Inleiding: bron: versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser"

Transcriptie

1 Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar Scheveningen en zelfs Indonesië, maar heel weinig is gepubliceerd, valt er - genealogisch gezien ook nog wel wat te ontdekken. Het eerste, de oorsprong van de naam, ligt niet zo moeilijk. Vroeger werden aan onze kust vaak bruinvissen, ook wel tuimelaars of zeevarkens genoemd, gevangen, en zo duidt de naam Varkevisser dus een beroep aan. Niet bijzonder vroeg komt de naam, en dan als Varckevanger, voor in het Weesboek van Katwijk aan Zee (deel 1, fol. 176, d.d ): Dirck Dircxz. Varckevanger, als principaal, item Claes Bouwensz. de Beste, Leendert Dircxz. Nagelman en Pieter Dircxz. Varckevanger als borgen, leent f100,-- van de drie voorkinderen van Niesje Americx, geteelt aan Jan Arentsz. Leune. Beide Varckevangers, die wel broers geweest moeten zijn, vinden we met hun patronym terug in andere bronnen. Dirk is in 1668 doopvader, en wordt in 1671 lidmaat, tesamen met zijn vrouw Maertie Arents, ook wel Maertie Dane genoemd. Pieter trouwt in 1665, en bij de doop van twee van zijn kinderen treedt Dirk als getuige op. Het Familiegeld van 1673 noemt beiden als zeeman, wat aannemelijk maakt, dat beiden schipper van een visserspink zijn geweest. De naam, gewijzigd in Varckevisser lezen we voor het eerst in het Weesboek (deel 2, fol. 13, d.d ): Dirck Varckevisser en Jan de Craen (de koster-schoolmeester) zijn voogd van de twee kinderen van Arris Aryensz., weduwnaar van Aryaentgen Abrahams. Een opmerkelijk gegeven bevat het Leidse Notarieel Archief. (no fol. 33 d.d ): Marijtge Cornelis, wedue Dirck Varkevisser, wonen.de te Katwijc op Zee, geeft machtiging in een proces tegen Gerritge Joris Ockenburg, wedue van Jacob Dircksz. Varkevisser. Uit een aantekening in het Not. Archief is bekend, dat laatstgenoemde, die commandeur ter zee in dienst der Verenigde Nederlanden was, een zuster Neeltie had. Deze overleed op 12 maart 1743 in de ouderdom van 97 jaar en moet dus omstreeks 1646 geboren zijn. Het trouwboek van Katwijk aan Zee geeft aan, dat Dirck Pietersz., j.m. op trouwt met...maertgen Cornelis, en bij de gedoopten uit dit huwelijk vinden we o.a. Jacop ( ) en Neeltje ( ). Bij een doop in 1651 wordt de vader Dirck Pietersz. broer genoemd, en de zoons Dirck en Pieter ontbreken. Dat zijn de zwakke punten, waarmee elke genealoog wel eens te kampen heeft... Verder is de aansluiting op de Calculatie van het Hooftgeld (1622) nogal onzeker. Het meest aannemelijk is Dirck Pietersz. als zoon van Pieter Dircxz. en Lijsbeth Ancxsen. Minder voorbehoud behoeft te worden gemaakt omtrent Gerritje Jorisdr. Ockenburg. Door een vermelding in de Zuid- Hollandse Studiën (deel XIV: De bevolking van 's Gravenzande en Zandambacht van 1680 tot 1795, door drs. D.J. Noordam) van de wed. Jacob Varkevisser, was het spoor gelegd! bron: - RIJNLAND - Tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leiden en Omstreken, Jaargang VI-1969 oktober, nummers Aldus kwam J.P. van Brakel ( ) in 1969 tot de opstelling van een genealogie, die de basis heeft gelegd voor het werk wat U hier wordt gepresenteerd. versie

2 Parenteel van Dirck VARKEVISSER Door: Cees Varkevisser (zie XIV.16 en XIII.462) bewerkt door Roelof Varkevisser (zie XIV.578) Met dank aan vele achterneven en nichten voor hun medewerking. I.1 Dirck VARKEVISSER, geboren ca te Katwijk aan Zee. Kind: 1. Pieter VARKEVISSER (Dirksz.) (zie II.1 op blz. 2). II.1 Pieter VARKEVISSER (Dirksz.), visser, geboren ca te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk 1603 te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Lijsbeth ANCXSEN. 1. Commertge VARKEVISSER, geboren ca te Katwijk aan Zee. 2. Annetge VARKEVISSER, geboren ca te Katwijk aan Zee. 3. Leuntje VARKEVISSER, geboren 1607 te Katwijk aan Zee. 4. Trijntje VARKEVISSER, geboren ca te Katwijk aan Zee. 5. Dirk Pietersz. VARKEVISSER (zie III.5 op blz. 3). versie

3 III.5 Dirk Pietersz. VARKEVISSER, zeeman, geboren 1616 te Katwijk aan Zee, overleden Gehuwd voor de kerk op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Maertgen CORNELIS. 1. Pieter VARKEVISSER (zie IV.1 op blz. 4). 2. Dirck Dircksz. VARKEVISSER (VARCKEVANGER) (zie IV.3 op blz. 4). 3. Jacop VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, jong overleden. 4. Jacob Dircksz. VARKEVISSER, Kapitein en commandeur in dienst der Verenigde Nederlanden, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden De Wed. Jacob VARKEVISSER wordt in 1712 aangeslagen in de verponding op huizen en landerijen in 's Gravenzande. Ze bezat aldaar een huis en 8 morgen en 5 hond en 50 roeden land. Op de lidmatenlijst van 1697te Katwijk aan Zee wordt Jacob Dirksz. VARKEVISSER capteyn ter zee genoemd. De diaconie- rekening van vermeldt een legaat van ƒ uit het testament van kapitein Jacob Dirksz. VARKEVISSER. Dit bedrag is kennelijk eerst na de dood van Gerritje Jorisd. Ockenburg uitbetaald. Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Margarietha AELBREGS, geboren Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op te 'sgravenzande met Gerritie OCKENBURGH, 32 jaar oud, gedoopt op te 'sgravenzande, dochter van Joris Pietersz OCKENBURGH, van, bouwman, en Betje Bartels VALCK, van der. 5. Neeltje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 96-jarige leeftijd. 6. Marijtje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. 7. Jannetge VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. 8. Ary Dircksz. VARKEVISSER, zeeman, geboren 1653 te Katwijk aan Zee, overleden Gehuwd voor de kerk op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Neeltie Huyge DUYNE (van DUIJN), van, 25 jaar oud, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Huigh Pietersz. DUIJN, van, zeeman, en Haesje Arentsd. VOOIJS. versie

4 IV.1 IV.3 Pieter VARKEVISSER, zeeman, gedoopt 1640 te Katwijk aan Zee, overleden april 1697 te Noordzee. Pieter Dircksz. wordt in het Familiegeld 1673 als zeeman vermeld. Hij wordt tot ouderling gekozen, doch de kerkenraadshandelingen bij het beroep van ds. Joh. van der Heyden vermelden: Pieter Dircksz. Varkevisser en zijn zoon verongelukt. Gehuwd voor de kerk op te Katwijk aan Zee met Geertruyt CORNELIS, gedoopt 1642 te Katwijk aan Zee. 1. Jaepje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. 2. Dirck VARKEVISSER (zie V.2 op blz. 5). 3. Cornelis VARKEVISSER (de oude), gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Dirk Dirksz., Willempie Cornelis, Cornelia Cornelis), overleden feb 1755 te Katwijk aan Zee. Cornelis Pietersz. VARKEVISSER de oude is diaken en ouderling in tijdvak Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Maertie MANTIE (of HOEK), 24 jaar oud, gedoopt op , overleden juni 1758 te Katwijk aan Zee, dochter van Arie Cornelisz MANTIE (of HOEK) en Judith HENDRIKS. 4. Jaapje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Meartie Cornelis). Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Huibert Jacobsz. SPAANDERMAN, 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, zoon van Jacob ARENTSZ. (SPAANDERMAN), musketier bij het korps Weerbare Mannen, en Geertje Pouwelsd. VLIELANDER. 5. Cornelis VARKEVISSER (de jonge) (zie V.8 op blz. 5). 6. Ariaantje VARKEVISSER (zie V.11 op blz. 5). Dirck Dircksz. VARKEVISSER (VARCKEVANGER), zeeman, geboren ca te Katwijk aan Zee, overleden Dirck Dircksz. wordt in het Famliliegeld 1673 zeeman genoemd. met Maertie Arents wordt hij op lidmaat en ouderling. Als diaken fugeert dan sedert 1697 Dirk Dirksz. VARKEVISSER de jonge, die later de oude wordt genoemd. Maertie Arens treedt in 1700 nog op als doopgetuige. Gehuwd voor de kerk 1667 te Katwijk aan Zee met Maertie ARIAANSDR. (of MAERTIE DANE). 1. Dirk VARKEVISSER (zie V.12 op blz. 6). 2. Geertje VARKEVISSER (Varckevanger) (zie V.15 op blz. 6). 3. Reyn VARKEVISSER (zie V.16 op blz. 7). 4. Claas VARKEVISSER (zie V.19 op blz. 7). versie

5 V.2 Dirck VARKEVISSER, zeeman, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden april Gemeente Archief Vlaardingen: 1683 Den 23e September aengebracht by Dirck Dircksz. Varckevanger styerman, Ghysbery Tysz. out 24 jaren, Maerten Willemsz. out 20 jaren, beyde syn boots-gezellen 23 last haring. Daer van is 4 lasten 10 tonnen kleinzouten vollen haring, gevangen naer Bartolemee dach gemerckt B.B.B. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Leuntje Leenderts DOES (VERDOES), van der. 1. Dirk VARKEVISSER (zie VI.1 op blz. 8). V.8 Cornelis VARKEVISSER (de jonge), gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Dirk Dirksz., Willempie Cornelis, Cornelia Cornelis), begraven op te Katwijk aan Zee. Cornelis Pietersz. VARKEVISSER de jonge wordt 1703 lidmaat, is diaken en Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee met Baertie ARENTS, geboren ca Geertrui VARKEVISSER (zie VI.4 op blz. 9). 2. Jacob VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Arent Jacobsz., Aaltie Arents). 3. Jaapje VARKEVISSER (zie VI.7 op blz. 9). V.11 Ariaantje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 83-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis Gijsz. OUWEHAND, 21 jaar oud, stuurman, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 81-jarige leeftijd, zoon van Gijs Arentsz. OUWEHAND, zeeman, en Annetje Gerritsd. JOOCK. 1. Geertruijd OUWEHAND, geboren Arie Cornelisz. OUWEHAND (zie VI.9 op blz. 9). 3. Pieter OUWEHAND (zie VI.11 op blz. 9). 4. Gijs OUWEHAND, geboren Annetje OUWEHAND, geboren 1709, overleden Annetje OUWEHAND, geboren Jaapje OUWEHAND, geboren Dirk OUWEHAND, geboren Marijtge Cornelisd. OUWEHAND (zie VI.19 op blz. 9). versie

6 V.12 Dirk VARKEVISSER, stuurman ter visserij, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 59-jarige leeftijd. Dirk Dirksz. VARKEVISSER wordt in 1691 lidmaat, is van verschillende keren diaken, van ouderling. Wordt in 1714 als schepen genoemd, in 1725 oud-schepen, met de vermelding, dat hij vele jaren stuurman was geweest bij de boekhouder ( = reder) Teunis Arentsz. Vooijs( Not. Arch.Katwijk d.d ). Not. Arch. Katwijk : Annetje Willems, wed van Dirk Dirksz. VARKEVISSER de oude won. te Katwijk aan Zee, voorziet haar minderjarige dochter Willemtie van voogden, t.w. haar zoon Dirk en Rijdert Dircs de Knaap. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Annetie Willemsd. KNAAP, de, 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, dochter van Willem Reyne KNAAP, (van der), zeeman en schepen, en Griettie Bouwensd. BEST, de. 1. Dirk VARKEVISSER (de jonge) (zie VI.20 op blz. 10). 2. Dirk VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden voor Grietie VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Dirk de Varkevanger, Lijsbeth Willems), overleden voor Willem VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Neeltje Ewouts), overleden ca Willem VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan den Rijn (getuige(n): Lijsbeth Willems), overleden ca Maartje Dirksd. VARKEVISSER (zie VI.27 op blz. 10). 7. Jacob VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Gerrittie Joris Ockenburgh, Maartie Arens), overleden ca Wilhelm VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W, de Knaap), overleden ca Grietje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W. de Knaap), overleden jan 1774 te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk (1) ca te Katwijk aan Zee met Teunis HEYNINGEN, van, geboren ca. 1702, overleden ca Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Pieter DUIJVENBODE, van, 34 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Gasthuis Katwijk aan Zee, pro deo. Zoon van Thijs DUIJVENBODE, van en Annetje Pietersd. VLIELANDER. 10. Willemtje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W. de Knaap), overleden ca Willem VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W. de Knaap). 12. Willemtje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W. de Knaap), overleden ca Willempje VARKEVISSER (zie VI.38 op blz. 10). 14. Jacob VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Geertje Dirks). V.15 Geertje VARKEVISSER (Varckevanger), gedoopt 1670 te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Gehuwd ca te Katwijk aan Zee met Harmen Frederiksz. KRIJGSMAN, begraven op te Katwijk aan Zee. 1. Arendje Harmsd. KRIJGSMAN (zie VI.41 op blz. 11). 2. Jan Harmsz. KRIJGSMAN (zie VI.43 op blz. 11). versie

7 V.16 Reyn VARKEVISSER, visdroger, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden okt 1730 te Katwijk aan Zee. Weesboek Katwijk aan Zee no.2 fol.88 d.d :Barber gerrits de Roos, wed van Rhijn Dirxe VARKEVISSER, voor haar zelve en als moeder en voogdes van haar dochtertje Reimpje (4 jaar) komt overeen met Gerrit Reyne, Corns Claese Pronk (geh. met Maartje Reyne), Ary Reyne en Eurmpje Reyne VARKEVISSER,wed van Cornelis Leendert Duyvenbode, meerderjarige mitsgaders schout en weesmannen als oppervoogden over Hilletje, Dirkje Willemtie, Bastiaan en Geertie Reyne kinderen uit het eerste huwelijk van Reyn D. VARKEVISSER met Geertie Gerritsdr. Schipper, dat Barber in eigendom zal houden het huis, waar in ze te Katwijk aan Zee woont (op het Zuydent), belegen ten Oosten Leendert Jac. van Duynen, ten Zuiden de wildernis, ten Westen W. Giel Oom en ten Noorden de hereweg. De andere comparanten wordt tesamen het tweede huis met het hakhout aanbedeeld (Reyn VARKEVISSER zal dus visdroger zijn geweest). Dit huis is belent ten Oosten Gerrit Giele, ten Zuiden de wildernis, ten Westen Cornelis Cornelisz. Ghuijt en ten Noorden de hereweg. Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Gerritie Gerrits SCHIPPERS, 21 jaar oud, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 44-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jansz. SCHIPPER en Ermpje WILLEMS. Gehuwd voor de kerk (2) okt 1724 te Katwijk aan Zee met Barber Gerritsd.(Roos) SCHIPPERS, geboren ca te Alphen aan den Rijn, dochter van Gerrit SCHIPPERS en Ermpje BENTEN, van. Uit het eerste huwelijk: 1. Gerrit VARKEVISSER (zie VI.45 op blz. 11). 2. Reyn VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. 3. Maartje VARKEVISSER (zie VI.49 op blz. 12). 4. Arij VARKEVISSER (zie VI.50 op blz. 13). 5. Eurmpje VARKEVISSER (zie VI.53 op blz. 13). 6. Hilletje VARKEVISSER (zie VI.56 op blz. 14). 7. Dirkje VARKEVISSER (zie VI.58 op blz. 14). 8. Willemtje VARKEVISSER (zie VI.60 op blz. 14). 9. Bastiaan VARKEVISSER (zie VI.61 op blz. 15). 10. Geertruy VARKEVISSER (zie VI.64 op blz. 15). Uit het tweede huwelijk: 11. Reijmpje Reijne VARKEVISSER (zie VI.67 op blz. 15). V.19 Claas VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden dec 1756 te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, bel. begr. ƒ 3.-. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Leentje BUYS, 20 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, dochter van Maerten Jacobsz. BUYS en Pietertie Jacobsd. HOEK. 1. Arie VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 2. Pietertje VARKEVISSER (zie VI.70 op blz. 16). 3. Maartje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel ƒ 3.-. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Olevier Dirksz. SCHAAP, 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan den Rijn, begr. bel. ƒ 3.-, zoon van Dirk Cornelis SCHAAP en Aagje Jans HOOFT, 't. 4. Arentje VARKEVISSER (zie VI.74 op blz. 16). 5. Arie VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 6. Maarte VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 7. Maarten VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden nov 1730 te Katwijk aan Zee. versie

8 VI.1 Dirk VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Cornelis Pietersz., Jaaptie Pieters), begraven op te Scheveningen. Not. Arch. 's Gravenhage,no fol.67 d.d : Maria VARKEVISSER, wed. van Michiel Koek wonende te Scheveningen, verklaart van haar mede overleden vader Dirk VARKEVISSER ƒ te hebben geleend, alsmede ƒ schuldig te zijn wegens een gekocht erf. Aan haar zuster Arentje, geh. met Hogenraad, had ze een goud eyser van ƒ 90.- overgedragen, doch dit was nooit betaald. Ze is uiteindelijk nog ƒ schuldig aan haar moeder Maria Man. Not. Arch. 's Gravenhage no fol.37 d.d : Testament van Marijtje Cornelisd. Man wed. van Dirk VARKEVISSER, wonende te Scheveningen. Zij prelegateert al haar kleren en sieraden aan haar dochter Klasina, wed. L. de Witt. De zoon Pieter endochter Klasina krijgen de meubelen en het huisraad, in gelijke delen en naar goed vinden van haar executeur, haar neef Abraham Kooper. Voorts een prelegaat van ƒ 50.- aan de 5 kinderen van haar overleden dochter Maria, geh. met wijlen Michiel Koek, eveneens aan de 2 kinderen van wijlen haar zoon Cornelis en het dochtertje van wijlen haar dochter Arentje genaamd Adriana Hogenraad. Zoon Pieter mag voor ƒ overnemen het huis en erf staande aan de westzijde van de Keyzerstraat, op de hoek van het slop benoorden de Herberg Het Jagertje, waarin hij al woont. Universele erfgenamen worden Pieter, Klasina en voornoemde kinderen. Not. Arch. 's Gravenhage no fol. 10 d.d : Marijtje Cornelisd. Man, wed van Dirk VARKEVISSER vernietigt haar bovengenoemde testament, omdat zij haar meeste meubels heeft verkocht, behalve haar bed, een zogenaamde Amsterdamshe kast en een Huysklock. Dit prelegateert zij nu aan haar zoon Pieter, geh. met Adriana Tasman. Hij wordt ook executeur tesamen met de heer Cornelis de Wolff te Rotterdam. Marijtje Cornelisd Man kon niet schrijven. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Marijtje MAN, 22 jaar oud, gedoopt op te Scheveningen, begraven op te Scheveningen, dochter van Cornelis Arense MAN en Maartje Jacobsd. HARDER, de. 1. Maria Dirkse VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen (getuige(n): Kornelis Pietersz VARKEVISSER en Judick Corneliss Man), begraven op te Scheveningen. Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op te Scheveningen met Miechiel Arentse KOEK, 23 jaar oud, gedoopt op te Scheveningen, begraven op te Scheveningen. 2. Leuntje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen (getuige(n): Marijtje Kraienoord), overleden op te Scheveningen op 9-jarige leeftijd. 3. Arendje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 28-jarige leeftijd, aan de tering. begr. bel. ƒ 3.-. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Scheveningen met Dirk Gz. HOOGENRAAD, 27 jaar oud, gedoopt op , overleden op te Scheveningen op 72-jarige leeftijd. 4. Kornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 3-jarige leeftijd. 5. Pieter VARKEVISSER (zie VII.7 op blz. 17). 6. Klaassijntje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 56-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op te Scheveningen met Leendert Gz. WIT, de, 41 jaar oud, broodbakker, gedoopt op te 's Gravenhage, overleden op te Scheveningen op 41-jarige leeftijd. 7. Teuntje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 4-jarige leeftijd, berg. bel. ƒ Geertruij VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen, 38 dagen oud, begr. bel. ƒ Cornelis VARKEVISSER (zie VII.13 op blz. 17). 10. Arendje VARKEVISSER, gedoopt ca te Scheveningen, begraven op te Scheveningen. Gehuwd voor de kerk op te Katwijk aan Zee met Dirk HOGENRAAD, geboren ca Leuntje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Scheveningen met Jan Pz. HARTEVELD, 23 jaar oud, gedoopt op , overleden op te Scheveningen op 39-jarige leeftijd. versie

9 VI.4 VI.7 Geertrui VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Cornelis Pietersz., Ariaantje Pieters), begraven op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Arie Jansz. DORREPAAL, 30 jaar oud, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Jan Jansz. DORREPAAL en Maartje NIJGH. 1. Marijtje DORREPAAL (zie VII.19 op blz. 17). 2. Jan DORREPAAL (zie VII.20 op blz. 17). Jaapje VARKEVISSER, gedoopt (NH) ca te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Gehuwd op te Katwijk aan Zee met Jacob ZUIJDERDUIJN, 29 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Jacob ZUIJDERDUIJN en Jaaptie Sijmonse HOEK. 1. Jacob ZUIJDERDUIJN, seinmeester vuurtoren te Katwijk aan Zee (1803), gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 74-jarige leeftijd. 2. Baartje ZUIJDERDUIJN, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. 3. Cornelis ZUIJDERDUIJN, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. VI.9 VI.11 VI.19 Arie Cornelisz. OUWEHAND, geboren op te Katwijk. Ondertrouwd op te Katwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Bastiaantje Bouwe DUIJN, van, 25 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Bouwdewijn Maerten (Bouwe) DUIJN, van (Krent), voerman, en Grietje Gerritse SCHIPPER. 1. Cornelis OUWEHAND (zie VII.25 op blz. 18). Pieter OUWEHAND, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Ermpje Bouwesd. DUIJN, van, 19 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven dec te Katwijk aan Zee, dochter van Bouwdewijn Maerten (Bouwe) DUIJN, van (Krent), voerman, en Grietje Gerritse SCHIPPER. 1. Ariaantje OUWEHAND (zie VII.29 op blz. 18). 2. Cornelis Pietersz. OUWEHAND, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Maartje VARKEVISSER, 28 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Wili Reijne VARKEVISSER), begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Arij VARKEVISSER (zie VI.50 op blz. 13) en Geertje Cornelisd. HOEK. 3. Dirkje OUWEHAND (zie VII.32 op blz. 18). Marijtge Cornelisd. OUWEHAND, gedoopt op te Katwijk, begraven op te Katwijk. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op te Katwijk met Jacob Leendertsz. PLAS, van der, 19 jaar oud, gedoopt op te Katwijk, begraven op te Katwijk, zoon van Leendert PLAS, van der en Dieuwertje VLIELAND. 1. Annetje PLAS, van der (zie VII.34 op blz. 19). 2. Ariaantje PLAS, van der, gedoopt op te Katwijk. Ondertrouwd op te Katwijk met Maarten Gijsz. DUIJVENBODE, van, 58 jaar oud, reder, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Katwijk aan Zee op 86-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Maartensz. DUIJVENBODE, van, gaarder, en Yda HULSENTOP, van. versie

10 VI.20 VI.27 Dirk VARKEVISSER (de jonge), stuurman ter visserij, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Geertie Dirks), begraven op te Katwijk aan Zee. Not. Arch. Katwijk, notaris Car. Boers d.d : Boedelinventaris van wijlen de reder Bastiaan Teunisz. Vooijs; o.a. een visserspink gevoerd door Dirk Dirksz. VARKEVISSER. Idem d.d Dirk Dirksz. VARKEVISSER wordt schepen te Katwijk aan Zee genoemd. Idem d.d no testeren de bijde echtgenoten. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Kniertje Rijne HAKKER, 24 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Reijn Ewoudsz. HAKKER en Neeltje Flore REUS, de. 1. Annetje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Dirks), overleden voor Neeltje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Rotterdam met Jan SPRUYT, gedoopt ca te Rotterdam. 3. Nelletje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 4. Jacob VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Annetje Willems). 5. Dirk VARKEVISSER (zie VII.42 op blz. 20). 6. Reyn VARKEVISSER (zie VII.44 op blz. 21). 7. Annetje VARKEVISSER (zie VII.47 op blz. 21). 8. Jacob VARKEVISSER (zie VII.48 op blz. 22). Maartje Dirksd. VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartie Dane), overleden feb te Katwijk aan Zee. Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Kornelis Jacobsz. HAKKER (de oudere), 24 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden voor 1727, zoon van Jacob Cornelisz. HAKKER en Lijsbeth CORNELIS. Ondertrouwd (2) op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis Tijsz. DUIJVENBODE, van, 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Thijs DUIJVENBODE, van en Annetje Pietersd. VLIELANDER. Uit het eerste huwelijk: 1. Kornelis HAKKER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Lijsbeth Hakkert en Lijsbeth Kornelis), begraven op te Katwijk. Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Jannetje GUIJT, 33 jaar oud, geboren op te Katwijk aan Zee, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Jannetje Cornelis), begraven op te Katwijk, dochter van Cornelis Cornelisse GUIJT en Jannetje Cornelisd. DUIJVENBODE, van. Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op te Katwijk met Cornelia ZONNEVELD, 56 jaar oud, gedoopt op , begraven op te Katwijk. Uit het tweede huwelijk: 2. Annetje DUIJVENBODE, van, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 3. Dirkje DUIJVENBODE, van, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 4. Thijs DUIJVENBODE, van (zie VII.55 op blz. 23). 5. Jacob DUIJVENBODE, van, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 6. Dirk DUIJVENBODE, van, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 7. Pieter DUIJVENBODE, van, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 8. Jaapje Cornelisd. DUIJVENBODE, van (zie VII.60 op blz. 23). VI.38 Willempje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje W. Knaap), overleden na Gehuwd op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis PLOKKER, 29 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Dirk Cornelisz. PLOKKER en Maartje Flore VLIELAND ( of VLIELANDER). 1. Marija PLOKKER, geboren op te Katwijk. 2. Annetje PLOKKER, geboren op te Katwijk. 3. Dirk PLOKKER, geboren op te Katwijk, overleden Gehuwd 1768 met Lijsbeth Dirksd. PLOKKER, geboren ca versie

11 VI.41 VI.43 Arendje Harmsd. KRIJGSMAN, gedoopt op te Katwijk. Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op te Katwijk met Dirck Jansz. HEIJNINGEN, van, 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Johannes Jansz. HEIJNINGEN, van, reder, en Commertge GERRITSD. Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op te Katwijk met Leendert Dirksz. KRAINOORT (KRAAIJENOORD), 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk, overleden op te Katwijk op 46-jarige leeftijd, zoon van Dirk Pietersz. KRAYNOORT (CRAIJNNORT) en Leuntje Leenderts DOES (VERDOES), van der. Uit het eerste huwelijk: 1. Kommertje HEIJNINGEN, van, geboren op te Katwijk. 2. Geertje Dirksd. HEIJNINGEN, van (zie VII.67 op blz. 24). 3. Ariaantje HEIJNINGEN, van, geboren op te Katwijk. Jan Harmsz. KRIJGSMAN, geboren op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk ca met Haasje KNAAP, (van der), gedoopt op te Katwijk aan Zee, dochter van Rheijn KNAAP, (van der) en Crijntie Huijge DUIJN, van. 1. Maria KRIJGSMAN (zie VII.69 op blz. 24). VI.45 Gerrit VARKEVISSER, reder te Katwijk aan Zee, naschrijver van de zeevis en het lastgeld. Gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begraafbelasting ƒ Gerrit Reyne VARKEVISSER wordt in 1765 genoemd als kerkmeester, van als gasthuismeester en in het tijdvak als weesman. In 1757 wordt hij als "Commis ter Recherge" genoemd. Het Not. Arch. vermeldt hem in als schepen in 1738 als "naschrijver van de zeevis en het lastgeld" en in 1743 als regerend burgemeester te Katwijk aan Zee. Not. Arch. no d.d : Boedelverdeling van wijlen Gerrit Rhijne VARKEVISSER. wedr. van Jannetie van Duynen te Katwijk aan Zee. Huis en erf en verder getimmerte, belegen ten Oosten Jan Cornelisz Taal, ten Westen Cornelis Berkhey, ten Zuiden Jacob Dirksz. VARKEVISSER en ten Noorden de gemene weg, aante bedelen voor ƒ aan Gijsbert Spaanderman, geh. met Aaltie Gerritsd. VARKEVISSER. Twee visserspinken (gevoerd door Dirk Bastiaansz. VARKEVISSER en Jacob van Duijvenboode), driekwart portie in 2 visserspinken (gevoerd door Amerik Schaap en Leendert Hus), het geheel voor ƒ aan te bedelen aan Gijsbert Spaanderman. Voor het innemen in het Gasthuis van Cornelis van Duijvenbode had hij ƒ gegeven.(vermoedelijk een vroegere schipper van reder Gerrit VARKEVISSER) Gerrit Reyne VARKEVISSER wordt genoemd als directeur van 2 versharingschuiten, waarin de viskoopman Jacob Gillesz. Manneken te Vlaardingen ( overl. aldaar ) een half deel had. Uit zijn boedel wordt o.a. ƒ en ƒ 14.- betaald voor door Gerrit Reyne geleverde versharing. Not. Arch. Vlaardingen, not Michiel de Vooght no 39 acte 1080 fol. 15 d.d , no 28 acte 1076 fol 517 d.d Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee (Oude Kerk) met Jannetje Jacobsd. DUIJNE, van, 22 jaar oud, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Jacob Gijze DUIJNE, van (Jacob Gijze Half last), ambsbewaarder, en Aeltie Arysd. GRATEMA. versie

12 1. Geertje VARKEVISSER (zie VII.72 op blz. 24). 2. Aaltie VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Jaobsd. van Duinen), overleden voor Rein VARKEVISSER (zie VII.74 op blz. 25). 4. Aaltie VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Jacobsd. van Duijnen), overleden voor Jacob VARKEVISSER (zie VII.77 op blz. 25). 6. Jan VARKEVISSER, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden voor Gerrit VARKEVISSER, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden ca te Katwijk aan Zee. 8. Gerrit VARKEVISSER (zie VII.81 op blz. 26). 9. Cornelis VARKEVISSER, opperstuurman O.I.C. Gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Krijntje Jacobsd. van Duijnen), overleden op te Batavia op 29-jarige leeftijd. Not. Arch. Katwijk no d.d : Cornelis van 'Veer, op school in Rhijnsburg, wijst als erfgenaam aan zijn schoolmakker Cornelis Gerritsz. VARKEVISSER, zoon van Gerrit Reyne VARKEVISSER. Idem no d.d : Cornelis Gerritsz. VARKEVISSER opperstuurman in dienst van de O.I.C., staande op zijn verterk naar Indië, machtigt zijn vrouw, zijn vader zijn broers Rijn en Jacob en zijn aanbehuwde oom Gijsbert Stooker om voor hem op te treden. Idem no d.d : Laastgenoemden vorderen van de bewindhebbers der O.I.C., kamer Middelburg het provenu van 2 kisten met lijwaten, door Cornelis VARKEVISSER op de laatste retourreis uit Bengalen overgebracht en door bewindhebbers verkocht. Idem d.d : Tijs Fiereman te Katwijk aan Zee schipper bij de O.I.C. gereed om uit te varen met zijn schip "Gansenhoeff" over Batavia naar China, krijgt machtiging om de boedel van wijlen Cornelis Gerritsz. VARKEVISSER te Batavia te liquideren. Deze overleed in de nacht tussen 11 en 12 october 1764 ten huize van de nu mede overleden onderkoopman Martinis Bovie te Batavia. Idem d.d : Trijntje Huige Kruyd, wed. Cornelis Gerritsz. VARKEVISSER, machtigt haar broer huig en haar zwager Rijn VARKEVISSER om van de O.I.C. te vorderen ƒ en 5 stuivers als te Batavia in de compagnieskas zijn geteld in /13 goede wigtige ducatons à 72 sware stuivers. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Trijntje KRUIJT, 25 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Huig Bastiaansz. KRUIJT en Niesje Gijse STOOKER. 10. Jan VARKEVISSER, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden voor Aaltje VARKEVISSER, geboren op te Katwijk aan Zee, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Gerrit Schipper en Maartje Jacobsd. van Duijnen), begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. ƒ Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Gijsbert SPAANDERMAN, 31 jaar oud, reder, bakker, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. ƒ 15.-, zoon van Jacob Ariesz. SPAANDERMAN en Niesje STOOKER. 12. Jan VARKEVISSER (zie VII.88 op blz. 26). VI.49 Maartje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, pro-deo. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis Klaasz. PRONK, 31 jaar oud, geboren op te Scheveningen, begraven op te Katwijk aan Zee, pro-deo. 1. Klaas PRONK, geboren op te Katwijk. 2. Geertje PRONK, geboren op te Katwijk. 3. Rijn Cornelisz. PRONK (zie VII.91 op blz. 26). 4. Ermpje PRONK, geboren op te Katwijk. 5. Willem PRONK, geboren op te Katwijk. 6. Maartje PRONK, geboren op te Katwijk. versie

13 VI.50 VI.53 Arij VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Geertje Cornelisd. HOEK, 20 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Cornelis Claasz. HOEK, visser, en Aafje Willemsd. KNAAP, (van der). 1. Rein VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Rein VARKEVISSER en Barber de Roos (Schippers)), overleden voor Geertje VARKEVISSER (zie VII.98 op blz. 26). 3. Kornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Grietje Kornelisd. Hoek), overleden voor Klaas VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Grietje Jansd. van der Boon), overleden op te Katwijk aan Zee op 72-jarige leeftijd. 5. Aafje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Lijsbeth Cornelisd. Hoek), overleden voor Aafje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Cornelisd. Hoek), overleden op te Katwijk aan Zee op 82-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Dirk HAASNOOT, 27 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 77-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Dirksz. HAASNOOT en Neeltje DUIJVENBODE, van. 7. Maartje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Wili Reijne VARKEVISSER), begraven op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis Pietersz. OUWEHAND, 26 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, zoon van Pieter OUWEHAND (zie VI.11 op blz. 9) en Ermpje Bouwesd. DUIJN, van. 8. Reijn VARKEVISSER (zie VII.105 op blz. 26). 9. Aaltje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Lijsbeth Cornelisd. Hoek). 10. Cornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Cornelisd. Hoek), overleden maart 1756 te Katwijk aan Zee, begr. bel. pro-deo. Eurmpje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd (1) op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis DUIJVENBODE, van, 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden voor 1740, zoon van Leendert DUIJVENBODE, van en Elijsabeth Jans (Franse Jacobs) SCHEVENINGE, van. Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op te Katwijk met Arij DUIJVENBODE, van, 47 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, zoon van Jan DUIJVENBODE, van en Kniertje VALK. Uit het eerste huwelijk: 1. Geertje DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. Uit het tweede huwelijk: 2. Arij DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. 3. Reijn DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. 4. Ermpje DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. 5. Ariaantje DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. 6. Leentje DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. 7. Jannetje DUIJVENBODE, van, geboren op te Katwijk. versie

14 VI.56 VI.58 VI.60 Hilletje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 77-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Cornelis OUWEHAND, 28 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, zoon van Angse OUWEHAND en Neeltje CORNELISD. 1. Anneke (Anxe) OUWEHAND, geboren op te Katwijk, overleden voor Geertje OUWEHAND, geboren op te Katwijk. 3. Grietje OUWEHAND, geboren op te Katwijk. 4. Reijn OUWEHAND, geboren op te Katwijk. 5. Reine OUWEHAND, geboren op te Katwijk. 6. Anneke OUWEHAND, geboren op te Katwijk. 7. Gerrit OUWEHAND, geboren op te Katwijk. Dirkje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Arij KUIJT, 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, pro-deo, zoon van Willem Gijsz. KUIJT en Diewertje VLIELAND. 1. Willem KUIJT, geboren op te Katwijk. 2. Geertje KUIJT, geboren op te Katwijk. 3. Diewertje KUIJT, geboren Reijn KUIJT, geboren op te Katwijk. 5. Reintje KUIJT, geboren op te Katwijk. 6. Leuntje KUIJT, geboren Lammert KUIJT, geboren Haasje KUIJT, geboren Dirkje KUIJT, geboren Willemtje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, overleden sept 1795 te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Leendert Pietersz. HOGENTAK, 24 jaar oud, geboren op , begraven op te Katwijk aan Zee, pro-deo, zoon van Pieter HOGENTAK en Jannetje JACOBS. 1. Jannetje HOGENTAK, geboren Geertje HOGENTAK, geboren Jannetje HOGENTAK, geboren Ermpje HOGENTAK, geboren Reijn HOGENTAK, geboren Leentje HOGENTAK, geboren versie

15 VI.61 VI.64 VI.67 Bastiaan VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Hilletje Bouwens), begraven op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Maartje Kornelisd. BLOOT, gedoopt ca te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. pro-deo. 1. Rhijn VARKEVISSER (zie VII.137 op blz. 27). 2. Cornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Gerrit Reijne VARKEVISSER), overleden ca Cornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Engeltje Cornelisd. Bloot), overleden aug Dirk VARKEVISSER (zie VII.142 op blz. 27). 5. Gerrit VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Willemtje Reine VARKEVISSER). 6. Geertje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Willemtje Reijne VARKEVISSER), overleden op te Katwijk aan Zee op 68-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Huig Dirksz. DUIJVENBODE, van, 29 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 71-jarige leeftijd. Gasthuis Katwijk aan Zee, zoon van Dirk DUIJVENBODE, van en Haasje DUIJN, van. 7. Kornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Willempje Krijne VARKEVISSER), overleden ca Leuntje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Engeltje Kornelisd. Bloot), overleden voor Leuntje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Engeltje Kornelisd. Bloot). 10. Cornelis VARKEVISSER (zie VII.150 op blz. 28). Geertruy VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, pro-deo. Ondertrouwd (1) op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Philips Cornelisz. HOEK (Fulp), 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, zoon van Cornelis HOEK en Haasje BEST, de. Gehuwd (2) met Ary DORREPAAL. Uit het eerste huwelijk: 1. Kornelis HOEK, geboren op te Katwijk. 2. Kornelis HOEK, geboren op te Katwijk. Gehuwd ca met Matje Andriesd. LEEUWAERDEN, van, geboren ca te Amsterdam. 3. Geertje HOEK, geboren op te Katwijk. Reijmpje Reijne VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Jannetje Jacobsd. van Duijnen). Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Dirk Ameriksz. SCHAAP, 22 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. ƒ 6.-, zoon van Amerik Cente SCHAAP, schipper ter visserij, en Maartje Dirksd. REUS, de. 1. Cent SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 2. Ariaantje SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 3. Pieter SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 4. Heijltje SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 5. Lena SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. 6. Leendert SCHAAP, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Jannetje SCHAAP, 26 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, dochter van Cornelis SCHAAP en Annetje Maartens DUIJVENBODE, van. 7. Maartje SCHAAP (zie VII.163 op blz. 28). versie

16 VI.70 VI.74 Pietertje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, bel.begr. ƒ 3.-. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Kornelis Jacobsz. HAKKER (de jongere), 24 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. ƒ 3.-, zoon van Jacob Cornelisz. HAKKER en Lijsbeth CORNELIS. 1. Jacob HAKKER, gedoopt op te Katwijk, begraven op te Katwijk. 2. Maerten HAKKER, gedoopt op te Katwijk. 3. Leentje Kornelisse HAKKER (zie VII.167 op blz. 29). 4. Leijsbet HAKKER, gedoopt op te Katwijk, begraven op te Katwijk. Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op te Katwijk met Jan JAGER, de, 19 jaar oud, gedoopt op te Scheveningen, zoon van Gijsbert JAGER, de en Willempje KOEK. 5. Pieternelle HAKKER, gedoopt op te Katwijk, begraven op te Katwijk. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op te Katwijk met Maarten Gijsz. DUIJVENBODE, van, 26 jaar oud, reder, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Katwijk aan Zee op 86-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Maartensz. DUIJVENBODE, van, gaarder, en Yda HULSENTOP, van. 6. Claasje HAKKER, gedoopt op te Katwijk. Arentje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel. ƒ 3.-. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Willem HOEK, 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, begr. bel ƒ 3.-, zoon van Cornelis Claasz. HOEK, visser, en Aafje Willemsd. KNAAP, (van der). 1. Aafje HOEK (zie VII.173 op blz. 29). versie

17 VII.7 Pieter VARKEVISSER, Viskoopman, reder en scheepsmaker te Scheveningen, in 1788 capitein-luitenant van de schutterij, gedoopt op te Scheveningen, overleden te Scheveningen, begraven op te Scheveningen, dood geboren kind, dood geboren kind beide te Scheveningen. Pieter VARKEVISSER was Honorair lid van het Oranje Corps en visboer te Scheveningen. Hij was ook visboer aan de Haagsche Vismarkt. Het Oranje Corps kende Honoraire en Exercerende leden. De Honoraire leden zorgden vermoedelijk voor de ceremonie en betaalden contributie. De 's Gravenhaagsche Courant van 26 seot ( de prinsgezinden waren toen net aan de macht gekomen) vermeldt: " Van Scheveningen verneemt men, dat bij gelegenheid der tegenwoordig gelukkige omwenteling, de Schutterij, welke sedert eenige jaaren geheel vervallen was, thans weer in veel luisterrijke staat is hersteldt, zijnde de schutters allen voorzien van egaale Geweeren, op de nieuwerwetse Patriotten veroverd. Deze schutterij heeft de eer tot haaren Collnel te hebben gekregen, de Heer grave van Bentink, heer van Rhoon, en zijn tot kapitein van dezelve verkozen Jan Betting, tot kapitein-lieutenant P. VARKEVISSER, tot lieutenants J. van Duin, S. Berkenbosch Blok, H. Kauwenhoven Paltz, D. Koek, G. van der Rassel, C. de Wit Martensz, tot vaandrig G. Hoogenraad, tot adjudant J.F. Bauwman en tot scriba S. de Soete Jr". Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op te Scheveningen met Adriana TASMAN, 20 jaar oud, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 48-jarige leeftijd, dochter van Maarten Willemsz. TASMAN en Jaapje Ariens JAGER, de. 1. Maria VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 9-jarige leeftijd. 2. Maarten VARKEVISSER (zie VIII.2 op blz. 30). 3. Arentie VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Scheveningen op 34-jarige leeftijd. 4. Dirk VARKEVISSER, gedoopt op te Den Haag. 5. Maria VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen. 6. Kornelis VARKEVISSER (zie VIII.7 op blz. 30). 7. Jaapje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen. 8. Arie VARKEVISSER (zie VIII.10 op blz. 30). VII.13 Cornelis VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen (getuige(n): Judith Man), overleden te Scheveningen, aan de tering. Begraven op te Scheveningen. Beide kinderen behoren in 1773 tot de erfgenamen van Maria Corneliss. Man. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Maria KRIJGSMAN, 23 jaar oud (zie VII.69 op blz. 24). 1. Dirk VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen. 2. Haasje VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen, overleden op te Katwijk aan Zee op 45-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee met Frederik ROON, van, 38 jaar oud, broodbakker, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 80-jarige leeftijd, zoon van Reijn ROON, van, bakker en melkhandelaar, en Krijntje KRIJGSMAN. 3. Dirk VARKEVISSER, gedoopt op te Scheveningen. VII.19 Marijtje DORREPAAL, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Abraham AGTERZOON, 30 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan den Rijn, zoon van Isaak Abramsz. AGTERZOON en Marijtje HAASBROEK. 1. Jaapje Abrahamsd. AGTERZOON (zie VIII.17 op blz. 30). VII.20 Jan DORREPAAL, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Judith JONG, de. 1. Arij DORREPAAL (zie VIII.18 op blz. 31). versie

18 VII.25 Cornelis OUWEHAND, geboren op te Katwijk, overleden op te Katwijk op 67-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op te Katwijk met Neeltje DIJK, van, 23 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee, dochter van Cornelis Aijsz. DIJK, van en Josijntje Jacobsd DUIJN, van. Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op te Katwijk met Wijntje BOON, van der, 25 jaar oud, gedoopt op te Katwijk, dochter van Teunis Jansz. BOON, van der en Lijsbeth Jacobusd. REUS, de. Uit het tweede huwelijk: 1. Jannetje OUWEHAND (zie VIII.21 op blz. 31). VII.29 Ariaantje OUWEHAND, gedoopt op te Katwijk aan Zee. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Willem GROEN, 26 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, zoon van Jeroen GROEN en Haasje KUIJT (OOK NIJGH GENOEMD). 1. Pieter GROEN, eerste stuurman, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te op zee op 67-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Zoetje TAAL, 21 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan Kornelisz. TAAL en Leuntje Maartensd. HUS. VII.32 Dirkje OUWEHAND, geboren op te Katwijk aan Zee, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk aan Zee. Ondertrouwd (1) op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Claas KUIJT, 23 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden voor 1772, zoon van Pieter KUIJT en Aaltje HOEK. Ondertrouwd (2) op te Katwijk, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Leendert PARLEVLIET, 40 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, begraven op te Katwijk, zoon van Claes PARLEVLIET, winkelier, en Pietertje VLIELAND. Uit het eerste huwelijk: 1. Dirk KUIJT (zie VIII.24 op blz. 31). versie

19 VII.34 Annetje PLAS, van der, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 80-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Reijn VARKEVISSER, 25 jaar oud (zie VII.105 op blz. 26). 1. Geertje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje Aries VARKEVISSER), overleden op te Katwijk aan Zee op 3-jarige leeftijd. 2. Cornelisje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Marijtje Ouwehand en Barber Leenderts van der Plas), overleden op te Katwijk aan Zee op 45-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk (1) ca te Katwijk aan Zee met Dirk HUS, zeeman, geboren ca te Katwijk aan Zee, overleden ca te verdronken in de Noordzee, zoon van Cornelis HUS en Neeltje RHIJN, van. Ondertrouwd (2) op te Katwijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Amerik OEVER, van den, 26 jaar oud, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 64-jarige leeftijd, zoon van Zacharias Arisse OEVER, van den en Engeltje SCHAAP. 3. Marijtje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Marijtje Ouwehand en Barber Leenderts van der Plas). Gehuwd met Jan Klaasz. ENGELENBURG. 4. Ary VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje Arijsd. VARKEVISSER), overleden op te Katwijk aan Zee, 3 dagen oud. 5. Marijtje VARKEVISSER, gedoopt op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Marijtje Cornelisd. Ouwehand), overleden op te Katwijk aan Zee op 86-jarige leeftijd. Gehuwd met Cornelis HUIBRECHTS, onderwijzer. 6. Geertje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Aafje Aries VARKEVISSER), overleden op te Katwijk aan Zee op 57-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee, gehuwd op 28-jarige leeftijd op te Katwijk aan Zee met Dirk KULK, 43 jaar oud, zeeman, gedoopt op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 56-jarige leeftijd, zoon van Dirk KULK en Annetje DUIJVENBODE, van. 7. Jacob VARKEVISSER (zie VIII.37 op blz. 32). 8. Dieuwertje VARKEVISSER, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Ariaantje van der Plas), overleden op te Katwijk aan Zee op 41-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Katwijk aan Zee met Cornelis DUIJVENBODE, van, 19 jaar oud, visser, geboren op te Katwijk aan Zee, overleden op te Katwijk aan Zee op 74-jarige leeftijd. versie

20 VII.42 Dirk VARKEVISSER, koopvaardijkapitein, gedoopt (NH) op te Katwijk aan Zee (getuige(n): Maartje Dirksd. VARKEVISSER), overleden 1788 te Rotterdam, in de Torenstraat, begr. bel. ƒ Begraven op te Rotterdam. Not. Arch. Rotterdam no fol. 755 d.d : Dirk Dirksz. VARKEVISSER, schipper op het Galjootschip, genaamd Johannes, groot omstreeks 90 vat Baljoense fust, sluit een bevrachtingscontract naar Baljoene in Vrankrijk. Idem no 2144 fol. 140 d.d : Dirk VARKEVISSER zeevarende man en Reimpje Onkruit, echtlieden te Rotterdam, testament; zij verklaren beneden ƒ te zijn gegoed, aanvulling fol. 144 d.d : Dirk VARKEVISSER, staande op zijn vertrek om voor enige tijd buitenlands te gaan, geeft machtiging aan zijn huisvrouw Reimpje Onkruit. Hij wordt verder talrijke malen genoemd in bevrachtingscontracten o.a. als kapitein van het schip "Ons Genoegen".Idem no d.d : Juffrouw Reympje Onkruijt, wed. en boedelhoudster van monsr. Dirk VARKEVISSER in leven schipper ter zee, wonende te Rotterdam, testament. Zij prelageteert aan haar dogter Maria 500 Car.guldens ook aan haar zoon Dirk. Universele erfgenamen worden de drie kinderen. Dirk VARKEVISSER komt ook voor in de sontregisters; schipper Dirk Dirksen VARKEVISSER thuishaven Rotterdam Nederland, vertrekhaven Bayonne Frankrijk, bestemmingshaven Danzig Polen, lading wijn ; schipper Dirk Dirksen VARKEVISSER, thuishaven Amsterdam, vertrekhaven Danzig Polen, bestemmingshaven Cadiz Spanje, lading tarwe. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op te Rotterdam met Reimpje ONKRUYT, 29 jaar oud, gedoopt op te Rotterdam, overleden op te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, begraven op te Rotterdam, dochter van Jan Janse ONKRUYT en Maertie Pouwelsd. HELMBREKER. 1. Kniera VARKEVISSER, gedoopt (Geref. Gem.) op te Rotterdam (getuige(n): Dirk VARKEVISSER en Kniera Hakkert). Op de Hoogstraat. Overleden voor Ondertrouwd (1) op te Rotterdam, gehuwd op 35-jarige leeftijd op te Rotterdam met Jan KLEEF, van. Ondertrouwd (2) op te Rotterdam, gehuwd op 50-jarige leeftijd op te Rotterdam met Louwrens KNECHTMANS, geboren ca. 1737, overleden op te Rotterdam. 2. Jan VARKEVISSER, gedoopt (Geref. Gem.) op te Rotterdam (getuige(n): Jan Onkruijt en Maartie Elmbreker). Op het Oosteynde. Jong overleden. 3. Dirk VARKEVISSER, gedoopt (Geref. Gem.) op te Rotterdam (getuige(n): Dirk VARKEVISSER en Neeltje Spruijt). Op de Melkmarkt. 4. Maria VARKEVISSER, gedoopt (Geref. Gem.) op te Rotterdam. Op de Kaasmarkt. Overleden op te Rotterdam op 66-jarige leeftijd. Ondertrouwd op te Rotterdam, gehuwd op 40-jarige leeftijd op te Rotterdam met Johannes MARK, Van der, geboren ca Dirk VARKEVISSER (zie VIII.48 op blz. 33). versie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

Katwijk 15 Register van aangegeven lijken

Katwijk 15 Register van aangegeven lijken Bron: www.gahetna.nl http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.16.061/inventaris/15/level/file Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal

Nadere informatie

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173]

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] I Job Jochems de Swart [DEK_173]. Zeeman Job trouwde op maandag 29 mei 1651 in Scheveningen met Annetje Evers. Notitie bij het huwelijk van Job en Annetje:

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5]

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] I Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] is geboren in 1619 in Scheveningen. Arent is overleden, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1697 in

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen Generatie 1 1. Teuna van Leeuwen, dochter van Dirk Cornelis van Leeuwen (volg

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

De kwartierstaat van Dirk Schouten

De kwartierstaat van Dirk Schouten een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Dirk Schouten door 6 maart 2017 De kwartierstaat van Dirk Schouten Generatie 1 1. Dirk Schouten, zoon van Dirk Schouten (volg 2) en Pieternella Jongeneel

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Schouten

De nakomelingen van Cornelis Schouten een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Schouten door 6 maart 2017 De nakomelingen van Cornelis Schouten Generatie 1 1. Cornelis Schouten, is geboren rond 1615 te Moordrecht Z.h. Hij

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Kwartierstaat van Maria van Vliet

Kwartierstaat van Maria van Vliet 1 van 56 30-12-2013 2:33 Kwartierstaat van Maria van Vliet Versie april 2010. Omvat 764 personen in 15 generaties Opmerkingen: * Als bij een naam "//" staat, betekent het, dat verdere voorouders de opsteller

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Crijnen

Genealogie van Pieter Crijnen Genealogie van Pieter Crijnen I Pieter Crijnen is geboren in Terheide. Notitie bij Pieter: vlgs Dek was hij weduwnaar toen hij met Leuntje Jans trouwde. Pieter trouwde op zondag 8 mei 1661 in Scheveningen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1860

NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1860 NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1860 Het eerste nummer is het huisnummer van 1830, het tussen haakjes geplaatste nummer dat van 1860. Voor kaarten zie het bestand van 1830. z1 (z1). A v. Rijn

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Genealogie van Heijndrick Tael

Genealogie van Heijndrick Tael Genealogie van Heijndrick Tael I Heijndrick Tael is geboren in 1504 in Heijndrick is overleden op zondag 11 maart 1565 in Scheveningen, 60 of 61 jaar oud. Chirurgijn (mr.) Schoolmeester barbier Herbergier

Nadere informatie

De nakomelingen van Mels

De nakomelingen van Mels een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Mels door 29 december 2016 De nakomelingen van Mels Generatie 1 1. Mels, is geboren voor 1550. Overleden. Generatie 2 2. Cornelis Melszn., zoon van Mels,

Nadere informatie

GAARDER BOEK KATWIJK Vanaf 1695 moest er een soort belasting betaald worden voor trouwen en begraven. Dit werd genoteerd in de gaarderboeken. Er waren verschillende klassen: pro deo, 3 gulden, 6 gulden,

Nadere informatie

Index trouwen district IV.

Index trouwen district IV. Doopboek Ridderkerk 04-03-1685. Eodem die (=dezelfde dag, nl. 04-03-1685) Jacob Jacobsz Bouw en Annetje Lauwen haer kindt kindt Arijen test[atrice=getuige] Trijntje Lauwen Doopboek Ridderkerk 24-11-1686.

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1830

NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1830 NOORDWIJK AAN ZEE SAMENSTELLING DER GEZINNEN 1830 Noordwijk aan Zee 1830 pag. 1 z1. Joh. Cramer, zeijlmaker, 49 jr, Ger. x Dirkie Dubbelaar 1, 48jr, Ger., 7 k. z2. P. v d. Deijl, schipperskn., 24 jr, Prot.

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer door 4 oktober 2017 De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer Generatie 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, zoon van Theunis(Antoon) Bommer

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3 Gerrit Maartensz van Arendonck ~ ± 1636 herwijnen ovl na 1669

generatie 1 generatie 2 generatie 3 Gerrit Maartensz van Arendonck ~ ± 1636 herwijnen ovl na 1669 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Dittie van Arendonk verm als dg 1679 Reentje van Arendonck Heelken Meertens van Arendonk ~ ± 1630 herwijnen ovl na 1669 x ± 1656 herwijnen Meerten van Arendonck

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

parenteel Jan van Dam

parenteel Jan van Dam parenteel Jan van Dam download deze pagina als pdf-bestand (250 kb) Gebruikte afkortingen: gead. = geadopteerd overl. = overleden = tweeling grijs = link naar externe website (wordt in een apart/nieuw

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie.

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie. Genealogie van Arie Burger per generatie. Generatie I I. Arie Burger, geb. te Ter Heijde circa 1585, relatie met????. Uit deze relatie 1 kind: 1. Gillis Arends, geb. te Ter Heijde circa 1617, volgt II

Nadere informatie

(Scheveningen Ned. Herv.)

(Scheveningen Ned. Herv.) Familie Jongejan (Scheveningen Ned. Herv.) Inleiding: Deze inleiding van de genealogie van de familie Jongejan is vooral bedoeld om een leidraad te bieden voor onderzoekers na mij; er is nl. nog weinig

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

STAMBOOM DE JAGER RIENKS

STAMBOOM DE JAGER RIENKS STAMBOOM VAN HET GESLACHT DE JAGER RIENKS 2005-02-27 Bronnen o.a.: Dijt, Texelse Geslachten, 2 delen G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen Aantekeningen en schriften van J. de Jager Czn (J1) Stamboom

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Uitgeest, impost overlijden

Uitgeest, impost overlijden Uitgeest, impost overlijden 1806-1811 Bronbewerking: Arthur Groen Versie 1, november 1997 Oorspronkelijke bron: DTB17 Uitgeest Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische Vereniging

Nadere informatie

Stamlijn van Engelbertus van Zanten ( )

Stamlijn van Engelbertus van Zanten ( ) Stamlijn van Engelbertus van Zanten (1885-1965) De stamlijn begint met Hendrik van Zanten (of Santen). Gegevens van zijn geb./doop en eerste huwelijk zijn tot dusver niet gevonden. Bij één doop van de

Nadere informatie

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N..

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N.. Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus 2013. erwin@crugten.nl Jan van Coudenhoven, * ± 1275, tr.: N.N.. I. Jan van Coudenhoven, * ± 1300, ± 1350, tr.: Ver Sanne. 1. Jan, volgt II. II. Jan Jansz

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Tull en t Waal,

Gerechtsbestuur Tull en t Waal, NT00107_26 Nadere Toegang op inv. nr 26 uit het archief van het Gerechtsbestuur Tull en t Waal, 1660 1813 (107) H.J. Postema Augustus 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de uitgaande akten van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1714-1717 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen 1659-1746 - gemaakt door Caroline Buchanan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee Archief: DTB Renesse en Noordwelle

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk.

Voorburg index dopen: gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg index dopen: 24-03-1726 gedoopt Johannes zoon van Gerrit Jansze Roest en Grietje Simonse Oudendijk. Voorburg Doopboek p.106v dd. 24-03-1726: d[en] 24 dito (kind) Johannes (vader) Gerrit Janse

Nadere informatie

Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop

Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop De oudst bekende Buscop van deze reeks werd als Willem Bisschop in Poperinge (Vlaanderen) geboren. Vanuit Poperinge en omgeving vertrokken in de periode 1580-1610

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE "DE GENEALOGISCH GRABBELTON" DEEL 2 De Papendrechtse nakomelingen van Cornelis LammertsZn

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3

generatie 1 generatie 2 generatie 3 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Henny van der Meiden. Willemke Jans Willemke van der Mijde Willemke van Meijde ~ 18.11.1683 herwijnen ovl na 1713 dg Anneke Teunis Jan Thoonz van der Meijde

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

De nakomelingen van Willem van der Specke

De nakomelingen van Willem van der Specke een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Willem van der Specke door 16 januari 2017 De nakomelingen van Willem van der Specke Generatie 1 1. Willem van der Specke, is geboren rond 1300 te Lisse.

Nadere informatie

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f VIIf - 1 De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld tot 1718, wanneer Vranck

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie