Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek"

Transcriptie

1 Informatie voor onderzoekers op de CRU Interne Geneeskunde VUmc. Opstarten Onderzoek Jennifer M Benit-Deekman

2 1 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE CRU Kennismakingsafspraak met de CRU Praktische tips ter voorbereiding van activiteiten op de CRU Invullijst voor de eerste afspraak op de CRU. 5 2 DOSSIER VERZOEK TOT GOEDKEUREN BEGROTING EN CONTRACTEN BIJ WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIVISIE I Het opstellen van begrotingen van de CRU Informatie en documenten die nodig zijn voor het maken van begrotingen Handige extra voorbeelden voor het opstellen van de begrotingen: Voorbeelden van begroting sheets Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting Sheet Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting sheet Voorbeeld begroting sheet Additionele Stamgegevens bij de begroting en de projectadministratie ter archivering Extra (be)handelingen/verrichtingen/materiaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek bij onderzoek tijdens het zorgproces Behandeling/premedicatie buiten de reguliere zorg: Verrichtingen door andere afdelingen: Voorblad bij indienen begroting Afronding van het begrotingstraject startende onderzoekers Overige financiële afspraken of gegevens die noodzakelijk zijn bij het beoordelingstraject van de METC: Initiation List 16 3 NOODZAKELIJKE INFORMATIE BIJ WETENSCHAPPELIJK STAGES Noodzakelijke documenten bij eerste afspraak bij wetenschappelijke stages op de CRU Formulier Geheimhoudingsverklaring Additionele informatie voor eerste project onderzoekers HUISREGELS CRU. 20 Jennifer M Benit-Deekman

3 1 Algemene informatie over de CRU. De Interne Geneeskunde heeft sinds enkele jaren een onderzoeksafdeling die zorg draagt voor het ondersteunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De CRU is een faciliterende afdeling op 4A oost in het hoofdgebouw van VUmc en heeft de beschikking over onderzoeksruimten, medische apparatuur en onderzoeksmaterialen. Op de CRU werken ervaren onderzoeksassistenten die de onderzoekers ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoek. Dit document is samengesteld om de onderzoekers van de Interne Geneeskunde te informeren over mogelijkheden die er vanuit de CRU worden geboden om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. 1.1 Kennismakingsafspraak met de CRU Als een onderzoeker een nieuw onderzoek wil starten dan moet dit door de onderzoeker of PI altijd zo vroeg mogelijk worden gemeld aan het hoofd van de CRU en het hoofd van de afdeling. Deze melding van nieuw onderzoek wordt bij voorkeur via ontvangen. Daarnaast wordt het aanbevolen om bij een nieuw onderzoeksvoorstel dat wordt aangeboden aan 1 van de onderzoeksinstituten van VUmc (het CWO) en de METC, in de notificatie regel van de aanbiedingsbrief aan het CWO te verzoeken om het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU te informeren over de goedkeuring door het CWO en de METC. Onderstaande regel kan in notificatie regel in deze aanbiedingsbrief worden toegevoegd: Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van alle correspondentie te mailen of sturen aan het afdelingshoofd van de Interne Geneeskunde en de Clinical Research Unit Interne Geneeskunde Vumc / ZH 4 A 54) Ook het initiëren van nieuwe wetenschappelijk stages moet aan het hoofd van de CRU worden gemeld. Hoe eerder er contact is tussen de betreffende onderzoeker en het management van de CRU hoe beter de benodigde ondersteuning in kaart kan worden gebracht. De eerste afspraak op de CRU wordt meestal gemaakt rond het moment dat het projectplan wordt aangeboden aan het CWO. Het onderzoeksvoorstel is dan volledig beschreven en hierdoor concreet genoeg om praktische zaken te bespreken. De eerste afspraak is bedoeld als algemene kennismaking waarbij de onderzoeker het hoofd van de CRU informeert over het onderzoeksprotocol. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een invullijst, deze is in paragraaf 1.3 weergegeven. Op deze manier wordt actuele informatie verkregen over gegevens van de onderzoeker en de algemene gegevens van het onderzoeksprotocol zoals de omvang van het onderzoek, het soort metingen dat zal worden gedaan, de begroting van het onderzoek en overige financiële aspecten rond de projectadministratie. * het kan voorkomen dat de onderzoeker de eerste afspraak heeft nadat de PI goedkeuring heeft gekregen van de wetenschapscommissie en de METC. In dat geval wordt alsnog een kennismakingsafspraak met het hoofd gedaan voordat de onderzoeker gebruik maakt van de CRU. En in dat geval worden alsnog een kopie van alle ingediende documenten aan het secretariaat van de CRU aangelverd. Jennifer M Benit-Deekman

4 1.2 Praktische tips ter voorbereiding van activiteiten op de CRU Op de CRU zijn er verschillende faciliteiten beschikbaar waar onderzoekers gebruik van kunnen maken. Er zijn 7 volledig ingerichte testkamers met specifieke meet instrumenten en medische apparatuur waaronder microcirculatie apparatuur, vaatecho apparatuur en glucosemeters. Het voorgenomen gebruik van de testkamers, en het eventueel gebruik van medische apparatuur en disposables zijn belangrijke punten die voor aanvang van het onderzoek goed geïnventariseerd moeten worden. Voor gebruik van medische apparatuur hanteert de CRU een gebruikersovereenkomst. Daarin wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden bij gebruik van deze apparatuur zijn afgesproken. Als je van plan bent medische apparatuur te gebruiken, informeer hier dan naar bij het hoofd van de CRU. Alle apparatuur staat onder beheer van het FMT van VUmc die de afspraken rondt planmatig onderhoudt van apparatuur in een DVO hebben vastgelegd. Het FMT zorgt tevens voor het bijhouden eventuele reparaties aan apparatuur. Alle handelingen op de testkamers van de CRU worden uitsluitend voor klinisch wetenschappelijk onderzoek gedaan, handelingen voor de reguliere patiëntenzorg vinden in de polikliniek of op de verpleegafdelingen plaats. Daarnaast is het belangrijk dat elk onderzoeksprotocol dat wordt uitgevoerd op de CRU positief moet zijn beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie (METC) en Raad van Bestuur van het VUmc. Voor het aanleveren van documenten die nodig zijn voor een beoordeling van je onderzoeksprotocol door de METC wordt je verwezen naar de algemene website van de METC op de VUmc Intranet site M E T C Tevens is er over dit onderwerp een uitgebreide SOP op de website van het Clinical Research Bureau het CRB CRB. In de figuur hieronder vindt je een overzicht van handige contactmomenten met het hoofd van de CRU. Fig 1. Stroom diagram voorbeeld contactmomenten. 2) Start CRU lokale uitvoerbaarheid 5) METC goedkeuring Start onderzoek op de researchafdeling Projectplan Plan CWO 6) Goedkeuring RVB 1) Bespreking projectleiders 3) Begroting 4) Garant stelling 7) 2 de contact doorgeven startdatum en laatste wijzigingen Chronologische volgorde van contactmomenten: Bespreking projectleiders, ontwikkeling projectplan Na afronding projectplan 1ste contact met researchmanagement Opstellen begroting CRU Garantstelling financiën door Divisie I Goedkeuring Metc Goedkeuring RVB 2de Contact site file, overdracht huisregels en informatie OZ Handboek Afsluiten van onderzoek Jennifer M Benit-Deekman

5 1.3 Invullijst voor de eerste afspraak op de CRU. Onderstaande lijst wordt bij het eerste gesprek samen met het hoofd van de CRU ingevuld. Datum 1ste afspraak: Naam Hoofdonderzoeker/projectleider:.. Discipline:. Naam Onderzoeker/stagiair: Checklist indiening. CV Good Clinical Practice training/ BROK: Geplande datum: Sponsor (indien van toepassing): Titel van het protocol: Acroniem van het Studie Protocol (indien van toepassing) : Deelnemers te includeren: Aantal Interventies Duur van de Interventie Aantal visites tbv wetenschappelijk onderzoek: Soort metingen: Looptijd onderzoek: Verwachte begindatum verwachte einddatum - - Advertentie tbv werven deelnemers: Verzenden Onderzoeksmateriaal Aantal per persoon Opslag materiaal Vergoeding proefpersonen: ja/nee Bedrag : De onderzoeker tekent ervoor dat het intake gesprek met het hoofd van de CRU heeft plaatsgehad betreffende documenten worden ingediend bij Divisie I. Handtekening onderzoeker/stagiair: Jennifer M Benit-Deekman

6 2 Dossier verzoek tot goedkeuren begroting en Contracten bij wetenschappelijk onderzoek divisie I. Tijdens het kennismakingsgesprek met het hoofd van de CRU wordt de onderzoeker erop gewezen dat eventuele contracten en begrotingen goedgekeurd moeten worden door het afdelingshoofd en de Manager bedrijfsvoering van divisie I. Bij verzoek tot het goedkeuren van de begroting en ev. contracten zal de Manager bedrijfsvoering van divisie I het volgende ontvangen: 1. Goedgekeurde begrotingen worden ondertekend door het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU, deze begrotingen zijn dus reeds getoetst ten opzichte van betreffende benodigde middelen! Divisie I (in de toekomst divisie VI) moet er alleen voor zorgen dat de na-controle plaatsvindt t.a.v de garantieverklaringen (P&O) en men weet hoe de gelden moeten worden geadministreerd. 2. Definitief protocol dat door het CWO is goedgekeurd. 3. (voorlopig) Contract van de sponsor getekend door het afdelingshoofd (indien van toepassing). Dit contract wordt door de onderzoeker, alvorens deze aan het afdelingshoofd ter ondertekening wordt aangeboden, voorgelegd aan de jurist bij het SBP/CRB en de projectadministratie, dus de juridische controle op de inhoud van het contract heeft vooraf plaatsgevonden. De Jurist bepaald tevens wie er nog meer teken bevoegd is. 4. Patiënten-informatiebrief +informed consent. 5. EUDRACT nummer (is niet altijd van toepassing dus is er niet altijd bij. De onderzoeker is er zelf verantwoordelijk voor hier zorg voor te dragen) 6. Amendement intern of extern (indien van toepassing). 7. Aanbiedingsbrief (aan de toetsende commissie). 8. Certificaat WMO proefpersonenverzekering. 9. Certificaat aansprakelijkheidsverzekering. 10. Goedkeuringsbrief/bericht van de CWO 11. CV van Uitvoerend onderzoeker en Hoofdonderzoeker, (onafhankelijk arts indien van toepassing). 12. Overige communicatiemateriaal (indien van toepassing). Maak voor de indiening gebruik van het voorblad in paragraaf Jennifer M Benit-Deekman

7 2.1 Het opstellen van begrotingen van de CRU De Onderzoeker maakt de begroting voor zijn /haar onderzoek en kan daarvoor het hoofd van de CRU en indien van toepassing ook de contactpersonen van overige faciliterende afdelingen in VUmc waaronder de subsidiedesk de Apotheek of het lab benaderen, In de volgende paragrafen wordt weergegeven welke informatie belangrijk is voor het hoofd van de CRU om een inschatting te maken van kosten/baten van een onderzoek. Om de begroting zo nauwkeurig mogelijk te kunnen opstellen wordt gebruik gemaakt van een Site File. De begroting wordt getekend door het afdelingshoofd en het hoofd van de CRU voordat het wordt aangeboden aan de projectadministratie van de divisie. De enige aanpassingsmogelijkheid van een goedgekeurde projectbegroting is een addendum of amendement van een onderzoeksproject. 2.2 Informatie en documenten die nodig zijn voor het maken van begrotingen. Bij het doorlopen van de Site File kan door de onderzoeker o.a gebruik gemaakt worden van de Checklist van de METC bij de goedkeuring van een project. In deze checklist komen documenten voor die ook als belangrijke informatiebron kunnen dienen voor de algemene voorbereiding van werkzaamheden op de CRU en deze is te vinden website van de METC van VUmc. De website van het CRB kan ook worden geraadpleegd. Ga je een begroting maken zorg dan dat je over onderstaande punten zoveel mogelijk informatie hebt. 1. Inventarisatie voor onderzoeksmiddelen 2. materieel: disposables, vloeistoffen, etc. 3. faciliteiten: apparatuur, laboratorium bepalingen, scans, kweken, etc. 4. medicatie: geregistreerd, vergoed, gesponsord? En eventuele kosten apotheek. 5. Kopie onderzoeksprotocol en patiënten informatie brief. Hierin vind je de meest belangrijke zaken zodat je geen dingen over het hoofd ziet. 6. Flowchart van alle verrichtingen, onderzoeken, handelingen tijdens het onderzoek. 7. Begin- en verwachte einddatum van het project 8. Informatie over andere afdelingen zoals het Lab, de Apotheek en de contactpersonen aan wie gefactureerd moet worden. 9. Informatie over de wijze van doorberekening van kosten voor ondersteunende afdelingen (financieel projectnummers, of anders). 10. Informatie over de financiële afhandeling projectkostenplaats deze moet je van de divisie krijgen maar pas nadat je begroting is goedgekeurd 11. Informatie over het VUmc onderzoeksinstituut waar het onderzoeksproject wetenschappelijk is ingebed. Kopie goedkeuring Wetenschapscommissie. 12. Kopie van contract(en) sponsor/subsidiegever/opdrachtgever 13. Indien van toepassing: contract met samenwerkende afdelingen/instanties binnen de Vumc. 14. Toegekend subsidiebedrag, Subsidieaanvraag (definitieve versie) 15. Naam én programma onderzoeksinstituut 16. W.B.S.O. ja/nee dit kun je navragen bij de projectadministratie Jennifer M Benit-Deekman

8 17. Budgethouder 18. Bestellers 19. Garantstelling via een 3e geldstroombron bij tekorten in kostendekking (indien van toepassing) 20. Contracten bij subsidietoekenningen 21. Subsidievoorwaarden sponsor 22. Facturering-/betalingsschema financier 23. Garantieverklaring(en) van projectmedewerkers 24. BTW beslissingsboom (door projectadministratie) 2.3 Handige extra voorbeelden voor het opstellen van de begrotingen: Link naar het begrotingsformat. M:\Research\CRU-IG\Algemene informatie voor onderzoekers\template Standaard begroting CRU ter indiening divisie I.xls Voorbeelden van begroting sheets 1 Indicatie Voorbeeld Indicatie Arts Verpleegkundige Protocol lezen 3-4 uur Initiatie visite voorbereiden en bijwonen 2 uur 3 uur Informed consent procedure: uitleg, vragen beantwoorden, kennis testen, onderteken, kopiëren 1uur 45 min Anamnese afnemen, medication history, demographic data 1x 45 min 45 min Vital signs, gewicht, lengte 4x 10 min 40 min Lichamelijk onderzoek, ACR criteria, physician VAS 4x 45 min 3 uur Pregnancy test 1x 20 min 20 min ECG 3x 15 min 45 min Study drugs: bestelling, opslag, admin, ophalen bij apotheek, therapietrouw bijhouden instructie home dosis deelnemer 8x 1,5 uur 12 uur S.c. toedienen: patiënt leren s.c. injectie geven, informatie geven en oefenen 1x uur 1 uur Bloed en urine samples en formulieren klaar zetten 10x 0,5 uur 5 uur Data invoer, CRF's invullen, vragenlijsten voorbereiden 10 uur Recording of AE, SAE,ADR? Monitor site visit voorbereiden en bijwonen a 8-12 weken 2 uur per bezoek Totale Uren Totale kosten inclusief opslagen. Jennifer M Benit-Deekman

9 2.3.2 Voorbeeld begroting sheet 2 A B C C C D E F Voorbeeld Apotheek kosten Voortraject Ontvangst (EUR 16,50 per shipment, per geneesmiddel) Opslag kamertemeratuur (per jaar, per plank) Opslag gekoeld tot -30 C (per jaar, per plank) Opslag gekoeld tot -180 C (per jaar, per plank) Kosten voor medicatie Bereiding (EUR 42,- cytostatica, EUR 55 voor aseptisch) Aflevering (EUR 9,- per aflevering, per geneesmiddel) EUR: * Boven genoemde bedragen zijn excl BTW (medicatie is 6% en overige kosten is 19% BTW) * Bij investigator initiated studies wordt soms korting gegeven, met name op de kosten van het voortraject Voorbeeld begroting Sheet 3 Voorbeeld beeldvormende technieken MRI wervelkolom MRI handen en voeten MRI LWK MRI TWK X thorax X bekken X handen en voeten X LWL X TWK Farmaceutisch onderzoek Kostenindicatie opvragen bij de radiologie/pet/mri VUmc Onderzoekers Kostenindicatie opvragen bij de radiologie/pet/mri Jennifer M Benit-Deekman

10 2.3.4 Voorbeeld begroting sheet 4 Bepalingen Lab Afdeling Indicatie Aantal Aantal afname's Prijs Prijs per patiënten per patiënt TOTAAL order tarief 100,00 verzending Afdraaien en uitvullen KCL 25,00 verzenden naar AF (alkalische fosfatase) KCL 2,16 Alat KCL 2,16 Asat KCL 2,16 albumine KCL 2,16 totaal eiwit KCL 2,16 Bilirubine KCL 2,16 Natrium KCL 2,16 Kalium KCL 2,16 Calcium KCL 2,16 γgt KCL 2,16 Kreatinine KCL 2,16 Chloor KCL 2,16 urinezuur KCL 2,16 glucose KCL 2,16 CRP KCL 2,96 TSH KCL 5,37 FT3 KCL 5,37 FT4 KCL 5,37 25-OH-D3 KCL 23,96 ESR (BSE) KCL 2,21 CBC with diff. KCL 2,21 Hb, Ht, Erythrocyten KCL 2,21 Trombocyten KCL 2,21 Leucocyten KCL 2,21 Urine kwalitatief KCL 5,93 aptt HL 10,00 PT (INR) HL 10,00 Anti CCP** Pathologie 13,21 RF** Pathologie 13,21 Jennifer M Benit-Deekman

11 2.3.5 Voorbeeld begroting sheet 5 Voorbeeld Testen CRU testkamers Prijs per Unit Gebruik Testkamer 5,- Bloeddruk bepaling 2,50- (Nexfin Dinamap) Clamp 115,- Microirculatie 35,- Sphygmocor 35,- Ceus 70,- IMT 15,- OGTT 11,- Aantal patiënten Aantal Visites per deelnemer/patiënt Aantal afname's/metingen per patiënt Prijs TOTAAL Het hoofd van CRU stelt voor het gebruik van de faciliteiten van de CRU een eigen offerte op Voorbeeld begroting sheet 6 QA/QC Algehele bewaking van kwaliteit. Monitoring bij Farma Trials Algehele controle op kwaliteit dosier beheer. DSMB Monitoring bij IIT s door CRB kosten Jennifer M Benit-Deekman

12 2.3.7 Additionele Stamgegevens bij de begroting en de projectadministratie ter archivering Deze documenten zijn niet altijd van toepassing en hoeven niet aangeleverd te worden bij het manager bedrijsfvoering van divisie I, maar dienen wel bij de onderzoeker zelf te worden bewaard. 1. Toegekend subsidiebedrag, Subsidieaanvraag (definitieve versie) 2. Naam én programma onderzoeksinstituut 3. W.B.S.O. ja/nee 4. Budgethouder 5. Bestellers 6. Garantstelling via een 3e geldstroombron bij tekorten in kostendekking (indien van toepassing) 7. Contracten bij subsidietoekenningen 8. Subsidievoorwaarden sponsor 9. Facturering-/betalingsschema financier 10. Garantieverklaring(en) van projectmedewerkers 11. BTW beslissingsboom (door projectadministratie) Extra (be)handelingen/verrichtingen/materiaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek bij onderzoek tijdens het zorgproces. In deze paragraaf wordt een opsomming weergegeven van overige onderzoekskosten die van invloed zijn op de totale kosten van het onderzoek en daarom onderdeel moeten zijn van een begroting. Deze kosten betreffen alle kosten die buiten het onderzoek om niet gemaakt zouden worden. Bijvoorbeeld; bij onderzoek in de poli of het ziekenhuis dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de kosten die gemaakt worden in het kader van de huidige, reguliere patiëntenzorg ( standaardbehandeling ) en de kosten die gemaakt worden voor verrichtingen buiten de reguliere zorg (dus alle handelingen die niet onder de reguliere zorg vallen en specifiek voor dit onderzoek worden gedaan). De rede hiervoor is dat er binnen de VU organisatie een strikte scheiding is tussen projectkosten en kosten voor de zorg. Extra verrichtingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek moeten apart geadministreerd worden hierbij kun je denken aan: Behandeling/premedicatie buiten de reguliere zorg: Extra personeel dat nodig is voor dit onderzoek (stagiaires etc.): zie hiervoor de bijlage voor de begrotingssheet. Jennifer M Benit-Deekman

13 Verrichtingen door andere afdelingen: 1. Lab.onderzoek klinische chemie: Contactpersoon vanaf 2013 Marieke Strik 2. hematologie: Contactpersoon: zelf in te vullen medische microbiologie: zelf in te vullen 3. Röntgenonderzoek Contactpersoon: zelf in te vullen 4. Nucleaire geneeskunde Contactpersoon: zelf in te vullen 5. PET/MRI Overig: 6. Overige afdelingen/farmaceuten: Contactpersonen: zelf in te vullen 7. Apotheek medicatie apotheekkosten Contactpersoon : 8. Pathologie Contactpersoon zelf in te vullen. 9. P&O en management activiteiten die belangrijk kunnen zijn voor een totale begroting. begeleiding datamanagement research assistent researchverpleegkundige secretariële ondersteuning statistische ondersteuning Arts onderzoeker Consulten monitoring Overig personeel Jennifer M Benit-Deekman

14 Voorblad bij indienen begroting. Dit voorblad wordt toegevoegd aan de MAP die bij de divisie I wordt aangeleverd met het verzoek de begroting en financiële garantstellingen waaronder eventuele contracten te beoordelen. De totale Berekende Kosten Personeel P&O inclusief opslagen:. Materialen en middelen inclusief diagnostische bepalingen:.. Totaal begroot bedrag verspreid over Jaar. Eventuele bijlagen worden bij het verzoek tot goedkeuring van de begroting toegevoegd en gelijktijdig aangeleverd bij de divisie. Toelichting op de begroting Gaarne begroting laten beoordelen door het hoofd bedrijfsvoering. Gaarne contract ondertekenen ( als er een contract voor een betreffend onderzoek moet worden afgesloten dan moet deze vooraf worden voorgelegd aan de jurist van het SBP of het CRB) Gaarne verzoek tot het aanmaken van (voorlopig) Projectnummer/BV nummer bij het hoofd bedrijfsvoering. Deze zal het delegeren aan de projectadministratie. Gaarne het Projectnummer/BV nummer bij retour bijvoegen bij het dossier, en in correspondentie dossier vermelden bij het hoofd CRU. Alle documenten worden in een blauwe map gedaan. Deze blauwe mappen kun je ophalen op het secretariaat van de CRU. Jennifer M Benit-Deekman

15 Afronding van het begrotingstraject startende onderzoekers. Als alle documenten zijn verzameld wordt de definitieve begroting getekend door het hoofd van de CRU, het afdelingshoofd en de manager bedrijfsvoering. Losse begrotingen worden niet in behandeling genomen. De mappen waar alle documenten in gebundeld kunnen worden liggen klaar op het secretariaat. Dit zijn mappen voorzien van tabbladen met volgnummers. Als dit proces is voltooid en alle gegevens van de lijst voor de Initation List van onderzoek zie paragraaf 1.9, beschikbaar zijn dan kan er worden gestart met het onderzoek. Een volledige kopie van deze documenten wordt bij het secretariaat van de CRU ingeleverd. 2.4 Overige financiële afspraken of gegevens die noodzakelijk zijn bij het beoordelingstraject van de METC: Om een onderzoeksprotocol aan te kunnen bieden bij de METC is het een vereiste dat de begroting is goedgekeurd. Het bewijs hiervoor is een getekende goedkeuringsbrief van de raad van bestuur en een aanbiedingsbrief METC (ondertekend door de projectleider, de budgethouder en het hoofd bedrijfsvoering). Het hoofd bedrijfsvoering van divisie 1 heeft deze taak gedelegeerd aan de projectadministrateur, die een advies aan hem geeft over de dekking van de begroting. Bij de interne geneeskunde tekent de manager bedrijfsvoering, het hoofd CRU en het afdelingshoofd. * Gezien de procedurele afspraken (o.a. collegiale toetsing) die gemaakt zijn rond dit goedkeuringstraject dient men rekening te houden met een doorlooptijd voor de begroting van 1 week. Jennifer M Benit-Deekman

16 2.5 Initiation List Deze lijst is facultatief, het is ook mogelijk de map m e t g o e d g e k e u r d e d o c u m e n t e n bij het secretariaat van de CRU in te leveren. De verantwoordelijkheid voor het afleveren van de map ligt bij de onderzoeker zelf. Datum eventuele 2de afspraak met het hoofd van de CRU: Titel protocol Is het protocol goedgekeurd door de METC: Verwachte startdatum op de CRU ABR formulier Datum goedkeuring CWO Datum goedkeuring RVB Project nummer Financiering/Sub-rekeningnummer/projectkostenplaats Naam monitor Overdracht volledige Kopie METC map. Akkoord projectleider/onderzoeker Naam: Telefoon : Sein : -adres: Datum Jennifer M Benit-Deekman

17 3 Noodzakelijke informatie bij wetenschappelijk stages. Vaak worden kleine onderzoeken uitgevoerd met databases. Voor het opzetten van databases door studenten worden specifieke veiligheidsaspecten in acht genomen. Zo wordt een stage student altijd geregistreerd via een NIL registratie. De studenten melden zich hiervoor aan bij het secretariaat van de CRU. Zij vullen een NIL formulier in en ondertekenen de geheimhoudingsverklaring. De databases van de CRU worden gemaakt onder toezicht van het bureau datamanagement van het EMGO instituut. 3.1 Noodzakelijke documenten bij eerste afspraak bij wetenschappelijke stages op de CRU. 1. Onderzoeks/stage protocol 2. NIL formulier 3. Financiële garantstelling indien van toepassing 4. Patiënten brief (indien van toepassing) 5. Aanmeldingsbrief METC of DEC (indien van toepassing) 6. Begroting(indien er kosten verbonden zijn aan het onderzoek) 7. Goedkeuringsbrief RvB (indien van toepassing) 8. Goedkeuringsbrief METC (indien van toepassing) 9. Getekende geheimhoudingsverklaring Jennifer M Benit-Deekman

18 3.1.1 Formulier Geheimhoudingsverklaring. Betreft geheimhouding data en afspraken tav studenten stage CRU-IG VUmc. Bij deze verklaart:... dat zij/hij akkoord gaat met onderstaande afspraken: dat de data en gegevens die zij van of via de afdeling endocrinologie/interne geneeskunde VUmc verkrijgt alleen voor de periode van de wetenschappelijke stage gebruikt worden dat deze data en gegevens aan het einde van de stage teruggegeven worden dat deze data en gegevens niet aan derden gegeven worden zonder overleg met de betrokken stagebegeleider en onderzoeker dat alle informatie verkregen tijdens de stage weer volledig aan de afdeling teruggegeven worden. Akkoord: Naam: Handtekening stagiair. Datum: Naam projectleider /Stagecoördinator: Handtekening projectleider/stagecoördinator: Naam onderzoeker (ev): Afdeling Interne geneeskunde: * Verwijzing: Document Informatiebeveiliging & privacybescherming - beleid kwaliteitsnet VUmc Jennifer M Benit-Deekman

19 3.1.2 Additionele informatie voor eerste project onderzoekers. Handige websites en documenten. Handige websites en informatie PHD web portal met begeleidende informatie voor PHD s. Website van het CCMO. Website van het EMGO Website van de VUmc Academie Website van EPIDM Daarnaast zijn er nog interne website zoals de website van de Research Guide van VUmc. En de website van het CRB van VUmc. Het is belangrijk om alle wijzigingen in het protocol bij de praktische uitvoering en aanvullende informatie tijdig door te geven aan het hoofd van de CRU. Voorbeeld van algemene documenten voor het samenstellen van een research status. Er zijn op de CRU voorbeelden van documenten aanwezig waar nieuwe onderzoekers gebruik van kunnen maken om een research status voor patiënten aan te maken. Voorbeelden van deze documenten zijn een Inschrijfformulier, CRF, Informed consent, invulschema voor lab uitslagen etc. Deze kunnen bij Ingrid Knufman of het hoofd CRU aangevraagd worden. Het is belangrijk in het kader hiervan ook de website van het CRB te raadplegen. Daar kan meer informatie worden opgevraagd over het programma open clinica dat gebruikt wordt om data van klinisch onderzoek in onder te brengen en te organiseren. Afmeldingsprocedure van een onderzoekprotocol op de CRU. Twee maanden voor de laatste meting wordt aan het RMT doorgegeven dat de studie op de CRU ten einde is. Dit wordt gedaan door een kopie van de afmelding van de METC. Jennifer M Benit-Deekman

20 4 Huisregels CRU. Deelnemers/proefpersonen voor wetenschappelijk onderzoek: Onderzoeker en/of research assistent zijn verantwoordelijk voor het ontvangen van de deelnemers/proefpersonen. Sleutels: Alle sleutels van de CRU ruimtes bevinden zich in de kluis op de gang. Alle sleutels van de onderzoeksruimten en sleutels voor algemeen gebruik hangen hierin. Gebruik testkamers Als je tussentijds weggaat en je laat spullen achter in een lege testkamer sluit dan de kamer af. Dat kun je doen door de deur achter je dicht te trekken. Alle deuren van de testkamers zijn voorzien van codesloten informeer hiernaar bij het hoofd van de CRU of de onderzoeksassistenten. De kamer na gebruik netjes achterlaten dit houdt in: het verschonen beddengoed, materialen aanvullen, eigen afval opruimen. Check voor het gebruik van de testkamer of alle benodigde spullen aanwezig zijn. Op de deur van de testkamers hangt een geplastificeerde inventarisatie lijst. In het geval er spullen ontbreken, spreek dan de verantwoordelijke voor de desbetreffende testkamer hierover aan. Er is een lijst op 4 A 72 waar aangegeven staat wie er verantwoordelijk voor welke ruimte is. Op de deur van de testkamers is een bordje aangebracht waarop niet storen staat. Als een testkamer niet bezet is wordt het bordje afgeschermd. Let er op dat bij het verlaten van de testkamer het bordje weer afgeschermd wordt zodat het voor iedereen duidelijk is dat de kamer vrij is. Centrifugeruimte De centrifugeruimte na gebruik altijd netjes achterlaten; het tafelblad met handen- alcohol schoonmaken. De centrifuges na gebruik open laten staan en uitzetten. De buizenhouders en buckets eruit halen omspoelen en uit laten lekken. Gebruikte naalden in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volle naaldcontainers deponeren in de kartonnen afvaldoos. Bloedbuizen met dop in de gele afvalcontainer, de SZA bak, doen. Overig lichaamsmateriaal zoals serum/plasma biopt afval etc ook in de gele SZA container. Voor specificatie zie afval handboek op het intranet. Pasteurs pipetten gebruikt bij af pipetteren van serum/plasma of ander lichaamsmateriaal in de gel SZA bak. Disposables die in aanraking zijn geweest met besmet materiaal in gele SZA bak doen. Lege flessen in de daarvoor bestemde glasbak Urine uit urinaal, steek of potje kunnen via de slokop weggespoeld worden. Jennifer M Benit-Deekman

21 Ontlasting uit steek in het toilet. De medicatiekoelkast zoveel mogelijk afgesloten laten, sleutel aan de koelkast. Centrifugeruimte wordt aan het eind van de dag afgesloten. Afvalstation Het afvalstation bevindt zich in de lifthal van 4B of 4C. Hier kunnen batterijen, inkt cartridges, lege dozen (eerst plat maken) papier, en volle waszakken gedeponeerd worden. Er zijn aparte blauwe papiercontainers voor gewone en voor privacy gevoelige documenten. Deze blauwe containers zijn voorzien van een slot. Lege waszakken kunnen weer uit het magazijn gehaald worden. Richtlijnen voor het Specifiek Ziekenhuis Afval: SZA-afval Absorptie materiaal SZA-container: Er zijn kleine zakjes absorptie materiaal voor in de SZA-container. De verpakking daarvan lost op zodra het in contact komt met vocht (en hoeft dus niet opengemaakt te worden). Deze worden gebruikt omdat er geen vloeistoffen in de container mogen. Deze absorptie zakjes zorgen ervoor dat het bloed een soort behanglijm wordt, en op deze manier wel via de containers vervoerd mag worden. 1 klein zakje absorptie materiaal kan 3,5 liter water absorberen of 0,6 liter bloed. Dit houdt dus in dat er minimaal 2 absorptiezakjes in de container moeten voordat de container in gebruik wordt genomen. SZA-container: De SZA-container kan in het rek geplaatst worden en leunt dan op de zijkanten. Wanneer de container vol is, kan de deksel doorgedrukt worden en deze klikt dan vast op de SZAcontainer. Hierbij moet wel gekeken worden of de deksel goed vast zit op de container, anders wordt de container niet meegenomen voor verwerking. Deze volle containers kunnen op het afvalstation ( 4B ) neergezet worden. Wat gaat er in de SZA-container: Alles wat in contact is geweest met bloed of urine. Voorbeelden van wat er wel in de SZA-container gaat: Infuus Pipetten Gaasjes Deppertjes Scherpe voorwerpen die gebruikt zijn bij biopten Ampullen waar medicatie in zit of heeft gezeten Jennifer M Benit-Deekman

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland wetenschappelijk onderzoek

Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland wetenschappelijk onderzoek Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland wetenschappelijk onderzoek INLEIDING oor al het onderzoek dat binnen Zuyderland wordt uitgevoerd moet goedkeuring worden verkregen van de Raad

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U1 Identificatie, werving en pre-screening proefpersonen Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid

Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid In onderstaande tabel staan de documenten die u moet indienen als u toestemming wilt van de Raad van Bestuur VUmc voor uitvoering van uw onderzoek

Nadere informatie

Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland voor wetenschappelijk onderzoek

Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland voor wetenschappelijk onderzoek Handleiding Goedkeuringsprocedure Raad van Bestuur Zuyderland voor wetenschappelijk onderzoek Deze handleiding wordt voortdurend geupdate naar aanleiding van de meest recente wet- en regelgeving en wijzigingen

Nadere informatie

SOP aanleveren en afhandelen WMO onderzoek METC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, versie 1, juli

SOP aanleveren en afhandelen WMO onderzoek METC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, versie 1, juli Aanmelden en afhandelen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO-onderzoek) Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Hieronder treft u aan de procedure van aanmelding

Nadere informatie

Aanmelden WMO-plichtig onderzoek

Aanmelden WMO-plichtig onderzoek Aanmelden WMO-plichtig onderzoek 1. Doel Het beschrijven van de procedure die gevolgd wordt bij het aanmelden van onderzoek dat onder de WMO valt en waarbij ZGV optreedt als deelnemend centrum. Voordat

Nadere informatie

Monitoring van Investigator Initiated onderzoek

Monitoring van Investigator Initiated onderzoek Monitoring van Investigator Initiated onderzoek V1.0 Angela Vlug Clinical Research Bureau VUmc Wat is een IIS (volgens de NFU) Onderzoek waarvoor de raad van bestuur van een (universitair) medisch centrum

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid

Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid Checklist en toelichting indienen Lokale Uitvoerbaarheid In onderstaande tabel staan de documenten die u moet indienen als u toestemming wilt van de Raad van Bestuur VUmc voor uitvoering van uw onderzoek

Nadere informatie

De laatste versie van dit document is te downloaden op: www.umcutrecht.nl/metc. Indienen documenten bij de METC UMC Utrecht

De laatste versie van dit document is te downloaden op: www.umcutrecht.nl/metc. Indienen documenten bij de METC UMC Utrecht Indienen documenten bij de METC UMC Utrecht Begin hier Bekijk in onderstaande tabel wat u wilt indienen. Kijk daarna welke methode van indiening en welke documenten bij uw indiening horen. Volg bij het

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Procedure niet-wmo-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Procedure niet-wmo-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Procedure niet-wmo-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek Deze procedure geldt voor niet-wmo-plichtig onderzoek dat of: a) enkel

Nadere informatie

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor 1. Gegevens aanvrager Naam + Voorletters:... Adres:... Postcode + Woonplaats:.... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Werkzaam bij: Organisatie + Afdeling:...

Nadere informatie

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier Voortgangsrapportage Formulier Voortgangsrapportage De METC azm/um wil van al het door haar beoordeelde WMO-onderzoek jaarlijks een voortgangsrapportage zien. Zij heeft deze eis daartoe opgenomen in de tekst van haar eigen

Nadere informatie

nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF

nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF nwmo toetsingskader Eveline Loriaux projectleider 4 oktober 2017 Jaarcongres DCRF Zien we door de bomen nog het bos? nwmo Toetsingskader Overzicht Start: juli 2015 In 2017 zijn 39 aanvragen ingediend

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U4 Registratie /randomisatie procedure Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: A1 Afsluiting studie Distributielijst : STZ Datum : 03-06-2014 Revisiedatum : 03-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

T.b.v. het lokale advies bij medisch wetenschappelijke studievoorstellen

T.b.v. het lokale advies bij medisch wetenschappelijke studievoorstellen Versie oktober 2007 Algemene informatie Voor een advies inzake de lokale uitvoerbaarheid van een onderzoek in het OLVG dat reeds door een erkende METC beoordeeld is, dient u het onderzoek bij de MEC van

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U6 Studie medicatie Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

5. Goedkeuring deelname door de toetsende METC 6. Start- en einddatum onderzoek 7. Rekening

5. Goedkeuring deelname door de toetsende METC 6. Start- en einddatum onderzoek 7. Rekening Aanleveren documenten voor het uitbrengen van advies over lokale uitvoerbaarheid bij de Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U11 Voortgangsrapportage Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Inhoud onderzoeksdossier

Inhoud onderzoeksdossier Inhoud onderzoeksdossier (documenten in de witte box zijn nodig voor de primaire beoordeling) A. Brieven B. Formulieren C. Onderzoeksprotocol en protocolamendementen D. Productinformatie E. Informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager 1. Gegevens aanvrager Naam + Voorletters:... Adres:... Postcode + Woonplaats:.... Geboortedatum:.... Geboorteplaats:.... Werkzaam bij: Organisatie +

Nadere informatie

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur

AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur AMC Uitvoeringsrichtlijnen: Goedkeuring medisch-wetenschappelijk onderzoek door de Raad van Bestuur en Deelname van personeelsleden en studenten aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Versie 1.1 Dit document

Nadere informatie

nwmo toetsingskader Eveline Loriaux - projectleider Kennisatelier 10 mei 2017 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

nwmo toetsingskader Eveline Loriaux - projectleider Kennisatelier 10 mei 2017 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen nwmo toetsingskader Eveline Loriaux - projectleider Kennisatelier 10 mei 2017 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Zien we door de bomen nog het bos? 1 Overzicht nwmo Toetsingskader Start: juli 2015 Sinds

Nadere informatie

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL 29 juni 2012 Initiatie bijeenkomst PORTEC 4 Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer Frank van Leeuwen IKNL Wet en regelgeving Verklaring van Helsinki Richtsnoer voor Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95)

Nadere informatie

Bijlage 2 bij het Convenant PSI Samenstelling en werkwijze toetsingscommissie

Bijlage 2 bij het Convenant PSI Samenstelling en werkwijze toetsingscommissie Bijlage 2 bij het Convenant PSI Samenstelling en werkwijze toetsingscommissie 1. Samenstelling toetsingscommissie De kerncommissie betstaat uit leden met ten minste de volgende specialismes 1 : Arts of

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: A4 Publicatie Distributielijst : STZ Datum : 20-03-2014 Revisiedatum : 20-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

Procedure multicenter WMO-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Procedure multicenter WMO-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Wetenschappelijk onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Procedure multicenter WMO-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Bij dit type

Nadere informatie

Reglement van de Psychologisch Ethische Toetsingscommissie

Reglement van de Psychologisch Ethische Toetsingscommissie Reglement van de Psychologisch Ethische Toetsingscommissie Zie ook www.tilburguniversity.edu/petc Het doel van psychologisch ethische toetsing Psychologisch ethische toetsing is nodig om de belangen van

Nadere informatie

Bij dit type onderzoek vindt het WMO-plichtig onderzoek enkel plaats in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Bij dit type onderzoek vindt het WMO-plichtig onderzoek enkel plaats in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Wetenschappelijk onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Procedure monocenter WMO-plichtig klinisch wetenschappelijk onderzoek Bij dit type onderzoek vindt het WMO-plichtig onderzoek enkel plaats

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Wetenschappelijk onderzoek met bestaande gegevens bij Dimence Twee vormen: (1) actief betrekken van mensen en (2) gebruik maken van bestaande gegevens (1) Als de patiënt betrokken is doordat hij/zij een

Nadere informatie

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Bevindingen vanuit de praktijk Conclusies en

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

Verzoek tot advies van de Commissie Medische Ethiek betreffende een klinische studie

Verzoek tot advies van de Commissie Medische Ethiek betreffende een klinische studie Titel van het onderzoek: EudraCT nummer, indien van toepassing: Arts-onderzoeker HHZH Lier + medische discipline: PI (Naam, adres, tel en e-mail): Sponsor (Naam, contactpersoon, adres, tel en e-mail):

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: A2 Archiveren studie Distributielijst : STZ Datum : 03-06-2014 Revisiedatum : 03-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Kwaliteit borgen wij samen! Monitoren van studies in het ziekenhuis door onderzoekers zelf

Kwaliteit borgen wij samen! Monitoren van studies in het ziekenhuis door onderzoekers zelf Kwaliteit borgen wij samen! Monitoren van studies in het ziekenhuis door onderzoekers zelf Noortje Koppelman, Adviseur Opleiding & Ontwikkeling Olivier Wegelin, AIOS PhD-student DCTF-congres 5 oktober

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VL4 Investigator Site File Distributielijst : STZ Datum : 03-06-2014 Revisiedatum : 03-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek

Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek Pierre Bet ziekenhuisapotheker Klinische Farmacologie & Apotheek VU medisch centrum feb 2011 Inhoud Verantwoordelijkheden Bereiding van IMP Voortraject

Nadere informatie

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek

De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) Klinisch onderzoek De rol van de Contract Research Organisatie (CRO) in klinisch geneesmiddelenonderzoek Klinisch onderzoek Inhoud Aanleiding CRO project Methode en resultaten» Werkwijze en resultaten foto van het veld vragenlijst»

Nadere informatie

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle

(Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle (Industrie geïnitieerd) Onderzoek in de STZ Omgeving' Joep Dille (j.dille@isala.nl) Manager wetenschapsbureau Isala klinieken, Zwolle Take home message Ga op zoek naar wat mensen drijft en sluit daarbij

Nadere informatie

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 Inleiding Artsen verrichten naast hun normale behandelingen soms medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit doen artsen in het Scheper Ziekenhuis Emmen

Nadere informatie

Gedigitaliseerd onderzoek..

Gedigitaliseerd onderzoek.. Gedigitaliseerd onderzoek.. ITC Validation Consultants an extra measure of Quality Frans Leijse Managing Director GSK Global QA-eCompliance Manager Adviseurs voor.. GxP compliance van ICT Systemen Computer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012

Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012 voor Afdeling Communicatiewetenschap Checklist voor het indienen van onderzoek bij de CE Communicatiewetenschap Versie 10 januari 2012 Lees voor het invullen van deze checklist het document Procedure voor

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal.

Vermeld hier tevens de uitgevende instant. Titel voor het algemene publiek ('leken') in makkelijk te begrijpen taal. Welke gegevens moet u aanleveren (Trial Registration Data Set)? Graag ontvangen wij de informatie in het Engels gezien het internationale karakter van prospectieve registratie. Uw studie zal tevens terug

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkenrken

Samenwerking in academisch netwerkenrken Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkenrken Goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek Dr. Anke Persoon, coördinator UKON, afdeling ELG,

Nadere informatie

EU verordening no 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

EU verordening no 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik EU verordening no 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik -Implicaties voor onderzoekers- Paula Vossebeld Symposium van de V&VN RP 10 november 2015 Verordening

Nadere informatie

Maatregelen in het ziekenhuis bij de verzorging van uw kind tijdens en na chemotherapie

Maatregelen in het ziekenhuis bij de verzorging van uw kind tijdens en na chemotherapie Maatregelen in het ziekenhuis bij de verzorging van uw kind tijdens en na chemotherapie Inhoud Inleiding 3 Begrippenlijst 4 Verzorging van uw kind 7 Omgang met besmet materiaal 8 Urine en ontlasting 8

Nadere informatie

Radiologie en Research. Prof Dr C. van Kuijk VU Medisch Centrum, Amsterdam

Radiologie en Research. Prof Dr C. van Kuijk VU Medisch Centrum, Amsterdam Radiologie en Research Prof Dr C. van Kuijk VU Medisch Centrum, Amsterdam Radiologie en Research Het gebruik van medische beeldvorming bij wetenschappelijk onderzoek is divers: Rontgenfoto s CT Onderzoek

Nadere informatie

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven.

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven. Academisch Ziekenhuis Maastricht t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT Betreft bezoek afdeling Urologie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven en inloggen

Handleiding Inschrijven en inloggen Handleiding Inschrijven en inloggen V E R S I E :12-04-2017 A U T E U R : Eva Leemans, Gerard Snaauw, Laurel Schunselaar en Daphne Huizing 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Inschrijven... 3 Inloggen... 5 FAQ Inschrijven

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie)

Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie) Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie) Geachte heer, mevrouw, U heeft een afspraak voor een onderzoek ter

Nadere informatie

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U5 Datamanagement Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN DATA ROOM REGLEMENT (VERKOPER) met [ ] INZAKE Project [ ] 1 DATA ROOM REGLEMENT (VERKOPER) 1. Onderwerp 1. De beschikbare Data Room, bestaande uit de door koper verzochte en door verkoper aangeboden informatie

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds Algemene subsidievoorwaarden Voorwaarden geldend voor toegekende onderzoeken

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds Algemene subsidievoorwaarden Voorwaarden geldend voor toegekende onderzoeken Stichting Prinses Beatrix Spierfonds Algemene subsidievoorwaarden 2017-2018 Voorwaarden geldend voor toegekende onderzoeken Inhoud ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN 3 1) HET ONDERZOEKSPROJECT 3 2) ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ethisch advies voor experimenten op de menselijke persoon

Aanvraagformulier Ethisch advies voor experimenten op de menselijke persoon groep emmaüs christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg ETHISCH COMITÉ Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN Tel. : 015 44 67 21 Fax : 015 44 67 10 Erkenningsnummer: 0G 066 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek met Karakter

Wetenschappelijk onderzoek met Karakter Wetenschappelijk onderzoek met Karakter 1 Inleiding Karakter is als academisch centrum partner in een groot aantal multicenter studies. Voor het uitvoeren van uw onderzoek in samenwerking met Karakter

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 1 Titel van de studie: ETPOS : Een Studie over het Europese Transfusiebeleid en de mogelijke geassocieerde verwikkelingen Een evaluatie van het transfusiebeleid

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers.

BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers. VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BROK CURSUS Wat is de BROK cursus? BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers. Aan de uitvoering van mensgebonden onderzoek worden door

Nadere informatie

Checklist (en toelichting) bij het indienen van een WMO-plichtig onderzoeksdossier

Checklist (en toelichting) bij het indienen van een WMO-plichtig onderzoeksdossier Checklist (en toelichting) bij het indienen van een WMO-plichtig onderzoeksdossier In onderstaande tabel staan de documenten die u moet indienen als u een onderzoek wilt laten beoordelen door de METC-WU.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan.

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan. Informatie voor stagebieder Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Afspraken tussen stadsboerderij en zorginstelling...

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROSPECT ONDERZOEK OF HAAR DEELONDERZOEKEN Versie 12 december 2002

AANVRAAG VOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PROSPECT ONDERZOEK OF HAAR DEELONDERZOEKEN Versie 12 december 2002 1. ALGEMENE ASPECTEN Aanvrager (achternaam, voorvoegels, voorletters) Adres afdeling Universiteit Adres stad 0.nl Datum indiening aanvraag jaar maand dag(=prospect nummer) Acronym project Start datum Eind

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie