Juni Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2013. Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede"

Transcriptie

1 Juni 2013 Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N Kerkblad Hervormde Gemeente Goedereede

2 Dit kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente van Goedereede. Het Baken is digitaal beschikbaar op: Wilt u het Baken thuis bezorgd hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden. Redactieadres: H. Maijers, Beresteyn 47 tel Redactie: W. de Vries Molenstraat 26, tel M. v.d. Klooster Dorpsweg 41a, tel Opmaak: H. Maijers Kopij: In verband met plaatsing en opmaak dient alle kopij UITERLIJK op de NEGENDE van de maand ingeleverd te worden op het redactie adres. Kerkmunten: afhalen maandag 3 juni van uur in de Ark. Kassier: Sjaan Kievit CD: P.J. Grinwis, Capellerij 1 Tel

3 Inhoud Inhoud 3 Meditatie 4 Van de kerkenraadtafel 7 Berichten van uw kerkrentmeesters 10 Collecte overzicht 12 Nieuws van de diaconie 14 Ledenadministratie 17 Gemeentedag 18 Gemeentereisje 19 Gedicht 20 Crèche 21 Verjaardagen 21 Kerkdiensten 22 Voor alle mededelingen geldt: zo de Heere wil en wij leven. 3

4 Meditatie Leid mij op een rots, die voor mij te hoog zou zijn (Psalm 61:3b). Een gebed om zekerheid Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus kunnen wij naderen tot Gods genadetroon. Het gebed is voor ons een machtig wapen in de strijd van het geloof. Het is een enorme bemoediging dat wij weten dat de Heere Jezus Christus zit aan Gods rechterhand en Hij Zelf daar voor ons bidt. En ook de Geest komt onze zwakheden te hulp, want zo schrijft Paulus aan de Romeinen: want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. In de Bijbel komen wij veel gebeden tegen. In het bijzonder ook in het boek van de Psalmen. Kerkvader Augustinus merkte eeuwen geleden al treffend op : Zingen is twee keer bidden. In Psalm 61 bidt David. David verlangt naar leiding in zijn leven. David is op zoek naar een rotssteen. De leiding waarnaar David verlangt zou hem op die rotssteen moeten brengen. Een rotssteen staat symbool voor zekerheid. Ik moet denken aan de woorden van de Heere Jezus, die de gelijkenis vertelt over het huis op het zand en het huis op de rots. In tegenstelling tot het huis op het zand staat het huis op de rots: Onwankelbaar vast. Zo verlangt David naar een rotssteen. Naar een fundament. Naar grond onder de voeten. David is op zoek naar zekerheid. Wie eigenlijk niet? Een mens wil grip op de dingen hebben. Een mens wil weten waar hij of zij aan toe is. 4

5 David denkt bij de rotssteen aan niemand minder dan God Zelf. David bidt immers in het volgende vers: Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. God is voor David het fundament van zijn bestaan. God is voor David de grond onder zijn levenshuis. Davids levenshuis is niet op zand gebouwd, maar op de rots. Maar blijkbaar zijn er omstandigheden in zijn leven gekomen, waardoor de dingen anders zijn gegaan. Opeens gaat het wankelen in zijn leven. Misschien herkenbaar in uw leven? Zie wat David in deze geloofsbeproeving doet. David brengt zijn onzekerheid bij God. Hij gaat nu niet zelf allerlei zekerheden in zijn leven creëren. Ondanks de ervaring dat alles aan het wankelen gaat blijft David geloven dat God het fundament van zijn leven is. Ook al verkeerd hij voor zijn gevoel op drijfzand. Hij wordt uitgedreven in de nood tot de vaste rots van zijn behoud. Dit is geloof: Ondanks alles vasthouden aan God! En God heeft zijn hulpgeroep gehoord. Treffend volgt Psalm 62 op de woorden van dit gebed. De vaste grond heeft David weer gevonden. Gefundeerd op de Rots belijdt hij: Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen! Laten de woorden van dit gebed tot de Koning en dit lied voor de Koning voor ons allen een aansporing zijn om te gaan tot de Rots. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Laat ook ons gebed zijn: Leid mij op een rots, die voor mij te hoog zou zijn. Wij kunnen er zelf niet bij. Het is te hoog. Maar de Heere wil ons boven alle omstandigheden uittillen en ons op die Rots leiden. Zo leidt de Heere door Zijn Geest zondaren tot Christus. 5

6 Bidden is ons leven leggen in Gods Hand, want niet wij beschikken over de Rots. Gelukkig is het precies andersom: De Rots beschikt over David en over het leven van alle gelovigen. God is de Rots Wiens werk volkomen is Bezwijkt dan ooit in bitt re smart, of bange nood mijn vlees en hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed. Mijn Rots, mijn Deel, mijn eeuwig goed. Ds. P.M. van t Hof 6

7 Van de kerkenraadtafel Vrijheid, verbondenheid, dat waren onderwerpen, die de afgelopen weken langskwamen. We toonden onze verbondenheid aan ons Oranjehuis en aan de nieuwe koning Willem Alexander en koningin Maxima en we vierden onze vrijheid. Vrijheid is dan niet alleen maar kunnen doen wat in je opkomt, zonder rekening te houden met een ander. Vrijheid is altijd verbondenheid, juist rekening houden met de ander. Als Christen beseffen we, dat een leven zonder Christus, zonder Zijn Woorden, zonder het besef van Zijn liefde, die ons verzoening bracht, gelijk is aan een leeg leven. Dan zo zegt Korinthe 13 vers 1 was ik niet meer dan een galmende gong of een rinkelende bel. Dan was ik (volledig) verbonden met de wereld, die vaak letterlijk galmt en knettert van stemmen, die om het hardst roepen: Ikke, ikke. Christus zegt: liefde is je bekommeren om een ander. Hij gaf Petrus en via dat Woord ons de opdracht weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Dat is onze opdracht! Je bekommeren om de ander, oftewel Christen zijn! Het winterwerk is afgesloten. Ds. Vastenhoud deed dat door het woord merkwaardig uit te pluizen. Het gaat erom merk waardig te zijn, oftewel met overtuiging, met graagte het merk Christen te dragen. Laat dat een goede samenvatting zijn van hetgeen we op de clubs, de verenigingen, de kringen hebben geleerd vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord. We kunnen nog geen verslag uitbrengen van de kerkenraadsvergadering, die volgens rooster gepland is op 23 mei. We kunnen wel zeggen wat ons bezig houdt: de vervulling van de vacatures, die er zijn en die er komen. We hebben Ds. A. ten Brinke geko- 7

8 gekozen als de te beroepen predikant. Hij is een oudere predikant, 57 jaar. Hij is ook iemand met levenservaring. In zijn loopbaan was hij eerst gymnastiek leraar en later ook conrector bij een reformatorische scholengemeenschap. Hij gaf toen ook al naast gymnastiek godsdienstonderwijs op de school. God dreef hem om van dat laatste zijn beroep, zijn ambt te maken. We hebben (weer) onze hoop en verwachting gevestigd op deze predikant. We hopen, dat we gezegende ontmoetingen hebben met hem en zijn vrouw. We hopen, dat er verbondenheid komt tussen ons beiden, dat er een klik komt, dat ons verbindt. We hopen, dat God dat doet. Wachten op de morgen, den morgen; ach wanneer? (Psalm 130 vers 3 berijmd) De vacatures in de kerkenraad houden ons ook bezig. In de eerste ronde kregen we een bedankbrief. We hopen, dat we toch op korte termijn de vacatures kunnen vullen, dat er in de ambten aflossing van de wacht komt, dat er ook nieuwelingen komen, die ja zeggen tegen de roep om ouderling of ouderlingkerkrentmeester te worden. De kerk kan niet zonder. Laat we ons om elkaar bekommeren, elkaars lasten dragen. We gaan de zomerperiode tegemoet. We hebben met elkaar de gemeentedag op zaterdag 1 juni en het gemeentereisje op dinsdag 18 juni. Dat zijn momenten, waar we met elkaar optrekken. Van alle seizoenen is evenwel het naar elkaar omzien, naar jong en oud, naar tiener en gezinnen. Vooral ook omzien naar degenen, die het moeilijk hebben. En daarbij kun je ook aan de ander vragen om eens langs te komen, of iets voor je te doen. Vaak is omzien naar elkaar wederzijds. Dus niet afwachten totdat de ander komt, maar ook daarin actief zijn. We wensen een ieder Gods zegen toe voor elke dag, elk uur, elk moment. In het geknetter van het wereldconcert klinkt Gods Woord: 8

9 Ontferm u! De ander is een brokje van jezelf! Soli Deo Gloria. Uw kerkenraad Bedankt (1) Beste mensen van de kerkelijke gemeente, Sinds enige tijd verwelkomen jullie ons in de kerk. Dit ervaren we als een warme deken. Hoewel we weten dat een van de waarden van het geloof in God naastenliefde betreft, wordt dit door de gemeente meer dan uitgestraald. We willen iedereen bedanken voor de gebeden die voor Kees meegebeden worden; ze zijn intens en bieden ons veel steun, hoop en liefde. Ook de kaarten die we ontvangen, van mensen die we soms niet eens kennen, de bemoedigende woorden en de bezoeken van de verschillende mensen uit de gemeente sterken ons in het geloof en het vertrouwen in de mensheid en God. 'Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in' Spreuken 11 vers 30 Er zijn vele spreuken en uitspraken in de Bijbel die van toepassing kunnen zijn op wat wij ervaren en na proberen te streven, deze viel me echter als eerste op als het gaat om de positieve kracht van de gemeente. Met hartelijke, gezegende groeten, Kees van der Weide en Jela van Dam 9

10 Berichten van de kerkrentmeesters Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft over de maand januari 218,27 opgebracht. Wij bedanken alle jarigen voor hun giften. Sparen We sparen nog steeds DE-koffiepunten, lege cartridges en oude mobieltjes. De opbrengst willen we gebruiken voor de monumentenmarkt. Inleveren bij Henk v.d. Haven Oostdijkseweg 55 of bij Ella Lokker Haveneind 8 Jaarrekening De jaarrekening over het boekjaar 2012 is nu definitief goedgekeurd door zowel de controleurs als de kerkenraad. U kunt een exemplaar van de jaarrekening inzien bij onze boekhouder Jacqueline Hartsema. Graag even van tevoren een telefoontje ( ) zodat ze er even tijd voor vrij kan maken. Kerkwachters gevraagd! Wij zoeken nog naar mensen die de mooie taak van kerkwachter (of wachtster) zou willen waarnemen. We zouden het heel fijn vinden als er mensen zijn die tijdens de zomermaanden af en toe in de kerk willen zijn. U vangt dan de bezoekers op die een bezoek willen brengen aan ons gebouw. En dat gebeurt veel, dus 10

11 u hebt alle gelegenheid om hen te vertellen wat er in ons kerkgebouw gebeurt. Als u bent aangesproken, neem dan contact op met Henk van der Haven ( ). Werkzaamheden Kerkrentmeesters Nu Jo van Dam zijn werk niet kan doen, proberen we zijn werkzaamheden te verdelen onder elkaar. Gelukkig een aantal werkzaamheden ook door anderen uit te voeren. Wat betreft het kopieerwerk is het wellicht goed om nog even te noemen dat het handig is als u dit tijdig aan ons doorgeeft. Zeker nu we het al drukker hebben is het niet handig (dat is het eigenlijk nooit!) als dingen erg kort van tevoren worden aangeleverd. Alvast bedankt uw medewerking hierbij! Ark-sleutels De sleutels van de Ark zijn vernieuwd. De nieuwe sleutels geven zowel toegang tot de Ark als het kerkgebouw. In sommige gevallen kan dat handig zijn. Wanneer u in het bezit bent van de huidige sleutel van de Ark kunt u die op D.V. 3 juni tussen uur (tijdens het afhalen van de collectemunten) omwisselen voor de nieuwe sleutel van de Ark. Een hartelijke groet van het college van kerkrentmeesters. 11

12 Collecte overzicht COLLECTE OVERZICHT KERKRENTMEESTERS APRIL 2013 Datum Contant Munten Totaal 7 april 203,57 216,48 420,05 14 april 207,42 325,26 532,68 21 april 270,05 348,36 618,41 28 april 281,80 335,86 617, Totaal april 2.188,80 Aan giften is ontvangen in april: Giften via de bank: 1 x 100, 1 x 500 (diaconie). Tot en met april is voor de actie kerkbalans binnengeko- 12

13 Grafiek actie kerkbalans Ontvangsten t/m januari Ontvangsten t/m febuari Ontvangsten t/m maart Ontvangsten t/m april Toezegging Actie Kerkbalans 2013 De ARK De laatste tijd zijn er wat spullen blijven liggen in de Ark. O.a. een Bijbel, sjaals, wanten Wie iets mist kan contact opnemen met Ineke Sperling tel

14 Nieuws van de diaconie Wij vragen graag uw aandacht voor de collecten van de diaconie, die, gehouden zullen worden in de maand juni. 2 juni Open Doors Open Doors heeft van het CBF in 2001 het CBF-Keur voor goede doelen ontvangen. Om de drie jaar beoordeelt het CBF of Open Doors het CBF-keurmerk opnieuw verstrekt. U vindt op de website van het CBF een aparte pagina over Open Doors. Hier kunt u onder andere de jaarverslagen van Open Doors van de afgelopen jaren bekijken. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo n vijftig landen. 9 juni Veldwerker De veldwerker is in de eerste plaats aangetrokken voor jongeren die problemen ervaren door overmatig gebruik van alcohol en/of drugs op het eiland Goeree-Overflakkee. Maar ook voor direct betrokkenen zoals familie en vrienden. Net als het veldwerk op de motor, willen we de drempel om met de veldwerker in contact te komen zo laag mogelijk houden. Daarnaast is op de site ook meer informatie te vinden over het project en de organisatie van de werkgroep achter deze veldwerker. 14

15 16 juni H.J.G.B. De HGJB verzorgt materialen en toerusting voor club werk, catechese en andere plekken in de gemeente waar jongeren samenkomen. Tieners en jongeren worden gevormd door regionale en landelijke bijeenkomsten, zoals het Scholierenweekend, Belijden-is-doen, de Kerstconferentie en vakanties van de HGJB. 23 juni Stichting Schuilplaats Stichting Schuilplaats verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats hulp aan mensen in nood. 30 juni Diaconie Voor alle goede doelen dichtbij en veraf kunnen we veel mensen blij en gelukkig maken Kerkradio In verband met een wijziging in de administratie van de kerkradio verzoeken wij U om voortaan Uw bijdragen en giften, voor het gebruik van de kerkradio, niet meer over te maken op het nu in gebruik zijnde nummer van de commissie kerkradio maar over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie: nr Bij de omschrijving graag vermelden dat het bestemd is voor de kerkradio. 15

16 We vermelden graag de opbrengsten van de diaconale collecten, die gehouden zijn in de maand april 7 april Syrië 687,07 14 april Stichting Schuilplaats 405,47 21 april Spirit (Morgendienst) 259,63 21 april Diaconaal Havenproject (Avond dienst) 162,36 28 april Dorcas 387,72 Een hartelijke groet van uw diaconie Bedankt (2) Na de dank aan de Heere, Die het boven alles nog wel heeft gemaakt, wil ik ieder bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen. Lina Vos-Grinwis, Capellerij 12 Bedankt (3) Lieve mensen, Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, bloemen, de vele kaarten en andere attenties die ik heb gekregen na mijn knieoperatie. Ook dhr. Romijn bedankt voor de bezoekjes thuis. Ook namens mijn man hartelijk bedankt. Corrie t Mannetje-van Huizen 16

17 Ledenadministratie Ingeschreven: mevr. M. Dekker met haar zoon Brandon (De Stove 28), vanuit Rooms Katholieke Kerk Vertrokken: de heer C.J. Lokker (Nieuwstraat 6) naar Ouddorp mevr. M. van der Sluis (Beresteyn 25) naar Stellendam de heer J. Tanis (Breenstraat 37) naar Stellendam Voorkeurgemeente: mevr. A. van Heest (Noordzijde Haven 9) naar Hervormde Gemeente Serooskerke mevr. J. van Heest (Noordzijde Haven 9) naar Hervormde Gemeente Serooskerke 17

18 Gemeentedag 1 juni 2013 Hier in het kort nog even de tijden en aandachtspunten voor de gemeentedag op DV 1 juni. We starten om uur in de Ark. Fietsen naar Kloosters Winery, Stoofweg 4, Ouddorp. De ouderen per auto naar Kloosters Winery. Aangeven als u thuis wil worden opgehaald. Vanaf welkom bij de fam. Witte, Zuid-Havendijk 2 te Goedereede uur Sing-in, aansluitend de BBQ, afsluiting circa uur. Een bijdrage in de kosten. Denk aan een extra trui of vest. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor vragen kunt u terecht bij: fam. P Grinwis, Capellerij 1, tel Tot ziens op 1 juni. De gemeentedagcommissie. 18

19 Gemeentereisje 18 juni Verzamelen in "De Ark" Vertrek te Goedereede bij de brandweergarage aan de Varkensmarkt Bezoek aan de chocoladefabriek Van Noppen te Ridderkerk Vertrek te Ridderkerk Aankomst bij 't Wapen van Ameide voor de lunch Vertrek vanaf restaurant voor een rondrit langs de molens via Groot-Ammers. Een gids begeleidt ons! Gids wordt teruggebracht naar Ameide NATIONAAL BAGGERMUSEUM te Sliedrecht met rondleiding! Diner te Sliedrecht in Restaurant "Bellevue" Kosten: 60,-- p.p. Opgave: Mevr. L. Tanis, tel Mevr. A. den Hertog, tel

20 PINKSTEREN Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten, Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan. En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten Blijft elke dag Uw hart wijd open staan. Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen, En dat wij tastend door het donker gaan; Gij weet nog voor ons spreken ons bedoelen, Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan. Ons leven is toch veilig in Uw handen? Het is toch waar,dat Gij nog wond'ren doet? Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden, Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed. Door onze handen zegent Gij de mensen, Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord, Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen, Door ons gebed trekt G'overwinnend voort! Nel Benschop 20

21 Crèche 2 juni 2013 Ineke Hoek, Hanna Hameeteman 9 juni 2013 Erika Slurink, Marjoleine Schol 16 juni 2013 Liset Both, Maria Breederveld 23 juni 2012 Nelleke Sperling, Marjanne vd Laan 30 juni 2013 Marianne Troost, Eline Troost Verjaardagen We feliciteren hen die 75 jaar of ouder hopen te worden in de maand juni. 9 juni dhr. R. Louis, Oostdijkseweg juni mevr. D. Tanis den Eerzamen, Breenstraat juni dhr. F. den Eerzamen, Pr. Marijkestraat 11, Stellen dam 30 juni mevr. A. S. v.d. Haven-Tanis, Oostdijkseweg 55 21

22 Kerkdiensten Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: 'Wij zullen in het huis des HEEREN gaan'. Psalm 122 vers 1 Zondag 2 juni uur: ds. J. de Jong, Dirksland zingen: gezang 5 vers 1 en uur: kand. A.J. de Winter, Ermelo zingen: psalm 116 vers 5 en 6 collecten: Open Doors en college van kerkrentmeesters Zondag 9 juni uur: kand. J.J. Steketee, Zwijndrecht zingen psalm 87 vers 3 en uur: ds. K.E. Schonewille, Neerijnen/Waardenburg zingen: psalm 116 vers 7 en 8 collecten: Veldwerker Goeree-Overflakkee en college van kerkrentmeesters Zondag 16 juni uur: Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf zingen: psalm 34 vers 4 en uur: ds. G. van den Berg, Klaaswaal zingen: psalm 116 vers 9, 10 en 11 collecten: HGJB en college van kerkrentmeesters 22

23 Zondag 23 juni uur: Viering Heilig Avondmaal ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf zingen: psalm 17 vers 3 en uur: Dankzegging Heilig Avondmaal Ds. E. Versluis, St. Annaland zingen: psalm 117 collecten: Stichting Schuilplaats en college van kerkrentmeesters Zondag 30 juni koffiedrinken na de morgendienst uur: Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal zingen: psalm 27 vers 1 en uur: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen zingen: psalm 118 vers 1 en 2 collecten: Diaconie en college van kerkrentmeesters 23

24 24

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN 83e jaargang, nr 693 mei 2006 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK VROUW VAN SMARTEN Kort geleden kwam ik in een doopnaam Dolores tegen. Wat brengt ouders ertoe

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie