Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer"

Transcriptie

1 Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer: adres: 1

2 Rekenwerkboek Kerntaak 1 Ondernemingsbeleid: Exploitatiebudget, Liquiditeitsbudget en BTW-budget Wat ga je doen? Je kunt je via je theorieboek en dit rekenwerkboek voorbereiden op het theorie-examen Financieel 2 kerntaak 1. Het gaat, wat de voorbereiding betreft, om de examenonderwerpen: Resultaat Exploitatiebudget Liquiditeitsbudget BTW-budget De rekenvaardigheden welke zich bij het budgetteren voordoen. Het theorieboek geeft de begeleiding bij dit rekenwerkboek. Aanbevolen hulpmiddel: Rekenmachine. Aan bod komen achtereenvolgens: Een budget opstellen, Exploitatiebudget, opgave.. t/m.. Planning en budgettering Functie van een budget Soorten budgetten Gegevens voor een budget Indeling van het budget Factoren bij de budgetbewaking, opgave.. t/m.. Verschillende Budgetteringsmethoden Budgetverschillen Loonkosten berekenen voor budgetvergelijking Het berekenen van budgetverschillen. Cashflow, liquiditeitsbudget, BTW-budget (niet voor Manager), opgave.. t/m.. Waarom cashflow berekenen? Bepalen van de cashflow Liquiditeitsbudget BTW-budget 2

3 Kwalificatie, werkprocessen en competenties Opleiding Ondernemer Detailhandel Werkproces 1.3 Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming 1.4 Maakt een exploitatie- en liquiditeitsbudget 1.6 Bewaakt de financiële situatie en rapporteert hierover Beroepscompetentie M Analyseren A Beslissen en activiteiten initiëren Y Bedrijfsmatig handelen 3

4 Examen Exploitatiebudget, Liquiditeitsbudget en BTW-budget Kerntaak 1 Financieel 2 Een budget opstellen Opgave 1 Onderstreep in de volgende tekst de ondernemingsdoelstelling, de begroting en het budget. Geef elk onderdeel een aparte kleur. Uitgeverij Klaassen is een gerenommeerd bedrijf. Al jaren verzorgt het de publicatie van rapporten van verschillende grote onderwijsinstellingen. Het uiterlijk van die onderwijsinstellingen is echter sterk veranderd sinds ze gefuseerd zijn tot Regionale Onderwijscentra (ROC). Uitgeverij Klaassen wil zich aanpassen aan haar klant en haar doelgroep, en kiest daarom voor het veranderen van de huisstijl. Klaassen wil ook weer niet te veel geld uitgeven aan deze verandering. Tegenover de maximale uitgave van voor het veranderen van de huisstijl, moeten immers ook voldoende inkomsten staan. De start van de verandering wordt gemaakt met het uitschrijven van een wedstrijd onder de medewerkers. De opdracht is om een nieuw logo te bedenken. De medewerkers moeten er rekening mee houden dat het nieuwe logo maximaal mag kosten. Opgave 2 Lees de volgende tekst en vul de ontbrekende woorden in. Je kunt kiezen uit: begroting, budget of ondernemingsdoelstelling. Sommige woorden moet je meerdere keren gebruiken. De eigenaar van beddenspeciaalzaak Dromenland heeft een... geformuleerd. Hij wil meer gaan verkopen aan een publiek met een hoger inkomen. In zijn... houdt hij rekening met een extra omzet van per jaar. In zijn... reserveert hij geld voor het ontwikkelen van een beter en duurder bed. In de/het... geeft hij aan, dat er extra geld beschikbaar is voor promotie bij de nieuwe doelgroep. Hij denkt niet dat hij extra personeel nodig heeft. Voor de personeelskosten kan hij dus hetzelfde bedrag gebruiken als in de/het... van vorig jaar. Opgave 3 Lees de volgende tekst en beantwoord daarna de vraag. Joost Venema is budgetbeheerder over een afdeling. Aan het begin van het jaar heeft hij een budget opgesteld. Iedere vier weken controleert hij of de werkelijk gemaakte kosten nog met de geplande kosten overeenkomen. In week zestien ligt hij netjes op schema. Toch vraagt de ondernemer aan Joost of hij de personeelskosten wil verminderen. Een concurrent heeft namelijk een vestiging in de buurt geopend en het gevolg is dat er veel minder omzet wordt gemaakt dan was verwacht. Welke functies van een budget kom je in deze tekst tegen? Geef aan waar ze in de tekst staan. 4

5 Opgave 4 Maak een kostenbudget voor dit bedrijf. Maak een onderverdeling in vaste en variabele kosten. Gebruik de volgende gegevens: Kosten vast personeel Kosten oproeppersoneel Huur Gas, water, elektriciteit Ontwikkeling nieuwe producten Promotie Verpakkingen Overige vaste kosten Overige variabele kosten Inkoopwaarde omzet Omzet De onderverdeling in vaste en variabele kosten: 5

6 Opgave 5 a. Welke onderdelen vind je zoal in een budget? Bedenk zelf de vaste en variabele kosten en zet deze in de witte vlakken. b. Bereken de nettowinst. Vul de getallen in de witte vlakken in. Opgave 6 Op een school staat een kopieerapparaat. De jaarlijkse vaste kosten worden geschat op 400. Een velletje papier kost 0,02. De toner moet vervangen worden na kopieën. Een toner kost 120. Vorig jaar zijn kopieën gedraaid. Dit jaar is de hoofdadministratie van plan kopieerkaarten uit te geven. Op een kaart staan 500 credits. De hoofdadministratie verwacht dat het aantal kopieën hierdoor met 10% afneemt. Welk budget zal het hoofd financiën voorstellen om aan de hoofdadministratie ter beschikking te stellen? Het budget (bewaar de berekeningen erbij): 6

7 Opgave 7 Van sommige dingen weet Jeroen Bosch gewoon hoeveel geld hij ervoor op het budget moet zetten. De huur is al jaren , voor energie is hij ongeveer kwijt. Iedere werknemer kost hem per jaar. Hoeveel Jeroen aan promotie gaat besteden, hangt af van de verwachte omzet. Uit ervaring weet Jeroen dat hij met de gemiddelde omzet per werknemer een goede schatting kan maken van de omzet in het komende jaar. De afgelopen jaren was de gemiddelde omzet per werknemer: vier jaar geleden: ; drie jaar geleden: ; twee jaar geleden: ; afgelopen jaar: Stel het budget voor het komende jaar op. Ga ervan uit dat Jeroen zes werknemers in dienst heeft. De inkoopwaarde van de omzet is een derde (33,33%) van de omzet. Jeroen wil nettowinst maken. Het budget voor het komende jaar. Bewaar de berekeningen erbij. 7

8 Opgave 8 In het centraal station van Tjoestradeel is een koffiecorner, met de naam Koffiecorner, gevestigd. Hier wordt verse koffie gezet en verkocht. De eigenaar heeft de budgetbeheerder de volgende gegevens overhandigd: jaarlijkse vaste kosten Kosten per gezet kopje koffie 0,28. De koffie wordt voor 1 verkocht. De eigenaar verwacht in het komende jaar koppen koffie te verkopen. a. Bereken voor Koffiecorner de verwachte omzet over het komend jaar. b. Welk totaal bedrag aan variabele kosten verwacht Koffiecorner komend jaar te maken? c. Welk totaal bedrag aan kosten verwacht Koffiecorner over komend jaar te maken? 8

9 d. Bereken voor Koffiecorner de verwachte winst over het komend jaar. Bewaar de berekeningen erbij. Opgave 9 Een school kent aan de hoofdconciërge een schoonmaakbudget toe. De financieel directeur beschikt over de volgende gegevens: aantal schoolweken in een jaar: 40; aantal uren schoonmaak per dag: 4, op vrijdag 6; een week voor de opening worden de gangen gepoetst, geschatte aantal uren: 16; vlak voor de open dag, die zaterdag 13 januari wordt georganiseerd, wordt extra (= dubbel) schoongemaakt; het schoonmaakmateriaal wordt ingeschat op per jaar; een schoonmaker kan voor 8,50 per uur worden ingehuurd; het jaarloon van een conciërge (bij een werkweek van 36 uur) bedraagt Hoeveel uren mag de hoofdconciërge aan schoonmaak uitgeven? 9

10 b. Bereken voor de hoofdconciërge de loonkosten indien een schoonmaker wordt ingehuurd. c. Bereken voor de hoofdconciërge de loonkosten indien van een conciërge gebruik wordt gemaakt. d. Voor wie kiest de hoofdconciërge? Licht je keuze toe. 10

11 Opgave 10 De eigenaar van café Gezellig heeft van de boekhouder het volgende kostenoverzicht over het afgelopen jaar gekregen. Kosten vast personeel Kosten oproeppersoneel Huur Gas, water, elektriciteit , waarvan vaste lasten Promotie 1% van de omzet Overige vaste kosten Overige variabele kosten Inkoopwaarde omzet 25% v/d omzet De eigenaar verwacht in het hierop volgende jaar omzet te behalen. De variabele kosten stijgen met 3% a. Bereken voor de eigenaar van café Gezellig de vaste kosten. b. Bereken voor de eigenaar van café Gezellig de variabele kosten. 11

12 c. Welke winst verwacht de eigenaar van café Gezellig over het hierop volgende jaar te halen? Opgave 11 Pearl, eigenaar van café Hawaii heeft van de boekhouder het volgende kostenoverzicht over het afgelopen jaar gekregen. De inkoopwaarde van de omzet bedraagt 30% v/d omzet. Kosten vast personeel Kosten oproeppersoneel Huur Gas, water, elektriciteit (waarvan vaste lasten) Promotie 1,5% van de omzet Overige vaste kosten Overige variabele kosten Pearl verwacht dat de omzet in het hierop volgende jaar met 6% stijgt. Deze stijging werkt in alle variabele kosten door. a. Bereken voor Pearl het budget aan vaste kosten voor het hierop volgende jaar. 12

13 b. Bereken voor Pearl de gerealiseerde omzet over het afgelopen jaar. c. Bereken voor Pearl de variabele kosten over het hierop volgende jaar. d. Welke winst verwacht Pearl over het hierop volgende jaar te halen? 13

14 Exploitatiebudget Opgave 12 Deze winter vinden er veel activiteiten plaats in de straat waar het bedrijf van Johan Kwist staat. Er is een braderie, Sinterklaas staat voor de deur en daarna zijn er al weer diverse kerstacties. Er moeten versieringen komen, er moet een advertentie gezet worden dat de klant zelf ook voor winterschilder kan spelen enzovoort. Als Johan aan alle geplande activiteiten van de ondernemersvereniging mee zou doen, kost dat In totaal heeft Johan voor het hele jaar voor dergelijke verkoopkosten gebudgetteerd is in verhouding dus erg veel. Hij moet daarom een keuze maken. a. Wat zijn de voordelen voor Johan om mee te doen aan de activiteiten? b. Wat zijn de nadelen voor Johan om mee te doen aan de activiteiten? c. Waarop zou Johan zijn definitieve keuze kunnen baseren? Opgave 13 14

15 Peter Pastille heeft handelt in in drogisterij- en parfumerieartikelen. Voor komend jaar heeft hij de volgende verwachte gegevens (exclusief btw): Een omzet van De inkoopwaarde is 67% hiervan. Andere kosten zijn: personeelskosten: huisvesting/inventaris: vervoerskosten (gemaakt met eigen auto): verkoopkosten: overige kosten: rentelasten: afschrijvingen: Er zijn geen bijzondere baten of lasten. Gegevens van Peter Pastille (bedragen in euro's) Percentage de omzet van Branche-informatie vorig jaar Omzet 100% 100 Inkoopwaarde omzet 64,9 Brutowinst 35,1 Exploitatiekosten Personeel 11,1 Huisvesting 4,0 Vervoer 0,7 Verkoop 3,0 Overige kosten 3,2 Rentelasten saldo 1,9 Afschrijvingen 3,0 Totaal exploitatiekosten 26,9 Bedrijfsresultaat 9,0 a. Stel hierboven het exploitatiebudget samen. b. Vergelijk dit budget met de gemiddelde percentages in de branche, zoals gegeven in de laatste kolom. Let erop dat de getallen percentages van de omzet zijn. Alle kosten relateer je dus aan de omzet. Zet de gegevens naast elkaar in de bovenstaande tabel. c. 15

16 Wat kun je zeggen over het nettoresultaat van de bedrijf van Peter Pastille? d. Waarom moet je wel heel voorzichtig zijn met de waarde van uitspraken in deze vergelijking? Opgave 14 Kees Spilling is een concurrent van Peter Pastille (zie opgave 13). Hij verwacht het volgende voor het komende jaar (exclusief btw): Een omzet van De inkoopwaarde hiervan is 70%. De kosten die hij verder kwijt denkt te zijn, zijn: personeelskosten: huisvesting/inventaris: vervoerskosten met eigen auto: verkoopkosten: overige kosten: rentelasten: afschrijvingen Stel het exploitatiebudget samen en vergelijk dit budget met de gemiddelde percentages van de branche-informatie uit opgave 13. Beschrijving Gegevens van Kees Spilling Percentage (bedragen in euro's) van de omzet Beschrijving Gegevens van Kees Spilling Percentage 16

17 (bedragen in euro's) van de omzet Opgave 15 Stel dat de inkoopwaarde van Kees Spilling 60% van de omzet is en dat de personeelskosten 8% van de omzet zijn. Stel hieronder opnieuw het exploitatiebudget samen. Gegevens van Kees Spilling (bedragen in euro's) Percentage van de omzet Branche-informatie vorig jaar Omzet 100% 100 Inkoopwaarde omzet 64,9 Brutowinst 35,1 Exploitatiekosten Personeel 11,1 Huisvesting 4,0 Vervoer 0,7 Verkoop 3,0 Overige kosten 3,2 Rentelasten saldo 1,9 Afschrijvingen 3,0 Totaal exploitatiekosten 26,9 Bedrijfsresultaat 9,0 b. Wat kun je nu zeggen over de nettowinst van Kees in relatie tot de branchegegevens 17

18 vermeld in de laatste kolom? Opgave 16 Loes, onderneemster, heeft over een bepaalt jaar de volgende gegevens verzameld: Omzet Inkoop Kosten Loes schat in dat in het daarop volgende jaar alles met 5% stijgt. a. Bereken voor Loes de behaalde brutowinst over het bekende jaar. b. Bereken voor Loes de behaalde nettowinst over het bekende jaar. c. Welk bedrag aan brutowinst verwacht Loes volgend jaar te behalen? d. Bereken voor Loes de nettowinst die ze in het volgend jaar verwacht te behalen. Opgave 17 18

19 Wouter, ondernemer, heeft het afgelopen jaar een omzet behaald van Door een verslechterende economie verwacht Wouter dat de omzet met 6% daalt. Wouter hanteert over de inkoop een brutowinst van gemiddeld 71%. Welke brutowinst (afgerond op hele euro s) verwacht Wouter te halen? Opgave 18 Peter Nieuwkoop beschikt over het exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar. Stel voor Peter een exploitatiebudget op waarbij je met het volgende rekening houdt. De omzet zal door het aantrekken van de economie met 4% stijgen. De inkoopwaarde van de omzet stijgt met 2%. De loonkosten stijgen met 2%. De overige kosten blijven gelijk. Alle bedragen in euro's Jaarbudget afgelopen jaar Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Alle bedragen in euro's Jaarbudget komend jaar 19

20 Alle bedragen in euro's Jaarbudget afgelopen jaar Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Opgave 19 Vul voor Jantine Strijbos de exploitatiebegroting op de ontbrekende plaatsen in. Alle bedragen in euro's Jaarbudget % % Realisatie bedragen Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting ,5 Vervoer ,2 Verkoop ,1 Overige kosten ,8 Rentelasten saldo ,8 Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat

21 Opgave 20 Jan Konijn beschikt over het exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar. Jan stelt een exploitatiebudget voor het komende jaar op. Jan verwacht dat de omzet met 10% stijgt. De rest van de gegevens blijft hetzelfde. Alle bedragen in euro's Jaarbudget % bedragen Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Bereken voor Jan de nettowinst die hij het komende jaar verwacht te behalen. 21

22 Factoren bij de budgetbewaking Opgave 21 Toys voor Boys doet in gadgets voor mannen. het bedrijf hanteert voor de energiekosten een jaarbudget van Hoeveel bedraagt het budget voor de maand mei, wanneer het energiebudget vastgesteld wordt op basis van vaste budgettering? Opgave 22 Kapsalon Hairstyle heeft voor het bepalen van de knipprijs voor mannen een tarief per eenheid. In dit tarief per eenheid zijn de volgende gegevens verwerkt: Constante kosten: Variabele kosten: Normale aantal te knippen mannen: Te verwachten aantal te knippen mannen: Wat is het tarief per eenheid dat op basis van de gegevens in de knipprijs voor mannen is verwerkt? Voeg de berekening toe. Opgave 23 22

23 Shine heeft een overzicht van de gemaakte reclamekosten over het jaar 2008 en wil op basis van voortschrijdende budgettering op basis van de gemiddelde kosten van de voorgaande kwartalen de budgetten voor het komend jaar opstellen. Afgelopen jaar Reclamekosten Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal komend jaar Kwartaal ,50 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Controleer de juistheid van het budget voor reclamekosten voor het eerste kwartaal van het komend jaar en vul ook de budgetten voor de kwartalen 2 tot en met 4 in. Loonkosten berekenen voor budgetvergelijking Opgave 24 a. Swish doet in mode. In het afgelopen jaar was de omzet en loonkosten bedroegen Bereken het percentage loonkosten. b. De Korenaar had het afgelopen jaar was de omzet en loonkosten bedroegen Bereken de omzet per euro loon. c. 23

24 Welk van deze twee bedrijven besteedt het grootste deel van de omzet aan loonkosten? Motiveer je antwoord. Opgave 25 Bekijk de volgende gegevens: Situatie twee jaar geleden: omzet en loonkosten Situatie vorig jaar: omzet en loonkosten a. Wat is de omzet per euro loon voor deze twee budgetperioden? b. Was er het afgelopen jaar een stijging van het percentage loonkosten ten opzichte van de omzet? Laat zien hoe je dat berekent. Opgave 26 Romio's kwekerij annex tuincentrum behaalde vorig jaar geleden een jaaromzet van Romio betaalde toen aan loonkosten. Romio is best tevreden met zijn omzet. Toch heeft hij voor komend jaar een begroting opgesteld waarin hij rekening houdt met extra kosten. Met name de aanschaf en het installeren van nieuwe kassa's zullen het budget gaan bepalen. Aan het einde van dit jaar zal namelijk vlak bij zijn bedrijf een nieuwe woonwijk opgeleverd worden. De eerste bewoners zullen over twee jaar hun huizen betrekken en dus zullen er heel wat tuintjes aangelegd worden. Romio verwacht daarom een toestroom van nieuwe klanten. 24

25 Om de afhandeling van al die klanten efficiënter te laten verlopen, zijn dus nieuwe kassa's nodig. Waarschijnlijk heeft hij dan ook personeel te weinig. Ondanks de snelle kassa-afhandeling zal hij toch nieuwe medewerkers moeten aanstellen. Romio laat de verantwoordelijke voor het tuincentrum (de budgetbeheerder) de jaarcijfers van de omzet van voorafgaande jaren opzoeken, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden. Hij laat hem ook uitzoeken wat de kosten zullen zijn van de nieuwe kassa s en hoe hoog de kosten zijn van een nieuwe medewerker. Om te beoordelen of een en ander haalbaar is moet Romio verder weten wat de kosten zijn van de kwekerij en de verdere kosten waar hij jaarlijks mee te maken krijgt. Op basis van de aangeleverde gegevens maakt Romio een berekening. o.a. Door de snelle afhandeling aan de kassa verwacht Romio dat de omzet zal stijgen. Hij schat in dat er twee nieuwe medewerkers zijn. Romio stelt zo een begroting vast en vertelt de budgetbeheerder welk budget hij voor komend jaar toegewezen krijgt. Nu zijn we een jaar verder. Het jaar van de oplevering van de nieuwe wijk. De nieuwe medewerkers zijn volledig ingewerkt en de kassa's werken uitstekend. Romio is benieuwd wat nu uiteindelijk de kosten zijn geweest en of die kosten opwegen tegen de uiteindelijke opbrengsten. Hij vraagt de budgetbeheerder om een berekening. De budgetbeheerder constateert dat door het aannemen van nieuw personeel de loonkosten over het vorige jaar (toen de wijk nog niet was opgeleverd) zijn gestegen tot De omzet is maar tot gestegen. Dat zal consequenties hebben voor de omzet per euro loon van dit jaar. De budgetbeheerder berekent daarom de omzet per kassamedewerker over het jaar voor de oplevering van de nieuwe wijk. a. Hoe groot was de omzet per euro loon oorspronkelijk, voordat nieuw personeel werd aangenomen? b. Hoe groot moet de omzet zijn als Romio s kwekerij annex tuincentrum dezelfde omzet per euro loon wil behouden, terwijl hij twee extra medewerkers aanneemt? c. Wat is de nieuwe omzet per euro loon over het eerste jaar inclusief de nieuwe medewerkers? 25

26 d. Heeft Romio er goed aan gedaan om zijn personeelsbestand uit te breiden? Waarom wel/niet? 26

27 Bereken budgetverschillen Opgave 27 Kijk naar het exploitatiebudget van Peter Pastille. Alle bedragen in Jaarbudget Realisatie Verschil met budget + of- Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Gegevens van Peter Pastille Na een jaar wil Peter weten of de gerealiseerde gegevens verschillen met wat hij had gepland. De gerealiseerde gegevens zijn: Een omzet van De inkoopwaarde is 64% hiervan. Aan kosten geeft hij uit: personeelskosten: huisvestingskosten: vervoerskosten: verkoopkosten: overige kosten: rentelasten: afschrijvingen: a. Maak van bovenstaand schema een vergelijkingsschema, zodat Peter aan de hand van deze gegevens aan de slag kan. b. Wat kun je zeggen over de nettowinst van Peter? 27

28 Opgave 28 Kijk naar het exploitatiebudget van Kees Spilling. Alle bedragen in Jaarbudget Realisatie Verschil met budget + of Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Na een jaar wil Kees weten of de gerealiseerde gegevens verschillen met het budget. De gerealiseerde gegevens zijn: Een omzet van De inkoopwaarde is 64% hiervan. Overige kosten: personeelskosten: huisvestingskosten: vervoerskosten: verkoopkosten: overige kosten: rentelasten: afschrijvingen a. b. Maak van bovenstaand schema een vergelijkingsschema voor Kees Spilling. Gegevens van Kees Spilling Wat kun je zeggen over de nettowinst van Kees? En hoe verklaar je dat? 28

29 Opgave 29 Hendrik had zijn omzet voor het afgelopen jaar begroot op Volgens de gegevens van de branche bedraagt de gemiddelde brutowinst 50% van de omzet. Eind januari overhandigt de boekhouder het jaaroverzicht aan Hendrik. Hierin staat: Omzet Inkoopwaarde a. Bereken voor Hendrik de brutowinst die over dit jaar uiteindelijk behaald is. b. Bereken de brutowinst die voor dit jaar was begroot. c. Noem twee opmerkelijke verschillen. 29

30 Opgave 30 Loes heeft over het afgelopen jaar een omzet gerealiseerd van Dit was 12% meer dan begroot. Normaal gesproken wordt de inkoop verhoogd met 40% brutowinst. De inkoop bedroeg over het jaar a. Welk bedrag schatte Loes in over dit jaar te verkopen? b. Bereken voor Loes de uiteindelijk gerealiseerde brutowinst. c. In hoeverre wijkt de prijs waarvoor de goederen ingekocht zijn af van de norm. d. Geef voor het bij c berekende verschil een mogelijke verklaring. Opgave 31 30

31 Vul voor Vivienne Kouwenhoven de onderstaande begroting verder in: Alle bedragen in Jaarbudget % v/d omzet Omzet Inkoopwaarde omzet 40 Brutowinst 60 Exploitatiekosten: Personeel 20 Huisvesting 5 Vervoer 2 Verkoop 3 Overige kosten 12 Rentelasten saldo 2 Afschrijvingen 1 Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Opgave 32 Vul voor Jantine Strijbos de onderstaande begroting verder in. Alle bedragen in Jaarbudget % Realisatie in % Realisatie in + of - Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting ,5 Vervoer Verkoop ,1 Overige kosten ,8 Rentelasten saldo ,8 Afschrijvingen ,9 31

32 Ga hier verder: Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Opgave 33 Kijk naar het exploitatiebudget van Jeannette Blankepit. Alle bedragen in Jaarbudget Realisatie Verschil met budget + of - Omzet Inkoopwaarde omzet Brutowinst Exploitatiekosten: Personeel Huisvesting Vervoer Verkoop Overige kosten Rentelasten saldo Afschrijvingen Totaal exploitatiekosten Bedrijfsresultaat Na een jaar wil Jeannette weten of de gerealiseerde gegevens verschillen met het budget. De gerealiseerde gegevens zijn: Een omzet van De inkoopwaarde is 61% hiervan. Overige kosten: personeelskosten: huisvestingskosten: vervoerskosten: verkoopkosten: overige kosten: rentelasten: afschrijvingen a. Vul het vergelijkingsschema voor Jeanette in. 32

33 b. Met welk bedrag wijkt het bedrijfsresultaat af van de begroting? c. Noem de soorten kosten en bedragen die het bedrijfsresultaat negatief beïnvloed hebben. Noem de soorten kosten en bedragen die het bedrijfsresultaat positief beïnvloed hebben. d. Saldeer het positieve en negatieve totaalbedrag en tel dit bij het begrote bedrijfsresultaat op. Opgave 34 Birgit Peters haalt met haar bedrijf een omzet van Ze heeft in het voorgaande boekjaar een brutowinst gebudgetteerd van Welk percentage dient de inkoopwaarde van de omzet in procenten van de omzet (op gehelen nauwkeurig) te zijn om de gebudgetteerde brutowinst te kunnen behalen? 33

34 Opgave 35 Michel Bloemers handelt in tweedehands kleding. Om te kunnen leven van zijn handel heeft hij een brutowinst nodig van , per jaar. De inkoopwaarde van zijn omzet schat Michel in op 25% van de omzet. Hoe hoog zal de omzet zijn die Michel zal budgetteren als te behalen omzet? Opgave 36 Karel Doormast handelt in de haven van een dorpje aan het IJsselmeer in zeilartikelen. Een deel van het assortiment wordt door Karel zelf geproduceerd en gerepareerd. Een voorbeeld van een zelf geproduceerd artikel is aanmeertouw. Karel had voor het afgelopen jaar gebudgetteerd om 200 meter aanmeertouw te produceren. Hiervoor is standaard 200 kilogram grondstof nodig, in te kopen tegen een prijs van 2 per kilogram. Karel heeft in het afgelopen jaar in totaal 250 kilogram grondstof ingekocht, voor de productie van 200 meter aanmeertouw. De totale inkoopkosten voor deze grondstof bedroegen 625. Hoeveel bedroegen het efficiencyverschil en het prijsverschil? 34

35 Opgave 37 Karel Doormast haalt met zijn bedrijf in zeilartikelen in jaren met een normale zomer een omzet van In jaren met slechte zomers behaalt hij een omzet van , terwijl in jaren met goede zomers de omzet bedraagt. De constante kosten voor de bedrijf van Karel Doormast zijn Bereken de bezettingsresultaten voor de jaren met goede zomers en voor de jaren met slechte zomers. Opgave 38 Voor het bakken van een specifiek soort brood heeft Bakker Bert de volgende gegevens gebudgetteerd: Grondstofkosten , bij een prijs van 0,50 per kilogram. Manuren , bij een uurtarief van 125 per uur. Machine- en ovenkosten , bij een uurtarief van 80 per uur. Aan het eind van het jaar levert de administratie van Bakker Bert met betrekking tot dit brood de volgende informatie op: Ingekochte grondstoffen kilogram tegen een prijs van 0,45 per kilogram. Betaald aan manuren , voor manuren. Machine- en ovenkosten bij een uurtarief van 81. Bereken de efficiencyverschillen en prijsverschillen op grondstoffen, manuren en machine- en ovenkosten. Hierbij mag je er vanuit gaan dat de gebudgetteerde hoeveelheid te bakken broden gelijk is aan de werkelijke hoeveelheid gebakken broden. 35

36 Bepalen van de cashflow Opgave 39 Jan is ondernemer. Hij heeft over het afgelopen jaar een nettowinst behaald van Hij heeft in dat jaar 289 wisselgeld uit zijn privévermogen in de kas gestort. Jan heeft elke maand van zijn zakelijke bankrekening naar zijn privérekening laten storten. Bereken voor Jan het bedrag aan winst dat in zijn onderneming is blijven zitten. b. Wat kan Jan allemaal met het bij vraag a berekende bedrag doen? Opgave 40 Ondernemer Eugene heeft over het afgelopen jaar een nettowinst behaald van Hij heeft in dat jaar 112 wisselgeld uit zijn privévermogen in de kas gestort. Eugene heeft in totaal naar zijn privérekening laten storten. De afschrijving bedroeg a. Bereken voor Eugene het bedrag aan winst dat in zijn onderneming is blijven zitten. 36

37 b. Bereken voor Eugene de cashflow. c. Wat kan Eugene allemaal met het bij opgave b berekende bedrag doen? Opgave 41 Vivienne is heeft een eenmanszaak. Zij heeft over het afgelopen jaar een nettowinst behaald van Zij heeft in dat jaar 232 wisselgeld uit haar privévermogen in de kas gestort. Vivienne heeft in totaal naar haar privérekening laten storten. De afschrijving bedroeg a. Bereken voor Vivienne het bedrag aan winst dat in haar onderneming is blijven zitten. 37

38 b. Bereken voor Vivienne de cashflow. c. Wanneer komt Vivienne in de financiële problemen? Opgave 42 Loes is onderneemster. Zij heeft over het afgelopen jaar een nettowinst behaald van Zij heeft in dat jaar 21 wisselgeld uit haar privévermogen in de kas gestort. Loes heeft in totaal privé opgenomen. De afschrijving bedroeg a.. Bereken voor Loes het bedrag aan winst dat in haar onderneming is blijven zitten. b. Bereken voor Loes de cashflow. 38

39 c. Noem een mogelijk gevolg van de ontstane waarin Loes zich bevindt. Opgave 43 Wesley s zaak heeft vorig jaar een brutowinst van Zijn exploitatiekosten bedroegen Dat jaar heeft Wesley geen bijzondere baten of lasten. Aan belastingen moeten in totaal dat jaar betaald worden. Ook schreef Wesley 20% van de aanschafwaarde af op de nieuwe bestelwagen van Wesley besteedt in dat jaar aan privé-uitgaven. a. Bereken de nettowinst. Vermeld de door jou gebruikte formule. b. Met welk schema bereken je hier de cashflow? c. Maak deze berekening voor Wesley. 39

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

Cursus Uw financiële keuzes de baas!

Cursus Uw financiële keuzes de baas! Cursus Uw financiële keuzes de baas! 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Waarom deze cursus?...4 1.2 Financiën bijhouden! Wat houdt dat in?...5-6 1.3 Kwaliteit van de financiële informatie!...7 2. De

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Winnen met. Financieel Inzicht

Winnen met. Financieel Inzicht Winnen met Financieel Inzicht Winnen met Financieel Inzicht De Vrije Ondernemer zet zijn zicht op Financiën in om zijn doelen te bereiken. Marie Jose Maltha 2 Woord vooraf Mijn naam is Marie Jose Maltha,

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Eenvoudig boekhouden. Deel 2 stap 6-10. Deel dit e-book:

Eenvoudig boekhouden. Deel 2 stap 6-10. Deel dit e-book: Eenvoudig boekhouden voor iedere kleine ondernemer Deel 2 stap 6-10 Inhoud Introductie 3 Btw-aangifte 4 Vaste structuur in debiteurenbeheer 8 Overzicht 11 Doe de eerste controle zelf! 13 Een jaaroverzicht

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2006 ECONOMIE CSE KB tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Inhoud: Omzet Kosten - Huisvesting - Personeel - Voorraad - Afschrijving

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2002-I

Eindexamen m&o havo 2002-I Opgave 1 Het succes van een merk staat of valt met een creatieve, originele naam. Wie zo n naam bedacht heeft, wil die uiteraard ook graag beschermen door het merk te laten registreren en deponeren. Is

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

management en organisatie VWO 2009-1

management en organisatie VWO 2009-1 management en organisatie VWO 2009-1 uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer 7 omschrijving aantal prijs per eenheid loonkosten materiaalkosten externe kosten totale kosten A. Externe inhuur - huur

Nadere informatie