Inhoudsopgave Samenspel. Herfst Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars"

Transcriptie

1 Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon Herfst 2012 Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Beste DVC ers Als alles gelukt is, heeft u het clubblad een week voor de Algemene Ledenvergadering ontvangen. Dan kunt u de stukken nog mooi voor de vergadering doorlezen. U komt toch ook. Secretaris Gerry Schuurman produceert voor de jaarvergadering flink wat pagina s, maar ook van de teams hebben wij redelijk wat kopij ontvangen. Als u toch een stukje van uw elftal of commissie gemist heeft, wat let u dan om voor het volgende nummer zelf een artikel te schrijven. U heeft de tijd tot 5 december, dat moet toch lukken. Veel plezier bij het schrijven van het stukje en wie weet zien we elkaar bij de jaarvergadering. Advertenties Sponsorcommissie DVC 26 De redactie Inhoudsopgave Samenspel Adressering en distributie Karin van de Berg Kardinaal de Jonglaan 39 Tel Drukkerij Copy Point Lichtenhorststraat GS Didam Tel.: De Column van Jan Klaar voor het oogstjaar 24 De goede doelen De kop is eraf 25 Nieuws van het secretariaat 3 Dames 3. Kippenhok is vol 26 Agenda ALV 4 A1. Vat vol talenten 27 Notulen ALV A3. Van tobbers naar toppers 27 Jaarverslag B1 meiden. Super enthousiast 29 Interview met Miranda en Linda 14 B1 jongens. Fris aanvallend voetbal 30 Strenge straffen asociaal gedrag 17 D1. Vliegende start 31 Activiteitencommissie ontwaakt 18 Nieuws Afdeling Pupillen tje met Kees Plantinga 18 Uut de Olde Deus A1 kampioen Trainerscursus jeugdkader 19 E2 meiden. Top Team 33 Gratis scheidsrechterscursus 19 E3. Super start 34 Actie trainingsgroep tbv kinderboerderij 20 E4. Nieuwe shirtjes Rood zwarte stieren 21 E4. Komt steeds dichterbij Jong bier moet gisten 22 E5. Wisselende start Op zoek naar succes 23 Welpenvoetbal 36 Samenspel seizoen nummer 1 pagina 1

2 De Column van Jan Sportief De competitie is weer gestart, de elftallen hebben zich allemaal gedegen voorbereid op het nieuwe seizoen, het ene elftal wat vroeger dan de ander maar een ieder op zijn/haar eigen manier. Kijken we dan naar de resultaten van de eerste wedstrijden. Bij de jeugd mogen we in het geheel niet ontevreden zijn, alle elftallen doen het goed en ook de indelingen lijken goed geslaagd te zijn. Bij de senioren is het vooral bovenin passen en meten. Dit betekend dat er vaak een beroep op elkaar gedaan moet worden, het zal lastig worden maar wij hebben er veel vertrouwen in dat dit lukt. Opleidingen 17 oktober een techniekdag voor de jeugd waar zich tot op heden al 200 kinderen voor hebben aangemeld, een mooi resultaat met een mooie uitdaging. Tevens is er gestart met Welpenvoetbal een activiteit die de KNVB samen met de ING is opgestart en waar Marcel Worm de voortrekker van is. Nieuwe kaderleden zijn hun opleiding begonnen om de basis beginselen van het trainen onder de knie te krijgen. Hulde aan de organisatoren. Veel actie bij onze vereniging en dat voelt goed. De goede doelen Soms vergeet je de extra inspanningen die verricht worden eens extra in het licht te zetten. Daarom dit stukje in Samenspel. Club van 100 Door de bijdrage van de club van 100 was het mogelijk 2 portacabins te kopen waardoor de extreme druk op de kleedlokalen sterk is verminderd. Dit dus dankzij de Lotto waar veel leden aan meedoen. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 2 Jaarvergadering 22 oktober is er de jaarlijkse algemene jaarvergadering waarvan jullie de agenda in dit nummer van Samenspel kunnen vinden. Hierop vooruitlopend zijn er een aantal bijzondere agenda punten waar ik jullie op wil wijzen. Het bestuur wil graag gaan werken met een kledingfonds zodat de gehele vereniging in hetzelfde voetbaltenue speelt bij DVC 26. Daarnaast zal een kleine maar noodzakelijke contributie verhoging nodig zijn om voldoende dekking te hebben voor de vaste kosten die onze vereniging heeft. Huisvesting Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien zijn er twee portacabins op het terrein bij geplaatst om de aanwas van leden op een goede manier op te vangen. Het laatste jaar zijn er een groot aantal leden bijgekomen en daarnaast gaan veel elftallen twee keer trainen wat er voor zorgde dat we kleedruimte tekort kwamen. We hopen dat jullie dit kunnen begrijpen en het ook accepteren om je hierin een keer te moeten omkleden. Samenwerking De Didamse voetbalverenigingen Loil, Sprinkhanen en DVC 26 gaan samenwerken op het gebied van EHBO, kader- en scheidsrechteropleiding. Op deze wijze kunnen we eenvoudiger cursussen organiseren en helpen we elkaar daar waar nodig. Samen zijn we sterker denken we maar. Mochten er nog vrijwilligers zijn die graag aan een van deze cursussen willen deelnemen kijk dan even op de site van DVC 26 Jullie voorzitter Jan Overgoor Nevelhorsttoernooicommissie Dankzij een schitterend pinkstertoernooi met een mooi positief saldo hebben we nieuwe doeltjes voor de pupillen kunnen kopen. Zij staan nu te pronken op veld 2 en 3. Ook ondersteunt dit comité de techniekdag op 17 oktober en het pupillentoernooi. Het bestuur wil hun bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze mooie vereniging DVC 26

3 Nieuws van het Secretariaat Het seizoen is weer volop aan de gang. Ook op organisatorisch gebied is er weer het nodige gedaan of nog te doen. Algemene Leden Vergadering Op maandag 22 oktober zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in ons clubgebouw. De aanvang is 20:00 uur. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om hier bij aanwezig te zijn. Dit is de uitgelezen kans om mee te denken en beslissen over onze vereniging. Ook dit jaar staan er weer interessante onderwerpen op de agenda zoals het eventueel introduceren van een kledingfonds. De agenda, jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering vind je in deze Samenspel en op onze site. Tot maandag de 22 e okt. Ledenaantal Tegen alle verwachtingen in groeit onze vereniging nog steeds. De teller staat eind september op 1280 leden. Hiervan zijn er 217 dames/meiden. De jeugdafdeling bestaat uit bijna 700 leden. ICT Door de verdere introductie van het Digitale Wedstrijd Formulier van de KNVB kregen we problemen met internet en de hardware. Onze pc s en printers zijn vervangen. Dit is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Nevelhorsttoernooi commissie. De internet aansluiting is vernieuwd en biedt nu meer snelheid. Hierdoor is het ook mogelijk om gratis WiFi aan te bieden op ons sportpark/clubhuis. Website Op dit moment wordt onze website doorgelicht. Na de complete vernieuwing vorig jaar is het nu tijd om te kijken waar we nog wat kunnen verbeteren. Om de site op peil te houden is er echter meer nodig. Het gaat om de informatie die je aanbiedt en de wijze waarop. We zijn dan ook op zoek naar leden die mee willen werken om de site op peil en aantrekkelijk te houden. Heb je interesse neem dan contact met me op. Opstart nieuwe seizoen De opstart van een nieuw seizoen kent altijd problemen. We werken er hard aan om dit te voorkomen. Voor het komende seizoen zullen we gaan werken met een draaiboek. Een van de zaken die we nu al weten is dat aan het eind van het officiële seizoen alle spelerspassen bij de Coördinatoren ingeleverd dienen te worden. Organisatie Geweldig nieuws is ook dat we de afgelopen tijd veel nieuwe vrijwilligers hebben mogen ontvangen. We zijn hier ontzettend blij mee, mocht je nog interesse hebben? Er is altijd plaats voor jou. Zaken die we opgezet hebben om vrijwilligers te ondersteunen zijn o.a.: cursussen voor trainers, opleiding voor scheidsrechters en EHBO trainingen. Met vriendelijke groet, Gerry Schuurman secretaris Samenspel in kleur Ja dat kan en dan niet alleen de omslag. Op de site van DVC kun je bij Diversen - Samenspel een pdf-bestand in kleur downloaden. Je kunt dat bestand afdrukken maar ook op een computerscherm bekijken. Dat is ook leuk voor familie in het buitenland of studenten die een stage volgen en op deze manier toch ons clubblad kunnen lezen en dat dan nog wel in kleur. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 3

4 Agenda algemene ledenvergadering DVC 26 Datum: 22 oktober Aanvang: uur. Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het clubgebouw Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 okt 2011 (geplaatst in Samenspel van december 2011 en oktober 2012 en in te zien op de website) 3. Vaststelling jaarverslag 2011/2012 (geplaatst in Samenspel van oktober 2012 en in te zien op de website) 4. Verslag kascommissie boekjaar 2011/ Benoeming lid/leden kascommissie. Aftredend en niet herkiesbaar Paul Tomassen. Benoeming nieuw lid kascommissie, beschikbaar Erik Wenting 6. Verslag boekjaar 2011/ Vastelling begroting boekjaar 2012/ Huldiging van jubilarissen. Pauze 9. Introductie gedragscommissie 10. Contributie verhoging 11. Kledingfonds 12. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Cornelissen, Hoofd Technische Zaken Het bestuur stelt voor Paul Tomassen te benoemen in deze vacature. 13. Rondvraag. (gelegenheid tot het stellen van vragen) 14. Sluiting door de voorzitter. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering Aanvang: uur. Aanwezige bestuursleden: J.G.B.M. Overgoor (voorzitter); G.T.J. Schuurman (secretaris); W.T.J.M. Elshof (penningmeester); F.E.A. Burgers; N. van Wessel; J. Cornelissen. In totaal zijn 60 leden aanwezig; 13 personen zijn met kennisgeving afwezig. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met de christelijke groet en heet iedereen van harte welkom, speciaal de leden van verdienste en de ereleden. Verzoek om 1 minuut stilte voor alle overleden leden van DVC 26 en tevens allen die van ons zijn heen gegaan en ons dierbaar zijn. Vanaf deze positie wil ik mijn dank uitspreken aan Ted Kok en Jan Meurkes die de organisatie in handen hebben. De gemeente Montferland die voor de euro s en de stenen zorgde en dan natuurlijk de vaste ploeg die al vele zaterdagen aan het werk is. Dit alles onder de leiding van Marco Swenne die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Marco, Danny, Arjan, Jan, Rob, Roel en Theo namens de leden dank voor jullie inzet en doorzettingsvermogen. Terugblik Sportief was er natuurlijk de deceptie dat ons eerste elftal haar positie in de tweede klasse niet kon behouden, twee zware wedstrijden in de nacompetitie tegen onze buurman Concordia 1 werden ons fataal. Daarnaast waren er ook kampioenen zoals o.a. het 5e elftal en de B1 die de stap naar de hoofdklasse maakte. Dus kunnen we stellen dat er zowel teleurstellingen waren maar ook vreugde kreten. In het seizoen zijn stappen gezet om het kader in de jeugdafdeling te versterken. De huidige jeugdvoorzitter heeft vele jaren samen met zijn secondanten de kar getrokken bij de jeugdafdeling maar samen vonden we de tijd om zaken anders te organiseren. Het bestuur is er dan ook trots op dat het een kandidaat jeugdvoorzitter heeft gevonden die zijn sporen bij DVC 26 al geruime tijd heeft verdiend en jaren actief was in o.a. de sponsorcommissie. Na meerdere brainstormsessies is er een structuur vastgelegd die de komende maanden zijn verdere invulling moet gaan krijgen. Een van de grootste irritaties gaat zeer binnenkort tot het verleden behoren, vieze auto s, natte voeten, vast komen zitten met je auto, niet goed kunnen parkeren, na vele jaren van plannen maken, gesprekken voeren met de gemeente, wie doet nu wat, wie betaald dit nu, zijn we in de laatste fase gekomen. De realisatie van een verharde parkeerplaats. Er wordt hard gewerkt aan de parkeerplaats Om een dergelijke klus te klaren heb je veel arbeidskrachten nodig en in de nieuwjaarsreceptie van 2011 heeft het bestuur dan ook aan de leden gevraagd om mee te helpen en met wat voor resultaat. Met nog één elftal te gaan hebben alle elftallen 1 t/m 11 hun beste beentje voorgezet om te komen tot een totaal verharde parkeerplaats, een pracht van een prestatie. Maar ook de drie dames teams hebben ook hun beste beentje voorgezet. Dames 1 zorgde aan het begin van het seizoen voor dat de accommodatie aan de buitenkant geheel werd schoongemaakt dit onder de bezielende leiding van mevr. van Zimmeren. Dames 2 en 3 hebben per 2-tal de zaterdagdienst geholpen, een gouden greep rijp voor een mooi vervolg. Er diende natuurlijk ook voor de inwendige mens gezorgd te worden, op een meer dan voortreffelijke wijze hebben Sjaak Hanegraaf en zijn dames dit ingevuld. Met het oppakken van de jeugdafdeling en de parkeerplaats zijn twee belangrijke speerpunten van het bestuur ingevuld. Naast deze twee belangrijke zaken ging het seizoen natuurlijk gewoon door. Het wedstrijdsecretariaat dat zorgde dat de vele wedstrijden die gespeeld moesten worden goed werden afgehandeld. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 5

6 De scheidsrechters die het spel in goede banen leidden, soms met een lange IJ en soms met een korte ei. De sponsorcommissie die voor nieuwe sponsoren zorgde en hard werkte om de bestaande te behouden. De activiteitencommissie die druk waren met wat georganiseerd moest worden. Het Nevelhorsttoernooi met het prachtige resultaat. De ICT commissie die onze plannen in daden dient om te zetten. De vrijwilligerscommissie die vele leden heeft benaderd en waaruit de komende tijd beslist vrijwilligers zullen voortkomen. Het technisch kader inclusief coördinatoren De redactie van Samenspel. De vrijdaggroep die zorgt voor een prachtig schoon opgeruimd sportpark De commissie schoonmaak kleedlokalen en aanverwante zaken. De clubgebouwbeheerder en zijn dames. De club van 100 die mede heeft bijgedragen aan de realisatie van het scorebord en kalkhok. Daarnaast de vele mensen die hand en spandiensten hebben verricht. De vele toeschouwers die onze elftallen op een positieve manier hebben ondersteund. Alle leiders, trainers, verzorgers, begeleiders die zorgde dat de leden konden sporten. En dan natuurlijk mijn collega s uit het bestuur. Dank aan jullie allen die weer de handen uit de mouwen staken om DVC 26 te ondersteunen in al haar facetten die ik zojuist heb opgenoemd. Bewust noem ik geen namen maar mocht ik iemand hebben vergeten, ook jullie zijn belangrijk voor onze vereniging. De plannen die we nog hebben. Een nieuwe ingang om gevaarlijke situaties op de Vincwijcweg te voorkomen. Digitale weergave van wedstrijden en uitslagen in ons clubgebouw en commissiekamer. Een PR functionaris kandidaat (gesprekken met kandidaat lopen). De instelling van een tuchtraad die excessen op en rond het sportpark gaat beoordelen. Vertrouwenspersoon installeren (Harry Peters zal dit op zich nemen) De uitdaging voor het seizoen is dat wij de leden willen informeren hoe je hoort om te gaan met de accommodatie en aanverwante zaken. Wij zullen dan ook een avond organiseren om deze knelpunten die wij als vereniging hebben te bespreken en waar mogelijk afspraken maken om zo kleine stapjes voorwaarts te kunnen. DVC 26 een grote vereniging waar veel sporters hun hobby uitoefenen op en rond een prachtige accommodatie. DVC 26 een grote vereniging waar ook veel vrijwilligers hun hobby kunnen en mogen uitoefenen. DVC 26 een grote vereniging waar nu ook vele auto s op een verharde parkeerplaats kunnen parkeren. DVC 26 een vereniging die vooral meer schouders nodig heeft om te kunnen blijven bieden wat de leden vragen. Wie gaat de uitdaging aan? 2. Vaststellen notulen ALV De notulen worden conform het concept vastgesteld. 3. Vaststellen jaarverslag 2010/2011 Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 4. Verslag kascommissie 2010/2011 De kascommissie bestaat uit de leden Paul Tomassen; Helmuth Welling en Wim van Veen. De commissie heeft onderstaande verklaring opgesteld: Op maandag 10 oktober jl. heeft de kascommissie een controlebezoek gebracht aan penningmeester Willy Elshof. In de hieraan voorafgaande weken hebben penningmeester en kascommissie overleg gevoerd per telefoon en , zodat de commissie in staat was de conceptstukken vooraf te bestuderen. De grondige voorbereiding en transparante communicatie zorgden voor een vruchtbare en productieve avond van gepassioneerde DVC-ers onder elkaar. Uit het onderzoek en de daarmee gepaard gaande gesprekken rapporteert de commissie als volgt: - De kascommissie juicht de toegenomen transparantie in de begroting toe. We bevelen aan om de gelegenheid te baat te nemen om bij de ingebruikname van het nieuwe boekhoudprogramma hier nog verdergaande stappen in te nemen, bijvoorbeeld bij de post clubgebouw. - De kascommissie heeft vastgesteld dat bij DVC 26 de bepalingen en dus ook de valkuilen rondom het verlengen van arbeidscontracten bekend zijn. Bij alle schriftelijk bevestigde contracten is rekening gehouden met de flexwet, zodanig dat financiële risico s zijn uitgesloten. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 6

7 De commissie ondersteunt met kracht de doelstelling om met alle betaalde medewerkers op dezelfde wijze tot een schriftelijk contract te komen. - De kascommissie heeft inzage gehad in de begroting met betrekking tot het project parkeerterrein. Deze vorm van begroten voorkomt negatieve verrassingen bij projecten zoals DVC die in het verleden helaas heeft meegemaakt. De kascommissie beveelt deze wijze van werken dan ook van harte aan voor alle toekomstige projecten. - Inzage in de stukken van het Nevelhorsttoernooi heeft bijgedragen tot het respect van de kascommissie voor al degenen die hierbij betrokken zijn. De commissie adviseert om een deel van de opbrengst te reserveren voor aanloopkosten van het toernooi in het volgende jaar, om financiële schade bij onverwachte annulering door overmacht op te vangen. - De penningmeester heeft op uitstekende wijze gehoor gegeven aan de aanbeveling de liquiditeitsbegroting verder te detailleren. Hij kan hierdoor vorm geven aan de belangrijke gidsfunctie binnen het bestuur. - Commissie en penningmeester hebben gefilosofeerd over de mogelijkheid om te komen tot een meerjarenbegroting. Hoewel dit nu moeilijk is te realiseren, blijft dit een wens en aandachtspunt voor de toekomst. - Ten slotte heeft de kascommissie afdoende antwoord gehad op alle overige vragen en heeft een steekproef voor een kostenpost het juiste resultaat opgeleverd. De kascommissie 2010/2011 komt tot de conclusie dat de penningmeester de administratie op verantwoorde wijze en met veel inzet heeft gevoerd. Wij stellen de vergadering voor om penningmeester en bestuur van DVC 26 decharge te verlenen. Helmuth Welling, Paul Tomassen en Wim van Veen De aanwezigen gaan met dit voorstel akkoord 5. Benoeming lid kascommissie Aftredend is Wim van Veen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Daan Wijnholts als zijn opvolger. Paul Tomassen en Helmuth Welling blijven lid. De vergadering bedankt Wim voor zijn inzet en goede ideeën. 6. Verslag boekjaar 2010/ Begroting boekjaar 2011/2012 De agendapunten 6 en 7 worden gelijktijdig door de penningmeester toegelicht. Hij bedankt de volgende mensen die in zekere zin ook bijdragen aan een goede financiële gang van zaken: Herman Schaars (contributie en boete-inning); Marian Viel-Aaldering en Nancy van Wessel (sponsorcommissie); Danny Swenne (Asito toernooi); Paul Peters (activiteitencommissie). Voor de nieuwe begroting is opnieuw gezocht naar meer transparantie voor de leden. In verband hiermee zijn onder andere drie posten vanaf op een andere manier samengesteld. Dit betreft de posten: inkomsten sponsorcommissie; uitgaven ten behoeve van het 1e elftal; uitgaven sponsorcommissie. Dit heeft te maken met het feit dat ook de sponsorinkomsten die uitsluitend ten behoeve van het eerste elftal binnen komen nu in de algemene begroting van de vereniging zijn opgenomen. Bij de inkomsten is vermeldenswaardig: - de sponsorinkomsten blijven stabiel, extra sponsorinkomsten waren er door de AH Aktie; - de opbrengsten van het Asito toernooi en de familielotto worden niet in de exploitatie opgenomen maar komen ten goede aan investeringen in materialen en accommodatie; - directe kosten van het clubgebouw zijn inzichtelijk en verantwoord ten opzichte van het netto resultaat. Bij de uitgaven is belangrijk om te vermelden: - de rentelasten dalen door de jaarlijkse aflossingen, in worden 2 leningen afgelost; - de kosten voor administratie en ICT stijgen o.a. voor PR en voor de ICT commissie; - voor de aanschaf van ballen en de uitbreiding van het ballenrek is van het Nevelhorst toernooi een bijdrage ontvangen. Toch waren de totale uitgaven hoger doordat veel teams in het nieuw zijn gestoken; - in het algemeen nemen de exploitatiekosten toe o.a. door verlichting van het kunstgrasveld en de hogere huur hiervan; - de vergoedingen voor Technische Zaken vertonen een stijgende lijn. Het verslag van het boekjaar 2010/2011; de balans per en de begroting voor het boekjaar 2011/2012 worden hierna vastgesteld. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 7

8 8. Hogere contributie ivm kosten KNVB In verband met o.a. de stijgende kosten van de KNVB (wedstrijdzaken, spelerspassen, gebruik Sportlink) wordt het voorstel van het bestuur om de contributie voor spelende leden per met 1,00 per kwartaal te verhogen aangenomen. 9. Installeren Tuchtcommissie De vereniging zal een tuchtcommissie in het leven roepen. Deze commissie zal bestaan uit leden van onze vereniging die onafhankelijk kunnen opereren. Er zijn al gesprekken met kandidaten voor deze functie. In principe zal de commissie bestaan uit 3 personen die het bestuur zullen adviseren over zaken die ze in behandeling nemen. Dit zullen geen zaken zijn die door de KNVB al bestraft zijn met gele en/of rode kaarten maar grote excessen op en/of rond de velden. De vergadering doet de suggestie om nog eens goed over de naam na te denken. 10. Bestuursverkiezing * Willy Elshof, penningmeester en vicevoorzitter, is aftredend en herkiesbaar. De aanwezige leden gaan akkoord met de herbenoeming van Willy Elshof tot penningmeester en vicevoorzitter. * Het bestuur stelt voor Jan Meurkes te benoemen tot bestuurslid accommodatiezaken De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Jan Meurkes tot bestuurslid accommodatiezaken. * Fred Burgers, jeugdvoorzitter is aftredend en niet herkiesbaar. De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Bas Strijbosch tot jeugdvoorzitter Voorzitter Jan Overgoor vraagt Fred naar voren te komen en ook zijn vrouw Annet en kinderen Tim en Marlou sluiten zich aan. Erelid Fred Burgers met Annet en de kinderen Ik wil eerst het woord tot Annet richten, want laten we eerlijk zonder deze rots in de branding had Fred nooit kunnen doen wat hij de afgelopen jaren heeft betekend voor onze vereniging. Annet, DVC 26 wil dan ook graag haar dank uitspreken voor de vrijheid en ondersteuning die jij Fred hebt gegeven. Daarnaast heb je geduldig de vele verhalen aan gehoord die Fred je ongetwijfeld allemaal zal hebben verteld. Hiervoor onze dank met een bos bloemen. Fred Burgers. Je kunt niet om hem heen, dit zowel letterlijk als figuurlijk (neem me niet kwalijk Fred). Je bent nu al weer vele jaren actief als jeugdvoorzitter, een functie die je op geheel eigen wijze hebt ingevuld. Een voorzitter hoort namelijk te delegeren, dus heb ik het opgezocht in de van Dale wat delegeren betekent: Het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Nou vergeet dat maar bij Fred, vele taken die er moeten gebeuren binnen de DVC 26 organisatie heeft hij opgepakt. Gesprekken voeren met potentiële leiders, trainers, met als positief resultaat dat we op deze wijze de elftallen weer konden laten voetballen. Het trainingsschema maken voor jeugd en senioren aan het begin van het seizoen en dan daarna de vele verschuivingen verwerken en communiceren. De eerste jaren de indelingen bij de jeugd begeleiden, nu gebeurt dat door de coördinatoren. Verantwoordelijk voor de wedstrijdcoördinatoren. Elke woensdagavond vind je Fred in de commissiekamer, koffer open, papieren op tafel, de woorden uitsprekend jou moet ik dadelijk ook nog even hebben als we dan zaten te praten over de organisatie, Fred zoekend naar de papieren als hij de woorden uitspreekt waar heb ik dat nou gelaten. Deze woorden maar nog meer zijn daden hebben een onuitwisbare indruk bij ons achter gelaten. Gelukkig wordt je coördinator van de A en B junioren en ben je niet verloren voor DVC 26. Fred het bestuur kan niet in woorden uitleggen wat jij hebt betekend voor DVC 26, vele hobbels zijn genomen en vele gaten heb jij dicht gelopen, niemand vroeg erom maar jij pakte dit op alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Om deze instelling en wat hij heeft gedaan en nog zal gaan doen willen wij de vergadering vragen Fred Burgers Erelid te maken van DVC 26. Kan de vergadering hiermee akkoord gaan? De leden laten met een daverend applaus hun goedkeuring horen. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 8

9 11. Huldiging van jubilarissen De volgende personen zijn 40,25 of 12,5 jaar lid: 40 jaar lidmaatschap: Fred Verstegen, John Bolk, Frans Peters, Geert Zuidwijk en Theo Verheij 25 jaar lidmaatschap: Jarno Francis, Bob Lammers, Bennie Nova, Gerrie Groenen, Teun Willemsen, Allie van Wessel en Theo Overgoor 12 ½ jaar lidmaatschap: Rik Jansen, Remco Joling, Martijn van Zimmeren, Melvin ten Kleij, Frank Philippo, Jeroen Le Febre, Bart Gieling, Boy Hendriks, Mike Freriks, Bjorn Kok, Niels Kruijs, Daan Smits, Klaas Jansen, Paul Gies, Michel Nijland, Jorn de Reus en Bram Bolk. De personen waarvan de namen cursief zijn weergegeven zijn aanwezig en worden tijdens de vergadering gehuldigd. 12. Rondvraag De volgende opmerkingen/vragen worden gesteld: * Frank te Dorsthorst, de voorzitter gaf in zijn voorwoord aan dat alleen het 11e nog zijn steentje moest bijdragen aan de parkeerplaats. Het 11e was echter als eerste elftal aan de beurt geweest. De voorzitter rectificeert zijn woorden. * John Bolk, wat is er waar van de geruchten dat DVC de sporthal wil verhuren en hoe gaan we dan om met de activiteiten van de jeugd in de winter. Jan Overgoor, Gerry Schuurman: De vereniging is in gesprek met de gemeente om de hal eventueel te verhuren t.b.v. tafeltennisvereniging Relax. Indien de verhuur door gaat zal dit voor een periode zijn van ongeveer 26 maanden. De financiële middelen die hierdoor vrijkomen zijn benodigd om o.a. groot onderhoud aan de sporthal te doen. Denk hierbij aan de dakbedekking, singels aan de zijkant en isolatie. De sporthal vergt momenteel financieel veel van de vereniging en dit zou een uitkomst kunnen zijn. Bij de besprekingen is steeds als voorwaarden gesteld dat onze jeugd in de wintermaanden in een vervangende sporthal terecht moet kunnen en ook het Nevelhorstoernooi zal gebruik kunnen blijven maken van de sporthal. Als er meer bekend is zal er een informatie avond gehouden worden rondom dit thema. * Lorny Wanders, hoe zit het met de keeperstraining voor de jeugd elftallen? Jos Cornelissen: er zijn aan het eind van vorig seizoen enkele keeperstrainers gestopt. Er is op een vrijdagavond een avond belegd over dit onderwerp waar de animo gering was. Wel wordt er momenteel hard gewerkt aan een plan om de keeperstrainingen weer op te pakken en dit zal op korte termijn een vervolg krijgen. * Albert Bouwman, wat is er waar van de verhalen dat er trainers van E en F teams een vergoeding krijgen? Jos Cornelissen: De trainers van selectie elftallen krijgen een vergoeding. Dit is al langer het geval. De reden is dat veel van deze trainers veel tijd en energie gestoken hebben om een trainersdiploma te verkrijgen. De vereniging geeft ook dit seizoen weer leden de mogelijkheid om een trainerscursus te volgen. Onder begeleiding van Koos v Bindsbergen zijn op dit moment wederom 16 leden hier mee bezig. * Frank Philippo, constateert dat er structurele problemen zijn met het verkrijgen van clubscheidsrechters. Jan Overgoor: onderkent het probleem en zal dit samen met o.a. Frank oppakken. De leden zullen echter ook de handschoen op moeten pakken en hun verantwoording hier in moeten nemen. De vereniging biedt indien nodig cursussen aan voor degenen die hier interesse in hebben. * Martin van Zimmeren, ik heb op de vraag gesteld of het mogelijk is een standbeeld (of iets dergelijks) te plaatsen op de accommodatie voor hen die ons ontvallen zijn en dicht bij de vereniging stonden. Jan Overgoor: in het bestuur is hier over gediscussieerd en besloten om dit niet te doen maar tijdens de Algemene Leden Vergadering hier bij stil te staan. * Martin van Zimmeren, vindt het verstandig om onafhankelijke personen van buiten de vereniging plaats te laten nemen in de Tuchtcommissie. Jan Overgoor: onderschrijft dat er onafhankelijke personen in de Tuchtcommissie plaats dienen te nemen. Het bestuur is echter van mening dat deze eerst binnen de vereniging gezocht dienen te worden. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 9

10 * Martin van Zimmeren geeft aan dat hij akkoord zal gaan met het voorstel van het bestuur om Bas Strijbosch voor te dragen als jeugdvoorzitter maar dat in Samenspel hij al als jeugdvoorzitter vermeld staat en hij onlangs ook aanwezig was bij enkele gespreken met leden. Gerry Schuurman: Dat Bas al als jeugdvoorzitter vermeld stond in Samenspel is fout gegaan bij het doorgeven van gegevens aan de redactie van Samenspel door Gerry Schuurman. Het klopt dat Bas bij een aantal gesprekken aanwezig is geweest die door bestuursleden gevoerd zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor om indien nodig ondersteuning van leden en of externe personen in te roepen en heeft dit in deze gevallen ook gedaan. * Martin van Zimmeren, geeft zijn mening over vermeende uitspraken die gedaan zouden zijn door Jos Cornelissen. Jan Overgoor: mening is voor rekening van Martin en het bestuur zal hier verder niet op in gaan. * Bert Egging, vraagt zich af hoe het staat met contributie vrije leden. Gerry Schuurman: Indien personen vrijwilligerswerk doen voor een voetbalvereniging is deze verplicht door de KNVB om lid te zijn van de vereniging en de KNVB. Op dit moment hebben we 76 contributie vrije leden. Het bestuur is zich aan het beraden hoe hier mee om te gaan. Omdat ook voor de contributie vrije leden kosten gemaakt worden (o.a. KNVB) is de optie genoemd om een nieuwe categorie lidmaatschap in te stellen voor deze leden en alleen de gemaakte kosten door te berekenen. Naar aanleiding van bovenstaande ontstaat er een goede discussie. Veel leden kunnen zich niet vinden in een voorstel om vrijwilligers die veel tijd energie in de vereniging steken hiervoor ook nog te laten betalen. De vereniging zal wel op de een of andere manier de gemaakte kosten dienen te compenseren. Suggesties zijn, spelende leden meer laten betalen of leden en/of ouders die niets doen extra te laten betalen. Ook wordt er meerdere keren aangegeven om dit soort beslissingen tijdens de ALV te nemen. Op de vraag, is het nog mogelijk om vrijwilligers wat aan te bieden (bv schoenenbon) geeft het bestuur aan dat in de winterstop hier een beslissing over genomen wordt. Het bestuur zal de input die geleverd is tijdens bovenstaande discussie zwaar mee laten wegen in de beslissing over dit onderwerp. * Bert Egging, vraagt zich af of gele en rode kaarten mee spelen in de bonus/malus regeling van de KNVB. Jan Overgoor, individuele gele en rode kaarten tellen in principe niet mee voor deze regeling. * Wilco Idink, vraagt zich af waarom de Samenspel eerder op de site stond dan hij bezorgd was. Gerry Schuurman: de reden was dat het niet zeker was dat de Samenspel voor de Algemene Leden Vergadering bij de leden bezorgd zou zijn. In principe zal de Samenspel niet op de site staan voor de bezorging is geweest. * Gerrie Groenen, het schoonmaken van de kleedkamers en de accommodatie is na een redelijke periode weer verslechterd. Jan Overgoor: is het helemaal met Gerrie eens en roept de leden op om hun gedrag aan te passen en elkaar aan te spreken. Het onderwerp zal ook een plek krijgen op de kaderavond die begin 2012 plaats zal vinden. 13. Sluiting door de voorzitter Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering; hij bedankt de leden voor hun komst en wenst iedereen wel thuis. De secretaris, Gerry Schuurman Samenspel seizoen nummer 1 pagina 10

11 Jaarverslag verenigingsjaar 2011/2012 Inleiding In het seizoen 2011/2012 is er veel aandacht geweest voor het inrichten van de organisatie rondom de jeugdafdeling. De interne opleiding van trainers is goed van de grond gekomen en ook de opleiding van scheidsrechters en EHBO personeel is opgepakt. Bij deze 3 punten hebben we samenwerking gezocht met Sprinkhanen en SV Loil. Ook op het gebied van accommodatie en spelmaterialen zijn weer de nodige stappen gemaakt. Voorbeelden zijn het Pannaveldje, nieuwe ballen, nieuwe goals, etc. Bestuur Op 31 oktober 2011 zijn benoemd: - Bas Strijbosch tot jeugdvoorzitter - Jan Meurkes bestuurslid accommodatiezaken Het bestuur bestond dit jaar uit: Jan Overgoor, voorzitter Jan Meurkes, accommodatiezaken Bas Strijbosch, jeugdvoorzitter Nancy van Wessel, sponsorzaken Willy Elshof, penningmeester/vice-voorzitter Gerry Schuurman, secretaris Jos Cornelissen, technische zaken Commissies Verschillende commissies zijn actief binnen DVC 26. Het betreft onder andere de clubbladcommissie; wedstrijdsecretariaat, de activiteitencommissie, ICTcommissie, de technische commissie, Nevelhorsttoernooi, Club van 100 en de sponsorcommissie. Wedstrijdsecretariaat De wedstrijdsecretariaten zijn nog nauwer gaan samenwerken. Willy Hubers is verantwoordelijk voor de pupillen, Ed Bos voor de junioren en Frank Philippo voor senioren en scheidsrechters. Op de wedstrijddagen worden ze ondersteund door een grote groep vaste vrijwilligers. Sponsorcommissie In de sponsorcommissie zitten de volgende leden: Nancy van Wessel, Marga Roes, Marian Viel, Hens Wolf, Ted Kok en Henk Vellekoop. Het afgelopen jaar is het aantal sponsoren licht gedaald. Veel werk is er gestoken in het binnen houden van de huidige sponsoren en het benaderen van nieuwe sponsoren. Er zijn 3 activiteiten georganiseerd voor sponsoren: Bezoek aan Veltins brouwerij op 14 september met 50 sponsoren Rondleiding en kerstborrel bij Vink kunstoffen Sponsoravond op 14 april met als gast Henk Kessler, oud voorzitter KNVB Activiteitencommissie De commissie organiseert activiteiten voor zowel de jeugd- als de seniorenafdeling. De commissieleden zijn: Paul Peters, Robert Bulten, Joost en Heidi Stark en Willie Hubers. Deze commissie organiseerde diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kaderavond, de Kerstbingo, Nevelhorstloop en het team van de week tijdens thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Daarnaast heeft de activiteitencommissie de organisatie op zich genomen van het jeugdtoernooi dat op 19 mei plaats vond. Naast de genoemde commissieleden was ook Cees Rondhout lid van de toernooicommissie. De organisatie heeft gekozen voor een F- en E- toernooi vooral voor de lagere teams. DVC 1 Promotie naar de 2e Klasse Samenspel seizoen nummer 1 pagina 11

12 Ruim 40 teams van verenigingen binnen en buiten de regio hebben er voor gezorgd dat we terug kunnen kijken op een meer dan geslaagd toernooi. ICT-Commissie De ICT commissie bestaat uit Arno Schlepers, Wietse Stoker, Daan Gudden en Willem Gudden en wordt op materiaal-technisch gebied ondersteund door Robbie van den Berg. Eind 2011 is gestart met het opzetten van een narrowcasting systeem in de kantine en commissiekamer. Dit houdt in dat op beeldschermen in de kantine nieuws, uitslagen, twitter etc. wordt getoond. In de commissiekamer zal het scherm op wedstrijddagen gebruikt worden voor o.a. het wedstrijdschema en kleedkamer-indeling. Al deze zaken worden vanaf nu dan ook digitaal bijgehouden door de wedstrijdsecretarissen. Daarnaast zijn we als commissie bezig om een open WiFi verbinding te realiseren. Hierdoor kunnen alle bezoekers van ons sportpark gratis gebruik maken van het draadloze netwerk van DVC. Ook zijn de pc s vervangen die veelvuldig gebruikt worden voor o.a. het Digitale Wedstrijd Formulier, dit was mogelijk door de financiële steun van de Nevelhorsttoernooicommissie. Nevelhorstcommissie De Nevelhorsttoernooicommissie bestaat uit de volgende 15 vrijwilligers: Kizzy Mom, Jan Overgoor, Eef Scholten, Erik Duis, Manon Derksen, Rob Looman, Ralf Tiemes, Hendik Jan Wijkamp, Gert Jan Arns, Eric Lohschelder, Gerry Schuurman, Koen van Aalst, Marco en Danny Swenne en Jacques Hanegraaf. Het doel is om verbeteringen/wensen verenigingsbreed te realiseren, zoals financiële steun 1e jeugdtoernooi, aanleg pannaveld, beschikbaar stellen 8 nieuwe doeltjes veld 2 en 3, nieuwe computers/printer, kuipstoeltjes op de tribune, banken en kleerhangers nieuwbouw, enz. Pupillen De pupillenafdeling bestond op het eind van de competitie uit de volgende teams. F-pupillen 13 teams waarvan 3 meisjesteams in de KNVB competitie en een 20 tal kinderen in de Champions League. E-pupillen 13 teams waarvan 3 meisjes teams D-pupillen 9 teams waarvan 2 meisjes teams Junioren De juniorenafdeling bestond uit de volgende teams. A-junioren 3 teams B-junioren 4 teams en 2 meisjesteams C-junioren 5 teams en 1 meisjesteam De C3 behaalde het voorjaarskampioenschap G-team Het G-team bestaat momenteel uit 10 jongens en 1 meisje. Er wordt om de week getraind op zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur. Bart Egging is de hoofdtrainer en hij wordt ondersteund door Richard Bugter. In mei bestaat het team, dat gesponsord wordt door Nancy van Wessel al weer 7 jaar. H-team In het H-team spelen inmiddels 16 kinderen; 14 jongens en 2 meisjes. Per week begeleiden 3 of 4 trainers de groep; 2 trainers die elke week de groep trainen en daarnaast nog 3 trainers die elkaar om de week afwisselen. Door de grote groei van het H-team is na aanvang van dit voetbalseizoen een wachtlijst ingesteld waarop al één jongen is genoteerd. Aangezien het absoluut niet wenselijk is om de training alleen door vaders-van te laten leiden, zijn voor het volgend seizoen de trainers die niet vaders-van zijn een belangrijk aandachtspunt. Senioren De seniorenafdeling bestond uit 3 damesteams en 11 herenteams Het eerste herenteam promoveerde via de nacompetitie naar de 2e klasse en het vierde elftal promoveerde via de nacompetitie naar de 2 e klasse. Het 3 e ging een klasse hoger spelen namelijk in de 2e klasse. DVC4 blijft in de 3e klasse. Dames 2 werd kampioen van de najaarscompetitie en speelt nu 4e klasse. Leden ontwikkeling en samenstelling Het ledenaantal neemt nog steeds toe. In de 1e grafiek is de gestage groei van het aantal leden te zien in de afgelopen 12 jaar. De 2e grafiek toont de verdeling van onze leden per leeftijdscategorie. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 12

13 F-Pupillen D-Pupillen Meisjes V; Meisjes V; E-Pupillen Meisjes V; 24 C-Junioren Dames V; 37 B-Junioren Dames V; 23 A-Junioren Dames V; 18 F- pupillen (mini) M; 37 Leden per leeftijds categorie F-pupillen (meisjes mini) V; 3 F-pupillen M; 75 E-Pupillen M; 83 Senioren M; 555 D-Pupillen M; 104 C-Junioren M; 86 B-Junioren M; 67 A-Junioren M; 53 Senioren Dames V; 66 Samenspel seizoen nummer 1 pagina 13

14 Interview met Miranda van Vuuren & Linda Diesvelt - Lenting Op een zeer regenachtige avond fietsten wij richting Pr. Beatrixstraat voor een dubbelinterview met twee fanatieke coördinatrices van de DVC G en H-teams. In dit interview willen we niet alleen de dames aan de lezers van Samenspel voorstellen maar vooral proberen te beschrijven wat hun werk bij DVC 26 inhoudt. Naam: Miranda van Vuuren Adres: Ziepseweg 96 Didam Geboren: 31 maart 1966 Burgerlijke staat: alleenstaand Kinderen: Ricardo (18) en Danilo (16) Beroep: verzorgende Miranda, jouw korte levensloop? Ik ben geboren aan de Ziepseweg, het ouderlijk huis waar ik nu nog woon, en kom uit een gezin van 3 kinderen. Het lagere onderwijs volgde ik aan de PiusX school en de Toorts. Daarna de LHNO opleiding aan de Bodenclauwstraat, vervolgens een MHNO opleiding aan Molenbeke in Arnhem. Op Regina Paces in Velp heb ik daarna nog mijn diploma ziekenverzorgster behaald. Daarna aan het werk bij o.a. de Aldi in Zevenaar en Ikea te Duiven. In de avonduren volgde ik nog met goed gevolg een secretaresse- en een kapsteropleiding. Terwijl Ajax haar best deed om eens te scoren tegen Real Madrid in de Champions League, en onder het genot van het eerste biertje, begonnen we met onze eerste vraag. Naam: Linda Diesvelt-Lenting Adres: Pr. Beatrixstraat 39 Didam Geboren: 28 juni 1973 Burgerlijke staat: gehuwd met Roland Kinderen: Anne (10), Sem (8) en Theijn (6) Beroep: steward/beveiliger En voor Linda dezelfde vraag? Ik ben de jongste uit een gezin van 2 kinderen en ben geboren aan de Goudsbloemstraat. In 1980 verhuisden wij naar de Berkenhof 62 in Didam. Na de lagere school (PiusX) heb ik mijn Havodiploma gehaald aan de Andreas Scholengemeenschap in Zevenaar. Vervolgens heb ik de opleiding Toeristisch Management bij Schoevers Opleidingen in Arnhem gevolgd. Mijn eerste werkgever was Kantoorvakhandel Klompé in Arnhem. Daarna heb ik tot Anne werd geboren gewerkt als secretaresse bij een advocatenkantoor in Doetinchem en bij ISA Sport op Papendal. Op dit moment werk ik als verzorgende in het Hof van Varwijk te Zeddam. In 1992 ben ik gehuwd met Frank Bugter en sinds kort woon ik alleen met mijn kinderen Ricardo, Danilo en mijn dierenvriend Bono (Labrador). Samenspel seizoen nummer 1 pagina 14 In 2000 ben ik getrouwd met Roland. We woonden toen in een boerderij aan de Kievitstraat in Duiven. In 2002 zijn we verhuisd naar ons huidige adres. Sinds maart 2012 werk ik voor ESA Arnhem als steward/beveiliger in het Gelredome in Arnhem.

15 Hoe coördinator G-team geworden? Ongeveer 10 jaar geleden ging ik telkens naar het voetbal van mijn zoon Ricardo kijken. Daarbij zag ik dat er voor kinderen met een beperking nog helemaal niets was geregeld. Omdat mijn zoon Danilo ook een beperking heeft, ben ik aan de slag gegaan. Juist voor deze kinderen is teamsport heel belangrijk. In goede samenspraak met het bestuur, Jos Florissen en Manfred Elshof zijn we in 2006 gestart met een G-team. Met 8 kinderen van bijna allemaal dezelfde leeftijd zijn we toen met het G-team gestart. Hiervan zijn er nog steeds 7 in hetzelfde team actief. Wij zijn ook het enige G-team in de buurt met deze gemiddelde leeftijd. Zelf heb ik overigens nooit gevoetbald. Miranda, hoe kwam je aan de spelers? Ik heb een soort inschrijfformulier gemaakt dat ik op de scholen heb uitgedeeld. De ouders kunnen daarop ook aangegeven wat de handicap van dat kind is. De kinderen die reageerden komen niet alleen uit Didam, maar ook uit bijvoorbeeld Doetinchem, Lobith, Tolkamer en Doesburg. De leeftijd van de huidige groep is tussen de 14 en 17 jaar. Tot op heden hebben ze er geweldig veel plezier in. En ik zelf ook? Miranda, wat doet het G-team? Eenmaal in de twee weken krijgen de 10 jongens en één meisje, een training van een uur. In het begin waren Koen Egging en Nobby van Dijk, de toenmalige PGB oppas van Danilo, de trainers. Omdat Nobby nu een baan heeft kan hij op de zaterdagen geen trainingen meer verzorgen. Inmiddels heeft Bart Egging de trainingen overgenomen van zijn broer Koen. Bart en mijn oudste zoon Ricardo zijn nu de trainers. De training bestaat uit 45 minuten oefeningen doen en het laatste kwartier een wedstrijdje. Mede voor de begeleiding en vertrouwdheid ben ikzelf ook altijd aanwezig. De kinderen willen aandacht én voetballen. Miranda, wat vind je van D.V.C. 26? Vanuit DVC hebben we een goede medewerking. De betrokkenheid is prima. Super dat er ook zo veel voor deze kinderen geregeld kan worden. In samenwerking met DVC en Aerofit heb ik nu van 1 oktober tot en met 31 maart volgend jaar het indoorsoccer veld voor de trainingen bij Aerofit kunnen regelen. Dit omdat onze eigen DVC sporthal voorlopig niet beschikbaar is Hoe was de start van het H-team? Mijn zoon Sem ging als 5 jarige voetballen bij de mini s van DVC. Hij is gek op voetballen en voetbalt ook goed. Echter door zijn autistische stoornis en ADHD heeft hij meer intensieve begeleiding nodig. Voor kinderen met dit soort beperkingen was bij DVC nog niets geregeld. Reden voor mij om me hiervoor te gaan inzetten. Zelf had ik net als Miranda nooit gevoetbald. Met de hulp van Bjorn Duis en goede medewerking van het bestuur van DVC zijn we in 2010 gestart met het H-team. Mijn allereerste actie was het uitdelen van briefjes aan de kinderen die bij Sem in de schoolbus zaten. Ik kreeg binnen een dag 3 aanmeldingen. Uiteindelijk zijn we met 6 kinderen het H-team gestart. Linda, wat doet het H-team? Elke zaterdag wordt er getraind van 9.30 tot uur. Lieke Loeters is al vanaf het begin de vaste wekelijkse trainster van het H-team. Daarnaast trainen Bjorn Duis, Giacomo Zicolella, Sjoerd Jonkers en Berrie Nas een keer per twee weken. De training verloopt in een vaste, voor de kinderen voorspelbare, structuur. Het laatste kwartier bestaat altijd uit een onderling fanatiek wedstrijdje. De groep bestaat nu uit 16 kinderen, 15 jongens en 1 meisje in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Vanuit o.a. Gaanderen, Doetinchem, Wehl, s-heerenberg en Vorden komen zelfs kinderen naar ons sportpark. Vaker wedstrijden spelen is praktisch niet haalbaar aangezien er in de omgeving weinig/geen vergelijkbare teams bestaan. Alle kinderen betalen, wel tegen een gereduceerde prijs, gewoon contributie. Het G- en H-team kunnen nooit één team vormen omdat de beperkingen van de kinderen in de twee teams veel te verschillend zijn. Linda, wat is precies jouw taak Ik regel en coördineer de aanmeldingen. Een aanmelding voor dit team betekent vaak al een telefoongesprek dat absoluut langer duurt dan een gewoon aanmeldingsgesprek. Het is belangrijk om voor de eerste training op de hoogte te zijn van de beperking van het kind. Mede omdat mijn zoon Sem er bij zit, ben ik in principe ook altijd bij alle trainingen. Verder hou ik tijdens de training gesprekken met ouders en sta in nauw contact met de trainers. Ik vind het belangrijk dat de terugkoppeling tussen ouder/kind en trainers er is. Elk jaar regelen de trainers als seizoenafsluiting een uitje naar Lievelde. Dit is altijd een groot succes, maar de kinderen maak je het meeste blij door gewoon met ze te gaan voetballen. Samenspel seizoen nummer 1 pagina 15

16 Miranda, hoe lang ga je nog door? Ik doe al 6 jaar de coördinatie van het G-team met heel veel plezier. Ook de ouders komen altijd met veel plezier kijken. Ook dat is geweldig. Samen zijn we een mooie groep. Mede omdat dit voetbal zo belangrijk is voor deze kinderen, ga ik er voorlopig nog wel een poosje mee door. Heb je verder nog hobby s? Ik mag graag lezen en ook dansen in combinatie met stappen doe ik op zijn tijd. Verder doe ik aan de sporten body-pump en pace. Miranda, graag nog een korte reactie? Favoriete eten: stamppot zuurkool Favoriete drank: zoete witte wijn Vakantie: Tenerife en Domburg Favoriete t.v.: G.T.S.T Politiek: niet zo op de hoogte Muziek: René Froger Laatst gelezen boek: Daniël Steele Goede eigenschap: opgewekt, gedreven Slechte eigenschap: onzeker Lijfspreuk: geniet van het leven Hekel aan: mensen die liegen Samenspel: goed blad Didam: super, ga nooit meer weg Miranda en Linda vonden het geweldig dat ze voor dit interview in aanmerking kwamen. Mede omdat hierdoor aandacht wordt gevestigd op kinderen met een beperking. Niet alleen deze fanatieke coördinatrices vonden het leuk, maar wij als schrijvers idem dito. Ook wij hopen dat ze nog lang met dit goede werk bij DVC door mogen gaan. Linda, wat vind je van D.V.C. 26? De betrokkenheid en medewerking van DVC met het H-team vind ik prima. Er is een goede communicatie. DVC begrijpt dat wij het voor de kinderen doen en we worden mede daardoor altijd hartelijk ontvangen. Over nieuwe ideeën wordt positief meegedacht. Als voorbeeld de medewerking om tijdens de wintermaanden bij Aerofit te kunnen trainen. Ik zie het plezier van de kinderen (en ouders), de positieve reacties van alle partijen en dat is voor mij allemaal een reden om hier nog wel even mee door te gaan. Linda, wat vind jij hiervan? Favoriete eten: biefstuk en lasagne Favoriete drank: baileys vakantie: waar het voor ons gezin goed voelt Favoriete t.v.: Voetbal International Politiek: enige interesse Muziek: Nederlands talig Laatste boek: Haar naam was Sarah Goede eigenschap: gedreven Slechte eigenschap: kan moeilijk ontspannen Lijfspreuk: maak er wat van! Hekel aan: klagende mensen Samenspel: trots dat ik er nu ook in sta Didam: mijn dorp, daar voel ik me thuis Even na twaalven gingen we, na de dames voor dit interview en Roland voor de biertjes hartelijk bedankt te hebben, tevreden weer in de regen naar huis. Helaas verloor Ajax tegen Real Madrid met 4 tegen 1. John Bolk en Harry Peters Samenspel seizoen nummer 1 pagina 16

17 Strenge straffen voor asociaal / onfatsoenlijk gedrag Het bestuur gaat paal en en perk stellen aan asociaal / onfatsoenlijk voetbalgedrag binnen onze vereniging. Dat is niet alleen omdat asociaal gedrag niet hoort, maar dat is ook omdat zich steeds meer ploeggenoten, tegenstanders en scheidsrechters ergeren aan afwijkend gedrag. Bovendien wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die de elftallen willen begeleiden en scheidsrechters die een wedstrijd willen fluiten. Wat is asociaal / onfatsoenlijk gedrag? Dat gedrag vindt vaak plaats in het veld tijdens de wedstrijd, maar dat hoeft niet. Ook buiten het veld zien we bijvoorbeeld een toenemend aantal vernielingen aan onze accommodatie. Bovendien maken toeschouwers zich vaak schuldig aan (verbaal) geweld. Dat pikken we bij DVC niet langer. Zowel bij individueel asociaal gedrag als bij asociaal gedrag in teamverband gaan we maatregelen nemen! Wat gaan we er tegen doen? In de algemene ledenvergadering van oktober 2012 gaan wij voorstellen een Reglement Gedrag vast te stellen. Daarin staat hoe we asociaal gedrag gaan aanpakken. In grote lijnen komt het erop neer dat afwijkend gedrag gemeld wordt bij het wedstrijdsecretariaat. Dat kan gebeuren door een scheidsrechter, maar ook door een leider / trainer, een bestuurslid of een ander lid van de vereniging. De wedstrijdsecretaris meldt dit bij de Gedragscommissie. De Gedragscommissie bestaat uit Frank te Dorsthorst (voorzitter), Fred Burgers (secretaris), Witta Veerink (lid) en Jos Hulshof (lid). De commissie adviseert het bestuur over de op te leggen straf, nadat de overtreder de kans heeft gehad zijn zegje te doen. Het bestuur legt daarna de straf op. Het Reglement is te vinden op de DVC-site. Wat zijn de straffen? In het Reglement is opgenomen dat gele en rode kaarten bij thuiswedstrijden altijd worden doorgegeven aan de KNVB. Dat besluit had het bestuur al eerder genomen, maar dat wordt nu nogmaals bevestigd. Hieraan wordt vanaf nu streng de hand gehouden. Bij uitwedstrijden is dat lastiger, omdat het daar de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter / vereniging is om kaarten door te geven. Toch hebben we daarvoor de volgende maatregelen genomen: Leiders zijn verplicht rode kaarten van uitwedstrijden te melden bij het wedstrijdsecretariaat als deze niet worden doorgegeven aan de KNVB. In het Gedragsreglement zijn de straffen opgenomen voor de verschillende overtredingen. Zo kost het zwaar beledigen van een tegenstander bijvoorbeeld twee wedstrijden schorsing. Het zwaar beledigen van een scheidsrechter kost 5 wedstrijden schorsing. Als een overtreding niet is opgenomen in het Gedragsreglement, adviseert de Gedragscommissie aan het bestuur, dat de straf daarna oplegt. Maar ook asociaal gedrag buiten het veld wordt aangepakt. Dat kan het geval zijn bij vernielingen aan onze accommodatie of bij (verbaal) geweld langs de lijn. In dat geval zal ook niet worden geschroomd om individueel of zelfs in teamverband straffen op te leggen. Wat willen we bereiken? Het opleggen van straffen is het laatste middel om ons doel te bereiken. Dat doel is: een vereniging waarin iedereen zich normaal gedraagt, zoals dat ook in de samenleving hoort. We vinden het dus helemaal niet prettig om straffen op te leggen, maar zien op dit moment geen andere mogelijkheid om asociaal gedrag terug te dringen. Wij hopen dat we zo weinig mogelijk straffen hoeven op te leggen en vertrouwen op het gezonde verstand van onze leden. Hopelijk kunnen we op jullie rekenen! Het bestuur Samenspel seizoen nummer 1 pagina 17

18 Activiteitencommissie ontwaakt De eerste pepernoten liggen alweer in de winkel, de speelgoedfolders liggen alweer op de deurmat dus alle reden voor de activiteitencommissie om in beweging te komen. De Sinterklaasactiviteit is de eerste activiteit die voor de commissie op het programma staat, gevolgd door de Nevelhorstloop en de Nieuwjaarsreceptie. Nevelhorstloop / Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie met voorafgaand de Nevelhorstloop vindt plaats op 06 januari Nadere informatie zoals starttijden worden via de site bekend gemaakt. In ieder geval kan de datum van 6 januari alvast genoteerd worden. Sinterklaas Het verzoek aan Sinterklaas om zijn verjaardag gezamenlijk met de jongste talenten van DVC- C 26 op vrijdag 30 november te vieren is inmiddels ingediend en kan in de agenda worden genoteerd. Ook heeft Sint aangegeven bereid te zijn om een aantal huisbezoeken af te leggen, hiervoor heeft hij de datum van 02 december doorgegeven. Informatie over het huisbezoek of aanmelden kan door hierover een mail te sturen naar Jeugdtoernooi krijgt vervolg Als het aan de organisatie van het jeugdtoernooi ligt krijgt het DVC 26 Jeugdtoernooi dit seizoen een vervolg. Binnenkort zal de toernooicommissie met het bestuur bekijken wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk is natuurlijk de datum. De wens van de toernooicommissie is om dit het weekend voor het pinkstertoernooi te organiseren. Daarnaast is het wel van belang dat velden beschikbaar zijn. We verwachten in de eerst volgende editie van samenspel wat concretere informatie te kunnen geven. 1-2 tje met Kees Plantinga Naam: Kees Plantinga Adres: Karrewiel 3 Woonplaats: Didam Gehuwd: Ja met Dianne Wat vind je leuk aan of bij DVC? Het bewijs dat prestatie en gezelligheid heel goed te combineren zijn. Wat wil je nog doen bij DVC? Ik wil zo lang mogelijk zelf blijven spelen. Kinderen: Ja Sietske en Freek Wat is je beroep? Transportmanager bij Wim Bosman in s-heerenberg Hoelang speel je al bij DVC? Na een paar jaar in Dinxperlo te hebben gespeeld zit ik nu voor het derde seizoen in het 11e. Het leukste elftal van DVC 26. En daar ben ik heel trots op! Op welke positie? In de spits Wat heb je allemaal gedaan bij DVC? Leider, grensrechter en ik ben coördinator geweest van de E en F pupillen Wat doe je nu nog bij DVC? Op dit moment doe ik af en toe zaterdagdienst en ik zit in de feestcommissie van het 11 de. Wat zijn je hobbies? Alleen maar voetbal. Op het veld in de zaal of als toeschouwer bij wedstrijden van AJAX. Favoriete voetbalclub? Mijn levenlang is dat al AJAX. Favoriete speler? Messi en Eric Neervoort Favoriete vakantieland? Italie Favoriete drankje? Biertje en melk. Favoriete snack? Kippenvleugels van Sjaak Favoriete muziek? U2, Coldplay en Snowpatrol. Kees, hartelijk bedankt voor de antwoorden en geef het stokje van het 1-2 tje door aan een jeugdlid. Groetjes Quinty Beerntsen Samenspel seizoen nummer 1 pagina 18

19 Jaarlijkse trainerscursus voor jeugdkader Vrijdagavond 21 september 2012 is de trainerscursus voor F-, E en D jeugdkader weer gestart. 19 leiders en trainers volgen onder leiding van Fred van Lent (docent KNVB) en vier praktijkbegeleiders (Roy Gieling, Marty Kok, Sander Scheerder en Hugo van Bijsterveld) deze praktijkgerichte cursus. DVC 26 organiseert deze cursus al weer voor de derde keer op rij in samenwerking met de KNVB. DVC wil graag de juiste voorwaarden scheppen zodat alle teams een goede begeleiding, training en coaching krijgen. Niet alleen de selectie elftallen maar alle elftallen. De deelnemers van DVC 26 zijn: Sjoerd Boekhorst Tonnie Florissen André Goris Rick van Haaren Sandor Hendriksen Freddy van de Kamp Michel Kraus Marco Paardekooper Marco Raben Martin Som Marvin Splithof Roel Verwaay Bianca Wolbrink René Vierwind Dit jaar doen voor het eerst ook 5 trainers van Sprinkhanen mee. In de toekomst zal de samenwerking met buurtverenigingen mede op deze manier geïntensiveerd worden. Op de eerste avond werd al veel geleerd over het trainen van kinderen doordat de cursisten dit zelf tijdens de training op het veld ondervonden. De volgende keer gaat het echte werk beginnen en worden 3 jeugdteams uitgenodigd. De cursisten moeten hiervoor een trainingsvoorbereiding maken en moeten dan een deel van een training geven aan een jeugdteam. Daarbij wordt gelet op de keuze van de oefenvormen en de coaching van de cursist. De cursisten doen verder bij DVC ervaring op als trainer of leider in de praktijk met de eigen groep of een stagegroep. De praktijkbegeleiders begeleiden de cursisten tijdens de cursusavond, maar ondersteunen hen ook bij het maken van de huiswerkopdrachten en, indien nodig, de training van de eigen groep. Bovendien zullen de praktijkbegeleiders de cursisten op een aantal onderdelen beoordelen. De eerste avond verliep in een zeer ontspannen en leuke sfeer, waarbij ik Jacques en Miriam wederom bedank voor de openstelling van de kantine en de goede verzorging tijdens de avond. Ik wens alle cursisten en de praktijkbegeleiders veel succes bij het verdere verloop van de cursus. Mocht je ook interesse hebben voor het volgen van deze cursus, neem dan contact op met mij (gegevens zie hieronder). Er is elk jaar een maximaal aantal plaatsen beschikbaar en er geldt een leeftijdseis van 16 jaar of ouder. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan men deelnemen aan de volgende cursus. Koos van Bindsbergen (Kaderopleidingen Jeugd) Gratis Scheidsrechtersopleiding Binnen onze vereniging is zowel bij de jeugd als senioren een gebrek aan mensen die af en toe een voetbalwedstrijd willen leiden. DVC biedt nu de mogelijkheid om gratis een cursus te volgen. Bij deze cursus staat het leren van de spelregels centraal. De cursus van 2 maal 3 uur wordt afgesloten met een examen. Het certificaat "Spelregels Veldvoetbal"geeft de mogelijkheid tot het volgen van de vervolgopleiding "Verkorte Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal". Het behalen van het certificaat betekent nog niet dat je scheidsrechter bent. Fluiten leer je in de praktijk (bij DVC op zaterdag/zondag ochtend/middag) Voor deze cursus, die voor iedereen toegankelijk is, geldt in het seizoen 2012/'13 geen cursusbijdrage. Voor meer informatie kun je terecht bij: Frank Philippo Samenspel seizoen nummer 1 pagina 19

20 Geslaagde actie trainingsgroep voor kinderboerderij Op 16 juni hebben de spelers van de trainingsgroep van DVC'26, een wedstrijd gespeeld tegen het sterrenteam van de Didamse schutterijen. De opbrengst van deze wedstrijd was voor de kinderboerderij in Didam. Het was een onvergetelijke middag en het resultaat was er ook naar. Over belangstelling hadden wij niets te klagen. De wedstrijd werd door DVC 26 met 2-1 gewonnen. Na afloop konden wij het bestuur van de stichting Kinderboerderij Didam een bedrag van 3080 aanbieden. Hierbij wil de trainingsgroep alle elftallen van DVC 26 die loten hebben gekocht bedanken. Ook willen wij DVC'26 plus alle sponsoren, die dit mede mogelijk hebben gemaakt, nogmaals bedanken. Trainingsgroep DVC 26 Samenspel seizoen nummer 1 pagina 20

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kerstmis 2011. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Beste lezers,

Inhoudsopgave. Kerstmis 2011. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Beste lezers, Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Kerstmis 2011 Contributierekening

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 1 Voorwoord Dit is het tweede jaar dat wij als KCVO het KCVO talenten toernooi organiseren en de opkomst is nog groter dan vorig jaar. We hebben helaas veel teams op

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Jaargang 2 - Nummer 10 18-11-2008 van Spanje en Frankrijk was met 4-3 te sterk voor België. Bij de deed Spanje het opvallend goed. De Spanjaren wonnen alle drie hun wedstrijden.

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

UITNODIGING JAARVERGADERING

UITNODIGING JAARVERGADERING UITNODIGING JAARVERGADERING 23 november 2015 om 20.00 uur in kantine SV Mariënheem 1. Opening door vice- voorzitter 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 3. Notulen jaarvergadering november 2014,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2013. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2013. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614 Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2013 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag.

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag. Goedenavond, Via deze weg willen wij u voorstellen aan de hoofdtrainers jeugd voor het seizoen 2017-2018. Na veel gepuzzel en gesprekken zijn wij verheugd dat we veel bekende gezichten terug zien als trainer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart :00-12:15 F-Pupillen en Champions League

Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart :00-12:15 F-Pupillen en Champions League Indeling, Wedstrijdschema Kleedkamerindeling, Reglement en plattegrond zaterdag 30 maart 2013 09:00-12:15 F-Pupillen en Champions League Mede mogelijk gemaakt door: www.cafetariaridderhof.nl Pagina: 1

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 Datum: 20 okt. 14 Tijdstip: 21.00 22.15 uur Opgesteld door Monique Plaats: t Geertman Grashof Aanwezig: Afgemeld: Zie presentielijst Tonny ten Dam, Harry Rupert,

Nadere informatie

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Zaterdag 14 mei 2016 Deelnemende teams v.v. Wieldrecht MP1, MP2, MP3, MP4, MP6 Beek Vooruit MP9 v.v. Dubbeldam MP1, MP3, MP4 RCD MP1, MP2, MP3 TVC Breda MP4 v.v.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden en de leden van verdienste. De navolgende

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers,

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers, VOORWOORD Beste voetballiefhebbers, Namens voetbalvereniging Moerse Boys heten wij iedereen van harte welkom op het 39 e jeugdtoernooi van onze vereniging. Ook dit jaar hebben onze hoofdsponsor van de

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2016

Nieuwsbrief 23 december 2016 Volleybalvereniging Clam Dycke Nieuwsbrief 23 december 2016 Toen was het alweer kerst.! En maken we langzaam maar zeker de balans op van het oude jaar 2016. Wat ging er goed, minder goed, hoogte- en dieptepunten.

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

AGENDA LEDENVERGADERING 2016

AGENDA LEDENVERGADERING 2016 AGENDA LEDENVERGADERING 2016 Het bestuur van LSVV nodigt alle leden uit tot deelname aan de algemene ledenvergadering van 2016 welke zal worden gehouden in de kantine van LSVV op vrijdag 30 september 2016,

Nadere informatie

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, augustus 2016 Beste jeugdleden van TVC Breda, Na de vakantie gaat het nieuwe voetbalseizoen weer beginnen. We hopen dat het weer een succesvol, sportief en vooral gezellig

Nadere informatie

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin,

Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, 01-01-2017 Beste vrienden van Trekvogels, voetballende en nietvoetballende leden, alleen of met partner, vriend of vriendin, Als vervanger van de voorzitter, die zich helaas moet verontschuldigen voor

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016

Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016 Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016 Inhoud 1. Opening/jaarverslag door voorzitter Bas Strijbosch... 2 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 okt 2015... 4 3. Verslag kascommissie boekjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013 Editie 9

Nieuwsbrief december 2013 Editie 9 Nieuwsbrief december 2013 Editie 9 Van de Bestuurstafel Trots en blij zijn wij, als betuur, dat de privatisering achter ons ligt. Zeker nu de Gemeente Hardenberg drastische bezuiniging moeten doorvoeren

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Zaterdag 8 januari 2011 organiseert d.v.v. Delft op sportpark Kerkpolder. Deelnemende teams:

Zaterdag 8 januari 2011 organiseert d.v.v. Delft op sportpark Kerkpolder. Deelnemende teams: Zaterdag 8 januari 0 organiseert d.v.v. Delft op sportpark Kerkpolder 5 e Stad Delft C-CUP Deelnemende teams: Concordia C D.v.v. Delft C DHC C DVC C Full Speed C SEP C Vitesse Delft C Wippolder C Te winnen

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer.

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer. Interview Rene Schalken en Gerben Kuijsten We zijn alweer aanbeland bij het laatste interview van dit seizoen. Ons 1 e elftal is gepromoveerd naar de 3 e klasse en RWB 2 is na een moeilijk seizoen toch

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11

Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11 Nieuwsbrief julil 2014 Editie 11 Van de Bestuurstafel Vlak voor de vakantie een nieuwsbrief. Dat heeft een reden. Die reden is dat er nieuws te melden is. Volgende week, 10 juli, ontvangen we FC Twente

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

JUUN toernooi 2013 VV Krabbendijke

JUUN toernooi 2013 VV Krabbendijke JUUN toernooi 2013 VV Krabbendijke Jeugdtoernooien : 18 mei Mini,F & E 25 mei D en C 1 juni B Beste deelnemer, Welkom op de achtste editie van het Juun toernooi. Wij als VV Krabbendijke zijn weer blij

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Een prachtig toernooi met een rijke historie dat we ook dit jaar met veel plezier hebben kunnen organiseren.

Een prachtig toernooi met een rijke historie dat we ook dit jaar met veel plezier hebben kunnen organiseren. H.I. Ambacht, mei 2013 Beste voetbalvrienden, Met trots presenteren wij u voor het negende jaar dit programmaboekje. De laatste drie jaar is De Heer Groep hoofdsponsor en naamgever van dit toernooi. Onder

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen 2016 2017 Maandag 18 september 2017 56 leden aanwezig 1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen Voorzitter Bob van Veen

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd Beste MNC'ers, Er staat ons weer een mooi poloseizoen te wachten. Komend weekend hebben we een vol programma. We vragen speciale aandacht voor een vernieuwd heren 1 waar veel jeugdspelers hun opwachting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie