GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER..."

Transcriptie

1 GANS nummer 2 - Mei 2009 STICHTING GILDE NEDERLAND Stralend weer maakte landelijke Gildendag tot succes 15 april jl. namen vele vertegenwoordigers van Gilden uit Nederland deel aan de Landelijke Gildendag in Delft. Het was niet alleen het weer dat deze dag tot een succes maakte. Het team van Kees de Graaff liet bewonderenswaardige dingen zien en had bovendien een programma in elkaar gezet dat klonk als een Bourdon en dat is - als ik goed heb opgelet - de grootste uit 1570 daterende en negen duizend kilo zware klok van de Oude Kerk in deze stad. IN DEZE NIEUWSBRIEF Stralend weer maakte landelijke Gildendag tot succes Nieuw en anders! Gilde de Baronie Gezocht: penningmeester St. Gilde Nederland Voor elck wat wils Dat bieden de stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda. ANBI Gildegids Purmerend Capgemini traint vrijwilligers Coach4you De 5 B s e inschrijving als aanvrager Weet u de weg op het World Wide Web? Gilde Delft koestert zijn historische stad, die zoals burgemeester Verkerk terecht opmerkte zo nauw verbonden is met de Nederlandse Vervolg op pagina 2 BESTE LEZER... Nieuw en anders! Gilden vernieuwen zich, via projecten of informatiemateriaal. Met name in de wandelsector worden allerlei varianten op de traditionele stadsrondleidingen bedacht. Maar ook binnen SamenSpraak wordt met veel toewijding gezocht naar activiteiten die effectief zijn in het doel dat ze nastreven, maar waar over dan net weer een ander sausje wordt gegoten. Voor sommige dingen is GANS een prima platform ter bekendmaking en verspreiding, maar andere zaken (wervingsfilms, foldermateriaal e.d.) passen niet in dat bestek. De suggestie is gedaan om dit soort uitingen op de website onder te brengen. Terecht heeft webmaster Wim Adriaans gesteld dat je de website voor feitelijke informatie moet reserveren, en moet zoeken naar wegen hoe je die nieuwe uitingen op en andere manier moet presenteren. Naar die mogelijkheid gaan we dus op zoek. Tussentijds nog een paar stimulerende meldingen uit Gilde-land: na een aantal jaren afwezigheid is het Hobbygilde Horst weer van start gegaan en heeft zich aangesloten bij Gilde Nederland. Ook in de provincie Utrecht (vanouds de regio met de grootste Gilden-dichtheid) zijn de palen geslagen voor een tweetal nieuwe Gilden: in de gemeenten Ronde Venen en Utrechtse Heuvelrug. Een goed verschijnsel waarvan wij hopen dat het zich voortzet. Er wordt aan gewerkt! Wim van Oosten, voorzitter Gilde Nederland 1

2 Vervolg van de voorpagina identiteit. Door in de stad rond te lopen zie je hoe de stedelijke beschaving in ons land is ontstaan.. Hoe er gewoond wordt in Delft konden de deelnemers zien tijdens een wandeling door en rond het Agnetapark. In dit park staat het borstbeeld van J.C. van Marken ( ). Hij was oprichter en eigenaar van tal van bekende Delftse fabrieken waaronder de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek. Zijn vrouw Agneta, naar wie het park werd genoemd, deed veel aan wat nu maatschappelijk werk heet. Ook zij krijgt binnenkort een borstbeeld in dit park. Zij was ook de grondlegger van de Lindenhof, een gebouw voor recreatie, feesten en partijen, dat aan het begin van de vorige eeuw wereldwijd de aandacht trok en zij gaf ook voor de aanzet tot prachtige vormen van sociale woningbouw die in de eerste helft van de vorige eeuw verder gestalte kreeg door toedoen van de architect Gratema. Er was veel te zien en er bleek veel te vertellen over Delft. Onder andere dat er onderzoek plaats vindt naar de authenticiteit van de kogelgaten in de muur die herinneren aan de moord op Willem van Oranje. Met name door de enorme inzet en het enthousiasme van Tine de Boom kwamen de Gilde Stadswandelingen de afgelopen vijf jaar opnieuw tot leven. De samenwerking met professionele organisaties die mensen in de stad rondleiden is uitstekend. Professionele Delftse gidsen laten zich graag door Gildegidsen opleiden! Geen concurrentie, maar samenwerking. Een succes was ook de uiteenzetting van mevrouw M. van der Meers over de historie van de Paardenmarkt in een onlangs gerenoveerd gebouw ter plekke, waarin thans geestelijk gehandicapten wonen. Zij verzorgden de lunch voor deze Landelijke Gildendag. Tot slot gaf mevrouw R. Wien, gilde-gids, een korte uitleg over het ontstaan van de Oude Kerk en spraken achtereenvolgens Kees de Graaff namens Gilde Delft en Wim van Oosten namens Gilde Nederland enkele woorden ten afscheid en was er gelegenheid tot wat napraten. Daarbij werden ideeën voor de toekomst opgedaan en daar gaat het om. Volgend jaar naar Almere, een stad voor de toekomst. Wim Koole Gilde de Baronie is een van de oudste gilden in Nederland, gesticht in 1986, door en voor vrijwilligers, die hun kennis en kunde gratis willen delen. In Breda actief op 4 gebieden: bemiddeling in ambacht en hobby, inclusief demonstraties tijdens de winter-efteling rondleidingen in de stad en in de natuurgebieden, naast fietstochten in de wijde omtrek pc-oefenplaatsen, jong leert oud door scholieren, en pc aan huis voor gehandicapten conversatie in moderne talen en Nederlands voor nieuwe Nederlanders Alles bijeen ontmoeten onze vrijwilligers van Gilde de De penningmeester is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor financiële zaken. Hij moet een goed beheer voeren over verkregen gelden en verantwoording afleggen over het gebruik van de gelden. Daartoe moet voor elk landelijk project dat onder auspiciën van Gilde Nederland wordt uitgevoerd een aparte administratie worden bijgehouden. Hiertoe beschikt hij over een boekhoudprogramma. De penningmeester wordt bij alle projecten betrokken en zorgt voor een goede begroting die, samen met de projectbeschrijving, wordt ingediend bij een potentiële subsidiegever. Hij is ook betrokken bij het aantrekken van een projectleider en - als dit een beroepskracht is -, bij de bepaling van de honorering. Hij verzorgt het melden aan het salarisbureau en regelt eventuele verzekerings- en pensioenzaken. Baronie jaarlijks bijna stad- en landgenoten. Wij blijven denken over nieuwe of aangepaste programma s zoals dit jaar bijvoorbeeld een proef met conversatie Engels voor visueel gehandicapten. Binnenkort gaat een 11 minuten durende Gilde de Baronie promotiefilm in première, gemaakt door dochtervereniging Video Camera Club De Baronie, die vanaf begin juni ook op onze website vertoond zal worden. In deze GANS editie zetten onze stadsgidsen met hun rondleidingen graag de toon! Carel Stapel, voorzitter Gezocht: penningmeester St. Gilde Nederland Simon Hagestein heeft te kennen gegeven eind van dit jaar te stoppen als penningmeester van Gilde Nederland. We zoeken dus een nieuwe schatbewaarder. Onderstaand een profielschets waarvoor we kandidaten warm proberen te maken. De penningmeester zorgt ook voor de begroting waarop de bijdrage van de gilden wordt gebaseerd en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden. Tot zijn takenpakket behoort voorts de zorg voor de collectieve verzekeringen en de gilde-artikelen; de controle op de ontvangst van de bijdragen en verstuurde rekeningen en voor de betaling van ontvangen nota s. Voorts moet hij, rekening houdend met liquiditeitsvereisten, een zo goed mogelijke rente-opbrengst behalen. Kandidaten kunnen zich aanmelden (met toevoeging van een CV) bij het kantoor van Gilde Nederland. De verdere procedure zal verlopen met inschakeling van de Raad van Afgevaardigden, die de finale benoeming doet. 2

3 Voor elck wat wils Dat bieden de stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda. Breda stad met karakter. Breda Nassaustad. De 15 stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda zetten zich met groot enthousiasme in om middels rondleidingen en powerpointpresentaties deze predikaten vorm en inhoud te geven voor zowel de eigen inwoners als voor binnen- en buitenlandse bezoekers van onze stad met zijn rijke historie. Gemiddeld nemen jaarlijks ca personen deel aan onze activiteiten. De stadswandelingen in de historische binnenstad en de rondleidingen in de majestueuze laatgotische Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk trekken veel geïnteresseerden. Wie niet opziet tegen een flinke klimpartij kan het middeleeuwse stadshart maar ook de wijde omgeving bewonderen vanaf de derde, 60-meter hoge, trans van de kerktoren. De Nassau-wandeling laat deelnemers de relatie tussen Breda en de Nassau- en Oranjedynastie ontdekken. Vanaf 1404 ontwikkelde Breda zich als hofstad. Het Kasteel van Breda de huidige Koninklijke Militaire Academie is het stamslot van de Nassaus en in de Grote Kerk bevinden zich de graftombes van de eerste Nassaus en de eerste Oranje- Nassau, Prins René van Chalon. Naast genoemde wandelingen heeft ons Gilde ook thematische rondleidingen ontwikkeld. Modern Breda schenkt aandacht aan hoogstandjes van moderne architectuur zoals bijvoorbeeld het internationaal geroemde en prestigieuze Chassé Park, een als campusmodel door gerenommeerde architecten ontwikkelde woonwijk. De Geveltjesroute daarentegen laat geïnteresseerden kennismaken met de enorme verscheidenheid aan historische bouwstijlen in het Bredase centrum. De Havenwandeling voert langs de in juni 2008 heropende middeleeuwse stadshaven en de beeldbepalende historische en moderne bebouwing. Speuren naar het verleden neemt de bezoekers mee naar soms lang vergeten maar niettemin historisch interessante plekjes in de oude binnenstad. Ook organiseeren wij rondleidingen in de oude dorpskernen van Ginneken en Princenhage. Naast al deze wandel-activiteiten bieden wij audio-visuele presentaties aan over de oude binnenstad, de geschiedenis van Breda, de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk en Het Huis Nassau & Breda. Kortom: voor elck wat wils. Welkom in de Parel van het Zuiden! Tekst: Sef Stroeken, coördinator Stadsgidsen 3

4 ANBI De strekking van het stukje in GANS van februari 2009 over de aftrek van niet-gedeclareerde vrijwilligersvergoedingen was niet geheel correct. Aan de Nieuwsbrief Gilde Contact van Gilde Deventer ontlenen we de volgende aanvulling. Aftrek vrijwilligersvergoeding als gift (IB 2008) De inspecteur van belastingen heeft ons in zijn brief van 16 maart laten weten dat hij, mede op grond van de hem bekende informatie, tot de volgende conclusie is gekomen. Er is géén sprake van een gift voor de inkomstenbelasting wanneer er door de vrijwilliger van de vrijwilligersvergoeding wordt afgezien. Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk; 2. er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding; 3. de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet de bedoeling hebben de vergoeding uit te betalen (ons Gilde is ANBI-erkend); 4. de ANBI moet beschikken over middelen om de vergoeding uit te kunnen betalen; 5. vrijwilligers moeten volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te beschikken. Het is bij de inspectie bekend dat in de statuten van de stichting niet de bedoeling is opgenomen om vrijwilligersvergoedingen uit te betalen. In het algemeen is het wel zo, dat niet gedeclareerde kosten en kilometervergoedingen voor auto s wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Uiteraard moeten ze dan wel voldoen aan de normen die hiervoor staan (meer dan 60,- en meer dan 1% van het inkomen etc.) Gildegids Purmerend Op 20 maart werd in Purmerend het startsein gegeven voor het nieuwe programma van wekelijkse stadswandelingen. Ter gelegenheid daarvan werd ook de GildeGids Purmerend gepresenteerd, het vijfde deel in de reeks. De feestelijke bijeenkomst vond onder grote belangstelling plaats in het oude stadhuis van Purmerend. Wandelcoördinator Hennie Ebbing trad namens het Gilde Purmerend op als gastvrouw en vertelde in haar inleiding wat over de totstandkoming van de gids. Ze bedankte de personen die daarbij een rol hadden gespeeld, met name schrijver Ber de Lange en Tineke Abercrombie, voorzitter van de vereniging Historisch Purmerend, die zelf ook nog het woord voerde. Het eerste exemplar van de GildeGids Purmerend werd in ontvangst genomen door Mona Keijzer, Purmerend s wethouder van cultuur, die er in haar bevlogen dankwoord blijk van gaf de activiteiten van het Gilde een warm hart toe te dragen. Ber de Lange zorgde nog voor een verrassing door het Purmerends Museum een aantal objecten uit zijn collectie te schenken die door directeur Saskia van den Berg in dank werden aangenomen. Na afloop van de bijeenkomst werd tijdens de uitstekend verzorgde borrel nog lange tijd nagepraat. Uitgever Dicky Wijngaarden vertelde dat inmiddels het startsein is gegeven voor de GildeGids Joure die zal verschijnen op 1 juli. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over een GildeGids Almere, niet alleen een verrassende keus, maar extra leuk in het licht van het feit dat daar in het voorjaar van 2010 de jaarlijkse wandeldag zal worden gehouden. Jos Oolbering 4

5 Capgemini traint vrijwilligers Coach4you Capgemini traint vanaf 1 april 150 vrijwilligers van Coach4you zodat deze gemakkelijker en met nog meer plezier kunnen werken. Via haar Academy en Design Centers stelt het bedrijf, in het licht van maatschappelijk betrokken ondernemen, kennis, kunde en faciliteiten ter beschikking in de vorm van coachtrainingen en een speciale workshop voor lokale projectteams. Op 1 april kwamen 40 teamleden van 14 bestaande en 2 nog op te starten projecten bij elkaar in één van de mooie Design Centers van Capgemini in Utrecht. Doelstelling was om elkaar te inspireren door kennisdeling om de lokale projecten nog verder te ontwikkelen. Het was prachtig om te zien hoeveel tijd en passie deze vrijwilligers in hun projecten investeren waarin het belang van het kind zo centraal staat! De ervaring die binnen de verschillende projectteams zit is enorm. Via diverse opdrachten is er intensief met elkaar gewerkt en zijn veel praktische tips en ideeën uitgewisseld. Na afloop voelden de deelnemers zich nog meer bezield en betrokken bij Coach4you. Dit vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen digitaal platform/ forum waarin gemakkelijk kennis en documenten met elkaar kan worden uitgewisseld. Coachen in Coach4you Context Vanaf 15 april worden in 5 sessies van 5 dagdelen ongeveer 100 vrijwillige coaches getraind in Coachen in Coach4you context. De training is door Capgemini Academy in samenwerking met een zestal ervaren coaches en projectcoördinatoren van Coach4you ontwikkeld. Beginnende coaches die vanuit de context van hun levenservaring al over coachvaardigheden beschikken, werken in deze training aan de Coach4You context : het coachen van een pupil in de eigen huiselijke omgeving. Welke kenmerken kent deze vorm van coaching? Welke thema s en problematieken komen zo aan de orde? Wat is de rol van de coach hierin en hoe staat deze hier tegenover? De training heeft een hoog kennisdeelen doe- karakter. Naast een trainer van Capgemini Academy is er ook een ervarings-deskundige coach van Coach4You aanwezig. Katja van Breugen 5

6 De 5 B s * Er wordt bij het werven van en werken met vrijwilligers wel gesproken over de 5 B s. De B s geven aan waar je bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden: - Binnenhalen - Begeleiden - Belonen - Behouden - Beëindigen Hieronder worden de B s in het kort belicht en zien we dat alle B s even belangrijk zijn want als één ervan verwaarloosd wordt zal dat meteen gevolgen hebben voor de andere B s Binnenhalen Bij het werven van nieuwe vrijwilligers spelen vraag en aanbod een belangrijke rol. Het werven wordt gezien als het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar. Indien dat niet goed gebeurt is de kans op teleurstellingen groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd waarschijnlijk weer uit. Begeleiden Om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te kunnen laten voelen in een organisatie worden deze geïntroduceerd en begeleid. De vrijwilligerscoördinator is voor een nieuwe vrijwilliger een belangrijke steun bij het vinden van de weg in de organisatie en de nieuwe functie. Na de introductie is de rol van de vrijwilligerscoördinator en ook van medevrijwilligers erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe vrijwilliger de functie leuk vindt, maar ook leuk blijft vinden! Belonen (waarderen) Belonen/waarderen is veel meer op een persoonlijke manier duidelijk maken dat de inzet van de vrijwilliger wordt gewaardeerd en dat niet (alleen) met geld. Vrijwilligers vragen dikwijls geen, of slechts een gedeeltelijke vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Belonen is meer dan het bekende schouderklopje. De wijze van waarderen heeft vooral ook te maken met de motieven waarom iemand vrijwilliger wordt. Behouden Het is van belang dat de vrijwilliger het werk leuk vindt en ook blijft vinden. Het is van belang dat de organisatie probeert goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft onder haar vrijwilligers. Beëindigen Als iemand wil stoppen is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een bedankgesprek met de stoppende vrijwilliger is een prima en noodzakelijk aandachtspunt. Uiteraard is hiermee niet het laatste woord gezegd over vrijwilligersbeleid, verre van dat. Wie nog meer wil weten over het betrekken van senioren bij vrijwilligerswerk verwijzen we graag naar de zojuist verschenen brochure Zilver. Dit is een publicatie van het adviesbureau PJ Partners te Rotterdam. Het claimt 1001 Tips te geven voor het betrekken van senioren bij vrijwilligerswerk. Dat aantal is lichtelijk overdreven, maar het (gratis) boekje is beslist de moeite van het doornemen waard. PJ Partners is te bereiken onder tel.nr of per * Ontleend aan de website van de Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) e inschrijving als aanvrager Gilde Westelijke Mijnstreek is Rijk aan Kennis en Ervaring die, zoals bekend belangeloos ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenschap. Woensdag 25 maart hebben wij mevrouw Bomhof als e aanvrager in het zonnetje gezet. Wethouder Berry van Rijswijk heeft namens het Gilde een bloemetje en een cadeaubon overhandigd. Jos Geraerts Voor individueel advies (probleem met computer, snoeien van planten of het instellen van videoapparatuur) kan men een beroep doen op het Gilde. Ook projectmatig zijn wij actief zoals: computerproject, schilderen, bloemschikken, talen (Frans, Engels, Spaans, Duits en Nederlands) en wandel- en fietstochten onder begeleiding. Mensen die aan bovengenoemde activiteiten deelnemen noemen wij aanvragers. 6

7 Weet u de weg op het World Wide Web? De Belastingdienst stimuleert de elektronische aangifte met DigiD, en winkelen en bankieren via internet worden steeds populairder. Daarbij worden de contacten met de (klein) kinderen steeds vaker onderhouden via en het sturen van digitale foto s. Kortom het leven zonder internet wordt steeds moeilijker. Daarom willen wij graag SeniorWeb onder uw aandacht brengen. Een organisatie die de afgelopen jaren duizenden senioren wegwijs heeft gemaakt in de wereld van computers. Want al die digi-ontwikkelingen zijn wel leuk, maar je moet wel weten hoe het werkt. SeniorWeb biedt cursussen om u wegwijs te maken en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in begrijpbare taal. Wat doet SeniorWeb? SeniorWeb leert u optimaal te profiteren van de vele voordelen van internet. Via workshops, tips en artikelen op de website (www. seniorweb.nl) en in tijdschrift Enter leert u meer over onderwerpen zoals digitale fotografie, , spelletjes en de beveiliging van uw computer, maar ook tekstverwerken, Windows en downloaden van gratis software. SeniorWeb is er ook om u te helpen, want er kan soms iets misgaan. Een deskundig team van vrijwilligers staat klaar voor computerhulp. U krijgt snel advies via de website of hulp aan huis. SeniorWeb biedt begrijpelijke en betaalbare computeren internetcursussen en workshops in de regio. Vele honderden senioren vrijwilligers delen hun kennis en zijn de drijvende kracht achter de cursussen. Oproep Voor de Raad van Afgevaardigden wordt gezocht naar een Notulist/secretaris (m/v) De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van het takenpakket: twee maal per jaar notuleren van de vergaderingen van de RvA; laten circuleren van dit verslag via het kantoor van Gilde Nederland; in overleg met de voorzitter van de RvA opstellen en doen toezenden van de agenda voor de vergaderingen van de RvA; bijhouden van het (digitale) adressenbestand van de leden van de RvA. Kandidaten gelieven zich te melden bij Gilde Nederland, graag voor 1 juli a.s. Voor aanvullende informatie: Wim van Oosten, tel , of Ed Silvertant, tel N.B. De vergaderingen van de RvA worden doorgaans op een centrale plek in het land gehouden, goed bereikbaar per OV. Reiskosten op basis van NS 2e klas en andere noodzakelijke uitgaven worden vergoed. COLOFON Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een uitgave van Gilde Nederland Postbus 222, 3500 AE Utrecht Telefoon: Hoofdredacteur a.i.: Wim van Oosten Telefoon: Lid worden? Wilt u een cursus volgen, meer computerhulp ontvangen of op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Dan kunt u informatie aanvragen of lid worden van SeniorWeb (24 euro per jaar). Bel met voor een gratis kennismakingspakket inclusief een lijst van cursuslocaties of kijk direct op voor een speciale aanbieding (met als welkomstgeschenk een computerboek). Correspondent voor Noord- Holland, Flevoland en Utrecht: G. J. van Lonkhuyzen, Hilversum, Idem voor Zuid-Holland en Zeeland: W. Koole, Den Haag, Idem voor Noord-Brabant en Limburg: vacature. Belangstellenden graag melden bij GN-voorzitter. Eindredacteur: Herman Slagt Bijdragenden: alle lokale Gilden Basisontwerp: H2R Vormgeving & Communicatie, Deventer 7

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015

Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 Foto s De Heuveltjes fietstocht juni 2015 foto s schilderijen expositie mei 2015 Foto s fietstocht De Maasdorpen mei 2015 «1 van 2» Persbericht: Gilde zoekt cursusleiders Computer en Fotografie Hebt u

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2013 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE

VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE VACATURE CURSUSLEIDER (M/V) FILOSOFIE Praten over Socrates, De Montaigne, Russell, Nietzsche over angst, wat het betekent een goed mens te zijn, het lot of eenzaamheid. Geen alledaagse gesprekken, zou

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Cursussen Utrecht en haar historie

Cursussen Utrecht en haar historie Cursussen 2018 Utrecht en haar historie Wat een stad is Utrecht! Zoveel historie, zoveel nog te zien, en ik ben er al die jaren langs gefietst zonder het te weten. Voor u ligt de eerste folder met cursussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015

NIEUWSBRIEF. Bestuur! SamenSpraak. Kantoor. Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Stichting Gilde Alkmaar Augustus 2015 Kantoor Een belangrijke functie binnen Gilde Alkmaar heeft het kantoor. Als een spin in het web ondersteunt dat de activiteiten van Gilde Alkmaar. Lijkt

Nadere informatie

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud)

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) 30 JANUARI Schinveld en omgeving 27 februari Stein en omgeving 27 maart De Voerstreek 24 april Bloesemtocht omgeving Vroenhoven 29 mei Fietstocht

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Een kijkje binnen het Maatjesproject! Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Een kijkje binnen het Maatjesproject! Enthousiaste vrijwilligers gezocht! Een kijkje binnen het Maatjesproject! 'Samen sta je sterk' Inhoud -Inleiding, Colofon. -Oproep nieuwe vrijwilligers... -De ervaring spreekt... -Kennismaking Nieuwe Directeur... -Steunpunt Zelfhulp presenteert

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Computercursussen voor Senioren

Computercursussen voor Senioren Computercursussen voor Senioren WWW.LUUKSKE.NL Gemeenschapshuis t Luukske & KBO Wellerlooi Gemeenschapshuis t Luukske presenteert in samenwerking met de KBO Wellerlooi met trots haar programma Computercursussen

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

R A D I U S. w e l z i j n. Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers

R A D I U S. w e l z i j n. Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers R A D I U S w e l z i j n Vergoedingen en a en es voor vrijwilligers VERGOEDINGEN EN ATTENTIES VOOR VRIJWILLIGERS 1 Naast de brochure Vergoedingen en attenties voor vrijwilligers, waarin de binnen de

Nadere informatie

Welkom bij SeniorWeb!

Welkom bij SeniorWeb! Welkom bij SeniorWeb! Over SeniorWeb SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 150.000 leden, ruim 400 cursuslocaties en 3.000 vrijwilligers. SeniorWeb is sinds 1996 actief

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.

24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining. 24 november 2015 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik Supereffectief werken volgens de nieuwste digitale technieken! www.infotraining.nl Digitaal werken geeft je vleugels! De digitale informatiestroom speelt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje

fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje COLOFON FOTO WERKGROEP OMMOORD Opgericht: 5 februari 1974 Clubavond: Donderdag van 20.00 tot 22.30 uur Zaal open om 19.30 uur Contactgegevens: Joliottoren (nabij

Nadere informatie

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties.

Inleiding. Dit aanbod is tot stand gekomen naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, vragen en signalen vanuit vrijwilligers en organisaties. INHOUD Inleiding... 4 Basistraining: Nieuwe vrijwilligers... 5 Workshop: Vergaderen... 6 Workshop: Werving bestuursleden... 7 Informatiebijeenkomst: Vrijwilligerswerk... 8 Workshop: Groepsactiviteiten

Nadere informatie

GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan:

GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan: Van: GOUDA KAASSTAD [info=goudakaasstad.nl@cmail1.com] namens GOUDA KAASSTAD [info@goudakaasstad.nl] Verzonden: donderdag 26 maart 2015 18:59 Aan: Secretariaat Griffie Onderwerp: Gouda opent Nederlands

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

GOUDA - HOLLAND. Even voorstellen Diny Blom

GOUDA - HOLLAND. Even voorstellen Diny Blom Inspiraties STATION HOTEL PARKEREN BLOMATELIER GOUDA - HOLLAND Even voorstellen Diny Blom Blomatelier is gevestigd in het oudste straatje van historisch Gouda, op slechts enkele minuten van het prachtige

Nadere informatie

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers tel: /

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers   tel: / CONTACTINFORMATIE Heeft u of uw organisatie nog meer ideeën? Of wilt u zich aansluiten bij een (of meerdere) van de in deze nieuwbrief genoemde activiteiten? Laat dat dan s.v.p. snel weten aan de organisatie.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

NV Amman nieuwsbrief mei 2013

NV Amman nieuwsbrief mei 2013 Van de voorzitter Beste mensen, We zitten vlak voor Koninginnedag als ik dit stukje schrijf..en het wordt wel een heel speciaal feest dit jaar. Op dinsdag worden dan ook een groot aantal mensen verwacht

Nadere informatie

Bekijk de actuele vragen en reageer!

Bekijk de actuele vragen en reageer! Subscribe Share Past Issues Translate Haarlemmermeervoorelkaar doet je goed! Bekijk deze e-mail in je browser Beste Carline, Iets goeds doen voor iemand kan al met iets kleins. Van het aansluiten van een

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken. Inclusief uitkomsten ledenpeiling

Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken. Inclusief uitkomsten ledenpeiling Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Wendy de Vrede / Nienke Willems Maaike Toonen / Mark Deckers Januari 2016 Inclusief uitkomsten ledenpeiling Agenda 1. Feiten 2. Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Democratie verdient een feest

Democratie verdient een feest Democratie verdient een feest Prinsjesfestival viert het feest van de democratie. Met een boordevol programma omlijst dit meerdaagse festival Prinsjesdag. De activiteiten van dit feest werpen licht op

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken Beleidsplan En Beloningsbeleid Stichting Droogdok Jan Blanken 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In deze notitie wordt het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken ten behoeve van de zogenaamde

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Het programma 2016/2017

Het programma 2016/2017 Reis- en Cultuurclub Son en Breugel e.o. Het programma 2016/2017 R&C Club, nu het hele jaar actief. De R&C club heeft een tweetal programma s Winterprogramma. Van november tot en met februari. Maandelijks

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer Jaarverslag 2015 De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime

Nadere informatie

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s.

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s. NR 4 AUG 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Start nieuwe seizoen In t nummer 1 Start nieuwe seizoen 1 Open dagen 1 Verhuizing Leercentrum Franeker 2 LesOpMaat gaat door 2 Workshops 2 Evaluatie afgelopen seizoen

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Vrijwilligersbeleid Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 1 Inleiding Sinds enkele jaren zijn bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (hierna te noemen: de SWEK) vrijwilligers in diverse functies werkzaam.

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Terugblik: Stadswandeling door Haastrecht Terugblik Exposi e Die schöne Müllerin Architectuurroute Workshop Column schrijven Agenda 2015/2016 Samen met de Historische Vereniging Haastrecht organiseerde

Nadere informatie

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden

Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden 1 Stichting Vestingstad Heusden neemt u mee op reis door 7 Eeuwen Heusden Kennismaking 3 Doel 3 Hoe bereiken we dat 3 Wat is daar voor nodig 3 7 eeuwen Heusden 3 Het thema 4 Realiseren 4 Financiering 4

Nadere informatie

Externe MENS September 2015

Externe MENS September 2015 Subscribe Share Past Issues Translate Dit is de nieuwsbrief van MENS De Bilt. Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen of de foto's niet zien? Klik dan hier om hem via internet te openen. Externe MENS September

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER

VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER VRIJWILLIGERSBELEID en VRIJWILIGERSOVEREENKOMST STICHTING STOER September 2016 INLEIDING De stichting STOER (hierna te noemen: STOER) wil voor alle vrijwilligers van STOER het beleid voor het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Met vier workshops op weg naar succes!

Met vier workshops op weg naar succes! 1 Met vier workshops op weg naar succes! Aan dit voor u liggende werkboek wordt bij iedere workshop een aantal documenten toegevoegd. Deze documenten zijn instrumenten waarmee u de methode Meer Vrijwilligers

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Nog even en het jaar is weer voorbij. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en u op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Nieuwjaarsborrel De nieuwjaarsborrel

Nadere informatie

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief Draaiboek Clinics Talentontwikkeling voor elk niveau Persoonlijk Betrokken Innovatief 1. Filosofie / Visie In het logo van de (vanaf hier genoemd als RVA) komt kernachtig naar voren wat binnen de academie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart. Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015!

Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart. Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015! Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015! 1 Laat je rondleiden in Dongen en s Gravenmoer! In de gemeente Dongen kun je heerlijk wandelen. Zelf of onder

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie