Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni 2015. 1. Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum"

Transcriptie

1 Campus Vesta politieopleidingen Nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1 Vrijdag 5 juni Campus Vesta een multidisciplinair opleidingscentrum Uit de behoeftebevraging 2015 konden we afleiden dat er heel wat interesse was om ook de opleidingen, die de collega s van de andere disciplines aanbieden in ons aanbod mee op te nemen en hier eveneens erkenning voor aan te vragen. Ondertussen hebben we reeds heel wat volle sessies achter de rug van de opleidingen kleine blusmiddelen en een eerste sessie van de opleiding Eerste interventieploeg bij brand. Uit de evaluaties kunnen we afleiden dat zowel de docenten als de deelnemers deze multidisciplinaire insteek in de opleiding kunnen waarderen. Doordat we aparte sessies organiseerden voor de lokale politiediensten, maakten we het mogelijk dat de inhoud en de voorbeelden in de opleiding, zo veel mogelijk op een politionele context werden afgestemd Ook onze collega s van de medische afdeling zitten niet stil. Zij organiseren vol overgave de basisopleiding nijverheidshelper en de hierbij horende jaarlijkse bijscholingen. Ook zij pasten het standaardprogramma aan de noden van politiediensten door de verzorging van schotwonden in hun programma mee op te nemen. Indien u nog andere suggestiesheeft om opleidingen uit het aanbod van onze collega s, mee op te nemen in onze opleidingsagenda, horen we het graag! 2. Credits en ziektebriefjes Regelmatig merken we op dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de de annulering van deelnemers bij opleidingen. In de cofinanciering werd dit als volgt omschreven: Indien een cursist verhinderd is om de opleiding bij te wonen en de zone niet in staat is om een vervanger te sturen of tijdig de deelname te annuleren, zal Campus Vesta het verschuldigde saldo aan credits in mindering brengen. CVST stelt de korpschef hiervan via de HRM-dienst per mail op de hoogte. Een annulering van inschrijving door de zone wordt aanvaard tot 14 dagen vóór aanvang van de opleiding. Elke wettige én gestaafde afwezigheid, waarvan de bewijsstukken door de HRM dienst per mail aangeleverd worden ten laatste 1 week na de start van de opleiding, zal niet in mindering worden gebracht. Dit houdt in dat elke deelnemer, waarvan ons tijdig een digitale versie van het ziekte attest wordt bezorgd (enkel het administratieve luik) niet zal worden aangerekend. Ook wanneer jullie een vervanger vinden, zal de annulering niet aangerekend worden. In dit geval is het wel belangrijk dat jullie laten weten aan Campus Vesta dat het om een wissel van deelnemers gaat. Indien we dit bericht niet ontvangen, zijn we immers genoodzaakt om 2 inschrijvingen aan te rekenen (1 deelnemer met

2 status niet komen opdagen + 1 deelnemer niet ingeschreven). Wissels doorgeven kan tot op de dag van de opleiding zelf via aan Gelieve alle inschrijvingen, annulaties en ziektebriefjes altijd te mailen naar zo vermijden we dat er mails in een persoonlijke mailbox blijven zitten, bij ziekte of afwezigheid van een collega. 3. Hrm traject : stand van zaken Na de succesvolle kick-off op 28 januari 2015, werken we verder aan een aanbod in HRMgerelateerde onderwerpen. Zo zullen we vanaf dit najaar starten met een aantal begeleidingstrajecten. In samenwerking met Inovant, kozen we voor een aanpak, gefocust op de uitwisseling tussen verschillende zones en diensten, omkaderd met de nodige theoretische modellen en basis projectmanagement, om na afloop van het traject te eindigen met een concrete output. Elk traject bestaat uit intake en een zelfscan van de federale dienst of lokale zone, vervolgens wordt er gedurende 5 dagen gewerkt aan een concreet project of output, hierbij wordt er stilgestaan bij een aantal verduidelijkende HRM-theoretische kaders, worden er analyses gemaakt van de huidige situatie, nemen we de nodige instrumenten en acties onder de loep en komen we tot een realistisch en werkbaar stappenplan. Deze 5 dagen zullen gespreid worden in tijd, op het tempo van de groep. Tijdens de opleidingsdagen door voorzien we de mogelijkheid tot individueel advies, uitwisseling van informatie tussen de zones via de elektronische leeromgeving en tot slot een terugkomdag voor alle deelnemers. De inhoud van deze begeleidingstrajecten wordt steeds bepaald in overleg met de groep. Om op voorhand groepen te kunnen samenstellen van verschillende zones, vernemen we graag van jullie volgende zaken, tegen einde september: - Uw zone/dienst zal in de toekomst een nominatieve inschrijving doen voor 1 of meerdere trajecten. - Uw zone zou graag de volgende thema s willen belicht zien in de trajecten. De inschrijving voor de begeleidingstrajecten gebeurt per zone, en men kan 1 of 2 deelnemers effectief laten deelnemen. De kostprijs voor het volledige traject (intake, 5 dagen opleiding, tussentijdse coaching en feedback, terugkomdag en toegang tot ELO) omvat of 100 credits. Bij betaling in credits, kan de deelnameprijs gespreid worden over 2 kalenderjaren. Indien u hierover nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met Naast dit begeleidingstraject ondernamen we nog enkele initiatieven: - Opleiding HRM - organiseren van onthaal van nieuwe medewerkers op 19 en 26 juni. - Opleiding evaluator op 15 oktober - Infosessies voor de nieuwe basisopleiding voor HRM-medewerkers en mentoren (afgelopen) - Opleiding tuchtstatuut op 16 en 17 september OF 17 of 24 november - Opleiding coaching voor leidinggevenden (afgelopen, kan herhaald worden in het najaar bij voldoend interesse) 2

3 - Uitbreiding van de opleidingen die gevolgd kunnen worden bij Inovant, mits betaling in credits. We plannen eveneens een nieuwe studiedag voor HRM-medewerkers in periode januari-februari Opleidingsaanbod Inovant Vanaf dit voorjaar, kan elke zone die participeert aan de cofinanciering ook inschrijven bij Inovant en de opleidingskost betalen met credits. Voor dit najaar, beslisten we om het aanbod verder uit te breiden met meerdere opleidingen. De gekozen opleidingen, werden ook door jullie aangegeven in de jaarlijkse behoeftebevraging, maar waren te laag in geschat deelnemersaantal of prioriteit om deze in het standaardaanbod van Campus Vesta op te nemen. We hopen op deze manier alsnog aan jullie behoeftes te kunnen tegemoet komen. MS Office opleidingen: aansluiten op individuele basis ½ dag cursus: 12 credtis 1 dag cursus: 20 credits 1 ½ dag cursus: 30 credits 2 dagen cursus: 36 credits 3 dagen cursus: 53,5 credits Balanslezen voor niet-specialisten 1 dag cursus: 15 credits Projectmanagement 1 dag cursus: 15 credits Competentiegerichte selectiegesprekken voeren 2 dagen: 27,5 credits Deze opleidingen zullen echter niet erkend worden, en dus ook niet meetellen voor de baremische loopbaan. De HRM-verantwoordelijke schrijft rechtstreeks in bij Inovant. Inovant bevestigt de deelname aan de opleiding, zowel aan de politiezone als aan Campus Vesta. Campus Vesta zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking van de credits. 5. Kunst door en over politievrouwen Samen met Woman Pol organiseren we, in de provincie Antwerpen, in het najaar een kunsttentoonstelling naar aanleiding van de 20 ste verjaardag van Womenpol. Na de aftrap met een academische zitting in het stadhuis van Brussel op 21 april staat dit jaar buiten een expositie, een debatavond en studiedagen ook "Kunst Door en Over Politievrouwen" op het programma. Alle personeelsleden werkzaam bij de Belgische politie kunnen hieraan deelnemen. Dit kunstproject staat 3

4 open voor calog en operationeel personeel, zowel voor vrouwen als mannen. Om dit evenement meer kenbaarheid te geven zouden wij jullie willen vragen om de flyer en het reglement in bijlage te verspreiden in uw zone of dienst. 6. Functionele opleiding specialisten geweldbeheersing In het najaar van 2014 zijn we gestart met de eerste editie van een vernieuwde/herwerkte opleiding voor specialisten geweldbeheersing. De opleiding werd nogmaals grondig geëvalueerd om de kwaliteit van de opleiding aanzienlijk te verbeteren. De leerlijnen werden opnieuw uitgezet en alle docenten werden onder de loep genomen. Op deze manier kwamen we tot een deels vernieuwde opleiding, waarbij de focus in de eerste plaats gelegd wordt op de specialist geweldbeheersing als coach en opleider, binnen de zone. Bijkomend kunnen we door de inzet en de samenwerking met gespecialiseerde docenten, de cursisten laten afsturen met bijkomende attesten: o.a. bedrijfshulpverlener, wapenmaker, Ook dit najaar zullen het we het eerste (theoretisch) luik gemeenschappelijk aanbieden, voor zowel de specialisten, met als zonder vuurwapen. In het tweede gedeelte zal er dan alternerend les gegeven worden aan de specialisten met en zonder. Dit zorgt ervoor dat de zowel de fysieke belasting, als de druk door afwezigheid in de zone, zoveel mogelijk wordt beperkt. Helemaal op het einde van de opleiding, komen beide disciplines terug samen voor het luik PITIP. 7. Moto s gezocht voor educatieve doeleinden Campus Vesta tracht steeds onze opleidingen verkeer- motorrijder te optimaliseren en te actualiseren. We begeleiden onze cursisten maximaal door ze onder meer te laten gewennen op verschillende types van dienstmotorfietsen. Jaarlijks bieden we dan ook meerdere recyclages aan, waarbij telkens met een vernieuwd aanbod willen komen. Deze maand starten we met onze opleiding Verkeer- motorrijder Gebruik van vuurwapens. Hiervoor hebben we nood aan afgeschreven dienstmotorfietsen. Indien u motorfietsen, rijdend of niet rijdend, uit dienst hebt genomen of gaat nemen, kan u steeds contact opnemen met Deze betekenen een meerwaarde voor onze opleidingen en voor uw toekomstige motorrijders. 4

5 8. Overzicht geplande opleidingen 2015 Juni Politie als partner van het lokaal veiligheidsbeleid (VSV) geweldbeheersing dwang met vuurwapen 2015 (volzet) Actualisering juridische kennis - Wet op politieambt (WPA) t.e.m Verkeer - Motorrijder Interceptietechnieken Verkeer- Motorrijder Gebruik van vuurwapens Verkeer - Motorrijder - Politioneel (prioritair) rijden met dienstmotorfiets HRM-Organiseren van onthaal van nieuwe medewerkers Holocaust, politie en mensenrechten Eindgebruiker (volzet) Mentor Ops geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen 2015 (volzet) Basisopleiding nijverheidshelper Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen t.e.m. Wilrijk t.e.m t.e.m t.e.m t.e.m Juli Trainingsdag Patrouillehondengeleiders Nog te bepalen Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen Augustus Trainingsdag Patrouillehondengeleiders Nog te bepalen Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen Ingangstest Motorrijder

6 September geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen 2015 (Volzet) Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen t.e.m Traningsdag patrouillehondengeleiders Verkeer Motorrijder Besturen van een dienstmotorfiets in stedelijke omgeving Verkeerspolitie Ingangstest specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen geweldbeheersing dwang met vuurwapen 2015 (Volzet) Tucht Verkeer Bezoldigd goederenvervoer Specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen t.e.m t.e.m t.e.m t.e.m t.e.m t.e.m t.e.m Wapenhersteller pistool MP9 Smith & Wesson Opfrissing wapenwetgeving Holocaust, politie en mensenrechten - Eindgebruiker Kazerne Dossin Dierenbescherming Opfrissingsopleiding strafrecht en bijzondere wetgeving - praktisch met casussen geweldbeheersing dwang met vuurwapen t.e.m Oktober DNA-onderzoek Verkeer Opname schetsen Verkeersongevallen (VKO) Trauma ten gevolge van politiewerk Verkeer : Sociaalrechtelijke voorschriften wegvervoer en tachograaf Verkeer - Opname schetsen - Verkeersongevallen (VKO) t.e.m t.e.m Omgaan met psychiatrische urgenties

7 Evaluator Kleine blusmiddelen Holocaust, politie en mensenrechten - Eindgebruiker Kazerne Dossin Wapenhersteller pistool GLOCK 9mm x 19' Woonstvaststelling en identiteitsdocumenten voor Belgen Opfrissingsopleiding strafrecht en bijzondere wetgeving - praktisch met casussen Verkeer - Verkeersreglementering - Verkeersspecialist t.e.m Kleine blusmiddelen Kinderrechten in de politiepraktijk Politioneel Nederlands geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen t.e.m Verkeer Rijbewijs Wetgeving November Traningsdag patrouillehondengeleiders Verkeer Taxiwetgeving Verkeer Opname schetsen Verkeersongevallen (VKO) Verkeer - Drugs in het verkeer: Speekseltest en - analyse (lange type) Tucht t.e.m Update Verhoor Actualisering juridische kennis wet op politieambt (WPA) Verkeer actualisering wegcode Holocaust, politie en mensenrechten Eindgebruiker Verkeer Opgefokte bromfietsen curvometer December Traningsdag patrouillehondengeleiders Verkeer Opname schetsen Verkeersongevallen (VKO) Holocaust, politie en mensenrechten Eindgebruiker Actualisering juridische kennis wet op politiambt (WPA)

8 9. Campus Vesta zoekt didactische voertuigen Dienstvoertuig buiten dienst gesteld? Denk aan Campus Vesta! Neem contact op met onze verantwoordelijke voor de didactische voertuigen, Tom Gorrebeeck, om een schenking aan de school te regelen Contact aard van uw vraag telefoon fax - algemeen aanvragen van folders - ontlenen van beursmateriaal - vragen over rekrutering en selectie - inschrijvingen - beschikbare plaatsen - organisatie en informatie m.b.t. voortgezette en functionele opleidingen - Organisatie en informatie m.b.t. verkeersopleidingen - organisatorische vragen over stages - problemen met begeleiding van studenten tijdens stages - Organisatie en informatie m.b.t. basiskader (AGP, INP, HINP) Studentenadministratie

Opleidingsprogramma 2010

Opleidingsprogramma 2010 Opleidingsprogramma 2010 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen

Nadere informatie

2014-2015. Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten

2014-2015. Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten 2014-2015 Vormingskalender ACV-Openbare Diensten 1 Beste militant, Voor je ligt een beknopt overzicht van het cursusaanbod van ACV-Openbare Diensten voor het werkjaar 2014-2015. Zoals vorig werkjaar werken

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht

Jaarverslag 2009 Lokale politie Zwijndrecht Jaarverslag 29 Lokale politie Zwijndrecht Pastoor Coplaan 222 27 Zwijndrecht 3 25 64 1 3 25 64 11 politie.zwijndrecht@telenet.be politie.zwijndrecht.be Inhoudsopgave 1. Leiderschap 5 1.1. Missie, visie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten

Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten Inhoudstafel Voorwoord 3 1. Kluwer Opleidingen in visie en missie 4 1.1 Kluwer Opleidingen in feiten en cijfers... 4 1.2 Een team

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurgroep... 6 2.1 Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 6 2.2 Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 7

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL!

DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL! OPLEIDINGSAANBOD 2014 2 DE QUICK-STEP ACADEMY: MAAK HET VERSCHIL! BESTE QUICK-STEP PARTNER, Met trots stellen we u de Quick-Step Academy voor. De Quick-Step Academy is tot stand gekomen vanuit onze sterke

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek ONDERZOEKSRAPPORT Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek EEN ONDERZOEK NAAR DE METHODIEK VAN HERSTELBEMIDDELING BIJ MINDERJARIGEN Projectleider: Greet van der Wielen Onderzoekers: Stéphanie Légat en Ilse

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING Vrouw en Management Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven INHOUD INLEIDING 1. Loopbaanbegeleiding en -planning 2 -Handleiding voor aandachtspunten en motivatie -Praktisch hulpmiddel: het

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Virtuele Centrumsteden

Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Samenwerkingsverbanden van lokale besturen werken aan ICT Voorwoord Voorwaarden voor een goede samenwerking 3 Voorwoord 4-8 Virtuele centrumsteden: 4 Noord

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie 16-06-2011. Draaiboek CST 20110616

TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie 16-06-2011. Draaiboek CST 20110616 TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN Versie 16-06-2011 Draaiboek CST 20110616 Inhoudstafel 1 Documenten en links...4 2 Rol van de Aanbieder...5

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2014/02

Bestek nr. SVL/TT/2014/02 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2014/02 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op zondag 7 september 2014 om 23.00 u. De openingszitting zal plaatshebben (op bovenvermeld adres)

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie