UITGAVE dec OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVE dec. 2005 OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN"

Transcriptie

1 UITGAVE dec OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN EN NOG VEEL MEER

2 Van de Redactie December De laatste nieuwsbrief. Van het jaar? Of van altijd? Een leuke vraag om een inleiding op te schrijven. Menigeen onder u is direct van slag want u kan niet zonder ons 3-maandelijks CJB-blad. Toch is het een serieuze overweging een en ander om te gooien en te transponeren naar nieuwe media en techniek. Bijv. kan het leiden tot een jaarlijks of halfjaarlijks infomagazine op papier, in combinatie met een [wederom bijv.] 2-maandelijkse digitale nieuwsbrief. In combinatie met de nieuwe website, welke op de komende ALV wordt gelanceerd, is dit toch niet een vreemde gedachte. Om maar vast een klein tipje te onthullen: u kunt zelf nieuwsberichten plaatsen, zowel echt nieuws, alsook informatie over uw bedrijf. Hiermee bereikt u dan direct alle leden van het CJB, en verder ongeveer heel webklikkend Nederland. Een prima start voor het nieuwe jaar dus. Denkt u erover na, en als u een zinvolle inbreng heeft horen we het graag via de mail!! We wensen u een gezond, succesvol en vooral doordacht 2006!!

3 Van de Voorzitter door Paul Hendriks Voor u ligt alweer het vierde nummer van ons verenigingsblad van het jaar We staan weer op het punt met zijn allen rond de bekende Kerstboom te gaan staan en wat heden ten dage nog veel belangrijker is, met onze naasten geliefden en vrienden gebruik te gaan maken van het kerstdiner. Wat de laatste jaren opgang maakt is toch weer zelf veel werk maken van het kerstdiner; we slepen wat weg bij de supermarkten, slager, groenteman en ga zo maar door. Dit alles is enige jaren geleden begonnen. Na het inluiden van de zogenaamde recessie werd het al snel stiller in de horeca. De restaurants werden leger en leger en zelfs met de kerst kregen onze horecaondernemers de tafels niet volledig bezet. We hebben een aantal jaren van zwaar weer achter de rug. Rondom ons heen vielen heel wat faillissementen. Veel ondernemers kwamen in zwaar weer. Gaat de zon schijnen aan de horizon? Ik durf het u niet te zeggen. Wel zijn er volop tekenen die naar een herstel van de economie lijken te wijzen. Is niet de AEX index inmiddels weer de 400 puntengrens gepasseerd? Als ik een bedrijventerrein passeer of bezoek, is de leegstand niet aan het afnemen? Ik heb zelf de laatste maanden al weer een aantal keren moeite moeten doen om een tafeltje in een restaurant te boeken. Ze zaten vol! Maar ook vanuit mijn beroep constateer ik weer verbeterende bedrijfsresultaten. Heel wat ondernemers durven het weer aan investeringen te doen en zijn weer op zoek naar personeel. We staan ook op het punt het jaar 2006 binnen te stappen. Als ik naar bovengenoemde tekenen kijk zie ik dat met veel vertrouwen tegemoet. Zo voorzie ik voor 2006 ook weer een knallend verenigingsjaar. Een jaar waar we veel leuke en ook geheel nieuwe dingen gaan aanpakken. Een kleine greep van wat u van uw vereniging kunt verwachten. 23 januari een avond om niet over te slaan. Zo hebben we ook de verkiezing van de CJBer van het jaar 2005 en de presentatie van onze geheel vernieuwde website. Op 7 februari hebben we in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in samenwerking met de DOV een politiek debat. Begin april staan we uiteraard weer met zijn allen met een stand op de Businessdagen. Vergeet niet al te informeren dan wel te reserveren. Als CJBer kunt u goedkoper een stand huren! Medio mei wordt door ons in samenwerking met de Kamer van Koophandel en ook het Ondernemersloket van de Gemeente Dordrecht een Young Business Meeting, kortweg YBM genoemd, georganiseerd bestemd voor alle ondernemers in de Drechtsteden in de categorie van 1 tot 7 jaren van bestaan. Kortom is zit veel in ons vaatje. Wees er in 2006 ook weer allemaal bij. Ik wens u allen heel plezierige dagen en een voorspoedig en gezond Paul Hendriks Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 3.

4 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! Elektronische aangifte Vanaf 1 januari 2006 is het verplicht om de aangifte loonbelasting elektronisch in te dienen. De verplichting tot het doen van elektronische aangifte geldt ook voor de directeurgrootaandeelhouder. De aangifte wordt eens per maand of per vier weken ingediend. De kwartaalaangifte vervalt. Voor de werkgever die kwartaalaangiften deed, betekent dit acht aangiften per jaar meer. Vanaf 1 januari 2006 wordt voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen nog slechts onder één nummer aangifte gedaan. Vanaf 1 januari 2006 heeft u voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen alleen nog te maken met de Belastingdienst. Een nieuwe werknemer dient op grond van de nieuwe wetgeving nog vóór de eerste werkdag te worden aangemeld bij de Belastingdienst. De voorschotnota van het UWV vervalt. In de plaats daarvan worden de verschuldigde premies werknemersverzekeringen vastgesteld volgens de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). De premies werknemers-verzekeringen worden na afloop van een loontijdvak berekend op basis van de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot en met het laatste loontijdvak en de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot het laatste loontijdvak. Er wordt gebruik gemaakt van loontijdvakken in plaats van SV-dagen. In het huidige systeem was het mogelijk om in de loop van een kalenderjaar correcties op de aangiften loonheffing te plegen over beloningen die in eerdere maanden genoten waren. In de nieuwe systematiek zijn correcties nog wel mogelijk, maar ze zijn aan strengere regels gebonden. Correcties die u wilt plegen, levert u aan via de zogenaamde correctieberichten. Met een correctie bericht kunt u fouten in een loonopgave corrigeren in de volgende, of uiterlijk de daarop volgende loonaangifte. Dient u uit eigen beweging een correctie in, dan wordt geen boete wegens te late of onjuiste aangifte opgelegd. U kunt wel een boete krijgen als blijkt dat u op aangifte te weinig heeft betaald. Het nieuwe systeem heeft tot gevolg, dat er veel sneller dan nu het geval is, een boete kan worden opgelegd. Als de Belastingdienst een correctieverplichting oplegt kunt u wel een boete verwachten. Daarnaast kan de Belastingdienst een correctie-verplichting opleggen, als zij constateert dat er over een loontijdvak een onjuiste of een te late aangifte is gedaan. De correctieverplichting kan gepaard gaan met een Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 4.

5 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! boete voor een te late of onjuiste aangifte. Er zal een boete van worden opgelegd voor het niet tijdig of niet doen van de aangifte, voor een onjuiste of onvolledige aangifte alsook indien het correctiebericht niet of niet tijdig is ontvangen door de Belastingdienst. Bij te laat of te weinig betalen op de aangifte geldt een boete van 10% van het te laat of te weinig betaalde bedrag met een maximum van Wijziging per 1 januari 2006 in de Wet op de loonbelasting Vrijwilligersregeling De vrijwilliger mag een onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal 150 per maand en maximaal per jaar. Verstrekkingen aan anderen dan werknemers Dit biedt de mogelijkheid om eindheffing toe te passen over verstrekkingen aan nietwerknemers. Voor verstrekkingen en/of geschenken met een waarde tot 136 geldt een eindheffing van 45%, voor verstrekkingen met een hogere waarde is het (gebruteerde) eindheffingtarief 75%. Levensloopregeling Per 1 januari 2006 treedt de Wet levensloop in werking. Voor een uitgebreidere beschrijving hiervan verwijzen wij naar de JMH-nieuwsbrief van september Vervallen VUT/prepensioen In verband met het vervallen van VUT- en prepensioenregelingen wordt een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om aanspraken op VUT/prepensioenregelingen om te zetten in een aanspraak ingevolge een ouderdomsregeling, voor zover het ouderdomspensioen na de omzetting niet meer bedraagt dan 100% van het laatstverdiende loon. Vervallen RUS Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de mogelijkheid om loon op een ongebruikelijk tijdstip te genieten. Tot nu toe was het mogelijk om maximaal 10% van het salaris door te schuiven naar een later tijdstip. Deze mogelijkheid vervalt dus per 1 januari Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Een concern dat bestaat uit meerdere inhoudingsplichtigen kan vanaf 1 januari 2006 op verzoek worden aangemerkt als een samenhangende groep van inhoudingsplichtigen, een soort fiscale eenheid voor de loonbelasting. Deze bepaling maakt het mogelijk dat indien het verzoek wordt gehonoreerd, de verschuldigde loonbelasting van de groep in één bedrag kan worden afgedragen. Daarnaast kunnen werknemers in een kalenderjaar binnen Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 5.

6 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! het concern van inhoudingsplichtige wisselen, zonder dat dit leidt tot aan- en afmeldingen bij de verschillende inhoudingsplichtigen, nieuwe aanvraag 30%-regeling e.d. Ook de spaarloonregeling kan dan door blijven lopen. Zorgverzekeringswet Per 1 januari 2006 treedt de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking. Op grond van deze Wet is iedere verzekeringsplichtige een nominale premie en een inkomensafhankelijke premie verschuldigd. De inkomensafhankelijke premie moet door de werkgever worden afgedragen aan de Belastingdienst. De werkgever is verplicht om de werknemer het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Deze vergoeding is vervolgens weer belast voor de loonheffing, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen en de ZKV. ZorgtoeslagZorgtoeslag De zorgtoeslag is van belastingheffing vrijgesteld. Auto van de zaak Per 1 januari 2006 dient u ook de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto in de loonheffing te betrekken. Dit is niet nodig als de werknemer minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. De werknemer dient de kilometeradministratie zelf bij te houden. De bijtelling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. Voor meer details over dit onderwerp verwijzen wij u naar de JMH-nieuwsbrief van september Eerstedagsmelding (in de loop van 2006) Invoering wordt verwacht in de loop van Om illegale tewerkstelling, zwart werk e.d. aan te pakken zullen alle nieuwe dienstverbanden uiterlijk de dag voor aanvang van de werkzaamheden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst. Als er geen eerstedagsmelding is gedaan voor een werknemer en de Belastingdienst komt controleren, dan kunt u een naheffingsaanslag en een boete verwachten. De Belastingdienst mag er dan namelijk van uitgaan dat de werknemer reeds enige tijd bij de werkgever werkzaam is. De werkgever zal moeten aantonen dat de werknemer pas op de dag van de controle is begonnen of dat er geen dienstverband aanwezig is. De wijze waarop de eerstedagsmelding vorm krijgt wordt nog nader uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij u hierover. Let op!! Sommigen van bovenstaande punten vormen onderdeel van het Belastingplan Het Belastingplan 2006 moet nog definitief worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Berichten hier omtrent kunt u nalezen op de site van JMH-Adviseurs: Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 6.

7 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? Is globalisering een zegen of een plaag voor arme landen? En waarom is er eigenlijk zoveel kritiek op instellingen als de Wereldbank, IMF en de WTO? Een korte toelichting op belangrijke begrippen die met globalisering te maken hebben. Wat is globalisering? De huidige tijd wordt vaak 'het tijdperk van globalisering' genoemd. De aarde wordt steeds kleiner, is ook een veel gehoorde kreet. Globalisering betekent dat mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan. Bij het begrip globalisering denken veel mensen meteen aan de toenemende wereldhandel. Maar globalisering betekent niet alleen dat handelswaar, maar ook media, politieke ideeën, mensenrechten makkelijker hun weg vinden over de wereldbol. Politieke systemen, economieën en culturen hebben steeds meer invloed op elkaar, als gevolg van technologische innovaties en toenemende vrijhandel. Landsgrenzen vervagen en mensen reizen meer dan ooit hiervoor. Over de gevolgen van globalisering wordt veel discussie gevoerd. Tegenstanders zeggen dat veel mensen in met name ontwikkelingslanden niet profiteren van globalisering en 'slaven' zijn van multinationale ondernemingen. Zij worden anti-globalisten genoemd, een containerbegrip dat in zwang raakte tijdens de WTO-top in Seattle in Antiglobalisten zijn principieel tegen globalisering; anders-globalisten zien wel voordelen in globalisering, maar vinden dat die te weinig ten goede komt aan gewone mensen Voorstanders brengen er tegenin dat juist arme landen de positieve gevolgen van vrijhandel ondervinden. Veel mensen wijzen zowel op de voor- als op de nadelen. Globalisering en milieu Eén van de eerste onderwerpen waarover op wereldniveau gesteggeld werd, is de kwestie 'milieu'. Als deze generatie de aarde leefbaar wil houden voor toekomstige, is actie geboden, daar is iedereen het wel over eens. Want ons huidige consumptiepatroon heeft grote negatieve effecten: oerbossen verdwijnen in rap tempo, energiebronnen raken uitgeput en de biologische diversiteit is in gevaar. Om het milieu te beschermen, zijn landen wel genoodzaakt om -over grenzen heensamen te werken. Als land A strenge milieuwetten doorvoert, maar buurland B geen enkele moeite doet op dit gebied, valt immers weinig vooruitgang te verwachten. Om die reden is de milieubeweging een van de eerste die op wereldschaal actief was. Landen proberen op wereldniveau afspraken te maken, bijvoorbeeld door ondertekening van het Kyoto-verdrag (VN), dat het broeikaseffect moet beperken, o.a. beroemd omdat de Verenigde Staten het weigeren te ondertekenen. Ook multinationale bedrijven worden steeds vaker geacht rekening te houden met de milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend hopen armere landen te profiteren van de globalisering, zodat hun economie een grote groei kan doormaken. Maar wat gebeurt er als heel Afrika een koelkast, wasmachine en auto koopt en als Chinezen, door hun groeiende welvaart, besluiten net zo reislustig te worden als Nederlanders en Japanners? Globalisering en mensenrechten Wat hebben globalisering en mensenrechten met elkaar te maken? Sommige anti- en andersglobalisten vinden dat globalisering de mensenrechten wereldwijd schaadt. Bedrijven worden volgens hen louter gedreven door winstbejag, zonder oog voor schadelijke gevolgen voor de bevolking. Neem Brazilië, waar activisten die zich inzetten voor grondbezit worden bedreigd en vermoord, terwijl de inheemse bevolking van hun grond wordt verjaagd. Is dat de schuld van globalisering? Ja, zeggen critici. Want die grond wordt vervolgens verkocht aan multinationals, die er soja kweken of runderen laten grazen die als hamburgers Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 7.

8 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? over de hele wereld worden verkocht. Anderen vinden dat globalisering de mensenrechten juist wereldwijd bevordert. Omdat landen steeds meer met elkaar in verbinding staan, zijn er meer mogelijkheden dan ooit om druk uit te oefenen op regimes die mensenrechten niet respecteren. 'Wat bevordert dan de mensenrechten?', vroeg Eurocommissaris Frits Bolkestein zich onlangs af in Wordt Vervolgd, het ledenblad van Amnesty Nederland. 'Geen openheid? Geen internationale handel? Geen vrijheid?' Toch wordt de discussie of mensenrechten wel zo universeel zijn, als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt, nog steeds gevoerd. Maar dankzij globalisering verdampen landsgrenzen, ook voor mensenrechten. Zo hangt met de instelling van het Internationaal Strafhof elke pleger van misdaden tegen de menselijkheid sinds kort een straf boven het hoofd (mits hun land het Strafhof erkent). Globalisering en gezondheid Het 'recht op gezondheid' is een mensenrecht. Dat klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstig. Op veel plekken ter wereld ontbreken elementaire voorzieningen als schoon water, voedsel, sanitair en informatie over gezondheid. Vooral op de reproductieve gezondheidszorg van vrouwen (voortplanting en seksualiteit) rust een enorm taboe. De zogenaamde Millenniumdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, zijn ambitieus en gaan niet voor niets voor een groot deel over gezondheid: Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990; De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990; Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes. Etc. Over dat laatste punt worden heftige discussies gevoerd. Grote groepen mensen sterven jaarlijks aan malaria en aids ontwricht maatschappijen. Maar mensen in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks of geen toegang tot medicijnen, zoals Hivremmers. Octrooiwetgeving zorgt ervoor dat ze veel te duur zijn. Veel landen onderhandelen met Westerse producenten over goedkope verstrekking van medicijnen. Andere landen, zoals Brazilië, hebben het heft in eigen hand genomen en produceren de medicijnen wèl in eigen land, zo goedkoop mogelijk. Multinationals spelen soms ook een rol in de verspreiding van medicijnen onder hun werknemers in ontwikkelingslanden. Heineken bijvoorbeeld. Globalisering en oorlog Na de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001 kreeg de discussie over internationale stabiliteit een nieuwe lading. Er zou een verband zijn tussen globalisering en de aanslagen door moslimextremistische organisaties als Al Qaeda. Westers cultuurimperialisme zou de oorzaak zijn van het verzet en de frustratie die jonge terroristen doet opstaan om aanslagen te plegen in New York en Madrid. Complete onzin, zeggen de tegenstanders. Niemand dwingt mensen om bij McDonald's te eten of een Levi's aan te trekken. Globalisering moet niet worden gezien als een culturele kruistocht; de verspreiding van de westerse democratische waarden is juist de beste manier om extremisme te bestrijden. Maar het neoliberalisme heeft voor veel economische verliezers gezorgd, zonder sociaal vangnet, zeggen de anti-globalisten. Straatarme werklozen zijn ontvankelijker voor de boodschap van een charismatische rebellenleider. En in een globaliserende wereld merken we dan direct de gevolgen. Ook in Nederland hebben de gebeurtenissen in Israël hun weerslag. Ondertussen worstelt menig Europees politicus met George W. Bush' dreigende 'Wie niet voor ons is, is tegen ons'. In onderzoeken noemen veel Europeanen Amerika inmiddels niet langer een garantie voor internationale stabiliteit, maar een gevaar voor Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 8.

9 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? de vrede. Volgens sommigen is het Amerikaanse unilateralisme straks Europa's belangrijkste veiligheidsprobleem. Het verzet van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat plegers van oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid gaat berechten, is voor critici een nieuw bewijs van de Amerikaanse Alleingang. Globalisering en cultuur&media Meer dan ooit lijkt de opkomst van een 'global culture' waarschijnlijk, nu technologische ontwikkelingen landsgrenzen doen vervagen. Internet, televisie (CNN als en satellieten zorgen voor een constante stroom informatie. En nergens is het percentage mensen met een mobiele telefoon de laatste jaren zo hard gegroeid als in China en Afrika. Nieuwe communicatiemiddelen doorbreken sociale grenzen en creëren wereldburgerschap. Wereldwijde commerciële mediabedrijven hebben macht over een ontelbaar aantal televisiekanalen, tijdschrift- en krantentitels en radio-zenders. De invloed die deze mediagiganten wereldwijd hebben, is erg groot. Ze promoten de Westerse cultuur en normen en waarden als het hoogst haalbare ideaal, klagen critici, zo dreigt de wereld één eenheidsworst te worden. De wereldburger valt ten prooi aan het Westers consumptiepatroon waar iedereen de juiste jeans en sneakers draagt en diezelfde frisdrank drinkt. Om maar niet te praten over muziek, films en toneel. Of, zoals Jerry Mander van het Public Media Center in San Francisco het zegt: '...wereldwijde media-bedrijven die Rupert Murdoch, Ted Turner en een klein groepje anderen in een positie plaatsen waarin zij hun Westerse beelden en commerciële waarden rechtstreeks kunnen overbrengen in de hersenen van 75 procent van de wereldbevolking.' Maar Internet en andere nieuwe media bieden ook een platform aan activisten die een tegengeluid willen laten klinken. Activisten in ballingschap zetten de strijd voort via interactieve fora. Indymedia.org is zo'n ontmoetingsplek voor andersglobalisten, die 'onafhankelijke' informatie zoeken. En tijdens de invasie door de Verenigde Staten in Irak las de hele wereld mee met voor- en tegenstanders die weblogs bijhielden, over de oorlog die op dat moment in hun land woedde. Globalisering en handel De hoeveelheid goederen en diensten die de wereld overgaat, is nog nooit zo groot geweest als in deze tijd. En ook de virtuele kapitaalmarkt groeit in hoog tempo. Globalisering in economische zin betekent dat steeds meer landen en regio's worden betrokken in de internationale handel. Multinationals vestigen zich daar waar arbeid het goedkoopst is en waar ze ongestoord hun productieproces kunnen uitvoeren. Dat be- Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 9.

10 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? tekende de laatste jaren een grote toestroom naar de zogenaamde 'lage lonen landen'. Dus komen de sportschoenen van Nike uit naaiateliers in Indonesië en worden Hollandse garnalen door Marokkaanse vrouwen gepeld. Maar, zei ook de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie, VN) in een belangrijk rapport uit 2004 over de effecten van globalisering in de handel; 'Er zijn diepe en aanhoudende ongelijkheden in de manier waarop de wereldeconomie nu functioneert. Gezien door de ogen van de grote meerderheid van mannen en vrouwen heeft globalisering niet voldaan aan hun verwachtingen van fatsoenlijk werk en een betere toekomst voor hun kinderen.' Multinationals, vinden andersglobalisten, profiteren wel van de voordelen die vrijhandel hun biedt, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de sociale en milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Arbeidsrechten worden op grote schaal overtreden in landen waar de arbeidsinspectie niet zo actief is en van duurzame productie is vaak geen sprake. Tijdens de laatste bijeenkomst van de VNmensenrechtencommissie in Genève pleitte Amnesty International voor een VNmensenrechtencode voor internationale ondernemingen. Amnesty en andere ngo's willen dat bedrijven de schending van mensenrechten in hun 'invloedssfeer' actief gaan bestrijden. WTO De World Trade Organisation, Wereldhandelsorganisatie, opvolger van de GATT, houdt kantoor in Genève en werd in 1995 opgericht. Meer dan 145 landen zijn lid. Uiteindelijk doel is vrije wereldhandel. De WTO kan leden boetes opleggen als zij zich niet aan de afspraken houden. Anti- en andersglobalisten vinden dat bij de besluitvorming binnen de WTO niet genoeg rekening wordt gehouden met ontwikkelingslanden en dat deze 'arme' landen geen eerlijke kans hebben. Ze hebben vaak te weinig capaciteit en kunnen zich geen permanente vertegenwoordiging in Genève kunnen veroorloven. Bovendien betogen zij dat de WTO zich teveel begeeft op het terrein van nationale overheden en dat handelsbelangen op die manier ten koste gaan van zaken als medicijnen voor aidspatiënten en investeringen in onderwijs. IMF en Wereldbank Internationaal Monetair Fonds, opgericht tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in 1944 (Akkoorden van Bretton Woods). Het IMF heeft eind jaren zeventig de schulden overgenomen die ontwikkelingslanden bij commerciële banken hadden. Het IMF verleent krediet aan zijn leden. Vooral ontwikkelingslanden maken hiervan gebruik. Ook de Wereldbank (International Bank of Reconstruction and Development) is opgericht in Zij verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden. Het IMF en de Wereldbank zijn de grootste schuldeisers van deze landen. Hun strenge aflossingseisen droegen daar aan bij. Op beide instellingen is veel kritiek van zowel anti-globalisten als politici en toonaangevende economen. Volgens deze critici hebben de schuldeisers te veel zeggenschap over het economisch beleid dat deze landen moeten voeren om de hoogopgelopen rente en schuld terug te betalen. Vrijhandel en liberalisering staan hierbij centraal, niet tot ieders genoegen worden landen gedwongen om de rol van de overheid drastisch te bepreken. Nooit is overtuigend bewezen dat de Structurele Aanpassingsprogramma's (SAPs) ook daadwerkelijk leiden tot armoedevermindering, de belangrijkste doelstelling van beide organisaties. De Wereldbank legde onlangs een advies, dat op eigen verzoek werd gegeven, om zich terug te trekken uit gas- en olie-winningsprojecten naast zich neer. Bron: Marlies Lensink Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 10.

11 DE GIFT de economie achter de kerstgedachte Verreweg het leeuwendeel van wat consumenten in de decembermaand besteden is niet voor henzelf, maar voor anderen. Sinterklaas- en kerstaankopen zijn vooral giften. ( ) De homo economicus is een individu die voor zichzelf bezig is. Dat het nut van anderen in zijn nutsfunctie zit, is een aardige gedachte die zo nu en dan wel eens langs komt, maar veel doen we daar toch niet mee. Zelfs met het onderzoek dat nu gedaan wordt naar de economie van relaties, altruïsme en de gift blijft het beeld van homo economicus dominant. Dat beeld dwingt me nog steeds te denken aan mijn gewinkel in deze tijd als economisch gedrag. Het vertelt me niet waarom wij met ons allen juist nu zoveel besteden. Het zorgt er niet voor dat wij het beeld van de consument herzien om te benadrukken dat het meeste van wat u en ik uitgeven voor anderen bestemd is, of tenminste bedoeld is om met anderen te delen (ik denk nu niet alleen aan mijn Sinterklaasaankopen maar ook aan mijn hypotheek, de vakanties en het uitgaan). De gift is een bijzonder inefficiënte vorm van ruil. Joe Waldfogel, in een inmiddels berucht geworden artikel getiteld The Deadweight Loss of Christmas (1998), beredeneerde volgens de gangbare economische logica dat spullen voor iemand anders kopen inefficiënt is. We kunnen immers de preferenties van die ander niet goed inschatten. De kans dat we met iets aankomen dat niet iets is dat de ontvanger zelf had willen kopen, is redelijk groot. ( ) Volgens Waldfogel's berekeningen komt het verlies van Kerstmis voor de Amerikanen uit op tien miljard dollar. Zou dezelfde berekening voor Nederland opgaan, dan komt het verlies hier neer op een kleine miljard euro. Dat is veel geld. En dat voor een maand. De implicatie is dat het beter voor iedereen zou zijn wanneer we ophouden met het geven van cadeaus en dat we elkaar geld gaan geven. Wat zouden de gevolgen zijn als we al het geven afschaffen? Zou de samenleving er beter op worden? Anders dan in de economische wetenschap is de gift een belangrijk onderwerp van antropologisch, sociologisch en ook filosofisch onderzoek. Terwijl in een typische economische ruil de termen van de ruil duidelijk gespecificeerd zijn - jij krijgt dit in ruil voor dat en daarmee is de kous af - blijven de termen in geval van de gift ambigu. Geef ik een vriend een lift naar het vliegveld, dan verwacht ik wellicht dat hij ook iets voor mij doet. Alleen spreken wij dat niet af. Geen van ons beiden weet wanneer de wederdienst komt, in welke vorm en we weten zelfs niet zeker wie de begunstigde is. Misschien helpt hij mij aan een nieuwe baan. Een belangrijk verschil is ook dat in het geval van een gift er in principe niet expliciet gemeten wordt. Ik ga niet opschrijven hoeveel die lift mij gekost heeft (natuurlijk inclusief opportunity costs) en ik ga er vanuit dat hij dat ook niet doet. Geven in deze zin is dus meer dan het geven aan goede doelen of het verrichten van vrijwilligerswerk. Het belangrijke geven doen u en ik dagelijks, wanneer wij tijd, aandacht, zorg, liefde, cadeaus en ook wel eens geld geven aan gezinsleden, vrienden, kennissen, collega's en soms wildvreemden. Dat geven is economisch, omdat het ons iets kost - we moeten er iets anders voor laten - en omdat het iets van waarde oplevert. Maar dat geven is ook sociaal; het vergt sociale kennis om te weten wat te geven en hoe te ontvangen. Geld geven met Sinterklaas kan bijvoorbeeld niet (alleen oma's mogen dat). Je kunt te veel geven en te weinig. Je kunt te veel terug doen en te weinig. Doordenkend over het geven wordt het duidelijk dat geven een essentieel onderdeel is van de intermenselijke relaties en daarmee van de samenleving. Families, vriendschappen, clubs, partijen, de wetenschappen en de kunsten bestaan bij gratie van de gift. Het wordt hoog tijd dat de economische wetenschap daar aandacht voor gaat hebben. Bron: Dhr. Arjo Klamer Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 11.

12 REGISTRATIE.EU namen aanvragen van.eu namen nu mogelijk! Het is nu eindelijk mogelijk om de langverwachte.eu domeinnamen aan te vragen. De uitgifte is gestart op 7 december 2005 en is opgedeeld in verschillende fasen. Sunrise periode: fase 1 en 2 In de eerste fase van de zogenoemde Sunrise Periode kunnen overheden de namen van hun gebiedsdelen en houders van merken hun merknaam als domeinnaam aanvragen. Voor iedere aanvraag is bewijs nodig van een bevoegde instantie. Fase twee vangt aan op 7 februari Dan mogen ook houders van anderssoortige rechten (bijv. handelsnamen) een.eu domeinnaam aanvragen. De geldigheid van de aanvraag moet dan aan de hand van officiële stukken of rechterlijke uitspraken kunnen worden aangetoond. Landrush periode: fase 3 De officiële opening van de.eu registratie is gepland op 7 april Vanaf dat ogenblik worden alle domeinnamen uit de fasen 1 en 2 waarvan de aanvragen zijn afgerond geregistreerd. Aanvragen die dan nog niet zijn afgerond blijven geblokkeerd. Na deze datum kunnen.eu namen door iedere burger of rechtspersoon binnen de EU worden aangevraagd. Voor zowel fase 1, 2 als 3 kan worden aangevraagd! Gezien de grote belangstelling zitten er soms slechts enkele milliseconden tussen de aanvragen. Bij dubbele aanvragen heeft de eerste aanvrager 40 dagen de tijd om de juiste documenten te overleggen. Wanneer dit niet gebeurt zal de volgende aanvrager verzocht worden de documenten te overleggen, etc.. Een.eu domeinnaam kan minimaal 2 karakters en maximaal 63 karakters hebben. De domeinnaam mag niet beginnen of eindigen met een '-' teken. Dit teken mag ook niet op de 3e of 4e positie staan. De.eu domeinnaam mag niet alleen een landcode bevatten (bijv nl.eu, de.eu, etc.). Bij de aanvraag van.eu domeinnamen geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Zorg dus dat uw documenten in orde zijn en dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient indien u uw eigen Europese domein wil claimen. Heeft u belangstelling voor een.eu naam? Vraag dan nu de benodigde formulieren aan door een lege te sturen aan Alle benodigde informatie wordt dan per ommegaande digitaal naar uw adres verzonden. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 12.

13 Nieuw serverpark AVANT internet BV door Xandra Hovius AVANT Internet BV heeft recentelijk een nieuw serverpark in gebruik genomen voor de webhosting van vele internet domeinen. Hoewel de 'oude' servers nog lang niet outdated zijn meende het Dordtse internet bedrijf tóch dat het al tijd was om over te stappen op nieuwere en geavanceerdere systemen. "Wat technologie betreft zijn wij altijd al op de toekomst gericht geweest. Deze nieuwe servers bieden ons met name véél meer mogelijkheden met betrekking tot het filteren van het snel groter wordende probleem van de ongewenste , oftewel spam" aldus eigenares Xandra Hovius. Zij vertelt dat er op de nieuwe servers maar liefst drie mogelijkheden zijn om de spam te kunnen filteren. "Spam filteren wordt mogelijk op serverniveau, per domein én per gebruiker. Deze manier van filteren zal het overgrote deel van de ongewenste niet meer doorlaten". AVANT hoopt met de uitbreiding van haar diensten menig ondernemer kostbare tijd en een hoop ergernis te kunnen besparen. AVANT heeft met de ingebruikname van de nieuwe servers meteen de kans gezien om ook de domeinen te vergroten. Deze krijgen veel meer opslagruimte voor de website en dan voorheen en per pakket worden meer opties geboden. Klanten van AVANT die nog niets vernomen hebben over de op handen zijnde verhuizing van hun domein naar een nieuwe server worden binnen enkele weken ingelicht. Nieuwe domeinen worden direct op de nieuwe servers aangemaakt. Hosting op één van de hoogwaardige servers is al mogelijk vanaf gemiddeld 18,50 per maand. Wie meer wil weten over de hosting mogelijkheden bij het Dordtse AVANT kan een kijkje nemen op óf telefonisch contact opnemen via Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 13.

14 LEDEN-AVOND 28 november JL. over het nieuwe zorgstelsel Deze avond ruimden we de vertrouwde Schaapskooi in voor het restaurant in het kantoor van het voormalige energiebedrijf aan de Noordendijk. Na een zwerftocht over het toch wel erg grote parkeerterrein, zeker als je moet lopen, kwam iedereen uiteindelijk toch op de juiste plaats aan. Dank hierbij aan Erika die over het terrein heen en weer draafde om iedereen de juiste weg te wijzen. Na de gebruikelijke koffie en traditionele opening door onze voorzitter starte Kees Popijes van Trias zijn computer voor een presentatie over de wijziging in de ziektekostenverzekering. Helaas.de techniek liet hem in de steek, dus was Kees gedwongen tot improvisatie. Geen probleem bleek al snel. Na zijn inleiding barsten de vragen van de ca. 30 aanwezigen in de zaal los. Een actueel onderwerp bleek al snel, want er kwam geen eind aan de vragen. Onze spreker beschikte echter over zoveel parate kennis dat overal een duidelijk antwoord op gegeven werd. Het flesje wijn dat hem na zijn speech werd aangeboden was dan ook volledig verdiend. Meer informatie over het inhoudelijk aspect van de wijzigende ziektekostenverzekering staat elders in dit blad. Naast de voorzitter en de gastspreker was er nog een aantal aanwezigen die het woord vroeg (en kreeg). Hans Bakker, onze penningmeester, schetste een sfeerplaatje van een ijsbaan, koek en zopie, glühwein, sfeerverlichting, enz. op het Scheffersplein. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden langs de ijsbaan reclameborden te plaatsen. Marcel de Heer van het ondernemersloket bij de gemeente Dordrecht, maakte melding van de installatie van de Economische adviesraad met verschillende impulsteams, meer info hierover elders in dit blad. Tot slot nam Dick Haartsen het woord en brak een lans voor door het CJB te organiseren collectieve inkooptrajecten. De voorzitter zegde toe dit punt op de agenda van het bestuur te zetten. Last but not least maakte de voorzitter de genomineerde voor de CJB'er van het jaar bekend. Dit zijn : * Coffeeline Kasbergen * Uniflex Personeelsdiensten * Coffee etc Op de bijeenkomst van 23 januari 2006 wordt de winnaar bekend gemaakt. Na het officiële gedeelte werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog lustig doorgepraat over alles wat ons ondernemers zoal bezighoudt. Kortom : een geslaagde avond! Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 14.

15 ONDERNEMERS UITGEDAAGD!! over de economische adviesraad Dordrecht De komende drie jaar werkt de Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) aan nieuwe economische impulsen voor de stad en de regio. Voorzitter Ad Scheepbouwer (voorzitter Raad van Bestuur KPN) gaat samen met Marike van Lier Lels (lid van het Innovatieplatform en raad van toezicht TUD), en Jeff Gasperz (hoogleraar Innovatiemanagement Universiteit Nijenrode) deze opdracht handen en voeten geven. Nieuwe netwerken De EAD is succesvol als zij na drie jaar nieuwe netwerken heeft gerealiseerd onder starters, innovatieve ondernemers en grote bedrijven in Dordrecht, een bijdrage heeft geleverd aan een beter economisch imago van de stad en regio, investeringen van derden heeft gerealiseerd, en een bijdrage heeft geleverd aan een beter vestigingsbeleid. Buitenboordmotor De adviesraad gaat als een soort buitenboordmotor van de stad nieuwe activiteiten ontwikkelen. Zij wordt hierbij ondersteund door vier impulsteams. De impulsteams bestaan elk uit 5 tot 7 mensen met kennis van de stad of met specifieke expertise en ervaring. De vier impulsteams hebben alle vier een eigen thema. Water en Maritiem, Cultuur en Binnenstad, Zorg en Welzijn, Kennis en Innovatie. Eerste activiteiten Tijdens de installatie van de adviesraad hebben de drie leden van de EAD elk een eigen activiteit toegezegd. Marike van Lier Lels organiseert 19 december een netwerkbijeenkomst voor startende ondernemers. Ad Scheepbouwer organiseert 21 december een rondetafelgesprek met de 15 grootste ondernemingen uit Dordrecht en de regio en Jeff Gasperz geeft 27 januari een Masterclass Anders denken en kijken. Ook de Impulsteams hebben al verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd met ondernemers in de stad en externe deskundigen. Samen met ondernemers Het succes van de Adviesraad wordt mede bepaald door een mentaliteitsomslag in de gehele stad. Het kan niet van één kant komen, de inzet van de ondernemers in Dordrecht is van cruciaal belang voor succes. De Economische Adviesraad wil zoveel mogelijk activiteiten in samenwerking met de ondernemers realiseren. Daarom daagt de Economische Adviesraad u uit om ideeën ter versterking van de Dordste economie en de regio aan te dragen. Op vindt u een webformulier waar u uw ideeën en suggesties kunt indienen. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 15.

16 LEDEN-AVOND 24 OKTOBER JL. sommige dingen blijken Reel Eezee!! Deze avond kondigt een nieuwe fase aan van de ondernemingsverenigingen in Dordrecht. Het is namelijk de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het CJB Drechtsteden en het DOV. Dat waren de openingswoorden van de voorzitter van het CJB, de heer Paul Hendriks. Op 7 februari a.s zal de tweede gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden die in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen. Later die avond komt ook Menke ( ) van het DOV en voegt hieraan toe dat beide verenigingen zich richten op ondernemers. En de ondernemers van het DOV willen ook graag hun ervaringen uitwisselen met de startende ondernemers van het CJB. Deze avond wordt aandacht besteed aan het internetboekhouden. Jan Jacobs van Reeleezee gaat eerst in op de beveiliging en veiligheid van het gebruik van internet. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het boekhouden en tot slot zal een demonstratie gegeven worden van het online boekhoudpakket. In het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw in gestart met het internetbankieren, Het heeft lang geduurd voordat dit algemeen geaccepteerd werd. Een aantal ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat het internetbankieren toch een grote vlucht genomen heeft, zoals het gebruik van de pc en het onaantrekkelijk maken van fysieke diensten. De meeste MKB-bedrijven deden hun boekhouding op een pc, maar vergaten vaak om back-ups te maken. Ook werden de back-ups niet apart bewaard. Vervolgens werd er een floppy naar de boekhouder of accountant gestuurd die het nodig had om zijn werk te doen en overzichten te maken. Deze nadelen heeft Reeleezee getracht op te lossen door een internetboekhoudpakket. Door gebruik te maken van een online boekhoudpakket wordt centraal een back-up gemaakt en is de computer (lees het rekencentrum) fysiek beveiligd.. Ook de samenwerking met de boekhouder of de accountant gaat beter, omdat men nu tegelijkertijd naar dezelfde cijfers kijkt. Daarnaast is het veel efficiënter, omdat de invoering van de gegevens maar één keer hoeft te gebeuren. De rol van de boekhouder verandert hierdoor en deze wordt meer een adviseur. Bij de demonstratie valt op dat Reeleezee zich verplaatst heeft in de ondernemer. Het proces is afgestemd op de ondernemer en niet op de boekhouder. Er wordt niet gesproken over debiteuren en crediteuren maar over facturen en rekeningen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen gaan vooral over het leveren van maatwerk, de kosten en de continuïteit. De ondernemers die de avond bezochten krijgen de mogelijkheid om gedurende één maand kennis te maken met de internetoplossing van Reeleezee. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel waar de DOV- en CJB-leden elkaar beter konden leren kennen en bestaande contacten konden worden bestendigd. Een altijd populair onderdeel van de CJBD bijeenkomsten. Een en ander vond plaats onder het genot van een hapje en een drankje. [ Meer informatie over reeleezee vindt u uiteraard op ] Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 16.

17 programma 2006 een overzicht van de ledenavonden 23 januari 2006 ALV en thema: Calimero Marketing Hoe kleine ondernemers grote dingen kunnen doen! Locatie: De Schaapkooij bij FC Dordrecht Aanvangstijd: vanaf uur!! 7 februari 2006 Politiek Debat, i.s.m. de D.O.V. Aan de vooravond van de verkiezingen in discussie met het Stadsbestuur!! Locatie: De Businessclub van FC Dordrecht Aanvangstijd: vanaf uur 20 maart 2006 Thema: Nieuwe lente, nieuw geluid Trendwatchen of Dressed for Succes!! Locatie: Gebouw Stockholm, aan de Wolwevershaven te Dordrecht Aanvangstijd: vanaf uur 24 april 2006 Thema: De arbeidsmarkt in beweging In gesprek met de Werkgevers, het C.W.I. en anderen Locatie: Wordt nader bekend gemaakt Aanvangstijd: vanaf uur 9 juni 2006 Hét Social Event!! Onze jaarlijkse avond socializen en lekker eten!! Locatie: Kunstmin te Dordrecht Aanvangstijd: Wordt nader bekend gemaakt Avonden ná de zomer worden in de loop van 2006 vastgelegd. Kijk voor meer info op de website: De eerste ideeën zijn: 11 september 2006 Thema: Juridisch en Fiscaal 23 oktober 2006 Thema: Bedrijfsvoering [1] 27 november 2006 Thema: Bedrijfsvoering [2] Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 17.

18 HET MENTOREN PROJECT een initiatief van het ONDERNEMERSLOKET Het Mentorproject Dordrecht biedt ondernemers in Dordrecht een professioneel klankbord. Ervaren ondernemers reiken zowel (door)startende als gevestigde ondernemers belangeloos de helpende hand tijdens belangrijke fasen in de bedrijfsvoering. Het Mentorproject Dordrecht staat garant voor een zorgvuldig gekozen koppeling tussen ondernemer en mentor op basis van adviesbehoefte en profiel. Het Mentorproject Dordrecht biedt u, (door)startende en gevestigde ondernemers in Dordrecht, ondersteuning tijdens de diverse levensfasen van uw bedrijf. Daarbij kunt u denken aan concrete uitdagingen en vraagstukken op het terrein van financiële administratie, acquisitie, marketing, business planning, organisatie, personeel, financiering en automatisering, etc. Als ondernemer in het Midden- en Kleinbedrijf staat u vaak alleen voor belangrijke beslissingen. Het ondernemer zijn wordt zeker op die momenten vaak als een eenzaam bestaan ervaren. Natuurlijk kunt u advies krijgen van de Kamer van Koophandel, brancheorganisaties, accountants of banken, maar daarnaast heeft u misschien behoefte aan een objectief en deskundig klankbord. Ervaren ondernemers kunnen en willen u daarbij een helpende hand reiken: ondernemers voor ondernemers dus. Voor u een uitgelezen kans om te profiteren van de belangeloze bereidheid van ervaren mensen uit het bedrijfsleven die u als ondernemer uit het MKB met raad en daad terzijde willen staan. Voor het mentorproject heeft het Ondernemersloket een brochure gemaakt. U kunt deze downloaden onderaan deze pagina. Voor wie is het Mentorproject Dordrecht bedoeld? Om van de diensten van het Mentorproject Dordrecht gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden: u bent als ondernemer gevestigd in Dordrecht of u bent van plan uw bedrijf te gaan vestigen; u kunt een duidelijke reden aangeven waarom ondersteuning door een mentor voor uw bedrijf in de huidige situatie gewenst is; en u staat uiteraard open voor advisering en begeleiding. Hoe werkt het Mentorproject Dordrecht? Het projectbureau van Mentorproject Dordrecht draagt zorg voor de zorgvuldige koppeling van ondernemer (mentee) aan mentor. Zodra u zich heeft aangemeld bij het projectbureau volgt een intakegesprek met de projectcoordinator. Dit is een ervaren bedrijfsadviseur die samen met u de ondersteuningsbehoefte(n) in kaart brengt. Daarnaast wordt met u besproken aan welke criteria de mentor bij voorkeur zou moeten voldoen. Met deze informatie gaat de projectcoördinator op zoek naar een geschikte mentor die, op basis van zijn kennis en ervaring, in uw specifieke situatie van toegevoegde waarde is. Vervolgens gaat het daadwerkelijke traject zoals overeengekomen in het koppelingsgesprek van start en indien de samenwerking hiertoe aanleiding geeft staat de projectcoördinator ter beschikking van zowel de ondernemer als de mentor. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 18.

19 DOELSTELLING van het CJB een korte impressie CJB staat voor Contact Jonge Bedrijven; deze naam omschrijft meteen al de doelstelling. Het CJB is een netwerk waar startende en doorgroeiende ondernemers en een ieder die met deze doelgroep te maken heeft, aan kan deelnemen. De Vereniging bestaat uit leden en sponsoren. De leden zijn gemiddeld tussen de nul en tien jaar actief als ondernemer, de sponsoren zijn meestal bedrijven of instellingen die al langer bestaan en die de leden terzijde willen staan met hun kennis en ervaring. De Vereniging is opgericht in 1991, is onafhankelijk en heeft geen commerciële doelstelling. Maandelijkse bijeenkomsten Het CJB biedt zijn leden de mogelijkheid om, tijdens maandelijkse bijeenkomsten, persoonlijke contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en geïnformeerd te worden over vooraf bepaalde thema s. U kunt hierbij denken aan thema s als acquisitie, relatiebeheer, fiscaliteiten en personeelsaangelegenheden. Eveneens bestaat de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst uw onderneming te presenteren. De verenigsbijeenkomsten staan ook in het teken van persoonlijke onderlinge contacten, waarvoor de avond vaak afgesloten wordt met een informeel gedeelte, onder het genot van een hapje en een drankje. Eén keer per jaar organiseert het CJB ook een social event, waarbij gezelligheid en samenzijn van sponsoren en leden onderling, centraal staat. De plaats waar de bijeenkomsten gehouden worden is doorgaans de Schaapkooij bij FC Dordrecht. Voor iedere bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging, waarin het definitieve thema en de locatie staan vermeld. Nieuwsbrief De leden en sponsoren ontvangen per kwartaal een nieuwsbrief waarin onder andere aandacht besteed wordt aan nieuwe ontwikkelingen in de markt en waarin informatie vanuit de leden en de sponsoren van de Vereniging is opgenomen. De nieuwsbrief kent verschillende vaste rubrieken, waaronder een bijgewerkte sponsoren- en ledenlijst, zodat het leggen van onderlinge contacten vergemakkelijkt wordt. Ieder lid of sponsor kan een bijdrage leveren aan de inhoud van deze nieuwsbrief. Lidmaatschap Het lidmaatschap staat open voor een ieder die tussen de nul en tien jaar actief is als ondernemer. Indien u geen lidmaatschap wenst, kan het voor u, en voor de leden, aantrekkelijk zijn om deel te nemen aan het netwerk van het CJB als sponsor. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wilt u even voorproeven alvorens lid of sponsor te worden, dan is dat uiteraard mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met Xandra Hovius (PR Functionaris), , zodat wij u een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst kunnen sturen. Onze overige gegevens vindt u onder de button Contact op onze website. Wij hopen u te mogen verwelkomen als lid, sponsor, of belangstellende op één van onze bijeenkomsten. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 19.

20 Adverteren bij het CJB Vergroot uw naamsbekendheid onder de leden en sponsoren door te adverteren in de media die het CJB te bieden heeft. Voor leden is het mogelijk om tegen een geringe bijdrage te adverteren in de nieuwsbrief en/of de website. Een advertentie in de CJB nieuwsbrief heeft het formaat van 9*11 cm (h.*br.) en kost 25,= per uitgave. De nieuwsbrief komt 4x per jaar uit, en wordt gelezen door alle leden en sponsoren. Op plaatsen waar jonge ondernemers komen wordt de nieuwsbrief vrij aangeboden. Een banner op de website van het CJB heeft het formaat van 60*120 pixels (h.*br.) = ca. 2*4cm. en kost 40,= per half jaar. Met circa 25 (unieke) bezoekers per dag een zeer interessant medium. Om het nog aantrekkelijker te maken kunnen wij u een combinatie van beide zaken aanbieden: Een jaar lang adverteren in de nieuwsbrief en op de website voor maar 150,= Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de redactie van de nieuwsbrief: Colofon Deze uitgave is samengesteld door: De Redactiecommissie en het bestuur van het CJB te Dordrecht. CJB Dordrecht Postbus AM Dordrecht T Deze uitgave valt onder verantwoording van het CJB te Dordrecht. Zaken die in deze nieuwsbrief aan de orde komen dienen geen ander doel dan de lezer te informeren. Voor het overnemen van informatie uit deze uitgave dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van de vereniging.

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Retailscan Deelnemer: 1077387 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

mhtml:file://c:\users\k.buitenhuis\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\cont...

mhtml:file://c:\users\k.buitenhuis\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\cont... pagina 1 van 5 ZOMER NIEUWSBRIEF BnP Accountancy! View this email in your browser Eindelijk vakantie! U bent misschien al weg of al weg geweest? Wij van BnP wensen u in ieder geval een hele fijne vakantie!

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73828 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP DE AARDE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS Mueller/GP Wilkins/GP Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 Nieuwsbrief december 2010 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. Kerstpakketten

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

8. Een S&O-verklaring en dan...

8. Een S&O-verklaring en dan... 8. Een S&O-verklaring en dan... Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Iedere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Schakelt u een reclamebureau in, dan zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar.

Iedere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Schakelt u een reclamebureau in, dan zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar. 2.26. Reclame Uw BV maakt reclame vanuit zakelijk oogpunt. U wilt uw bedrijf promoten of profileren om zo nieuwe klanten aan te trekken. Het staat u vrij om zelf te beslissen op welke manier u reclame

Nadere informatie

Social Trade Organisation: Het NieuweGeld. symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013

Social Trade Organisation: Het NieuweGeld. symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013 Social Trade Organisation: Het NieuweGeld symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013 Inhoud Social Trade Organisation Crisis huidig geldsysteem Nieuw Geld: vele vormen Nieuw Geld: praktijk

Nadere informatie

Adverteren op bokt.be

Adverteren op bokt.be De grootste Belgische online paardencommunity! Adverteren op bokt.be Een open deur naar de leefwereld van elke paardenliefhebber! Beste ondernemer, paardenliefhebber, U richt zich met uw activiteiten op

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie