Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen"

Transcriptie

1 Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Alternatieve mogelijkheden voor (bestuurlijk) onderzoek naar illegaliteit bij het verwijderen van asbest. Jan Westerink, forensisch accountant Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten

2 Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten: Teammanager, projectleider, informatiemakelaar, analist en forensisch accountant Regulier toezicht op asbestverwijderingswerken en de gecertificeerde branche. Alternatief toezicht in de vorm van Forensisch Onderzoek en Administratief Toezicht

3 Hoofdlijnen bestuurlijk onderzoek - Informatie vergaren - Informatie veredelen - Onderzoeksplan - Samenstellen team (met partners) - Uitvoeren (administratieve) controles

4 Informatie vergaren:

5 Informatie veredelen Voorbeelden analyses: - ketenanalyse - analyse van digitale gegevens (!) - financiële analyse - (sociale) netwerkanalyse - tijdlijn analyse - scenariogerichte analyse - et cetera Voorwaarde voor succes: KISS -Keep it simple & straightforward

6 Onderzoeksplan opstellen: Kort, helder, doelgericht Dus, voorwaarden onderzoeksplan: F O C U S C O N T E X T

7 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Informatiefase: - Onderzoek politie: vermoeden vervalsen vrijgavecertificaten - Schimmige constructie met rechtspersonen (inventarisatie/ verwijderen) - Omgevingsvergunning voor de op- en overslag van afval, maar geen ontvangstmeldingen bij het LMA - Inspecteurs stellen geregeld slordigheden vast bij verwijderen van asbest

8 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Analysefase: - Politie en justitie kunnen informatie (nog) niet vrijgeven voor bestuurlijk onderzoek - Eén persoon trekt kennelijk aan de touwtjes bij inventarisatiebedrijf en asbestverwijderingsbedrijf. - Grote hoeveelheden asbest worden volgens LMA vanaf de inrichting afgevoerd naar stortplaatsen, feitelijke herkomst niet bekend. - Laatste jaren verlies geleden; bedrijven financieel onder water.

9 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Onderzoeksplan: Fysieke controle afvalstoffeninrichting / opslag asbest Waarom geen ontvangstmeldingen van afval / asbest bij LMA? Voldoet bedrijf aan verplichtingen als VIHB er? Kan route van herkomst tot (eind-)bestemming van asbest worden vastgesteld? Kwaliteit asbestverwijderingsdossiers vaststellen? Aansluiting gefactureerde asbestverwijderingswerken versus sloop- en startmeldingen vaststellen.

10 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Wat? Voorbeelden: - Organogram interne organisatie - Overzicht medewerkers met overzicht persoonscertificaten - Kwaliteitshandboek - Intern en extern beoordelingsprogramma (audits), resultaten en evaluatie en opvolging resultaten - Projectnummers - Projectadministratie, zowel uitvoering als financieel

11 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Wat? Voorbeelden: - De planning van de logistiek, inzet van personeel en middelen - Rekeningschema grootboekadministratie - Grootboekadministratie - Afvalstoffenboekhouding - Offerteregister - Et cetera

12 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Resultaten: - Kennelijke doorbreking van eigendom en zeggenschap via constructie met een Stichting Administratiekantoor (certificeren aandelen asbestinventarisatiebedrijf) - Kwaliteit asbestverwijderingsdossiers niet conform - Registratievoorschriften als afvalstoffeninrichting en als VIHB er worden niet nageleefd - Voldoet niet aan de registratieverplichtingen van par van de SC-530.

13 Voorbeeld I: onderzoek bij SC-530 gecertificeerd verwijderaar Resultaten: - Neemt asbest in van en haalt asbest op bij niet-gecertificeerde bedrijven als agrarische loonbedrijven en (sloop-)aannemers. - Asbestopslag voldoet niet aan regels Asbestverwijderingsbesluit - Accepteert zonder vergunning teerhoudend asfalt - Breekt illegaal bouw- en sloopafval op de inrichting - Et cetera

14 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Betreft: Middelgroot, regionaal afvalstoffenbedrijf met meerdere afvalinzamelpunten. Bedrijven en particulieren leveren bij vestiging E. asbest aan de poort aan. Ook plaatst het bedrijf afzetcontainers bij asbestverwijderingswerken. Aanleiding: Tijdens onderzoek bij asbestverwijderaar geconstateerd dat afvalstoffenbedrijf onjuiste afvalstroomnummers afgeeft / Herkomstlocaties niet of onjuist registreert.

15 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Informatiefase: - LMA gegevens opvragen - Toezicht- en handhavingsinformatie

16 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Analysefase: - Grote hoeveelheden asbest met afvalstroomnummer kas, herkomst asbest = adres afvalstoffeninrichting - In-uit overzicht asbest uit LMA: meer gemelde afvoer dan aanvoer

17 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Onderzoeksplan, na overleg met toezichthouder bedrijf: -Toetsen naleven acceptatie- en bewerkingsbeleid en administratieve organisatie / maatregelen interne controle (AV-beleid en AO/IC) - Toetsen naleven registratievoorschriften in vergunning en registratieverplichtingen uit hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (art / 10.40a)

18 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Opgevraagde gegevens bedrijf: - Auditresultaten - Massabalansen + verschillenanalyses asbest - Weegbrugbestanden 2013/2014 aanvoer asbest op inrichting - Bestand afzetcontainers asbest 2013/2014

19 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Resultaten: - Acceptatieprocedures worden niet nageleefd en zijn bovendien ontoereikend: in asbestcontainers gescheurde zakken aangetroffen, evenals asbest verpakt in afdekfolie. - Bedrijf verklaard dat medewerkers op de inrichting asbest ompakken, wat de oorzaak van het scheuren van de zakken zou zijn (!?). - Verklaard werd dat uitsluitend particulieren aan de poort aanleveren: uit weegbrugbestand vastgesteld dat hier ook bedrijven tussen zaten.

20 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Resultaten: - In strijd met vergunning geen NAW-gegevens en herkomstlocaties asbestafval geregistreerd van leveringen aan de poort. - Gerommel in de massabalansen: grote verschillen in aanen afvoer konden niet worden verklaard. - Afzetcontainers mee naar inrichting, niet in ontvangstregistratie.

21 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Resultaten: - Tientallen fouten in het doen van ontvangstmeldingen. - Niet corrigeren van meldingen die door het LMA als foutief zijn geretourneerd. - Onjuist toepassen inzamelaarsregeling (kan niet voor de gevaarlijke afvalstof asbest). - Et cetera

22 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Bijvangst : In 2013 en 2014 (tot september) circa 450 afzetcontainers voor asbest in opdracht van particulieren en bedrijven geplaatst en opgehaald. Dit bestand is, samen met het startmeldingenbestand van de Inspectie SZW, geanalyseerd met behulp van MS Access.

23 Voorbeeld 2: onderzoek bij afvalstoffeninrichting Resultaat: Op circa 90 adressen waar asbest is afgevoerd, is geen sloop- en/of startmelding bekend. -Een flink aantal containers geplaatst en opgehaald in opdracht van loonbedrijven en aannemers. -Vaak bij vakantieparken, campings op de Veluwe. -Asbest opgehaald in opdracht van gecertificeerde bedrijven, maar geen startmelding op de locatie bekend. -Asbest maandelijks opgehaald bij loonbedrijven en een composteringsinrichting, waar derden kennelijk hun asbest kunnen aanleveren.

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0

Acceptatieprotocol. Asbesthoudend staalschroot. Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013. Status: versie 2.0 Acceptatieprotocol Asbesthoudend staalschroot Nedstaal B.V. Datum: 15 juli 2013 Status: versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Status en doel van het acceptatieprotocol... 1

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE ARBEIDSINSPECTIE DIRECTIE MAJOR HAZARDS CONTROL BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE (BEDRIJVEN DIE ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET BESLUIT RISICO S ZWARE ONGEVALLEN 99 VALLEN) IN DE

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN VAN DE PROVINCIALE OVERHEID ALS BEVOEGD GEZAG WABO (Wm) IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL Groningen, mei 2011 Ten geleide In maart 2010 ontving het

Nadere informatie

Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie

Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ron van Wonderen B2826 Leiden, 23 juni

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering BIJLAGE 2 Bijlage IIIb behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering Certificatieschema voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten

Nadere informatie

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

Cursusprogramma 2014-2015. Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Cursusprogramma 2014-2015 Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 1 2014-01 Specialistische opleiding handhaving omgevingsrecht, accent milieuwetgeving Brede opleiding Handhaving In de Wabo criteria en verder

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 vestiging: Zeist Drachten Hengelo Veldhoven adres: Dalweg 48 postadres: Postbus 441 3700 AK Zeist telefoon: (030) 691 70 15 fax: (030) 691 58 29 e-mailadres: info@extendumaudit.nl internet: www.extendumaudit.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Evaluatie

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage

Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage Agendapunt 9 Bijlage 16 Managementrapportage 1 e kwartaal 2015 1 Inleiding In de GR is in artikel 19 opgenomen dat het DB de deelnemers informeert door middel van kwartaalrapportages over de financiële

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht Handhavingbeleidsplan 2012 2013 provincie Groningen Gedeputeerde Staten, april 2012 afdeling Milieutoezicht 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding en ontwikkelingen 8 1. Toezicht en handhaving provincie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie