Training Projectmanagement van PGO projecten ACADEMIE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Projectmanagement van PGO projecten ACADEMIE. www.pgosupport.nl"

Transcriptie

1 Training Projectmanagement van PGO projecten ACADEMIE

2 2 Training Projectmanagement van PGO projecten Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan BK Utrecht Tel OSM advies Heyendaalseweg SG Nijmegen tel.: Deze reader is ontwikkeld door Odyssee bv. support

3 Training Projectmanagement van PGO projecten 3 Inhoud Colofon 2 Inhoud 3 Projectmanagement 5 Wat zijn de bouwstenen van een project? 6 Belangrijke documenten in een project 7 Belangrijke beslismomenten bij projectmatig werken 8 Functie projectleider 9 Samenwerken Team en teamrollen 15 Teamrollen overzicht De bedrijfsman (BM) De brononderzoeker (BO) De plant (PL) De monitor (MO) De vormer (VM) De voorzitter (VZ) De zorgdrager (ZD) De groepswerker (GW) De specialist (SP) 26

4 4 Training Projectmanagement van PGO projecten support

5 Training Projectmanagement van PGO projecten 5 Projectmanagement Waarom projectmatig werken: De omgeving vraagt erom. Vernieuwing en ontwikkeling moeten sneller en passen niet in het reguliere werk. Vragen zijn complexer. Ontwikkelingskans voor medewerkers en organisatie. Resultaten op (relatief) korte termijn. Versterken van doelgerichtheid en beheersbaarheid. Uiteindelijk doel is dat het projectresultaat een bijdrage levert aan de organisatiedoelstelling. Kenmerken: Het gewenste projectresultaat is of nieuw of bevat altijd nieuwe elementen. Een project kent een tijdelijk karakter en heeft een eindige, gedefinieerde levensduur met vastgestelde start en einde. Er wordt eenmalig een prestatie geleverd. Er worden gedefinieerde producten opgeleverd. Er is een verzameling activiteiten om de producten op te leveren. Een gedefinieerde beperkte hoeveelheid menskracht en andere middelen is nodig om het resultaat te bereiken. Er is een organisatiestructuur gedefinieerd met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om het project te beheersen. Definitie van een project: Een project is een tijdelijk organisatievorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaten te behalen op een afgesproken tijdstip, gebruik makend van vooraf vastgestelde middelen. Projectmanagement Het plannen, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project.

6 6 Training Projectmanagement van PGO projecten Wat zijn de bouwstenen van een project? Startdocument met daarin de reden van het project: de focus van het project. - Waarom dit project? - Welke bijdrage gaat dit leveren aan de organisatie? - Waarom zouden we hierin tijd en geld stoppen? - Wat gebeurt er als we dit project niet doen? - Wat moet het opleveren voor onze leden / donateurs? Organisatie - De verantwoordelijkheid van verschillende rollen in het project. - Met daarbij oog voor de juiste vertegenwoordiging van belanghebbenden. Planning - Planning is nodig om de juiste producten op te leveren op het juiste tijdstip. - In de loop van het project: van algemeen naar gedetailleerde planning. - Planning per fase. Bewaking van de voortgang - Controleren of de voortgang afwijkt van de afgesproken planning. - Controleren voor het bijsturen van het project. - Controleren of het project binnen de afgesproken grenzen verloopt. Risicomanagement - Er zijn altijd tegenvallers en meevallers in een project. - Sommige risico s en kansen kunnen voorzien worden en sommigen komen onverwacht. - In kaart brengen van voorziene risico s en mogelijke oplossingen. Kwaliteit - Helderheid over de verwachtingen van de klant. - Helderheid over kwaliteitscriteria van de klant aan het product. Managen van de verslaglegging - Projectdocumentatie. - Vastleggen van producten. Wijzigingen bewaken - Er zullen wijzigingen van de afspraken in het project voorkomen; ad hoc beoordeling geeft risico s. - Afwegen van voorkomende wijzigingen op basis van risico s, tijd en kosten / besparing. support

7 Training Projectmanagement van PGO projecten 7 Belangrijke documenten in een project Startdocument: met daarin de reden van het project: de focus van het project. - Waarom dit project? - Wat waren de opties? - Overzicht van de te verwachten kosten - Welke bijdrage gaat dit leveren aan de organisatie? - Waarom zouden we hierin tijd en geld stoppen? - Wat gebeurt er als we dit project niet doen? - Wat moet het opleveren voor onze leden / donateurs? Projectplan: bevat alle informatie over het project. - Doelen van het project. - Producten / resultaten beschrijving. - Organisatie van het project in termen van rollen. - Fasering van het project op hoofdlijnen. - Kwaliteitsbewaking. - Risico s: Verfijning van de risico s en kansen in het project. - Kosten: Verfijning van de kosten in tijd, geld en middelen. - Communicatie: in het project / in de organisatie / extern rapportage. - Projectdocumentatie. - Kosten: tijd, geld menskracht en andere middelen. Faseplan: bevat alle informatie om een fase goed te laten verlopen. - Welke producten moeten worden opgeleverd in deze fase en aan welke kwaliteitseisen moeten die voldoen? - Binnen welke termijn en met welke middelen. - Planning van de uitvoering: wanneer moet er wat klaar zijn en wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd? - Hoe meten we de voortgang in de fase? - Planning: Wie gaat wat doen op welk moment en met welke middelen? - Welke reguliere rapportages moeten opgeleverd worden? Eindverslag van het project: - Vergelijking van het resultaat met het startdocument en het projectplan. - Hoe is het dus werkelijk gegaan met het project op de belangrijke componenten? - Welke lessen zijn er te leren uit het project? - Welke aanbevelingen om met het projectresultaat verder te gaan. - (Alle items die voor de formele rapportage door VWS gevraagd worden.)

8 8 Training Projectmanagement van PGO projecten Belangrijke beslismomenten bij projectmatig werken Beslismoment 1 Initiatief: een project start met een idee, een kans of een probleem. De beantwoording van de vraag waarom het projectmatig aangepakt zou kunnen worden is een belangrijke. Initiatief moet goedkeuring krijgen van de opdrachtgever. Beslismoment 2 Projectopzet: uitwerken van het projectplan. Dit plan moet goedgekeurd worden door de opdrachtgever, de klanten (cliënten) als belangrijkste gebruiker en de directie / projectleider als verantwoordelijke leverancier. Beslismoment 3... en verder Fasenplannen: per fase wordt het fasenplan goedgekeurd. (Beslismomenten 3 en verder) Beslismoment 4 Afsluiting van het project: met de rapportages. Ad hoc beslissingen Tijdens het project als er (ernstige) afwijkingen geconstateerd zijn ten aanzien van kwaliteit, tijd en middelen. De beslismomenten worden voorbereid door de projectmanager. support

9 Training Projectmanagement van PGO projecten 9 Functie projectleider Rolbeschrijving De projectleider is verantwoordelijk voor het leiden van projecten ter ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het kader van verbetering van de dienstverlening aan de leden / donateurs. De projectleider stelt een projectplan op, zet de afgesproken middelen in, stuurt de (eventueel in te zetten) projectleiders en -medewerkers aan, rapporteert omtrent de voortgang van de realisatie en rapporteert na afronding. De projectleider levert bijdragen aan de ontwikkeling van de koers van de organisatie en aan vernieuwing van de organisatie, ook op de langere termijn. Resultaatgebieden: Het beleids- en beheersmatig voorbereiden van de projectorganisatie. Het plannen van de in te zetten middelen, doorloop- en productietijd. Het definiëren van het / de te bereiken eindresulta(a)t(en) in termen van aantal en kwaliteit. Het (doen) begeleiden / coachen van de ontwikkeling van projectleider(s) en / of medewerkers. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, beheer en de resultaten. Het zorgen voor de beschikbaarheid en overdracht van kennis en kunde - op korte en lange termijn voor de organisatie. Het zonodig zorgdragen voor implementatie van het projectresultaat tot en met uitvoering. Opleiding HBO / Academisch werk- en denkniveau. Kennis en ervaring Kennis van het taakgebied van de organisatie. Actuele kennis van de maatschappelijke, bestuurlijke en klantwensen van een vereniging / stichting. Visie op de organisatie, taken en omgeving, ook op de langere termijn. Goede kennis van methoden en technieken van projectmanagement. Ruime ervaring als projectleider /-manager of programmamanager. Uitgebreide kennis van de theorie en methoden van projectmanagement. Visie op projectmanagement methoden en technieken, ervaring met het toepassen ervan en draagt bij tot de verbetering van projectmatig werken op organisatieniveau. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring. Kerncompetenties Omgevingsbewustzijn Netwerken Samenwerken Aanpassingsvermogen Initiatief Prestatiemotivatie Omgaan met tegenslagen

10 10 Training Projectmanagement van PGO projecten support

11 Training Projectmanagement van PGO projecten 11 Samenwerken In de traditionele aanpak van projecten worden relatiemanagement en samenwerking soms gemist. Relatiegerichte thema s zijn: Gedeelde visie Enthousiasme Communicatie Invloed / dialoog Creativiteit Creëren van draagvlak Wijze van aansturen van (vrijwilligers)teams Belang van de organisatiecultuur waarin gewerkt wordt Relatie tussen het project en de moederorganisatie Bij een project dat moeizaam verloopt is er vaak sprake van negatieve ontwikkelingen op de relationele kant. Er is weinig ruimte voor creativiteit of persoonlijke ideeën (beeldkracht), de vormkracht van mensen blijft onbenut (om ideeën om te zetten naar doelen tastbaars ) of een vruchtbare samenwerking van mensen in het project ontbreekt. Bij een project dat soepel verloopt is de energie van de drie krachten bij wijze van spreken voelbaar. Betrokkenen werken vanuit hun eigen inspiratie en betrokkenheid. Er is ruimte voor experimenten en creativiteit. Er wordt volledig gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteiten om ideeën uit te werken tot een concreet resultaat. Het teem is goed samengesteld en werkt intensief samen met elkaar, de opdrachtgever, de gebruikers van het projectresultaat, de managers in de lijnorganisatie. Echte scheppingskracht komt alleen tot stand als zowel beeldkracht, vormkracht en samenwerkingskracht aanwezig zijn in een project. Schort het aan een van de krachten dan stagneert het creërend proces. Het beheren van relaties verdient een volwaardige plaats naast het beheersen van tijd, geld en kwaliteit.

12 12 Training Projectmanagement van PGO projecten support

13 Training Projectmanagement van PGO projecten 13 Samenwerken Voor een effectieve samenwerking is nodig: Een gedeelde visie. Een gemeenschappelijk doel dat wordt begrepen en aanvaard door alle groepsleden. Duidelijke procedures en werkafspraken die worden begrepen en aanvaard door alle groepsleden. Duidelijke verdeling van rollen en taken (leider, deskundige, belanghebbende, opdrachtgever) aanvaard door alle groepsleden. Aandacht voor wat andere groepsleden nodig hebben. Aandacht en motivatie voor de uit te voeren taak. Goede onderling verhoudingen: - het vrijuit uitwisselen van informatie, kennis en steun; - benieuwd zijn naar motieven / argumenten / gedachten van andere teamleden; - de bereidheid om eigen oplossingen op te geven; - niet alleen bezig zijn met persoonlijk succes; - de bereidheid anderen aan te spreken op ineffectief samenwerkingsgedrag en de bereidheid om de feedback van anderen te horen.

14 14 Training Projectmanagement van PGO projecten support

15 Training Projectmanagement van PGO projecten Team en teamrollen Negen elementen voor een succesvol team Gemeenschappelijke doel Zijn de doelstellingen voor ieder teamlid helder. Weet iedereen wat van hen wordt verwacht op korte termijn en lange termijn? Talenten en kwaliteiten Hebben de teamleden gezamenlijk voldoende deskundigheden, talenten die nodig zijn om de taken te volbrengen. Teamrollen Volgens Belbin zijn er ongeveer negen rollen die in een succesvol team vervuld moeten worden. Zijn die rollen vervuld, herkent zich iedereen zich in zijn rol? Weet iedereen wat van hem verwacht wordt. Positieve feedback Een effectief team heeft veel concrete bekrachtiging nodig om als effectief team te kunnen werken. Dit kan gedeeltelijk binnen het team gerealiseerd worden. Het is een kwestie van onderling elkaar positief bekrachtigen. Elkaar af en toe een compliment geven is een middel. Procedures In welke mate heeft een team effectieve en efficiënte procedures ontwikkeld. Weet men elkaar te vinden, informatie uit te wisselen, problemen op te lossen, besluiten te nemen, plannen te maken. Is er helderheid over wanneer er iets bilateraal en wanneer in compleet teamverband wordt aangepakt. Geven de vergaderingen energie, of vreten de vergaderingen energie? Interpersoonlijke relaties Hoe gaan leden met elkaar om, kunnen ze met elkaar opschieten. Hoe gaat men om met conflicten? Geven teamleden elkaar steun etc. Leiderschap Hoe vervult de leider zijn rol zowel intern als ten opzichte van buitenstaanders. Is de leider iemand die respect en bewondering afdwingt? Is het iemand die klaar staat om te helpen, of juist iemand die gevleid wil worden. Welke bijdrage levert hij aan het helder krijgen van de doelstellingen, procedures voor het team. In hoeverre kan hij de teamleden en zijn team self-supporting laten zijn. Waarden en normen De cultuur van het team is vaak moeilijk te vatten. Toch is het een belangrijk element voor het functioneren van het team. In iedere cultuur zijn er allerlei ongeschreven regels die bepalen hoe men zich behoort te gedragen, wat men moet doen en wat men juist niet moet doen. Welke ongeschreven regels heeft een team. Welk effect hebben die op het functioneren van het team? Externe relaties Een effectief team heeft een constructieve relatie met de omgeving waarbinnen het functioneert.

16 16 Training Projectmanagement van PGO projecten support

17 Training Projectmanagement van PGO projecten 17 TEAMROLLEN OVERZICHT De negen teamrol-specificaties beschrijven de typerende eigenschappen van elke rol. Elke teamrol staat voor een aantal sterkten en ook voor een aantal (daarmee logisch samenhangende) zwakheden. De beschrijven zijn enigszins overdreven om de herkenning te vergemakkelijken. De indruk kan worden gewekt dat echte personen worden beschreven. Maar in werkelijkheid bestaat hij niet, de Bedrijfsman, de Brononderzoeker of de Plant. Het zijn abstracties, metaforen. Ze dienen als een gemeenschappelijke taal om de verschillen tussen mensen te kunnen benoemen en zo mogelijk- te verklaren.

18 18 Training Projectmanagement van PGO projecten 1. DE BEDRIJFSMAN (BM) Kenmerken: De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan. Niet praten, maar poetsen tot het karwei is geklaard. De BM is een efficiënt doener met een praktische geest en een vaste wil. Hij is loyaal, taai, saai en vasthoudend. Hij kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren en werkt daar ook voortdurend aan. Te ontwikkelen werkwijze: ervoor zorgen dat de taken van het team gestructureerd zijn en de doelstellingen duidelijk omschreven; praktische details uit de algemene instructies lichten en op de uitwerking daarvan toezien; het vasthouden aan een regelmatige en geordende aanpak, ongeacht eventuele druk; volharden in het zicht van moeilijkheden en voortdurend uit zijn op het bereiken van de doelstellingen. Rol: De Bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. De BM kan organiseren en verwezenlijken, en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende taken gaat. Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijkheid en doelmatigheid, zijn bij de BM in vertrouwde hand. Te vermijden gedragingen: te weinig flexibel zijn; voornamelijk te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen; afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnuttig van de hand wijzen; te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet zijn gepreciseerd. support

19 Training Projectmanagement van PGO projecten DE BRONONDERZOEKER (BO) Kenmerken: Een brononderzoeker is een extravert en innemende persoon, hartelijk, joviaal en altijd op zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Een nieuwsgierige verkenner, die makkelijk contacten legt en over talloze relaties lijkt te beschikken. Door zijn veelzijdige en beweeglijke belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, hoewel hij eerder een attente samenvoeger is dan een echte verzinner van ideeën. De BO is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. Speels, steels, positief en enthousiast is hij een permanente bron van informatie en ideeën. Al heeft hij wel eens de neiging om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze zelf heeft opgepikt. Met als mogelijk gevolg, dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint. Rol: De brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren. Door zijn pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen en weet hij ze te grijpen. Drukte en afwisseling zijn voor een BO essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmans-functie, dan raakt hij al snel verveeld en ineffectief. Te vermijden gedragingen: over-enthousiasme; een te grote afleidbaarheid; het telkens opgaan in allerlei verleidelijke en interessante, maar voor het team irrelevante zaken; teveel verslappen als de druk op het werk of de prikkel van het nieuw zijn afneemt; nonchalance over details of zaken die niet direct zijn hart hebben. Te ontwikkelen werkwijzen: een goed gebruik maken van zijn vermogen goed en makkelijk met mensen overweg te kunnen, zodat het aantal contacten en nuttige relaties van een team worden uitgebreid; zijn belangstelling voor nieuwe ideeën en werkwijzen gebruiken om mogelijkheden te onderzoeken die buiten de directe werkomgeving liggen en deze naar het team te introduceren; zijn rol als contactpersoon met buitenstaanders ontwikkelen die van belang kunnen zijn voor het werk van een team; assisteren in het handhaven van het groepsmoreel en het aanmoedigen van zijn teamleden om gebruik te maken van hun talenten, vooral in tijden van crisis en pressie.

20 20 Training Projectmanagement van PGO projecten 3. DE PLANT (PL) Kenmerken: De Plant is de vernieuwer en de verzinner. De creatieve denker wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldings-kracht. Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario s voor de toekomst te ontwerpen en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden. De PL is introvert en eigenzinnig. Hij verkiest zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team. Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen. De PL is zeer gevoelig voor waardering en kritiek. Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te brengen. zich afgeremd voelen om met de ideeën voor de dag te komen, voornamelijk in een groep extraverte en dominante karaktertypes. Te ontwikkelen werkwijze: zijn aandacht bundelen op basis strategieën en op hoofdzaken; lateraal denken; het formuleren van nieuwe ideeën die van belang zijn voor de doelen van het team; het zoeken naar openingen bij problemen waarvoor de groep zich reeds geruime tijd gesteld ziet; het timen van zijn bijdrage; het inbrengen van zijn voorstellen op het juiste moment, zodat ze verwelkomd kunnen worden. Rol: Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen. Een PL is vooral van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw produkt. Maar ook als (intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht. Dikwijls is één PL in een team voldoende. Als er meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden. Te vermijden gedragingen: zijn capaciteit willen tonen op teveel of zelfverzonnen terreinen; de creatieve inspanningen sluiten dan niet meer aan bij de behoeften van een team; beledigd in de schulp kruipen als de ideeën kritisch bekeken worden; support

21 Training Projectmanagement van PGO projecten DE MONITOR (MO) Kenmerken: De Monitor is de bedachtzame na-denker en doordenker, wiens bijdrage ligt in de objectieve, weloverwogen analyses. De MO wil weten waaróm, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de zwakke plekken in een plan of argumentatie. De MO zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren. Door zijn kritische zin lijkt de MO koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig, laat zich alles graag uitleggen. En legt ook zelf graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, zijn oordeel is zelden onjuist. Rol: Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is de MO van grote waarde. Zij kritische instelling en doordachtzaamheid heeft menig team behoed voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen. Goed in het aanduiden en afwegen van de voors en tegens van een voorstel, kan de MO op belangrijke strategische posten belanden, vooral daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden. Te vermijden gedragingen: overkritisch zijn; nieuwe, nog onrijpe ideeën bij voorbaat diskwalificeren; wedijveren; in intelligent, maar halsstarrig debat treden met andere Monitoren en met Planten; de besluitvorming deprimeren; steeds nieuwe problemen aangeven en oplossingen veroordelen. Te ontwikkelen werkwijze: zijn kritische zin op een constructieve manier gebruiken voor het team; een juist evenwicht vinden tussen een experimenterende aanpak en een kritische beschouwing; een krachtige, maar tactvolle opstelling waar het team misstappen dreigt te ondernemen en het kiezen van het juiste moment daarvoor; het ontwikkelen van een nauwe werkrelatie met de Plant in het team, zo er een is.

22 22 Training Projectmanagement van PGO projecten 5. DE VORMER (VM) Kenmerken: De Vormer is een gedreven, wilskrachtige persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De VM daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij geniet van strijd en woordenwisselingen, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de VM snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig. De VM is gericht op resultaat, verbindt daar zijn ik aan en weet anderen in beweging te zetten. Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen, die alleen door resultaten kunnen worden weggenomen, ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend, stuwend en assertief. Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer die ervoor zorgt dat dingen in gang worden gezet en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel. Rol: De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opleven, mobiliseert hij krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Voornamelijk als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt. De VM is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden. onverdraagzaamheid en zelfs arrogantie tegenover mensen die zich meer op het proces en de procedures richten. Te ontwikkelen werkwijze: het bepalen van de aandacht van het team bij de prioriteiten en het helpen deze duidelijk omlijnd te krijgen; de doelstellingen van het team in een breder perspectief plaatsen. De leden helpen bij het herkennen van hun eigen rol en bijdrage in het totaal; een directe invloed uitoefenen op de groeps-discussie en het samenvatten van de resultaten inzake de beoogde doelstellingen; het geven van een toegesneden vorm aan de activiteiten van het team door de verschillende bijdragen te coördineren; het vasthouden aan een objectieve kijk op de vorderingen en verrichtingen van het team en ingrijpen als de groep afdwaalt van rechte of relevante paden; het ingrijpen als de groep haar eigenlijke taak vergeet, of als een teamlid aan de haal gaat met een niet ter zakendoend idee of voorstel. Te vermijden gedragingen: het platwalsen van andere teamleden zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt; wedijveren over de rol van deskundige, voornamelijk met de Plant en de Monitor; support

23 Training Projectmanagement van PGO projecten DE VOORZITTER (VZ) Kenmerken: De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator die de procedure aangeeft, de bedoelingen verhelderd, de opvattingen inventariseert en tenslotte samenvat wat een ieder wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterke kant. De VZ is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over opvallende, intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer, dat hij deze talenten bij anderen ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door, als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen. Rol: De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is de VZ een natuurlijk en voor ieder aanvaardbare leider die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant. Te vermijden gedragingen: gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming, kan bepaalde talenten doen wegvallen; procedurele starheid; vasthouden aan het besluit is besluit, voornamelijk als nieuwe inzichten of vragen naar voren komen; vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert. Te ontwikkelen werkwijze: alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om vergaderingen georganiseerd en gestructureerd te laten verlopen, zodat alle taken efficiënt binnen de toegewezen tijd kunnen worden afgehandeld; elk teamlid stimuleren om zijn rol op zich te nemen bij het nastreven van teamdoelstel-lingen, door zowel het doel van de operatie als ieders bijdrage te identificeren; voortdurend waakzaam zijn voor mogelijke zwakten in de teamsamenstelling. En deze ongedaan maken, ofwel door er verandering in aan te brengen, ofwel door bepaalde teamrollen wakker te roepen en te ontwikkelen bij aanwezige teamleden; het handhaven van zelfdiscipline en volharding bij het functioneren als middelpunt voor de groep, vooral als de zaken moeilijker worden.

24 24 Training Projectmanagement van PGO projecten 7. DE ZORGDRAGER (ZD) Kenmerken: De Zorgdrager is het teamrol-talent dat zich voortdurend zorgen maakt over dingen die mis kunnen gaan. Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken, resulteren in een hang naar perfectie en detail. De ZD toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt. Hij controleert rusteloos, als het moet tot in de puntjes, of alles in orde is. De ZD is degene die de kwaliteit bewaakt. Hij hanteert straffe normen en is vaak weinig toeschietelijk tegenover de Jantjes van Leiden. Zijn uiterlijke zelfbeheersing en kalmte zijn bedrieglijk. Hij is tobberig en kan moeilijk iets aan anderen overlaten. Bezorgd als hij is om zaken over het hoofd te zien maar tegelijkertijd sterk gericht op eenzaamheid, absorbeert hij als het ware de stress die het werk meebrengt. Soms ten koste van lichamelijke ongemakken. Te ontwikkelen werkwijze: een waakzaam oog houden op het optreden van fouten, weglatingen of overtredingen, vooral op de scheidslijn van verschillende verantwoordelijkheidsgebieden; het kiezen van een werkterrein waarin eindcontrolerende werkzaamheden belangrijk zijn; het zoeken naar tekortkomingen die het eind-produkt kunnen bederven; actief op zoek zijn naar gedeeltes van het werk die een meer dan normale aandacht vragen; permanent nastreven dat de kwaliteit van alle werkzaamheden van het team verbeterd wordt door een grote attente waakzaamheid en - waar nodig - hulp. Rol: De Zorgdrager is van groot belang als het gaat om taken die een hoge concentratie en een grote accuratesse vereisen. Achter de schermen zorgt hij dat alles voorbereid is, volgens plan verloopt en tot in detail wordt uitgewerkt. De ZD is nauwgezet en voelt aan wat urgent is. Veiligheid en kwaliteit vinden in de ZD een rusteloze kampioen. Te vermijden gedragingen: het onnodig benadrukken van details ten koste van het algemene overzicht of de algemene inrichting; het ontmoedigen van het team door zijn sterke bekommerdheid; intolerantie tegenover mensen met een oppervlakkige of natuurlijke houding; support

25 Training Projectmanagement van PGO projecten DE GROEPSWERKER (GW) Kenmerken: De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team. Hij is vriendelijk van aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan luisteren, en moedigt anderen aan dat ook te doen. De GW zoekt naar evenwicht en harmonie en probeert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen tot elkaar te brengen. Hij heeft een hekel aan conflicten en kan op kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen. Rol: De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol. Hij is de specie die het team bijeen houdt. De GW streeft naar eenheid, naar een wij-gevoel en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties. De GW is loyaal naar de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op een positieve wijze op ieders ideeën voort. De GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een hoog groepsmoreel. Te vermijden gedragingen: wegduiken voor confrontaties; temeer daar hij dikwijls, als de spanning oploopt, als geen ander kan aangeven waar het knelpunt zit; een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan; allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander. Te ontwikkelen werkwijze: het observeren en ontdekken van sterke en zwakke kanten bij anderen; het ondersteunen van de leden waar het hun sterke kanten betreft, bijvoorbeeld door voort te borduren op hun voorstellen; het opvangen van tekorten bij leden, door persoonlijke ondersteuning of door het aanboren van andere meer juiste bronnen; het verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld door gevoelens te vertolken die onuitgesproken leven in de groep; het bevorderen van de teamgeest, door met het eigen teamgedrag een voorbeeld te stellen.

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden:

1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden: 1 Vragenlijst Belbin Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een eenvoudige Nederlandse bewerking van drs. R. Groen

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS TEAMVORMING IN SPORTTEAMS BELBIN TEAMROLLEN SAMENWERKING IN SUCCESVOLLE TEAMS TEAMVORMINGSAFSPRAKEN TALENTONTWIKKELING SUCCESGEDRAG DE ZES DENKHOEDJES van DE BONO Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer,

Nadere informatie

PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM

PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM Wat zijn de kenmerken van een ideaal team, dat in staat is een complexe taak goed te vervullen? Natuurlijk zijn er een heleboel randvoorwaarden die vervuld moeten zijn wil een

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin)

KIES UW ElGEN TEAM-ROL. (Belbin) KIES UW ElGEN TEAM-ROL (Belbin) Wat zijn uw eigen team-rollen, en die van uw collega's? Globaal kunt u daar achter komen via deze vragenlijst. Zeven halve zinnen dienen te worden afgemaakt met één of meer

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Samenwerken bij bnr. Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 29-1-15

Samenwerken bij bnr. Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 29-1-15 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Samenwerken bij bnr Hoe juniormedewerkers één groep kunnen worden 29-1-15 Yessica Lammers 283124 TPV4 Mirjam Post Opdrachtgever bnr Marijke van der Klok Postema Beoordelaar TP

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 5: Organiseren Om de doelen van een programma na te streven, gaan mensen een tijdelijk samenwerkingsverband met elkaar aan. Vaak is dat met allerlei mensen uit verschillende

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

DISC Results 1 31-3-2014

DISC Results 1 31-3-2014 DISC Results 1 31-3-2014 DISC TYPE INDICATOR NL PERSOONLIJKE RAPPORTAGE Naam Ronald van Klaveren Afnamedatum 28 Maart 2014 09:24:00 DISC Results 2 31-3-2014 I INLEIDING Een veel gebruikte benadering om

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

5 Verschil benutten/innoveren

5 Verschil benutten/innoveren 5 Verschil benutten/innoveren In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie