Parenteel van Gerrit Egberts Ridder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parenteel van Gerrit Egberts Ridder"

Transcriptie

1 Parenteel van Gerrit Egberts Ridder 1 zwolle_ Gerrit Egberts Ridder (afb. 1) is geboren in 1650 in Zwolle. Gerrit Egberts is overleden op in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Kwitanties rekening Armenkamer, blz. 8.]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Gerrit Egberts: De kwitantie van de Armenkamer vermeldt heel sinister: "Gerrit Egberts Ridder: voor hem is een doodskist geleverd..." Hij stierf dus arm en woonde toen "buyten de Vischpoort". Notitie bij Gerrit Egberts: Voor een bedrag van 35 dukaten ( gulden?) kocht Gerrit Egberts Ridder op 18 november 1679 in Zwolle het "kleine burgerschapsrecht", zulks ten overstaan van schepen (=wethouder) Arns van der Lawijse. Dit hield in, dat hij als burger van de Stad Zwolle erkend werd en bepaalde rechten kreeg, o.a. om de vroedschap te kiezen. (Zwolle, burgerregister blz 241) Gerrit Egberts trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts), nadat zij op in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Het trouwregister vermeldt, dat hij een "jonge man" (j.m.) en zij een "jonge dochter" (j.d.) was, m.a.w.: zij waren niet eerder getrouwd. Ook vermeldt het register, dat zij beiden "buyten de Vischpoort"woonden, hetgeen er op kan duiden, dat zij beiden uit een schippersfamilie kwamen. ( Zwolle-RBSO 725,blz 132). Blijkens het lidmatenregister van de Ned.Hervormde kerk heeft Gerrit voorafgaand aan het huwelijk in december 1675 belijdenis gedaan. (Zwolle, lidm.boek 1, blz 254). Kind van Gerrit Egberts en ook: Geertie: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ] Volgt 2.

2 2 zwolse_peperbus 2 Egbert Ridder (afb. 2) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ], zoon van Gerrit Egberts Ridder en Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts). Egbert is overleden op in Zwolle, 66 jaar oud [bron: RBSO ]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Egbert: Egbert is begraven op de Grote Kerkhof te Zwolle en als beroep werd vermeld: "gewezen schuijtenvoerder". Egbert trouwde, 29 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Aaltien Egberts, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Aaltien was de volgende getuige aanwezig: De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?). Notitie bij het huwelijk: Egbert woonde op de datum van ondertrouw "buyten de Vischpoort"en Aaltien "bij de rondtoorn". Aaltien is overleden op in Zwolle [bron: RBSO 831-1]. Notitie bij overlijden van Aaltien: Van Aaltjen is naast haar huwelijk met Egbert alleen bekend, dat zij vrijwel zeker op 15 mei 1742 is overleden en op de begraafplaats Bergklooster is begraven. Het register vermeldt: "De vrouw van Egbert Ridder, wonende op de Nijstad, is begraven op Bergklooster". Het is de vraag of het om dezelfde Aaltjen gaat, maar anderzijds leefde Egbert nog bij haar overlijden en was hij voor die tijd erg oud en woonde toen mogelijk in Zwolle zelf en niet meer buijten de Vischpoort. Kind van Egbert en Aaltien: 1 Hermannus (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721] Volgt 3. 3 binnenvaartuig 3 Hermannus (Harm) Ridder (afb. 3) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721], zoon van Egbert Ridder en Aaltien Egberts. Hermannus (Harm) is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Hermannus (Harm): Hermannus is begraven op de begraafplaats Grote Kerkhof te Zwolle,waar ook zijn vrouw begraven was. Notitie bij Hermannus (Harm): Hermannus werd ook wel Herman en Harm genoemd. Het Zwolsde transportregister 222 dd vermeldt : "Herman, man van Maria Woelders, verklaart wegens geleverde en ontvangen bokking alsnog een som gelds schuldig te zijn aan de roedendrager (gerechtsdeurwaarder) en zijn broer Roelof Cock, waarvoor hij als onderpand stelt zijn vegtpraam en vegtschuijt met toebehoren". Hij was dus kennelijk net als zijn vader schuijtenvaarder. Het testamentenregister (nr 279) vertelt, dat op 14 april 1762 Herman Ridders door proevenaer Derk Baerslag en zijn vrouw Marrigje Klumpers is aangesteld als executeur van hun testament. Hermannus (Harm) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO ] met Maria Lauwrens Woelders, 24 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in

3 ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Zij zijn na het huwelijk te Zwolle gaan wonen, omdat blijkens het register van lidmaten van de Hervormde kerk Maria in juni 1744 met attestatie uit Hardenberg is gekomen (lidmatenregister nr blz 249). Het echtpaar heeft, buiten zoon Egbert, kennelijk meer kinderen gehad: - Op 16 oktober 1756 werd een kind van 2 jaar van Hermen Ridder te Zwolle begraven (RSBO ). - In maart 1760 doet Hermannus Ridder, wonend op de Nieuwstad, belijdenis (lidm.reg.nr 4 blz 64) - Op 7 april 1766 werd zoon Louwrens (vermoedelijk vernoemd naar de grootvader van moeders zijde),zoon van Herman Ridder, begraven. (RSBO ) Maria Lauwrens is geboren op in Hardenberg, dochter van Jan Gerritsen Woelders en Lamme Alberts. Maria Lauwrens is overleden op in Zwolle, 60 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Maria Lauwrens: Het begraafregister vermeldt, dat op 24 september 1779 Maria Oelderink, vrouw van Herm Ridder, op de Grote Kerkhof werd begraven. Men nam het toen niet zo nauw met de juiste namen en voornamen. Kind van Hermannus (Harm) en Maria Lauwrens: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )] Volgt 4. 4 de_jonge_ridder 4 Egbert Ridder (afb. 4) is geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )], zoon van Hermannus (Harm) Ridder en Maria Lauwrens Woelders. Notitie bij Egbert: In het transportenregister van Zwolle staan enkele interessante akten opgetekend, alle in een moeilijke ambtelijke taal. Globaal kan daaruit geconcludeerd worden, dat het echtpaar in 1782 te Amsterdam van Casper Eckman en compagnons een nieuwe praamschuijt hebben gekocht, genaamd "De Jonge Ridder", compleet met zeil, treil (jaagtouw), ankers, staande en lopende wand. Deze schuijt werd op 17 april 1783 geleverd. Op deze schuijt hebben zij via het gerecht te Hasselt een hypotheek genomen, groot f 2500,- (of: dukaten / florijnen?), in die tijd beslist een heel kapitaal. Financieel is het het echtpaar later kennelijk niet goed gegaan, want op 17 november 1795 werd om 11 uur een zoon van Egbert Ridder voor rekening van de Armenkamer op de Broederenkerkhof begraven. Op 9 augustus 1796 werd daar eveneens voor rekening van de Armenkamer de vrouw van E.Ridder begraven.

4 (Zwolle, RBSO en 342) Het is duidelijk, dat ook Egbert schuijtenvoerder was. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op in Windesheim [bron: Zwolle RBSO en ] met Maria van den Bos,, 19 jaar oud, nadat zij op in Windesheim in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Maria woonde ten tijde van het huwelijk op Huijse Zuthem te Windesheim. Zij komt op 20 december 1774 met attestatie naar Zwolle (Lidm.reg ). Maria is geboren in Maria is overleden op in Zwolle, 41 jaar oud. Kind van Egbert en Maria: 1 Herm (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 5. 5 Herm (Harm) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Egbert Ridder en Maria van den Bos,. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RBSO 707-jr 1775]. Bij de aangifte van de geboorte van Herm (Harm) was de volgende getuige aanwezig: Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer. Hij is gedoopt op Herm (Harm) is overleden op in de rivier De IJssel, 31 jaar oud (oorzaak: Verdronken). Van het overlijden is aangifte gedaan op Hij is begraven op te Wilsum [bron: RBSO 811 blz 48 - begraafregister 1807]. Notitie bij Herm (Harm): Aangenomen mag worden, dat Herm - evenals zijn voorouders - schuijtenvaarder was of althans op een schip voer. Kennelijk is hij op 18 februari 1807 daarbij verongelukt en in de IJssel verdronken. Zijn overlijden kon eerst op 30 mei 1807 (na de vondst van het lijk?) aangegeven worden. Hij werd begraven te Wilsum vindplaats?). Uit het begraafregister blijkt, dat het echtpaar toen aan de Prauwenstraat te Zwolle woonde en 2 kinderen had. Herm (Harm) trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Martha Knape, 26 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op in Zwolle. Notitie bij het huwelijk: Getuigen bij het huwelijk waren Egbert Ridder (de vader?) en Grietje Kleibrink, vrouw van Hendrik Knape In het register is vermeld, dat beiden Gereformeerd zijn. Martha is geboren in Notitie bij Martha: Martha heeft op 19 september 1796 belijdenis gedaan in de N.H.Kerk te Zwolle bij ds.johannes Petrus van Couwenbergh (reg.lidm.nh kerk 5-187) Kind van Herm (Harm) en Martha: 1 Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 6. 6 Hendrik Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Herm (Harm) Ridder en Martha Knape. Hij is gedoopt in Zwolle [bron: Doopregister nr 711]. Hendrik is overleden op in Kampen, 43 jaar oud [bron: Akte 223]. Notitie bij Hendrik: Na de dood van Hendrik werden zijn jongste kinderen Kornelis Le(o)nardus en Willem Karel overgebracht naar een kindertehuis te Kampen. Beroep: Opziener der Jagt Hendrik: (1) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle met Maria van Loon,, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Het huwelijk werd voltrokken door Gertjan Nicolaas Bijsterbos, wethouder van Kampen, wnd. Officier van de Burgerlijken Staat (!) De akte vermeldt, dat hij op dat moment zonder beroep was, maar daarvoor militair (garnizoen Zwolle) was: zijn dienstplicht bij de nationale militie was vervuld. De vader van Maria van Loon - Matthijs van Loon - was het kennelijk niet eens met het huwelijk: hij was afwezig en voor zijn toestemming was er een verklaring van de vrederechter van 12 september De moeder - Johanna van Hunderen - was tapster, was wel aanwezig en gaf wel toestemming. De akte vermeldt nog, dat de bruid niet kon schrijven.

5 Een aardigheid is, dat de akte als getuige vermeldt: Daniël Boterenbrood, roedendrager. De achternaam drijft de spot met de verplichting van Napoleon om namen in te voeren (Boter en Brood) en een roedendrager is een gerechtsdeurwaarder. Maria is geboren op , dochter van Matthijs van Loon en Johanna van Hunderen,. Maria is overleden op in Kampen, 38 jaar oud. (2) trouwde, 38 jaar oud, op met Anna (Johanna) Pou ( Pol), 42 jaar oud. Anna (Johanna) is geboren op in Almelo. Notitie bij Anna (Johanna): Anna Pou (of: Johanna Pol) kon niet schrijven. Zij was weduwe van Jans Bruns Raijer (overleden te Vlissingen op ) Zij was een dochter van Philip Pou (overleden te Almelo) en Lam Kamp te Almelo.. Beroep: dienstbode Kinderen van Hendrik en Maria: 1 Martha Ridder, geboren in 1830 in Zwolle. Notitie bij Martha: Martha vertrok op vanuit Kampen naar Den Haag. 2 Johan Arnoldus Ridder, geboren op in Kampen. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende, kleermakersknecht, Petroleumventer 3 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder, geboren op in Kampen Volgt 7. 4 Willem Karel Ridder, geboren op Grootouders 7 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder is geboren op in Kampen, zoon van Hendrik Ridder en Maria van Loon,. Kornelis Leonardus (Cornelis L...) is overleden op in Kampen, 52 jaar oud. Notitie bij Kornelis Leonardus (Cornelis L...): Zijn vader (Hendrik Ridder) was oppasser der jagt te Kampen. Kornelis was daar eerst kantoorbediende, later boekhouder. Hij trouwde op 18 mei 1960, toe zijn ouders al geruime tijd overleden waren en had in verband daarmee toestemming van zijn grootouders nodig.in de huwelijksakte verklaart hij geen bewijs van overlijden van zijn grootvader van vaderszijde te kunnen geven en geeft zijn grootvader van moederszijde via een notariële akte toestemming. Op 10 maart 1866 vertrok het gezin naar Avereest, maar vestigde zich 30 november 1966 alweer in Kampen, toen komend uit Goor! Geboorteakte 261 Stad Kampen. Te Kampen woonde het gezin achtereenvolgens aan de adressen: Over de Brug 498 (wijk5), Oudestraat 173 (wijk 1), Groenestraat 40(wijk 2), Oudestraat 555A (wijk 4), Graafschap 442 (wijk 1). Het gezin heeft verscheidene (inwonende) dienstbodes gehad. In het bevolkingsregister staat hij ook wel vermeld als : Cornelis Leonardus. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende Kornelis Leonardus (Cornelis L...) trouwde, 22 jaar oud, op in Kampen met Femmetje Westerhof (afb. 5), 23 jaar oud. Femmetje is geboren op in Kampen, dochter van Jan Hendrik Westerhof en Geertje Femme Venema. Femmetje is overleden op in Zwolle, 64 jaar oud. Notitie bij Femmetje: Femmetje was dochter uit een mandemakersfamilie te Kampen. Na de dood van haar man (28 augustus 1890) vertrok zij op 13 oktober 1890 naar Zwolle, samen met haar

6 kinderen Johanna Maria, Cornelis Leonardus en Johannes. Zij gingen wonen in de Walstraat nr 1 (bovenhuis). Kinderen van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) en Femmetje: 1 Hendrik Jan Ridder, geboren op in Kampen. Notitie bij Hendrik Jan: Hendrik Jan heeft voor predikant geleerd en was praktisch klaar met zijn studie toen hij aan de gevolgen van een griepepidemie overleed. 2 Jan Pieter Ridder, geboren op in Kampen. Jan Pieter is overleden in Rotterdam. Notitie bij Jan Pieter: Jan Pieter was kantoorbediende bij de Rotterdamse LLoyd en is in Rotterdam tijdens zijn werk door een van een takel vallende last getroffen en daaraan overleden. 3 Johanna Maria Ridder, geboren op in Kampen. Johanna Maria is overleden op in Zwolle, 25 jaar oud. Notitie bij Johanna Maria: Johanna Maria verhuisde in 1890 met haar moeder en 2 broers naar Zwolle. Zij was geestelijk en lichamelijk niet volwaardig. 4 Geertje Ridder, geboren op in Kampen Volgt 8. 5 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Kampen Volgt 9. 6 Johannes Ridder, geboren op in Kampen. Johannes is overleden in Duitsland?. Notitie bij Johannes: Johannes verhuisde in 1890 met zijn moeder, broer en zus naar Zwolle. Hij vertrok later naar Duitsland, namelijk op 20 april Geertje Ridder is geboren op in Kampen, dochter van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Geertje is overleden in Duitsland. Notitie bij Geertje: Na haar huwelijk vertrok zij met haar man naar Duitsland. Geertje trouwde met (Jan?) Vetlaar. 6 opa_met_kar_en_trekhond 9 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 6 en 5) is geboren op in Kampen, zoon van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Cornelis Leonardus is overleden op in Zwolle, 82 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Zijn vader was bij zijn geboorte 37 jaar oud en boekhouder te Kampen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte Roelof Westerhof (36 jr, mandenmaker) en Bernardus Westerhof (37 jaar, kuiper), vermoedelijk broers van zijn moeder. Na de dood van zijn vader in 1890 verhuisde zijn moeder met gezin op 8 augustus 1901 naar de Walstraat nr 1 te Zwolle. Na zijn huwelijk met Gerrigje Dekker woonde hij blijkens het uittreksel van het bevolkingsregister van eerst bij zijn moeder in, maar verhuisde daarna naar de Eigenhaardstraat (hoekhuis: de naam Ridder staat daar in 1996 nog met krijt in de muur gegrift). Achtereenvolgens woonde het gezin in die periode in een noodwoning aan de Achterweg,aan de Vermeerstraat 9, de Kleine Voort 1a en Abel Tasmanstraat 12. Later was hij petroleumventer en had een handkar met daarop het petroleumvat en onder de kar liep een trekhond! Er is nog een foto van! Beroep: Petroleumventer en ook: bakker en petroleumventer Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zwartsluis met Gerrigje Dekker, 26 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Cornelis (Kees) was 26 jaar en bakkersknecht. Gerrigje was ook 26 jaar en zonder beroep. Bekend was, dat zij eerder dienstbode/winkelbediende was.

7 Getuigen bij het huwelijk waren Willem van der Horst (74 jr,veehouder), Teunis de Jonge (67 jaar, venter), Jan Marsman (50 jr, touwslager) en Jan Fetlaar (26 jaar, arbeider). Gerrigje is geboren op in Zwartsluis, dochter van Jan Dekker en Jacoba Goossens. Gerrigje is overleden op in Zwolle, 69 jaar oud. Notitie bij Gerrigje: Geboorteakte 117 gem. Zwartsluis. Vader was toen 25 jaar en arbeider. Moeder was zonder beroep. Getuigen Rijkent Jongman,69 jaar, arbeider en Jan Kiers, 27 jaar, schippersknecht. Adres; wijk nr 3 nr 45. Kinderen van Cornelis Leonardus en Gerrigje: 1 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jacoba Geertje Ridder, geboren op in Zwolle. Jacoba Geertje is overleden op in Zwolle, 6 maanden oud. 3 Jan Pieter Ridder, geboren op in Zwolle. Jan Pieter is overleden op in Zwolle, 2 maanden oud. 4 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Femmigje Wilhelmina Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jantiena Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Johanna Geertruida Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle. Hendrik is overleden op in Zwolle, 7 dagen oud. 10 Willempje Ridder, geboren op in Zwolle. Willempje is overleden op in Zwolle, 2 jaar oud. 7 Echtpaar in fam_wissink 10 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 7 en 8) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Cornelis Leonardus is overleden op in Zutphen, 89 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Cornelis (Kees) werd s nachts om 4 uur geboren in het huis Walstraat 1. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: Jan Tetlaar, 25 jaar, smid en Gerrit Salet, 34 jaar, schilder. Toen hij 12 jaar was ging hij al aan het werk in een blikfabriek: geld verdienen was in het kinderrijke gezin belangrijker dan naar school gaan. Op 20 jarige leeftijd ging hij op 13 september 1922 tot groot verdriet van zijn moeder, die zijn inkomsten eigenlijk niet kon missen,naar Zutphen.Daar ging hij werken en in opleiding bij de PTT (telefoondienst). Volgens het bevolkingsregister woonde hij eerst aan de Laarstraat, daarna aan het Rijkenhage 45 bij de fam. G.J.Scholten en vervolgens bij zijn a.s. schoonouders op het Kerkhof 26. Na zijn huwelijk woonde hij aan de Waterstraat (centrum) en vertelde eens, dat hij bovenin een van de vele houten telefoonpalen in Zutphen zittend, naar zijn vrouw in de Waterstaat kon zwaaien... Het gezin verhuisde later naar de Staringstraat 1 en na de geboorte van het 3e kind naar Buitensingel 188 (later gewijzigd in Jan Vermeerstraat 19). Na het overlijden van zijn echtgenote woonde Kees nog vele jaren in een eigen woning: Graaf Ottosingel 177. Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Johanna Alberta (Jo) Wissink (afb. 9), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis Leonardus en Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Toon Slagman ( ) en Johanna Geertruida Ridder ( ). Johanna Alberta is geboren op in Zutphen, dochter van Gerrit Wissink en

8 Fenneken Haverkamp. Jo is overleden op in Zutphen, 70 jaar oud. Notitie bij Jo: Johanna Wissink werd om 9 uur s avonds geboren aan het adres Kerkhof 26 te Zutphen als middelste kind uit een gezin met 7 kinderen. Haar vader was Gerrit Wissink ( geb.1 mei 1873) en haar moeder was Fenneken Haverkamp. Haar vader was landbouwer/bleker en had een "bleek" aan en op het adres Kerkhof 26 te Zutphen. Daar stond ook het woonhuis met op het land onder meer 2 Jutte-perenbomen uit ca 1850/1875. Dit perceel land lag enerzijds tussen de Drogenapstoren en de St. Walburg(kerk) en anderzijds tussen de rivier de Berkel en de oude stadsmuren, waarachter de brandewijnstokerij was. Tegen deze oude stadsmuren had Gerrit abrikozenstruiken (zuidzijde, warme muur). die daar goed gedijden en verkocht werden. Kinderen en kleinkinderen kregen alleen de gekwetste exemplaren... Als getuigen vermeldt de geboorteakte haar oom Gerrit Jan Scholten, 48 jaar en Carel Alexander van den Cruijsem, 30 jaar en wijnkopersknecht (een bewijs van het feit, dat men een ieder als getuige kon laten optreden, maar de getuige kreeg natuurlijk na afloop wel een borrel.) Jo diende als dienstmeisje bij een plaatselijk bekende chirug, dokter Jonker. Zij leerde daar onder meer de fijne keuken. Van deze dokter Jonker kreeg het echtpaar bij hun huwelijk het (huwelijks)bed en ook een wastafel met daarop de lampetkan met waskom! En het was ook deze dokter Jonker die de 3 maanden oude zoon Kees van een beknelde breuk verloste. Ook is bekend, dat zij de akte nuttige handwerken heeft gehaald. Kinderen van Cornelis Leonardus en Jo: 1 Kees Ridder, levenloos geboren zoon, geboren op in Zutphen. 2 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerard Johan Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Ridders 10 gebroeders Ridder 11 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder (afb. 9 en 10) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Cornelis Leonardus (Kees): Kees is s avonds om half 9 geboren in het huis Staringstraat 1 te Zutphen. Zijn vader was toen telegraafbeambte. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (toen 57 jr en landbouwer) en zijn oom Jan Velthuis (29 jr, magazijnbediende). Kees woont al vele jaren in Hardegarijp en was werkzaam in het maatschappelijk werk. Cornelis Leonardus (Kees) trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort met Wilhelmina Assiena (Wia) Visser, 36 jaar oud. Wilhelmina Assiena is geboren op Notitie bij Wia: Wia heeft voor haar huwelijk les gegeven aan een huishoudschool en heeft (veel later) Nederlandse les gegeven aan in ons land verblijvende vluchtelingen. (rond ) Kinderen van Cornelis Leonardus (Kees) en Wia: 1 Regina Johanna Ridder, geboren op in Leeuwarden Volgt Wiekel Hilda Ridder, geboren op in Hardegarijp Volgt 13.

9 12 Regina Johanna Ridder is geboren op in Leeuwarden, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Regina Johanna trouwde, 26 jaar oud, op in Leeuwarden met Jan André Monsma, 28 jaar oud. Jan André is geboren op in Harlingen. Kinderen van Regina Johanna en Jan André: 1 Layana Monsma, geboren op in Leeuwarden. 2 Teram Rutger Monsma, geboren op in Wijnjewoude. 13 Wiekel Hilda Ridder is geboren op in Hardegarijp, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Wiekel Hilda ging samenwonen met Bartholomeus Johannes (Bart) Bongers. Bartholomeus Johannes (Bart) is geboren op in Arnhem. 11 Gerrit_en_Derry 12 drie broers Ridder 14 Gerrit Ridder (afb. 11 en 12) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerrit: Gerrit is s middags om half 3 geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (60 jr, landbouwer) en Gradus.. Martinus, gemeentebode. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Derkjen (Derry) van der Linden, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Samen met zijn vrouw zorgden zij jarenlang voor 2 pleegkinderen (Chris en Heleen, broer en zus), die al op zeer jonge leeftijd bij hen kwamen en op latere leeftijd (ca 17 jaar ) op eigen benen gingen staan. Derkjen is geboren op in Zutphen.

10 13 Gerard 14 3 jongens in Geertrui 15 Gerard Johan Ridder (afb. 13 en 14) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerard Johan: Gerard werd s middags om half een geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen, maar verhuisde kort daarna met zijn ouders en broers naar de nabij gelegen woning Buitensingel 188 (later was dit de -omgenummerde- woning Jan Vermeerstraat 19). Na zijn militaire dienst bij de luchtmacht ging Gerard bij de gemeente Gorssel werken en volgde een carrière bij de gemeenten Westerbork,Dalfsen,Wildervank,Katwijk en Hoogeveen. Gerard Johan trouwde, 24 jaar oud, op in Arnhem met Geertruida Schonewille (afb. 18), 26 jaar oud. Geertruida is geboren op in Lochem, dochter van Reinder Schonewille en Grietje Joustra. Geertruida is overleden op in Groningen, 64 jaar oud. Notitie bij overlijden van Geertruida: Gecremeerd te Assen (De Boskamp) op 21 juni 1999, waarna haar as is verstrooid. Notitie bij Geertruida: Tot aan haar huwelijk heeft Geertrui op de boekhouding van een verzekeringskantoor in Arnhem gewerkt. In haar huwelijk heeft zij vele jaren als vrijwilligster en in meerdere bestuursfuncties van Veilig Verkeer Nederland gewerkt, waarvoor zij als waardering een provinciale aanmoedigingsprijs ontving en uiteindelijk landelijk Erelid werd van deze vereniging. Kinderen van Gerard Johan en Geertruida: 1 Robert Jan Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Jacqueline Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Richard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Eduard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt trouwen Robert Jan en Froukje 17 Froukje 16 Robert Jan Ridder (afb. 16) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Robert Jan trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort

11 met Froukje Derkje Brouwer (afb. 20 en 20), 39 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Robert Jan en Froukje hebben voor hun huwelijk ca 13 jaar samengewoond en zijn samen eind 2000 naar Amerika vertrokken. Zij huwden, omdat Froukje anders niet mee mocht emigreren naar Amerika. Robert Jan is in Amerika (Santa Cruz) werkzaam als ingenieur op een ontwikkelingsbureau van een groot computerbedrijf (Creative). Froukje werkt op de universiteit. Froukje Derkje is geboren op in Smallingerland. 18 Jacqueline 19 Alle 7 kleinkinderen 17 Jacqueline Ridder (afb. 18) is geboren op in Dalfsen, dochter van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Jacqueline: Jacqueline is afgestudeerd in de bestuurskunde en heeft daarin een goede baan gevonden op een onderzoeksbureau. Jacqueline ging samenwonen met Dirk Jan Gerrit (Dick) Kamp. Dirk Jan Gerrit is geboren op in Hattem. Kinderen van Jacqueline en Dick: 1 Sebastiaan Kamp, geboren op in Amersfoort. 2 Annemarijn Kamp, geboren op in Amersfoort. 20 Een tweeling! 18 Richard Ridder (afb. 22) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Richard: Richard is afgestudeerd in de geschiedenis, maar heeft gekozen voor een administratieve baan in het universiteitsziekenhuis Groningen (UMCG). Richard trouwde, 28 jaar oud, op in Groningen met Carleen Baarda, 27 jaar oud. Carleen is geboren op in Groningen.

12 Kinderen van Richard en Carleen: 1 Maaike Ridder, geboren op in Groningen. 2 Joost Ridder, geboren op in Groningen. 3 Gemma Ridder, geboren op in Groningen. 21 Familieportret Eduard Ridder 22 Familieportret Richard Ridder 19 Eduard Ridder (afb. 21) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Eduard: Eduard is als jurist werkzaam bij een gemeente. Eduard trouwde, 33 jaar oud, op in Zuidlaren met Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) Ronde, 33 jaar oud. Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) is geboren op in Groningen, dochter van Johan Ronde en Lieni Lüers. Kinderen van Eduard en Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth): 1 Joline Francelle Ridder, geboren op in Groningen. 2 Geeske Milou Ridder, geboren op in Groningen. 23 Samen_met_Fenny 24 PTT lied 20 Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder (afb. 23 en 24) is geboren op in Zutphen, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Wil: Wil werd s middags om 4 uur geboren. Broer Kees hielp op dat moment elders de schillenboer Kruidbos (met paard en wagen), maar toen hij het nieuws vernam ging hij (bijna 11 jaar) de familie vertellen, dat de baby geboren was, maar helaas... of het een jongetje of een meisje was wist hij niet... Vader Kees was inmiddels monteur bij de PTT (telefoon). Wil ging in het ziekenhuis in Zutphen werken en dat vond haar moeder eigenlijk niet goed (zo jong nog...). Er volgde een baan in de zorg en zij eindigde die als hoofd verzorging van een verzorgingstehuis

13 in Amersfoort. Wil trouwde, 24 jaar oud, op in Zutphen met Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst (afb. 30, 31 en 13), 30 jaar oud. Jacob Marinus is geboren op Kinderen van Wil en Jaap: 1 Leonieke (Leoniek) Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Marco Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Leonieke (Leoniek) Ravenhorst is geboren op in Leusden, dochter van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Leoniek trouwde, 30 jaar oud, op in Eindhoven met Lars van der Hoorn,. Kind van Leoniek en Lars: 1 Stijn Johannes van der Hoorn, geboren op in Eindhoven. 22 Marco Ravenhorst is geboren op in Leusden, zoon van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Marco trouwde, 29 jaar oud, op in Bonaire met Cisca Dirksz, 29 jaar oud. Cisca is geboren op in Nieuwleusen. Kind van Marco en Cisca: 1 Bowien Ravenhorst, geboren op in Amersfoort. 25 kees ko_en_jan 23 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder (afb. 25) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Ko is overleden op in Zwolle, 88 jaar oud. Notitie bij overlijden van Ko: In stilte begraven op verzoek van de overledene. Ko trouwde, 27 jaar oud, op met Jan Willem Nieuwenhuis, 28 jaar oud. Jan Willem is geboren op in Borne. Jan Willem is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud. Kinderen van Ko en Jan Willem: 1 Jan Cornelis (Jan) Nieuwenhuis, geboren op in Borne. 2 Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis is geboren op in Borne, dochter van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Gerrie trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Cornelis Foppen, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op in Harderwijk. Kinderen van Gerrie en Cornelis:

14 1 Marianne Jacoline Foppen, geboren op Jan peter Foppen, geboren op neven_en_nichten 25 Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis (afb. 26) is geboren op in Borne, zoon van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Hans trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Bernarda Jantje (Berna) van t Land, 22 jaar oud. Bernarda Jantje is geboren op in Zwolle. Kinderen van Hans en Berna: 1 Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis, geboren op Volgt Jan Willem Nieuwenhuis, geboren op Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis is geboren op , dochter van Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis en Bernarda Jantje (Berna) van t Land. Kinderen van Caroline Anne-Margaretha uit onbekende relatie: 1 Anna Rebecca Nieuwenhuis, geboren op Matina Nieuwenhuis, geboren op tine_en_fem 27 Femmigje Wilhelmina Ridder (afb. 27) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Femmigje Wilhelmina is overleden op in Laren NH, 77 jaar oud. Femmigje Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op met Arent (Arie) Bloem, 28 jaar oud. Arent is geboren op in Wildervank. Arie is overleden op in Zwolle, 70 jaar oud.

15 Kind van Femmigje Wilhelmina en Arie: 1 Niesje Frederika Bloem, geboren op in Zwolle Volgt Henk de Greef en Niesje Bloem 28 Niesje Frederika Bloem (afb. 28) is geboren op in Zwolle, dochter van Arent (Arie) Bloem en Femmigje Wilhelmina Ridder. Niesje Frederika trouwde met Antonie Hendrik (Henk) de Greeff,. Het huwelijk werd ontbonden in Antonie Hendrik is geboren op in Vierakker (gem.wichmond). Notitie bij Henk: Henk was een schoolvriend van Gerard Ridder en via hem ging hij in de kost bij de familie Bloem in Amsterdam,waar hij de zeevaartschool bezocht. En ja... daar hadden ze een aardige dochter... Kinderen van Niesje Frederika en Henk: 1 Lambert Arijan de Greeff,, geboren op Volgt Arent Anton (Arne) de Greeff,, geboren op Volgt Lambert Arijan de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Lambert Arijan trouwde met Marloek. Kinderen van Lambert Arijan en Marloek: 1 Anne Frederique (Odyl) de Greeff,, geboren op Filou Hendrike de Greeff,, geboren op Arent Anton (Arne) de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Arne trouwde met Steafenie. Kinderen van Arne en Steafenie: 1 Luuk Andreas de Greeff,, geboren op Neoh Anton de Greeff, geboren op Jantiena Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Jantiena is overleden op in Zwolle, 81 jaar oud. Jantiena trouwde, 23 jaar oud, op in Zwolle met Jan Zieleman, 32 jaar oud. Jan is geboren op in Zwolle. Jan is overleden op in Zwolle, 68 jaar oud.

16 Notitie bij Jan: Jan Zieleman was fietsenmaker en had aan de Assendorperstraat te Zwolle een fietsenwinkel met reparatiewerkplaats. Kinderen van Jantiena en Jan: 1 Jantje Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Leonardus Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Jannie en Wil 32 Jantje Zieleman (afb. 32) is geboren op in Zwolle, dochter van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Evert Jan Veenekamp, 26 jaar oud. Evert Jan is geboren op in Hengelo (O). Evert Jan is overleden op in Hilversum, 73 jaar oud. Kinderen van Jantje en Evert Jan: 1 Hendrika Geertruida Veenekamp, geboren op Volgt Jan Veenekamp, geboren op Volgt Hendrika Geertruida Veenekamp is geboren op , dochter van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Hendrika Geertruida ging samenwonen met Dieks Visser. Kind van Hendrika Geertruida en Dieks: 1 Melle Visser, geboren op in Hilversum. 34 Jan Veenekamp is geboren op , zoon van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Jan ging samenwonen met Jacqueline Bieger. Kind van Jan en Jacqueline: 1 Max Robert Veenekamp, geboren op in Amsterdam.

17 30 Cor,Berna,Leo en Erwina 35 Cornelis Leonardus Zieleman (afb. 30) is geboren op in Zwolle, zoon van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Cornelis Leonardus: (1) trouwde, 20 jaar oud, op met Willemina van der Muelen, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1986 in Zwolle. Willemina is geboren op in Zeist. (2) trouwde, 53 jaar oud, op in Wijhe met Hermina (Erwina) Roest, 29 jaar oud. Hermina is geboren op Kinderen van Cornelis Leonardus en Willemina: 1 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman, geboren op in Zwollerkerspel Volgt Jan Carel Witold (Witold) Zieleman, geboren op in Hattem Volgt 37. Kinderen van Cornelis Leonardus en Erwina: 1 Jan Sebastiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 2 Peter Christiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 36 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman is geboren op in Zwollerkerspel, dochter van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Isja trouwde, 33 jaar oud, op met Frans Hommel. Kind van Isja en Frans: 1 Stijn Frans Hommel, geboren op in Dordrecht. 37 Jan Carel Witold (Witold) Zieleman is geboren op in Hattem, zoon van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Witold trouwde, 33 jaar oud, in 2002 met Conny Ingeborg Confort (Ingeborg) Hellemans, 31 jaar oud. Conny Ingeborg Confort is geboren op in Itigidi (Nigeria). Kinderen van Witold en Ingeborg: 1 Camil Rutger Nils Zieleman, geboren op in Amsterdam. 2 Eelke Emerence Annabel (Annabel) Zieleman, geboren op in Harderwijk.

18 31 Huwelijk Hein & Annie 38 Johanna Geertruida Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Johanna Geertruida is overleden op in Zwolle, 80 jaar oud. Johanna Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink (afb. 31), 28 jaar oud. Hendrikus Johannes Antonius is geboren op Notitie bij de geboorte van Hein: Roepnaam: Hein Hein is overleden op in Zwolle, 58 jaar oud. Notitie bij Hein: Hein had samen met zijn vrouw een woonhuis/winkel aan de Holtenbroekerstraat te Zwolle en daar verkochten zij sigaren en sigaretten c.a. Ook was hij ober in een bekend caférestaurant aan de Melkmarkt te Zwolle. Kinderen van Johanna Geertruida en Hein: 1 Gerharda Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Johannes (Cor) Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Gerharda Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Gerharda trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Tienco Mattheus Hamstra, 29 jaar oud. Tienco Mattheus is geboren op Cornelis Johannes (Cor) Mensink (afb. 38 en 40) is geboren op in Zwolle, zoon van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Notitie bij Cornelis Johannes (Cor): Cor en Greet hebben in Zwolle en omgeving enkele slijterijen en een café Cornelis Johannes (Cor) trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Magretha (Greet) Broekhart, 22 jaar oud. Magretha is geboren op in Zwolle. Kinderen van Cornelis Johannes (Cor) en Greet: 1 Jan Hein Mensink (afb. 41), geboren op in Zwolle. 2 Anne Marie Nadine Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Anne Marie Nadine Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Johannes (Cor) Mensink en Magretha (Greet) Broekhart. Anne Marie Nadine trouwde, 28 jaar oud, op in Zwolle met Sandy Schinkel, 30 jaar oud. Sandy is geboren op in Zwolle, zoon van Johan Schinkel en Hendrika van Veen,.

19 32 Oude Ridders 33 Gerrit en Dickie 42 Gerrit Ridder (afb. 32 en 33) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Gerrit is overleden op in Zwolle, 73 jaar oud. Notitie bij Gerrit: Gerrit was werkzaam als boekbinder op een drukkerij in Zwolle. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op in Zwolle met Dirkje (Dicky) Zandbergen, 20 jaar oud. Dirkje is geboren op in Zwolle. Dicky is overleden op in Zwolle, 83 jaar oud. Kinderen van Gerrit en Dicky: 1 Rikent Jan (Jan) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Dirk Gerrit (Dick) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Rikent Jan (Jan) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Jan trouwde met Ilse. Het huwelijk werd ontbonden. Kinderen van Jan en Ilse: 1 Alexander (Sander) Ridder (afb. 44). 2 Jeannette Charlotte Dicky Ridder, geboren op in Deventer Volgt Jeannette Charlotte Dicky Ridder (afb. 45) is geboren op in Deventer, dochter van Rikent Jan (Jan) Ridder en Ilse. Notitie bij Jeannette Charlotte Dicky: Jeanette is onderzoeksverpleegkundige van beroep. Tot het gezin behoort ook Lotte, dochter uit een eerdere relatie van Bertil. Jeannette Charlotte Dicky ging samenwonen met Bertil van Dorp. Kind van Jeannette Charlotte Dicky en Bertil: 1 Vincent Gerrit Jan van Dorp, geboren op in Elburg. 45 Dirk Gerrit (Dick) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Dick: (1) trouwde met Hilly van Gogh. Het huwelijk werd ontbonden. (2) trouwde, 33 jaar oud, op in Zwolle met Sue Stanton.

20 Index, Ilse [Partner van 43], Marloek [Partner van 29], Steafenie [Partner van 30] Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer, Alberts, Lamme [Schoonouder van 3] Baarda, Carleen (* ) [Partner van 18] Bieger, Jacqueline [Partner van 34] Bloem, Arent (* , ) [Partner van 27] Bloem, Niesje Frederika (* ) [Nummer 28] Bongers, Bartholomeus Johannes (Bart) (* ) [Partner van 13] Bos, van den, Maria (*1755, ) [Partner van 4] Broekhart, Magretha (* ) [Partner van 40] Brouwer, Froukje Derkje (* ) [Partner van 16] De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?), Dekker, Gerrigje (* , ) [Partner van 9] Dekker, Jan (* ) [Schoonouder van 9] Dirksz, Cisca (* ) [Partner van 22] Dorp van, Bertil [Partner van 44] Dorp van, Vincent Gerrit Jan (* ) [Zoon van 44] Egberts, Aaltien ( ) [Partner van 2] Foppen, Cornelis (* ) [Partner van 24] Foppen, Jan peter (* ) [Zoon van 24] Foppen, Marianne Jacoline (* ) [Dochter van 24] Gogh van, Hilly [Partner van 45] Goossens, Jacoba (* ) [Schoonouder van 9] Greeff de, Neoh Anton (* ) [Zoon van 30] Greeff, de, Anne Frederique (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Antonie Hendrik (* ) [Partner van 28] Greeff, de, Arent Anton (* ) [Nummer 30] Greeff, de, Filou Hendrike (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Lambert Arijan (* ) [Nummer 29] Greeff, de, Luuk Andreas (* ) [Zoon van 30] Hamstra, Tienco Mattheus (* ) [Partner van 39] Haverkamp, Fenneken (* , ) [Schoonouder van 10] Hellemans, Conny Ingeborg Confort (* ) [Partner van 37] Hommel, Frans [Partner van 36] Hommel, Stijn Frans (* ) [Zoon van 36] Hoorn van der, Stijn Johannes (* ) [Zoon van 21] Hoorn, van der, Lars [Partner van 21] Hunderen, van, Johanna [Schoonouder van 6] Joustra, Grietje (* , ) [Schoonouder van 15] Kamp, Annemarijn (* ) [Dochter van 17] Kamp, Dirk Jan Gerrit (* ) [Partner van 17] Kamp, Sebastiaan (* ) [Zoon van 17] Knape, Martha (*1777) [Partner van 5] Land van t, Bernarda Jantje (* ) [Partner van 25] Linden van der, Derkjen (* ) [Partner van 14] Loon van, Matthijs [Schoonouder van 6] Loon, van, Maria (* , ) [Partner van 6] Lüers, Lieni (* ) [Schoonouder van 19] Mensink, Anne Marie Nadine (* ) [Nummer 41] Mensink, Cornelis Johannes (Cor) (* ) [Nummer 40] Mensink, Gerharda (* ) [Nummer 39] Mensink, Hendrikus Johannes Antonius (* , ) [Partner van 38] Mensink, Jan Hein (* ) [Zoon van 40] Monsma, Jan André (* ) [Partner van 12]

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Parenteel van Frederik Bruins

Parenteel van Frederik Bruins Page 1 of 6 Parenteel van Frederik Bruins I Frederik Bruins is geboren in 1825 in Wijhe, zoon van Hendrika Bruins. Frederik is overleden vóór 1883, ten hoogste 58 jaar oud. verwer Frederik trouwde, 23

Nadere informatie

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo.

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Eerste kind van Cornelis

Eerste kind van Cornelis Eerste kind van Cornelis Hendrika Maria (Heintje) Heintje & Willem 01 Het eerste kind van Cornelis was Hendrika Maria, zij zou door het leven gaan onder de roepnaam Heintje. Zij werd geboren op 18 november

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

De nakomelingen van Derk Kerkdijk

De nakomelingen van Derk Kerkdijk een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Derk Kerkdijk door 11 november 2016 De nakomelingen van Derk Kerkdijk Generatie 1 1. Derk Kerkdijk, is geboren in 1785 te Vriezenveen. Hij/Zij is getrouwd

Nadere informatie

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt.

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt. Den 8 october inges[chreven] getrout den 29 october alhier Dirk Henricks van Borne wed[uwnaa]r aan de Swartsluis, met Henrikjen Jans J[onge] D[ogter] wonende tot Zwolle. Den 23 januarij [1718] is gedoopt

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385.

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. MEENDERINK Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. Thans is het een groot paarden- en ruitersportcentrum. Er zijn heden nauwelijks

Nadere informatie

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom Inventarisnr: 06190 Aktenummer: 10 Datum: 24-12-1824 Bruidegom Hendrik Appelo Geboortedatum: 18-10-1795 Geboorteplaats: Zwartsluis Bruid Egberdina Smit Geboortedatum: 27-07-1805 Vader bruidegom Daniel

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Wesseldijk

De nakomelingen van Jan Wesseldijk een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Wesseldijk door 13 mei 2016 De nakomelingen van Jan Wesseldijk Generatie 1 1. Jan Wesseldijk, is geboren rond 1650. Hij is getrouwd met Marie. Zij

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk Vader en moeder: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 06193 Gemeente: Hasselt Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum:

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Stamboom Paul Jansen

Stamboom Paul Jansen een genealogieonline publicatie Stamboom Paul Jansen door 6 augustus 2017 Stamboom Paul Jansen Generatie 1 1. Paul Jansen, zoon van Jan Hermsen (Ruijter) en Geertjen Borger, is gedoopt op 12 juli 1685

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

De Uffelter familie Odie

De Uffelter familie Odie De Uffelter familie Odie In Dwingeloo had je meerdere Mulders die geen familie van elkaar waren, maar afstamden van molenaars van omliggende dorpen. Om die Mulders uit elkaar te houden, hadden ze bijnamen.

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Huwelijk Hendrik Appelo Hendrikje Slager Derk Appelo Jantje Egberts Bos Kornelis Appelo Geertje Steenbergen Kornelis Appelo

Huwelijk Hendrik Appelo Hendrikje Slager Derk Appelo Jantje Egberts Bos Kornelis Appelo Geertje Steenbergen Kornelis Appelo Inventarisnr: 14247 Aktenummer: 15 Datum: 05-05-1820 Bruidegom Hendrik Appelo Leeftijd: 35 Bruid Hendrikje Slager Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Vollenhove Vader bruidegom Derk Appelo Moeder bruidegom Jantje

Nadere informatie

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn? Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?) Generatie 2 Johannes Willemsz van Denderen, zoon van Willem

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Ouders van Aaltje Post

Ouders van Aaltje Post Ouders van Aaltje Post Jacob Post, van beroep schipper werd geboren op 24-09-1857 in Ruinen en is overleden op 21-12-1932 in Hoogeveen. Hij trouwde op 24-02-1883 in Hoogeveen met Aaltje Post, geboren op

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg

De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg door 8 maart 2017 De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg Generatie 1 1. Willem Jans Vosseberg, zoon van Jan Derks Vosseberg

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011)

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) I. Hermanus Leonardus (Herman) Witmer, zoon van Hermanus Leonardus Witmer en Jeltje Jurgens van der Meer, geboren te Naarden op

Nadere informatie

Parenteel van Pieter de Graaf

Parenteel van Pieter de Graaf Parenteel van Pieter de Graaf 1 Pieter de Graaf. Pieter trouwde met Jacoba Lijs. Kind van Pieter en Jacoba: 1 Pieter de Graaf, geboren omstreeks 1784 in Elkerzee. Volgt 1.1. 1.1 Pieter de Graaf is geboren

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Jan van Huik (1846-1896)

Jan van Huik (1846-1896) 1 Jan van Huik 1846 Jan van Huik (1846-1896) Geboren op donderdag 6 augustus 1846 in Hoogland als zoon van Jan van Huijk en Elisabeth van Putten. De geboorte van onze Jan is bij het huwelijk van zijn ouders

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Fem. REINDERS. Collectie G.P. Mulder

Fem. REINDERS. Collectie G.P. Mulder Fem. REINDERS Collectie G.P. Mulder GEMEENTE OOSTSTELLING WERF -\ JAN JANS REIDERS. geboren te Haulerwijk in maart 1755(vermeld in overlijdensakte) overleden 3 juni 1821 te Haule beroep schipper, gehuwd

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Toon Koppen en Annie Puijk 35 jaar getrouwd in 1987. Dit is de vijfde keer dat er een kwartierstaat wordt gepubliceerd en deze keer is het die

Nadere informatie

Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans

Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans Foto's van den Noort Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans (DTB 311, folionummer 041v, Broerkerk

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte-

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 14247 Gemeente: Zwartsluis Aktenummer: 7 Datum: 30-04-1813 Bruidegom Cornelis Appelo

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

137 Rimpkje Rembertha Vroklage

137 Rimpkje Rembertha Vroklage 137 Rimpkje Rembertha Vroklage Contributed by Corrien Froklage Saturday, 11 October 2008 Last Updated Wednesday, 25 September 2013 K.1.1.1.1.4.3.1.1.1.5 : (zie pag. 12) (2) Rimpkje (Rembertha) Froklage,

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Een Friese familie Koop

Een Friese familie Koop Een Friese familie Koop Onderzoek: Cora de Oude; samenvatting: Peter Koop, maart 2015. 0. Jannis Jans Koop Geboren ca. 1720, overlijdensdatum onbekend. Jannis trouwde ca. 1740 met Jantje Wiemers Rinkema

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3

generatie 1 generatie 2 generatie 3 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Henny van der Meiden. Willemke Jans Willemke van der Mijde Willemke van Meijde ~ 18.11.1683 herwijnen ovl na 1713 dg Anneke Teunis Jan Thoonz van der Meijde

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

2 d[it]o [ ] is gedoopt Nelligjen dogter van Hermen van Raalte en Hadewigh Frens va Beugelen getuige Aeltien Vrents van Beugelen.

2 d[it]o [ ] is gedoopt Nelligjen dogter van Hermen van Raalte en Hadewigh Frens va Beugelen getuige Aeltien Vrents van Beugelen. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 16 d[it]o [november 1755] is gedoopt Daniel

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Op maandag 22 september 1941 vindt het burgerlijk huwelijk plaats. Een dag daarna, op dinsdag 23 september 1941, de kerkelijke inzegening. Op de kermis in

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt 1 Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt. Ernst trouwde met Margriet N.N.. Kind van Ernst en Margriet: 1 Reiyner Ernstz van Oldenbarnevelt. Volgt 2. 2 Reiyner

Nadere informatie

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN.

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN. Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813 Gelders Archief: toegangsnummer: 2501 inv.nrs 186, 187 DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie