03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei Verschijnt 5x per jaar. T""S T*ï '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. T""S T*ï '"

Transcriptie

1 Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen 03331' T~l.~, f J ; -^" - ;~~-«M*-» «* '^Ji ^,.J. T""S T*ï ' 47e jaargang nr. 2, mei Verschijnt 5x per jaar.

2 (Colofon Aold Hoksebarge Uitgave: Adres: Openingstijden: Historisch Centrum Website: Ledenadministratie: Organisatie verspreiding Aold Hoksebarge: Contributie: Bestuur: Peter Eijkholt Henk Menkehorst Jan van der Zanden Jan Slotman Henny Slotman Caecil Waijerdink-Mentink Carla van der Pol Wim Oltwater Historische Kring Haaksbergen Verschijnt 5 x per jaar en wordt toegezonden aan de leden. Historisch Centrum Haaksbergen Souterrain gemeentehuis Markt HS Haaksbergen tel maandag uur; dinsdag uur; donderdag uur; vrijdag uur en op afspraak Klaas Faber, Karel Doormanstraat 17, 7482 BJ Haaksbergen Harry Winkelman tel voor lidmaatschap en abonnement Aold Hoksebarge 18,- per jaar, te voldoen op bankrekening NL23INGB t.n.v. Penningmeester Historische Kring Haaksbergen. voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester interne zaken/archief Aold Hoksebarge algemene zaken algemene zaken tel tel tel tel tel tel tel tel Redactie: Medewerkers: Redactieadres: redactie: Druk: Frans de Lugt, Bert Otter, Hendrik Scholten en Caecil Waijerdink-Mentink Henk Menkehorst (werkgroep monumenten en archeologie), Kees Muller (website), Jan van der Zanden (bestuurszaken en verenigingsnieuws) en Gerrit Wes (boeken en genealogie). Historische adviseurs: Fons Leferink, Jan Leppink en Eric Ooink. Tekstcorrector: Bram van Leeuwen Aold Hoksebarge, Historische Kring, Markt 3, 7481 HS Haaksbergen Hassink Drukkers Haaksbergen ISSN: Oplage 1075 exemplaren Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met toestemming van de auteur(s) en bronvermelding 'Aold Hoksebarge, Historische Kring Haaksbergen'.

3 Inhoud jaargang 47, nummer 2 IERLAND Riink Jordaan / Haaksbergen l l 3782 Van het bestuur Wim Oltwater 3783 > Verenigingsnieuws Jan van der Zanden 3789 Peter Eijkholt nieuwe voorzitter Frans de Lugt 3790 Coververhaal: Hoe het dorp elektriciteit kreeg. Bert Otter Het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf verzorgde de stroomvoorziening vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw. Maar al in 1902 kreeg de ondernemer J. Bouhuis een concessie om hiermee te beginnen Luutnants Henduk Henk Menkehorst zocht uit hoe zijn grootvader aan diens bijnaam Luutnants Henduk kwam Kiek toch es... garage Wildenborg Caecil Waijerdink-Mentink 3803 De huizen aan de Blankenburg Henny Slotman verdiepte zich in de historie van de huizen in een van de meest karakteristieke straten in het centrum van Haaksbergen. In dit nummer de inleiding tot een nieuwe serie waarin al die panden aan bod komen Cultuurhistorie in het buitengebied Eric Ooink Veel oude boerenerven zijn voorzien van een houten bord met daarop de historische naam van de boerderij > Post van Bank Jordaan naar Banque Jordaan Eddie IJspeerd 3818 Hoksebargse sproake Bernard Ottink 3819 Reacties Foto op de cover: De woning van ondernemer J. Bouhuis aan de Blankenburg met links het gedeelte waar hij in 1902 de eerste elektriciteitscentrale begon voor de stroomvoorziening in het dorp. Archieffoto Volgend nummer: 26 augustus. Themanummer Open Monumentendag 'Op reis'. Fiscaal aftrekbaar De Historische Kring Haaksbergen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling met ANBI-nummer Hierdoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en dat geldt ook voor de contributie. 3781

4 Van het bestuur: afscheid *door Wim Oltwater Aj went bunt Twents te proaten moi-j 't hier om oons nit loaten. Dit was mijn oproep tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Historische Kring. Harry Nijhuis van de TwentseWelle heeft aan dit Twentse gezegde de nodige aanvullingen gegeven tijdens zijn boeiende lezing na de jaarvergadering op 10 april. We hingen aan zijn lippen en hadden nog veel meer willen horen, maar helaas was het al laat genoeg om het laatste gezegde uit te spreken: Kom vrouwe wi-j goat noar berre want de leu wilt noar hoes. Hier blijkt maar weer dat het Twents ons in het bloed zit. De jaarvergadering verliep voorspoedig en we mochten een nieuw lid aan ons bestuur toevoegen in de persoon van Peter Eijkholt. In Gerard Hofsté op Bruinink verliezen we een "ouwe" rot. Uit mijn afscheidswoord wil ik enkele kleine passages citeren zodat u ook een klein beetje weet over zijn verdiensten voor onze Kring: Gerard is een van de oudste leden van onze vereniging want hij is al sinds de oprichting in 1967 lid. Vanaf 1992 is Gerard vice-voorzitter van de HKH. In 1995 komt een fusie tot stand met het Historisch Archief en Stichting Karakteristiek. Van de fusieclub bleef Gerard vice-voorzitter. Tot en met 2012 was hij verantwoordelijk voor de uitgave van Aold Hoksebarge. In 1999 was hij de initiatiefnemer van de historische kalender. Naast het publiceren en uitgeven heeft Gerard als trekker en voorzitter van de Werkgroep Onderzoek diverse diepgravende onderzoeken verricht. Als lid van de gemeentelijke straatnamencommissie hebben vele straten namen gekregen die een geschiedkundige achtergrond hebben. Ook heb ik aangekondigd dat ik mijn benoeming tot fractievoorzitter in de gemeenteraad van Haaksbergen niet kan verenigen met het voorzitterschap van de HKH. Ik leg deze functie dus neer, maar blijf wel lid van het bestuur. Tot mijn vreugde is er een goede opvolger gevonden in de persoon van ons nieuwe bestuurslid Peter Eijkholt (67). Zie pagina Ik wens Peter een succesvolle ambtsperiode. Via Marktplaats heeft de commissie Monumenten & Archeologie door oplettendheid van Fons Roerink een uniek stuk oud-haaksbergen teruggevonden en door onze vereniging aangekocht. Binnenkort kunt u deze aanwinst in of buiten het gemeentehuis bewonderen. 3782

5 jverenigingsnieuws *samenstelling: Jan van der Zanden, secretaris Jaarvergadering Op 10 april heeft de Historische Kring haar jaarvergadering gehouden. Bij die gelegenheid is het jaarverslag over 2013 gepresenteerd. In dit jaar bezochten ruim 1425 personen het Historisch Centrum voor onderzoek e.d. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal leden Dus netto 26 leden erbij. De website werd 8813 keer bekeken. Jaarverslag 2013 secretaris Jan van der Zanden Op 28 januari werd de Albert Rozemaprijs uitgereikt. Het doel is het stimuleren en waarderen van het herstellen van specifieke details bij panden in Haaksbergen. Dit jaar ging die prijs naar de familie Bouwmeester (Skin Balance) voor hun winkelpand aan de Blankenburg 13. Een van de speerpunten van het jaar was de Bank Jordaan. Nadat studenten van de Hogeschool Saxion in opdracht van onze Kring hergebruik van dit gebouw in beeld hadden gebracht, waren de verwachtingen hoog gespannen. De gemeenteraad koos echter in september voor sloop en nieuwbouw. Een doorslaand succes was het boek "Daar waar ik geboren ben" van Bernard Kamphuis. Een bundel historische verhalen, hoofdzakelijk spelend in Buurse. De Open Monumenten Dag op zaterdag 13 september had een heel gevarieerd programma. Het thema 'Macht en pracht' beloofde veel goeds. De organisatoren hadden echter niet op het slechte weer gerekend. De helft van de mensen die zich hadden opgegeven bleef thuis. Tijdens de eindborrel bij De Oude Molen ontving de familie Fluttert de Monumentenprijs 2013 omdat zij het Los Hoes op hun Erve Brummelhoes zo prachtig gerestaureerd heeft. Waterpark Het Lankheet blijft de aandacht trekken. Elke eerste zaterdag van de maand zijn er rondleidingen. Heel speciaal zijn de groepsrondleidingen. Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de nieuwste aanwinst: de Buurser Pot. Een geweldige uitbreiding van de service aan de bezoekers. Wederom was er veel interesse voor de rondleidingen door ons dorp in de zomermaanden. Buiten de reguliere dagen zijn er veel groepen die graag van de diensten van onze gidsen gebruikmaken. De Historische Kring Haaksbergen vindt het belangrijk zich naar buiten te presenteren. Wij kennen het succes van de Open Dag tijdens de Kerstmarkt in december. Maar ook de Meimarkt, de boekenmarkt in Haaksbergen, Hengelo en Ootmarsum en de Autumn Fair worden niet vergeten. Aold Hoksebarge kreeg een vernieuwde redactie en onderging een modernisering. Het lijfblad is natuurlijk wel gewoon gebleven zoals dat vertrouwd is. Niels Hartlief kon worden ingeschreven als het 1000ste lid. Een mijlpaal waar de Kring trots op is. De sfeer van weleer kwam terug toen het CLV-gebouw aan de Parallelweg open ging voor het publiek. Dit oude landbouwgebouw is geheel gerestaureerd door Domijn en in het kantoor was een vijftigerjarenhuis ingericht. Onze fototentoonstelling over het gebouw trok veel bekijks. Samen met de Heimatverein Ahaus ging de Kring op stap naar de vesting Bourtange en het museumdorp Orvelte. Een trip echt voor liefhebbers. De middagexcursie in oktober ging naar Frenswegen en Lage. 3783

6 Verenigingsnieuws De rondleiding door het klooster en de bezichtiging van de prachtige Twickeltuin te Lage waren grandioos. Onze Kring werd uitgeroepen tot Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2013 van de gemeente Haaksbergen. Dit omdat de Kring al jaren veel betekent voor de gemeenschap. Aan de Dr. Prinsstraat werd in december een vitrine onthuld met daarin een deel van een middeleeuwse houten waterput. Deze boomstamput behoort tot het oudste deel van het dorp Haaksbergen. Begin november heeft onze Kring een aantal films laten zien over de historie van Haaksbergen met als titel: Erfgoed en noaberschap. Dit in het kader van de Twentse Culturele Streekweek. Een volle bak werd het in het Theater de Kappen met een dankbaar publiek en dat was fijn. In dit overzicht mag natuurlijk de serie lezingen niet ontbreken: Buurser Pot door Kees Joosse en Eric Brinkmann; scheepvaart op de Twentse beken door Gerrit Schutten uit Brumme; Koetsen in het spoor van Napoleon door Gerrit Haakmeester uit Albergen; twee eeuwen Oranje door Henrik de Groot uit Kats; de heren van het land door Masscha van Damme en Anneke Coops uit Zwolle; Elderinckhave door dhr. en mw. Ter Kuile uit Buurse. Verslagjaarvergadering 10 april Locatie: De Richtershof. Aanwezig 59 personen. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stand van zaken. De vereniging staat er gezond voor. Daarom kan de contributie worden gehandhaafd op 18,00. De kascommissie verklaart alles in orde te hebben bevonden. Mw. Leferink-van der Kuil wordt in de kascommissie opgevolgd door dhr. Ottink. De hr. Oosterwijk blijft nog een jaar. De herkiesbare bestuursleden Henny Slotman en Wim Oltwater worden herkozen. Peter Eijkholt treedt aan als nieuw lid van het bestuur. Wim Oltwater legt i.v.m. zijn benoeming tot fractievoorzitter in de gemeenteraad zijn voorzitterschap neer om geen ongewenste verwevenheid van verantwoordelijkheden te krijgen. Henk Menkehorst neemt het vice-voorzitterschap over van Gerard Hofste op Bruinink, die na 22 jaar afscheid neemt. De voorzitter bedankt hem voor het werk dat hij voor de Kring heeft gedaan, niet alleen als bestuurslid, maar o.m. ook in de straatnamencommissie en in de redactie van Aold Hoksebarge, en overhandigt hem een glassculptuur. Dit jaar zal een excursie worden gemaakt samen met de Heimatverein Ahaus naar Haarzuilen en Buren. De Open Monumentendag is dit jaar op zondag 14 september. Het thema is 'op reis'. I.v.m. het programmaonderdeel van de MBS moet naar de zondag worden uitgeweken. 3784

7 ^ Scheidend vice-voorzitter Gerard Hofste op Bruinink ontving uit handen van voorzitter Wim Oltwatereen glassculptuur. Foto Kees Muller Streektaalconsulent Harry Nijhuis Na de jaarvergadering hield Streektaalconsulent Harry Nijhuis een lezing over Twentse gezegden en spreekwoorden. Hij deed dat op een buitengewoon onderhoudende wijze, waarbij veel van zijn voorbeelden voor de in de regio geboren leden heel vertrouwd klonken. Nijhuis benadrukte dat de wortels van de Twentse taal veel verder teruggaan dan die van het standaard Nederlands, dat hij "een gekunstelde taal" noemde. Lagerhuisdebat 'identiteit Haaksbergen' In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd op 6 maart door de werkgroep Monumenten en Archeologie een debat gehouden over de 'identiteit van Haaksbergen'. Locatie was het restaurant in Het Saalmerink. Onder leiding van oud-hoogleraar Nico Mol werd gediscussieerd over hoe Haaksbergen omgaat met zijn monumenten, het dorpscentrum, herbestemming en leegstand, het buitengebied en archeologie. De aanwezigen konden volop meepraten met de inleiders Norbert Eeltink, Clemens Wentink, Jan Goorhuis, Dick Hilarius en Nico Spit, waarbij het er soms fel aan toe ging. De opvatting dat het in ons dorp te vaak "vot met 'n pröttel" is, stond tegenover het standpunt "Haaksbergen is geen museum; er moet wel gewerkt kunnen worden." Een pleidooi werd gevoerd voor het behoud van gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, zoals de voormalige Huishoudschool en de Lourdeskerk. Met de gemeentelijke vertegenwoordigers werd het belang onderstreept van een betere communicatie. Prolongatie van het vijftigerjarenhuis In het zomerseizoen zal het Museum van Weleer opnieuw op initiatief van Clemens Wentink in het CLV-gebouw rondleidingen organiseren in het vijftigerjarenhuis. Het betreft een beperkte openstelling in de periode juni t/m augustus op zondagmiddag 3785

8 Verenigingsnieuws van tot uur. Bert Otter zal als coördinator optreden. Ineke van der Werf is voornemens haar huis uit te breiden met een volledig ingerichte slaapkamer. Het is de bedoeling weer enkele themabijeenkomsten te plannen. Voor familiebijeenkomsten en groepsrondleidingen kan men contact opnemen met Ineke van der Werf tel Ook het gehele complex zal weer enkele keren opengesteld worden, waarbij behalve de silotoren ook de recent prachtig gerestaureerde kelder bezichtigd kan worden. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de landbouwgeschiedenis van het gebouw. Lezing Jan Paalman Op dinsdag 11 maart was De Richtershof goed gevuld met ruim 100 aanwezigen voor de eerste lezing van onze Kring in Renze Zijlstra zou vertellen over het Stepelerveld, waar hij geboren is. Door familieomstandigheden moest hij afzeggen. Jan Paalman was bereid als zijn vervanger op te treden. Hij maakte deel uit van het Tolteam van de recherche dat de ware toedracht van de vuurwerkramp moest onderzoeken. De oudrechercheur gaf duidelijkheid over wat vooraf ging aan de vuurwerkramp, wie er op 13 mei 2000 op het terrein waren van S.E. Fireworks, wat er daar gebeurde en hoe de overheid voor en na de ramp omging met het bedrijf. ^ Harry Mensink poseert met zijn vrouw nadat hem door burgemeester Gerritsen de koninklijke onderscheiding is uitgereikt. Foto Henk Krooshof Onderscheidingen - Ons lid en medewerker Harry Mensink kwam op 25 april naar het gemeentehuis om te praten over het probleem van de kranslegging op 4 mei bij het verwijderde bronzen beeldje van Betsy Frankenhuis. Groot was zijn verbazing toen hij daar in de raadzaal veel bekenden zag en ook zijn naaste familie. Uit handen van burgemeester Gerritsen ontving Harry de koninklijke onderscheiding van lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn talrijke vrijwilligersactiviteiten. Zo legt hij voor onze 3786

9 Verenigingsnieuws Kring o.m. doop-, trouw- en begraafboeken digitaal vast en helpt hij bij de vervaardiging van een index op de Gerichtsprotocollen van het Landgericht Haaksbergen. - Ons oudbestuurslid Gerard Hofste op Bruinink ontving op 8 april de Willibrordpenning voor het vrijwilligerswerk dat hij in diverse functies gedurende 60 jaar heeft verricht in de St. Franciscusparochie. De laatste 21 jaar was hij voorzitter van de werkgroep Kerkbalans. - Voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de Fotogroep Haaksbergen heeft Henk Krooshof een onderscheiding ontvangen van de Nederlandse Fotobond. Henk is al jaren hoffotograaf van de Historische Kring. Tweedaagse grensoverschrijdende fietstocht Aan beide kanten van de grens bestaan veel contacten tussen Nederlanders en Duitsers. Haaksbergen en Ahaus zijn partnergemeenten en hebben een intensieve samenwerking. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van dit partnerschap hebben de Historische Kring Haaksbergen en de Heimatverein Ahaus vorig jaar een nieuwe fietsroute gepresenteerd over bestaande wegen en paden tussen Ahaus en Haaksbergen, de Noaberweg. Op zaterdag 17 en zondag 18 mei is deze fietsroute verreden als een speciaal arrangement met overnachting in een hotel. Gidsen van onze Kring en de Heimatverein hebben de fietsers onderweg begeleid en uitleg gegeven over de vele bezienswaardigheden. De organisatie was in handen van de Historische Kring, de Heimatverein, de VVV Haaksbergen en Ahaus Marketing & Touristik. Expositie Banken Jordaan In Theeschenkerij Jordaan is op 28 april een tentoonstelling geopend over de Banken Jordaan in Haaksbergen en Parijs. Deze is ingericht door de Werkgroep Expositie en komt in de plaats van de succesrijke expositie over EHCO-KLM. Met de opzet van de nieuwe tentoonstelling was door de werkgroep net gestart, toen bij de sloop van het pand Bank Jordaan een verborgen archief uit de jaren gevonden werd. Boven het kluisdek lagen verschillende bundels papier verborgen, samen wel 3 m3, waarvan het grootste deel kon worden veiliggesteld. Door de vondst van dit archief van de bank in Haaksbergen zijn allerlei bijzondere paperassen in het bezit gekomen van de Historische Kring. Ze geven een goed beeld van de rol van een bank en in het bijzonder van Bank Jordaan in die jaren. Doordat eigenaar Derk Jordaan F.J.Zn, connecties had met de familie van textielfabrikant Van Heek, kwam ook de bijzondere band met de Franse Banque Jordaan van neef Jan Jordaan uit de archieven naar voren. De tentoongestelde documenten konden dankzij de welwillende medewerking van het landelijk historisch archief van de huidige ABN- AMRO Bank worden aangevuld met van hen geleende stukken. Door Anton Leferink is een aantal machines en stukken uit de oude wereld van boekhouden en administreren beschikbaar gesteld, waardoor een mooi beeld ontstaat van hoe destijds een bankadministratie werd gevoerd. Ook is een verzameling spaarpotten aanwezig uit de collectie 3787

10 ^ De hoofdpersonen die bij de expositie betrokken waren: v.l.n.r. Peter Eijkholt, Fons Roerink, Rudolf Jordaan, Mare van Gelder, Jan ten Asbroek en in het midden mw. Harkema- Jordaan. Foto Henk Krooshof van Clemens Wentink. De opening werd verricht door Rudolf Jordaan, een van de nazaten uit de Haaksbergse textielfamilie. Jan ten Asbroek ontving een oorkonde omdat hij een groot aandeel heeft gehad in de inrichting van deze en de voorgaande exposities in Theeschenkerij Jordaan. Nieuwe leden Mw. C. ten Arve, Geukerdijk 9 HAAKSBERGEN Dhr. H.J. Kloosterman, Bernardstraat 29 HENGELO Dhr. J.G.B. Meulenkamp, Lijsterbes 15 HAAKSBERGEN Dhr. B.F. Olthof, Margrietstraat 47 HAAKSBERGEN Mw. E.F.M. Pot, Jan Steenstraat 30 HAAKSBERGEN Mw. Th. Rietmann-Heinst, Kievitstraat 6 HAAKSBERGEN Mw. C. Rupert-Sanders, Kruislandstraat 7 HAAKSBERGEN Dhr. R. Temmink, Jan Steenstraat 46 HAAKSBERGEN Dhr. J.B. Waanders, Hanenbergweg 26A, HAAKSBERGEN Dhr. R. Weijenborg, Haaksbergerweg 31A, HAAKSBERGEN Dhr. W.F.B. Westendorp, Blankenburg 21 HAAKSBERGEN Dhr. B. Wijlens, Warfriet 28 HAAKSBERGEN Mw. C. Woudstra-Elst, Albert Cuyplaan 37 HAAKSBERGEN 3788

11 Peter Eijkholt nieuwe voorzitter *door Frans de Lugt De Historische Kring Haaksbergen heeft een nieuwe voorzitter: Peter Eijkholt. Het bestuur heeft hem op 14 mei gekozen en hij heeft zijn benoeming aanvaard. Eijkholt was op de jaarvergadering in april al toegetreden tot het bestuur. De geboren Haaksbergenaar is de opvolger van Wim Oltwater, die onlangs aftrad omdat hij is gekozen tot fractievoorzitter in de gemeenteraad. Peter Eijkholt werd in 1947 geboren als tweede zoon in het gezin van Henny Eijkholt en Betsy Wigger, die samen een kapperszaak hadden aan de Blankenburgerstraat 31. Dat huis is later onderdeel geworden van installatiebedrijf Rouwenhorst. Toen het daar te klein werd voor het gezin met vijf kinderen, lieten zijn ouders een nieuw pand bouwen op de hoek van de Blankenburg en de Blankenburgerstraat, dat nu dienst doet als ijssalon van Paul Wilderink. Daar kwamen er nog twee kinderen bij. Toen hij 13 jaar was verhuisde het gezin naar Hengelo, waar zijn vadereen groothandel begon in kappersbenodigdheden. In 2005 keerde Peter terug in Haaksbergen, na een loopbaan Historisch Centrum van 40 jaar in het bankwezen die HAAKSBERGEN hem door het hele land voerde. In zijn geboortedorp werd hij lid van de werkgroep Monumenten en > Foto Henk Krooshof Archeologie van de Historische Kring. Ook is hij lid van de Seniorenraad, secretaris van de Vereniging van gepensioneerden van de Rabobank Kring Twente en lid van de raad van toezicht van de Katholieke Pabo in Zwolle. In Groenlo is hij actief als 2e tenor in het mannenkoor Inter NOS. Peter Eijkholt hoopt dat tijdens zijn voorzitterschap de digitalisering van het grote archief verder zal worden ontwikkeld en ook wil hij de communicatie via de sociale media versterken. "De Historische Kring is met duizend leden een grote vereniging die zeer aanwezig is binnen de Haaksbergse samenleving. Ik zie het als een uitdaging om samen met de bestuursleden en de diverse werkgroepen de brede schakering van activiteiten op het hoge niveau te houden dat de mensen van ons kennen. Zoals wij ons manifesteren met onderzoek en archivering, zijn wij bij uitstek de vereniging die de opdracht heeft om de kennis over onze gemeente te vergroten en over te dragen aan volgende generaties." 3789

12 Hoe het dorp elektriciteit kreeg Ondernemer Bouhuis was voorloper G.E.B. *door Bert Otter Vanaf begin jaren dertig tot 1987 is de energievoorziening van Haaksbergen in handen geweest van het G.E.B., het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, later veranderd in het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Dit is echter niet altijd zo geweest. Ook voor die tijd had men in het dorp de beschikking over stroom, maar toen was dat nog door particulier initiatief. Op 13 juni 1899 schrijft ondernemer J. Bouhuis een brief aan de gemeenteraad met het verzoek hem een voorlopige concessie te verlenen voor drie achtereenvolgende jaren "voor het leggen en hebben van kabels, dienende tot het voortgeleiden van electrische stromen voor licht en kracht in en over de openbare straten, pleinen, wegen en wateren, enz." Als hij de bij zijn woning in de Blankenburgerstraat in te richten elektriciteitscentrale binnen drie jaar in werking heeft gebracht, zou hij de concessie graag met 70 jaar verlengd willen hebben met het recht van overgang op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden. De raad vindt dit echter wel erg lang en heeft het voornemen de verlenging van de concessie op 30 jaar te stellen. Na enig onderhandelen stemt Bouhuis op 23 februari 1902 in met een verlenging van 30 jaar. In de raadsvergadering van 10 april 1902 wordt in een 15 artikelen tellend besluit vastgelegd onder welke condities de concessie zal worden verleend en dat deze zal worden beëindigd op 1 juli > j. Bouhuis, initiatiefnemer voor de elektrificatie van Haaksbergen in Het is onbekend wanneer de eerste stroom is gaan lopen. De werkzaamheden worden voortvarend ter hand genomen en in toenemende mate wordt het dorp voorzien van aansluitingen. Ook in het openbare domein doet men zijn voordeel met deze moderne techniek. In het centrum van het dorp staan 14 petroleumlantaarns die op de hoeken van de straten enig soelaas bieden. Veel is dat niet en het komt dan ook voor dat in de huishoudelijke reglementen van verenigingen opgenomen is dat bijeenkomsten omstreeks volle maan gehouden moeten worden. In 1905 echter worden alle petroleumlantaarns vervangen door elektrische, hetgeen een grote verbetering betekent, ook al hebben we het over een lamp van slechts 60 watt per lantaarn. Stroomuitval 3790

13 ^ Aan de overkant van de straat de winkel van Bouhuis, met links het gedeelte waar de elektriciteitscentrale zich bevond. Dit is ongeveer waar nu de parkeerplaats is op de hoek van de Blankenburg en de Blankenburgerstraat. Niet alles verloopt vlekkeloos en van tijd tot tijd is er sprake van stroomuitval voor kortere of langere tijd als gevolg van storingen van technische aard. Er zijn echter ook andere oorzaken voor problemen met de stroomlevering. Hoewel Nederland niet betrokken is bij de Eerste Wereldoorlog, heeft dit gevolgen voor bepaalde voorzieningen in ons land. Ook in onze gemeente gaat men dat ondervinden. In mei 1917 dreigt wegens schaarste de olie op te raken waarmee de motoren van de diesel-aangedreven generatoren gevoed worden. Er is nog voor vier dagen voorraad. Het stilvallen van de centrale zou grote schade berokkenen aan het bedrijfsleven en tevens groot ongerief betekenen voor de burgers. Door de distributiecommissie wordt alles in het werk gesteld om zich zo spoedig mogelijk van nieuwe voorraad te voorzien. De eigenaar van de watermolen, dhr. Greeve, was waarschijnlijk nog niet aangesloten op het centrale net. Hij neemt in maart 1918 het heft in eigen hand en plaatst in de watermolen een dynamo die voor zijn eigen stroomvoorziening zorgt. Deze werd via de molen aangedreven door de waterkracht. Omdat mede door de oorlog de kosten toenemen van het in bedrijf houden van de gehele installatie, wordt voorgesteld om tijdelijk de prijs van stroom drastisch te verhogen. Een paar dagen later wordt over deze zaak door een groep aangeslotenen een vergadering belegd in café Eysink. Men is van mening dat men hier, ten opzichte van de tarieven in buurgemeenten, al sinds jaar en dag teveel betaalt. 3791

14 3792 Als dit voorstel niet ingetrokken wordt, zal men een deputatie van drie personen naar het college van B. en W. sturen ten einde door mondeling overleg het voorstel ingetrokken te krijgen of op z'n minst gereduceerd. Dat deze actie kennelijk niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, blijkt uit het volgende. Na een ingezonden brief in de krant van 16 november 1923 waarin melding wordt gemaakt van de nog steeds niet gecorrigeerde tijdelijke verhoging, wordt op 27 januari 1924 het tarief voor de stroom teruggebracht van 35 et. naar 30 et. per kwh. en de meterhuur gaat terug van 50 et. tot 35 et. per maand. Mogelijk heeft de ingezonden brief invloed gehad. Hoogspanning In 1918 wordt het net van Haaksbergen gekoppeld aan een hoogspanningsleiding, gevoed door het al in 1894 opgerichte Twentse Centraal Station voor Electrische Stroomlevering' in Hengelo. In januari 1919 zijn de werkzaamheden afgerond en vloeit de eerste stroom uit deze bron door het net. Hierdoor komt de kleine centrale van Bouhuis tot stilstand. Het dorp zal het geluid van zijn motoren, vaak tot middernacht hoorbaar, nog wel gaan missen. Vanaf nu zal de ingekochte elektriciteit alleen gedistribueerd en niet meer zelf opgewekt worden. Initiatiefnemer Bouhuis overlijdt in 1926 en zijn zoon J. Bouhuis neemt de zaken over. Geleidelijk neemt het niveau van de voorzieningen in het dorp toe en in navolging van talrijke andere gemeenten heeft Haaksbergen eindelijk nachtverlichting aangelegd. Op belangrijke punten zijn lantaarns aangebracht. Vanaf september 1928 zullen deze steeds 's avonds om half elf worden ontstoken. In april 1931 wordt door concessiehouder Bouhuis een verzoek bij de raad ingediend om de bestaande concessie, welke op 1 juli 1932 afloopt, met een tijdvak van 30 jaar te verlengen onder nader te omschrijven voorwaarden. Tijdens de raadsvergadering op 27 mei 1931 besluit de raad echter de stroomvoorziening zelf ter hand te nemen met de oprichting van een Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf. Buitengebied Tot nu toe is alle aandacht bij de elektrificering uitgegaan naar het aansluiten van het dorp en de naaste omgeving, maar het buitengebied en daarbij de buurtschappen moeten ook aangesloten worden. Dat gaat echter gepaard met hoge kosten voor een relatief klein aantal aansluitingen, zodat er nogal terughoudend naar wordt gekeken. In Buurse zijn al vanaf 1924 pogingen in het werk gesteld om aansluiting te krijgen. Kennelijk lukte dit niet en heeft men besloten om te proberen langs andere weg elektriciteit te verkrijgen. In 1929 is door een commissie onder leiding van dhr. Beekman een poging gedaan om stroom te betrekken vanuit Duitsland, echter zonder resultaat. Op 13 januari 1932 wordt in Buurse opnieuw een vergadering belegd over de elektrificering van het dorp. Het is inmiddels al acht jaar geleden dat de eerste initiatieven zijn ontwikkeld om dit te realiseren. Nu alles in handen van de gemeente is, verwacht men dat snel overgegaan zal worden tot aansluiting. De gemeente heeft echter te kennen

15 In 1934 was het iets bijzonders, dat in één klap heel Buurse stroom had. Dat gebeurde aan de Alsteedseweg, waar het transformatorhuisje (met de stroomverdelingsapparaten) in gebruik werd gesteld. GEB'ers die aanwezig waren vlnr: J. Brummelman, HendrikBreukers (4e van links), daarnaast Broeder Wilderink (monteur fa. Oosterholt), Theo Waanders ('n Tuutn), Hendrik ten Berge (8e van links), installateur Bertus Antvelink (9e) en rechts op de voorgrond Klaas Zweers (Massa Koning). Andere belangstellenden waren: J. Wagelaar (Enschede), Geerdink, J o Harmsen, Installateur Dalenoord en Harry Wilmer. gegeven dat voorlopig alleen het dorp Haaksbergen en de nabijgelegen huizen en boerderijen aangesloten kunnen worden. De deelnemers aan de bijeenkomst waarschuwen de gemeenteraadsleden dat de buurtschappen vanwege hogere kosten voor de infrastructuur met hogere tarieven opgezadeld zouden worden ten opzichte van het dorp. Wel is men genegen eventueel een bijdrage te leveren aan de kosten van de aanleg van het net. Ze zullen echter nog even geduld moeten hebben. De gemeente moet eerst een nieuw net inclusief aansluitingen realiseren in het dorp en omgeving, aangezien het netwerk van Bouhuis, met in totaal 712 aansluitingen, niet wordt overgenomen. De gemeente had het geheel laten taxeren op f 6500,-, maar Bouhuis dacht aan het dubbele van dat bedrag. Men kon het niet eens worden en vandaar de bouw van een eigen net. Ook de beperkte capaciteit van het bestaande net heeft een rol gespeeld bij het nemen van deze beslissing. Op 3 februari 1932 wordt het werk gegund aan firma Nettenbouw in Amsterdam voor de som van f ,-. De aanleg van kabels in het dorp begint op 8 maart. Voor het grootste deel worden die onder de trottoirs aangelegd en hierbij worden veel werklozen ingezet. 3793

16 Einde concessie Op 1 juli 1932 's middags om 12 uur eindigt de 30-jarige concessie aan Bouhuis. In het betreffende contract komt een clausule voor dat, indien het bestaande net niet door de gemeente wordt overgenomen, wat inderdaad het geval is, het net voor 1 juli 1932 afgebroken moet zijn. Er is geen overgangsregeling voorzien. Op deze datum gaat de gemeente de levering van elektriciteit voor haar rekening nemen. Zelfs al zou het gemeentenet voor de genoemde datum gereed zijn, dan nog kan er niet geleverd worden, aangezien dat volgens contract tot 1 juli uur is voorbehouden aan Bouhuis. Bouhuis verwittigt de gemeente ervan op 15 mei met de afbraak te beginnen om, geheel volgens het geldende contract, de werkzaamheden voor 1 juli afgerond te kunnen hebben. In zijn contract staat echter ook dat hij tot diezelfde datum elektriciteit moet leveren. Dit is natuurlijk een onmogelijkheid. De gemeente deelt Bouhuis echter alsnog schriftelijk mee dat hij, in tegenstelling tot wat er in het contract staat, van 1 juli tot 1 oktober de gelegenheid krijgt om alles af te breken. De gemeente speelt ook op zeker en spant een kort geding aan bij de rechtbank in Almelo. De rechter komt niet tot een uitspraak en de gemeente brengt de zaak voor het Hof in Arnhem dat op 23 juni uitspraak doet. Het verbiedt Bouhuis het net af te breken en als hij dit wel doet, wordt hij tot een boete van f 100,- per dag veroordeeld. De gemeente mag zelf geen stroom leveren voor 1 juli uur. Verder moet elk der partijen zijn eigen kosten betalen. Het lijkt op een soort salomonsoordeel: los het maar op in onderling overleg. Bouhuis gaat alsnog akkoord met het eerdere aanbod van de gemeente om van 1 juli tot 1 oktober de tijd te krijgen om de boel af te breken. Buurse Nadat in het dorp en omgeving de meeste huizen zijn aangesloten komen de buurtschappen en het buitengebied aan de beurt. Volgens de raad is het de beurt aan de buurtschap Buurse om als eerste te worden aangesloten. Er wordt een begroting opgesteld en het ziet er naar uit dat de aansluiting bij lange na niet rendabel is. De gemeente besluit echter om de kosten voor de 7 1 / 2 km lange transportkabel naar het dorp buiten de rekening te laten vallen, zodat deze kosten niet verdisconteerd worden in de aansluitkosten per perceel. Nu kan er worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van het project. Op 17 augustus 1934 wordt het elektriciteitsnet voor Buurse officieel in gebruik gesteld door burgemeester jhr. H.W.J.W. von Heyden, in tegenwoordigheid van de Buurser lichtcommissie, het comité van actie, genodigden en belangstellenden. Hij doet dit door een schakelaar om te zetten onder het uitspreken van de woorden: "Hoe meer stroom, hoe meer vreugde." Daarmee was de elektrificering van Buurse een feit. Het licht kan worden ontstoken en de petroleumlampen kunnen worden opgeruimd. In het verleden zijn er optimisten geweest die zeiden: "We hebben het in , in en zeker in 1930." De pessimisten klaagden: "We krijgen het nooit, Hoksebargen houdt ons aan het lijntje." Maar noch de optimisten, noch de pessimisten hebben gelijk gekregen. Het duurt echter nog tot 7 december 1972 voordat de laatste aansluiting van de verder weg gelegen percelen gerealiseerd is en wel aan de Zendvelderweg bij de familie Schröer. 3794

17 St. Isidorushoeve Ook in de buurtschap St. Isidorushoeve heeft zich een vergelijkbaar comité gevormd als in Buurse om te ijveren voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Na een raadsbesluit ten gunste, wordt er een plan gemaakt met daarbij een financiële onderbouwing. Na goedkeuring wordt het werk voortvarend ter hand genomen en op 23 maart 1936 wordt de eerste paal in de grond gezet, gevolgd door veel andere en veel kilometers draad en kabel. In totaal gaat het in deze eerste fase om 110 aansluitingen. Op woensdag 26 augustus om uur wordt het net voor St. Isidorushoeve officieel in gebruik gesteld door de burgemeester. Er wordt gestaag gewerkt aan de voltooiing van de elektrificatie van de gehele gemeente. Er wachten nog de verschillende verder weg gelegen buurtschappen zoals Langelo, Brammelo, Stepelo en bij Buurse bijvoorbeeld Siberië. Op 23 augustus 1940 komt het werk in Stepelo gereed en successievelijk volgen de andere gebieden. De oorlog heeft echter een flinke rem gezet op de ontwikkelingen. In 1955 is men nog steeds niet klaar. Het zal nog geruime tijd duren voordat elk huis en bedrijf in het buitengebied van deze vorm van energievoorziening kan genieten. Directeur Niet alleen de omvang van het netwerk neemt steeds grotere vormen aan, dit geldt ook voor het personeelsbestand. In 1932 begint het met J. Brummelman in de functie van technisch bedrijfsleider, later directeur, bijgestaan door J.M. Zegers, boekhouder en H.Th. Leemreis, kassier. Op 1 maart 1957 treedt ing. J.L. Schaap aan als directeur van het G.E.B, waar hij leiding gaat geven aan een ploeg van dertien medewerkers. Samen werken deze mensen aan de instandhouding en uitbouw van een zeer modern geoutilleerd bedrijf, dat in de regio een uitstekende reputatie heeft opgebouwd. Met de komst van de heer Schaap wordt ook een aantal - J. Brummelman, de eerste technische voorzieningen uitgebreid. directeur van het G.E.B. Er wordt een besturingsinstallatie aangeschaft waarmee op afstand verschillende diensten aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Zo kan men de straatverlichting omschakelen van dag- naar nachtstroom en omgekeerd. Tevens wordt de ad- > ing. J.L.Schaap, directeur ministratie geautomatiseerd. van het G.E.B, van 1957 tot de opheffing in

18 In november 1958 koopt de gemeente het gebouw van de houtwarenfabriek Pico aan de Werfheegde om dienst te doen als opslagruimte en werkplaats voor het G.E.B. Een dergelijke voorziening is ook wel nodig want de activiteiten breiden zich steeds verder uit. Op 21 november 1961 vindt een vrij unieke gebeurtenis plaats. Het G.E.B, en de erkende plaatselijke installateurs en winkeliers in elektrische apparaten op huishoudelijk gebied hebben een coöperatie opgericht onder de naam GEB-HICO. In het gebouw aan de Werfheegde is een showroom ingericht waar men niet alleen elektrische apparaten kan bezichtigen, maar waar ook voorlichting wordt gegeven. Ook worden er, indien gewenst, demonstraties gegeven. De belangstelling is groot en menigeen komt een kijkje nemen bij alle nieuwe ontwikkelingen. Uitbreiding met gas De gashistorie van Haaksbergen gaat minder ver terug dan de elektriciteitsgeschiedenis. Aangezien de aansluiting op het landelijke aardgasnet nog niet mogelijk is, discussieert de gemeenteraad op 23 november 1962 over een voorstel tot het oprichten van een gasafdeling als uitbreiding van het G.E.B. Er wordt besloten om propaangas toe te voegen aan het bestaande energieaanbod. De E in de naam G.E.B, staat in het vervolg niet meer voor 'Electriciteit' maar voor 'Energie'. Aan de Spoelsterstraat worden gastanks geplaatst en er wordt in het hele dorp een gasnet aangelegd, inclusief de huisaansluitingen, op kosten van het G.E.B. In maart 1964 worden door de raad gasprijzen vastgesteld. Het propaangas zal gemengd worden met lucht, waardoor de verbrandingswaarde beïnvloed wordt, zodat die vergeleken kan worden met die van aardgas. Dit heeft het grote voordeel dat gastoestellen niet meer omgebouwd behoeven te worden als er in de toekomst overgegaan wordt op aardgas. In juli 1964 zijn er 60 aangeslotenen op het gasnet. In oktober 1967 zijn dat er al Wanneer in 1968 een gastransportleiding wordt aangelegd naar Winterswijk, wordt Haaksbergen via een aftakking aangesloten op het landelijke aardgasnet. Het duurt nog tot oktober 1974 voordat de aanleg van het leidingnet, met een totale lengte van 180 km, in de gehele gemeente gereed is. In 1974 wordt in Haaksbergen besloten een Centrale Antenne Inrichting op te richten voor radio- en tv-ontvangst. In een aantal wijken staat al een zogenaamde G.A.l., oftewel een Gemeenschappelijke Antenne Inrichting en het is de bedoeling om alle installaties samen te brengen in één Centrale Antenne Inrichting voor heel Haaksbergen. Na overleg binnen en buiten de gemeenteraad worden er uiteindelijk in 1976 plannen gemaakt om tot uitvoering te komen. De installatie zou opgericht moeten worden op de plaats aan de Spoelsterstraat waar het gasstation voorheen was gevestigd. Op 6 september 1979 wordt hier de 38 meter hoge antennemast geplaatst en aansluitend hierop wordt de benodigde apparatuur geïnstalleerd. In eerste instantie wordt de organisatie ondergebracht bij de gemeentelijke afdeling financiën. Later wordt het G.E.B, hiervoor verantwoordelijk. In de loop der jaren worden alle wijken aangesloten en verdwijnt het woud van antennes van de daken. 3796

19 In 1982 wordt op grootse wijze het 50-jarig jubileum van het G.E.B, gevierd met veel genodigden, een tentoonstelling en een feestavond. Wethouder Bedrijven Arie Oltwaterfeliciteert tijdens de receptie in 1982 directeur Schaap met het 50-jarig bestaan van het GEB en zijn zilveren dienstjubileum, dat gelijktijdig werd gevierd. Voorlichter en ceremoniemeester Henk Eysink (r) kijkt geanimeerd toe. Het einde In de raadsvergadering van mei 1987 wordt het definitieve besluit genomen om, mede door ontwikkelingen bij de centrale overheid in den Haag, het G.E.B, af te stoten en het met terugwerkende kracht per 1 januari van dat jaar te verkopen aan de IJsselcentrale in Zwolle. Hiermee komt na 54M- jaar een einde aan deze gemeentelijke dienst. Bronnen: Jubileumboek 50 jaar G.E.B. Knipselarchief Historische Kring Haaksbergen. Brochure 'Een halve eeuw gemeentelijk energiebedrijf' Bij het kantelen der eeuwen, delen l en III, Johan ten Broeke 3797

20 l Mijn grootvader 'Luutnants Henduk' *door Henk Menkehorst Ik zal een jaar of twaalf geweest zijn geweest toen iemand mij eens vroeg: "Woar bun ie van?" Ik antwoordde: "Van Menkehorst". "Dan buj ne kleinzonne van Luutnants Henduk", kreeg ik als antwoord. Thuis gekomen vroeg ik aan mijn vader waarom wij de bijnaam Luutnant hebben en waar die naam vandaan komt? En hij vertelde mij toen het verhaal van een Franse luitenant die Wenselear zou heten en die, naar men zei, uit het leger van Napoleon gedeserteerd was. Er was ooit al eens een familielid in Frankrijk op zoek geweest naar deze luitenant. Echter zonder resultaat. Deze luitenant zou vroeger aan De Braak gewoond hebben en was een pietje-precies! De klompen van de kinderen moesten 's avonds allemaal keurig in het gelid gezet worden, anders zwaaide er wat. Dat verhaal van de klompen heeft toentertijd blijkbaar indruk gemaakt, want het is generaties lang doorverteld. Jaren later, ik was inmiddels begonnen aan het stamboomonderzoek van mijn familie, kwam ik die luitenant weer tegen. Ik was op bezoek bij mijn overbuurman, wijlen Johan Aarnink. Hij vroeg me mee naar boven om me iets te laten zien. Daar aangekomen hing er in een slaapkamer een plattegrond van Haaksbergen met daarop de huizen die rond het centrum gelegen waren. Deze plattegrond liet de situatie zien zoals die in 1832 in Haaksbergen was. "Kijk hier eens", zei Johan en hij wees naar een plek op de kaart. Bij het perceel dat hij aanwees stond geschreven het woord 'luitenant' en het nummer 117. Mijn belangstelling was gewekt! Thuis pakte ik onmiddellijk deel twee van de Historie van Haaksbergen uit de kast. In deze uitgave staan uitvoerig alle huizen in het Haaksbergen van 1830 beschreven. Ik had de beschrijving van huis 117 al snel gevonden en begon te lezen. Ik las: "Volgens de volkstelling van 1748 woonden in huis nummer 117 Elisabeth Welders en haar halfzuster Berendina Damveld. Beiden waren 'klopjes'. In 1775 overleed Elisabeth. Haar halfzuster Berendina Damveld werd enig erfgenaam. Berendina overleed in Zij liet haar eigendom na aan de kinderen van haar broer Gerrit Damveld." In 1834 werd het huis voor driehonderdtachtig gulden verkocht aan Scato Odink, die jaren later op die plek een kruidenierswinkel zou beginnen. Verder zoekend in het archief van de Historische Kring vond ik in het trouwboek van de Pancratiuskerk de trouwakte van Elisabeth Damveld en Joan Petrus Wentzeler. Zij zijn in 1801 getrouwd. Viduus stond er achter de naam van Joan Petrus Wentzeler. De betekenis van Viduus bleek weduwnaar te zijn. Joan Petrus was dus eerder getrouwd geweest en naar later bleek Elisabeth Damveld ook. Ik ben toen verder gaan zoeken in de doopboeken van de Pancratius en kwam daar doopaktes van kinderen Wentzeler tegen die in Haaksbergen geboren waren! Als moeder van deze kinderen werd de naam vermeld van Christina Delsing uit Echt, in Limburg. Joan Petrus Wentzeler was dus al in 1799 in Haaksbergen woonachtig. Ook zag ik de overlijdensaktes van zijn kinderen. In het jaar 1815 zelfs drie. Die waren veel eerder geboren, maar niet in Haaksbergen! Reden om verder te zoeken! 3798

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Verslag van de bouw van het oorlogsmonumentje in Maashees. Periode maart tot mei 2015:

Verslag van de bouw van het oorlogsmonumentje in Maashees. Periode maart tot mei 2015: Verslag van de bouw van het oorlogsmonumentje in Maashees. Periode maart tot mei 2015: Jos van Kooij 1 Wat er vooraf ging: Tijdens mijn onderzoek naar de bouw van de nieuwe kerk (2012-2013) in Maashees

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Jaarverslag Open monumentendag

Jaarverslag Open monumentendag Jaarverslag 2013 Het bestuur: we zijn 8 maal voor bestuursvergadering bijeen geweest, 1 ledenvergadering. Op 15 maart was onze jaarvergadering. Tijdens deze vergadering zijn met goedkeuring van de leden

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf

WimWaanders: het overbrengen van cultuur is van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten een boost? Crowdfunding ambassadeurs voor je bedrijf WIM Wim Waanders: het overbrengen van cultuur is ÉÉN van mijn drijfveren Geven nieuwe concepten de BINNENSTAD een boost? een initiatief van FLYNTH: Crowdfunding CREËERT ambassadeurs voor je bedrijf Nummer

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

KASTEEL VAN WOERDEN 1410 -

KASTEEL VAN WOERDEN 1410 - KASTEEL VAN WOERDEN 1410 - BELEIDSPLAN Stichting Het Kasteel van Woerden 29 november 2013 1 Opgericht 02-11-1984 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Organisatie 4. Financiën / Onderhoud 5. De toekomst

Nadere informatie

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk.

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Molen De Schelvenaer, adres Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Uitnodiging fototentoonstelling Winterswijk

Uitnodiging fototentoonstelling Winterswijk 1 In deze Nieuwsbrief meer over het project 'het binnenste & buitenste van typsich Winterswijkse boerderijen'. Allereerst wil ik je uitnodigen voor de tentoonstelling van mijn project. Financiele ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2014/42 Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 3 december 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk

Nieuwsbrief mei 2013. Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk Onderzoek naar resten Kasteel Rietwijk In de kastelenbuurt van Heemskerk werd in november 2012 vanwege de sloop en nieuwbouwplannen een proefsleuvenonderzoek verricht. Dit werd uitgevoerd door het archeologische

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh. Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh 3 januari 2014

Jaarverslag 2013. Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh. Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh 3 januari 2014 Jaarverslag 2013 Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh. Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh 3 januari 2014 1 Over de stichting 3 Balans 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Dames en heren, Het is een mooie gewoonte om een boom te planten om een ingrijpende

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN Plaats: Marishuis 27 juni 2016 Tijd: 14 uur Deelnemers: Leo Ewals (LE) vz. Jan Paul Bevoort (JB) Petra Thijssen (PT) penn. Harrie Joosten (HJ) secr.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: De heer M.H.N. en mevrouw A.L.J.S. te A, gemachtigde: de heer mr. S.

De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: De heer M.H.N. en mevrouw A.L.J.S. te A, gemachtigde: de heer mr. S. Onjuiste informatie over parkeerplaats. Klager is geïnteresseerd in een appartement dat beklaagde in verkoop heeft. Voor hem is essentieel dat hij over twee parkeerplaatsen beschikt. De makelaar zegt toe

Nadere informatie

Een Egyptische collectie in Leiden

Een Egyptische collectie in Leiden Een Egyptische collectie in Leiden Naam: Klas:.. Het Rijksmuseum van Oudheden, de naam zegt het al, toont voorwerpen uit oude tijden. De collectie bestaat uit objecten van beschavingen die vandaag de dag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN Privé: Kantoor&Atelier&Studio: van der Helstpark 43 Paulus Potterlaan 24a 1399 GH Muiderberg 1399 XB Muiderberg telefoon : 0294-26 14 55 1 email : w.hofman17@upc.nl whofman2@gmail.com wiebehofman@muidermuizenfortmuseum.nl

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 13-16 RvT Amsterdam Informatie aan niet-opdrachtgever. Oppervlakte woning. Klager heeft in 2006 een woning gekocht. Klager verwijt de makelaar van de verkoper dat hij in de verkoopbrochure heeft vermeld

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg 82 2014 2015 2016 Stolwijk, 10 maart 2016. Burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

Nadere informatie

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder

G.E.B. Warder 1914-1937. De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder G.E.B. Warder 1914-1937 De beginjaren van de elektriciteitsvoorziening in Warder Gemeente Warder Tot 1970 was Warder een zelfstandige gemeente Warder, Middelie en Kwadijk hadden een tesamen één Burgemeester

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

VOOR HET VOETLICHT. Bertus Spee

VOOR HET VOETLICHT. Bertus Spee VOOR HET VOETLICHT Bertus Spee Monadenium ritchiei subsp. nymabensis Het moederland van deze planten is Kenia. Ze spruiten vanaf de basis met tot 40 cm lange stengels. Aan de top van de stengels ontstaan

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk

Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk Een impressie van de academische zitting en de expositie in het kader van Het jubileum Hof te Zande Kerk 1209 2009. De academische zitting vond plaats op 31 oktober in de Hof te Zande Kerk. Op uitnodiging

Nadere informatie

FIETSEN IN SINT ISIDORUSHOEVE

FIETSEN IN SINT ISIDORUSHOEVE FIETSEN IN SINT ISIDORUSHOEVE ROUTE 32 km Deze fietsroute start in het centrum van Sint Isidorushoeve en gaat door de vier marken die rond de hoeve liggen. Een prachtig kleinschalig hoevenlandschap afgewisseld

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8 Leerlijn erfgoededucatie Hengelo Lesbladen groep 8 Industrieel erfgoed en herbestemming in Hengelo Naam: School: Groep: Les 1: Fabrieken van vroeger 1. Oude foto s en wist jedat? De volgende foto s zijn

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag.

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Het Koetshuis, het nieuwe onderkomen van Ver.Oud-Scherpenzeel. Regelmatig publiceert

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G.

Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders. van de te nemen beslissing: Normaal. burgemeester IP.J. Lokker. Naam steller: A.G. gemeentb mordwim Blosrmnba^laals Zaaknummer : Docmannummer : Agenda vergadering van Burgemeester en Wethouders Datum: r Onderwerp: Reglement burgerlijke stand 2015 Ter bespreking Urgentie van de te nemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

In deze eerste jaren steeg het aantal leden naar 192.

In deze eerste jaren steeg het aantal leden naar 192. 1. 1968-1972 Dit zijn de beginjaren van Het Postmerk. De oprichtingsvergadering werd in De Schouw gehouden. En het eerste bestuur werd geïnstalleerd. Tijdens de bijeenkomsten werden er in die tijd allerlei

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie