De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden."

Transcriptie

1 Stichting Postacademisch Onderwijs Cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Code: Titel: Docent: Tijd: Plaats: FOS1 Inleiding dr.ir. A. Vrijburcht woensdag 10 november 2004, uur WL-Delft Hydraulics, Colloquium-zaal Ontwerp Nieuwe Spuisluizen Afsluitdijk Inleiding 1 Algemeen De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden. Waterbouwkundige constructies zijn kunstwerken die gerelateerd aan één of meer zaken betreffende veiligheid, waterkwaliteit en milieu, watertransport en berging, watervoorziening, scheepvaart, sedimentatie en erosiebeheer, energieopwekking, enz. De hier behandelde constructies zijn de hydraulische kunstwerken zoals schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen. Beperkte aandacht wordt gegeven aan stuwen en gemalen. Niet behandeld worden kademuren en dergelijke of constructies opgebouwd uit een grondlichaam of stenen

2 Bij het functioneel ontwerpen voldoet het ontwerp zo goed mogelijk aan de gestelde functionele eisen en aan het economisch optimum, met inachtneming van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de in acht te nemen randvoorwaarden. De functionele eisen bij een schutsluis bijvoorbeeld zijn de constructieve en waterkerende veiligheid, het schutten, het peilbeheer (spuien) en het vormen van een oeververbinding. Het economisch optimum is indien het kunstwerk (schutsluis) tenminste aan de gestelde eisen voldoet en het nut voor de maatschappij maximaal is. Het nut betreft de gekapitaliseerde baten verminderd met de som van stichtingskosten en beheer- en onderhoudskosten. De cursus besteedt aandacht aan het functioneel ontwerpproces en aan technisch-inhoudelijke zaken van het ontwerp van schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen. Er zijn 2 blokken van 2 dagen. Het eerste blok legt de nadruk op algemene ontwerpaspecten met als thema s ontwerpproces, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en hydraulica bij kunstwerken. Het tweede blok legt de nadruk op de uitwerking van het ontwerp met als thema s technische aspecten en nieuwe ontwikkelingen. Beide blokken worden voorzien van voorbeelden en er is een excursie naar een groot sluiscomplex. Met name de grotere kunstwerken in Nederland die in beheer zijn van Rijkswaterstaat, worden belicht. Algemene kennis op het gebied van civiele techniek wordt niet behandeld. De cursus is bedoeld voor civiel-technici en geeft een afwisselend beeld van de vele onderwerpen die voor het ontwerp nodig zijn. De civiele onderwerpen worden uitgediept, de aanverwante vakgebieden meer in de breedte gepresenteerd. De cursisten worden door de cursus in aanraking gebracht met de werkwijze van de RWS-Bouwdienst voor wat betreft het ontwerp van waterbouwkundige constructies. Deze werkwijze ligt in lijn met ook andere RWS-diensten en WL Delft Hydraulics. De docenten zijn voornamelijk afkomstig van Bouwdienst Rijkswaterstaat. De Bouwdienst is het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat. De Bouwdienst concentreert zich op het bouwproces van kunstwerken: van bruggen en tunnels tot en met sluizen en golfbrekers. De Bouwdienst heeft in zijn toekomstige organisatievorm een 3-tal secties, te weten Verkeersinfrastructuur (Civiele techniek, staal/werktuigbouw/installatietechniek, Ontwikkeling/Innovatie en Instandhouding), Watersystemen (Waterbouw/Milieu, Infra-ontwikkeling, Veiligheid en Projectmanagement) en Bedrijfsvoering. 2 Doel cursus: Inzicht geven in het ontwerpproces van waterbouwkundige constructies Overdragen van praktisch toepasbare kennis voor civiel-technische zaken Inzicht geven in aanverwante, niet civiel-technische zaken Presenteren ervaringen dmv. voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen De cursus heeft zijn beperkingen. Vele zaken kunnen niet of niet uitgebreid behandeld worden. Zie hiervoor onder andere het handboek Ontwerp van schutsluizen. 3 Opzet cursus: De cursus beslaat 4 dagen bestaande uit 2 blokken van 2 dagen: 1 e blok (dagen 1 en 2, wo. 10 en do. 11 november 2004) - 2 -

3 dag 1: ontwerp algemeen dag 2: betrouwbaarheid/beschikbaarheid en hydraulica 2 e blok (dagen 3 en 4, wo. 17 en do. 18 november 2004) dag 3: uitwerking ontwerp ochtend dag 4: nieuwe ontwikkelingen middag dag 4: excursie schutsluis Plaats cursus: WL-Delft Hydraulics, Delft Colloquium-zaal 4 Overzicht inhoud cursus: Ontwerpproces: Ontwerpen in een MER-procedure (FOS8), Functioneel ontwerpen (FOS2), Programma van Eisen (FOS3), Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens (FOS6), Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden (FOS7). Betrouwbaarheid/beschikbaarheid: Probabilistisch ontwerpen (FOS24), Veiligheidsfilosofie volgens TAW (FOS5), Veiligheid Nederland in Kaart (FOS9), Onderhoud in het ontwerp (FOS12). Hydraulica: Schutsluizen (FOS4), Spuisluizen/ hoogwaterkeringen (FOS10), Hydraulisch onderzoek (FOS13) en Bodembescherming en erosiekuilen (FOS14), Voorbeeld nieuwe spuisluizen Afsluitdijk (FOS11). Technische aspecten: Civieltechnisch ontwerp (FOS20), Staalconstructies (FOS16), Werktuigbouwkundige onderdelen (FOS17), Besturing en bediening (FOS19), Voorbeeld uitbreiding gemaal IJmuiden (FOS18), Voorbeelden uitgevoerde werken (FOS21). Nieuwe ontwikkelingen: Materialen (FOS22), Constructies (FOS 23), Probabilistisch ontwerpen (FOS24). Verder nog: Inleidingen (FOS1, FOS15 en FOS25), afsluiting en excursie sluiscomplex IJmuiden (FOS25) Zie ook het rooster van de cursus. 5 Middelen voor overdracht kennis: Lessen duren minuten (meeste) waarin 10 minuten ingeruimd zijn voor vragen. Tussen de lessen meestal een koffiepauze van 10 min. of lunch Voordrachten worden gepresenteerd mbv. Powerpoint of overhead, veelal met ter plaatse uitgedeelde handouts Syllabi van de lessen zijn bij start cursus (10 november) voor de cursisten zo veel mogelijk beschikbaar. Handboek Ontwerp van schutsluizen wordt aan cursisten uitgereikt. (OSS). Verder nog: De geplande roostertijden worden zo veel mogelijk aangehouden. Wanneer zaken van de presentatie onduidelijk voor u zijn, schroom dan niet om meteen uitleg van de docent te vragen. Aanvullende vragen svp. stellen na de presentatie. Komen naar uw mening sommige zaken niet goed naar voren, meldt dit aan de cursusleider. Wellicht kan aan het begin van het 2 e blok (FOS15) hier verder op in gegaan worden. De cursisten vullen evaluatieformulieren in van alle voordrachten

4 - 4 -

5 6 Rooster Opmerking vooraf: Door de drukke bezetting van docenten is het niet mogelijk gebleken dat alle voordrachten in de juiste volgorde gehouden worden. Hiervoor gaarne begrip. Blok1, dag 1, woensdag 10 november 2004, colloquiumzaal WL Ontwerp algemeen Code Tijd Titel Docent FOS Inleiding cursus blok 1 (30 min.) Dr.ir. A. Vrijburcht FOS Functioneel ontwerpen Ir. J.T. de Vries FOS FOS (60 min.) FOS (60 min.) FOS FOS (40 min.) Programma van Eisen Ing. G.W.J. van der Haterd Hydraulische aspecten van schutsluizen Dr.ir. A. Vrijburcht Lunch Veiligheidsfilosofie volgens de TAW Ir. M. van der Meer Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens Ir. E.M. van der Kuil Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden Ir. F.M. Bockhoudt Verslag Trefwoorden Syllabus Algemeen Overzicht blok 1 OSS 3/22 Ontwerpfilosofie en Functionele analyse Syllabus Constructieve veiligheid Niet-beschikbaarheid OSS 2 en Contractvorm/eisenspecificatie Syllabus Systeem structuur Functionele eisen OSS 6/11 Vul- en ledigingssystemen Nivelleertijd vs. troskrachten Hydraulische belastingen deurbeweging Hydraulische belastingen externe oorzaken HR2001 LK Hydraulische Randvoorwaarden 2001 Leidraad Kunstwerken Toetsen veiligheid OSS 4/5 Classificatie vaarwegen / schepen Hoofdafmetingen Layout vanuit nautiek Ruimtegebruik Syllabus Planstudie Inpassing in bestaande lay-out Aspecten betr. nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering Nieuwe,goedkopere alternatieven )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen met hoofdstuk nr. LK = TAW-Leidraad Kunstwerken HR2001 = Hydraulische randvoorwaarden van primaire waterkeringen - 5 -

6 Blok 1, dag 2, donderdag 11 november 2004, colloquiumzaal WL Betrouwbaarheid/beschikbaarheid en hydraulica Code Tijd Titel Docent FOS Ontwerpen in een MERprocedure Ir. F.G.M. Hoogenboom FOS FOS FOS (40 min.) (60 min.) FOS FOS FOS Veiligheid Nederland in Kaart Ir. H.J. van der Graaf Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen Dr.ir. A. Vrijburcht Voorbeeld Nieuwe Spuisluizen in de Afsluitdijk Ir. P.L.M. Jansen Lunch Onderhoud in het ontwerp Ir. H.J. van der Graaf Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies Ir. T.H.G. Jongeling Bodembescherming en erosiekuilen Ir. T.H.G. Jongeling Verslag Trefwoorden Syllabus Planstudie in het planproces MER Ontwerpen in een MERprocedure ES(2) Syllabus Van overschrijdingskans naar overstromingskans Beoordelen kunstwerken Eerste resultaten Syllabus Soorten stroomconstructies Stroomsluizen Afsluitbare hoogwaterkeringen Schuifbelastingen Syllabus Functionele eisen Overzicht typen spuisluis en keuze voorontwerp Uitwerking voorontwerp OSS 19 Doelstelling onderhoud in het ontwerp 10 geboden Ontwerpkeuzes Beheer- en onderhoudsplan Overdracht kennis aan beheerder Syllabus Schaalmodel vs. rekenmodel Stromingen en golven Dynamica OSS 16 Stromingen bij schut- en en spuisluizen syllabus Berekening toplaag stortsteen Plaats, lengte en opbouw bescherming Erosiekuilen )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 6 -

7 Blok 2, dag 3, woensdag 17 november 2004, colloquiumzaal WL Uitwerking ontwerp Code Tijd Titel Docent FOS Inleiding blok 2 (30 min.) Dr.ir. A. Vrijburcht FOS Staalconstructies van deuren en schuiven Ir. H. van der Weijde FOS FOS (40 min.) (60 min.) FOS FOS FOS Werktuigbouwkundige onderdelen van waterbouwkundige constructies Ir. J. Blom Voorbeeld Uitbreiding gemaal IJmuiden Ir. M.T.J. Verbeek Lunch Besturing en bediening van waterbouwkundige constructies Ing. H.S. Schoute Civieltechnisch ontwerp van waterbouwkundige constructies Ir. F.M Bockhoudt Voorbeelden uitgevoerde werken Ir. P.L.M. Jansen Verslag Trefwoorden Overzicht blok 2 Event. verzoeken uit zaal OSS 7/12 Deuren van schutsluizen Schuiven in hoogwaterkeringen en spuisluizen Krachtafdracht OSS 7/12 Typen en kenmerken bewegingswerken Toepassing voor deuren en schuiven Hydraulische aandrijvingen Betrouwbaarheid Syllabus PvE Alternatieven D&C Keuze pomptype, hydraulische vormgeving Uitvoering OSS 18 Technische specificeren Bedrijfsvoering Besturing Bediening Elektrotechnische installatie Betrouwbaarheid OSS 8&9 Civieltechnische ontwerpkeuzes Syllabus Relatie met bouwmethodiek Relatie met afsluitmiddelen, overbrugging en pompen Detaillering Syllabus Balgkering Ramspol Naviduct Enkhuizen Doorlaatmiddel Zandkreekdam )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 7 -

8 Blok 2, dag 4, donderdag 18 november 2004, colloquiumzaal WL Nieuwe ontwikkelingen en excursie Code Tijd Titel Docent FOS Nieuwe ontwikkelingen materialen II Ing. N. Kaptijn FOS FOS Nieuwe ontwikkelingen materialen I Ing. M. Ros Probabilistisch ontwerpen Prof.drs.ir. J.K. Vrijling FOS (20 min.) Afsluiting Dr.Ir. A. Vrijburcht FOS Excursie complex IJmuiden incl. lunchpakket Ir. F.S. de Haan Verslag Trefwoorden Syllabus Samenstelling en eigenschappen hoge sterke beton Mogelijke toepassingen, w.o. Schuiven Oosterschelde Syllabus Alternatieve materialen Alternatieve deklagen Glij-afdichtingen Ramspol Verlaging integrale kosten Kansrekening Risico-analyse Betrouwbaarheid van systemen Evaluatieformulieren Informatie ter plekke Certificaten Noordersluis Gemaal Spuisluis )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 8 -

9 7 Namen en adressen docenten: Ir. J. Blom RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ir. F.M. Bockhoudt RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. H.J. van der Graaf RWS-Bouwdienst-NIO Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. F.S. de Haan Irs. Bureau Marne Oosterlaan 7A, 8746 ND Schraard Ing. G.W.J. van der Haterd RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. F.G.M. Hoogenboom RWS-RDIJ-PAP Postbus 600, 8200 AP Lelystad Ir. P.L.M. Jansen RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. T.H.G. Jongeling WL - Delft Hydraulics Postbus 177, 2600 MH Delft Ing. N. Kaptijn RWS-Bouwdienst-DIO Postbus 1286, 5004 BG Tilburg Ir. E.M. van der Kuil RWS-Bouwdienst-NIA Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. M. van der Meer Fugro Irs. bureau Postbus 1471, 3430 BL Nieuwegein Ing. D. Ros RWS-Bouwdienst-NIO Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ing. H.S. Schoute RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ir. M.T.J. Verbeek RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 1286, 5004 BG Tilburg Ir. J.T. de Vries RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Dr.ir. A. Vrijburcht RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Prof.drs.ir. J.K. Vrijling TU-Delft, Civiele Techniek Postbus 5048, 2600 GA Delft Ir. H. van der Weijde RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

Studiegids najaar 2015

Studiegids najaar 2015 Studiegids najaar 2015 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2015 Special Edition woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor carrières Onze economie krabbelt langzaam uit een diep dal.

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!...

MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... Alle veranderingen in de energiedistributiewereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan

het hoofd Personeel & Organisatie Rijkswaterstaat, drs. C. Vermeer Zo werken zij aan hun inzetbaarheid en kunnen zij invulling geven aan I i "^ Een leven lang leren. Veranderingen in beleidsdoelen, bedrijfsvoering en technieken stellen voortdurend nieuwe eisen aan de benodigde kennis en vaardigheden. Door vorming en opleiding kunnen medewerkers

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

rapport ENERGO-project

rapport ENERGO-project rapport ENERGO-project PZEM rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSVVATERSTAAT m l J a. ^ M * BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaxcrstaat Po&uVue 20.000 3502 LA Utfccht Voorstudie Proefproject ENERGO Een

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

ekenen blplju, HEEK Bnu wdiensi Rijkswaterstaal Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT .& >.VA

ekenen blplju, HEEK Bnu wdiensi Rijkswaterstaal Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT .& >.VA blplju, HEEK Bnu wdiensi Rijkswaterstaal Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR.& >.VA ^ ekenen lechri echnisch VISIE TECHNISCH REKENEN BIJ DE BOUWDIENST Visie Technisch

Nadere informatie

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template 1-04-2012 G.M.Moser 0.2 15-04-2012 M. de Groot 0.3 16-04-2012

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur;

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; CPB Notitie 16 mei 2014 Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; Lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak- Zoommeer en de Grevelingen

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken 1 september 2004 ISBN-90-369-5565-3 DWW-2004-057 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Ten geleide... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en kader... 7 1.2 Plaats van

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie