HUMANITASDRECHTSTEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUMANITASDRECHTSTEDEN"

Transcriptie

1 HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e t elkaar. Dat vertalen wij in diensten van mens tot mens op alle denkbare gebieden, zoals welzijn, wonen en zorg. Inhoud KIND VEILIG THUIS : NIEUWE ACTIVITEIT INMIDDELS GESTART IN DE STEIGERS: PROJECT SCHEIDEN EN OMGANG VOORLEESPROJECT IN DE LIFT: INTERVIEW MET COÖRDINATOR ANJA DE HAAN OVERHEVELING VAN TAKEN NAAR GEMEENTEN EN DE GEVOLGEN: INTERVIEW MET JAN BAAN LEDENWERFACTIE: WE WILLEN MEER LEDEN IRENE BAUER: INTERVIEW MET HET NIEUWSTE (EN JONGSTE) BESTUURSLID UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 9 APRIL BERICHTEN VAN HET BESTUUR DOOR THUISADMINISTRATIE HEB IK DE ZAKEN WEER OP EEN RIJTJE: INTERVIEW MET ELS HAUSER COLOFON EN CONTACT 1

2 Kind veilig thuis nieuwe activiteit inmiddels gestart In sommige gezinnen kunnen de kinderen gevaar lopen voor hun veiligheid, zodanig dat begeleiding noodzakelijk is. Die begeleiding wordt geleverd door Jeugdzorg, al dan niet in het kader van een Onder Toezicht Stelling. In het project Kind Veilig Thuis, zullen vrijwilligers van Humanitas een rol krijgen in het verbeteren van de situatie in dergelijke gezinnen. Per 1 maart 2014 is een coördinator van Humanitas aangesteld. Het project heeft als werkgebied Zuid-Holland- Zuid en is een samenwerkingsverband tussen de Humanitasafdelingen in Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), Bureau Jeugdzorg, Horizon, William Schikkergroep en Bureau van Montfoort. De Provincie Zuid-Holland zorgt voor de financiering. De taken van de vrijwilligers van Humanitas zijn veelomvattend: het waarborgen van stabiliteit en continuïteit in het gezin, het versterken van de eigen kracht door steun te bieden aan ouders en kind(eren) en het vergroten van het sociale netwerk en het benutten daarvan. Van de vrijwilliger wordt ook verwacht dat hij/zij rolmodel voor het gezin zal zijn. De vrijwilliger verbindt zich voor een langere tijd (minimaal een jaar) aan een gezin. De koppeling vrijwilliger-gezin gebeurt door Jeugdzorg en (de coördinator van) Humanitas gezamenlijk. De vrijwilliger werkt vrij zelfstandig, maar wel binnen de kaders van een plan dat Jeugdzorg met het g e z i n o p s t e l t. J e u g d z o r g i s e n b l i j f t eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen. Uiteraard worden vrijwilligers uitgebreid voorbereid en begeleid. Zij worden, voordat zij met het gezin beginnen, getraind door Humanitas en Bureau van Montfoort (opleidingsinstituut). De coördinator van Humanitas is een beroepskracht die ook veel aandacht zal besteden aan begeleiding van de vrijwilligers door individuele gesprekken, themaen intervisiebijeenkomsten. Na de aanstelling van de coördinator van Humanitas en de training van beroepskrachten van Jeugdzorg, start de training van de vrijwilligers. Wij zoeken per direct vrijwilligers die in dit project een uitdaging zien. Een beschrijving van taken en eisen vindt u op onze website 2

3 Project Scheiden en Omgang in de steigers Voor het kind kan een scheiding van de ouders erg vervelend en ook schadelijk zijn, vooral als de ouders er niet in slagen een goede omgangsregeling af te spreken. Ouders die scheiden zijn wettelijk verplicht een dergelijke regeling af te spreken en zich daar vervolgens aan te houden. Lukt dat niet, dan kan de rechter de ouders verwijzen naar een instelling die de ouders daarbij helpt. In de regio Zuid-Holland-Zuid verzorgt TriviumLindenhof de omgangsbegeleiding, maar daarbij blijken zich regelmatig enkele knelpunten voor te doen, die succes in de weg staan. De Humanitas-afdelingen in de regio Z u i d - H o l l a n d - Z u i d h e b b e n m e t TriviumLindenhof een plan gemaakt waarin vrijwilligers van Humanitas kunnen helpen deze knelpunten op te lossen. Zodra de financiering rond is, kan het project van start gaan voor een proefperiode van één jaar. Een belangrijk knelpunt is dat na afloop van de omgangsbegeleiding een aantal gezinnen nog niet in staat is om de omgangsregeling zelfstandig op een bevredigende wijze uit te voeren. Het plan voorziet in een traject van vrijwillige nazorg om dit probleem te tackelen. Een ander knelpunt is dat de omgangsregeling beperkt is tot werkdagen en kantoortijden, terwijl ouders vaak van deze tijden afwijkende wensen hebben. Vrijwillige inzet beperkt zich niet tot werkdagen en kantoortijden, waardoor beter op de wensen van ouders kan worden ingegaan. Het is geen gemakkelijke taak waarvoor de vrijwilliger zal staan. Daarom is goede voorbereiding en begeleiding noodzakelijk. Wel is het zo dat al op verschillende plaatsen in het land, Humanitas ervaring heeft met dit werk. Ook TriviumLindenhof heeft veel ervaring. Is de financiering rond, dan zal Humanitas een professionele coördinator aanstellen, die vervolgen vrijwilligers zal werven, selecteren, opleiden en begeleiden. 3

4 Anja de Haan Niet alleen nuttig, maar ook leuk Een uurtje voorlezen aan kleine kinderen, thuis met vader of moeder erbij. Met de bedoeling dat die het voorlezen van de vrijwilliger van Humanitas-Drechtsteden na pakweg een half jaar overneemt; dat is het voorleesproject in een notedop. Leuk en nuttig vooral, want kleine kinderen die niet worden voorgelezen, lopen een grote kans hun schooljaren met een grote taalachterstand te beginnen. Het voorleesproject begint aardig op stoom te komen, niet in de laatste plaats omdat Anja de Haan er de laatste tijd haar schouders onder zet. Anja is de nieuwe coördinator van het voorleesproject dat in Sliedrecht startte en inmiddels ook Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht heeft bereikt. Historicus van huisuit en, zoals ze het zelf zegt, in between jobs maar gaarne bereid de handen uit de mouwen te steken, praat zij aanstekelijk enthousiast over het voorleesproject. Dat het erg nuttig is spreekt voor zich, maar het is ook zo leuk. De voorlezers vinden het leuk, de kinderen ook en dat geldt ook voor de vader of moeder die meedoet. Ja, het is toch ook leuk, voorlezen aan kleine kinderen; ze hangen aan je lippen, komen vaak verrassend uit de hoek, waarderen het enorm. Vaak komen broertjes en zusjes er gezellig bij. Vrijwilligerswerk dat eens niet al te problematisch hoeft te zijn, hoewel er soms heus wel problemen tevoorschijn komen waar het gezin mee worstelt. In totaal gaan voorlezers nu zo n elf gezinnen bezoeken. Anja: Het gaat om een uurtje in de week. Nee, niet vlak voor het slapengaan, het vaste voorleesmoment zoals wij dat meestal kennen. Het gebeurt op een moment dat het gezin en de voorlezer uitkomt. De werkwijze is dat ik de koppeling maak tussen een gezin met één of meer kinderen tussen twee en zes jaar en een vrijwilliger/ voorlezer van Humanitas-Drechtsteden. Minstens één van de ouders moet bij het voorlezen aanwezig zijn én meedoen, want het is de bedoeling dat de ouders het voorlezen op een gegeven moment zelf gaan doen. Anja voorziet een stevige groei van het aantal gezinnen in de verschillende gemeenten. Ik verwacht vooral veel van de contacten die ik ga opbouwen met scholen. Daar doen ze veel aan taalonderwijs natuurlijk, maar daar krijgen ze ook te maken met kleuters en peuters met een grote taalachterstand. Dan is ons project een prima aanvulling op het schoolprogramma. Die gezinnen gaan er wel komen; mijn ambitie is bijvoorbeeld voor Dordrecht zo n 25 gezinnen per jaar. Dat lijkt veel, maar ik heb het gevoel dat het hard kan gaan. Het zou ook mooi zijn als we samen kunnen werken met andere organisaties op dit gebied. Als je zo n groei verwacht, heb je ook veel meer voorlezers/ vrijwilligers nodig en Anja realiseert zich dat uiteraard. Veel mensen kunnen dit vrolijke en nuttige werk doen; je hoeft er echt geen oud-docent Nederlands voor te zijn. Je moet wel betrokken en enthousiast zijn, goed Nederlands spreken en affiniteit hebben met voorlezen aan kleine kinderen. Ik wil met de vrijwilligers drie keer per jaar bijeenkomen om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Zin om voorlezer/vrijwilliger te worden? Meld u aan op 4 Anja de Haan

5 Interview met Jan Baan Overheveling van taken naar gemeenten..en de gevolgen De kranten staan er bol van, je hoort er bijna dagelijks over op radio en TV: de komende veranderingen in de zorg, de jeugdzorg en zaken rond arbeid en werkeloosheid. Verantwoordelijkheden verschuiven van Rijk en provincie naar gemeenten en dat in combinatie met stevige bezuinigingen. Deze veranderingen hebben grote invloed op het vrijwilligerswerk. Wat en hoe, daar wordt binnen Humanitas druk over nagedacht en geschreven. We vragen Jan Baan hoe de vlag er bij hangt, wat we van de toekomstige veranderingen mogen verwachten. Jan wat vind jij van de veranderingen? Nou, er zijn voors en tegens. Het beleid dichter bij de mensen, dat kan mooi uitpakken. Minder geld is natuurlijk nooit prettig. En of de gemeenten het allemaal aankunnen in de korte voorbereidingstijd die ze hebben, daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar eigenlijk vind ik de vraag hoe wij als Humanitas met de veranderingen om moeten gaan interessanter. Goed dan. Hoe moeten wij als Humanitas, als vrijwilligersorganisatie, met deze veranderingen omgaan? Dan moet je eerst nog maar eens vaststellen wat Humanitas is: wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen. En ook wat we niet kunnen. Dan heb je het dus over de Humanitas-waarden en over het feit dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Maar wel een vrijwilligersorganisatie die haar vrijwilligers traint en begeleidt, met andere woorden professionele vrijwilligers. Die waarden en uitgangspunten moeten we als houvast gebruiken bij wat er op ons afkomt. De gemeenten moeten met weinig geld veel doen en zouden graag betaalde krachten vervangen door vrijwilligers. Met onze goed opgeleide vrijwilligers zou dat mooi kunnen, of niet? Misschien wel, maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn er niet om beroepskrachten te vervangen. Het gaat ons niet om het opvullen van gaten die her en der ontstaan door bezuinigingen. Wij zijn ook geen verlengstuk van de beroepskracht die ons in onze activiteiten stuurt en beheerst. Ons vrijwilligerswerk heeft een waarde op zichzelf. De vrijwilliger werkt onder eigen regie en is in staat zijn eigen agenda te bepalen. Wij hebben geen sancties om een bepaald gedrag af te dwingen en wij hebben geen resultaatverplichting zoals veel beroepskrachten, wel een inspanningsverplichting om maar een paar verschillen te noemen tussen beroepskrachten en onze vrijwilligers. Maar betekent de nieuwe situatie dan niet dat we intensief (moeten) samenwerken met gemeenten en instellingen? Jazeker. Kijk bijvoorbeeld naar ons nieuwe project Kind Veilig T huis en het plan rond de omgangsregeling bij scheiding. Daar werken wij intensief samen met andere instellingen, maar wel heel duidelijk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Bij Kind Veilig Thuis gaat het om het versterken van de eigen kracht van het gezin, een belangrijke Humanitaswaarde, en bij de omgangsregeling bij scheiding zie je ook hoe dat gaat: wij leveren wat de beroepsinstellingen niet kunnen leveren: nazorg en flexibiliteit in tijd, waardoor de kans op een goed resultaat groter wordt. Wij zijn aanvullend en naar de cliënt ondersteunend. En hoe zit het met de gemeenten? Die zijn eindverantwoordelijk en zij beschikken over het geld. Ja, de gemeenten zijn straks van nog groter belang voor ons dan zij nu al zijn. Zij hebben een grote vrijheid in het organiseren van zaken rond zorg, jeugdzorg en de participatiewet die deelname aan de maatschappij moet stimuleren. Zo ongeveer alles wat wij doen, kunnen doen of zouden willen doen, valt onder die nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten. Wij moeten zorgen dat wij in hun ogen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn.ook wat financiering betreft zijn wij straks voor een belangrijk deel van onze activiteiten van de gemeenten afhankelijk. Het is overigens zeer redelijk dat zij de kosten vergoeden van vrijwilligersactiviteiten die in het gemeentelijk beleid passen. Hoe zie jij, met het oog op de komende veranderingen, onze rol in de Drechtsteden? Ik denk dat er zich veel kansen zullen voordoen; dat is nu al begonnen. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden de dienstverlening goed te organiseren, met een beperkt budget, maar ook met de intentie om kwaliteit te leveren. Daaraan kunnen wij een goede bijdrage leveren, niet zozeer als vervangers van dure beroepskrachten, maar als toevoeging, als extra, die de gewenste kwaliteit binnen bereik brengt. Met goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers en, als een project daarom vraagt, betaalde coördinatoren. Wij doen ons best een goede, open relatie met de gemeenten in het Drechtstedengebied te onderhouden en, meestal in samenwerking met andere instellingen, activiteiten te ontwikkelen voor het hele Drechtstedengebied die voor de gemeenten aantrekkelijk zijn. 5

6 Leden maken de vereniging Ledenwerfcampagne begint in Dordrecht-Centrum Rond het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn wij gestart met een ledenwerfcampagne. Wij zijn een vereniging en dan heb je graag leden; hoe meer leden hoe sterker de vereniging. Juist in deze tijd, waarin veel van ons als vrijwilligersorganisatie gevraagd wordt, kunnen wij nieuwe leden heel goed gebruiken. Als lid van Humanitas Drechtsteden kun je invloed hebben op de koers die wij varen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn en je stem te laten horen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waar de voornemens voor de komende periode besproken worden. Het lidmaatschap kost euro 30, een bijdrage die wij goed kunnen gebruiken ter dekking van de kosten die er, ook bij de inzet van vrijwilligers, nu eenmaal zijn. Lidmaatschap betekent rechtstreekse ondersteuning van het werk dat wij in de Drechtsteden doen. In een brochure vertellen wij hoe nuttig het is om lid te worden. Uiteraard verwijzen wij ook naar onze verbeterde website, waar veel meer informatie staat over wat Humanitas-Drechtsteden doet. De brochure verspreiden we om te beginnen huis aan huis in Dordrecht-Centrum. Heeft dit succes, dan kunnen wij ook andere wijken in Dordrecht en de andere gemeenten befolderen. In brieven aan onze bestaande leden en aan de vrijwilligers bedanken wij hen voor hun inzet en voegen wij ook enkele brochures toe. Wij hopen en verwachten dat leden en vrijwilligers deze brochures in hun omgeving zullen verspreiden onder familie, vrienden of bekenden die misschien wel voor het lidmaatschap voelen. Uiteraard kunt u, als lezer van deze nieuwsbrief, ook lid worden. Hoe meer leden, hoe sterker wij zijn, hoe beter wij in de Drechtsteden tijdelijke ondersteuning kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Meld u aan; het kan telefonisch ( ), v i a e - m a i l of via onze website (www.humanitasdrechtsteden.nl). LEDEN WERVEN? Wie wil helpen om tussen 20 april en 1 mei folders in de bus te stoppen bij plm adressen in Dordrecht-Centrum? Meld je aan bij Willem Soet, 6

7 Irene Bauer het nieuwste (en jongste) bestuurslid Sinds kort is Irene Bauer lid van het bestuur van Humanitas-Drechtsteden. Z i j h e e f t h a a r s t u d i e S o c i a l e Wetenschappen, richting Arbeid & Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Zoveel jonge mensen kom je niet tegen in besturen van Humanitas afdelingen. Waarom Irene wel? Ik ben naast mijn studie altijd wel maatschappelijk actief geweest, bijvoorbeeld bij de Vrijwilligers Vacature Bank. Van huis uit heb ik geleerd dat maatschappelijke en ook politieke betrokkenheid erg belangrijk is. Ik denk dat het voor jonge mensen goed is; je komt in aanraking met veel verschillende mensen en je leert veel dat in de collegebanken niet aan de orde komt. Mijn leven bestaat overigens niet alleen uit studeren en vrijwilligerswerk hoor. Ik reis graag, hou van musea en ben gek op literatuur. Irene was al een tijdje op zoek naar iets nieuws; dat zij in het bestuur van Humanitas- Drechtsteden terecht kwam is niet zo toevallig. Ik wil graag in een bestuur zitten, omdat ik er van hou om met de strategische kant van het vrijwilligerswerk bezig te zijn. En wat mij bijzonder aanspreekt in de aanpak van Humanitas is dat het de inzet is om mensen die het nodig hebben een tijdelijk steuntje te geven in de richting van zelfredzaamheid. Bij Humanitas-Drechtsteden hebben bestuursleden elk een portefeuille met o n d e r w e r p e n w a a r v o o r z i j e e n verantwoordelijkheid dragen. Irene: Voor mij zijn dat PR en Communicatie, Vrijwilligersbeleid en het Voorleesproject. Op het gebied van PR en Communicatie valt veel t e w i n n e n, vo o r a l w at b e t reft d e zichtbaarheid, de bekendheid binnen de Drechtsteden. De komende maanden gaan we daar stevig mee aan de slag, onder andere door het verbeteren van de website, een ledenwerfcampagne en het promoten van Humanitas. Het vrijwilligersbeleid valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Van de vrijwilligers moeten we het hebben, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Ze moeten zich gewaardeerd weten en we willen onze vrijwilligers ook meer bij Humanitas- Drechtsteden als geheel betrekken. En dan is er nog het voorleesproject. We stimuleren ouders om hun jonge kind voor te l e z e n, d a t i s h e e l g o e d v o o r d e taalontwikkeling. In Sliedrecht loopt dit project goed, en we willen dat nu ook in de andere Drechtsteden opzetten. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, maar dat maakt het des te interessanter om er een succes van te maken. 7

8 Uitnodiging Algemene ledenvergadering Humanitas Drechtsteden Op 9 april aanstaande houdt Humanitas- Drechtsteden de jaarlijkse algemene vergadering. Alle leden, vrijwilligers en belangstellenden zijn van harte welkom. De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze doet het bestuur verslag van de resultaten (zowel financieel als inhoudelijk) in 2013 en van de plannen en de begroting voor Na de pauze komen de ingrijpenede veranderingen in onder andere (jeugd-)zorg en AWBZ aan de orde en wat dat betekent voor (ons) vrijwilligerswerk (zie interview met Jan Baan in deze nieuwsbrief). Na een hopelijk levendige discussie staat een drankje klaar om de avond waardig af te sluiten. ALGEMENE LEDENVERGADERING HUMANITAS DRECHTSTEDEN PLAATS: BROUWERSDIJK 4 (deurbel Home-Start) DATUM: WOENSDAG 9 APRIL 2014 TIJD: UUR UUR 8

9 Het bestuur dankt Hilly en Loes voor hun inzet In december heeft het bestuur afscheid genomen van ons bestuurslid Hilly Ames-Muller. Hilly is bijna vier jaar bestuurslid geweest met de portefeuille sponsoring. In die tijd heeft zij de nodige gelden van bedrijven binnengebracht voor een aantal van onze activiteiten zoals het vakantiekamp voor asielzoekerskinderen. Hilly had al langere tijd aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen, maar zij is aangebleven tot er voor haar een opvolger was, in de persoon van Irene Bauer. In februari heeft het bestuur eveneens afscheid genomen van bestuurslid Loes Heesterman. De eerste termijn van vier jaar was voor haar verlopen en door privé-omstandigheden zag Loes af van een nieuwe kandidaatstelling voor vier jaar. Loes heeft zich vanaf het begin ingezet voor het van de grond krijgen van een BOR-project (Begeleide Omgangsregeling voor kinderen en gescheiden ouders) en de laatste tijd voor de opzet van het Voorleesproject. Het eerste is helaas niet gelukt maar het Voorleesproject draait nu door haar inspanning in Sliedrecht, met hopelijk een vervolg naar de andere Drechtsteden. Het bestuur dankt Hilly en Loes voor hun inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur heeft interne aandachtsgebieden benoemd die extra aandacht behoeven van het bestuur zoals deskundigheidsbevordering, PR & Communicatie, vrijwilligersbeleid en ICT-zaken. Deze taken zijn verdeeld over het bestuur waardoor blijvende aandacht en kwaliteit gewaarborgd is. 9

10 Els Hauer Door thuisadministratie heb ik de zaken weer op een rijtje T i e n t a l l e n v r i j w i l l i g e r s v a n Humanitas-Drechtsteden helpen mensen die het zicht op hun financiën kwijt zijn, om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Mooi en nuttig werk, want je helpt er mensen mee aan een beter leven. Eén van die mensen is Els Hauser. Zij vertelt haar verhaal. Els was vorig jaar langdurig ziek en er speelde ook een echtscheiding. Dan ben je niet op zijn best. Er kwamen hoge rekeningen binnen, onder andere van de belasting, en die rekeningen bleven maar komen. Ik kon alles niet meer bijhouden; door al die rekeningen zag ik er geen gat meer in. Zij wist dat zij iets moest doen. Ik werk bij de Buitenwacht in Krispijn en daar lagen brochures van Thuisadministratie van Humanitas-Drechtsteden. Die heb ik gebeld en ik heb gevraagd of ze met mij wilden meekijken, of ze wilden helpen om mijn administratie te ordenen en overzicht te krijgen. Ongeveer tegelijk ben ik naar de Voedselbank gegaan. Wekelijks kwam de vrijwilliger van Thuisadministratie langs. Els: Stap voor stap kwamen de zaken weer op orde. Ik leerde om in een Excelbestand bij te houden wat er aan geld binnenkwam en wat er uitging. Dat betekende niet alleen dat ik mijn inkomsten en uitgaven weer in beeld had, ik zag ook dat mijn financiële problemen eindig waren, wanneer het weer beter zou gaan en ik niet meer naar de Voedselbank zou hoeven. Alleen dat al was een enorme opluchting voor mij. Sinds een maand of drie doet Els haar administratie weer zelf, zonder hulp. En het gaat goed. Ik gebruik inmiddels een boekhoudprogramma, AFAS-Personal, waar mee ik van alles kan doen; budgetteren, beg roten en mezelf vergelijken met mensen met ongeveer dezelfde inkomstensituatie. Je kunt dat programma gratis downloaden op Ik kan wel zeggen dat ik nu mijn inkomsten en uitgaven weer goed beheers. Ik vond de aanpak van Thuisadministratie heel goed; ik ben goed geholpen, ik heb er erg veel aan gehad. 10

11 Humanitas Drechtsteden Contact en Colofon Humanitas Drechtsteden gaat natuurlijk ook met zijn tijd mee door gebruik te maken van de sociale media om zijn activiteiten onder de aandacht van een groot publiek te krijgen. Sinds vorig jaar hebben wij daarom een Facebookpagina die u kunt vinden onder: Drechtsteden/ Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op onze facebookpagina en andersom kunt u reacties en commentaar geven op berichten op deze facebookpagina door het knopje 'reageren' aan te klikken. U kunt ons ook 'liken' door op onze pagina het knopje 'vind ik leuk' aan te klikken. Uw likes hebben wij nodig omdat wij dan toegang krijgen tot de statistieken over onze activiteiten Daarnaast kunt u berichten op onze pagina delen met vrienden door het knopje 'delen' aan te klikken. Zo hopen wij een toenemend aantal mensen te bereiken met onze activiteiten. Daarnaast zitten wij ook op Twitter. Op onze houden wij u eveneens op de hoogte van actueel nieuws en ons commentaar op actueel nieuws. Ook op Twitter kunt u onze berichten op uw eigen tijdlijn 'retweeten', reacties aan ons geven of onze berichten te delen met uw vrienden. Ga dus naar onze Twitteraccount Humanitas Drecht en klik op 'Volgen'. Ons logo is op beide sociale media Wij hopen velen van u te begroeten op Facebook en Twitter Colofon Redactie: Willem Soet Ontwerp en opmaak: Steven Soet Deze nieuwsbrief wordt bewaard op onze site onder de knop actueel Contact? Dat kan via: Humanitas Drechtsteden Postbus AJ Dordrecht tel

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 Professionele vrijwillige eigen kracht kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 INhoud Interview Marian van de Klein 22-31 Micha de Winter

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014 Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk, uitkeringen en schuldhulpverlening. Er even tussenuit en een bijstandsuitkering? Meld het op tijd! juli 2014

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie