INFO-SFAN nummer 2 december Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO-SFAN nummer 2 december 1970. Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek."

Transcriptie

1

2

3 INFO-SFAN nummer 2 december 1970 Maandelijks tijdschrift voor science-fiction en fantastiek. Informatief orgaan van SFAN Lidgeld + abonnement : l00 F Losse nummers : 30 F PCR : 2.l4 van de Generale Bankmaatschappij Meir 48, 2000 ANTWERPEN t.g.v. rekening 65-l van Ludo RAEYMAEKERS, Ommeganckstraat 38, 2000 ANTWERPEN. Voorzitter : Willy MAGIELS Erevoorzitter : Forrest J. ACKERMAN Ereleden : A. VAN HAGELAND, HANS FRANKFURTHER, Michel FERON, Donald A. WOLLHEIM, B. R. BRUSS MAANDELIJKS Redaktieadres en verantwoordelijke uitgever : Paul TORFS, Melkmarkt 33, 2000 ANTWERPEN (tel 3l2.6l8). Eindredakteur : Simon JOUKES. Medewerkers : Willy MAGIELS Simon JOUKES Wilfried HENDRICKX A. VAN HAGELAND Daniel DE RAEVE Caleb WILLIAMS Benny SUYKERBUYK Robert SMETS EL RAEIJ

4

5 INFO-SFAN nummer 2 Inhoudstafel december l970 Grote schoonmaak / Leden werven leden Willy MAGIELS l Het kletspraatje van de eindredacteur Simon JOUKES 2 I walk on the moon A. VAN HAGELAND 4 Zijn de goden tegen ons? Danny De RAEVE 5 Eurocon 2 Brussel SF'74 Simon JOUKES 6 Kras staaltje van uitgeverspolitiek Simon JOUKES 8 Pepperland Simon JOUKES 8 Katan-Ka Wilfried Hendrickx 9 Nog nieuws over de ledenvergadering Simon JOUKES l0 34th World SF Convention l976 te Stockholm Simon JOUKES ll Quid met de nummers van Info-Sfan Simon JOUKES l2 Wel of geen verhalen in Info-Sfan Simon JOUKES l2 SF-BIB op de ledenvergadering Simon JOUKES l2 Reglement tweede science-fiction prijsvraag NN l3 voor kortverhalen ingericht door Sfan Ode aan een reus Willy MAGIELS l4 Horror in the nude Caleb Williams l5 Het ding Danny DE RAEVE l7 Voor u gezien Caleb WILLIAMS l9 Horror Shop nr 2 Willy MAGIELS 23 Bibliografie van de Nederlandse en in het Benny SUYKERBUYK 24 Nederlands vertaalde science-fiction Boekbesprekingen Robert SMETS 26 Caleb Williams EL RAEIJ Tentoonstellingen Daniel DE RAEVE 29 Opnemen van pennevruchten in 'INFO-SFAN' betekent niet dat de redaktie het met de inhoud of de strekking ervan in alle opzichten eens is.

6

7 1 GROTE SCHOONMAAK Inderdaad, met dit nummer van INFO-SFAN maakten wij de redaktiemappen leeg. Wij hebben alle kopij die we nog hadden liggen en die nog niet verschenen was, wegens plaats- en tijdgebrek, nog eens goed doorgelezen. De artikels die nog van belang waren publiceren we in dit nummer, zij het misschien een beetje laat, naast een reeks nieuwe aktuele recensies. Vanaf januari l97l beginnen we dus met een nieuwe lei en kunnen we de aktualiteit op de voet volgen. In januari l97l zou eveneens onze eerste verhalenbundel moeten verschijnen, maar voor het ogenblik is er nog tekort aan stof. We zouden nog een aantal verhalen moeten hebben en hiervoor doen we beroep op de SF-lichten onder onze leden. Jullie zitten steeds te kankeren dat uw verhalen niet gepubliceerd raken. Wel hier is uw kans! Stuur ons zoveel mogelijk manuscripten en, indien ze goed zijn krijgen ze een plaats in onze verhalenbundels. Wij rekenen op uw medewerking! DENK AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 23 JANUARI l97l IN ZAAL "CECIL" TE ANTWERPEN!!! HEBT U DE VRAGENLIJST REEDS TERUGGEZONDEN? DE VOORZITTER LEDEN WERVEN LEDEN Een vereniging als de onze, moet in staat zijn vele leden te verkrijgen. Maar om dit te bereiken is uw hulp onontbeerlijk! In dit nummer vindt u enkele inschrijvingsformulieren. Gelieve deze te bezorgen aan SF-liefhebbers uit uw kennissenkring. Indien u meer formulieren wenst volstaat een briefje of een telefoontje naar één van de bestuursleden om er zoveel te ontvangen als u maar enigszins verlangt. MAAK SFAN GROOT DOOR UW HULP! Zo veel te sneller kunnen we de stencils laten vallen en u een gedrukt, geïllustreerd tijdschrift aanbieden! WM HET BESTUUR VAN SFAN WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN.

8

9 2 HET KLETSPRAATJE VAN DE EINDREDACTEUR Simon JOUKES In elk nummer van Info-SFAN treft u voortaan onder deze hoofding een artikel van meer algemene aard aan, waarin het een of ander probleem zal worden besproken; vaak zal het een kwestie van 'inwendige orde' betreffen, maar ik stel me zo voor dat er ook wel eens een al dan niet zijdelings commentaar zal worden geleverd op personen, gebeurtenissen en auteurs, uiteraard in nauw verband met SF & Fantasy. Het is bovendien niet uitgesloten dat dit 'kletspraatje' de elementen van een debat en/of discussie zal inleiden waarbij dan natuurlijk aan de lezers zal worden gevraagd in de pen te klimmen om schrijver dezes hoog te prijzen of... te verguizen. Het lijkt me gepast te beginnen met een probleem waarmee elke vereniging in meer of mindere mate te kampen heeft en die er in het verleden herhaaldelijk heeft toe geleid dat een vereniging doodgewoon van de kaart werd geveegd, met name de f i n a n c i ë n. Het jaarlijkse contributiegeld van SFAN bedraagt thans l00,-f. Van het bestuur wordt in de eerste plaats verwacht dat zij met dit geld een degelijk en regelmatig verschijnend verenigingsblad uitgeeft. Wat betekent dit precies in de huidige stand van zaken : aantal leden : plus minus 80 jaarlijkse contributie 80 x l00 = 8.000,-F Hoeveel nummers kunnen wij hiervoor uitgeven? Hieronder een objectieve prijsberekening van één nummer met een beperkt aantal bladzijden : doorsnee oplage : l00 exemplaren, waarvan 85 verzendingen, l0 archiefnummers en 5 proefnummers. a) stencilpapier, prijs per l000 vel : l80,-f dit is 2000 vel per l00 nummers of 2000 vel 2 x l80,-f = 390,-F b) stencils : 7,-F per stuk; dit is voor 20 vellen 7 x 20,-F = l40,-f c) inkt... l0,-f = l0,-f d) postzegels à 0,60 F voor de verzending x 0,6F = 5l,-F e) lijm voor het versterken van de rug. l0,-f = l0,-f f) tape voor sterkere rug en presentatie x l,-f = l00,-f g) enveloppen voor de verzending à 2,-F per stuk 85 x 2,-F = l70,-f h) varia (kleine onkosten zoals correctorinkt, misdrukkenn enz.) 40,-F = 40,-F TOTAAL = 9ll,-F Een enkel nummer van INFO-SFAN kost dus op zijn minst meer dan 900,-F (als het enkel om een klein nummer gaat), waarbij we dan helemaal geen rekening houden met de talrijke werkuren die belangloos door bepaalde leden aan de totstandkoming van het blad hebben besteed (verzamelen kopij, tikken van de stencils, afdraaien van de stencils, nummers vergaren en plakken, in de enveloppen steken en verzenden. Met andere woorden : met de beste wil van de wereld kunnen wij met de financiën waarover we thans beschikken, niet meer dan 8 nummers per jaar uitgeven, hoewel wij minstens één nummer per maand willen brengen plus verhalenbundels, plus "Sfantooms". Waarbij we dan nog aannemen (en dat is je reinste dwaasheid) dat onze vereniging geen andere werkingsonkosten zou hebben! Hier mag dan ook wel gezegd worden dat sommige leden uit zichzelf geld beschikbaar hebben gesteld om het nummer wat u thans leest mogelijk te maken.

10

11 Hoe lossen wij dit probleem op, rekening houdend met het feit dat de leden recht hebben op een degelijk blad? Wij zien op dit ogenblik drie mogelijkheden : a) verhoging van het lidgeld tot l50,-f of 200,-F per jaar ; b) werving van nieuwe leden c) 'mecenaat'. Persoonlijk meen ik dat slechts een combinatie van de drie bovengenoemde factoren de financiële toekomst veilig zou stellen. Natuurlijk hoor ik graag van u hoe u er zelf over denkt en wat volgens u de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Wat er ook van zij, het probleem staat op de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari zodat u de tijd hebt om met concrete voorstellen te komen. Ondertussen worden uw 'geëerde stortingen voor het goede doel' gaarne ingewacht op onze bankrekening... 3 GRIEZEL TE KOOP AANGEBODEN Acht griezelverhalen met SF thema samengesteld en ingeleid door één van onze ereleden : Donald A. Wollheim TERROR IN A MODERN VEIN Digit Books - London / Pocket - l58 blz. Inhoud : Introduction Donald A. Wollheim They Robert A. Heinlein Fritzchen Charles Beaumont The Girl with the Hungry Eyes Fritz Leiber The Fishing Season Robert Sheckley The Crowd Ray Bradbury He H. P. Lovecraft The Strange Case of Lemuel Jenkins Philip M. Fisher The Rag Thing David Grinnell Slechts enkele exemplaren beschikbaar. Order worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Prijs : 20 F (inklusief verzendingskosten)

12

13 4 I WALK ON THE MOON A. VAN HAGELAND I walk on the moon... Is this the moon we used to look at in the incredible past. Sweet love. Did you ever exist? Your face seems now unreal in the reality of my nightmare here on the moon. That desolation. Craters with one strange eye Devilish dark are these places where at each step I stumble and stagger down as if I were fuddled. I walk on the moon and I'm alone. Nobody takes me by the hand, And God knows I need someone to say : this is not true! It cannot be true, because - I am not an astronavigator - I have never seen a spaceship, never - I do not believe in Time Machines I'm just human or I think so. Or I thought so. I walk on the moon. Or is it? Is it? I wish it were the moon indeed I wish I did not remember, my sweet, That this is Earth! The skeleton of Earth, after the last of Wars after the last of Wars... Wij danken de auteur, die ons de toelating verleende om dit prachtige gedicht te publiceren.

14

15 5 ZIJN DE GODEN TEGEN ONS? Danny DE RAEVE Vierhonderd boeken en tijdschriften die stuk voor stuk hadden kunnen bijdragen tot de verrijking van onze SF-kultuur werden in de afgelopen maanden bijeengebracht, gekatalogeerd en genummerd. Deze kaarten werden per auteur alfabetisch geklasseerd in een kardexsysteem dat plaats biedt voor 2264 kaarten. Dit systeem maakte het ons mogelijk bij keuze van een auteurskaart, snel en zeer handig de volgende informatie te verkrijgen : a) Titel van de verhalen die wij van betreffende auteur in ons bezit hebben. b) Taal waarin het geschreven is (Nederlands, Engels, Frans). Alle in het Nederlands uitgegeven werken die we bezitten zijn van een groene ruiter voorzien, wat de snelle keuze uiteraard in de hand werkt. c) Uitgave en jaar van uitgave. Voor de tijdschriften, naam en nummer van het tijdschrift. d) Volgnummer van het boek, wat het opzoeken van de numeriek gerangschikte boeken moet mogelijk maken. Onze bedoeling was alle werken en natuurlijk ook het voornoemd kardexsysteem in een kleine tabakszaak en volksbibliotheek, gelegen aan de Oude Koornmarkt (vlakbij Groenplaats), te Antwerpen onder te brengen. De eigenares van deze zaak had ons haar medewerking destijds volledig toegezegd, een uitstalraam inkluis. Het is vanaf de dag van dit akkoord dat wij ons projekt SFBIB begonnen uit te werken. Toen wij begin november klaar kwamen met het omslachtige werk en kontakt namen met de mevrouw, was haar antwoord een vriendelijke afwijzing. Het argument hiervoor was angst in verband met de administratieve moeilijkheden, die de B.T.W zal meebrengen... Een kleine voorlichting omtrent 'den BTW' mocht geen aarde aan de dijk brengen. Dit bleken dan zaken te zijn voor de boekhouder. Een mijnheer die er veel van afweet, maar helaas, niet, maar dan niet gemakkelijk te bereiken valt, en zo wel, nog moeilijker te overtuigen is... Een verstek dat zwaar voor ons en voor u aankomt. Wel is het zo dat wij dit euvel in een nabije toekomst hopen te verhelpen. Wij denken aan een (klub)lokaal met een 'permanentie' (wat een woordje...) tijdens de week-ends. Dit natuurlijk indien er genoeg interesse onder de leden bestaat. Echt een punt dat u op onze eerste ledenvergadering met ons zou kunnen bespreken. Een lijst van de beschikbare werken zal in elk geval ter inzage liggen op deze belangrijke ledenvergadering, waarover u spoedig zult geïnformeerd worden. In afwachting van de definitieve SF-BIB-start, ons ekskuus en sfangroeten.

16

17 6 EUROCON 2 BRUSSEL SF'74 BRUSSEL EUROCON 2 SF'74 BRUSSEL Simon JOUKES Het eerste Europese Congres voor Science Fiction & fantasy wordt zoals u weet te Triëst georganiseerd, in l972; hiertoe werd besloten op het Heidelberger Congres. De schaarse landgenoten te Heidelberg, beneveld door ontzettende hoeveelheden 'vurguss' (vraag maar aan de overlevenden wat dit eigenlijk is) staken de beroesde breinen bij elkaar en besloten in hun euvele overmoed dat de Belgen nog steeds dapperder zijn dan spaghetti-vreters en dat zij derhalve óók een dergelijk congres konden inrichten, weshalve zij onmiddellijk de kandidatuur van Brussel stelden voor het 2de Europees congres in l974. Het minste wat wij van die paar mensen (van wie één SFAN-lid, namelijk Michel Feron de Glorieuze, één 'ontslaggenomenhebbendlid', namelijk Danny De Laet, en verder Michel Liésnard, het gezin Van Den Berghe) kunnen zeggen is wel dat zij bewust alle Nul-A gefilosofeer overboord hebben gesmeten en zich 'High Crusaders' hebben getoond! Heelhuids (maar nog niet nuchter) in België teruggekeerd werd contact opgenomen met SFAN om het 'bestuur' van het feit in kennis te stellen en om de medewerking van onze vereniging te verkrijgen. Toen kwam de kink in de kabel. De keuze van Brussel werd aangevochten met het argument dat SFAN niet van te voren geraadpleegd was geweest (onze tegenvraag : hoe zou dat gekund hebben, aangezien SFAN niet in Heidelberg was) en er werd zelfs een verkeerd opgestelde vraag aan de leden voorgelegd, namelijk, te kiezen tussen Brussel of Antwerpen, terwijl we alle redenen hadden blij te zijn dat er binnen zeer korte tijd een Europees SF-congres in ons land zou worden ingericht. Hoe dan ook, slechts enkele leden begrepen niet dat hier eigenlijk sprake was van een persoonlijke vete tussen Danny De Laet en Julien Raasveld en stuurden hun antwoord in. De zaak liep als een sisser af en ondertussen werd er door een klein groepje te Brussel al flink gewerkt. Uitgaande van het verkeerde (en sindsdien, op l3 november rechtgezette) feit dat SFAN zijn medewerking zou weigeren, werd een v.z.w. "SF'74" opgericht waarvan de statuten in januari l97l zullen worden gepubliceerd, met als hoofddoel 'alle handelingen te verrichten welke de organisatie van een Europees SF-Congres in Brussel mogelijk zullen maken'. Aangezien niet alleen Brussel, maar ook andere steden, o.m. Boekarest, zich kandidaat hadden gesteld te Heidelberg, werd contact gezocht met vooraanstaande SF-persoonlijkheden in Frankrijk, Duitsland, Groot- Brittannië en Italië, om onze hoofdstad er door te krijgen. Deze pogingen schijnen met succes te zijn bekroond : het staat nu praktisch vast, mede door de aktieve steun wan Gian Paolo Cossato, vice-voorzitter van het inrichtend comité voor Triëst, Cronimus (Frankrijk), J. Osterrath (Duitsland) en anderen, dat Brussel zal worden aangeduid tijdens Eurocon l te Triëst. Tijdens bestuursvergaderingen van SF'74 te Brussel werd ondertussen reeds het volgende besloten : l) Het tweede Europees Congres voor Science-Fiction & Fantasy zal EUROCON 2 heten, om in de stijl te blijven van Triëst l972 dat EUROCON l werd genoemcl. 2) Bedoeld congres vindt plaats op augustus l974 in het Congrespaleis van Brussel, waar de grote vergaderzaal wordt afgehuurd (+ commissiezaal, projectiekamer, tentoonstellingsruimte, eventueel uitstalkasten) tegen de prijs van ll0.000,-f; er is plaats voor 500 personen. 3) De officiële congrestalen zijn : het Nederlands, het Frans en het Engels; voor simultaanvertaling van de sprekers wordt gezorgd. 4) Tijdens het congres wordt in het Filmmuseum een retrospectieve van de SF- on Horrorfilm op touw gezet. 5) Speciaal briefpapier en een embleem worden ontworpen. 6) SF'74 geeft een fanzine uit in het Nederlands en in het Frans (twee afzonderlijke uitgaven maar met identieke inhoud) waarvan de

18

19 7 redaktie wordt waargenomen door Danny De Laet en dat de poëtische titel "Mira Ceti" meekreeg. 7) Aangezien er enorm veel geld nodig is voor het organiseren van het congres wordt met aandrang gevraagd dat alle SF-fans in België "presupporting members" zouden worden. Dit membership kost 250,-F per jaar en geeft uiteraard recht op het gratis verkrijgen van fanzine "Mira Ceti". Het zou natuurlijk bijzonder teleurstellend zijn dat het Congres toch niet zou kunnen plaatsvinden wegens gebrek aan geldmiddelen. Een van de positieve mogelijkheden waardoor SFAN aktief met SF'74 kan samenwerken is juist het premembership van de leden van SFAN Als er voldoende SFAN-leden bereid worden gevonden om zulks te doen bestaat er zelfs een reeële mogelijkheid dat beide groeperingen een volledige fusie aangaan en dat dus SFAN, eventueel onder een nieuwe naam, de enige inrichter wordt van het Congres. Uiteraard is het voorbarig om nu al een besluit in die zin aan te nemen. Het probleem wordt op de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari l97l geplaatst en zal dan gezamenlijk worden besproken. Uw suggesties en opmerkingen zijn in ieder geval nu reeds welkom. Wat zal er nu gebeuren tijdens dit congres te Brussel? Op de eerste plaats is een dergelijke "Convention" een plaats waar van alles en niets gebeurt : d.w.z. dat er natuurlijk interessante gastsprekers op zullen worden uitgenodigd en dat er belangwekkende SFthema's zullen worden behandeld, maar dat het interessante er vooral in ligt dat men er de bekende 'SF-auteurs op ontmoet, en contacten kan leggen met buitenlandse SF-verenigingen en hun leden. Het doldrieste avontuur van Danny De Laet met de rondborstige dochter van Poul Anderson is een voorbeeld van de prettige dingen die u op zo'n congres te wachten kunen staan! Bovendien worden tijdens het congres de Europese Hugo's uitgereikt. Hieronder volgen de eerste détails die nog geratificeerd moeten worden: naam ~ EUROPA AWARDS. Categorieën : l) ROMANS : SF & Fantasy, gepubliceerd tussen l969-l973. Meer dan woorden. De verschijningsdatum (voor de tijdschriften) en het verschijningsjaar (voor de boeken) worden in aanmerking genomen. De 'serials' dienen volledig tijdens bedoelde periode te zijn verschenen. 2) NOVELLE : SF & F, minder dan woorden, verschenen in l972 of l973, in tijdschrift of in bundel. 3) VOORSTELLING : film, TV-spel, luisterspel of toneelstuk voor de - eerste keer voorgesteld in l972 of l973 (wat de TVserials betreft, weet men niet of de volledige reeks, dan wel een enkele episode, kan mededingen). 4) KUNSTENAARS : (beroeps- of amateurartiest) met SF & F-werk in l972 - en l973 (bijvoorbeeld een schilder). 5) FANZINE : minstens 4 maal verschenen, waarvan drie nummers tijdens de periode l972-l973. 6) TIJDSCHRIFT : vaktijdschrift, bijvoorbeeld "Fiction", minstens 4 maal verschenen waarvan 3 nummers tijdens de periode l972-l973. 7) STRIPVERHAAL : SF & F, voor de eerste maal gepubliceerd in l972 of - l973. Hoe wordt gekozen? Elk lid van het Interimcomité dat te Heidelberg werd ingesteld, voor ons land is dit Michel Feron, dient de nationale kandidaten in voor alle categorieën. Alle kandidaten worden op een stembiljet opgenomen dat aan elk lid van EUROCON 2 zal worden uitgereikt. Waarschijnlijk zal er een uitzondering worden gemaakt voor de romans, wegens taalmoeilijkheden; er zal hiervoor waarschijnlijk een veeltalige Europese jury worden samengesteld. Wat de korte verhalen betreft, hoopt het Comité op tijd bloemlezingen van het werk der kandidaten in de belangrijke talen te kunnen publiceren, zodat de aanwezige leden hun stem zullen kunnen uitbrengen.

20

21 Michel Feron heeft bijgevolg het volste recht om zelf onze Belgische kandidaten aan te duiden, maar hij geeft toe dat het dan moeilijk is om objectief te zijn. Hij heeft dan ook besloten om de organisatie van deze wedstrij d aan SFAN toe te vertrouwen. Op de algemene ledenvergadering zullen wij hierover spreken en zien of het ons in de praktijk mogelijk is om dit te doen. Nogmaals : gaarne uw suggesties en ideeën hierover aan schrijver dezes, Interimcontactman tussen SFAN en SF'74 : S. JOUKES, Haantjeslei l4, B-2000 Antwerpen. Ook mensen die lid willen worden van SF'74 : gaarne uw naam opgeven. 8 KRAS STAALTJE VAN UITGEVERSPOLITIEK Simon JOUKES Bij de Franse pocketreeks 'J'ai Lu', verscheen zopas een wederuitgave van het in de Franse taal bijzonder moeilijk te vinden meesterwerk van A. Van Vogt, "Le Monde des Non-A". Dit werk werd voor het eerst uitgegeven in l954 door Hachette in de sindsdien beroemde reeks "Le Rayon Fantastique"; dit pocketboek kost thans bij het antiquariaat 250,- à 300,-F! Later werd dit werk opnieuw uitgegeven (in l966 als ik mij niet vergis) door Club du Livre d'anticipation, thans uitgever van o.m. de maandbladen "Fiction" en "Galaxie". Ook deze bibliofiele uitgave is thans praktisch onvindbaar en er wordt soms meer dan 500,-F voor geboden. Je zou dus kunnen zeggen dat het prachtig is dat dit boek thans opnieuw verkrijgbaar is en dan nog wel in een goedkope editie (43,-F). Welnu, hoewel de uitgever beweert dat het hier gaat om een (wij citeren) "verbeterde, aangepaste en gecorrigeerde druk" ontbreken toch de 'Nul-A axioma's' waarmee elk hoofdstuk van de oorspronkelijke uitgave begint. Het weglaten van deze onontbeerlijke sluitstukken is niet alleen een grove belediging aan het adres van Van Vogt zelf, die goed wist waarom hij deze axioma's heeft geschreven, beïnvloed als hij was door Korzybski, maar verhindert de lezer zich een juist beeld te vormen van het nexialisme dat de basis vormt van de exploten van Gilbert Gosseyn. Er past hier slechts één woord voor deze geldwolfuitgever : BAH!!! Moet ik nog zeggen dat u dit boek absoluut niet mag kopen? PEPPERLAND Simon JOUKES Dit is het uithangbord van een jonge boekhandel (nog geen jaar oud) in het centrum van Brussel (Naamse straat) die zich specialiseert in Science Fiction en Fantasy-werken. Naast nieuwe uitgaven vindt men er ook een belangrijke afdeling tweedehandsboeken, die soms helemaal niet prijzig zijn (bijvoorbeeld l0,-f voor een tweedehands nummer van "Fiction" boven nummer l00). Uiteraard is het SF-fonds er meer speciaal op het franstalige publiek afgestemd, maar als onze Vlaamse leden er een aanwezigheidspolitiek komen voeren zal daar natuurlijk snel verandering in komen (wat mij persoonlijk door de eigenaar werd verzekerd). Wat de keuze van de aangeboden werken betreft, deze hoeft volgens mij niet onder te doen voor wat men bij de boekhandel PELLUCIDAR in Parijs kan aantreffen.

22

23 9 KATAN-KA Wilfried HENDRICKX "We hadden nooit mogen meedoen" zei de Venusiaan met de langste voelsprieten. Ondertussen klauwde hij naar het blikje notenmelk dat ik uit cosmopolitische solidariteit had opengemaakt. "Geen slecht spul" zei de tweede nadat hij ook had geproefd. Ik glimlachte. Het deed mij deugd dat zij er van genoten. "Er ging anders iets van hem uit" zei de eerste weer, terwijl hij nadenkend zijn slurf oprolde. "Met hoeveel waren jullie?" 'vroeg ik. "Een tiental. De 'echten' bedoel ik. De anderen waren meelopers. Nieuwsgierigen. Toen het er op aankwam lieten ze hem in de steek". "En jullie zijn tot de laatste man bij hem gebleven?" Ik stelde de vraag alleen uit beleefdheid. Om mijn belangstelling te laten blijken. Ik had ze ontmoet bij het grondstation Khos. Ze gingen allebei naar E-Maijoes. Dat was ook mijn bestemming. We hadden kennis gemaakt en nu zaten we samen in de restauratiewagen van de ondergrondse die tegen kilometer per uur door de gelatineuse Venusische bodem ploegde. Gedurende al die tijd hadden ze niet opgehouden te praten over hun 'Katan-Ka' wat zoveel betekent als "Dezewiens-Naam-Niet-Genoemd-Mag-Worden'. "We hebben gedaan wat mogelijk was" zei diegene die zich als Zibas had voorgesteld. Ik zag hoe zijn voelsprieten lichtjes sidderden, een onmiskenbaar teken van schuldgevoelen., De andere, hij heette Cheron, boog het hoofd en zweeg. "Ze vertellen dat hij Telepatisch-Begaafd was" probeerde ik het gesprek weer op gang te brengen. "Ze vertellen zoveel. Allemaal praatjes. Hij was een goed mens, zo is het". Zibas schudde spijtig zijn hoofd : "Hij was geen mens. Dat heeft hij toch zelf gezegd. En heeft hij het niet bewezen? Ik was er bij toen hij een piloot die aan versnellingsziekte was gestorven, terug uit de dood heeft gehaald". "Dat bewijst niets" zei Cheron. "De wetenschap kan zoiets later misschien verklaren. Volgens het Antimaterie-Veldpostulaat is de dood theoretisch onmogelijk. Nog onlangs heb ik gehoord van een ter dood veroordeelde die het protonenschot heeft overleefd. De normen van de klinische dood worden telkens weer opgeschoven". "Als ik mij niet vergis experimenteerde hij met snelheden hoger dan het licht?" vroeg ik voorzichtig. Ik wist immers dat alleen reeds het uitspreken van deze woorden gelijk stond met Godslastering. Zibas' tentakels kronkelden nerveus door mekaar : "Dat zijn geruchten die het Opperbevel heeft verspreid om zijn executie te verrechtvaardigen. Ook dat hij door de muren heen liep". "Wat mij altijd opviel is de merkwaardige overeenkomst van zijn levensloop met die van de Hervormer, zoals in het Boek geschreven staat" zei Cheron. "Je bedoelt dat hij zélf de Hervormer zou zijn?" zei ik verbouwereerd. "Hij heeft natuurlijk óók het Boek gelezen" ging Charon verder. "Dat is juist onze grote moeilijkheid" fluisterde Zibas. "Hij heeft enkele keren onomwonden beweerd dat hij de Hervormer was. Ik heb hem toen geloofd, zoals alle anderen. Jij toch ook, Cheron?" "Ik kan me niet van het idee losrukken dat hij misschien cortex-gestoord was. Een geniale waanzinnige. Maar wat hij ons leerde was diep doordacht en verheven. Ik ben er van overtuigd dat hij méénde wat hij vertelde. Zo lang hij er was ging alles goed. Maar nu hij weg is. We kunnen alleen nog hopen dat hij uit de doden opstaat zoals hij beloofd heeft".

24

25 10 "En mijn carrière die ik zó maar vergooid heb om hem te volgen" zuchtte Zihas", "Als ik er aan denk hoe hij die pijn heeft kunnen doorstaan" zei Cheron zachtjes tot zichzelf. "Hoe is alles dan verlopen?" vroeg ik. "Ze hebben hem eerst geslagen natuurlijk. Toen ze hem de leugenmachine aanbonden bleef hij steeds maar beweren dat hij de 'enige ware Heerser' was. De rechtszetting was publiek. Hij had nogal wat succes in de zaal. Vooral van de tweeslachtigen. Dat heeft zijn reputatie natuurlijk geen goed gedaan. Het zijn vooral de experimenten met snelheden hoger dan het licht, die hem de das hebben omgedaan. Iets anders konden ze hem niet aanwrijven. De rechter twijfelde. Maar hij heeft hem ten slotte toch veroordeeld uit vrees voor een politiek schandaal. Toen hebben ze hem drie uur lang, ten aanschouwe van iedereen, met protonen beschoten. Het heeft lang geduurd vóór hij dood ging. Wij stonden er zelf bij". Zibas zweeg. Ik zag hoe ontroerd hij was en stelde geen verdere vragen. De bodemschakeringen schoten voorbij onze panoramische ruiten in kleurige volgorde. De reis zou nog enkele tijd duren. Ik wilde hen troosten en haalde mijn injectiespuit en de Zoz-koker boven. Ze namen elk een stevige dosis en lieten zich onmiddellijk wegglijden in geparfumeerde berusting. Ik dacht na over het verhaal dat ze mij hadden verteld. Toen viel ook ik in een bodemloze slaap. Ik sliep nog toen we in E-Maijoes aankwamen. Zibas wekte mij en samen verlieten wij de ondergrondse. De Zoz had ons dermate verenigd dat ik graag hun voorstel aanvaardde om hij hen te overnachten. Cheron haalde een koepel uit zijn reistas. De koepel ontplooide zich onder de atmosferische druk en binnen de minuut stond hij bol. We vleiden ons neer en Cheron legde geroosterde Krip-dieren in het midden. Zibas diepte een blik Tinka-wijn op uit zijn tas. "We hebben spijtig genoeg geen tabletten" zei hij verontschuldigend. Ik had echter een tube in mijn gordel. Ik nam de tabletten, brak ze en maakte het Teken. Toen deelde ik ze aan hen uit. "Heer, Katan-Ka" fluisterde Zibas. Ik stond op en liep de Venusische nacht in. Leuven, 24 mei l970. NOG NIEUWS OVER DE LEDENVERGADERING Simon JOUKES Zoals u weet voorziet de dagorde van onze algemene ledenvergadering van 23 januari l97l de verkiezing van een nieuw bestuur voor de periode van twee jaar. Ongetwijfeld zijn er leden die gaarne in het bestuur zouden willen fungeren om daadwerkelijk iets voor de vereniging te kunnen doen. Ten behoeve van hen die kandidaat zouden zijn voor de een of andere functie in het bestuur, kunnen wij nu reeds mededelen dat elke kandidaat op de ledenvergadering l à 2 minuten spreektijd krijgt om zich aan de leden voor te stellen en zijn kandidatuur te motiveren. Dit om te vermijden dat er voor wildvreemde mensen moet worden gestemd. Bovendien, en in afwachting van de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de v.z.w. SFAN, zal de verkiezing ten uitzonderlijke titel bij 'handopsteken' geschieden. Uiteraard zal er later, als de structuur van onze vereniging stevig op poten staat, met geheime stembriefjes gewerkt worden.

26

27 11 34th WORLD SF CONVENTION l976 TE STOCKHOLM Simon JOUKES Het succes van HEICON '70 te Heidelberg, heeft bepaalde mensen tot handelen gebracht. Jan-Hendrik Holmberg, Per Insulander en Ulf Westblom waren er als de kippen bij om door middel van hun fanzine met de heerlijke titel 'Asgard', Stockholm voor te stellen voor het 34ste Wereldcongres voor SF in l976. Ook zij weten dat men er vroeg mee moet beginnen, wil men succes boeken. Daarom hebben zij nu al een Bidding Committee op het volgende adres : Postbox 3273, S-l03 65 Stockholm 3, Zweden. Het presupporting membership (jaja, u had het al geraden) kost l dollar voor 5 nummers wan 'Asgard' of 2 dollar voor l2 nummers ervan. Internationale postmandaten kunnen gestuurd worden naar Lars-Olof Strandberg, rekeningnr Wel, persoonlijk vinden wij het lang niet gek dat er zo snel na Heidelberg alweer een Europese stad in aanmerking zou kunnen komen voor een SF-world Convention. Het lijkt mij derhalve dat SFAN de kandidatuur wan Stockholm best zou kunnen steunen. Niet alleen is Stockholm beslist een gezellige stad (we willen het hier niet hebben over Sex-shops, blonde Zweedse attracties en dergelijke meer), maar die jongens ginds hebben ook al een interessant programma in elkaar getimmerd : speciale werkgroepen gericht op de volgende auteurs : Burroughs, Cabell, Captain Future en de nooit genoeg geprezen trilogie van Tolkien, 24 uur per dag voorstellingen van SF-films, en in ieder geval een congres gericht op de moderne SF. De congrestaal zou Engels zijn, maar eventueel kunnen vertalingen worden georganiseerd. Wat de Zweedse SF betreft, die schijnt zo langzamerhand ook wakker te worden uit haar polaire winterslaap. Zo is de wereldberoemde uitgever Bonnier begonnen met een reeks SF-werken van Olaf Stapledon ("Last and First Men"), Philip K. Dick, R.A. Lafferty en Samuel Delany. Norstedt publiceerde "Slaughterhouse-Five" van Kurt Vonnegut in september jl. en zou op de ingeslagen weg doorgaan als er vraag is. Lindquist begon met "Daymares", een bundel short stories van Fredric Brown en 'Dragon Rider' van Anne McCaffrey. Op het programma van deze uitgeverij die ook al de verfoeilijke gewoonte heeft aangenomen de boeken in te korten tot woorden maximum, d.w.z. l60 pagina's (it's a shame!) staan verder nog 'A Plague of Demons' van Keith Laumer en 'Earthblood' van Rosel George Brown en Keith Laumer. Tenslotte publiceert Askild & Tjärnekull eindelijk de 'Foundation'-trilogie van Asimov, 'Stand on Zanzibar' van John Brunner, 'Barefoot in the Head' van W. Aldiss en 'Behold the Man' van Michael Moorcock. Kortom, er roert entwat in Zweden. Ten behoeve van de SFAN-leden die hun steentje zouden bijdragen voor Stockholm '76 kunnen wij nog zeggen dat mocht die stad niet worden aangeduid, de inrichters alsnog hun kandidatuur stellen voor EUROCON 3. Mocht ook dat mislukken (en dat zou toch te erg zijn!) dan wordt het een gezellige NORTHCON. Voor ons niet gelaten, hoewel wij eraan twijfelen of er dan veel gegadigden uit ons land zouden komen opdagen. Wat er ook van zij ('t is misschien nuttig om het nu al te weten!) de eerste presupporting members van Stockholm World Convention '76 zijn niemand minder dan Forest Ackerman en Poul Anderson. Wij troffen ook de naam Leo P. Kindt aan, voorzitter van NCSF Nederland die enkele weken geleden in het huwelijksbootje is gestapt. Hem weze alsnog succes toegewenst!

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Spotlight: Joris van Leeuwen

Spotlight: Joris van Leeuwen Om bekende en onbekende schrijvers van Nederlandse bodem die in de genre spanning / fantasy druk bezig zijn en een aantal boeken hebben gepubliceerd, toch wat meer bekendheid te geven, heb ik besloten

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

KOnInGIn Elsa En PRInsEs anna. iii5

KOnInGIn Elsa En PRInsEs anna. iii5 1 KOnInGIn Elsa En PRInsEs anna renden opgewonden rond in hun slaapkamer terwijl ze zich klaarmaakten om te vertrekken en ze deden hun best om niet steeds te kijken hoe laat het was. Hun goede vriend Kristoff

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL

Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL Liturgie zondagmorgen 16 oktober - Jeugddienst DROOM, DURF, DOE, DEEL Refrein komt op meerdere momenten van de dienst terug. Vier het leven om je heen Hang de slingers op en dans met iedereen Het leven

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart Les 4A Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Net even iets anders Betrouwbaarheid: geloofwaardigheid Computer, printer, DVD fragment 2 en 3, werkblad 4A.1 en informatieblad 4A.1, achtergrondinformatie

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Heeft u m al gezien? Misschien al een stukje in gelezen? Dit jaar is er een bijzonder boek uitgekomen, en het haalde gelijk grote verkoopcijfers. Ik

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

David Grossman Uit de tijd vallen

David Grossman Uit de tijd vallen David Grossman Uit de tijd vallen Een verhaal in stemmen Vertaling Ruben Verhasselt Cossee Amsterdam stadschroniqueur: Als ze s avonds aan tafel zitten te eten, verandert plots het gezicht van de man.

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in.

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in. Oosterkerk, Zondag 27 januari 2013, Kinderdienst Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) door de ogen van het varken Meditatie in woord en beeld ds.wim Hortensius Roodborstje tikt tegen 't raam,

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt Elvis Perkins wanneer zijn In Dearland uitkwam, haatte ik hem voor het maken van zo n geweldige plaat. Binnenkort komt zijn Doomsday EP uit en die belooft wederom veel goeds. Ook live stelde hij niet teleur:

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Gal.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Gal. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Gal. 5:1) Korte samenvatting We zijn bevrijd om in vrijheid te leven Laat je

Nadere informatie

ONTMOETEN KENNY KOKEN

ONTMOETEN KENNY KOKEN Gratis Excemplaar ONTMOETEN KENNY KOKEN WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Ontmoeten Kenny Koken thuis gestuurd als je een mailtje stuurt naar timo-co@coderups.nl met je naam, adres

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een 2 Juf Kol Tijdens de pauze kwamen we samen in de fietsenstalling. Meester Rob naar z n opoe? Helemaal naar de andere kant van de wereld? Op z n oude fiets? Zonder muts! Alsof we hem zouden vergeten! Onzin!

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

LEZEN FICTIE BK 1 LEKKER LEZEN PERRON 1

LEZEN FICTIE BK 1 LEKKER LEZEN PERRON 1 LEZEN FICTIE BK LEKKER LEZEN PERRON Lekker lezen Daar lag de molen. Donker en dreigend lag hij daar in de sneeuw, als een sterk, gevaarlijk dier dat loert op zijn prooi. Ik hoef er helemaal niet heen,

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Preek Job 18 juni 2017

Preek Job 18 juni 2017 Lieve Gemeente, Waarschijnlijk is Job één van de figuren in de Bijbel waarmee we ons het beste kunnen identificeren. Allemaal kennen we Job en allemaal kunnen we ons af en toe als Job voelen. Want het

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Schrijftips op maat voor [naam]

Schrijftips op maat voor [naam] Schrijftips op maat voor [naam] Met plezier heb ik je manuscript gelezen. De gebeurtenissen volgen elkaar in een goed tempo op en daardoor blijft het verhaal spannend. Om je verhaal nog beter te maken,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie