de MAJJE KBO NIEUWS van Bemmel tot Doornenburg Misverstanden WMO Nieuw cursusaanbod! Mijn herinneringen aan WO2 26e Jaargang nr. 7 september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de MAJJE KBO NIEUWS van Bemmel tot Doornenburg Misverstanden WMO Nieuw cursusaanbod! Mijn herinneringen aan WO2 26e Jaargang nr. 7 september 2014 1"

Transcriptie

1 Misverstanden WMO Nieuw cursusaanbod! de MAJJE Foto: Frank Bekker Mijn herinneringen aan WO2 KBO NIEUWS van Bemmel tot Doornenburg 26e Jaargang nr. 7 september

2 Het gemak van sfeervolle woonmerken onder één dak! Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, woontextiel en accessoires kijk op jansentotaalwonen.nl Erilin Automatisering advisering hard- en software reparaties onderhoud domeinregistratie webdesign service aan huis maatwerk voor bedrijf, vereniging en particulier Karstraat 95 Huissen Tel. (026) ma. gesloten vr. koopavond UUR ELKE ZONDAG OPEN! Wij leveren uw nieuwe apparatuur geheel werkend bij u thuis af. Dus u kunt meteen aan de slag! Naderhand nog vragen? Wij helpen u weer snel op weg! Uw computer traag? Wij brengen er weer snelheid in! Deellaan 62, 6681 EJ Bemmel Telefoon: Internet: Wij zijn een vertrouwd gezicht in de Betuwe en Arnhem, werken onafhankelijk en zijn dus beschikbaar ongeacht uw verzekering. Rouwhuiskamer Bemmel tel: Joke van der Krans en Jalb Schut Rouwhuiskamer Huissen tel: Voor al uw digitale drukwerk, van ontwerp tot eindproduct Vicariestraat AN Haalderen Telefoon: of

3 KBO NIEUWS KBO van Bemmel tot Doornenburg 26e Jaargang nr. 7 september 2014 Inhoud Pagina 1 Ten geleide Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4 Belangenbehartiging en dienstverlening Pagina 5 Cursussen Pagina 7 Recreatie Pagina 9 Vos Visie Pagina 11 Taal van de huid Pagina 12 Agenda Colofon KBO afdeling van Bemmel tot Doornenburg Postbus AB Bemmel Voorzitter: Misjà Heinink T: Secretaris: Ed Masselink T: Penningmeester: Henk van de Looi T: Ledenrekening: NL14RABO Cursusrekening: NL77RABO Redactie: Gonny Lamers-Froon T: Henk Peperkamp Ger Barneveld Advertenties: Jan de Jong T: Ledenadministratie: Waltraud Schipperheyn T: waltraud.schipperheyn.nl Sjoukje Veldkamp T: kpnplanet.nl Bezorging NESTOR & KBO NIEUWS: Henny Ebben Deellaan EK Bemmel T: Johan Jansen Fotografie: Druk: Frank Bekker Drukkerij Penta - Haalderen Ten geleide t Is weer voorbij die mooie zomer zong Gerard Cox in de jaren 70. En 40 jaar later staan we opnieuw op de drempel van de herfst. Of het inderdaad een mooie zomer is geweest, is voor iedereen anders. Dat hangt weer af van de plaats waar en het tijdstip waarop je de afgelopen maanden ergens was. De een heeft het schitterend gehad, de ander is weggeregend of weggewaaid. Voor de een is het weer erg belangrijk, maar voor de ander maakt het allemaal niet zo veel uit. Je kunt er (voorlopig althans) toch niets aan veranderen. Het geeft in ieder geval wel stof tot praten! Deze eerste Majje na de vakantieperiode bevat zoals gebruikelijk het nieuwe cursus- en activiteitenaanbod voor komend seizoen en het inschrijfformulier. U hebt weer volop keuze! Verder vindt u veel interessante informatie, aankondigingen voor allerlei bijeenkomsten en de start van een nieuw feuilleton. Geert Evers, zoon van Piet van de veiling, heeft zijn herinneringen aan het laatste oorlogsjaar op papier gezet en u kunt in deze en de volgende Majje s zijn memoires lezen. In dit herinneringsjaar een prachtig aanbod en de redactie is dan ook erg blij u dit te kunnen aanbieden! Veel leesplezier en tot ziens op de Dag van de Ouderen op 1 oktober a.s. Henk Peperkamp F & FLOWE R S F Pollenbrink 1 - Bemmel Tel

4 Vanuit de Vereniging Welkom aan onze nieuwe leden: De heer G. Dekkers De heer J. Span De heer du Pré Mevrouw J. van Riel De heer R. Lamark De heer N. Pus Mevrouw C. de Bruin De heer en mevrouw Polman Mevrouw E. Steenvoort-Frederix De heer A. de Bruin De heer E. Vervloet Mevrouw B. Link-van Oeveren Mevrouw M. van Impelen In memoriam: Mevrouw J. Tijssen - van Loon De heer W. Vos Mevrouw A. Schuiling Mevrouw Rijksen - Alofs De heer Jan van Zutphen en mevrouw Rensen-Broekman bedanken het KBO-bestuur hartelijk voor de leuke attentie die zij t.g.v. hun verjaardag mochten ontvangen. 2 Verzoek aan alle KBO Leden Wilt u tijdig uw adreswijziging of beëindiging van uw lidmaatschap doorgeven aan onze ledenadministratie. Het komt regelmatig voor dat wij niet op de hoogte zijn van leden die verhuizen binnen onze gemeente of vertrekken naar elders. Ook doen wij een beroep op naaste familieleden om in geval van overlijden ons hiervan in kennis te stellen. U kunt mutaties doorgeven aan (let op wijziging): Waltraud Schipperheyn per of T: of Sjoukje Veldkamp per of T:

5 Misjà Zonde door de voorzitter Ik ben in mijn jonge jaren opgegroeid in het besef van de Zonde. De 10 geboden waren toen nog het richtsnoer van een leven, dat linea recta naar de hemelpoort voer. Wie zich er niet aan hield, leefde in zonde en wachtte hel en verdoemenis. Het was zaak je daar van jongs af rekenschap van te (leren) geven. Met de kerkgemeenschap als zielenhoeder en zedenmeester. Als jongetje kreeg ik een (voor)lees- en prentenboek, dat ook nog dienst deed als boekhoudprogramma voor de huishouding van het zielenheil. Het is nog altijd in mijn bezit, mijn eigen cultureel erfgoed. Aan de hand van vermakelijke zedenschetsjes werd ik ingewijd in de wereld van goed en kwaad. Met aan de linkerkant van de pagina een verhaal over hoe het vooral niet moest. En aan de rechterkant hetzelfde verhaal, maar dan hoe het hoorde. Als je moeder je iets vroeg of iets van je wilde, dan mocht je geen grote mond geven (linkerkant), maar haar braaf gehoorzamen (rechterkant). Van boven de linkse vertelsels keek Onze Lieve Heer vertoornd en boos op ons neer. Maar boven de verhaaltjes rechts troonde Hij met een gelukzalig tevreden blik vanuit de hemel. De rekening van de zonden op de ziel werd onder aan de pagina opgemaakt. De balk rechtsonder was altijd leeg, de balk links besmeurd met kleine en grotere inktvlekken. Op die manier leerde ik nòg iets. Je had kleine, dagelijkse zonden, zoals een keertje jokken of een snoepje stelen. Die konden niet zo veel kwaad. Maar die grote vlekken stonden voor de doodzonden, zoals anderen welbewust pijn en onrecht doen, pesten, liegen alsof het gedrukt staat, en zo. Doodzonden waren allesbehalve onschuldig, en werden willens en wetens begaan. Wie ermee rond liep, was onherroepelijk tot de hel gedoemd. Ik ging wekelijks te biecht om dat onheil nog tijdig te keren. Mijn biechtprogramma bestond uit een vast boodschappenlijstje met de belangrijkste typen zonden. Om ook maar niets aan het toeval over te laten Sinds mijn jeugd is er een heel andere wind gaan waaien. De kerken hebben aan invloed ingeboet en noodgedwongen stappen terug moeten zetten. De hedendaagse westerse mens is meer dan ooit op zichzelf terug geworpen. De zonde lijkt niet meer te bestaan. Alles wat God vroeger verbood, lijkt tegenwoordig maar gewoon door de beugel te kunnen. Liegen, bedriegen, hebzucht, botvieren van lusten, dood en verderf, we vinden het maar doodgewoon. Niet dat we alle uitwassen nu ook meteen maar goedkeuren. Maar we zien ze niet meer zozeer als kwaad of zonde. We praten er in minder beladen termen over: waarden, normen, cultuur. Het woord zonde gebruiken we vooral nog in de zin van jammer dan. En doodzonde als heel erg jammer dan. Ziehier de gevolgen van de moderne tijdgeest. Met de teloorgang van de zonde liepen ook de kerken leeg. Veel kerken gaan dicht, ook in onze gemeente. Maar kerkgebouwen zijn bijna overal de ziel en het beeldbepalend middelpunt van een gemeenschap. Daarom wordt - waar de religieuze functie wegvalt - naarstig gezocht naar andere passende bestemmingen. Voor het nut van het algemeen, voor het welzijn van ons allemaal. Zonde, als dat om welke redenen dan ook niet mocht lukken. Om in kerkelijke sferen te blijven: een doodzonde Eigenlijk! * voor KBO-leden met eenmalige korting 3

6 Belangenbehartiging en Dienstverlening MISVERSTANDEN OVER DE WMO 2015 Mensen die nu ondersteuning en zorg krijgen vanuit de AWBZ gaan per over naar de gemeente waarin zij wonen. Deze veranderingen roepen niet alleen vragen op, maar ook misverstanden. Deze kunnen tot onnodige onrust leiden en daarom heeft het ministerie van VWS er een aantal op een rijtje gezet. 1. Als ik veel inkomen of eigen vermogen heb, krijg ik dan geen maatschappelijke ondersteuning? Gemeenten mogen geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat uw inkomen te hoog is of omdat u veel eigen vermogen heeft. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan iemand met meer inkomen of hoger eigen vermogen. In het uitvoeringsbesluit WMO staan regels voor de eigen bijdrage. 2. Kinderen, vrienden, buren worden verplicht om mij te helpen? De WMO 2015 stelt hulp door bovenstaande personen niet verplicht. Gemeenten mogen wel onderzoeken of mensen uit uw sociale netwerk kunnen helpen. Er is geen verplichting voor mantelzorg, maar echter wel voor gebruikelijke zorg. Voorbeeld: een echtpaar vraagt huishoudelijke hulp aan omdat de vrouw ziek is. De man is echter gezond van lijf en leden en wordt dan geacht het huishouden te gaan doen. Er komt dan geen huishoudelijke hulp via de WMO. 3. Verlies ik mijn rechtszekerheid en wordt ik overgeleverd aan de willekeur van de gemeente? De WMO 2015 biedt u wel rechtszekerheid en bescherming tegen willekeur. Meldt u zich met een vraag om hulp dan moet de gemeente uw persoonlijke situatie onderzoeken. De gemeente gaat met u in gesprek. Zorg dat hier altijd uw mantelzorger, éen van uw Annie Wijers kinderen of een Belangenbehartiging vertrouwenspersoon bij aanwezig is. Blijkt uit onderzoek dat u niet zelfredzaam bent of niet mee kunt doen in de samenleving, dan moet uw gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. 4. Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik dan geen ondersteuning meer? In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfreddend kan zijn. Ook als het budget op is. 5. Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen? U houdt recht op een plaats in een zorginstelling, maar misschien moet u wel verhuizen naar een ander tehuis, omdat uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten. De reden kan zijn dat het gebouw te oud is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd of er zijn te weinig bewoners. U wordt dus niet gedwongen om zelfstandig thuis te gaan wonen. 6. Krijgen de gemeenten de beschikking over mijn medisch dossier? Nee, de gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. Men mag bijvoorbeeld alleen weten of iemand een indicatie voor de AWBZ heeft. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. Bron: Ministerie VWS. 4

7 Cursussen We staan weer voor een nieuw cursusjaar. Dat betekent dat bijna alle cursussen worden gecontinueerd. Engels krijgt een aanvulling; een groep voor beginners start op de dinsdagmiddag. De cursus Duits is vervallen; daarvoor bleek te weinig belangstelling. In het verleden bood de KBO ook computercursussen aan. Aangezien de bibliotheek inmiddels met Seniorweb werkt en computercursussen aanbiedt, is er een afspraak tussen bibliotheek en de KBO Bemmel-Doornenburg dat alle aanmeldingen die bij de KBO binnen komen worden doorverwezen naar de bibliotheek Lingewaard. U kunt zelf de bibliotheek bereiken onder nummer T: voor informatie over de cursussen. In Gendt en Angeren wordt Dynamic Tennis gespeeld. Aangezien dit een groot succes blijkt, willen we graag bekijken of er ook voldoende animo is om in Bemmel zo n groep te starten. Het is een attractieve racketsport voor dames en heren, die de elementen van tennis, tafeltennis en badminton combineert in een nieuwe, dynamische sport. Dynamic Tennis wordt met een lichte foambal en een lichtgewicht racket gespeeld op een badmintonveld, met een net op tennishoogte, volgens de spelregels van tafeltennis. Met het aantal van 15 personen kunnen we in Bemmel starten in sporthal de Bongerd. Graag zouden Willemien Hermsen we willen weten of er in Educatie Bemmel hiervoor interesse is. U kunt zich aanmelden bij: Nettie Stevens T: Sijan Boeder T: José van Rossum T: en Willemien Hermsen T: Voor informatie over cursussen zie website: Voor alle cursussen geldt dat u zich ook kunt aanmelden bij onderstaande personen, bij voorkeur tussen uur: Willemien Hermsen T: en José van Rossum T: We hopen met de bijgevoegde cursuskalender in deze Majje veel (nieuwe) cursisten aan te trekken en wensen iedereen opnieuw een fijn cursus- en activiteitenjaar. Tarieven Laco: In het jaarlijkse overleg met Laco Lingewaard en KBO Bemmel-Doornenburg zijn de geïndexeerde tarieven en verdere afspraken aan de orde geweest. Vanaf september 2014 gelden voor KBO-leden de volgende tarieven: 1 jaar contant/pin betaling e 329,45 plus 2 maanden gratis (was 3 maanden) 1 jaar abonnement maandelijkse incasso e 26,50 ½ Jaar contant/pin betaling e 165,00 plus 2 weken gratis (was 1 maand) ½ Jaar abonnement maandelijkse incasso e 28,50 Bij maandelijkse betaling is de korting verwerkt in het maandbedrag. Er kan tijdens een abonnement 1 maand worden opgeschort bijvoorbeeld voor een vakantie. (Dit is alleen mogelijk voor hele maanden ingaande op de 1e van de maand) Er kunnen ook KBO verenigingen van buiten Bemmel gebruik maken van de afspraken die KBO Bemmel-Doornenburg met Laco hebben gemaakt o.v.v. het KBO pasnummer. Waarbij dient te worden vermeld dat desbetreffende KBO vereniging hierover met KBO Bemmel-Doornenburg contact heeft gelegd over de inhoud van de overeenkomst. Wijzigingen door Laco worden steeds doorgegeven aan KBO Bemmel-Doornenburg. Bij stopzetten van een abonnement opnieuw inschrijfgeld te betalen bij nieuw abonnement. Per september zijn er ruimere openingstijden van fitness en zwembad: Fitness van: uur Zwembad van: uur (doorlopend). Actie Laco: 13 september 2014 start er een actie waarbij nieuwe instappers geen inschrijfgeld hoeven te betalen! 5

8 De redactie heeft besloten om in dit jaar een feuilleton in tien delen te plaatsen over het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, nu precies 70 jaar geleden. Vooral voor onze lezers, veelal mensen die zelf als kind of jong volwassene de oorlog hebben meegemaakt, zal het de nodige herinneringen oproepen. Zo n feuilleton is uiteraard slechts mogelijk als er beschikking is over materiaal, verhalen over dat oorlogsjaar. Geert Evers, de zoon van vader Piet Evers, indertijd directeur van de veiling in Ressen, bood aan om zijn herinneringen met ons te delen in De Majje. Na enig creatief splitswerk is zijn verhaal uitgewerkt in tien delen van elk ongeveer een pagina. In deze en de komende negen Majje s vertelt Geert wat hem allemaal is overkomen in dat laatste heftige oorlogsjaar, hoe hij dat beleefd heeft en hoe hij daar nu op terugkijkt. Een prachtig en soms zelfs spannend verhaal waar onze Majje-lezer, zo nemen we aan, elke maand met genoegen naar zal uitzien. Persoonlijke herinneringen aan bevrijding, evacuatie en clandestien verblijf op het Manneneiland in Geert Evers (deel 1/10) Van veiling tot munitiedepot Zo langzamerhand zijn er nog maar weinig mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt op het Manneneiland in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Om dit verhaal te bewaren, heb ik me na aandringen van enkele vrienden er toe gezet om het op te schrijven. Ik was toen 17 jaar oud en woonde met mijn familie in de Stationsstraat in Ressen. Mijn vader, Piet Evers (45), was directeur van de fruitveiling EKV daar. Ons gezin bestond verder uit moeder Marie (46 jaar) en mijn zussen Thea (16), Toos (13) en Ellen (11). Mijn broer Harrie (14) verbleef dit jaar bij familie in Lisse en heeft de hongerwinter meegemaakt. Verder was ons gezin in de oorlog uitgebreid met nichtje Miesje van Zadelhof (16, wees) en tante Berta. Deze zus van mijn moeder was een vrijgezelle, dominante vrouw die graag als zelf aangestelde stiefmoeder over ons dacht te kunnen bazen. Tijdens de oorlog waren de communicatiemiddelen natuurlijk uiterst beperkt, zeker in het laatste jaar, Het bezit van een radio was verboden, maar wij hadden er een verstopt in moeders linnenkast. Het radioprogramma bestond voornamelijk uit propaganda-uitzendingen van de bezetter. Interessanter voor ons was natuurlijk de informatie van de geallieerden. De landing van de geallieerde troepen in Normandië werd nauwlettend gevolgd. De berichtgeving via Radio Oranje op dinsdag 5 september over de snelle opmars van de legers, het overschrijden van de Nederlandse grens en de daardoor veroorzaakte ongeordende vlucht van moegestreden Duitse soldaten veroorzaakte overal grote opwinding. Ook in huize Evers hoopten we op een spoedige bevrijding. Helaas bleek de berichtgeving niet te kloppen. De snelheid waarmee de troepen vanaf Normandië door Frankrijk, België, Brabant en zuidelijk Gelderland trokken bleek zijn tol te hebben geëist. De voorraden aan munitie, brandstof en levensmiddelen konden niet snel genoeg worden aangevuld. Deze moesten over zee en dan nog over honderden kilometers land worden aangevoerd. De stagnatie die optrad aan de Belgisch-Nederlandse grens had ook tot gevolg dat de Duitse eenheden de 6 gelegenheid kregen om zich te hergroeperen. Het oponthoud betekende voor de naar vrijheid hunkerende Nederlanders een grote teleurstelling. Het duurde bijna twee weken voordat de geallieerde troepen de opmars in noordelijke richting konden hervatten. We bleven de berichtgeving en de geruchten over de strijd, opmars en bevrijding met belangstelling volgen, maar dachten niet bij de oorlogshandelingen betrokken te kunnen raken. Wij woonden immers in een rustig, dunbevolkt dorpje! De eerste aanwijzing dat ook wij in het oorlogsgeweld zouden worden betrokken kwam in de week van 12 september. De Duitse Wehrmacht kwam de veilinghallen tegenover ons huis vorderen als opslagruimte voor Duitse munitie. Hierop zat vader Evers natuurlijk niet te wachten. Met veel overredingskracht heeft hij geprobeerd dit onheil af te wenden, maar helaas zonder resultaat. Het drukke autoverkeer van de Duitse militairen maakte een eind aan het geluidarme karakter van onze woonomgeving. De veilinghallen werden munitiedepot Bovendien werd onze buurt door het munitiedepot gepromoveerd tot een doelwit voor de geallieerde tanks. Het verdere verloop van de oorlogshandelingen, de bevrijding van Nijmegen en het veilig stellen van de Waalbrug is uitvoerig beschreven in het boek Het Manneneiland door Hen Bollen en Herman Jansen.

9 Recreatie Dag van de Ouderen 2014 Locatie: De binnentuin van seniorenflat de Gouden Appel te Bemmel Tijdstip: Woensdag 1 oktober 2014 Aanvang : uur. De zaal is open v.a uur Graag nodigen wij alle senioren uit Bemmel, Ressen en Haalderen uit deel te nemen aan de Dag van de Ouderen. Het belooft een feestelijke middag te worden met o.a. een modeshow welke wordt verzorgd door de fa. Poortman en twee maal een swingend optreden van het duo Peter en Niek. Voor de lekkere hapjes en drankjes tekent zoals altijd Zorgcentrum Betuweland. De organisatie van deze middag is in handen van Stichting Recreatie 50+, de Protestante Gemeente, Zorgcentrum Betuweland en de KBO afd. Bemmel-Doornenburg. Komt u op tijd want er mogen maximaal 300 personen worden toegelaten. Denkt u nog aan onze danslessen!!! Misschien bent u de passen vergeten en wilt u uw kennis Marianne Cartwright nog eens ophalen, misschien Recreatie hebt u nooit leren dansen en wilt u er toch nog eens aan beginnen. Gezellig en goed voor uw gezondheid, want u beweegt! Op donderdagavond 11 september gaan we van start met een proefles in C.C. de Kinkel, aanvang uur. We kijken dan of er genoeg animo is om de cursus te beginnen. De lessen worden gegeven door de heer Henk Gertsen uit Angeren. Aan de proefles zijn geen kosten verbonden. Dus bent u 50 jaar of ouder: meld u aan voor de proefles! Dat kan bij: Marianne Cartwright T: Anneke Schuurman T: Cecile van Gend T: Altijd een modieus kapsel! KAPSALON MARTIN & NATHALIE VAN ASTEN Geopend van dinsdag tot en met zaterdag! Belt u ons even voor een afspraak? DORPSSTRAAT 40 BEMMEL Tel

10 open academie overzicht cursussen Overzicht cursussen 2014 / 2015 volwassenen aantal lesdag tijdstip startdatum docent prijs cursuscode KBO leden Bemmel-Doornenburg 25% korting lessen beeldend het textiel atelier 12 donderdag Ingrid Goossen 188,00 bv open atelier portretmodel 12 maandag Philo van Wamel 188,00 bv tekenen & schilderen 24 dinsdag Bart Elfrink 376,00 bv tekenen & schilderen / portret 12 woensdag Bart Elfrink 225,00 bv tekenen & schilderen 24 donderdag Bart Elfrink 376,00 bv grafiek 24 maandag Caroline Koenders 427,00 bv grafiek/fotografisch etsen 12 woensdag Caroline Koenders 188,00 bv boetseren/pottenbakken/glazuren 24 donderdag Bart Janssen 376,00 bv edelsmeden 24 maandag AnneMarieke Nooij 376,00 bv edelsmeden 24 maandag AnneMarieke Nooij 376,00 bv glas-in-lood / brandschilderen / tiffany 12 donderdag Sjirk Sietsma 188,00 bv magie van mozaik (1 dag) 1 zaterdag volgt Myrna Rasker 35,00 bv beeldend vormen / tekenen schil deren / grafiek / klei / steen 26 woensdag Caroline Koenders 450,00 bv kunstbeschouwing 12 dinsdag Pieter Cornelissen 164,00 bv kunstbeschouwing 8 donderdag Pieter Cornelissen 110,00 bv sieraden maken van rubber en kunststof 2 dinsdag volgt Anne-Mieke Philip 27,00 bv audiovisueel digitale fotografie basis 4 donderdag Marianne Schoonderbeek 76,00 bv digitale fotografie basis 4 donderdag Marianne Schoonderbeek 76,00 bv fotobewerking beginners - Picasa- 4 donderdag Marianne Schoonderbeek 76,00 bv fotograferen met doka(1x per 14 dagen) 12 donderdag Caroline Luykx 225,00 bv fotograferen met doka (1x per 14 dagen) 12 donderdag Caroline Luykx 225,00 bv fotobewerking gevorderden- Adobe Photoshop Elements- 4 donderdag Marianne Schoonderbeek 76,00 bv muziek djembe beginners 15 maandag in overleg Martijn Hoogstra 170,00 mv djembe gevorderden 15 maandag in overleg Martijn Hoogstra 170,00 mv djembe vergevorderden 15 maandag in overleg Martijn Hoogstra 170,00 mv muziek (19 lessen van 30 minuten) 19 in overleg in overleg docententeam 640,00 mv muziek (10 lessen van 30 minuten) 10 in overleg in overleg docententeam 336,00 mv muziek (5 lessen van 30 minuten) 5 in overleg in overleg docententeam 170,00 mv muziek (38 lessen van 30 minuten) 38 in overleg in overleg docententeam 1.270,00 mv Individuele muziekles in de instrumenten: dwarsfluit, piano, saxofoon, keyboard, klarinet, tuba en accordeon Bij de cursussen van 24 lessen is tussentijds instromen, in overleg met de docent, mogelijk. Cursussen van 8 of 12 weken worden in januari 2015 opnieuw gestart Inschrijven op cursussen doe je via OPEN DAG op zondag 7 september 2014 Contactgegevens: Kunsthuis Open Academie Lingewaard van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel voor informatie: tel:

11 Het Wapen Samen l Eten l Drinken l Terras Dorpsstraat 52 l 6681 BP l Bemmel l Profijtjes Aanbieding! Praktijk de Bascule Een reikibehandeling of stoelmassage met 50% korting om het ontspannen gevoel van de vakantie langer vast te houden en/of evt. klachten te verlichten. Nu voor leden van KBO, een half uur voor e 15,00. Geldig tot 1 januari Kijk voor meer informatie op de site: of bel met Mirjam: Je bent van harte welkom :) Aangeboden: verstelbaar (hoog/laag) houten kinderledikant (120/60cm) met spijlen. Info: Sijan Boeder T: Op te halen voor e 10.- Stevige tafel, destijds speciaal gebouwd voor mijn schildpaddenbak. Afmetingen 1,50 x 0,65 x 0,52 cm. Ophalen voor e 12.- Kleuterbedje 1,25 x 0,60 cmevt. met matrasje, lakentje, dekbedhoesje en geel dekentje. De spijltjes kunnen zowel omhoog als omlaag gezet worden. Info: Trudie M: Recreanten volleybalclub D.V.C. is een gezellige, sportieve damesrecreantenclub van 60-plussers en is op zoek naar leden (dames). Wij spelen op maandag van tot uur en op donderdag van uur tot uur in sportzaal De Hoenderik Ponylaan, Bemmel. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met M: Toonen Reizen Musical SOLDAAT VAN ORANJE, Nieuwe datum Woensdag 25 februari 2015, VOL = VOL Spreuk van de maand DE AARDE HEEFT MUZIEK VOOR WIE GOED LUISTERT 9

12 Advertorial Toonen Reizen organiseert voor de KBO afdeling Bemmel - Doornenburg een dagtocht naar de molens van Kinderdijk Op woensdag 22 oktober 2014 brengen we een bezoek aan de molens van Kinderdijk. Sinds 1997 staan de molens op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en het gebied is tevens een beschermd dorpsgezicht. De 19 molens van Kinderdijk zijn symbool geworden voor de strijd van Nederland tegen het water. Bij aankomst in Kinderdijk kunt u eerst genieten van een warme lunch. Daarna gaan we naar het bezoekerscentrum Wisboomgemaal, waar u het voormalig stoomgemaal, de machinekamer, een kleine expositie en een film over het molengebied van Kinderdijk bekijken kunt. s Middags gaan we een rondvaart maken, waarbij we een stop maken om een authentieke binnenkant van de museummolen Nerderwaard te bekijken. Thuiskomst ca uur. De prijs van deze dagtocht is e 65,-- per persoon een dagtocht naar den haag Op woensdag 5 november en donderdag 6 november 2014 hebben we voor u een zeer speciale dagtocht naar Den Haag. U krijgt nu de gelegenheid om de prachtige kamers en gebouwen van onze volksvertegenwoordiging van dichtbij te bekijken. We maken een uitgebreide rondleiding door de Eerste en Tweede Kamer met een bezoek aan de Ridderzaal. Na de rondleiding kunt u genieten van een warme lunch en heeft u nog wat vrije tijd om het stadscentrum te bezoeken of wat rond te wandelen. Thuiskomst ca uur. Mocht u belangstelling hebben voor deze reis, wacht dan niet te lang met aanmelden, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze reis is helaas niet geschikt voor rollators. De prijs van deze dagtocht is e 65,-- per persoon Opstapplaatsen in Bemmel, Haalderen, Gendt en Doornenburg Verdere informatie en aanmelding: Reisbureau en Touringcarbedrijf TOONEN REIZEN Groesbeekseweg 73a 6524 CR Nijmegen Tel Website: Martijn Janssen, erkend audicien De Pollenbrink JA Bemmel Telefoon Een gezellige zaal voor al uw feesten: Bruiloften, Receptie s en Koffietafels Familiefeesten met warm/koud buffet Bedrijfsfeesten, vergaderingen en bijeenkomsten Catering Logementverhuur Café De Roskam Dorpsstraat 95 Bemmel

13 Berichten Ontmoetingscafé Bemmel Locatie: Grand Café Verpleeghuis de Lingehof Gouden Appel 122 Bemmel. Tijdstip: Op dinsdag 9 september; uur. Onderwerp: Kleinkinderen en een grootouder met dementie. Stichting Welzijn Lingewaard organiseert in samenwerking met Verpleeghuis de Lingehof, Betuweland (Zorg, Welzijn, Wonen) en huisartsenpraktijk de Teselaar een nieuwe editie van het Ontmoetingscafé. Op het programma staat ook een interview met een kleinkind. We nodigen u ook uit uw (klein)kinderen mee te nemen, als zij oud genoeg zijn om hierover mee te praten. Aanmelden via SWL Meldpunt T: of via de Participatiepunten. Info: Alzheimer Café Betuwe Locatie: Woonzorgcentrum Tertzio te Elst Tijdstip: Op dinsdag 16 september uur. Onderwerp: Ergotherapie bij dementie. Bij mensen met dementie is de behandeling van de ergotherapeut gericht op het geven van adviezen en het verbeteren van de vaardigheden van de persoon met dementie in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Alzheimer Nederland zoekt collectanten voor collecteweek van 3-8 november. Deze organisatie is volledig afhankelijk van particuliere giften en zoekt om die reden nog dringend naar enthousiaste collectanten in Bemmel voor de collecteweek van 3 t/m 8 november a.s. Met een paar uur tijd kunnen geïnteresseerden zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek. Aanmelden kan bij: Bianca van Brandenburg, T: of of via Pedicure Manicure Reflexologie Aant. diabetische voet Wratbehandeling Lid Provoet Angela van Reem Dorpsstraat BN Bemmel Tel.: praktijk voor Voetverzorging Taal van Nelly Krijntjes In het voorjaar maakten wij een rondreis door Zuid-Afrika. Het werd een prachtige vakantie met veel indrukken in een programma vol met excursies. Op een vrije dag in een mooie bergachtige omgeving las ik in de brochures dat het hotel meer te bieden had dan alleen culinaire geneugten. Een massagesalon met een keur aan behandelingen. Mijn favoriet de hot stone massage stond er ook bij, dus een afspraak was snel gemaakt. Een hot stone massage is een methode die vroeger heel gangbaar was bij de Indiaanse volkeren. Het is een massage van het lichaam met stenen van verschillende grootte en een temperatuur van ongeveer 45 graden Celsius. Hiervoor worden afgeronde basaltstenen gebruikt. Deze vulkanische stenen zijn hard en ijzerhoudend en kunnen de warmte lang vasthouden. De hitte en de druk van de grotere stenen dringen diep door in de spieren en verlichten de spanningen in je lichaam. Ook het wegnemen van de stenen veroorzaakt een gewaarwording. De steen laat je spieren eerst stretchen en daarna weer ontspannen. De eenvoudige behandelkamer was gespeend van elke luxe. De verlichting bestond uit een verblindend fel lampje aan het plafond. Op de achtergrond hoorde ik het warme water waarin de vijftig stenen au bain marie verwarmd werden, zachtjes kabbelen. Even kwam er een lichte angst opzetten of ik hieraan geen brandwonden zou overhouden, maar deze bleek ongegrond. Toen de masseuse met haar vuurvaste handen de stenen op mijn rug neerlegde gaf dit een aangename warmte en ontspanning. Ze verstond haar vak en beschikte over gouden handjes! Zonder besef van tijd gaf ik me over aan de afwisseling van de warmte en druk van de kleine en grote stenen. Na een poosje werden deze weer verwijderd om met twee stenen en een beetje warme olie het lichaam verder te masseren. De massage bestaat vooral uit lange rustige cirkelvormige bewegingen. Iedere behandelaar kan hier zijn eigen creativiteit in kwijt; door bijvoorbeeld met de stenen rond te draaien werkt de massage nog dieper in op het spierweefsel. En voor alle duidelijkheid: deze massage is ook verkrijgbaar in Nederland! Nelly Krijntjes de huid Hot stone massage 11

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Laat u horen, luister mee

Laat u horen, luister mee van het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 28 maart 2015 - mei 2015 Vandaag heeft waarde Thema Laat u horen, luister mee Terugblik feestdagen Vertrouwenspersoon Bartheke Het Egypte van

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz

Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz Magazine Voorjaar 2013 Zorg en aandacht op maat met pluz pluz is de ledenservice van De Friese Wouden 088 512 1000 www.pluzzorg.nl advertentie HMC, voor krukken, rollators en meer. 10 %korting * op alle

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95

september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95 september 2010 nummer 86 jaargang 16 prijs 2,95 COLOFON & ADRESSEN redactie Dorpskrant De Klepper Daniël Bikker 642520 Gera den Braven 642777 Gijs Kool 641495 Carolien de Kort 641435 informatie over bezorging

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

Bestuur. Telefonisch contact met de bestuursleden bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur

Bestuur. Telefonisch contact met de bestuursleden bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur Juni 2015 Bestuur Naam Functie Telefoon Dhr. J.J.A.M. Ruijs Voorzitter 030-2436528 Dhr. H.G. Beelen Penningmeester 06-17470060 Mevr. W. Leistra Secretaris 030-8776083 Mevr. B.H. Tjoa Administratie 030-2513730

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Seniorennieuws september 2015 nr. 7 1

Seniorennieuws september 2015 nr. 7 1 Seniorennieuws september 2015 nr. 7 1 2 Seniorennieuws september 2015 nr. 7 Seniorennieuws is een uitgave van de drie Alphense Ouderenbonden en verschijnt tien keer per jaar. Algemeen redacteur: Wim van

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie