Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig"

Transcriptie

1 Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te denken. Twee gemeenteleden in een week is veel. Naast het verdriet geeft het lege plekken in de kerk. Wat zullen we hen missen. Afgelopen zondag preekte ik over het Bijbelverhaal uit Marcus 2 waarin we lezen over de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Door het dak. Een bekend verhaal. Ik moest tijdens het schrijven van deze preek, die ik bij het schrijven van deze kopij nog moet houden, denken aan onze gemeente. Hoe we in tijden van verdriet elkaar bij Jezus kunnen en moeten brengen. Want Hij is onze houvast. Dat heb ik ook in gesprek met gemeenteleden mogen ervaren de afgelopen weken. Samen moeten we elkaar vasthouden. De een zoekt de ander op, samen troosten we elkaar. We hebben gezongen, gelezen en gebeden in de diensten, we praten met elkaar en we houden elkaar vast. We brengen elkaar bij Jezus en God. Ik hoop dat we dat in dit seizoen in ons achterhoofd mogen houden. Dat we elkaar bij Jezus mogen brengen en dat dit ook onze opdracht is. Het klinkt eenvoudig en dat is het misschien ook wel. Want het kan op vele manieren. Als een gemeenschap die niet altijd zichtbaar is, maar wel altijd aanwezig is, ook als we thuis zijn. Zo zagen we op onze vakantie in Parijs een verborgen kerk. En achter de binnenplaats en de deuren van de kerk ging een grote gemeenschap schuil. Op een doordeweekse ochtend zaten er honderden mensen. Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig in de stad. Niet altijd zichtbaar, maar toch aanwezig. Zo is God er ook voor ons en zo mogen wij er ook zijn voor elkaar. Niet altijd zichtbaar, maar toch aanwezig. Ik wens iedereen een mooi en zegenrijk seizoen! Ds. Jantine 1

2 Erediensten Zondag 6 september 2015, 12 e van de zomer 9.30 uur: Ds. D. Verboom, Leiden Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. Vredeswerk 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Zondag 13 september 2015, 13 e van de zomer 9.30 uur: Ds. J.C. Donner, Den Haag Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. De Zonnebloem Wateringen 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Woensdag 16 september uur: Oecumenisch Avondgebed Open Ark in de Ark Zondag 20 september 2015, 14 e van de zomer, Startzondag uur : Ds. J. Henzen, kinderdienst in de Lichtbron Er is kinderoppas Collecte: gezamenlijk doel Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, dienst voor tieners en volwassenen in de Hervormde kerk aan het Plein Er is kinderoppas Collecte: gezamenlijk diaconaal doel Na de dienst is er koffiedrinken 2

3 De kleur van de zondag is groen Zondag 27 september 2015, 1 e van de herfst 9.30 uur: Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. Jeugd- en catechisatiewerk 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Zondag 4 oktober 2015, 2 e van de herfst 9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte 1. Kerk en Israël 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Bij de diensten DE ZONNEBLOEM Op zondag 13 september is er een collecte voor de Zonnebloem. Deze zondag is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dit gebeurt via de kerken maar ook de ruim 4000 vrijwilligers van de Zonnebloem werken hieraan mee. Er zijn namelijk 1195 plaatselijke afdelingen in ons land.. De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor ze klaar, want een lichamelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn. Het zijn mensen met een groot hart en een luisterend oor. Ze denken niet VOOR, maar MET de mensen voor wie zij zich inzetten. 3

4 ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT! + één op één mensen bezoeken + contacten leggen en gezelligheid brengen + gezamenlijke activiteiten in kleine of grotere groepen + aangepaste vakanties in binnen- en buitenland Mensen met een fysieke beperking volop van het leven laten genieten, ook als het onmogelijk lijkt, dat is ons doel. Wilt u informatie over ons werk of denkt u iemand te kennen die in aanmerking komt als gast van de Zonnebloem laat het ons dan weten. Adri v.d. Heiden Ria de Lange Agenda Za. 19 september, tussen 11:00 en 17:00 jubileum Boekwinkel "De Smidse" Za. 19 september Vanaf!6:00 Actie beeld en geluid In de Lichtbron Di. 22 september 20:00 Voorstelling 'De Bovenkamer' in de Lichtbron Di. 8 september, PCOB soosmiddag van tot u in de Smidse Di 22 september PCOB soosmiddag van tot u in de Smidse Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft tot en met 30 juni 2015 een netto bedrag van 281,67 opgebracht. De kerkenraad heeft besloten het fonds per 1 juli 2015 op te heffen. Met dank aan alle medewerkers die zich hebben ingezet om dit eindresultaat te bereiken. Mw. Catharina Sekeris-Veerman 4

5 Chauffeurs gezocht Twee ouderen uit verpleeghuis WZH Hoge Veld bezoeken graag onze kerkdiensten. Misschien heeft u/heb jij ze al wel eens gezien en ontmoet. Wie wil helpen om hen op te halen, met de auto? Het handigst is om hen met twee personen op te halen. U kunt zich opgeven bij Tim van Iersel die het vervolgens doorgeeft aan de geestelijk verzorger van WZH Hoge Veld. Die zal een rooster maken en het verder coördineren. Hartelijke groeten, Tim van Iersel Activiteiten met de gemeente Actie Beeld en Geluid Wij nodigen U en jou uit voor de gemeentedag op zaterdag 19 september vanaf uur in en rondom ons kerkgebouw. Voor de kinderen zijn er activiteiten georganiseerd en is er een springkussen. Er staat een hapje en een drankje voor U klaar. Om uur gevolgd door een barbecue. Aanmelden s.v.p.! In de zijzaal staan tafels met diverse koopwaar, o.a. druiven, vijgen, flespompoenen. U kunt intekenen op diners, vaartochtjes, taarten, een vakantiebungalow, workshops e.a. Om uur start het Open Podium, met optredens van mystery guests. Het doel is: geld voor apparatuur om thuis de dienst met beeld en geluid te kunnen volgen en voor een laptop voor de nevendienst. 5

6 Deelname aan de barbecue kost 25,00 (kinderen tot 12 jaar gratis), over te maken op NL85 RABO t.n.v Gereformeerde Kerk o.v.v. Extra Gift. Verder variëren de bijdragen van 1,00 voor raad-spelletjes tot 45,00 voor intekenen op een compleet diner. In de kerk liggen flyers waarmee u zich kunt aanmelden voor de barbecue, i.v.m. de boodschappen graag voor 7 sept. Op die lijst kunt u ook aangeven dat u een dienst wilt leveren bijv. om iets te bakken, of om iets te drinken of te eten aan te bieden voor deze gemeentedag. Telefonisch of per opgeven kan natuurlijk ook. Bij Pieter Sekeris, Geertje v. Leeuwen, Of Dukky Schreiber, Wereld Alzheimerdag In september wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan de ziekte alzheimer, één van de vele vormen van dementie. Overal ter wereld vinden activiteiten plaats om mensen te attenderen op dementie en de gevolgen daarvan voor de patiënten, en hun mantelzorgers en ook de maatschappij. Dit jaar hebben wij een drietal voorstellingen in Westland waar de acteur Thomas Borggrefe een eenakter komt geven over dementie. De voorstelling is voor iedereen bedoelt. Jong of iets minder jong. Om meer bekendheid te geven aan dementie en wat dit voor de mensen en hun omgeving betekent. Thomas geeft een voorstelling van ongeveer één uur. Na de pauze kunt u vragen stellen over de voorstelling maar zeker ook over dementie. Vorig jaar heeft Thomas deze voorstelling in Midden Delfland gegeven en de reacties waren ontroerend en enthousiast. Dit was mede de reden om deze voorstelling ook in Westland te laten plaats vinden. 6

7 Elke avond zijn er deskundige aanwezig die u persoonlijk te woord kunnen staan, mocht u hier behoefte aan hebben. Zie de poster in dit blad voor de datum, locaties en aanvangstijd. Wie weet tot ziens Willy Mieremet, namens het voorbereidingsteam 7

8 8

9 Van de kerkenraad Persverslag kerkenraadsvergadering 9 juli 2015 Jan Stok opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij leest uit Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, uit de brief aan de christenen in Laodicea. Hij haalt m.n. vers 20 aan. Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur sta. Als jullie mij horen en binnenlaten, zal ik altijd bij jullie zijn. Als je gemeente van Jezus Christus bent, wil het 9

10 dus niet zeggen dat Jezus bij je binnen is! De gemeente zal zich steeds de vraag moeten stellen: Is Jezus nog binnen, of staat hij buiten? Met enige kleine wijzigingen worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de notulisten. T.a.v. de Hoop voor Loop is alles goed verlopen t.a.v. de stand van de Lichtbron. Er is een mooi bedrag binnengehaald en het is een goede start geweest om ons als kerken te presenteren. De hoop wordt wel geuit dat bij de volgende Samenloop voor Hoop het echt een goede presentatie wordt van alle gezamenlijke kerken. Piet-Jan Leerdam wordt van harte welkom geheten in de grote kerkenraad door de voorzitter. Helaas kon Adri v.d. Wal vanavond niet aanwezig zijn. Daarna richt de voorzitter het woord tot Dick Boutkan en Peter van t Wout, die vanavond afscheid nemen van de kerkenraad (de ontheffing van Peter zal plaatsvinden op 30 augustus). Ze worden beiden van harte bedankt voor hun inbreng de afgelopen jaren! Franny Vogelaar is ook uit het ambt ontheven, maar kon vanavond jammer genoeg niet komen. Ook zij wordt van harte bedankt. Na een gezellige pauze, vertrekken de afgetreden ambtsdragers. We staan positief t.a.v. van de twee voorgestelde wijzigingen van de kerkorde. Monica zal dit doorgeven aan de scriba van de classis. We gaan verder met onze visievorming t.a.v. het nieuwe beleidsplan. Eerder hebben we met behulp van de brieven aan de 7 gemeenten uit Openbaring naar onszelf gekeken, als gemeente, van buiten naar binnen. Welk beeld van Jezus vinden we bij onze gemeente passen? Welk compliment geven we aan onze gemeente en welk minpunt? Daarna hebben we aan de hand van Jeremia 29 van binnen naar buiten gekeken. Wat zien wij als taak van de gemeente? Waar moeten we als gemeente op letten? 10

11 Vandaag kijken we van binnenin de gemeente naar onszelf, n.a.v. de tekst, die Jan bij de opening gelezen heeft, uit Op. 3, de brief aan de gemeente van Laodicea. Wat zien we? Wat willen we? Hoe zorgen we ervoor dat Jezus binnen blijft en niet buiten staat? Hoe blijven we enthousiast? Hoe organiseren we dat? We zullen moeten spreken over de dingen die ertoe doen, onszelf daarop zuiveren, activiteiten anders invullen. We zullen ons moeten bezighouden met hoofdzaken, niet met details. Wat zijn de hoofdzaken? Dit moeten we de komende vier jaar inzichtelijk hebben. We kunnen in het beleidsplan ook noemen dat we op bepaalde momenten een punt bereikt moeten hebben. Ds. Jantine heeft een 2-ledige opdracht van ons gekregen: zorg dragen voor de bestaande gemeente en bezig gaan met nieuwe dingen. Het is van belang om te beginnen bij de gemeente. De gemeente zal achter het beleid moeten staan, dus we zullen met de gemeente in gesprek moeten gaan en dan de punten op papier zetten. Het nieuwe beleidsplan is voor de periode De Lichtbron in 2020 is de stip aan de horizon. We spreken af dat iedereen als voorbereiding op de grote kerkenraadsvergadering in september het vorige beleidsplan doorneemt. Hierbij zullen enkele vragen worden geformuleerd om over na te denken. We spreken af dat het nieuwe beleidsplan kort en puntig zal worden. Het zou mooi zijn wanneer het een 10punten plan wordt. We spreken af om op zaterdag 31 oktober een beleidsplanmiddag plannen voor de gemeente. We sluiten dan af met iets gezelligs en zorgen ervoor dat er ook een kinderprogramma is. Monica informeert de koster hierover en vraagt of de ruimte beschikbaar is. In de rondvraag komt het volgende aan de orde: Via Simon en Margreeth Terpstra is er een gratis piano de kerk binnengekomen. De buitenkant moet worden opgeknapt. Van binnen moet hij worden schoongemaakt en worden gestemd. 11

12 Het is belangrijk dat de actiemiddag op 19 september gepromoot wordt via de mail en daarnaast ook via de mededelingen op de beamer. Er wordt gemeld dat het laatste kastje is aangesloten voor de kerkluisteraars. Binnenkort kan iedereen via internet luisteren. Na Censura morum sluit Monica af met een gebed. Tot slot drinken we nog gezellig iets met elkaar, omdat het de laatste vergadering is voor de zomervakantie! 12

13 13

14 De nieuwe penningmeester Inmiddels bij velen van u al bekend, maar misschien nog niet bij iedereen. Per 24 mei 2015 heeft de kerk een nieuwe penningmeester: Piet-Jan Leerdam. Op die datum ben ik bevestigd in de functie van ouderling-kerkrentmeester met daarbij de taak van penningmeester van onze kerk. In de afgelopen weken heb ik alle spullen overgenomen van mijn voorganger Franny Vogelaar en ben ik weer redelijk ingewerkt. Zoals de meesten van jullie weten was ik voor Franny ook al een lange periode penningmeester, dus het meeste is nog bekend. Maar de aanpak is wel iets gewijzigd. Ik ben blij dat we Gerard Koop bereid hebben gevonden om alle financiële transacties in te boeken in het boekhoudprogramma en de overzichten voor mij uit te draaien. Zelf draag ik zorg voor alle betalingen, draai ik mee in het College van Kerkrentmeesters en de grote Kerkenraad, en zet ik mij in voor het financiële beleid en toekomst van de kerk. Heeft u vragen over de financiën of uw eigen financiële bijdrage, of heeft u declaraties dan kunt u bij mij terecht. Hieronder staan mijn adres en gegevens. en daarbij het speciale adres voor de penningmeester heeft mijn voorkeur vanwege mijn vele dienstreizen. Ik wil Gerard succes wensen bij het inboeken en ik wil Franny heel hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren en de goede overdracht. Met vriendelijke groet, Piet-Jan Leerdam Adres: Guldeland 61 14

15 2291 VH Wateringen Telefoon: Van Diaconie/ZWO Amnesty International Afgelopen maand hebben we vernomen dat de Syrische mensenrechtenadvocaat Khalil Ma touq is vrijgekomen. Hij stond in de lijst voor groeten van 2015, en in maart hebben we ook enkele kaarten verstuurd naar de gevangen genomen tegenstander van het regime. Hij was in september 2014 voor het laatst in vrijheid gezien. We zijn blij met zijn vrijlating, maar de zware schennis van de mensenrechten in Syrië gaat helaas onverminderd door. We zullen ook de komende keer weer kaarten verkopen voor een Syriër die zonder aanklacht gevangen zit. Op zondag 6 september na de kerkdienst kunt u weer kaarten kopen. Er zijn dan ook weer nieuwe adressen voor de groetenactie. Met de schrijfactie helpen we de gevangenen niet alleen moreel, talloze malen komen politieke gevangenen vrij door de aandacht die voor hen wordt gevraagd. Wilt u er meer over lezen, dan kunt u op meer informatie vinden. Bezoek aan de nieuwe Pauluskerk Op 15 maart heeft Sjany Middelkoop na de kerkdienst u verteld over en beelden getoond van de nieuwe Pauluskerk. Het inspirerende 15

16 verhaal en de indringende voorbeelden waren levendig, en de interesse van de gemeente was groot. Graag wil de diaconie een vervolg hieraan geven door een bezoek te brengen aan de nieuwe Pauluskerk. We zullen de komende periode dit voorbereiden met deze organisatie en komen bij u terug met een voorstel waarop u kunt intekenen. Wilt u meer informatie over de projecten van KiA interactief? Op kunt u die vinden. Voor de Pauluskerk kunt u ook direct kijken op Komende maand zult u hier meer over horen. Bloemen in de kerk Nu het verjaardagsfonds is opgeheven, heeft de diaconie een voorstel gelanceerd dat door de kerkenraad is goedgekeurd, om het zendingskerkje om te dopen tot een bloemenkerkje. U kunt hierin uw gift deponeren voor de bloemen in de kerk, welke elke week trouw worden verzorgd en rondgebracht naar een van onze kerkleden. Het bloemenkerkje staat bij de uitgang van de kerk op een tafel. Giften In augustus heeft de diaconie besloten om twee extra giften schenken aan ons bekende doelen: Wim van den Burg van Stichting Ontwikkelingshulp Kenia heeft aandacht gevraagd voor een moeder die wegens geldgebrek maar een van haar twee kinderen naar school kan sturen. Een onmogelijke keuze voor haar! We hebben in de vergadering besloten om voor twee jaar de studiekosten te financieren. Ook hebben we besloten om Exodus voor het goede werk dat zij doen een extra bijdrage te geven. 16

17 Westlandse voedselbank Op 27 september houdt de diaconie weer een inzameling voor de Westlandse voedselbank. Wij rekenen op uw medewerking. PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond Geachte leden, Bij het begin van het nieuwe seizoen willen wij U weer wat gegevens doorgeven. De soosmiddagen zijn in De Smidse op dinsdagmiddag van uur tot uur. De eerste keer na de vakantie is dit op : 8 september, daarna op 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december. Op 3 november komt mr. A. Slob een lezing geven over de hersenziekte dementie. Dit beloofd een zeer interessante lezing te worden, want wat is dementie feitelijk en wat doet b.v. Alzheimer met iemand? De gezamenlijke kerstviering is op vrijdag 18 december voor het eerst in de nieuwe Kastanjehof te Kwintsheul. De penningmeester, de heer J. van der Snoek, deelde mede, dat voor het jaar 2016 de contributie weer niet verhoogd zal worden, ondanks dat we in 2016 meer moeten afdragen aan Zwolle. De contributie blijft dus 27,50 euro per lid en 50 euro per echtpaar. Wanneer U nog mensen kent die geen lid zijn, maar wel belangstelling hebben voor de PCOB, 50-plussers kunnen al lid worden, laten ze dan contact met ons opnemen. Zij kunnen ook eens een gezellige soosmiddag meemaken. Wanneer men wel lid wil worden, maar geen soosmiddag wil bezoeken, dan maken deze nieuwe leden de PCOB sterker, zodat ze ook de landelijke belangen van de ouderen kunnen behartigen. Laten we met z n allen gaan 17

18 proberen om onze afdeling groter te maken, want door ouderdom en verhuizing hebben wij verschillende leden verloren. Wij vertrouwen weer op een goede opkomst op onze soosmiddagen en voor vervoer kunt U contact opnemen met mevrouw J. Bakker-de Zoete, telefoon Namens het Bestuur, E.F. Abbo van Engelenburg, telefoon OVERLIJDEN VAN AAD PLOMP Op 1 augustus j.l. is na een kort ziekbed overleden, onze voorzitter, de heer Aad Plomp. Het is een groot gemis voor onze afdeling van de PCOB, waarvan Aad sinds 2011 onze voorzitter was. Aad had de vele openingen van de soosmiddagen altijd geweldig voorbereid, zodat hij ons over veel bijbel gedeelten een uitleg kon geven. Wij wensen zijn vrouw, Ria Plomp-Hofland heel veel sterkte toe. Namens het Bestuur, E.F. Abbo van Engelenburg 18

19 20-JARIG JUBILEUM! UITNODIGING U bent van harte welkom op zaterdag 19 september, tussen en uur voor een hapje en drankje in onze winkel. U ontvangt een bijzondere attentie en voor de kinderen zijn er verschillende leuke activiteiten. Om uur zal burgemeester Van der Tak de hoofdprijs uit de loten trekken. Misschien bent u wel de winnaar! Als u nog nooit in onze winkel bent geweest is dit een mooi moment om te zien hoe leuk en gezellig het bij ons is. 19

20 20

21 De Maroc JX Wateringen t e Te huur: Chalet in Beekbergen Voor 2 tot 6 persone 21 Rust, ruimte en privacy!

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron tot 8 september 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron tot 8 september 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 1 tot 8 september 2017 Lichtbron-inspiratie Hier is een stoel voor wie moe is. Hier is hoop voor wie verdwaald is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je verwacht zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt.

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Lichtbron-inspiratie Als je bidt, trek je dan terug in je binnenkamer, en bid tot de Vader die in het verborgene ziet. (Matt.6:6) In de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 28 april 4 mei 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron 28 april 4 mei 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 28 april 4 mei 2017 Lichtbron-inspiratie Komende zondag lezen we het verhaal van de Goede Herder in combinatie met een bijbeltekst uit Openbaringen over het Nieuwe Jeruzalem. Het

Nadere informatie

Zoek de monnik in jezelf

Zoek de monnik in jezelf Zoek de monnik in jezelf In de eerste plaats wil ik jullie allen een heel mooi en nieuw jaar toewensen, met veel zegen voor jullie allen! Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en misschien ben je begonnen

Nadere informatie

Ik wens jullie vrede!

Ik wens jullie vrede! Ik wens jullie vrede! Net na Pasen gebeurt er iets merkwaardigs. De discipelen zitten bij elkaar en ineens staat Jezus voor hun neus. Ze zijn bang voor de Joden en hebben de deuren afgesloten. Maar de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 4 november 11 november

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 4 november 11 november Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 4 november 11 november Lichtbron-inspiratie Zoals het graan, verzameld tot de oogst -met zorg gemaakt tot levend broodde honger stilt van mensen overal, maak ons bestaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2-9 september Lichtbron-inspiratie Zomaar

Nieuwsbrief De Lichtbron 2-9 september Lichtbron-inspiratie Zomaar Nieuwsbrief De Lichtbron 2-9 september 2016 Lichtbron-inspiratie Zomaar Ik kan me dagenlang verstrooien met n blocnote en een pen, met gemijmer over leven, over wie en wat ik ben, maar mijn povere gedachten,

Nadere informatie

De kerk is uniek! Ik wens jullie alvast een heel zegenrijke en goede Pasen! Ds. Jantine 1

De kerk is uniek! Ik wens jullie alvast een heel zegenrijke en goede Pasen! Ds. Jantine 1 De kerk is uniek! Ik weet nog goed dat ik in mijn studententijd ontdekte dat de kerk een heel unieke plek is. Waar kom je samen met jong en oud, met mensen van allerlei verschillende opleidingsniveaus,

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron februari 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron februari 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 10 17 februari 2017 Lichtbron-inspiratie Ik geloof dat God mijn Vader bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt.

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt. Lichtbron-inspiratie As-woensdag Aanstaande woensdag 1 maart begint de. Het is dan aswoensdag. Op die dag gaan mensen in de Rooms-Katholieke traditie

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

-Zoek een rustige plek om te zitten. -Stilte

-Zoek een rustige plek om te zitten. -Stilte Een trage zomer gewenst! Het is bijna zomervakantie. Als ik dit stukje voor Kerkkontact schrijf, is de organisatie van de Samenloop voor Hoop al in volle voorbereiding in het Hofpark. De kinderen van school

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

De toekomst van de kerk

De toekomst van de kerk De toekomst van de kerk Afgelopen weken heb ik het in verschillende groepen ter sprake gebracht. Hoe denk je over de toekomst van de kerk? Is er een toekomst en hoe zie je dat dan voor je? Ook in de kerkenraad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016

Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016 Lichtbron-inspiratie Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen, hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten. Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 31 maart 7 april 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron 31 maart 7 april 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 31 maart 7 april 2017 Lichtbron-inspiratie Afgelopen week werd ik geïnterviewd voor een artikel op de economiepagina in het NRC Handelsblad. Het is een artikel over jonge geestelijken

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 30 sept. tot 7 oktober. Wegen van vrede lopen niet door straten van geweld.

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 30 sept. tot 7 oktober. Wegen van vrede lopen niet door straten van geweld. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 30 sept. tot 7 oktober Lichtbron-inspiratie Wegen van vrede lopen niet door straten van geweld. (bron onbekend) Aankomende diensten Zo 9 okt. 2016 9:30 uur Ds. J.D.W.

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does GEMEENTEBRIEF 6 september 2015 nr. 1714 DE GOEDE REEDE 12 de zondag van de zomer Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Marion van Steenbeek Diaken Leo van Berkel Organist Guus Fennema

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 September 2016

Nieuwsbrief 1 September 2016 Nieuwsbrief 1 September 2016 Inhoud deze maand: 1. Nieuwsbrief/schoolkrant 2. Kerkdienst opening schooljaar 3. Digiduif 4. Openingsfeest 2 september 5. Brandweerdag 6. Kinderpostzegelactie 7. Schoolgids,

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.33 06-09-2014 Zondag 7 september 2014 10.00 uur Ds. H. Boot uit Brandwijk 18.00 uur Ds. F.W. Kuijpers uit Amerongen Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

Kerkdiensten 4 mei 2014

Kerkdiensten 4 mei 2014 NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.18 03-05-2014 Kerkdiensten 4 mei 2014 10.00 uur Ds. H. Bonestro uit Zeist 18.00 uur Ds. J. Korf uit Den Haag Ouderling van dienst v.m. mw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 12 september 2016, nummer 18, verschijndatum: 22 september 2016

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 12 september 2016, nummer 18, verschijndatum: 22 september 2016 1 Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 12 september 2016, nummer 18, verschijndatum: 22 september 2016 Dank voor meeleven en steun Het was mooi om te ervaren dat velen hebben

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie. Erediensten

Lichtbron-inspiratie. Erediensten Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 van 9 tot 16 september Lichtbron-inspiratie Voor de (nieuwe) ambtsdragers a.s. zondag: God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt en naar zijn beeld het leven van wie

Nadere informatie

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Zondag 9 april 2017 6e zondag 40 dagentijd Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 552 Stilte om ons voor

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 8-15 september 2017

Nieuwsbrief De Lichtbron 8-15 september 2017 Nieuwsbrief De Lichtbron 8-15 september 2017 Lichtbron-inspiratie Zondag 10 september 2017, 12 e van de zomer 9:30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, Ziekenzondag Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst

Nadere informatie

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien!

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien! Nieuwsbrief Radarschool Jan Wouter van den Doel 31 augustus 2015 Jaargang 17 nr. 1 Website: www.jwvddoel.nl E mail :info@jwvddoel.nl Bezoekadres: Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee Postadres: Postbus

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept Startweekend 2017 Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september Huis van God en mensen startweekend sept. 2017 1 Op de startzondag zeggen we tegen elkaar: Kijk de kerk met haar eeuwenoude traditie. Haar

Nadere informatie

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016 1 Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016 Meeleven Wanneer iemand een echtgenoot / partner of een kind verloren heeft, of te maken

Nadere informatie