Voorwoord. Vanuit de Hogeschool Rotterdam willen wij John Dispa bedanken voor de begeleiding bij het schrijven van de scriptie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Vanuit de Hogeschool Rotterdam willen wij John Dispa bedanken voor de begeleiding bij het schrijven van de scriptie."

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord In het kader van onze afstuderen aan de opleiding Management, Economie en Recht hebben wij een afstudeeropdracht gekregen van de kenniskring Albeda College. Door middel van deze opdracht hebben wij veel kennis over allochtoon ondernemerschap opgebouwd. Wij hadden in het begin niet echt veel kennis over dit onderwerp. Mede door een goede begeleiding hebben wij inzicht gekregen in voorheen voor ons vage begrippen. Hierbij zouden wij graag van de gelegenheid gebruik willen maken om de mensen te bedanken die ons van advies en ondersteuning hebben voorzien bij het tot stand komen van onze afstudeerscriptie. Graag zouden wij alle geïnterviewde personen van de Boulevard Zuid, onze opdrachtgevers Kees Corbet en Frans Verbraak en Ramazan Gonul (B & R Adviesbureau) bedanken. Vanuit de Hogeschool Rotterdam willen wij John Dispa bedanken voor de begeleiding bij het schrijven van de scriptie. Adem Dag en Kenan Bayrak Rotterdam, juni

3 Inleiding De Beijerlandselaan en Groene Hilledijk waren ooit dé winkelstraten van Rotterdam- Zuid, toen winkelcentrum Zuidplein nog niet bestond. Het zijn twee achter elkaar aansluitende straten die samen een lengte van 2 kilometer winkelstraat vormen, genaamd Boulevard-Zuid. Ze worden doorkruist door de Randweg en de Hillevliet; twee straten met singels. Nabil Ahmar el Hwak: Ik heb een winkel geopend zonder kennis van ondernemen. Ik heb nooit gedacht dat er zoveel regels zouden zijn. Weet ik veel dat je belasting moet betalen voor lichtbakken die je buiten hebt hangen. Ik zie nu in dat de inrichting van de winkel anders had gemoeten en dat ik beter reclame had moeten maken. (Algemeen Dagblad, 14 september 2005) Een tweede voorbeeld is een Marokkaanse winkelier. Hij vertelde over hoe hij met zijn onderneming is begonnen en toen dachten wij dat er nog ondernemers zijn die in soortgelijke situaties bevinden. De ondernemer heeft gezegd dat hij in totaal geen verstand had met het begrip ondernemerschap. Hij is met zijn vriend begonnen, maar na twee maanden van de startfase werd zijn vriend doodgeschoten. De meneer die gestorven was, had wel verstand van de zaken. Hij had daarvoor opleidingen gevolgd en hij is eerder ondernemer geweest. Doordat zij verschillende verplichtingen hadden, zoals huurcontract en schulden, kon hij op dat moment niet stoppen. Hij draait de winkel nog steeds alleen, maar toch zegt hij dat hij volkomen geen verstand heeft met het begrip ondernemersschap. (Hij is dus per toeval met zijn winkel begonnen). Nabil Ahmar el Hwak en de Marokkaanse winkelier zijn niet de enige ondernemers die aan de Boulevard Zuid in Rotterdam een winkel openen en vervolgens tegen de verschillende facetten van het ondernemerschap aanlopen. Volgens een meting van Deelgemeente Feyenoord in maart 2006 staat maar liefst 10% van het totale aantal winkels in deze winkelstraat leeg. Dit gegeven maakt wel duidelijk dat het voor de ondernemers vaak niet haalbaar is om te overleven. Van de 240 ondernemers aan de Boulevard Zuid zijn er 140 van allochtone afkomst. Vooral hebben zij moeite met het rendabel houden van een winkel, de wet- en regelgeving op het gebied van ondernemen en de Nederlandse taal. 3

4 Er zal geïnvesteerd moeten worden om de allure van vroeger terug te krijgen. Op 15 november 2005 startte in dit kader het project: Kennis voor een gevulde winkelwagen. Dit is een project, geïnitieerd door het ROC Albeda College in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), Deelgemeente Feijenoord, Winkeliersvereniging Boulevard Zuid, Eigenarenplatform, Kenniscentrum Handel en Rabobank dat zich richt op de ondernemers op het winkelgebied Boulevard Zuid in Rotterdam. Het doel van dit project is om de Boulevard Zuid als geheel te upgraden. Dat wil zeggen: van de Boulevard Zuid een prettig winkelgebied te maken en te zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Om dit bereiken wordt getracht, vanuit het project, ondernemers op de Boulevard Zuid te professionaliseren. 1 Onze opdracht heeft directe consequenties voor dit project. Aan de hand van onze bevindingen gaan de bovengenoemde instanties maatregelen nemen om de drempels voor winkeliers weg te halen. Verder zullen deze instanties een beeld vormen om Boulevard Zuid voor de winkeliers leefbaar te maken. 1 Aanvraag ESF-EQUAL 2004 Kennis voor een gevulde winkelwagen 4

5 Hoe is de opdracht verkregen? Wij hebben tijdens de stageperiode veel te maken gehad met allochtone ondernemers in Rotterdam Boulevard Zuid. Wij hebben gezien dat allochtone ondernemers veel problemen hebben. Wij hebben hun als Albeda Scholingswinkel geprobeerd te helpen. We hebben cursussen aangeboden die te maken hadden met de dagelijkse bezigheden van een ondernemer.toch hebben we gezien dat de allochtone ondernemers niet snel bereid zijn om aan een cursus mee te doen of even binnen te stappen bij een adviesbureau voor professionele hulp. Lid worden bij een brancheorganisatie was ook niet echt bekend bij hen. De winkelstraat wordt gekenmerkt door veel leegstand en veel ondernemers die een matig tot slecht draaiend bedrijf hebben. Toen kwamen wij met Albeda Scholingswinkel op een idee om een onderzoek te beginnen naar allochtoon ondernemerschap in Rotterdam Boulevard Zuid. Onze probleemstelling luidt als volgt: Boulevard Zuid in Rotterdam was eerst een drukke winkelstraat met multicultureel profiel. Tegenwoordig is het een winkelgebied geworden dat kampt met problemen als het gaat om leegloop van winkels. Het gaat dan meer om de Allochtone ondernemers die beginnen met volle hoop, maar dan uiteindelijk belanden in een uitzichtbare situatie. De een doet het dan beter dan de ander, maar meestal gaat het dan slecht en stoppen ze ermee. Allochtonen zoeken ook veel minder hulp als het gaat om ondernemen. Wat zijn de succes- en faalfactoren van de Allochtone ondernemers? 5

6 De hoofddoelstelling van het project is tweeledig, namelijk: 1. Informatie geven over de huidige situatie van het allochtone ondernemerschap in Rotterdam Boulevard Zuid, waarbij we rekening zullen houden met de bestaande initiatieven gericht op ondersteuning en de behoefte aan ondersteuning. 2. Oplossingsrichtingen formuleren voor de allochtone ondernemers. Onze doelstelling is analyseren door middel van een onderzoek wat de verschillende lagen (succesvol, tussengroep, gefaalde ondernemers) zijn tussen de allochtone ondernemers. Zoals wij eerder hebben aangegeven, zijn er op Boulevard Zuid heel veel allochtone ondernemers en wat opmerkelijk is, dat de ondernemers in dit winkelgebied hun winkels snel opheffen. We bedoelen hiermee, dat deze winkels meestal na een korte periode overgenomen worden door andere starters of gewoon ermee stoppen. Daardoor ontstaat er een negatief beeld over Boulevard Zuid. Wij willen ook onderzoeken hoe de verschillende lagen tussen de winkeliers ontstaan. Met behulp van dit onderzoek gaan de betreffende instanties regels houden met de problemen en verwachtingen van de allochtone ondernemers op Boulevard Zuid. Opzet rapportage In hoofdstuk 1 gaan we informatie geven over onze doelstelling en probleemstelling. Hoofdstuk 2 gaat over onze aanpak van dit onderzoek. Hierbij geven wij aan welke onderzoekmethoden we hebben gebruikt. In hoofdstuk 3 komt de schets van de allochtone ondernemers en initiatieven voor de ondernemers van Boulevard Zuid aan de orde. In hoofdstuk 4 beschrijven wij de sociaal economische gegevens van Rotterdam. In hoofdstuk 5 geven wij informatie over het allochtoon ondernemerschap. Hoofdstuk 6 gaat over de theorie die wij hebben gebruikt voor ons onderzoek. In hoofdstuk 7 worden de samenvattingen van de interviews besproken. De mogelijke oplossingen worden in hoofdstuk 8 beschreven en in hoofdstuk 9 worden de conclusie en aanbevelingen behandeld. 6

7 Definities: Allochtoon: De definitie van allochtonen die in deze monitor wordt gehanteerd, is conform de definitie die wordt gehanteerd door het CBS. Allochtonen zijn personen die in Nederland woonachtig zijn en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Niet-westers 1 e generatie: Niet Westerse allochtonen die in buitenland zijn geboren en die later naar Europa zijn gekomen Niet-westers 2 e generatie: Niet Westerse allochtonen zijn de allochtonen die in Nederland zijn geboren, maar die allochtonen ouders hebben Westerse allochtonen 1 e generatie:westerse allochtonen van de eerste generatie zijn de mensen die heel lang geleden uit Westerse landen zijn gekomen. Westerse allochtonen 2 e generatie: Mensen die in Nederland zijn geboren en westerse ouders hebben niet-westers allochtonen: - Afrika (excl. Zuid-Afrika) - Azië excl. Japan en Indonesië - Zuid- en Midden- Amerika - Turkije westerse allochtonen: - Europa excl. Nederland en Turkije - Noord- Amerika - Japan - Oceanië - Indonesië niet-westers allochtonen zijn verdeeld onder: - Turkije en Marokko - Suriname - Nederlandse Antillen/Aruba - China/ Hong Kong (Bron: Centraal Bureau voor Statistiek) 7

8 Samenvatting: Winkelcentrum Boulevard Zuid bestaat uit ongeveer 240 ondernemers. Ongeveer de helft bestaat uit allochtone ondernemers. Zij hebben verschillende soorten winkels zoals een bakkerij, slagerij, cadeauwinkel, shoarmawinkel, belhuis, enz. Tijdens onze stageperioden zijn wij verschillende problemen van de allochtone ondernemers tegengekomen. Toen hebben wij met de projectleiders van het Albeda College (scholingswinkel) afgesproken om een onderzoek te doen naar de succesen faalfactoren van deze groep ondernemers. In dit rapport hebben wij geprobeerd duidelijk te maken wat de problemen, knelpunten, succes- en faalfactoren van de allochtone ondernemers zijn en uiteindelijk hebben wij aantal mogelijke oplossingen geformuleerd. Deze oplossingen zullen op 20 juni 2007 door ons gepresenteerd worden aan alle belanghebbenden. In onze inleiding geven wij algemene informatie over Boulevard Zuid en daarna benoemen wij onze doelstelling en probleemstelling. Probleemstelling van het onderzoek: Wat zijn de succes- en faalfactoren van de Allochtone ondernemers op Boulevard Zuid?. Doelstelling: Onze doelstelling is onderzoeken en antwoord geven op de volgende vragen: wat zijn de sterke en zwakken kanten van de allochtone ondernemers, waarom zijn er verschillende soorten ondernemers (verschillende lagen), hoe maken de allochtonen ondernemers gebruik van de bestaande initiatieven. Aan de hand van deze vragen hebben wij verschillende oplossingen benoemd. We hopen dat de betreffende instanties zo snel mogelijk rekening zullen houden met deze oplossingen. Op Boulevard Zuid bevinden verschillende generaties allochtone ondernemers, namelijk; de eerste en de tweede generatie. Eerste generatie allochtonen zijn mensen die in buitenland zijn geboren en die later naar Europa zijn gekomen. Tweede generatie allochtonen zijn mensen die in Nederland zijn geboren en allochtone ouders hebben. Als wij deze twee groepen met elkaar vergelijken dan zien 8

9 wij dat er in de tweede generatie ook vrouwelijke ondernemers aanwezig zijn. Dit komt bij de eerste generatie bijna niet voor. We hebben daarna de allochtone ondernemers in verschillende groepen verdeeld. Deze zijn de succesvolle ondernemers (onderneming bestaat minimaal 5 jaar en heeft continuïteit gecreëerd); de tussengroep ondernemers die de overlevingsfase van 3 jaar doorstaan hebben, maar nog niet zeker zijn van continuïteit en als laatste groep de gefailleerde ondernemers (ondernemers die failliet zijn gegaan of gewoon gestopt zijn). Om de problemen van de allochtone ondernemers te kunnen ontdekken, hebben wij een kwalitatief onderzoek gedaan, want die duurt niet zo lang en kost minder. Verder hebben wij verschillende literatuur en desk research gegevens gelezen om onze onderzoek uit te voeren. De hoofdproblemen van de winkeliers zijn o.a: - Hoge parkeertarieven (zij willen dat het parkeren voorlopig gratis moet zijn) - Hoge huurkosten ( de huurkosten zijn niet gelijk aan de omzet) - Tramhaltes zijn onregelmatig verdeeld - Er zijn weinig bekende winkels - De producten die bij de meeste winkels worden verkocht, voldoen niet aan de kwaliteitseisen - Er is veel onbekendheid met de regelgeving van de overheid. - Ondernemers weten weinig over de financieringsmogelijkheden van de banken. Zij lenen meer bij hun familieleden. - Er ontstaan heel veel communicatiefouten tussen de winkeliers en de instanties, doordat zij weinig taalkennis hebben - De meeste ondernemers hebben niet een leercultuur. Om deze problemen op te lossen hebben wij volgende oplossingen bedacht: - ondernemerscursussen (goede toetsing voordat zij gaan beginnen) - communicatie tussen de betreffende instanties (meer overlegmomenten organiseren). - netwerken voor de winkeliers (samenwerkingsprojecten) 9

10 - aantrekkelijke acties van de instanties (de winkeliers moeten meer geïnformeerd worden over de acties) - samenwerken met allochtoon adviesbureaus - belanghebbende organisaties vestigen(winkeliersverenigingen, enz) - korte cursussen aan de winkeliers op verschillende dagen en uren. 10

11 2 Gehanteerde onderzoeksopzet 2.1 Voorbereiding Op Boulevard Zuid zijn er veel allochtone ondernemers gevestigd. Zij hebben verschillende eigenschappen (sterke en zwakke punten). Voor ons en voor de opdrachtgever is het belangrijk dat wij erachter komen wat de factoren zijn die hun beïnvloeden op het gebied van hun ondernemersschap. Om deze factoren te kunnen bepalen, hebben wij met de verschillende ondernemers en instanties gesprekken gevoerd. Om nader inzicht te krijgen in de allochtone ondernemers in Nederland hebben wij in eerste instantie desk research gehouden. Vervolgens hebben wij verschillende literatuur gelezen. Aan de hand van deze gegevens hebben wij interviewvragen opgesteld voor drie verschillende groepen. Voor de tussengroep ondernemers die de overlevingsfase hebben doorstaan, de succesvolle groep ondernemers ( zij bestaan minimaal 5 jaar en hebben de continuïteit van hun onderneming verzekerd) en als laatste groep ondernemers, de gefailleerde ondernemers. 2.2 Steekproef We hebben in totaal 20 interviewen gehouden. Bij het kiezen van deze namen hebben wij hulp gekregen van een adviseur die betrokken is in Boulevard Zuid. Verder hebben wij informatie gehad over de ondernemers die net zijn begonnen, zij die al paar jaren bestaan en zij die al als kansrijk op Boulevard Zuid functioneren. De onderzoeksgroep is dus opgesplitst in drie deelgroepen. Onze interesse lag meer in de tussengroep, want over deze groep ondernemers kan je niet zoveel informatie vinden. De successen en de knelpunten waren makkelijk uit de succesvolle- en de gefailleerde groep uit te halen. De tussengroep is erg interessant, omdat deze groep met juiste ondersteuning succesvol kan worden als ondernemer. 11

12 2.3 Kwalitatief onderzoek Allereerst willen wij aangeven waarom wij voor een kwalitatief onderzoek hebben gekozen. De meeste ondernemers kunnen echt weinig Nederlands spreken. De voordelen van kwalitatief onderzoek zijn o.a: Bij kwalitatief onderzoek is het mogelijk om onder een selecte groep mensen een beperkt aantal verdiepingsvragen aan de orde te stellen. De opbrengst van kwalitatief onderzoek is meestal een bloemlezing van antwoorden op vragen, reacties op stellingen en vooral motiveringen van waarom men iets vindt. Het biedt de mogelijkheid om ter plekke in te gaan op kwesties die zich aandienen, ook op onderwerpen die u misschien vooraf over het hoofd heeft gezien. Het grootste voordeel van kwalitatief onderzoek is dat u kunt blijven doorvragen. In de antwoorden op alle vragen blijken vaak duidelijke rode draden te zitten. Die rode draden kunt u vrij eenvoudig vertalen in verbeteracties. De bekendste vormen van kwalitatief onderzoek zijn interviews en panels (in-teamsessies). (Bron:www.prismaweb.nl) Onze interviewvragen zijn gebaseerd op semi-gestructeerde interview. Voor ons was het belangrijk dat wij de problemen, succes- en faalfactoren van de ondernemers goed achter te halen. Om nader inzicht te krijgen in het huidige allochtone ondernemerschap in Rotterdam Boulevard Zuid hebben wij aantal interviews gehouden, met: - Twintig allochtone ondernemers op Boulevard zuid - B & R Adviesbureau - Boulevard docenten van Albeda College - Overige belanghebbenden Aan de hand van onze vragenlijst (bijlage 1) zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen: - sterke en zwakke factoren van de ondernemers - kansen en bedreigingen voor de ondernemers 12

13 - de initiatieven of projecten van de betreffende instanties die ondernemers kennen - hoe zij met de externe instanties communiceren, - de mening over huidige ondersteuning 13

14 3 Schets van de allochtone ondernemers in Boulevard zuid 3.1 Inleiding In Rotterdam Zuid leven meer allochtonen vergeleken met andere gebieden. Van ongeveer 240 ondernemers op Boulevard zuid zeker 140 ondernemers van allochtone afkomst. Zij vervullen verschillende rollen binnen deze maatschappij. De meeste ondernemers vallen onder de categorie detailhandel. In dit hoofdstuk willen wij in eerste instantie een schets presenteren van de ondernemers op Boulevard zuid, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar de allochtone ondernemers (niet-westerse) en dan gaan wij aangeven hoe zij dit (ondernemingsschap) aanpakken Etniciteit Als wij de gevestigde ondernemers in Boulevard zuid gaan verdelen in verschillende groepen, dan zien wij de groepen als volgende verdeeld: Turken vormen meerderheid van het geheel. De volgende groepen zijn de Marokkaanse en de Afghaanse ondernemers. Andere groepen zijn Surinaamse, Antilliaanse, Iranese, Irakese, Pakistaanse, Chinese, Nigeriaanse ondernemers. Het Albeda College (scholingswinkel) heeft afgelopen maanden 70 ondernemers voor verschillende cursussen ingeschreven. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de volgende punten concluderen: Aantallen van de allochtonen: Turkse ondernemers: 34 Marokkaanse: 6 Nigeriaanse: 2 Afghaanse: 5 Surinaamse: 6 Chinese: 2 Overige (Irak, Libanon, Israël, Pakistaan) 4 14

15 Deze aantallen hebben wij uit het bestand van de scholingswinkel afgehaald. Deze mensen hadden zich voor een cursus ingeschreven Eerste en tweede generatie Er zijn in Boulevard Zuid twee verschillende generaties. De eerste generatie allochtonen zijn in andere landen geboren en die later naar Nederland zijn gekomen om hier te werken. Zij ervaren verschillende problemen met ondernemersschap, want zij hebben te maken met belangrijke factoren die voor hun drempels veroorzaken. Onder tweede generatie allochtonen behoren de allochtonen die in Nederland zijn geboren, maar die allochtoon ouders hebben. Zij hebben meestal op Nederlandse scholen gezeten en zij kennen de Nederlandse maatschappij beter dan de eerste generatie. Het ondernemingsniveau van de eerste generatie allochtone ondernemers op Boulevard Zuid is laag. Zij hebben in hun land van herkomst weinig studie gevolgd en in Nederland hebben zij helemaal geen opleidingen gevolgd. Hun taalniveau is gewoon te laag. Tweede generatie allochtone ondernemers hebben meestal op Nederlandse scholen gezeten, maar meeste ondernemers hebben hun opleiding niet afgemaakt. Toch hebben zij een redelijk taalniveau Geslacht Meeste allochtone ondernemers zijn mannen. Vrouwen vormen een klein deel van de groep. Dit heeft een beetje te maken met de cultuur binnen de etnische groepen: de eerste generatie vindt dat de man buiten de deur moet werken, maar dat verandert nu wel een beetje. Allochtone vrouwen kiezen er meer voor om een overheidsinstantie of dergelijks werken. De vrouwelijke ondernemers die een winkel hebben in Boulevard Zuid, komen uit de tweede generatie allochtonen. Hieronder kunt u de landelijke gegevens hierover vinden. 15

16 Bron: EIM, op basis van CBS Branchekeuze Uit onze onderzoek blijkt dat er heel veel ondernemers in Boulevard Zuid zonder voorkennis en marktonderzoek zijn begonnen met hun onderneming. De meeste ondernemers hadden geen ervaring. Er zijn ook allochtone ondernemers die hetzelfde beroep uitoefenen als hun vrienden of hun families. Hieronder weer de cijfers van CBS over de landelijke sectorverdeling. 16

17 Bron: EIM, op basis van CBS Keuze van rechtsvorm De zelfstandige ondernemer in Boulevard Zuid hanteert overwegend de rechtsvorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Allochtone ondernemers willen met hun eigen inbreng beginnen. De landelijke cijfers over de keuze van rechtsvorm kunt u hieronder zien. 17

18 3.2 Wat zijn de initiatieven voor de ondernemers van Boulevard Zuid? Zoals wij eerder naar voren hebben gebracht zijn er bij Boulevard Zuid verschillende instanties betrokken. Deze instanties werken samen om Boulevard Zuid leefbaar te maken voor de bestaande en de startende ondernemers. Hier willen wij de instanties benoemen en daaruit gaan wij beschrijven welke rol zij vervullen en wat de verwachtingen van de ondernemers zijn van deze instanties. Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR): Om achterstandswijken in Rotterdam een positieve impuls te geven is de kansenzone bedacht. Het project Kansenzones loopt van 2005 tot en met 2008 en richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers en op het stimuleren van investeringen in bedrijfsvastgoed in de gebieden die als Kansenzones zijn aangewezen. In de huidige kansenzones, delen van Feijenoord en Charlois, maken ondernemers onder meer aanspraak op maximaal 50 % investeringspremie. Wie voor minimaal vierduizend euro wil investeren kan aanspraak maken op een subsidie van 50 %, met een maximum van honderdduizend euro. (www.obr.rotterdam.nl) Daarnaast is een fonds voor onroerend zaak belasting (ozb) in het leven geroepen. Per jaar wordt twee miljoen euro aan ozb ingezet in de kansenzones. Samen met ondernemers wordt bekeken waaraan dat geld kan worden besteed. Te denken valt aan het opknappen van de buitenruimte of aan gezamenlijke promotieactiviteiten. Voor het project Kansenzones hebben het rijk en de gemeente 48 miljoen euro beschikbaar gesteld. (AD 14 september 2005) Stimulering Herstructurering Detailhandel: In elf aangewezen gebieden in Rotterdam kunnen de ondernemers in de detailhandel subsidie krijgen als zij hun bedrijf fysiek willen veranderen. Daarbij kan het gaan om een verbouwing, een herinrichting of een bedrijfsverplaatsing. Als aan de voorwaarden wordt voldaan verstrekt de gemeente een subsidie van 30%, tot een maximum van ,-. 18

19 Ondersteuning Ondernemers Rotterdam: OBR vergoedt startende en gevestigde ondernemers een gedeelte van de kosten die zij maken tijdens advies- en ondersteuningsactiviteiten. Op die manier kan 50% van de totale kosten worden gesubsidieerd, waarbij een maximum geldt van 1.000,- per ondernemer. Albeda College (scholingswinkel) : De Albeda scholingswinkel is gevestigd aan de Groene Hilledijk 228 in Rotterdam. In het winkelgebied Boulevard Zuid is de scholingswinkel het centrale punt van waaruit diverse ketenpartners de samenwerking bundelen om zo de ondernemers in het winkelgebied te ondersteunen. Boulevard Zuid is een winkellint gelegen in de deelgemeente Feijenoord waar 250 ondernemers gevestigd zijn. Meer dan de 50% van de ondernemers is van etnische herkomst en het opleidingsniveau van bewoners uit de deelgemeente Feijenoord ligt onder het Rotterdams gemiddelde. Participanten in de scholingswinkel zijn de deelgemeente Feijenoord, het Ontwikkelbedrijf Rotterdam, de winkeliersvereniging, het eigenaren platform, de Rabobank, uitzendorganisatie Vedior, scholengemeenschap LMC en KCHandel. De Albeda Scholingswinkel heeft de volgende doelen: 1. Scholing verzorgen aan de daar gevestigde ondernemers; 2. Creëren van extra stageplaatsen 3. Verkrijgen van context om deelnemers van de reguliere opleidingen competentiegericht op te leiden. (www.boulevardzuid.nl) Het Albeda College biedt sinds september 2005 een tweejarige cursus multicultureel retailmanagement aan. Echter, om ondernemers zo ver te krijgen om aan de tweejarige cursus mee te doen, valt niet mee. Het is lastig omdat etnische ondernemers snel kijken naar wat levert het mij nu op? en zo n opleiding is toch een investering voor de lange termijn, aldus Dhr. F. Verbraak van het Albeda College. Het Albeda College doet zo veel moeite het niveau van allochtone ondernemers op te krikken omdat de school hoopt later iets voor terug te zien. We hebben problemen met het vinden van stageplekken voor allochtonen leerlingen. 19

20 En als we al een plek vinden is het niveau van de onderneming vaak niet hoog genoeg. Met de cursus multicultureel retailmanagement hopen we dat het mes aan twee kanten snijdt: betere ondernemingen en meer stageplekken aldus Dhr. F. Verbraak (AD 14 september 2005). Op 15 november 2005 is het project: Kennis voor een gevulde winkelwagen van start gegaan. Dit project heeft betrekking op het winkelgebied Boulevard Zuid dat bestaat uit de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan. Op de Boulevard Zuid opende het Albeda College een winkel die wordt geleid door twee Boulevard docenten/coaches. Het Albeda College hoopt hiermee het winkelgebied te verbeteren, de leerlingen aan een stageplaats te helpen en de ondernemers te scholen. Het project is een vervolg op een prijswinnend project (nationale onderwijsprijs 2004) van een paar jaar geleden. Het Albeda bracht jongeren die door hun houding niet in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst onder bij winkeliers in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. De bedoeling was dat we de jongeren ervaring lieten opdoen en het probleem van hangjongeren hielpen tegengaan aldus F. Verbraak(AD 14 september 2005). Deelgemeente Feijenoord: Deelgemeente Feijenoord heeft verschillende medewerkers ingeschakeld om in Boulevard Zuid aanwezig te zijn. Deze medewerkers komen op verschillende dagen in Boulevardwinkel werken. Boulevardwinkel: vraagbaak voor bewoners en ondernemers Ondernemers en bewoners van de Boulevard Zuid kunnen met hun vragen, suggesties en wensen gedurende de hele week terecht in de Boulevardwinkel op de Beijerlandselaan 34. De Boulevardwinkel is het centrale informatiepunt over wonen, werken en leven op en rond de Boulevard Zuid. In de Boulevardwinkel zijn personen van verschillende diensten op afroep beschikbaar. Zij kunnen de nodige expertise leveren op het gebied van fysieke, economische, sociale en veiligheidsvraagstukken. Ook zijn er op vaste tijdstippen personen van de deelgemeente Feijenoord in de Boulevardwinkel aanwezig. 20

21 Rabobank: De Rabobank is direct betrokken in Boulevard Zuid. In de scholingswinkel Albeda College is er een ruimte voor derabobank waarbij de ondernemers hun financiële vragen kunnen stellen. Rabobank heeft voor de ondernemers van Boulevard zuid aantrekkelijke leningen en kredieten opgesteld. Verder helpt Rabobank ook bij het opzetten van ondernemingsplannen van de ondernemers. Kennis Centrum Handel: De ondernemers hebben verschillende opleidingsniveaus. Zoals we boven hebben genoemd dat de meeste ondernemers als eenmanszaak zijn begonnen. Meeste ondernemers runnen hun winkel alleen. Zij hebben weinig neiging om iemand fulltime in dienst te nemen, omdat het wel wat kost. De stagiairs kosten hen (bijna)niets, maar er zijn ook bepaalde eisen van de scholen om de stageplekken goed te keuren of de plek en de begeleiders voldoende niveau hebben. KC Handel erkent het ondernemersniveau en daarvoor worden de benodigde ondernemers erkend of zij geschikt zijn voor de leerlingen. Vedior uitzendbureau: Vedior heeft ook plek in de scholingswinkel. Er komen 2 medewerkers van Vedior om de mensen in te schrijven voor betaald werk. Als iemand een cursus moet volgen om zijn kennis te vergroten, dan sturen zij hem/haar naar het Albeda College om bij te scholen. 21

22 4 Sociaal economische gegevens Rotterdam Demografische gegevens Rotterdam Rotterdam is na Amsterdam de grootste stad in Nederland als we kijken naar het aantal inwoners. Rotterdam telt nu inwoners. Rotterdam is een grote havenstad gelegen aan de Nieuwe Maas. Bulkoverslag van goederen en opslaag van containers zijn de grootste werkzaamheden hier. Rotterdam grenst met de gemeenten Maasluis, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Rozenburg, Delft enz. De stad heeft 11 deelgemeentes en deze zijn weer onderverdeeld in wijken. Werkloosheid Werkloosheid is een groot probleem in Rotterdam. In de voorgaande jaren konden we uit de cijfers van CBS zien dat de werkloosheid in Rotterdam het hoogst is vergeleken met de andere steden. Ongeveer een tiende van de beroepsbevolking zit zonder werk en dat is heel hoog als we het landelijk bekijken. We kunnen zien dat er in 2006 geen verbetering is gekomen. De cijfers laten de ernst van de zaak zien. (zie kerncijfers Rotterdam). Allochtonen in Rotterdam Vanaf 1960 kwamen er veel immigranten uit Turkije, Marokko, Italië, Spanje en voormalig Joegoslavië in de stad Rotterdam. Surinamers, Kaap- Verdianen en Antillianen vormen ook een grote groep in Rotterdam. Van de bevolking in Rotterdam is 46% van allochtone afkomst. Kerncijfers Rotterdam aantal inwoners percentage allochtonen ,0 aantal werkloze personen percentage werkzoekenden zonder baan 2005* 13,0 veiligheidsindex ,9 *in procent van de potentiële beroepsbevolking Bron: Centrum voor Onderzoek en Statistiek 22

23 Bedrijfshuisvesting Rotterdam De ondernemers in Rotterdam zijn tevreden over de technische kwaliteit en representativiteit van hun bedrijfspand. Toch heeft men klachten over de parkeerproblemen in Rotterdam. Ook hebben de ondernemers in Rotterdam klachten over het geringe vloeroppervlak. De vraag naar vloeroppervlak is in de laatste jaren sterk gegroeid. De verwachtingen zijn ook dat de vraag nog verder zal toenemen. Parkeerproblemen en het geringe vloeroppervlak zijn de belangrijkste verhuisredenen voor de Rotterdamse ondernemers. Met een onderzoek zijn de 5 bedrijventerreinen in Rotterdam onderzocht. Dit was nodig om achter de belangrijkste kenmerken van bedrijventerreinen te komen. De onderzochte terreinen hadden een omvang van 3 miljoen vierkante meter. We zien dat het aanbod van bedrijfsruimten iets meer dan vierkante meter bedraagt, waardoor het leegstandspercentage neerkomt op 10 procent. Het leegstandspercentage voor kantoorruimten is 20 procent. Beide leegstandspercentages komen dus iets hoger uit dan de regionale leegstandspercentages. Vestigingsklimaat Rotterdam Geheel bedrijfsleven starters oprichtingen opheffingen saldo e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Business Barometer KvK Rotterdam (starters+oprichtingen-opheffingen= saldo) Het vertrouwen in de economie blijft groeien. Dit concluderen we omdat we zien dat er een stijgende lijn is in het aantal starters in Rotterdam. In het eerste kwartaal van 2006 waren er 2706 ondernemingen gestart. In het eerste kwartaal van 2007 zijn er 3180 ondernemingen gestart. Dit is een stijging van 18 % t.o.v

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010 Ondernemerschap & Ondernemendheid In de beroepssector handel & de bedrijfstak 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Samenvatting... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 1. Ondernemers in Nederland...

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen Buurt in cijfers: telde op 1 januari 2015 16.093 inwoners, waarvan 8.136 mannen en 7.957 vrouwen. Kerngegevens Jaar Aantal inwoners 2015 16.093 64.664 223.220 % 0-14 jarigen 2015 16,0 16,6 15,1 % 15-64

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 1

Inhoudsopgave hoofdstuk 1 -18- Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Samenvatting hoofdstuk 1 Tabellen: 1.1 Bevolking in Delft naar geslacht en bevolking in Nederland op 1 januari 1.2 Doelgroepen op basis van leeftijd in de bevolking per wijk

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2013 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Allochtonen, 2013 Indicator 22 januari 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2013 woonden

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting. Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Sociaal kapitaal: slagboom of hefboom? Samenvatting Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel en Sjoerd Karsten Colofon Titel Auteurs Tekstbewerking Uitgave Ontwerp Vormgeving Bestellen Sociaal kapitaal in

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding

Havo 5, Wiskunde A. Computertoets beroepsbevolking. Inleiding Havo 5, Wiskunde A Computertoets beroepsbevolking Inleiding In deze toets maak je gebruik van een groot gegevensbestand van het CBS namelijk de enquête beroepsbevolking van 2011. Het bestand bevat 76746

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo

M&O - een nieuw vak. Management & Organisatie. Management. Organisatie. Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo Management & Organisatie Een nieuw vak in de bovenbouw van havo/vwo M&O - een nieuw vak Management en Organisatie (M&O) komt als vak niet voor in de basisvorming. In de Tweede Fase kan je M&O kiezen in

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie