GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GILDE NEDERLAND. Stralend weer maakte landelijke. Gildendag tot succes. Nieuw en anders! IN DEZE NIEUWSBRIEF BESTE LEZER..."

Transcriptie

1 GANS nummer 2 - Mei 2009 STICHTING GILDE NEDERLAND Stralend weer maakte landelijke Gildendag tot succes 15 april jl. namen vele vertegenwoordigers van Gilden uit Nederland deel aan de Landelijke Gildendag in Delft. Het was niet alleen het weer dat deze dag tot een succes maakte. Het team van Kees de Graaff liet bewonderenswaardige dingen zien en had bovendien een programma in elkaar gezet dat klonk als een Bourdon en dat is - als ik goed heb opgelet - de grootste uit 1570 daterende en negen duizend kilo zware klok van de Oude Kerk in deze stad. IN DEZE NIEUWSBRIEF Stralend weer maakte landelijke Gildendag tot succes Nieuw en anders! Gilde de Baronie Gezocht: penningmeester St. Gilde Nederland Voor elck wat wils Dat bieden de stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda. ANBI Gildegids Purmerend Capgemini traint vrijwilligers Coach4you De 5 B s e inschrijving als aanvrager Weet u de weg op het World Wide Web? Gilde Delft koestert zijn historische stad, die zoals burgemeester Verkerk terecht opmerkte zo nauw verbonden is met de Nederlandse Vervolg op pagina 2 BESTE LEZER... Nieuw en anders! Gilden vernieuwen zich, via projecten of informatiemateriaal. Met name in de wandelsector worden allerlei varianten op de traditionele stadsrondleidingen bedacht. Maar ook binnen SamenSpraak wordt met veel toewijding gezocht naar activiteiten die effectief zijn in het doel dat ze nastreven, maar waar over dan net weer een ander sausje wordt gegoten. Voor sommige dingen is GANS een prima platform ter bekendmaking en verspreiding, maar andere zaken (wervingsfilms, foldermateriaal e.d.) passen niet in dat bestek. De suggestie is gedaan om dit soort uitingen op de website onder te brengen. Terecht heeft webmaster Wim Adriaans gesteld dat je de website voor feitelijke informatie moet reserveren, en moet zoeken naar wegen hoe je die nieuwe uitingen op en andere manier moet presenteren. Naar die mogelijkheid gaan we dus op zoek. Tussentijds nog een paar stimulerende meldingen uit Gilde-land: na een aantal jaren afwezigheid is het Hobbygilde Horst weer van start gegaan en heeft zich aangesloten bij Gilde Nederland. Ook in de provincie Utrecht (vanouds de regio met de grootste Gilden-dichtheid) zijn de palen geslagen voor een tweetal nieuwe Gilden: in de gemeenten Ronde Venen en Utrechtse Heuvelrug. Een goed verschijnsel waarvan wij hopen dat het zich voortzet. Er wordt aan gewerkt! Wim van Oosten, voorzitter Gilde Nederland 1

2 Vervolg van de voorpagina identiteit. Door in de stad rond te lopen zie je hoe de stedelijke beschaving in ons land is ontstaan.. Hoe er gewoond wordt in Delft konden de deelnemers zien tijdens een wandeling door en rond het Agnetapark. In dit park staat het borstbeeld van J.C. van Marken ( ). Hij was oprichter en eigenaar van tal van bekende Delftse fabrieken waaronder de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek. Zijn vrouw Agneta, naar wie het park werd genoemd, deed veel aan wat nu maatschappelijk werk heet. Ook zij krijgt binnenkort een borstbeeld in dit park. Zij was ook de grondlegger van de Lindenhof, een gebouw voor recreatie, feesten en partijen, dat aan het begin van de vorige eeuw wereldwijd de aandacht trok en zij gaf ook voor de aanzet tot prachtige vormen van sociale woningbouw die in de eerste helft van de vorige eeuw verder gestalte kreeg door toedoen van de architect Gratema. Er was veel te zien en er bleek veel te vertellen over Delft. Onder andere dat er onderzoek plaats vindt naar de authenticiteit van de kogelgaten in de muur die herinneren aan de moord op Willem van Oranje. Met name door de enorme inzet en het enthousiasme van Tine de Boom kwamen de Gilde Stadswandelingen de afgelopen vijf jaar opnieuw tot leven. De samenwerking met professionele organisaties die mensen in de stad rondleiden is uitstekend. Professionele Delftse gidsen laten zich graag door Gildegidsen opleiden! Geen concurrentie, maar samenwerking. Een succes was ook de uiteenzetting van mevrouw M. van der Meers over de historie van de Paardenmarkt in een onlangs gerenoveerd gebouw ter plekke, waarin thans geestelijk gehandicapten wonen. Zij verzorgden de lunch voor deze Landelijke Gildendag. Tot slot gaf mevrouw R. Wien, gilde-gids, een korte uitleg over het ontstaan van de Oude Kerk en spraken achtereenvolgens Kees de Graaff namens Gilde Delft en Wim van Oosten namens Gilde Nederland enkele woorden ten afscheid en was er gelegenheid tot wat napraten. Daarbij werden ideeën voor de toekomst opgedaan en daar gaat het om. Volgend jaar naar Almere, een stad voor de toekomst. Wim Koole Gilde de Baronie is een van de oudste gilden in Nederland, gesticht in 1986, door en voor vrijwilligers, die hun kennis en kunde gratis willen delen. In Breda actief op 4 gebieden: bemiddeling in ambacht en hobby, inclusief demonstraties tijdens de winter-efteling rondleidingen in de stad en in de natuurgebieden, naast fietstochten in de wijde omtrek pc-oefenplaatsen, jong leert oud door scholieren, en pc aan huis voor gehandicapten conversatie in moderne talen en Nederlands voor nieuwe Nederlanders Alles bijeen ontmoeten onze vrijwilligers van Gilde de De penningmeester is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor financiële zaken. Hij moet een goed beheer voeren over verkregen gelden en verantwoording afleggen over het gebruik van de gelden. Daartoe moet voor elk landelijk project dat onder auspiciën van Gilde Nederland wordt uitgevoerd een aparte administratie worden bijgehouden. Hiertoe beschikt hij over een boekhoudprogramma. De penningmeester wordt bij alle projecten betrokken en zorgt voor een goede begroting die, samen met de projectbeschrijving, wordt ingediend bij een potentiële subsidiegever. Hij is ook betrokken bij het aantrekken van een projectleider en - als dit een beroepskracht is -, bij de bepaling van de honorering. Hij verzorgt het melden aan het salarisbureau en regelt eventuele verzekerings- en pensioenzaken. Baronie jaarlijks bijna stad- en landgenoten. Wij blijven denken over nieuwe of aangepaste programma s zoals dit jaar bijvoorbeeld een proef met conversatie Engels voor visueel gehandicapten. Binnenkort gaat een 11 minuten durende Gilde de Baronie promotiefilm in première, gemaakt door dochtervereniging Video Camera Club De Baronie, die vanaf begin juni ook op onze website vertoond zal worden. In deze GANS editie zetten onze stadsgidsen met hun rondleidingen graag de toon! Carel Stapel, voorzitter Gezocht: penningmeester St. Gilde Nederland Simon Hagestein heeft te kennen gegeven eind van dit jaar te stoppen als penningmeester van Gilde Nederland. We zoeken dus een nieuwe schatbewaarder. Onderstaand een profielschets waarvoor we kandidaten warm proberen te maken. De penningmeester zorgt ook voor de begroting waarop de bijdrage van de gilden wordt gebaseerd en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden. Tot zijn takenpakket behoort voorts de zorg voor de collectieve verzekeringen en de gilde-artikelen; de controle op de ontvangst van de bijdragen en verstuurde rekeningen en voor de betaling van ontvangen nota s. Voorts moet hij, rekening houdend met liquiditeitsvereisten, een zo goed mogelijke rente-opbrengst behalen. Kandidaten kunnen zich aanmelden (met toevoeging van een CV) bij het kantoor van Gilde Nederland. De verdere procedure zal verlopen met inschakeling van de Raad van Afgevaardigden, die de finale benoeming doet. 2

3 Voor elck wat wils Dat bieden de stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda. Breda stad met karakter. Breda Nassaustad. De 15 stadsgidsen van Gilde de Baronie Breda zetten zich met groot enthousiasme in om middels rondleidingen en powerpointpresentaties deze predikaten vorm en inhoud te geven voor zowel de eigen inwoners als voor binnen- en buitenlandse bezoekers van onze stad met zijn rijke historie. Gemiddeld nemen jaarlijks ca personen deel aan onze activiteiten. De stadswandelingen in de historische binnenstad en de rondleidingen in de majestueuze laatgotische Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk trekken veel geïnteresseerden. Wie niet opziet tegen een flinke klimpartij kan het middeleeuwse stadshart maar ook de wijde omgeving bewonderen vanaf de derde, 60-meter hoge, trans van de kerktoren. De Nassau-wandeling laat deelnemers de relatie tussen Breda en de Nassau- en Oranjedynastie ontdekken. Vanaf 1404 ontwikkelde Breda zich als hofstad. Het Kasteel van Breda de huidige Koninklijke Militaire Academie is het stamslot van de Nassaus en in de Grote Kerk bevinden zich de graftombes van de eerste Nassaus en de eerste Oranje- Nassau, Prins René van Chalon. Naast genoemde wandelingen heeft ons Gilde ook thematische rondleidingen ontwikkeld. Modern Breda schenkt aandacht aan hoogstandjes van moderne architectuur zoals bijvoorbeeld het internationaal geroemde en prestigieuze Chassé Park, een als campusmodel door gerenommeerde architecten ontwikkelde woonwijk. De Geveltjesroute daarentegen laat geïnteresseerden kennismaken met de enorme verscheidenheid aan historische bouwstijlen in het Bredase centrum. De Havenwandeling voert langs de in juni 2008 heropende middeleeuwse stadshaven en de beeldbepalende historische en moderne bebouwing. Speuren naar het verleden neemt de bezoekers mee naar soms lang vergeten maar niettemin historisch interessante plekjes in de oude binnenstad. Ook organiseeren wij rondleidingen in de oude dorpskernen van Ginneken en Princenhage. Naast al deze wandel-activiteiten bieden wij audio-visuele presentaties aan over de oude binnenstad, de geschiedenis van Breda, de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk en Het Huis Nassau & Breda. Kortom: voor elck wat wils. Welkom in de Parel van het Zuiden! Tekst: Sef Stroeken, coördinator Stadsgidsen 3

4 ANBI De strekking van het stukje in GANS van februari 2009 over de aftrek van niet-gedeclareerde vrijwilligersvergoedingen was niet geheel correct. Aan de Nieuwsbrief Gilde Contact van Gilde Deventer ontlenen we de volgende aanvulling. Aftrek vrijwilligersvergoeding als gift (IB 2008) De inspecteur van belastingen heeft ons in zijn brief van 16 maart laten weten dat hij, mede op grond van de hem bekende informatie, tot de volgende conclusie is gekomen. Er is géén sprake van een gift voor de inkomstenbelasting wanneer er door de vrijwilliger van de vrijwilligersvergoeding wordt afgezien. Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk; 2. er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding; 3. de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet de bedoeling hebben de vergoeding uit te betalen (ons Gilde is ANBI-erkend); 4. de ANBI moet beschikken over middelen om de vergoeding uit te kunnen betalen; 5. vrijwilligers moeten volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te beschikken. Het is bij de inspectie bekend dat in de statuten van de stichting niet de bedoeling is opgenomen om vrijwilligersvergoedingen uit te betalen. In het algemeen is het wel zo, dat niet gedeclareerde kosten en kilometervergoedingen voor auto s wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Uiteraard moeten ze dan wel voldoen aan de normen die hiervoor staan (meer dan 60,- en meer dan 1% van het inkomen etc.) Gildegids Purmerend Op 20 maart werd in Purmerend het startsein gegeven voor het nieuwe programma van wekelijkse stadswandelingen. Ter gelegenheid daarvan werd ook de GildeGids Purmerend gepresenteerd, het vijfde deel in de reeks. De feestelijke bijeenkomst vond onder grote belangstelling plaats in het oude stadhuis van Purmerend. Wandelcoördinator Hennie Ebbing trad namens het Gilde Purmerend op als gastvrouw en vertelde in haar inleiding wat over de totstandkoming van de gids. Ze bedankte de personen die daarbij een rol hadden gespeeld, met name schrijver Ber de Lange en Tineke Abercrombie, voorzitter van de vereniging Historisch Purmerend, die zelf ook nog het woord voerde. Het eerste exemplar van de GildeGids Purmerend werd in ontvangst genomen door Mona Keijzer, Purmerend s wethouder van cultuur, die er in haar bevlogen dankwoord blijk van gaf de activiteiten van het Gilde een warm hart toe te dragen. Ber de Lange zorgde nog voor een verrassing door het Purmerends Museum een aantal objecten uit zijn collectie te schenken die door directeur Saskia van den Berg in dank werden aangenomen. Na afloop van de bijeenkomst werd tijdens de uitstekend verzorgde borrel nog lange tijd nagepraat. Uitgever Dicky Wijngaarden vertelde dat inmiddels het startsein is gegeven voor de GildeGids Joure die zal verschijnen op 1 juli. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over een GildeGids Almere, niet alleen een verrassende keus, maar extra leuk in het licht van het feit dat daar in het voorjaar van 2010 de jaarlijkse wandeldag zal worden gehouden. Jos Oolbering 4

5 Capgemini traint vrijwilligers Coach4you Capgemini traint vanaf 1 april 150 vrijwilligers van Coach4you zodat deze gemakkelijker en met nog meer plezier kunnen werken. Via haar Academy en Design Centers stelt het bedrijf, in het licht van maatschappelijk betrokken ondernemen, kennis, kunde en faciliteiten ter beschikking in de vorm van coachtrainingen en een speciale workshop voor lokale projectteams. Op 1 april kwamen 40 teamleden van 14 bestaande en 2 nog op te starten projecten bij elkaar in één van de mooie Design Centers van Capgemini in Utrecht. Doelstelling was om elkaar te inspireren door kennisdeling om de lokale projecten nog verder te ontwikkelen. Het was prachtig om te zien hoeveel tijd en passie deze vrijwilligers in hun projecten investeren waarin het belang van het kind zo centraal staat! De ervaring die binnen de verschillende projectteams zit is enorm. Via diverse opdrachten is er intensief met elkaar gewerkt en zijn veel praktische tips en ideeën uitgewisseld. Na afloop voelden de deelnemers zich nog meer bezield en betrokken bij Coach4you. Dit vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen digitaal platform/ forum waarin gemakkelijk kennis en documenten met elkaar kan worden uitgewisseld. Coachen in Coach4you Context Vanaf 15 april worden in 5 sessies van 5 dagdelen ongeveer 100 vrijwillige coaches getraind in Coachen in Coach4you context. De training is door Capgemini Academy in samenwerking met een zestal ervaren coaches en projectcoördinatoren van Coach4you ontwikkeld. Beginnende coaches die vanuit de context van hun levenservaring al over coachvaardigheden beschikken, werken in deze training aan de Coach4You context : het coachen van een pupil in de eigen huiselijke omgeving. Welke kenmerken kent deze vorm van coaching? Welke thema s en problematieken komen zo aan de orde? Wat is de rol van de coach hierin en hoe staat deze hier tegenover? De training heeft een hoog kennisdeelen doe- karakter. Naast een trainer van Capgemini Academy is er ook een ervarings-deskundige coach van Coach4You aanwezig. Katja van Breugen 5

6 De 5 B s * Er wordt bij het werven van en werken met vrijwilligers wel gesproken over de 5 B s. De B s geven aan waar je bij het werken met vrijwilligers vooral aandacht aan moet besteden: - Binnenhalen - Begeleiden - Belonen - Behouden - Beëindigen Hieronder worden de B s in het kort belicht en zien we dat alle B s even belangrijk zijn want als één ervan verwaarloosd wordt zal dat meteen gevolgen hebben voor de andere B s Binnenhalen Bij het werven van nieuwe vrijwilligers spelen vraag en aanbod een belangrijke rol. Het werven wordt gezien als het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar. Indien dat niet goed gebeurt is de kans op teleurstellingen groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd waarschijnlijk weer uit. Begeleiden Om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te kunnen laten voelen in een organisatie worden deze geïntroduceerd en begeleid. De vrijwilligerscoördinator is voor een nieuwe vrijwilliger een belangrijke steun bij het vinden van de weg in de organisatie en de nieuwe functie. Na de introductie is de rol van de vrijwilligerscoördinator en ook van medevrijwilligers erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe vrijwilliger de functie leuk vindt, maar ook leuk blijft vinden! Belonen (waarderen) Belonen/waarderen is veel meer op een persoonlijke manier duidelijk maken dat de inzet van de vrijwilliger wordt gewaardeerd en dat niet (alleen) met geld. Vrijwilligers vragen dikwijls geen, of slechts een gedeeltelijke vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Belonen is meer dan het bekende schouderklopje. De wijze van waarderen heeft vooral ook te maken met de motieven waarom iemand vrijwilliger wordt. Behouden Het is van belang dat de vrijwilliger het werk leuk vindt en ook blijft vinden. Het is van belang dat de organisatie probeert goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft onder haar vrijwilligers. Beëindigen Als iemand wil stoppen is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een bedankgesprek met de stoppende vrijwilliger is een prima en noodzakelijk aandachtspunt. Uiteraard is hiermee niet het laatste woord gezegd over vrijwilligersbeleid, verre van dat. Wie nog meer wil weten over het betrekken van senioren bij vrijwilligerswerk verwijzen we graag naar de zojuist verschenen brochure Zilver. Dit is een publicatie van het adviesbureau PJ Partners te Rotterdam. Het claimt 1001 Tips te geven voor het betrekken van senioren bij vrijwilligerswerk. Dat aantal is lichtelijk overdreven, maar het (gratis) boekje is beslist de moeite van het doornemen waard. PJ Partners is te bereiken onder tel.nr of per * Ontleend aan de website van de Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) e inschrijving als aanvrager Gilde Westelijke Mijnstreek is Rijk aan Kennis en Ervaring die, zoals bekend belangeloos ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenschap. Woensdag 25 maart hebben wij mevrouw Bomhof als e aanvrager in het zonnetje gezet. Wethouder Berry van Rijswijk heeft namens het Gilde een bloemetje en een cadeaubon overhandigd. Jos Geraerts Voor individueel advies (probleem met computer, snoeien van planten of het instellen van videoapparatuur) kan men een beroep doen op het Gilde. Ook projectmatig zijn wij actief zoals: computerproject, schilderen, bloemschikken, talen (Frans, Engels, Spaans, Duits en Nederlands) en wandel- en fietstochten onder begeleiding. Mensen die aan bovengenoemde activiteiten deelnemen noemen wij aanvragers. 6

7 Weet u de weg op het World Wide Web? De Belastingdienst stimuleert de elektronische aangifte met DigiD, en winkelen en bankieren via internet worden steeds populairder. Daarbij worden de contacten met de (klein) kinderen steeds vaker onderhouden via en het sturen van digitale foto s. Kortom het leven zonder internet wordt steeds moeilijker. Daarom willen wij graag SeniorWeb onder uw aandacht brengen. Een organisatie die de afgelopen jaren duizenden senioren wegwijs heeft gemaakt in de wereld van computers. Want al die digi-ontwikkelingen zijn wel leuk, maar je moet wel weten hoe het werkt. SeniorWeb biedt cursussen om u wegwijs te maken en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in begrijpbare taal. Wat doet SeniorWeb? SeniorWeb leert u optimaal te profiteren van de vele voordelen van internet. Via workshops, tips en artikelen op de website (www. seniorweb.nl) en in tijdschrift Enter leert u meer over onderwerpen zoals digitale fotografie, , spelletjes en de beveiliging van uw computer, maar ook tekstverwerken, Windows en downloaden van gratis software. SeniorWeb is er ook om u te helpen, want er kan soms iets misgaan. Een deskundig team van vrijwilligers staat klaar voor computerhulp. U krijgt snel advies via de website of hulp aan huis. SeniorWeb biedt begrijpelijke en betaalbare computeren internetcursussen en workshops in de regio. Vele honderden senioren vrijwilligers delen hun kennis en zijn de drijvende kracht achter de cursussen. Oproep Voor de Raad van Afgevaardigden wordt gezocht naar een Notulist/secretaris (m/v) De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van het takenpakket: twee maal per jaar notuleren van de vergaderingen van de RvA; laten circuleren van dit verslag via het kantoor van Gilde Nederland; in overleg met de voorzitter van de RvA opstellen en doen toezenden van de agenda voor de vergaderingen van de RvA; bijhouden van het (digitale) adressenbestand van de leden van de RvA. Kandidaten gelieven zich te melden bij Gilde Nederland, graag voor 1 juli a.s. Voor aanvullende informatie: Wim van Oosten, tel , of Ed Silvertant, tel N.B. De vergaderingen van de RvA worden doorgaans op een centrale plek in het land gehouden, goed bereikbaar per OV. Reiskosten op basis van NS 2e klas en andere noodzakelijke uitgaven worden vergoed. COLOFON Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een uitgave van Gilde Nederland Postbus 222, 3500 AE Utrecht Telefoon: Hoofdredacteur a.i.: Wim van Oosten Telefoon: Lid worden? Wilt u een cursus volgen, meer computerhulp ontvangen of op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Dan kunt u informatie aanvragen of lid worden van SeniorWeb (24 euro per jaar). Bel met voor een gratis kennismakingspakket inclusief een lijst van cursuslocaties of kijk direct op voor een speciale aanbieding (met als welkomstgeschenk een computerboek). Correspondent voor Noord- Holland, Flevoland en Utrecht: G. J. van Lonkhuyzen, Hilversum, Idem voor Zuid-Holland en Zeeland: W. Koole, Den Haag, Idem voor Noord-Brabant en Limburg: vacature. Belangstellenden graag melden bij GN-voorzitter. Eindredacteur: Herman Slagt Bijdragenden: alle lokale Gilden Basisontwerp: H2R Vormgeving & Communicatie, Deventer 7

Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november

Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014 in Oss op 6 november GANS nummer 2-3 - september 2014 Stichting Gilde Nederland Jubilerend Gilde schenkt Amersfoort plaquette IN DEZE NIEUWSBRIEF 1 Jubileren Gilde schenkt Amersfoort plaquette 2 Wandelcoördinatorendag 2014

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps COLOFON Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar Tekst Petra Mandos Illustraties Marc Camps Met dank aan Johan Couwenberg, Miek van Dongen (Zet Brabant), Ans Gijsbers, Ronald

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com

Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Nieuwsbrief Beursvloer Oldenzaal 11 september 2014 www.beursvloeroldenzaal.com Ontmoeting tussen twee Werelden Beste ondernemers en vrijwilligers, Bedrijven en instellingen in Oldenzaal dragen bij aan

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie