INFO-SFAN nummer 2 december Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO-SFAN nummer 2 december 1970. Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek."

Transcriptie

1

2

3 INFO-SFAN nummer 2 december 1970 Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek. Informatief orgaan van SFAN Lidgeld + abonnement : l00 F Losse nummers : 30 F PCR : 2.l4 van de Generale Bankmaatschappij Meir 48, 2000 ANTWERPEN t.g.v. rekening 65-l van Ludo RAEYMAEKERS, Ommeganckstraat 38, 2000 ANTWERPEN. Voorzitter : Willy MAGIELS Erevoorzitter : Forrest J. ACKERMAN Ereleden : A. VAN HAGELAND, HANS FRANKFURTHER, Michel FERON, Donald A. WOLLHEIM, B. R. BRUSS MAANDELIJKS Redaktieadres en verantwoordelijke uitgever : Paul TORFS, Melkmarkt 33, 2000 ANTWERPEN (tel 3l2.6l8). Eindredakteur : Simon JOUKES. Medewerkers : Willy MAGIELS Simon JOUKES Wilfried HENDRICKX A. VAN HAGELAND Daniel DE RAEVE Caleb WILLIAMS Benny SUYKERBUYK Robert SMETS EL RAEIJ

4

5 INFO-SFAN nummer 2 Inhoudstafel december l970 Grote schoonmaak / Leden werven leden Willy MAGIELS l Het kletspraatje van de eindredacteur Simon JOUKES 2 I walk on the moon A. VAN HAGELAND 4 Zijn de goden tegen ons? Danny De RAEVE 5 Eurocon 2 Brussel SF'74 Simon JOUKES 6 Kras staaltje van uitgeverspolitiek Simon JOUKES 8 Pepperland Simon JOUKES 8 Katan-Ka Wilfried Hendrickx 9 Nog nieuws over de ledenvergadering Simon JOUKES l0 34th World SF Convention l976 te Stockholm Simon JOUKES ll Quid met de nummers van Info-Sfan Simon JOUKES l2 Wel of geen verhalen in Info-Sfan Simon JOUKES l2 SF-BIB op de ledenvergadering Simon JOUKES l2 Reglement tweede science-fiction prijsvraag NN l3 voor kortverhalen ingericht door Sfan Ode aan een reus Willy MAGIELS l4 Horror in the nude Caleb Williams l5 Het ding Danny DE RAEVE l7 Voor u gezien Caleb WILLIAMS l9 Horror Shop nr 2 Willy MAGIELS 23 Bibliografie van de Nederlandse en in het Benny SUYKERBUYK 24 Nederlands vertaalde science-fiction Boekbesprekingen Robert SMETS 26 Caleb Williams EL RAEIJ Tentoonstellingen Daniel DE RAEVE 29 Opnemen van pennevruchten in 'INFO-SFAN' betekent niet dat de redaktie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is.

6

7 1 GROTE SCHOONMAAK Inderdaad, met dit nummer van INFO-SFAN maakten wij de redaktiemappen leeg. Wij hebben alle kopij die we nog hadden liggen en die nog niet verschenen was, wegens plaats- en tijdgebrek, nog eens goed doorgelezen. De artikels die nog van belang waren publiceren we in dit nummer, zij het misschien een beetje laat, naast een reeks nieuwe aktuele recensies. Vanaf januari l97l beginnen we dus met een nieuwe lei en kunnen we de aktualiteit op de voet volgen. In januari l97l zou eveneens onze eerste verhalenbundel moeten verschijnen, maar voor het ogenblik is er nog tekort aan stof. We zouden nog een aantal verhalen moeten hebben en hiervoor doen we beroep op de SF-lichten onder onze leden. Jullie zitten steeds te kankeren dat uw verhalen niet gepubliceerd raken. Wel hier is uw kans! Stuur ons zoveel mogelijk manuscripten en, indien ze goed zijn krijgen ze een plaats in onze verhalenbundels. Wij rekenen op uw medewerking! DENK AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 23 JANUARI l97l IN ZAAL "CECIL" TE ANTWERPEN!!! HEBT U DE VRAGENLIJST REEDS TERUGGEZONDEN? DE VOORZITTER LEDEN WERVEN LEDEN Een vereniging als de onze, moet in staat zijn vele leden te verkrijgen. Maar om dit te bereiken is uw hulp onontbeerlijk! In dit nummer vindt u enkele inschrijvingsformulieren. Gelieve deze te bezorgen aan SF-liefhebbers uit uw kennissenkring. Indien u meer formulieren wenst volstaat een briefje of een telefoontje naar één van de bestuursleden om er zoveel te ontvangen als u maar enigszins verlangt. MAAK SFAN GROOT DOOR UW HULP! Zo veel te sneller kunnen we de stencils laten vallen en u een gedrukt, geïllustreerd tijdschrift aanbieden! WM HET BESTUUR VAN SFAN WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN.

8

9 2 HET KLETSPRAATJE VAN DE EINDREDACTEUR Simon JOUKES In elk nummer van Info-SFAN treft u voortaan onder deze hoofding een artikel van meer algemene aard aan, waarin het een of ander probleem zal worden besproken; vaak zal het een kwestie van 'inwendige orde' betreffen, maar ik stel me zo voor dat er ook wel eens een al dan niet zijdelings commentaar zal worden geleverd op personen, gebeurtenissen en auteurs, uiteraard in nauw verband met SF & Fantasy. Het is bovendien niet uitgesloten dat dit 'kletspraatje' de elementen van een debat en/of discussie zal inleiden waarbij dan natuurlijk aan de lezers zal worden gevraagd in de pen te klimmen om schrijver dezes hoog te prijzen of... te verguizen. Het lijkt me gepast te beginnen met een probleem waarmee elke vereniging in meer of mindere mate te kampen heeft en die er in het verleden herhaaldelijk heeft toe geleid dat een vereniging doodgewoon van de kaart werd geveegd, met name de f i n a n c i ë n. Het jaarlijkse contributiegeld van SFAN bedraagt thans l00,-f. Van het bestuur wordt in de eerste plaats verwacht dat zij met dit geld een degelijk en regelmatig verschijnend verenigingsblad uitgeeft. Wat betekent dit precies in de huidige stand van zaken : aantal leden : plus minus 80 jaarlijkse contributie 80 x l00 = 8.000,-F Hoeveel nummers kunnen wij hiervoor uitgeven? Hieronder een objectieve prijsberekening van één nummer met een beperkt aantal bladzijden : doorsnee oplage : l00 exemplaren, waarvan 85 verzendingen, l0 archiefnummers en 5 proefnummers. a) stencilpapier, prijs per l000 vel : l80,-f dit is 2000 vel per l00 nummers of 2000 vel 2 x l80,-f = 390,-F b) stencils : 7,-F per stuk; dit is voor 20 vellen 7 x 20,-F = l40,-f c) inkt... l0,-f = l0,-f d) postzegels à 0,60 F voor de verzending x 0,6F = 5l,-F e) lijm voor het versterken van de rug. l0,-f = l0,-f f) tape voor sterkere rug en presentatie x l,-f = l00,-f g) enveloppen voor de verzending à 2,-F per stuk 85 x 2,-F = l70,-f h) varia (kleine onkosten zoals correctorinkt, misdrukkenn enz.) 40,-F = 40,-F TOTAAL = 9ll,-F Een enkel nummer van INFO-SFAN kost dus op zijn minst meer dan 900,-F (als het enkel om een klein nummer gaat), waarbij we dan helemaal geen rekening houden met de talrijke werkuren die belangloos door bepaalde leden aan de totstandkoming van het blad hebben besteed (verzamelen kopij, tikken van de stencils, afdraaien van de stencils, nummers vergaren en plakken, in de enveloppen steken en verzenden. Met andere woorden : met de beste wil van de wereld kunnen wij met de financiën waarover we thans beschikken, niet meer dan 8 nummers per jaar uitgeven, hoewel wij minstens één nummer per maand willen brengen plus verhalenbundels, plus "Sfantooms". Waarbij we dan nog aannemen (en dat is je reinste dwaasheid) dat onze vereniging geen andere werkingsonkosten zou hebben! Hier mag dan ook wel gezegd worden dat sommige leden uit zichzelf geld beschikbaar hebben gesteld om het nummer wat u thans leest mogelijk te maken.

10

11 Hoe lossen wij dit probleem op, rekening houdend met het feit dat de leden recht hebben op een degelijk blad? Wij zien op dit ogenblik drie mogelijkheden : a) verhoging van het lidgeld tot l50,-f of 200,-F per jaar ; b) werving van nieuwe leden c) 'mecenaat'. Persoonlijk meen ik dat slechts een combinatie van de drie bovengenoemde factoren de financiële toekomst veilig zou stellen. Natuurlijk hoor ik graag van u hoe u er zelf over denkt en wat volgens u de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Wat er ook van zij, het probleem staat op de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari zodat u de tijd hebt om met concrete voorstellen te komen. Ondertussen worden uw 'geëerde stortingen voor het goede doel' gaarne ingewacht op onze bankrekening... 3 GRIEZEL TE KOOP AANGEBODEN Acht griezelverhalen met SF thema samengesteld en ingeleid door één van onze ereleden : Donald A. Wollheim TERROR IN A MODERN VEIN Digit Books - London / Pocket - l58 blz. Inhoud : Introduction Donald A. Wollheim They Robert A. Heinlein Fritzchen Charles Beaumont The Girl with the Hungry Eyes Fritz Leiber The Fishing Season Robert Sheckley The Crowd Ray Bradbury He H. P. Lovecraft The Strange Case of Lemuel Jenkins Philip M. Fisher The Rag Thing David Grinnell Slechts enkele exemplaren beschikbaar. Order worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Prijs : 20 F (inklusief verzendingskosten)

12

13 4 I WALK ON THE MOON A. VAN HAGELAND I walk on the moon... Is this the moon we used to look at in the incredible past. Sweet love. Did you ever exist? Your face seems now unreal in the reality of my nightmare here on the moon. That desolation. Craters with one strange eye Devilish dark are these places where at each step I stumble and stagger down as if I were fuddled. I walk on the moon and I'm alone. Nobody takes me by the hand, And God knows I need someone to say : this is not true! It cannot be true, because - I am not an astronavigator - I have never seen a spaceship, never - I do not believe in Time Machines I'm just human or I think so. Or I thought so. I walk on the moon. Or is it? Is it? I wish it were the moon indeed I wish I did not remember, my sweet, That this is Earth! The skeleton of Earth, after the last of Wars after the last of Wars... Wij danken de auteur, die ons de toelating verleende om dit prachtige gedicht te publiceren.

14

15 5 ZIJN DE GODEN TEGEN ONS? Danny DE RAEVE Vierhonderd boeken en tijdschriften die stuk voor stuk hadden kunnen bijdragen tot de verrijking van onze SF-kultuur werden in de afgelopen maanden bijeengebracht, gekatalogeerd en genummerd. Deze kaarten werden per auteur alfabetisch geklasseerd in een kardexsysteem dat plaats biedt voor 2264 kaarten. Dit systeem maakte het ons mogelijk bij keuze van een auteurskaart, snel en zeer handig de volgende informatie te verkrijgen : a) Titel van de verhalen die wij van betreffende auteur in ons bezit hebben. b) Taal waarin het geschreven is (Nederlands, Engels, Frans). Alle in het Nederlands uitgegeven werken die we bezitten zijn van een groene ruiter voorzien, wat de snelle keuze uiteraard in de hand werkt. c) Uitgave en jaar van uitgave. Voor de tijdschriften, naam en nummer van het tijdschrift. d) Volgnummer van het boek, wat het opzoeken van de numeriek gerangschikte boeken moet mogelijk maken. Onze bedoeling was alle werken en natuurlijk ook het voornoemd kardexsysteem in een kleine tabakszaak en volksbibliotheek, gelegen aan de Oude Koornmarkt (vlakbij Groenplaats), te Antwerpen onder te brengen. De eigenares van deze zaak had ons haar medewerking destijds volledig toegezegd, een uitstalraam inkluis. Het is vanaf de dag van dit akkoord dat wij ons projekt SFBIB begonnen uit te werken. Toen wij begin november klaar kwamen met het omslachtige werk en kontakt namen met de mevrouw, was haar antwoord een vriendelijke afwijzing. Het argument hiervoor was angst in verband met de administratieve moeilijkheden, die de B.T.W zal meebrengen... Een kleine voorlichting omtrent 'den BTW' mocht geen aarde aan de dijk brengen. Dit bleken dan zaken te zijn voor de boekhouder. Een mijnheer die er veel van afweet, maar helaas, niet, maar dan niet gemakkelijk te bereiken valt, en zo wel, nog moeilijker te overtuigen is... Een verstek dat zwaar voor ons en voor u aankomt. Wel is het zo dat wij dit euvel in een nabije toekomst hopen te verhelpen. Wij denken aan een (klub)lokaal met een 'permanentie' (wat een woordje...) tijdens de week-ends. Dit natuurlijk indien er genoeg interesse onder de leden bestaat. Echt een punt dat u op onze eerste ledenvergadering met ons zou kunnen bespreken. Een lijst van de beschikbare werken zal in elk geval ter inzage liggen op deze belangrijke ledenvergadering, waarover u spoedig zult geïnformeerd worden. In afwachting van de definitieve SF-BIB-start, ons ekskuus en sfangroeten.

16

17 6 EUROCON 2 BRUSSEL SF'74 BRUSSEL EUROCON 2 SF'74 BRUSSEL Simon JOUKES Het eerste Europese Congres voor Science Fiction & fantasy wordt zoals u weet te Triëst georganiseerd, in l972; hiertoe werd besloten op het Heidelberger Congres. De schaarse landgenoten te Heidelberg, beneveld door ontzettende hoeveelheden 'vurguss' (vraag maar aan de overlevenden wat dit eigenlijk is) staken de beroesde breinen bij elkaar en besloten in hun euvele overmoed dat de Belgen nog steeds dapperder zijn dan spaghetti-vreters en dat zij derhalve óók een dergelijk congres konden inrichten, weshalve zij onmiddellijk de kandidatuur van Brussel stelden voor het 2de Europees congres in l974. Het minste wat wij van die paar mensen (van wie één SFAN-lid, namelijk Michel Feron de Glorieuze, één 'ontslaggenomenhebbendlid', namelijk Danny De Laet, en verder Michel Liésnard, het gezin Van Den Berghe) kunnen zeggen is wel dat zij bewust alle Nul-A gefilosofeer overboord hebben gesmeten en zich 'High Crusaders' hebben getoond! Heelhuids (maar nog niet nuchter) in België teruggekeerd werd contact opgenomen met SFAN om het 'bestuur' van het feit in kennis te stellen en om de medewerking van onze vereniging te verkrijgen. Toen kwam de kink in de kabel. De keuze van Brussel werd aangevochten met het argument dat SFAN niet van te voren geraadpleegd was geweest (onze tegenvraag : hoe zou dat gekund hebben, aangezien SFAN niet in Heidelberg was) en er werd zelfs een verkeerd opgestelde vraag aan de leden voorgelegd, namelijk, te kiezen tussen Brussel of Antwerpen, terwijl we alle redenen hadden blij te zijn dat er binnen zeer korte tijd een Europees SF-congres in ons land zou worden ingericht. Hoe dan ook, slechts enkele leden begrepen niet dat hier eigenlijk sprake was van een persoonlijke vete tussen Danny De Laet en Julien Raasveld en stuurden hun antwoord in. De zaak liep als een sisser af en ondertussen werd er door een klein groepje te Brussel al flink gewerkt. Uitgaande van het verkeerde (en sindsdien, op l3 november rechtgezette) feit dat SFAN zijn medewerking zou weigeren, werd een v.z.w. "SF'74" opgericht waarvan de statuten in januari l97l zullen worden gepubliceerd, met als hoofddoel 'alle handelingen te verrichten welke de organisatie van een Europees SF-Congres in Brussel mogelijk zullen maken'. Aangezien niet alleen Brussel, maar ook andere steden, o.m. Boekarest, zich kandidaat hadden gesteld te Heidelberg, werd contact gezocht met vooraanstaande SF-persoonlijkheden in Frankrijk, Duitsland, Groot- Brittannië en Italië, om onze hoofdstad er door te krijgen. Deze pogingen schijnen met succes te zijn bekroond : het staat nu praktisch vast, mede door de aktieve steun wan Gian Paolo Cossato, vice-voorzitter van het inrichtend comité voor Triëst, Cronimus (Frankrijk), J. Osterrath (Duitsland) en anderen, dat Brussel zal worden aangeduid tijdens Eurocon l te Triëst. Tijdens bestuursvergaderingen van SF'74 te Brussel werd ondertussen reeds het volgende besloten : l) Het tweede Europees Congres voor Science-Fiction & Fantasy zal EUROCON 2 heten, om in de stijl te blijven van Triëst l972 dat EUROCON l werd genoemcl. 2) Bedoeld congres vindt plaats op augustus l974 in het Congrespaleis van Brussel, waar de grote vergaderzaal wordt afgehuurd (+ commissiezaal, projectiekamer, tentoonstellingsruimte, eventueel uitstalkasten) tegen de prijs van ll0.000,-f; er is plaats voor 500 personen. 3) De officiële congrestalen zijn : het Nederlands, het Frans en het Engels; voor simultaanvertaling van de sprekers wordt gezorgd. 4) Tijdens het congres wordt in het Filmmuseum een retrospectieve van de SF- on Horrorfilm op touw gezet. 5) Speciaal briefpapier en een embleem worden ontworpen. 6) SF'74 geeft een fanzine uit in het Nederlands en in het Frans (twee afzonderlijke uitgaven maar met identieke inhoud) waarvan de

18

19 7 redaktie wordt waargenomen door Danny De Laet en dat de poëtische titel "Mira Ceti" meekreeg. 7) Aangezien er enorm veel geld nodig is voor het organiseren van het congres wordt met aandrang gevraagd dat alle SF-fans in België "presupporting members" zouden worden. Dit membership kost 250,-F per jaar en geeft uiteraard recht op het gratis verkrijgen van fanzine "Mira Ceti". Het zou natuurlijk bijzonder teleurstellend zijn dat het Congres toch niet zou kunnen plaatsvinden wegens gebrek aan geldmiddelen. Een van de positieve mogelijkheden waardoor SFAN aktief met SF'74 kan samenwerken is juist het premembership van de leden van SFAN Als er voldoende SFAN-leden bereid worden gevonden om zulks te doen bestaat er zelfs een reeële mogelijkheid dat beide groeperingen een volledige fusie aangaan en dat dus SFAN, eventueel onder een nieuwe naam, de enige inrichter wordt van het Congres. Uiteraard is het voorbarig om nu al een besluit in die zin aan te nemen. Het probleem wordt op de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari l97l geplaatst en zal dan gezamenlijk worden besproken. Uw suggesties en opmerkingen zijn in ieder geval nu reeds welkom. Wat zal er nu gebeuren tijdens dit congres te Brussel? Op de eerste plaats is een dergelijke "Convention" een plaats waar van alles en niets gebeurt : d.w.z. dat er natuurlijk interessante gastsprekers op zullen worden uitgenodigd en dat er belangwekkende SFthema's zullen worden behandeld, maar dat het interessante er vooral in ligt dat men er de bekende 'SF-auteurs op ontmoet, en contacten kan leggen met buitenlandse SF-verenigingen en hun leden. Het doldrieste avontuur van Danny De Laet met de rondborstige dochter van Poul Anderson is een voorbeeld van de prettige dingen die u op zo'n congres te wachten kunen staan! Bovendien worden tijdens het congres de Europese Hugo's uitgereikt. Hieronder volgen de eerste détails die nog geratificeerd moeten worden: naam ~ EUROPA AWARDS. Categorieën : l) ROMANS : SF & Fantasy, gepubliceerd tussen l969-l973. Meer dan woorden. De verschijningsdatum (voor de tijdschriften) en het verschijningsjaar (voor de boeken) worden in aanmerking genomen. De 'serials' dienen volledig tijdens bedoelde periode te zijn verschenen. 2) NOVELLE : SF & F, minder dan woorden, verschenen in l972 of l973, in tijdschrift of in bundel. 3) VOORSTELLING : film, TV-spel, luisterspel of toneelstuk voor de - eerste keer voorgesteld in l972 of l973 (wat de TVserials betreft, weet men niet of de volledige reeks, dan wel een enkele episode, kan mededingen). 4) KUNSTENAARS : (beroeps- of amateurartiest) met SF & F-werk in l972 - en l973 (bijvoorbeeld een schilder). 5) FANZINE : minstens 4 maal verschenen, waarvan drie nummers tijdens de periode l972-l973. 6) TIJDSCHRIFT : vaktijdschrift, bijvoorbeeld "Fiction", minstens 4 maal verschenen waarvan 3 nummers tijdens de periode l972-l973. 7) STRIPVERHAAL : SF & F, voor de eerste maal gepubliceerd in l972 of - l973. Hoe wordt gekozen? Elk lid van het Interimcomité dat te Heidelberg werd ingesteld, voor ons land is dit Michel Feron, dient de nationale kandidaten in voor alle categorieën. Alle kandidaten worden op een stembiljet opgenomen dat aan elk lid van EUROCON 2 zal worden uitgereikt. Waarschijnlijk zal er een uitzondering worden gemaakt voor de romans, wegens taalmoeilijkheden; er zal hiervoor waarschijnlijk een veeltalige Europese jury worden samengesteld. Wat de korte verhalen betreft, hoopt het Comité op tijd bloemlezingen van het werk der kandidaten in de belangrijke talen te kunnen publiceren, zodat de aanwezige leden hun stem zullen kunnen uitbrengen.

20

21 Michel Feron heeft bijgevolg het volste recht om zelf onze Belgische kandidaten aan te duiden, maar hij geeft toe dat het dan moeilijk is om objectief te zijn. Hij heeft dan ook besloten om de organisatie van deze wedstrij d aan SFAN toe te vertrouwen. Op de algemene ledenvergadering zullen wij hierover spreken en zien of het ons in de praktijk mogelijk is om dit te doen. Nogmaals : gaarne uw suggesties en ideeën hierover aan schrijver dezes, Interimcontactman tussen SFAN en SF'74 : S. JOUKES, Haantjeslei l4, B-2000 Antwerpen. Ook mensen die lid willen worden van SF'74 : gaarne uw naam opgeven. 8 KRAS STAALTJE VAN UITGEVERSPOLITIEK Simon JOUKES Bij de Franse pocketreeks 'J'ai Lu', verscheen zopas een wederuitgave van het in de Franse taal bijzonder moeilijk te vinden meesterwerk van A. Van Vogt, "Le Monde des Non-A". Dit werk werd voor het eerst uitgegeven in l954 door Hachette in de sindsdien beroemde reeks "Le Rayon Fantastique"; dit pocketboek kost thans bij het antiquariaat 250,- à 300,-F! Later werd dit werk opnieuw uitgegeven (in l966 als ik mij niet vergis) door Club du Livre d'anticipation, thans uitgever van o.m. de maandbladen "Fiction" en "Galaxie". Ook deze bibliofiele uitgave is thans praktisch onvindbaar en er wordt soms meer dan 500,-F voor geboden. Je zou dus kunnen zeggen dat het prachtig is dat dit boek thans opnieuw verkrijgbaar is en dan nog wel in een goedkope editie (43,-F). Welnu, hoewel de uitgever beweert dat het hier gaat om een (wij citeren) "verbeterde, aangepaste en gecorrigeerde druk" ontbreken toch de 'Nul-A axioma's' waarmee elk hoofdstuk van de oorspronkelijke uitgave begint. Het weglaten van deze onontbeerlijke sluitstukken is niet alleen een grove belediging aan het adres van Van Vogt zelf, die goed wist waarom hij deze axioma's heeft geschreven, beïnvloed als hij was door Korzybski, maar verhindert de lezer zich een juist beeld te vormen van het nexialisme dat de basis vormt van de exploten van Gilbert Gosseyn. Er past hier slechts één woord voor deze geldwolfuitgever : BAH!!! Moet ik nog zeggen dat u dit boek absoluut niet mag kopen? PEPPERLAND Simon JOUKES Dit is het uithangbord van een jonge boekhandel (nog geen jaar oud) in het centrum van Brussel (Naamse straat) die zich specialiseert in Science Fiction en Fantasy-werken. Naast nieuwe uitgaven vindt men er ook een belangrijke afdeling tweedehandsboeken, die soms helemaal niet prijzig zijn (bijvoorbeeld l0,-f voor een tweedehands nummer van "Fiction" boven nummer l00). Uiteraard is het SF-fonds er meer speciaal op het franstalige publiek afgestemd, maar als onze Vlaamse leden er een aanwezigheidspolitiek komen voeren zal daar natuurlijk snel verandering in komen (wat mij persoonlijk door de eigenaar werd verzekerd). Wat de keuze van de aangeboden werken betreft, deze hoeft volgens mij niet onder te doen voor wat men bij de boekhandel PELLUCIDAR in Parijs kan aantreffen.

22

23 9 KATAN-KA Wilfried HENDRICKX "We hadden nooit mogen meedoen" zei de Venusiaan met de langste voelsprieten. Ondertussen klauwde hij naar het blikje notenmelk dat ik uit cosmopolitische solidariteit had opengemaakt. "Geen slecht spul" zei de tweede nadat hij ook had geproefd. Ik glimlachte. Het deed mij deugd dat zij er van genoten. "Er ging anders iets van hem uit" zei de eerste weer, terwijl hij nadenkend zijn slurf oprolde. "Met hoeveel waren jullie?" 'vroeg ik. "Een tiental. De 'echten' bedoel ik. De anderen waren meelopers. Nieuwsgierigen. Toen het er op aankwam lieten ze hem in de steek". "En jullie zijn tot de laatste man bij hem gebleven?" Ik stelde de vraag alleen uit beleefdheid. Om mijn belangstelling te laten blijken. Ik had ze ontmoet bij het grondstation Khos. Ze gingen allebei naar E-Maijoes. Dat was ook mijn bestemming. We hadden kennis gemaakt en nu zaten we samen in de restauratiewagen van de ondergrondse die tegen kilometer per uur door de gelatineuse Venusische bodem ploegde. Gedurende al die tijd hadden ze niet opgehouden te praten over hun 'Katan-Ka' wat zoveel betekent als "Dezewiens-Naam-Niet-Genoemd-Mag-Worden'. "We hebben gedaan wat mogelijk was" zei diegene die zich als Zibas had voorgesteld. Ik zag hoe zijn voelsprieten lichtjes sidderden, een onmiskenbaar teken van schuldgevoelen., De andere, hij heette Cheron, boog het hoofd en zweeg. "Ze vertellen dat hij Telepatisch-Begaafd was" probeerde ik het gesprek weer op gang te brengen. "Ze vertellen zoveel. Allemaal praatjes. Hij was een goed mens, zo is het". Zibas schudde spijtig zijn hoofd : "Hij was geen mens. Dat heeft hij toch zelf gezegd. En heeft hij het niet bewezen? Ik was er bij toen hij een piloot die aan versnellingsziekte was gestorven, terug uit de dood heeft gehaald". "Dat bewijst niets" zei Cheron. "De wetenschap kan zoiets later misschien verklaren. Volgens het Antimaterie-Veldpostulaat is de dood theoretisch onmogelijk. Nog onlangs heb ik gehoord van een ter dood veroordeelde die het protonenschot heeft overleefd. De normen van de klinische dood worden telkens weer opgeschoven". "Als ik mij niet vergis experimenteerde hij met snelheden hoger dan het licht?" vroeg ik voorzichtig. Ik wist immers dat alleen reeds het uitspreken van deze woorden gelijk stond met Godslastering. Zibas' tentakels kronkelden nerveus door mekaar : "Dat zijn geruchten die het Opperbevel heeft verspreid om zijn executie te verrechtvaardigen. Ook dat hij door de muren heen liep". "Wat mij altijd opviel is de merkwaardige overeenkomst van zijn levensloop met die van de Hervormer, zoals in het Boek geschreven staat" zei Cheron. "Je bedoelt dat hij zélf de Hervormer zou zijn?" zei ik verbouwereerd. "Hij heeft natuurlijk óók het Boek gelezen" ging Charon verder. "Dat is juist onze grote moeilijkheid" fluisterde Zibas. "Hij heeft enkele keren onomwonden beweerd dat hij de Hervormer was. Ik heb hem toen geloofd, zoals alle anderen. Jij toch ook, Cheron?" "Ik kan me niet van het idee losrukken dat hij misschien cortex-gestoord was. Een geniale waanzinnige. Maar wat hij ons leerde was diep doordacht en verheven. Ik ben er van overtuigd dat hij méénde wat hij vertelde. Zo lang hij er was ging alles goed. Maar nu hij weg is. We kunnen alleen nog hopen dat hij uit de doden opstaat zoals hij beloofd heeft".

24

25 10 "En mijn carrière die ik zó maar vergooid heb om hem te volgen" zuchtte Zihas", "Als ik er aan denk hoe hij die pijn heeft kunnen doorstaan" zei Cheron zachtjes tot zichzelf. "Hoe is alles dan verlopen?" vroeg ik. "Ze hebben hem eerst geslagen natuurlijk. Toen ze hem de leugenmachine aanbonden bleef hij steeds maar beweren dat hij de 'enige ware Heerser' was. De rechtszetting was publiek. Hij had nogal wat succes in de zaal. Vooral van de tweeslachtigen. Dat heeft zijn reputatie natuurlijk geen goed gedaan. Het zijn vooral de experimenten met snelheden hoger dan het licht, die hem de das hebben omgedaan. Iets anders konden ze hem niet aanwrijven. De rechter twijfelde. Maar hij heeft hem ten slotte toch veroordeeld uit vrees voor een politiek schandaal. Toen hebben ze hem drie uur lang, ten aanschouwe van iedereen, met protonen beschoten. Het heeft lang geduurd vóór hij dood ging. Wij stonden er zelf bij". Zibas zweeg. Ik zag hoe ontroerd hij was en stelde geen verdere vragen. De bodemschakeringen schoten voorbij onze panoramische ruiten in kleurige volgorde. De reis zou nog enkele tijd duren. Ik wilde hen troosten en haalde mijn injectiespuit en de Zoz-koker boven. Ze namen elk een stevige dosis en lieten zich onmiddellijk wegglijden in geparfumeerde berusting. Ik dacht na over het verhaal dat ze mij hadden verteld. Toen viel ook ik in een bodemloze slaap. Ik sliep nog toen we in E-Maijoes aankwamen. Zibas wekte mij en samen verlieten wij de ondergrondse. De Zoz had ons dermate verenigd dat ik graag hun voorstel aanvaardde om hij hen te overnachten. Cheron haalde een koepel uit zijn reistas. De koepel ontplooide zich onder de atmosferische druk en binnen de minuut stond hij bol. We vleiden ons neer en Cheron legde geroosterde Krip-dieren in het midden. Zibas diepte een blik Tinka-wijn op uit zijn tas. "We hebben spijtig genoeg geen tabletten" zei hij verontschuldigend. Ik had echter een tube in mijn gordel. Ik nam de tabletten, brak ze en maakte het Teken. Toen deelde ik ze aan hen uit. "Heer, Katan-Ka" fluisterde Zibas. Ik stond op en liep de Venusische nacht in. Leuven, 24 mei l970. NOG NIEUWS OVER DE LEDENVERGADERING Simon JOUKES Zoals u weet voorziet de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari l97l de verkiezing van een nieuw bestuur voor de periode van twee jaar. Ongetwijfeld zijn er leden die gaarne in het bestuur zouden willen fungeren om daadwerkelijk iets voor de vereniging te kunnen doen. Ten behoeve van hen die kandidaat zouden zijn voor de een of andere functie in het bestuur, kunnen wij nu reeds mededelen dat elke kandidaat op de ledenvergadering l à 2 minuten spreektijd krijgt om zich aan de leden voor te stellen en zijn kandidatuur te motiveren. Dit om te vermijden dat er voor wildvreemde mensen moet worden gestemd. Bovendien, en in afwachting van de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de v.z.w. SFAN, zal de verkiezing ten uitzonderlijke titel bij 'handopsteken' geschieden. Uiteraard zal er later, als de structuur van onze vereniging stevig op poten staat, met geheime stembriefjes gewerkt worden.

26

27 11 34th WORLD SF CONVENTION l976 TE STOCKHOLM Simon JOUKES Het succes van HEICON '70 te Heidelberg, heeft bepaalde mensen tot handelen gebracht. Jan-Hendrik Holmberg, Per Insulander en Ulf Westblom waren er als de kippen bij om door middel van hun fanzine met de heerlijke titel 'Asgard', Stockholm voor te stellen voor het 34ste Wereldcongres voor SF in l976. Ook zij weten dat men er vroeg mee moet beginnen, wil men succes boeken. Daarom hebben zij nu al een Bidding Committee op het volgende adres : Postbox 3273, S-l03 65 Stockholm 3, Zweden. Het presupporting membership (jaja, u had het al geraden) kost l dollar voor 5 nummers wan 'Asgard' of 2 dollar voor l2 nummers ervan. Internationale postmandaten kunnen gestuurd worden naar Lars-Olof Strandberg, rekeningnr Wel, persoonlijk vinden wij het lang niet gek dat er zo snel na Heidelberg alweer een Europese stad in aanmerking zou kunnen komen voor een SF-world Convention. Het lijkt mij derhalve dat SFAN de kandidatuur wan Stockholm best zou kunnen steunen. Niet alleen is Stockholm beslist een gezellige stad (we willen het hier niet hebben over Sex-shops, blonde Zweedse attracties en dergelijke meer), maar die jongens ginds hebben ook al een interessant programma in elkaar getimmerd : speciale werkgroepen gericht op de volgende auteurs : Burroughs, Cabell, Captain Future en de nooit genoeg geprezen trilogie van Tolkien, 24 uur per dag voorstellingen van SF-films, en in ieder geval een congres gericht op de moderne SF. De congrestaal zou Engels zijn, maar eventueel kunnen vertalingen worden georganiseerd. Wat de Zweedse SF betreft, die schijnt zo langzamerhand ook wakker te worden uit haar polaire winterslaap. Zo is de wereldberoemde uitgever Bonnier begonnen met een reeks SF-werken van Olaf Stapledon ("Last and First Men"), Philip K. Dick, R.A. Lafferty en Samuel Delany. Norstedt publiceerde "Slaughterhouse-Five" van Kurt Vonnegut in september jl. en zou op de ingeslagen weg doorgaan als er vraag is. Lindquist begon met "Daymares", een bundel short stories van Fredric Brown en 'Dragon Rider' van Anne McCaffrey. Op het programma van deze uitgeverij die ook al de verfoeilijke gewoonte heeft aangenomen de boeken in te korten tot woorden maximum, d.w.z. l60 pagina's (it's a shame!) staan verder nog 'A Plague of Demons' van Keith Laumer en 'Earthblood' van Rosel George Brown en Keith Laumer. Tenslotte publiceert Askild & Tjärnekull eindelijk de 'Foundation'-trilogie van Asimov, 'Stand on Zanzibar' van John Brunner, 'Barefoot in the Head' van W. Aldiss en 'Behold the Man' van Michael Moorcock. Kortom, er roert entwat in Zweden. Ten behoeve van de SFAN-leden die hun steentje zouden bijdragen voor Stockholm '76 kunnen wij nog zeggen dat mocht die stad niet worden aangeduid, de inrichters alsnog hun kandidatuur stellen voor EUROCON 3. Mocht ook dat mislukken (en dat zou toch te erg zijn!) dan wordt het een gezellige NORTHCON. Voor ons niet gelaten, hoewel wij eraan twijfelen of er dan veel gegadigden uit ons land zouden komen opdagen. Wat er ook van zij ('t is misschien nuttig om het nu al te weten!) de eerste presupporting members van Stockholm World Convention '76 zijn niemand minder dan Forest Ackerman en Poul Anderson. Wij troffen ook de naam Leo P. Kindt aan, voorzitter van NCSF Nederland die enkele weken geleden in het huwelijksbootje is gestapt. Hem weze alsnog succes toegewenst!

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

De Rode Draad Oktober 2008

De Rode Draad Oktober 2008 Een vergeten groep of Thaise vrouwen in (erotische) salons in Nederland De Rode Draad Oktober 2008 Spirit of Pattaya, schilderij van Ulf Malmberg Met dank aan de kunstenaar: www.malmbergpaintings.se 1

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM. DE NK GROOT EN WORDT RIJK door NAPOLEON HI LL Hierin wordt voor de eerste maal de beroemde formule om rijk te worden van Andrew Carnegie onderwezen, gebaseerd op de DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

Nadere informatie

Het miljonairsbrein ontrafeld

Het miljonairsbrein ontrafeld 1 International bestseller New York Times, Wall Street Journal, USA Today and Singapore Times Het miljonairsbrein ontrafeld Beheers het mentale spel van rijkdom T. Harv Eker financiële ontwikkeling Het

Nadere informatie

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be

Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS Lente Kwartaaltijdschrift vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel in samenwerking met cvba Den Draak Verantwoordelijke uitgever Denis

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zonnewende met de Акайя in Аркаим

Zonnewende met de Акайя in Аркаим Zonnewende met de Акайя in Аркаим 1 Акайя Аркаим? Geheel op z n Nederlands dan: Zonnewende met de Akaija in Arkaim. We hebben de Russische taal erbij gehaald, want daarover hebben we het: Rusland. De Akaija

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

Legende van een Nomade. Alex Mero

Legende van een Nomade. Alex Mero 1 2 Legende van een Nomade Alex Mero 3 Originele titel: Legende van een Nomade Alex Mero, 2010 Auteur / Uitgever ISBN 978 9 0813989 0 9 Officiële Website: http://www.alexmero.com Officiële Blog: http://www.alexmeroblog.com

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

6.1 U bent wat u schrijft

6.1 U bent wat u schrijft 6 Communicatie De gave om duidelijk te schrijven zou wel eens de belangrijkste vaardigheid kunnen zijn voor iemand in een open source-omgeving. Op de lange duur speelt dit een grotere rol dan programmeertalent.

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

MOTIVEREN. tips om vrijwilligers te motiveren. Rekrutering

MOTIVEREN. tips om vrijwilligers te motiveren. Rekrutering MOTIVEREN tips om vrijwilligers te motiveren Rekrutering - 2 - INLEIDING... - 4 - I. MOTIVATIE?... - 5-1. Wat is motivatie?... - 5-2. Wat is motiveren?... - 5 - II. EEN MOTIVEREND ONTHAAL... - 6-1. Wat

Nadere informatie