Pinkeltje. Ondernemingsplan. SATELLITE Partner in kleinschalige Kinderopvang B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pinkeltje. Ondernemingsplan. SATELLITE Partner in kleinschalige Kinderopvang B.V."

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Pinkeltje werkzaam volgens de formule van SATELLITE Partner in kleinschalige Kinderopvang B.V. Wilma Strik Hoofdweg RB Balkbrug Inhoudsopgave

2 Voorwoord (blz.3) 1. De ondernemer (blz.4) 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Motivatie 1.3 Samenwerking (Satellite/VAK) 1.4 Missie, visie, strategie 2. Het product 2.1 Product 2.2 Plaats 2.3 Prijs 2.4 Personeel 2.5 Promotie 3. De markt 3.1 Ontwikkeling en trends 3.2 Marktomschrijving 4. De organisatie (blz.8) (blz.8) (blz.9) 5. Wetten en regels (blz.10) 6. Samenvatting d.m.v. SWOT-analyse (blz.11) 7. De financiën (blz.11) 1. Bijlage Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 2 van 11

3 Voorwoord Voor u ligt het ondernemingsplan van kinderopvang Pinkeltje. Dit kleinschalige kinderdagverblijf met 2 groepen, 1é groep 11 kinderen 0/4 jaar 2é groep 13 kinderen 4/13 jaar op te vangen in de bungalow. Daarna zal 228m² nieuwbouw gerealiseerd worden daar is ruimten voor 4 groepen van elk 11 kinderen dit aan het Zandspeur 91 te Nieuwleusen. Kinderdagverblijf Pinkeltje zal zich richten op de opvang van 0 jaar tot 13 jaar (einde basisschool). De kinderopvang gaat werken met de Satellite/VAK-formule. Hiermee wordt goede kwalitatieve kinderopvang gegarandeerd. In het ondernemingsplan wordt informatie gegeven over de ondernemer, het product, de organisatie, de markt en de wet- en regelgeving. Tot nadere toelichting bereid, Wilma Strik. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 3 van 11

4 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Wilma Strik v Leeuwen woont aan de Hoofdweg 15, 7707 RB te Balkbrug. Geboren te Delft op en al 25 jaar werkzaam in haar eigen kinderopvang. Kees Strik woont aan de Hoofdweg 15, 7707RB te Balkbrug. Geboren te monster op Werkzaam binnen Pinkeltje sinds In 2006 hebben wij naast de kinderopvang ook een gastouderbureau gestart door toedoen van een kindplaatsen tekort. Hiermee proberen we de plaatsen die wij zelf binnen het dagverblijf te kort hebben op te vangen met gastouderplaatsen. 1.2 Motivatie Kinderopvang bij Pinkeltje Kinderopvang Pinkeltje is een groene kinderopvang in een huiselijke sfeer. Pinkeltje werkt conform wet- en regelgeving, dit houdt o.a. in dat er jaarlijks een risico- inventarisatie wordt gemaakt ten aanzien van de veiligheid en gezondheid binnen de kinderopvang. Naast de jaarlijkse controle wordt er ook elk jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders. Pinkeltje werkt op zelfstandige basis, maar is daarbij aangesloten bij franchise organisatie Satellite, partner in kleinschalige kinderopvang. Satellite organiseert 6 x per jaar een pedagogische training en maandelijks een vergadering. Deze pedagogische trainingen sluiten aan op het pedagogisch beleidsplan waarmee gewerkt wordt binnen Pinkeltje. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 4 van 11

5 Groene opvang Pinkeltje biedt groene opvang aan door kinderen in een natuurlijke omgeving op te vangen, waar ze hun eigen grenzen leren bepalen en ze respect voor de natuur en anderen personen leren te krijgen. De hedendaagse bewegingsarmoede en vetzucht nemen alleen maar toe en Pinkeltje wil proberen daar verandering in te brengen. Iedereen weet dat buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ervaren buitenspelen als ruimte om te bewegingen. Tijdens het buitenspelen ervaren kinderen weer, natuur, licht, grond en ondergrond, waardoor spel en onderzoek verschilt met die van binnenspelen. Binnen en buiten spelen vraagt andere vaardigheden en biedt tevens andere mogelijkheden. Buiten zijn bijvoorbeeld andere geuren en kleuren, buiten nodigt uit tot grotere grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom). Buiten liggen de materialen voor het oprapen wat het fantasiespel van kinderen inspireert. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op. Dierweiden Kinderopvang Pinkeltje krijgt ook een eigen dierweide welke toegang bied voor alle kinderen die gebruik maken van kinderopvang Pinkeltje. Ons doel is om kinderen op een speelse manier contact te laten maken met dieren en leren om te gaan met dieren. Wij gaan uit van 5 dwerggeitjes 10 kippen 3 konijnen en 10 duiven. Een verplaatsbaar nachthok van 5m² om te overnachten voor de dieren. Samen met de leidsters zullen de kinderen de dieren verzorgen. De dierweide heeft een oppervlakte van 600 m2 en ligt aangrenzend aan de westzijde direct verbonden aan de buitenspeelruimte. De kinderen kunnen op elk moment van de dag even met een leidster naar de dieren. Zingen en Muziek Zingen en muziek maken is ook een belangrijk behandelt aspect bij Pinkeltje. Drie leidsters en de eigenaresse van Kinderopvang Pinkeltje zijn via een intensieve in-company opleiding opgeleid als Vakleidster Muziek. De overige leidsters worden op muziekgebied begeleid door de Vakleidsters Muziek. Muziek maken en zingen ziet u behalve in de opzichzelfstaande muziekactiviteiten, terug in onze opvang. Bij al onze vaste rituelen, zoals bijvoorbeeld fruit eten, buiten spelen, brood eten, slapen, aankleden etc. hebben wij een vast liedje, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn en zij mee kunnen zingen met het vaste-rituelen-liedje. Ook wordt er minstens 2 keer per week een muziekactiviteit/les aangeboden van 30 tot 45 minuten. Voor kinderen is muziek en zingen heel belangrijk omdat de stem het belangrijkste instrument voor een kind is. Ook maakt het kind kennis met het plezier dat de mens kan beleven aan muziek. Tijdens de muziekactiviteit hebben kinderen de kans om te experimenteren met eenvoudige muziekinstrumenten en maken zij kennis met diverse bewegingsvormen op muziek. Ook hebben de kinderen de gelegenheid te oefenen met het maatgevoel. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 5 van 11

6 Sterke punten Kinderopvang Pinkelte is al 25 jaar actief in de kinderopvang, met deze ruime ervaring zien wij de noodzaak dat kinderen op jonge leeftijd veel meer in contact moeten komen met de natuur om op deze manier meer respect leren krijgen voor mensen en natuur. Vanuit deze visie starten we in Nieuwleusen met een nieuwe locatie, met een oppervlakte van 1,5 hectaren waar kinderen in de ontdekkingstuin iedere keer weer nieuwe ontdekkingen kunnen doen en hun grenzen leren bepalen. Pinkeltje is aangesloten bij Satellite op basis van een franchiseorganisatie kleinschalige kinderopvang. Een ander belangrijk sterk punt van Pinkeltje is het feit dat ouders vaak aangeven dat de service die wij bieden erg goed is en dat de kinderen graag naar Pinkeltje gaan. BSO kinderen worden met een eigen busje vervoerd naar en van school. Zwakke punten (i) Afhankelijk van Overheidsinstanties. (ii) Afstand van de scholen. Oplossingen (i) Procedures afwachten en daarbij ouders zo goed mogelijk uitleggen waarom het allemaal zo lang duurt voordat we open kunnen in Nieuwleusen. 1.3 Samenwerking Satellite/VAK Satellite (VAK) de ondernemer werken op basis van een franchiseovereenkomst (of licentieovereenkomst) samen aan het welslagen van eigen onderneming. Alvorens de onderneming van start gaat volgt de onderneemster een basisopleiding waarbinnen de onderneemster kennis maakt met de formule en de basisgegevens worden verstrekt op het gebied van deskundigheid voor wat betreft het ondernemen, pedagogische vaardigheden, publiciteit en communicatie. Trajectbegeleiding vindt plaats tot het moment van de start van de onderneming. Het pedagogische beleid (visie en wijze van opvangen van de kinderen) komt van Radius Nederland, waarmee Satellite/VAK een samenwerkingsverband heeft. In de basisopleiding neemt het pedagogische handelen een grote plaats in. Ook na de basisopleiding volgt structurele bijscholing op het gebied van pedagogisch handelen. De onderneemster betaalt bij aanvang van de basisopleiding een startfee en na de basistraining een contributie per maand. Voor deze contributie wordt deskundigheidsbevordering, controle en certificering volgens HKZ gebaseerd op ISO 9002 gegarandeerd. Maandelijks verzorgd Satellite een partneroverleg. In dit overleg vindt scholing en intervisie plaats. Naast de partner-overleggen worden er per onderneemster per jaar 2 controles (interne audits) uitgevoerd op locatie. Jaarlijks vindt er een Risicoinventarisatie plaats omtrent gezondheid en veiligheid, volgens de normen van de GGD. Satellite kan gezien worden als paraplu waaronder de partners werkzaam zijn. Zij maken gebruik van het logo, naast hun eigen logo, van Satellite. 1.4 Missie, visie, strategie Missie Voordelen kinderopvang Pinkeltje - Veel aandacht voor de kinderen. - In het buitengebied; veel natuur en speelruimte. - Geen personeelswisseling, altijd dezelfde leidsters. - Broertjes en zusjes zitten zoveel mogelijk in dezelfde groep. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 6 van 11

7 Openingstijden - Pinkeltje heeft flexibele openingstijden, alle werkdagen van 7.00 uur tot uur ( in overleg). - Brengen kan s`morgens tot 9 uur. - Bij een halve dag brengen en halen tussen uur en uur. - Ophalen kan vanaf uur. Samenstelling van de groepen - Baby/Dreumes groep, maximaal 11 kinderen. - BSO groep, maximaal 13 kinderen. - Nieuwbouw 4 groepen van elk 11 kinderen. Wij hanteren een open deuren beleid (kinderen kunnen bij elkaar op de groep spelen) zie toetsingkader GGD 5.1 Doelstelling Kinderdagverblijf Pinkeltje heeft als doel kinderen veel ruimte en een natuurlijke omgeving aan te bieden. Onder dit kopje valt respect voor mens, dier en plant en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door hen onder deskundige begeleiding in groepsverband samen te brengen, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Sfeer, gezelligheid en een vertrouwde omgeving zijn de kernwoorden van Pinkeltje. Wij vinden dat een kind zich veilig en vertrouwd moet voelen, zodat het kind van daaruit op zijn eigen manier de omgeving om zich heen kan ontdekken en zich optimaal kan ontwikkelen. De visie op de opvang en ontwikkeling van kinderen staat verder uitgewerkt in het pedagogisch werkplan, dat de basis vormt van onze werkwijze. Visie 1) Groen opvang aanbieden waar veel buiten gespeeld kan worden, zodat opgroeiende kinderen beter hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. 2) Een nieuw pand van 228m² met 44 kindplaatsen te realiseren met een aparte omheide speelplaats voor kinderen van 0-4 jaar en op de eerste verdieping speelruimte voor kinderen van het basisonderwijs (BSO). 3) Een ontdekkingstuin +/- 4000m². 4) Dierenweiden 600m² (5 geitjes, 10 kippen, 3 konijnen en 10 duiven. 5) Door te groeien naar meerdere vestigingen zodat het bedrijf op zichzelf kan staan. Hierdoor neemt de waarde van de onderneming toe en is het niet meer alleen van ons (Wilma en kees Strik) afhankelijk. Strategie Aankoop Zandspeur, daar een bestemmingswijziging procedure te starten om op die manier kinderen echt veel buiten ruimte te kunnen aanbieden. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 7 van 11

8 2. Het product 2.1 Product Pinkeltje zal kleinschalige kinderopvang realiseren conform de Satellite/VAK formule. We gaan van starten in de Bungalow met twee groepen te weten 1 e groep 0/4 jaar, van 11 kindplaatsen, de 2 e groep 13 kindplaatsen van 4/13 jaar (BSO) totaal 24 kindplaatsen. De opvang is conform de pedagogische visie die wij hanteren, te weten; een respectvolle, individuele, ruimtelijke en positieve benadering en op deze manier wordt er zorg gedragen voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waar de kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die passen bij de behoefte van de kinderen. 2.2 Plaats De opvang vindt plaats op Zandspeur 91, 7711 HG Nieuwleusen. 2.3 Prijs Per dagdeel wordt een prijs berekend van 35,93 geen bij komende kosten. 2.4 Personeel Bij volle bezetting: 6 vaste leidsters; 3 parttime leidsters (BSO); 1 hovenier die tevens het vervoer van kinderen verzorgt (halen/ brengen scholen). 2.5 Promotie Pinkeltje beschikt over een brochure en een internet site. De brochure wordt verspreidt bij relevante adressen zoals verloskundige, bibliotheek, scholen etc. 3. De markt 3.1 Ontwikkelingen en trends Kinderopvang staat momenteel hoog op de politieke agenda. Men wil graag dat man en vrouw op de arbeidsmarkt participeren. Hierdoor is er behoefte aan kinderopvang. Waar het vroeger alleen ging om de kwantiteit, staat nu ook de kwaliteit op de agenda. Sinds 2005 wordt de Wet Kinderopvang gehanteerd waar de kwaliteitseisen in beschreven staan. Kleinschalige kinderopvang wordt gewaardeerd door de ouders. 3.2 Marktomschrijving Allio Allio heeft alleen BSO (buiten schoolse opvang), 50 kindplaatsen en zitten in een sportkantine. Allio zit met zijn prijzen ( 6,82) ver boven de vergoeding van de overheid. Ouders moeten het bedrag daarboven ( 1,00) extra uit eigen middelen betalen. Kinderen die op andere scholen zitten dan De Tweemaster of De Wegwijzer moeten vervoerd Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 8 van 11

9 worden per busje, daar komt nog eens 2,00 per opvang uur bij, ook dit is een eigen bijdrage. Pinkeltje hanteert een bedrag van 6,10, inclusief vervoer van en naar school. Kinderdagverblijf t Hummelhof In 2009 zijn de openingstijden van kinderdagverblijf t Hummelhof van maandag t/m vrijdag van 7.45 tot uur. Daarbij rekent het dagverblijf een uurprijs 6,40, dit betekent een extra eigenbijdrage voor de ouders van 0,15 per uur. Pinkeltje hanteert flexibelere openingstijden van tot uur, het blijkt dat ouders dit erg op prijs stellen. Kindercentrum Bzzzonder Kindercentrum Bzzzonder is nog in zijn opstartfase. Ze hebben als startdatum , zijn gevestigd in een school en zijn alle werkdagen geopend. Kindercentrum Bzzzonder is een Christelijke organisatie en handelen daar ook naar. Prijzen ( 6,10 6,70 excl. of incl. vakantie opvang) dit is boven de vergoeding van de overheid. Ouders moeten het bedrag daarboven uit eigen middelen betalen Pinkeltje is voor alle kinderen (openbaar) en prijzen veranderen niet vanwege vakantie. Mathil Dit is een organisatie uit Staphorst-Rouveen met een Christelijke achtergrond en handelen daar ook naar. Deze start in het jeugdgebouw van de Grote Kerk (diagonaal aan de andere kant v/h dorp) ten opzichte van Pinkeltje. Datum van opening en buiten ruimte is mij onbekend. Prijzen KDV zijn gelijk aan die van Pinkeltje, Prijzen BSO liggen op ( 5,82) dit is tevens het maximale bedrag wat de overheid uitkeert en is daarmee lager dan die van Pinkeltje. Locatie Pinkeltje Pinkeltje is gesitueerd in het buitengebied van Nieuwleusen. De afstand tot de dichtstbijzijnde school bedraagt +/- 2,5 km. Door de ligging kan Pinketje de kinderen veel meer buitenruimte bieden dan concurrenten in het dorp. Pinkeltje ligt vrijwel op de doorgaande route (A28) en binnendoor richting Dalfsen en Zwolle. Pinkeltje heeft naast de kinderopvang ook een gastouderbureau, langs deze weg horen we vaak vraagouders die problemen hebben met bijvoorbeeld de opvangtijden en wachtlijsten van de bestaande organisaties. Als Pinkeltje hier in kan springen met ruimere openingstijden, geen wachtlijsten, meer buitenruimte en gunstigere prijzen, maken wij een zeer goede start. Ook voor het dorp Nieuwleusen is het goed dat er concurrentie komt op de kinderopvangmarkt. Er komen veel vragen binnen over de startdatum, mede daardoor verwachten wij een grote toeloop zodra er een datum vastgezet wordt en wij kunnen adverteren. Momenteel kunnen wij ons niet uiten over onze nieuwe locatie op het Zandspeur 91 Nieuwleusen, omdat we anders veel aanmeldingen zullen krijgen, die we nog niet kunnen plaatsen (datum ontheffing). 4. De organisatie Rechtsvorm Pinkeltje heeft sinds de rechtsvorm BV met terug werking Boekhouder Het Boekhoudkantoor Nieuwleusen (Alexander Esman). Verzekeringen - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Ongevallenverzekering voor kinderen - Ziektekosten verzekering - Rechtsbijstandverzekering Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 9 van 11

10 - Inventaris/goederenverzekering - Gebouwenverzekering (indien kooppand) - Glasverzekering (indien kooppand) Kwaliteitssysteem MO Groep kinderopvang Het Keurmerkinstituut verleent het HKZ-keurmerk aan instellingen voor zorg (zie de zorgpagina) en kinderopvang (incl. peuterspeelzalen, naschoolse opvang, gastouderbureau's) die voldoen aan de hiervoor geldende kwaliteitscriteria. Het Keurmerkinstituut heeft een overeenkomst met de Stichting HKZ om dit keurmerk te mogen verlenen (HKZ certificeert namelijk niet zelf). 5. Wetten en regels Wetten - Wet kinderopvang - Inspectie GGD - Arbodienst - Keuringdienst van waren Niet wettelijk verplicht zijn; Eisen van - HKZ certificaat heeft Pinkeltje begin 2009 behaald. - Het Certificaat Zingenenderwijs dagopvang is behaald begin Eisen van Satellite, deze eisen zijn wel verplicht vanuit de franchiseorganisatie. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 10 van 11

11 6. Samenvatting d.m.v. SWOT-analyse Sterkten: Groene opvang veel buiten (1,5 hectaren). In het buiten gebied kinderen observeren activiteiten op het land van aangrenzende percelen. Ruimere opening tijden. Lagere eigen bijdragen. Buren hebben geen geluid overlast zoals binnen de bebouwde kom. Voor veel ouders op de doorgaande route naar het werk. Vaste leidsters, kind kan zich hechten. Kansen: Klantwensen (service / prijs / werkwijze) Groeiende markt Kleine bedreiging van bedrijven die eenzelfde manier van werken gaan handhaven Locatie Kindtoeslag die ouders ontvangen Zwaktes: Overheid instanties. Afstand; 2,5 km vanaf scholen. Bedreigingen: Overheid: veranderingen kinderopvang en crises 7. De financiën Zie bijlage. Pinkeltje Ondernemingsplan Pagina 11 van 11

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Versie maart 2013 P.1 INHOUD P. 3 INLEIDING P. 4 PEDAGOGISCHE VISIE P. 5 KINDEROPVANG IN HET GROEN P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Gevoel van emotionele veiligheid bieden

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012

Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 Pedagogisch Beleidsplan De Kindereijk Versie 2.1 02-07- 2012 1. Inleiding Kinderdagverblijf De Kindereijk biedt dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn daarin een startende organisatie.

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Stadskanaal, april 2015

Stadskanaal, april 2015 Stadskanaal, april 2015 Kinderdagverblijf de Boerderij Heeft een rustige ligging, Heeft prima en goed geschoolde medewerkers, Heeft mooie speelplaatsen en een ruime tuin, Werkt vanuit de Christelijke identiteit.

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Maart 2009 Quintine de Koning Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Deel I: Uitgangspunten pedagogische visie en kwaliteitseisen Gastouderopvang via Gastouderbureau Kind is Koning 2 Werkwijze en inspiratiebronnen...

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan

Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care B.V. Pedagogisch beleidsplan Kiddo Care Pag. 2 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kiddo Care B.V. Kiddo Care B.V. (hierna Kiddo Care) biedt dagopvang en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie