Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw"

Transcriptie

1 IT & Management Projectmanagement, v2 3TI / 1B 29 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat Leuven Tel. +32 (0) Fax +32 (0)

2 1. HET PROJECT 3 2. HET MANDAAT VOORWAARDEN VOOR SUCCES 4 3. ORGANISERENDE MEDEWERKERS WERKGROEP ACTIVITEITEN WERKGROEP SLOTSHOW WERKGROEP RECLAME, COMMUNICATIE EN PERS WERKGROEP LOGISTIEK KERNOVERLEG 6 4. AANPAK 7 5. HELPENDE HANDEN 8 6. HET EIGENLIJKE INITIATIEF 9 7. NATRAJECT ANDERE INITIATIEVEN/EVENEMENTEN PRINCE OPSTARTEN VAN EEN PROJECT INITIËREN VAN EEN PROJECT DIRIGEREN VAN EEN PROJECT BEHEERSEN VAN EEN FASE MANAGEN VAN PRODUCTOPLEVERING MANAGEN VAN FASEOVERGANGEN PLANNEN MAKEN AFSLUITEN VAN EEN PROJECT 14 BIBLIOGRAFIE 15 2

3 1. Het project Een aantal jaren werd er reeds door de beweging KLJ vol afgunst gekeken naar de nationale startmomenten die door Chiro en Scouts georganiseerd worden voor hun leden. De leden en bestuursleden van KLJ vonden dan ook dat het nodig was om iets gelijkaardig, maar toch origineel en typisch KLJ te organiseren voor onze leden. Als gevolg hiervan, is er op 10 oktober 2010 het eerst nationale startmoment van KLJ, Kick-Off XL, georganiseerd. We gaan hier dan ook eens bekijken hoe zij de organisatie van dit grootse evenement aangepakt hebben. We zien duidelijk dat dit een project is: het werd uitgevoerd door mensen, er zijn slechts beperkte resources en het werd gepland, uitgevoerd en gestuurd. Ook was het slechts een éénmalig initiatief en dus tijdelijk van aard. Al deze aspecten komen verderop uitgebreid aan bod. 2. Het mandaat We herinneren ons aan de paper bedrijfsorganisatie en merken op dat KLJ een vrijwilligersbeweging is met de Nationale Raad als hoogste beslissingsorgaan. Het is ook deze NR die gekozen heeft om een nationaal startmoment te organiseren en hiervoor een kader geschetst heeft. In het kader werd opgenomen binnen welke grenzen het initiatief moest georganiseerd worden, welke dat de eisen van de beweging waren en waarmee rekening moest gehouden worden. Eén van de dingen die daarin stond, was dat het initiatief op een centrale en goed bereikbare plaats moest plaatsvinden. Eens dat het kader opgesteld was en het dus duidelijk was hoe het er moest gaan uitzien, was er ook een eindverantwoordelijke (de projectmanager) nodig. Binnen KLJ is dat snel gevonden, aangezien er een beroepskracht is met in zijn takenpakket de organisatie van grote evenementen, de stafmedewerker aanbod en sportwerking. Deze kreeg dan ook het mandaat om, binnen het kader, dit initiatief uit te werken. 3

4 2.1. Voorwaarden voor succes In het vak hebben we gezien dat er een aantal voorwaarden zijn om projectmatig werken tot succes te laten leiden. Aan al deze voorwaarden was voor dit project voldaan, ook al kan ik uit persoonlijke betrokkenheid zeggen dat men zich daar niet van bewust was. Begin en einde: het begin was in november 2008, ongeveer 2 jaar voor de vastgelegde datum van het evenement. De realisatie was dan uiteraard 10 oktober 2010, het moment suprême, maar het eigenlijke einde is gelegd op 31 december 2010 wanneer echt alles in verband met het initiatief afgerond moet zijn. Resultaat: zoals gezegd, was er een kader uitgewerkt dat het resultaat moest vormgeven. Hierbinnen was uiteraard wel speelruimte in hoe het juist moest gerealiseerd worden. Wat er moest komen, lag echter wel vast. Beperkte middelen: er was vast en zeker al een beperking van tijd, er was uiteraard geen enkele mogelijkheid om de einddatum nog twee weken op te schuiven. Ook financieel zat er een bovengrens op de kostprijs, wat veel creativiteit van de mensen gevraagd heeft. Projectmanager: bij de meeste projecten heeft KLJ twee projectmanagers, de verantwoordelijke beroepskracht en de vrijwillige eindverantwoordelijke. Hier wordt er dus wel een beetje gezondigd aan de principes. Deelnemers: we komen hier zo dadelijk op terug, maar er waren weldegelijk genoeg medewerkers. Opdrachtgever: de beweging KLJ was hier de opdrachtgever bij monde van de Nationale Raad, maar omwille van de éénmalige samenkomst per jaar van dit orgaan, werden de beslissingen gedurende het jaar genomen door het Nationaal Bestuur Gemeenschappelijk belang: de aparte werkgroepen waren zich er allemaal van bewust dat zij elk een onderdeeltje waren van het succesverhaal dat Kick-Off XL moest en zou worden. 4

5 3. Organiserende medewerkers Na het verkrijgen van het mandaat is er door de stafmedewerker een kleine stuurgroep opgericht die de eerste grote beslissingen nam zodat er dan met al de werkgroepen aan de slag gegaan kon worden. In deze stuurgroep zaten een aantal beroepskrachten en vrijwilligers vanuit het Nationaal Bestuur. Zij hebben onder andere al de beslissing genomen over de locatie en hebben dan met de stad Lier de eerste afspraken gemaakt. Toen aan de basisvoorwaarden om aan de organisatie te beginnen voldaan was, werd er vanaf juni tot augustus 2009 vrijwilligers gezocht om de werkgroepen te bemannen. Niet gemakkelijk als je weet dat het om een engagement van toch wel een dik jaar gaat en er per werkgroep een tiental mensen nodig was. Er wordt hier wel de term werkgroep gebruikt, maar eigenlijk waren het eerder teams omdat er toch wel gestreefd werd naar een gezamenlijk doel. Elke werkgroep had een beroepskracht als verantwoordelijke en een vrijwillige werkgroepverantwoordelijke Werkgroep Activiteiten Deze werkgroep moest er voor zorgen dat er gedurende het gehele evenement genoeg activiteiten waren om 2500 mensen bezig te houden in de stad Lier Werkgroep Slotshow Zij waren verantwoordelijk voor de afsluitende show, op het einde van de dag. Het moest een groot feest worden, indrukwekkend zodat het de mensen nog lang zou bijblijven Werkgroep Reclame, communicatie en pers De naam zegt het eigenlijk zelf: de verantwoordelijkheid over de reclame en communicatie binnen de beweging (om zoveel mogelijk leden daar te krijgen) en de buitenwereld, bekend maken dat er iets georganiseerd werd. Ook moesten zij zorgen voor de contacten met de pers. 5

6 3.4. Werkgroep Logistiek Ook dit is behoorlijk logisch: de mensen die er voor moeten zorgen dat het materiaal dat nodig is, ook effectief aanwezig is, op de juiste plek en op de juiste moment Kernoverleg Op dit overleg kwamen de vrijwillige eindverantwoordelijken van elke werkgroep samen met de stafmedewerker en de eindverantwoordelijke van het evenement. Hier werd dan de stand van zaken bekeken, uitgewisseld hoe het in elke werkgroep ging en wat de ene werkgroep van een andere werkgroep verwachtte om zelf verder kunnen werken aan hun opdracht. Hier werd ook een gezamenlijke planning opgesteld zodat de deadlines van de verschillende werkgroepen op elkaar afgestemd waren. Het heeft namelijk weinig nut dat de werkgroep logistiek op datum x al het materiaal wil bijeengezocht hebben als de werkgroep activiteiten pas veel later doorgeeft wat ze nodig hebben. Het Feestbeest was de mascotte en het gezicht van het initiatief. Hij kwam overal terug en zorgde voor de bekendheid. 6

7 4. Aanpak Zoals wel logisch lijkt, moest niet elke werkgroep op hetzelfde moment dezelfde werkkracht leveren. Een manier om daar een beetje zicht op te krijgen was de algemene planning en een gefaseerde aanpak per werkgroep. Men legde vast welke fasen elke werkgroep moest doorlopen, waarvan het resultaat eerst op de kernvergadering en het Nationaal Bestuur moest komen voordat de werkgroep naar de volgende fase mocht gaan. Een voorbeeld hiervan komt uit de werkgroep Activiteiten: in hun eerste fase moesten zij bekijken wat ze wilden doen. Ze besloten dat ze 10 pleinen in de stad Lier wilden gebruiken, en elk plein vullen met activiteiten rond een thema. Als grote thema wilden ze dan feest gebruiken, één van de pleinen zou dan het kerstfeest kunnen zijn. Dat voorstel is dan besproken en goedgekeurd op de kernvergadering en het Nationaal Bestuur. Hierna zijn ze dan in de volgende fase terechtgekomen: welke feesten doen we en op welke locatie doen we wat? Er was dus duidelijk genoeg terugkoppeling naar de projectverantwoordelijke en de opdrachtgever. De werkgroepen waren autonoom om hun eigen fasen te plannen in de algemene planning. Ze waren zelfstandig verantwoordelijk om hun deadlines te halen, maar werden uiteraard door de twee projectmanagers wel bijgestaan en bijgestuurd als het wat optimistisch verliep. Uiteindelijk was er dus een productgerichte planning met algemene projectfasen en specifieke projectfasen per werkgroep. 7

8 5. Helpende handen Tegen juni 2010 hadden deze werkgroepen prachtig werk geleverd en was er een goed zicht op wat er nu eigenlijk ging zijn op het eerste nationale startmoment. Natuurlijk was er tijdens de opbouw, gedurende de dag en tijdens de afbraak, veel meer volk nodig om te helpen dan dat er in de werkgroepen zat. Dus werd er van juni tot 9 oktober 2010 gezocht naar vrijwilligers om tijdens het initiatief een steentje bij te dragen. Hiervoor werd geen moeite gespaard, iedereen die ook maar een beetje betrokken was bij de organisatie of het bovenlokale aspect van KLJ hielp mee zoeken achter vrijwilligers. Ook werden de vrijgestelden ingeschakeld om in hun eigen provincie op zoek te gaan naar medewerkers. Het bleek echter geen sinecure om de benodigde 120 medewerkers bij elkaar te brengen. Zo verwonderlijk was dat niet: het zou namelijk een éénmalig, uniek initiatief worden voor zowel leden als leiding. De mensen die gevraagd werden om te komen helpen, wilden allemaal veel liever deelnemen aan het evenement. De strategie werd dan omgegooid en men ging op zoek naar KLJ ers die recentelijk of minder recentelijk hun engagement in de lokale afdeling of op hoger niveau stopgezet hadden. Hier werden er wel een hele hoop enthousiast bevonden om nog eens één keer te komen meewerken en zo waren er dan toch net genoeg mensen voor alle taken. 8

9 6. Het eigenlijke initiatief Ook tijdens het initiatief waren er deelverantwoordelijkheden en deelfuncties die op voorhand redelijk goed uitgewerkt waren. In theorie wist iedereen dus perfect wat er van hem/haar verwacht werd. Er waren wel wat inschattingsfouten gemaakt tijdens de planning en de logistiek: bv. iedereen werd om 5u s morgens verwacht op zijn plein om daar de activiteiten klaar te zetten. Niemand had er bij stilgestaan dat het in oktober absoluut nog niet licht is zo vroeg in de ochtend. Een heel deel vrijwilligers heeft daardoor twee uur in het donker en in de kou gestaan voordat het effectief mogelijk was om iets te realiseren. Wat een veel groter probleem was, is wat er eigen is aan vrijwilligers: zij moeten niets en een engagement is ook snel weer afgezegd. Op de ochtend zelf hebben een 30-tal vrijwilligers zich afgemeld via de telefoon en gedurende de voormiddag zijn er ook nog een tiental vertrokken omwille van ziekte. Hierop was er niemand voorzien, waardoor de telefoon van de verantwoordelijke stafmedewerker constant bezet was met vragen in de trant van: hoe moeten we dat nu doen, nu we ineens x aantal mensen minder hebben?. Uiteindelijk is dit een zegen gebleken: eens de vrijwilligers doorhadden dat er van bovenaf geen hulp meer zou komen, namen ze zelf het heft in handen om met de weer geslonken middelen een zo mooi mogelijke ervaring af te leveren. Dit heeft dan ook zijn vruchten afgeworpen: er waren 2535 deelnemers aanwezig op het initiatief en er zijn enkel positieve reacties te horen geweest. Zij hebben niets gemerkt van wat er achter de schermen niet zo vlot verliep. 9

10 7. Natraject Als de eerste roes na het initiatief voorbij is, alle medewerkers bijgeslapen zijn en eindelijk nog eens hebben kunnen genieten van hun welverdiende nachtrust, moet er toch nog wat gebeuren om het project volledig tot zijn einde te laten komen. Evaluatie Er wordt een evaluatiefiche opgesteld om de verschillende aspecten van het initiatief te beoordelen, gaande van voorbereiding tot communicatie tot zelfs de catering op de dag zelf. Deze nota moet worden ingevuld op alle Provinciale Besturen, het Nationaal Bestuur en de verschillende werkgroepen die instonden voor de organisatie. Een aangepaste, beknoptere, versie werd bezorgd aan de afdelingen die aanwezig waren. Op die manier zouden ze dan tot een zo goed mogelijke evaluatie komen. Dat gaat om enorm veel formulieren, dus er kruipt wel wat tijd in het versturen en het achteraf verwerken van de resultaten. Bedanking van de vrijwilligers KLJ werkt altijd met vrijwilligers en zoals iedereen wel weet, zijn het steeds dezelfde mensen die zich opgeven om aan zulke zotte dingen te gaan meewerken. Het is dan ook belangrijk om die mensen te laten weten dat het echt geapprecieerd wordt wat zij doen voor de beweging. Als zij dat gevoel niet krijgen, gaan zij afhaken wat uiteraard een enorme ramp is. Kennisbeheer Binnen KLJ is er een groot verloop aan beroepskrachten, werken voor KLJ doe je gemiddeld voor 3 jaar wanneer je net afgestudeerd bent. Hierdoor worden er aan de lopende band nieuwe mensen aangeworven. Belangrijk is dan om alles wat één persoon geleerd heeft tijdens (de organisatie van) het evenement goed bijgehouden wordt, zodat daar door anderen en zijn opvolgers optimaal kan van geprofiteerd worden om geen gelijkaardige fouten te maken. 10

11 8. Andere initiatieven/evenementen Er wordt altijd op dezelfde manier gewerkt voor alle initiatieven, evenementen en projecten die KLJ organiseert. Uiteraard worden hiervoor eventueel andere werkgroepen opgestart, andere planningen gemaakt en andere projectfasen gedefinieerd. Werken op deze manier is niet altijd even gemakkelijk, maar de evenementen staan er wel steeds. De dingen die er deze keer misgelopen zijn waren moeilijk in de hand te houden of ook wel kinderziekten, maar hadden misschien wel voorspeld kunnen worden. Men had misschien meer kunnen anticiperen op een aantal dingen, zoals het wegvallen van vrijwilligers wat een gekend probleem is. Persoonlijk vind ik dat KLJ hier wel een goede manier van werken gevonden heeft, met een gezond evenwicht tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Een andere manier lijkt me niet direct haalbaar voor een beweging met een beperkt aantal betaalde krachten, een grote visie en heel veel vrijwilligers. Binnen KLJ wordt er over het algemeen dus projectmatig gewerkt, omdat ze voor een deel kunnen terugvallen op ervaring uit het verleden (opgedaan bij de organisatie van andere grote initiatieven) en voor nieuwigheden worden andere, nieuwe oplossingen bedacht. Er wordt ook steeds een draaiboek opgesteld, zodat gelijkaardige initiatieven (of een nieuwe editie van hetzelfde evenement) volgens dezelfde methode kan aangepakt worden, met eventuele opmerkingen en verbeteringen uiteraard. Hier komt dan voor een stuk routinematig werken in terug, maar omdat elk initiatief en zelfs elke nieuwe editie van een evenement anders is, is de term projectmatig werken hier toch beter op zijn plaats. 11

12 9. Prince2 We hebben in de cursus gezien dat Prince2 de algemeen aangenomen standaard is om de organisatie van een project aan te pakken. Ook al is de organisatie van een nationaal startmoment niet bepaald een standaard project, toch vinden we ook hier een aantal van de fasen terug: 9.1. Opstarten van een project Zoals gezegd was er het idee om een nationaal startmoment te doen, dat is dan goedgekeurd. De stafmedewerker aanbod werd projectmanager en hij richtte een initiële stuurgroep op met vrijwilligers. Zij kregen zicht op het mandaat en de bedoeling van het project. Zie ook delen 1, 2 en 3 van deze paper Initiëren van een project Deze stuurgroep stelde samen met de stafmedewerker het zogenaamde projectinitiatie document op. In dit geval werd er niet volledig voldaan aan de 5 w s: er werd wel nagedacht over de wat, er viel een beslissing over de waar, het wanneer lag al vast (beslissing van de Nationale Raad) en ook de waarom was reeds bekend (imagoversterking binnen en buiten de beweging en het aanbieden van een uniek startmoment). Enkel wie was niet heel specifiek: er werd snel beslist dat het evenement zelf voor zowel leden als bestuursleden was en voor alle leeftijden. Maar om mee te werken was er niets specifiek, iedereen die wilde mocht want er waren veel medewerkers nodig Dirigeren van een project Ook hier een afwijking op de traditionele fase binnen Prince2: de initiële stuurgroep krijgt de kans om in een specifieke werkgroep te stappen of zelfs helemaal op te houden met de medewerking aan het initiatief. Hun taak voor de eerste voorbereidingen zit er op. Nu worden de eigenlijke werkgroepen en het kernoverleg opgericht. Het Nationaal Bestuur neemt vanaf deze fase de taak van stuurgroep over, geeft de goedkeuring op basis van het projectinitiatie document en observeert het verloop van het project. Ze blijven goed op de hoogte maar zijn in praktijk zelden moeten tussenkomen, het verliep allemaal vlot. 12

13 9.4. Beheersen van een fase Deze (en ook de volgende twee punten) zitten veel minder duidelijk in dit project, vooral omdat het niet specifiek iets materieels oplevert. De stafmedewerker is samen met de werkgroepverantwoordelijken verantwoordelijk voor de fasebeheersing. Zij bepalen wat er wanneer moet gebeuren, dat het gebeurt of ze zorgen ervoor dat eventuele achterstand zo snel mogelijk rechtgezet wordt. De werkgroepverantwoordelijken doen dit specifiek voor hun werkgroepen, de stafmedewerker doet dit voor het hele project en heeft dus een opvolgende functie naar de werkgroepverantwoordelijken en de werkgroepen toe. Zie ook deel 4 in deze paper Managen van productoplevering De stafmedewerker blijft voortdurend op de hoogte van wat er gebeurt binnen de werkgroepen; echte producten of rapporten moeten er niet gemaakt of afgeleverd worden. Hij zorgt er de hele tijd voor dat het werk dat door de werkgroepen uitgevoerd wordt, van voldoende hoge kwaliteit is en stuurt anders direct bij. Deze fase is dus niet echt specifiek af te bakenen Managen van faseovergangen Elke maand werd er een overzicht/tussenstand gebracht op het Nationaal Bestuur, deze mensen waren dus steeds op de hoogte van wat er aan het gebeuren was. Het was uiteraard geen optie om het initiatief af te gelasten bij afwijkingen van het kader, maar dan werd er snel en kordaat bijgestuurd. Oplossingen werden gezocht samen met het kernoverleg of gewoon opgelegd door de stuurgroep, omdat zij het zicht hadden op wat er binnen de beweging mogelijk was. 13

14 9.7. Plannen maken Uiteraard werden er steeds plannen gemaakt, zowel voor het volledige project als voor de verschillende fasen en onderdelen. Dit is binnen een zeer gelaagde vrijwilligersorganisatie van groot belang om er voor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is wat er staat te gebeuren Afsluiten van een project Hiervoor verwijs ik graag naar deel 8 van dit document. Hier staat reeds alles vermeld over dit onderdeel van de projectorganisatie. 10. Prince2 We hebben in de cursus gezien dat Prince2 de algemeen aangenomen standaard is om de organisatie van een project aan te pakken. Ook al is de organisatie van een nationaal startmoment niet bepaald een standaard project, toch vinden we ook hier een aantal van de fasen terug: 14

15 Bibliografie KLJ. (sd). KLJ.be. Opgehaald van De eigen kennis en ervaringen binnen de beweging 15

Bedrijfsorganisatie KLJ & Groene Kring vzw

Bedrijfsorganisatie KLJ & Groene Kring vzw IT & Management Bedrijfsorganisatie 3TI / 1B 17 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat 49 3000 Leuven Tel. +32 (0) 16 375 200 Fax +32 (0) 16 375

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Dag 1: De opzet van een project

Dag 1: De opzet van een project In deze leergang leren de deelnemers hoe ze de slaagkans van hun projecten aanzienlijk kunnen verhogen. Door het beter aansturen van het projectteam, het toepassen van verschillende methoden en technieken

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

The University Hospital of Crete

The University Hospital of Crete The University Hospital of Crete In Heraklion, Griekenland Snuffel stageverslag Snuffel stageverslag November/december 2012 The University Hospital of Crete Student: Bonnie Oosterveld Nummer: 10004726

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid Workshops: In 10 workshops leert de leerkracht de competenties van mediawijsheid kennen en deze toe te passen. Mediawijsheid is vertaald in 10 competenties. Deze10 competenties vallen binnen 4 hoofdcompetentie

Nadere informatie

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende adres,

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende  adres, Bijlagen De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende e-mailadres, swinnenlaura@hotmail.com. 1.1 Interviewvragen Goedendag, Mijn naam is Laura

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb Wijzerplus Voorwoord Ik kan er niets aan doen, zei de schorpioen, het is zoals ik ben. En halverwege het water gaf hij de kikker de doodsteek en samen stierven ze. Wanneer ik het woord DNA hoor, denk ik

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Op bouwen staat geen leeftijd. www.sibomat.be

Op bouwen staat geen leeftijd. www.sibomat.be Op bouwen staat geen leeftijd. www.sibomat.be Op Batibouw botsten we op Sibomat. We waren op de juiste plek op het juiste moment. - Catheline John S. (70) en Catheline S. (64) hebben geen tijd om zich

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Reflectieverslag. Kevin de Ram

Reflectieverslag. Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. April 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam bij

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG SCK-CEN Auditor: Pieter van Galen Datum: 21/10/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

datum Contactpersoon adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017

datum Contactpersoon  adres status September 2017 Annelien Maebe SVZ Webpagina Sept 2017 WAARDEvol besturen Dienst Administratieve en juridische ondersteuning 02 240 07 60 datum Contactpersoon e-mailadres status September 2017 Annelien Maebe Annelien.mebe@vclb-koepel.be SVZ Webpagina Sept

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017

WEBINAR. PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial. Door: Rob Schapink. Leusden, 27 september 2017 WEBINAR PROJECTCONTROL En de rol van de controller/financial Door: Rob Schapink Leusden, 27 september 2017 Welkom! Deelnemers Webinar Projectcontrol Onderdelen Waarom is projectcontrol relevant? Wat gaat

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Managen bloembinden PvB Blooming business

Managen bloembinden PvB Blooming business Ervaringsopdracht Plannen en aansturen medewerkers Managen bloembinden PvB Blooming business Kerntaak 4 Organiseert en begeleidt de werkzaamheden Werkprocessen: 4.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 4.3

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. Hoofddorp Januari 2016

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. Hoofddorp Januari 2016 Protocol klachtenbehandeling Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2016 Hoofddorp Januari 2016 Inleiding Klachten van bezoekers zijn een belangrijke bron van informatie voor organisaties en dus ook

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Speel het spel op je ploegvergadering, gouwoverleg of districtsraad. Plannen en meningen uitwisselen, leidt vaak tot nieuwe ideeën.

Speel het spel op je ploegvergadering, gouwoverleg of districtsraad. Plannen en meningen uitwisselen, leidt vaak tot nieuwe ideeën. Werkwinkel l Op vrijwillige voeten, een spel over vrijwilligersbeleid Doel van de werkwinkel: Dit spel is eerst en vooral een manier om in je ploeg eens stil te staan bij je vrijwilligers en wat er nodig

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje

ICT-Dienst. Vertel ons een verhaaltje Vertel ons een verhaaltje Ik zal het NIET hebben over: - Wat een Midoffice is en uit welke componenten het bestaat - Hoe je binnen jouw organisatie de implementatie van een Midoffice aanpakt - Of hoe wij

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement

Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement Dienst ICT Informatiemanagement Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Opdrachtgever ICT Governance Board Datum 19 maart 2010 Voorstel voor een plancyclus Informatiemanagement

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Procesverslag EE4- Building a SSV - Team PM1 9 mei 2014

Procesverslag EE4- Building a SSV - Team PM1 9 mei 2014 Procesverslag EE4- Building a SSV - Team PM1 9 mei 2014 Inhoudsopgave I. Inleiding... 2 II. Planning... 3 III. Samenwerking... 4 IV. Vaardigheden... 5 V. Conclusie... 6 VI. Literatuur... 8 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST)

Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) Verslag Participatiecommissie FBO - Aalst (BEST) 2 December 2014 Opvolging vorige vergaderingen 1. Toegang campus Aalst Vorig jaar werd er melding gemaakt dat de achterliggende school vaak op de campus

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie