hakel rpsblad steind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hakel rpsblad steind"

Transcriptie

1 S hakel D rpsblad O steind 47 e Jaargang April 2013 Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind

2 ACTIVITEITENKALENDER 2 mei: KVO: Bloesemwandeltocht 10 mei: OVV 67: Afsluing senioren 11 mei: OVV 67: Timmermans bedrijven toernooi 13 mei: KVO: Afsluing project hulphond 17 mei: OVV 67: Vrijwilligersavond & Afsluing Senioren mei: OVV 67: Miniveld toernooi 23 mei: KVO: Fietstocht naar Meerseldreef 24 mei: Kerk: Concert door Capella Catharina 3 juni: VBO: Vergadering 9 juni: BS St. Jan: Communieviering 12 juni: Buitenspeeldag, alleen doorgang met voldoende vrijwilligers 14 juni: de Schakel: Uiterste inleverdatum kopij 22 juni: Dorpsfeest: Kindermiddag/feestavond 23 juni: Dorpsfeest: Zeskamp 27 juni: KVO: Verrassingsfietstocht 5 t/m 9 aug: KVW: Kindervakaneweek 21 september: Jeu de Boules: Landelijke Burendag 7 oktober: VBO: Vergadering 2-3 november: Heemkunde: Tentoonstelling, Heiligen in Oosteind 2 december: VBO: Vergadering- Mededeling vanuit het Oostquarer: De zakken voor het plasc verpakkingsmateriaal zijn gras af te halen in het Oostquarer. Denkt u aan de uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Schakel Uiterlijk vrijdag 14 juni

3 DE SCHAKEL REDACTIE: 47e Jaargang, april 2013, 2e uitgave Wil van Nunen en Wim Basaansen Provincialeweg 154 Berkenstraat AN OOSTEIND 4909 BG OOSTEIND Tel Tel Rekeningnummer de Schakel OOSTEINDS WEL EN WEE Het jaar 2013 lijkt het jaar te worden van de wisselingen. Begin maart hebben we een nieuwe paus gekregen, omdat de vorige om gezondheidsredenen het rusger aan wilde gaan doen. Nu krijgen we 30 april ook nog een nieuwe koning en koningin. Door deze gebeurtenissen wordt er weer een stukje geschiedenis geschreven. Het oranjecomité hee een mooi programma in elkaar gezet om deze bijzondere dag te vieren. Speciaal voor deze dag is er door het comité een groot beeldscherm geregeld, zodat ook de feestelijkheden in het land gevolgd kunnen worden. Daarnaast zullen, vanwege deze troonswisseling, voorafgaande hieraan op vrijdagmiddag 26 april op onze basisschool Sint Jan de Koningsspelen plaatsvinden. Zij beginnen deze middag met een gezamenlijke lunch, waarna alle kinderen zich van hun beste sporeve kant zullen laten zien. Over sport gesproken; Toon Jespers, Christ van Leijsen en wijlen Kees Jespers richen met zijn drieën 50 jaar geleden ponyclub de Trouwe Vriendjes op. Ponyclub van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum. We hopen dat jullie vereniging en dus ook de ponysport in Oosteind, nog vele jaren mag voortbestaan. En als we nu toch aan het hopen zijn, dan zou het fijn zijn dat er zo spoedig mogelijk parkeerplaatsen gecreëerd kunnen gaan worden tegenover het Oostquarer. Door de VBO is er inmiddels een schetsplan aan de betrokken parjen aangeboden. Er zijn op dit moment nog geen verdere concrete zaken hieromtrent bekend, maar de ontwikkelingen zien er posief uit. Ondertussen hee de jaarvergadering van de Vereniging Belangen Oosteind in april plaatsgevonden. De waarde van deze vereniging voor onze Oosteindse gemeenschap is groot. Petje af voor alle mensen die hieraan hun steentje bijdrage, maar vooral voor de leden van het bestuur! Wim Basaansen. Dorpsblad de Schakel, 47e jaargang, april

4 St. Johannes de Doperkerk Provincialeweg 84, 4909 AL Oosteind Tel: Rabobank Overleden Franciscus Anna Trommelen echtgenoot van Anna Petronella Cornelia Trommelen-Wouters in de leeijd van 83 jaar Anna Maria van Gorp-Peeters weduwe van Victor Johannes Gerardus van Gorp in de leeijd van 80 jaar Dat zij mogen rusten in vrede Gedoopt 7 april Maartje Oomen dochter van Christ Oomen en Margriet van Beek 7 april Fleur Oomen dochter van Christ Oomen en Margriet van Beek 7 april Jacob Oomen zoon van Christ Oomen en Margriet van Beek 10 maart Thijs van Arendonk zoon van Jan van Arendonk en Anika Huijben 10 maart Nick van Arendonk zoon van Jan van Arendonk en Anika Huijben Wij wensen hen veel geluk op hun levenspad. Enkele mededelingen van de St. Johannes de Doperkerk in Oosteind Terugblik: Er zijn drie lunches georganiseerd in de parochie jdens de vastenjd. Telkens werden er door de gasten aan tafel goede gesprekken gevoerd over geloof en kerk. Fijn dat we op een mooie manier samen hebben kunnen nadenken en praten. Op Wie donderdag hee basisschool St. Jan samen met WAKO een mooie samenkomst verzorgd in de kerk. Het bestuur van de Catharinaparochie hee met de coördinatoren gesproken over het onderwerp kerkgebouwen. Er wordt door het bestuur een plan gepresenteerd in april/mei en daarna worden alle belangstellenden hierover geïnformeerd. Daarna komt er gespreksavond hierover. Laten wij a.u.b. ook met z n allen goed nadenken over de toekomst van ons kerkgebouw en laat uw stem aan ons (coördinatoren Oosteind en/of bestuur Catharinaparochie) horen! Mei en juni a.s.: Vanaf 24 april zal pastor Marion Corvers op woensdagochtend in de pastorie aanwezig zijn. U bent van harte welkom om tussen uur en uur kennis te komen maken met haar. En u kunt in die jd aljd voor een kopje koffie en/of vragen bij haar in de pastorie terecht. Hopelijk vinden velen weer de weg naar de pastorie om welke reden dan ook. Blij u a.u.b. met ons meedenken en praten over allerlei onderwerpen. 2 Dorpsblad de Schakel

5 Vrijdag 24 mei zal het koor Capella Catharina een concert geven om uur in onze kerk. U bent van harte welkom. De Eerste H. Communieviering zal plaatsvinden op zondag 9 juni om uur in onze kerk. Oproepen: Namens de Catharinaparochie vragen wij: Iemand, die samen met de andere kerkplekken de P.R. wil verzorgen namens Oosteind Iemand, die het penningmeesterschap in het bestuur van de Catharinaparochie wil overnemen Iemand, die in de gebouwencommissie wil namens de Catharinaparochie U kunt hierover informae inwinnen of aanmelden bij Rianne: Capella Catharina zingt in Oosteind: jong kamerkoor zingt voor het behoud van oude orgelklanken Op vrijdagavond 24 mei gee de Capella Catharina een concert in de kerk van de H. Johannes de Doper in Oosteind. Het concert zal plaatsvinden rondom het oudste orgel van Oosterhout: het Van der Aa-orgel uit 1850 dat staat in deze mooie kerk. Samen met Jan Willems, dirigent van de Capella Catharina en organist van de Basiliek Sint Jan de Doper, zal een afwisselend programma gebracht worden met orgelspel (Bach, Clerembault, Liszt, Ogden e.a.) en solo- en koorzang. De gekozen koorwerken variëren van oude muziek uit de renaissance (Palestrina, Tallis) tot moderne werken van componisten als Morten Lauridsen en Louis Vierne. Vanwege de Meimaand zullen er ook een aantal koorwerken worden opgedragen aan Maria. De Capella Catharina werd in 2011 door toenmalig pastoor Anton Kamps opgericht als nieuw liturgisch kamerkoor voor de zojuist gevormde Catharinaparochie. De leeijd van de leden ligt ongeveer tussen de 20 en de 50 jaar oud en de leden zijn over het algemeen ervaren koorzangers. Het koor zingt maandelijks in vieringen van de Catharinaparochie en gee daarnaast af en toe concerten. U hoe geen entree te betalen, maar aan het eind van het concert wordt wel uw aandacht gevraagd voor een collecte. De opbrengst van deze collecte gaat naar het onderhoud van het van der Aa-orgel. Dit orgel behoe regelmag onderhoud om bespeelbaar te blijven. Voor het mogelijk maken van dit concert was er ook een opknapbeurt van het pedaal nodig. Na afloop van het concert wordt u een drankje aangeboden door de parochie. Locae: H. Johannes de Doperkerk te Oosteind. Datum: Vrijdag 24 mei. Tijd: aanvang concert, vanaf 20u gaat de kerk open Entree: Gras, aan het eind van het concert wordt er gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het orgel. 47e jaargang, april

6 4 Dorpsblad de Schakel

7 NOTULEN JAARVERGADERING VBO Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen algemene vergadering d.d Ingekomen en uitgegane stukken 5. Financieel verslag Benoeming kascontrolecommissie Mededelingen RO 8. Bestuursverkiezing 9. Stand van zaken Oostquarer 10. Mededelingen vanuit het bestuur 11. Informae vanuit werkgroepen en verenigingen 12. Rondvraag 13. Sluing 1. Opening De voorzier (Johan Oomen) opent de vergadering. Speciaal woord van welkom aan Merijn Scheifes (hij vertegenwoordigt Bibi Schuurs gedurende haar zwangerschapsverlof) en Sander Kemel (van Number Factory die de boekhouding van VBO verzorgt). Acviteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden: Carnaval: zeer goed verlopen Afmeldingen met kennisgeving: Wim Basaansen, Hans de Blok, Fien Caron, Marijke Coreman, Claude van Dongen, Jan van Dongen, Wim Kruik, Angela Raats, Benjamin Roeland, Piet Schoenmakers, Petro Trommelen 2. Vaststelling agenda Geen wijzigingen. 47e jaargang, april

8 Adres: Heistraat BE Oosteind Tel: Fax: Website: Agrarisch loonbedrijf Verhuur van grondverzetmachines en minigraver Spuitbedrijf t.b.v de landbouw Tevens verkoop van landbouwfolie, maïs- en graszaden 6 Dorpsblad de Schakel

9 3. Notulen vorige algemene vergadering ( ) Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Dank aan Marjolein Gommers. 4. Ingekomen en uitgegane stukken Sollicitae op bestuursfunce en afwijzing Het bestuur van VBO was blij met de aanmelding van Ben Aarts (eigenaar van Het Oosteindtje) om het bestuur te willen versterken. Echter omdat het uitsppelen van het beleid van het Oostquarer een taak is van bestuursleden, is het bestuur van mening dat het onverstandig is, dat een uitbater van een Oosteindse horecagelegenheid tevens deel uit maakt van het bestuur. Daarnaast gaat de voorkeur van het bestuur uit naar een vrouwelijke bestuurslid (inmiddels lopen er al vergevorderde gesprekken met een mogelijke kandidate). Ben Aarts is van deze visie op de hoogte gebracht. Subsidie buitenspeeldag Mededelingen hieromtrent komen op meerdere adressen (verenigingen) binnen, o.a. ook bij het Oostquarer. Dit jaar hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld om de buitenspeeldag mee te organiseren. Het doorgaan van deze bijzonder dag komt daarmee in het geding. Bij deze dan ook het verzoek aan iedereen die de buitenspeeldag een warm hart toe draagt en mee wil helpen dit te organiseren, zich te melden bij Wil van Nunen. Deze vraag zal ook opgenomen worden in de nieuwsbrief van de basisschool en op de website van Oosteind. Nieuwe leeaarheidssubsidie Deze subsidie betre het versterken van de leeaarheid in kleine kernen en ter bevordering van kleinschalige economische iniaeven, (bijvoorbeeld samenwerking tussen burgers en commerciële instellingen). Deze subsidie is niet lokaal (dorp, buurtverenigingen e.d.), maar bovenlokaal (bevoegdheden boven gemeentelijk niveau) en kan daarom helaas niet voor het Oostquarer aangevraagd worden Annulering mediaon Mediaon (tussen M v.d. Brandt en het VBO bestuur) is geannuleerd vanwege het niet vast kunnen stellen van een geschikte datum. 5. Financieel verslag 2012 Voor 2012 is het rapport niet door Surplus samengesteld, maar door Sander Kemel (boekhouder en inwoner van Oosteind). De boekhouding is in zijn geheel digitaal verwerkt en vormt nu een goede basis voor de komende jaren is afgesloten met een posief saldo, o.a. door: o Vervallen van de arbeidsvergoeding aan Surplus voor de twee beheerders van het Oostquarer o Gunsge bijdrage vanuit de acviteiten cq. werkgroepen o Kosten sjging van inkoop is minder geweest, dan begroot. De genoemde schuld op korte termijn gaat over verbouwing Oostquarer, uitvaarten en inkoop dranken. Inkomsten buurtprevene betre een subsidie. In de begrong voor 2014 eventueel rekening houden met bierprijsverhoging die ingaat per e jaargang, april

10 HandelsondernemingBenita HandelsondernemingBenitaiseenvertrouwdadresvooral uwoosterseartikelenvanuitdephilippijnen,indonesiëenthailand. Onsbedrijfbestaatsinds2006enisinmiddelsuitgegroeid toteensolideonderneming. Wijleverenhoutsnijwerk,kleinmeubelen,cadeauartikelen, houtendieren,boedha s,sieraden,bijouxensfeerverlichting. Openingstijden: Maandaggesloten Dinsdagt/mzaterdagvan11.00tot17.00uur Provincaleweg AGOosteind Tel: Website:www.benita85.nl TotziensbijBenita EETCAFE toosteindtjeiseensfeervollehorecagelegenheid metterrasvooreenheerlijkkopjekoffie. Tevenshanterenwijookdekleinekaart. OnzespecialiteitisdeheerlijkeItaliaansekoffie Tevensorganiserenwijookhighteaparty s,hiervoorkuntuwcontactopnemenmetons. Openingstijden: Maandaggesloten Dinsdagt/mzondagvan11.00tot20.00uur Provincaleweg AGOosteind Tel: Dorpsblad de Schakel

11 De jaarcijfers worden goedgekeurd, met dank aan Rens Claassen en Sander Kemel. Sander Kemel gee aan dat hij deze keer kosteloos meegeholpen hee, maar dat hij vanaf 2013 voor 600,-- (excl. btw) mee zal kijken. Hij zal zich nog verdiepen in het BTW-vraagstuk voor verenigingen (administraeve verplichngen, consequenes bij sponsoring e.d.). 6. Benoeming kascontrole 2013 De kascontrole voor 2012 is uitgevoerd door Kees van Haaf, Jolanda van Beek en Ney Huijben. De gehele (digitale) boekhouding zag er weer keurig uit, is voor goedkeuring ondertekend en de commissie is bij deze gedechargeerd. Voor 2013 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Jolanda van Beek, Ney Huijben en een afgevaardigde van Oosteind Alert. 7. Mededelingen / ontwikkelingen vanuit werkgroep RO 7.1. Parkeren (tegenover) Oostquarer Gesprekken met VBO/ROen familie Schoenmakers lopen. Inmiddels is er een schets (plan) aan de Gemeente en de familie Schoenmakers aangeboden. Er zijn nog geen concrete zaken bekend, maar de ontwikkelingen zien er posief uit Trooir langs Provincialeweg De Gemeente, Bibi Schuurs, Marjn Huijben en Vincent van Gils hebben samen de mogelijkheden bekeken om makkelijker en veiliger met kinderwagen en/of rolstoel langs de Provincialeweg te lopen. Aanleg van een trooir is nog niet mogelijk, wel eventuele andere aanpassingen deze zullen binnenkort gerealiseerd worden Hogedijk / Groenstraat De bermen aan de Oosterhoutse zijde zijn zeer slecht. Zal binnen RO besproken worden. De tenaamstelling (Hogedijk = Oosterhout / Groenstraat = Dongen) zorgt nogal eens voor verwarring, met name lasg voor hulpdiensten. Dit zal RO bespreken met de Gemeente. 8. Bestuursverkiezing Aredend en herkiesbaar: Rens Claassen en Vincent van Gils. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Stemmingscommissie: Lian van Strien en Huub Rombouts. Rens Claassen wordt met 27 stemmen vóór, 1 blanco stem en 1 ongeldige stem weer voor 3 jaar gekozen. Hetzelfde geldt voor Vincent van Gils (28 stemmen vóór en 1 blanco stem). Zoals genoemd in punt 4, wordt inmiddels gesproken met een serieuze kandidate voor de invulling van het secretariaat. 9. Stand van zaken Oostquarer Inmiddels zijn we weer ruim een half jaar verder en duurt de hele situae inmiddels wel erg lang. Hoorzing hee plaatsgevonden. De bezwarencommissie zou eind maart advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit is nog niet gebeurd, omdat o mediaon niet hee plaatsgevonden. o er nog steeds geen goed huurcontract is (huurcontract is door het college afgekeurd vanwege de extreme geluidsrestrices). Tijdens een bezoek door het college op , was toegezegd dat een hernieuwd contract binnen 2 weken klaar zou zijn. Het wachten is nu op de Gemeente die aanvullende informae naar de bezwarencommissie moet sturen. 47e jaargang, april

12 MedischPedicure MariesMeeuwissen Provincialeweg AEOosteind Heeftuerweleensbijstilgestaandatwemaaréénpaarvoetenhebbenendatwijons helelevenhiermeemoetendoen?velekilometersleggenweaf,eigenlijkverdienenonze voetenalleaandachtenverzorgingdiezenodighebben. Gunuwvoetendaaromeenbezoekjeaan, PedicureOosteind UkuntbijPedicureOosteindterechtvoor: Pedicurebehandeling Vergoedingzorgverzekeringdiabetischeenreumatischevoet Nagelbeugels Ortheseenantidruk Nagelreparatie Voetenonderbeenmassage Spawellness Cadeaubonnen 10 Dorpsblad de Schakel

13 De uitslag van het onderzoek naar de wijze van isoleren inclusief aankleding met de daarbij behorende kosten (tussen de ,-- en ,--) is inmiddels bij de Gemeente bekend. Het college (wethouder Peeters) vond deze kosten veel te hoog en hee B. v.d. Graaf opdracht gegeven om te onderzoeken of het met minder geld (de hel) kan. Het desbetreffende onderzoek van Oranjewoud hee eind 2012 plaatsgevonden, het VBO hee hier echter tot op heden nog steeds geen verslag gezien. Eind april komen parjen weer bij elkaar om het voorstel van B. v.d. Graaf en de resultaten van Oranjewoud te bespreken. Wel is aan het VBO gevraagd mee te denken en mee te helpen m.b.t. isoleren van de grote zaal. Om mee te kunnen denken, wil VBO echter wel inzicht in alle gegevens. I.v.m. uitblijven van een deugdelijk huurcontract is aan de Gemeente gevraagd om op korte termijn het oefenverbod voor muziekverenigingen in te trekken. Hierover is echter nog steeds geen uitsluitsel ontvangen. Hoofd Handhaving hee toegezegd contact te houden met VBO over het besluit van de burgemeester hieromtrent. Het paadje tussen Oostquarer en de woning van de heer v.d. Brandt is inmiddels voorzien van rubberen tegels aan de kant van de woning van de heer v.d. Brandt, hetgeen trillingen via de stoeptegels moet voorkomen. De vergadering stelt voor, dat als er eind april nog geen besluit genomen is, dit met een ludieke (muzikale) ace richng Gemeente onder de aandacht te brengen. Nogmaals wordt gesproken over het eventueel inschakelen van een jurist. Een aantal dagen van de 12-dagenregeling is al opgesoupeerd. Mochten er verenigingen zijn die hier nog gebruik van willen maken bij het organiseren van acviteiten, dan dienen zij dit jdig te melden aan het bestuur van VBO! Alvast meenemen: musical basisschool op 24 en 25 juni 2013 en Deunendag van de Ladykantjes (week voor carnaval 2014) 10. Mededelingen vanuit het VBO bestuur Bezoek college van burgemeester en wethouders aan Huiskamer Onderwerp van gesprek was vooral parkeergelegenheid en geluidsoverlast. De het college liet zich lovend uit over VBO en bewoners van Oosteind en hadden alleen maar lof over de mooie Huiskamer. In de toekomst zal het college zeker éénmaal per jaar uitgenodigd worden, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen Koffiemachine in de Huiskamer Door gebruikers/bezoekers van de Huiskamer is gevraagd naar de mogelijkheid om speciale koffie te schenken (lae macchiato, cappuccino, etc.), eventueel tegen een extra vergoeding. Normale koffie blij 0,80 per kopje. Het bestuur van VBO hee 3 offertes aangevraagd (kosten ca ,-- excl. BTW). De aanschaf van een dergelijke machine levert géén extra werk op! Ook de vergadering is posieve over de aanschaf Openstelling Huiskamer op zondagavond Ingaande zondag 14 april is de Huiskamer s avonds wekelijks open vanaf uur voor zowel jong als oud. Men is dan in de gelegenheid om het weekend gezellig af te sluiten met bijvoorbeeld sport kijken, lekker bakje koffie en/of biertje. De werkgroep Huiskamer bestaat uit Ad Caron en Johan Oomen 47e jaargang, april

14 11. Informae vanuit werkgroepen en verengingen BS St. Jan Wie donderdag Creaeve middag met een afsluing in de kerk in samenwerking met WAKO Presentaeviering communicantjes Communieviering Dameskoor Jaarvergadering Hoekske -- Oud papier graag meegeven op 1 e zaterdag van de maand t.g.v. de buurtvereniging, in plaats van aan de gemeente. Kerk -- Er hee 3x een lunch plaatsgevonden met resp. 8, 10 en 12 personen; goede gesprekken en erg gezellig. Bestuur van Catharina parochie zal half april plan presenteren omtrent gebruik gebouwen. Daarna vinden gespreksavonden plaats met dorpbewoners. De pastor zal voortaan één dagdeel -- per week in de pastorie van Oosteind aanwezig zijn Concert door Capella Catharina (kamerkoor) Er wordt gewerkt aan een -- monumentje voor ongedoopte gestorven kinderen. KVO Sevilla Bloesemwandeltocht Afsluing project hulphond Fietstocht naar Meerseldreef, bedevaart Verrassingsfietstocht Provkes Jaarvergadering. Pasen Paaseieren gezocht, heel veel gevonden, waaronder 5 gouden. Schakel Uiterste inleverdatum copy op adres: nb.nl - Nieuwe layout ziet er goed uit. - Nieuwe inwoners van Oosteind worden via buurtverenigingen op de Schakel geaendeerd. OVV Bedrijventoernooi Start miniveldtoernooi Pinksteren 12 Dorpsblad de Schakel

15 12. Rondvraag Lijst met nuge telefoonnummers achter in de Schakel Nieuwe verkeersregelaar: Kees van Gool Terugkoppeling over gesprek VBO en Gemeente eind april Tussenjds deelnemers VBO informeren en niet wachten op volgende algemene vergadering VBO. Aene voor jubilarissen lidmaatschap vereniging De vereniging moet zelf aan het bestuur van VBO doorgeven als er een jubilaris is. 13. Sluing De voorzier dankt eenieder voor zijn inbreng en nodigt iedereen uit voor een gezellige nazit in de huiskamer. Volgende algemene vergadering: Datum : Aanvang : uur Plaats : Grote zaal Gezocht: Vrijwilligers Buitenspeeldag Oosteind! Woensdag, 12 juni 2013, is er weer de landelijke buitenspeeldag. In Oosteind geven we hier al jaren gehoor aan. Ook vanuit de gemeente wordt hier aan meegewerkt en krijgen we hiervoor een mooi bedrag van 500,-. Hiervan kunnen we leuke spellen huren, krijgen de kinderen drinken en wat lekkers. We hebben al vaak samen met de kinderen, direct vanuit school, geluncht. Uiteraard kan dit alleen maar plaatsvinden door voldoende vrijwilligers. En daar zit hem nu juist het probleem. We komen gewoon enkele handen tekort, niet zozeer op de dag zelf, maar vooral met de voorbereidingen ervan. We komen enkele keren samen om alles voor te bereiden en op de dag zelf zorgen we ervoor dat alles in kannen en kruiken is. Wie hee er zin en jd om deze dag mee te organiseren. Het kost je enkele avonden en de woensdag op de dag zelf. Het zou toch jammer zijn als deze dag zou verdwijnen voor de kinderen omdat we te weinig vrijwilligers hebben. Geef je op bij Wil van Nunen: of via de mail 47e jaargang, april

16 De expert voor al uw verzekeringen! Mathildastraat 48, 4901 HC Oosterhout Dorpsblad de Schakel

17 Besteinwoners. AllekinderenvanbasisschoolSintJanhebbendewekenvoorPasengewerktmethetthema: JONAENDEWALVIS. InsamenwerkingmetWAKOisereencreamiddaggeweestenhebbenalleklasseneen eigenwerkstukmogenmaken. Dekleutershebbenmetporseleinverfbordjes beschilderd. Debordjesmoestennogindeovenomtebakken, maarzezijnwelheelergmooigeworden! Groep3/4heeftmetallerleimaterialen doosjesmogenversieren. Ookdezedoosjeszijnechtmooigeworden! Groep5kreegdikkewitteverfdiezeop eenschildersdoekmochtengebruikenals plakselvoormooiemacaroni.eerst moestenzeeenontwerptekenenenlaterbewerken. Ziehierhetresultaat. 47e jaargang, april

18 Groep6kreegeenworkshopinhet bewerkenvanspeksteen.schuren,vijlen enpolijsten,hetkwamallemaalaanbod. Groep7kregenvanMariHijbenlesinsolderen. Hetwerdenmooievissen enhetwarenallemaalverschillende. Alslaatstegroep8,diezoudeneigenlijk gaangraffitispuiten,maarhetweerzat nietmee.duswerderbeslotenomtocheensoortgraffitiwerkstuktemaken,onderleiding vanannekeemmen.opeennadertebepalendatummogenzealsnogeengraffitiwerkstuk maken. 16 Dorpsblad de Schakel

19 Naallegedanearbeidwerdendekunstwerkenindekerktentoongesteldtijdensdeviering vanwittedonderdagendebeidepaasdagen. Op22aprilheeftonzeschoolbezitgenomenvantheaterdeBussel.Degroepenhadden allemaalietsingestudeerdenmochtendatopvoerenopdiemaandagmorgen.groep8kreeg degelegenheidomhettheaterbetertelerenkennenenhetgeluidenlichtteregelentijdens deoptredensvandeanderegroepen.ietswatjenietzomaarvoorelkaarkrijgtenduseen uniekeervaring! Groep8heeftdecitogoedgemaakt,meteengemiddeldescorevan538,9!Zehebbende opendagenbezochteneenkeuzegemaaktvoordevervolgopleiding.allereerstzijnzenu bezigmetdevoorbereidingenvoorhetkamp.opwoensdag22meiishetzoverengaanze voordriedagenopdefietsnaargoirle. Daarnaastzijnzehardaanhetwerkvoordeafscheidsmusical VERMIST.Dezestaat geplandvoor24en25juni.opmaandagavond24juniisiedereenvanharteuitgenodigdom eenkijkjetekomennemen.opwoensdag26junirond12uur,wordenzeopludiekewijze uitgeleidegedaanvanhetschoolplein. Eersthebbenwe26aprilnogdeKoningsspelenenheeftdeschool smiddagsnaeen gezamenlijkeluncheenaangepastprogramma.alshetweerhettoelaat,wordenersportieve activiteitengedaanopennabijdeschool.devakantiebegintom14.30uur,daaropvolgend hebbenwetweewekenmeivakantieenbegintdeschoolweerop13mei. Ookhebbenwedeschoolreisnogopdeplanningstaanenwelopmaandag10juni.Eris beslotenomnaareendierentuintegaanmetdeheleschool! TotzoverdeberichtgevingvanBasisschoolSt.Jan. 47e jaargang, april

20 Het KPJ feestweekend word mede mogelijk gemaakt door: - Grondeigenaar: Jasper Klaassen, Klaproos - Gebr. Beenakkers - Van Laarhoven - Staal makelaars - JCB - Geert-Jan de Kok - Bobcat - Manege Buitenhorst -Van Wijlen cultuur techniek - Rijnen brandstoffen - Hans Louwet transport - KWS Benelux - Soton - Renee Verboven bestrating - Sweep agrarisch advies - D.A.P Langerwerf - Brouwers installatiewerken - Vermeulen partyservice - Gebr. van Ginneken - Appie Roeland transport - Ruud Schoenmakers - Boudewijn Schoenmakers - in de Heerlijkheid - Hoveniersbedrijf Sjeff Verboven - Corne van Hees - Dohler Holland bv - GJM van Strien loonbedrijf/verhuur - Avri bloem en tuincentrum - Bayens Mechanisatie BV - Peter Bol transport - gebr. van Gils veehandel - Frie Oomen electro bv - Jos Wijnen veehandel - Mark Verboven afbouw - stal Beekdal - Bruland - Kenneth Smits Training - TNF BV - Groenrijk - Doevedans - Lovely living - ABEMEC Waalwijk - Ron Bergers - Ketelaars mechanisatie - Brant BV - Alliance - Dankers Eco VOF - Tankstation van Geloof - Bouwbedrijf P.A.W Caron - Containerverhuur Bert Verkooijen - LMB v Loon Dongen - Van Dongen Oosteind - Jas Bansen - Hoveniersbedrijf Kees Timmermans - Alta KI - Resultaat gericht ondernemen - Edwin Service Dienst Oosterhout 18 Dorpsblad de Schakel

21 BESTE DORPSGENOTEN, organiseert 4 en 5 mei een gezellig feestweekend voor jong en oud!! Met op zaterdagavond onze eigen DJ J. Waas. Met als thema aprés ski, willen we er een gezellige avond van maken. De zondagmiddag staat dit jaar weer voor kraanbehendigheid. Er zullen weer vele fanatiek hun behendigheid laten zien tijdens het spelen van de spellen. Uiteraard is er deze middag ook aan de kinderen gedacht. Zo zal er een elektrisch kraantje zijn waarmee de kinderen kunnen spelen en zal er een springkussen staan. Tijdens deze middag vind er een loterij plaats, waarmee verschillende prijzen zijn te winnen. De hoofdprijs is een ballonvaart voor 2 personen!!! Op zondagavond sluiten we af in de tent met o.a. de prijsuitreiking en gaan we nog een paar uurtjes door om het weekend goed af te kunnen sluiten. Iedereen is van harte welkom op 4 en 5 mei in de Rijsdijk!! Voor meer info: 47e jaargang, april

22 Aan: Geïnteresseerden in het lidmaatschap van TCDHO Tennis Club Den Horst Oosteind is een kleine, gezellige Brabantse tennisvereniging. Ons tennispark bevindt zich in het hart van Oosteind. Het paadje recht tegenover de kerk is de toegang naar het tennispark. TCDHO is door een aantal bewoners uit Oosteind in 1977 opgericht, waarbij nog steeds enkele leden van het eerste uur lid zijn. We zijn met z n allen best trots op onze 3 gravelbanen met verlichting, een oefenkooi, een eigen kantine met kleedruimtes en overdekt terras en een groot parkeerterrein. Bij onze vereniging is plaats voor ongeveer 110 seniorleden en 50 jeugdleden. TCDHO is aangesloten bij de KNLTB en neemt jaarlijks deel aan de competitie met diverse jeugd- en senioren teams. Omdat we opleiding naast gezellig tennissen net zo belangrijk vinden, hebben we ook mogelijkheden om tennislessen te volgen. Tennislessen worden georganiseerd door het deskundige team van Simon Tennisschool. Het recreatieve aspect speelt in onze club een belangrijke rol. Zoals veel verenigingen draait ook TCDHO op een groot aantal vrijwilligers. Deze vervullen een actieve rol in uiteenlopende bestuur- en commissiefuncties. Ook zijn onze vrijwilligers betrokken bij activiteiten als: de banen speelklaar maken het vervullen van bardiensten het schilderen van de tribune het verzorgen van de barinkopen, en last but not least, het ondersteunen van de toekomst: onze jeugd. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op onze leden om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Op onze site vind je informatie over het bestuur en de commissies van onze vereniging. Het snelst zul je kennismaken door te komen tennissen en daarna in de kantine een drankje te nuttigen. Of kom naar de vaste husselavond op maandagavond vanaf 19:30. Ben je geïnteresseerd om lid te worden van TCDHO, vul dan ons aanmeldingsformulier in. We hebben op dit moment een leuke korting voor nieuwe leden: Nieuwe senior leden betalen het eerste jaar slechts 100 euro en nieuwe junior leden slechts 65 euro. Heb je nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden (voor contact informatie zie en klik op Bestuur en Commissies). Je zult je snel thuis voelen bij TCDHO. Met vriendelijke groet en tot ziens, Het bestuur. 20 Dorpsblad de Schakel

23 Aan: Geïnteresseerden in het lidmaatschap van TCDHO TENNISCLUB DEN HORST OOSTEIND Adres: Paviljoen: Provincialeweg achter 85 Oosteind telefoon Aanvraag Lidmaatschap TCDHO Oosteind, 2013 Toekomstig lid, Je hebt dit formulier verkregen of gedownload, omdat je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van tennisvereniging TCDHO in Oosteind. De contributieregeling van onze vereniging ziet er als volgt uit: Categorie Contributie Voorschot Bardienst Aspiranten (op jonger dan 13 jaar) 51,50 Junioren (op jonger dan 17 jaar) 72,00 Senioren (op jaar en ouder) 123,50 30,00 Ondersteunende leden (geen pas en geen baangebruik) 20,00 Tijdelijke aanbieding Geldig tot 31 mei 2013 Tijdelijk 65 Euro voor nieuwe junior leden Tijdelijk 100 Euro voor nieuwe senior leden (Gezinskorting: 3 of 4 leden: 5%, 5 of 6 leden: 7,5%, 7 of meer leden: 10% korting. Korting wordt teruggestort) De contributie dient te zijn voldaan vóór 15 maart 2013, of voordat je, in je eerste jaar lidmaatschap, gebruik gaat maken van de banen. De tijdelijke korting voor junioren en senioren geldt uitsluitend voor hen, die de afgelopen 2 jaren geen lid zijn geweest. Senior leden worden geacht tweemaal per seizoen bardienst te vervullen; dit geldt echter niet in het eerste jaar van lidmaatschap. Bardienstplichtigen betalen een voorschot van 30 euro; per bardienst wordt 15 euro terugbetaald door de penningmeester. Indien je lid wil worden na 31 mei, zal de penningmeester de contributie pro rata vaststellen. Dat wil zeggen dat je geen contributie over de reeds verstreken speeldagen betaalt. Om lid te worden, vragen we je om bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie, samen met een actuele pasfoto. Daarna ontvang je een rekening met de verschuldigde contributie. Nadat de penningmeester je betaling heeft ontvangen, word je aangemeld bij de KNLTB. Enige tijd na deze aanmelding ontvang je via de vereniging je KNLTB-spelerspas. De KNLTB-pas geeft recht op het spelen van toernooien en deelname aan competitie tennis. Ook is de pas je toegangsbewijs tot de banen van TCDHO. We hopen je snel te mogen verwelkomen op de baan. Het bestuur van TCDHO. 47e jaargang, april

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VBO

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VBO NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VBO 06-02-17 5 Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen algemene vergadering d.d. 12-12-16 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Presentatie vernieuwde website

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2015. In deze uitgave SINTERKLAAS

NIEUWSBRIEF. November 2015. In deze uitgave SINTERKLAAS NIEUWSBRIEF November 2015 SINTERKLAAS In deze uitgave Sinterklaas Bezoek Kazematten Ouderbijdrage Kerstviering Flashmob Tennisdiploma s Vanaf de aankomst van de Sint in ons land wordt er heel hard gewerkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 24 maart 2016 08 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken Wijziging schooltijden De bult (speelheuvel) Voetbaltoernooi groep 7/8 CITO Eindtoets groep 8 Vastenactie sponsorloop

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), En daar is hij dan...de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Een nieuwsbrief waarbij ik nog even stil wil staan bij het afscheid

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 Uitgelicht Vrijdag 1 april 16.00-17.00 uur Receptie 25-jarig bestaan Schoorwijckkoor Donderdag 7 april 10.00-12.00 uur Seniyour truien Donderdag 7 april 19.30-21.30 uur

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

30 ste jaargang nr. 4, december 2015

30 ste jaargang nr. 4, december 2015 30 ste jaargang nr. 4, december 2015 Fietsenkeuring Op 6 november zijn de fietsen van onze leerlingen gekeurd. Van de 89 fietsen zijn 56 fietsen goedgekeurd. Een goede verlichting op de fiets is heel belangrijk!

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije Tijd

Nieuwsbrief Vrije Tijd Nieuwsbrief Vrije Tijd week 14 7 april 2017 Nieuws Agenda 9 april: FC Utrecht- Twente 22 april: Vogelwandeling Zeist. 23 april: FC Utrecht- Roda JC. 27 april: Koningsdag. 28 april: optreden van Doornvogels

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal

Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal Aan de leden en vrijwilligers van muziekvereniging NLS Klaaswaal Klaaswaal, 31 augustus 2012 Betreft: NLS - Muziekmarathon 2012 Het is zover! Wij kunnen gaan beginnen met het werven van sponsors voor de

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikant: ds. John Boogaard Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving Dik Kleyne Inhoud o.a. gemeenteleden

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte.

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hellehondsdagen 2014 Jeugdprogramma Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hallo jongens en meisjes Nog eventjes en dan is het weer zover,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Weekbericht o.b.s. De Eiber

Weekbericht o.b.s. De Eiber Weekbericht o.b.s. De Eiber De Kikkergroep werkt momenteel aan een winkelproject/voeding Voorjaarsmarkt De voorjaarsmarkt komt steeds dichterbij. Zaterdag 12 mei a.s. is het zover. Van 10.00 uur tot 13.00

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 16 7 JANUARI 2016 Inhoud: De allerbeste wensen voor 2016! Hulpouders bedankt! Voorbereiding Vormsel Vakantierooster 2016-2017 Agenda en bijlagen Informatieblaadje Basisschool

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

CNS basisschool Prins Floris, Catharinadaal 70, 6715 KD Ede 0318-621450

CNS basisschool Prins Floris, Catharinadaal 70, 6715 KD Ede 0318-621450 CNS basisschool Prins Floris, Catharinadaal 70, 6715 KD Ede 0318-621450 30 ste jaargang, nummer 13, 21 april 2016 Publicatie eveneens op onze website www.prinsfloris.cnsede.nl PRIKBORD Vooruitblik 22 april

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

BaroNieuws. Oktober l 2013

BaroNieuws. Oktober l 2013 BaroNieuws Oktober l 2013 Beste Baronieleden, nu het oktoberfest weer achter ons ligt en de dagen weer korter worden gaan we op weg naar de laatste maanden van dit jaar. Voor Baronie belangrijke maanden!

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

22 april 2016 Nummer 15

22 april 2016 Nummer 15 22 april 2016 Nummer 15 Inhoud: Fruitsubsidie loopt af De ouderraad zoekt nieuwe leden Kako vakantiewerk Sportdag Workshop tapdance Drie berichten van de Verkeerscommissie Schoolfoto s Programma Muzelinck

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De toetsweken zijn achter de rug en morgen zullen we met het gehele team de opbrengsten analyseren. Volgende week krijgen alle kinderen op vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief.

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief. Evenementen Omschrijving van de diverse activiteiten en de taken. De evenementencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar en vertegenwoordigt de vereniging met betrekking tot evenementen van

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Aanspreekbaar. nieuwsbrief. Jaargang 8, nr februari In dit nummer: Belangrijk

Aanspreekbaar. nieuwsbrief. Jaargang 8, nr februari In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 23 10 februari 2016 In dit nummer: Oudertevredenheids onderzoek Facultatieve gesprekken bovenbouw Bibliotheek Schaaktoernooi Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Bovenbouwnieuws

Nadere informatie