Leerplanschema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplanschema 2015-2016"

Transcriptie

1 Leerplanschema Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu Colofon datum Maart 05 auteurs TCMCO vastgesteld Vastgesteld versie.6

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) 5 Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 5 Major Chemische Productinnovatie (CPI) 6 Opleiding Chemie 6 4 Major Procesvoering en Procesoptimalisatie (P&P) 7 Opleiding Chemische Technologie 7 5 Major Biobased TeCh (BTC) 8 Opleiding Chemische Technologie; opleiding Chemie 8 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) 9 Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; opleiding Chemie 9 7 Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET) 0 Opleiding Milieukunde / Environmental Science 0 Program for short track students ESSET year and 4 8 Major Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch

3 9 Major Food & Pharma (FPH) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch 0 Leerplanschema s verkorte stroom VWO 4 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) 5 Major Chemische Productinnovatie (CPI) 5 Major Procesvoering en Procesinnovatie (P&P) 6 Major Biobased Tech (BTC) 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) 7 Transfer students ESSET year 7 Opbouw specialisaties en minoren ATGM 8 Specialisaties in Breda 9 Specialisaties in s-hertogenbosch Minoren in Breda International minor Forensics 5

4 Inleiding In dit document wordt het leerplanschema van ATGM weergegeven. Hierin wordt de opbouw van de opleidingen over de 4 studiejaren en de verschillende fasen (oriëntatiefase, verdiepingsfase, specialisatiefase, afstudeerfase) uiteengezet. In de oriëntatie- en verdiepingsfase bestaan onderwijseenheden uit de onderdelen algemeen, keuze, proftaken, cursussen en trainingen. Binnen de proftaken werkt de student aan een beroepsproduct waarbij steeds een mix van de inhoudsdomeinen aan de orde komt. Voor elke major zijn cursussen en trainingen opgenomen die verplicht zijn. De keuzeruimte, oftewel de curriculum aanvullende activiteiten (CAA), in het programma dient een student zelf in te vullen om zich verder te ontwikkelen in specifieke competenties. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt de student bij het maken van de keuzes. Tijdens een studieloopbaangesprek maakt de student kenbaar welke keuzes hij voor de volgende periode of fase maakt. Voor de specialisatie- en afstudeerfase bestaan de onderwijseenheden uit een specialisatie, minor, stage en afstuderen. In een specialisatie vindt een verdere verdieping van de gekozen major plaats. Daarnaast kan de student kiezen voor het volgen van een minor, waarvan de inhoud buiten de gekozen major kan liggen. Tijdens de stage treedt een verdieping in de beroepspraktijk op. Tijdens het afstuderen werkt de student aan een project, zijn meesterproef, als bewijs dat hij na een succesvolle afronding aan het werk kan als beginnend beroepsbeoefenaar op Hbo-niveau. De totale opleiding omvat 40 studiepunten, onderverdeeld naar ieder jaar 60 studiepunten, verspreid over 4 periodes van 0 weken. De omvang van een specialisatie of minor is 0 studiepunten. De omvang van de stage- en de afstudeerperiode varieert van 0 tot 45 studiepunten. Per major is aangegeven welke omvang voor stage en afstuderen mogelijk zijn. 4

5 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Gezondheid 5 0 Cursus Training Levende chemie Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Celbiologie Engels DNA en evolutie Anatomie en fysiologie Experimenten en getallen DNA technieken voor BMO Schriftelijk rapporteren Biotechnologie en gezondheid Wiskunde 9 Eiwitelectroforese en ELISA Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 4 Cursus DNA modificatie Microbiologie Biochemie DNA technologie en ethiek Voeding en energie Statistiek Training Rec DNA technologie Biologische databases Biochemische technieken DNA detectie 5 Immuno- en histochemie Microbiologie praktijk Enzymkinetiek en klinische chemie 4 Totaal aantal sp jaar 60 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Stage L of Minor 5 Stage L of Minor 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage L of Stage M 5 Stage M of Afstuderen 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

6 Major Chemische Productinnovatie (CPI) Opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Training Levende chemie Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Wiskunde Engels Fysische scheidingstechnieken Spectroscopie Groene stroom Experimenten en getallen Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Thermodynamica Anorganische chemie 9 Organische synthese basis Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Structuur en binding Functionele groepen Statistiek 9 Statistiek Polymeerchemie Biokatalyse Structuuropheldering Nanotechnologie Training Gaschromatografie en HPLC Organische syntheses Spectrometrie Fysische chemie 9 Totaal aantal sp jaar 60 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Stage L of Minor 5 Stage L of Minor 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage L of Stage M 5 Stage M of Afstuderen 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

7 4 Major Procesvoering en Procesoptimalisatie (P&P) Opleiding Chemische Technologie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Levende chemie Processen en stoffen Rekenvaardigheden Evenwichten Stromingsleer Wiskunde voor CT Engels Milieutechnologie Warmteoverdracht Training Laboratoriumvaardigheden Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Energiebalansen Natuurkunde Organische synthese basis 8 Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Procesindustrie 6 Voeding 6 4 Cursus Risico en veiligheid Fasenleer Membraantechnologie Inleiding reactorkunde Chemische thermodynamica Polymeerchemie voor CT Unit operations Statistiek Unit operations Cost engineering Training Wiskunde : Simulink Aspen voor chemische Fysische verschijnselen Practicum procestechnologie 7 thermodynamica Totaal aantal sp jaar 60 Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

8 5 Major Biobased TeCh (BTC) Opleiding Chemische Technologie; opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Training Levende chemie Processen en stoffen Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Wiskunde Biobased Economy, basis Celbiologie Groene stroom Warmteoverdracht Engels Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Microbiële fysiologie Energiebalansen Groene synthese 9 4 Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Bio-energie 6 Toxicologie 6 Van PLANT naar PLA en terug Cursus Bio-organische chemie Biochemie voor BTC Biobased biotechnologie Reactorkunde 0 Bioraffinage theorie Downstreamprocessing Biopolymeren Statistiek Biobased Economy, verdieping Training Bioraffinage praktijk Bio-organische syntheses Enzymologie Fysische technologie 8 4 Totaal aantal sp jaar 60 Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Minor 5 Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

9 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Brand 5 Alcohol 5 Illegaal gebruik farmaca 5 Inbraak 5 0 Cursus Levende chemie Rekenvaardigheden Forensisch onderzoek in de praktijk Celbiologie Evenwichten Training Laboratoriumvaardigheden Experimenten en getallen Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Wiskunde Inleiding recht Engels Microscopie Plaats delict Structuurchemie DNA en evolutie voor FLO Fysische scheidingstechnieken Scheidingstechnieken voor FLO DNA-technieken voor FLO Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Dreigbrief 6 Toxicologie 6 Zedendelict 6 Drugs 6 4 Cursus Genetica Gaschromatografie en HPLC Criminalistiek Recht 7 Toxicologie Statistiek Organische chemie basis Sporenanalyse Training Histologie en pathologie Gaschromatografie en HPLC Forensische spectrometrie Biochemische technieken voor DNA-fingerprint FLO Stage, Minor of International exchange* 5 Stage, Minor of International exchange* 5 Specialisatie 5 Specialisatie Stage 5 Stage 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 60 *Er is een exchange program met de University of Wolverhampton (Engeland) beschikbaar voor een beperkt aantal studenten. 9

10 7 Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET) Opleiding Milieukunde / Environmental Science Year Period ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional skills and coaching English Q+ Self development Elective English Q+Q4 Elective Self development 9 Project Sustainable energy 4 Air quality 4 Water quality 4 Green energy 4 6 Courses Training Intro environmental sciences Algebra Chemistry I Laboratory skills I Intercultural communication Cell biology Projectmanagement Chemistry II Spatial planning Water treatment Introduction to policy analysis / Inleiding bestuursrecht* Transport and fate of pollutants Air and noise pollution Organic chemistry Microbiology Laboratory skills II Calculus Total ects year 60 Professional skills and coaching Self development Self development/preparation for work placement Elective Project Soil quality 5 Cradle-to-cradle 5 Carbon footprint 5 Risc & safety 5 0 Courses Ethics Physical transport phenomena GIS Sustainable development Ecology Environmental communication Climate change Toxicology EU and environmental law/omgevingsrecht* Training Soil science Watermanagement Applied thermodynamics Environmental dynamic modeling Statistics Total ects year 60 4 Internship 5 Internship 5 Specialism environmental consultancy 5 Specialism environmental 5 consultancy Total ects year 60 4 Minor biobased energy Or: exchange Or: minor environmental geography 5 Minor biobased energy Or: exchange Or: minor environmental geography 5 Graduation 5 Graduation 5 Total ects year 4 60 * for dutch students, the dutch courses (Omgevingsrecht and Inleiding bestuursrecht) are compulsory. Dutch students can choose to follow the international courses as well. 0

11 Program for short track students ESSET year and 4 The first semester in year is a combination of items from year and year of the regular program. The second semester is the regular program of rd year ESSET. Year Period Ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional skills English Q+Q Self development Elective Elective 5 and coaching Project Sustainable energy * 4 Cradle-to-cradle** 5 Specialization Environmental 4 Specialization 4 7 consultancy Environmental consultancy Course Chemistry I* Introduction to projectmanagement Soil science ** Microbiology short track Chemistry II Cell biology Training Laboratorium skills I Intercultural communication Watermanagement short track Laboratory skills II Total ects year 60 4 Minor Biobased energy 5 Minor Biobased energy 5 Graduation internship 5 Graduation internship 5 7 * = together with ESSET year ** = together with ESSET year *** = together with short track students year Total ecys year 4 60

12 8 Major Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Voedselveiligheid 5 Drugs en doping 5 Voeding en gezondheid 5 0 Cursus Levende chemie Chemisch rekenen Forensisch onderzoek in de praktijk Evenwichten Structuurchemie Engels Training Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Moleculaire biologie Structuur-activiteitsrelaties Experimenten en getallen Plaats delict Spectroscopie Wiskunde Fysische scheidingstechnieken Basis biochemie Scheidingstechnieken Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Dreigbrief 6 Toxicologie 6 Brandonderzoek 6 Drugslaboratorium 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Toxicologie Structuuropheldering Forensische polymeerchemie 9 Statistiek Toegepaste organische chemie Statistiek Criminalistiek Geavanceerde analysetechnieken Training Gaschromatografie en HPLC Organische synthese Den Bosch Biochemie en enzymen Forensische spectrometrie Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen

13 9 Major Food & Pharma (FPH) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Voedselveiligheid 5 Drugs en doping 5 Voeding en gezondheid 5 0 Cursus Levende chemie Chemisch rekenen FPH in de praktijk Evenwichten Structuurchemie Engels Moleculaire biologie Structuur-activiteitsrelaties Biobased Economy Spectroscopie Wiskunde Fysische scheidingstechnieken 9 Training Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Experimenten en getallen Scheiden van macromoleculen Basis biochemie Scheidingstechnieken Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Voeding 6 Functionele ingrediënten 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Statistiek Toxicologie Organische chemie voor FPH Structuuropheldering Statistiek Productontwikkeling Voedingsmiddelentechnologie Toegepaste polymeerchemie Training Gaschromatografie en HPLC Organische synthese Den Bosch Biochemie en enzymen Fysische chemie Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen

14 0 Leerplanschema s verkorte stroom VWO Voor de verkorte stroom VWO geldt dat de studenten in studiejaar hun diploma kunnen behalen. Daarbij geldt dat de student direct kiest voor een major en dat hij een vastgestelde set van cursussen en trainingen dient te volgen. Op de volgende bladzijden staan de studieprogramma s per major voor het eerste studiejaar. De eerste periode is een aangepast programma waarbinnen de betreffende student nog geen proftaak hoeft te doen. Alle onderwijsonderdelen van periode en, met uitzondering van de voortgangstoets, vormen samen de oriëntatiefase, en omvat in totaal 9 studiepunten. In feite doorlopen de studenten de oriëntatie- en verdiepingsfase in één jaar. Door hun vooropleiding geldt dat de student vrijstellingen krijgt op basis van elders verworven competenties. De toegekende vrijstellingen worden in het studievoortgangsysteem geregistreerd als behaald tentamen op de datum dat de vrijstelling wordt verleend. In de oriëntatiefase (periode en ) dient de student minimaal 5 studiepunten te halen om door te mogen naar de verdiepingsfase (periode en 4). Het bindend studieadvies (BSA) ontvangen zij net als de reguliere studenten aan het einde van het studiejaar. Ook de VWO instroom heeft twee jaar de tijd om de propedeuse te halen. Binnen de opleiding Chemie in s-hertogensbosch wordt geen verkort VWO instroomprogramma aangeboden. VWO studenten worden in p verwezen naar het instroomprogramma in Breda (CPI vwo instroom), vanaf p volgen ze weer het reguliere programma jaar in s-hertogenbosch. Uitgezonderd VWO instroom Esset / transfer students Esset Year. Zij hebben geen voortgangstoets en de oriëntatiefase omvat hierdoor 0 studiepunten. 4

15 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 8 Cursus DNA modificatie Microbiologie Biochemie DNA technologie en ethiek Voeding en energie Statistiek Training Laboratoriumvaardigheden * Biologische databases Biochemische technieken DNA detectie Veilige microbiologische technieken * Rec DNA technologie Laboratoriumtechnieken voor VWO Immuno- en histochemie Microbiologie praktijk Enzymkinetiek en klinische chemie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Major Chemische Productinnovatie (CPI) Jaar Periode (*) sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 8 Cursus Gaschromatografie en HPLC Statistiek Structuur en binding Polymeerchemie Functionele groepen Bio-katalyse Statistiek Structuuropheldering Nanotechnologie 9 Training Gaschromatografie en HPLC Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken * Laboratoriumtechnieken voor VWO Organische syntheses Spectrometrie Fysische chemie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar 5

16 Major Procesvoering en Procesinnovatie (P&P) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Procesindustrie 6 Voeding 6 8 Cursus Training Risico en veiligheid Processen en stoffen * Energiebalansen* Stromingsleer * Fasenleer Membraantechnologie Laboratoriumvaardigheden* Wiskunde : Simulink Inleiding reactorkunde Chemische thermodynamica Polymeerchemie voor CT Aspen voor chemische thermodynamica Unit operations Statistiek Unit operations Cost engineering Fysische Verschijnselen Practicum Procestechnologie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Major Biobased Tech (BTC) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Van PLANT naar PLA en terug Cursus Bio-organische chemie Bioraffinage theorie Processen en stoffen * Microbiële fysiologie óf Energieconversie voor BTC * / ** Biochemie voor BTC Downstreamprocessing Biobased Biotechnologie Biopolymeren Statistiek Reactorkunde Biobased Economy, verdieping Training Bioraffinage praktijk Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken* Bio-organische syntheses Enzymologie Fysische Technologie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Label ** betekent Microbiële Fysiologie voor leerlingen met NT profiel of Energieconversie voor BTC voor leerlingen met NG profiel 6

17 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Zedendelict 6 Drugs 6 8 Cursus Genetica Toxicologie Forensisch laboratorium onderzoek in de praktijk * Gaschromatografie en HPLC Criminalistiek Statistiek Recht voor FLO Organische chemie basis Sporenanalyse 8 Training Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken * Laboratoriumtechnieken voor VWO Histologie en Pathologie Gaschromatografie en HPLC DNA-fingerprint Forensische spectrometrie Biochemische technieken voor FLO Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Transfer students ESSET year Finishing the first semester, period and together, means the propaedeutic diploma of ESSET. The second semester is the regular program period and 4 ESSET. year Period ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional Self development Self development/preparation for Elective 5 skills and coaching work placement Elective Project Cradle-to-cradle** 5 Carbon footprint 5 Risc & safety 5 5 Courses GIS** Physical transport phenomena Ethics** Introduction to projectmanagement Training Laboratorium skills I * Intercultural communication* Soil science * = together with ESSET year ** = together with ESSET year *** = together with short track students year Chemistry II Cell Biology * Microbiology short track Watermanagement** Laboratorium skills II Environmental communication Climate change Toxicology EU and environmental law/omgevingsrecht** Applied Thermodynamics Environmental dynamic modeling Total ec year transfer 60

18 Opbouw specialisaties en minoren ATGM Binnen de ATGM bestaat het e en 4 e jaar onder andere uit een specialisatie en minor. De specialisaties sluiten aan bij de major en zijn specialistisch, oftewel verdiepend, van aard. Daarnaast zijn er minoren die verbredend en soms ook erg specialistisch zijn. Dit zijn keuzeminoren, deze zijn niet verplicht voor de major. In dit laatste geval is de minor uitwisselbaar met een extra stage- of afstudeerperiode of met een externe minor. Per major is één specialisatie verplicht, relevant voor de gekozen majorspecialisatie. Onderstaand het overzicht van de specialisaties per opleiding en major voor 05-06, en de aansluitende minoren. In enkele gevallen kan een specialisatie ook ingezet worden als minor:. Locatie Breda 8

19 . Locatie s-hertogenbosch De volgende onderdelen zijn Engelstalig: Environmental consultancy Biobased Energy Environmental Geography International Forensics Forensic Chemistry En, optioneel (bij voldoende belangstelling): Biotechnology Forensic Biology Ketenanalyse Forensisch Laboratorium Onderzoek Alle specialisaties en minoren omvatten 0 studiepunten, waarvan 8 voor project, 0 voor cursussen en trainingen en studiepunten voor CAA. In de minor Proefdierkunde is het project kleiner vanwege de wettelijke eisen die het certificaat eist met betrekking tot de trainingen. Specialisaties in Breda Medische Research OE Medische Research 0 Project Medische Research (. en.) 8 Training RT-qPCR (.) Training Flowcytometrie (.) Training Celkweek (.) Cursus Mutatiedetectie + RNAI (.) Training Proteomics (.) Cursus Next generation sequencing (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Medische Diagnostiek OE Medische Diagnostiek 0 9

20 Project Medische Diagnostiek (. en.) 8 Training Weefsels en organen + Anatomie (. en.) Training Diagnostische microbiologie (. en.) Training qpcr (.) Cursus Immunologie en virologie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Biotechnology Subject OE Biotechnology 0 Project Biotechnology (. en.) 8 Course Fermentation technology (.) Training Cell cultivation and purification (.) Training Applied biochemistry (.) Course Genetics and physiology of (industrial) microorganisms (.) Course Plant biotechnology (.) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Forensic Biology OE Forensic Biology 0 Project (. en.4) 8 Training: Forensic statistics in DNA science (.4) Training: RT-PCR and qpcr (.) Training: Forensic DNA extraction (.) Course: Phylogenetic analyses (.) Course: Ethics and DNA (.4) Training: Dating of injury (.4) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Forensic Chemistry OE Forensic Chemistry 0 Project (. en.4) 8 Course Forensic mass spectrometry (.) 0

21 Training Mass spectrometry (.) Course Forensic chemistry (.) Course Forensic toxicology (.) A. Course Statistics (.4) Course Forensic chemical profiling (.) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Analytische Chemie OE Analytische chemie 0 Project Analytische Chemie (. en.) 8 Cursus Geavanceerde chromatografie (.) Cursus Analytische massaspectrometrie (. en.) Training Massaspectrometrie (. en.) Cursus Chemometrie (.) Training Trouble shooting (.) Cursus AAS / ICP (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Organische Chemie en Polymeerchemie OE Organische Chemie en Polymeerchemie 0 Project Organische Chemie en Polymeerchemie (. 8 en.4) Cursus Aromaten (.) Cursus Retro synthese (.4) Training Organisch synthese (.) Cursus Polymeerfysica en karakterisering (.) Training Polymeerchemie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Biobased Chemistry OE Biobased Chemistry 0 Project Biobased Chemistry (. en.4) 8 Cursus Simultane optimalisatie (.) Cursus Analyse van secundaire metabolieten (.)

22 Training Fingerprinting van biomassa (.4) Cursus Aromatische natuurstoffen (.) Cursus Spectroscopie en structuuropheldering (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Bioraffinage Technologie OE Bioraffinage Technologie 0 Project Bioraffinage Technologie (. en.4) 8 Training Downstream processing (.) Training Opschaling biomassa conversie (.) Cursus Projectmanagement (.) Cursus Stofoverdracht (.4) Cursus Cost engineering (.4) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Duurzame Procestechnologie OE Duurzame Technologie 0 Project Duurzame Technologie (. en.4) 8 Cursus Reactorkunde (.) Cursus Duurzaamheid (.) Cursus Projectmanagement (.) Cursus Stofoverdracht (.4) Training Wiskunde : dynamische systemen (.4) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Environmental consultancy Subject OE Environmental consultancy 0 Consultancy project: Environmental impact 6 assessment (. +.4) Consultancy project: Nutrient recovery (. +.4) Course Advanced water treatment (.) Course Advanced soil remediation (.) Course Selected topics (.4) Training Consultancy skills (. +.4) Elective

23 Specialisaties in s-hertogenbosch Forensische Chemie OE Forensische Chemie 0 Project Forensische Chemie (. en.4) 8 Cursus Analystische massaspectrometrie (.) Training Massaspectrometrie (.) Cursus Forensische chemie (.) Cursus Forensische toxicologie (.) B. Cursus Chemometrie (.4) Cursus Profilering synthetische drugs (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Food & Pharma OE Food & Pharma 0 Project Food & Pharma (. en.4) 8 Cursus Innovatie en regelgeving in FPH (. en.4) Cursus Geavanceerde synthese (.4) Training Synthese en bereiding (.4) Cursus Chemometrie (.) Training Productformulering (. en.4) Cursus Inleiding farmacotherapie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Minoren in Breda Bioinformatica OE Bioinformatica 0 Project Bioinformatica (. en.4) 8 Training Programmeren (.) Training SQL databases (.) Training NGS Sequentieanalyse (.)

24 Training Expressieanalyse (.4) Training D Eiwit (.4) Training Linux (.) CAA Proefdierkunde OE Proefdierkunde 0 Project Proefdierkunde (. en.4) Cursus Proefdierkunde (.) 4 Cursus Anatomie (.) Training Anatomie (.) Training Dier experimentele technieken (.4) 4 Cursus Farmacologie (.4) Ketenanalyse Forensisch Laboratoriumonderzoek OE Ketenanalyse FLO 0 Project FLO (. en.) 8 Training vastleggen van de PD (.) Training Ethiek (.) Training Criminologie (.) Training Invloeden in de keten (.) Training Victimology (.) Cursus Rechtspsychologie (.) Cursus Capita selecta forensisch onderzoek (./.) Training Ancient crimes (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) (o.a. studiereis CAA of Environmental Forensic CAA) Biopolymeren OE Biopolymeren 0 Project Macromoleculen (4. en 4.) 8 Cursus Polymeertechnologie (4.) Cursus Biomaterials in productdesign (4.) Training Design of experiment (4.) Cursus Downstream processing (4.) 4

25 Training Analyse biopolymeren (4.) CAA Biobased Energy Subject OE Biobased Energy 0 Project Biobased Chains ( ) 8 Course Energy Analysis (4.) Course Biomass conversion technologies (4.) Course Financial management (4.) Course Sustainable challenges / stakeholder management (4.) Elective Environmental Geography Subject OE Environmental Geography 0 Project Change and the environment (4.) 9 Project Biobased environment (4.) 9 Course Geodatabases (4.) Course Cartography (4.) Course Biodiversity and biotechnology (4.) Course Environmental change (4.) Training Dune investigations (4.) Elective Choice of Introduction to Geographic information systems (4.) Introduction to Databases (4.) Minor International Forensics. First semester (september january): Ketenanalyse FLO/International Forensics Avans students Foreign students / Subject EC EC OE Ketenanalyse FLO / International Forensics 0 0 Project (. en.) 8 Course Law comparison NL-UK-USA 5

26 Course Evidence in forensic biology Course Evidence in forensic chemistry Training Intercultural communication Training Projectmanagement Training English - Training Dutch - Elective (CAA) Labskills program* - 6 *Labskills program, choice of (dependent on minor in second semester): Training Labskills (general and VMT) Choice of: - Training Basic DNA technology (j p) - Basic separations (j p4) Choice of: - Training DNA fingerprint (j p) - GASCHROMATOGRAFIE and HPLC (j p) Additionally recommended in second semester Choice of: - Training Recombinant DNA technology (j p) - Forensic spectroscopy (j p). Second semester (february june) Choice of: specialism Forensic Chemistry or Forensic Biology 6

Leerplanschema 2014-2015

Leerplanschema 2014-2015 Leerplanschema 04-05 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu Colofon datum 7 april 04 auteurs TCMCO vastgesteld Definitief versie.4 Inhoudsopgave Inleiding Major Biomedisch Onderzoek (BMO)

Nadere informatie

Leerplanschema 2013-2014

Leerplanschema 2013-2014 Leerplanschema 0-04 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu Colofon datum 5 januari 0 auteurs TCMCO vastgesteld 9 januari 0 versie.5 Inhoudsopgave Inleiding Propedeuse 4. Major Biomedisch

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011

Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Chemische Technologie 1e jaar regulier CTE1/CTE2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching 1e jaars Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs Algemene chemie 1 Wiskunde 1 Project

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ATGM. BioBased TeCh. Major-Handboek 2013-2014. Colofon. datum 22 augustus 2013

ATGM. BioBased TeCh. Major-Handboek 2013-2014. Colofon. datum 22 augustus 2013 ATGM Major-Handboek 013-014 Colofon datum augustus 013 auteurs Nathalie Márquez Luzardo, Majorcoördinator versie 013 pagina van 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Werkveld 4.1 Biobased TeCh 4. Waar werk je

Nadere informatie

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit:

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit: Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 SG Studieloopbaancoaching 1e jaar CHMSLC11 2 O;V;AS Keuzeonderwijs SG Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs 2 KG Algemene

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH

LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK CHEMIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE MILIEUKUNDE LOCATIE DEN BOSCH OPLEIDING CHEMIE

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Doorstroom vanuit het vernieuwde MBO. DAS conferentie

Doorstroom vanuit het vernieuwde MBO. DAS conferentie Doorstroom vanuit het vernieuwde MBO DAS conferentie 24-03-2016 Voorstellen Gertjan Visse MBO raad Bedrijfstakgroep PLOT SBB Marktsegment Proces en Laboratorium ROC West Brabant, Radius college Franca

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen Lerarendag wetenschappen Lerarendag wetenschappen Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen fundamentele wetenschappen nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderwijs wetenschappers

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 04-05 VAN DE ACADEMIE VOOR DE TECHNOLOGIE VAN GEZONDHEID EN MILIEU (ATGM) LOCATIE BREDA OPLEIDINGEN - BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK - CHEMIE - CHEMISCHE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Proef! Chemie. De opleiding en het werkveld

Proef! Chemie. De opleiding en het werkveld Proef! Chemie De opleiding en het werkveld De hbo-studie Chemie leidt op tot experimenteel laboratoriummedewerker. Centraal staat het chemische vakgebied. Hierin zijn grofweg drie belangrijke onderdelen

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

Van Zuivelschool naar Life Sciences

Van Zuivelschool naar Life Sciences Van Zuivelschool naar Life Sciences 1 Programma Intro Terugblik Zuivelschool Levensmiddelentechnologie Start MBO Fusies Van Hall Larenstein Terugloop studentenaantallen Onderwijsontwikkeling Modules Leerplanschema

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de masteropleiding Chemical Engineering & Biochemical Engineering behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Applied Physics, Chemical Engineering &

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Gezondheidszorg Technologie 1e jaar GZ1/GZ2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2011-2012 Oriëntatie op zorg en techniek

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Chemici die in researchlaboratoria bij overheidsinstellingen

Chemici die in researchlaboratoria bij overheidsinstellingen De hbo-studie Chemie leidt op tot experimenteel laboratoriummedewerker. Centraal staat het chemische vakgebied. Hierin zijn grofweg drie belangrijke onderdelen te onderscheiden: analytische chemie, onderzoek

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GE) GEZONDHEIDSZORG Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase:

Nadere informatie

BCF Guide 2008 DE CARRIÈREGIDS VOOR HOOGOPGELEIDEN IN BIO, CHEMISTRY & FOOD

BCF Guide 2008 DE CARRIÈREGIDS VOOR HOOGOPGELEIDEN IN BIO, CHEMISTRY & FOOD Career Guide for Life Sciences, Chemistry, Pharma and Food The Career guide for Life Sciences, Chemistry, Pharma and Food is a production of Hyphen Project Management. For more information or further copies

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 11-13 Informatica.. 14-17 Sterrenkunde.. 18-20 Natuurkunde...

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de opleidingen Bio-informatica 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014

Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de opleidingen Bio-informatica 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de opleidingen Bio-informatica 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014 versie 1.0, maart 2012, Deze Body of Knowledge and Skills (BoKS) is een weergave van de kenniscomponent

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

ENGINEERING in Leuven. Peter Van Puyvelde programme director

ENGINEERING in Leuven. Peter Van Puyvelde programme director CHEMICAL ENGINEERING in Leuven Peter Van Puyvelde programme director peter.vanpuyvelde@cit.kuleuven.be content presentation (English) master programme presentation Erasmus Mundus programma EURHEO rationale

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen & Innovatie (82,5 credits bèta/gamma) Versie 08/2016

Duurzaam Ondernemen & Innovatie (82,5 credits bèta/gamma) Versie 08/2016 Duurzaam Ondernemen & Innovatie (82,5 credits bèta/gamma) Versie 08/2016 Hoofdrichtingsadviseur: Drs. P.A. Louwman (Pieter): p.a.louwman@uu.nl Optie 1 (Bachelorthesis NW&I) Verplicht Bachelorthesis Natuurwetenschap

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds 03-04 in de biomedische laboratoriumtechnologie e opleidingsfase

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Toepassingen van Biotechnologie in de Agri & Food Sector

Toepassingen van Biotechnologie in de Agri & Food Sector Toepassingen van Biotechnologie in de Agri & Food Sector DAS Lectoren bijeenkomst 13 November 2014 Dr C.M. Kreike Lector Green Biotechnology Hogeschool Inholland Life Sciences and Chemistry 1 Definitie

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 biomedische laboratoriumtechnologie Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Master in de biologie

Master in de biologie Master in de biologie Kennisdomeinen: ecologie en natuurbehoud evolutiebiologie en diversiteit integratieve fysiologie moleculaire celbiologie Faculteit Wetenschappen Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bachelor Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Leuven, KU Leuven en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Leuven, dé studentenstad

Nadere informatie

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd.

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd. Eerste jaar Scheikunde 2009 Niet alle verslagen hoeven te worden gescand en ingevoerd. Zet 1 of ( als je dat zinvol vindt) meer verslagen in je portfolio. In ieder geval maak je het reflectierapportje

Nadere informatie

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Proef! Biologie en medisch De opleiding en het werkveld Biologie en medisch versie 1.0, juni 2013 1 Biologie en medisch leidt op voor researchmedewerker op een laboratorium. Centraal staat de biologie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2015-2016 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een Reglement voor de opleiding tot Medisch-Microbiologisch Onderzoeker (MMO) binnen het kader van het Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Studiegids Life Sciences & Technology 2013 2014

Studiegids Life Sciences & Technology 2013 2014 Studiegids Life Sciences & Technology 2013 2014 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Biotechnologie Chemie Chemische Technologie Voedingsmiddelentechnologie Studiegids Life Sciences and Technology

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980 Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Proef! Applied science. De opleiding en het werkveld

Proef! Applied science. De opleiding en het werkveld Proef! Applied science De opleiding en het werkveld Applied Science leidt op tot een scala aan functies binnen het microbiologische of chemische werkveld: van researcher tot projectmanager. Kenmerkend

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september 2013 1 Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2008-09 Bijlagen Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5 7 Sterrenkunde...

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Informatie over derde studiejaar Bachelor Biologie

Informatie over derde studiejaar Bachelor Biologie Informatie over derde studiejaar Bachelor Biologie BACHELORPROGRAMMA BIOLOGIE JAAR 3 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Paleoecology Biodiversity & Global Change Ecogenomics Tropical Ecology Microbiology

Nadere informatie

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Bachelor of Applied Science versie 1.0, juni 2013 27 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek leidt op voor researchmedewerker op een laboratorium. Centraal staat

Nadere informatie

BACHELOR OF APPLIED SCIENCE

BACHELOR OF APPLIED SCIENCE BACHELOR OF APPLIED SCIENCE BAS Een competentiegerichte profielbeschrijving ADDENDUM februari 2015 Colofon Teksten Drs. Lisette van der Beek (DAS) Marjolein Wijnker-Schrauwen, MSc. (DAS) Projectgroep drs.

Nadere informatie

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2 PRESENTATIE 3P11 Co-creatie met alles: werkveld, onderzoekers, docenten én studenten Sander Toby hogeschooldocent en projectleider Herontwerp bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van het

Nadere informatie

Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET

Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET Welkom! Opleiding Werktuigbouwkunde (WB) Pre-master / doorstroomminor - ME / SET 26 augustus 2015 Genie Stoffels Onderwijscoördinator WB HR N-232 25-8-2010 Opleidingsintroductie WB 1 Bij de Universiteit

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Scheikunde BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Scheikunde - 2010-2011

Scheikunde BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Scheikunde - 2010-2011 Scheikunde BSc Vrije Universiteit Amsterdam - - B Scheikunde - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Scheikunde - 2010-2011 I De opleiding Scheikunde richt zich op de bestudering van moleculen,

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Domeinlezing: 2D-printen is zó 2012

Domeinlezing: 2D-printen is zó 2012 Domeinlezing: 2D-printen is zó 2012 Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu Jack van Schijndel & Nathalie Márquez Luzardo Avans Onderwijsdag Avans Onderzoeksdag? Avans Ondernemersdag? 10

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Deel B Studiejaar 2014-2015 BACHELOROPLEIDING BIO-MEDISCHE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie