Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering"

Transcriptie

1 Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard implementatie-traject van Monaco. Voor de implementatie van de Monaco software zal Monaco bv gebruik maken van de door Monaco bv ontwikkelde implementatiemethodiek (Routekaart naar Monaco; RnM), welke door verschillende specifieke implementatietools wordt ondersteund. De RnM is gebaseerd op zowel theoretische als praktische toepassingen en wordt in meer dan 95% van de Monaco-implementaties succesvol gebruikt. Aanpak: De implementatie van Monaco binnen de organisatie wordt in de vorm van een project aangegaan en uitgevoerd. Hierin wordt een projectteam aangesteld, verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van de implementatie. Doelstelling: De doelstelling van het implementatie-project is: Installatie, implementatie en ingebruikname van het Modulaire dienstrooster planning (DRP) systeem Monaco binnen de overeengekomen functionele onderdelen van de organisatie. Aan deze doelstelling dient als volgt te worden voldaan: Het installeren, inrichten en implementeren van een integraal systeem; Monaco en Modules, wat de overeengekomen functionaliteit, benodigd voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen en met name de dienstroosterplanning en uurregistratie en indien van toepassing, zoals beschreven in de definitiestudie naar aanleiding van uitgevoerde analyses en/of quick scans, levert. Instructie en training van geselecteerde medewerkers in het gebruik van Monaco. Begeleiden van- en mede zorgdragen voor- de volledige ingebruikname van het dienstrooster planning en urenregistratie systeem Monaco, in de vorm van projectmatige activiteiten. Implementatie-onderdelen: Binnen de scope van het project vallen de volgende zaken: Het maken van een gefaseerd implementatie project plan. Het inventariseren en analyseren van de voorbereidende inrichtingsgegevens. De installatie van de multi-user applicatie, omgeving en database. PL_Management Handout_Routekaart_STD.doc Pagina 1 van 5

2 De inrichting van het standaard systeem, op basis van de resultaten van de voorbereidende inrichtings-activiteiten. Het eventueel selecteren, specificeren en uitvoeren van maatwerk obv de wijzigingsverzoeken. Effectueren van de koppeling met overige administraties, conform afspraken. Het verzorgen van de opleiding en training van het (applicatie)beheer en/of (eind)gebruikers. Ondersteuning van processen en procedures aangaande DRP binnen de organisatie. Het in bedrijf stellen en bedrijfsklaar opleveren van het totale systeem. De nazorg en het beheer verzorgen volgens de afspraken in het SLA Het zorgdragen voor acceptatie van het project binnen de gehele organisatie. Project Componenten Monaco bv onderscheidt verschillende componenten binnen een implementatie-project. De verschillende projectcomponenten geven aan uit welke onderdelen een implementatie bestaat. De projectcomponenten geven de activiteiten, de impact, duur en verantwoordelijkheden aan, die de gehele implementatie beslaan. De projectcomponenten geven echter niet de fasering aan, met andere woorden, de componenten worden niet sequentieel gevolgd zoals zij in de tabel zijn opgenomen. Hiervoor worden de componenten (of gekozen onderdelen hiervan) in het tijdspad <PL_Projectplan Planning_ORG (xls)> opgenomen Tabel:Totaal overzicht project componenten Componenten Groep Beschrijving Comp. Code Component AS Analyse Scan AS.1 Analyse Scan vragenlijst SWI IBG Software Installatie Inrichting Basis Gegevens SWI.1 SWI.2 SWI.3 SWI.4 SWI.5 SWI.6 IBG.1 IBG.2 IBG.3 IBG.4 IBG.5 IBG.6 IBG.7 IBG.8 CUR Cursus CUR.1 CUR.2 Installatie applicatie systeemsoftware Installatie DBMS systeemsoftware Installatie Monaco software Systeeminrichting productie omgeving Systeeminrichting test omgeving Systeeminrichting DEMO omgeving Conversie Personeelsgegevens Analyse&Inrichting Centrale dienstcodering Analyse&Inrichting Organisatie-structuur Analyse&Inrichting CAO gegevens Analyse&Inrichting Parameterisering Analyse&Inrichting Autorisatie Geautomatiseerde Inrichting Monaco Controle basis gegevens Introductie Monaco Inrichting Applicatiebeheer PL_Management Handout_Routekaart_STD.doc Pagina 2 van 5

3 CUR.3 CUR.4 IRG Inrichting IRG.1 Rooster IRG.2 Gegevens INT Koppelingen INT.1 INT.2 INT.3 INT.4 INT.5 INT.6 TST Schaduw TST.1 produktie TST.2 TST.3 TST.4 PL Projectleiding PL.1 PL.2 PL.3 PL.4 PL.5 PL.6 PL.7 PL.8 PL.9 PL.10 PL.11 PL.12 PRC Procedures PRC. 1 PRC. 2 PRC. 3 PRC. 4 UTR Uitrol UTR.1 UTR.2 UTR.3 UTR.4 UTR.5 UTR.6 CON Consultancy CON.1 CON.2 CON.3 CON.4 CON.5 Hoofd gebruikers Terugkomdag Analyse&Inrichting pilotroosters Controle pilotroosters Inrichting Personeelskoppeling Inrichting Salariskoppeling Personeelskoppeling testrun Salaris testrun en beheer Overige interfaces (inrichting) Overige interfaces (Testrun) Schaduwrun personeelsimput Schaduwrun roosterproces Schaduwrun salaris export Controle schaduwproduktierun Project initialisatie Kick off (risico analyse) Implementatiebegeleiding Projectvergaderingen Stuurgroep begeleiding Problem management Change management Maatwerk Management Interne project communicatie & vastlegging Go-live Evaluatie en Afsluiting Procedures voor Personeels mutaties Procedures voor Realisatie en Afsluiting Procedures voorapplicatiebeheer/support/backup Procedures voor Roosterbeleid en Dienstcodering Selectie en Voorbereiding Uitrol Conversie Personeelsgegevens Uitrol Geautom. Inrichting Monaco Uitrol Cursus Uitrol Schaduwproductie Uitrol Go Live Uitrol Applicatiebeheer Interne Organisatie DRP methodieken, Gezonder roosteren Consultancy uitrol Informatie analyse en Quick Scan PL_Management Handout_Routekaart_STD.doc Pagina 3 van 5

4 Projectplan en Tijdspad: Om vorderingen, samenhang, referenties en controle tijdens de implementatie te kunnen uitvoeren wordt in samenspraak met de klant een specifiek projectplan (obv de projectaanpak) en tijdspad opgesteld. Het projectplan is de volledige uitschrijving van het implementatietraject en bevat alle in dit document genoemde onderdelen of verwijzingen hiernaar. Daarnaast wordt in het projectplan aandacht besteed aan risico s, knelpunten, mogelijke restricties en kritische succesfactoren. Waarbij mogelijke oplossingen aangedragen worden. Naast onderkenning hiervan dient de projectgroep deze tijdig te signalerenen en mogelijke acties tijdens het traject te ondernemen. In het tijdspad worden de verschillende componenten (zie hierboven) van het implementatietraject in tijdsvolgorde, duur en begrenzing nader uiteengezet. Naast de gegevens over deze duur en begrenzing, worden in het tijdspad ook mogelijke interventies en afhankelijkheden met daarbij samenhangende restricties van de fasering aangegeven. Tevens wordt tijdens de implementatie een actie- of issue-lijst <PL_Actielijst_ORG (xls)> gehanteerd, waarin alle activiteiten staan, met inhoud, opvolging en actiehouder. Tenslotte wordt dmv reguliere projectrapportage <PL_Project Rapportage_ORG (doc)> de deelnemers en stuurgroep op overzichteljke wijze (dashboard) geïnformeerd over de vorderingen en voortgang van het project. Bovengenoemde documenten maken alle deel uit van het Projectdossier: Ondersteunende (stuur)documenten alias het Projectdossier: Projectdocumenten: <PL_Projectplan_ORG (doc)> <PL_Projectaanpak_ORG (doc)> Voortgangs/ beheersdocumenten: <PL_Projectplan Planning_ORG (xls)> <PL_Projectplan Status_ORG (xls)> <PL_Actielijst_ORG (xls)> <PL_Project Rapportage_ORG (doc)> Uitvoering en Projectteam: Om zorg te dragen voor een adequate implementatie wordt een organisatievorm gekozen, die verantwoordelijkheid draagt voor de gehele implementatie van Monaco. In deze organisatievorm zijn verschillende functionarissen betrokken, zowel van de klant als van Monaco bv. Monaco bv hanteert een vaste werkvorm en organisatievorm die de implementatie begeleidt, stuurt en controleert: Stuurgroep: De ingestelde stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het gehele project en verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen. Zij heeft m.n. een algemeen sturend en controlerend karakter en is op strategisch/management niveau actief. PL_Management Handout_Routekaart_STD.doc Pagina 4 van 5

5 Projectgroep: De projectgroep bestaat uit de projectmanager(s) van de eigen organisatie en uit de projectmanager van Monaco. Zij geven sturing aan de groep van projectleden die op functioneel danwel technisch niveau betrokken zijn bij het project. De projectgroep kent vaste medewerkers die het gehele implementatietraject betrokken zijn en blijven. Zij dragen verantwoordelijkheid voor alle operationele en dagelijkse activiteiten en beslissingen tijdens de implementatie. Werkgroep: Afhankelijk van de wenselijkheid bestaat de mogelijkheid om via het installeren van een werkgroep, tijdelijke medewerkers betrokken te laten zijn bij het implementatie project. Specifiek voor bepaalde, nader te bepalen, fasen kunnen deze werkgroepen actief worden. Voor een succesvol gebruik, installatie, inrichting en implementatie van Monaco zijn bepaalde factoren cruciaal voor het uiteindelijke succes van het gehele traject van implementatie. Deze succesfactoren bepalen het welslagen van een eventuele ingebruikname van Monaco en vereisen de nodige inspanning van de organisatie zelf. De inzet, betrokkenheid en motivatie zijn belangrijke aspecten voor de goede afloop van de implementatie voor de gehele organisatie. Daarnaast committeert de projectgroep zich om door middel van het regelmatig informeren van de medewerkers en betrokkenen deze motivatie en inzet op peil te houden. Tevens is hierbij een gedegen interne organisatie noodzakelijk. In de vorm van opgestelde procedures en processen wordt deze optimale ondersteuning mogelijk gemaakt. Budget en Tijd Gedurende het project wordt door middel van het projectdossier, in casu het PL_Projectplan Status_ORG (xls) en PL_Projectplan Planning_ORG (xls), een nauwkeurige registratie van de kosten en tijd gealloceerd en bijgehouden. Eventuele discrepanties worden door de projectgroep voortijdig gesignaleerd, gecommuniceerd en kunnen desgewenst aangepast worden, zodoende een optimaal inzicht te behouden aangaande het budget en tijd. PL_Management Handout_Routekaart_STD.doc Pagina 5 van 5

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

systeem implementatie methode SIM 3

systeem implementatie methode SIM 3 Bron: IT in bedrijf, ISBN: 978.90.395.2607.1, Academic Service, 2010 SIM is een methodische aanpak van de implmentatie van standaardpakketten. SIM heeft een uitgesproken visie op de selectie en implementatie

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Procesbeheer in perspectief

Procesbeheer in perspectief Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling,

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Themanummer 2: Laat de software het werk doen!

Themanummer 2: Laat de software het werk doen! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 2: Laat de software het werk doen! 2014 In deze tweede nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal voor accountantskantoren

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Beheer van ERP-software

Beheer van ERP-software 3 Beheer van ERP-software Drs. ing. W.H.P. van Boven en mw. drs. E.H.H.M. Sebregts-Van Roosmalen Bij ERP-systemen gaat vaak de meeste aandacht uit naar het implementatietraject. Tijdens de implementatie

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants Praktijkcase Implementatie SAP IS-U en SAP CRM bij drie waterleidingbedrijven Hoe implementeer je succesvol één klant- en facturatiesysteem (CCB 1 -systeem) binnen drie waterleidingbedrijven? En hoe zorg

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie