Voorwoord. Rubrieken. Dit e-book wordt u aangeboden door:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Rubrieken. Dit e-book wordt u aangeboden door:"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Rubrieken Voorwoord 2. Checklist: is uw organisatie klaar voor de toekomst? 3. De wet verandert! 4. Behoud uw cliënten! 5. Slagkracht management 6. Kengetallen en het gebruik daarvan binnen teams 7. Best practice 8. Verder vooruit kijken 9. De veranderende rol van het management 10. Samenwerken 11. Outsourcen van teams 12. Positie in de markt 13. Bedrijfsprocessen optimaliseren 14. Vers van de pers; opleiding versus praktijk 15. Voordelen projectmatige aanpak! 16. De achtergronden 17. Op bezoek? 18. De komende jaren zal de zorg ingrijpend veranderen, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Meebewegen met de veranderingen die op komst zijn, is geen keuze, maar is noodzakelijk. Door onvermijdbare bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing. Veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen en taken. En ze zullen zeer zeker te maken krijgen met andere (samenwerkings) relaties. Hun competenties zullen hierin mee moeten groeien. Het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden verandert. Niet alleen door de ontwikkelingen in de zorg, maar ook omdat nieuwe werknemers andere verwachtingen en belangen hebben. Daarnaast ontstaat een grotere variatie in organisatievormen, waaronder een toename van solo-ondernemerschap. Ook de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt is voor de langdurende zorg van grote invloed. De vraag is wie hierin leidend zal zijn en de volgers zullen zijn. Wie maakt de toekomst en wie wordt ermee geconfronteerd? Dit e-book wordt u aangeboden door: De kracht van de combinatie Avelante is het adviesbureau dat zorgorganisaties helpt bij een sterkere positionering richting cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. MR Zorg is gespecialiseerd in het zoeken, vinden en plaatsen van de juiste mensen voor zorgorganisaties. de kracht van de combinatie 2.

3 De wet verandert! Checklist; is uw organisatie klaar voor de toekomst? Deze checklist is gemaakt voor de groep die de toekomst wil maken. De druk op (zorg)instellingen is nog altijd aan het toenemen. Meer doen met minder. Rendeert het, doen we de goede dingen, kunnen we onze inzet goed verantwoorden en maken we wel optimaal gebruik van al onze mensen, middelen en kansen. Het zal moeten en het kan. Ook de politiek legt druk op de zorg. Al zijn de details nog niet allemaal bekend, de toon is wel gezet. Volgens Mw. Schippers - demissionair minister volksgezondheid, welzijn en sport - is het meest te winnen door zorg niet meer in grote instellingen te verlenen, maar bij mensen thuis en in de buurt. De AWBZ was bedoeld voor onverzekerbare zorguitgaven. En daar moeten we ook naar terug. Zo houden we goede zorg voor iedere Nederlander die dat echt nodig heeft betaalbaar en beschikbaar. De zorg moet in de omgeving van de patiënt worden georganiseerd, met behulp van sociale netwerken, in plaats van dure instellingen. In de aanloop naar het realiseren daarvan, zijn verschuivingen en veranderingen in wet- en regelgeving aan de orde. Denk aan AWBZ, WMO maar óók aan de op handen zijnde scheiding tussen wonen en zorg die over ongeveer anderhalf jaar verwacht wordt. Deze veranderingen hebben invloed op uw organisatie. Is er voldoende kennis binnen uw organisatie van weten regelgeving en bent u bezig met het benoemen van de gevolgen hiervan voor uw organisatie? de kracht van de combinatie 4.

4 Behoud uw cliënten! De scheiding tussen wonen en zorg komt er aan. Dit betekent dat u huur moet gaan vragen voor het wonen en mag hopen dat cliënten voor u blijven kiezen voor wat betreft de zorg. Genoeg reden dus om z.s.m. een goed georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige thuiszorgtak te realiseren. Zonder een dergelijke tak zullen partijen als Buurtzorg een enorme hap uit uw cliëntenbestand gaan nemen, voor zover ze dat nu al niet doen. Intramurale zorgaanbieders hebben nu al volop open plaatsen in de zorglocaties omdat er steeds minder intramurale indicaties worden afgegeven. Dit als voorloper op het feit dat over een paar maanden ZZP 1-3 naar de thuiszorg verdwijnt. Het CIZ is hier duidelijk al op aan het voorsorteren. Slagkracht management De gemiddelde leeftijd van het management in de zorg is aan de hoge kant. Wij merken dat veel managers denken alles gedaan te hebben om zaken te verbeteren maar dit is meestal gebaseerd op eigen waarnemingen. De oplossingen zijn dus een afspiegeling van wat het zittende management wel of niet ter discussie wilde stellen. Vaak resulteert dat in ingesleten paden en dito oplossingen. Omdat we daarnaast loyaal zijn aan zittende mensen, zien we met regelmaat organisatorische bijstellingen om wel een daad te stellen maar met behoud van het aanzien van betrokkene. Dat de slagkracht er zo niet beter op wordt, moge duidelijk wezen. Weet u zeker dat de meeste van uw huidige cliënten voor u blijven kiezen? En wat doet u om ze als klant te behouden? Verandert de zorg die uw cliënten nodig hebben en kunt u deze blijven leveren? Weet u zeker dat uw managers energiek en daadkrachtig genoeg zijn en nieuwe ideeën hebben om verbeteringen door te voeren die voor uw instelling noodzakelijk zijn? de kracht van de combinatie 5.

5 Kengetallen en het gebruik daarvan binnen teams Lokaal organiseren en (wijk)teams beter laten functioneren. Inzicht geven in de resultaten, de slag maken van kengetallen naar informatie om vervolgens gedrag en inzet goed renderend te stroomlijnen. Aandachtspunten: van managementinfo naar kengetallen voor teams. Hulp om dit te interpreteren, de vaardigheid om op basis van de kengetallen bij te sturen en de gevolgen bespreekbaar te maken. Geen laissez fair, maar monitoren welke richtingen en oplossingen er wel en niet gekozen worden en mee richting geven. Best practice De ervaring leert dat in elk team vaak wel de benodigde talenten aanwezig zijn. Met de juiste ondersteuning zijn zij in staat een rendabele bedrijfsvoering te realiseren. Daarnaast kunnen we ook stellen, dat er in elke organisatie goede managers zijn die deze ondersteuning kunnen bieden om daarmee kleine winkels binnen de grote onderneming te realiseren. Deze voorbeelden van best practice zijn vaak hét vliegwiel om ook andere teams binnen uw organisatie te enthousiasmeren de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Gebruikt u kengetallen voor teams of gebruiken uw teams kengetallen afgeleid van een Jaar- of Afdelingsplan of gestelde doelen? Stuurt u voldoende op resultaten? In hoeverre maakt u gebruik van best practices om verbeterprocessen op gang te brengen én in stand te houden? de kracht van de combinatie 7.

6 Verder vooruit kijken Waar teams zich op verbeteringen richten op de wat kortere termijn, zullen de kengetallen óók geïnterpreteerd moeten worden op de toekomst. Wat leren u de getallen? Maar ook ruchtbaarheid geven aan uw kwaliteiten, PR, kijken met wie u wel en niet wilt samenwerken zijn belangrijke factoren die uw organisatie op weg helpen naar succes. Het zijn allemaal vragen van deze tijd. Hoe komen toekomstige klanten met u in contact? De vertaalslag van operationele informatie als basis om strategisch koers te varen, is een aandachtspunt optima forma. De veranderende rol van het management Meer verantwoordelijkheden lager neerleggen is de trend van deze tijd. Jezelf als manager overbodig maken en teams coachen om hun taakvolwassenheid te vergroten lijkt het enig passende antwoord. Niet gericht op eigen zekerheden, maar recht doen aan de groei van anderen, dat is wat de toekomst vraagt. Maar wat is het effect daarvan? Weet u wel zeker dat het team goed functioneert en zijn het niet de grootste schreeuwers die de dienst uitmaken en op die manier goed voor zichzelf maar slecht voor anderen zorgen? En hoe houdt u zicht op een goede balans binnen het team tussen zelf doen en uitbesteden? Zijn ambachtelijk opgeleiden in de zorg wel goede planners, goede boekhouders, goede PR-mensen? Beschikt u over kengetallen en in welke mate gebruikt u deze voor het maken van meer tactisch-strategische keuzes? Heeft uw management de juiste coachings vaardigheden? Hoe moet het management coachen (hoe moeten teams gecoacht worden) om in control te blijven? de kracht van de combinatie 9.

7 Samenwerken Kennisdeling en branche overstijgend denken is meer aan de orde dan ooit tevoren. Wordt het niet tijd om uw organisatie in een keten te zien en mee te doen aan samenwerkingsprojecten of deze te initiëren? Denk aan lokale initiatieven tussen zorg, overheden, instellingen voor welzijn, huisartsen, gezondheidscentra etcetera. Naast het beter leren interpreteren is het ook lonend om lokaal zelf informatie te gaan verzamelen. Wie zijn bijvoorbeeld de belangrijke verwijzers en wie niet? Wat zijn de oorzaken hiervan en wat valt hieruit af te leiden? Welke verbetermogelijkheden zijn er? Allemaal vragen waarop, door de bank genomen, de medewerker vaak het antwoord beter weet dan de gemiddelde manager. Door deze kennis van medewerkers te zien als kracht en deze weten te vertalen naar bruikbare informatie kunnen zowel voor de korte- als voor de langere termijn effectieve interventies worden geformuleerd. Outsourcen van teams Teams meer verantwoordelijkheid geven, is één ding. Maar waarom niet met als volgende stap outsourcen. Bijvoorbeeld in een franchiseformule waarbij je afdraagt voor het gebruik van de naam en de faciliteiten die de zorginstelling je ter beschikking stelt, maar wél als team voor eigen rekening. Dat biedt óók mogelijkheden voor mensen die de overstap hebben gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap (ZZP) die op deze manier over goede faciliteiten kunnen beschikken. Maar u zou óók een op zich zelf staande zorg BV kunnen oprichten van waaruit los van de bestaande bedrijfsvoering nieuwe marktkansen ingevuld kunnen worden. Weet u zeker dat u voldoende over de muren van uw eigen organisatie heenkijkt en alle belangrijke informatie uit uw omgeving weet én benut heeft? Heeft u nagedacht over de mogelijkheid van het outsourcen van teams en heeft u een visie op de best mogelijke organisatievorm die uw activiteiten kunnen ondersteunen? de kracht van de combinatie 11.

8 Positie in de markt Positionering richting stakeholders was al belangrijk, maar wordt nu echt top prioriteit. Belangrijk dus om een goede binding te hebben met (potentiële) cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, familie, medewerkers, etc. Hier komen online marketing en sociale media om de hoek kijken om de slag om de cliënt niet volledig te verliezen. Daar komt nog bij dat steeds meer producten naar de WMO zullen verdwijnen en dat gemeenten uit bezuinigingsoogpunt zoveel mogelijk zullen proberen om vrijwilligers en wijkinitiatieven te activeren om op een functie als Begeleiding te kunnen besparen. Kortom, ook dit zal gevolgen hebben voor de productie van de extramurale zorg. Afstemming tussen gemeenten en zorg zijn dus van cruciaal belang om dit enigszins in goede banen te leiden en van beide kanten de schade beperkt te houden. Bedrijfsprocessen optimaliseren In- en extramurale activiteiten zijn vaak anders gestroomlijnd en georganiseerd. De zorg moet zoveel als mogelijk in de omgeving van de cliënt worden georganiseerd, met behulp van sociale netwerken, in plaats van dure instellingen. Daarom zal de extramurale manier van werken steeds meer gemeengoed moeten worden. Als opstap kunt u al beginnen met het herinrichten van de organisatie zodat intramurale en extramurale zorg vervlochten wordt in dezelfde routes, of misschien juist wel het apart zetten van extramurale routes om appartementen complexen efficiënt te kunnen exploiteren. Wat doet u om goed in gesprek te komen/ blijven met uw (potentiële) klanten en hun omgeving? Bent u op de hoogte van de mogelijkheden van online marketing en sociale media? Bent u al gestart met een meer extramurale manier van werken? En wat doet u aan de bijscholing van medewerkers die altijd intramuraal gewerkt hebben? de kracht van de combinatie 13.

9 Vers van de pers; opleiding versus praktijk De aansluiting van de opleiding voor mensen op niveau 2 en 3, sluit onvoldoende aan op de praktijk! Zo kopte een vakblad één dezer dagen. De competenties die daarvoor nodig zijn, worden in ieder geval onvoldoende geleerd op school. Deze aspecten worden met name zichtbaar in de wijze waarop je afnemers van diensten benaderd. Als patiënt, cliënt of als klant? Klanten behouden? Dan zal je klantgericht moeten handelen! Voordelen projectmatige aanpak! Natuurlijk beschikt u over kwalitatieve goede managers die richting en inhoud kunnen geven aan bovenstaande ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Toch wijst de praktijk vaak uit, dat het geven van richting een taak is naast alle andere verantwoordelijkheden die managers al hebben. Vaak maak je de snelheid, de kwaliteit etc. van verbeterprocessen daarmee ondergeschikt aan de tijd en energie die de managers kunnen vrijmaken. Een Projectmatige opzet is daarom altijd aan te bevelen. Een Project met een duidelijke opdracht, kop en een staart! De inzet van een externe Projectleider valt daarbij te overwegen. Iemand die geen last heeft van interne beslommeringen. Daarnaast mag je van een extern Projectleider verwachten dat hij/zij de organisatie adviseert en meeneemt. Maar óók een intern Projectleider of manager coacht, verandertrajecten ontwikkelt, implementeert en borgt samen met medewerkers én managers. En natuurlijk kan een extern Projectleider ook vastgelopen projecten weer vlottrekken of een nieuwe impuls geven. Weten uw medewerkers hoe ze een cliënt als klant moeten benaderen? Zit er wel genoeg vaart in de projectmatige aanpak? Heeft uw Projectleider wel tijd, energie en kennis van zaken genoeg om het Project op tijd op te leveren? de kracht van de combinatie 15.

10 De achtergronden Deze checklist is tot stand gekomen, omdat Avelante en MR Zorg u hiermee van dienst denken te zijn. En vooral om nog eens te benadrukken dat er veel moet gebeuren. Zoveel, dat de inzet van externe Projectleiders om zaken in een stroomversnelling te brengen, te overwegen valt. Waarom juist deze twee partijen? Voor zowel Avelante als MR Zorg is het glashelder dat de kracht van de combinatie garant staat voor de benodigde ingrediënten om effectief te acteren in de snel veranderende zorgsector. Nieuwe initiatieven zullen projectmatig ontplooid moeten worden, maar het leveren van de nodige managers om goed van start te gaan en het toezien op de staffing indien het project succesvol wordt, is eveneens cruciaal. Avelante heeft in de diepte kennis van de zorg en ruime ervaring met het succesvol opstarten en afronden, dan wel het vlot trekken van projecten. Daar waar nodig fungeren zij in aanvang als interim manager. Wanneer één en ander begint te groeien heeft MR Zorg alle expertise in huis om zeer snel en adequaat de goede mensen op een klus te zetten. Deze combinatie is de garantie om succesvol nieuwe en veel belovende initiatieven in de zorg te ontplooien Meer weten? Om u een indruk te geven van bovengenoemde partijen, kunt u kijken op de website van Avelante. Die vindt u door het aanklikken van de volgende link: Hier vindt u nog veel meer voorbeelden over veranderen, projecten, resultaten met een verwijzing naar mogelijke referenten. U vindt hier óók de NAW-gegevens van Stijn Kanters en Jan-Kees van Wijnen, de senior Projectleiders. Meer weten van MR Zorg? Kijk dan op Op bezoek? Maar wellicht krijgt u een nog betere indruk wat we voor u kunnen betekenen als we bij u langs komen. Zo gewenst kunnen we de checklist nog eens doornemen om u van advies te dienen waar te beginnen. Met vriendelijke groet, Jan-Kees van Wijnen, Stijn Kanters, Peter Dijkstra, Paul van der Hilst. Avelante Jan-Kees van Wijnen Stijn Kanters Nieuwlandparc 11 L 2952 DA Alblasserdam Heeft u al een afspraak gemaakt? Bel hiervoor naar MR Zorg Peter Dijkstra Paul van der Hilst Van Tuldenstraat TG 's-hertogenbosch Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam de kracht van de combinatie 17. de kracht van de combinatie 18.

11

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie