Financiële project control voor het MKB. Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële project control voor het MKB. Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie"

Transcriptie

1 Financiële project control voor het MKB Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie

2 Inhoud Financiële project control voor het MKB 1 Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie 1 Inhoud 2 1. Inleiding Wat is project control? Verschil tussen project control en projectmanagement Waar wordt project control al langer toegepast? Project control toepasbaar voor het MKB 3 2. Financiële project control Inleiding Tijd Geld Kwaliteit Informatie Organisatie Risico s Tips per branche Ingenieurs en architecten Reclame-, marktonderzoek- en communicatieadviesbureaus Not-for-profitinstellingen Consultancy- en adviesorganisaties

3 1. Inleiding 1.1 Wat is project control? Project control is een andere term voor projectbeheersing. Beheersaspecten zijn tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en eventueel risicobeheersing. De dienstverlening (advies en ondersteuning) van de projectcontroller heeft betrekking op het inrichten, het bewaken en het verbeteren van de projectbeheersing ten aanzien van geld en tijd (o.a. planning en verantwoording, risico's, budgettering, rapportages, interne controle). De projectcontroller is het financieel geweten van de projectorganisatie. Hij ziet er op toe dat wat er binnen de projecten gebeurt in overeenstemming is met de inhoudelijke en financiële doelen van het project. 1.2 Verschil tussen project control en projectmanagement Projectbeheer kan grofweg in drie functies worden opgedeeld: Ontwerpleider Projectmanager Projectcontroller De ontwerpleider is verantwoordelijk voor het ontwerp van het project. Bij een architectenbureau is dit bijvoorbeeld de verantwoordelijke architect en bij een reclamebureau de art director. De functies projectmanager en projectcontroller zijn op het eerste gezicht wat minder goed te onderscheiden. Project control is dus het beheersen van projecten. Projectmanagement is het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen. Het verschil tussen beide begrippen is dat projectmanagement zich vooral richt op het in de greep houden van de processen. Dit heeft te maken met leiderschap. Het begrip project control heeft te maken met al eerder genoemde beheersaspecten als risico, tijd, geld en kwaliteit. Hierbij gaat het vooral om de financiële kant van het project in de breedste zin van het woord. 1.3 Waar wordt project control al langer toegepast? Project control wordt al geruime tijd toegepast bij woningcorporaties, grote bouwprojecten en publieke projecten. Binnen grote projecten zijn dan ook aparte functies voor de verschillende rollen. We zien daar per project een aparte projectmanager, projectcontroller en een ontwerpleider. De functie van projectcontroller wordt vaak uitgevoerd door mensen met een financiële achtergrond zoals controllers managers administrateurs hoofden administratie en accountants Voorbeelden van grote en bekende projecten in Nederland waar ook projectcontrollers bij betrokken zijn zijn Maasvlakte in Rotterdam en de HSL 1.4 Project control toepasbaar voor het MKB U vraagt zich wellicht af in hoeverre project control past bij MKB-organisaties. Uit recent onderzoek van AccountView onder zakelijke dienstverleners, ingenieurs- en architectenbureaus, consultants en stichtingen blijkt dat het MKB daar steeds meer mee bezig is, iedere branche op zijn eigen manier. Financieel grip houden op projecten: dat staat momenteel in iedere project- en urenorganisatie voorop. De zwaartepunten bij projectregistratie, projectbewaking, urenverantwoording en facturering liggen echter per branche duidelijk anders. 3 3

4 Sturen op kostenbegroting of budgetoverschrijding? Bijna 80% van de ingenieurs en architecten geeft aan dat het belangrijk is om vooraf de juiste kosten te kunnen schatten voor een project, terwijl stichtingen meer op budgetoverschrijding sturen. De maandelijkse bepaling van het onderhanden werk speelt een grote rol voor zakelijke dienstverleners en bij ingenieurs en architecten. Op maat factureren wordt belangrijk gevonden door een ruime meerderheid van de zakelijke dienstverleners, ingenieurs en architecten en consultants, net als het maken van vaste tariefafspraken. Het speerpunt bij de bewaking van projecten verschilt per branche Uiteenlopende accenten Per branche bekeken, springt ook een aantal onderzoeksresultaten in het oog. Bij ingenieurs en architecten blijkt dat zowel de controller als de projectleiders sturing geven aan projecten. Zakelijke dienstverleners kijken weer op verschillende manieren tegen het onderhanden werk aan. Bij stichtingen blijkt 80% vooral te sturen op de beschikbare budgetruimte. Ten slotte ziet 52% van de consultancyorganisaties een verschuiving van uur/factuur naar productgericht factureren. Wilt u het volledige onderzoek lezen vraag dit dan aan via Geavanceerde software maakt het mogelijk Nu de standaardsoftware steeds geavanceerder wordt, is het ook voor MKB-bedrijven mogelijk om te sturen op de elementen tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico. De meest basale vorm is het bewaken van uw projectbudget ten opzichte van de werkelijkheid, maar u kunt ook denken aan het risico op uw te factureren -positie of de trends die u bij de verschillende soorten projecten waarneemt. In deze whitepaper laten wij u graag de mogelijkheden van het invoeren van project control voor uw MKB-organisatie zien zodat u nog betere financiële grip krijgt op uw projecten en een voorsprong behaalt op uw concurrenten. 3 4

5 2. Financiële project control 2.1 Inleiding Om de projecten te kunnen beheersen kunnen meerdere middelen worden ingezet. Als we kijken naar de mogelijkheden van financiële project control, het beheersen van projecten vanuit de financiële administratie in combinatie met de projectadministratie, blijkt dat alle elementen van project control impliciet of expliciet kunnen worden afgedekt. In dit hoofdstuk lichten wij per element toe hoe financiële project control u kan ondersteunen bij het beheersen van uw projecten voor de verschillende elementen. 2.2 Tijd Wat verstaan we onder het element tijd? Het project is opgedeeld in fasen met daarbinnen hoofdactiviteiten. Voor iedere hoofdactiviteit kan een opdeling in activiteiten zinvol zijn, zodat gestuurd kan worden op relatief kleine tijdseenheden. Door de activiteiten af te ronden, wordt ook de bestede tijd zichtbaar en kunnen eenvoudig budget en realisatie worden vergeleken. Omdat gewerkt wordt met heldere tijdspannes zijn afwijkingen sneller zichtbaar en wordt het risico van grote verschillen beperkt. Tijd kan op twee manieren benaderd worden: doorlooptijd en bestede tijd. In het eerste geval wordt gestuurd op de periode waarbinnen een activiteit afgerond moet zijn in verband met mijlpalen, afhankelijkheden, resources en doeldata. Hierdoor wordt het kritische pad duidelijk en kan beoordeeld worden welke gevolgen een mogelijke afwijking heeft. In het tweede geval gaat het om de hoeveelheid beschikbare en gebudgetteerde tijd voor een activiteit in relatie tot de bestede tijd. Hierdoor wordt meer/minder werk zichtbaar, waardoor ook de eventuele financiële consequenties zichtbaar worden Hoe kan het element tijd met financiële project control worden ingevuld? Vastleggen van de geprognosticeerde tijd voor een project Een automatiseringssysteem kan u helpen om dit element eenvoudiger te bewaken. Met het systeem kunt u de vooraf te verwachten tijd bij een project vastleggen. U kunt dit op hoofdlijnen vastleggen voor een algemeen beeld en gedetailleerder (bijvoorbeeld per periode per medewerker) om ook capaciteitsinzicht te krijgen. Vastleggen van de werkelijke tijd voor een project Vervolgens legt u centraal de uren vast of laat u uw medewerkers zelf de gemaakte uren verantwoorden. Door dit in een geïntegreerd systeem vast te leggen, kunt u direct de werkelijk bestede tijd vergelijken met vooraf geprognosticeerde tijd. Vergelijk van werkelijkheid met budget Op basis van de geprognosticeerde en werkelijk bestede tijd in een geïntegreerd systeem kunt u direct de beschikbare ruimte bekijken. Dit is enerzijds de ruimte binnen de individuele projecten en anderzijds de beschikbare capaciteit van de medewerkers door de geprognosticeerde uren te vergelijken met de contracttijd van de medewerkers. Rapportages Belangrijke rapportages die u met een geautomatiseerd systeem tot uw beschikking heeft zijn bijvoorbeeld inzicht in productiviteit, declarabiliteit en urenoverzichten vanuit de projecten. 3 5

6 2.2.3 Praktijkvoorbeeld Hieronder een voorbeeld van hoe software het element tijd kan ondersteunen bij het beheren van de projecten voor Launch! "Met de online ureninvoertool kunnen de consultants altijd en overal hun uren invoeren. Ook op kantoor zijn de gegevens daardoor meteen up-to-date." De uitdaging Launch! is een onafhankelijk consultancybedrijf gespecialiseerd in Human Capital Management. Het is een jonge organisatie die in 2006 is opgericht en inmiddels bestaat uit zo n 45 medewerkers. Tot voor kort werd de financiële administratie gevoerd in een eenvoudige applicatie en werd de project- en urenadministratie inclusief facturering gevoerd in Word en Excel. Door de snelle groei van de organisatie ontstond er de noodzaak om dit proces te professionaliseren, om het proces van uur naar factuur gestroomlijnd te laten verlopen. De oplossing De consultants bij Launch! zijn voornamelijk bij de klant, maar de urenverantwoording is wel de basis voor het beheersen van de processen en het versturen van de factuur. Met de volledig geïntegreerde oplossing kunnen de consultants online hun uren verantwoorden. Het enige wat ze daarvoor nodig hebben, is toegang tot internet. Vervolgens heeft de projectmanager op ieder moment zicht op de uren die de medewerkers op de verschillende projecten hebben geschreven, waardoor hij snel kan bijsturen. De factuur naar de klant is slechts een gevolg van de ureninvoer die al door de medewerkers is gedaan. De factuur is ook direct financieel verwerkt, zodat niet alleen de projectadministratie, maar ook de financiële administratie op ieder moment up-to-date is. De meerwaarde De meerwaarde van de automatisering van de projectadministratie voor Launch! is: De urenregistratie is verbeterd, doordat de consultants van Launch! overal direct hun uren kunnen verantwoorden. Omdat het direct gedaan wordt, worden er geen uren vergeten en is de invoer accurater. Bovendien zijn de uren sneller beschikbaar waardoor eerder kan worden gefactureerd. De informatie over de projecten is op ieder moment up-to-date. Dit betekent dat de projectleiders veel sneller en preciezer kunnen sturen waardoor de winstgevendheid van de projecten toeneemt. Launch! kan sneller factureren, omdat de uren op ieder moment up-to-date zijn. Dit betekent ook dat Launch! de openstaande posten eerder betaald krijgt (klant weet direct waar de factuur betrekking op heeft, want de uren zijn kortgeleden gemaakt). Hierdoor verbetert de liquiditeitspositie. Lees de volledige case op: Website: 2.3 Geld Wat verstaan we onder het element geld? Op basis van de benodigde tijd is een deel van de projectfinanciën zichtbaar en kan het budget versus realisatie worden gevolgd. Hierin kan onderscheid gemaakt worden in zogenaamde "outof-pocket" kosten en interne kosten. De eerste post betreft de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van externe resources. De tweede post kan een intern tarief zijn voor eigen mensen, een inschatting van gederfde inkomsten of een combinatie. 3 6

7 2.3.2 Hoe kan het element geld met financiële project control worden ingevuld? Het element geld op een project kan vanuit verschillende invalshoeken worden verantwoord. Dit is afhankelijk van het soort organisatie. De financiële elementen die op een project kunnen voorkomen zijn uren, inkoopfacturen en goederen. Hieronder een korte toelichting op verschillende stromen: uren, externe kosten en intern verbruik van goederen op een project. Uren Het registreren van de uren is al bij de besteding van tijd aan de orde gekomen. Maar om de uren uit te drukken in geld, is nog een tarief nodig. Om de uren als kosten op een project in geld uit te drukken, kunnen ze worden verwerkt tegen een intern tarief of tegen een extern tarief. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Welk tarief u gebruikt, is afhankelijk van waar u als organisatie op wilt sturen. Wanneer u intern tarief of extern tarief moet gebruiken, kunnen wij u het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Als voorbeeld nemen we een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Hij heeft op grond van zijn ervaring berekend dat hij uit een jaaromzet van voldoende inkomsten krijgt. Zijn externe tarief is 75 en zijn interne tarief (kostprijstarief) is 60. De genoemde omzet wordt behaald bij verkochte uren per jaar. De totale bedrijfskosten die moeten worden gedekt door de omzet komen daarmee op (1.600 x 60). De theoretische winst van deze onderneming voor een boekjaar zou dan zijn ( ). Hij heeft dus een winstopslag van 25%. Uren verwerken tegen intern tarief Journaliseren tegen intern tarief maakt het lezen van het bezettingsresultaat uit de administratie gemakkelijker dan het lezen van het efficiëntieresultaat. Onze ondernemer heeft een ideaal jaar en hij is erin geslaagd alle uren te verkopen tegen het volledige tarief. Kosten onderneming (debet) Doorbelasting aan projecten (credit) Omzet projecten (credit) Kostprijs projecten (debet) Het bezettingsresultaat is met deze rekeningtotalen vrij eenvoudig uit de administratie te lezen: Kosten onderneming - Doorbelasting aan projecten Het bezettingsresultaat is dus 0. Het efficiëntieresultaat kan niet zo eenvoudig uit de administratie worden gelezen. Het kan wel worden berekend. We nemen hiervoor aan dat in de winst geen prijsverschillen zitten verstopt. Alle uren zijn tegen 75 verkocht. De theoretische winstmarge is ( x 25%) De daadwerkelijk behaalde winst op projecten is Dus is het efficiëntieresultaat 0 Uren verwerken tegen extern tarief Journaliseren tegen extern tarief maakt juist het lezen van het efficiëntieresultaat uit de administratie heel gemakkelijk. Onze ondernemer beleeft geen ideaal jaar. Hij kan slechts uur verkopen. Dan zien de balansrekeningen er als volgt uit: Kosten onderneming (debet) Dekking doorbelaste uren aan projecten (credit) Omzet projecten (credit) Kostprijs projecten (debet) Door de andere inrichting van de administratie kan het efficiëntieresultaat heel gemakkelijk worden gelezen: Omzet projecten - Kostprijs projecten 3 7

8 Het efficiëntieresultaat is dus ( ). Toen tegen intern tarief werd gejournaliseerd moesten voor het berekenen n van het efficiëntieresultaat bepaalde aannames worden gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het prijsverschil. Vervolgens moest een berekening worden gemaakt. Omgekeerd is bij het journaliseren tegen extern tarief het bezettingsresultaat weer wat lastiger te bepalen. Het bezettingsresultaat is -/ Dit wordt als volgt berekend: = Maar in die zit een winstmarge opgesloten van (1500 x (75 60)) Het bezettingsresultaat is dus -/ ( ) Dit is een eenvoudig voorbeeld. In de praktijk kan de berekening van de theoretische winstmarge lastig zijn. Er werken dan bijvoorbeeld meerdere personen in het bedrijf, met verschillende functies en verschillende tarieven. Inkoopfacturen/externe rne kosten Bij externe kosten kunt u denken aan goederen, die speciaal voor een project zijn ingekocht, maar ook de inhuur van derden voor een bepaald specialisme of om de capaciteit voor het project toereikend te maken. Belangrijk voor de financiële grip op uw projecten (inzicht in het geld) is om voor uw organisatie te bepalen wanneer u de (nog te ontvangen) inkoopfacturen wilt registreren op uw project. Registreert u deze al op het moment dat u de verplichting aan gaat (bijvoorbeeld bij opdracht) of boekt u de inkoopfactuur op het moment van het ontvangen van de inkoopfactuur? Bij het vastleggen van de verplichting ziet u nog eerder de invloed op uw projectbudget en kunt u uw projecten dus nog scherper sturen. Intern verbruik materialen U kunt als organisatie ook nog te maken hebben met voorraadartikelen die u waar nodig op de verschillende projecten inzet. Financieel gezien zal de voorraad hierbij worden gemuteerd om ervoor te zorgen dat de kosten zichtbaar worden op het project. U boekt vaak de voorraad tegen de kostprijs als kosten op uw project Praktijkvoorbeelden Hieronder een voorbeeld van hoe software het element geld kan ondersteunen bij het beheersen van de projecten voor een organisatie als KNWU. "Tijdswinst is zeker een gevolg van het nieuwe systeem. Maar vooral beter financieel beheer van de projecten." De uitdaging KNWU initieert, organiseert en coördineert een vraaggericht sportaanbod voor alle leeftijden en niveaus, met de verenigingen en organisatoren als belangrijkste basis. Topsport port en wedstrijden staan voorop. De weg is de populairste discipline met grote wedstrijden zoals natuurlijk de Tour de France. Daarnaast zijn er in Nederlands jaarlijks zo n kleinere evenementen. De KNWU zorgt voor de officiële kanten zoals kalenderafstemming, een jury en een keuring van het parcours. De organisatie werkte met een verouderd financieel systeem en de projectadministratie werd in diverse subsystemen bijgehouden. Jaarlijks heeft KNWU meer dan 700 projecten waarbij het goed kunnen registeren eren van de financiële kant van de projecten essentieel is voor de interne organisatie en om financiers inzicht te geven.

9 De oplossing De oplossing vond KNWU in een volledig geïntegreerde financiële en projectadministratie waardoor de administratie beter kon worden gestroomlijnd. De integratie zorgt ervoor dat KNWU minder handelingen op minder plekken hoeft te verrichten. Dat scheelt veel tijd en kans op fouten. Daarnaast hebben ze daardoor direct up-to-date informatie. Ze kunnen de informatie optimaal benutten en omzetten naar managementinformatie, zowel intern als voor hun financiers. Met meer inzicht kunnen ze indien nodig snel bijsturen, houden ze meer financiële grip op de projecten en is de informatie transparant. De meerwaarde De meerwaarde van de automatisering van de projectadministratie voor KNWU is: De geïntegreerde oplossing biedt KNWU een gestroomlijnde administratie. De geïntegreerde oplossing zorgt ervoor dat KNWU minder handelingen op minder plekken hoeft uit te voeren. De applicatie zorgt dus direct voor dagelijkse tijdsbesparing in de organisatie. De oplossing biedt KNWU transparante informatie die direct up-to-date is. Hierdoor heeft KNWU meer financiële grip op haar projecten. Lees de volledige case op: Website: 2.4 Kwaliteit Wat verstaan we onder het element kwaliteit? Kwaliteit bewaken in een project is belangrijk, echter, kwaliteit is een subjectief begrip. In principe gaat het om het volgende: indien datgene wordt gedaan wat is afgesproken, kan gesproken worden van kwaliteit. Hierin is alleen geen echte meetbaarheid afgedekt. Kwaliteit zal beoordeeld moeten worden op basis van de gestelde doelen en de beoogde resultaten Hoe kan het element kwaliteit met financiële project control worden ingevuld? De financiële en projectadministratie bieden vele signaalfuncties over de kwaliteit van de projecten. Een eenvoudig voorbeeld is de openstaande posten. Als een openstaande post van uw klant met betrekking tot een project lang open staat, kan het zo zijn dat de klant niet tevreden is over het betreffende project. Een ander voorbeeld is de analyse van de geannuleerde uren en bedragen als u factureert op basis van nacalculatie. Als bij een bepaalde medewerker of bij een bepaalde projectleider uren moeten worden afgeboekt op een project, kan dit te maken hebben met de kwaliteit. Het geeft u een signaal om met de betreffende persoon in gesprek te gaan. Met de juiste software kunt u er zelfs voor zorgen dat deze signalen u automatisch bereiken. U stelt eenmalig in welke signalen u wanneer wilt ontvangen en de software doet de rest. Bij kwaliteit kan ook worden gedacht aan de kwaliteit van de beschikbare informatie in het systeem. In softwarepakketten kunnen veelal allerlei controles worden ingesteld, zodat fouten vooraf worden voorkomen. Zo krijgen medewerkers bijvoorbeeld bij de ureninvoer alleen de projecten en de werkzaamheden te zien waarop ze mogen schrijven. Dit verbetert zonder extra moeite de kwaliteit van de informatie. 3 9

10 2.4.3 Praktijkvoorbeeld Hieronder een voorbeeld van hoe software het element kwaliteit van project control kan ondersteunen voor Schuttelaar & Partners, een communicatieadviesbureau. Het is snel duidelijk of een project uit de begroting loopt. Is het budget heilig, dan kunnen we kijken of het mogelijk is om uren van het ene projectonderdeel naar het andere te verschuiven. Natuurlijk op voorwaarde dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De uitdaging Schuttelaar & Partners is een communicatiebureau gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Schuttelaar & Partners biedt strategisch advies en communicatieoplossingen op het terrein van voeding, gezondheid, technologie, landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumentengedrag. Het bedrijf groeide in vijftien jaar uit van eenmanszaak tot een organisatie met zeven partners en ruim tachtig medewerkers met vestigingen in Den Haag, Wageningen en Brussel. De groei van de organisatie maakte het noodzakelijk om structureel op projecten te sturen. Schuttelaar & Partners wilde een geïntegreerde oplossing, die de snelle groei van de organisatie en een serieuze aanpak van het budgetbeheer zou faciliteren. De oplossing Schuttelaar & partners vond haar oplossing in een compleet geïntegreerd systeem dat het proces van projectbudget tot uiteindelijke factuur en verzorging van de financiële administratie voor zijn rekening kon nemen. Alle informatie wordt nu slechts eenmalig ingevoerd en vaak ook nog direct gecontroleerd door de regels die in het systeem zijn vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de informatie enorm is verbeterd. De rapportages zijn hierdoor niet alleen geschikt voor intern gebruik, maar worden ook gebruikt richting klanten. Overheidsorganisaties vragen hierbij vaak ook nog goedkeuring van een accountant. Ook dit levert met de applicatie geen enkel probleem op. De meerwaarde De meerwaarde van de automatisering van de projectadministratie voor Schuttelaar & partners is: Verminderde kans op fouten door het vervallen van dubbele invoer en controle bij de invoer. Met één druk op de knop een factuur op maat voor de klant, dus een kwaliteit die de klant verwacht. Eenvoudig genereren van projectrapportages niet alleen voor intern gebruik, maar vooral ook voor klanten waarbij zelfs goedkeuring door de accountant kan worden gegeven. Lees het volledige verhaal op Website: 2.5 Informatie Wat verstaan we onder het element informatie? Zonder informatie is een project niet te besturen. Denk aan het communiceren van de plannen en de resultaten aan de gebruikers. Daarnaast moet worden gedacht aan de voortgangsrapporten, overlegmomenten, et cetera. In de verschillende groepen zal continu bepaald moeten worden welke informatie gecommuniceerd zou moeten worden en aan wie.

11 2.5.2 Hoe kan het element informatie met financiële project control worden ingevuld? Informatie is uiteraard de basis van een goed softwaresysteem. Gegevens moeten niet alleen maar in een systeem worden vastgelegd; het is vooral belangrijk om op basis van deze gegevens informatie uit het systeem te halen. Dit kan in rapportvorm, maar voor de dagelijkse beoordeling is een dashboard met informatie op het scherm vele malen eenvoudiger. Daarbij is het handig om op hoofdlijnen input te krijgen over de stand van zaken en door te zoomen naar detail indien dit wenselijk is. De informatie die een systeem kan genereren is gebaseerd op de individuele projecten met zijn totalen. Het kan ook veel informatie bieden door bepaalde selectiecriteria aan de informatie op te geven. Bijvoorbeeld alle projecten die deze maand worden afgerond of alle projecten met een negatieve budgetruimte. Door snel over deze informatie te beschikken kan ook nog scherper worden gestuurd. Informatie over individuele projecten is natuurlijk belangrijk voor de sturing hiervan, maar dwarsdoorsneden over verschillende projecten heen kan nog veel meer informatie bieden. Welke projectleider heeft meer sturing nodig? Is die grote klant uiteindelijk wel winstgevend met het totaal van alle projecten die de organisatie voor hem doet? Deze informatie biedt u niet alleen financiële grip op de projecten, maar ook financiële grip op de toekomst. Als we spreken over financiële informatie met betrekking tot projecten kan het begrip onderhanden werk uiteraard niet ontbreken. In 2007 is dit voor projectorganisaties nog belangrijker geworden in het kader van de wet Werken aan winst die stelt dat het projectresultaat moet worden genomen naar rato van de voortgang van het project. Voor veel organisaties betekent dit veel handmatig werk en pas inzicht in de werkelijke financiële stand van zaken ruim nadat de betreffende termijn is verstreken. Met automatisering kan hierop veel sterker worden gestuurd. Per project kan de wijze van onderhanden werk bepalen worden vastgelegd en vervolgens boekt het systeem volgens de vastgelegde regels het betreffende resultaat over. Uiteraard beschikt u dan direct over de juiste rapportages die het onderhanden werk onderbouwen. Meer informatie over onderhanden werk? Vraag de whitepaper onderhanden werk bepalen aan bij Praktijkvoorbeeld Hieronder een voorbeeld van hoe software voor de financiële grip het architectenbureau HVN kan helpen bij het element informatie van project control: Het onderhanden werk is netjes per project inzichtelijk. Zo weten we veel beter hoe we ervoor staan. De uitdaging HVN architecten ontwerpt plannen voor allerlei soorten bouwprojecten. Van stadsontwerp tot inrichting en van nieuwbouw tot restauratie met herbestemming. De projecten verschillen niet alleen sterk in aard en complexiteit, ook de doorlooptijd varieert van twee tot soms wel twintig jaar. Vaak zijn er vele miljoenen euro s mee gemoeid. Het aantal onderhanden projecten kan oplopen tot 150. HVN architecten wilden graag één systeem voor het begroten en volgen van projecten, liefst geïntegreerd met de financiële administratie. Ook wilden ze gemakkelijk per projectfase kunnen vaststellen wat een project ze had opgeleverd, los van de facturatie. Dit ook in het kader van de veranderde fiscale wetgeving, die stelt dat tegenover de kosten voor onderhanden werk in een bepaalde periode ook opbrengsten moeten staan. De oplossing moest betaalbaar zijn, gebruiksvriendelijk maar vooral ook de informatie helder presenteren. 3 11

12 De oplossing Door de volledige automatisering van de projectadministratie en de financiële administratie heeft HVN architecten nu een oplossing die het maken van rapportages minder bewerkelijk maakt. Dit levert al direct tijdswinst op, terwijl de kwaliteit van de informatie hoger is doordat gegevens niet langer van het ene systeem in het andere systeem worden overgenomen. Van strategisch belang is dat HVNA veel meer grip heeft op de cijfers, ze kunnen projecten op de voet volgen en beschikken over actuele stuurinformatie. Ze weten beter hoe ze er werkelijk voor staan en voldoen in een moeite aan de belastingwetgeving. De meerwaarde De meerwaarde van de automatisering van de projectadministratie voor HVN architecten is: HVN architecten kan scherper calculeren HVN architecten kan de marges beer bewaken HVN architecten kan projecten sneller bijsturen als een project uit de begroting loopt. Lees de volledige case op Website: 2.5 Organisatie Wat verstaan we onder het element organisatie? De projectorganisatie dient ervoor te zorgen dat het project wordt gerealiseerd. De projectorganisatie bestaat uit een kerngroep van mensen, die gepland en op ad hoc basis wordt aangevuld voor bepaalde activiteiten. Op basis van voortgangrapportages en overleg kan worden bewaakt of de projectorganisatie de juiste is Hoe kan het element met financiële project control en software worden ingevuld? Software kan uw organisatie ondersteunen om ervoor te zorgen dat de organisatie rondom de projecten soepel verloopt en iedereen de juiste taken voor het project uitvoert. Alleen al het automatiseren van de bedrijfsprocessen maakt dat processen binnen een organisatie duidelijker zijn ingeregeld. De automatisering biedt een handvat voor een efficiënt verloop van processen binnen de organisatie. Automatisering kan er ook voor zorgen dat u de verantwoordelijkheden kunt verlagen zonder de grip op de processen en de organisatie te verliezen. U kunt het systeem functiescheidingen laten afdwingen. Zo kunt u de projectleiders bijvoorbeeld de uren laten goedkeuren voordat ze daadwerkelijk worden doorverwerkt of de projectleiders zelf de conceptfacturen laten opstellen in het systeem. Een ander persoon geeft nog zijn uiteindelijke fiat, maar meer mensen binnen de organisatie voelen zich nu verantwoordelijk voor het project. Bij de projecten zijn natuurlijk niet alleen interne personen betrokken. Ook externe partijen kunnen een bijdrage leveren aan het project. Voor iedereen in de organisatie is het belangrijk om hier inzicht in te hebben. Ook dit kan in een softwarepakket vaak eenvoudig worden vastgelegd. Zo is alle informatie over de organisatie centraal beschikbaar en kan iedereen zich bezighouden met de juiste dingen Praktijkvoorbeeld Hieronder een voorbeeld van hoe software voor financiële grip RBOI, een groot ingenieursbureau, kan helpen bij het element organisatie van project control: 3 12

13 "Door de structuur van de software hebben we nu een middel om onze bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Dat is heel verhelderend." De uitdaging RBOI is een adviesbureau voor integrale ruimtelijke planning. Het bedrijf levert onderzoek, advies en ontwerp voor de fysieke leefomgeving aan overheidsinstanties en het bedrijfsleven. De belangrijkste werkvelden zijn: bestemmingsplannen en structuuradvies, ruimtelijk bestuursrecht, stedenbouw en ontwerp, verkeer en vervoer, landschap en ecologie, sociaal en economisch onderzoek, milieu en water. De organisatie heeft drie vestigingen, 185 medewerkers, ruim 500 opdrachtgevers en projecten per jaar met een looptijd variërend van vier maanden tot vier jaar. RBOI werkte met verschillende systemen waardoor veel tijd verloren ging aan dubbel invoeren en vanuit verschillende systemen informatie raadplegen. Ze waren op zoek naar een volledig geïntegreerd systeem met efficiencyverbetering als voornaamste doelstelling. De oplossing De geïntegreerde softwareoplossing kon dienen als leidraad voor het aanpassen van de bedrijfsprocessen. Hierdoor konden ze de projectadministratie vereenvoudigen en efficiënter te werken. Dat werkte zeer verhelderend. Gegevens werden in het verleden wel drie of vier keer ingevoerd op verschillende plaatsen. Nu worden alle gegevens op een plek ingevoerd en kunnen de projectleiders zelf de informatie opvragen. Door de integratie van systemen zijn er nu heel wat stappen tussenuit. Dit betekent een grote tijdsbesparing. Door de efficiencyverhoging kunnen medewerkers hun werkzaamheden naar een hoger plan tillen. De taken verschuiven van uitvoerend naar controlerend en vooral informerend. De meerwaarde De meerwaarde van de automatisering van de projectadministratie voor RBOI is: Bedrijfsprocessen stroomlijnen aan de hand van de automatisering Efficiency en tijdsbesparing door het terugdringen van het aantal keren invoeren van gegevens naar één. Meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers, de taken konden verschuiven van uitvoerend naar controlerend en informerend. 2.6 Risico s Wat verstaan we onder het element risico s? Risico s zijn eigenlijk overkoepelend voor de elementen tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Een risico is een gebeurtenis die kan optreden en waarvan de gevolgen negatief zijn voor een project. Risico wordt doorgaans als volgt gedefinieerd: risico = kans x gevolg. Dit geeft weer dat een risico groter is wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Het geeft ook weer dat een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans niet belangrijk is, evenals een grote kans met een minimaal gevolg. Risicomanagement bestaat uit het identificeren van risico's, het kwantificeren van kansen en gevolgen en het vaststellen van beheermaatregelen Hoe kan het element risico s met financiële project control worden ingevuld? Risico s inschatten op basis van financiële project control kan op basis van individuele projecten, maar ook over projecten heen. Bij individuele projecten vergelijkt u bijvoorbeeld het budget met de 3 13

14 werkelijkheid, maar om de risico s goed te kunnen bepalen kunt u beter kijken naar het relatieve budget. Als u bijvoorbeeld een budget heeft van en de werkelijke kosten zijn nu 750 dan lijkt het project goed te lopen. Is het project echter pas voor de helft gevorderd, dan staat het er opeens een stuk minder rooskleurig voor. Het gebruiken van een relatief budget kan u dus helpen om het risico op budgetoverschrijding eerder te signaleren en daarop in te springen door de rem op de uren te zetten of met de klant te overleggen voor een stuk meerwerk. Maar ook over projecten heen kunt u risico s signaleren. Als u bijvoorbeeld factureert op basis van nacalculatie zou u alle uren en kosten die zijn gemaakt ook daadwerkelijk willen factureren. U hebt uiteraard uw te factureren positie inzichtelijk, maar op welke periode hebben de te factureren bedragen betrekking. Als een bedrag betrekking heeft op een periode drie maanden geleden terwijl u maandelijks factureert, kan dat een aanwijzing zijn dat u het risico loopt bepaalde bedragen niet meer te kunnen factureren. U kunt dan direct aan de bel trekken en de projectleider aanspreken of contact opnemen met de klant om te achterhalen waar de problemen zijn ontstaan Praktijkvoorbeeld Hieronder een voorbeeld van hoe software voor financiële grip Being There, een reclamebureau uit Amsterdam, kan helpen bij het element risico s van project control. Urenregistratie is echt een stuurmiddel voor ons geworden. De uitdaging Being There is een reclamebureau voor mensen en merken die op een bijzondere manier aanwezig willen zijn. Het bureau bedenkt verschijningsvormen. De activiteiten lopen uiteen van radio- en tv-commercials tot PR, evenementen, internetprojecten en het verzinnen van nieuwe producten. Klanten zijn onder andere Unox, Ola, Bertolli en de Nederlandse Spoorwegen. Being There is een groeiende organisatie met steeds meer projecten. Daarom is het belangrijk om het overzicht te bewaren en professioneel te kunnen rapporteren, zowel intern als naar klanten toe. Daarvoor is direct inzicht in de maandcijfers essentieel. De oplossing De volledig geïntegreerde softwareoplossing voor financiële project control zorgt ervoor dat het hele proces van projectbudget tot uiteindelijke factuur en uitgebreide projectrapportages door een systeem worden gegenereerd. Daarbij kon Being There van registreren naar sturen gaan. Zo worden overschrijdingen bij langlopende projecten meteen per maand gereserveerd. Dat voorkomt tegenvallers aan het einde van de rit die dan een negatief resultaat op de cijfers veroorzaken. Ook signaleerde het bedrijf door het systeem dat op het onderdeel strategie veel uren werden gemaakt terwijl daar weinig mankracht tegenover stond. Al dit soort inzichten zorgen voor meer grip op de bedrijfsvoering met een beter resultaat. De meerwaarde De meerwaarde van de oplossing voor financiële project control voor Being There is: Alle informatie centraal beschikbaar en maar eenmalig invoeren. Dit verbetert de kwaliteit van de informatie en bespaart tijd. De organisatie heeft de stap gemaakt van registreren naar signaleren waardoor processen zijn verbeterd en risico s vroegtijdig worden opgemerkt. Dit zorgt er direct voor dat het bedrijfsresultaat positief wordt beïnvloed. Lees het volledige verhaal op Website: 3 14

15 3. Tips per branche 3.1 Ingenieurs en architecten Uw branche in het kort Financiële bewaking van projecten is voor u als ingenieur of architect zeer belangrijk. Met uw opdrachtgevers moet u vaak een vaste en scherpe prijs afspreken zodat er weinig ruimte voor speling in uw marge zit. Op basis van de verschillende fasen van uw project probeert u vooraf een heldere calculatie op te stellen. Deze wilt u ook kunnen baseren op ervaringen uit het verleden. Tijdens het project kan het voorkomen dat uw klant wijzigingen in het oorspronkelijke idee wil aanbrengen. Deze kosten wilt u dan eenvoudig op basis van nacalculatie aan uw opdrachtgever kunnen doorbelasten als meerwerk. Kosten kunnen betrekking hebben op uren van medewerkers, maar ook op het inhuren van extra mankracht. Deze kosten wilt u ook duidelijk gescheiden terugzien in uw projectadministratie Tips Tip 1: Werk niet alleen met budget en werkelijkheid, maar ook met een relatief budget. Het relatieve budget geeft u nog beter inzicht in de kans op budgetoverschrijding. Tip 2: Probeer uw projecten in te delen in groepen waardoor u op basis van ervaringen uit het verleden steeds beter kunt budgetteren voor nieuwe projecten. Hierdoor kunt u uw projecten winstgevender maken. Tip 3: Zorg dat u op ieder moment actueel inzicht hebt in uw budgetruimte. Zo kunt u direct schakelen met de klant voor eventueel meerwerk en is het risico op budgetoverschrijding minder groot. 3.2 Reclame-, marktonderzoek- en communicatieadviesbureaus Uw branche in het kort Uw branche wordt gekenmerkt door kennisintensieve organisaties met vaak een creatieve inslag. De disciplines marktonderzoek, (direct) marketing en reclame worden steeds vaker samengevoegd in één onderneming om klanten een totaalconcept te kunnen bieden. De bewaking van uw projecten is belangrijk, omdat u met uw opdrachtgevers vaste afspraken maakt voor het totale project of voor onderdelen daarvan. Een project bestaat vaak uit meerdere fases met de daarbij behorende werkzaamheden. De insteek van de projecten heeft niet alleen betrekking op uren maar meestal ook op kosten voor zaken als drukwerk, zendtijd, advertenties en een knipseldienst. In uw branche wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van inleenkrachten. Enerzijds is dit om expertise binnen te halen (bijvoorbeeld een fotograaf of een stylist voor een reclamecampagne) en anderzijds om pieken op te vangen (bijvoorbeeld veldwerkers bij marktonderzoek). De urenverantwoording is voor uw projecten essentieel. Omdat veel creatieve mensen binnen de organisatie op een Mac werken, moet de urenverantwoording ook hierop kunnen plaatsvinden Tips Tip 1: Gebruik nieuwe software ook om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Door medewerkers een taakgerichte interface te bieden, wordt de bediening van de software eenvoudig en zal de informatie direct en op de juiste wijze worden vastgelegd. Dit vergroot het inzicht en de directe sturing. Tip 2: Leg uw inkoopopdrachten al vast bij het definitief maken van de opdracht bij uw klant. Zo heeft de aangegane inkoopopdracht direct invloed op uw beschikbare budgetruimte en wordt het risico op budgetoverschrijding door nog komende inkoopfacturen tot nul gereduceerd. 3 15

16 Tip 3: Software kan u de mogelijkheid bieden om de factuur toe te spitsen op de klant zonder dat u daar extra tijd mee kwijt bent. Zo kan goede software u dus ook helpen bij de tevredenheid van uw klanten en het verbeteren van uw concurrentiepositie. 3.3 Not-for-profitinstellingen Uw branche in het kort Als not-for-profitinstelling is uw organisatie afhankelijk van subsidies, giften en opbrengsten van lidmaatschappen. Het wordt steeds belangrijker om aan uw subsidieverstrekkers en leden te rapporteren wat er met de ontvangen gelden gedaan is. De rapportage daarvoor dient sluitend te zijn. Niet alleen voor de gemaakte kosten, maar ook steeds vaker voor de uren die door de medewerkers en vrijwilligers aan de projecten worden besteed. U hebt voor deze subsidieverantwoording ook vaak een accountantsverklaring nodig waardoor een goed systeem om dit bij te houden steeds essentiëler wordt. Het bijhouden van een goede projectadministratie ondersteunt u bij het nakomen van deze verplichtingen en zorgt ervoor dat u op ieder moment de juiste rapportages en verantwoordingen kunt overleggen aan de directie en de subsidieverstrekkers Tips Tip 1: Door alle informatie over projecten in een systeem vast te leggen, kunt u ook eenvoudig dwarsdoorsneden maken op de informatie. Zo maakt u bijvoorbeeld eenvoudig een overzicht per periode, per subsidieverstrekker of per type subsidie. Zowel intern als extern rapporteert u de juiste informatie zonder tijdsverlies. Tip 2: Stel standaarden op om projecten te bewaken. Dit maakt het voor u mogelijk om projecten ook onderling met elkaar te vergelijken en zo een nog betere budgettering te maken voor toekomstige projecten. U kunt hierdoor uw subsidiestromen nog optimaler benutten. Tip 3: Als u gaat automatiseren, maak dan voor uw gebruikers (vrijwilligers) een taakgerichte interface. Zo zorgt u ervoor dat de vrijwilligers de informatie in het systeem eenvoudig zonder al te veel uitleg kunnen vullen. U beschikt dan direct over de juiste informatie en kunt de projecten nog strakker sturen. 3 16

17 3.4 Consultancy- en adviesorganisaties Uw branche in het kort De markt van consultancy- en adviesorganisaties is een echte kennismarkt die de afgelopen decennia enorm is gegroeid. Dat geldt zowel voor het aantal als de omvang van deze organisaties. Het waarborgen van kwaliteit wordt in deze branche steeds belangrijker. Dat is onder andere terug te zien in de wettelijke bescherming van het adviesberoep middels certificering en gedragscodes. Deze professionalisering beïnvloedt ook de automatiseringsbehoeften. In het verleden hadden organisaties een dusdanige omvang dat standaard Microsoft-applicaties volstonden. Door de groei van de organisatie en de toenemende concurrentie wordt efficiency van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Goede automatisering kan hieraan belangrijk bijdragen. Door de 24/7-economie wordt voortdurende bereikbaarheid en informatievoorziening essentieel. Het gebruik van onlinesoftware-applicaties waarmee aan deze behoefte kan worden voldaan, neemt dan ook enorm toe Tips Tip 1: Kijk niet alleen naar uw totale te factureren -positie, maar bekijk ook op welke periode het bedrag betrekking heeft. Zo signaleert u tijdig eventueel niet te factureren bedragen en kunt u daar een voorziening voor treffen. Tip 2: Kijk niet alleen iedere maand naar wat u wel hebt gefactureerd, maar ook naar wat u niet hebt gefactureerd. Door dit totale bedrag af te zetten tegen bijvoorbeeld de opdrachtgever, projectleider of medewerker krijgt u inzichtelijk waar veel uren worden afgeboekt en kunt u daarop sturen om het in de toekomst beter te doen. Tip 3: Snellere ureninvoer zorgt voor betere facturen en een verbeterde liquiditeitspositie. Zorg dan ook dat uw consultants overal en altijd hun uren kunnen verantwoorden. 3 17

18 4. Meer informatie Heeft de whitepaper u aan het denken gezet? Als u meer wilt weten over dit onderwerp of advies wilt ten aanzien van de inrichting van uw projectadministratie en uw financiële administratie dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Onze afdeling verkoop is bereikbaar via: telefoon of per mail via: Wij kijken graag in een vrijblijvend inventariserend gesprek wat AccountView voor u kan betekenen. AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus AK AMSTERDAM Tel Fax Internet: Andere whitepapers rondom het thema project control die zijn verschenen zijn: Bepalen van het onderhanden werk Onderzoek financiële grip op projecten AccountView is onderdeel van Visma AS Copyright AccountView BV, 2010 Alle rechten met betrekking tot deze whitepaper en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze whitepaper beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze whitepaper kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor AccountView BV. 3 18

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Holland Marine Equipment

Holland Marine Equipment Holland Marine Equipment Projecten goed op koers houden Hoe houd je als kleine organisatie je projecten financieel op koers? Zeker als ze sterk verschillen in activiteiten en looptijd is dat niet eenvoudig.

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Inhoud Voorwieisdite+boekbedoeld? 3 Passieen incontrol 4 Vijfredenenomaccountantskostentebesparen

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN De softwareoplossing voor ingenieurs en architecten

PROJECTEN EN UREN De softwareoplossing voor ingenieurs en architecten PROJECTEN EN UREN De softwareoplossing voor ingenieurs en architecten AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Functionaliteitsoverzicht

Functionaliteitsoverzicht Functionaliteitsoverzicht OFFERTES module functionaliteit Maak uw offertes aan. In Watch kunt u alle benodigde projectinformatie al vanaf het begin registreren, in de Offertemodule. Zo heeft u een compleet

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

EXACT ONLINE VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Exact Online EXACT ONLINE VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING exactonline.nl WAT IS EXACT ONLINE? Exact Online is dé online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met boekhouden en CRM in 1 is het

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

QIP4-Service Management. Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners

QIP4-Service Management. Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners QIP4-Service Management Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners 2 QIP4-Service Management Service innovatie start met intelligente software ondersteuning voor kantoor & buitendienst.

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX

Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX Conform de regels van het IFRS dient de waardering van het onderhanden werk, het resultaat en eventuele voorzieningen voor het verlies periodiek

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming Rendementsverbetering voor 2017 Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 7 december 2016 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs en

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

BCE. Subsidie- fondsenservice. Santé Finance. Administration Financial Management Strategy. Funding. Quick scan. Performance.

BCE. Subsidie- fondsenservice. Santé Finance. Administration Financial Management Strategy. Funding. Quick scan. Performance. Administration Financial Management Strategy Funding Santé Finance Quick scan Performance Business Support Annual reporting Audit BCE Subsidie- fondsenservice Filosofie Er worden steeds meer strengere

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK

PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK Management accounting control Een casus PROJECTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK Veel organisaties realiseren een steeds groter deel van hun omzet met projecten. Maar al te vaak leveren deze projecten niet zo

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise CRM & BPM Jaar 2013 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets uit deze uitgaven mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Software review van het urenregistratie programma. TimeChimp (c) urenregistratie.nl

Software review van het urenregistratie programma. TimeChimp (c) urenregistratie.nl Software review van het urenregistratie programma TimeChimp Review TimeChimp urenregistratie Inleiding TimeChimp is een webapplicatie voor urenregistratie. Je kunt gratis een evaluatieversie aanvragen.

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD?

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? Bijna iedereen neemt tegenwoordig ergens diensten af die in de cloud gelegen zijn. Maar wat zijn nu de voordelen van

Nadere informatie

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen 100 redenen, 1 oplossing Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen Planning en projecten Personeel & materieel op locatie Veel personeel van bouwbedrijven verschijnt niet elke dag op kantoor, maar

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie