Leerplanschema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplanschema 2015-2016"

Transcriptie

1 Leerplanschema Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu Colofon datum Maart 05 auteurs TCMCO vastgesteld Vastgesteld versie.6

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) 5 Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 5 Major Chemische Productinnovatie (CPI) 6 Opleiding Chemie 6 4 Major Procesvoering en Procesoptimalisatie (P&P) 7 Opleiding Chemische Technologie 7 5 Major Biobased TeCh (BTC) 8 Opleiding Chemische Technologie; opleiding Chemie 8 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) 9 Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; opleiding Chemie 9 7 Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET) 0 Opleiding Milieukunde / Environmental Science 0 Program for short track students ESSET year and 4 8 Major Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch

3 9 Major Food & Pharma (FPH) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch 0 Leerplanschema s verkorte stroom VWO 4 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) 5 Major Chemische Productinnovatie (CPI) 5 Major Procesvoering en Procesinnovatie (P&P) 6 Major Biobased Tech (BTC) 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) 7 Transfer students ESSET year 7 Opbouw specialisaties en minoren ATGM 8 Specialisaties in Breda 9 Specialisaties in s-hertogenbosch Minoren in Breda International minor Forensics 5

4 Inleiding In dit document wordt het leerplanschema van ATGM weergegeven. Hierin wordt de opbouw van de opleidingen over de 4 studiejaren en de verschillende fasen (oriëntatiefase, verdiepingsfase, specialisatiefase, afstudeerfase) uiteengezet. In de oriëntatie- en verdiepingsfase bestaan onderwijseenheden uit de onderdelen algemeen, keuze, proftaken, cursussen en trainingen. Binnen de proftaken werkt de student aan een beroepsproduct waarbij steeds een mix van de inhoudsdomeinen aan de orde komt. Voor elke major zijn cursussen en trainingen opgenomen die verplicht zijn. De keuzeruimte, oftewel de curriculum aanvullende activiteiten (CAA), in het programma dient een student zelf in te vullen om zich verder te ontwikkelen in specifieke competenties. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt de student bij het maken van de keuzes. Tijdens een studieloopbaangesprek maakt de student kenbaar welke keuzes hij voor de volgende periode of fase maakt. Voor de specialisatie- en afstudeerfase bestaan de onderwijseenheden uit een specialisatie, minor, stage en afstuderen. In een specialisatie vindt een verdere verdieping van de gekozen major plaats. Daarnaast kan de student kiezen voor het volgen van een minor, waarvan de inhoud buiten de gekozen major kan liggen. Tijdens de stage treedt een verdieping in de beroepspraktijk op. Tijdens het afstuderen werkt de student aan een project, zijn meesterproef, als bewijs dat hij na een succesvolle afronding aan het werk kan als beginnend beroepsbeoefenaar op Hbo-niveau. De totale opleiding omvat 40 studiepunten, onderverdeeld naar ieder jaar 60 studiepunten, verspreid over 4 periodes van 0 weken. De omvang van een specialisatie of minor is 0 studiepunten. De omvang van de stage- en de afstudeerperiode varieert van 0 tot 45 studiepunten. Per major is aangegeven welke omvang voor stage en afstuderen mogelijk zijn. 4

5 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Gezondheid 5 0 Cursus Training Levende chemie Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Celbiologie Engels DNA en evolutie Anatomie en fysiologie Experimenten en getallen DNA technieken voor BMO Schriftelijk rapporteren Biotechnologie en gezondheid Wiskunde 9 Eiwitelectroforese en ELISA Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 4 Cursus DNA modificatie Microbiologie Biochemie DNA technologie en ethiek Voeding en energie Statistiek Training Rec DNA technologie Biologische databases Biochemische technieken DNA detectie 5 Immuno- en histochemie Microbiologie praktijk Enzymkinetiek en klinische chemie 4 Totaal aantal sp jaar 60 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Stage L of Minor 5 Stage L of Minor 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage L of Stage M 5 Stage M of Afstuderen 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

6 Major Chemische Productinnovatie (CPI) Opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Training Levende chemie Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Wiskunde Engels Fysische scheidingstechnieken Spectroscopie Groene stroom Experimenten en getallen Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Thermodynamica Anorganische chemie 9 Organische synthese basis Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Structuur en binding Functionele groepen Statistiek 9 Statistiek Polymeerchemie Biokatalyse Structuuropheldering Nanotechnologie Training Gaschromatografie en HPLC Organische syntheses Spectrometrie Fysische chemie 9 Totaal aantal sp jaar 60 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Stage L of Minor 5 Stage L of Minor 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage L of Stage M 5 Stage M of Afstuderen 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

7 4 Major Procesvoering en Procesoptimalisatie (P&P) Opleiding Chemische Technologie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Levende chemie Processen en stoffen Rekenvaardigheden Evenwichten Stromingsleer Wiskunde voor CT Engels Milieutechnologie Warmteoverdracht Training Laboratoriumvaardigheden Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Energiebalansen Natuurkunde Organische synthese basis 8 Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Procesindustrie 6 Voeding 6 4 Cursus Risico en veiligheid Fasenleer Membraantechnologie Inleiding reactorkunde Chemische thermodynamica Polymeerchemie voor CT Unit operations Statistiek Unit operations Cost engineering Training Wiskunde : Simulink Aspen voor chemische Fysische verschijnselen Practicum procestechnologie 7 thermodynamica Totaal aantal sp jaar 60 Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

8 5 Major Biobased TeCh (BTC) Opleiding Chemische Technologie; opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Alcohol 5 Water 5 Medicijnontwikkeling 5 Duurzame energie 5 0 Cursus Training Levende chemie Processen en stoffen Rekenvaardigheden Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Evenwichten Wiskunde Biobased Economy, basis Celbiologie Groene stroom Warmteoverdracht Engels Scheidingstechnieken Elektrochemische cel Schriftelijk rapporteren Structuurchemie Microbiële fysiologie Energiebalansen Groene synthese 9 4 Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Bio-energie 6 Toxicologie 6 Van PLANT naar PLA en terug Cursus Bio-organische chemie Biochemie voor BTC Biobased biotechnologie Reactorkunde 0 Bioraffinage theorie Downstreamprocessing Biopolymeren Statistiek Biobased Economy, verdieping Training Bioraffinage praktijk Bio-organische syntheses Enzymologie Fysische technologie 8 4 Totaal aantal sp jaar 60 Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 Totaal aantal sp jaar 60 4 Minor 5 Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 Totaal aantal sp jaar

9 6 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) Opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; opleiding Chemie Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Brand 5 Alcohol 5 Illegaal gebruik farmaca 5 Inbraak 5 0 Cursus Levende chemie Rekenvaardigheden Forensisch onderzoek in de praktijk Celbiologie Evenwichten Training Laboratoriumvaardigheden Experimenten en getallen Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Wiskunde Inleiding recht Engels Microscopie Plaats delict Structuurchemie DNA en evolutie voor FLO Fysische scheidingstechnieken Scheidingstechnieken voor FLO DNA-technieken voor FLO Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Dreigbrief 6 Toxicologie 6 Zedendelict 6 Drugs 6 4 Cursus Genetica Gaschromatografie en HPLC Criminalistiek Recht 7 Toxicologie Statistiek Organische chemie basis Sporenanalyse Training Histologie en pathologie Gaschromatografie en HPLC Forensische spectrometrie Biochemische technieken voor DNA-fingerprint FLO Stage, Minor of International exchange* 5 Stage, Minor of International exchange* 5 Specialisatie 5 Specialisatie Stage 5 Stage 5 Afstuderen 5 Afstuderen 5 60 *Er is een exchange program met de University of Wolverhampton (Engeland) beschikbaar voor een beperkt aantal studenten. 9

10 7 Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET) Opleiding Milieukunde / Environmental Science Year Period ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional skills and coaching English Q+ Self development Elective English Q+Q4 Elective Self development 9 Project Sustainable energy 4 Air quality 4 Water quality 4 Green energy 4 6 Courses Training Intro environmental sciences Algebra Chemistry I Laboratory skills I Intercultural communication Cell biology Projectmanagement Chemistry II Spatial planning Water treatment Introduction to policy analysis / Inleiding bestuursrecht* Transport and fate of pollutants Air and noise pollution Organic chemistry Microbiology Laboratory skills II Calculus Total ects year 60 Professional skills and coaching Self development Self development/preparation for work placement Elective Project Soil quality 5 Cradle-to-cradle 5 Carbon footprint 5 Risc & safety 5 0 Courses Ethics Physical transport phenomena GIS Sustainable development Ecology Environmental communication Climate change Toxicology EU and environmental law/omgevingsrecht* Training Soil science Watermanagement Applied thermodynamics Environmental dynamic modeling Statistics Total ects year 60 4 Internship 5 Internship 5 Specialism environmental consultancy 5 Specialism environmental 5 consultancy Total ects year 60 4 Minor biobased energy Or: exchange Or: minor environmental geography 5 Minor biobased energy Or: exchange Or: minor environmental geography 5 Graduation 5 Graduation 5 Total ects year 4 60 * for dutch students, the dutch courses (Omgevingsrecht and Inleiding bestuursrecht) are compulsory. Dutch students can choose to follow the international courses as well. 0

11 Program for short track students ESSET year and 4 The first semester in year is a combination of items from year and year of the regular program. The second semester is the regular program of rd year ESSET. Year Period Ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional skills English Q+Q Self development Elective Elective 5 and coaching Project Sustainable energy * 4 Cradle-to-cradle** 5 Specialization Environmental 4 Specialization 4 7 consultancy Environmental consultancy Course Chemistry I* Introduction to projectmanagement Soil science ** Microbiology short track Chemistry II Cell biology Training Laboratorium skills I Intercultural communication Watermanagement short track Laboratory skills II Total ects year 60 4 Minor Biobased energy 5 Minor Biobased energy 5 Graduation internship 5 Graduation internship 5 7 * = together with ESSET year ** = together with ESSET year *** = together with short track students year Total ecys year 4 60

12 8 Major Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Voedselveiligheid 5 Drugs en doping 5 Voeding en gezondheid 5 0 Cursus Levende chemie Chemisch rekenen Forensisch onderzoek in de praktijk Evenwichten Structuurchemie Engels Training Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Moleculaire biologie Structuur-activiteitsrelaties Experimenten en getallen Plaats delict Spectroscopie Wiskunde Fysische scheidingstechnieken Basis biochemie Scheidingstechnieken Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Dreigbrief 6 Toxicologie 6 Brandonderzoek 6 Drugslaboratorium 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Toxicologie Structuuropheldering Forensische polymeerchemie 9 Statistiek Toegepaste organische chemie Statistiek Criminalistiek Geavanceerde analysetechnieken Training Gaschromatografie en HPLC Organische synthese Den Bosch Biochemie en enzymen Forensische spectrometrie Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen

13 9 Major Food & Pharma (FPH) Opleiding Chemie - s-hertogenbosch Jaar Periode sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 6 Proftaak Alcohol 5 Voedselveiligheid 5 Drugs en doping 5 Voeding en gezondheid 5 0 Cursus Levende chemie Chemisch rekenen FPH in de praktijk Evenwichten Structuurchemie Engels Moleculaire biologie Structuur-activiteitsrelaties Biobased Economy Spectroscopie Wiskunde Fysische scheidingstechnieken 9 Training Laboratoriumvaardigheden Veilige microbiologische technieken Schriftelijk rapporteren Experimenten en getallen Scheiden van macromoleculen Basis biochemie Scheidingstechnieken Totaal aantal sp jaar 60 Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA 4 Proftaak Energie 6 Toxicologie 6 Voeding 6 Functionele ingrediënten 6 4 Cursus Gaschromatografie en HPLC Statistiek Toxicologie Organische chemie voor FPH Structuuropheldering Statistiek Productontwikkeling Voedingsmiddelentechnologie Toegepaste polymeerchemie Training Gaschromatografie en HPLC Organische synthese Den Bosch Biochemie en enzymen Fysische chemie Stage 5 Stage 5 Specialisatie 5 Specialisatie 5 4 Stage of Minor 5 Stage of Minor 5 Afstuderen 5 Afstuderen

14 0 Leerplanschema s verkorte stroom VWO Voor de verkorte stroom VWO geldt dat de studenten in studiejaar hun diploma kunnen behalen. Daarbij geldt dat de student direct kiest voor een major en dat hij een vastgestelde set van cursussen en trainingen dient te volgen. Op de volgende bladzijden staan de studieprogramma s per major voor het eerste studiejaar. De eerste periode is een aangepast programma waarbinnen de betreffende student nog geen proftaak hoeft te doen. Alle onderwijsonderdelen van periode en, met uitzondering van de voortgangstoets, vormen samen de oriëntatiefase, en omvat in totaal 9 studiepunten. In feite doorlopen de studenten de oriëntatie- en verdiepingsfase in één jaar. Door hun vooropleiding geldt dat de student vrijstellingen krijgt op basis van elders verworven competenties. De toegekende vrijstellingen worden in het studievoortgangsysteem geregistreerd als behaald tentamen op de datum dat de vrijstelling wordt verleend. In de oriëntatiefase (periode en ) dient de student minimaal 5 studiepunten te halen om door te mogen naar de verdiepingsfase (periode en 4). Het bindend studieadvies (BSA) ontvangen zij net als de reguliere studenten aan het einde van het studiejaar. Ook de VWO instroom heeft twee jaar de tijd om de propedeuse te halen. Binnen de opleiding Chemie in s-hertogensbosch wordt geen verkort VWO instroomprogramma aangeboden. VWO studenten worden in p verwezen naar het instroomprogramma in Breda (CPI vwo instroom), vanaf p volgen ze weer het reguliere programma jaar in s-hertogenbosch. Uitgezonderd VWO instroom Esset / transfer students Esset Year. Zij hebben geen voortgangstoets en de oriëntatiefase omvat hierdoor 0 studiepunten. 4

15 Major Biomedisch Onderzoek (BMO) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 8 Cursus DNA modificatie Microbiologie Biochemie DNA technologie en ethiek Voeding en energie Statistiek Training Laboratoriumvaardigheden * Biologische databases Biochemische technieken DNA detectie Veilige microbiologische technieken * Rec DNA technologie Laboratoriumtechnieken voor VWO Immuno- en histochemie Microbiologie praktijk Enzymkinetiek en klinische chemie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Major Chemische Productinnovatie (CPI) Jaar Periode (*) sp Periode sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Resistentie 6 Voeding 6 8 Cursus Gaschromatografie en HPLC Statistiek Structuur en binding Polymeerchemie Functionele groepen Bio-katalyse Statistiek Structuuropheldering Nanotechnologie 9 Training Gaschromatografie en HPLC Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken * Laboratoriumtechnieken voor VWO Organische syntheses Spectrometrie Fysische chemie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar 5

16 Major Procesvoering en Procesinnovatie (P&P) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Procesindustrie 6 Voeding 6 8 Cursus Training Risico en veiligheid Processen en stoffen * Energiebalansen* Stromingsleer * Fasenleer Membraantechnologie Laboratoriumvaardigheden* Wiskunde : Simulink Inleiding reactorkunde Chemische thermodynamica Polymeerchemie voor CT Aspen voor chemische thermodynamica Unit operations Statistiek Unit operations Cost engineering Fysische Verschijnselen Practicum Procestechnologie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Major Biobased Tech (BTC) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Van PLANT naar PLA en terug Cursus Bio-organische chemie Bioraffinage theorie Processen en stoffen * Microbiële fysiologie óf Energieconversie voor BTC * / ** Biochemie voor BTC Downstreamprocessing Biobased Biotechnologie Biopolymeren Statistiek Reactorkunde Biobased Economy, verdieping Training Bioraffinage praktijk Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken* Bio-organische syntheses Enzymologie Fysische Technologie Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Label ** betekent Microbiële Fysiologie voor leerlingen met NT profiel of Energieconversie voor BTC voor leerlingen met NG profiel 6

17 Major Forensisch Laboratorium Onderzoek (FLO) Jaar Periode (*) sp Periode (*) sp Periode sp Periode 4 sp Totaal Algemeen Keuze CAA CAA Proftaak Toxicologie 6 Zedendelict 6 Drugs 6 8 Cursus Genetica Toxicologie Forensisch laboratorium onderzoek in de praktijk * Gaschromatografie en HPLC Criminalistiek Statistiek Recht voor FLO Organische chemie basis Sporenanalyse 8 Training Laboratoriumvaardigheden * Veilige microbiologische technieken * Laboratoriumtechnieken voor VWO Histologie en Pathologie Gaschromatografie en HPLC DNA-fingerprint Forensische spectrometrie Biochemische technieken voor FLO Totaal aantal sp 60 Label (*) wil zeggen dat periode en de oriëntatiefase vormt met uitzondering van de voortgangstoets. Label * betekent dat het een vak is uit jaar Transfer students ESSET year Finishing the first semester, period and together, means the propaedeutic diploma of ESSET. The second semester is the regular program period and 4 ESSET. year Period ec Period ec Period ec Period 4 ec Total Professional Self development Self development/preparation for Elective 5 skills and coaching work placement Elective Project Cradle-to-cradle** 5 Carbon footprint 5 Risc & safety 5 5 Courses GIS** Physical transport phenomena Ethics** Introduction to projectmanagement Training Laboratorium skills I * Intercultural communication* Soil science * = together with ESSET year ** = together with ESSET year *** = together with short track students year Chemistry II Cell Biology * Microbiology short track Watermanagement** Laboratorium skills II Environmental communication Climate change Toxicology EU and environmental law/omgevingsrecht** Applied Thermodynamics Environmental dynamic modeling Total ec year transfer 60

18 Opbouw specialisaties en minoren ATGM Binnen de ATGM bestaat het e en 4 e jaar onder andere uit een specialisatie en minor. De specialisaties sluiten aan bij de major en zijn specialistisch, oftewel verdiepend, van aard. Daarnaast zijn er minoren die verbredend en soms ook erg specialistisch zijn. Dit zijn keuzeminoren, deze zijn niet verplicht voor de major. In dit laatste geval is de minor uitwisselbaar met een extra stage- of afstudeerperiode of met een externe minor. Per major is één specialisatie verplicht, relevant voor de gekozen majorspecialisatie. Onderstaand het overzicht van de specialisaties per opleiding en major voor 05-06, en de aansluitende minoren. In enkele gevallen kan een specialisatie ook ingezet worden als minor:. Locatie Breda 8

19 . Locatie s-hertogenbosch De volgende onderdelen zijn Engelstalig: Environmental consultancy Biobased Energy Environmental Geography International Forensics Forensic Chemistry En, optioneel (bij voldoende belangstelling): Biotechnology Forensic Biology Ketenanalyse Forensisch Laboratorium Onderzoek Alle specialisaties en minoren omvatten 0 studiepunten, waarvan 8 voor project, 0 voor cursussen en trainingen en studiepunten voor CAA. In de minor Proefdierkunde is het project kleiner vanwege de wettelijke eisen die het certificaat eist met betrekking tot de trainingen. Specialisaties in Breda Medische Research OE Medische Research 0 Project Medische Research (. en.) 8 Training RT-qPCR (.) Training Flowcytometrie (.) Training Celkweek (.) Cursus Mutatiedetectie + RNAI (.) Training Proteomics (.) Cursus Next generation sequencing (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Medische Diagnostiek OE Medische Diagnostiek 0 9

20 Project Medische Diagnostiek (. en.) 8 Training Weefsels en organen + Anatomie (. en.) Training Diagnostische microbiologie (. en.) Training qpcr (.) Cursus Immunologie en virologie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Biotechnology Subject OE Biotechnology 0 Project Biotechnology (. en.) 8 Course Fermentation technology (.) Training Cell cultivation and purification (.) Training Applied biochemistry (.) Course Genetics and physiology of (industrial) microorganisms (.) Course Plant biotechnology (.) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Forensic Biology OE Forensic Biology 0 Project (. en.4) 8 Training: Forensic statistics in DNA science (.4) Training: RT-PCR and qpcr (.) Training: Forensic DNA extraction (.) Course: Phylogenetic analyses (.) Course: Ethics and DNA (.4) Training: Dating of injury (.4) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Forensic Chemistry OE Forensic Chemistry 0 Project (. en.4) 8 Course Forensic mass spectrometry (.) 0

21 Training Mass spectrometry (.) Course Forensic chemistry (.) Course Forensic toxicology (.) A. Course Statistics (.4) Course Forensic chemical profiling (.) Elective * * 0,5 elective (4 student hours) will be used for an assignment sustainability Analytische Chemie OE Analytische chemie 0 Project Analytische Chemie (. en.) 8 Cursus Geavanceerde chromatografie (.) Cursus Analytische massaspectrometrie (. en.) Training Massaspectrometrie (. en.) Cursus Chemometrie (.) Training Trouble shooting (.) Cursus AAS / ICP (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Organische Chemie en Polymeerchemie OE Organische Chemie en Polymeerchemie 0 Project Organische Chemie en Polymeerchemie (. 8 en.4) Cursus Aromaten (.) Cursus Retro synthese (.4) Training Organisch synthese (.) Cursus Polymeerfysica en karakterisering (.) Training Polymeerchemie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Biobased Chemistry OE Biobased Chemistry 0 Project Biobased Chemistry (. en.4) 8 Cursus Simultane optimalisatie (.) Cursus Analyse van secundaire metabolieten (.)

22 Training Fingerprinting van biomassa (.4) Cursus Aromatische natuurstoffen (.) Cursus Spectroscopie en structuuropheldering (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Bioraffinage Technologie OE Bioraffinage Technologie 0 Project Bioraffinage Technologie (. en.4) 8 Training Downstream processing (.) Training Opschaling biomassa conversie (.) Cursus Projectmanagement (.) Cursus Stofoverdracht (.4) Cursus Cost engineering (.4) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Duurzame Procestechnologie OE Duurzame Technologie 0 Project Duurzame Technologie (. en.4) 8 Cursus Reactorkunde (.) Cursus Duurzaamheid (.) Cursus Projectmanagement (.) Cursus Stofoverdracht (.4) Training Wiskunde : dynamische systemen (.4) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Environmental consultancy Subject OE Environmental consultancy 0 Consultancy project: Environmental impact 6 assessment (. +.4) Consultancy project: Nutrient recovery (. +.4) Course Advanced water treatment (.) Course Advanced soil remediation (.) Course Selected topics (.4) Training Consultancy skills (. +.4) Elective

23 Specialisaties in s-hertogenbosch Forensische Chemie OE Forensische Chemie 0 Project Forensische Chemie (. en.4) 8 Cursus Analystische massaspectrometrie (.) Training Massaspectrometrie (.) Cursus Forensische chemie (.) Cursus Forensische toxicologie (.) B. Cursus Chemometrie (.4) Cursus Profilering synthetische drugs (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) * * 0,5 CAA (4 studie-uren) verplicht te besteden aan een opdracht duurzaamheid Food & Pharma OE Food & Pharma 0 Project Food & Pharma (. en.4) 8 Cursus Innovatie en regelgeving in FPH (. en.4) Cursus Geavanceerde synthese (.4) Training Synthese en bereiding (.4) Cursus Chemometrie (.) Training Productformulering (. en.4) Cursus Inleiding farmacotherapie (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) Minoren in Breda Bioinformatica OE Bioinformatica 0 Project Bioinformatica (. en.4) 8 Training Programmeren (.) Training SQL databases (.) Training NGS Sequentieanalyse (.)

24 Training Expressieanalyse (.4) Training D Eiwit (.4) Training Linux (.) CAA Proefdierkunde OE Proefdierkunde 0 Project Proefdierkunde (. en.4) Cursus Proefdierkunde (.) 4 Cursus Anatomie (.) Training Anatomie (.) Training Dier experimentele technieken (.4) 4 Cursus Farmacologie (.4) Ketenanalyse Forensisch Laboratoriumonderzoek OE Ketenanalyse FLO 0 Project FLO (. en.) 8 Training vastleggen van de PD (.) Training Ethiek (.) Training Criminologie (.) Training Invloeden in de keten (.) Training Victimology (.) Cursus Rechtspsychologie (.) Cursus Capita selecta forensisch onderzoek (./.) Training Ancient crimes (.) Curriculum aanvullende activiteiten (CAA) (o.a. studiereis CAA of Environmental Forensic CAA) Biopolymeren OE Biopolymeren 0 Project Macromoleculen (4. en 4.) 8 Cursus Polymeertechnologie (4.) Cursus Biomaterials in productdesign (4.) Training Design of experiment (4.) Cursus Downstream processing (4.) 4

25 Training Analyse biopolymeren (4.) CAA Biobased Energy Subject OE Biobased Energy 0 Project Biobased Chains ( ) 8 Course Energy Analysis (4.) Course Biomass conversion technologies (4.) Course Financial management (4.) Course Sustainable challenges / stakeholder management (4.) Elective Environmental Geography Subject OE Environmental Geography 0 Project Change and the environment (4.) 9 Project Biobased environment (4.) 9 Course Geodatabases (4.) Course Cartography (4.) Course Biodiversity and biotechnology (4.) Course Environmental change (4.) Training Dune investigations (4.) Elective Choice of Introduction to Geographic information systems (4.) Introduction to Databases (4.) Minor International Forensics. First semester (september january): Ketenanalyse FLO/International Forensics Avans students Foreign students / Subject EC EC OE Ketenanalyse FLO / International Forensics 0 0 Project (. en.) 8 Course Law comparison NL-UK-USA 5

26 Course Evidence in forensic biology Course Evidence in forensic chemistry Training Intercultural communication Training Projectmanagement Training English - Training Dutch - Elective (CAA) Labskills program* - 6 *Labskills program, choice of (dependent on minor in second semester): Training Labskills (general and VMT) Choice of: - Training Basic DNA technology (j p) - Basic separations (j p4) Choice of: - Training DNA fingerprint (j p) - GASCHROMATOGRAFIE and HPLC (j p) Additionally recommended in second semester Choice of: - Training Recombinant DNA technology (j p) - Forensic spectroscopy (j p). Second semester (february june) Choice of: specialism Forensic Chemistry or Forensic Biology 6

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Opleidingsprofielen. Hoofdstuk 5

Opleidingsprofielen. Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 Opleidingsprofielen Het Domein Applied Science omvat elf opleidingen waarvan in domeinsamenwerking een vijftal opleidingsprofielen landelijk zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk worden de landelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Life Sciences voor werkenden

Life Sciences voor werkenden Life Sciences voor werkenden HBO-opleidingen in deeltijd Chemie MASTER IN DEELTIJD Molecular Life Sciences (POST-) HBO-CURSUSSEN Medisch Chemisch Biologisch Management Statistiek Bioprocestechnologie Mastermodules

Nadere informatie

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids

Nadere informatie

professionele bachelor

professionele bachelor professionele bachelor CHEMIE 1 Opleidingen aan AP Professionele bachelors Gezondheid en Welzijn Ergotherapie Orthopedagogie Sociaal Werk Verpleegkunde Vroedkunde Bachelor na Bachelor Autismespectrumstoornissen

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2008/2009 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bio-informatica voltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Alternatieve Mastergids 2013

Alternatieve Mastergids 2013 Alternatieve gids 2013 UTRECHT, Oktober 2013 Gemaakt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Biologen Vereniging Voordat je begint met lezen.. De Alternatieve gids is anders dan de folders en informatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2009-2010 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2009-2010 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.math.uu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011

Studiegids bachelor- en masteropleiding. Studiejaar 2010-2011 Studiegids bachelor- en masteropleiding Wiskunde Studiejaar 2010-2011 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Wiskunde Budapestlaan 6 3508 TA Utrecht http://www.wiskuu.nl 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Research Master Opleidingen Bijlagen 2013-2014 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Master program information

Master program information Master program information Master program Master Building Services 2010-2011 1 Department of Architecture, Building and Planning 2 Inhoudsopgave 1. De master opleiding building services 5 1.1 Algemeen

Nadere informatie