de verzekeringswereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de verzekeringswereld"

Transcriptie

1 Nr Als verzekeren je vak is Van 1 tot 15 december 2009 de verzekeringswereld Kluwer 47ste jaargang Tweewekelijks, behalve in juli Turnhout Mail 1 P HDI-Gerling Een kleine maatschappij met grote allures Interactie Diversiteit Arbeids ongevallen 29 Een toverformule? Geen prijsproduct? Een competitief voordeel?

2 HOOFDARTIKEL HDI-Gerling Een kleine maatschappij met grote allures Er zijn maar weinig maatschappijen die zich specialiseren in het verzekeren van grote industriële risico s. Het is een vak apart, er komt veel verzekeringstechniek bij kijken, het risico is groot, de schadegevallen gebeuren minder frequent maar de kostprijs kan snel hoog oplopen. U vindt ze niet in de hitparade van de grootste maatschappijen. Onopvallend en bijna geruisloos baant HDI-Gerling zich een weg in het landschap van de Belgische industrieverzekeraars. Duitse verzekeringsmaatschappijen hebben altijd een voorliefde voor industriële risico s getoond. In eigen land moeten ze de grootindustrie begeleiden en steunen. Toen die grootindustrie zich in het buitenland ging vestigen volgden ook de Duitse maatschappijen in hun kielzog. Gedelegeerd bestuurder, Patrick Thiels, vierde onlangs zijn 25-jarig dienstjubileum. Aarzelend en zeer voorzichtig zijn een aantal Duitse maatschappijen ook op het Belgische podium van de verzekeringen beland. Ze vielen niet op door agressieve aankopen van andere maatschappijen, en nog minder door schreeuwerige reclamecampagnes. Met de oerdegelijkheid eigen aan het label made in Germany, hebben ze zich in de Belgische markt genesteld en zijn traag maar gestadig gegroeid. Duitsers hebben het lastig met de aanpassing aan locale gewoontes en marktnuances. Hun administratie was dan wel bijna perfect maar viel op door logheid en traagheid. Het oude Duitse spreekwoord Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen was hier dikwijls van toepassing. En toch trof ons de frisse aanpak van HDI-Gerling. Onlangs vierde gedelegeerd bestuurder Patrick Thiels zijn 25-jarig dienstjubileum. Dit was de aanleiding voor een uitgebreid gesprek met de heer Thiels en Chris Staes, director liability / corporate services sales & marketing. De aanpak van deze maatschappij werpt trouwens een nieuw licht op de strategie van Duitse maatschappijen in het buitenland. EEN STUKJE GESCHIEDENIS In Duitsland was het verzekeren van industriële risico s na de oorlog vooral in handen van een beperkt aantal grote maatschappijen: Allianz, Gerling, Hannover. Deze verzekeringsmastodonten vielen op door hun traditionele aanpak die erop gericht was het ganse industriële gebeuren met degelijke verzekeringspolissen te ondersteunen. De resultaten waren schitterend, de groei constant en de personeelsopbouw getuigde van vakmanschap en marktkennis. Toen de grote Duitse industriegroepen overal in Europa en daarbuiten de locale markten wilden veroveren, dwongen ze diezelfde verzekeringsservice ook in het buitenland af. Zo kwamen de Duitse maatschappijen schoorvoetend op de Europese markt. Meestal ging het hier om branch offices die in het buitenland werden opgericht. De permanente economische groei gaf deze 16 van 1 tot 15 december 2009 / de verzekeringswereld

3 verzekeringsmaatschappijen appetijt om actiever op te treden in buitenlandse markten. Vooral tijdens de economische crisissen in de jaren zeventig en negentig, hebben sommige van die maatschappijen daar gevolgen van ondervonden. Zo werd het familiebedrijf Gerling opgekocht door de Talanx holding, die het fusioneerde met HDI, zijn property en casuality maatschappij. In België was HIB (Hannover International België) reeds vroeger in run off gegaan. Wel werd nog een klein gedeelte van de property-activiteit via HDI Nederland onderschreven tot de fusie die leidde tot HDI-Gerling, een maatschappij met als specialiteit het verzekeren van industriële risico s. Wie is Patrick Thiels Hij behoort binnen de kring van verzekeraars tot de generatie van jonge gedelegeerde-bestuurders. Met 47 jaar kan hij nu al terugblikken op 25 dienstjaren binnen de HDI-Gerling groep waarvan hij sinds 2001 de topverantwoordelijke is in België. Patrick Thiels is een Vlaming die zich altijd in Brussel goed thuis heeft gevoeld. Hij is gegroeid uit een generatie van leiders in de jeugdbeweging die het ook in het latere leven tot een mooie carrière hebben gebracht. Eigen aan die generatie is hun tomeloze inzet en werklust. Gestart in 1982 bij Monsanto komt hij na twee jaar bij Gerling-Konzern België N.V. op het departement boekhouding terecht. In 1986 wordt hij verantwoordelijk voor de boekhouding en in 1990 krijgt hij Prokura voorgeschoteld. Vanuit die functie bouwt hij veel ervaring op in de computerwereld. Hij gaat zich toeleggen op een gemeenschappelijk boekhoudprogramma voor 22 landen genaamd GERAS. Met dit project is ook de opstart verbonden van tal van nieuwe filialen in het buitenland: Gerling Luxemburg, Dublin, Londen en Praag. In 1993 wordt hij directeur en in 2001 wordt hij afgevaardigd bestuurder. Het project GERAS wordt sinds 2000 helemaal opnieuw geschreven, aangepast aan de moderne technische ontwikkeling en opgebouwd in modules die latere aanpassingen vlot toelaten. Hij wordt in 2006 dan ook benoemd tot IT Business Project Leader voor de 22 landen van HDI- Gerling Business IT. Ondanks de vele zakenreizen maakt hij regelmatig tijd vrij voor zijn echtgenote en drie kinderen. Daarnaast blijft de voetbalsupportermicrobe voor Anderlecht hem achtervolgen. Hij speelt nog zelden, maar ontpopt zich tot de begeesterde begeleider van zijn jongste zoon. Hij houdt van goed gezelschap, lekker eten dat liefst begeleid wordt met een passende wijn van zijn keuze. Niet alleen de vernieuwde marktaanpak zal HDI-Gerling groei-impulsen geven. Deze maatschappij heeft een prachtig kantoorgebouw naast het Stoclet-paleis in Brussel en een filiaal in Antwerpen op de Britselei. De fusie werd succesvol in het laatste anderhalf jaar afgesloten. De juridische structuur werd omgezet van branch naar een echte risicodrager. HDI-Gerling beschikt over een 60-tal goedgeschoolde medewerkers, het incasso bedraagt ongeveer 106 miljoen euro en het groeiritme ligt ieder jaar tussen de 5 à 8 %. Zoals bij de meeste Duitse maatschappijen is de beleggingspolitiek uiterst voorzichtig en ligt het gedeelte dat wordt belegd in aandelen onder het vorkgemiddelde van de markt. Men heeft dan wel wat minder rendement gehad in de gouden jaren maar de groep heeft daardoor ook minder geleden onder de laatste crisis. De omzet zelf komt door de crisis in de industrie wel onder druk te staan. Veel bedrijven remmen hun expansieplannen af, gaan geplande uitbreidingen verschuiven naar later, hebben minder omzet waarbij de premies van de daarmee gerelateerde polissen teruglopen. Daarom werd bij HDI-Gerling de laatste maanden geopteerd voor het systematisch en pro actief openbreken van vele bestaande polissen. Hierdoor ontstaat op korte termijn een reductie van het incasso maar tegelijkertijd slaagt men erin de klant voor een langere termijn premievastheid te garanderen wat door klanten wordt gewaardeerd. HDI-GERLING VERSUS ASSURALIA De ontploffing in 2004 in Gellingen (Gislenghien) met dodelijke slachtoffers en vele slachtoffers met ernstige brandletsels en andere handicaps ten gevolge van het ongeval, heeft de verzekeringswereld geen goed gedaan. Midden in de vakantie moest de branche een oplossing vinden voor de slachtoffers. Eén van de problemen was het feit dat de verzekeraar van de elektriciteitsmaatp van 1 tot 15 december 2009 / de verzekeringswereld 17

4 HOOFDARTIKEL p schappij Fluxys nl. HDI-Gerling, geen lid was van de beroepsvereniging Assuralia. Men stelt zich de vraag of dit wel tot een goede schaderegeling kon leiden. Meestal is de zachte druk van Assuralia voldoende om de branche te verplichten een standpunt in te nemen om de getroffenen snel en accuraat te vergoeden. Vooral in de kettingbotsing rond Kortrijk een paar jaar daarvoor had dit systeem goed gewerkt. Nu moesten mensen samenwerken die normaal niet binnen de beroepsvereniging ageren. Het getuigt van gezond verstand dat HDI-Gerling zich vlot heeft opgesteld en samen met de verantwoordelijken van Assuralia heeft gezocht naar nieuwe wegen om de traditionele paden van de schaderegeling te verlaten en een vlottere route voor schaderegeling uit te stippelen. Dat dit niet altijd van een leien dakje kon lopen met zoveel betrokken partijen, lag voor de hand. Toch zijn alle brieven met voorstellen naar de getroffenen gestuurd en hebben de slachtoffers die positief hebben gereageerd ook al geld ontvangen. De nog niet vergoede slachtoffers moeten nu kiezen of zij de vergoeding al dan niet aanvaarden. De gerechtelijke procedure is ondertussen aangevat. Het feit dat HDI-Gerling actief is in de vereniging voor kleine- en middelgrote verzekeringsbedrijven (VMVM-ACAM) heeft de samenwerking tussen sommige maatschappijen positief beïnvloed. UNDERWRITING ALS WAPEN VOOR GOEDE SERVICE Vroeger was de grote handicap van buitenlandse maatschappijen het permanent moeten voorleggen van HDI-Gerling heeft met een speciale werkgroep een compacte oplossing uitgewerkt voor kmo s. nieuw te verzekeren risico s aan de hoofdzetel. Dit leidde tot veel tijdverlies, foute inschatting van het risico en uiteindelijk het afhaken van de klant wegens onbegrip en niet meedenken van de verzekeraar. Het siert Patrick Thiels dat hij hier heeft ingegrepen. Bij de switch van branch naar maatschappij heeft hij ook de gelegenheid te baat genomen om met eigen underwriting volmachten in de markt te mogen optreden. Als jonge ceo weet hij maar al te best hoe belangrijk het is om bij nieuwe klanten en pas gestarte contacten, de aanpak zo eenvoudig mogelijk te houden, de problematiek van de klant juist in te schatten en de afhandeling van het dossier te laten verlopen met elegantie en meedenken. Dit hand in hand werken met de klant op een ongecompliceerde maar technisch correcte wijze laat ook toe dat men zich niet moet verlagen om mee te spelen in de mallemolen van prijsbradage die zo dikwijls een nefaste rol heeft gespeeld in het verzekeren van industriële risico s. HDI-Gerling is er zo in geslaagd op een acceptabel prijsniveau, goede industriële klanten te overtuigen om samen jarenlang in zee te gaan. De volledige administratieve afwikkeling valt op door een dubbele aanpak: enerzijds wordt in gezamenlijk overleg met de klant, de makelaar en de maatschappij gezocht naar de beste oplossing en anderzijds tracht men eenmaal de oplossing door iedereen is aanvaard, het administratief verwerken met technische ondersteuning tot een minimum te herleiden en vlot af te handelen. Deze strategie steekt schril af tegen de traagheid en gecompliceerdheid van menig concurrent. OOK KMO S Het zat er aan te komen. HDI-Gerling heeft met een speciale werkgroep de laatste twee jaar een compacte oplossing uitgewerkt voor het verzekeren van kleineen middelgrote bedrijven. Hiervoor zal men samenwerken met een tweehonderdtal zorgvuldig uitgekozen makelaars. Samen met hen wil HDI-Gerling het verzekeringsbeleid van kmo s drastisch wijzigen. Men heeft de tijd genomen om zowel het product, de polisvoorwaarden, de schaderegelaars en het personeel nauwkeurig uit te zoeken en voor te bereiden. Men wil het nieuwe product ook probleemloos naar de klant brengen. Aangezien iedereen ervan uitgaat dat de huidige crisis vooral door een heropleving van de kleine- en middelgrote bedrijven zal overwonnen worden, is deze optie van cruciaal belang voor de toekomst van de maatschappij. Chris Staes, director liability / corporate services sales & marketing 18 Niet alleen de vernieuwde marktaanpak zal HDI- Gerling groei-impulsen geven. Men wil ook via aankoop het incasso vergroten. Daarom is de directie kanvan 1 tot 15 december 2009 / de verzekeringswereld

5 Het nieuwe kmo-product: De tool werd in september 2009 gelanceerd voor makelaars die zich in de kmo-markt willen profileren en richt zich tot kmo s gevestigd in België met een omzet tussen 1 en 15 miljoen Euro. Dit internettool is toegankelijk via de website van HDI-Gerling en laat makelaars toe om op een efficiënte en snelle manier, een offerte te bekomen, de polis aan te vragen en bijvoegsels eigenhandig in te brengen en te beheren. Voorwaarden: er moeten minstens twee verzekeringstakken onderschreven worden (property, liability (burgerlijke aansprakelijkheid) of transport). De volgende optionele dekkingen worden aangeboden in property: machinebreuk, alle risico s elektronica, builders risk... In liability zijn er optionele dekkingen zoals: toevertrouwd goed, recall, kosten voor hermontage en demontage, rechtsbijstand. Het uigebreide aanbod van dekkingen is verbonden aan specifieke algemene voorwaarden. Het tariefaanbod is mogelijk binnen de 48 uur, voor presentatie of informatie kunt u contact opnemen met Michela Cordaro via tel. 02/ of via het adres EVA Euromex Voor Advies Service bij niet-gedekte schade Advies in complexe conflicten Gratis juridische infolijn méér rechtsbijstand dan waar ook didaat voor alle maatschappijen niet-leven die op dit ogenblik op de Belgische markt te koop worden aangeboden. Dit wordt uitkijken geblazen. Er staat namelijk wat op het menu: een aantal banken moeten na de staatsteun en onder druk van Europa hun verzekeringsactiviteiten afstoten en daarvoor wil HDI-Gerling mee aan tafel zitten, samen onderzoeken en indien passend ook een goede offerte afgeven. In de loop van vijfentwintig jaar doorliepen Patrick Thiels en zijn team een lange en soms moeilijke weg om een plaatsje onder de zon van de industriële verzekeraars te bemachtigen. Het ziet er naar uit dat deze duur bevochten verovering nu snel zal uitgroeien tot een mooie positie in de ranglijst. Voor meer informatie of afspraak met accountmanagement Willy Janssens Create Solutions Ú + EUROMEX VOOR DE BESTE JURIDISCHE OPLOSSING EUROMEX NV Verzekeringsonderneming toegelaten door CBFA onder codenummer 0463

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn INSURANCE kmo panel Insurance Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn Elke onderneming, elk privépersoon neemt meer risico s dan hij of zij vermoedt. Er duiken altijd wel eens problemen op die

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Interview met Van Roey Automation nv

Interview met Van Roey Automation nv Interview met Van Roey Automation nv Jonas Adriaensen Bram Claeys Niels Loomans Olivier Nuyts Riet Sas Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2003 Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Verzekeringscahiers Bijstand en Reisverzekering 3 INHOUDSTAFEL 5 7 9 13 Voorwoord I. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan?

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan? Colofon Assist is een kwartaaluitgave voor relaties van Mondial Assistance, de grootste hulpverlener én reis - verzekeraar. In Nederland zijn zo n 280 medewerkers werkzaam. De organisatie heeft eigen alarmcentrales

Nadere informatie

CONTRALOAD ZET DERDE FASE EXPANSIE IN

CONTRALOAD ZET DERDE FASE EXPANSIE IN Sylvain Naets & Jesse Sels CONTRALOAD ZET DERDE FASE EXPANSIE IN De dubbel: Jesse Sels versus Sylvain Naets Sylvain Naets en Jesse Sels hadden in 2004 nauwelijks een startbudget voor de realisatie van

Nadere informatie

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren?

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren? JAARGANG 18 - NUMMER 4 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter column 1984 de kwestie Moeten AFM en DNB fuseren? extra Victor Rod, EIOPA: Organisatie

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen

Verzekeringen. Financieel katern. Magazine van Federale Verzekering zomer 2014. Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Magazine van Federale Verzekering zomer 2014 Verzekeringen Opnieuw Verzekeringstrofee voor onze verzekering Arbeidsongevallen Financieel katern Nova Deposit en Nova Invest Toerisme Anders op reis Inhoud

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

Wij zijn makelaars in informatie

Wij zijn makelaars in informatie Mia Brugmans en Magda Hellinckx over bedrijfsbibliotheken Wij zijn makelaars in informatie Zet Mia Brugmans en Magda Hellinckx samen voor een gesprek over bedrijfsbibliotheken, en u ontdekt een nieuwe

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

contra-expert? Wie is de 10 special Hij weer...

contra-expert? Wie is de 10 special Hij weer... 10 special 102e jaargang 12 oktober 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Weinig beweging in dynamische schademarkt HDI-Gerling één jaar na de overname van Nassau Niet-gecombineerde

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Inlichtingsbrochure Deze brochure geeft u enkele, algemene inlichtingen over de werking van Euro- Children

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie