Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt."

Transcriptie

1 Jongerenplan Opleidingsplan De sociale partners in de banksector hebben een Jongerenplan opgesteld. Via dit Jongerenplan wensen de sociale partners in het Comité voor de banken (PC310) een traject van alternerend leren met een duur van vier maanden aan te bieden aan jonge werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt. Doel van het opleidingsplan Met dit opleidingsplan wordt aan de deelnemers de kans geboden om de kennis te verwerven die momenteel in de financiële sector vereist is voor de uitoefening van een functie van front office medewerk(st)er, in het kader van een traject dat bestaat uit een combinatie van specifieke opleidingsprogramma s (e-learning en cursussen ter plaatse) en bedrijfsstages. De functie van front office medewerk(st)er Het betreft een front office -functie, aangezien degene die deze functie uitoefent, wordt beschouwd als een persoon die in contact komt met het publiek. Dergelijke personen vallen onder de afkorting worden PCP s. Aan die functie zijn regels gekoppeld: wie een dergelijke functie uitoefent in de banksector, moet minstens houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs en geslaagd zijn voor een door de FSMA erkende cursus bestaande uit modules. Die cursus (en het getuigschrift) wordt voorgesteld in het traject van alternerend leren in het kader van het Jongerenplan Principe van alternerend leren en structuur van de opleiding Als opleidingsmethode werd gekozen voor alternerend leren. Page 1

2 Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het Jongerenplan verloopt dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor een deel in de onderneming. In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële sector is vereist voor de uitoefening van de functie van front office medewerk(st)er, voor een deel (2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst. Page 2

3 Opleidingsplan Deel I E-learning en cursussen ter plaatse Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het Jongerenplan verloopt dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor een deel in de onderneming. In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële sector is vereist voor de uitoefening van de functie van front office medewerk(st)er, voor een deel (2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst. Deel 1 : E-learning en cursussen ter plaatse Page 3

4 Overzicht opleidingsplan Kick-Off Meeting Doelstelling en inhoud programma Introductie tot de financiële wereld E-learning Examen Wet Willems Zelfstudie Coachings (3d) Examen Opleidingsfase Time Management (1d) Externe en interne klantgerichtheid (1d) Project- Management voor niet project managers (1d) Taalopleiding - verdieping (42u coaching+ zelfstudie) Bureautica (2d) Loopbaanbegeleiding Everything DiSC (1d) Attitude op de werkvloer (0,5d) STAGE (2 maanden) Loopbaanbegeleiding (halfweg de stage, 0,5d) Page 4

5 Overzicht opleidingsfiches Kick-Off Meeting pg 6 Introductie tot de financiële wereld pg 7 Wet Willems bankbemiddeling pg 8 MS-Office applicaties pg 10 Taalopleiding pg 11 Time Management Efficiënter je tijd beheren pg 12 Interne en externe klantgerichtheid pg 14 Projectmatig werken voor niet-projectmanagers pg 16 Loopbaanbegeleiding - Everything DiSC team training pg 18 Loopbaanbegeleiding - Attitude op de werkvloer pg 19 Page 5

6 KICK-OFF MEETING De Kick-Off meeting, die georganiseerd wordt voor de start van het opleidingstraject, heeft tot doel de deelnemers het volledige programma voor te stellen. Zij zullen een overzicht krijgen van: Doelstellingen van het project Verloop van het programma Timing Inhoud programma s Examens Engagement deelnemers Inhoud stage De meeting is ook het eerste kennismakingsmoment met de andere deelnemers en de verantwoordelijken van het project. Page 6

7 INTRODUCTIE TOT DE FINANCIËLE WERELD E-LEARNING Structuur van het programma De opleiding is modulair opgebouwd en zowel tijdens een leermodule als na afwerking van een leermodule, kan een test worden afgelegd aan de hand van meerkeuzevragen om de opgedane kennis te toetsen. De e-learning beschikt ook over een lexicon waarbij de meest courante termen kunnen worden geconsulteerd voor toelichting. Inhoud programma Module 1 : Functie van de banken Geld als grondstof Functies van de banken Nieuwe financiële diensten Uitdagingen voor de toekomst Module 2 Bankproducten en -diensten De zichtrekening Spaar- en depositoproducten Beleggingsproducten Hypothecaire producten Consumentenkredieten Module 3 Bankbeheer, risico s en risicobeheer Module 4 Interne organisaties bouwstenen Uitbesteden of niet Het bestuur Distributiekanalen Module 5 Externe organisatie Controle over de banken Europese Centrale Bank Depositogarantie Febelfin Bemiddelingsdienst Page 7

8 WET WILLEMS - BANKBEMIDDELING Structuur van het programma Het programma is samengesteld uit, aangevuld met drie klassikale dagen coaching vijf modules vijf syllabi e-learning samengesteld uit een reeks vragen om de kennis van de leerstof te toetsen tijdens de opleiding en zich beter voor te bereiden op het examen 3 dagen praktische workshop met een duidelijk overzicht over de 5 modules een eindevaluatie, die bij succes recht geeft op een certificaat. Inhoud van de vijf modules 1. Basisbeginselen van het bank- en financiewezen 2. Compliance 3. Betalingsverkeer en spaarproducten 4. Beleggingsproducten en beleggingsadvies 5. Hypothecaire- en consumentenkredieten Het examen over ieder van de vijf modules van het programma bestaat uit tien schriftelijke vragen van het meerkeuzetype. Voor een voldoende resultaat moet de cursist minstens 60 % behalen voor ieder module. De geslaagden ontvangen een certificaat die bewijst dat zij een door de CBFA erkende gespecialiseerde cursus in bank- en beleggingswezen hebben gevolgd. Inhoud programma Module 1 - Basisbeginselen van het bank- en financiewezen Module 1 geeft een inzicht in de omgeving en in de belangrijkste regels van het bank- en financiewezen. De module wordt onderverdeeld in vier delen: 1. De bankomgeving 2. Basisbeginselen van het Burgerlijk Recht 3. Grondslagen van de bankwetgeving 4. Bescherming van het privé-leven Module 2 - Compliance Module 2 geeft een overzicht van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren. Zij richten zich tot iedere medewerker van een bank. De module wordt onderverdeeld in vijf delen: 1. Rol van de compliance 2. Level playing fields (LPF) 3. Deontologie van het bankwezen 4. Verplichting tot informatie 5. Anti-witwaswetgeving Module 3 - Betalingsverkeer en spaarproducten Module 3 is een gespecialiseerd onderwerp gericht op de studie van het betalingsverkeer en bank-, spaar- en depositorekeningen. De module wordt onderverdeeld in twee delen: 1. Bankrekeningen en betalingsverkeer 2. Spaar- en depositorekeningen Page 8

9 Module 4 - De beleggingsproducten en beleggingsadvies Module 4 is een gespecialiseerde module gericht op de studie van de financiële markten en het monetair beleid en op de courante beleggingsproducten voor particulieren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beleggingsadvies. Deze module wordt onderverdeeld in vijf delen: 1. De financiële markten en het monetair beleid 2. De aandelen 3. De obligaties 4. De instellingen voor collectieve belegging (ICB) 5. De afgeleide financiële producten Module 5 - Hypothecaire en consumentenkredieten Module 5 is een gespecialiseerde module gericht op de studie van de hypothecaire en consumentenkredieten en van de desbetreffende wetgevingen. De module is onderverdeeld in twee delen: 1. Consumentenkredieten 2. Hypothecaire kredieten Page 9

10 MS OFFICE APPLICATIES Structuur van het programma Het programma wordt op maat gemaakt: u kunt tegen uw eigen tempo precies aanleren wat u nodig hebt, volgens een vooraf uitgestippeld parcours, met de hulp van een opleider. Deze leervorm is ideaal voor mensen met zeer specifieke behoeften of heterogene groepen. Via een vooraf ingevulde vragenlijst wordt per deelnemer gepeild naar de gewenste onderwerpen, waarna er per persoon een aangepaste syllabus aangemaakt wordt waarin deze topics in detail uitgewerkt worden. De deelnemer wordt uitgenodigd voor een Office à la Carte sessie (open of in-company) waar hij de beschikking krijgt over een PC en zijn persoonlijk cursusmateriaal dat hij op eigen ritme doorloopt. Hij wordt hierbij begeleid door een ervaren software coach. De grote voordelen van deze leervorm zijn: De gebruiker leert enkel wat hij nodig heeft Hij kan desgewenst topics kiezen uit verschillende applicaties Gebruikers met verschillende noden kunnen samengebracht worden in één groep, het is niet meer nodig om homogene groepen te vormen Het gehele Office à la Carte aanbod is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels Verschillende softwareversies en softwaretalen worden ondersteund Page 10

11 TAAL ZELFSTUDIE MET COACHING Structuur van het programma Na deze training moet de deelnemer in staat zijn om vlotter te communiceren in het Frans in een bancaire omgeving. Tijdens de training ligt er een sterke focus op het bereiken van concrete resultaten en een spontane beheersing van de competenties die ingeoefend worden. Er wordt aan alle deelnemers van de groep gevraagd om een behoefteanalyse in te vullen. Op basis daarvan wordt het programma op maat van de groep opgemaakt (coaching sessies per halve dag). Alle onderwerpen die aan bod komen zijn bank gerelateerd. Het leertraject wordt modulair opgebouwd en er wordt zeer praktisch geoefend via korte en doelgerichte rollenspelen. Deelnemers worden verondersteld om alle sessies aanwezig te zijn en tussentijds zelfstandig te werken met e-tolo (online oefenplatform). In e-tolo vinden de deelnemers alle nieuw geziene woordenschat en sleutelzinnen terug. Inhoud van het programma Deze training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig Frans zullen moeten gebruiken in een bancaire context. Voorbeelden van onderwerpen: Onthaal van klanten: Telefonisch: boodschap nemen, doorverbinden, afspraak vastleggen Aan het loket: klant onthalen en eventueel doorverwijzen Op een eenvoudige manier courante bancaire verrichtingen beschrijven Op een eenvoudige manier courante bancaire producten beschrijven Cijfergegevens uitwisselen Eenvoudige mails opstellen Documenten invullen Dossiers beheren. De onderwerpen die hierboven beschreven worden, zijn niet limitatief. De trainer en de trainees zullen samen de inhoud van de training valideren. Page 11

12 TIME MANAGEMENT EFFICIENTER JE TIJD BEHEREN Structuur van het programma Interactieve training van 1 dag waar de belangrijke bouwstenen voor een goed tijdsbeheer worden aangereikt. De link wordt zo veel mogelijk gelegd met de eigen werksituatie bij uw bedrijf Er worden integratieoefeningen gedaan om de opgedane kennis te gebruiken om cases op te lossen. Debriefing in groep met tips van de trainer. Je wordt je bewust van je eigen productiviteit en je krijgt kapstokken aangereikt die je meer greep doen krijgen op je eigen werksituatie. Je leert een onderscheid te maken tussen prioriteiten en bijkomstigheden en je weet zodoende je beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door elementen die voor afleiding zorgen beter te leren beheersen, neemt je effectiviteit toe en neemt je stressniveau af. Na deze training heb je een antwoord op volgende vragen: Hoe je tijd het best indeelt en je taken structureert Hoe je je tijd op een productievere en efficiëntere manier kan benutten Hoe efficiënt je vandaag werkt en wat je persoonlijke valkuilen zijn Hoe je prioriteiten kan bepalen Welke taken je best delegeert Inhoud programma Inzicht in je eigen werkefficiëntie aan de hand van een aantal oefeningen Het E3 profiel: de balans tussen efficiëntie, effectiviteit en energie Takenhiërarchie: op welke manier kan ik mijn prioriteiten bepalen De belangrijkste wetten van tijdsbeheer Wat zijn de belangrijkste tijdrovers en hoe ga ik daar mee om Efficiënt vergaderen Page 12

13 Werkplekorganisatie het nieuwe werken! Het efficiënt beheren van de mailbox Communicatie als bron van efficiëntie Page 13

14 INTERNE EN EXTERNE KLANTGERICHTHEID Structuur van het programma Om een klantgerichte organisatie te worden, is klantgericht leiderschap en klantgericht volgerschap cruciaal. Klantgerichtheid moet verankerd zijn in de organisatie om houdbare, lange termijn resultaten te kunnen boeken. Maar vooral ook in de uitvoering van het werk is klantgerichtheid cruciaal. Een klantgerichte organisatie zonder commitment van iedereen is ondenkbaar. Essentiële elementen van de klantgerichte medewerker zijn: Ziet de noodzaak in om de focus van de organisatie te leggen bij de behoeften van de klant Laat de visie op klantentevredenheid zien en de noodzaak en urgentie ervan Zorgt ervoor dat er genoeg middelen en tijd beschikbaar zijn voor de realisatie van doelen Laat commitment zien voor klantentevredenheid en voor de noodzakelijke veranderingen Mobiliseert commitment op alle niveaus in de organisatie en zorgt ervoor dat obstakels overwonnen worden De werkwijze van deze opleiding van 1 dag is actief en concreet. Gebruikte methoden en werkvormen zijn aantrekkelijk, spannend, leuk. Van de deelnemers wordt een grote inzet en betrokkenheid verwacht en dat mogen zij zeker ook verwachten van de trainer. U krijgt geen belerende aanpak wat u allemaal moet doen om klantvriendelijk te zijn. U krijgt wel een ander kijk hoe je klantgerichter kan zijn. Deze workshop heeft als doel: Ervaring, verhalen en voorbeelden te delen waar we klantgericht werkten Oplossingen te vinden voor eigen uitdagingen door afspraken te bedenken of door adviezen uit te wisselen Afspraken te maken die stappen zijn om een klantgerichtere organisatie te bouwen Tips om gesprekken aan te gaan die klantgericht werken bevorderen Deze workshop richt zich op alle medewerkers ; dus niet alleen die in contact staan met externe klanten, maar ook die moet omgaan met interne klanten. De interactiviteit schept de mogelijkheid om met een doelpubliek te werken van leidinggevende maar ook uitvoerende medewerkers. Page 14

15 Inhoud van het programma Oplossingsgericht werken ipv probleemgericht werken Trends benoemen die de interne en externe klantgerichtheid beïnvloeden Model van Grönroos - Total Perceived quality model Beïnvloeden van de service kwaliteit Oefening in duo Presenteren van trots op en spijt van Verschil tussen product en service kwaliteit De service kwaliteit - wat valt hier voor onze dienst allemaal onder? Overtreffen Anticiperen Bedienen Negeren Misnoegen Managen van klantenverwachtingen oefening in duo Terechte klantenverwachtingen die beantwoorden aan de opdracht van uw business unit Onterechte/onrealistische verwachtingen Moeilijk in te lossen verwachtingen Impliciete verwachtingen Te lage verwachtingen Visbokaal simulatie Gesprek met interne/externe klant Actieplan naar aanleiding van deze opleiding Page 15

16 PROJECTMATIG WERKEN VOOR NIET-PROJECTMANAGERS Structuur van het programma De fundamenten van projectmanagement in één dag U werkt mee aan een aantal projecten. U doet uw uiterste best om het gewenste resultaat en de deadline te halen. Toch gaan uw projecten soms serieus over tijd. Of rijzen de kosten de pan uit. Of is de kwaliteit niet wat u voor ogen had. Was het project te ambitieus of is de mislukking te wijten aan een gebrekkige (plannings)methode? In deze basisopleiding maakt de deelnemer kennis met de kritische succesfactoren van projectmanagement. In één dag professionaliseert men de aanpak. En hij/zijgaat naar huis met concrete tools om projecten succesvol op te starten, te plannen, te beheersen en te controleren. Inhoud programma Wat is projectmatig werken? Drie verschillende werkvormen Wat is een project? Soorten projecten Voorwaarden voor toepassen projectmatig werken Mensen en projecten Hoe ziet de omgeving (stakeholders) van een project er uit? Opstellen van een projectkaart door de projectleider Aandachtspunten rondom performance management voor zowel de projectleider als de projectleden Organisatiecultuur en projectcultuur De cultuur van de moederorganisatie - Cultuurtypen De cultuur van de projectorganisatie: welke invloed heeft een projectleider hierop? Matrixorganisatie Organisatiestructuur: lijn en staf Page 16

17 Projectstructuur: optimale opdrachtgever, projectleider en projectleden. Inventarisatie van de verschillende noodzakelijke competenties Recept succesvol team: hoe maak je met elkaar een succesvol team? Ontstaan van een project Waar komt een project vandaan? De start van een project door de opdrachtgever en de projectleider Analyse van het project De weg in kaart brengen Lessen uit het verleden: wat moet je als organisatie wel/niet doen? Faseren van een project De verschillende fasen in een project Het beheersen van projecten Beslissen en beslispunten De verschillende beheersaspecten binnen een project waar een projectleider mee kan sturen Project- of netwerkplanning Wat is planning? Projectplanning Netwerkplanning Afronden van een project Afronding / Overdracht / Onderhoud / Evaluatie van de projectaanpak / De wetten van projectmanagement Page 17

18 EVERYTHING DISC TEAM TRAINING Structuur van het programma In deze opleiding van 1 dag vol interactie en actieve participatie van de deel wordt getoond hoe men beter kan leren omgaan met anderen, hoe men de verschillende communicatie-stijlen kan ontdekken en deze kan gebruiken in de dagelijkse relaties met een team. Deelnemers leren hoe de communicatiestijl van anderen te ontdekken. Het resultaat is dat men zijn stijl aanpast om een beter contact te hebben. Meer en betere contacten realiseren. Het team past zich aan, aan elk verschillend teamlid. Het gevolg is minder conflicten, waardering tonen aan collega's en het gehele team sterker maken. Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die resultaten willen bereiken in het samenwerken met collega's, medewerkers, leidinggevenden, klanten, leveranciers enz... Inhoud programma Instrument DiSC Classic - paper version. Ontdek 4 gedragsstijlen en ontdek jouw gedragsvoorkeuren. Ontdek je sterkten en wat er gebeurt bij overdadig gebruik. Ontdek je gedrag bij conflict. Ontdek hoe de stijlen van anderen te analyseren. Ontdek hoe anderen jouw stijl evalueren. Ontdek hoe je stijl aan te passen om gemakkelijker contact te hebben met anderen. Ontdekt wat je motiveert. Ontdek hoe omgaan met doelstelling en angst. Ontdek hoe je managementstijl aan te passen Page 18

19 Loopbaanbegeleiding Attitude op de werkvloer Structuur van het programma Vele jonge, beginnende werkkrachten hebben maar weinig voeling met hoe het er precies aan toe gaat in de werkcontext van een professionele bank. Ze weten vaak niet goed wat ze precies moeten verwachten. Hoe moet ik mij gedragen? Welke attitude is wenselijk? Wat is niet wenselijk? Hoe reageer ik het beste in bepaalde situaties? Hoe ga ik om met feedback? Hoe zichtbaar of onzichtbaar maak ik mij? Je kan je pas op een zelfzekere manier integreren in een organisatie als je enige voeling hebt met de gewenste werkattitude. Elke beginnende werkkracht heeft impliciet bepaalde verwachtingen en doelstellingen omtrent zijn/haar werk. Hij/zij zal echter moeten leren hoe je deze kan bijstellen of net op een gepaste manier kan realiseren. Na deze training heeft de deelnemer een antwoord op volgende vragen: Wat is mijn werkmotief? Wat zijn mijn doelstellingen en verwachtingen omtrent werk en zijn deze realistisch? Hoe communiceer ik het best op het werk? Hoe ga ik om met tegenslagen en feedback? Methodologie Interactieve training waarbij belangrijke bouwstenen van een goede werkattitude worden aangereikt Deelnemers leren van elkaar door in te gaan op elkaars doelstellingen en verwachtingen. Deelnemers ervaren dingen en gaan hier nadien over reflecteren. Gecontroleerde en constructieve feedback van de groep en de trainer met een open geest, waar leren plezierig is Er wordt steeds zo veel mogelijk een link gelegd met de specifieke werksituatie een professionele bank Tijdsduur: 2 halve dagen voor elke deelnemer (1/2 dag voor en 1/2 dag na de werkervaringsvorming) Page 19

20 Inhoud programma Dag 1: Wat zijn mijn verwachtingen omtrent het werk & mijn beeld over de gepaste werkattitude? Analyse van de huidige werkmotieven via een interactieve serious game Wat zijn mijn verwachtingen over de werksituatie en waarom verwacht ik dit? Hoe kom ik erachter of dit realistische verwachtingen/doelstellingen zijn? Waarom is een gepaste werkattitude zo belangrijk? Communicatie als bron van efficiëntie (~ klantgerichtheid) Hoe ga ik om met kritiek? Hoe ga ik om met een meningsverschil? Hoe geef ik op een constructieve manier feedback? Dag 2: Zijn mijn verwachtingen omtrent het werk en de werkattitude veranderd? Heb ik nog steeds dezelfde werkmotieven? Hoe komt dit? Zijn mijn verwachtingen/doelstellingen ingelost? Waarom niet? Wat is mijn aandeel hierin? Hoe efficiënt werk ik vandaag en wat zijn mijn persoonlijke valkuilen? = Inzicht in je eigen werkefficiëntie aan de hand van een aantal oefeningen Hoe bepaal ik prioriteiten? Hoe structureer ik het best mijn taken? Hoe kan ik mijn tijd op een productievere en efficiëntere manier benutten? = Wat zijn de belangrijkste tijdrovers en hoe ga ik daarmee om? Page 20

21 Opleidingsplan - Deel II Bedrijfsstage Het traject van alternerend leren zoals voorgesteld in het Jongerenplan verloopt dus voor een deel bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, en voor een deel in de onderneming. In het kader van dit traject van alternerend leren wordt de kennis die momenteel in de financiële sector is vereist voor de uitoefening van de functie van front office medewerk(st)er, voor een deel (2 maanden) opgedaan bij Febelfin Academy VZW, het opleidingscentrum van de banksector, in het kader van een opleidingsprogramma dat e-learning en cursussen ter plaatse omvat, en voor een deel (2 maandeen) via een bedrijfsstage, bij een bank die deelneemt aan het Jongerenplan, in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst. Deel II De beroepsinlevingsovereenkomst De onderneming biedt de stagiair(e) een plaats aan gedurende een periode van twee opeenvolgende maanden en zal bijdragen tot zijn (haar) opleiding door het toevertrouwen van taken waarvan het opleidingsaspect een verruiming en uitdieping vormt van de theoretische opleiding bij Febelfin Academy vzw. De opleiding van de stagiair(e) in de onderneming gebeurt op basis van een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO). De arbeidsvoorwaarden (sociale voordelen en rechten, uurschema, arbeidstijd, enz.) zijn die welke zijn vastgelegd in de geldende wetgeving en de financiële vergoedingen staan vermeld in de beroepsinlevingsovereenkomst ( beroepsinlevingsovereenkomst - model). Tijdens de bedrijfsstage verwerft de stagiair(e) de vereiste kennis doordat hij/zij wordt betrokken bij de werking van de onderneming en taken uitvoert die een deel kunnen vormen van het productieproces van de onderneming en waarvoor hij/zij een vergoeding krijgt (de maandelijkse Page 21

22 vergoeding van 751 EUR toegekend tijdens de twee maanden bedrijfsstage mag, in voorkomend geval, worden gecumuleerd met een sociale uitkering). Verbintenis vanwege de deelnemende bank Een bank die deelneemt aan het Jongerenplan en een plaats geeft aan een stagiair(e) voor een periode van twee opeenvolgende maanden op basis van een beroepsinlevingsovereenkomst, verbindt zich ertoe: de stagiair(e) taken te laten verrichten die vergelijkbaar zijn met die welke in het betrokken beroep worden uitgeoefend, en de stage niet te beperken tot de uitvoering van uitsluitend taken van ondergeschikt belang; de stagiair(e) de middelen te verschaffen die nodig zijn voor de goede uivoering van de hem (haar) opgelegde taken; de stagiair(e) die in het kader van het opleidingsplan komt werken, niet de plaats van een vaste medewerker te laten innemen; rekening te houden met het opleidingsplan en toe te zien op het goede verloop ervan alsook zich te houden aan de wetsbepalingen met betrekking tot de belasting- en socialezekerheidsbijdragen. Verbintenis vanwege de stagiair(e) Door de ondertekening van een beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van het Jongerenplan verbindt de jongere zich ertoe : het uurschema van de stage en de instructies in acht te nemen ; te laten blijken dat hij/zij beroepskennis en -vaardigheden wil opdoen en verruimen ; rekening te houden met de regels van de deelnemende bank op het gebied van de veiligheid, het huishoudelijk reglement en de plichtenleer. Hij/zij zal zijn/haar best doen om zich zo goed mogelijk in de bank in te werken ; Page 22

23 om, wanneer de opleiding in de onderneming ten einde loopt, elk document, elk instrument of elke uitrusting terug te bezorgen waarover hij/zij tijdens de opleidingsperiode heeft kunnen beschikken ; vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij kennis heeft gekregen tijdens de opleiding in de onderneming, op geen enkele wijze openbaar te maken. De stagiair(e) verbindt zich ertoe, in geval van afwezigheid, de onderneming, zo nodig telefonisch, daarvan op de hoogte te brengen vanaf de eerste werkdag waarop hij/zij afwezig is. Voor de dagen van al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid is geen enkele vergoeding verschuldigd. Page 23

24 Jongerenplan BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST Model Artikel 1 Mevr. / Dhr.... gemandateerd door de bank..... straat...nr.. plaats... postnummer... werft aan als stagiair(e) in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst vanaf (datum) tot en met (datum): Mevr. / Dhr. straat...nr.. plaats... postnummer... Artikel 2 In deze overeenkomst wordt de wijze bepaald waarop de stagiair(e) de opleiding in de onderneming bij bank X zal volgen. De door bank X voorgestelde opleiding in de onderneming maakt deel uit van het opleidingsplan voorgesteld in het jongerenplan dat de sociale partners in het Paritair Comité voor de banken (PC310) hebben opgesteld. Het opleidingsplan moet de deelnemers de kans bieden om de kennis op te doen die momenteel vereist is in de financiële sector voor de uitoefening van een functie van front office medewerk(st)er, als onderdeel van een traject bestaande uit een combinatie van specifieke opleidingsprogramma s (afstandsonderwijs en lessen ter plaatse) en bedrijfsstages. Doel van de stage De inleving van de stagiair(e) in de onderneming heeft tot doel hem (haar) de mogelijkheid te bieden tot verruiming en ontwikkeling, door middel van arbeidsprestaties, van de kennis, Page 24

25 vaardigheden en attitudes die zijn verworven tijdens de theoretische opleiding (lessen ter plaatse en e-learning) in het kader van het opleidingsplan. De bepalingen in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zijn niet van toepassing op deze overeenkomst. Artikel 3 De bank wijst mevr. / dhr. aan als stageverantwoordelijke bedrijfsleermeester. De stageverantwoordelijke bedrijfsleermeester heeft tot taak de stagiair(e) op regelmatige basis te begeleiden om aldus diens leerproces en inschakeling in de onderneming te vergemakkelijken. Hij neemt ook deel aan de evaluatie van de stagiair(e). Artikel 4 De plaats waar de stage zal plaatshebben, is gelegen te: Artikel 5 De stagiair(e) zal.. uur per week aanwezig zijn in de onderneming op basis van het volgende uurschema: maandag:... van tot... en van... tot dinsdag:... van tot... en van... tot woensdag:... van tot... en van... tot donderdag:... van tot... en van... tot vrijdag:... van tot... en van... tot zaterdag:... van tot... en van... tot zondag:... van tot... en van... tot Artikel 6 De onderneming betaalt aan de stagiair(e) een vergoeding van 751 EUR per maand. Op die vergoeding zijn socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Page 25

26 Artikel 7 De bank verbindt zich ertoe: - de stagiair(e) taken te laten verrichten die vergelijkbaar zijn met die welke horen bij de functie van front office medewerk(st)er en de stage niet te beperken tot de uitvoering van uitsluitend ondergeschikte taken; - de stagiair(e) de nodige middelen te verschaffen voor een goede uitvoering van de hem (haar) opgelegde taken; - de stagiair(e) te verzekeren tegen ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de stage of op de weg van en naar de onderneming. Artikel 8 De stagiair(e) moet het uurschema van de stage en de instructies in acht nemen en laten blijken dat hij/zij beroepskennis en -vaardigheden wil opdoen en verruimen. De stagiair(e) verbindt zich ertoe rekening te houden met de regels van de onderneming op het gebied van de veiligheid, het huishoudelijk reglement en de plichtenleer. Hij/zij zal zijn/haar best doen om zich zo goed mogelijk in de bank in te werken. Hij/zij verbindt zich ertoe om, wanneer de opleiding in de onderneming ten einde loopt, elk document, elk instrument of elke uitrusting terug te bezorgen waarover hij/zij tijdens de opleidingsperiode heeft kunnen beschikken. De stagiair(e) verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij kennis heeft gekregen tijdens de opleiding in de onderneming, op geen enkele wijze openbaar te maken. De stagiair(e) verbindt zich ertoe, in geval van afwezigheid, de onderneming, zo nodig telefonisch, daarvan op de hoogte te brengen vanaf de eerste werkdag waarop hij/zij afwezig is. Voor de dagen van al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid is geen enkele vergoeding verschuldigd. Artikel 9 Deze overeenkomst loopt automatisch ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder opzegging noch vergoeding. In de volgende gevallen neemt de overeenkomst voortijdig en zonder enigerlei schadeloosstelling een einde: verbreking met wederzijdse toestemming; zware fout van een van de partijen; Page 26

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie