Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann, Auteur: I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Ringers 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Inhoud... 8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Afgescheiden archiefmateriaal...9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Privéleven Jeugd en opleiding Echtpaar J.A. Ringers en C. Ringers-Mann Familiebetrekkingen Openbaar leven Waterstaatsingenieur Eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij Waterstaatsingenieur en adviseur van de Westfriese Kanaalvereniging (Hoofd)ingenieur bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden Hoofduitvoerder van de NV Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken Directeur-generaal Rijkswaterstaat Lid van de Raad van Beheer van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's- Gravenhage ( ), speciaal adviseur van ministerie van Waterstaat ( ), Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam ( ) Regeringscommissaris voor de Wederopbouw/Algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid Gevangenschap Algemeen Stukken tijdens de gevangenschap van J.A. Ringers ingekomen bij zijn echtgenote, mevr. C. Ringers-Mann Brieven ingekomen bij J.A. Ringers tijdens zijn gevangenschap Openbaar leven Onderzoek gedragingen tijdens de bezettingstijd Minister van Openbare Werken en Wederopbouw Waterbouwkundig adviseur Nevenfuncties en lidmaatschappen Onderscheidingen en eredoctoraten Toespraken en publicaties Tekeningen Documentatie Varia... 42

4

5 Ringers 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann Periode: Archiefbloknummer: C24568 Omvang: 2,00 meter; 236 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ringers, J.A. ( ) Ringers-Mann, C. ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van Ringers betreffende zijn opleiding en loopbaan als ingenieur, gemachtigde voor de wederopbouw en als minister. Ook bevat het archief de brieven die hij in gevangenschap in Scheveningen, Vught, St.-Michielsgestel en Sachsenhausen gedurende aan zijn vrouw heeft geschreven.

6 6 Ringers Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Ringers, , inv.nr....

7 Ringers 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Ir. Ringers begon zijn loopbaan als ingenieur van Rijkswaterstaat ) en van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij ( ). Hij werd vermaard door zijn werk als hoofdingenieur van de bouw van de Noordersluis te IJmuiden ( ) en als Hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken ( ). In 1930 volgde zijn benoeming tot Directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hij werd daarna zelfstandig adviseur, in het bijzonder van de ministers van Waterstaat en Defensie. Na het bombardement op Rotterdam in mei 1940 benoemde generaal Winkelman hem tot Regeringscommissaris voor de Wederopbouw (later is deze naam gewijzigd door het College van Secretarissen-Generaal in "Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en Bouwnijverheid). Door voortvarend optreden voor herstel van woningen en infrastructuur verwierf ir. Ringers de bijnaam "Vader van de Wederopbouw". Vanwege betrokkenheid bij het verzet werd hij in 1943 gearresteerd. Na de oorlog werd ir. Ringers aangesteld tot minister van Openbare Werken en Wederopbouw ( ). In november 1946 vroeg en verkreeg hij eervol ontslag. De reden was dat hij zich niet kon verenigen met het Indonesië beleid van het kabinet. Nadien was hij nog vele jaren werkzaam als onafhankelijk adviseur. Tessel Pollmann, Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr. ir. J.A. Ringers ( ), Uitgeverij Boom, Amsterdam Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

8 8 Ringers Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief bevat de neerslag van de actieve loopbaan van J.A. Ringers aangevuld met stukken over zijn jonge jaren, opleiding, familie- en andere privébetrekkingen, voornamelijk daterend uit de twintigste eeuw. Het archief bevat veel materiaal over de periode van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog in achtereenvolgens de strafgevangenis te Scheveningen en de interneringskampen Vught, St.-Michielsgestel en Sachsenhausen. Het gaat daarbij voornamelijk om correspondentie van hemzelf en derden met zijn vrouw. De stukken werden door zijn zoon ir. J.N. Ringers bijeengezocht voor het samenstellen van Familiearchief Ringers, een boekwerk in twee delen met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie (2004). Mevr. Pollmann heeft de betreffende stukken opnieuw geordend voor haar biografie over Ringers. Haar verwijzingen in noten naar bepaalde mappen en ordners in het familiearchief kloppen daarom niet 1:1 met de volgorde in Familiearchief Ringers. Laatstgenoemd boek bevat overigens meer materiaal dan aanwezig is in de bij het Nationaal Archief berustende collectie Ringers-Mann. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Om het traceren van stukken vermeld in de biografie van Pollmann te vergemakkelijken zijn bij de bundels correspondentie zoveel mogelijk de namen van afzenders of geadresseerden en dateringen vermeld. Uit het archief werd niets verwijderd of vernietigd, met uitzondering van kopieën van stukken die ook in origineel aanwezig bleken te zijn.

9 Ringers 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Andere archiefbescheiden van de familie Ringers berusten bij Regionaal Archief Alkmaar of worden nog bij de familie bewaard. De archiefbescheiden betreffende zijn betrokkenheid bij de plannen en besprekingen inzake mogelijke annexatie van Duits grondgebied in de jaren is te vinden in toegang : Archief Grenscorrecties met West-Duitsland,

10

11 Ringers 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Privéleven 1.1 Jeugd en opleiding 1 PRIVÉLEVEN 1.1 JEUGD EN OPLEIDING 1 Cijferlijsten met bijlagen van de Rijks HBS met vijfjarige cursus te Alkmaar omslag 2 Zwemdiploma van de Alkmaarse Bad- en Zweminrichting stuk 3 Stukken betreffende aanmelding voor het reserve geniekader en vervulling van militaire dienstplicht omslag. 4 Examenopgaven met bijlagen van het eindexamen van de Rijks HBS te Alkmaar. juni-juli omslag 5 Brieven ingekomen bij J.A. Ringers van zijn ouders , 1916 en z.d. 1 omslag 6 Bewijzen van inschrijving aan de Polytechnische school te Delft en verklaring dat de kandidaatsexamens voor de opleiding civiel-ingenieur met goed gevolg zijn afgelegd, met als bijlagen o.a. examenopgaven omslag 7 Stukken betreffende het examen voor adjunct-ingenieur van de Waterstaat omslag 1.2 Echtpaar J.A. Ringers en C. Ringers-Mann 1.2 ECHTPAAR J.A. RINGERS EN C. RINGERS-MANN 8 Uittreksels van huwelijksakte en geboorteakten van het echtpaar Ringers-Mann, met bewijzen van Nederlanderschap en van lidmaatschap van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Den Haag. 1906, , 1925, omslag 9 Paspoorten en vergunning tot verblijf op Java en Madura van het echtpaar Ringers- Mann, met een autorijbewijs voor Nederlands Indië van J.A. Ringers omslag 10 Privécorrespondentie van J.A. Ringers met zijn familie en met ir. Kraus. Deels fotokopieën omslag (7 brieven) Met hiaten. 11 Stukken betreffende de belastingsaanslag en inkomenssituatie.

12 12 Ringers , 1939, omslag 12 Akte van volmacht van J.A. Ringers aan zijn echtgenote Clasina Mann om al zijn belangen te regelen. 1 juni stukken In tweevoud. 13 Programma van de Nationale dankstond in de Willemskerk te 's-gravenhage ter gelegenheid van de bevrijding van Nederland. mei stukken 14 Brieven van J.A. Ringers en zijn vrouw aan J.P. Josephus Jitta. 25 januari 1947, 11 mei 1947, 29 januari omslag. 15 Stukken betreffende de nalatenschap van J.A. Ringers, met stukken over de nalatenschap van de op 3 augustus 1942 overleden H.T. Ringers-Veen omslag 16 Brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden met dankzegging aan mevrouw C. Ringers-Mann voor de schenking van het ambtskostuum van haar overleden echtgenoot, voormalig Directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, aan het museum van de Kanselarij. 22 juli stuk 1.3 Familiebetrekkingen 1.3 FAMILIEBETREKKINGEN 17 Briefkaart ten geleide van de toezending door A. Wind van een almanak uit 1837 aan F.E. Ringers, voorzitter van de feestcommissie te Alkmaar. 10 oktober stuk. 18 Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Frederik Hendrik Ringers, timmerman te Alkmaar, overleden 3 januari Fotokopieën. Z.j. 1 omslag 19 Persoonsbewijs van J.N. Ringers met pasfoto. Fotokopie (kleur) stukken 20 Nota in de Franse taal [mogelijk van Theo en Henk Ringers, broers van J.A. Ringers] over de positie van de chocoladefabriek gedurende de bezetting. Getypt Z.j. 1 omslag 21 Ingekomen brief van de firma F.H. Ringers en Zoon ter informatie dat de bedrijfsnaam veranderd is in NV Ringers Bouwbureau. juni stuk 22 Notariële akte van oprichting door Frederik Hendrik Ringers en Harm Bosch van de vennootschap Ringers Bouwbureau N.V. op 26 september 1949, met een commentaar van J.A. Ringers van 9 februari , omslag 23 Carla Rogge, "Wilhelminalaan 4, Een vroeg werk van architect K.P.C. de Bazel", in: Oud Alkmaar, periodiek van de Historische vereniging Oud Alkmaar. 1992, p

13 Ringers 13 Fotokopie omslag De bouw van het huis werd in uitgevoerd door timmer- en aannemingsbedrijf Ringers te Alkmaar. 24 Bericht van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting in Rotterdam aan J.N. Ringers over zijn woning stuk J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers delen 25 J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers, 2004 Deel 1 26 J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers, 2004 Deel 2 Dit boek heeft vooral betrekking op J.A. Ringers en naaste verwanten. Een groot deel van de opgenomen stukken bevindt zich niet in de bij het Nationaal Archief berustende collectie Ringers

14 14 Ringers Openbaar leven Waterstaatsingenieur OPENBAAR LEVEN WATERSTAATSINGENIEUR Correspondentie betreffende de aanstelling en werkzaamheden als (adjunct-) ingenieur van de Rijkswaterstaat der 2e inspectie te Den Haag, te Goes en Hansweert , 1917, omslag 2.2 Eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij EERSTAANWEZEND INGENIEUR BIJ DE NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ Stukken betreffende de aanstelling en werkzaamheden als eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) te Semarang omslag 29 Rapport der Commissie tot Onderzoek der Spoor- en tramwegtoestanden in en om Semarang, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 26 oktober 1918 no. 68, Tekst en Bijlagen Weltevreden. Gedrukt omslag Met 15 schetskaarten van wijzigingen en uitbreidingen van spoor- en tramwegverbindingen en unificatie van de spoorwijdten in en rond Semarang. 2.3 Waterstaatsingenieur en adviseur van de Westfriese Kanaalvereniging WATERSTAATSINGENIEUR EN ADVISEUR VAN DE WESTFRIESE KANAALVERENIGING Correspondentie betreffende de aanstelling tot ingenieur van de Rijkswaterstaat in het arrondissement Hoorn, het verlenen van toestemming om tegelijkertijd op te treden als adviseur van de West Friese Kanaalvereniging en de benoeming tot lid van de commissie 'op het gebied van de vervanging van de afsluiting van het IJ te Schellingwoude door een afsluitdijk in het kanaal tussen de zuidwestelijke en de zuidoostelijke inpoldering der Zuiderzee' omslag. 2.4 (Hoofd)ingenieur bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden (HOOFD)INGENIEUR BIJ DE BOUW VAN DE NOORDERSLUIS TE IJMUIDEN Correspondentie betreffende de aanstelling als ingenieur voor de bouw van de Noordersluis en bevordering tot hoofdingenieur omslag Fotoalbum met afbeeldingen van de bouw van de Noordersluis te IJmuiden delen, groot formaat Deels leeg 35 Losse foto's van de nieuwe sluis van IJmuiden. Ca omslag

15 Ringers Hoofduitvoerder van de NV Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken HOOFDUITVOERDER VAN DE NV MAATSCHAPPIJ TOT UITVOERING VAN DE ZUIDERZEEWERKEN Stukken betreffende de aanstelling en het afscheid als directeur-hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken , omslag. 2.6 Directeur-generaal Rijkswaterstaat DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT Correspondentie over zijn aanstelling en werkzaamheden als Directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Deels kopieën , omslag 2.7 Lid van de Raad van Beheer van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's-gravenhage ( ), speciaal adviseur van ministerie van Waterstaat ( ), Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam ( ). 2.7 LID VAN DE RAAD VAN BEHEER VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ TE 'S-GRAVENHAGE ( ), SPECIAAL ADVISEUR VAN MINISTERIE VAN WATERSTAAT ( ), GEDELEGEERD COMMISSARIS VAN DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HAVENWERKEN TE AMSTERDAM ( ). 38 Correspondentie over het verlenen van eervol ontslag als Directeur-generaal van de Waterstaat vanwege toetreding tot de Raad van Beheer van de Nederlandsch- Indische Spoorwegmaatschappij te 's-gravenhage ( ), aanstelling tot speciaal adviseur van de minister van Waterstaat en de benoeming tot Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam. Grotendeels Fotokopieën omslag 39 Aantekeningen over de werkzaamheden als waterbouwkundig adviseur van de Koninklijke Landmacht. september mei katernen 40 Stukken betreffende maatregelen ter verbetering van de inundatie van Vesting Holland en militaire inundaties in Brabant en Limburg. Vrijwel alleen fotokopieën omslag 41 Stukken betreffende de advisering van defensie-maatregelen op het gebied van de Waterstaat in de vesting Holland. Deels fotokopieën omslag 42 Advies van Ringers betreffende de drooghouding van Vesting Holland. Fotokopie. 30 november stukken 43 Notitie met aanwijzingen voor het identificeren van troepenonderdelen van de Duitse landmacht. z.d. 1 omslag 2.8 Regeringscommissaris voor de Wederopbouw/Algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid REGERINGSCOMMISSARIS VOOR DE WEDEROPBOUW/ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DE WEDEROPBOUW EN DE BOUWNIJVERHEID Afschrift van de benoeming door de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, H.G. Winkelman van dr. ir. J.A. Ringers tot Regeringscommissaris voor het herstel

16 16 Ringers van verkeerswegen, de drooglegging van onderwaterzettingen, de wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen en al wat daarmee samenhangt. 17 mei omslag 45 Rondschrijven van de regeringscommissaris voor de Wederopbouw, Ringers, aan de burgemeesters van Nederland over het herstel van land- en waterwegen. Getypt. 29 mei omslag 46 Notulen van het College van Secretarissen-generaal , met correspondentie en notities van J.A. Ringers over behandelde onderwerpen en een door Tessel Pollmann opgestelde lijst van de vergaderverslagen waarin Ringers voorkomt , 1945, pak 47 Stukken betreffende de organisatie en aanpak van de wederopbouw omslag Met een foto van Ringers 48 Overlijdensberichten van en minuten van condoleances aan medewerkers en relaties omslag 49 Stukken betreffende het verzoek van de Deense ir. R. Christiani om ir. J.P. van Bruggen een onderscheiding toe te kennen vanwege diens verdiensten voor het realiseren van de Maastunnel omslag 50 Fragmentarische stukken betreffende de functie-uitoefening van J.A. Ringers, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog omslag 51 Geboortekaartjes van en minuten van door J.A. Ringers verzonden gelukwensen en nieuwjaarswensen aan medewerkers en relaties omslag. 52 Correspondentie over de uitbetaling van de levensverzekering van de gesneuvelde ir. J.A. Lodewijks aan diens weduwe omslag 53 Correspondentie over verschillende particuliere verzoeken om advies en bijstand, onder andere van J.C. Lieftinck, wiens zoon in hechtenis werd genomen als represaille voor internering van Duitsers in Nederlands Indië omslag 54 Correspondentie over het verzoek van mevrouw Lethem om te bemiddelen bij de vrijlating van haar echtgenoot, A.F. Lethem, voormalig boekhouder bij de Zuiderzeewerken, die als krijgsgevangene met de Engelse nationaliteit in Gleiwitz is geïnterneerd omslag 55 Correspondentie over het verzoek van een oude kennis uit militaire dienst (1905)

17 Ringers 17 om te bewerkstelligen dat diens zoon, Cobes Post, die in Duitse gevangenschap verkeert, wordt vrijgelaten omslag 56 Rapport betreffende den uitslag van de ideeën prijsvraag wederopbouw Rotterdam, Hofplein en Blaak, uitgeschreven door de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw. Gedrukt. 15 mei katern In negenvoud. 57 Verslag van de vergadering bijeengeroepen door Ringers als de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid over de mogelijkheid van stadsverwarming voor Rotterdam. Fotokopieën. 20 mei omslag 58 Stukken betreffende besprekingen met de Bedrijfsgroep Bouwindustrie over de gevolgen van het bouwverbod voor de verhouding tussen aanbesteder, aannemer, architect en raadgevend ingenieur. augustus-september omslag 59 Enkele nota's over de gevolgen van het bouwverbod en herbouw van verwoeste panden, onder andere te Middelburg omslag.

18 18 Ringers Gevangenschap Algemeen 3 GEVANGENSCHAP ALGEMEEN 60 "Souvenirs van ontmoetingen, privékaartjes enz." o.a. uit het Oranjehotel (gevangenis Scheveningen) en Sachsenhausen) en de identiteitskaart die Ringers als 'displaced person' van de geallieerden kreeg om terug te kunnen keren naar Nederland omslag 61 Afscheidsbrief van pastoor Reinier (Kloeg) aan zijn familie aan de vooravond van de voltrekking van de doodstraf wegens verzetswerk. Afschrift. 15 maart stuk 62 Programma's van de paasviering in St. Michielsgestel en in de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 's-gravenhage omslag 63 Schetskaartje met potloodaantekeningen van de route van Elde via Parchim naar Slate april 1 stuk Waarschijnlijk onderdeel van de dodenmars uit Sachsenhausen 64 Brieven van mr. W.A. en Carel Telders over respectievelijk hun zoon en broer, Ben, die op 6 april 1945 in concentratiekamp Bergen Belsen overleed. Fotokopieën. 20 mei en 28 juni stukken 65 Diverse bescheiden de betreffende gevangenschap van J.A. en F. Ringers omslag Met een foto van J.A. Ringers. 66 Gedicht van H. Lutheraan (H.Hers) en correspondentie met J.H. (Joop) Zwart, oudmedegevangenen van Oranienburg-Sachsenhausen en E. Zwart-Spanjer over andere medegevangenen van dat kamp. 1945, 1951, 1954, 1960 en ongedateerd 1 omslag 67 Conceptverslag van de "dodenmars" van Ringers en medegevangen in april -mei1945 vanuit Sachsenhausen naar bevrijd gebied, samengesteld door W. Sieders op basis van aantekeningen van Ringers. 1959, omslag Met een Krantenknipsel over de terugkeer van Ringers uit Sachsenhausen (1955). 3.2 Stukken tijdens de gevangenschap van J.A. Ringers ingekomen bij zijn echtgenote, mevr. C. Ringers-Mann 3.2 STUKKEN TIJDENS DE GEVANGENSCHAP VAN J.A. RINGERS INGEKOMEN BIJ ZIJN ECHTGENOTE, MEVR. C. RINGERS-MANN 68 Door Mevr. C. Ringers -Mann ontvangen verslagen van bezoeken aan J.A. Ringers in de gevangenis te Scheveningen en concentratiekamp Vught door W. Sieders, ir. J.C. Keller, ir. H.W. Mouton, ir. Z.IJ van der Meer, echtgenote mevr. C. Ringers-Mann en zoon Hans Ringers. Getypt omslag

19 Ringers 19 Gedateerd: 5 april, 15 april, 20 april, 28 april, 5 mei. 6 mei, 13 mei, 19 mei, 10 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli, 21 juli, 28 juli, 3 augustus, 12 augustus, 24 augustus, 30 augustus, 9 september, 21 september, 30 september, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 4 november, 11 november, 19 november. 69 Notities van J.A. Ringers over oorlogsschade aan gebouwen en bij mevr. C. Ringers- Mann ontvangen brieven en verslagen van bezoeken van W. Sieders en ir. J.C. Keller aan Freiherr von Langen, Rot, Kommissat Hardes, dr. Heichlinger, dr. Schreider, de heer Stohlmann betreffende de gevangenschap van J.A. Ringers omslag Gedateerd: 30 oktober, 1 november, 2 november, 3 november, 20 november, 23 november, 24 november, 30 november (3x), 7 december, 8 december, 20 december. 70 Door mevr. C. Ringers-Mann ontvangen brieven over de gevangenschap van haar man en verslagen van verzoeken inzake die gevangenschap van ir. J.C. Keller, ir. W Sieders, ir. dr. Strölin aan Hauptmann Göbel (adjudant van de Rijkscommissaris), Obersturmführer Göbe, Heinrich, Stohlmann, Rauter, dr. Seysz-Inquart, en verslagen van bezoeken Van ir. Keller aan J.A. Ringers in concentratiekamp Vught en St. Michielsgestel. Getypt omslag Gedateerd: 6 januari (bijlage 14 december 1943), 17 januari, 21 januari, 22 januari, 25 januari, 26 januari, 15 februari, 22 februari, 23 februari, 14 maart, 4 april, 22 april (fotokopie), 25 april 30 mei, 1 juni 71 Bij mevrouw Ringers ingekomen briefje van (H.Ch.J. Roelofsz?), dat haar man van St. Michielsgestel zou zijn overgebracht naar Haaren. 27 april stuk Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann en een enkele brief aan J.A. Ringers, alfabetisch op naam van afzender omslagen 72 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders A-E, , 1 omslag Specificatie:... (onbekende afzenders), 17 mei 1943, 26 augustus 1943, 15 oktober 1943, 1 januari , Agaath, 17 december 1943 Antheunissen, Liane, 30 juli Arends, J.C., 5 oktober 1943, 19 januari 1944 Baasdorp-van der Bundt,W, 29 december 1944 (Baasdorp was portier van het NISM-kantoor) Bäck-Franck, H., 12 januari 1944 Bakker- van der Torren, Ineke, 27 juli 1943, 13 augustus 1943, 6 september, 18 maart 1944, 11 augustus 1944, 7 september 1944, 8 oktober 1944, 13 december 1944 Bakker-van der Torren, To, 15 september 1943, 20 maart 1944 Bedijs, Toos, 22 juni 1943 Bedijs, "Piep", 18 augustus 1943 Bellis, K. 31 december (?) 1943 Berghegen, P.S., 29 december 1943, 31 januari 1944, 16 september 1944 Beumer, Ans, ongedateerd (Fotokopie met aantekeningen van Tessel Pollmann) Bollengier, ir. K., 11 januari 1944 Bonhof, E.B., 30 december 1947, 7 januari 1948, 17 januari 1948 Broeder-Rommel, W.C., januari 1944 Bruul, S., 23 februari 1944 Bijl-Ringers, Engelien, 21 mei 1943, 15 december 1943, 10 maart 1944, 28 april 1944 Calkoen, R., 6 maart 1944 Comité van Groninger Houthandelaren, v.h. W. Kunst, 18 december 1944, 5 januari 1945

20 20 Ringers Cool, W., 15 april 1944 Cox, H., 8 januari 1944 Deuss, Aldegonde, 30 augustus 1943, 24 december 1943, 3 april 1944 Dongen- Holleman, Leen van, 8 maart 1945 (voorheen mevr. Bedijs uit Semarang) Eecen, J.J., 4 mei 1943, 30 mei 1943, 12 juni 1943, 18 augustus 1943 Eelde, van, 4 april 1943 Einthoven, Louis, 27 april 1944 (medegevangene St.-Michielsgestel) Essen, W. van, 19 december Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders F-H, , 1 omslag Specificatie: Fortuyn-Tellegen, 30 januari 1944 Fransen van de Putte, J., 24 augustus 1943, 23 september 1943, 2 januari 1944 Furstner, mevr. A.M., 16 januari 1943, 14 maart 1943,18 maart 1943, 31 augustus 1943 (schoonmoeder van Jan Ringers) Geffen-Duyn, G.E.G. van, 2 maart 1945 Ghijsen, R. en K., 11 januari 1944 Goossen-Hootsen, Truus en Frits en F., 21 maart 1943, 2 januari 1944, 20 maart 1944, 9 december 1944, 11 januari 1945 en ongedateerd (2x) Griep, H, 28 april 1943, 21 september, 10 december 1943, 2 maart 1944, 12 oktober 1944 Grondsma, G. - en Co, 6 januari 1944 en ongedateerd (3x) Groof-Retsin, J. de, 29 maart 1943, 12 augustus 1944 Haastert, van, ongedateerd (etiket verzending vanuit Lissabon) Habing, Jelly, 22 mei (?) Haverhoek, 20 januari 1944 Heinrich, Obersturmführer, 26 november 1943 Hendriks, dr.,? Heyning-Hofdijk, M., 9 april 1944 Heyst-Asmus, G. van, 12 april 1943 Hof, A. H.J. van't, 23 april 1943, 16 september 1943,25 april 1944 Hof-Blad, W.J. van 't, 23 juni 1943, 9 december 1943, 21 december 1943 Holsmuller-Burger, M.M.J., 22 december 1943 Hoogkamer, A.P., 7 januari 1944 Hootsen, Jan en Jo, ongedateerd Horst, Lidi, 29 december 1943 Hout, A.W. van, 13 juni 1944 Houtsmuller, J., ongedateerd (2x) Houtsmuller-Eerenberg, Miep, 2 mei 1943, 20 mei 1943, 17 december 1943, 18 december 1944 Houtsmuller-Wilbrink, Mies, 23 december (Relatie ut Malang, woonde tijdens de oorlog in Glion) 74 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders I-M, , 1 omslag Specificatie: Idenburg, Philip J., 20 april 1944, 24 april 1944, 2 mei , Jan, 17 juli , Jetty, 20 april [1943] NB voormalig dienstmeisje Jitta, Josephus, 29 december 1943 Jong, D. de, 7 januari 1944, 19 april 1944 Kalemink, G., 31 december 1943 Kasvereniging NV, 21 januari 1947 Kat, B, 9 april 1943, 17 april 1943 Kleef, C. van, 17 april 1944 Klijnveld, Kraayenhof & CO, Accountantskantoor, 1 januari 1944 Kock van Leeuwen van Hogendorp, J. de, 13 april 1944 Kollewijn, H., 2 april 1943, 23 december 1943 Koorn, Sijtje, 16 april 1943, 12 mei 1943, 1 september 1943, 24 december 1943, 29 december 1943, 17 februari 1944, 25 april 1944, 14 mei 1944, 20 december 1944 (voormalig dienstmeisje) Kraayeveld-Kröner, Leny, april 1945 Kraus, prof. ir. dr. J.,18 oktober 1943, 8 april 1944, 20 april 1944.

21 Ringers 21 Kraus, Anna, 26 april 1943, 21 mei 1943, 13 november 1943, 13 maart 1944, 10 mei 1944, 7 februari 1945 (zuster van prof.kraus) Kröller, R.A., 20 augustus 1943 Klopper, Jan, 11 april 1944 Laan, v.d., 1 april 1944 Land-Meyske, Jeanne L., 6 augustus 1943 Langemeyer, ir. F.S., 12 april 1943, juli 1943, 4 oktober 1943 (2x) Leeuw, dr. C.H. van der, 28 maart 1944 Littel-Coert, 1 februari 1945 Lindeloo, 12 januari 1946 Loon -van den Mandelen, T. van, 11 april 1943, 8 april 1945 Mann, Jacques J. en Aag, 15 april 1943, 6 juni 1943,.. augustus 1943, 6 september 1943, 5 oktober 1943, 12 november 1943, 27 november 1943, 5 december 1943, 31 december 1943, 11 april 1944, 29 oktober 1944,11 december 1944, 8 januari 1945, 18 maart 1945 (broer van mevr. Ringers-Mann) Meer, C.M. v.d. Meer- de Kloe, ongedateerd Meer, dr. ir. Z. IJ van der, 8 april 1944 Meiners, M.C.M., 18 september 1944 Menten, Ernestine, 3 april 1943 Meijers, ir. A. (Ton en Jans), 8 april 1943, 5 oktober 1943, 22 november 1943, 15 december 1943, 21 maart 1944, 4 juli 1944, 9 januari 1945, 1 april 1945 Meijers, Tom en Jans, 21 maart 1944 Molenaar, Nel, 1943 (2x) Mosterd, Jeanne, 29 augustus 1943 Mourik Broekman, mevr. van, ongedateerd (Fotokopie met aantekeningen van Tessel Pollmann) Mouton, ir. H.W. Mouton, 20 december 1943, april Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders N-M, , 1 omslag Specificatie: Nederlands Lyceum te Den Haag, 4 mei 1943 Nederlandsche Handel-Maatschappij, agentschap 's-gravenhage, mei 1943 Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij, 18 januari 1944 Nieuwenhuijs, B., 22 juli... Ott, R., 24 december 1944, 5 januari 1945 NB vioolleraar Ovinge, ir. A., 30 januari 1945 Panhuys, van, C.W., 23 maart 1945 Peltenburg, Leo, 7 maart 1945, 20 april 1945 Peperkoorn, 1 januari 1944 Piel, E.A., ongedateerd Poot, J., 21 december 1940, 11 januari 1943, 24 juni , Rina en Kees, 7 april april 1943 Veldkamp-ten Hove, F.B., z.d. 76 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders R-Z, , 1 omslag Specificatie: R..., Leonora, 31 oktober 1944 Regt-Holsmuller, A.A. (Ali)de, 26 juli 1943, 5 december 1943, 12 maart 1945, 15 maart 1945 en ongedateerd (4x) Reigersman, ir., 28 juli 1944 (Provinciale Waterstaat Haarlem) Reitsma,L., 31 december 1943 Rode Kruis, label van het Internationale Kruis gebruikt voor verzending van een pakketje aan "Dr. Ir. J.A. Ringers" in concentratiekamp 's-hertogenbosch/vught) Rodenburg, P., 28 juli 1944, 6 augustus 1944, 20 augustus 1944, 2 september 1944 Royen, A en J.H. van, ongedateerd Roza, A., 19 april 1943, 5 juni 1943, 31 augustus 1943, 8 september 1943, 19 september 1943, 27 september 1943, 3 oktober 1943, 6 oktober 1943,11 oktober 1943, 27 oktober 1943, 30 oktober 1943, 2 december 1943, 7 december 1943, 14 augustus 1944 Rutgers, ir. J., 6 september 1943, 9 juli 1944 Schilthuis-Wassenaar, C.J.H., 11 november 1944, 21 januari 1945

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van H. J. Reesink [levensjaren ],

Inventaris van het archief van H. J. Reesink [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.136 Inventaris van het archief van H. J. Reesink [levensjaren 1896-1958], 1914-1932 Auteur: C.J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1963 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca Nummer archiefinventaris: 4.VHF Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca. 1920-1950 Auteur: Medew. RA Zeeland Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ],

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.17 Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983)

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.33 Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908)

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908) Nummer archiefinventaris: 2.21.063.01 Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren 1827-1902], (1802) 1842-1898 (1908) Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1937

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand, Nummer archiefinventaris: 3.09.44.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand, 1860-1940 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie