Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek"

Transcriptie

1 Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek Jennifer M Benit-Deekman

2 1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE CRU Kennismakingsafspraak met de CRU Praktische tips ter voorbereiding van activiteiten op de CRU Invullijst voor de eerste afspraak op de CRU. 5 2 DOSSIER VERZOEK TOT GOEDKEUREN BEGROTING EN CONTRACTEN BIJ WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIVISIE I Het opstellen van begrotingen van de CRU Informatie en documenten die nodig zijn voor het maken van begrotingen Handige extra voorbeelden voor het opstellen van de begrotingen: Voorbeelden van begroting sheets Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting Sheet Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting sheet Additionele Stamgegevens bij de begroting en de projectadministratie ter archivering Extra (be)handelingen/verrichtingen/materiaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek bij onderzoek tijdens het zorgproces Behandeling/premedicatie buiten de reguliere zorg: Verrichtingen door andere afdelingen: Voorblad bij indienen begroting Afronding van het begrotingstraject startende onderzoekers Overige financiële afspraken of gegevens die noodzakelijk zijn bij het beoordelingstraject van de METC: Initiation List 16 3 NOODZAKELIJKE INFORMATIE BIJ WETENSCHAPPELIJK STAGES Noodzakelijke documenten bij eerste afspraak bij wetenschappelijke stages op de CRU Formulier Geheimhoudingsverklaring Additionele informatie voor eerste project onderzoekers HUISREGELS CRU. 20 Jennifer M Benit-Deekman

3 1 Algemene informatie over de CRU. De Interne Geneeskunde heeft sinds enkele jaren een onderzoeksafdeling die zorg draagt voor het ondersteunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De CRU is een faciliterende afdeling op 4A oost in het hoofdgebouw van VUmc en heeft de beschikking over onderzoeksruimten, medische apparatuur en onderzoeksmaterialen. Op de CRU werken ervaren onderzoeksassistenten die de onderzoekers ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoek. Dit document is samengesteld om de onderzoekers van de Interne Geneeskunde te informeren over mogelijkheden die er vanuit de CRU worden geboden om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. 1.1 Kennismakingsafspraak met de CRU Als een onderzoeker een nieuw onderzoek wil starten dan moet dit door de onderzoeker of PI altijd zo vroeg mogelijk worden gemeld aan het hoofd van de CRU en het hoofd van de afdeling. Deze melding van nieuw onderzoek wordt bij voorkeur via ontvangen. Daarnaast wordt het aanbevolen om bij een nieuw onderzoeksvoorstel dat wordt aangeboden aan 1 van de onderzoeksinstituten van VUmc (het CWO) en de METC, in de notificatie regel van de aanbiedingsbrief aan het CWO te verzoeken om het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU te informeren over de goedkeuring door het CWO en de METC. Onderstaande regel kan in notificatie regel in deze aanbiedingsbrief worden toegevoegd: Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van alle correspondentie te mailen of sturen aan het afdelingshoofd van de Interne Geneeskunde en de Clinical Research Unit Interne Geneeskunde Vumc / ZH 4 A 54) Ook het initiëren van nieuwe wetenschappelijk stages moet aan het hoofd van de CRU worden gemeld. Hoe eerder er contact is tussen de betreffende onderzoeker en het management van de CRU hoe beter de benodigde ondersteuning in kaart kan worden gebracht. De eerste afspraak op de CRU wordt meestal gemaakt rond het moment dat het projectplan wordt aangeboden aan het CWO. Het onderzoeksvoorstel is dan volledig beschreven en hierdoor concreet genoeg om praktische zaken te bespreken. De eerste afspraak is bedoeld als algemene kennismaking waarbij de onderzoeker het hoofd van de CRU informeert over het onderzoeksprotocol. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een invullijst, deze is in paragraaf 1.3 weergegeven. Op deze manier wordt actuele informatie verkregen over gegevens van de onderzoeker en de algemene gegevens van het onderzoeksprotocol zoals de omvang van het onderzoek, het soort metingen dat zal worden gedaan, de begroting van het onderzoek en overige financiële aspecten rond de projectadministratie. * het kan voorkomen dat de onderzoeker de eerste afspraak heeft nadat de PI goedkeuring heeft gekregen van de wetenschapscommissie en de METC. In dat geval wordt alsnog een kennismakingsafspraak met het hoofd gedaan voordat de onderzoeker gebruik maakt van de CRU. En in dat geval worden alsnog een kopie van alle ingediende documenten aan het secretariaat van de CRU aangelverd. Jennifer M Benit-Deekman

4 1.2 Praktische tips ter voorbereiding van activiteiten op de CRU Op de CRU zijn er verschillende faciliteiten beschikbaar waar onderzoekers gebruik van kunnen maken. Er zijn 7 volledig ingerichte testkamers met specifieke meet instrumenten en medische apparatuur waaronder microcirculatie apparatuur, vaatecho apparatuur en glucosemeters. Het voorgenomen gebruik van de testkamers, en het eventueel gebruik van medische apparatuur en disposables zijn belangrijke punten die voor aanvang van het onderzoek goed geïnventariseerd moeten worden. Voor gebruik van medische apparatuur hanteert de CRU een gebruikersovereenkomst. Daarin wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden bij gebruik van deze apparatuur zijn afgesproken. Als je van plan bent medische apparatuur te gebruiken, informeer hier dan naar bij het hoofd van de CRU. Alle apparatuur staat onder beheer van het FMT van VUmc die de afspraken rondt planmatig onderhoudt van apparatuur in een DVO hebben vastgelegd. Het FMT zorgt tevens voor het bijhouden eventuele reparaties aan apparatuur. Alle handelingen op de testkamers van de CRU worden uitsluitend voor klinisch wetenschappelijk onderzoek gedaan, handelingen voor de reguliere patiëntenzorg vinden in de polikliniek of op de verpleegafdelingen plaats. Daarnaast is het belangrijk dat elk onderzoeksprotocol dat wordt uitgevoerd op de CRU positief moet zijn beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie (METC) en Raad van Bestuur van het VUmc. Voor het aanleveren van documenten die nodig zijn voor een beoordeling van je onderzoeksprotocol door de METC wordt je verwezen naar de algemene website van de METC op de VUmc Intranet site M E T C Tevens is er over dit onderwerp een uitgebreide SOP op de website van het Clinical Research Bureau het CRB CRB. In de figuur hieronder vindt je een overzicht van handige contactmomenten met het hoofd van de CRU. Fig 1. Stroom diagram voorbeeld contactmomenten. 2) Start CRU lokale uitvoerbaarheid 5) METC goedkeuring Start onderzoek op de researchafdeling Projectplan Plan CWO 6) Goedkeuring RVB 1) Bespreking projectleiders 3) Begroting 4) Garant stelling 7) 2 de contact doorgeven startdatum en laatste wijzigingen Chronologische volgorde van contactmomenten: Bespreking projectleiders, ontwikkeling projectplan Na afronding projectplan 1ste contact met researchmanagement Opstellen begroting CRU Garantstelling financiën door Divisie I Goedkeuring Metc Goedkeuring RVB 2de Contact site file, overdracht huisregels en informatie OZ Handboek Afsluiten van onderzoek Jennifer M Benit-Deekman

5 1.3 Invullijst voor de eerste afspraak op de CRU. Onderstaande lijst wordt bij het eerste gesprek samen met het hoofd van de CRU ingevuld. Datum 1ste afspraak: Naam Hoofdonderzoeker/projectleider:.. Discipline:. Naam Onderzoeker/stagiair: Checklist indiening. CV Good Clinical Practice training/ BROK: Geplande datum: Sponsor (indien van toepassing): Titel van het protocol: Acroniem van het Studie Protocol (indien van toepassing) : Deelnemers te includeren: Aantal Interventies Duur van de Interventie Aantal visites tbv wetenschappelijk onderzoek: Soort metingen: Looptijd onderzoek: Verwachte begindatum verwachte einddatum - - Advertentie tbv werven deelnemers: Verzenden Onderzoeksmateriaal Aantal per persoon Opslag materiaal Vergoeding proefpersonen: ja/nee Bedrag : De onderzoeker tekent ervoor dat het intake gesprek met het hoofd van de CRU heeft plaatsgehad betreffende documenten worden ingediend bij Divisie I. Handtekening onderzoeker/stagiair: Jennifer M Benit-Deekman

6 2 Dossier verzoek tot goedkeuren begroting en Contracten bij wetenschappelijk onderzoek divisie I. Tijdens het kennismakingsgesprek met het hoofd van de CRU wordt de onderzoeker erop gewezen dat eventuele contracten en begrotingen goedgekeurd moeten worden door het afdelingshoofd en de Manager bedrijfsvoering van divisie I. Bij verzoek tot het goedkeuren van de begroting en ev. contracten zal de Manager bedrijfsvoering van divisie I het volgende ontvangen: 1. Goedgekeurde begrotingen worden ondertekend door het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU, deze begrotingen zijn dus reeds getoetst ten opzichte van betreffende benodigde middelen! Divisie I (in de toekomst divisie VI) moet er alleen voor zorgen dat de na-controle plaatsvindt t.a.v de garantieverklaringen (P&O) en men weet hoe de gelden moeten worden geadministreerd. 2. Definitief protocol dat door het CWO is goedgekeurd. 3. (voorlopig) Contract van de sponsor getekend door het afdelingshoofd (indien van toepassing). Dit contract wordt door de onderzoeker, alvorens deze aan het afdelingshoofd ter ondertekening wordt aangeboden, voorgelegd aan de jurist bij het SBP/CRB en de projectadministratie, dus de juridische controle op de inhoud van het contract heeft vooraf plaatsgevonden. De Jurist bepaald tevens wie er nog meer teken bevoegd is. 4. Patiënten-informatiebrief +informed consent. 5. EUDRACT nummer (is niet altijd van toepassing dus is er niet altijd bij. De onderzoeker is er zelf verantwoordelijk voor hier zorg voor te dragen) 6. Amendement intern of extern (indien van toepassing). 7. Aanbiedingsbrief (aan de toetsende commissie). 8. Certificaat WMO proefpersonenverzekering. 9. Certificaat aansprakelijkheidsverzekering. 10. Goedkeuringsbrief/bericht van de CWO 11. CV van Uitvoerend onderzoeker en Hoofdonderzoeker, (onafhankelijk arts indien van toepassing). 12. Overige communicatiemateriaal (indien van toepassing). Maak voor de indiening gebruik van het voorblad in paragraaf Jennifer M Benit-Deekman

7 2.1 Het opstellen van begrotingen van de CRU De Onderzoeker maakt de begroting voor zijn /haar onderzoek en kan daarvoor het hoofd van de CRU en indien van toepassing ook de contactpersonen van overige faciliterende afdelingen in VUmc waaronder de subsidiedesk de Apotheek of het lab benaderen, In de volgende paragrafen wordt weergegeven welke informatie belangrijk is voor het hoofd van de CRU om een inschatting te maken van kosten/baten van een onderzoek. Om de begroting zo nauwkeurig mogelijk te kunnen opstellen wordt gebruik gemaakt van een Site File. De begroting wordt getekend door het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU voordat het wordt aangeboden aan de projectadministratie van de divisie. De enige aanpassingsmogelijkheid van een goedgekeurde projectbegroting is een addendum of amendement van een onderzoeksproject. 2.2 Informatie en documenten die nodig zijn voor het maken van begrotingen. Bij het doorlopen van de Site File kan door de onderzoeker o.a gebruik gemaakt worden van de Checklist van de METC bij de goedkeuring van een project. In deze checklist komen documenten voor die ook als belangrijke informatiebron kunnen dienen voor de algemene voorbereiding van werkzaamheden op de CRU en deze is te vinden website van de METC van VUmc. De website van het CRB kan ook worden geraadpleegd. Ga je een begroting maken zorg dan dat je over onderstaande punten zoveel mogelijk informatie hebt. 1. Inventarisatie voor onderzoeksmiddelen 2. materieel: disposables, vloeistoffen, etc. 3. faciliteiten: apparatuur, laboratorium bepalingen, scans, kweken, etc. 4. medicatie: geregistreerd, vergoed, gesponsord? En eventuele kosten apotheek. 5. Kopie onderzoeksprotocol en patiënten informatie brief. Hierin vind je de meest belangrijke zaken zodat je geen dingen over het hoofd ziet. 6. Flowchart van alle verrichtingen, onderzoeken, handelingen tijdens het onderzoek. 7. Begin- en verwachte einddatum van het project 8. Informatie over andere afdelingen zoals het Lab, de Apotheek en de contactpersonen aan wie gefactureerd moet worden. 9. Informatie over de wijze van doorberekening van kosten voor ondersteunende afdelingen (financieel projectnummers, of anders). 10. Informatie over de financiële afhandeling projectkostenplaats deze moet je van de divisie krijgen maar pas nadat je begroting is goedgekeurd 11. Informatie over het VUmc onderzoeksinstituut waar het onderzoeksproject wetenschappelijk is ingebed. Kopie goedkeuring Wetenschapscommissie. 12. Kopie van contract(en) sponsor/subsidiegever/opdrachtgever 13. Indien van toepassing: contract met samenwerkende afdelingen/instanties binnen de Vumc. 14. Toegekend subsidiebedrag, Subsidieaanvraag (definitieve versie) 15. Naam én programma onderzoeksinstituut 16. W.B.S.O. ja/nee dit kun je navragen bij de projectadministratie Jennifer M Benit-Deekman

8 17. Budgethouder 18. Bestellers 19. Garantstelling via een 3e geldstroombron bij tekorten in kostendekking (indien van toepassing) 20. Contracten bij subsidietoekenningen 21. Subsidievoorwaarden sponsor 22. Facturering-/betalingsschema financier 23. Garantieverklaring(en) van projectmedewerkers 24. BTW beslissingsboom (door projectadministratie) 2.3 Handige extra voorbeelden voor het opstellen van de begrotingen: Link naar het begrotingsformat. M:\Research\CRU-IG\Algemene informatie voor onderzoekers\template Standaard begroting CRU ter indiening divisie I.xls Voorbeelden van begroting sheets 1 Indicatie Voorbeeld Indicatie Arts Verpleegkundige Protocol lezen 3-4 uur Initiatie visite voorbereiden en bijwonen 2 uur 3 uur Informed consent procedure: uitleg, vragen beantwoorden, kennis testen, onderteken, kopiëren 1uur 45 min Anamnese afnemen, medication history, demographic data 1x 45 min 45 min Vital signs, gewicht, lengte 4x 10 min 40 min Lichamelijk onderzoek, ACR criteria, physician VAS 4x 45 min 3 uur Pregnancy test 1x 20 min 20 min ECG 3x 15 min 45 min Study drugs: bestelling, opslag, admin, ophalen bij apotheek, therapietrouw bijhouden instructie home dosis deelnemer 8x 1,5 uur 12 uur S.c. toedienen: patiënt leren s.c. injectie geven, informatie geven en oefenen 1x uur 1 uur Bloed en urine samples en formulieren klaar zetten 10x 0,5 uur 5 uur Data invoer, CRF's invullen, vragenlijsten voorbereiden 10 uur Recording of AE, SAE,ADR? Monitor site visit voorbereiden en bijwonen a 8-12 weken 2 uur per bezoek Totale Uren Totale kosten inclusief opslagen. Jennifer M Benit-Deekman

9 2.3.2 Voorbeeld begroting sheet 2 A B C C C D E F Voorbeeld Apotheek kosten Voortraject Ontvangst (EUR 16,50 per shipment, per geneesmiddel) Opslag kamertemeratuur (per jaar, per plank) Opslag gekoeld tot -30 C (per jaar, per plank) Opslag gekoeld tot -180 C (per jaar, per plank) Kosten voor medicatie Bereiding (EUR 42,- cytostatica, EUR 55 voor aseptisch) Aflevering (EUR 9,- per aflevering, per geneesmiddel) EUR: * Boven genoemde bedragen zijn excl BTW (medicatie is 6% en overige kosten is 19% BTW) * Bij investigator initiated studies wordt soms korting gegeven, met name op de kosten van het voortraject Voorbeeld begroting Sheet 3 Voorbeeld beeldvormende technieken MRI wervelkolom MRI handen en voeten MRI LWK MRI TWK X thorax X bekken X handen en voeten X LWL X TWK Farmaceutisch onderzoek Kostenindicatie opvragen bij de radiologie/pet/mri VUmc Onderzoekers Kostenindicatie opvragen bij de radiologie/pet/mri Jennifer M Benit-Deekman

10 2.3.4 Voorbeeld begroting sheet 4 Bepalingen Lab Afdeling Indicatie Aantal Aantal afname's Prijs Prijs per patiënten per patiënt TOTAAL order tarief 100,00 verzending Afdraaien en uitvullen KCL 25,00 verzenden naar AF (alkalische fosfatase) KCL 2,16 Alat KCL 2,16 Asat KCL 2,16 albumine KCL 2,16 totaal eiwit KCL 2,16 Bilirubine KCL 2,16 Natrium KCL 2,16 Kalium KCL 2,16 Calcium KCL 2,16 γgt KCL 2,16 Kreatinine KCL 2,16 Chloor KCL 2,16 urinezuur KCL 2,16 glucose KCL 2,16 CRP KCL 2,96 TSH KCL 5,37 FT3 KCL 5,37 FT4 KCL 5,37 25-OH-D3 KCL 23,96 ESR (BSE) KCL 2,21 CBC with diff. KCL 2,21 Hb, Ht, Erythrocyten KCL 2,21 Trombocyten KCL 2,21 Leucocyten KCL 2,21 Urine kwalitatief KCL 5,93 aptt HL 10,00 PT (INR) HL 10,00 Anti CCP** Pathologie 13,21 RF** Pathologie 13,21 Jennifer M Benit-Deekman

11 2.3.5 Voorbeeld begroting sheet 5 Voorbeeld Testen CRU testkamers Prijs per Unit Gebruik Testkamer 5,- Bloeddruk bepaling 2,50- (Nexfin Dinamap) Clamp 115,- Microirculatie 35,- Sphygmocor 35,- Ceus 70,- IMT 15,- OGTT 11,- Aantal patiënten Aantal Visites per deelnemer/patiënt Aantal afname's/metingen per patiënt Prijs TOTAAL Het hoofd van CRU stelt voor het gebruik van de faciliteiten van de CRU een eigen offerte op Voorbeeld begroting sheet 6 QA/QC Algehele bewaking van kwaliteit. Monitoring bij Farma Trials Algehele controle op kwaliteit dosier beheer. DSMB Monitoring bij IIT s door CRB kosten Jennifer M Benit-Deekman

12 2.3.7 Additionele Stamgegevens bij de begroting en de projectadministratie ter archivering Deze documenten zijn niet altijd van toepassing en hoeven niet aangeleverd te worden bij het manager bedrijsfvoering van divisie I, maar dienen wel bij de onderzoeker zelf te worden bewaard. 1. Toegekend subsidiebedrag, Subsidieaanvraag (definitieve versie) 2. Naam én programma onderzoeksinstituut 3. W.B.S.O. ja/nee 4. Budgethouder 5. Bestellers 6. Garantstelling via een 3e geldstroombron bij tekorten in kostendekking (indien van toepassing) 7. Contracten bij subsidietoekenningen 8. Subsidievoorwaarden sponsor 9. Facturering-/betalingsschema financier 10. Garantieverklaring(en) van projectmedewerkers 11. BTW beslissingsboom (door projectadministratie) Extra (be)handelingen/verrichtingen/materiaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek bij onderzoek tijdens het zorgproces. In deze paragraaf wordt een opsomming weergegeven van overige onderzoekskosten die van invloed zijn op de totale kosten van het onderzoek en daarom onderdeel moeten zijn van een begroting. Deze kosten betreffen alle kosten die buiten het onderzoek om niet gemaakt zouden worden. Bijvoorbeeld; bij onderzoek in de poli of het ziekenhuis dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de kosten die gemaakt worden in het kader van de huidige, reguliere patiëntenzorg ( standaardbehandeling ) en de kosten die gemaakt worden voor verrichtingen buiten de reguliere zorg (dus alle handelingen die niet onder de reguliere zorg vallen en specifiek voor dit onderzoek worden gedaan). De rede hiervoor is dat er binnen de VU organisatie een strikte scheiding is tussen projectkosten en kosten voor de zorg. Extra verrichtingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek moeten apart geadministreerd worden hierbij kun je denken aan: Behandeling/premedicatie buiten de reguliere zorg: Extra personeel dat nodig is voor dit onderzoek (stagiaires etc.): zie hiervoor de bijlage voor de begrotingssheet. Jennifer M Benit-Deekman

13 Verrichtingen door andere afdelingen: 1. Lab.onderzoek klinische chemie: Contactpersoon vanaf 2013 Marieke Strik 2. hematologie: Contactpersoon: zelf in te vullen medische microbiologie: zelf in te vullen 3. Röntgenonderzoek Contactpersoon: zelf in te vullen 4. Nucleaire geneeskunde Contactpersoon: zelf in te vullen 5. PET/MRI Overig: 6. Overige afdelingen/farmaceuten: Contactpersonen: zelf in te vullen 7. Apotheek medicatie apotheekkosten Contactpersoon : 8. Pathologie Contactpersoon zelf in te vullen. 9. P&O en management activiteiten die belangrijk kunnen zijn voor een totale begroting. begeleiding datamanagement research assistent researchverpleegkundige secretariële ondersteuning statistische ondersteuning Arts onderzoeker Consulten monitoring Overig personeel Jennifer M Benit-Deekman

14 Voorblad bij indienen begroting. Dit voorblad wordt toegevoegd aan de MAP die bij de divisie I wordt aangeleverd met het verzoek de begroting en financiële garantstellingen waaronder eventuele contracten te beoordelen. De totale Berekende Kosten Personeel P&O inclusief opslagen:. Materialen en middelen inclusief diagnostische bepalingen:.. Totaal begroot bedrag verspreid over Jaar. Eventuele bijlagen worden bij het verzoek tot goedkeuring van de begroting toegevoegd en gelijktijdig aangeleverd bij de divisie. Toelichting op de begroting Gaarne begroting laten beoordelen door het hoofd bedrijfsvoering. Gaarne contract ondertekenen ( als er een contract voor een betreffend onderzoek moet worden afgesloten dan moet deze vooraf worden voorgelegd aan de jurist van het SBP of het CRB) Gaarne verzoek tot het aanmaken van (voorlopig) Projectnummer/BV nummer bij het hoofd bedrijfsvoering. Deze zal het delegeren aan de projectadministratie. Gaarne het Projectnummer/BV nummer bij retour bijvoegen bij het dossier, en in correspondentie dossier vermelden bij het hoofd CRU. Alle documenten worden in een blauwe map gedaan. Deze blauwe mappen kun je ophalen op het secretariaat van de CRU. Jennifer M Benit-Deekman

15 Afronding van het begrotingstraject startende onderzoekers. Als alle documenten zijn verzameld wordt de definitieve begroting getekend door het hoofd van de CRU, het afdelingshoofd en de manager bedrijfsvoering. Losse begrotingen worden niet in behandeling genomen. De mappen waar alle documenten in gebundeld kunnen worden liggen klaar op het secretariaat. Dit zijn mappen voorzien van tabbladen met volgnummers. Als dit proces is voltooid en alle gegevens van de lijst voor de Initation List van onderzoek zie paragraaf 1.9, beschikbaar zijn dan kan er worden gestart met het onderzoek. Een volledige kopie van deze documenten wordt bij het secretariaat van de CRU ingeleverd. 2.4 Overige financiële afspraken of gegevens die noodzakelijk zijn bij het beoordelingstraject van de METC: Om een onderzoeksprotocol aan te kunnen bieden bij de METC is het een vereiste dat de begroting is goedgekeurd. Het bewijs hiervoor is een getekende goedkeuringsbrief van de raad van bestuur en een aanbiedingsbrief METC (ondertekend door de projectleider, de budgethouder en het hoofd bedrijfsvoering). Het hoofd bedrijfsvoering van divisie 1 heeft deze taak gedelegeerd aan de projectadministrateur, die een advies aan hem geeft over de dekking van de begroting. Bij de interne geneeskunde tekent de manager bedrijfsvoering, het hoofd CRU en het afdelingshoofd. * Gezien de procedurele afspraken (o.a. collegiale toetsing) die gemaakt zijn rond dit goedkeuringstraject dient men rekening te houden met een doorlooptijd voor de begroting van 1 week. Jennifer M Benit-Deekman

16 2.5 Initiation List Deze lijst is facultatief, het is ook mogelijk de map m e t g o e d g e k e u r d e d o c u m e n t e n bij het secretariaat van de CRU in te leveren. De verantwoordelijkheid voor het afleveren van de map ligt bij de onderzoeker zelf. Datum eventuele 2de afspraak met het hoofd van de CRU: Titel protocol Is het protocol goedgekeurd door de METC: Verwachte startdatum op de CRU ABR formulier Datum goedkeuring CWO Datum goedkeuring RVB Project nummer Financiering/Sub-rekeningnummer/projectkostenplaats Naam monitor Overdracht volledige Kopie METC map. Akkoord projectleider/onderzoeker Naam: Telefoon : Sein : -adres: Datum Jennifer M Benit-Deekman

17 3 Noodzakelijke informatie bij wetenschappelijk stages. Vaak worden kleine onderzoeken uitgevoerd met databases. Voor het opzetten van databases door studenten worden specifieke veiligheidsaspecten in acht genomen. Zo wordt een stage student altijd geregistreerd via een NIL registratie. De studenten melden zich hiervoor aan bij het secretariaat van de CRU. Zij vullen een NIL formulier in en ondertekenen de geheimhoudingsverklaring. De databases van de CRU worden gemaakt onder toezicht van het bureau datamanagement van het EMGO instituut. 3.1 Noodzakelijke documenten bij eerste afspraak bij wetenschappelijke stages op de CRU. 1. Onderzoeks/stage protocol 2. NIL formulier 3. Financiële garantstelling indien van toepassing 4. Patiënten brief (indien van toepassing) 5. Aanmeldingsbrief METC of DEC (indien van toepassing) 6. Begroting(indien er kosten verbonden zijn aan het onderzoek) 7. Goedkeuringsbrief RvB (indien van toepassing) 8. Goedkeuringsbrief METC (indien van toepassing) 9. Getekende geheimhoudingsverklaring Jennifer M Benit-Deekman

18 3.1.1 Formulier Geheimhoudingsverklaring. Betreft geheimhouding data en afspraken tav studenten stage CRU-IG VUmc. Bij deze verklaart:... dat zij/hij akkoord gaat met onderstaande afspraken: dat de data en gegevens die zij van of via de afdeling endocrinologie/interne geneeskunde VUmc verkrijgt alleen voor de periode van de wetenschappelijke stage gebruikt worden dat deze data en gegevens aan het einde van de stage teruggegeven worden dat deze data en gegevens niet aan derden gegeven worden zonder overleg met de betrokken stagebegeleider en onderzoeker dat alle informatie verkregen tijdens de stage weer volledig aan de afdeling teruggegeven worden. Akkoord: Naam: Handtekening stagiair. Datum: Naam projectleider /Stagecoördinator: Handtekening projectleider/stagecoördinator: Naam onderzoeker (ev): Afdeling Interne geneeskunde: * Verwijzing: Document Informatiebeveiliging & privacybescherming - beleid kwaliteitsnet VUmc Jennifer M Benit-Deekman

19 3.1.2 Additionele informatie voor eerste project onderzoekers. Handige websites en documenten. Handige websites en informatie PHD web portal met begeleidende informatie voor PHD s. Website van het CCMO. Website van het EMGO Website van de VUmc Academie Website van EPIDM Daarnaast zijn er nog interne website zoals de website van de Research Guide van VUmc. En de website van het CRB van VUmc. Het is belangrijk om alle wijzigingen in het protocol bij de praktische uitvoering en aanvullende informatie tijdig door te geven aan het hoofd van de CRU. Voorbeeld van algemene documenten voor het samenstellen van een research status. Er zijn op de CRU voorbeelden van documenten aanwezig waar nieuwe onderzoekers gebruik van kunnen maken om een research status voor patiënten aan te maken. Voorbeelden van deze documenten zijn een Inschrijfformulier, CRF, Informed consent, invulschema voor lab uitslagen etc. Deze kunnen bij Ingrid Knufman of het hoofd CRU aangevraagd worden. Het is belangrijk in het kader hiervan ook de website van het CRB te raadplegen. Daar kan meer informatie worden opgevraagd over het programma open clinica dat gebruikt wordt om data van klinisch onderzoek in onder te brengen en te organiseren. Afmeldingsprocedure van een onderzoekprotocol op de CRU. Twee maanden voor de laatste meting wordt aan het RMT doorgegeven dat de studie op de CRU ten einde is. Dit wordt gedaan door een kopie van de afmelding van de METC. Jennifer M Benit-Deekman

20 4 Huisregels CRU. Deelnemers/proefpersonen voor wetenschappelijk onderzoek: Onderzoeker en/of research assistent zijn verantwoordelijk voor het ontvangen van de deelnemers/proefpersonen. Sleutels: Alle sleutels van de CRU ruimtes bevinden zich in de kluis op de gang. Alle sleutels van de onderzoeksruimten en sleutels voor algemeen gebruik hangen hierin. Gebruik testkamers Als je tussentijds weggaat en je laat spullen achter in een lege testkamer sluit dan de kamer af. Dat kun je doen door de deur achter je dicht te trekken. Alle deuren van de testkamers zijn voorzien van codesloten informeer hiernaar bij het hoofd van de CRU of de onderzoeksassistenten. De kamer na gebruik netjes achterlaten dit houdt in: het verschonen beddengoed, materialen aanvullen, eigen afval opruimen. Check voor het gebruik van de testkamer of alle benodigde spullen aanwezig zijn. Op de deur van de testkamers hangt een geplastificeerde inventarisatie lijst. In het geval er spullen ontbreken, spreek dan de verantwoordelijke voor de desbetreffende testkamer hierover aan. Er is een lijst op 4 A 72 waar aangegeven staat wie er verantwoordelijk voor welke ruimte is. Op de deur van de testkamers is een bordje aangebracht waarop niet storen staat. Als een testkamer niet bezet is wordt het bordje afgeschermd. Let er op dat bij het verlaten van de testkamer het bordje weer afgeschermd wordt zodat het voor iedereen duidelijk is dat de kamer vrij is. Centrifugeruimte De centrifugeruimte na gebruik altijd netjes achterlaten; het tafelblad met handen- alcohol schoonmaken. De centrifuges na gebruik open laten staan en uitzetten. De buizenhouders en buckets eruit halen omspoelen en uit laten lekken. Gebruikte naalden in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volle naaldcontainers deponeren in de kartonnen afvaldoos. Bloedbuizen met dop in de gele afvalcontainer, de SZA bak, doen. Overig lichaamsmateriaal zoals serum/plasma biopt afval etc ook in de gele SZA container. Voor specificatie zie afval handboek op het intranet. Pasteurs pipetten gebruikt bij af pipetteren van serum/plasma of ander lichaamsmateriaal in de gel SZA bak. Disposables die in aanraking zijn geweest met besmet materiaal in gele SZA bak doen. Lege flessen in de daarvoor bestemde glasbak Urine uit urinaal, steek of potje kunnen via de slokop weggespoeld worden. Jennifer M Benit-Deekman

21 Ontlasting uit steek in het toilet. De medicatiekoelkast zoveel mogelijk afgesloten laten, sleutel aan de koelkast. Centrifugeruimte wordt aan het eind van de dag afgesloten. Afvalstation Het afvalstation bevindt zich in de lifthal van 4B of 4C. Hier kunnen batterijen, inkt cartridges, lege dozen (eerst plat maken) papier, en volle waszakken gedeponeerd worden. Er zijn aparte blauwe papiercontainers voor gewone en voor privacy gevoelige documenten. Deze blauwe containers zijn voorzien van een slot. Lege waszakken kunnen weer uit het magazijn gehaald worden. Richtlijnen voor het Specifiek Ziekenhuis Afval: SZA-afval Absorptie materiaal SZA-container: Er zijn kleine zakjes absorptie materiaal voor in de SZA-container. De verpakking daarvan lost op zodra het in contact komt met vocht (en hoeft dus niet opengemaakt te worden). Deze worden gebruikt omdat er geen vloeistoffen in de container mogen. Deze absorptie zakjes zorgen ervoor dat het bloed een soort behanglijm wordt, en op deze manier wel via de containers vervoerd mag worden. 1 klein zakje absorptie materiaal kan 3,5 liter water absorberen of 0,6 liter bloed. Dit houdt dus in dat er minimaal 2 absorptiezakjes in de container moeten voordat de container in gebruik wordt genomen. SZA-container: De SZA-container kan in het rek geplaatst worden en leunt dan op de zijkanten. Wanneer de container vol is, kan de deksel doorgedrukt worden en deze klikt dan vast op de SZAcontainer. Hierbij moet wel gekeken worden of de deksel goed vast zit op de container, anders wordt de container niet meegenomen voor verwerking. Deze volle containers kunnen op het afvalstation ( 4B ) neergezet worden. Wat gaat er in de SZA-container: Alles wat in contact is geweest met bloed of urine. Voorbeelden van wat er wel in de SZA-container gaat: Infuus Pipetten Gaasjes Deppertjes Scherpe voorwerpen die gebruikt zijn bij biopten Ampullen waar medicatie in zit of heeft gezeten Jennifer M Benit-Deekman

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Handboek KP7 Projectbeheer

Handboek KP7 Projectbeheer Handboek KP7 Projectbeheer Universiteit van Tilburg Het 'Handboek KP7 projectbeheer is specifiek bedoeld voor projectbeheerders. Het biedt een praktische handleiding voor de financieel-administratieve

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie In opdracht van Stuurgroep Landelijk Beslaghuis Protocol 2005 aangepast op 21 oktober 2008 door A.J. Nieuwdorp, sector Kennisadvisering

Nadere informatie

Organisatorische taken

Organisatorische taken DC 56 Organisatorische taken 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg werk je in teamverband binnen een organisatie. Je hebt niet alleen taken in direct contact met de cliënten, maar ook organisatorische

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM

JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM Juni 2010 INLEIDING De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het VU medisch centrum is een bij de wet erkende toetsingscommissie,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse Praktijkopdrachten Secretariële beroepen Kwalificatie: Secretaresse Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier Secretariële beroepen...

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Speciaal voor PGO (kader van ICT Competent)

Speciaal voor PGO (kader van ICT Competent) Werkboek BIT ICT-1 niveau 3/4 Basismodule ICT Speciaal voor PGO (kader van ICT Competent) praktijksimulatie voor automatiseringsopleidingen Mei 2005 Stichting BIT-simulaties INHOUDOPGAVE INTRODUCTIE...3

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids

Informatiegids. Kindercentrum WereldKids Informatiegids Kindercentrum WereldKids Versie 1.8 November 2009 Kindercentrum WereldKids Kwakersstraat 22 hs 1053 WD Amsterdam Tel: 020-4892327 E-mail info@wereldkidsamsterdam.nl Website http://www.wereldkidsamsterdam.nl

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie