Het belang van een plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het belang van een plan"

Transcriptie

1 Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #6 - december Het belang van een plan Het economisch herstel treedt binnen diverse sectoren langzaam maar zeker in. Het herstel is weliswaar fragiel, maar ondernemers maken weer plannen. Het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen vraagt tijd van ondernemers. Toch komen zij daar, door de dagelijkse beslommeringen, vaak onvoldoende aan toe. Met het oog op een mogelijk naderende bedrijfsoverdracht is het echter wenselijk om daar wel bij stil te staan. Het is van belang tijdig aan te vangen met het verkoopklaar maken van uw onderneming. Het benutten van de potentie van uw bedrijf en het borgen van waardebepalende factoren vergroot namelijk de verkoopbaarheid van uw onderneming. Niet alleen tijdens de start van de onderneming, maar zeker ook bij groei is het belangrijk dat de inrichting van de onderneming blijft aansluiten op de markt. Ons advies is daarom om tijd én ruimte vrij te maken voor de implementatie en borging van uw plannen. Immers, de gouden koper komt vaak onverwachts voorbij. Laat het dan niet ongelegen komen, want het echte kenmerk van een ondernemer is dat deze kansen ziet die anderen niet zien. Wilt u informatie over begeleiding en advisering bij het verkoopklaar maken van uw onderneming, neem dan contact op met uw vaste adviseur of één van onze Corporate Finance specialisten. Traditiegetrouw ontvangt u aan het einde van het jaar een nieuwsbrief die in het teken staat van interessante eindejaartips en aandachtspunten voor komend jaar. Maar, zo op de valreep van het nieuwe jaar, blikken we kort terug en kijken we graag vooruit. Dit jaar zijn we als Schipper Groep gestart met het project Samen Succesvol. Het doel hiervan is u, onze klant, nog meer centraal te stellen in onze dienstverlening. Dat doen we door nog meer oog en oor te hebben voor uw wensen en de vraagstukken waarmee u kampt. Samen met u bekijken we vervolgens met welke vorm van dienstverlening wij u van dienst kunnen zijn. Graag horen wij hoe u dit in 2014 heeft ervaren. Samen Succesvol eindigt niet aan het einde van het jaar. Ook in 2015 werken we aan producten en diensten die nauw aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Daarbij investeren wij volop in efficiënte werkprocessen. Op deze manier houden wij de kosten, en dus onze declaraties, beheersbaar. Tot slot presenteren wij u met veel plezier onze vier nieuwe partners: Edwin van Tatenhove AA (kantoorleider Vlissingen), John Swaanen AA (kantoorleider Zierikzee), Sebastian van Wijk RB (fiscaal adviseur Rotterdam) en Marco Hofma AA (kantoorleider Made) hebben zich afgelopen jaar als partner aan onze organisatie verbonden. s over pensioen 1 Pensioenregeling voor de werknemers Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe fiscale regels voor pensioen. De fiscaal maximaal toegestane pensioen opbouw wordt dan, net als vorig jaar, verder beperkt. Bent u als werkgever aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan wordt de aanpassing van de pensioenregeling door het bedrijfstakpensioenfonds geregeld en gecommuniceerd met uw werknemers. Als u een pensioenregeling heeft verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de noodzakelijke wijzigingen van de pensioenregeling. Overleg tijdig met uw vaste adviseur of met een van de specialisten van Schipper Pensioen over de gevolgen van deze wetswijziging voor de pensioenregeling van uw werknemers. Zorg ervoor dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 voldoet aan de gewijzigde fiscale wetgeving. 2 Gewijzigde ondernemingsactiviteiten en uw pensioenregeling De activiteiten van uw onderneming zijn bepalend voor de vraag of, en bij welk bedrijfstakpensioenfonds u aangesloten bent. Als u andere activiteiten binnen dezelfde onderneming heeft opgestart of als de activiteiten zijn veranderd, kan dat tot gevolg hebben dat (een deel van de) werknemers moeten aansluiten bij een (ander) pensioenfonds. Als u wacht totdat het pensioenfonds u verplicht aansluit, kan dat leiden tot het inhalen van premies over de achterliggende jaren en mogelijk zelfs tot dubbele premieafdracht. Beoordeel regelmatig of een wijziging in de activiteiten van de onderneming u noodzaakt tot een wijziging in de uitvoering van uw pensioenregeling. Maurice Buijs - Voorzitter Bestuur Vestigingen >> Schipper - Goes >> Schipper - Made >> Schipper - Middelharnis >> Schipper - Oud-Beijerland >> Schipper - Rijen >> Schipper - Rotterdam >> Schipper - Terneuzen >> Schipper - Tholen >> Schipper - Vlissingen >> Schipper - Zierikzee >> Schipper - Zundert

2 De ondernemer naast de adviseur Kees Geelhoedt is een ondernemer pur sang. Hij loodste het bedrijf, dat door zijn opa in 1929 opgericht werd, op een succesvolle manier de 21e eeuw in. Brammer Zeeland en Centraal Industrie Service zijn echte familiebedrijven waarin naast Kees zelf, ook zijn vrouw Glenda en de zonen Corné en Job actief zijn. We veranderen voortdurend. Dat kan naar mijn idee alleen met een uitstekende adviseur naast je. Toen Kees en Glenda Technische Handelsonderneming Centraal overnamen, was het bedrijf nog gevestigd in Axel. Ik zag echter dat de meeste bedrijvigheid natuurlijk in en om de Kanaalzone zat. Om die reden zijn we in 2002 in een nieuw pand in Terneuzen getrokken, direct ook met een andere naam: Centraal Technisch Centrum. Omstreeks die tijd zijn we ook overgestapt van onze toenmalige lokale boekhouder naar een professioneel kantoor. Dit werd later Schipper Accountants. Internationaal concern Centraal Technisch Centrum was met name een handelsonderneming gericht op werktuigbouwkundige componenten voor industrieel onderhoud. We hadden daarnaast de beschikking over een eigen werkplaats waar we bijvoorbeeld verschillende onderdelen samenstelden en later zelfs complete installaties maakten. Hier hebben we uiteindelijk een aparte bv van gemaakt, met de naam Centraal Industrie Service. Hierin zijn nu met name mijn zonen actief, vertelt Kees. De laatste grote verandering binnen het bedrijf was de toetreding tot de Brammer Groep, een toonaangevende distributeur in Europa van het complete assortiment werktuigbouwkundige componenten en alle denkbare toebehoren voor industrieel onderhoud. Die stap was noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen aan de Europese tenders van de industriële bedrijven in Zeeland. Professioneel advies Bij alle keuzes waar Kees in de afgelopen periode voor heeft gestaan, heeft hij steevast een beroep gedaan op John Groen accountant en partner van de Schipper Groep in Terneuzen. Zulke trajecten kunnen je naar mijn idee alleen maar doen met specialisten naast je. Voor de uitvoering maar zeker ook om te klankborden. John is wat dat betreft een echte professionele partner. Dat betekent voor mij ook dat hij tijdig ontwikkelingen signaleert die voor ons relevant zijn. Breed pakket specialismen De keuze voor Schipper bevalt Kees nog steeds uitstekend. Van advies over pensioenen, overnames, organisatiestructuur en fiscaliteiten tot aan de jaarrekening en de verloning; Schipper regelt het voor ons. Kees Geelhoedt Van advies over pensioenen, overnames, organisatiestructuur en fiscaliteiten tot aan de jaarrekening en de verloning; Schipper regelt het voor ons. s over pensioen (vervolg) 3 Gedeeltelijk eigen beheer en gedeeltelijk verzekerd Veel pensioenregelingen van een DGA kennen een gesplitste uitvoering. Daarmee wordt bedoeld dat een deel van het pensioen verzekerd is bij een verzekeraar en een deel in eigen beheer wordt gehouden. Vaak wordt de pensioenverzekering niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Na bijvoorbeeld een salarisstijging, neemt het pensioen in eigen beheer toe maar wordt de verzekering doorgaans niet aangepast. Dit kan ongewenste gevolgen hebben als u komt te overlijden. Het kan zijn dat het verzekerde risicokapitaal voor het partnerpensioen dan veel lager is dan gewenst. 4 Financieel overzicht Heeft u nog zicht op de door u gespaarde oudedagsvoorzieningen? De vele wetswijzigingen op het gebied van pensioen en lijfrente maken het u niet eenvoudig. Lijfrenteverzekeringen uit verschillende fiscale regimes bieden verschillende mogelijkheden in de uitkeringsfase. Daarnaast is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk gewijzigd en schuift de AOW leeftijd verder op. Inzicht in uw financiële situatie biedt mogelijkheden om hiaten op te vullen en om tijdig te stoppen met opbouw. 6 Bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum? Het einde van het jaar nadert. Veel lijfrenteverzekeringen komen dan vrij. Dat betekent dat u moet beslissen wat u met dat geld gaat doen. Gaat u verder sparen? Laat u het geld periodiek uitkeren? Brengt u het geld onder bij een verzekeraar of een bancaire aanbieder? Of gaat u periodieke uitkeringen doen aan uw (klein-) kinderen? Dit is maar een greep uit het aantal vragen dat gesteld kan worden. Heeft u een lijfrenteverzekering die dit jaar afloopt? Informeer dan naar de mogelijkheden. Bespreek met uw vaste adviseur of met één van de specialisten van Schipper Pensioen de wenselijkheid van de bestaande verdeling tussen verzekeren en eigen beheer en daarmee van de hoogte van de verzekerde risico s. Zorg met name voor het op peil houden van het gewenste risicokapitaal bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maak een foto van uw financiële situatie bij belangrijke momenten zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering van u én uw partner. Indien de einddatum wordt bereikt van een oud regime lijfrenteverzekering, dan kan het interessant zijn om te kiezen voor vermogensoverheveling aan uw (klein-) kinderen. 5 Pensioengevend loon hoger dan Het pensioengevend salaris wordt vanaf 1 januari 2015 gemaximeerd op Over het meerdere mag fiscaal géén pensioen meer worden opgebouwd (dit geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen). Dit betekent een verlaging van het te bereiken ouderdomspensioen en partnerpensioen. Indien deze situatie bij u of uw werknemers ontstaat, dan adviseren wij u om hierover met de werknemer in overleg te gaan. Pensioen is immers een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Een eenzijdige wijziging van uw kant kan juridische consequenties hebben. Overleg is om die reden dus echt noodzakelijk. 7 Pensioen in eigen beheer Zoals eerder aangegeven in de eindejaartips dient de pensioenovereenkomst vóór 1 januari 2015 aangepast te zijn aan de wetswijzigingen. In 2014 is de pensioenovereenkomst aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Echter, vanaf 1 januari 2015 dient de pensioenovereenkomst opnieuw aangepast te worden aan de Wet Witteveen. Dit betekent een verdere versobering van de toekomstige pensioenopbouw. Om te voldoen aan de wetgeving per 1 januari 2015, dient de gewijzigde pensioenovereenkomst vóór die datum opgesteld en ondertekend te zijn. Past u uw pensioenovereenkomst niet tijdig aan, dan is de hele pensioenaanspraak onzuiver en fiscaal gesanctioneerd. Controleer dus tijdig of in 2014 nog actie nodig is. Controleer of er binnen uw organisatie werknemers zijn met een pensioengevend inkomen dat hoger is dan en informeer bij Schipper Pensioen naar de mogelijkheden. Controleer of uw pensioenovereenkomst al is aangepast aan de Wet Witteveen. Indien dit niet het geval is, neem dan tijdig contact op met Schipper Pensioenadvies om dit nog in 2014 te effectueren.

3 De adviseur naast de ondernemer John Groen Voor mij is dat het mooie van mijn werk. Ik ben dit niet gaan doen puur vanwege de cijfers, maar juist omdat ik het leuk vind om ondernemers vooruit te helpen. Ik praat in termen van wij als ik over Brammer Zeeland en Centraal Industrie Service praat. Aan het woord is John Groen. Hij praat enthousiast over de samenwerking met Kees en Glenda Geelhoedt en hun twee zonen. Ik beschouw mezelf als een soort regisseur en voel me erg betrokken. Het geeft bovendien een goed gevoel als je echt iets voor mensen kunt betekenen. John Groen werkt als senior manager op de vestiging van Schipper in Terneuzen. Sinds hij daar in 2004 startte, is hij betrokken bij de familie Geelhoedt. De overstap naar de Brammer Groep hebben we destijds uitvoerig besproken. Kees zag goed in dat dit noodzakelijk was om de grote klanten te kunnen blijven bedienen. Het principe akkoord was nog maar net rond of de eerste tenders kwamen al binnen. Management vaardigheden Het bedrijf Centraal Industrie Service is nu vooral het verhaal van Corné en later ook Job. Ook met Corné heb ik regelmatig zitten sparren. Het bedrijf gaat crescendo ; ze hebben inmiddels een paar man personeel in dienst. Corné en ook Job hebben bij ons een cursus gevolgd om zich te bekwamen in managementvaardigheden. Dat is zo goed bevallen dat we nu bekijken of we een vervolg- of opfriscursus kunnen opzetten. Dat is ook zo leuk van de Schipper Groep; die ruimte is er. Spiegel voor houden Groen benadrukt dat er in een organisatie als deze altijd wel zaken spelen. Natuurlijk hebben we vaste afspraken. Zo verzorgen wij de jaarrekening en de belastingaangiften en doet Sigma Personeelsdiensten de volledige personeels- en loonadministratie. Maar er speelt steevast heel veel meer. Het is mijn taak om steeds te polsen waaraan behoefte is. De continuïteit staat voorop. Daar zoek ik, binnen de Schipper Groep, specialisten bij. Laatst bijvoorbeeld heeft een collega Kees en Glenda uitgebreid geïnformeerd over pensioenen, maar ook fiscale vraagstukken zijn de revue al gepasseerd. Ik ben een soort van intermediair en schakel tussen de behoeften van de klant en onze eigen organisatie. Voor mij is dat het mooie van mijn werk. Ik ben dit niet gaan doen puur vanwege de cijfers, maar juist omdat ik het leuk vind om ondernemers vooruit te helpen. s over arbeidsrecht De Wet Werk en Zekerheid brengt flink wat wijzigingen met zich mee. De meeste daarvan worden pas per 1 juli 2015 van kracht. Voor een aantal is de ingangsdatum echter al 1 januari Deze wijzigingen zetten wij nogmaals voor u op een rijtje. 8 Proeftijd In arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken. Maak bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2015 een keuze tussen een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden zonder proeftijd of één voor bijvoorbeeld 7 maanden met 1 maand proeftijd. 9 Aanzegtermijn Werkgevers moeten bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer, minimaal 1 maand voor de afloop ervan, aangeven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Deze aanzegtermijn geldt vanaf 1 januari 2015 ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Behalve als de overeenkomst binnen een maand na 1 januari 2015 eindigt. 10 Concurrentie- en/of relatiebeding Een concurrentie- en/of relatiebeding mag de werkgever in beginsel niet meer opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als de werkgever gemotiveerd aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een dergelijk beding vereisen. Ga vanaf 1 januari 2015 per werknemer na of het noodzakelijk is om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentie en/of relatiebeding op te nemen. Neem in de arbeidsovereenkomst op welk belang u beoogt te beschermen. Let erop dat u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alsnog een concurrentie- en/of relatiebeding opneemt. 11 Ketenregeling De wijziging van de ketenregeling gaat pas per 1 juli 2015 in. Toch maakt Schipper u er graag nu al op attent. Immers, het verlengen van een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst op dit moment kan gevolgen hebben in Meer uitgebreide informatie over deze wijzigingen vindt u op: Wat is kwaliteit en volwassenheid van uw HRM? Werknemers bepalen voor eengroot deel het succes van een organisatie. Om werknemers zo in te zetten dat zij een bijdrage leveren aan uw organisatiedoelstellingen, heeft u niet alleen succesvolle werknemers nodig, maar ook een personeelsbeleid en administratie die daar volledig op aansluiten. Schipper Personeel & Organisatie biedt u met de online HR-scan een praktische tool waarmee u in één oogopslag ziet hoe het Human Resources Management er in uw organisatie voorstaat. Of u nu vragen heeft over werving en selectie, ziekteverzuim, functioneren van uw werknemers of arbeidsvoorwaarden, alle HR thema s komen in de scan aan bod. Deze online HR-scan is 24/7 benaderbaar. Nadat u deze scan heeft ingevuld, licht één van onze HR-professionals de scan toe tijdens een persoonlijk gesprek. Na dit gesprek ontvangt u een adviesrapport dat volledig is toegespitst op uw organisatie, wensen en ambities. Geïnteresseerd of vragen? Kijk op personeel-organisatie/personeelsmanagement/ voor de informatiefolder of vraag het uw adviseur. Registreer nauwkeurig welke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen na 1 januari Zorg dat u circa 6 weken voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer bevestigt of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Wijzigingen in het arbeidsrecht Meer weten over de wijzigingen in het arbeidsrecht ga naar:

4 Ga meteen aan de slag met onze tips s voor ondernemers 12 Houd uw contracten up-to-date Contracten, iedere ondernemer heeft ermee te maken. Contracten met leveranciers, medewerkers, afnemers of met andere partijen die voor uw onderneming van belang zijn. Vaak wordt de inhoud van contracten ingehaald door de steeds veranderende (markt)omstandigheden. 13 Investeer in uw financiering Het aantrekken van een bedrijfsfinanciering is vandaag de dag een hele onderneming. Het verstrekkingsbeleid van banken is behoudend en verscherpte kapitaalseisen zorgen voor een beperkte risicobereidheid bij financiers. Desondanks zijn er voldoende financieringsmogelijkheden voor investeringen met perspectief. 14 Doet u de dingen goed? Of doet u de goede dingen? Als ondernemer wordt u vaak geleefd. Het grootste deel van uw tijd en aandacht gaat uit naar de dagelijkse gang van zaken. Juist als de dagelijkse operatie veel tijd vergt, is het goed om van tijd tot tijd ruimte te maken en van een afstand kritisch te kijken naar de processen in uw onderneming. Dragen deze bij aan het resultaat van de onderneming? Of kosten deze vooral veel tijd? Kan het anders? Om ervoor te zorgen dat uw contracten blijven aansluiten bij uw situatie, is het zaak om deze periodiek tegen het licht te houden. Agendeer eventuele opzegtermijnen van contracten en start tijdig met de onderhandelingen over aanpassingen van de voorwaarden. Zorg daarom voor een degelijk en doordacht plan en sta daarbij open voor alternatieve inzichten. In toenemende mate is sprake van zogenaamd gestapeld financieren: hierbij worden diverse financieringsbronnen aangeboord om de door u gewenste investering te realiseren. Zorg daarom dat u tijdig start met het financieringstraject. Zoekt u advies omtrent uw financieringsaanvraag? Wij helpen u graag op weg. Focus om die reden niet alleen op een juiste uitvoering, maar ook op de uitvoering van de juiste werkzaamheden. s fiscale overwegingen 15 Autobijtelling 2016 Er lijkt een nieuw voorstel te komen voor de bijtelling van de auto van de zaak. Als dit plan daadwerkelijk wet wordt, betekent dit dat er per 2016 nog 4 bijtellingscategorieën zijn Co2 uitstoot 2016 Co2 uitstoot 4% volledig elektrisch 0 gram 4% volledig elektrisch 0 gram Heeft u al een paar jaar een auto van uw bv en rijdt u redelijk wat zakelijke kilometers? Overweeg dan deze per 1 januari 2015 over te brengen naar privé. Dat is meestal voordeliger. Overweegt u elektrisch of hybride te gaan rijden? Maak dan in 2015 uw afweging. Het voordeel wordt vermoedelijk minder. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u overwegen om alleen voor de btw de auto zakelijk te rijden. U krijgt dan wel btw terug, maar u heeft geen last van een bijtelling voor de inkomstenbelasting. 7% hybride auto s 1-50 gram 14% hybride auto s gram 15% hybride auto s 1-50 gram 20% gram 21% gram 25% >110 gram 25% >106 gram

5 16 DGA, let op uw salaris voor 2015 Een directeur die werkt voor een bv waarin hij 5% of meer van de aandelen bezit dan wel diens partner die ook voor die bv werkt, hebben te maken met de gebruikelijk loonregeling. Voor 2015 wordt deze regeling aangescherpt. Vanaf 2015 geldt als hoofdregel voor de bepaling van het loon voor de DGA de hoogste van de volgende drie bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoogste loon van de overige werknemers Het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking is nieuw. Hiermee wordt het voor de Belastingdienst makkelijker om aan te tonen wat een zakelijk salaris is. Vervelend daarbij is dat de bewijslast omgekeerd wordt; de DGA moet aantonen dat zijn loon lager zou moeten zijn. Bestaande afspraken worden opgezegd. Voor 2015 geldt overgangsrecht waarbij salarissen hoger dan worden gesteld op 75/70 x het salaris Het is belangrijk opnieuw te kijken naar de hoogte van het salaris en de eventueel daaraan verbonden managementfee om te beoordelen wat de gevolgen zijn voor uw fiscale positie. 17 VAR wordt BGL (Beschikking Geen Loonheffing) De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2015 vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Wel moeten de Tweede en Eerste Kamer hier nog mee instemmen. Het aanvragen van de BGL gaat straks via een webmodule. Na het invullen van een vragenlijst, ziet u direct hoe de Belastingdienst uw arbeidsrelatie met een (potentiële) opdrachtgever beoordeelt. Het invullen van de vragen kost ongeveer twintig minuten, mits u de benodigde informatie bij de hand heeft. De gegevens blijven bewaard, zodat u voor een volgende BGL alleen de wijzigingen hoeft in te vullen. Het is vervolgens aan u of u de BGL daadwerkelijk aanvraagt. Een aantal van de door de opdrachtnemer ingevulde vragen komt straks op de BGL te staan. Voor de juistheid van die gegevens is de opdrachtgever straks medeverantwoordelijk. Als opdrachtnemer heeft u met de BGL geen zekerheid over de fiscale kwalificatie van uw werkzaamheden. De BGL zegt bijvoorbeeld niets over de vraag of u in aanmerking komt voor ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Uw opdrachtgever weet met de beschikking dat hij geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen over uw beloning, mits uiteraard de gegevens vermeld op de BGL kloppen met de werkelijke situatie. De webmodule is nog in ontwikkeling en totdat deze ook daadwerkelijk operationeel is en de BGL in werking treedt, blijft de VAR voor 2014 voorlopig ook in 2015 geldig. U hoeft voor het kalenderjaar 2015 dus geen nieuwe VAR-aanvraag in te dienen, mits u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden doet. 18 Verlenging verhuisregelingen van 2 jaar naar 3 jaar Een woningbezitter met dubbele woonlasten blijft drie jaar lang recht houden op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. De verlenging van de termijn van twee naar drie jaar zou aanvankelijk beëindigd worden per 1 januari Het kabinet heeft nu besloten om deze regelingen blijvend te verlengen naar drie jaar. Bij echtscheiding blijft het overigens wel twee jaar. Als u uw woning (tijdelijk) verhuurt, stopt de hypotheekrenteaftrek. Als de woning binnen 3 jaar weer leeg komt, mag u voor de resterende tijd van de drie jaar alsnog rente aftrekken. Laat u goed informeren over de gevolgen van verhuur. 19 Uw bv gaat investeren? Overweeg een eenmanszaak of vof Als u van plan bent fors te gaan investeren in uw bv, dan kan de terugkeer naar een eenmanszaak of vof soms veel voordeel opleveren. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor de vrije afschrijvingsregeling voor startende ondernemers. Hierdoor kunt u per ondernemer maximaal ineens afschrijven. Dit levert een dermate groot belastingvoordeel op dat het de financierbaarheid van de investering ten goede komt. Deze structuur passen wij in nauw overleg met de fiscus toe zodat het fiscaal voordeel gegarandeerd is. Meer weten? Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden in uw situatie en de voor- en nadelen van een structuurwijziging. 20 Belasting besparen via een bv bij einde van uw eenmanszaak of firma Overweegt u over enkele jaren te stoppen met uw bedrijf? Wist u dat het tijdig omzetten van uw eenmanszaak of vof naar een bv een forse belastingbesparing kan opleveren? De fiscale voordelen kunnen aanzienlijk zijn, maar de voorwaarden zijn streng. Daarom moet u al een aantal jaren voordat u gaat stoppen, de afweging maken. Bespreek het eens met uw adviseur. Als fiscalist adviseren we een sterrenrestaurant het neusje van de zalm op belastinggebied Cursus Personeelsmanagement Op 20 januari 2015 starten wij een cursus Personeelsmanagement voor niet P&O-ers. Onderwerpen: Personeelsbeleid Zelfkennis/mensenkennis Werving & selectie Functioneren & beoordelen Arbeidsrecht, ziekte en verzuim Gespreksvaardigheden Wilt u meer informatie over de deze cursus neem dan contact op met Johan Birkhoff

6 Korte tips met direct voordeel 1 Keer nog in 2014 dividend uit uw bv uit tegen 22% belastingheffing Alleen dit jaar kunt u nog dividend uitkeren tegen een tarief van 22%. Heeft u een fiscaal partner dan mag u uitkeren. Let op! Het nettodividend telt wel vanaf 1 januari 2015 mee voor uw heffingsgrondslag in box 3, dus niet in alle gevallen is het uitkeren voordelig. Het is vaak wel voordelig om bijvoorbeeld schulden aan de bv af te bouwen. Wees wel alert op de verplichte uitkeringstest voor dividend en de gevolgen voor het pensioen in eigen beheer. 2 Koop in 2014 uw gouden handdrukstamrecht af tegen 20% korting Alleen dit jaar geldt nog dat u tegen 80% van de waarde het stamrecht mag afkopen. Bij het hoogste belastingtarief betaalt u dus effectief 41,6% belasting. Dit is met name voordelig als u in de toekomst een goede pensioenregeling heeft, waardoor u per saldo geen belastingvoordeel van het uitstellen heeft. 3 Laatste kans schenking aan kinderen van voor eigen woning Eind dit jaar vervalt de regeling om eenmalig te schenken aan uw kinderen voor de aankoop van een woning of aflossing van een woninglening. Let op! Het bedrag van e geldt alleen als u niet eerder een hoge, vrijgestelde schenking hebt gedaan. Schenkt u voor een nieuwbouwwoning die pas in 2015 gebouwd wordt, dan moet dit jaar minimaal 10% geschonken zijn. Tevens moet de grond al in 2014 geleverd zijn! Let dus goed op de voorwaarden. 4 Sparen in de bv met belastingvoordeel Door de lage rente betaalt u in box 3 bijna 100% belasting. Als u uw spaargeld inbrengt in een bv wordt de belastingheffing beperkt tot 40%. Bij een spaartegoed van ca bespaart u zo al meer dan per jaar. Meer weten? Kijk op onze site voor de informatieflyer of vraag het uw adviseur. Wilt u belasting besparen? Dan is actie vóór 31 december 2014 noodzakelijk! 5 Heeft u nog levenslooptegoed? Afkoop in 2015 met 20% korting Als u nog een restant heeft op uw levenslooprekening, dan kunt u dit tegoed in 2015 nogmaals afkopen. Daarbij wordt 20% van het saldo per 31 december 2013 vrijgesteld van belasting. 6 Maximale giftenaftrek via een lijfrentegift Doet u jaarlijks giften aan een goed doel? Een flink deel van deze giften is vaak niet aftrekbaar omdat u of niet meer schenkt dan de drempel (1% van uw inkomen) of soms meer wilt schenken dan het maximum (10% van uw inkomen). Denk in dat geval eens aan de mogelijkheid om één goed doel of enkele doelen minimaal 5 jaar lang van een gift te voorzien. Dit noemen we een lijfrentegift. Het voordeel is dat de volledige gift fiscaal aftrekbaar is. Omdat de lijfrentegift niet meer via een notarisakte hoeft te worden geregeld, maar ook via een eenvoudige onderhandse overeenkomst kan, is het eenvoudig te regelen. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden. Namens bestuur en medewerkers van de Schipper Groep wensen wij u een gezond en succesvol Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Concept en vormgeving: Zwiers Communicatiebureau

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2014. Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF November 2014 Jaargang 19 Nr. 61 Gerko Riedstra van TIGRA gezondheidsmanagement vertelt hoe zij verzuim verkorten en voorkomen bij werknemers. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Vereenvoudigingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014 INHOUD 2 3 4 5 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Einde VAR in zicht 6 & 7 TIPS

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie