HUMANITASDRECHTSTEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUMANITASDRECHTSTEDEN"

Transcriptie

1 HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e t elkaar. Dat vertalen wij in diensten van mens tot mens op alle denkbare gebieden, zoals welzijn, wonen en zorg. Inhoud KIND VEILIG THUIS : NIEUWE ACTIVITEIT INMIDDELS GESTART IN DE STEIGERS: PROJECT SCHEIDEN EN OMGANG VOORLEESPROJECT IN DE LIFT: INTERVIEW MET COÖRDINATOR ANJA DE HAAN OVERHEVELING VAN TAKEN NAAR GEMEENTEN EN DE GEVOLGEN: INTERVIEW MET JAN BAAN LEDENWERFACTIE: WE WILLEN MEER LEDEN IRENE BAUER: INTERVIEW MET HET NIEUWSTE (EN JONGSTE) BESTUURSLID UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 9 APRIL BERICHTEN VAN HET BESTUUR DOOR THUISADMINISTRATIE HEB IK DE ZAKEN WEER OP EEN RIJTJE: INTERVIEW MET ELS HAUSER COLOFON EN CONTACT 1

2 Kind veilig thuis nieuwe activiteit inmiddels gestart In sommige gezinnen kunnen de kinderen gevaar lopen voor hun veiligheid, zodanig dat begeleiding noodzakelijk is. Die begeleiding wordt geleverd door Jeugdzorg, al dan niet in het kader van een Onder Toezicht Stelling. In het project Kind Veilig Thuis, zullen vrijwilligers van Humanitas een rol krijgen in het verbeteren van de situatie in dergelijke gezinnen. Per 1 maart 2014 is een coördinator van Humanitas aangesteld. Het project heeft als werkgebied Zuid-Holland- Zuid en is een samenwerkingsverband tussen de Humanitasafdelingen in Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), Bureau Jeugdzorg, Horizon, William Schikkergroep en Bureau van Montfoort. De Provincie Zuid-Holland zorgt voor de financiering. De taken van de vrijwilligers van Humanitas zijn veelomvattend: het waarborgen van stabiliteit en continuïteit in het gezin, het versterken van de eigen kracht door steun te bieden aan ouders en kind(eren) en het vergroten van het sociale netwerk en het benutten daarvan. Van de vrijwilliger wordt ook verwacht dat hij/zij rolmodel voor het gezin zal zijn. De vrijwilliger verbindt zich voor een langere tijd (minimaal een jaar) aan een gezin. De koppeling vrijwilliger-gezin gebeurt door Jeugdzorg en (de coördinator van) Humanitas gezamenlijk. De vrijwilliger werkt vrij zelfstandig, maar wel binnen de kaders van een plan dat Jeugdzorg met het g e z i n o p s t e l t. J e u g d z o r g i s e n b l i j f t eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen. Uiteraard worden vrijwilligers uitgebreid voorbereid en begeleid. Zij worden, voordat zij met het gezin beginnen, getraind door Humanitas en Bureau van Montfoort (opleidingsinstituut). De coördinator van Humanitas is een beroepskracht die ook veel aandacht zal besteden aan begeleiding van de vrijwilligers door individuele gesprekken, themaen intervisiebijeenkomsten. Na de aanstelling van de coördinator van Humanitas en de training van beroepskrachten van Jeugdzorg, start de training van de vrijwilligers. Wij zoeken per direct vrijwilligers die in dit project een uitdaging zien. Een beschrijving van taken en eisen vindt u op onze website 2

3 Project Scheiden en Omgang in de steigers Voor het kind kan een scheiding van de ouders erg vervelend en ook schadelijk zijn, vooral als de ouders er niet in slagen een goede omgangsregeling af te spreken. Ouders die scheiden zijn wettelijk verplicht een dergelijke regeling af te spreken en zich daar vervolgens aan te houden. Lukt dat niet, dan kan de rechter de ouders verwijzen naar een instelling die de ouders daarbij helpt. In de regio Zuid-Holland-Zuid verzorgt TriviumLindenhof de omgangsbegeleiding, maar daarbij blijken zich regelmatig enkele knelpunten voor te doen, die succes in de weg staan. De Humanitas-afdelingen in de regio Z u i d - H o l l a n d - Z u i d h e b b e n m e t TriviumLindenhof een plan gemaakt waarin vrijwilligers van Humanitas kunnen helpen deze knelpunten op te lossen. Zodra de financiering rond is, kan het project van start gaan voor een proefperiode van één jaar. Een belangrijk knelpunt is dat na afloop van de omgangsbegeleiding een aantal gezinnen nog niet in staat is om de omgangsregeling zelfstandig op een bevredigende wijze uit te voeren. Het plan voorziet in een traject van vrijwillige nazorg om dit probleem te tackelen. Een ander knelpunt is dat de omgangsregeling beperkt is tot werkdagen en kantoortijden, terwijl ouders vaak van deze tijden afwijkende wensen hebben. Vrijwillige inzet beperkt zich niet tot werkdagen en kantoortijden, waardoor beter op de wensen van ouders kan worden ingegaan. Het is geen gemakkelijke taak waarvoor de vrijwilliger zal staan. Daarom is goede voorbereiding en begeleiding noodzakelijk. Wel is het zo dat al op verschillende plaatsen in het land, Humanitas ervaring heeft met dit werk. Ook TriviumLindenhof heeft veel ervaring. Is de financiering rond, dan zal Humanitas een professionele coördinator aanstellen, die vervolgen vrijwilligers zal werven, selecteren, opleiden en begeleiden. 3

4 Anja de Haan Niet alleen nuttig, maar ook leuk Een uurtje voorlezen aan kleine kinderen, thuis met vader of moeder erbij. Met de bedoeling dat die het voorlezen van de vrijwilliger van Humanitas-Drechtsteden na pakweg een half jaar overneemt; dat is het voorleesproject in een notedop. Leuk en nuttig vooral, want kleine kinderen die niet worden voorgelezen, lopen een grote kans hun schooljaren met een grote taalachterstand te beginnen. Het voorleesproject begint aardig op stoom te komen, niet in de laatste plaats omdat Anja de Haan er de laatste tijd haar schouders onder zet. Anja is de nieuwe coördinator van het voorleesproject dat in Sliedrecht startte en inmiddels ook Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht heeft bereikt. Historicus van huisuit en, zoals ze het zelf zegt, in between jobs maar gaarne bereid de handen uit de mouwen te steken, praat zij aanstekelijk enthousiast over het voorleesproject. Dat het erg nuttig is spreekt voor zich, maar het is ook zo leuk. De voorlezers vinden het leuk, de kinderen ook en dat geldt ook voor de vader of moeder die meedoet. Ja, het is toch ook leuk, voorlezen aan kleine kinderen; ze hangen aan je lippen, komen vaak verrassend uit de hoek, waarderen het enorm. Vaak komen broertjes en zusjes er gezellig bij. Vrijwilligerswerk dat eens niet al te problematisch hoeft te zijn, hoewel er soms heus wel problemen tevoorschijn komen waar het gezin mee worstelt. In totaal gaan voorlezers nu zo n elf gezinnen bezoeken. Anja: Het gaat om een uurtje in de week. Nee, niet vlak voor het slapengaan, het vaste voorleesmoment zoals wij dat meestal kennen. Het gebeurt op een moment dat het gezin en de voorlezer uitkomt. De werkwijze is dat ik de koppeling maak tussen een gezin met één of meer kinderen tussen twee en zes jaar en een vrijwilliger/ voorlezer van Humanitas-Drechtsteden. Minstens één van de ouders moet bij het voorlezen aanwezig zijn én meedoen, want het is de bedoeling dat de ouders het voorlezen op een gegeven moment zelf gaan doen. Anja voorziet een stevige groei van het aantal gezinnen in de verschillende gemeenten. Ik verwacht vooral veel van de contacten die ik ga opbouwen met scholen. Daar doen ze veel aan taalonderwijs natuurlijk, maar daar krijgen ze ook te maken met kleuters en peuters met een grote taalachterstand. Dan is ons project een prima aanvulling op het schoolprogramma. Die gezinnen gaan er wel komen; mijn ambitie is bijvoorbeeld voor Dordrecht zo n 25 gezinnen per jaar. Dat lijkt veel, maar ik heb het gevoel dat het hard kan gaan. Het zou ook mooi zijn als we samen kunnen werken met andere organisaties op dit gebied. Als je zo n groei verwacht, heb je ook veel meer voorlezers/ vrijwilligers nodig en Anja realiseert zich dat uiteraard. Veel mensen kunnen dit vrolijke en nuttige werk doen; je hoeft er echt geen oud-docent Nederlands voor te zijn. Je moet wel betrokken en enthousiast zijn, goed Nederlands spreken en affiniteit hebben met voorlezen aan kleine kinderen. Ik wil met de vrijwilligers drie keer per jaar bijeenkomen om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Zin om voorlezer/vrijwilliger te worden? Meld u aan op 4 Anja de Haan

5 Interview met Jan Baan Overheveling van taken naar gemeenten..en de gevolgen De kranten staan er bol van, je hoort er bijna dagelijks over op radio en TV: de komende veranderingen in de zorg, de jeugdzorg en zaken rond arbeid en werkeloosheid. Verantwoordelijkheden verschuiven van Rijk en provincie naar gemeenten en dat in combinatie met stevige bezuinigingen. Deze veranderingen hebben grote invloed op het vrijwilligerswerk. Wat en hoe, daar wordt binnen Humanitas druk over nagedacht en geschreven. We vragen Jan Baan hoe de vlag er bij hangt, wat we van de toekomstige veranderingen mogen verwachten. Jan wat vind jij van de veranderingen? Nou, er zijn voors en tegens. Het beleid dichter bij de mensen, dat kan mooi uitpakken. Minder geld is natuurlijk nooit prettig. En of de gemeenten het allemaal aankunnen in de korte voorbereidingstijd die ze hebben, daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar eigenlijk vind ik de vraag hoe wij als Humanitas met de veranderingen om moeten gaan interessanter. Goed dan. Hoe moeten wij als Humanitas, als vrijwilligersorganisatie, met deze veranderingen omgaan? Dan moet je eerst nog maar eens vaststellen wat Humanitas is: wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen. En ook wat we niet kunnen. Dan heb je het dus over de Humanitas-waarden en over het feit dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Maar wel een vrijwilligersorganisatie die haar vrijwilligers traint en begeleidt, met andere woorden professionele vrijwilligers. Die waarden en uitgangspunten moeten we als houvast gebruiken bij wat er op ons afkomt. De gemeenten moeten met weinig geld veel doen en zouden graag betaalde krachten vervangen door vrijwilligers. Met onze goed opgeleide vrijwilligers zou dat mooi kunnen, of niet? Misschien wel, maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn er niet om beroepskrachten te vervangen. Het gaat ons niet om het opvullen van gaten die her en der ontstaan door bezuinigingen. Wij zijn ook geen verlengstuk van de beroepskracht die ons in onze activiteiten stuurt en beheerst. Ons vrijwilligerswerk heeft een waarde op zichzelf. De vrijwilliger werkt onder eigen regie en is in staat zijn eigen agenda te bepalen. Wij hebben geen sancties om een bepaald gedrag af te dwingen en wij hebben geen resultaatverplichting zoals veel beroepskrachten, wel een inspanningsverplichting om maar een paar verschillen te noemen tussen beroepskrachten en onze vrijwilligers. Maar betekent de nieuwe situatie dan niet dat we intensief (moeten) samenwerken met gemeenten en instellingen? Jazeker. Kijk bijvoorbeeld naar ons nieuwe project Kind Veilig T huis en het plan rond de omgangsregeling bij scheiding. Daar werken wij intensief samen met andere instellingen, maar wel heel duidelijk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Bij Kind Veilig Thuis gaat het om het versterken van de eigen kracht van het gezin, een belangrijke Humanitaswaarde, en bij de omgangsregeling bij scheiding zie je ook hoe dat gaat: wij leveren wat de beroepsinstellingen niet kunnen leveren: nazorg en flexibiliteit in tijd, waardoor de kans op een goed resultaat groter wordt. Wij zijn aanvullend en naar de cliënt ondersteunend. En hoe zit het met de gemeenten? Die zijn eindverantwoordelijk en zij beschikken over het geld. Ja, de gemeenten zijn straks van nog groter belang voor ons dan zij nu al zijn. Zij hebben een grote vrijheid in het organiseren van zaken rond zorg, jeugdzorg en de participatiewet die deelname aan de maatschappij moet stimuleren. Zo ongeveer alles wat wij doen, kunnen doen of zouden willen doen, valt onder die nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten. Wij moeten zorgen dat wij in hun ogen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn.ook wat financiering betreft zijn wij straks voor een belangrijk deel van onze activiteiten van de gemeenten afhankelijk. Het is overigens zeer redelijk dat zij de kosten vergoeden van vrijwilligersactiviteiten die in het gemeentelijk beleid passen. Hoe zie jij, met het oog op de komende veranderingen, onze rol in de Drechtsteden? Ik denk dat er zich veel kansen zullen voordoen; dat is nu al begonnen. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden de dienstverlening goed te organiseren, met een beperkt budget, maar ook met de intentie om kwaliteit te leveren. Daaraan kunnen wij een goede bijdrage leveren, niet zozeer als vervangers van dure beroepskrachten, maar als toevoeging, als extra, die de gewenste kwaliteit binnen bereik brengt. Met goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers en, als een project daarom vraagt, betaalde coördinatoren. Wij doen ons best een goede, open relatie met de gemeenten in het Drechtstedengebied te onderhouden en, meestal in samenwerking met andere instellingen, activiteiten te ontwikkelen voor het hele Drechtstedengebied die voor de gemeenten aantrekkelijk zijn. 5

6 Leden maken de vereniging Ledenwerfcampagne begint in Dordrecht-Centrum Rond het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn wij gestart met een ledenwerfcampagne. Wij zijn een vereniging en dan heb je graag leden; hoe meer leden hoe sterker de vereniging. Juist in deze tijd, waarin veel van ons als vrijwilligersorganisatie gevraagd wordt, kunnen wij nieuwe leden heel goed gebruiken. Als lid van Humanitas Drechtsteden kun je invloed hebben op de koers die wij varen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn en je stem te laten horen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waar de voornemens voor de komende periode besproken worden. Het lidmaatschap kost euro 30, een bijdrage die wij goed kunnen gebruiken ter dekking van de kosten die er, ook bij de inzet van vrijwilligers, nu eenmaal zijn. Lidmaatschap betekent rechtstreekse ondersteuning van het werk dat wij in de Drechtsteden doen. In een brochure vertellen wij hoe nuttig het is om lid te worden. Uiteraard verwijzen wij ook naar onze verbeterde website, waar veel meer informatie staat over wat Humanitas-Drechtsteden doet. De brochure verspreiden we om te beginnen huis aan huis in Dordrecht-Centrum. Heeft dit succes, dan kunnen wij ook andere wijken in Dordrecht en de andere gemeenten befolderen. In brieven aan onze bestaande leden en aan de vrijwilligers bedanken wij hen voor hun inzet en voegen wij ook enkele brochures toe. Wij hopen en verwachten dat leden en vrijwilligers deze brochures in hun omgeving zullen verspreiden onder familie, vrienden of bekenden die misschien wel voor het lidmaatschap voelen. Uiteraard kunt u, als lezer van deze nieuwsbrief, ook lid worden. Hoe meer leden, hoe sterker wij zijn, hoe beter wij in de Drechtsteden tijdelijke ondersteuning kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Meld u aan; het kan telefonisch ( ), v i a e - m a i l of via onze website (www.humanitasdrechtsteden.nl). LEDEN WERVEN? Wie wil helpen om tussen 20 april en 1 mei folders in de bus te stoppen bij plm adressen in Dordrecht-Centrum? Meld je aan bij Willem Soet, 6

7 Irene Bauer het nieuwste (en jongste) bestuurslid Sinds kort is Irene Bauer lid van het bestuur van Humanitas-Drechtsteden. Z i j h e e f t h a a r s t u d i e S o c i a l e Wetenschappen, richting Arbeid & Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Zoveel jonge mensen kom je niet tegen in besturen van Humanitas afdelingen. Waarom Irene wel? Ik ben naast mijn studie altijd wel maatschappelijk actief geweest, bijvoorbeeld bij de Vrijwilligers Vacature Bank. Van huis uit heb ik geleerd dat maatschappelijke en ook politieke betrokkenheid erg belangrijk is. Ik denk dat het voor jonge mensen goed is; je komt in aanraking met veel verschillende mensen en je leert veel dat in de collegebanken niet aan de orde komt. Mijn leven bestaat overigens niet alleen uit studeren en vrijwilligerswerk hoor. Ik reis graag, hou van musea en ben gek op literatuur. Irene was al een tijdje op zoek naar iets nieuws; dat zij in het bestuur van Humanitas- Drechtsteden terecht kwam is niet zo toevallig. Ik wil graag in een bestuur zitten, omdat ik er van hou om met de strategische kant van het vrijwilligerswerk bezig te zijn. En wat mij bijzonder aanspreekt in de aanpak van Humanitas is dat het de inzet is om mensen die het nodig hebben een tijdelijk steuntje te geven in de richting van zelfredzaamheid. Bij Humanitas-Drechtsteden hebben bestuursleden elk een portefeuille met o n d e r w e r p e n w a a r v o o r z i j e e n verantwoordelijkheid dragen. Irene: Voor mij zijn dat PR en Communicatie, Vrijwilligersbeleid en het Voorleesproject. Op het gebied van PR en Communicatie valt veel t e w i n n e n, vo o r a l w at b e t reft d e zichtbaarheid, de bekendheid binnen de Drechtsteden. De komende maanden gaan we daar stevig mee aan de slag, onder andere door het verbeteren van de website, een ledenwerfcampagne en het promoten van Humanitas. Het vrijwilligersbeleid valt ook onder mijn verantwoordelijkheid. Van de vrijwilligers moeten we het hebben, we zijn een vrijwilligersorganisatie. Ze moeten zich gewaardeerd weten en we willen onze vrijwilligers ook meer bij Humanitas- Drechtsteden als geheel betrekken. En dan is er nog het voorleesproject. We stimuleren ouders om hun jonge kind voor te l e z e n, d a t i s h e e l g o e d v o o r d e taalontwikkeling. In Sliedrecht loopt dit project goed, en we willen dat nu ook in de andere Drechtsteden opzetten. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, maar dat maakt het des te interessanter om er een succes van te maken. 7

8 Uitnodiging Algemene ledenvergadering Humanitas Drechtsteden Op 9 april aanstaande houdt Humanitas- Drechtsteden de jaarlijkse algemene vergadering. Alle leden, vrijwilligers en belangstellenden zijn van harte welkom. De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze doet het bestuur verslag van de resultaten (zowel financieel als inhoudelijk) in 2013 en van de plannen en de begroting voor Na de pauze komen de ingrijpenede veranderingen in onder andere (jeugd-)zorg en AWBZ aan de orde en wat dat betekent voor (ons) vrijwilligerswerk (zie interview met Jan Baan in deze nieuwsbrief). Na een hopelijk levendige discussie staat een drankje klaar om de avond waardig af te sluiten. ALGEMENE LEDENVERGADERING HUMANITAS DRECHTSTEDEN PLAATS: BROUWERSDIJK 4 (deurbel Home-Start) DATUM: WOENSDAG 9 APRIL 2014 TIJD: UUR UUR 8

9 Het bestuur dankt Hilly en Loes voor hun inzet In december heeft het bestuur afscheid genomen van ons bestuurslid Hilly Ames-Muller. Hilly is bijna vier jaar bestuurslid geweest met de portefeuille sponsoring. In die tijd heeft zij de nodige gelden van bedrijven binnengebracht voor een aantal van onze activiteiten zoals het vakantiekamp voor asielzoekerskinderen. Hilly had al langere tijd aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen, maar zij is aangebleven tot er voor haar een opvolger was, in de persoon van Irene Bauer. In februari heeft het bestuur eveneens afscheid genomen van bestuurslid Loes Heesterman. De eerste termijn van vier jaar was voor haar verlopen en door privé-omstandigheden zag Loes af van een nieuwe kandidaatstelling voor vier jaar. Loes heeft zich vanaf het begin ingezet voor het van de grond krijgen van een BOR-project (Begeleide Omgangsregeling voor kinderen en gescheiden ouders) en de laatste tijd voor de opzet van het Voorleesproject. Het eerste is helaas niet gelukt maar het Voorleesproject draait nu door haar inspanning in Sliedrecht, met hopelijk een vervolg naar de andere Drechtsteden. Het bestuur dankt Hilly en Loes voor hun inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur heeft interne aandachtsgebieden benoemd die extra aandacht behoeven van het bestuur zoals deskundigheidsbevordering, PR & Communicatie, vrijwilligersbeleid en ICT-zaken. Deze taken zijn verdeeld over het bestuur waardoor blijvende aandacht en kwaliteit gewaarborgd is. 9

10 Els Hauer Door thuisadministratie heb ik de zaken weer op een rijtje T i e n t a l l e n v r i j w i l l i g e r s v a n Humanitas-Drechtsteden helpen mensen die het zicht op hun financiën kwijt zijn, om hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Mooi en nuttig werk, want je helpt er mensen mee aan een beter leven. Eén van die mensen is Els Hauser. Zij vertelt haar verhaal. Els was vorig jaar langdurig ziek en er speelde ook een echtscheiding. Dan ben je niet op zijn best. Er kwamen hoge rekeningen binnen, onder andere van de belasting, en die rekeningen bleven maar komen. Ik kon alles niet meer bijhouden; door al die rekeningen zag ik er geen gat meer in. Zij wist dat zij iets moest doen. Ik werk bij de Buitenwacht in Krispijn en daar lagen brochures van Thuisadministratie van Humanitas-Drechtsteden. Die heb ik gebeld en ik heb gevraagd of ze met mij wilden meekijken, of ze wilden helpen om mijn administratie te ordenen en overzicht te krijgen. Ongeveer tegelijk ben ik naar de Voedselbank gegaan. Wekelijks kwam de vrijwilliger van Thuisadministratie langs. Els: Stap voor stap kwamen de zaken weer op orde. Ik leerde om in een Excelbestand bij te houden wat er aan geld binnenkwam en wat er uitging. Dat betekende niet alleen dat ik mijn inkomsten en uitgaven weer in beeld had, ik zag ook dat mijn financiële problemen eindig waren, wanneer het weer beter zou gaan en ik niet meer naar de Voedselbank zou hoeven. Alleen dat al was een enorme opluchting voor mij. Sinds een maand of drie doet Els haar administratie weer zelf, zonder hulp. En het gaat goed. Ik gebruik inmiddels een boekhoudprogramma, AFAS-Personal, waar mee ik van alles kan doen; budgetteren, beg roten en mezelf vergelijken met mensen met ongeveer dezelfde inkomstensituatie. Je kunt dat programma gratis downloaden op Ik kan wel zeggen dat ik nu mijn inkomsten en uitgaven weer goed beheers. Ik vond de aanpak van Thuisadministratie heel goed; ik ben goed geholpen, ik heb er erg veel aan gehad. 10

11 Humanitas Drechtsteden Contact en Colofon Humanitas Drechtsteden gaat natuurlijk ook met zijn tijd mee door gebruik te maken van de sociale media om zijn activiteiten onder de aandacht van een groot publiek te krijgen. Sinds vorig jaar hebben wij daarom een Facebookpagina die u kunt vinden onder: Drechtsteden/ Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op onze facebookpagina en andersom kunt u reacties en commentaar geven op berichten op deze facebookpagina door het knopje 'reageren' aan te klikken. U kunt ons ook 'liken' door op onze pagina het knopje 'vind ik leuk' aan te klikken. Uw likes hebben wij nodig omdat wij dan toegang krijgen tot de statistieken over onze activiteiten Daarnaast kunt u berichten op onze pagina delen met vrienden door het knopje 'delen' aan te klikken. Zo hopen wij een toenemend aantal mensen te bereiken met onze activiteiten. Daarnaast zitten wij ook op Twitter. Op onze houden wij u eveneens op de hoogte van actueel nieuws en ons commentaar op actueel nieuws. Ook op Twitter kunt u onze berichten op uw eigen tijdlijn 'retweeten', reacties aan ons geven of onze berichten te delen met uw vrienden. Ga dus naar onze Twitteraccount Humanitas Drecht en klik op 'Volgen'. Ons logo is op beide sociale media Wij hopen velen van u te begroeten op Facebook en Twitter Colofon Redactie: Willem Soet Ontwerp en opmaak: Steven Soet Deze nieuwsbrief wordt bewaard op onze site onder de knop actueel Contact? Dat kan via: Humanitas Drechtsteden Postbus AJ Dordrecht tel

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN NIEUWSBRIEF MAART / APRIL 2013 Wij komen op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014 Drechtsteden

Nieuwsbrief Oktober 2014 Drechtsteden Nieuwsbrief Oktober 2014 Drechtsteden Van het bestuur In het afgelopen halfjaar hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur. Onze portefeuillehouder financiën, Ger

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Dat vertalen wij in diensten van

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Afdeling Hoeksche Waard

Afdeling Hoeksche Waard Afdeling Hoeksche Waard juli 2015 Jaargang 11 nummer 1 Kind Veilig Thuis ZHZ Begin 2014 is een nieuw project van start gegaan onder de naam Kind Veilig Thuis. Dit project is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per Humanitas Landelijk Bureau Postbus 71 1000 AB Amsterdam Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen Per email: l.koenen14@hotmail.nl Landelijk Bureau Sarphatistraat 4 1017 WS Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Echtscheiding en kinderen Kinderen zien het gezin waarin zij zijn grootgebracht vaak als een eenheid die er altijd was

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

Met Cardea kun je verder!

Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Informatie voor instellingen:

Informatie voor instellingen: Informatie voor instellingen: Meer passende tijdsbesteding voor cliënten Invulling geven aan de zorgvraag het sociale netwerk onderhouden en uitbreiden Efficiënter werken voor persoonlijke begeleiders

Nadere informatie

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Kinderen en echtscheiding Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders. Ook wanneer de ouders gescheiden zijn of niet meer samenleven.

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Werkplan en begroting 2017

Werkplan en begroting 2017 Werkplan en begroting 2017 Inleiding Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2017, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. Daarna wordt inzicht geboden

Nadere informatie

Inhoud Inleiding: Het ouderschap na de scheiding Hoe kinderen de scheiding ervaren

Inhoud Inleiding: Het ouderschap na de scheiding Hoe kinderen de scheiding ervaren Inhoud Inleiding: Het ouderschap na de scheiding 11 Samen de toekomst onder ogen zien 12 Hoe kinderen de scheiding ervaren 12 Communicatie als uiting van liefde 13 Wat is het Zandkastelenprogramma? 15

Nadere informatie

Echtscheiding. Informatie en tips voor ouders en verzorgers

Echtscheiding. Informatie en tips voor ouders en verzorgers Echtscheiding Informatie en tips voor ouders en verzorgers Kinderen vinden het vanzelfsprekend dat zij ouders hebben. Ouders scheiden van elkaar als partners, maar blijven ouders van hun kinderen. Om uw

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Protocol bij scheiding

Protocol bij scheiding Protocol bij scheiding De gevolgen van een scheiding tussen vader en moeder kunnen voor een kind ingrijpend zijn. Dit protocol is een poging de gevolgen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. 1. Anders

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG

VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG HIERBIJ ONTVANGT U DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGE INZET EN MANTELZORG VAN DE STIPEPUNTEN ZUIDWEST FRIESLAND. DE NIEUWSBRIEF GEEFT ZICHT OP HET WERK VAN DE STIPEPUNTEN EN GEEFT NIEUWS EN ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Voor de interne organisatie onderscheiden we drie type speeltuinverenigingen:

Voor de interne organisatie onderscheiden we drie type speeltuinverenigingen: Checklist indicatoren vrijwilligersmanagement speeltuinwerk De NUSO heeft een vragenlijst ontwikkeld om de organisatiestructuur bij speeltuinverenigingen praktisch in kaart te brengen. Aan de hand van

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën

Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën Get a Grip Zwolle Online & anoniem grip op financiën Vragen en/of problemen bij geldzaken? Een vrijwilliger helpt je op weg Humanitas Get a Grip biedt Zwollenaren van 16 tot en met 24 jaar hulp bij geldzaken.

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Maart 2011 - Nieuwsbrief Nr 1 Beste verloskundige en assistente, Dit is de eerste nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap. Met deze nieuwsbrief houden wij

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2015 Op zoek naar werk? Een Jobmaatje helpt je op weg! Samen Redzaam 2015 Inhoud Inleiding 3 Bestuurlijk verslag 4 Activiteiten 2015 Publiciteit 5 Training jobmaatjes 6 Intervisie

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Mogelijk gemaakt door: Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Transformeren doe je samen 16 juni 2014 Welkom! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Project Doel van project Met wie werken we samen?

Nadere informatie