V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V.z.w. De Toevlucht. Missie. Visie"

Transcriptie

1 1

2 1

3 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes afdelingen waar wekelijks honderden gezinnen van voedsel en andere hulp voorzien worden. De vele vrijwilligers komen elke donderdag samen om mensen in armoede te ondersteunen met een voedselpakket. Sommige afdelingen is er bedeling op zaterdag. De v.z.w. wil aanvullende hulp bieden aan kinderen en volwassenen, die door allerlei omstandigheden in de problemen zitten. Het leidt geen twijfel dat er in Vlaanderen veel armoede heerst, en dikwijls hoort men dat mensen op het einde van de maand bijna geen geld meer hebben om gewoon basisvoedsel te kopen. Iedereen, ongeacht nationaliteit of geloofsovertuiging, kan door omstandigheden in zo n situatie kan belanden. Deze mensen mogen niet in de kou blijven staan. De Toevlucht helpt enerzijds mensen die zelfstandig komen aankloppen voor hulp. Anderzijds worden mensen ook vaak doorverwezen door andere instanties zoals het OCMW, CAW en andere hulpverleningsorganisaties. De Toevlucht wordt gekenmerkt door een grote populatie anderstalige nieuwkomers, mensen zonder papieren of met een tijdelijke verblijfsvergoeding, werklozen en kansarme gezinnen. Doorheen de jaren heeft de Toevlucht met heel wat mensen een hechte band opgebouwd. Het blijft een uitdaging om de werking bij te blijven stellen en te verbeteren. De hulp van andere instanties (kerken, Vlaamse en lokale overheid, ) is daarbij onontbeerlijk. De organisatie leeft en overleeft van giften en bijdragen, die vooral afkomstig zijn van particulieren. Visie De Toevlucht heeft de visie om méér te zijn dan een organisatie die mensen praktische hulp aanbiedt. De Toevlucht wil haar naam recht doen en wil een plaats zijn waar mensen: zich veilig voelen, waardigheid, waardering, aandacht en hoop vinden, geliefd worden, terug beginnen hopen, een glimlach op hun gezicht krijgen, hun toevlucht bij God kunnen vinden Dit alles wensen wij vorm te geven vanuit een sterke evangelisch-christelijke visie: het voorbeeld van Jezus volgen en zijn boodschap handen en voeten geven. Deze boodschap moet niet opgedrongen worden aan mensen, maar ze kan wel uitgeleefd worden door woorden en daden. Het is prachtig om te zien hoe ook onder de vrijwilligers die eenheid in diversiteit vorm krijgt. In de Toevlucht werken vrijwilligers van allerlei etnisch-culturele, sociaal-economische én godsdienstige achtergronden samen aan één doel. Heel wat van deze mensen -die in onze samenleving aan de rand staan en dreigen uit te vallen- vinden in de Toevlucht een gemeenschap waar zij erkenning en vriendschap vinden.

4 3 Organisatie Onderstaand organigram geeft de structuur van de v.z.w. weer. Algemene vergadering Raad van bestuur Afdeling Antwerpen Afdeling Geel Afdeling Herentals Afdeling Hoeselt Afdeling Hoogstraten Afdeling Lokeren Afdeling Westerlo Beheer Algemene Vergadering De algemene vergadering bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: Debuck Johan, Donies An, Eisink Tony, Frans Sarah, Goossens Michel, Hugens Irene, Le Jeune Eli, Loncke Jean-Pierre, Machtelinckx Luc, Meers Jos, Machtelinckx Kris, Reekmans Gerarda, Schellekens Ludo, Sprooten Marleen, Thijs Georges, van Dalen Evert, Verbruggen David, Verbruggen Jimmy, Verbruggen Nadine, Verbruggen Steve, Verbruggen Willy, Weerelds Jean-Marie, Hendrickx Kees, Van Lint Kees,Sarah Middelbos,Ronny Dillen, Reiner Jursh,Jos Verbeeck, Quirijnen Anne. De algemene vergadering kwam samen op 22 maart 2014 en volgende agendapunten werden besproken: voorstelling nieuwe leden goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 23 maar 2013 goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2014 kwijting aan de raad van bestuur en de boekhouder bespreking en stemming start afdeling Herentals op 12/04/2014 bespreking en stemming start afdeling Geel op eind oktober 2014 mededeling betreffende stopzetting Geraardsbergen per 31/12/2013 allerlei

5 4 Raad van Bestuur De raad van bestuur bestond op 31 december 2014 uit volgende leden: Verbruggen Willy (voorzitter), Verbruggen Steve, Thijs Georges, Everhard van Dalen, Ludo Schellekens, Ronny Dillen en Jimmy Verbruggen. (raadsleden) De raad van bestuur komt samen voor de voorbereiding van de algemene vergadering. Indien er een extra vergadering nodig is wordt die bijeen geroepen maar de meeste contacten verlopen via of telefonisch. Algemene werking Mensen kunnen bij de v.z.w. komen aankloppen voor hulp. Na afloop van het intakegesprek wordt een inkomensformulier meegegeven. Dit moet de persoon in kwestie laten invullen bij de instanties waar hij of zij een uitkering van ontvangt. Op dit formulier dienen niet alleen de financiële gegevens maar, ook de samenstelling van het gezin en de adresgegevens ingevuld te worden. Vervolgens worden de gegevens nagekeken en worden de inkomsten vergeleken met de inkomenscriteria van de v.z.w. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden, worden de mensen ingeschreven in de databank en ontvangen ze een pasje waarop hun naam, foto en het aantal gezinsleden vermeld staat. Met dit pasje dient men zich aan te melden voor het bekomen van een voedselpakket. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden,wordt het gezin geweigerd. In de meeste gevallen krijgen de personen die geweigerd worden wel een éénmalig noodpakket. Dit is een pakket dat samengesteld wordt voor niet geregistreerde mensen. Deze manier van werken is gegroeid uit ervaring. Er werd vastgesteld dat er steeds mensen zijn die over een voldoende hoog inkomen beschikken, maar die toch voedselhulp willen krijgen. Op die manier wordt anderen de kans ontnomen om een goed gevuld voedselpakket te krijgen. Het aanbod van voedsel is immers vaak beperkt. Er wordt naar gestreefd om in alle afdelingen op dezelfde manier te werken, toch is er vrijheid om als afdeling creatief te werken met de middelen die er zijn.

6 5 Afdeling Antwerpen Terugblik jaar 2014 Ook in het afgelopen jaar 2014 mogen we dankbaar zijn,dat we God s nabijheid hebben mogen ervaren in het werk,waartoe Hij ons heeft geroepen, want moesten we het zelf doen uit eigen kracht dan zo de toevlucht al lang opgedoekt zijn. Er is toch wel wat veranderd in het voorbije jaar, de organisatie gekend als het BIRB, waar we het voedsel bestelde,hield op te bestaan en werd vervangen door het POD, door deze nieuwe ommezwaai kwam de aanlevering van de producten veel later op gang.gelukkig was er nog voldoende voorraad van de vorige levering zodat we gewoon verder konden bedelen, enkel melk hebben we verscheidene maanden zonder gezeten. Op 27 september hebben we met alle afdelingen het 20jaar bestaan van de vzw de toevlucht kunnen vieren, we waren met meer dan 130 personen samen in Geel Holven 19. Het was een dag van dankzegging en gezellig samenzijn,ook een dag om bij te praten met alle vrijwilligers,ook werd er medegedeeld dat de zevende vestiging in Geel zou starten op 19/10/2014 echt een dag om op terug te blikken en om God alle eer te geven. Als we de cijfers zien van de kilo s voedsel dat er is meegegeven,zien we dat er een aanzienlijke stijging is tegenover de voorgaande jaren,wel zijn de weergegeven cijfers nu het globale voor de afdelingen van de provincie Antwerpen, namelijk Hoogstraten,Westerlo,Herentals,Geel en Antwerpen. Ook in het nieuwe jaar kijken we uit wat de HEER zal doen door ieder van ons heen. DE VOORZITTER WILLY VERBRUGGEN

7 6 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG half volle melk EEG rijst EEG ontbijtgranen EEG deegwaren EEG rijst tonijn EEG olie EEG makreelfilet-tomaat EEG erwten-wortelen EEG tonijn EEG gepelde tomaten EEG fruitsla EEG confituur EEG rundskarbonaden EEG champions EEG vanillepudding EEG aardappelpuree Totaal EEG kg kg 4950 kg 17500kg 3400 kg 3804 kg 6800 kg kg 5154 kg 6916 kg kg 1000 kg 7085 kg 8800 kg 5282 kg 9125 kg kg groenten veiling st katelijne waver en greenfarm kg Bakkerijproducten brood en gebak kg Voedselbank Antwerpen kg Andere producten diepvriezer klaar gemaakte salades extra producten Totaal kg kg kg kg

8 7

9 8 Afdeling Geel De jongste telg van de illustere familie van de Toevlucht opende haar deuren 25 oktober van het jaar onzes Heren 2014, zoals onze voorouders dat zo droog, bijna krakend, konden uitspreken. Dat de Here er mee te maken had was voor ons team al heel lang duidelijk, de voorbereidingen gingen niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. Van het begin af kenden wij een grote belangstelling. Aangezien de stand Geel al een goed werkende sociale opvang heeft, was iedereen die ook enigszins in aanmerking kon komen gemotiveerd. Dat heeft ons uiteindelijk veel tijd gekost om het op de rails te krijgen. In eerste instantie hebben wij de goederen van Europa bedeeld plus de Antwerpse extra s die meegegeven werden. Ook kregen wij een erfenis van een aantal paletten met Europese goederen die de stad Geel al ontvangen had. Al met al genoeg werk om ons gezellig bezig te houden. Want ons team 30 à 40 vrijwilligers doen hun job met vrolijkheid en vriendelijkheid. Ja, en toen was het jaar voorbij. Een korte, aangename kennismaking. Voor het volgende jaar zien wij uit naar een grotere ruimte. In het begin van het jaar 2015 kregen wij een ruime ton voedsel, net over datum. Dat hebben wij achter in de kerkzaal opgeslagen (Gelukkig werd de Here Jezus in een stal geboren, dus..). Voor de rest moeten wij nog het één en ander beter laten sporen, en wij weten dat wij een wachtlijst hebben van meer dan 150 gezinnen, of die allemaal toelaatbaar zijn is de volgende vraag. WIJ ZIEN UIT NAAR 2015!

10 9

11 10 Afdeling Herentals In april 2014 is de afdeling in Herentals van start gegaan in de gebouwen van de evangelische kerk te Herentals (Markgravenstraat 82). De opstart is zeer vlot verlopen dankzij de begeleiding en ondersteuning van De Toevlucht afdeling Antwerpen, Hoogstraten en Westerlo. In de beginperiode kwamen er ongeveer 40 gezinnen een voedselpakket ophalen. Intussen is dit aantal gegroeid tot bijna 100. Dit aantal is echter niet problematisch voor de afdeling Herentals. Logistiek: Momenteel maakt de Toevlucht Herentals gebruik van een aantal kleinere lokalen in het gebouw. Naar de toekomst kunnen we gebruik maken van de oude samenkomstruimte die volledig gerenoveerd wordt. In deze aanbouw is er ook voldoende ruimte voorzien voor opslag, zodat eventueel de goederen van de EU kunnen aangevoerd worden met volledige paletten. Er zal ook plaats zijn voor ijskasten en diepvriezers. Het transport is momenteel georganiseerd samen met de afdeling van Westerlo. Meestal staat alles in Antwerpen al netjes klaar op paletten waarvoor onze dank, speciaal aan Albert. Vrijwilligers: Er is bij elke verdeling een grote groep van vrijwilligers (ongeveer 20 personen) aanwezig. Iedereen is geweldig enthousiast. Bepaalde gaven van mensen komen bijzonder tot uiting en kunnen verder ontplooid worden. De groep is opgedeeld in 3 eenheden: pakketten maken (verantwoordelijke Kristof), inschrijvingen (verantwoordelijke Pieter) en onthaal (verantwoordelijke Karin). We moeten wel aandacht hebben voor de vervanging tijdens eventuele afwezigheid van de verantwoordelijke, Mark. Voedingswaren: De meeste EU-producten zijn meestal voorradig en vormen een stevig basispakket. (lijst in bijlage via Willy). De extra s van de Voedselbank wordt heel erg op prijs gesteld. Hierbij een greep uit de aangeboden goederen: koffie, koekjes, snoep, tandpasta, zeep, kruiden, sausen, klaargemaakte deegwaren, frisdrank, conserven,. Een aantal van deze producten worden gebruikt door het onthaalteam om een gemoedelijke sfeer te scheppen tijdens het wachten. Dit sociaal contact wordt door de gasten erg geapprecieerd. Brood wordt door enkele bakkers reeds geschonken, maar er is nog ruimte om dit te verbeteren. Groenten en fruit wordt aangehaald vanuit de veiling indien mogelijk. Aangezien er in de winter weinig aanbod is, is het onze hoogste prioriteit geworden om dit zo goedkoop mogelijk aan te kopen. Verse groenten en fruit worden met dank aangenomen. In 2014 is er niets aankocht. Voor 2015 zie bijgevoegde tabel. We streven naar een maximum aankoopprijs van 0.5 euro/kg.

12 11 Evangelisatie: Er ligt materiaal (wegwijzer, folders,..) ter beschikking. Op vraag kunnen gasten een kinderbijbel of bijbel krijgen. Voor de bijbel opteren we voor de bijbel in de gewone taal omdat deze eenvoudig leesbaar is. Met Valentijn heeft een team een speciale attentie gemaakt met een hartje en een bemoedigende bijbeltekst. Met Pasen krijgt elk gezin de evangeliserende DVD het vlindercircus (www.gospel.nl/films/vlindercircus-het-hart-van-pasen-2015.html). Varia: Het rondsturen van de sponsorbrief werd door de oudsten on hold gezet. Hierdoor staat de sponsoring momenteel op een laag pitje. Een transpallet werd ons geschonken. In het najaar wordt in Herentals een benefiet georganiseerd. Sponsormateriaal (te bespreken): stylo met opdruk: VOEDSELBEDELING Prijs: 0.45 euro per stuk voor een oplage van 500, zijnde 225 euro totaal euro indien 1000 stuks worden besteld. We kijken uit naar een koelaanhangwagen om in de zomer fruit, groenten en bereide maaltijden te transporteren en stockeren. Prijs: ongeveer 5000 euro. Niet gebudgetteerd. Speciale sponsorbrief. Eventueel nieuw lid: Tom Helsen

13 12

14 13

15 14 Afdeling Hoeselt Ps 46,2 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Beste vrienden, Wat is een jaar snel voorbij als alles naar wens verloopt en wij in Hoeselt mogen dat met trots zeggen over onze afdeling. Wij hebben een jaar gehad waar wij met de ganse groep van vrijwilligers ons hebben ingezet en waar wij weer een heel aantal minderbedeelden hebben kunnen blij maken met een voedselpakket. Ons uitgangspunt is niet alleen maar eten verdelen maar zoals onze gids, de bijbel, ons voorschrijft dat de mens niet alleen maar leeft van brood alleen maar van maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Wij proberen de mensen erop te wijzen dat wij in de naam van onze Heer het werk doen en dat brengt soms mooie resultaten met zich mee en dat is het wat ons doet verder gaan. Regelmatig mogen wij bidden met mensen en ook hen vertellen over de blijde boodschap.wij danken onze Abba Vader dan ook dat hij ons allen de moed en de kracht geeft om elke maand weer present te zijn en de mensen te begroeten met een blijdschap die de Heer ons geeft. Ook hebben wij in het werkjaar 2014 een onverwachte inspectie van de voedsel veiligheid gehad met een zeer positief resultaat enkel twee kleine opmerkingen. Wat de bedeling zelf betreft hebben wij gezien dat er in de loop van het jaar ontzettend veel meer mensen zijn komen opdagen om een voedselpakket, iets wat mij toch wel een beetje verontrust als ik de cijfers eens bekijk. Op het financiële vlak zijn wij minder actief geweest maar proberen in 2015 ons weer in te zetten. Als verantwoordelijke van onze groep ben ik uiterst tevreden met elke vrijwilliger die zich elke maand inzet opdat de verdeling goed verloopt, ook ben ik zeer dankbaar dat het weer een jaar is geweest waar geen enkel probleem te vermelden viel tussen de mensen alles is in alle rust verlopen en dat hebben wij enkel te danken aan de zegen die de Heer aan onze afdeling geeft. Als verantwoordelijke van onze afdeling ben ik dan ook heel blij en dankbaar voor wat er is geweest en zie vol verwachting uit naar weer een werkjaar. GEORGES THIJS

16 15 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG melk EEG macaroni EEG rijst EEG makreel EEG champignons EEG erwten en wortelen EEG aardappelvlok EEG tonijn Natuur EEG gepelde tomaten EEG fruitsalade EEG ontbijtgranen EEG tonijn/rijst EEG koolzaadolie EEG rundscarbonade EEG confituur Totaal EEG kg 1934 kg 1417 kg 1534 kg 520 kg 862 kg 1117 kg 477 kg 348 kg 838 kg 1089 kg 300 kg 60 kg 439 kg 333 kg 228 kg 11496kg Andere producten voedselbank veiling St. Katelijne Waver veiling St. Truiden (appels) Allerlei Totaal kg 2000 kg 1200 kg 3500 kg kg

17 16 Afdeling Hoogstraten Terugblikkend op het jaarverslag van 2013 was één van de slotbemerkingen in het jaarverslag van De Toevlucht te Hoogstraten onze grote vraag hoe zal het verder gaan met de Europese hulp aan de meest behoeftigen daar het hulpprogramma dat werd opgestart in 1987 ten einde liep eind Gelukkig is er een positieve voortzetting van de noodzakelijke hulp binnen Europa. Een nieuwe organisatie ging van start in 2014 het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Hun doel is om de meest behoeftigen te helpen in de Lidstaten. Dit Fonds tracht de onmiddellijke effecten van extreme armoede te verminderen en zal het insluitingsproces steunen van personen in de marge van de maatschappij. De POD MI werd gepolst om het Fonds te beheren. In 2014 was hun uitdaging en absolute prioriteit de continuïteit waarborgen van de voedselverdeling. In België gebeurde de gratis voedselverdeling in het begin van 2014 door 358 OCMW s en 419 liefdadigheidsinstellingen. Deze nieuwe ontwikkelingen gaven De Toevlucht een geruststelling voor haar verdere werking en doelstellingen. Daar er opnieuw duidelijkheid was werden de partnerschapsovereenkomsten opgesteld en ondertekend door de OCMW s van Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Malle. In Hoogstraten werden evenals in de 4 vorige jaren iedere derde zaterdag van de maand voedselpakketten uitgedeeld. De lijst met het aantal gasten is toegenomen waardoor er momenten zijn dat er een aantal mensen in een rij dienen te wachten. Het wachten geschied onder een afdak van de kinderspeelplaats. Uiteraard blijft er de mogelijkheid voor een babbel bij een tas koffie na het afhalen van het pakket. De voedselpakketten werden samengesteld met voedsel afkomstig van de Europese Gemeenschap, de Voedselbank van Mortsel en de veiling van Sint-Kathelijne Waver. Bijzonder was dat wij van enkele grote ondernemingen in Hoogstraten financiële steun hebben ontvangen evenals giften in natura.mede dankzij deze steun konden de voedselpakketten extra worden aangevuld met brood, melk, fruit en groenten. Enkele opsommingen: 1069 broden, 1164 liter melk, 3350 kg aardappelen, 900 kg appelen, 600 kg wortelen, 460 kolen, exotisch fruit en andere groenten. Op 4 oktober was er een kledijverdeling in het ontmoetingshuis; een 30-tal gasten hebben een kledijpakket uitgekozen. Door Rotaract werd aan de jongeren enkele malen een gratis attractie aangeboden. In oktober was er in Hoogstraten de Week van Fair Trade. Het ingezameld voedsel door de Hoogstraatse verkooppunten van Fair Trade werd na de actie door het stadsbestuur en een

18 17 vertegenwoordiger van UNIZO aan t Verzetje en De Toevlucht geschonken om het te verdelen onder de minderbedeelden. In november werd er door de KWB van Wortel, de vrienden van Sint-Niklaas, een speelgoedactie georganiseerd voor de allerkleinsten van De Toevlucht. Op educatief vlak was er in december een ontmoeting met twee zesde leerjaars en een groep vormelingen rond het thema armoede en hulp voor de minderbedeelden in onze omgeving. Dit jaar werd voor de vijfde keer de jaarlijkse kerstavond georganiseerd in het VTI-Spijker samen met de sociale partners van Hoogstraten. De Welzijnschakel t VER-ZET-JE, VTI-Spijker, het Sociale Huis, buurtwerking Hoogstraten, Digidak, Hand voor Hand, De Toevlucht. De allerkleinsten van de feest -gasten hebben vooraf meegewerkt aan het knutselen van de tafeldecoratie voor het kerstfeest. Wij mochten 112 genodigden aan tafel ontvangen. Wanneer de ingeschreven gasten een half jaar geen pakket komen afhalen worden zij niet langer beschouwd als ingeschreven bij De Toevlucht en wordt deze plaats toegekend aan een nieuwe aanvrager. God zij dank voor onze gasten en hun vriendschap, het voedsel, de donateurs en het team van de vrijwilligers om samen aan Zijn liefde handen en voeten te geven. Belangrijk om te melden dat wij het stadsbestuur dankbaar zijn voor het mogen gebruiken van de zaal achter de muziekschool. Namens de GIDEONS mochten wij in de kerstperiode iedere gast een Gideonbijbeltje aanbieden ter gelegenheid van het Kerstfeest. In de kerstperiode was er een inzamelactie van kerstpakketten voor minderbedeelden in Hoogstraten. Deze werden ingezameld in het ontmoetingshuis De Vrijheid. Er werden 85 pakketten ingezameld welke tot grote vreugde van onze gasten werden uitgedeeld tijdens de voedselbedeling in december. Een aandachtspunt voor 2015 is het zoeken naar sponsers om de werkingskosten te helpen dragen die er nodig zijn om de goederen te stockeren in Antwerpen, de noodzakelijke verzekeringen en het vervoer van de groenten van de veiling in Sint-Kathelijne Waver naar Hoogstraten. LUDO SCHELLEKENS

19 18 PRODUCTEN VERDEELD IN liter melk 3350 kg aardappelen 905 kg appelen 99 kg ajuin 600kg wortelen 35 kg spruiten 320 kg prei 20 kg witloof 140 courgetten 70 komkommers 550 appelsienen 60 kroppen sla 60 selders 379 kolen 82 brocolli

20 19

21 20 Afdeling Lokeren We zijn in Lokeren een afdeling van De Toevlucht begonnen in januari 2006, en vanaf 2015 starten we dus al met het tiende jaar voedselbedeling voor Lokeren en omstreken. Als we terugblikken, zijn het zeker negen mooie jaren geweest. We werden rijkelijk gezegend met veel voedsel en kleren, een kazerne die we al negen volle jaren mogen gebruiken (nu via de nieuwe eigenaar INTERWAAS), en effectieve relatie met mensen in nood, fijne contacten met helpende vrijwilligers, samenwerking met verschillende verenigingen en administraties die allen op hun manier als doel hebben, hulp te willen geven aan mensen in nood. De vierde week van de maand krijgen we veel helpende handen van wel 30 vrijwilligers, jong en oud! De dag van de bedeling maken we meestal een maaltijd voor de medewerkers, en voor s avonds soep of iets lekkers. We bedelen maandelijks ongeveer 170 pakketten voor bijna 500 personen. Fabien Vaquaillie wil ik ook dit jaar in de bloemen zetten, voor zijn trouwe maandelijkse hulp, het ophalen van het vele voedsel vanuit de voedselbank te Eke Nazareth. Afgelopen jaar werd er onze afdeling om en bij 98 ton voedsel toegewezen. We zijn uitermate dankbaar met de jaarlijkse gift van de Evangelische kerk De Brug te Lokeren, het gebruik van hun kerkgebouw, veel helpende handen en maandelijks de dag voor de bedeling komt er trouw een gebedsgroep samen. Afgelopen jaar werd er door het Rode Kruis van Lokeren maandelijks een gift gedaan voor betaling van de huur van de kazerne. We zijn blij met de samenwerking die er is gegroeid met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het VLOS, vzw CURA en het OCMW van Lokeren, verschillende service clubs, en verschillende lokale middenstanders. Tevens is er een fijn contact en toffe hulp vanuit de lokale scholen, parochies enz. Op tweede kerstdag is er een feestelijke maaltijd geweest voor een 300 genodigden, alle kosten gedragen door lokale organisaties. We hopen dat we door dit werk iets van de liefde van Jezus in Lokeren en omstreken mogen laten zien. Dat er duidelijkheid mag komen over een nieuwe locatie als de kazerne voor sociale huisvesting wordt afgebroken in de komende één tot twee jaar. Dat er voldoende financiën zijn, en dat we veel gezond voedsel en hulpgoederen mogen ontvangen, veel helpende handen, en kracht en blijdschap, bescherming en leiding om verder te gaan.

22 21 PRODUCTEN VERDEELD IN 2014 EEG melk EEG zalm in blik EEG makreel EEG rundstoofvlees in blik EEG macaroni EEG aardappelpuree EEG tomaat in blik EEG erwten en worteltjes in blik EEG champignons in blik EEG fruitcocktail in blik EEG arachideolie EEG confituur EEG puddingpoeder Totaal EEG kg 882 kg 731 kg 2171 kg 4180 kg 2485 kg 2063 kg 2095 kg 2657 kg 3181 kg 600 kg 1089 kg 1680 kg kg voedselbank Oost Vlaanderen groentenveilingen kg kg TACK aardappelen en fruit 8400 kg brood broodjes andere leveranciers TOTAAL 5760 kg 4704 kg 9480 kg kg

23 22 EEG PRODUCTEN ANDERE PRODUCTEN

24 De Toevlucht vzw Ondernemingsnummer Poederleeseweg Vorselaar Resultaat versus begroting volgens bestemming Uitgaven volgens bestemming Resultaat Begroting Inkomsten volgens bestemming Resultaat Begroting 31/12/ /12/ Totaal , ,00 Totaal , ,00 Kosten Algemeen beheer 4.635, ,40 Giften , ,00 5 % Huur 170,77 168,55 Giften binnenland , ,00 5 % Elekticiteit, gas, water 113,94 62,50 Giften buitenland % Brandverzekering 71,73 72,35 Legaten binnenland - - Onderhoud en herstelling bureel - - Legaten buitenland - - Verzekeringen 642,60 643,00 Subdsidies en recuperatie onkosten 7.398, ,00 Lidgelden 50,00 180,00 Werkingssubsidies 750,00 750,00 Onroerende voorheffing - - Kapitaalsubsidies 5.807, ,00 Publiciteit & advertenties & standgeld 214,24 200,00 Recuperatie BIRB en veiling 584, ,00 Post en communicatie 101,78 238,00 Recuperatie schadeclaims 256,29 - Patrimoniumtaks 140,02 140,00 Verkoop en recuperatie 523,00 - Roerende voorheffing op rente, andere belastingen, diverse financiële kosten 107,83 121,00 Verkoop bijbels / DVD 270,00 - Afschrijvingen bureel + aanverwanten 839,86 402,00 Verkoop fondswerving 253,00 - Algemene werking bureel 1.057, ,00 Financiële opbrengsten 11,05 - Bijbels, traktaten om uit te delen 1.125, ,00 Intresten op zichtrekeningen 10,15 - Overige uitgaven - - Positieve betalingsverschillen 0,90 - Kosten voor doorverkoop - - Uitzonderlijke opbrengsten - - Aankoop bijbels - - Winst / Verlies Resultaat Begroting Kosten transport , ,00 31/12/ Herstelling en onderhoud 1.431,73 625, , ,00 Verzekeringen 832, ,00 Transport door derden 4.289, ,00 Max 20% beheerskosten Resultaat Begroting Eigen transporten 2.602, ,00 31/12/ Autobelasting 233,77 234,00 (exclusief inkomsten door erkende instellingen) 11,07% 14,82% Afschrijvingen 6.471, ,00 - Kosten magazijnen , ,60 Investeringen in 2014 Resultaat Begroting 95% Huur 3.244, ,45 31/12/ % Elektriciteit, gas, water 2.164, ,50 Transpallet Lokeren 340,01 340,00 Onderhoud en herstellingen magazijnen en installaties188,60 100,00 Steekwagen Lokeren 93,17 95,00 95% Brandverzekeringen 1.362, ,65 Veiligheidskooi voor hoogtewerker Antwerpen 350, ,00 Afvalverwerking 488,25 645,00 Klein materieel 640,73 310,00 Software boekhouding 744,15 - Afschrijvingen magazijn + aanverwanten 2.033, ,00 Laptop Afdeling Geel 479,00 - Kosten voeding 8.220, ,00 Transpallet Antwerpen 100,00 Bijdrag voedselbanken 300,00 300,00 Vuilwaterpomp 56,65 Voedselbedeling 7.920, ,00 Extra maaltijden (kerst, ) ,00 Totaal investeringen 2.162, ,00 DTV_2014_Financieel verslag_finale versie_y Volgens bestemming 2014 Jimmy Verbruggen

25 2 V.z.w. De Toevlucht Missie V.z.w. De Toevlucht startte in 1994 met bedeling van voedselpakketten in Antwerpen.Wat in 1994op kleine schaal begon, groeide uit tot een werking van zes afdelingen waar wekelijks honderden gezinnen van voedsel en andere hulp voorzien worden. De vele vrijwilligers komen elke donderdag samen om mensen in armoede te ondersteunen met een voedselpakket. Sommige afdelingen is er bedeling op zaterdag. De v.z.w. wil aanvullende hulp bieden aan kinderen en volwassenen, die door allerlei omstandigheden in de problemen zitten. Het leidt geen twijfel dat er in Vlaanderen veel armoede heerst, en dikwijls hoort men dat mensen op het einde van de maand bijna geen geld meer hebben om gewoon basisvoedsel te kopen. Iedereen, ongeacht nationaliteit of geloofsovertuiging, kan door omstandigheden in zo n situatie kan belanden. Deze mensen mogen niet in de kou blijven staan. De Toevlucht helpt enerzijds mensen die zelfstandig komen aankloppen voor hulp. Anderzijds worden mensen ook vaak doorverwezen door andere instanties zoals het OCMW, CAW en andere hulpverleningsorganisaties. De Toevlucht wordt gekenmerkt door een grote populatie anderstalige nieuwkomers, mensen zonder papieren of met een tijdelijke verblijfsvergoeding, werklozen en kansarme gezinnen. Doorheen de jaren heeft de Toevlucht met heel wat mensen een hechte band opgebouwd. Het blijft een uitdaging om de werking bij te blijven stellen en te verbeteren. De hulp van andere instanties (kerken, Vlaamse en lokale overheid, ) is daarbij onontbeerlijk. De organisatie leeft en overleeft van giften en bijdragen, die vooral afkomstig zijn van particulieren. Visie De Toevlucht heeft de visie om méér te zijn dan een organisatie die mensen praktische hulp aanbiedt. De Toevlucht wil haar naam recht doen en wil een plaats zijn waar mensen: zich veilig voelen, waardigheid, waardering, aandacht en hoop vinden, geliefd worden, terug beginnen hopen, een glimlach op hun gezicht krijgen, hun toevlucht bij God kunnen vinden Dit alles wensen wij vorm te geven vanuit een sterke evangelisch-christelijke visie: het voorbeeld van Jezus volgen en zijn boodschap handen en voeten geven. Deze boodschap moet niet opgedrongen worden aan mensen, maar ze kan wel uitgeleefd worden door woorden en daden. Het is prachtig om te zien hoe ook onder de vrijwilligers die eenheid in diversiteit vorm krijgt. In de Toevlucht werken vrijwilligers van allerlei etnisch-culturele, sociaal-economische én godsdienstige achtergronden samen aan één doel. Heel wat van deze mensen -die in onze samenleving aan de rand staan en dreigen uit te vallen- vinden in de Toevlucht een gemeenschap waar zij erkenning en vriendschap vinden.

26 3 Organisatie Onderstaand organigram geeft de structuur van de v.z.w. weer. Algemene vergadering Raad van bestuur Afdeling Antwerpen Afdeling Geel Afdeling Herentals Afdeling Hoeselt Afdeling Hoogstraten Afdeling Lokeren Afdeling Westerlo Beheer Algemene Vergadering De algemene vergadering bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: Debuck Johan, Donies An, Eisink Tony, Frans Sarah, Goossens Michel, Hugens Irene, Le Jeune Eli, Loncke Jean-Pierre, Machtelinckx Luc, Meers Jos, Machtelinckx Kris, Reekmans Gerarda, Schellekens Ludo, Sprooten Marleen, Thijs Georges, van Dalen Evert, Verbruggen David, Verbruggen Jimmy, Verbruggen Nadine, Verbruggen Steve, Verbruggen Willy, Weerelds Jean-Marie, Hendrickx Kees, Van Lint Kees,Sarah Middelbos,Ronny Dillen, Reiner Jursh,Jos Verbeeck, Quirijnen Anne. De algemene vergadering kwam samen op 22 maart 2014 en volgende agendapunten werden besproken: voorstelling nieuwe leden goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 23 maar 2013 goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2014 kwijting aan de raad van bestuur en de boekhouder bespreking en stemming start afdeling Herentals op 12/04/2014 bespreking en stemming start afdeling Geel op eind oktober 2014 mededeling betreffende stopzetting Geraardsbergen per 31/12/2013 allerlei

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung N I E U W S B R I E F Even voorstellen Guus Liqui Lung In deze nieuwsbrief stellen wij penningmeester Guus Liqui Lung aan u voor. Guus is Research engineer aan de Technische Unoversiteit Delft, 56 jaar

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

STARTERSPAKKET HANDLEIDING

STARTERSPAKKET HANDLEIDING STARTERSPAKKET L E T S HANDLEIDING Mijn buurt helpt, kletst, LETSt... LETS: leuk eigentijds samenwerken Beste lezer, In LETS-groepen helpen mensen elkaar. Naar het Engels (Local Exchange and Trade System)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Verder in dit krantje:

Verder in dit krantje: Maandelijks tijdschrift juli augustus 2013 Jaargang 7 Afgiftekantoor: Vosselaar Erkenningsnr: p409462 België-Belgique P.B. 2300 Turnhout 1 BC 9537 Familieberichten: Aan alle jarigen van de maand Juli en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag 2013. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Actie maakt mensen bewust van noodzaak

Actie maakt mensen bewust van noodzaak Jaargang 10, nr. 5, december 2014 Inhoud: Actie maakt mensen bewust van noodzaak Marco van der Woude (links) leidt presentatrice Annemiek Krüger en het camerateam van Omroep Gelderland rond op distributiecentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie