Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig"

Transcriptie

1 Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te denken. Twee gemeenteleden in een week is veel. Naast het verdriet geeft het lege plekken in de kerk. Wat zullen we hen missen. Afgelopen zondag preekte ik over het Bijbelverhaal uit Marcus 2 waarin we lezen over de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Door het dak. Een bekend verhaal. Ik moest tijdens het schrijven van deze preek, die ik bij het schrijven van deze kopij nog moet houden, denken aan onze gemeente. Hoe we in tijden van verdriet elkaar bij Jezus kunnen en moeten brengen. Want Hij is onze houvast. Dat heb ik ook in gesprek met gemeenteleden mogen ervaren de afgelopen weken. Samen moeten we elkaar vasthouden. De een zoekt de ander op, samen troosten we elkaar. We hebben gezongen, gelezen en gebeden in de diensten, we praten met elkaar en we houden elkaar vast. We brengen elkaar bij Jezus en God. Ik hoop dat we dat in dit seizoen in ons achterhoofd mogen houden. Dat we elkaar bij Jezus mogen brengen en dat dit ook onze opdracht is. Het klinkt eenvoudig en dat is het misschien ook wel. Want het kan op vele manieren. Als een gemeenschap die niet altijd zichtbaar is, maar wel altijd aanwezig is, ook als we thuis zijn. Zo zagen we op onze vakantie in Parijs een verborgen kerk. En achter de binnenplaats en de deuren van de kerk ging een grote gemeenschap schuil. Op een doordeweekse ochtend zaten er honderden mensen. Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig in de stad. Niet altijd zichtbaar, maar toch aanwezig. Zo is God er ook voor ons en zo mogen wij er ook zijn voor elkaar. Niet altijd zichtbaar, maar toch aanwezig. Ik wens iedereen een mooi en zegenrijk seizoen! Ds. Jantine 1

2 Erediensten Zondag 6 september 2015, 12 e van de zomer 9.30 uur: Ds. D. Verboom, Leiden Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. Vredeswerk 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Zondag 13 september 2015, 13 e van de zomer 9.30 uur: Ds. J.C. Donner, Den Haag Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. De Zonnebloem Wateringen 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Woensdag 16 september uur: Oecumenisch Avondgebed Open Ark in de Ark Zondag 20 september 2015, 14 e van de zomer, Startzondag uur : Ds. J. Henzen, kinderdienst in de Lichtbron Er is kinderoppas Collecte: gezamenlijk doel Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof, dienst voor tieners en volwassenen in de Hervormde kerk aan het Plein Er is kinderoppas Collecte: gezamenlijk diaconaal doel Na de dienst is er koffiedrinken 2

3 De kleur van de zondag is groen Zondag 27 september 2015, 1 e van de herfst 9.30 uur: Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte: 1. Jeugd- en catechisatiewerk 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Zondag 4 oktober 2015, 2 e van de herfst 9.30 uur: Ds. Jantine van Iersel- Veenhof Er is kinderoppas Er is kindernevendienst Collecte 1. Kerk en Israël 2. Kerk Na de dienst is er koffiedrinken De kleur van de zondag is groen Bij de diensten DE ZONNEBLOEM Op zondag 13 september is er een collecte voor de Zonnebloem. Deze zondag is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dit gebeurt via de kerken maar ook de ruim 4000 vrijwilligers van de Zonnebloem werken hieraan mee. Er zijn namelijk 1195 plaatselijke afdelingen in ons land.. De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor ze klaar, want een lichamelijke beperking hoeft geen belemmering te zijn. Het zijn mensen met een groot hart en een luisterend oor. Ze denken niet VOOR, maar MET de mensen voor wie zij zich inzetten. 3

4 ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT! + één op één mensen bezoeken + contacten leggen en gezelligheid brengen + gezamenlijke activiteiten in kleine of grotere groepen + aangepaste vakanties in binnen- en buitenland Mensen met een fysieke beperking volop van het leven laten genieten, ook als het onmogelijk lijkt, dat is ons doel. Wilt u informatie over ons werk of denkt u iemand te kennen die in aanmerking komt als gast van de Zonnebloem laat het ons dan weten. Adri v.d. Heiden Ria de Lange Agenda Za. 19 september, tussen 11:00 en 17:00 jubileum Boekwinkel "De Smidse" Za. 19 september Vanaf!6:00 Actie beeld en geluid In de Lichtbron Di. 22 september 20:00 Voorstelling 'De Bovenkamer' in de Lichtbron Di. 8 september, PCOB soosmiddag van tot u in de Smidse Di 22 september PCOB soosmiddag van tot u in de Smidse Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft tot en met 30 juni 2015 een netto bedrag van 281,67 opgebracht. De kerkenraad heeft besloten het fonds per 1 juli 2015 op te heffen. Met dank aan alle medewerkers die zich hebben ingezet om dit eindresultaat te bereiken. Mw. Catharina Sekeris-Veerman 4

5 Chauffeurs gezocht Twee ouderen uit verpleeghuis WZH Hoge Veld bezoeken graag onze kerkdiensten. Misschien heeft u/heb jij ze al wel eens gezien en ontmoet. Wie wil helpen om hen op te halen, met de auto? Het handigst is om hen met twee personen op te halen. U kunt zich opgeven bij Tim van Iersel die het vervolgens doorgeeft aan de geestelijk verzorger van WZH Hoge Veld. Die zal een rooster maken en het verder coördineren. Hartelijke groeten, Tim van Iersel Activiteiten met de gemeente Actie Beeld en Geluid Wij nodigen U en jou uit voor de gemeentedag op zaterdag 19 september vanaf uur in en rondom ons kerkgebouw. Voor de kinderen zijn er activiteiten georganiseerd en is er een springkussen. Er staat een hapje en een drankje voor U klaar. Om uur gevolgd door een barbecue. Aanmelden s.v.p.! In de zijzaal staan tafels met diverse koopwaar, o.a. druiven, vijgen, flespompoenen. U kunt intekenen op diners, vaartochtjes, taarten, een vakantiebungalow, workshops e.a. Om uur start het Open Podium, met optredens van mystery guests. Het doel is: geld voor apparatuur om thuis de dienst met beeld en geluid te kunnen volgen en voor een laptop voor de nevendienst. 5

6 Deelname aan de barbecue kost 25,00 (kinderen tot 12 jaar gratis), over te maken op NL85 RABO t.n.v Gereformeerde Kerk o.v.v. Extra Gift. Verder variëren de bijdragen van 1,00 voor raad-spelletjes tot 45,00 voor intekenen op een compleet diner. In de kerk liggen flyers waarmee u zich kunt aanmelden voor de barbecue, i.v.m. de boodschappen graag voor 7 sept. Op die lijst kunt u ook aangeven dat u een dienst wilt leveren bijv. om iets te bakken, of om iets te drinken of te eten aan te bieden voor deze gemeentedag. Telefonisch of per opgeven kan natuurlijk ook. Bij Pieter Sekeris, Geertje v. Leeuwen, Of Dukky Schreiber, Wereld Alzheimerdag In september wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan de ziekte alzheimer, één van de vele vormen van dementie. Overal ter wereld vinden activiteiten plaats om mensen te attenderen op dementie en de gevolgen daarvan voor de patiënten, en hun mantelzorgers en ook de maatschappij. Dit jaar hebben wij een drietal voorstellingen in Westland waar de acteur Thomas Borggrefe een eenakter komt geven over dementie. De voorstelling is voor iedereen bedoelt. Jong of iets minder jong. Om meer bekendheid te geven aan dementie en wat dit voor de mensen en hun omgeving betekent. Thomas geeft een voorstelling van ongeveer één uur. Na de pauze kunt u vragen stellen over de voorstelling maar zeker ook over dementie. Vorig jaar heeft Thomas deze voorstelling in Midden Delfland gegeven en de reacties waren ontroerend en enthousiast. Dit was mede de reden om deze voorstelling ook in Westland te laten plaats vinden. 6

7 Elke avond zijn er deskundige aanwezig die u persoonlijk te woord kunnen staan, mocht u hier behoefte aan hebben. Zie de poster in dit blad voor de datum, locaties en aanvangstijd. Wie weet tot ziens Willy Mieremet, namens het voorbereidingsteam 7

8 8

9 Van de kerkenraad Persverslag kerkenraadsvergadering 9 juli 2015 Jan Stok opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij leest uit Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, uit de brief aan de christenen in Laodicea. Hij haalt m.n. vers 20 aan. Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur sta. Als jullie mij horen en binnenlaten, zal ik altijd bij jullie zijn. Als je gemeente van Jezus Christus bent, wil het 9

10 dus niet zeggen dat Jezus bij je binnen is! De gemeente zal zich steeds de vraag moeten stellen: Is Jezus nog binnen, of staat hij buiten? Met enige kleine wijzigingen worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de notulisten. T.a.v. de Hoop voor Loop is alles goed verlopen t.a.v. de stand van de Lichtbron. Er is een mooi bedrag binnengehaald en het is een goede start geweest om ons als kerken te presenteren. De hoop wordt wel geuit dat bij de volgende Samenloop voor Hoop het echt een goede presentatie wordt van alle gezamenlijke kerken. Piet-Jan Leerdam wordt van harte welkom geheten in de grote kerkenraad door de voorzitter. Helaas kon Adri v.d. Wal vanavond niet aanwezig zijn. Daarna richt de voorzitter het woord tot Dick Boutkan en Peter van t Wout, die vanavond afscheid nemen van de kerkenraad (de ontheffing van Peter zal plaatsvinden op 30 augustus). Ze worden beiden van harte bedankt voor hun inbreng de afgelopen jaren! Franny Vogelaar is ook uit het ambt ontheven, maar kon vanavond jammer genoeg niet komen. Ook zij wordt van harte bedankt. Na een gezellige pauze, vertrekken de afgetreden ambtsdragers. We staan positief t.a.v. van de twee voorgestelde wijzigingen van de kerkorde. Monica zal dit doorgeven aan de scriba van de classis. We gaan verder met onze visievorming t.a.v. het nieuwe beleidsplan. Eerder hebben we met behulp van de brieven aan de 7 gemeenten uit Openbaring naar onszelf gekeken, als gemeente, van buiten naar binnen. Welk beeld van Jezus vinden we bij onze gemeente passen? Welk compliment geven we aan onze gemeente en welk minpunt? Daarna hebben we aan de hand van Jeremia 29 van binnen naar buiten gekeken. Wat zien wij als taak van de gemeente? Waar moeten we als gemeente op letten? 10

11 Vandaag kijken we van binnenin de gemeente naar onszelf, n.a.v. de tekst, die Jan bij de opening gelezen heeft, uit Op. 3, de brief aan de gemeente van Laodicea. Wat zien we? Wat willen we? Hoe zorgen we ervoor dat Jezus binnen blijft en niet buiten staat? Hoe blijven we enthousiast? Hoe organiseren we dat? We zullen moeten spreken over de dingen die ertoe doen, onszelf daarop zuiveren, activiteiten anders invullen. We zullen ons moeten bezighouden met hoofdzaken, niet met details. Wat zijn de hoofdzaken? Dit moeten we de komende vier jaar inzichtelijk hebben. We kunnen in het beleidsplan ook noemen dat we op bepaalde momenten een punt bereikt moeten hebben. Ds. Jantine heeft een 2-ledige opdracht van ons gekregen: zorg dragen voor de bestaande gemeente en bezig gaan met nieuwe dingen. Het is van belang om te beginnen bij de gemeente. De gemeente zal achter het beleid moeten staan, dus we zullen met de gemeente in gesprek moeten gaan en dan de punten op papier zetten. Het nieuwe beleidsplan is voor de periode De Lichtbron in 2020 is de stip aan de horizon. We spreken af dat iedereen als voorbereiding op de grote kerkenraadsvergadering in september het vorige beleidsplan doorneemt. Hierbij zullen enkele vragen worden geformuleerd om over na te denken. We spreken af dat het nieuwe beleidsplan kort en puntig zal worden. Het zou mooi zijn wanneer het een 10punten plan wordt. We spreken af om op zaterdag 31 oktober een beleidsplanmiddag plannen voor de gemeente. We sluiten dan af met iets gezelligs en zorgen ervoor dat er ook een kinderprogramma is. Monica informeert de koster hierover en vraagt of de ruimte beschikbaar is. In de rondvraag komt het volgende aan de orde: Via Simon en Margreeth Terpstra is er een gratis piano de kerk binnengekomen. De buitenkant moet worden opgeknapt. Van binnen moet hij worden schoongemaakt en worden gestemd. 11

12 Het is belangrijk dat de actiemiddag op 19 september gepromoot wordt via de mail en daarnaast ook via de mededelingen op de beamer. Er wordt gemeld dat het laatste kastje is aangesloten voor de kerkluisteraars. Binnenkort kan iedereen via internet luisteren. Na Censura morum sluit Monica af met een gebed. Tot slot drinken we nog gezellig iets met elkaar, omdat het de laatste vergadering is voor de zomervakantie! 12

13 13

14 De nieuwe penningmeester Inmiddels bij velen van u al bekend, maar misschien nog niet bij iedereen. Per 24 mei 2015 heeft de kerk een nieuwe penningmeester: Piet-Jan Leerdam. Op die datum ben ik bevestigd in de functie van ouderling-kerkrentmeester met daarbij de taak van penningmeester van onze kerk. In de afgelopen weken heb ik alle spullen overgenomen van mijn voorganger Franny Vogelaar en ben ik weer redelijk ingewerkt. Zoals de meesten van jullie weten was ik voor Franny ook al een lange periode penningmeester, dus het meeste is nog bekend. Maar de aanpak is wel iets gewijzigd. Ik ben blij dat we Gerard Koop bereid hebben gevonden om alle financiële transacties in te boeken in het boekhoudprogramma en de overzichten voor mij uit te draaien. Zelf draag ik zorg voor alle betalingen, draai ik mee in het College van Kerkrentmeesters en de grote Kerkenraad, en zet ik mij in voor het financiële beleid en toekomst van de kerk. Heeft u vragen over de financiën of uw eigen financiële bijdrage, of heeft u declaraties dan kunt u bij mij terecht. Hieronder staan mijn adres en gegevens. en daarbij het speciale adres voor de penningmeester heeft mijn voorkeur vanwege mijn vele dienstreizen. Ik wil Gerard succes wensen bij het inboeken en ik wil Franny heel hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren en de goede overdracht. Met vriendelijke groet, Piet-Jan Leerdam Adres: Guldeland 61 14

15 2291 VH Wateringen Telefoon: Van Diaconie/ZWO Amnesty International Afgelopen maand hebben we vernomen dat de Syrische mensenrechtenadvocaat Khalil Ma touq is vrijgekomen. Hij stond in de lijst voor groeten van 2015, en in maart hebben we ook enkele kaarten verstuurd naar de gevangen genomen tegenstander van het regime. Hij was in september 2014 voor het laatst in vrijheid gezien. We zijn blij met zijn vrijlating, maar de zware schennis van de mensenrechten in Syrië gaat helaas onverminderd door. We zullen ook de komende keer weer kaarten verkopen voor een Syriër die zonder aanklacht gevangen zit. Op zondag 6 september na de kerkdienst kunt u weer kaarten kopen. Er zijn dan ook weer nieuwe adressen voor de groetenactie. Met de schrijfactie helpen we de gevangenen niet alleen moreel, talloze malen komen politieke gevangenen vrij door de aandacht die voor hen wordt gevraagd. Wilt u er meer over lezen, dan kunt u op meer informatie vinden. Bezoek aan de nieuwe Pauluskerk Op 15 maart heeft Sjany Middelkoop na de kerkdienst u verteld over en beelden getoond van de nieuwe Pauluskerk. Het inspirerende 15

16 verhaal en de indringende voorbeelden waren levendig, en de interesse van de gemeente was groot. Graag wil de diaconie een vervolg hieraan geven door een bezoek te brengen aan de nieuwe Pauluskerk. We zullen de komende periode dit voorbereiden met deze organisatie en komen bij u terug met een voorstel waarop u kunt intekenen. Wilt u meer informatie over de projecten van KiA interactief? Op kunt u die vinden. Voor de Pauluskerk kunt u ook direct kijken op Komende maand zult u hier meer over horen. Bloemen in de kerk Nu het verjaardagsfonds is opgeheven, heeft de diaconie een voorstel gelanceerd dat door de kerkenraad is goedgekeurd, om het zendingskerkje om te dopen tot een bloemenkerkje. U kunt hierin uw gift deponeren voor de bloemen in de kerk, welke elke week trouw worden verzorgd en rondgebracht naar een van onze kerkleden. Het bloemenkerkje staat bij de uitgang van de kerk op een tafel. Giften In augustus heeft de diaconie besloten om twee extra giften schenken aan ons bekende doelen: Wim van den Burg van Stichting Ontwikkelingshulp Kenia heeft aandacht gevraagd voor een moeder die wegens geldgebrek maar een van haar twee kinderen naar school kan sturen. Een onmogelijke keuze voor haar! We hebben in de vergadering besloten om voor twee jaar de studiekosten te financieren. Ook hebben we besloten om Exodus voor het goede werk dat zij doen een extra bijdrage te geven. 16

17 Westlandse voedselbank Op 27 september houdt de diaconie weer een inzameling voor de Westlandse voedselbank. Wij rekenen op uw medewerking. PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond Geachte leden, Bij het begin van het nieuwe seizoen willen wij U weer wat gegevens doorgeven. De soosmiddagen zijn in De Smidse op dinsdagmiddag van uur tot uur. De eerste keer na de vakantie is dit op : 8 september, daarna op 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december. Op 3 november komt mr. A. Slob een lezing geven over de hersenziekte dementie. Dit beloofd een zeer interessante lezing te worden, want wat is dementie feitelijk en wat doet b.v. Alzheimer met iemand? De gezamenlijke kerstviering is op vrijdag 18 december voor het eerst in de nieuwe Kastanjehof te Kwintsheul. De penningmeester, de heer J. van der Snoek, deelde mede, dat voor het jaar 2016 de contributie weer niet verhoogd zal worden, ondanks dat we in 2016 meer moeten afdragen aan Zwolle. De contributie blijft dus 27,50 euro per lid en 50 euro per echtpaar. Wanneer U nog mensen kent die geen lid zijn, maar wel belangstelling hebben voor de PCOB, 50-plussers kunnen al lid worden, laten ze dan contact met ons opnemen. Zij kunnen ook eens een gezellige soosmiddag meemaken. Wanneer men wel lid wil worden, maar geen soosmiddag wil bezoeken, dan maken deze nieuwe leden de PCOB sterker, zodat ze ook de landelijke belangen van de ouderen kunnen behartigen. Laten we met z n allen gaan 17

18 proberen om onze afdeling groter te maken, want door ouderdom en verhuizing hebben wij verschillende leden verloren. Wij vertrouwen weer op een goede opkomst op onze soosmiddagen en voor vervoer kunt U contact opnemen met mevrouw J. Bakker-de Zoete, telefoon Namens het Bestuur, E.F. Abbo van Engelenburg, telefoon OVERLIJDEN VAN AAD PLOMP Op 1 augustus j.l. is na een kort ziekbed overleden, onze voorzitter, de heer Aad Plomp. Het is een groot gemis voor onze afdeling van de PCOB, waarvan Aad sinds 2011 onze voorzitter was. Aad had de vele openingen van de soosmiddagen altijd geweldig voorbereid, zodat hij ons over veel bijbel gedeelten een uitleg kon geven. Wij wensen zijn vrouw, Ria Plomp-Hofland heel veel sterkte toe. Namens het Bestuur, E.F. Abbo van Engelenburg 18

19 20-JARIG JUBILEUM! UITNODIGING U bent van harte welkom op zaterdag 19 september, tussen en uur voor een hapje en drankje in onze winkel. U ontvangt een bijzondere attentie en voor de kinderen zijn er verschillende leuke activiteiten. Om uur zal burgemeester Van der Tak de hoofdprijs uit de loten trekken. Misschien bent u wel de winnaar! Als u nog nooit in onze winkel bent geweest is dit een mooi moment om te zien hoe leuk en gezellig het bij ons is. 19

20 20

21 De Maroc JX Wateringen t e Te huur: Chalet in Beekbergen Voor 2 tot 6 persone 21 Rust, ruimte en privacy!

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN 83e jaargang, nr 693 mei 2006 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK VROUW VAN SMARTEN Kort geleden kwam ik in een doopnaam Dolores tegen. Wat brengt ouders ertoe

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie