AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL"

Transcriptie

1 AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL Introductie Dit jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage en omstreken. Sinds de oprichting in 1926 heeft de vereniging altijd bestaan uit vrijwilligers. De activiteiten die door de jaren heen zijn ontplooid, zijn altijd afhankelijk geweest van de mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar is daar geen verandering in gekomen. De activiteiten en resultaten zijn dan ook een afspiegeling van het enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid die het team van bestuur, portefeuillehouders en overige werkgroepleden in te brengen had. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en veel bereikt, maar de resultaten moeten altijd worden bezien in het licht van de beperking die een vrijwilligersvereniging met zich meedraagt. We hopen dat u bij het lezen en beoordelen van dit jaarverslag deze beperking in gedachten wilt houden. Bestuur AVN april 2011 Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur heeft gedurende het jaar een complete samenstelling gehad bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Tijdens de maandelijkse vergaderingen zitten ook de vaste adviseur en de boekhouder aan tafel. In 2010 hebben we afscheid genomen van Hugo van Bergen, die vanwege zijn drukke baan niet voldoende tijd kon vrijmaken voor zijn bestuurstaak. Datzelfde geldt aan het eind van het jaar voor Dick Ooms die na 12 jaar stopt met zijn bestuurswerk voor de AVN. Gedurende het jaar hebben zich twee kandidaten gemeld die hun plaatsen willen overnemen. Het bestuur bestond per 31 december uit voorzitter (), vice-voorzitter (Dick Ooms), secretaris (), penningmeester (Frits van den Boogaard) 2 leden (Frans Beekman, Tim de Frel) en 2 kandidaten (Maarten Smies en Jos Verhoeff). De vaste adviseur is Klaas Pors, boekhouder is Peter Huisman. Bestuur stichting uitgeverij AVN In 2008 is de stichting uitgeverij AVN opgericht. De stichting is nauw gerelateerd aan de vereniging, maar heeft een eigen bestuurlijke status hetgeen in de toekomst financieel voordeel kan geven zodra Haagwinde inkomsten genereert. De ANBI-verklaring voor de vereniging komt op die manier niet in gevaar en voor de stichting geldt tegen die tijd een BTW-plicht. In de uitgeverij is het blad Haagwinde ondergebracht evenals toekomstige andere uitgaven van de AVN. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris Dick ooms, penningmeester Peter Huisman. Vrijwilligers De AVN is een vereniging voor en door bewoners uit Den Haag en omstreken. Dat betekent dat de inzet van bestuur en werkgroepen uitsluitend door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De groep actieve vrijwilligers is in 2010 wederom met enkelen gegroeid en schommelt rond de veertig personen die actief zijn in de volgende groepen (waaronder een aantal dubbelfuncties). Per 31 december 2010 Bestuur 6 leden Portefeuillehouders 16 leden Deskundigengroep 16 leden Groenwerkgroep 13 leden Werkgroep buitengebieden 5 leden Redactiegroep 4 leden PR-groep 3 leden Administratie 2 leden Portefeuillehouders In 2010 is de groep van portefeuillehouders stabiel gebleven met een enkele mutatie. De groep portefeuillehouders bestond op 31 december uit: Joost Gieskes (Benoordenhout, Amerikaanse Ambassade) Jaap van Loenen (Duinoord) 1

2 Daphne Nicolai (Zorgvliet, NWHR, Internationale zone) Arnim van Oorschot (Leijenburg + Werkgroep Buitengebieden), Jan Kees in t Veld (Rijswijk) (Westduinpark + Oostduinen), Bas Steenks (Coördinator bomen) Loes van Zee (Kijkduin + Loosduinen) IJsbrand Feeke (Zoetermeer + Werkgroep Buitengebieden) Caroline de Jong (Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes) Mart Kaastra (Scheveningen Noord, Int. Strafhof) Tim de Frel (Haagse Bos, Mariahoeve) Henk Timmermans (Den Haag Z-W) (Koninginnegracht + werkgroep Buitengebieden) Anke de Hoop (Vlietzone +Ypenburg) Fer von der Assen (Werkgroep Buitengebieden) Guus Filius (Water) Fred Vorstman (NWHR, Internationale zone) Deskundigengroep Naast de portefeuillehouders kent de AVN ook een groep mensen die hun specialisme voor incidentele zaken inzetten. In deze groep opgenomen is ook de specifieke deskundigheid van de actieve portefeuillehouders. Werkgroep Buitengebieden Een aparte commissie is de werkgroep buitengebieden waarin 5 portefeuillehouders en deskundigen samenwerken aan een project. Deze werkgroep is begin 2009 opgericht en komt ca zes keer per jaar bijeen om een visie voor te bereiden over de groene bufferzones rondom Den Haag. De werkgroep vergelijkt verschillende structuurvisies en destilleert hieruit een advies voor de provincie. Het is de bedoeling dit advies in 2011, in het kader van het 85 jarig bestaan van de AVN, tijdens een symposium over dit onderwerp aan te bieden. Adviesraad Monumentale Bomen De Adviesraad Monumentale Bomen (AMB) is samengesteld uit vertegenwoordigers van enkele natuurorganisaties, te weten de Bomenstichting en de AVN. Deze raad adviseert het college van B & W over bepaalde (beheers)maatregelen betreffende monumentale bomen. Indien een monumentale boom ziek is of risico oplevert, dan is voor het kappen van zo n boom een speciale ontheffing nodig, waarover de AMB het college adviseert. Zo is in 2010 zes maal kapadvies uitgebracht over zieke bomen. Dit advies wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Werkgroep Monumentale Bomen, waarin behalve de AMB ook enkele deskundige gemeenteambtenaren zitting hebben. Behalve dat er regelmatig bomen van de lijst afvallen, kunnen er ook nieuwe monumentale bomen aan de lijst worden toegevoegd. Hiertoe worden kandidaat-bomen geschouwd en getoetst aan een aantal criteria. Van de genomineerde bomen wordt een lijst samengesteld, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze aanvulling van de lijst met monumentale bomen een zogenaamde tranche vindt een keer per vijf jaar plaats. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is de AMB begonnen met de 5 e tranche en hoopt deze het komende jaar af te ronden. Groenwerkgroep Het afgelopen jaar heeft de groenwerkgroep op dezelfde terreinen gewerkt, zoals er al enkele jaren gebeurt. Er wordt gewerkt voor Zuid Hollands Landschap, Dunea en op Ockenrode dat eigendom is van Verzekeringsmaatschappij Stad en Lande. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de terreinbeheerders. De werkgroep bestaat inmiddels al minstens 15 jaar. Voor het Zuid-Hollands Landschap zijn de rododendrons bij de ingang van het Hyacintenbos gesnoeid, zodat de waterkant weer is vrijgekomen. Verder is, net als in voorgaande jaren, de bramenwoekering aangepakt. Na een aantal jaren is duidelijk te zien dat er op die plekken steeds minder werk te doen is. De blauwe hyacinten zijn weer goed te bewonderen. Verder is de groep bezig geweest op het heideveldje in de Van Leijdenhof. Daar is opslag van Amerikaanse vogelkers en berk verwijderd. De bedoeling is dat de hei zich in de komende jaren weer gaat 2

3 herstellen en uitbreiden. Voor Dunea is er vlakbij de watertoren van Solleveld ook gewerkt aan het opschonen van het terrein. Braam, Amerikaans Vogelkers en esdoorns zijn overal in de duinen ongewenste opgroei omdat het de inheemse planten verdringt. Op Ockenrode is voornamelijk het grensgebied met Solleveld aangepakt zodat uitzaaien van de ongewenste soorten naar het aangrenzende terrein wordt voorkomen. De groengroep kijkt terug op een actief en gezellig jaar. Er wordt elke woensdagochtend gewerkt en eens in de veertien dagen op zaterdagochtend. Gedurende het jaar hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers bij de groep aangesloten. In totaal zijn er nu ca 18 deelnemers die regelmatig komen helpen. Vrienden van Ockenrode Op landgoed Ockenrode heeft de AVN op 6 november, deelgenomen aan de Nationale Natuurwerkdag. Tijdens een stralende dag hebben vijftig deelnemers een begin gemaakt met het vrijmaken van het heideterrein. De deelnemers zijn die dag uitgenodigd om het werk voort te zetten als vaste werkgroep Vrienden van Ockenrode. Met de eigenaar van het terrein zijn daarover afspraken voor facilitering gemaakt. De groep werkt inmiddels elke veertien dagen op de zaterdagochtend. Administratie en ondersteuning De administratie bestaat uit twee verschillende segmenten. De leden-administratie is al meer dan 10 jaar ondergebracht bij Annemarie van Hasselt. Zij zorgt voor in- en uitschrijvingen leden, administratie contributiebetaling, rappellering contributies en levering adresbestanden aan drukker voor verzending Haagwinde. Gezien de omvang van het ledenbestand is dit een uitermate belangrijke functie binnen de AVN. De administratie op kantoor wordt met enige regelmaat gedaan door de secretaris. Dankzij de digitale mogelijkheden kan er veel op afstand vanuit huis worden geregeld. De telefoon staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de secretaris. Daardoor is de bereikbaarheid van de AVN sterk verbeterd. Archiefwerk Frans Beekman en Klaas Pors hebben, onder begeleiding van medewerkers van het Haags Gemeente Archief (HGA) een inventarislijst gemaakt van de historische stukken van de AVN. Tijdens deze werkzaamheden kwam aan het licht dat een eerder deel van het AVN-archief al was gearchiveerd. De twee inventarissen zijn nu samengevoegd. Hierdoor is de geschiedenis van de vereniging voor een breed publiektoegankelijk gemaakt en kunnen de stukken via de digitale database van het HGA opgevraagd worden. Leden De dalende lijn in het ledenbestand lijkt niet te stuiten. De AVN heeft een zeer vergrijsd ledenbestand, waardoor veel lidmaatschappen worden opgezegd wegens overlijden of verhuizing naar verpleeghuis. Maar dit jaar was ook de recessie merkbaar. Veel mensen zeggen al hun abonnementen op. Desondanks zijn er nog steeds een kleine 4500 leden. PR-activiteiten Door het wegvallen van Hugo van Bergen, kwam zijn plan voor PR-activiteiten op de helling te staan. Daphne Nicolai schreef vervolgens een Plan van Aanpak voor een beter PR-beleid. Maar de uitvoering van dit soort zakenkost heel veel tijd en de beschikbaarheid van menskracht is beperkt. Een offerte van een studenten-uitzendbureau leerde dat werving door betaalde acquisiteurs onbetaalbaar is. Met de beperkte mogelijkheden die wij hebben willen wij aan onderdelen van het Plan van Aanpak uitvoering gaan geven. De kraamactiviteiten zijn in 2010 de grootste activiteit geweest. Traditioneel staan we op Koninginnedag op de Geraniummarkt. Verder zijn onder andere de Dag van de Roos, de Haagse Bosdag en enkele andere openbare bijeenkomsten bezocht. Stagebegeleiding In 2010 is begeleiding geboden aan een MBO-stagiaire die een project over stadsecologie wilde doen. In de maanden juni, juli en augustus heeft Carmen Cirillo een project over solitaire bijen opgezet in de wijk Duinoord rond het Sweelinckplein. Het project is financieel ondersteund door Fonds Er waren 25 deelnemers die allemaal een bijenhotel hebben geadopteerd. 3

4 Excursies en lezingen De excursies zijn inmiddels een vast onderdeel van de AVN-activiteiten. Deze uitstapjes van 2 à 3 uur worden maandelijks georganiseerd in een groengebied waar de actualiteit iets te vertellen heeft. De excursies zijn enerzijds bedoeld om de passieve leden meer bij de vereniging te betrekken. Anderszins is het een activiteit ter compensatie van de weggevallen privileges die de leden vroeger ten deel vielen in exclusief opengestelde landgoederen. Die dienstverlening is weggevallen omdat het Hyacintenbos en de Wassenaarse landgoederen inmiddels openbaar toegankelijk zijn en voor landgoed Duivenvoorde de overeenkomst is vervallen. In 2010 zijn er 10 excursies gehouden en een natuurwerkdag. De excursies hadden een exclusieve begeleiding met deskundige uitleg over de achtergronden van de gebieden. De deelnemers worden op een actieve manier door het landschap geleid. De opkomst was ook dit jaar hoog. Westduinpark Couperusduin Frans Beekman Schelpen langs de vloedlijn Waterpartij Japanse tuin Joost Gieskes Solleveld Frans Beekman Duivenvoordsepolder Arendsdorp Oostduin Joost Gieskes Waterpartij en Belvedère Frans Beekman Eendenkooi Zuiderpark Ruud van der Waard In 2010 zijn er door ook 2 lezingen gehouden. Een in ouderencomplex Cees Laseurlaan en een voor de wijkvereniging Benoordenhout in de Bisschopstraat. De onderwerpen betrof respectievelijk de historie van de landgoederen Reigersbergen en Arendsdorp-Oostduin. Haagwinde Ook in 2010 kwamen er vier nummers van Haagwinde uit. De inhoud werd dit jaar nog gedeeltelijk gevuld met artikelen uit het waterproject dat al in 2009 gestart was. Daarbij heeft de s Gravenhaagse hengelsportvereniging een aantal artikelen verzorgd over waterkwaliteit en visfauna. De artikelen in Haagwinde zijn opgebouwd in rubrieken, uiteenlopend van nieuws, achtergrond, historie, interview en column. Het vierde kwartaalnummer was een themanummer over de duinen. Daarin werden onderwerpen die betrekking hebben op het duingebied van alle kanten belicht. Haagwinde heeft een redactiecommissie (Frans Beekman, Dick Ooms en Klaas Pors) die tezamen met de eindredacteur (Aletta de Ruiter) de onderwerpen verzamelt en de stukken toetst. Het blad wordt deels gevuld door de portefeuillehouders, deels door externen en deels door het redactiebureau. De professionele eindredactie en de toets van de redactiecommissie garandeert een stabiele kwaliteit van de inhoud van het blad. Aan het eind van het jaar hebben 2 redactieleden te kennen gegeven te willen stoppen (Dick Ooms en Klaas Pors). In 2011 vonden we twee nieuwe kandidaten. (Jos Verhoeff en Maarten Smies) Website De website speelt nog een ondergeschikte rol in de publiciteit. Het blijkt veel werk te zijn en door de trage ontwikkelingen bij portefeuilleactiviteiten is actueel nieuws niet altijd beschikbaar. Toch is de website belangrijk voor de informatie over de organisatie. Haagwinde heeft een eigen pagina en is op pdf direct digitaal beschikbaar. Interne communicatie Om het contact tussen de vrijwilligers uit de verschillende groepen binnen de AVN te versterken is ook in 2010 een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van een koud buffet en een drankje hebben ca 25 vrijwilligers een gezellige avond samenzijn in de grote zaal van het kantoor gehad. Interne voorlichting Per 1 oktober 2010 ging de omgevingsvergunning van start. Om de vele vragen duidelijk in beeld te brengen hebben we een intern voorlichtingtraject georganiseerd. Dit werd voor de AVN verzorgd door Tim de Frel, die vanuit zijn professie het traject uit de eerste hand kon presenteren. Naast betrokken bestuursleden en portefeuillehouders waren ook enkele vertegenwoordigers van andere groene organisaties aanwezig. 4

5 Externe betrekkingen De AVN onderhoudt een flink aantal externe betrekkingen. Die zijn te verdelen in vier groepen: Overheid, groene beheerorganisaties, groene belangenorganisaties en bewonersorganisaties. Overheid: Wethoudersoverleg Gemeente Den Haag Dagelijks Bestuur AVN In 2010 heeft het bestuur één keer een overleg gevoerd met de wethouders Groen (Baldewsingh) en ruimtelijke ordening (Norder) tezamen. Na de vorming van het nieuwe college heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de nieuwe wethouder Groen (Dekker). Onderwerpen waren Kijkduin, Koninginnegracht-tunnel, Buitengebieden en Haagwinde. Directeur Stadsbeheer Gemeente Den Haag De voorzitter heeft regelmatig overleg met de directeur Stadsbeheer over specifieke zaken die het beleid van de Dienst Stadsbeheer betreffen. Stedelijk Groenoverleg Gemeente Den Haag De AVN heeft samen met andere stedelijke belangenorganisaties zitting in het Stedelijk Groenoverleg (SGO) dat de gemeente elk kwartaal organiseert. Hierin worden op ambtelijk niveau met de dienst Stadsbeheer en de dienst Stedelijke ontwikkeling de nieuwe beleidsnotities en actualiteiten op groengebied besproken en getoetst aan de wensen van de groene organisaties. Het SGO bestaat nu drie jaar. Sinds de bezuinigingen lijkt de kwaliteit van het overleg weer terug bij af. We merken een grote vertragende werking in de afspraken. De groene organisaties zijn begonnen om de overlegpunten duidelijker voor te bereiden. De directeur Stadsbeheer is voorzitter en wethouder Dekker is een keer aangeschoven. Stadsgewest Haaglanden De AVN onderhoudt incidenteel contacten met groene beleidsambtenaren van het stadsgewest Haaglanden om ideeën uit te wisselen over de groene planologie in het buitengebied Provincie Zuid Holland De AVN onderhoudt regelmatig contacten met de gedeputeerde Evertse over de kwaliteit en de ontwikkelingen van de groene ruimtes in het buitengebied. Groene beheerorganisaties Dunea De Belangenraad Recreatie en Natuur wordt door Dunea zeer serieus genomen. Naast een aantal belangengroepen, waaronder de AVN, zitten er ook deelnemers op persoonlijke titel aan tafel. Dat geeft interessante discussies. Doordat ook manager Natuur en een deskundige staf aan tafel zitten zijn de communicatielijnen kort. Op alle vragen is direct antwoord en suggesties kunnen ter plekke worden afgewogen. In 2010 zijn het nieuwe natuurbeheerplan en de plannen voor een nieuw informatiecentrum met een paardenstalling een van de hoofdonderwerpen geweest. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en daarnaast zijn er twee excursies in het veld geweest. Zuid-Hollands Landschap (ZHL) + De AVN onderhoudt regelmatig contact met de directie van het ZHL over verschillende actualiteiten. Een daarvan is de overdracht van het beheer van het landgoed Ockenburgh aan ZHL. Aan het eind van het jaar vond de overdracht plaats waar al 10 jaar naar toe gewerkt was. Verder heeft de groenwerkgroep regelmatig te maken met ZHL Vereniging Natuurmonumenten De AVN heeft met enige regelmaat contact met het regiokantoor Zuid-Holland van de Vereniging Natuurmonumenten. De AVN behartigt in Den Haag ook de belangen van Natuurmonumenten. Groene belangenorganisaties Groen Platform (GPF) Het groen platform is een overlegorgaan van AVN, KNNV, IVN, Haagse Vogelbescherming en Egelopvang. In 2009 is daarbij het Haags Milieucentrum (HMC) aangeschoven. Het Groen platform is er op gericht om een gezamenlijke afstemming te ontwikkelen voorafgaand aan het Stedelijk Groen-overleg. Het GPF is in 2010 vier keer bij elkaar geweest. Bewonersorganisaties en anderen Door de pro-actieve houding van de AVN, zoals die in de visie op Kijkduin tot uitdrukking is gebracht, is er veel meer behoefte ontstaan om zaken samen met anderen te doen. Als de AVN zelf met een visie komt, moet daarvoor draagvlak gecreëerd worden. Dat betekent veel overleg met andere belanghebbenden. De 5

6 portefeuillehouders hebben ook in 2010 door heel Den Haag met enige regelmaat samengewerkt met de diverse bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties zoals De Vrienden van Den Haag, Het Haagse Monumentenplatform, Reizigersorganisatie ROVER en de Fietsersbond. De portefeuillehouder Zoetermeer werkt intensief samen met het Kwaliteitsteam Buytenpark. Zienswijzen, inspraak en bezwaar De portefeuillehouders van de AVN volgen de gemeentelijke bestemmingsplannen, groenbeleidsnota s, provinciale structuurvisies op de voet. Hierbij hoort een traject van zienswijzen en inspraak tot de standaardprocedure. Een zienswijze dient om in het voortraject een gewenste wijziging of toevoeging kenbaar te maken. Bij behandeling in de raadscommissie en gemeenteraad is inspraak mogelijk om de politiek en het college op het laatste moment tot wijziging te bewegen. Met betrekking tot de kapvergunningen zijn zienswijze, bezwaar en hoorzittingen vaste procedures. Met ingang van 1 oktober is het vergunningsysteem gewijzigd en heeft de omgevingsvergunning zijn intrede gedaan. Tim de Frel heeft vanuit zijn deskundigheid een presentatie gehouden over de nieuwe procedure. Verkenningen aanpak buitengebieden Haaglanden Binnen de AVN is er ook in 2010 door de werkgroep Buitengebieden voortgeborduurd op het plan om ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum een symposium te organiseren over de landelijke gebieden rond de stad. De open gebieden tussen Leiden-Den Haag, Zoetermeer-Den Haag en Midden Delfland vragen om speciale aandacht. In streekplannen en structuurplannen geven Provincie en Haaglanden al aan dat er iets moet gebeuren met de kwaliteit van deze gebieden. Daarbij zijn ook de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland betrokken. Inrichtingsmaatregelen zullen de gebruikswaarde van de open gebieden voor de stadsbewoners moeten verhogen. De werkgroep Buitengebieden van de AVN bemoeit zich actief met dit beleid en wil tijdens het symposium een advies uitbrengen. Tot zover het algemene gedeelte 16 april 2011 Secretaris 6

jaarverslag 2013 algemene deel

jaarverslag 2013 algemene deel Introductie Dit jaarverslag kent twee delen: een algemeen deel en een deel Portefeuillehouders en werkgroepen. Het jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging

Nadere informatie

AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012

AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012 AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012 Aanwezig: 42 leden inclusief bestuur. Afmeldingen: Hans Creman, Ada van Kempen, Andre Smit, Frans Beekman, Daphne Nicolai, Ruud Steggerda Opening

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer.

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer. Ontwikkeling Koopmarkt Den Haag en Haaglanden, 2 e helft en het jaar Halfjaarbericht koopmarkt nr. 16, april 2007 Inleiding In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de koopmarkt

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening 2010; besluit:

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening 2010; besluit: Reg.nr. INT-11-00884 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; Gemeente Oldenzaal gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Portefeuillehouders

Jaarverslag 2011 Portefeuillehouders Vanwege de recessie leek ook 2011 een rustig jaar te worden voor de portefeuillehouders van de AVN. Zes van de acht Masterplannen waren immer afgeblazen. Toch stapelden zich de activiteiten het afgelopen

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 2 e helft 2015 Na de jaarmarkt op 30 mei is er regelmatig gewerkt in de tuin. In de zomer periode is elke maandagavond met name onkruid verwijderd. Onze groep vrijwilligers heeft in wisselende samenstelling veel werk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 5. JAARVERGADERING EN LEDENVERGADERINGEN 5 Hoeven,

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen voor de Stad (RIS )

Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen voor de Stad (RIS ) Den Haag 1 september 2016 Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Den Haag Leden van de Gemeenteraad Gemeente Den Haag Geacht College, geachte Raadsleden, Onderwerp: nieuwe Haagse Agenda Groen

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Informatiebijeenkomst tracéstudie Dienst Stedelijke Ontwikkeling 3 juni 2015 Welkom Voorzitter: Eric Vink Programma Even voorstellen Achtergronden tramverbinding

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

3. Vertegenwoordigingen Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel hebben ons in het afgelopen jaar in Ieder-INN vertegenwoordigd.

3. Vertegenwoordigingen Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel hebben ons in het afgelopen jaar in Ieder-INN vertegenwoordigd. NCB Jaarverslag 2015 1. Het Bondsbestuur Op 14 juni 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: Mw. M. Huttinga-Klein voorzitter a.i. Hr. J. van Andel, penningmeester Mw.. A.N. Leeuwenhage, secretaris,

Nadere informatie

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen Jos Hardesmeets Edam Leeftijd 65 lid raad van commissarissen NV De Meerlanden okt 2014 voorzitter initiatiefgroep deelname gemeenteraadsverkiezingen 2015 Edam-Volendam- Zeevang Secretaris afdeling Heemstede

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen. Aanleiding

Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen. Aanleiding Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen Aanleiding In 2006 kochten De Blécourt en Van Rootselaar twee bospercelen, waarover vele recreanten dagelijks wandelden. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

STICHTING t OLDE MAAT UUS

STICHTING t OLDE MAAT UUS STICHTING t OLDE MAAT UUS JAARVERSLAG 2016 Inhoud: 1. Bestuur 1a. Verbouwing 1b. Samenstelling bestuur 2. Algemeen 3. Financieel verslag 4. Public Relations 5. Bouwcommissie 6. afd. Historie Giethoorn

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: a. de natuur, het landschap, de biodiversiteit en de vogelstand

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Sensoor ECHTE AANDACHT

Sensoor ECHTE AANDACHT Scan nummer 1 van 1 - ScanpaQina 1 van 6 Sensoor ECHTE AANDACHT Afz. Postb us 111 04, 2301 EC Leiden dag en nacht bel : 0900-0767, chat en email www.sensoor.nl aan geadresseerde Betreft: jaarverslag 2012

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Jaarverslag. AKr. Amsterdamse Kunstraad

Jaarverslag. AKr. Amsterdamse Kunstraad Jaarverslag 2013 AKr Amsterdamse Kunstraad De Amsterdamse Kunstraad is sinds 1952 het onafhankelijk adviesorgaan van het stadsbestuur op het gebied van cultuurbeleid. De kunstraad is onafhankelijk ten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin Natuurlijk... Kijkduin Presentatie: SBK bijeenkomst 1. Planning en proces 2. Masterplan en samenspraak 3. Wijzigingen 4. Kijkduin Badplaats 5. Virtuele maquette Proces 1. 19 mei: concept MP en planmer

Nadere informatie

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl Inleiding & index Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Wijkcomité Norbertus. Hiermee bieden wij een kort overzicht van de activiteiten en het beleid van het wijkcomité in 2012. U vindt informatie over

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust

Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust Ruimtelijke kwaiiteitsverbetering zwakke scliakel Delflandse Kust Stand van zaken Conform het PS-besluit van november 2006 Investeert de provincie Zuid-Holland 10 miljoen in de ruimtelijke kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Beleids en Actieplan AVN 27 februari 2015

Beleids en Actieplan AVN 27 februari 2015 Beleids enactieplanavn 27februari2015 Onderwerp(=knelpunt) 1. TeruggelopenledenaantalwaardoordepolitiekerelevantievandeAVNdreigtaftenemen. Prioriteit:1 a.opzettenvaneenledenwerfcampagne,inclusiefb.v.kortingenvoorkinderen/kleinkinderen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009

Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen. 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 Mantelzorg en ruimtelijk ontwikkelingen 26 juli 2006, gewijzigd 17 november 2009, vastgesteld 1 december 2009 1. Inleiding Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden

Nadere informatie