Juni Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2013. Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede"

Transcriptie

1 Juni 2013 Jaargang 17, nummer 5 H E T B A K E N Kerkblad Hervormde Gemeente Goedereede

2 Dit kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente van Goedereede. Het Baken is digitaal beschikbaar op: Wilt u het Baken thuis bezorgd hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden. Redactieadres: H. Maijers, Beresteyn 47 tel Redactie: W. de Vries Molenstraat 26, tel M. v.d. Klooster Dorpsweg 41a, tel Opmaak: H. Maijers Kopij: In verband met plaatsing en opmaak dient alle kopij UITERLIJK op de NEGENDE van de maand ingeleverd te worden op het redactie adres. Kerkmunten: afhalen maandag 3 juni van uur in de Ark. Kassier: Sjaan Kievit CD: P.J. Grinwis, Capellerij 1 Tel

3 Inhoud Inhoud 3 Meditatie 4 Van de kerkenraadtafel 7 Berichten van uw kerkrentmeesters 10 Collecte overzicht 12 Nieuws van de diaconie 14 Ledenadministratie 17 Gemeentedag 18 Gemeentereisje 19 Gedicht 20 Crèche 21 Verjaardagen 21 Kerkdiensten 22 Voor alle mededelingen geldt: zo de Heere wil en wij leven. 3

4 Meditatie Leid mij op een rots, die voor mij te hoog zou zijn (Psalm 61:3b). Een gebed om zekerheid Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus kunnen wij naderen tot Gods genadetroon. Het gebed is voor ons een machtig wapen in de strijd van het geloof. Het is een enorme bemoediging dat wij weten dat de Heere Jezus Christus zit aan Gods rechterhand en Hij Zelf daar voor ons bidt. En ook de Geest komt onze zwakheden te hulp, want zo schrijft Paulus aan de Romeinen: want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. In de Bijbel komen wij veel gebeden tegen. In het bijzonder ook in het boek van de Psalmen. Kerkvader Augustinus merkte eeuwen geleden al treffend op : Zingen is twee keer bidden. In Psalm 61 bidt David. David verlangt naar leiding in zijn leven. David is op zoek naar een rotssteen. De leiding waarnaar David verlangt zou hem op die rotssteen moeten brengen. Een rotssteen staat symbool voor zekerheid. Ik moet denken aan de woorden van de Heere Jezus, die de gelijkenis vertelt over het huis op het zand en het huis op de rots. In tegenstelling tot het huis op het zand staat het huis op de rots: Onwankelbaar vast. Zo verlangt David naar een rotssteen. Naar een fundament. Naar grond onder de voeten. David is op zoek naar zekerheid. Wie eigenlijk niet? Een mens wil grip op de dingen hebben. Een mens wil weten waar hij of zij aan toe is. 4

5 David denkt bij de rotssteen aan niemand minder dan God Zelf. David bidt immers in het volgende vers: Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. God is voor David het fundament van zijn bestaan. God is voor David de grond onder zijn levenshuis. Davids levenshuis is niet op zand gebouwd, maar op de rots. Maar blijkbaar zijn er omstandigheden in zijn leven gekomen, waardoor de dingen anders zijn gegaan. Opeens gaat het wankelen in zijn leven. Misschien herkenbaar in uw leven? Zie wat David in deze geloofsbeproeving doet. David brengt zijn onzekerheid bij God. Hij gaat nu niet zelf allerlei zekerheden in zijn leven creëren. Ondanks de ervaring dat alles aan het wankelen gaat blijft David geloven dat God het fundament van zijn leven is. Ook al verkeerd hij voor zijn gevoel op drijfzand. Hij wordt uitgedreven in de nood tot de vaste rots van zijn behoud. Dit is geloof: Ondanks alles vasthouden aan God! En God heeft zijn hulpgeroep gehoord. Treffend volgt Psalm 62 op de woorden van dit gebed. De vaste grond heeft David weer gevonden. Gefundeerd op de Rots belijdt hij: Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen! Laten de woorden van dit gebed tot de Koning en dit lied voor de Koning voor ons allen een aansporing zijn om te gaan tot de Rots. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Laat ook ons gebed zijn: Leid mij op een rots, die voor mij te hoog zou zijn. Wij kunnen er zelf niet bij. Het is te hoog. Maar de Heere wil ons boven alle omstandigheden uittillen en ons op die Rots leiden. Zo leidt de Heere door Zijn Geest zondaren tot Christus. 5

6 Bidden is ons leven leggen in Gods Hand, want niet wij beschikken over de Rots. Gelukkig is het precies andersom: De Rots beschikt over David en over het leven van alle gelovigen. God is de Rots Wiens werk volkomen is Bezwijkt dan ooit in bitt re smart, of bange nood mijn vlees en hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed. Mijn Rots, mijn Deel, mijn eeuwig goed. Ds. P.M. van t Hof 6

7 Van de kerkenraadtafel Vrijheid, verbondenheid, dat waren onderwerpen, die de afgelopen weken langskwamen. We toonden onze verbondenheid aan ons Oranjehuis en aan de nieuwe koning Willem Alexander en koningin Maxima en we vierden onze vrijheid. Vrijheid is dan niet alleen maar kunnen doen wat in je opkomt, zonder rekening te houden met een ander. Vrijheid is altijd verbondenheid, juist rekening houden met de ander. Als Christen beseffen we, dat een leven zonder Christus, zonder Zijn Woorden, zonder het besef van Zijn liefde, die ons verzoening bracht, gelijk is aan een leeg leven. Dan zo zegt Korinthe 13 vers 1 was ik niet meer dan een galmende gong of een rinkelende bel. Dan was ik (volledig) verbonden met de wereld, die vaak letterlijk galmt en knettert van stemmen, die om het hardst roepen: Ikke, ikke. Christus zegt: liefde is je bekommeren om een ander. Hij gaf Petrus en via dat Woord ons de opdracht weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, weid mijn schapen. Dat is onze opdracht! Je bekommeren om de ander, oftewel Christen zijn! Het winterwerk is afgesloten. Ds. Vastenhoud deed dat door het woord merkwaardig uit te pluizen. Het gaat erom merk waardig te zijn, oftewel met overtuiging, met graagte het merk Christen te dragen. Laat dat een goede samenvatting zijn van hetgeen we op de clubs, de verenigingen, de kringen hebben geleerd vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord. We kunnen nog geen verslag uitbrengen van de kerkenraadsvergadering, die volgens rooster gepland is op 23 mei. We kunnen wel zeggen wat ons bezig houdt: de vervulling van de vacatures, die er zijn en die er komen. We hebben Ds. A. ten Brinke geko- 7

8 gekozen als de te beroepen predikant. Hij is een oudere predikant, 57 jaar. Hij is ook iemand met levenservaring. In zijn loopbaan was hij eerst gymnastiek leraar en later ook conrector bij een reformatorische scholengemeenschap. Hij gaf toen ook al naast gymnastiek godsdienstonderwijs op de school. God dreef hem om van dat laatste zijn beroep, zijn ambt te maken. We hebben (weer) onze hoop en verwachting gevestigd op deze predikant. We hopen, dat we gezegende ontmoetingen hebben met hem en zijn vrouw. We hopen, dat er verbondenheid komt tussen ons beiden, dat er een klik komt, dat ons verbindt. We hopen, dat God dat doet. Wachten op de morgen, den morgen; ach wanneer? (Psalm 130 vers 3 berijmd) De vacatures in de kerkenraad houden ons ook bezig. In de eerste ronde kregen we een bedankbrief. We hopen, dat we toch op korte termijn de vacatures kunnen vullen, dat er in de ambten aflossing van de wacht komt, dat er ook nieuwelingen komen, die ja zeggen tegen de roep om ouderling of ouderlingkerkrentmeester te worden. De kerk kan niet zonder. Laat we ons om elkaar bekommeren, elkaars lasten dragen. We gaan de zomerperiode tegemoet. We hebben met elkaar de gemeentedag op zaterdag 1 juni en het gemeentereisje op dinsdag 18 juni. Dat zijn momenten, waar we met elkaar optrekken. Van alle seizoenen is evenwel het naar elkaar omzien, naar jong en oud, naar tiener en gezinnen. Vooral ook omzien naar degenen, die het moeilijk hebben. En daarbij kun je ook aan de ander vragen om eens langs te komen, of iets voor je te doen. Vaak is omzien naar elkaar wederzijds. Dus niet afwachten totdat de ander komt, maar ook daarin actief zijn. We wensen een ieder Gods zegen toe voor elke dag, elk uur, elk moment. In het geknetter van het wereldconcert klinkt Gods Woord: 8

9 Ontferm u! De ander is een brokje van jezelf! Soli Deo Gloria. Uw kerkenraad Bedankt (1) Beste mensen van de kerkelijke gemeente, Sinds enige tijd verwelkomen jullie ons in de kerk. Dit ervaren we als een warme deken. Hoewel we weten dat een van de waarden van het geloof in God naastenliefde betreft, wordt dit door de gemeente meer dan uitgestraald. We willen iedereen bedanken voor de gebeden die voor Kees meegebeden worden; ze zijn intens en bieden ons veel steun, hoop en liefde. Ook de kaarten die we ontvangen, van mensen die we soms niet eens kennen, de bemoedigende woorden en de bezoeken van de verschillende mensen uit de gemeente sterken ons in het geloof en het vertrouwen in de mensheid en God. 'Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in' Spreuken 11 vers 30 Er zijn vele spreuken en uitspraken in de Bijbel die van toepassing kunnen zijn op wat wij ervaren en na proberen te streven, deze viel me echter als eerste op als het gaat om de positieve kracht van de gemeente. Met hartelijke, gezegende groeten, Kees van der Weide en Jela van Dam 9

10 Berichten van de kerkrentmeesters Verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft over de maand januari 218,27 opgebracht. Wij bedanken alle jarigen voor hun giften. Sparen We sparen nog steeds DE-koffiepunten, lege cartridges en oude mobieltjes. De opbrengst willen we gebruiken voor de monumentenmarkt. Inleveren bij Henk v.d. Haven Oostdijkseweg 55 of bij Ella Lokker Haveneind 8 Jaarrekening De jaarrekening over het boekjaar 2012 is nu definitief goedgekeurd door zowel de controleurs als de kerkenraad. U kunt een exemplaar van de jaarrekening inzien bij onze boekhouder Jacqueline Hartsema. Graag even van tevoren een telefoontje ( ) zodat ze er even tijd voor vrij kan maken. Kerkwachters gevraagd! Wij zoeken nog naar mensen die de mooie taak van kerkwachter (of wachtster) zou willen waarnemen. We zouden het heel fijn vinden als er mensen zijn die tijdens de zomermaanden af en toe in de kerk willen zijn. U vangt dan de bezoekers op die een bezoek willen brengen aan ons gebouw. En dat gebeurt veel, dus 10

11 u hebt alle gelegenheid om hen te vertellen wat er in ons kerkgebouw gebeurt. Als u bent aangesproken, neem dan contact op met Henk van der Haven ( ). Werkzaamheden Kerkrentmeesters Nu Jo van Dam zijn werk niet kan doen, proberen we zijn werkzaamheden te verdelen onder elkaar. Gelukkig een aantal werkzaamheden ook door anderen uit te voeren. Wat betreft het kopieerwerk is het wellicht goed om nog even te noemen dat het handig is als u dit tijdig aan ons doorgeeft. Zeker nu we het al drukker hebben is het niet handig (dat is het eigenlijk nooit!) als dingen erg kort van tevoren worden aangeleverd. Alvast bedankt uw medewerking hierbij! Ark-sleutels De sleutels van de Ark zijn vernieuwd. De nieuwe sleutels geven zowel toegang tot de Ark als het kerkgebouw. In sommige gevallen kan dat handig zijn. Wanneer u in het bezit bent van de huidige sleutel van de Ark kunt u die op D.V. 3 juni tussen uur (tijdens het afhalen van de collectemunten) omwisselen voor de nieuwe sleutel van de Ark. Een hartelijke groet van het college van kerkrentmeesters. 11

12 Collecte overzicht COLLECTE OVERZICHT KERKRENTMEESTERS APRIL 2013 Datum Contant Munten Totaal 7 april 203,57 216,48 420,05 14 april 207,42 325,26 532,68 21 april 270,05 348,36 618,41 28 april 281,80 335,86 617, Totaal april 2.188,80 Aan giften is ontvangen in april: Giften via de bank: 1 x 100, 1 x 500 (diaconie). Tot en met april is voor de actie kerkbalans binnengeko- 12

13 Grafiek actie kerkbalans Ontvangsten t/m januari Ontvangsten t/m febuari Ontvangsten t/m maart Ontvangsten t/m april Toezegging Actie Kerkbalans 2013 De ARK De laatste tijd zijn er wat spullen blijven liggen in de Ark. O.a. een Bijbel, sjaals, wanten Wie iets mist kan contact opnemen met Ineke Sperling tel

14 Nieuws van de diaconie Wij vragen graag uw aandacht voor de collecten van de diaconie, die, gehouden zullen worden in de maand juni. 2 juni Open Doors Open Doors heeft van het CBF in 2001 het CBF-Keur voor goede doelen ontvangen. Om de drie jaar beoordeelt het CBF of Open Doors het CBF-keurmerk opnieuw verstrekt. U vindt op de website van het CBF een aparte pagina over Open Doors. Hier kunt u onder andere de jaarverslagen van Open Doors van de afgelopen jaren bekijken. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo n vijftig landen. 9 juni Veldwerker De veldwerker is in de eerste plaats aangetrokken voor jongeren die problemen ervaren door overmatig gebruik van alcohol en/of drugs op het eiland Goeree-Overflakkee. Maar ook voor direct betrokkenen zoals familie en vrienden. Net als het veldwerk op de motor, willen we de drempel om met de veldwerker in contact te komen zo laag mogelijk houden. Daarnaast is op de site ook meer informatie te vinden over het project en de organisatie van de werkgroep achter deze veldwerker. 14

15 16 juni H.J.G.B. De HGJB verzorgt materialen en toerusting voor club werk, catechese en andere plekken in de gemeente waar jongeren samenkomen. Tieners en jongeren worden gevormd door regionale en landelijke bijeenkomsten, zoals het Scholierenweekend, Belijden-is-doen, de Kerstconferentie en vakanties van de HGJB. 23 juni Stichting Schuilplaats Stichting Schuilplaats verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats hulp aan mensen in nood. 30 juni Diaconie Voor alle goede doelen dichtbij en veraf kunnen we veel mensen blij en gelukkig maken Kerkradio In verband met een wijziging in de administratie van de kerkradio verzoeken wij U om voortaan Uw bijdragen en giften, voor het gebruik van de kerkradio, niet meer over te maken op het nu in gebruik zijnde nummer van de commissie kerkradio maar over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie: nr Bij de omschrijving graag vermelden dat het bestemd is voor de kerkradio. 15

16 We vermelden graag de opbrengsten van de diaconale collecten, die gehouden zijn in de maand april 7 april Syrië 687,07 14 april Stichting Schuilplaats 405,47 21 april Spirit (Morgendienst) 259,63 21 april Diaconaal Havenproject (Avond dienst) 162,36 28 april Dorcas 387,72 Een hartelijke groet van uw diaconie Bedankt (2) Na de dank aan de Heere, Die het boven alles nog wel heeft gemaakt, wil ik ieder bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen. Lina Vos-Grinwis, Capellerij 12 Bedankt (3) Lieve mensen, Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, bloemen, de vele kaarten en andere attenties die ik heb gekregen na mijn knieoperatie. Ook dhr. Romijn bedankt voor de bezoekjes thuis. Ook namens mijn man hartelijk bedankt. Corrie t Mannetje-van Huizen 16

17 Ledenadministratie Ingeschreven: mevr. M. Dekker met haar zoon Brandon (De Stove 28), vanuit Rooms Katholieke Kerk Vertrokken: de heer C.J. Lokker (Nieuwstraat 6) naar Ouddorp mevr. M. van der Sluis (Beresteyn 25) naar Stellendam de heer J. Tanis (Breenstraat 37) naar Stellendam Voorkeurgemeente: mevr. A. van Heest (Noordzijde Haven 9) naar Hervormde Gemeente Serooskerke mevr. J. van Heest (Noordzijde Haven 9) naar Hervormde Gemeente Serooskerke 17

18 Gemeentedag 1 juni 2013 Hier in het kort nog even de tijden en aandachtspunten voor de gemeentedag op DV 1 juni. We starten om uur in de Ark. Fietsen naar Kloosters Winery, Stoofweg 4, Ouddorp. De ouderen per auto naar Kloosters Winery. Aangeven als u thuis wil worden opgehaald. Vanaf welkom bij de fam. Witte, Zuid-Havendijk 2 te Goedereede uur Sing-in, aansluitend de BBQ, afsluiting circa uur. Een bijdrage in de kosten. Denk aan een extra trui of vest. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Voor vragen kunt u terecht bij: fam. P Grinwis, Capellerij 1, tel Tot ziens op 1 juni. De gemeentedagcommissie. 18

19 Gemeentereisje 18 juni Verzamelen in "De Ark" Vertrek te Goedereede bij de brandweergarage aan de Varkensmarkt Bezoek aan de chocoladefabriek Van Noppen te Ridderkerk Vertrek te Ridderkerk Aankomst bij 't Wapen van Ameide voor de lunch Vertrek vanaf restaurant voor een rondrit langs de molens via Groot-Ammers. Een gids begeleidt ons! Gids wordt teruggebracht naar Ameide NATIONAAL BAGGERMUSEUM te Sliedrecht met rondleiding! Diner te Sliedrecht in Restaurant "Bellevue" Kosten: 60,-- p.p. Opgave: Mevr. L. Tanis, tel Mevr. A. den Hertog, tel

20 PINKSTEREN Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten, Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan. En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten Blijft elke dag Uw hart wijd open staan. Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen, En dat wij tastend door het donker gaan; Gij weet nog voor ons spreken ons bedoelen, Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan. Ons leven is toch veilig in Uw handen? Het is toch waar,dat Gij nog wond'ren doet? Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden, Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed. Door onze handen zegent Gij de mensen, Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord, Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen, Door ons gebed trekt G'overwinnend voort! Nel Benschop 20

21 Crèche 2 juni 2013 Ineke Hoek, Hanna Hameeteman 9 juni 2013 Erika Slurink, Marjoleine Schol 16 juni 2013 Liset Both, Maria Breederveld 23 juni 2012 Nelleke Sperling, Marjanne vd Laan 30 juni 2013 Marianne Troost, Eline Troost Verjaardagen We feliciteren hen die 75 jaar of ouder hopen te worden in de maand juni. 9 juni dhr. R. Louis, Oostdijkseweg juni mevr. D. Tanis den Eerzamen, Breenstraat juni dhr. F. den Eerzamen, Pr. Marijkestraat 11, Stellen dam 30 juni mevr. A. S. v.d. Haven-Tanis, Oostdijkseweg 55 21

22 Kerkdiensten Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: 'Wij zullen in het huis des HEEREN gaan'. Psalm 122 vers 1 Zondag 2 juni uur: ds. J. de Jong, Dirksland zingen: gezang 5 vers 1 en uur: kand. A.J. de Winter, Ermelo zingen: psalm 116 vers 5 en 6 collecten: Open Doors en college van kerkrentmeesters Zondag 9 juni uur: kand. J.J. Steketee, Zwijndrecht zingen psalm 87 vers 3 en uur: ds. K.E. Schonewille, Neerijnen/Waardenburg zingen: psalm 116 vers 7 en 8 collecten: Veldwerker Goeree-Overflakkee en college van kerkrentmeesters Zondag 16 juni uur: Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf zingen: psalm 34 vers 4 en uur: ds. G. van den Berg, Klaaswaal zingen: psalm 116 vers 9, 10 en 11 collecten: HGJB en college van kerkrentmeesters 22

23 Zondag 23 juni uur: Viering Heilig Avondmaal ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf zingen: psalm 17 vers 3 en uur: Dankzegging Heilig Avondmaal Ds. E. Versluis, St. Annaland zingen: psalm 117 collecten: Stichting Schuilplaats en college van kerkrentmeesters Zondag 30 juni koffiedrinken na de morgendienst uur: Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal zingen: psalm 27 vers 1 en uur: ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen zingen: psalm 118 vers 1 en 2 collecten: Diaconie en college van kerkrentmeesters 23

24 24

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld.

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Altijd dichtbij Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger Ouderling van dienst Organist : ds. S.J. Verheij :

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Zondag 4 december 2016

Zondag 4 december 2016 Zondag 4 december 2016 Tweede zondag van de advent Gezamenlijke viering van de gemeenten van Dorpskerk en Welkomkerk Rembrandt van Rijn voorganger: organist: koster: ds. A. Verwijs dhr. J. van Elst dhr.

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Zondag 4 december Ds. H. de Graaf Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 4 december Ds. H. de Graaf Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing NIEUWSBRIEF Zondag 4 december 2016 10.00 Ds. H. de Graaf 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 11 december 2016 09.30 Ds. H. de Graaf

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 14 t/m 25 2 Korinthe 4 vers 16 t/m 5 vers 10 Lied 331 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 13 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Woensdag 8 februari Ds. W.N. Middelkoop Ds. H. de Graaf. Collecte 1 e Biddag 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Woensdag 8 februari Ds. W.N. Middelkoop Ds. H. de Graaf. Collecte 1 e Biddag 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing NIEUWSBRIEF Woensdag 8 februari 2017 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17.00 Ds. H. de Graaf Collecte 1 e Biddag 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 12 februari 2017 10.00 Ds. L.B.C. Boot

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 30 november 2014

Orde van dienst voor zondag 30 november 2014 Orde van dienst voor zondag 30 november 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Wachten op God 1 e advent Voorganger: ds. H.L. Versluis Ouderling

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Liturgie voor de avonddienst van 3 mei 2015 Hoop doet leven En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God uitgestort is in onze harten door de

Liturgie voor de avonddienst van 3 mei 2015 Hoop doet leven En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Liturgie voor de avonddienst van 3 mei 2015 Hoop doet leven En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest, die ons gegeven is. (Rom.5: 5) Lied (staande):

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Juli en augustus 2014. Jaargang 18, nummer 6 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede

Juli en augustus 2014. Jaargang 18, nummer 6 H E T B A K E N. Kerkblad. Hervormde Gemeente Goedereede Juli en augustus 2014 Jaargang 18, nummer 6 H E T B A K E N Kerkblad Hervormde Gemeente Goedereede Dit kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente van Goedereede. Het Baken is digitaal beschikbaar

Nadere informatie

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 9 oktober 10.00 uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 1. Votum & Zegengroet 2. Zingen: GK psalm 61:1,2,3 3. Gebed 4. Schriftlezing: Psalm 62 5. Zingen: Opw 717 (Stil, mijn ziel, wees stil...) 6. Tekst:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Leen Lievaart Lector: Gerda Masselink Organist: Jan Meurs OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016

4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse worsteling van Jakob, 1941, Jacob Epstein Tate Collection, Engeland. 4 e zondag van de herfst 9 oktober 2016 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Tonny Nap Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag 11 Lied 440 : 1 en 2 Gezang 55 Opwekking 461 Opwekking 347 Psalm 118 : 1, 9 en 10 Lezen : Lucas 19 : 1-10 Tekst : Zondag

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Voorzang Lied 88 (Toonhoogte) Gezang 53 (Bundel 38) Psalm 21 vers 4 en 5 Psalm 118 vers 11 Gezang 217 vers 1, 3 en 4 (Liedboek)

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 6 e zondag van Pasen rogate / bidt 10 mei 2015 Blijf in mijn liefde Johannes 15: 9 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Henk

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog! Zondag 3 januari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Marten Visser, Wezep Ouderling van dienst: Fenny Kollenstaart Organist: Jan Ebeltjes Lector: Henk Gottemaker Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H.F. Klok (Nijkerk) Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 1 t/m 12 Psalm 98 vers 3 en 4 (Nieuwe Berijming) Psalm 25 vers 2 (Schoolpsalm) Psalm 30 vers 1 en 3 Gezang

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: 2 Korinthe 4 vers 16 t/m 5 vers 10 Gezang 295 vers 1, 3 en 5 (Liedboek) Psalm 52 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 63 vers 1 en 2 Gezang

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 14 Psalm 6 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 9 vers 1 en 2 Psalm 9 vers 10 Psalm 43 vers 3 en 4 Gezang 285 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Gezang

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Psalm 34 vers 12 t/m 17 1 Petrus 3 vers 8 t/m 12 Lied 204 () Psalm 25 vers 7 (Schoolpsalm) Lied 172 vers 1, 2 en 3 () Psalm 34 vers 5

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014 Voorganger: ds. Erica Hoebe de Waard Ambtsdrager van dienst: Co Molenaar, Aartje Knol Lector: Pieternel Rodermond Beamer: Leen Lievaart Organist: Theo van der

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Dienst 26 januari Orde van dienst. Vooraf zingt de kindercantorij: Waar is God (t: Christel Bakker, m: Ruud Luttikhuizen)

Dienst 26 januari Orde van dienst. Vooraf zingt de kindercantorij: Waar is God (t: Christel Bakker, m: Ruud Luttikhuizen) Dienst 26 januari 2014 Orde van dienst Vooraf zingt de kindercantorij: Waar is God (t: Christel Bakker, m: Ruud Luttikhuizen) 1. Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie