Nieuwsbrief februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief februari 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief februari 2014 Mijlweg officieel opgeleverd Vrijdag 14 februari vond de officiële opening plaats van de Mijlweg. Deze belangrijke verkeersader is in 2013 gereconstrueerd om de doorstroming en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ten westen van de A16 te verbeteren. Het IBD heeft met slimme maatregelen de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum weten te beperken. Bovendien is er bij het gehele project ingezet op duurzame oplossingen. Overlast beperkt De Mijlweg is enorm belangrijk voor de bereikbaarheid van de Zeehaven en de bedrijventerreinen Louterbloemen en Dordtse Kil I en II. Daarom heeft het IBD, in nauwe samenspraak met de gemeente Dordrecht als opdrachtgever, veel energie gestoken in de voorbereiding van de werkzaamheden. Samen met ondernemers en bewoners is gekeken naar oplossingen voor de wegafsluitingen en omleidingen. Projectleider Ries van der Pijl: Die voorbereiding is essentieel geweest. Daarmee hebben we niet alleen verkeerschaos kunnen voorkomen, maar hebben we er ook voor gezorgd dat de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven niet verstoord is geweest. Ze hebben zelfs niet zonder water en licht gezeten, terwijl toch verschillende belangrijke stroomkabels en transportleidingen zijn omgelegd. Dat had natuurlijk wel de nodige voeten in de aarde. Om de verkeerschaos te voorkomen hebben we onder meer een omleiding gecreëerd via de eerste Tolstraat. Daar is een stuk nieuw fietspad zodanig geconstrueerd dat er ook zwaar verkeer overheen kon. Daarnaast hebben we via de s Gravendeelsedijk een aanrijdroute gemaakt voor de noodhulpdiensten en de bus. Ook is bijvoorbeeld de afrit vanaf de A16 verdubbeld en verlengd en zijn verschillende verkeerslichten door de stad heen voorzien van een speciaal programma om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te bevorderen. Maar de fysieke maatregelen stonden zeker niet op zich. We hebben het hele project lean uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de verschillende Wethouder Jasper Mos bij de feestelijk opening van de Mijlweg betrokken partijen niet los van elkaar hun ding hebben gedaan, zodat iedereen op elkaar zou moeten wachten, maar zoveel mogelijk naast elkaar hebben gewerkt. Zo hebben we onder meer intensief samengewerkt met de nutsbedrijven, om de aanleg van nieuwe kabels en leidingen te kunnen integreren met de civiele werken. Door deze manier van werken is de totale uitvoeringstijd enorm beperkt en is de overlast dus minimaal geweest. Duurzame oplossingen Bij het hele project hebben de gemeente en het IBD ook ingezet op duurzaamheid. Overtollig oud asfalt uit de eerdere reconstructie van de Laan der Verenigde Naties is (ook) gebruikt in de nieuwe fundering van de Mijlweg. Dit oud asfalt is samen met het oude asfalt uit de Mijlweg opgewaardeerd tot een hoogwaardige fundering. Hierdoor was één asfaltlaag minder nodig. Ook zijn bijvoorbeeld verkeerslichten en straatverlichting energiezuinig uitgevoerd. De verkeersinstallaties hebben led-verlichting gekregen die 60% zuiniger zijn dan de oude hogedruklampen. Led-verlichting gaat ook nog eens langer mee dan de traditionele lampen, waardoor er ook bespaard wordt in onderhoud. Al met al een project waarop door alle betrokkenen met grote tevredenheid wordt teruggekeken. Bij de opening van de Mijlweg hield dhr. De Koning van Ames een speech namens de ondernemers, waarin hij de klantvriendelijkheid van het IBD-team prees en vertelde dat hij de benadering van het IBD gebruikt als voorbeeld voor zijn eigen verkopers.

2 Nieuwsbrief februari Nieuwe BPR-bebording langs de Dordtse oevers Het IBD is half december gestart met het vervangen van de scheepvaartbebording volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) langs de gehele oeverlijn van Dordrecht van de Zeehaven tot de 3e Merwehaven. Geen megaproject, maar wel een vrij uniek project, waarvan het resultaat er mag zijn! Wie Dordrecht de afgelopen jaren wel eens vanaf het water heeft bekeken, begrijpt waarschijnlijk waarom de vernieuwing van de BPR-bebording nodig was. Het was een rommelige ratjetoe aan borden, waarvan er sommigen al erg oud waren en soms zelfs gewoon op een houten plaat geschilderd waren. Bovendien was de bebording ook niet overal meer in overeenstemming met het geldende BPR en de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008). Het IBD kreeg de opdracht om de bebording op 27 locaties langs de oeverlijn bijna allemaal langs de Oude Maas en een paar aan het Wantij, te vervangen. Daarbij zijn waar mogelijk borden die dicht bij elkaar stonden, in één portaal bijeengebracht. Dat klinkt eenvoudiger dan het was, legt projectleider Hans Hilgers uit. Omdat een deel van het nautisch beheer van de Dordste zeehaven onlangs is overgegaan naar het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat de hoofdvaarwegen beheert, hadden we te maken met drie vaarwegbeheerders en daarnaast natuurlijk met bewoners, Stedenbouw en Technisch Beheer. Het vergde heel wat overleg om aan alle eisen en wensen te voldoen, ten aanzien van onder meer de zichtbaarheid en afmetingen van de borden en de maximale afmeerbreedten die in het verleden zijn vastgesteld. Door intensieve en constructieve samenwerking vooral tussen het IBD, Stadsbeheer en het Havenbedrijf Rotterdam is dat uiteindelijk prima gelukt. Voor de portalen waarin de borden worden bevestigd kon de gemeente meeliften op een raamcontract van het Havenbedrijf Rotterdam met aannemer De Klerk Staalconstructies. Die portalen hebben stalen poten die zo n drie meter de grond in gaan. Dat ging niet overal even makkelijk, bijvoorbeeld doordat ze stuitten op oude kademuren. Waar nodig, werden alternatieven gevonden. De uitgebreide verzameling aan gedigitaliseerde oude ontwerptekeningen waarover het IBD beschikt, kwam daarbij goed van pas. Het maken, conserveren en plaatsen van de nieuwe borden is mede dankzij de voortvarende aanpak van de aannemer supervlug, binnen tien weken, afgerond. Een mooie anekdote betreft nog de walstroomborden. Toen de walstroomkasten drie jaar geleden geplaatst werden, was er nog geen standaard scheepvaartbord om ze aan te duiden. Het vormgevingsbureau Impuls uit Sliedrecht heeft toen in opdracht van de Drechtsteden verschillende borden ontworpen en, o.a. na consultatie bij binnenschippers, het walstroombord gemaakt, zoals dat langs de Dordtse oevers te zien is. Het ontwerp is indertijd naar RWS opgestuurd en is inmiddels als bord E.25 opgenomen in de BPR en zelfs in Europese regelgeving. De kleur van de nieuwe portalen is overigens afgestemd op die van de walstroomkasten. Hoewel het project nog niet voor 100% is afgerond, is de aanblik van de Dordtse oeverlijn al enorm veranderd. Het is een heel ander gezicht. Het ziet er opgeruimd en overzichtelijk uit. En nog belangrijker, de bebording voldoet weer aan de eisen!

3 Nieuwsbrief februari Drie vragen aan Andreja van der Aa Onder het motto Drie vragen aan vertelt steeds een andere medewerker van het IBD over zijn of haar werk. In deze aflevering: Andreja van der Aa. 1. Waarom ben je bij het IBD gaan werken en wat doe je? Elf jaar geleden ben ik begonnen bij toen nog - Ingenieursbureau Dordrecht. Daarvoor werkte ik vijf jaar bij de ABN AMRO Bank. Na één jaar voor mijn dochter gezorgd te hebben, vond ik het fijn om weer te gaan werken. Mijn zwager, die al bij het ingenieursbureau werkte, gaf aan dat er een functie vrij kwam. In februari 2003 ben ik in dienst gekomen. Mijn functie was toen, en is nog steeds, het ondersteunen van projectleiders bij de financiële kant van projecten. Dit houdt onder meer in: het begroten van budgetten en het sturen en beheersen van de projectadministratie. In de loop der jaren is die ondersteuning persoonlijker geworden en inmiddels heb ik tien projectleiders waarmee ik geregeld een afspraak plan en alle projecten doorspreek. Twee jaar geleden wilde ik me verder ontwikkelen en heb ik in dat kader enkele controlewerkzaamheden van mijn collega overgenomen. Het contact met de projectleiders en collega s is het leuke aspect van dit werk. Omdat je met verschillende mensen en persoonlijkheden te maken hebt, leer je vanzelf flexibel te zijn. 2. Wat gaat goed en wat kan beter? In de loop der jaren heb ik mijn eigen manier van werken kunnen ontwikkelen en het contact tussen mij en mijn projectleiders verbeterd. Hierdoor ben ik voor mijn gevoel meer op de hoogte van de voortgang van de projecten. Omdat ik het werk al langer doe, merk ik dat ik verschillende zaken meer op routine doe. Door het overnemen van de controlewerkzaamheden van mijn collega heb ik meer afwisseling in mijn werk gekregen en ben ik meer te weten gekomen over de bedrijfsvoering van het IBD. 3. Wat is je belangrijkste uitdaging dit jaar? De aangekondigde reorganisatie heeft ervoor gezorgd dat ik meer ben gaan nadenken over wat ik zou willen veranderen in mijn huidige functie of wat er zou kunnen veranderen binnen IBD. De cursus talentontwikkeling heeft al voor heel wat stof tot nadenken gezorgd, maar ik wil zeker nog gaan onderzoeken wat mijn mogelijkheden en nieuwe uitdagingen zijn. Uitgelicht: nieuwe bioscoop en parkeergarage op Stadswerven Eind december 2013 zijn de contracten getekend voor de bouw van een bioscoop en parkeergarage op Stadswerven. De nieuwe bioscoop en parkeergarage komen aan het Wantij ter hoogte van het Energiehuis. Het IBD is de afgelopen weken druk bezig geweest met het bouwrijp maken van de locatie. Een lastige klus, volgens projectleider Edwin de Langen, omdat je op deze plek niet weet wat je kunt verwachten. Als je de oude tekeningen en luchtfoto s bestudeert kun je zien dat hier vroeger een scheepswerf heeft gestaan. Op de locatie van de parkeergarage was een binnenhaven. Ter hoogte van de bioscoop lag een hellingbaan richting het Wantij. Edwin de Langen: Bij een oude haven en scheepswerf weet je eigenlijk wel zeker dat je op verrassingen stuit bij het bouwrijp maken van de grond. Maar je weet nooit wát je wáár tegenkomt. Inmiddels is de bestrating weggehaald, is het terrein vlak gemaakt en hebben we palen voorgeboord. Bij de 194 palen voor de parkeergarage zijn we 33 keer op brokstukken gestuit en bij 13 palen was sprake van verontreiniging. Bij de palen voor de bioscoop was er slechts sprake van onregelmatigheden bij 7 van de 120 palen. vervolg zie volgende pagina.

4 Nieuwsbrief februari Vervolg Uitgelicht: nieuwe bioscoop en parkeergarage op Stadswerven Snel bijsturen De bedoeling is dat er begin maart gestart zou worden met de bouw van parkeergarage en dat de bioscoop voor de kerst 2014 zijn deuren opent. Dat is behoorlijk ambitieus. We hebben daarom wekelijks overleg met de aannemers, zodat zij bij tegenvallers direct hun plannen kunnen bijsturen. Als palen stuiten op obstakels tot vier meter onder het maaiveld, dan worden ze meestal uitgegraven. Zitten de obstakels dieper, dan moet je op zoek naar een andere oplossing, bijvoorbeeld een aangepaste constructie. Wat betreft de aangetroffen vervuiling, bepaalt de Omgevingsdienst, die hierin het bevoegd gezag is, wat er moet gebeuren. Daarbij hangt het er erg vanaf hoe diep de vervuiling zit en of het gaat om mobiele verontreiniging, die zich kan verplaatsen, zoals minerale olie, of om immobiele verontreiniging zoals oud ijzer of kolengruis. Maar op zo n plek in stedelijk gebied, waar vroeger veel activiteit is geweest, vind je altijd wel wat. Bouwterrein bijna overgedragen De verwachting is dat de bouwterreinen uiterlijk medio maart worden overgedragen aan beide aannemers. Medio maart wordt gestart met de bouw van de parkeergarage van circa 320 parkeerplaatsen en een fietsenstalling van 490 plaatsen. De bouwer is Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello. Vanuit het IBD zal Tom Sanders voor de gemeente Dordrecht de bouw van de parkeergarage begeleiden. Via deze link kunt u zien hoe de parkeergarage wordt gebouwd Naar verwachting zal begin april de bouw van de bioscoop starten. In de bioscoop komen in totaal 6 zalen met in totaal 1200 stoelen. De bouw van de bioscoop is een particulier project van exploitant Wolff uit Utrecht. Op de hoogte blijven Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en werkzaamheden op Stadswerven, bezoek dan de website

5 Nieuwsbrief februari Gefeliciteerd! Op 1 maart aanstaande is Koos van der Spek 25 jaar in dienst. We feliciteren hem van harte met deze mijlpaal! Even voorstellen: Melle Bregman Een jaar nadat Melle Bregman vorig jaar februari zijn stage heeft afgerond, is hij weer terug bij het IBD. Dit keer voor zijn afstudeeropdrachten. Hij vindt het vooral leuk om te werken aan projecten in zijn eigen stad Dordrecht. En hoewel we intussen een jaar verder zijn, voelt het een beetje alsof hij nooit is weggeweest. Voor verschillende medewerkers is het best bijzonder om Melle opnieuw bij het IBD te verwelkomen. Zij hebben jarenlang nauw samengewerkt met Melle s vader, Wim Bregman, die tot zijn overlijden in 2011 als projectleider en OR-lid een gewaardeerde collega was. Voor Melle zelf is de relatie tussen zijn vader en het IBD eigenlijk minder sterk aanwezig. Vooral aan het begin van mijn stage, vorig jaar, hoor ik van collega s verhalen over mijn vader. Dat was wel heel leuk, maar verder staat mijn werk hier redelijk los van mijn herinneringen aan hem. Dat Melle bij het IBD terechtkwam voor zijn stage was natuurlijk niet helemaal toevallig, maar wel grotendeels. Vanuit mijn opleiding weg- en waterbouw aan het Da Vinci college waren een aantal stageplaatsen beschikbaar. Een daarvan was bij het IBD. Ik heb toen gesolliciteerd en ben aangenomen. En nu is hij dus weer terug voor zijn examenproject. We moeten voor ons eindexamen 25 taken uitvoeren aan de hand van lopende opdrachten. Ik wist wat ik bij het IBD kon verwachten en dat hier ook de mogelijkheid bestond om dat te doen. Daarom was het mooi dat ik kon terugkomen. Melle moet in de komende maanden onder meer werktekeningen maken, een bestek maken en de planning van een project bewaken. Onder begeleiding van zijn stagebegeleider Laurens Barendrecht start hij binnenkort met het uitwerken van het ontwerp van de Johan Willem Frisostraat. Na zijn opleiding wil Melle zich verder specialiseren via een hbo-studie civiele techniek. Waarin hij zich precies wil specialiseren weet hij echter nog niet. Nu denk ik dat mijn voorkeur ligt bij wegenbouw, omdat je dan vaker projecten tegenkomt in binnensteden en drukkere gebieden. Ik denk dat dat de mooiste projecten zijn, omdat je met veel belangen rekening moet houden. Als je een straat gaat reconstrueren, moet je er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de winkeliers hun deuren kunnen openhouden en dat hun klanten met schone schoenen naar binnen kunnen. Maar misschien hebben waterbouw en spoorbouw ook wel hun interessante aspecten. Eigenlijk weet ik dat niet zo goed, maar op het moment trekt dat me minder. Verkiezingen Niet alleen voor de onderhoudsdienst van het IBD, die in Dordrecht weer alle stemlokalen gaat inrichten, is het een drukke tijd. Ook voor een groot deel van onze lezers, de wethouders en raadsleden, breekt met de verkiezingen van 19 maart een spannende tijd aan. Wij wensen hen allen veel succes. Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Ingenieursbureau Drechtsteden Spuiweg GT Dordrecht Tel ingenieursbureaudrechtsteden.nl Reageren? Mail: De volgende nieuwsbrief verschijnt eind maart

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Nieuwsbrief juni 2013 Duurzaamheid Klimaatinstallatie Stadsdepot vernieuwd Het Stadsdepot Dordrecht is één van de meest geavanceerde archiefbewaarplaatsen van Europa. In het gebouw van 5500 vierkante meter

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

beermediation Ik voel me niet de tegenpartij Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen

beermediation Ik voel me niet de tegenpartij Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen beermediation Interview Astrid Ales, ASR Verzekeringen Vroeger dacht je bij een verzekeringsmaatschappij aan een afstandelijke, nors kijkende, oudere man. Astrid Ales (48) is in alles het tegendeel. Zij

Nadere informatie

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen

Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma. Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer zagen, maar inregelen bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra Nr. 1 januari 2012 Betonstaalvlechter Luciën van Steenis haalt diploma Zelfontworpen asfaltzaagtruck: niet meer

Nadere informatie

Fonds Ondernemend Groningen

Fonds Ondernemend Groningen NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 WWW.TERREINWINST.NL PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst

Nadere informatie

Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken

Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken Een leven lang leren POWI 2008: leren en werken 2 De opleidingen worden uitgevoerd door Leren en werken in Twente Kennis veroudert snel in onze samenleving. Eén van de grootste uitdagingen van het huidige

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

augustus 2013 Hallo Martin en Mario,

augustus 2013 Hallo Martin en Mario, augustus 2013 Hallo Martin en Mario, In oktober hebben jullie bij ons de voorgevel opgemetseld en overal kunstof kozijnen en een kunstof deur geplaatst. Wij zijn uitermate tevreden over jullie manier van

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd Volgens bedenker Jeff Sutherland kunnen bedrijven met scrum twee keer zoveel doen in de helft van de tijd. Waarom is het zo effectief en is het voor iedereen geschikt? Tweemaal zoveel doen in de helft

Nadere informatie

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift Welkom op de tweede Dag van Duurzaam GWW Een feestelijke dag! Er worden namelijk al vele stappen met Duurzaam GWW gezet, grote

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum Een onderzoek naar waarom de Scrummethode belangrijk is voor de Communicatie & Media Design student aan de Hogeschool Utrecht. Door F.A. Nijhof - 1620443

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie