September 2003 OmniHisNieuws September

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2003 OmniHisNieuws September 2003 1"

Transcriptie

1 September 2003 OmniHisNieuws September

2 Colofon is de gebruikersvereniging van OmniHis die het programma OmniHis ondersteunt. Zij stimuleert informatisering en automatisering van de huisarts. Zo wil zij een bijdrage leveren aan de verbetering van de huisartsgeneeskunde. bevat informatie over het programma OmniHis, de vereniging OmniHis, de coöperatie OmniHis, het bedrijf Kalis BV, automatisering in de huisartsenpraktijk en in de gezondheidszorg in het algemeen. OmniHisNieuws verschijnt 4 keer per jaar. Kopij Kopij dient uiterlijk op 22 februari, 22 mei, 22 augustus en 22 november bij de redactie te worden aangeleverd via Artikelen kunnen ingekort worden in overleg met de auteur. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur. Artikelen mogen worden overgenomen en/of vermenigvuldigd na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Redactie Klaas Iest en Wim Brunninkhuis. Wim verzorgt de inhoud: Klaas de lay-out. Adres achterzijde. Verzoeken tot het plaatsen van advertenties kunnen bij de penningmeester van de vereniging OmniHis worden ingediend. OmniHis BV is de leverancier van het Huisartsen Informatie Systeem Omni- His. Secretariaat: Van Voordenpark KP Zaltbommel tel: fax: Web: Helpdesk OmniHis (0900-OMNIHIS) Medewerkers: Gijs Andrea, directeur Ronald van Zelst, account manager Marion Kuipers, office manager Kees Swagerman, coördinator product management Dick Kalis, medewerker product management Diks Nijenhuis, medewerker product management Jacqueline Lankhorst,coördinator client management Joke Neve, coördinator client management Afra Benjamins, medewerker client management Hein Kraanen, medewerker client management Dymph Melchers, medewerker client management Jildou Schaper, medewerker client management Denise Blauw, medewerker client management Annelies Zuid, medewerker client management Bestuur: voorzitter: secretaris: penningmeester: lid: lid: secretariaat: correspondentieadres: secretariaat: t.a.v. Lida Ligthart Postbus AA Alkmaar tel: fax: Constant Mostart Willy Sandelowsky- van Maarseveen Hans Aarts Jan Kranenburg Casper Tombrock Lida Ligthart Huisartsen Gebruikerscoöperatie OmniHis B.A. gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nr Is de coöperatie van OmniHisgebruikers, die eigenaar is van OmniHis en OmniHis BV. Secretariaat: Postbus AH Zaltbommel bestuur: voorzitter: secretaris: penningmeester: lid: lid: Luc van der Wal Ben Pater Dick Winterkorn Marjon Tombrock-Scheffer Othon Eijsbouts Voorblad G5 computer met duo-processor op 2 GigaHerz: de snelste PC op de markt (zegt Apple). Ik werk op een imac G3-processor van 700 mherz en heb eigenlijk nauwelijks wachttijden. Terwijl ik vroeger echt klaagde over de responstijden! Maar na een 2 uur durende video-presentatie over de nieuwe G5 (http://www.apple.com/quicktime/qtv/wwdc03/) en vooral over het komende Mac Os X Panther ben ik helemaal om. Zodra het allernieuwste systeem er is komt hier een supersnelle PowerMac met een inch TFT scherm te staan. Mits ik ergens een supersnelle documentscanner kan vinden die op de Mac aangesloten kan worden. Zo n apparaat wat 20 pagina s per minuut scant bedoel ik. Klaas Iest 2

3 OmniHis Nieuws uit de BV Time flies when you are having fun. Ik kan u verzekeren dat voor de medewerkers binnen OmniHis BV de tijd inderdaad vliegt! Daaruit mag je rustig concluderen dat we plezier hebben in wat we aan het doen zijn. En dat is nogal wat. Van de voorzitter De zomervakantie is voor de meesten al weer achter de rug en voordat je het weet zijn we met de griepmodule bezig. De zomertijd is altijd een beetje komkommertijd voor het bestuur dus veel valt er niet te melden. Onlangs heeft u van onze nieuwe directeur Gijs Andrea een schrijven gehad. In zijn brief refereerde hij aan de gebruikersmiddag van 14 juni, die aansluitend aan de algemene ledenvergaderingen van eerst de coöperatie en later de gebruikersvereniging werd gehouden. De opkomst bij de vergaderingen was, in vergelijking met voorafgaande jaren in juni, opvallend groot. Dat geeft aan dat er waarschijnlijk wel een behoefte bestaat aan dit soort middagen en we zullen als bestuur gaan kijken hoe we dit vaker kunnen gaan organiseren. Het zou zowel landelijk maar ook regionaal kunnen, afhankelijk waar de behoefte ligt. Dat de middag een succes was schreef Gijs al en daar heb ik weinig aan toe te voegen. Maar ik kan het niet laten om toch te melden dat Jacqueline, Dick en Gijs er alles aan gedaan hebben om deze middag te laten slagen en dat is ze volledig gelukt, waarvoor nogmaals onze dank. We waren opnieuw onder de indruk van de presentatie van OmniHis onder Studio door Dick. Er zitten veel vernieuwingen in, te veel om op te noemen en veel wensen die eerder bij de programma commissie waren ingediend zijn straks ingewilligd. Zoals ik al eerder schreef kan ik nauwelijks wachten om over te stappen. In de nieuwe versie zal geen boekhoudmodule meer zitten. OmniHis bv heeft contact gezocht met het bedrijf dat het boekhoudpakket Informer (wat ook onder Omnis werkt) levert en er zal een koppeling met OmniHis gemaakt worden. De leden die nu de boekhoudmodule gebruiken zullen een korting krijgen bij het nieuwe pakket. Gijs spreekt in zijn brief abusievelijk over gebruikers van de financiële module (maar dat zijn we bijna allemaal) maar ik denk dat hij de boekhoudmodule bedoelde. Ook hiermee gaat denk ik een wens van velen in vervulling. Landelijk gezien doet OmniHis het uitstekend. Er zijn in verschillende districten grootschalige i.c.t. projecten gestart waarbij men bij voorkeur naar 1 His wil en OmniHis doet in de selecties overal mee. Zo is in Amsterdam een beslissing genomen om terug te gaan naar 2 Hissen, Microhis en OmniHis, die dan beiden op een centrale server aangeboden gaan worden. Het advies aan gebruikers van de overige Hissen in Amsterdam is om over te stappen naar OmniHis. Elders is OmniHis gekozen als het enige His. Het geeft een goed gevoel dat niet alleen wij OmniHis het mooiste his vinden maar blijkbaar ook anderen. Constant Mostart De ontwikkeling van OmniHis Studio is in een afrondend stadium. In september komt zoals gepland de zogenaamde Beta-versie gereed, zodat de eerste groep testers ermee aan de slag kan in een werkelijke praktijksituatie. De laatste ontwikkelpuntjes worden op dit moment nog op de i gezet en dan kan de Grote Overgang in gang gezet worden, naar verwachting vanaf november. Zoals in de mailing al aangekondigd, zullen we de details van de uitrol in een separaat schrijven met u doornemen. De belangstelling voor OmniHis is op dit moment erg groot. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn wij inmiddels betrokken in 4 regionale projecten. De besluitvorming is niet altijd even snel, maar stap voor stap komen we in elk van de regio s iedere dag een stuk dichter bij ons doel, namelijk het aansluiten van grote aantallen praktijken op OmniHis Centraal Station, kortweg OmniHis CS. In Zwolle en Amsterdam is de selectie van een service provider in volle gang, we verwachten daar in het vierde kwartaal van dit jaar de eerste praktijken over te zetten. In Kennemerland en Regio Midden Holland wordt gewerkt aan de voorwaarden voor een af te sluiten raamovereenkomst, waarmee de weg vrij gemaakt wordt voor het inrichten van een facilitaire organisatie, een belangrijke voorwaarde voor het maken van concrete afspraken over de implementatie van OmniHis CS. En plotseling doet zich dan weer een nieuwe kans voor: Elias wordt uit de markt genomen! Het einde laat natuurlijk nog wel even op zich wachten (2007!), maar toch, er is al van verschillende kanten belangstellend geïnformeerd naar de mogelijkheden om over te stappen op OmniHis. We kunnen geen voorspelling geven om hoeveel nieuwe klanten het zal gaan, maar we verwachten uit die hoek een grote toeloop. En daar zijn we helemaal klaar voor. Intussen professionaliseert de BV gestaag verder. We hebben in samenwerking met de gebruikersvereniging en de coöperatie nieuwe programmatuur aangeschaft voor de ondersteuning van onze marketing. Het primaire doel is een nog betere dienstverlening op te zetten voor de huidige klanten-, leden- en coöperantenkring. Daarnaast zijn we met een dergelijk hulpmiddel, Customer Relationship Marketing, in staat om leads en prospects beter te herkennen en te volgen en ze efficiënt en effectief te promoveren tot klant. Tja, en ook de taal past zich daarbij kennelijk aan Op 3 september zal het management team zich bezighouden met alweer een nieuw jaar. We gaan dan de plannen voor 2004 op een rijtje zetten, die zich voornamelijk zullen richten op het uitbreiden van de functionaliteit van OmniHis en het uitbreiden van de klantenkring. Het is goed om jezelf doelen te stellen, zodat de kansen die zich voordoen daad- OmniHisNieuws September

4 werkelijk in resultaat kunnen worden omgezet. Wij zien die toekomst met vertrouwen tegemoet. Gijs Andrea, Directeur Ledenvergadering AHV Lou Braaksma schreef op de discussielijst over de ledenvergadering van 18 juni 2003 van de AHV. De besluiten: 1. de vereniging gaat verder met Versatel als preferente netwerkleverancier. 2. de vereniging gaat verder met de inrichting (opzet) van een omgeving waarin huisartsen zowel met OmniHis als MicroHis via een centrale server gaat werken. 3. Het advies is aan huisartsen die nog niet op één van deze beide HISsen werken over te stappen naar OMNIHIS. 4. Mits: de vereniging bevredigende afspraken maakt met de HIS-leveranciers over de onderlinge communicatie, d.w.z. dat als een patiënt overgaat van een OmniHis-praktijk naar een MicroHis-praktijk (of v.v.) dit elektronisch en probleemloos verloopt. Op deze basis zal de AHV de komende maanden verder spreken met de leveranciers en zal onder de Amsterdamse huisartsen een inventarisatie plaatsvinden wie op welke termijn en onder welke voorwaarden bovenstaande opzet gaat werken. N.a.v. een reactie van Micha de Vries reageert Lou: Een ledenvergadering van een DHV kan en wil de leden niets verplichten. Men kan een aanbieding doen, die aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk leden. Of men op een centrale server wil gaan werken, hangt af van hoe aantrekkelijk het aanbod wordt. Systeembeheer de deur uit heeft een prijskaartje. Voorgerekend werd, dat het centrale server model: 5. ± 50 uur per jaar aan systeembeheer bespaart 6. de zorgen (stress) voor backup, updating, upgrading wegneemt 7. mogelijkheden heeft voor (m.n. communicatie-) ontwikkelingen in de toekomst tegen een meerprijs van ± 2250 Euro per jaar. Omgekeerd kun je zeggen dat je 2250 per jaar kunt besparen door je systeem lokaal te houden en dat je dan met systeembeheer 45 per uur verdient. OmniHis wordt als aantrekkelijkere gezien dan MicroHis en wordt daarom aanbevolen aan mensen, die van Arcos of Elias willen overstappen. De ledenvergadering concludeerde dat de verschillen tussen OmniHis en MicroHis niet groot genoeg zijn om MicroHissers aan te raden naar OmniHis over te stappen. MicroHis scoort goed in de extra mogelijkheden, die het programma biedt. Overstappen van OmniHis betekent voor MicroHissers verlies van deze extra mogelijkheden (=pijn). OmniHis scoort beter in gebruiksvriendelijkheid en in de agendafunctie. OmniHissers naar MicroHis overzetten betekent o.m. dat de agenda verloren gaat (= ook pijn). Aanvankelijk was er een vrij groot prijsverschil t.n.v. MicroHis. Onderhandelingen met Torex hebben dat verschil tot een zeer gering verschil teruggebracht. Ik weet niet of daarna nog met OmniHis geprobeerd is de prijs omlaag te brengen. In Amsterdam zijn ± 200 MicroHis- gebruikers, ± 70 OmniHissers en ± 130 gebruikers van een ander His (meestal Arcos en Elias). Verder zijn er nog een aantal niet geautomatiseerden,. Wat betreft punt 4: Onze eigen Constant was natuurlijk ook in de vergadering en hij heeft er een hard hoofd in dat naadloze uitwisseling d.m.v. een MEDOVD- bericht tussen OmniHis en MicroHis op korte termijn gerealiseerd wordt. Beiden hebben MEDOVD, maar kunnen nog alleen onderling uitwisselen. Het is meer dan schandalig dat het naar elkaar toe maar steeds niet lukt. Oplossing: eigenlijk zouden 2 programmeurs (1 van MicroHis en 1 van OmniHis) samen in een klein kamertje op water en brood gezet moeten worden. Tralies voor de ramen en een groot slot op de deur. En dan mogen ze er pas uit als ze de communicatie naadloos voor elkaar hebben. Dubbele literatuur De broncodes in de literatuur zijn aangepast en daarom kan het voorkomen dat sommige literatuurstukken meerdere keren in het bestand voorkomen. Hoe te verhelpen? Jacqueline Lankhorst schreef op de discusssielijst: 1. Maak eerst een backup en bewaar deze een tijdje; mocht er iets foutgegaan zijn dan kan gewiste literatuur weer worden overgezet naar het huidige bestand. 2. Ga via Patiënt-administratie naar het onderdeel Literatuur 3. Klik op de knop [afvoer] en klik op [YES] op de vraag of er gewist moet worden. 4. Klik vervolgens op [NO] om aan te geven dat er meerdere stukken gewist moeten worden. 5. Het scherm Search Formats verschijnt. Keuze is al geselecteerd. Klik nu op de knop [Modify]. 6. Maak evt. dit scherm leeg met het commando Clear Format onder het menu Modify in de bovenbalk. 7. Klik op de eerste regel en vul het onderste gedeelte van het scherm als volgt in: aanklikken: comparison comparison field invullen: LIT_BRONCODE aanklikken: begins with comparison value invullen: MH-1 8. Tweede regel: aanklikken comparison comparison field invullen: LIT_BRONCODE 4

5 aanklikken: begins with comparisonvalue invullen: 0- (< --- het cijfer nul) 9. Derde regel: aanklikken: comparison comparison field invullen: LIT_BRONCODE aanklikken: begins with comparison value invullen: NHG-B 10. Vierde regel: aanklikken: comparison comparison field invullen: LIT_BRONCOODE aanklikken: begins with comparison vallue invullen: MH-M 11. Vervolgens in het sluitvakje klikken en het wissen zal beginnen. Tip: wanneer bij punt 8 eerst op de eerste regel wordt geklikt en commando Copy wordt gegeven kan o de tweede regel met commando Paste deze regel worden gezet. In dat geval hoeft alleen telkens de comparsion value aangepast te worden. Eerste gebruikersdag voor OMNIHIS Na de leden vergadering was er een eerste gebruikersdag, in het Mercure Hotel in Bunnik. Er was een programma gemaakt om met elkaar en voor elkaar het gebruik van ons OmniHis eens onder de loupe te nemen. Het zaaltje was overvol, en toen er ook nog een club uit Winschoten arriveerde moesten er stoelen worden bijgehaald. Er heerste een blijmoedige stemming. Ondanks het goede weer waren er ruim 60 personen, sommige die-hards die er altijd wel zijn als er iets georganiseerd word, een aantal gewone gebruikers en een aantal assistentes. Mijn vrouw was ook mee, zodat we aansluitend onze dochter in Utrecht konden opzoeken. Zij heeft zich niet verveeld! Allereerst trad Gijs Adrea op, de nieuwe directeur van OmniHis BV. Dat had ie vaker gedaan, hij praat gemakkelijk en hij verwonderde zich volgens mij over de belangstelling en het enthousiasme. Tijdens zijn voordracht over het nieuwe boekhoudprogramma vertelde hij ook iets over zich zelf. Al lang werkzaam in de IT, kwam je toch zelden een enthousiaste club tegen, meestal was het een en al gekanker liet hij zich ontvallen. Dat nieuwe programma informer, bestaat gewoon al en het is een boekhoudprogramma wat onder Omnis 7 draait en straks (nu ook al) onder Omnis Studio. Het software bedrijf dat Informer maakt, zorgt voor een gate een soort van koppeling waarmee het uitboeken slechts éénmaal hoeft te gebeuren òf in OmniHis òf in Informer, zoals het oude grootboek ook werkte. De helpdesk zorg ook voor ondersteuning voor Informer (dat was voorheen bij grootboek overigens niet het geval). Naar ik begreep is het niet iets wat je koopt maar eerder iets waarop je jaarlijks een licentie moet betalen. Als ik het goed onthouden heb ging het om 200,- per jaar. Nu weet ik niks van boekhouding, maar het kwam er zo n beetje op neer dat het programma Informer zoveel werk uit de handen haalde van uw accountant, dat je die zowat niet meer nodig had. Kort daarvoor vertelde Gijs nog iets over het nieuwe besturing systeem van Apple MacOS X, ofwel Jaguar. Ik weet eigenlijk niks van Apple biechtte hij op, maar MacOS X is net als Windows, ik kan er zo mee werken, en wat me wel verwonderde dat er gewoon gebeurt wat je wil, en je niet steeds tijd zit te verdoen door vastlopers, herstarten en uitzoeken waarom dingen het niet doen. De manier waarop hij het bracht maakte hem tot een gewone gebruiker die eigenlijk net als de meeste van ons niks van computers begrijpt. Dat gaf hem wel een image als iemand die dichtbij de gewone gebruiker staat, en daarvoor wil opkomen. Net op tijd kwam Dick Kalis binnen, die was ingevlogen uit Frankrijk. Dick maakte een entree die erg easy overkwam. Gekleed in een zwart T shirt en zwarte jeans, maakte zijn grijze haardos nog flamboyanter. Silver Dick wordt hij ook wel genoemd. Voor de eerste keer zag ik dat Dick op zijn laptop nu ook onder systeem MacOS X draaide, voordien werden vragen daarover altijd beantwoordt met daar weet ik niks van, en werkte hij gewoon onder MacOS 8. Doorspekt met vele grappen en erg veel interactie met de zaal, presenteerde Dick de nieuwe OmniHis die straks onder Omnis Studio zal draaien en dan in een klap geschikt is voor Windows XP, Linux, en Apple MacOS X (en ook onder MacOS 9, maakt u zich geen zorgen) Het nieuwe programma lijkt sprekend op het ons bekende, maar als ik het verhaal goed beluisterde heeft hij het zowat helemaal herschreven. Er zitten een aantal veranderingen in, ten eerste heeft vrijwel ieder scherm tabladen, waarmee je binnen dat scherm handige dingen kunt doen, Het startscherm (info scherm) bevat een tabblad van vaste instellingen, over printerlades, soort recept indeling, hoeveel dagen terugkijken etc. Daarna liet hij een scherm zien met tabellen, opnieuw werd duidelijk hoe belangrijk het is dat indien er afspraken gemaakt worden dat iedereen zich daaraan moet houden, omdat er anders geen mogelijkheid bestaat om gegevens met elkaar uit te wisselen De tijdlijst zit voortaan achter Apple 8, en bestaat niet meer uit drie rijen maar veel meer, als je scherm groot genoeg is kun je wel 7 rijen tegelijk zien, ook zijn de vakken gemakkelijk in grootte te veranderen, waardoor het mogelijk bij een afspraak ook te noteren wat de reden van het consult is (controle wond, diabetes, uitstrijkje etc.) Een vraag die eerder tijdens de vergadering naar voren kwam hield verband met een opmerking van Kingma (inspectie). Ieder His moet een logfile hebben waarin wordt bijgehouden welke veranderingen wanneer en door wie in de patiënten gegevens zijn gebeurd. Op de vraag of dat er nu in zit was Dick s antwoord: nee, en of dat het er in het nieuwe OmniHis is zit, kwam een antwoord wat ik mij niet meer woordelijk herinner, maar met de strekking consider it done. Heerlijk zo n man die begrijpt wat huisartsen willen, en zonder gezeur, of gemaar meteen levert. OmniHisNieuws September

6 Na Dick was het de beurt aan Jaqueline. Zoals altijd staat zij met beide benen op de grond, en waarschuwt ze voor onverstandige stappen. Het gebruik van MacOS X in combinatie met MacOS 9 kan lijden tot onherstelbare schade aan uw bestand, doe het niet! Aan de hand van vragen uit het publiek liet Jacqueline stukken uit het programma zien. Interessant was de vraag van een mevrouw uit het hoge noorden: ik wil een blanco recept, wel de naam van de patiënte er op, maar verder gewoon blank zodat ik er met een pen iets op kan schrijven, te variëren van een ingewikkeld magistraal recept tot een boodschap of mededeling. De oplossing zit in het medicatie scherm, waar je een medicament aanmaakt wat louter uit punten bestaat en als een recept blanco recept wordt opgeslagen. Vragen over veranderen van particulier naar ziekenfonds is ook weer eens uitgebreid aan de orde gekomen, ik ben blij dat onze doktersassistentes dat allemaal goed onder de knie hebben, want ik heb toen niet zo goed meer op zitten letten. Een kwartiertje later dan gepland konden we aan het verdere dagprogramma beginnen. Niet zonder een fraaie muismat meegenomen te hebben. Het was een bijzondere bijeenkomst, zo n stel enthousiaste mensen bij elkaar, die samen heel verschillende inzichten blijken te hebben en ieder zo een eigen oplossing vond in de problemen van alledag. Als de groep volgende keer weer groter wordt moeten er workshops gaan komen, denk ik, om het werkbaar te houden. Ik kom in ieder geval weer opnieuw, en zal dan eens een assistente mee nemen. Peter Hezemans. Gebruik pc in Friesland blijft achter In de Leeuwarder Courant van 30 juli 2003 een forse kop op de voorpagina. Om maar even aan te geven hoe verschrikkelijk slecht het in Friesland gesteld is even de volgende voorbeelden. Bij de Dokterswacht Friesland werd nog lange tijd na de start van de dokterswacht het plannen van het dienstrooster handmatig gedaan, omdat het reeds aanwezig roosterprogramma door niemand begrepen werd. Na in gebruik name van het programma werd ik toch nog 6 keer binnen 10 weken op een weekend gepland, zonder een waarschuwing als Attention, problable abuse of human resources of Fatal error, strong conflict with Dutch ARBO-laws of Your subjects are set as: Indestructable, No Family Life. Ook geldt dat voor ons ziekenhuis, Nij Smellinghe. Nog steeds lukt het niet om de brieven van de verschillende specialisten te converteren naar een via Lifeline te verzenden formaat. Dit levert mij elke dag 15 minuten extra scan, knip en plak werk op. Ik zou dus 1,5 patiënten per dag extra kunnen zien, omgerekend zou ik 150 patiënten meer in mijn praktijk kunnen hebben en daardoor circa meer omzet hebben. Als 15 huisartsen 150 patiënten meer zouden kunnen bedienen scheelt dat 1 fte huisarts. Het onvermogen van het ziekenhuis kost dus veel geld en veroorzaakt dat er 1 fte huisarts te veel in Drachten zit. Dit om de link tussen goede automatisering, produktiviteit en geld te leggen. Alhoewel ik zelf echt geen computer-wizard dan wel nerd ben, reken ik mijzelf niet tot de achterblijvende pc-gebruikers. Als ik op mijn werkplek om me heen kijk dan zie ik een Windows-pc met floppy-drive, DVD-speler en brander, 6 USB poorten, 1 TFT-scherm, een draadloos toetsenbord en draadloze muis (aanrader!), een Palm cradle, een Dymo Labelwriter, een Rabo Card Reader, een loshangend USB- 6

7 Aan nuttige software heb ik o.a. Omnihis, Rabo Telebankieren Extra, het Farmacotherapeutisch Kompas, de Codex Medicus, het Geneeskundig Woordenboek, alle jaargangen van het NTvG vanaf 1857, Pixela ImageMixer (eenvoudig fotobeheer/bewerkingsprogramma), Readiris Pro 8 (OCR-software) en Norton Antivirus Professional voor de broodnodige bescherming tijdens en. kabeltje voor mijn digitale foto apparaat (niet alleen voor vakantie foto s), een HP 6390C Scanjet met sheetfeeder, en 2 printers, 1 voor recepten en 1 voor brieven. En ik gebruik het ook nog allemaal! Verder heb ik nog een systeem op spreekkamer 2 (voor de praktijkverpleegkundige) en natuurlijk nog een systeem voor de assistente. Haar pc is in feite de server, alhoewel je niet echt van een server kunt spreken omdat mijn netwerk een peer to peer (gelijken onder zijn gelijken) systeem is. Vanaf de start van mijn praktijk dient de pc van de assistente ook als een veredeld opname apparaat voor herhaalrecepten. Patiënten bellen via een speciaal nummer in op deze pc en kunnen dan hun herhaalrecepten in spreken. Een systeem in 2001 gekocht van Talking Telecom Technologies. Dit bedrijf bestaat niet meer. De eigenaar heeft het De herhaalreceptenlijn verkocht aan Novartis. Het systeem is uiteraard niet geschikt voor Apple. Het voordeel van een software matige receptenlijn boven een antwoord apparaat is dat je niet steeds terug hoeft te spoelen wanneer het ingesprokene wat onduidelijk is, je kunt eindeloos en zonder kwaliteitsverlies alles terug luisteren. Bovendien wordt het nummer van de beller ook nog gemeld. Ik verwacht op 1 september a.s., dan ben ik 2 jaar aan het praktiseren, mijn 5000-ste telefoontje bij thans bijna 2500 patiënten. De 5000-ste beller krijgt als beloning een receptje Seresta extra! Dat wil niet zeggen dat er ook 5000 recept aanvragen zijn geweest. Vooral in het begin wisten patiënten nog niet hoe het allemaal moest, en soms werd er wel 3 keer achterelkaar door dezelfde beller gebeld voordat hij/zij in de gaten had hoe het werkte. Ik draai Omnihis op pc s met Windows 2000 pro. Tot nu toe bevalt mij dit uitstekend. In de eerste plaats is Windows 2000 pro een heel stabiel systeem. De pc van mijn assistente staat dag en nacht aan, slechts zelden moet ik hem herstarten wegens vastlopers. Net zo belangrijk is echter ook dat alle handige (vrijwel altijd Windows) software voor mij probleemloos te gebruiken is. In mijn praktijk heb ik 3 pc s die d.m.v. een router met elkaar verbonden zijn. De router verzorgt ook de verbinding met het internet. Door de ingebouwde firewall is er tijdens internetten een behoorlijke bescherming tegen hackers. De verbinding verloopt via ISDN (afkorting voor It Still Does Nothing). Ik kan niet beoordelen hoe handig Omnihis is ten opzichte van andere pakketten, simpel weg omdat ik nog nooit met een ander pakket gewerkt heb. Van zwervende huisartsen (waarnemers) hoor ik meestal wel dat Omnihis met kop en schouders boven de rest uit steekt qua lay out en bedienings gemak. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook geen echte problemen heb met Omnihis. Maar zoals de kinderen van tegenwoordig stinkend verwend zijn en niet weten hoe goed ze het eigenlijk hebben in dit land, zo moet ik toegeven dat ik waarschijnlijk ook zo n verwend kind ben. Daarom kan ik het niet laten om toch nog wat zout-op-slakken-leggende klachtjes te noemen. Enkele voorbeelden: De assistente klaagt over de noodzaak om de muis veelvuldig te gebruiken. Bijvoorbeeld dat je alleen met een muisklik iets met de memo s kunt doen. De dialoogschermpjes bij recepten, berichten over interacties (zoals diureticum + ACE-remmer ) die ook steeds weggeklikt moeten worden, soms wel meerdere achter elkaar. Ook de tijdlijst kan alleen maar bediend worden met de muis. Dat je ook maar een paar seconden hebt om iets in de agenda te typen is dan dubbel vervelend. Om iets aan een brief in het externe correspondentie scherm te veranderen moet ook eerst met de muis geklikt worden. En ik vergeet waarschijnlijk nog een aantal noodzakelijke muisklikken. Bij opstellen van brieven zou het makkelijker zijn om er een window naast te hebben waarin je alle consulten, overige brieven en labuitslagen kunt scrollen, gedeelten kunt selecteren en in de brief plakken. Het zou dan ook heel handig zijn dat de brief na het opslaan zijn oorspronkelijke lay-out houdt, zodat je de brief nog eens kunt uitprinten. In het scherm staat bij de naam een vraagteken als de naam van de persoon niet bij de geboortedatum staat. Om toch de gegevens te verwerken moet eerst gezocht worden naar de naam, vervolgens moet e.e.a. verwerkt worden en dan moet er weer gezocht worden op naam om naar het journaal te gaan. Als ik onder Handelingen -- Overzicht kijk, dan zie maar zelden een goed overzicht van de laatste patiënten bij wie ik in het dossier heb gekeken. Bij het invoeren van brieven in de externe correspondentie moet ik steeds de afzender handmatig (bijvoorbeeld W.C. Veger, gastroenteroloog, AZG) in typen na het scannen van brieven. Een (scroll)lijst van namen met afzenders gekop- OmniHisNieuws September

8 peld aan ziekenhuizen of andere instellingen o.i.d., oproepbaar tijdens het invoeren zou handig zijn. Als je bij een journaal een recept hebt ingevoerd en je komt er achter dat het niet nodig is omdat de patiënt bijvoorbeeld nog een voorraad thuis heeft, dan krijg ik dat recept er vrijwel niet meer uit. In wezen zijn dit natuurlijk allemaal maar luxe-wensen, misschien zijn deze klachten al veel vaker aangegeven en zijn er perfecte redenen waarom alles zo moet zoals het moet, maar ik noem ze toch maar even. Ik merk dat ik nu al op bladzijde 3 van mijn stukje ben. Ik denk dat ik al te veel heb opgeschreven, vandaar dat ik er nu maar mee stop. Groeten, Koos Smedes, Drachten. A4- etiket Op de helpdesk kwam een vraag binnen van iemand die zijn patiënten een brief wilde sturen met de adresgegevens op de brief. Nu kan dat natuurlijk worden gerealiseerd met labels, maar het is ook mogelijk de brieven te beprinten met adresgegevens. Je kunt bij Etiketformaten een etiket instellen zo dat op elk blaadje slechts 1 etiket wordt geprint. Dit gaat alsvolgt: Ga via Patiënt-administratie >> rapporten (med. etc.) en klik op rapporten Klik (in eerste instantie) op controle etiketten patiënt en klik op [ ]. Kies als destination screen. Het scherm etiket-formaten verschijnt met vermoedelijk een instelling voor bijvoorbeeld etiketten t.b.v. griepvaccinaties. Klik op de button [invoer] en gebruik in eerste instantie de volgende waardes: naam: bv. enveloppen (A4) met venster rechts linkermarge: 12 bovenmarge: 3 ondermarge: 22 breedte etiket: 7 hoogte etiket: 2.54 hoogte tekst: 1.69 aantal horiz: 1 Sla de wijzigingen op en klik op de button [print]. Afhankelijk van de waarde die je bij ondermarge hebt staan kan het zijn dat de blaadjes leeg blijven (marge 25), of dat de adressen slechts met 1 of 2 regels verschijnen (marge 23). Herhaal in zo'n geval bovenstaande stappen, maar selecteer eerst het juiste formaat en klik dan op de button [wijzig]. Als het er goed uit lijkt te zien klik dan op de zwarte P rechts in het scherm en kies voor printen report, waarbij je aangeeft dat alleen blz. 1 3 geprint hoeven te worden. Als de etiketten dan op elk blaadje op dezelfde plek verschijnen is het gelukt. Vervolgens kan je in een tekstverwerkingsprogramma een mooie brief maken en alle adresblaadjes met deze brief bedrukken. Bovenstaande kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het beprinten van de oproepkaartjes voor de griep. Jacqueline Lankhorst-Bonnier MedEur Ik ontving een verzoekje van een gebruiker om info met betrekking tot MedEur op deze lijst te plaatsen, omdat hij het zo jammer vindt dat hij nog steeds een papieren uitdraai ontvangt van collegae. Wanneer hij dan opbelt en vraagt om alsnog een MedEur te vervaardigen blijft het stil aan de andere kant van de lijn... (of hij hoort de opmerking dat de patiënt helaas al is gewist). Allereerst graag aandacht voor het volgende: Het is af te raden om patiënten direct te wissen wanneer deze de praktijk verlaten en wel om de volgende redenen: Het is niet meer mogelijk om afgelopen periodes opnieuw door te boeken. Immers bij het wissen van een patiënt worden ook de onderliggende boekingen gewist. Er wordt alleen gewaarschuwd als er nog boekingen in het scherm overzicht staan of als bij particuliere patiënten de rekening nog niet is betaald. Er verschijnt GEEN waarschuwing als er geboekt is bij een derde (F of L) en deze lijst is nog niet betaald! Wordt er toch doorgeboekt dan wordt het notabedrag lager en ontstaat er een negatief bedrag in het uitboekscherm. Het is niet meer mogelijk om lijsten uit voorgaande periodes opnieuw uit te draaien (onderliggende boekingen ontbreken). Het is niet meer mogelijk om betrouwbare statistische gegevens te verkrijgen. (bijvoorbeeld voor LINH of jaarverslag). Advies: patiënten die vertrekken een 'vertrekcode' geven: V(ertrokken), A(ndere arts), O(verleden), T(ijdelijk weg), X(onbekend) Zodra alle rekeningen van het voorgaande jaar zijn voldaan kunnen deze mensen veilig uit het bestand worden verwijderd. Op deze manier komt er een tilde (~) voor de wvb.code en voor de twee- en eigennaam. Deze patiënten worden niet opgeroepen voor bijv. een griepvaccinatie en tellen ook niet (automatisch) mee bij een patiëntentelling. Toevoeging: Al jaren houdt mijn assistente bij waarheen de gegevens zijn verstuurd en wanneer. Vroeger in schriftje, sinds er memo s zijn... Vreselijk handig als er nagekomen berichten zijn enz. 8

9 Tot slot: Als er al med. verrichtingen ingevoerd waren staan deze boven in het journaalscherm en zijn daardoor niet goed meer zichtbaar. Dit is te verhelpen door op een avond te kiezen voor de button [update en sorteren journaal/recept]. Deze button bevindt zich onderin het scherm Update, te bereiken via Patiëntadministratie >> systeembeheer >> update. Mocht een en ander toch nog niet duidelijk zijn dan kan een worden gestuurd naar Jacqueline Aanmaak van een MedEur bericht. Als een patiënt vertrekt kan op de volgende manier een MedEurbericht worden vervaardigd: Als het 1 patiënt betreft: Zoek de patiënt op in de medische administratie (dit kan op geboortedatum of op naam met een '~' ervoor: denk ook aan de hoofdletter) Ga met de muis via Patiëntadministratie >> Rapporten (med. etc.) >> groene kaart en kies voor MedEur Als het een geheel woonverband betreft: Zoek een patiënt op (zie hierboven) Geef nu commando Allen en klik op [OK]: Het Allenscherm verschijnt waarin het gehele woonverband is te zien. Ga met de muis via Patiëntadministratie >> Rapporten (med. etc.) >> groene kaart en kies voor MedEur Klik op [YES] om het gehele woonverband te selecteren. (Nadeel: bij deze methode worden alle patiënten doorgenomen). Kies als report destination 'File' en klik op [OK] Geef deze file een handige naam (de naam van de familie o.i.d.) Selecteer het bureaublad en sla de file op. Verzenden via (niet geheel veilig). (Vraag uiteraard het adres van de nieuwe huisarts). Maak een bericht aan t.b.v. de nieuwe huisarts en klik op de knop [add attachments] of vermoedelijk [voeg bijlagen toe] en selecteer via het bureaublad de zojuist aangemaakte file. De nieuwe huisarts kan de file opslaan op het bureaublad en inlezen via het INFO-scherm: commando E (Edifact lezen). Wanneer gekozen wordt voor de onderste optie: bericht naar -inzien-bestand wordt de file zichtbaar in het ' inzienscherm'. Bij een grote file kan het een hele tijd duren voordat het scherm geopend wordt, maar daarna kan het bericht op de normale manier bij een reeds ingevoerde patiënt worden weggeschreven. (Doe dit bij voorkeur op een rustig moment) Het is ook mogelijk om de file te importeren via Patiëntadministratie >> systeembeheer >> import/export etc., maar het grote nadeel hiervan is dat de naam en adresgegevens uit het bestand van de vorige huisarts worden gebruikt, waardoor de patiënt vaak nogmaals ingelezen wordt. Bericht uit de provincie. Voor de tweede maal werd ik gevraagd door Wim Brunninkhuis om een kleine bijdrage te leveren aan ons onvolprezen clubblad. Of ik wat te melden heb? Nou eigenlijk niet. Of ik veel weet van computers? Ook niet dus. Ja, ik werk al wel heel wat jaren met MacHis en nu dus OmniHis. Ik denk dat ik een soort gemiddelde gebruiker ben in de ogen van Wim, vandaar misschien zijn vraag. Over OmniHis kan ik kort zijn, nl. ik ben een tevreden gebruiker. Er zijn bij ons niet vaak problemen, het systeem loopt niet vaak vast. Behalve als de assistente dezelfde kaart opent, die ik ook op mijn scherm heb staan. Maar daar worden we vanzelf voorzichtig mee. En tegenwoordig elke morgen bij het binnenhalen van de elektronische post, dan bevriest het scherm, opnieuw opstarten en dan handmatig bij elke patiënt de brief invoeren. Lastig, hiervoor weten we (nog) geen oplossing. Rekeningen uitdraaien is een waar genoegen, duurt wel wat lang, ongeveer twee en een half uur, maar dan versturen we weer driehonderd nota s. Maar wat is lang als je ook nog de tijd hebt meegemaakt dat je twee avonden met je zwangere vrouw alle consulten en visites op losse blaadjes aan het optellen was. Kortom het rekeningen versturen is een genoegen en bovendien is het ook prettig om te zien dat we redelijk goed beloond worden voor ons werk. Al is dat wel een gevaarlijke opmerking in deze tijd. Ja, ja, ik weet ook wel wat de Miele service mensen per kwartier kosten en ook ik werk avond- en nachtdiensten voor te weinig geld. Maar mijn geluk is er niet van afhankelijk, dus ik heb me ook maar voorgenomen om mijn humeur niet te laten bederven door dat soort geldelijke kwesties. ICPC-codes gebruik ik af en toe, ik speel er wat mee. Behandeladviezen bekijk ik soms, maar komen (gelukkig) redelijk vaak over een met ons beleid. NHG-patiëntenbrieven geef ik geregeld mee. Het Diabetes scherm gebruiken we niet erg actief, mede omdat er in Friesland een Diab-care project loopt, gefinancierd door ZF de Friesland. Zijn er ook ergernissen? Jazeker, deze week gaf ik bij een recept voor examenvrees PROPT1, dit bleek dus niet propranolol 10 mg te zijn maar een anti epilepticum. Stom, stom, stom. OmniHisNieuws September

10 Het uitdraaien van de rekeningen dan: bij het doorboeken van de desbetreffende periode is de Mac na 6 dagen klaar PANIEK. Nog een keer, weer hetzelfde.. gelukkig, het was nog geen half zes, dus snel de HELPDESK gebeld. Of ik een back-up had gemaakt? Ja gelukkig wel. Of ik wel eerst financieel gereïndexeerd had? Nee dus, deed ik nooit. Wel een keer per maand de omslachtige drie keer Jacqueline methode. Vanaf nu misschien wel, want daarna ging het weer prima en werd er drie maanden doorgeboekt i.p.v. zes dagen. Elke keer als er weer een Update komt met de post, dan leg ik die eerst weg, om te zien of er veel storingen worden gemeld via deze discussielijst. Die worden dan opgelost door Jacqueline en de HELPDESK en dan kan ik gaan beginnen. Inmiddels gaat het bijna altijd zonder fouten, maar ik zie met enig vrezen de omzetting naar Omnis STUDIO tegemoet. Verder hebben we dus onze hele praktijk met archief in de Mac zitten, daarnaast krijgen we alle lab. uitslagen/röntgenuitslagen en bijna alle brieven van de specialisten uit onze regio rechtstreeks elke morgen via LifeLine en een automatiseringsproject in Friesland genaamd Gerrit, in onze computer bij de juiste patiënten in appel-e of appel-l. De assistentes hebben weer tijd om assistente te zijn. Hierover ben ik zeer tevreden. Nu iets minder i.v.m. het vastlopen. Ondertussen heb ik contact met onze apotheker, die bij ons in de toekomstige HOED komt en graag met ons wil communiceren. Hij heeft een systeem dat zeer goed samen kan met HetHIS, momenteel experimenteert hij met een andere Omnihisser, maar dat loopt nog niet vlekkeloos. De retourberichten met name. Ik voel er weinig voor om na een periode Declamed, en nu dus OmniHis volgend jaar over te stappen naar HetHIS. Maar wat is wijsheid? Verder vind ik het nog steeds van de zotte, dat ik nieuwe patiënten niet op floppy aangeleverd krijg door een vorige huisarts, maar dat ik me opnieuw elke keer weer door zo n dossier moet heen werken. Kreeg ik een patiënt van een MacHisser, blijkt hij alleen de declaraties te gebruiken.. Sic! Concluderend kan ik inmiddels niet meer zonder ons Omni- His systeem. Ik maak wekelijks diverse back-ups (Iomega ZIP 250 ). Voor onze hardware hebben we een zeer betrouwbare leverancier te Drachten, dhr. Schelte van der Wal, die huisartsen-minded is, want hij staat in noodgevallen snel klaar. Maar het belangrijkste vind ik voor onze praktijk, dat er bij dit systeem een echte HELPDESK zit, die ook nog bereikbaar is en ter zake kundig. Hulde, Peter ten Wolde te Leeuwarden. Praktijkvisites Nathalie Scheffer, praktijkmanager van Limmerhuisartsen, vraagt op de discussielijst om ervaringen rond gebruik van een laptop of palmtop. De laptop is eigenlijk te groot en hoeft ook niet de gehele kaartenbak te bevatten, maar alleen de gegevens van de patiënten waar die dag visite gereden hoeft te worden en zo van de papieren rompslomp af zijn en niet alleen de laatste 30 dagen maar alles. Tevens worden er nu bij het uitdraaien van de visitekaart ook alle specialistenbrieven mee geprint. Frank Helwegen reageert: Ik werkte al jaren met een portabele duo, sinds maart gebruik ik een Powerbook G4 12 inch, weegt maar 2 kg. en is nog kleiner dan de duo en hij past met gemak in mijn kleine NHD-dokterstas. Op de Powerbook staat de (week) backup. Via EMD voer ik iedere week de gegevens uit en in Hisdata. Voordeel: je hebt altijd alle gegevens van alle patiënten bij je, handig voor evt. onverwachte zaken en overleg. ik gebruik hem ook voor en alle notulen en agenda s etc. van vergaderingen Zelf heb ik jarenlang mijn ibook bij me gehad in de artsentas. Elke week maakte ik een copie van HisData op mijn ibook. Inderdaad heb je altijd alle gegevens bij je. Ik deed er verder niets mee, ik gebruikte de ibook alleen maar als archief. Langzamerhand laat ik de ibook steeds vaker thuis omdat ik de meerwaarde er niet van zie. Ik heb een redelijk vast patiëntenbestand en denk deze toch heel aardig te kennen. Thuis gekomen voer ik de gegevens alsnog in in het journaal. Wim Brunninkhuis Gratis seminar Mac Os X OmniHis zal, zoals wellicht bekend, op niet al te lange termijn een nieuwe versie uitbrengen, dat op het nieuwste besturingssysteem van Apple draait. Door gebruik te maken van dit nieuwe besturingssysteem, Mac OS X genaamd, zal uw computer stabieler en gebruiksvriendelijker zijn dan ooit. Het Mac OS X besturingssysteem is op veel punten verbeterd. Apple nodigt u dan ook graag uit voor een demonstratie, zodat u er straks zelf snel mee aan de slag kunt gaan. 10

11 Dit gratis seminar zal plaatsvinden bij Apple in Bunnik op 8 oktober aanstaande. Het zal beginnen om uur. Gedurende deze middag is er gelegenheid om de nieuwste produkten van Apple te bekijken en vragen te stellen. Daarnaast is er een speciale actie voor OmniHis-gebruikers. Bij aanschaf van een computer van Apple ontvangt u een korting van 5% op de verkoopadviesprijs. De actie loopt van 8 oktober t/m 15 november Als u zich wilt aanmelden voor het seminar of vragen heeft, kunt u een sturen naar Marijn Nelemans U kunt uw gegevens ook naar hem faxen (faxnummer ). Graag tot ziens op 8 oktober. Apple Agenda Zaal open. Mogelijkheid tot het bekijken van de computers Wat is Mac OS X? Verschillen tussen Mac OS 9 en Mac OS X Installeren van Mac OS X (incl. aanmaken van accounts en het configureren van het netwerk) Pauze Onderhoud en applicaties Einde Adresgegevens Apple Nederland Kosterijland AJ Bunnik Routebeschrijving Per auto: Vanuit Arnhem. U gaat via de A12 richting Utrecht. U neemt afslag Bunnik. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij de eerste zijweg (voor het spoor) gaat u linksaf en vervolgens bij de eerste kruising weer linksaf. Na 100 meter rechts. Het Apple gebouw bevindt zich aan de rechterzijde. Vanuit Utrecht. U gaat vanuit Utrecht (knooppunt Lunetten) via de A12 richting Arnhem. U neemt de afslag Bunnik en gaat bij de verkeerslichten linksaf richting Bunnik. U rijdt nu op de Schoudermantel. Bij de eerst volgende verkeerslichten rijdt u rechtdoor en bij de tweede verkeerslichten gaat u rechtsaf. Bij de eerste zijweg (voor het spoor) gaat u linksaf en vervolgens bij de eerste kruising weer linksaf. Na 100 meter rechts. Het Apple gebouw bevindt zich aan de rechterzijde. Per openbaar vervoer: Vanuit Utrecht CS neemt u de stoptrein naar Arnhem en stapt u uit bij station Bunnik. Vanuit Arnhem neemt u de stoptrein naar Utrecht CS en stapt uit bij station Bunnik. Daarna loopt u langs de spoorlijn op het Vrumonapad. Bij het eerste kruispunt steekt u over. Na 100 meter rechts. Het Apple gebouw bevindt zich aan de rechterzijde. Kortingscoupon Deze kortingscoupon geeft recht op een korting van 5% op de verkoopadviesprijs en is geldig voor de huidige modellen uit de series: imac, ibook, emac, Power Mac en PowerBook. Deze actie is tevens geldig voor de huidige Apple Displays. De actie loopt van 8 oktober t/m 15 november 2003 en is geldig bij alle Nederlandse geauthoriseerde Apple Dealers (voor meer informatie over o.a. dealers zie: Tips Nieuwe ziekenfondspatiënten Op de discussielijst stond een leuke tip van Bart Gietema, n.a.v een opmerking/vraag hoe om te gaan met rekeningen/ declaraties van nieuwe ziekenfonds-patiënten. Nieuwe ziekenfondspatiënten voer ik gewoon in met de code L i.p.v. F en declareer het consult bij het betreffende ziekenfonds. Op het moment dat ik het officiele schriftelijke mutatiebericht ontvang verander ik de L in een F en voer de ingangsdatum in in het NAM-scherm (command 1) rechts onderin. Mocht achteraf blijken dat ze al waren overgeschreven dan hoor ik dat vanzelf van het ziekenfonds. De patiënt merkt er niets van en de collega kan je niet verwijten dat je ten onrechte een patiënt hebt overgeschreven. Diagnostisch archief Roelie Duyvendak merkte op de discusssielijst op dat wanneer er iets misgaat bij het invoeren van brieven in het externe correspondentiescherm, b.v. de brief wordt bij de verkeerde persoon gezet, en vervolgens gewist, deze toch blijft staan in het Diagnostisch Archief. Oplossing? Jacqueline Lankhorst reageert: dat klopt, doch je kunt het corrigeren: Ga naar het scherm Hoger Risico Geef commando Wijzig Scroll helemaal naar onderen (het scherm Diagn. Archief is normaal niet zichtbaar) Wis de foute error Vergeet niet om op [OK] te klikken Vertrekcode Anne Bart Gietema vraagt: Wat is nu de juiste plaats om deze vertrekcode in te voeren (V, A, O, T, X): helemaal rechts onder in het NAW (commando-1) scherm achter de schuine streep 1 regel hoger ook achter de schuine streep of maakt het niet uit? Jacqueline Lankhorst antwoordt: Wanneer je de vertrekcode achter de mutatiedatum zet (inderdaad achter de schuine streep) krijgt de patiënt na [OK] een tilde voor de naam en voor de wvb-code. Deze patiënten worden niet meer meegeteld en ontvangen geen oproepen voor de griepvaccinatie etc. De patiënt is nog wel met alle gegevens in het bestand aanwezig en kan op geb.datum of op ~Achternaam worden gezocht. 1 regel hoger is eigenlijk bedoeld voor de 'komstcode', dus de reden van komst. OmniHisNieuws September

12 Voorbeeldbrief Voorbeeldbrieven schelen je een heleboel werk en zorgen ervoor dat je de brief direct (tijdens je spreekuur) mee kunt geven aan de patiënt. Hoe doe je dat? Ga naar Command 7: (literatuur) Vul de vakjes in en zet bij Broncode MH_VB1 voor de eerste brief die je maakt en MH_VB2 voor de tweede etc. Maak vervolgens de gewenste tekst, zoals bv. voor een verwijzing naar de oogarts voor oogheelkundige controle in het kader van diabetes mellitus type 2. Ga naar de patiënt en maak een brief via command U: Klik hier voorbeeld aan en selecteer de juiste brief. 12

13 De tekst verschijnt, medicatie, voorgeschiedenis etc. kan aangeklikt worden via de knoppen. Voorbeeldbrieven kunnen b.v. ook gemaakt worden voor verwijzing van presbyacusis, voor sterilisatie naar de uroloog, voor longarts met in de brief de uitgebreide anamnese als in de NHG- standaard, voor verwijzing naar de opticien etc. Wim Brunninkhuis OmniHisNieuws September

14 Mentoren Klaas Iest Uthof HL Drachten tel.: privé: fax.: Tom Rossmark Adm. de Ruyterweg GT Amsterdam tel.: fax: Casper Tombrock Sir Winston Churchilllaan SK Rijswijk tel.: fax: Micha de Vries Herenstraat JT Middelburg tel.: fax: Sebes Zevenhuizen Vrijheidsstraat KV Oude Pekela tel.: fax.: Wim van As Meeuwenplein 2A 7771 AC Hardenberg prakt.: privé: fax: Carol Wittkampf Bergweg AB Zeist praktijk: privé: fax: Guust Wijffels Conservatoriumlaan DT Tilburg tel: tel: fax Peter Hezemans Norbertijnenstraat AK Geleen prakt.: privé: fax: Inhoud Colofon 2 OmniHis BV 2 Van de voorzitter 3 OmniHis Nieuws uit de BV 3 Ledenvergadering AHV 4 Dubbele literatuur 4 Eerste gebruikersdag voor OMNIHIS 5 Gebruik pc in Friesland blijft achter 6 A4- etiket 8 MedEur 8 Bericht uit de provincie. 9 Praktijkvisites 10 Gratis seminar Mac Os X 10 Tips 11 Voorbeeldbrief 12 Mentoren 14 14

MacHis-nieuws. In dit nummer oa: -Millennium, here we come! -Archiveren -Noodstroom in het jaar 2000 -XML. MacHis-Nieuws MEI 1999

MacHis-nieuws. In dit nummer oa: -Millennium, here we come! -Archiveren -Noodstroom in het jaar 2000 -XML. MacHis-Nieuws MEI 1999 MacHis-nieuws Nieuws en raadgevingen van de gebruikersvereniging MedMac Redactie: Lou Braaksma-Middenweg 215-1098 AN-Amsterdam - 020-463726-fax 020-4637253 email: lbraaksm@knmg.nl Secretariaat MedMac:

Nadere informatie

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering maart 2014, jaargang 13, nummer 1 Wilna Wind en Wim Daniëls op NedHIS & EZD 2014 Congres Apotheek naar ander AIS UZI-pas in de praktijk Overdracht

Nadere informatie

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering december 2014, jaargang 13, nummer 4 Gebruik Zorgmail File Transfer Ervaring met patiëntportalen Veilig inloggen in de HISsen Vooruitblik op ledencongres

Nadere informatie

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt.

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Vragen over hoe iets werkt kunnen worden opgevraagd via uitlegpagina's of anders via het forum. Mail naar webmaster over hoe iets werkt worden niet beantwoord. De

Nadere informatie

Qm. Garage Van der Meij met twee vestigingen stapt over op King Online. Nieuw in King: Webwinkels beheren met RightClick

Qm. Garage Van der Meij met twee vestigingen stapt over op King Online. Nieuw in King: Webwinkels beheren met RightClick Qm. quadrant 1 Qm. januari 2005 magazine 13 e jaargang no.1 februari 2005 Qm is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw in King: Digitale

Nadere informatie

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd.

automatiseringsgraad was al hoog, nu is nagenoeg elke huisartsenpraktijk in Nederland geautomatiseerd. Tiende jaargang SynthesHis Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) In de afgelopen tien jaar heeft de huisartsenzorg zich enorm ontwikkeld. Ook qua automatisering. De automatiseringsgraad was al hoog, nu

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Qm. Gelukkig hebben we nu King voor Windows tijdens de feestdagen. Speelgoedgroothandel Telgenkamp: Bent u klaar voor de Loonaangifte 2006?

Qm. Gelukkig hebben we nu King voor Windows tijdens de feestdagen. Speelgoedgroothandel Telgenkamp: Bent u klaar voor de Loonaangifte 2006? Qm. quadrant 1 Qm. december 2005 magazine 13 e jaargang no.3 december 2005 Qm is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Bent u klaar voor de

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Qm. quadrant magazine. TCW Groep Met King de voorraad onder controle. King Point of Sale met Touch Screen

Qm. quadrant magazine. TCW Groep Met King de voorraad onder controle. King Point of Sale met Touch Screen Qm. Qm quadrant magazine 16 e jaargang no.2 december 2008 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant TCW Groep Met King de voorraad onder controle

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

N i e u w S. 'It's my life' exquiray. Sprekers U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V. j u l i 2 0 0 6

N i e u w S. 'It's my life' exquiray. Sprekers U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V. j u l i 2 0 0 6 xquise nieuws U I T G A V E V A N V E R T I M A R T C O N S U L T A N T S B V j u l i 2 0 0 6 N i e u w S nieuwe versie exquiray exquiray 'It's my life' LUSTRUM feest Op dit moment worden de gebruikers

Nadere informatie

C o m p u t e r C l u b A r n h e m

C o m p u t e r C l u b A r n h e m ComputerClubArnhem C o m p u t e r C l u b A r n h e m De eenvoud van een computer De ComputerClub is ondergebracht bij de APNSA Arnhem VOORWOORD Dit blad is gemaakt om de beginnende computergebruiker

Nadere informatie

jaargang 2009 nummer 2

jaargang 2009 nummer 2 jaargang 2009 nummer 2 Onderhouds- en tweaksoftware met handige features Succesvol werken met dicteersoftware Aardigheidjes van Google Verkrijgbare uitgaven begunstigers begunst. student normale prijs

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Voorwoord. UnetBootin. Auteur: CorVerm. Auteur: femke98. http://nieuwsbrief.helpmij.nl/nieuwsbrief.php?id=175. 1 van 48 30-01-14 17:15

Voorwoord. UnetBootin. Auteur: CorVerm. Auteur: femke98. http://nieuwsbrief.helpmij.nl/nieuwsbrief.php?id=175. 1 van 48 30-01-14 17:15 Inhoudsopgave - Voorwoord - UnetBootin - Handleiding GParted - Xubuntu 13.10 installeren - VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 - Windows Verkenner dubbel op het scherm - Access Hoofdstuk 20 - Valve op stoom

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl

BCT Special. Duidelijkheid grootste winst. Hoe kies je nou? www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl www.rtcnv.nl www.rmc-rotterdam.nl redactie@rmc-rotterdam.nl 9e jaargang special no. 1 - BCT Special Voor je ligt een papieren Flits. Nog één keer. We zijn sinds eind vorig jaar overgegaan naar een digitale

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

Bricks Huisarts Handleiding

Bricks Huisarts Handleiding Bricks Huisarts Handleiding Release Tetra B.V. 27-08-2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Algemene functies.......................................... 3 1.2 Schermindeling aanpassen......................................

Nadere informatie

QUADRANT MAGAZINE. QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant

QUADRANT MAGAZINE. QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant 1 QM. DECEMBER 2006 QUADRANT MAGAZINE 14 e JAARGANG NO.2 DECEMBER 2006 QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Wat is het geheim van succesvolle

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie