De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden."

Transcriptie

1 Stichting Postacademisch Onderwijs Cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Code: Titel: Docent: Tijd: Plaats: FOS1 Inleiding dr.ir. A. Vrijburcht woensdag 10 november 2004, uur WL-Delft Hydraulics, Colloquium-zaal Ontwerp Nieuwe Spuisluizen Afsluitdijk Inleiding 1 Algemeen De naam van de cursus Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies kan als volgt uitgelegd worden. Waterbouwkundige constructies zijn kunstwerken die gerelateerd aan één of meer zaken betreffende veiligheid, waterkwaliteit en milieu, watertransport en berging, watervoorziening, scheepvaart, sedimentatie en erosiebeheer, energieopwekking, enz. De hier behandelde constructies zijn de hydraulische kunstwerken zoals schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen. Beperkte aandacht wordt gegeven aan stuwen en gemalen. Niet behandeld worden kademuren en dergelijke of constructies opgebouwd uit een grondlichaam of stenen

2 Bij het functioneel ontwerpen voldoet het ontwerp zo goed mogelijk aan de gestelde functionele eisen en aan het economisch optimum, met inachtneming van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de in acht te nemen randvoorwaarden. De functionele eisen bij een schutsluis bijvoorbeeld zijn de constructieve en waterkerende veiligheid, het schutten, het peilbeheer (spuien) en het vormen van een oeververbinding. Het economisch optimum is indien het kunstwerk (schutsluis) tenminste aan de gestelde eisen voldoet en het nut voor de maatschappij maximaal is. Het nut betreft de gekapitaliseerde baten verminderd met de som van stichtingskosten en beheer- en onderhoudskosten. De cursus besteedt aandacht aan het functioneel ontwerpproces en aan technisch-inhoudelijke zaken van het ontwerp van schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen. Er zijn 2 blokken van 2 dagen. Het eerste blok legt de nadruk op algemene ontwerpaspecten met als thema s ontwerpproces, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en hydraulica bij kunstwerken. Het tweede blok legt de nadruk op de uitwerking van het ontwerp met als thema s technische aspecten en nieuwe ontwikkelingen. Beide blokken worden voorzien van voorbeelden en er is een excursie naar een groot sluiscomplex. Met name de grotere kunstwerken in Nederland die in beheer zijn van Rijkswaterstaat, worden belicht. Algemene kennis op het gebied van civiele techniek wordt niet behandeld. De cursus is bedoeld voor civiel-technici en geeft een afwisselend beeld van de vele onderwerpen die voor het ontwerp nodig zijn. De civiele onderwerpen worden uitgediept, de aanverwante vakgebieden meer in de breedte gepresenteerd. De cursisten worden door de cursus in aanraking gebracht met de werkwijze van de RWS-Bouwdienst voor wat betreft het ontwerp van waterbouwkundige constructies. Deze werkwijze ligt in lijn met ook andere RWS-diensten en WL Delft Hydraulics. De docenten zijn voornamelijk afkomstig van Bouwdienst Rijkswaterstaat. De Bouwdienst is het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat. De Bouwdienst concentreert zich op het bouwproces van kunstwerken: van bruggen en tunnels tot en met sluizen en golfbrekers. De Bouwdienst heeft in zijn toekomstige organisatievorm een 3-tal secties, te weten Verkeersinfrastructuur (Civiele techniek, staal/werktuigbouw/installatietechniek, Ontwikkeling/Innovatie en Instandhouding), Watersystemen (Waterbouw/Milieu, Infra-ontwikkeling, Veiligheid en Projectmanagement) en Bedrijfsvoering. 2 Doel cursus: Inzicht geven in het ontwerpproces van waterbouwkundige constructies Overdragen van praktisch toepasbare kennis voor civiel-technische zaken Inzicht geven in aanverwante, niet civiel-technische zaken Presenteren ervaringen dmv. voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen De cursus heeft zijn beperkingen. Vele zaken kunnen niet of niet uitgebreid behandeld worden. Zie hiervoor onder andere het handboek Ontwerp van schutsluizen. 3 Opzet cursus: De cursus beslaat 4 dagen bestaande uit 2 blokken van 2 dagen: 1 e blok (dagen 1 en 2, wo. 10 en do. 11 november 2004) - 2 -

3 dag 1: ontwerp algemeen dag 2: betrouwbaarheid/beschikbaarheid en hydraulica 2 e blok (dagen 3 en 4, wo. 17 en do. 18 november 2004) dag 3: uitwerking ontwerp ochtend dag 4: nieuwe ontwikkelingen middag dag 4: excursie schutsluis Plaats cursus: WL-Delft Hydraulics, Delft Colloquium-zaal 4 Overzicht inhoud cursus: Ontwerpproces: Ontwerpen in een MER-procedure (FOS8), Functioneel ontwerpen (FOS2), Programma van Eisen (FOS3), Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens (FOS6), Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden (FOS7). Betrouwbaarheid/beschikbaarheid: Probabilistisch ontwerpen (FOS24), Veiligheidsfilosofie volgens TAW (FOS5), Veiligheid Nederland in Kaart (FOS9), Onderhoud in het ontwerp (FOS12). Hydraulica: Schutsluizen (FOS4), Spuisluizen/ hoogwaterkeringen (FOS10), Hydraulisch onderzoek (FOS13) en Bodembescherming en erosiekuilen (FOS14), Voorbeeld nieuwe spuisluizen Afsluitdijk (FOS11). Technische aspecten: Civieltechnisch ontwerp (FOS20), Staalconstructies (FOS16), Werktuigbouwkundige onderdelen (FOS17), Besturing en bediening (FOS19), Voorbeeld uitbreiding gemaal IJmuiden (FOS18), Voorbeelden uitgevoerde werken (FOS21). Nieuwe ontwikkelingen: Materialen (FOS22), Constructies (FOS 23), Probabilistisch ontwerpen (FOS24). Verder nog: Inleidingen (FOS1, FOS15 en FOS25), afsluiting en excursie sluiscomplex IJmuiden (FOS25) Zie ook het rooster van de cursus. 5 Middelen voor overdracht kennis: Lessen duren minuten (meeste) waarin 10 minuten ingeruimd zijn voor vragen. Tussen de lessen meestal een koffiepauze van 10 min. of lunch Voordrachten worden gepresenteerd mbv. Powerpoint of overhead, veelal met ter plaatse uitgedeelde handouts Syllabi van de lessen zijn bij start cursus (10 november) voor de cursisten zo veel mogelijk beschikbaar. Handboek Ontwerp van schutsluizen wordt aan cursisten uitgereikt. (OSS). Verder nog: De geplande roostertijden worden zo veel mogelijk aangehouden. Wanneer zaken van de presentatie onduidelijk voor u zijn, schroom dan niet om meteen uitleg van de docent te vragen. Aanvullende vragen svp. stellen na de presentatie. Komen naar uw mening sommige zaken niet goed naar voren, meldt dit aan de cursusleider. Wellicht kan aan het begin van het 2 e blok (FOS15) hier verder op in gegaan worden. De cursisten vullen evaluatieformulieren in van alle voordrachten

4 - 4 -

5 6 Rooster Opmerking vooraf: Door de drukke bezetting van docenten is het niet mogelijk gebleken dat alle voordrachten in de juiste volgorde gehouden worden. Hiervoor gaarne begrip. Blok1, dag 1, woensdag 10 november 2004, colloquiumzaal WL Ontwerp algemeen Code Tijd Titel Docent FOS Inleiding cursus blok 1 (30 min.) Dr.ir. A. Vrijburcht FOS Functioneel ontwerpen Ir. J.T. de Vries FOS FOS (60 min.) FOS (60 min.) FOS FOS (40 min.) Programma van Eisen Ing. G.W.J. van der Haterd Hydraulische aspecten van schutsluizen Dr.ir. A. Vrijburcht Lunch Veiligheidsfilosofie volgens de TAW Ir. M. van der Meer Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens Ir. E.M. van der Kuil Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden Ir. F.M. Bockhoudt Verslag Trefwoorden Syllabus Algemeen Overzicht blok 1 OSS 3/22 Ontwerpfilosofie en Functionele analyse Syllabus Constructieve veiligheid Niet-beschikbaarheid OSS 2 en Contractvorm/eisenspecificatie Syllabus Systeem structuur Functionele eisen OSS 6/11 Vul- en ledigingssystemen Nivelleertijd vs. troskrachten Hydraulische belastingen deurbeweging Hydraulische belastingen externe oorzaken HR2001 LK Hydraulische Randvoorwaarden 2001 Leidraad Kunstwerken Toetsen veiligheid OSS 4/5 Classificatie vaarwegen / schepen Hoofdafmetingen Layout vanuit nautiek Ruimtegebruik Syllabus Planstudie Inpassing in bestaande lay-out Aspecten betr. nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering Nieuwe,goedkopere alternatieven )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen met hoofdstuk nr. LK = TAW-Leidraad Kunstwerken HR2001 = Hydraulische randvoorwaarden van primaire waterkeringen - 5 -

6 Blok 1, dag 2, donderdag 11 november 2004, colloquiumzaal WL Betrouwbaarheid/beschikbaarheid en hydraulica Code Tijd Titel Docent FOS Ontwerpen in een MERprocedure Ir. F.G.M. Hoogenboom FOS FOS FOS (40 min.) (60 min.) FOS FOS FOS Veiligheid Nederland in Kaart Ir. H.J. van der Graaf Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen Dr.ir. A. Vrijburcht Voorbeeld Nieuwe Spuisluizen in de Afsluitdijk Ir. P.L.M. Jansen Lunch Onderhoud in het ontwerp Ir. H.J. van der Graaf Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies Ir. T.H.G. Jongeling Bodembescherming en erosiekuilen Ir. T.H.G. Jongeling Verslag Trefwoorden Syllabus Planstudie in het planproces MER Ontwerpen in een MERprocedure ES(2) Syllabus Van overschrijdingskans naar overstromingskans Beoordelen kunstwerken Eerste resultaten Syllabus Soorten stroomconstructies Stroomsluizen Afsluitbare hoogwaterkeringen Schuifbelastingen Syllabus Functionele eisen Overzicht typen spuisluis en keuze voorontwerp Uitwerking voorontwerp OSS 19 Doelstelling onderhoud in het ontwerp 10 geboden Ontwerpkeuzes Beheer- en onderhoudsplan Overdracht kennis aan beheerder Syllabus Schaalmodel vs. rekenmodel Stromingen en golven Dynamica OSS 16 Stromingen bij schut- en en spuisluizen syllabus Berekening toplaag stortsteen Plaats, lengte en opbouw bescherming Erosiekuilen )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 6 -

7 Blok 2, dag 3, woensdag 17 november 2004, colloquiumzaal WL Uitwerking ontwerp Code Tijd Titel Docent FOS Inleiding blok 2 (30 min.) Dr.ir. A. Vrijburcht FOS Staalconstructies van deuren en schuiven Ir. H. van der Weijde FOS FOS (40 min.) (60 min.) FOS FOS FOS Werktuigbouwkundige onderdelen van waterbouwkundige constructies Ir. J. Blom Voorbeeld Uitbreiding gemaal IJmuiden Ir. M.T.J. Verbeek Lunch Besturing en bediening van waterbouwkundige constructies Ing. H.S. Schoute Civieltechnisch ontwerp van waterbouwkundige constructies Ir. F.M Bockhoudt Voorbeelden uitgevoerde werken Ir. P.L.M. Jansen Verslag Trefwoorden Overzicht blok 2 Event. verzoeken uit zaal OSS 7/12 Deuren van schutsluizen Schuiven in hoogwaterkeringen en spuisluizen Krachtafdracht OSS 7/12 Typen en kenmerken bewegingswerken Toepassing voor deuren en schuiven Hydraulische aandrijvingen Betrouwbaarheid Syllabus PvE Alternatieven D&C Keuze pomptype, hydraulische vormgeving Uitvoering OSS 18 Technische specificeren Bedrijfsvoering Besturing Bediening Elektrotechnische installatie Betrouwbaarheid OSS 8&9 Civieltechnische ontwerpkeuzes Syllabus Relatie met bouwmethodiek Relatie met afsluitmiddelen, overbrugging en pompen Detaillering Syllabus Balgkering Ramspol Naviduct Enkhuizen Doorlaatmiddel Zandkreekdam )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 7 -

8 Blok 2, dag 4, donderdag 18 november 2004, colloquiumzaal WL Nieuwe ontwikkelingen en excursie Code Tijd Titel Docent FOS Nieuwe ontwikkelingen materialen II Ing. N. Kaptijn FOS FOS Nieuwe ontwikkelingen materialen I Ing. M. Ros Probabilistisch ontwerpen Prof.drs.ir. J.K. Vrijling FOS (20 min.) Afsluiting Dr.Ir. A. Vrijburcht FOS Excursie complex IJmuiden incl. lunchpakket Ir. F.S. de Haan Verslag Trefwoorden Syllabus Samenstelling en eigenschappen hoge sterke beton Mogelijke toepassingen, w.o. Schuiven Oosterschelde Syllabus Alternatieve materialen Alternatieve deklagen Glij-afdichtingen Ramspol Verlaging integrale kosten Kansrekening Risico-analyse Betrouwbaarheid van systemen Evaluatieformulieren Informatie ter plekke Certificaten Noordersluis Gemaal Spuisluis )* OSS = Handboek Ontwerp van Schutsluizen - 8 -

9 7 Namen en adressen docenten: Ir. J. Blom RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ir. F.M. Bockhoudt RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. H.J. van der Graaf RWS-Bouwdienst-NIO Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. F.S. de Haan Irs. Bureau Marne Oosterlaan 7A, 8746 ND Schraard Ing. G.W.J. van der Haterd RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. F.G.M. Hoogenboom RWS-RDIJ-PAP Postbus 600, 8200 AP Lelystad Ir. P.L.M. Jansen RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. T.H.G. Jongeling WL - Delft Hydraulics Postbus 177, 2600 MH Delft Ing. N. Kaptijn RWS-Bouwdienst-DIO Postbus 1286, 5004 BG Tilburg Ir. E.M. van der Kuil RWS-Bouwdienst-NIA Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Ir. M. van der Meer Fugro Irs. bureau Postbus 1471, 3430 BL Nieuwegein Ing. D. Ros RWS-Bouwdienst-NIO Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ing. H.S. Schoute RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer Ir. M.T.J. Verbeek RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 1286, 5004 BG Tilburg Ir. J.T. de Vries RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Dr.ir. A. Vrijburcht RWS-Bouwdienst-NIC Postbus 20000, 3502 LA Utrecht Prof.drs.ir. J.K. Vrijling TU-Delft, Civiele Techniek Postbus 5048, 2600 GA Delft Ir. H. van der Weijde RWS-Bouwdienst-NIQ Postbus 59, 2700 AB Zoetermeer

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek. Design & Construct contract

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek. Design & Construct contract Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek Design & Construct contract Inleiding Het stuwensemble in de Nederrijn en Lek gaat grootschalig gerenoveerd worden. Met deze brochure informeert Rijkswaterstaat

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus UITWERKING EVALUATIE PAO cursus Cursus : Funderingsproblematiek bij houtenpaalfunderingen en funderingen op staal Datum : en mei 009 Cursusleider(s) : Prof.ir. A.F. van Tol en ing. A. van Wensen Locatie

Nadere informatie

Contract e Inlichtingenbijeenkomst. Project: Functievrijmaken voor nieuwe Zeesluis IJmuiden

Contract e Inlichtingenbijeenkomst. Project: Functievrijmaken voor nieuwe Zeesluis IJmuiden 1 e Inlichtingenbijeenkomst Project: Functievrijmaken voor nieuwe Zeesluis IJmuiden Programma 1. Opening en voorstelrondje 2. Toelichting project 3. Toelichting techniek 4. Toelichting omgeving 5. Toelichting

Nadere informatie

Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze

Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze Pioneering workshop 14 november 2014 Marcel Tosserams Overzicht Wat is VONK? Vervangingsopgave case Stuwen Maas Discussie 2 Drie netwerken

Nadere informatie

landschap in de Delta

landschap in de Delta Beweegbare waterkering Nieuw stedelijk voor de 21e eeuw landschap in de Delta De parachutekering voor een toekomstig Afsluitbaar Open Rijnmond. Ir. Floris van der Ziel Multifunctionele dijken en Beweegbare

Nadere informatie

Waterkering Zeetoegang IJmond

Waterkering Zeetoegang IJmond Provincie Noord-Holland www.rijkswaterstaat.nl Datum 27 januari 2014 Waterkering Zeetoegang IJmond Inleiding Met het project Zeetoegang IJmond wordt de nieuwe zeesluis in IJmuiden gerealiseerd. Hiermee

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Deze notitie bevat geen inhoudelijke resultaten en referenties. Deze zijn vanwege projectgevoeligheid niet in deze publicatie opgenomen.

Deze notitie bevat geen inhoudelijke resultaten en referenties. Deze zijn vanwege projectgevoeligheid niet in deze publicatie opgenomen. notitie Alexanderstraat 21 Postbus 85948 2508 CP Den Haag 070 370 07 00 www.witteveenbos.nl onderwerp project - opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door CO 2 ketenanalyse 'Project Afsluitdijk'

Nadere informatie

Hoofdafdeling Waterbouw. >1 < 22.o. Szz.

Hoofdafdeling Waterbouw. >1 < 22.o. Szz. >1 < 22.o Szz. De riv/er behoedzaam 1 omarmd Nederland is een deltagebied, de plaats waar de rivieren Rijn, Maas en Schelde uitmonden in de Noordzee. Duinen, dammen en dijken beschermen ons tegen de kracht

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken. Gevoeligheidstest natte kunstwerken

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken. Gevoeligheidstest natte kunstwerken Vervangingsopgave Natte Kunstwerken Gevoeligheidstest natte kunstwerken 1 Vervangingsopgave en einde levensduur Achtergrond vervangingsopgave Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Sluiscentrales in Nederland

Sluiscentrales in Nederland Sluiscentrales in Nederland een studie naar de haalbaarheid van waterkracht uit schutsluizen en spuisluizen eindrapport S.A. van Lammeren Utrecht, mei 2003 Sluiscentrales in Nederland Colofon: Student:

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.07 1103288 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 27-02-2014 I. Vast te stellen het Investeringsplan met daarin

Nadere informatie

Willem Leeuwestein Persoonsgegevens Naam Geboortejaar Ervaring Nationaliteit Profiel Opleiding Cursussen

Willem Leeuwestein Persoonsgegevens Naam Geboortejaar Ervaring Nationaliteit Profiel Opleiding Cursussen Persoonsgegevens Naam Geboortejaar 1954 Ervaring Sinds 1978 Nationaliteit Nederlands Profiel ir. Wim Leeuwestein (afgestudeerd TU Delft) is senior adviseur Water & Klimaat bij de gelijknamige adviesgroep

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 januari 2014 kenmerk 34722;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 januari 2014 kenmerk 34722; Investeringsplan en krediet groot onderhoud sluizen Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk W : 1103288 Vergaderdatum : 27 februari 2014 Beleidsveld : Waterkeringen Agendapunt : H.07 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Objectbeheerregime Kunstwerken 2006

Objectbeheerregime Kunstwerken 2006 Dienst Weg- en Waterbouwkunde Objectbeheerregime Kunstwerken 2006 BON Waterbeheren en Vaarwegen Versie 1 juni 2006 Objectbeheerregime Kunstwerken 2006 BON Waterbeheren en Vaarwegen Versie 1 juni 2006 DWW-2006-065

Nadere informatie

DuboCentrum ~~'--: 99-6 Leidraad duurzaam ontwerpen grond-, weg- en waterbouw. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving.

DuboCentrum ~~'--: 99-6 Leidraad duurzaam ontwerpen grond-, weg- en waterbouw. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Nationaal DuboCentrum ~~'--: 99-6 Leidraad duurzaam ontwerpen grond-, weg- en waterbouw o C) o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di rectoraat-generaal

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT)

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) DR-ICT-X Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) Uitgave: mei 2013 DR-ICT-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte mondelinge bijeenkomsten

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van lnftasrructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van lnftasrructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van lnftasrructuur en Milieu Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht De HID-en van de organisatleonderdelen en de Algemeen Directeuren van de Corporate en Algemene Griffioenlaan

Nadere informatie

De uitleentermijn loopt af op:

De uitleentermijn loopt af op: C9641 0 De uitleentermijn loopt af op: BIBLIOTHEEK Bouwdicno, Rijkswateretwu Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR...Lgbkt fic^a alleen binnen de BOUWDIENST uitleenbaar

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan agendapunt H.07 1235150 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET GROOT ONDERHOUD DELFLANDSE BUITENSLUIS (701817) TE VLAARDINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING Kenmerk 073916520:A2 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 10, Stormvloedkering

Nadere informatie

Notitie van Aanbevelingen

Notitie van Aanbevelingen Nut en Noodzaak van sluizen en bruggen in Rijnland Notitie van Aanbevelingen DEFINITIEF 16 juni 2006 Waterpas Den Bosch B.V., Orthen 12, 5231 XS s-hertogenbosch, www.waterpas.nl Tel.073-6446017, fax 073-6442059,

Nadere informatie

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen De Veiligheid van Nederland in Kaart Absolute veiligheid tegen overstromingen bestaat niet In de afgelopen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Henk Tiemensma RWS Bouwdienst 16 september 2008 Inhoud presentatie Organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Organisatie Bouwdienst

Nadere informatie

Basiscursus Metaal. Toepassing, kwaliteit en assortiment in metalen: een introductie voor MCB-klanten

Basiscursus Metaal. Toepassing, kwaliteit en assortiment in metalen: een introductie voor MCB-klanten Basiscursus Metaal Toepassing, kwaliteit en assortiment in metalen: een introductie voor MCB-klanten 2 MCB Basiscursus Metaal Basiscursus Metaal Als groothandel en service center in metalen heeft MCB veel

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica : STATICA

Toegepaste Mechanica : STATICA SPM1360 INTRODUCTIE Toegepaste Mechanica : STATICA WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, Tentamen DOELEN INHOUD Docenten : Ir J.W. (Hans) Welleman kamer 6.65 015-2784856 CIVIELE TECHNIEK

Nadere informatie

Maandag 14 maart 2016. 2BK3 (24ll) Mentor: Roos. 2BKS (20ll) Mentor: de Jong. Briefing mentoren / docenten / begeleiders lokaal 4c

Maandag 14 maart 2016. 2BK3 (24ll) Mentor: Roos. 2BKS (20ll) Mentor: de Jong. Briefing mentoren / docenten / begeleiders lokaal 4c Maandag 14 maart 2016, Boot van den Peters Peters 11:45 Vertrek 13:45 Vertrek 12:30 Aankomst 14:30 Aankomst 14:00 Einde 16:00 Einde 14:00 Vertrek 16:00 Vertrek 14:45 Aankomst 16:45 Aankomst van Peters

Nadere informatie

Projectplan afstudeeronderzoek innovatief remmingwerk (vertrouwelijk)

Projectplan afstudeeronderzoek innovatief remmingwerk (vertrouwelijk) Innovatief Ontwerpen en Onderhouden Projectplan afstudeeronderzoek innovatief remmingwerk (vertrouwelijk) Dit projectplan geeft het kader, de organisatie en planning weer van het afstudeeronderzoek als

Nadere informatie

Probabilistisch ramen

Probabilistisch ramen Probabilistisch ramen Presentatie DACE Seminar Arnaud Bots en Bert Schilder Inleiding - Wie zijn wij? - Waar houden we ons mee bezig? - Wat willen we vandaag vertellen? - Probabilistisch ramen, wat en

Nadere informatie

Kostenstudie KGT2008 Kostenraming van het nulalternatief en de projectalternatieven (onderdeel van onderzoekspakket 1: Technische en kostenstudie)

Kostenstudie KGT2008 Kostenraming van het nulalternatief en de projectalternatieven (onderdeel van onderzoekspakket 1: Technische en kostenstudie) Kostenstudie KGT2008 Kostenraming van het nulalternatief en de projectalternatieven (onderdeel van onderzoekspakket 1: Technische en kostenstudie) KGT2008 Onderwerp Deelstudie 1 Technische en kostenstudie

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

Monument: Hagestein, Stuw

Monument: Hagestein, Stuw Monument: Hagestein, Stuw REGISTER Monumentnummer Identificatienummer Basisregistratie Provincie Gemeente Plaats Straat/huisnummer Utrecht Vianen Hagestein Lekdijk Postcode Kadastrale aanduiding Hagestein

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden Arne van der Hout 24 maart 2016 Schaalmodel Noordersluis Berlijn in ca. 1920 Achtergrond 4 Achtergrond Weinig ruimte asymmetrische voorhaven,

Nadere informatie

Geotechniek en Eurocode 7

Geotechniek en Eurocode 7 Ir. G. Hannink, voorzitter NENcommissie Geotechniek Geotechniek en Eurocode 7 Inhoud van de presentatie Geotechniek Eurocode 7 Paalfactoren Kennisoverdracht Toekomstperspectief Het nieuwe Bouwbesluit is

Nadere informatie

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten Inleiding Het doorspoelen van de grachten in Gouda, zoals dat tot in de jaren 50 gebruikelijk was, zal een kortstondig effect hebben op de waterstand en

Nadere informatie

Energiebesparing boven de sluis. Nieuw bedieningshuis Tsjerk Hiddessluizen schoolvoorbeeld van een integrale aanpak van energiebesparing

Energiebesparing boven de sluis. Nieuw bedieningshuis Tsjerk Hiddessluizen schoolvoorbeeld van een integrale aanpak van energiebesparing Energiebesparing boven de sluis Nieuw bedieningshuis Tsjerk Hiddessluizen schoolvoorbeeld van een integrale aanpak van energiebesparing De Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen spelen een belangrijke rol in

Nadere informatie

Kornwerderzand Kosten en baten, een tussenstand. ir. Rinze Herrema

Kornwerderzand Kosten en baten, een tussenstand. ir. Rinze Herrema Kornwerderzand Kosten en baten, een tussenstand ir. Rinze Herrema 1 Witteveen en Bos 1946 Bos (37): civiel ir. bij GW Enschede Witteveen (54): directeur GW Rotterdam Stedenbouwkundig Advies- en Ingenieursbureau

Nadere informatie

20 14-378. Nieuwegein. Datum 23 oktober 2014 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren

20 14-378. Nieuwegein. Datum 23 oktober 2014 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren Nieuwegein 20 14-378 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VVD dd 24-07-2014 inzake civiele kunstwerken (zie 2014-270) Afdeling Griffie Datum

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Overzicht van benodigde materialen en opleidingsfaciliteiten 4 Kenmerken opleiding Beheerder

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Bouwfysica en Bouwtechniek CT3221 (3 e jaar, 3 e kwartaal)

Bouwfysica en Bouwtechniek CT3221 (3 e jaar, 3 e kwartaal) Bouwfysica en Bouwtechniek CT3221 (3 e jaar, 3 e kwartaal) Versie 29-01-09 1. Zaalreserveringen 2009 De volgende zalen zijn gereserveerd in het collegerooster 2009: ma 5-6 ma 7-8 di wo 7-8 do 5-6 vr 1-2

Nadere informatie

Verkenning pompenspuien

Verkenning pompenspuien Verkenning pompenspuien Uitbreiding waterafvoer van IJsselmeer naar Waddenzee 30 oktober 2012 Inhoud Afwegingproces Toelichting op de voorkeursbeslissing Vragen; Wat zijn uw zorg- en aandachtspunten? 2

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Mogelijke onderwerpen: 1. Windturbineparken 2. Plastic soep 3. Beleidslijnen RWS Onderwerp Beleid olieen gasboringen Waddenzee 4. RWS: Welke beroepen?

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2 Kenmerk 073916531:A1 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 15, Hellegatsdam

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Nieuwe zeesluis IJmuiden Nieuwe zeesluis IJmuiden Programma Scope Wie is OpenIJ Ontwerp Planning Fasering op hoofdlijnen Aanpak Scope Ontwerpen en realiseren van een nieuwe zeesluis (afmetingen 500x70x18m) Financiering van de

Nadere informatie

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Carl Stolz DTV Consultants Bart Veroude DTV Consultants Samenvatting In dit paper worden delen van een nieuwe methode voor het doorrekenen

Nadere informatie

De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering Marjolein van Breukelen TU Delft

De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering Marjolein van Breukelen TU Delft De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering 23-10-2014 Marjolein van Breukelen TU Delft Klimaatverandering Verscheidene rapporten over klimaatverandering tonen aan dat zwaardere regenval,

Nadere informatie

VERKENNING VERVANGINSOPGAVE VAN DE NATTE KUNSTWERKEN

VERKENNING VERVANGINSOPGAVE VAN DE NATTE KUNSTWERKEN MULTIWATERWERK VERKENNING VERVANGINSOPGAVE VAN DE NATTE KUNSTWERKEN Nu is het moment na te denken over een efficiënte vervangingsopgave. Dit besef is ontstaan vanuit de Strategische Verkenning Vervanging

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

LEIDRAAD KUNSTWERKEN

LEIDRAAD KUNSTWERKEN LEIDRAAD KUNSTWERKEN LEIDRAAD KUNSTWERKEN mei 2003 Alle foto's zijn afkomstig uit het beeldarchief van V&W. Omslagfoto: de sluizen bij IJmuiden. Opmaak en druk: Nivo, Delft Drukwerkbegeleiding: R.P. van

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

TAB 1 / HOOFDSTUK 1 TAB 2 / HOOFDSTUK 2 I. INLEIDING COLOFON INLEIDING DEELNEMERSLIJST + DOCENTEN

TAB 1 / HOOFDSTUK 1 TAB 2 / HOOFDSTUK 2 I. INLEIDING COLOFON INLEIDING DEELNEMERSLIJST + DOCENTEN TAB 1 / HOOFDSTUK 1 COLOFON INLEIDING DEELNEMERSLIJST + DOCENTEN TAB 2 / HOOFDSTUK 2 I. INLEIDING, COÖRDINATOR VAN DE CURSUS HAND OUT PRESENTATIE NVOE II. SYSTEEMCONCEPTEN 1. WELKE PLAATS HEEFT ENERGIEOPSLAG

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar

Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar Bedrijfsnaam Naam Nationaliteit Functie Jaren ervaring 15 Specifieke kennis en vaardigheden Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar Waterkeringen

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2015

Flexplaatsrooster januari 2015 Flexplaatsrooster januari 2015 Week 2 van 5 januari 2015 t/m 9 januari 2015 Week 3 van 12 januari 2015 t/m 16 januari 2015 Week 4 van 19 januari 2015 t/m 23 januari 2015 Week 5 van 26 januari 2015 t/m

Nadere informatie

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de KEERSLUIS HEUMEN OMSCHRIJVING PROJECT KEERSLUIS HEUMEN In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de

Nadere informatie

Flexplaatsrooster januari 2016

Flexplaatsrooster januari 2016 Flexplaatsrooster januari 2016 Week 1 van 4 januari 2016 t/m 8 januari 2016 Week 2 van 11 januari 2016 t/m 15 januari 2016 Week 3 van 18 januari 2016 t/m 22 januari 2016 Week 4 van 25 januari 2016 t/m

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bouwdienst Rijkswaterstaat: Zuider- en Kleine Sluis IJmuiden,

Inventaris van het archief van de Bouwdienst Rijkswaterstaat: Zuider- en Kleine Sluis IJmuiden, Nummer archiefinventaris: 2.16.94 Inventaris van het archief van de Bouwdienst Rijkswaterstaat: Zuider- en Kleine Sluis IJmuiden, 1993-2004 Auteur: Digital Display / Bruil Archief Advisering Nationaal

Nadere informatie

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P3 2014-2015 Inleiding en verantwoording In de lessen Natuur en techniek leer je tot conclusie te komen door onderzoek en experimenteren. Dit veronderstelt een nieuwsgierige

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst U informeren over uitkomst aanbesteding Kennismaking met de aannemer Mogelijkheid geven vragen

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015 Nieuwe zeesluis IJmuiden Mediabijeenkomst 20 oktober 2015 Jaap Blokland, EPCM-directeur OpenIJ Scope Design, Build, Finance & Maintain contract (DBFM) voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwe zeesluis

Nadere informatie

Preadvies omtrent het gebruik van kalk-cementkolommen in Nederland

Preadvies omtrent het gebruik van kalk-cementkolommen in Nederland CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1051 23 januari 2009 Regeling bij- en nascholing architecten Het bestuur van de Stichting bureau architectenregister,

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Globale verkenning waterveiligheid Delfzijl ir. A. Prakken Waterdienst / Water Verkeer & Leefomgeving Hydraulische Randvoorwaarden toetsen veiligheid primaire waterkeringen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Nieuwe brugnormering. WoW - Oog voor blinde vlekken. Ing. Chris Tettero CMSE Beweegbare bruggen Veiligheid Sluizen

Nieuwe brugnormering. WoW - Oog voor blinde vlekken. Ing. Chris Tettero CMSE Beweegbare bruggen Veiligheid Sluizen Nieuwe brugnormering WoW - Oog voor blinde vlekken 3510010211 Beweegbare bruggen Veiligheid 6787 3510010209 Sluizen Ing. Chris Tettero CMSE Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord) Chris Tettero en

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi. Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel

Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi. Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel Modellering Zenne Kanaal Brussel Charleroi Aanleiding: de was van november 2010 Vraag voor overkoepelende

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever Voorstel Aan algemeen bestuur 27 april 2011 Portefeuillehouder A.H. Nooteboom Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en Opgemaakt door Bouw en Kwaliteit oppervlaktewaterregime Docbasenummer 220805 Onderwerp

Nadere informatie

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971

ing. Mario P.M. Pelsers +31 (0)6 48761712 Geboortedatum 4 september 1971 Curriculum Vitae Personalia Naam ing. Mario P.M. Pelsers Bedrijfsgegevens Contactgegevens Nationaliteit MAPLE Contractmanagement Abdis Franciscastraat 1 6041 VD Roermond KvK-nr. 61146862 BTW-nr. NL158531899B01

Nadere informatie

Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING

Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING Samenvatting SE vooral: Bij geïntegreerde contracten; Bij meer complexe projecten (?) Project uniek; oplossing ligt niet voor de hand (?) Nieuwe innovatieve

Nadere informatie

KLAS 1 Wanneer Wat Inhoud Wie Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7. Zie rooster voor de indeling per klas. Klappen voor Bart: antipesttheater

KLAS 1 Wanneer Wat Inhoud Wie Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7. Zie rooster voor de indeling per klas. Klappen voor Bart: antipesttheater KLAS 1 Maandag 14 november: Les 4 en 5 of Les 6 en 7 Klappen voor Bart: antipesttheater van Bart Melief Klappen voor Bart is een toegankelijke cabaretvoorstelling voor zelfspot, originele grappen en slimme

Nadere informatie

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen.

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen. Notitie aan : Leden BRBS Recycling Notitie van : Wilma Kraaij Datum : 27 november 2012 Betreft : Cursusaanbod BRBS Recycling 2013 Opleidingen 12-00221 Cursusaanbod 2013 In de periode januari t/m maart

Nadere informatie

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement.

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement. SPONSOREN Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k. 4.74 2628CN, Delft +31 (0) 15 2784284 dispuut-wm-citg@tudelft.nl dispuutwatermanagement.nl Dispuut Watermanagement Het Dispuut Watermanagement is een studievereniging

Nadere informatie

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Zitting op donderdag 4 september 2014 om 14.00 uur DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2012. CO2 prestatieladder keteninitiatieven

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2012. CO2 prestatieladder keteninitiatieven Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek CO2 prestatieladder keteninitiatieven Jaar 2012 Auteur: J. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: 07 06 2012

Nadere informatie