Een (nieuwe) koers varen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een (nieuwe) koers varen."

Transcriptie

1 JA ArgANG 13 Nummer 51 augustus 2015 Rabobanken op koers met de binnenvaart Een (nieuwe) koers varen. 2 'De crisis is eigenlijk mooi'. 6 'Eerst ondernemer, dan schipper'. 8 'Goed voorbereiden is belangrijk'.

2 Voorwoord Peter Segers Bakens verzetten, nieuwe koers varen Een aandeel in elkaar. Dat is waar de Rabobank voor staat. Dat betekent ook een aandeel in de binnenvaart. Het vooruitzicht voor 2015 blijft positief. Dit is daarom ook het moment voor de ondernemer om eens kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering: 'Moet ik mijn bakens verzetten om een nieuwe koers te kunnen varen?' In deze editie leest u ervaringen van collega s uit verschillende onderdelen van de transportketen. Ook het verhaal van een echtpaar dat, juist in deze tijd, de stap genomen heeft als zelfstandig ondernemer van start te gaan. Wij staan voor u klaar U staat er als ondernemer niet alleen voor. De Rabobank Binnenvaartbanken staan voor u klaar om samen met u de nieuwe koers te bepalen. Niet alleen via de accountmanagers waar u regelmatig contact mee heeft, maar ook online voorzien wij u van allerlei actuele informatie over uw sector. Informatie die kan helpen bij het maken van keuzes. Uw mening is belangrijk Het magazine Op koers is ontstaan om u mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en om kennis en ervaringen met u te delen. Ook wij staan voor de keuze of wij met deze vorm van communicatie nog op de goede koers zitten? Wij willen dan ook graag van u horen of Op koers nog steeds bij u past en waar wij zaken kunnen aanpassen. Na deze editie starten wij een lezersonderzoek om uw mening hierover te horen. U ontvangt hiervoor in september een uitnodiging per . Uw mening is belangrijk. De binnenvaartbanken gaan samen met de uitkomsten van het lezersonderzoek aan de slag en houden u uiteraard op de hoogte hiervan. Veel leesplezier! Peter Segers Directeur Bedrijven Rabobank Altena Rabobank Binnenvaartbanken: naast Rabobank Altena zijn dat Rabobank Krimpenerwaard, Rabobank Merwestroom en Rabobank Oosterschelde. 2 Op koers

3 Door tegenslag scherp(er) aan de wind varen Het tij keert. Met name de droge lading- en de containervaart tonen tekenen van herstel. Dat neemt niet weg dat er (nog steeds) keihard gewerkt moet worden. Zeker als er tegenslag opdoemt, moet er scherper aan de wind gevaren worden. Dat wil zeggen: bewust een slag maken door doelgericht(er) te ondernemen. Semmy B.V. uit Haskerhorne pakte die handschoen op en vaart in de opkrabbelende sector een prima koers. Kruier en Sjouwer. Twee naamwoorden die barsten van bedrijvigheid. Het zijn de koppelverbanden waarmee Semmy BV de binnenwateren dun vaart. Folkert- Jan Semplonius en echtgenote Rini staan aan het roer van de Friese onderneming. De Sjouwer en Sjouwer I (190 ( ) x 11,45 meter) is het jongste duo. Dit koppelverband werd in 2009 afgebouwd en vaart sindsdien met Kruier en Kruier I gevarieerde vrachten. Semplonius runde in voornoemde periode samen met een compagnon de VOF Ro-Fo Maritiem. Na het vertrek van zijn zakenpartner in 2009 ontstond er binnen de onderneming een nieuwe situatie. Bovendien bleek de Kruier slecht tot niet verkoopbaar en was de markt ingezakt. Al met al flinke en onvoorziene tegenslagen. Wat is dan wijsheid? 'We hebben de situatie toen goed bekeken en ons afgevraagd wat we Rini en Folkert-Jan Semplonius: 'We hebben ons afgevraagd wat we wilden.' 3 Op koers

4 vervolg van pagina 3 De crisis bracht een verandering in denken en doen teweeg. wilden. Ik wilde in ieder geval zelfstandig blijven. Zo ben ik in die periode meer aan boord gegaan.' Daarnaast kwam echtgenote Rini terug in de zaak en ontstond Semmy BV. Er was, ondanks alle onvoorziene tegenslag, voldoende vertrouwen in de koers die gevaren werd. 'Natuurlijk hadden we een aantal jaar nodig om de nullijn te bereiken. Dat duurt, eerlijk gezegd, langer dan gepland.' Hij legt uit: 'We hoefden niet in één keer binnen te lopen. Dat was ook nooit de opzet.' De lastige situatie vroeg echter wel om passende actie. 'In goede, open gesprekken met de bank zijn we er uitgekomen. Als bedrijf moesten we roeien met de riemen die we hadden. Als gezin merkten we weinig van de terugval. Het is crisis en het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar omdat ik het zelf doe, ben ik zelf verantwoordelijk. Dat wil ik ook', verklaart hij zijn ondernemersdrive. Planmatig Dat is zeker pittig, maar ook het tegendeel blijkt waar. 'Ik vond de crisis eigenlijk heel mooi.' Anders gezegd: een moeilijke situatie levert ook goede dingen op. De recessie én de tegenslag dwong hem tot méér ondernemerschap. De schipper bedoelt dan vooral bewustwording. Maar ook over de balans vinden tussen kosten en baten, het kritisch zijn op je uitgaven, weten wat zaken kosten, niet meer uitgeven dan wat kan. Tegelijkertijd meent hij dat "de lucht" door de teruggang wel uit de sector is verdwenen. Semplonius vertelt vijftien jaar lang de wind in de zeilen gehad te hebben en als ondernemer kon doen wat hij wilde. 'Er was altijd wel een plusje en dan ging je weer investeren.' De crisis bracht een verandering in zijn doen en denken teweeg. Het heeft hem geholpen scherper aan de wind te gaan varen om de tegenslagen te lijf te gaan. Door een gezond bedrijf te krijgen dat (beter) in staat is om de actuele grilligheden op te vangen. Nu wordt er veel planmatiger gewerkt. 'De situatie is meer inzichtelijk. Je deed de dingen voorheen op jouw manier, maar nu kijk je meer naar "Hóe doe ik het en kan het ook anders?'' Zo werd het prognoses maken een vast punt binnen de bedrijfsvoering. Dat was voor mij een nieuwe wereld. Door gesprekken met de bank krijg je daar een betere kijk op en kijk je eerder én verder vooruit. Bijvoorbeeld welke onderhoudskosten komen eraan? ' Als het aan de spreker ligt, zou hij best vaker zijn cijfers willen vergelijken met die van branchegenoten. 'Wat gaat er goed en waar kan ik het beter doen? Er is meer te halen, waar kan ik mij aan optrekken.' Semplonius ziet hiervoor wel een rol voor de Rabobank Binnenvaartbanken weggelegd. 'Ik zou wel eens meetings met andere schippers willen hebben. Mijn vraag is continu: "Doe ik het goed genoeg?" Misschien kan de bank zoiets eens vaker organiseren.' De uitnodiging is helder en bij dezen gedaan. Zwaar weer Kees van Houselt (accountmanager Bijzonder Beheer Rabobank Altena) en Klaas Miedema (accountmanager Bijzonder Beheer Rabobank Nederland) zijn vanuit de bank betrokken bij Semmy BV. Beiden kennen Semplonius als een 'coöperatieve en altijd naar alternatieven zoekende ondernemer' die ondanks de tegenslagen tóch goed presteert. Miedema legt uit: 'Als ondernemer kun je natuurlijk weinig doen aan wat de markt betaalt. Die dicteert immers voor een groot deel de prijs. Maar door de ineenzakkende markt in 4 Op koers

5 combinatie met een onbedoelde, hoge financiële last, was het raadzaam met elkaar aan tafel te gaan. De schipper voer in zwaar weer. We hebben indringend gesproken en samen gekeken naar de actuele omstandigheden en de vooruitzichten op korte en middellange termijn. Dat waren meerdere overlegmomenten die goed zijn geweest.' Wie op een andere manier naar zijn bedrijf wil kijken, al dan niet gedwongen, komt altijd bij de ondernemer als persoon uit, weten Miedema en Van Houselt. 'Het is de man of vrouw die in beweging moet komen. Natuurlijk adviseren wij op basis van financiële kennis en marktinzichten, maar het is de ondernemer die het moet doen. Veranderen is mooi, maar je moet weten wat je verandert en waarom. De schipper moet dat zien en willen.' In het geval van Semmy B.V. was met name dat laatste geen enkel punt. Van Houselt taxeert de huidige stand van zaken: 'De situatie trekt nu voorzichtig aan. Hij kwam van ver, maar ondernemer Semplonius doet het goed. Om voldoende rendement te genereren, moet er vooral omzet gedraaid blijven worden.' Dat laatste moet wat Van Houselt betreft niet ten koste gaan van alles. 'We hebben de ondernemer steeds aangemoedigd om, ondanks de dubbele tegenslag, te blijven investeren in onderhoud, maar ook te blijven zorgen voor zichzelf door voldoende rust te nemen en dergelijke. Prioriteiten stellen dus.' Wie op koers wil blijven, moet de bakens doordacht verzetten. Om rendement te genereren moet er omzet gedraaid worden. 5 Op koers

6 Iedere dag je droom wegvaren De binnenvaart wordt "ingewikkeld en dynamisch" genoemd. Gemiddeld zeker waar, hoewel voor iedere ondernemer de werkelijkheid anders is. In een markt waar Recessie met een hoofdletter wordt geschreven, zijn ook kansen voorhanden. Zeker voor ondernemers die met visie en inzet hun koers bepalen. Van den Helm legt uit waarom hij koos voor deze naam, per se zonder lidwoord: 'Ten eerste heb ik alle papieren om in Nederland en België te kunnen varen. En bovendien lijkt Nederland van bovenaf gezien wel op een leeuw. Ook hebben we de leeuw in ons Nederlandse wapenschild. Vandaar.' Schipper Arjan van den Helm (33) spettert van enthousiasme. 'Brand maar los', klinkt het. Graag wil hij zijn verhaal kwijt waarom hij nog maar kortgeleden binnenschipper werd, waar zijn passie ligt en hoe hij uiteindelijk toch zijn jeugddroom kon waarmaken. Het ondernemerschap lijkt hem naadloos te passen. Van den Helm vaart nu ruim een jaar op zijn beunschip. De Sleeuwijker vervoert baggerspecie: een mengsel van zand, grond en organisch afval dat van de waterbodem wordt opgebaggerd. Afhankelijk van het soort opdracht vaart hij met zijn schip kris kras door Nederland. Voor de jonge schipper blijkt iedere (lange) werkdag een feest: 'Je vaart in de mooiste stukjes van Nederland! Nee, ik heb er geen spijt van dat ik deze stap gezet heb. Ik maak best lange dagen, maar dat vind ik niet erg.' Op de kop van zijn 55 meter lange onderneming (583 ton) prijkt een naam met een verhaal: "Leeuw". Fingers crossed Na 'een omzwerving' van een aantal jaren in Luxemburg besloot de jonge ondernemer, ondanks de economisch lastige binnenvaartmarkt, tóch schipper te worden. Het bloed kroop kennelijk waar het niet gaan kon en bovendien had hij voor het vak geleerd. Dus trok Van den Helm de spreekwoordelijke stoute schoenen aan. Hij keerde terug naar Nederland en stak het geld dat hij kreeg uit een erfenis van zijn oma, in een bestaand bedrijf. 'Ik ben aan de slag gegaan en heb het schip goed opgeknapt. Dat kon ik doen met eigen vermogen plus een deelfinanciering van Rabobank Altena. Toen was het fingers crossed en gas erop,' lacht hij. Dat klinkt als een sprong in het diepe, maar schijn bedriegt. De keuze voor Rabobank Altena voor de start van zijn bedrijf was evenzeer een doordachte, alsook een logische stap. Hij legt uit waarom. 'Zij hielpen mij eerder en het zijn eerlijke mensen met kennis van zaken. Zonder hun hulp was dit schip niet mogelijk geweest.' Aangescherpt Andersom viel de afweging van de bank om de jonge binnenvaartondernemer op weg te helpen in dezelfde categorie 'doordacht en logisch'. Bank en binnenvaart zijn immers al lang met elkaar 6 Op koers

7 verbonden en met accountmanagers in huis die gespecialiseerd zijn in binnenvaartzaken is er een ruime én actuele kennis van de markt voorhanden. Daarnaast spreekt de bank de taal van de schipper en kent men diens werk- en woonomstandigheden. Toen startend binnenvaartondernemer Arjan van den Helm bij de bank aanklopte, was een gesprek dan ook snel geregeld. De zaken kwamen voortvarend en efficiënt op een rijtje. Bakens Hoewel de regels zijn aangescherpt, worden scheepsaankopen zeker nog gefinancierd. Zoals mbs Leeuw. Aan de hand van een aantal criteria bekijkt de bank welke mogelijkheden er zijn. Wil een binnenvaartondernemer de aankoop van zijn schip via de bank regelen, dan is onder meer de eigen inbreng daarbij belangrijk. Het aandeel "eigen geld" is bepalend voor de uiteindelijke financieringsruimte. Die toets is een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis van 2008, toen de eisen strenger werden. Deze verscherpte check geldt niet alleen voor de hoeveelheid eigen vermogen, ook het bouwjaar van het schip speelt een rol, alsook de staat van onderhoud. Allemaal zaken die van invloed zijn op de looptijd van de lening, die korter is geworden. Was dat voorheen 20 jaar, nu is dat 10, 12 of 15 jaar afhankelijk van de drie genoemde zaken: bouwjaar, onderhoud en eigen inbreng. Naast al die afwegingen speelt ook de ondernemer zélf nog meer een rol bij de toekenning van een financiering. Zo wegen de banken bijvoorbeeld ook zaken mee als ondernemersvisie, hoe anticipeert de binnenvaartondernemer op bewegingen in de markt, waar ligt zijn netwerk enzovoorts. Dat kan ook, want de schipper is immers de laatste jaren nog méér ondernemer geworden. Dat wil zeggen iemand die feeling heeft met de markt en beschikt over financiële kennis en inzicht. Zo bezien is mbs Leeuw een schoolvoorbeeld. Een schip dat gevaren wordt door een gedreven ondernemer die kansen ziet, letterlijk en figuurlijk een eigen inbreng heeft, zijn bakens verzette en een nieuwe koers bepaalde. Noodzakelijk als je iedere dag je droom wilt (blijven) wegvaren... Arjan van den Helm: fingers crossed en gas erop. 7 Op koers

8 'Eerst ondernemer, dan schipper' De kop boven dit artikel lijkt een keuze. En dat is ook zo. Eén uit de categorie "verstandig afwegen" en passend bij Dennis en Cecile Peters (mvs Choice). Deze twee jonge binnenvaartondernemers maken, sinds de start van hun onderneming, heel bewust keuzes door slim te sturen op het kompas van succes. Het markante vraagteken op de boeg én de stuurhut spreekt om meerdere redenen boekdelen... Het ondernemersechtpaar, dat elf jaar samen vaart, is gezond ambitieus en heeft hun doel ('Gaan voor beter') helder voor ogen. Zij sturen scherp op kosten, zoeken steeds naar kansen en wéten waar de markt het best bevaren kan worden. Zo wordt in de dynamiek van de Antwerpse haven het schip geladen met "dozen" voor Vlissingen. Dennis legt uit dat zij normaal gesproken vracht vervoeren: 'We zitten nu een tijdje in de containers. De prijs is goed.' Het gesprek aan boord van de 3232 ton metende Chinese Choice uit 2009 (110 x 11,45 x 3,64 meter) verloopt bijzonder prettig, al was het alleen al vanwege de enorme punten gebak die de hoektafel draperen. Jasmijn (2) blijkt die dag jarig. De slingers in de stuurhut feliciteren de jarige Jet nog eens extra. Broertje Jesper (4) vindt het allemaal prima en verdiept zich - op zijn rug in de enorme stuurstoel - vooral in zijn gameboy. Dennis en Cecile Peters: 'Ondernemen is steeds keuzes maken.' 8 Op koers

9 Papa Dennis en mama Cecile blijken hartelijke, enthousiaste mensen die graag vertellen waarom het ondernemerschap hen zo boeit. Want vanwaar die keuze? Beiden blijken in de schipperswereld te zijn opgegroeid. Bovendien werkte Dennis elf jaar in het binnenvaartbedrijf van zijn vader voordat hij zelfstandig aan de slag ging. Cecile studeerde en ontmoette Dennis. De laatste legt uit: 'Toen wij trouwden in mei 2004, gingen wij een maand later samen varen op een 105 x 10,5 meter. Een aantal mensen was sceptisch. Zij hadden er hun vraagtekens bij. Choice betekent "keuze". En welke keuzes maak je? Daarom dat vraagteken. Het staat ook op ons huidige schip.' Maar er is meer... Het? verbeeldt ook hun missie en visie: nadenken over wat je wilt en haalbaar is en op basis daarvan weloverwogen keuzes maken. Hij: 'Wij waren nog jong en hadden de mogelijkheid. Cecile en ik wilden investeren in de toekomst. Wij hebben toen bewust gekozen voor een groter schip, vooral omdat wij naar Zwitserland voeren.' Zij: 'Wij hebben de Choice zelf in de vaart gebracht en onder eigen regie afgebouwd. Overal werden offertes opgevraagd en alles werd in eigen beheer ingekocht. Wij deden dan ook rechtstreeks zaken met leveranciers. Onze kostprijs was zo een stuk lager en wij bleven daardoor ook ruim binnen het budget. Wij konden starten met een relatief lage lening.' Dennis voegt toe dat zij met hun eerste schip ook een aantal topjaren hebben gedraaid. 'Dat was wel een stapje vooruit. Wij hebben vanaf dag één gewoon niets laten liggen.' Oftewel: door het maximaal benutten van kansen kun je groei regisseren. Anders denken Gekozen werd het schip maximaal te laten varen: 7 dagen per week, gemiddeld 345 dagen per jaar. Ongeacht sociale en familiair noodzakelijke of wenselijke verplichtingen. Natuurlijk gaan de Peters naar verjaardagen, bruiloften, open dagen en vieren zij vakantie, oud & nieuw en is er tijd voor eventuele reparaties. Dennis legt uit. 'Wij gaan zaterdag voor de verjaardag van Jasmijn een dagje naar de dierentuin. Maar dan komt er een aflosser aan boord. Het schip blijft in de vaart.' Cecile glimlacht en bevestigt knikkend. Het zal vast de voorpret zijn. Dennis weer zakelijk: 'Aflossen kost geld zou je zeggen. Maar je verdient het terug. Dat is een kwestie van anders denken.' En rekenen, naar blijkt. De vaart zit in het gesprek. Cecile haakt ogenblikkelijk in met de opmerking dat je natuurlijk wel goed je kostprijs moet weten. De hoogte daarvan bepaalt immers het rendement van de onderneming. 'Je moet weten wat je netto overhoudt.' Doorvragend blijkt dat vooral de vrouw des huizes de bedrijfseconomische zaken voor haar rekening neemt. Met een exact zicht op de werkelijke kostprijs, daggemiddelden, verdien- en vaartijden, verzekeringen, bankcontacten enzovoorts. Een kwestie van slim taken verdelen. De wederhelft is hoofdzakelijk bezig met onderhandelen in de slag om de beste reizen. Anders gezegd: man en vrouw staan samen aan het roer van hún vof. Samen aan het werk om het hoogst haalbare, met als target het scoren van jaarlijks betere prestaties. 'Dat betekent doorvaren. Stilliggen is geen optie, maar wij voelen ons daar goed bij.' Choices Scherp calculeren, nauwkeurig boekhouden, zoeken naar de beste opties, slim plannen, voortdurend in de weer zijn met je bedrijf. Plús: oog hebben voor een gezonde balans tussen werken en vrije tijd... Het zijn allemaal keuzes. Afwegingen die naadloos passen bij Dennis en Cecile Peters ('Wij vinden het ook leuk!'). Wie het aanstekelijke enthousiasme van deze twee jonge ondernemers aanvoelt, snapt ook hun uitspraak: 'Je moet eerst ondernemer zijn en dan schipper.' Varen van A naar B is niet zo lastig. Een slimme planning van reizen, goede prijsafspraken, zicht op inkomsten, uitgaven én werkelijke kosten, zijn noodzakelijke voorwaarden voor een geslaagd ondernemerschap. Zo bezien is ondernemen een eenvoudige, maar doordachte optelsom van Choices voor wie koersvast wil varen op het kompas van succes. Mvs Choice: management by choices... 9 Op koers

10 Noorderlicht vaart bewust zijn koers Wie een nieuwe onderneming van de grond wil krijgen, gaat een uitdaging aan. Zeker als wordt gestart in een "weerbarstige markt"... Juist dan is een optimistische kijk op de toekomst noodzakelijk. Starters Leon en Ineke Hovestadt zetten hun bakens uit en grepen, bewust en voorbereid, hun kans. Jonge ondernemers zijn het. Leon en Ineke. Jeugdig naar leeftijd, maar ook hun ondernemerschap stak nog niet zo lang geleden van wal. Amper een jaar terug kochten zij hun eerste schip: Noorderlicht. Een motorvrachtschip uit 1961 van 1013 ton, 69,95 x 7.18 meter, dat wordt voortgestuwd door een Cummins 640 pk. Het echtpaar vaart - samen met zoontje Benjamin - in de vrije markt voor een aantal vaste klanten. Ook over die werkwijze is nagedacht. 'Diegene die ons opvarend bevrachten, krijgen de mogelijkheid dat ook afvarend te doen. Zo is men gemotiveerd om het een volgende reis weer te doen. Mocht het niet lukken, dan bellen we rond in de vrije markt. We varen gewoonlijk veevoeder of kunstmest, maar ook zand en grind. Alles wat in het ruim kan.' Voordat zij schipper/eigenaar werden, voeren Leon en Ineke een kleine vier jaar als zetschipper. Dat was aansluitend aan de opleiding. De reden waarom het echtpaar in een minder gunstige tijd tóch de stap waagde naar het zelfstandig ondernemerschap legt Leon graag uit. Nuchter klinkt het: ''Als de tijd wat minder is, kan het alleen maar beter worden.' Daarnaast staat grote sprongen maken niet op zijn wensenlijstje. 'Met dit schip varen we daarom voorlopig prima. Met 70 meter kunnen we op specifieke plekken komen, Leon, Ineke en Benjamin: jonge en gemotiveerde ondernemers. 10 Op koers

11 waar je met een 80 meter al niet meer kan komen. Een groter schip is niet altijd gunstiger.' Voorbereid "Wie goed voorbereid is, telt voor twee", kan zomaar een aardige variant zijn op een bekend gezegde. In het geval van de familie Hovestadt gaat dat zeker op. Toen zij het plan hadden opgevat zelfstandig ondernemer te worden, lag er - creatief gesproken - meer dan één nacht ijs. 'Wij proberen altijd duidelijke keuzes te maken. En op het moment dat je aan zoiets begint, moet je een goed en concreet ondernemersplan hebben.' Voordat het plan echter definitief op papier verscheen, werden de spreekwoordelijke oren te luisteren gelegd. Ook keken zij samen met een makelaar naar een passend schip. 'Zo kregen we zicht op wat er te koop was en wat aan onze wensen voldeed.' De volgende stap was een afspraak met de bank om de mogelijkheden boven water te krijgen en werd - na overleg met de boekhouder - pas een ondernemersplan geschreven. Een belangrijk punt daarbij was, naast de financiën, het weten hoe de markt in elkaar zat en hoe de ontwikkelingen in de sector waren. Als ondernemers in spé werd vervolgens opnieuw overleg gepleegd met de bank, die akkoord ging met de plannen. VOF Hovestadt Scheepvaart was geboren. Natuurlijk hebben Leon en Ineke nagedacht over de risico's die ze als ondernemer lopen. Beiden zijn 'risicobewust' zoals dat heet: doen wat je moet doen en afdekken wat zinvol is. 'Je stelt voor jezelf grenzen wat wel of niet relevant is als het gaat om verzekeren. Je moet niet overdrijven.' Dan komen er twee voorbeelden op tafel die hun visie mooi illustreert. Bij de aankoop van het schip maakten de jonge ondernemers zélf van tevoren een calculatie. Aansluitend werden met de bank de cijfers vergeleken van andere ('Onze maat.') schepen. 'Wij wilden weten of hetgeen wij voor ogen hadden overeen zou komen met wat er in de praktijk gebeurde.' Die exercitie leverde goede inzichten op en sterkte hun plannen. Het andere voorbeeld is de onverwachte tegenslag die Leon en Ineke voor hun kiezen kregen toen - na hun eerste reis - op 'Wie goed voorbereid is, telt voor twee...' een dag plotseling het bilgealarm afging. Het achterschip liep vol en verdween in rap tempo onder water door een technisch mankement aan één van de pompen. Grote schrik. 'We hadden net één reis gedaan en wisten toen even niet hoe het af zou lopen.' Maar de verzekering bij de EOC, die eerder via de Rabobank was afgesloten, dekte de schade prima. 'Die samenwerking verliep uitstekend.' Dat groene licht leidde ertoe dat de schade snel en goed hersteld werd. Een proces wat hen overigens ook hielp om de schrik weer uit de benen te krijgen. 'De eerstvolgende reis liepen we nog wel even naar de machinekamer om te kijken', grinnikt Leon. 'Maar op een gegeven moment laat je dat toch ook weer los.' Tips Afsluitend bespiegelt Leon dat ze 'het varen zélf natuurlijk leuk vinden', maar dat ze dat vooral willen doen vanuit doordacht ondernemerschap. Bewust en gebaseerd op weloverwogen keuzes. Desgevraagd heeft de jonge schipper nog een tip voor starters: 'Denk over dingen na. Wees kritisch en reken zelf ook zaken na. Bij al het papierwerk komen ongetwijfeld vragen op. Stel die ook. Van vragen word je wijs.' Anders gezegd: ondernemen is vooruitzien, direct vanaf de start. Wie goed voorbereid is, maakt een grotere kans op succes. 11 Op koers

12 Colofon Dit blad is een uitgave van de Rabobank Binnenvaartbanken en verschijnt vier keer per jaar. De oplage bedraagt exemplaren en wordt verstuurd aan binnen vaartondernemingen. Opmerkingen en vragen kunt u aan ons doorgeven via aan: of telefonisch (0184) Redactie Rabobank Altena Rabobank Merwestroom Rabobank Oosterschelde Rabobank Krimpenerwaard Ontwerp TekstAtelier - Wijk en Aalburg Druk Drukkerij de Waard - Houten

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 3 DECEMBER 2011 De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Zoys Actueel is

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers Een winstgevend plan voor je bedrijf hebben en gericht werken aan de uitvoering daarvan is pure noodzaak. En toch zijn er maar weinig ondernemers die hierin slagen. Het grote obstakel is dat ze niet weten

Nadere informatie

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent

Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Whitepaper Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent Hoofdstuk 1 Inleiding Grip op de tent Je hebt voor het ondernemerschap gekozen. Dat is niet voor niets. Je hebt een droom die je wilt realiseren. Er

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Mijn naam is Reint Dikker en ik ben 23 jaar. Ik ben geboren in Olst, maar woon al weer een tijdje in Enkhuizen.

Mijn naam is Reint Dikker en ik ben 23 jaar. Ik ben geboren in Olst, maar woon al weer een tijdje in Enkhuizen. Projectnummer PF0017 Totale financiering 105.000,00 Omschrijving Spelevaert Shipping Zekerheid, o.a. Hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 5 jaar Object Binnenvaart schip Risico Classificatie!CP

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst.

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Kinderen Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Een goede financiële start Kinderen. Voor u t weet, zijn ze groot en leiden ze hun eigen leven. Maar voor het zover

Nadere informatie

Wat past het beste bij jou?

Wat past het beste bij jou? Wat past het beste bij jou? 56 55 Vorige vraag Jouw competenties Zorgvuldigheid Je werkt heel erg nauwkeurig en gestructureerd. Het liefst met een duidelijke planning. Je bereidt altijd alles goed voor

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien.

Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien. In een eigen pand met meer ruimte kunnen we doorgroeien. Een financiering tot 500.000 euro nodig? Met Pitch & Go weet u direct of u verder kunt. Pitch uw ondernemingsplan en krijg direct een go of no go.

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Ben ik een ondernemer?

Ben ik een ondernemer? Ben ik een ondernemer? Dit artikel gaat over ondernemerschap. Met behulp van de vragenlijst kun je de mate van ondernemerschap in jezelf, jouw ondernemersgehalte, typeren. Als je hierop hoog scoort (en

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers van het project E-Maatjes om te kunnen chatten en e-mailen met de gekoppelde deelnemer in een veilige

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Drijfveren in kaart brengen

Drijfveren in kaart brengen Drijfveren in kaart brengen Waarom ben je eigenlijk aan je ondernemersreis begonnen? Of waarom overweeg je dat te gaan doen? Heb je dat voor jezelf al wel eens goed en gestructureerd op een rijtje gezet?

Nadere informatie

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Ondernemend leren Op het Hondsrug College Voor mavo, havo en vwo Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Ondernemend leren Droom jij van een eigen bedrijf?

Nadere informatie

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u?

Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Van uitkering naar eigen onderneming Iets voor u? Veel mensen willen graag een eigen bedrijf. Ze zijn het liefst eigen baas. Omdat ze weten wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. De vier ondernemers

Nadere informatie

CASESTUDY GEZIN MET KLEINE KINDEREN

CASESTUDY GEZIN MET KLEINE KINDEREN CASESTUDY GEZIN MET KLEINE KINDEREN VOORWOORD Waarom een Case Study? Om een inzicht te geven in het beslis-traject dat potentiële tegelkopers doorlopen. Om mensen die in dezelfde situatie zitten van praktisch

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Aanbod. Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er

Aanbod. Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er Veel vakbekwame mensen, zoals bijvoorbeeld coaches, counsellors en adviseurs beginnen als ZZP er. Ze komen er dan achter dat bij het ondernemerschap buiten hun

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Paltrokstraat 20, Zaandam Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Raoul Wallenbergplein 5, Alphen aan den Rijn Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Nadere informatie

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN!

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN! 1 E J A A R G A N G N U M M E R 4 W W W. V E R T R E K N L. N L H E T M A G A Z I N E V O O R W O N E N, W E R K E N E N L E V E N I N H E T B U I T E N L A N D 8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS:

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming

De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming De vijf bouwstenen voor een GOEDE onderneming Dirk-Jan Rebel Wanneer is een bedrijf een goed bedrijf? Een vraag die je jezelf ongetwijfeld wel eens heb gesteld. Een goed bedrijf heeft een fundament. Een

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 1: van werknemer naar ondernemer

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 1: van werknemer naar ondernemer Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 1: van werknemer naar ondernemer Pen en papier? Het verschil Een werknemer denkt anders dan een ondernemer Het grootste

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012

Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Seminar BBL-ers? Ja, graag! 3/9/2012 Voor veel jongeren zijn leerbanen de enige manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo rond de 25% van de jongeren die een MBO studie volgen, doen dit via

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Haal meer uit je team!

Haal meer uit je team! Haal meer uit je team! Inhoud Inleiding Teambuilding Een goed gesprek Samenwerking 9 2 Inleiding Teamoptimalisatie is iets van alle tijden. Om het gezamenlijke bedrijfsdoel te behalen is het daarom zaak

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld Grip op later Uw financiële toekomst in beeld 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk.

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

Inhoud van deze lesbrief

Inhoud van deze lesbrief Lesbrief bij Krokodillen in het gras van Ingrid Bilardie de Boer Voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Vrienden kun je leren

Vrienden kun je leren Vrienden kun je leren Hallo! Wij zijn Reinder en Berber, en wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om dit boekje te maken, speciaal voor jongeren met het syndroom van Asperger. Hieronder vind je

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben.

DRIE GOUDEN TIPS om Nee te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. Chantal Smeets 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 4 3. DRIE GOUDEN TIPS...

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Financiële steun voor ondernemers

Financiële steun voor ondernemers Financiële steun voor ondernemers Inkomenssteun en bedrijfskapitaal ondersteuning 55-plussers ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging Financiële steun voor ondernemers Als ondernemer kunt u te maken krijgen

Nadere informatie

De financiële reddingsboei

De financiële reddingsboei De financiële reddingsboei Hoe voorkom ik dat ik financieel verzuip? Jeroen Langendam Inhoud Inhoud... 2 Over de auteur... 5 Voorwoord... 6 Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: De noodzaak...11 Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

Sacha, wie ben jij echt?

Sacha, wie ben jij echt? Persoonlijk profiel van Sacha de Boer 3 maart 2017 - Vertrouwelijk - Sacha, wie ben jij echt? Uitslag van jouw Studiekeuzetest Jij, in een notendop waarom dit rapport anders is... Misschien heb je al eens

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect?

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Verslag adviesronde 9 WISE Datum: Locatie: 03juni 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 9 Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Format Output Outcome Criteria Aanvraag Investering Community

Nadere informatie

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Whitepaper voor hypotheekadviseurs die hun klanten op een verantwoorde manier willen blijven bedienen U biedt uw klanten graag een verantwoorde financieringsoplossing.

Nadere informatie