V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie"

Transcriptie

1 1

2 1

3 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes afdelingen waar wekelijks honderden gezinnen van voedsel en andere hulp voorzien worden. De vele vrijwilligers komen elke donderdag samen om mensen in armoede te ondersteunen met een voedselpakket. Sommige afdelingen is er bedeling op zaterdag. De v.z.w. wil aanvullende hulp bieden aan kinderen en volwassenen, die door allerlei omstandigheden in de problemen zitten. Het leidt geen twijfel dat er in Vlaanderen veel armoede heerst, en dikwijls hoort men dat mensen op het einde van de maand bijna geen geld meer hebben om gewoon basisvoedsel te kopen. Iedereen, ongeacht nationaliteit of geloofsovertuiging, kan door omstandigheden in zo n situatie kan belanden. Deze mensen mogen niet in de kou blijven staan. De Toevlucht helpt enerzijds mensen die zelfstandig komen aankloppen voor hulp. Anderzijds worden mensen ook vaak doorverwezen door andere instanties zoals het OCMW, CAW en andere hulpverleningsorganisaties. De Toevlucht wordt gekenmerkt door een grote populatie anderstalige nieuwkomers, mensen zonder papieren of met een tijdelijke verblijfsvergoeding, werklozen en kansarme gezinnen. Doorheen de jaren heeft de Toevlucht met heel wat mensen een hechte band opgebouwd. Het blijft een uitdaging om de werking bij te blijven stellen en te verbeteren. De hulp van andere instanties (kerken, Vlaamse en lokale overheid, ) is daarbij onontbeerlijk. De organisatie leeft en overleeft van giften en bijdragen, die vooral afkomstig zijn van particulieren. Visie De Toevlucht heeft de visie om méér te zijn dan een organisatie die mensen praktische hulp aanbiedt. De Toevlucht wil haar naam recht doen en wil een plaats zijn waar mensen: zich veilig voelen, waardigheid, waardering, aandacht en hoop vinden, geliefd worden, terug beginnen hopen, een glimlach op hun gezicht krijgen, hun toevlucht bij God kunnen vinden Dit alles wensen wij vorm te geven vanuit een sterke evangelisch-christelijke visie: het voorbeeld van Jezus volgen en zijn boodschap handen en voeten geven. Deze boodschap moet niet opgedrongen worden aan mensen, maar ze kan wel uitgeleefd worden door woorden en daden. Het is prachtig om te zien hoe ook onder de vrijwilligers die eenheid in diversiteit vorm krijgt. In de Toevlucht werken vrijwilligers van allerlei etnisch-culturele, sociaal-economische én godsdienstige achtergronden samen aan één doel. Heel wat van deze mensen -die in onze samenleving aan de rand staan en dreigen uit te vallen- vinden in de Toevlucht een gemeenschap waar zij erkenning en vriendschap vinden.

4 3 Organisatie Onderstaand organigram geeft de structuur van de v.z.w. weer. Algemene vergadering Raad van bestuur Afdeling Antwerpen Afdeling Geel Afdeling Herentals Afdeling Hoeselt Afdeling Hoogstraten Afdeling Lokeren Afdeling Westerlo Beheer Algemene Vergadering De algemene vergadering bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: Debuck Johan, Donies An, Eisink Tony, Frans Sarah, Goossens Michel, Hugens Irene, Le Jeune Eli, Loncke Jean-Pierre, Machtelinckx Luc, Meers Jos, Machtelinckx Kris, Reekmans Gerarda, Schellekens Ludo, Sprooten Marleen, Thijs Georges, van Dalen Evert, Verbruggen David, Verbruggen Jimmy, Verbruggen Nadine, Verbruggen Steve, Verbruggen Willy, Weerelds Jean-Marie, Hendrickx Kees, Van Lint Kees,Sarah Middelbos,Ronny Dillen, Reiner Jursh,Jos Verbeeck, Quirijnen Anne. De algemene vergadering kwam samen op 22 maart 2014 en volgende agendapunten werden besproken: voorstelling nieuwe leden goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 23 maar 2013 goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2014 kwijting aan de raad van bestuur en de boekhouder bespreking en stemming start afdeling Herentals op 12/04/2014 bespreking en stemming start afdeling Geel op eind oktober 2014 mededeling betreffende stopzetting Geraardsbergen per 31/12/2013 allerlei

5 4 Raad van Bestuur De raad van bestuur bestond op 31 december 2014 uit volgende leden: Verbruggen Willy (voorzitter), Verbruggen Steve, Thijs Georges, Everhard van Dalen, Ludo Schellekens, Ronny Dillen en Jimmy Verbruggen. (raadsleden) De raad van bestuur komt samen voor de voorbereiding van de algemene vergadering. Indien er een extra vergadering nodig is wordt die bijeen geroepen maar de meeste contacten verlopen via of telefonisch. Algemene werking Mensen kunnen bij de v.z.w. komen aankloppen voor hulp. Na afloop van het intakegesprek wordt een inkomensformulier meegegeven. Dit moet de persoon in kwestie laten invullen bij de instanties waar hij of zij een uitkering van ontvangt. Op dit formulier dienen niet alleen de financiële gegevens maar, ook de samenstelling van het gezin en de adresgegevens ingevuld te worden. Vervolgens worden de gegevens nagekeken en worden de inkomsten vergeleken met de inkomenscriteria van de v.z.w. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden, worden de mensen ingeschreven in de databank en ontvangen ze een pasje waarop hun naam, foto en het aantal gezinsleden vermeld staat. Met dit pasje dient men zich aan te melden voor het bekomen van een voedselpakket. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden,wordt het gezin geweigerd. In de meeste gevallen krijgen de personen die geweigerd worden wel een éénmalig noodpakket. Dit is een pakket dat samengesteld wordt voor niet geregistreerde mensen. Deze manier van werken is gegroeid uit ervaring. Er werd vastgesteld dat er steeds mensen zijn die over een voldoende hoog inkomen beschikken, maar die toch voedselhulp willen krijgen. Op die manier wordt anderen de kans ontnomen om een goed gevuld voedselpakket te krijgen. Het aanbod van voedsel is immers vaak beperkt. Er wordt naar gestreefd om in alle afdelingen op dezelfde manier te werken, toch is er vrijheid om als afdeling creatief te werken met de middelen die er zijn.

6 5 Afdeling Antwerpen Terugblik jaar 2014 Ook in het afgelopen jaar 2014 mogen we dankbaar zijn,dat we God s nabijheid hebben mogen ervaren in het werk,waartoe Hij ons heeft geroepen, want moesten we het zelf doen uit eigen kracht dan zo de toevlucht al lang opgedoekt zijn. Er is toch wel wat veranderd in het voorbije jaar, de organisatie gekend als het BIRB, waar we het voedsel bestelde,hield op te bestaan en werd vervangen door het POD, door deze nieuwe ommezwaai kwam de aanlevering van de producten veel later op gang.gelukkig was er nog voldoende voorraad van de vorige levering zodat we gewoon verder konden bedelen, enkel melk hebben we verscheidene maanden zonder gezeten. Op 27 september hebben we met alle afdelingen het 20jaar bestaan van de vzw de toevlucht kunnen vieren, we waren met meer dan 130 personen samen in Geel Holven 19. Het was een dag van dankzegging en gezellig samenzijn,ook een dag om bij te praten met alle vrijwilligers,ook werd er medegedeeld dat de zevende vestiging in Geel zou starten op 19/10/2014 echt een dag om op terug te blikken en om God alle eer te geven. Als we de cijfers zien van de kilo s voedsel dat er is meegegeven,zien we dat er een aanzienlijke stijging is tegenover de voorgaande jaren,wel zijn de weergegeven cijfers nu het globale voor de afdelingen van de provincie Antwerpen, namelijk Hoogstraten,Westerlo,Herentals,Geel en Antwerpen. Ook in het nieuwe jaar kijken we uit wat de HEER zal doen door ieder van ons heen. DE VOORZITTER WILLY VERBRUGGEN

7 6 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG half volle melk EEG rijst EEG ontbijtgranen EEG deegwaren EEG rijst tonijn EEG olie EEG makreelfilet-tomaat EEG erwten-wortelen EEG tonijn EEG gepelde tomaten EEG fruitsla EEG confituur EEG rundskarbonaden EEG champions EEG vanillepudding EEG aardappelpuree Totaal EEG kg kg 4950 kg 17500kg 3400 kg 3804 kg 6800 kg kg 5154 kg 6916 kg kg 1000 kg 7085 kg 8800 kg 5282 kg 9125 kg kg groenten veiling st katelijne waver en greenfarm kg Bakkerijproducten brood en gebak kg Voedselbank Antwerpen kg Andere producten diepvriezer klaar gemaakte salades extra producten Totaal kg kg kg kg

8 7

9 8 Afdeling Geel De jongste telg van de illustere familie van de Toevlucht opende haar deuren 25 oktober van het jaar onzes Heren 2014, zoals onze voorouders dat zo droog, bijna krakend, konden uitspreken. Dat de Here er mee te maken had was voor ons team al heel lang duidelijk, de voorbereidingen gingen niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. Van het begin af kenden wij een grote belangstelling. Aangezien de stand Geel al een goed werkende sociale opvang heeft, was iedereen die ook enigszins in aanmerking kon komen gemotiveerd. Dat heeft ons uiteindelijk veel tijd gekost om het op de rails te krijgen. In eerste instantie hebben wij de goederen van Europa bedeeld plus de Antwerpse extra s die meegegeven werden. Ook kregen wij een erfenis van een aantal paletten met Europese goederen die de stad Geel al ontvangen had. Al met al genoeg werk om ons gezellig bezig te houden. Want ons team 30 à 40 vrijwilligers doen hun job met vrolijkheid en vriendelijkheid. Ja, en toen was het jaar voorbij. Een korte, aangename kennismaking. Voor het volgende jaar zien wij uit naar een grotere ruimte. In het begin van het jaar 2015 kregen wij een ruime ton voedsel, net over datum. Dat hebben wij achter in de kerkzaal opgeslagen (Gelukkig werd de Here Jezus in een stal geboren, dus..). Voor de rest moeten wij nog het één en ander beter laten sporen, en wij weten dat wij een wachtlijst hebben van meer dan 150 gezinnen, of die allemaal toelaatbaar zijn is de volgende vraag. WIJ ZIEN UIT NAAR 2015!

10 9

11 10 Afdeling Herentals In april 2014 is de afdeling in Herentals van start gegaan in de gebouwen van de evangelische kerk te Herentals (Markgravenstraat 82). De opstart is zeer vlot verlopen dankzij de begeleiding en ondersteuning van De Toevlucht afdeling Antwerpen, Hoogstraten en Westerlo. In de beginperiode kwamen er ongeveer 40 gezinnen een voedselpakket ophalen. Intussen is dit aantal gegroeid tot bijna 100. Dit aantal is echter niet problematisch voor de afdeling Herentals. Logistiek: Momenteel maakt de Toevlucht Herentals gebruik van een aantal kleinere lokalen in het gebouw. Naar de toekomst kunnen we gebruik maken van de oude samenkomstruimte die volledig gerenoveerd wordt. In deze aanbouw is er ook voldoende ruimte voorzien voor opslag, zodat eventueel de goederen van de EU kunnen aangevoerd worden met volledige paletten. Er zal ook plaats zijn voor ijskasten en diepvriezers. Het transport is momenteel georganiseerd samen met de afdeling van Westerlo. Meestal staat alles in Antwerpen al netjes klaar op paletten waarvoor onze dank, speciaal aan Albert. Vrijwilligers: Er is bij elke verdeling een grote groep van vrijwilligers (ongeveer 20 personen) aanwezig. Iedereen is geweldig enthousiast. Bepaalde gaven van mensen komen bijzonder tot uiting en kunnen verder ontplooid worden. De groep is opgedeeld in 3 eenheden: pakketten maken (verantwoordelijke Kristof), inschrijvingen (verantwoordelijke Pieter) en onthaal (verantwoordelijke Karin). We moeten wel aandacht hebben voor de vervanging tijdens eventuele afwezigheid van de verantwoordelijke, Mark. Voedingswaren: De meeste EU-producten zijn meestal voorradig en vormen een stevig basispakket. (lijst in bijlage via Willy). De extra s van de Voedselbank wordt heel erg op prijs gesteld. Hierbij een greep uit de aangeboden goederen: koffie, koekjes, snoep, tandpasta, zeep, kruiden, sausen, klaargemaakte deegwaren, frisdrank, conserven,. Een aantal van deze producten worden gebruikt door het onthaalteam om een gemoedelijke sfeer te scheppen tijdens het wachten. Dit sociaal contact wordt door de gasten erg geapprecieerd. Brood wordt door enkele bakkers reeds geschonken, maar er is nog ruimte om dit te verbeteren. Groenten en fruit wordt aangehaald vanuit de veiling indien mogelijk. Aangezien er in de winter weinig aanbod is, is het onze hoogste prioriteit geworden om dit zo goedkoop mogelijk aan te kopen. Verse groenten en fruit worden met dank aangenomen. In 2014 is er niets aankocht. Voor 2015 zie bijgevoegde tabel. We streven naar een maximum aankoopprijs van 0.5 euro/kg.

12 11 Evangelisatie: Er ligt materiaal (wegwijzer, folders,..) ter beschikking. Op vraag kunnen gasten een kinderbijbel of bijbel krijgen. Voor de bijbel opteren we voor de bijbel in de gewone taal omdat deze eenvoudig leesbaar is. Met Valentijn heeft een team een speciale attentie gemaakt met een hartje en een bemoedigende bijbeltekst. Met Pasen krijgt elk gezin de evangeliserende DVD het vlindercircus (www.gospel.nl/films/vlindercircus-het-hart-van-pasen-2015.html). Varia: Het rondsturen van de sponsorbrief werd door de oudsten on hold gezet. Hierdoor staat de sponsoring momenteel op een laag pitje. Een transpallet werd ons geschonken. In het najaar wordt in Herentals een benefiet georganiseerd. Sponsormateriaal (te bespreken): stylo met opdruk: VOEDSELBEDELING Prijs: 0.45 euro per stuk voor een oplage van 500, zijnde 225 euro totaal euro indien 1000 stuks worden besteld. We kijken uit naar een koelaanhangwagen om in de zomer fruit, groenten en bereide maaltijden te transporteren en stockeren. Prijs: ongeveer 5000 euro. Niet gebudgetteerd. Speciale sponsorbrief. Eventueel nieuw lid: Tom Helsen

13 12

14 13

15 14 Afdeling Hoeselt Ps 46,2 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Beste vrienden, Wat is een jaar snel voorbij als alles naar wens verloopt en wij in Hoeselt mogen dat met trots zeggen over onze afdeling. Wij hebben een jaar gehad waar wij met de ganse groep van vrijwilligers ons hebben ingezet en waar wij weer een heel aantal minderbedeelden hebben kunnen blij maken met een voedselpakket. Ons uitgangspunt is niet alleen maar eten verdelen maar zoals onze gids, de bijbel, ons voorschrijft dat de mens niet alleen maar leeft van brood alleen maar van maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Wij proberen de mensen erop te wijzen dat wij in de naam van onze Heer het werk doen en dat brengt soms mooie resultaten met zich mee en dat is het wat ons doet verder gaan. Regelmatig mogen wij bidden met mensen en ook hen vertellen over de blijde boodschap.wij danken onze Abba Vader dan ook dat hij ons allen de moed en de kracht geeft om elke maand weer present te zijn en de mensen te begroeten met een blijdschap die de Heer ons geeft. Ook hebben wij in het werkjaar 2014 een onverwachte inspectie van de voedsel veiligheid gehad met een zeer positief resultaat enkel twee kleine opmerkingen. Wat de bedeling zelf betreft hebben wij gezien dat er in de loop van het jaar ontzettend veel meer mensen zijn komen opdagen om een voedselpakket, iets wat mij toch wel een beetje verontrust als ik de cijfers eens bekijk. Op het financiële vlak zijn wij minder actief geweest maar proberen in 2015 ons weer in te zetten. Als verantwoordelijke van onze groep ben ik uiterst tevreden met elke vrijwilliger die zich elke maand inzet opdat de verdeling goed verloopt, ook ben ik zeer dankbaar dat het weer een jaar is geweest waar geen enkel probleem te vermelden viel tussen de mensen alles is in alle rust verlopen en dat hebben wij enkel te danken aan de zegen die de Heer aan onze afdeling geeft. Als verantwoordelijke van onze afdeling ben ik dan ook heel blij en dankbaar voor wat er is geweest en zie vol verwachting uit naar weer een werkjaar. GEORGES THIJS

16 15 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG melk EEG macaroni EEG rijst EEG makreel EEG champignons EEG erwten en wortelen EEG aardappelvlok EEG tonijn Natuur EEG gepelde tomaten EEG fruitsalade EEG ontbijtgranen EEG tonijn/rijst EEG koolzaadolie EEG rundscarbonade EEG confituur Totaal EEG kg 1934 kg 1417 kg 1534 kg 520 kg 862 kg 1117 kg 477 kg 348 kg 838 kg 1089 kg 300 kg 60 kg 439 kg 333 kg 228 kg 11496kg Andere producten voedselbank veiling St. Katelijne Waver veiling St. Truiden (appels) Allerlei Totaal kg 2000 kg 1200 kg 3500 kg kg

17 16 Afdeling Hoogstraten Terugblikkend op het jaarverslag van 2013 was één van de slotbemerkingen in het jaarverslag van De Toevlucht te Hoogstraten onze grote vraag hoe zal het verder gaan met de Europese hulp aan de meest behoeftigen daar het hulpprogramma dat werd opgestart in 1987 ten einde liep eind Gelukkig is er een positieve voortzetting van de noodzakelijke hulp binnen Europa. Een nieuwe organisatie ging van start in 2014 het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Hun doel is om de meest behoeftigen te helpen in de Lidstaten. Dit Fonds tracht de onmiddellijke effecten van extreme armoede te verminderen en zal het insluitingsproces steunen van personen in de marge van de maatschappij. De POD MI werd gepolst om het Fonds te beheren. In 2014 was hun uitdaging en absolute prioriteit de continuïteit waarborgen van de voedselverdeling. In België gebeurde de gratis voedselverdeling in het begin van 2014 door 358 OCMW s en 419 liefdadigheidsinstellingen. Deze nieuwe ontwikkelingen gaven De Toevlucht een geruststelling voor haar verdere werking en doelstellingen. Daar er opnieuw duidelijkheid was werden de partnerschapsovereenkomsten opgesteld en ondertekend door de OCMW s van Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Malle. In Hoogstraten werden evenals in de 4 vorige jaren iedere derde zaterdag van de maand voedselpakketten uitgedeeld. De lijst met het aantal gasten is toegenomen waardoor er momenten zijn dat er een aantal mensen in een rij dienen te wachten. Het wachten geschied onder een afdak van de kinderspeelplaats. Uiteraard blijft er de mogelijkheid voor een babbel bij een tas koffie na het afhalen van het pakket. De voedselpakketten werden samengesteld met voedsel afkomstig van de Europese Gemeenschap, de Voedselbank van Mortsel en de veiling van Sint-Kathelijne Waver. Bijzonder was dat wij van enkele grote ondernemingen in Hoogstraten financiële steun hebben ontvangen evenals giften in natura.mede dankzij deze steun konden de voedselpakketten extra worden aangevuld met brood, melk, fruit en groenten. Enkele opsommingen: 1069 broden, 1164 liter melk, 3350 kg aardappelen, 900 kg appelen, 600 kg wortelen, 460 kolen, exotisch fruit en andere groenten. Op 4 oktober was er een kledijverdeling in het ontmoetingshuis; een 30-tal gasten hebben een kledijpakket uitgekozen. Door Rotaract werd aan de jongeren enkele malen een gratis attractie aangeboden. In oktober was er in Hoogstraten de Week van Fair Trade. Het ingezameld voedsel door de Hoogstraatse verkooppunten van Fair Trade werd na de actie door het stadsbestuur en een

18 17 vertegenwoordiger van UNIZO aan t Verzetje en De Toevlucht geschonken om het te verdelen onder de minderbedeelden. In november werd er door de KWB van Wortel, de vrienden van Sint-Niklaas, een speelgoedactie georganiseerd voor de allerkleinsten van De Toevlucht. Op educatief vlak was er in december een ontmoeting met twee zesde leerjaars en een groep vormelingen rond het thema armoede en hulp voor de minderbedeelden in onze omgeving. Dit jaar werd voor de vijfde keer de jaarlijkse kerstavond georganiseerd in het VTI-Spijker samen met de sociale partners van Hoogstraten. De Welzijnschakel t VER-ZET-JE, VTI-Spijker, het Sociale Huis, buurtwerking Hoogstraten, Digidak, Hand voor Hand, De Toevlucht. De allerkleinsten van de feest -gasten hebben vooraf meegewerkt aan het knutselen van de tafeldecoratie voor het kerstfeest. Wij mochten 112 genodigden aan tafel ontvangen. Wanneer de ingeschreven gasten een half jaar geen pakket komen afhalen worden zij niet langer beschouwd als ingeschreven bij De Toevlucht en wordt deze plaats toegekend aan een nieuwe aanvrager. God zij dank voor onze gasten en hun vriendschap, het voedsel, de donateurs en het team van de vrijwilligers om samen aan Zijn liefde handen en voeten te geven. Belangrijk om te melden dat wij het stadsbestuur dankbaar zijn voor het mogen gebruiken van de zaal achter de muziekschool. Namens de GIDEONS mochten wij in de kerstperiode iedere gast een Gideonbijbeltje aanbieden ter gelegenheid van het Kerstfeest. In de kerstperiode was er een inzamelactie van kerstpakketten voor minderbedeelden in Hoogstraten. Deze werden ingezameld in het ontmoetingshuis De Vrijheid. Er werden 85 pakketten ingezameld welke tot grote vreugde van onze gasten werden uitgedeeld tijdens de voedselbedeling in december. Een aandachtspunt voor 2015 is het zoeken naar sponsers om de werkingskosten te helpen dragen die er nodig zijn om de goederen te stockeren in Antwerpen, de noodzakelijke verzekeringen en het vervoer van de groenten van de veiling in Sint-Kathelijne Waver naar Hoogstraten. LUDO SCHELLEKENS

19 18 PRODUCTEN VERDEELD IN liter melk 3350 kg aardappelen 905 kg appelen 99 kg ajuin 600kg wortelen 35 kg spruiten 320 kg prei 20 kg witloof 140 courgetten 70 komkommers 550 appelsienen 60 kroppen sla 60 selders 379 kolen 82 brocolli

20 19

21 20 Afdeling Lokeren We zijn in Lokeren een afdeling van De Toevlucht begonnen in januari 2006, en vanaf 2015 starten we dus al met het tiende jaar voedselbedeling voor Lokeren en omstreken. Als we terugblikken, zijn het zeker negen mooie jaren geweest. We werden rijkelijk gezegend met veel voedsel en kleren, een kazerne die we al negen volle jaren mogen gebruiken (nu via de nieuwe eigenaar INTERWAAS), en effectieve relatie met mensen in nood, fijne contacten met helpende vrijwilligers, samenwerking met verschillende verenigingen en administraties die allen op hun manier als doel hebben, hulp te willen geven aan mensen in nood. De vierde week van de maand krijgen we veel helpende handen van wel 30 vrijwilligers, jong en oud! De dag van de bedeling maken we meestal een maaltijd voor de medewerkers, en voor s avonds soep of iets lekkers. We bedelen maandelijks ongeveer 170 pakketten voor bijna 500 personen. Fabien Vaquaillie wil ik ook dit jaar in de bloemen zetten, voor zijn trouwe maandelijkse hulp, het ophalen van het vele voedsel vanuit de voedselbank te Eke Nazareth. Afgelopen jaar werd er onze afdeling om en bij 98 ton voedsel toegewezen. We zijn uitermate dankbaar met de jaarlijkse gift van de Evangelische kerk De Brug te Lokeren, het gebruik van hun kerkgebouw, veel helpende handen en maandelijks de dag voor de bedeling komt er trouw een gebedsgroep samen. Afgelopen jaar werd er door het Rode Kruis van Lokeren maandelijks een gift gedaan voor betaling van de huur van de kazerne. We zijn blij met de samenwerking die er is gegroeid met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het VLOS, vzw CURA en het OCMW van Lokeren, verschillende service clubs, en verschillende lokale middenstanders. Tevens is er een fijn contact en toffe hulp vanuit de lokale scholen, parochies enz. Op tweede kerstdag is er een feestelijke maaltijd geweest voor een 300 genodigden, alle kosten gedragen door lokale organisaties. We hopen dat we door dit werk iets van de liefde van Jezus in Lokeren en omstreken mogen laten zien. Dat er duidelijkheid mag komen over een nieuwe locatie als de kazerne voor sociale huisvesting wordt afgebroken in de komende één tot twee jaar. Dat er voldoende financiën zijn, en dat we veel gezond voedsel en hulpgoederen mogen ontvangen, veel helpende handen, en kracht en blijdschap, bescherming en leiding om verder te gaan.

22 21 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG melk EEG zalm in blik EEG makreel EEG rundstoofvlees in blik EEG macaroni EEG aardappelpuree EEG tomaat in blik EEG erwten en worteltjes in blik EEG champignons in blik EEG fruitcocktail in blik EEG arachideolie EEG confituur EEG puddingpoeder Totaal EEG kg 882 kg 731 kg 2171 kg 4180 kg 2485 kg 2063 kg 2095 kg 2657 kg 3181 kg 600 kg 1089 kg 1680 kg kg voedselbank Oost Vlaanderen groentenveilingen kg kg TACK aardappelen en fruit 8400 kg brood broodjes andere leveranciers TOTAAL 5760 kg 4704 kg 9480 kg kg

23 22 EEG PRODUCTEN ANDERE PRODUCTEN

24 De Toevlucht vzw Ondernemingsnummer Poederleeseweg Vorselaar Resultaat versus begroting volgens bestemming Uitgaven volgens bestemming Resultaat Begroting Inkomsten volgens bestemming Resultaat Begroting 31/12/ /12/ Totaal , ,00 Totaal , ,00 Kosten Algemeen beheer 4.635, ,40 Giften , ,00 5 % Huur 170,77 168,55 Giften binnenland , ,00 5 % Elekticiteit, gas, water 113,94 62,50 Giften buitenland % Brandverzekering 71,73 72,35 Legaten binnenland - - Onderhoud en herstelling bureel - - Legaten buitenland - - Verzekeringen 642,60 643,00 Subdsidies en recuperatie onkosten 7.398, ,00 Lidgelden 50,00 180,00 Werkingssubsidies 750,00 750,00 Onroerende voorheffing - - Kapitaalsubsidies 5.807, ,00 Publiciteit & advertenties & standgeld 214,24 200,00 Recuperatie BIRB en veiling 584, ,00 Post en communicatie 101,78 238,00 Recuperatie schadeclaims 256,29 - Patrimoniumtaks 140,02 140,00 Verkoop en recuperatie 523,00 - Roerende voorheffing op rente, andere belastingen, diverse financiële kosten 107,83 121,00 Verkoop bijbels / DVD 270,00 - Afschrijvingen bureel + aanverwanten 839,86 402,00 Verkoop fondswerving 253,00 - Algemene werking bureel 1.057, ,00 Financiële opbrengsten 11,05 - Bijbels, traktaten om uit te delen 1.125, ,00 Intresten op zichtrekeningen 10,15 - Overige uitgaven - - Positieve betalingsverschillen 0,90 - Kosten voor doorverkoop - - Uitzonderlijke opbrengsten - - Aankoop bijbels - - Winst / Verlies Resultaat Begroting Kosten transport , ,00 31/12/ Herstelling en onderhoud 1.431,73 625, , ,00 Verzekeringen 832, ,00 Transport door derden 4.289, ,00 Max 20% beheerskosten Resultaat Begroting Eigen transporten 2.602, ,00 31/12/ Autobelasting 233,77 234,00 (exclusief inkomsten door erkende instellingen) 11,07% 14,82% Afschrijvingen 6.471, ,00 - Kosten magazijnen , ,60 Investeringen in 2014 Resultaat Begroting 95% Huur 3.244, ,45 31/12/ % Elektriciteit, gas, water 2.164, ,50 Transpallet Lokeren 340,01 340,00 Onderhoud en herstellingen magazijnen en installaties188,60 100,00 Steekwagen Lokeren 93,17 95,00 95% Brandverzekeringen 1.362, ,65 Veiligheidskooi voor hoogtewerker Antwerpen 350, ,00 Afvalverwerking 488,25 645,00 Klein materieel 640,73 310,00 Software boekhouding 744,15 - Afschrijvingen magazijn + aanverwanten 2.033, ,00 Laptop Afdeling Geel 479,00 - Kosten voeding 8.220, ,00 Transpallet Antwerpen 100,00 Bijdrag voedselbanken 300,00 300,00 Vuilwaterpomp 56,65 Voedselbedeling 7.920, ,00 Extra maaltijden (kerst, ) ,00 Totaal investeringen 2.162, ,00 DTV_2014_Financieel verslag_finale versie_y Volgens bestemming 2014 Jimmy Verbruggen

25 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes afdelingen waar wekelijks honderden gezinnen van voedsel en andere hulp voorzien worden. De vele vrijwilligers komen elke donderdag samen om mensen in armoede te ondersteunen met een voedselpakket. Sommige afdelingen is er bedeling op zaterdag. De v.z.w. wil aanvullende hulp bieden aan kinderen en volwassenen, die door allerlei omstandigheden in de problemen zitten. Het leidt geen twijfel dat er in Vlaanderen veel armoede heerst, en dikwijls hoort men dat mensen op het einde van de maand bijna geen geld meer hebben om gewoon basisvoedsel te kopen. Iedereen, ongeacht nationaliteit of geloofsovertuiging, kan door omstandigheden in zo n situatie kan belanden. Deze mensen mogen niet in de kou blijven staan. De Toevlucht helpt enerzijds mensen die zelfstandig komen aankloppen voor hulp. Anderzijds worden mensen ook vaak doorverwezen door andere instanties zoals het OCMW, CAW en andere hulpverleningsorganisaties. De Toevlucht wordt gekenmerkt door een grote populatie anderstalige nieuwkomers, mensen zonder papieren of met een tijdelijke verblijfsvergoeding, werklozen en kansarme gezinnen. Doorheen de jaren heeft de Toevlucht met heel wat mensen een hechte band opgebouwd. Het blijft een uitdaging om de werking bij te blijven stellen en te verbeteren. De hulp van andere instanties (kerken, Vlaamse en lokale overheid, ) is daarbij onontbeerlijk. De organisatie leeft en overleeft van giften en bijdragen, die vooral afkomstig zijn van particulieren. Visie De Toevlucht heeft de visie om méér te zijn dan een organisatie die mensen praktische hulp aanbiedt. De Toevlucht wil haar naam recht doen en wil een plaats zijn waar mensen: zich veilig voelen, waardigheid, waardering, aandacht en hoop vinden, geliefd worden, terug beginnen hopen, een glimlach op hun gezicht krijgen, hun toevlucht bij God kunnen vinden Dit alles wensen wij vorm te geven vanuit een sterke evangelisch-christelijke visie: het voorbeeld van Jezus volgen en zijn boodschap handen en voeten geven. Deze boodschap moet niet opgedrongen worden aan mensen, maar ze kan wel uitgeleefd worden door woorden en daden. Het is prachtig om te zien hoe ook onder de vrijwilligers die eenheid in diversiteit vorm krijgt. In de Toevlucht werken vrijwilligers van allerlei etnisch-culturele, sociaal-economische én godsdienstige achtergronden samen aan één doel. Heel wat van deze mensen -die in onze samenleving aan de rand staan en dreigen uit te vallen- vinden in de Toevlucht een gemeenschap waar zij erkenning en vriendschap vinden.

26 3 Organisatie Onderstaand organigram geeft de structuur van de v.z.w. weer. Algemene vergadering Raad van bestuur Afdeling Antwerpen Afdeling Geel Afdeling Herentals Afdeling Hoeselt Afdeling Hoogstraten Afdeling Lokeren Afdeling Westerlo Beheer Algemene Vergadering De algemene vergadering bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: Debuck Johan, Donies An, Eisink Tony, Frans Sarah, Goossens Michel, Hugens Irene, Le Jeune Eli, Loncke Jean-Pierre, Machtelinckx Luc, Meers Jos, Machtelinckx Kris, Reekmans Gerarda, Schellekens Ludo, Sprooten Marleen, Thijs Georges, van Dalen Evert, Verbruggen David, Verbruggen Jimmy, Verbruggen Nadine, Verbruggen Steve, Verbruggen Willy, Weerelds Jean-Marie, Hendrickx Kees, Van Lint Kees,Sarah Middelbos,Ronny Dillen, Reiner Jursh,Jos Verbeeck, Quirijnen Anne. De algemene vergadering kwam samen op 22 maart 2014 en volgende agendapunten werden besproken: voorstelling nieuwe leden goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 23 maar 2013 goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2014 kwijting aan de raad van bestuur en de boekhouder bespreking en stemming start afdeling Herentals op 12/04/2014 bespreking en stemming start afdeling Geel op eind oktober 2014 mededeling betreffende stopzetting Geraardsbergen per 31/12/2013 allerlei

V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie

V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie 1 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes afdelingen waar

Nadere informatie

V.z.w. De Toevlucht. Missie

V.z.w. De Toevlucht. Missie Jaarverslag 2012 1 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes

Nadere informatie

Voedselbedeling door de Voedselbanken

Voedselbedeling door de Voedselbanken Voedselbedeling door de Voedselbanken Het bereiken van onze doelgroep op een efficiënte manier: het logistieke vraagstuk. Jean-Marie MORTIER Afgevaardigd bestuurder Voedselbank Oost-Vlaanderen 1 De Voedselbanken

Nadere informatie

De voedselbank Door : Mirte

De voedselbank Door : Mirte De voedselbank Door : Mirte Inhoud : De voedselbank 1. wat is de voedselbank?? 2. wanneer is de voedselbank opgericht?? 3. Wie mogen er bij de voedselbank komen?? 4. Wie werkt er bij de voedselbank?? 5.

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle Fonds voor uropese hulp aan de meest behoeftigen Provinciale ontmoetingsdagen Lente 2014 FAD: waarom & voor wie Het Fonds heeft tot doel de meest behoeftigen te helpen in alle Lidstaten. Jammer genoeg

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland Voedselbank het Hogeland Stichting Voedselbank het Hogeland Lombok 1 9951 SC Winsum Voorwoord In dit verslag blikken we terug op het jaar 2016. Over het algemeen kunnen we zeggen, dat in 2016 voortgeborduurd

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

KERSTPAKKETTENACTIE 2016

KERSTPAKKETTENACTIE 2016 KERSTPAKKETTENACTIE 2016 Financiële verantwoording & opbrengsten inzamelingsweekend 1 Inhoudsopgave HET FUNDAMENT WAAROP WIJ STEUNEN - 2 HOE WORDEN DE PRODUCTEN VERZAMELD? - 3 OPBRENGST INZAMELINGSACTIES

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015

Stichting de Melkkan. Jaarverslag 2015 Stichting de Melkkan Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord pagina 1 2 Doelstellingen pagina 2 tot 4 3 Ondersteuning leden pagina 5 4 Vrijwilligers pagina 6 5 Sponsors en donateurs pagina 7 tot 8 6 Financiën

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

1. De Voedselbank Rotterdam

1. De Voedselbank Rotterdam 1. De Voedselbank Rotterdam In dit hoofdstuk wordt algemeen ingegaan op de organisatie voedselbank. Allereerst wordt stil gestaan bij de oprichting van de voedselbank Rotterdam. Vervolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Een woordje van bezinning van onze geestelijke begeleider: Freddy Mantels (ondervoorzitter)

Een woordje van bezinning van onze geestelijke begeleider: Freddy Mantels (ondervoorzitter) Woordje van de voorzitter Beste Vrienden, Oef!... Eindelijk!... Hij is er! Zoals bij alle geboorten zijn ook wij blij,opgelucht en fier met onze nieuwe boreling: DE NIEUWSBRIEF. Er werd al jaren over gepraat,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Voorwoord. Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw Lesbrief voor het basisonderwijs INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN Deze lesbrief hoort bij de Dorcas Voedselactie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelt Dorcas in heel Nederland producten in voor de allerarmsten

Nadere informatie

Melkweg. Wat eet u? Lezen Alfa A. Gezond eten

Melkweg. Wat eet u? Lezen Alfa A. Gezond eten Melkweg Lezen Alfa A Wat eet u? Gezond eten Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Wat eet u?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg +.

Nadere informatie

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940.

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940. Beleidsplan 2016 Gtime Citychurch Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafteamvergadering dd. 17 mei 2016. De meest actuele en geldende versie van dit beleidsdocument is te downloaden via de site www.gtimcitychurch.nl.

Nadere informatie

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT..

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT.. 21 december 2016 AGENDA 22 december Kerstviering op school, continurooster tot 14.00 uur. Meer informatie in deze nieuwsbrief 23 december Alle leerlingen s middags vrij. Begin Kerstvakantie 26 december

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz.

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz. Projectplan SAmen 1 Inhoudsopgave: Bijbelsmandaat blz. 03 Visie van SAmen blz. 04 Missie van SAmen blz. 04 Toetsvraag van SAmen blz. 04 Strategisch plan van SAmen blz. 05 Waarde van SAmen blz. 07 Structuur

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting You-nited

Jaarverslag 2016 Stichting You-nited Jaarverslag 2016 Stichting You-nited Algemeen De stichting is opgericht op 28 juni 2013. Het bestuur bestaat uit vijf mensen en de stichting is ingeschreven in het handelsregister. Het dossiernummer is

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

1. Ik koop met mij gespaarde zakgeld een tweedehandsbromfiets voor 395. Mijn ouders

1. Ik koop met mij gespaarde zakgeld een tweedehandsbromfiets voor 395. Mijn ouders 1 1. Ik koop met mij gespaarde zakgeld een tweedehandsbromfiets voor 395. Mijn ouders zij het hiermee niet eens. Zij overtuigen mij om de bromfiets terug te verkopen. Een vriend koopt hem voor 350. Ik

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

EEN STUKJE GESCHIEDENIS April 2017 EEN STUKJE GESCHIEDENIS Het is oktober 1992 wanneer een groep van 6 personen besluit goederen te gaan inzamelen voor de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa. De meeste van deze personen (waaronder

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Wat? Opslag en verdeling van voeding voor voedselhulp. Module 1: EU-voeding (FEAD-goederen) Module 2: veiling (BelOrta)

Wat? Opslag en verdeling van voeding voor voedselhulp. Module 1: EU-voeding (FEAD-goederen) Module 2: veiling (BelOrta) Wat? Opslag en verdeling van voeding voor voedselhulp Module 1: EU-voeding (FEAD-goederen) Module 2: veiling (BelOrta) Module 3: supermarkten en bedrijven Situatie in Antwerpen 4 sociale kruideniers 19

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Lange Van Ruusbroecstraat 86 (bedeling Minkelersstraat) (+32) 0494 387640 dakant@telenet.be

Nadere informatie

Wat aten mensen vroeger?

Wat aten mensen vroeger? Op onderzoek in Ledeberg... Wat aten mensen vroeger? We trokken op onderzoek uit met onze klas. Dank je wel aan alle lieve mensen van Ledeberg die ons zo gastvrij ontvangen hebben en ons zo veel verteld

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk enquête binnen het PEGO de populatie Totaal: 837 PEGO Enquête Jongeren, geloof en kerk L.O.: 416 S.O.: 380 1 ste graad: 2 de graad: 3 de graad: 1 ste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Wanneer? Wie? Contactpersoon

Wanneer? Wie? Contactpersoon Doelstellingen armoedeforum Het biedt een overlegplatform aan partners die werken rond armoede. Het coördineert de verschillende verenigingen en diensten die aan armoedebestrijding werken. Het vormt een

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 7

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 7 Nieuwsbrief Donderdag 12 februari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 7 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Liefde is alles! Februari is een maand waarin we extra

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

RaymondClement21 Décembre 2009 14:19. FOTO RaymondClement [1]

RaymondClement21 Décembre 2009 14:19. FOTO RaymondClement [1] 1 van 11 14/02/2010 15:51 RaymondClement21 Décembre 2009 14:19 FOTO RaymondClement [1] Gisteren heeft Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) in samenwerking met Pelsland 50 warme winterjassen uitgedeeld aan daklozen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie