn eindverslag doorneemt. Beste leden van Never Less, Als Commissaris Hockey Technische Zaken kijk ik terug op een mooi en leerzaam jaar. Zonder de hulp van mijn mede bestuursgenoten was het niet mogelijk om dit resultaat neer te zetten. Ik wil hierom mijn dank uiten aan al mijn bestuursgenoten en mijn waardering uitspreken over de fantastische inzet die ze hebben getoond. Het resultaat hebben we echt gezamenlijk neergezet. Ik kan zelf helaas niet aanwezig zijn tijdens de WALV aangezien ik op dit moment in Engeland aan het studeren ben. Ik wil wel echter proberen te kijken wat er beter had gekund afgelopen jaar. Zo is het jammer dat er maar een beperkte ruimte voor de zaal beschikbaar was waardoor sommige teams niet volledig kwamen opdagen. Ook is het natuurlijk bijna altijd mogelijk om het wedstrijdschema te verbeteren. Er waren echter natuurlijk ook genoeg dingen die wel mooi waren. Zo was mijn persoonlijke hoogtepunt van afgelopen jaar de clinic die we hadden georganiseerd. Ik vond het zeer inspirerend om zulke goede hockeyers van dichtbij in actie te zien. Als het aankomende bestuur plannen heeft om weer een clinic te organiseren wil ik ze hier graag bij helpen. Ik wil verder graag de BAC bedanken voor hun goede advies en kritische kijk op de manier hoe wij onze bestuursfuncties uitoefenden. Dit heeft er voor gezorgd dat er betere beslissingen konden worden genomen en dus ook een beter resultaat kwam voor de vereniging. Het aankomende bestuur wil ik heel veel succes en plezier wensen! Ik verwacht dat jullie er een net zo mooi en leerzaam jaar van gaan maken als wij hebben gedaan. Met vriendelijke groet, René Kock Commissaris Hockey Technische Zaken Beste lid, Voor u ligt het eindverslag verslag over de Hockey Technische Zaken binnen onze vereniging. 11

12 505 In dit verslag krijgt u een inzicht in de actuele ballenstand tot dusver, de bezoekers van onze website en andere dingen die in het belang kunnen zijn wat hockey betreft. Mochten zaken niet duidelijk zijn of heeft u vragen of opmerking? Dan hoor ik dit graag van u en doe ik mijn best deze zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden René Kock Commissaris Hockey Technische Zaken In het verslag is een grafiek te zien met de actuele ballenstand. Deze is redelijk stabiel gebleven. Tijdens de Halfjaarlijkse ALV waren er nog 263 ballen, er zijn er een aantal bijgekomen waardoor dit aantal in de zomermaanden 265 was. Helaas zijn er weer een aantal ballen verdwenen en is het huidige aantal op 261 ballen vastgesteld. Dhr. Ovaa merkt op dat de vereniging meer materiaal heeft dan alleen ballen. Dhr. Vroom voegt als actiepunt toe om in het vervolg de overige materialen ook te behandelen in het verslag. De ALV brengt de slechte kwaliteit van de zaalsticks ter sprake. Dhr. Vroom en Dhr. Kock hebben het hier over gehad met Menno van Dongen van Erasmus Sport. Die vertelde hun dat zolang de HBO ers die ook met deze sticks hockeyen er niet over klagen er niks zal gebeuren. Het beoogd bestuur zal contact opnemen met degene die de hockey voor het HBO organiseert. Mej. Piersma vindt het jammerlijk om te horen dat alle actiepunten door worden geschoven naar het beoogd bestuur. Dhr. Van Workum kaart het probleem aan dat Dhr. Loontjens tijdens de laatste open avond had. Deze avond was zo druk bezocht dat hij geen hockeyballen had. De vraag is of er geen extra hockeyballen moeten komen, ervan uitgaand dat het ledenaantal blijft stijgen. Dit is echter een eenmalig probleem, maar het komt wel jaarlijks terug. Dhr. Vroom vindt het niet nodig en gaat verder naar de statistieken van de website. In de statistieken is te zien dat er in juli een dieptepunt qua aantal bezoekers was. Dit is te wijten aan het feit dat er tijdens de zomer niet wordt gehockeyd en de aanloop naar het collegejaar nog niet is begonnen. Mej. Piersma wil Dhr. Kock complimenteren, tijdens de Halfjaarlijkse ALV was besproken dat er iets nieuws in het verslag moest worden opgenomen en dat heeft hij gedaan met de landen top 10 waar de website het meest is bezocht. Dhr. Van Workum vraagt om een toelichting met betrekking tot de hack van de website die recent heeft plaatsgevonden. Dhr. Foppen gaat hier op in dat de website niet gehackt was, maar een deel van de codes waren aangepast waardoor Google het niet vertrouwde. De codes zijn aangepast en hierna deed de website het weer. Dhr. Ovaa vraagt zich af hoe het contact tussen Dhr. Kock en de trainers dit jaar was. Dhr. Van Heemst weet te vertellen dat er meer trainers zijn bijgekomen en dat zelfs twee van de internationale leden training hebben gegeven. Dhr. Loos kaart het probleem van de foutieve standen aan. Dhr. Vroom is het hiermee eens en geeft toe dat hij de standen beter had moeten controleren. Gelukkig zijn er oplettende leden geweest die meerdere malen de verkeerde uitslagen op hadden gemerkt. Op pagina 5 in het verslag staan de trefzinnen van de zoekmachine. Veel mensen zijn op zoek geweest naar Kevin Koene en Robin Renkema. Windows is het meest gebruikte besturingssysteem om de Never Less website te bezoeken. 12

13 d. Eindverslag Voorzitter Dhr. Vroom begint met het voorlezen van zijn eindverslag. Een jaar geleden is het alweer, dat ik werd aangesteld als voorzitter van deze mooie vereniging en wat wist ik nog weinig. Keurig had ik mijn beleidsrede voor mij liggen en trots waren wij als bestuur op het grote aantal leden wat wij binnen hadden weten te vissen voor deze vereniging. Wat we nog niet wisten was dat er nog veel hobbels op de weg zouden komen te liggen. Allereerst dien ik te zeggen dat ik altijd geprobeerd heb het beste te doen voor deze vereniging, maar dat ik ook verkeerde keuzes heb gemaakt en dingen teveel laten liggen. Ik heb als taak gehad om het bestuur een geheel te maken en daarin ben ik soms tekort geschoten. Vaker dan had gemoeten hebben wij langs elkaar gewerkt en als ik op dit jaar terugkijk zou ik het anders hebben gedaan. Er was behoefte aan meer dingen samen doen en meer overleg. Daarnaast is het contact met de B.A.C. niet goed genoeg bijgehouden. De BAC is er om te helpen, niet om te zeuren. Ik heb dit vaker niet dan wel ervaren, maar had m n hand vaker in eigen boezem moeten steken. Ze hadden vaker gelijk dan ik op dat moment dacht en als ik hier ook op terugkijk had ik vaker het advies van de BAC moeten aannemen en me er minder tegen moeten afzeggen. Toch is het niet negativiteit die bij mij overheerst. Er zijn veel mooie momenten geweest voor mij en mijn bestuur en zaken die voor de vereniging positief zijn. Ik denk waar het soms wat rommelde achter de schermen, dat de leden hier weinig last van hebben gehad. De activiteiten dit jaar waren vaak succesvol en gezelligheid heeft altijd overheerst op de vereniging. Een succesvolle clinic, een super mooi regenachtig hockeytoernooi en het drukstbezochte Never Less gala tot nu toe vallen onder deze trots. Eerder sprak ik over mooie zaken voor de vereniging waar we voor hebben gezorgd en hier ga ik wat verder op in. De sportpas en contributie die in één zitten is hiervan de voornaamste. Ik denk dat de vereniging hier jaren mee vooruit kan en dat er alleen maar positieve kanten aan zitten voor zowel bestuur als leden. Daarnaast het contact met Erasmus Sport. In mijn beleidsrede sprak ik al over het slechte contact van toen met Erasmus Sport. Dit contact is in één jaar zo ontzettend goed geworden. Zij kennen ons, wij kennen hun en mede door dit goede contact is de sportpasregeling mogelijk geworden. Daarnaast denk ik dat de sportiviteitscompetitie die in de voorjaarscompetitie is ingevoerd goed is voor de sfeer op de vereniging. Er is sportiever gespeeld en dit maakt het plezier voor speler en scheidsrechter groter. Team H.E.L.D.E.N. is in de zomer als winnaar van dit klassement gaan bowlen met het team en het stemt mij tot grote tevredenheid dat het beoogde bestuur deze competitie heeft voortgezet. 13

14 Als persoon heb ik veel geleerd van dit jaar en ben ik vooral bewust geworden van dingen die besturen met zich meebrengt waar ik nog in tekort kom en waarvan ik het niet wist. Dit zal mij zeker helpen in de jaren die gaan komen en in de ontwikkeling van mij als persoon. Al met al heb ik geen spijt van mijn keuze om bestuur te doen, ondanks het feit dat er momenten zijn geweest dat het allemaal niet even goed ging. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in het nieuwe bestuur en kijk met bewondering toe hoe goed zij dingen al aanpakken zo vroeg in collegejaar. Ik denk dat wij een goede keuze hebben gemaakt en dat de vereniging veel plezier zal hebben van deze 5 personen. Ikzelf zal deze vereniging helaas gaan verlaten. Ik miste prestatie in het sporten wat ik afgelopen jaar deed en zocht een nieuwe uitdaging. Deze vond ik in zaalvoetbal bij de Rotterdamse Studenten. Graag had ik dit nog gecombineerd met hockeyen bij Never Less, maar helaas valt het zaalvoetballen ook op maandagen. Ik zal me daarom uitschrijven als lid van Never Less, maar inschrijven als Vriend van Never Less. Jullie zien me niet meer met een hockeystick op het veld staan, maar ik zal proberen zo dicht mogelijk verbonden te blijven met Never Less. Ik wil iedereen bedanken die afgelopen seizoen tot een succes heeft gemaakt en wil het nieuwe bestuur veel plezier en succes wensen dit seizoen. Bedankt! Dhr. Van Workum heeft Dhr. Vroom gemist in het contact tussen de KasCo en de penningmeester. Er zijn een aantal momenten geweest waarin Dhr. Van Heemst aangespoord moest worden om iets te doen en dat heeft geholpen, maar hulp van Dhr. Vroom zou wel op zijn plaats zijn geweest. Daarnaast heeft Dhr. Vroom nooit gereageerd op de updates die Dhr. Van Heemst stuurde. Dhr. Van Heemst vindt vooral dat Dhr. Vroom op de hoogte had moeten blijven van de financiële zaken en zijn voortgang. Dhr. Vroom geeft toe dat hij laks is geweest en het beter aan had moeten pakken. Dhr. Den Uijl geeft aan het beoogd bestuur mee dat wanneer de voorzitter merkt dat iemand te laks wordt, dit ook met de desbetreffende commissie wordt besproken. Mej. Piersma gaat hier op door, Dhr. Vroom had tijdens de Halfjaarlijkse ALV de notulen nog niet gelezen. Het is erg jammer dat Dhr. Vroom niet op de hoogte is van wat er bij de rest van de bestuursgenoten speelt. Dhr. De Ruiter vraagt aan Dhr. Vroom hoe het bestuur de samenwerking met de BAC graag zou hebben gezien. Dhr. Vroom had graag wat meer input van de andere BAC leden gehad en dat niet alleen Mej. Piersma aan het woord was. Daarnaast had hij de manier waarop de BAC met het bestuur communiceerde liever anders gezien, niet dat het bestuur alles moet maar meer advies gevend. Mej. Hoobroeckx vindt dat het bestuur te weinig deed met de adviezen en dat ze daarom vaak op moeten overgingen. Dhr. Loos wil in gaan op het punt dat Dhr. Vroom in zijn beleidsrede noemde, dat hij meer contact met de leden wilde creëren. Dhr. Vroom geeft aan dat dit lastig was met zo veel leden. Komend jaar zijn er 10 teams waardoor ook niet in elk team een bestuurslid kan 14

15 zitten. Wat wel kan helpen is door het bestuur met de trainingen mee te laten doen, zodat ze meer in contact komen met hun leden. Dhr. Vroom gaat in op de opmerking van Mej. Vliegenthart over de bestuursopdrachten. Het bestuur was niet te laat, maar te klein met de sportiviteitsopdracht begonnen. Mej. Piersma vindt het goed dat er een sportiviteitsklassement is gekomen, maar het is wel opvallend dat het team dat laatste in de competitie eindigde, de sportiviteitsprijs won. Dhr. De Ruiter vraagt zich af of de rode lantaarn nog uitgedeeld wordt. Dit is het afgelopen jaar niet gebeurd, maar die gaat het aankomende jaar weer uitgereikt worden. De verjaardagskaarten die naar elk lid gestuurd hadden moeten worden zijn sporadisch rondgestuurd. Tijdens de Halfjaarlijkse ALV was dit ook al besproken en was er het voorstel om de kaarten bij halfjaarlijkse verjaardagen te sturen. Dit is ook niet gelukt, een dergelijke opdracht vergt veel discipline en die was er helaas niet. Dhr. Van Heemst stelt voor om in een keer aan iedereen die vorig jaar lid was een kaart te sturen met een persoonlijk bericht. Dit moet binnen een maand wel kunnen lukken, dus voor 15 november heeft iedereen een kaart ontvangen van het bestuur. Als laatste mist Mej. Piersma de mascotte nog. Dhr. Van Heemst zegt deze nog in zijn bezit te hebben en na de ALV aan het nieuwe bestuur over te dragen. De vergadering wordt om geschorst en om heropend. 12. Eindverslag Beleids Advies Commissie De BAC komt naar voren. Mej. Piersma krijgt het woord en begint met het eindverslag. Mej. Poelstra was afgelopen jaar de voorzitter, maar zij is helaas nu niet in Nederland. De BAC heeft een voorzitter om de communicatie tussen de BAC en het bestuur te bevorderen, hierdoor is er nu één aanspreekpunt. De BAC bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar, er zijn mooie activiteiten geweest, bijna elke maandagavond is er gehockeyd, er waren hele leuke teams en de mooie MOL die wekelijks verstuurd is. Zonder het bestuur was Never Less niet draaiende geweest. De communicatie tussen de BAC en het bestuur was niet altijd optimaal. Op een gegeven moment zag het bestuur hen als boeman in plaats van als ondersteuning. Hierdoor heeft de BAC het gevoel dat ze minder hebben kunnen bijdragen dan ze hadden gewild. Individueel wist elk bestuurslid goed welke taken er uitgevoerd moesten worden, helaas functioneerde het bestuur niet als een geheel. Ook was het jammer dat het bestuur niet het goede voorbeeld gaf tijdens de activiteiten en hockeyavonden, doordat ze al regelmatig voor het einde weg waren. Daarnaast waren de activiteiten ook slecht gepromoot, maar uiteindelijk waren ze goed georganiseerd en leuk bezocht. Hierdoor zijn er ook goede banden met andere leden gekomen in plaats van alleen met teamgenoten. Dhr. Loontjens gaat verder en zegt dat de interne communicatie binnen de BAC goed was. Iedereen kwam evenveel aan het woord en voor de vergaderingen met het bestuur werd er eerst intern vergaderd. 15

16 Dhr. Van Workum vraagt zich af waarom Mej. Piersma niet de voorzitter was, aangezien ze zoveel aan het woord is. Dit was volgens Dhr. Ingen Housz afgelopen jaar niet het geval, maar dat Mej. Poelstra en Mej. Piersma wel altijd het meeste te zeggen hadden. Mej. Piersma reageert hierop dat ze een uitbundig persoon is die vaak haar mond open doet. Ze heeft zelf bestuur gedaan waardoor ze veel over de vereniging weet. Dit geldt ook voor Mej. Poelstra. De rest van de BAC vindt echter niet dat ze te weinig inspraak hadden. Vooral tijdens de onderlinge vergaderingen zei de rest erg veel. Om vernieuwing in de BAC te brengen zijn Dhr. Loontjens en Mej. Hoobroeckx afgelopen jaar er bij gekomen. Zij hebben allebei geen bestuur gedaan. Dhr. De Ruiter vraagt zich af hoe de BAC er voor kan zorgen dat het bestuur werkelijk iets doet met de adviezen. Elk jaar denkt het bestuur in het begin zelf goed te weten hoe alles moet en doen ze weinig met de adviezen. Dhr. Ingen Housz denkt dat het belangrijk is dat de BAC het bestuur het gevoel geeft dat ze hen kunnen vertrouwen en dat ze er zijn om het bestuur te helpen. Dhr. Loontjens zegt dat dit met de nieuwe BAC al gebeurt, het bestuur heeft niet alle adviezen opgevolgd die de BAC hen tot nu toe heeft gegeven, maar ze hebben daar achteraf wel een reflectie over gehad. Dhr. Van Workum haakt in op het punt van Dhr. De Ruiter. Er is de indruk dat de BAC als afschrikkend wordt gezien door het bestuur, wat kan hier aan gedaan worden? Dhr. Bolling reageert dat hij zich voor kan stellen dat bepaalde leden uit de BAC door voorgaande besturen als boeman werden gezien. Dit jaar hamert de BAC er erg op dat ze er zijn om het bestuur te helpen. Mej. Hoobroeckx geeft ook aan dat de reflectie vorig jaar niet gebeurde en dat het een wisselwerking tussen de BAC en het bestuur is, die deze indruk wekt. De reflecties die nu worden gedaan hebben een positieve uitwerking. Mej. Piersma wil het bestuur en de KasCo bedanken voor de mooie bierestafette. Het was een gezellig evenement en het zou goed zijn als dit jaarlijks terug blijft komen Dhr. Van Workum wil van ieder BAC lid weten wat hij of zij beter had kunnen doen als ze terugkijken op het afgelopen jaar. Dhr. Ingen Housz geeft aan dat hij het bestuur wat meer gerust had kunnen stellen, dan zou er ook meer gesproken zijn. Dhr. Loontjens vindt dat hij meer op mensen binnen de vereniging af had kunnen stappen om hun mening te vragen en om informatie los te kunnen krijgen. Mej. Piersma had kunnen leren mensen meer uit te laten spreken. Mej. Hoobroeckx had meer open willen staan voor ideeën van het bestuur zelf. Het bestuur heeft een presentje voor de BAC. Het zijn magneetjes omdat de BAC de vereniging zo goed bij elkaar houdt. 13. Decharge Beleids Advies Commissie Dhr. Vroom dechargeert Mej. Poelstra, Mej. Piersma, Mej. Hoobroeckx, Dhr. Ingen Housz en Dhr. Loontjens. De vergadering wordt om geschorst en om weer heropend. 14. Marloes Dolmans 16

17 Mej. Dolmans, die sinds vandaag geen beoogd Secretaris meer is, krijgt het woord. Begin dit jaar is ze begonnen aan een nieuwe studie en heeft de werkdruk daarvan onderschat. Hierdoor kan ze niet 100 procent voor het bestuur gaan en moet ze kiezen tussen haar studie en het bestuur. Ze heeft voor haar studie gekozen en stelt zich niet meer beschikbaar als kandidaat voor het bestuur van , wat ze wel erg jammer vindt. De vraag vanuit de zaal komt of er al gezocht is om de vrijgekomen functie op te vullen. Namens het beoogde bestuur reageert Dhr. Bolling hier op dat vanochtend, in overleg tussen Dhr. Bolling en Mej. Dolmans, pas is besloten dat Mej. Dolmans zich terug zou trekken. Het is echter niet iets wat net voor de ALV overhaast besloten is, dat Mej. Dolmans te weinig tijd had speelde al langere tijd. Over hoe het beoogde bestuur hier verder mee om zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Voor de korte termijn zal Mej. Gommers de functie overnemen, maar er zal wel naar een nieuwe Secretaris gezocht worden. 15. Voordracht Bestuur Het beoogd bestuur wordt naar voren geroepen. Dhr. Bolling als voorzitter, Mej. Gommers als tijdelijk Secretaris, Mej. Van Tilborg als penningmeester, Mej. Gommers als Commissaris PR & Activiteiten en Dhr. Foppen als Commissaris Hockey Technische Zaken. Dhr. Bolling komt uit Prinsenbeek en heeft daar altijd gehockeyd, dit vond hij altijd een erg leuke sport en is daarom bij Never Less gaan hockeyen. Toen er vacatures vrij kwamen voor het bestuur leek hem het erg leuk om dit te gaan doen, ook omdat het goed te combineren is met de studie. Mej. Piersma vraagt hoe Dhr. Bolling er mee om zou gaan als hij een ALV zou moeten leiden en alle snacks op zouden zijn? Dhr. Bolling antwoordt dat hij het zichzelf niet voor kan stellen dat alles op zou zijn als hij voorzitter is. Dhr. Loos wil weten wat de beste openingszin van Dhr. Bolling is. Deze heeft hij niet, hij heeft nog nooit een openingszin hoeven te gebruiken. Mej. Gommers komt uit de buurt van Den Bosch. Ze heeft haar hele leven al gehockeyd en is daarom vorig jaar bij Never Less komen hockeyen. Naast het hockeyen vindt ze het erg leuk dat er bij Never Less ook veel activiteiten worden georganiseerd die niet aan hockey gerelateerd zijn. Dhr. Vroom kwam op een borrel naar haar toe om te vragen of ze niet geïnteresseerd was in een bestuursfunctie, zo is ze er over na gaan denken. Mej. Piersma vraagt of Mej. Gommers het woord kaassoufflé kan spellen. Dit doet ze foutloos. Dhr. De Ruiter is ook benieuwd of Mej. Gommers enigszins voorbereidingen voor haar functie als Secretaris heeft getroffen, bijvoorbeeld een typcursus? Mej. Gommers geeft aan redelijk snel te kunnen typen maar nog geen typcursus gedaan te hebben. Dhr. Loos stelt weer dezelfde vraag, of Mej. Gommers een vriend heeft en wat haar beste openingszin is? Mej. Gommers heeft geen vriend en is ook niet van de openingszinnen. Mej. Van Tilborg is tweedejaars lid bij Never Less en komt uit Venlo. Toen ze in Rotterdam ging studeren is ze gelijk bij Never Less gegaan. Ze heeft respect voor het huidige bestuur en zij hebben haar geïnspireerd om ook een functie uit te gaan oefenen. Mej. Piersma heeft ook voor Mej. Van Tilborg een frituurvraag; wat kosten 4 rundvlees kroketten van de Albert Heijn en 36 stuks Albert Heijn minisnacks. Dhr. Van Heemst denkt het antwoord te weten maar zegt het verkeerde bedrag. Mej. Van Tilborg heeft wel een openingszin; Ik ben een slak en ben mijn huisje kwijt, wil jij mijn huisje zijn? Dhr. Van Workum vraagt zich af hoe Mej. Van Tilborg er mee om zou gaan als zij penningmeester is en het een keer fout gaat? Eerst zou ze 17

18 de hulp van haar bestuursgenoten vragen, mochten ze er samen niet uitkomen dan zou ze naar de KasCo gaan. Dhr. Foppen komt uit Maastricht. Vorig jaar wilde hij zich ook al opgeven voor het bestuur maar heeft dit niet gedaan in verband met zijn studie. Mej. Piersma zegt dat Dhr. Foppen goed moet kunnen tellen, zou hij de overige snacks willen tellen? Dit gaat hij tijdens de schorsing doen. Dhr. Ingen Housz vraagt hoe hij het gaat doen met zijn clubeten bij Laurentius als hij in de winter op dinsdag moet zaalhockeyen? Dhr. Foppen geeft aan dat zijn club dan op de tweede plaats gezet wordt, zaalhockey gaat voor. Dhr. Loos is benieuwd naar de openingszin die Dhr. Foppen bij zijn vriendin heeft gebruikt. Het is andersom gegaan, zijn vriendin heeft hem aan de haak geslagen en haar openingszin was; Wat heb je een mooie Never Less stempel, ik heb er ook een." Decharge Bestuur met uitzondering van de voorzitter Dhr. Vroom bedankt het bestuur voor het mooie jaar en dechargeert Mej. Bouchier, Dhr. Van Heemst, Mej. Hennink en Dhr. Kock. 17. Installatie Voorzitter / Decharge Voorzitter Tijdens dezelfde hamerslag wordt Dhr. Bolling geïnstalleerd tot voorzitter en Dhr. Vroom gedechargeerd als voorzitter. 18. Installatie Overige Bestuursleden Voordat de vergadering wordt geschorst, worden de overige vier bestuursleden geïnstalleerd. Dhr. De Ruiter wil, voordat de ALV akkoord gaat met de installatie van de overige bestuursleden, eerst zien of Mej. Gommers goed voorbereid is voor haar functie als Secretaris. Dhr. De Ruiter zegt heel snel een zin en Mej. Gommers moet mee typen, Dhr. Loos controleert en keurt het goed. Er is geen bezwaar van de ALV, de overige vier bestuursleden worden geïnstalleerd. De vergadering wordt om geschorst om het bestuur te feliciteren en om heropend. Dhr. Loos wil graag een kwalijke zaak aankaarten, het bestuur is nog maar net geïnstalleerd maar er zijn nu al enkele verenigingseigendommen ontvreemd. De voorzittershamer en de tweede das van Mej. Gommers. Dhr. Bolling krijgt de hamer terug op voorwaarde dat hij tijdens de Halfjaarlijkse ALV in het kuikenpak komt en de rest van het bestuur in carnavalsoutfit. Mej. Gommers moet tijdens het ledenweekend een ontbijt op bed brengen aan alle oud- bestuursleden die aanwezig zijn. Het oud- bestuur komt weer naar voren. De cadeautjes van het oude en nieuwe bestuur worden uitgewisseld. Dhr. Bolling heeft een hamer voor Dhr. Vroom gekocht, aangezien hij deze altijd kwijt was. Dhr. Vroom geeft Dhr. Bolling een paar kernwoorden mee als voorzitter zijnde; structuur, cohesie, delegeren en overzicht. Hierbij heeft hij een toepasselijk cadeautje, een agenda. Mej. Gommers geeft aan Mej. Bouchier een vriendenboekje, het afgelopen jaar heeft Mej. Bouchier alle inschrijvingen bij moeten houden, nu kan ze iedereen die ze leert kennen hier in laten schrijven. Mej. Bouchier heeft 18

19 ook iets voor Mej. Gommers, ze zal het dit jaar goed kunnen gebruiken. Het zijn een opschrijfboekje en stiften. Dhr. Van Heemst krijgt een spaarvarken en een wekker van Mej. Van Tilborg. Zo gaat hij misschien eindelijk eens op zijn centen letten en komt hij een keer op tijd. Mej. Van Tilborg krijgt een lampje die ze in haar laptop kan pluggen wanneer ze tot laat nog zit te werken. Mej. Gommers en Mej. Hennink hebben voor de Wisselings ALV al cadeautjes uitgewisseld. Mej. Gommers had shotglaasjes, fotolijstjes en 2 kaarsen gehad. Aan Mej. Hennink had ze een hoofdmassage spin gegeven. Dhr. Foppen heeft een telraam voor Dhr. Kock gekocht. Het cadeau van Dhr. Kock is echter nog onderweg, dit zal Dhr. Foppen later krijgen. 19. Presentatie bestuursdassen Dhr. De Vries krijgt het woord. Er zijn vijftig bestuursdassen besteld, voor het afgelopen bestuur plus de 4 besturen daarvoor en de komende vijf besturen. Aan het eind van elk bestuursjaar zullen de dassen als dank en aandenken worden uitgereikt. Er wordt besloten dat de KasCo de dassen in bewaring houdt en dat de oud- bestuursleden die niet aanwezig zijn hun das op kunnen halen als ze dit aangeven bij dhr. De Vries. De dassen worden gepresenteerd en de oud- bestuursleden komen op anciënniteit de dassen op halen. 20. Bekendmaking Bestuursopdracht Dhr. Vroom maakt de bestuursopdrachten voor het komende jaar bekend. Zoals elk jaar zijn het weer leuke opdrachten en die goed zijn voor de vereniging. De eerste opdracht is om het scheidsrechter probleem aan te pakken. Scheidsrechters moeten beter worden, de regels moeten beter gecommuniceerd worden en er moet minder gezeurd worden op de scheidsrechters zodat het leuker wordt om te fluiten. De andere opdracht is een betere vormgeving aan de publiciteit van Never Less. Dit houdt in dat de Facebook pagina wekelijks bijgehouden moet worden, het prikbord bij Erasmus Sport moet opgeknapt worden. Daarnaast zou het ook mooi zijn als er een Wikipedia pagina over Never Less komt. 21. Beleidsreden en Begroting Dhr. Bolling draagt de beleidsreden van het XXIVste bestuur voor. Amper een half jaar geleden was het zover. Het beoogde bestuur van Never Less kreeg een telefoontje van hun voorgangers met de mededeling dat zij het geworden waren. Dat bracht een enorme blijdschap met zich mee: wij mogen het gaan doen in het komende jaar. Het leek een mooie kans om onze studies, bedrijfskunde en internationale bedrijfskunde, een beetje in de praktijk te brengen bij de vereniging waar wij het zo goed naar onze zin hadden en nog steeds hebben. Ondanks dat we niet meer allemaal een vorm van bedrijfskunde studeren, zien we dat nog steeds zo: we leren iedere dag weer bij: zowel over hoe onze vereniging precies in elkaar steekt, als hoe we ons werk het beste kunnen aanpakken. De echte vuurdoop was natuurlijk de Eurekaweek. Beginnen met misschien wel het belangrijkste evenement voor het voortbestaan van de vereniging: het werven van leden. Dat was een spannende beproeving voor het beoogd bestuur. Wij zijn deze uitdaging met een open houding aangegaan. Elke uitgave of strategie die is gebruikt in de afgelopen jaren is in de korte tijd die we hadden gewogen en heeft ter discussie gestaan. Bepaalde aspecten zijn dan ook hetzelfde gebleven: zoals een kraampje op de infomarkt, het gebruik van flyers en gelukkig ook de zeer gewaardeerde hulp van leden. Er zijn echter ook strategieën veranderd: 19

20 geen folder in de tasjes, maar in een envelop bij de student thuis, we waren aanwezig op het festival en hadden een opblaasbaar veld op de sports experience. Of de ledenwerving een succes is geweest, zou later blijken. Deze opstelling is het gevolg van de volgende waarden: durf en het open staan voor verandering. Dat is ook waar wij als bestuur dit jaar voor willen staan. Later in het jaar bleek dat dit ook een vereiste is: het aantal nieuwe leden bleek enorm gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. 125 nieuwe leden was het resultaat van hard werken, weinig slaap en de hulp van leden. Dit is natuurlijk een mooie prestatie voor de vereniging en wij zijn hier als bestuur ontzettend trots op, maar betekent ook dat er op bepaalde vlakken zal moeten worden gekeken naar waar de vereniging of het beleid binnen de vereniging zal moeten veranderen om dit ledenaantal aan te kunnen. Voorbeelden hiervan zijn het aantal beschikbare velden in de herfst en lente en zalen in de winter. Na de Eurekaweek kwamen de open avonden, weer een nieuwe eerste keer. De eerste avond verliep dan ook nogal chaotisch, teams werden te klein, te groot, te goed, te slecht, te mooi of te lelijk. Het leek dan ook een onmogelijke opgave om hier wat meer structuur in te krijgen. Na een verregende tweede open avond, tijdens welke overigens wel zeer fanatiek geborreld is, verliep de derde avond al een stuk beter: de teams waren niet meer te klein en er ontstond een stuk meer rust. En dan kwam de laatste avond.. We waren van te voren al gewaarschuwd voor een grotere drukte dan de andere avonden. En dat bleek uit te komen: dit was misschien wel de drukste open avond die Never Less ooit gehad heeft. Met meer dan veertig nieuwe aanmeldingen was dit dan ook een meer dan geslaagde avond. Vervolgens was daar het teamvormingseten. Door velen was al voorspeld dat dit een chaotische avond zou zijn, waar veel mis kan gaan. Deze gedachte heeft mij dan ook dagenlang in zijn greep gehad en ik moet zeggen dat ik dit ook wel een van de spannendste gebeurtenissen vond, tot de WALV dan natuurlijk. Zullen de teams zich voldoende aan de regels houden? Kloppen onze schattingen? Dit waren vragen die ons als bestuur de gehele avond bezig hebben gehouden. Uiteindelijk verliep dit alles vrij soepel: al redelijk snel waren er tien teams die zich min of meer allemaal aan de regels gehouden hebben en was de overgrote meerderheid van de leden zeer te spreken over het team waarin zij zijn terechtgekomen. Echter, de communicatie over de bierprijs liet tot teleurstelling van enkele (hier aanwezige) leden te wensen over. Ondertussen zijn we weer begonnen aan onze eerste competitieavonden en zijn we druk bezig met het organiseren van een ledenweekend en een hockeyfeest. Bij het organiseren daarvan houden we de twee waarden die wij binnen het bestuur belangrijk vinden hoog in het vaandel. Waar het kan de mooie dingen van Never Less hetzelfde laten en waar het nodig is de dingen die aan verandering toe zijn veranderen. Op dat vlak liggen dit jaar volgens mij dan ook vooral de uitdagingen: de groei van de vereniging. Dit heeft zijn effect op allerlei facetten: zowel qua capaciteit als hoe het contact tussen leden van de vereniging verloopt. Een van de doelen die ik dit jaar voor ogen heb is de groei die Never Less doormaakt, structureel te proberen te faciliteren. Dat betekent niet alleen oplossingen zoeken voor dit jaar, maar verder kijken en werken aan oplossingen die voor langere tijd werken. Het tweede doel waar ik naar wil streven dit jaar is de ledenbinding. Leuk hoor, die enorme ledengroei, maar daar stopt het natuurlijk niet. Het binden van leden aan de 20

Financieel verslag 2011-2012

Financieel verslag 2011-2012 Financieel verslag 2011-2012 Inhoudsopgave Bestuur 2011-2012 1 Kascontrole commissie ter goedkeuring 1 Verslag penningmeester 2 Balans 3 Resultatenrekening 4 Bijlagen 5-8 Bestuur 2011-2012: Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 7 maart 2014 5 10 Aanwezig: Ludo Bolling, Clémence Fonville, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg (Bestuur), Marloes Hoobroeckx, Diederik Ingen

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2014

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2014 Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2014 5 10 15 Aanwezig: Clémence Fonville, Stijn Foppen, Frances van Tilborg (bestuur), Bart van Baal, Melissa de Jonge, Ruud Moers, Vincent van Moorselaar,

Nadere informatie

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 3 april 2013 5 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Marijke Hennink, René Kock, Bart Vroom (bestuur), Marloes Hoobroeckx, Diederik Ingen Housz,

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 11 december 2013 5 10 Aanwezig: Ludo Bolling, Clémence Fonville, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg (Bestuur), Diederik Ingen Housz, Roselies

Nadere informatie

EINDVERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN

EINDVERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN EINDVERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN WISSELINGS ALV 2015/2016 Beste leden, Voor u ligt het halfjaarlijkse verslag van de Commissaris Technische Zaken van E.H.V. Never Less. In dit verslag krijgt u

Nadere informatie

Financiële Verslag Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2014-2015

Financiële Verslag Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2014-2015 Financiële Verslag Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2014-2015 Auteur: Ruud Moers Abstract Geacht lid van Never Less, in dit verslag kunt u zien hoe de vereniging E.H.V. Never Less er op financieel

Nadere informatie

Verslag Hockey Technische Zaken Wissel ALV 2013-2014

Verslag Hockey Technische Zaken Wissel ALV 2013-2014 Verslag Hockey Technische Zaken Wissel ALV 2013-2014 Beste leden, Voor u ligt het eindverslag over de Hockey Technische Zaken binnen onze vereniging. In dit verslag krijgt u een inzicht in de actuele ballenstand,

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2012 5 10 Aanwezig: Timothy Franken, Else-Mieke van der Linden, Roselies Piersma, Annet Vliegenthart, Daan de Vries (bestuur), Willemijn Bouchier,

Nadere informatie

Verslag Commissaris Technische Zaken

Verslag Commissaris Technische Zaken Verslag Commissaris Technische Zaken Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 11 maart 2017 Beste leden, Dit is het verslag over de technische zaken die spelen rondom Never Less. Er wordt onder andere

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN

VERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN VERSLAG COMMISSARIS TECHNISCHE ZAKEN HALFJAARLIJKSE ALV 2014/2015 INTRO Beste leden, Voor u ligt het halfjaarlijkse verslag van de Commissaris Technische Zaken van E.H.V.. In dit verslag krijgt u inzicht

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe De positie van directeurbeheer is vacant. Tot nu toe werd deze post als nevenfunctie door een van de wetenschappelijk medewerkers vervuld, het bracht nauwelijks werk mee. Na de huidige democratisering

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl

Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl Nieuwsbrief Kidang - November De nieuwsbrief met alle informatie over de vereniging. In deze nieuwsbrief komen veel verschillende

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Erasmus Hockey Vereniging Never Less

Huishoudelijk Reglement van de Erasmus Hockey Vereniging Never Less Huishoudelijk Reglement van de Erasmus Hockey Vereniging Never Less Algemene Bepalingen Artikel 1 Waar in dit Huishoudelijk Reglement sprake is van Never Less wordt hier bedoeld de Erasmus Hockey Vereniging

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017

Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Nieuwsbrief Simius Hircus Februari 2017 Beste leden, Ook al mag het eigenlijk niet meer, alsnog de beste wensen voor 2017 aan iedereen! Een nieuw jaar om weer heerlijk te trainen en allerlei leuke dingen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Evaluatie Fair Games Teamcaptains per Vergadering: uur 16 mei 2011 bestuurskamer De Reigers. Wat ging er dit jaar niet zo goed?...

Evaluatie Fair Games Teamcaptains per  Vergadering: uur 16 mei 2011 bestuurskamer De Reigers. Wat ging er dit jaar niet zo goed?... Evaluatie Fair Games Teamcaptains per email Vergadering: 20.00-20.40 uur 16 mei 2011 bestuurskamer De Reigers. Aan de teamcaptains van Fair Games, MHC De Reigers willen volgend seizoen weer een Recreanten

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Handleiding voor de admin van vvstroe.nl

Handleiding voor de admin van vvstroe.nl Handleiding voor de admin van vvstroe.nl Gemaakt door: Bert Verbeek Last updated: 13/08/2004 Handleiding voor de admin van vvstroe.nl 2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 4 2. Inloggen 5 3. Spelers beheren/toevoegen

Nadere informatie

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 FLITS OFFICIEEL ORGAAN VAN T.C.EENDRAGT JAARGANG: Vijf en twintig NUMMER: 4 Flits Officieel orgaan Van T.C. Eendragt www.tceendragt.nl Voorzitter Ron Joosten

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Agenda Bestuursvergadering 11 19 december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13.00 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Roxanne Oude Alink en Kim Schuurman Agenda

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geslaagd en gezellig jeugdtoernooi in Roermond. Mei Jaargang 9

Nieuwsbrief. Geslaagd en gezellig jeugdtoernooi in Roermond. Mei Jaargang 9 Nieuwsbrief Mei 2016 Jaargang 9 Siem Verberkt Martin Timp Marij Hectors Leon Welten Chris Stoot Linda Hendriks Roel van Geffen 17 juni 18 juni 22 juni 23 juni 25 juni 25 juni 29 juni Geslaagd en gezellig

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie