hakel rpsblad steind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hakel rpsblad steind"

Transcriptie

1 S hakel D rpsblad O steind 47 e Jaargang April 2013 Het dorpsblad voor en door mensen van Oosteind

2 ACTIVITEITENKALENDER 2 mei: KVO: Bloesemwandeltocht 10 mei: OVV 67: Afsluing senioren 11 mei: OVV 67: Timmermans bedrijven toernooi 13 mei: KVO: Afsluing project hulphond 17 mei: OVV 67: Vrijwilligersavond & Afsluing Senioren mei: OVV 67: Miniveld toernooi 23 mei: KVO: Fietstocht naar Meerseldreef 24 mei: Kerk: Concert door Capella Catharina 3 juni: VBO: Vergadering 9 juni: BS St. Jan: Communieviering 12 juni: Buitenspeeldag, alleen doorgang met voldoende vrijwilligers 14 juni: de Schakel: Uiterste inleverdatum kopij 22 juni: Dorpsfeest: Kindermiddag/feestavond 23 juni: Dorpsfeest: Zeskamp 27 juni: KVO: Verrassingsfietstocht 5 t/m 9 aug: KVW: Kindervakaneweek 21 september: Jeu de Boules: Landelijke Burendag 7 oktober: VBO: Vergadering 2-3 november: Heemkunde: Tentoonstelling, Heiligen in Oosteind 2 december: VBO: Vergadering- Mededeling vanuit het Oostquarer: De zakken voor het plasc verpakkingsmateriaal zijn gras af te halen in het Oostquarer. Denkt u aan de uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Schakel Uiterlijk vrijdag 14 juni

3 DE SCHAKEL REDACTIE: 47e Jaargang, april 2013, 2e uitgave Wil van Nunen en Wim Basaansen Provincialeweg 154 Berkenstraat AN OOSTEIND 4909 BG OOSTEIND Tel Tel Rekeningnummer de Schakel OOSTEINDS WEL EN WEE Het jaar 2013 lijkt het jaar te worden van de wisselingen. Begin maart hebben we een nieuwe paus gekregen, omdat de vorige om gezondheidsredenen het rusger aan wilde gaan doen. Nu krijgen we 30 april ook nog een nieuwe koning en koningin. Door deze gebeurtenissen wordt er weer een stukje geschiedenis geschreven. Het oranjecomité hee een mooi programma in elkaar gezet om deze bijzondere dag te vieren. Speciaal voor deze dag is er door het comité een groot beeldscherm geregeld, zodat ook de feestelijkheden in het land gevolgd kunnen worden. Daarnaast zullen, vanwege deze troonswisseling, voorafgaande hieraan op vrijdagmiddag 26 april op onze basisschool Sint Jan de Koningsspelen plaatsvinden. Zij beginnen deze middag met een gezamenlijke lunch, waarna alle kinderen zich van hun beste sporeve kant zullen laten zien. Over sport gesproken; Toon Jespers, Christ van Leijsen en wijlen Kees Jespers richen met zijn drieën 50 jaar geleden ponyclub de Trouwe Vriendjes op. Ponyclub van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum. We hopen dat jullie vereniging en dus ook de ponysport in Oosteind, nog vele jaren mag voortbestaan. En als we nu toch aan het hopen zijn, dan zou het fijn zijn dat er zo spoedig mogelijk parkeerplaatsen gecreëerd kunnen gaan worden tegenover het Oostquarer. Door de VBO is er inmiddels een schetsplan aan de betrokken parjen aangeboden. Er zijn op dit moment nog geen verdere concrete zaken hieromtrent bekend, maar de ontwikkelingen zien er posief uit. Ondertussen hee de jaarvergadering van de Vereniging Belangen Oosteind in april plaatsgevonden. De waarde van deze vereniging voor onze Oosteindse gemeenschap is groot. Petje af voor alle mensen die hieraan hun steentje bijdrage, maar vooral voor de leden van het bestuur! Wim Basaansen. Dorpsblad de Schakel, 47e jaargang, april

4 St. Johannes de Doperkerk Provincialeweg 84, 4909 AL Oosteind Tel: Rabobank Overleden Franciscus Anna Trommelen echtgenoot van Anna Petronella Cornelia Trommelen-Wouters in de leeijd van 83 jaar Anna Maria van Gorp-Peeters weduwe van Victor Johannes Gerardus van Gorp in de leeijd van 80 jaar Dat zij mogen rusten in vrede Gedoopt 7 april Maartje Oomen dochter van Christ Oomen en Margriet van Beek 7 april Fleur Oomen dochter van Christ Oomen en Margriet van Beek 7 april Jacob Oomen zoon van Christ Oomen en Margriet van Beek 10 maart Thijs van Arendonk zoon van Jan van Arendonk en Anika Huijben 10 maart Nick van Arendonk zoon van Jan van Arendonk en Anika Huijben Wij wensen hen veel geluk op hun levenspad. Enkele mededelingen van de St. Johannes de Doperkerk in Oosteind Terugblik: Er zijn drie lunches georganiseerd in de parochie jdens de vastenjd. Telkens werden er door de gasten aan tafel goede gesprekken gevoerd over geloof en kerk. Fijn dat we op een mooie manier samen hebben kunnen nadenken en praten. Op Wie donderdag hee basisschool St. Jan samen met WAKO een mooie samenkomst verzorgd in de kerk. Het bestuur van de Catharinaparochie hee met de coördinatoren gesproken over het onderwerp kerkgebouwen. Er wordt door het bestuur een plan gepresenteerd in april/mei en daarna worden alle belangstellenden hierover geïnformeerd. Daarna komt er gespreksavond hierover. Laten wij a.u.b. ook met z n allen goed nadenken over de toekomst van ons kerkgebouw en laat uw stem aan ons (coördinatoren Oosteind en/of bestuur Catharinaparochie) horen! Mei en juni a.s.: Vanaf 24 april zal pastor Marion Corvers op woensdagochtend in de pastorie aanwezig zijn. U bent van harte welkom om tussen uur en uur kennis te komen maken met haar. En u kunt in die jd aljd voor een kopje koffie en/of vragen bij haar in de pastorie terecht. Hopelijk vinden velen weer de weg naar de pastorie om welke reden dan ook. Blij u a.u.b. met ons meedenken en praten over allerlei onderwerpen. 2 Dorpsblad de Schakel

5 Vrijdag 24 mei zal het koor Capella Catharina een concert geven om uur in onze kerk. U bent van harte welkom. De Eerste H. Communieviering zal plaatsvinden op zondag 9 juni om uur in onze kerk. Oproepen: Namens de Catharinaparochie vragen wij: Iemand, die samen met de andere kerkplekken de P.R. wil verzorgen namens Oosteind Iemand, die het penningmeesterschap in het bestuur van de Catharinaparochie wil overnemen Iemand, die in de gebouwencommissie wil namens de Catharinaparochie U kunt hierover informae inwinnen of aanmelden bij Rianne: Capella Catharina zingt in Oosteind: jong kamerkoor zingt voor het behoud van oude orgelklanken Op vrijdagavond 24 mei gee de Capella Catharina een concert in de kerk van de H. Johannes de Doper in Oosteind. Het concert zal plaatsvinden rondom het oudste orgel van Oosterhout: het Van der Aa-orgel uit 1850 dat staat in deze mooie kerk. Samen met Jan Willems, dirigent van de Capella Catharina en organist van de Basiliek Sint Jan de Doper, zal een afwisselend programma gebracht worden met orgelspel (Bach, Clerembault, Liszt, Ogden e.a.) en solo- en koorzang. De gekozen koorwerken variëren van oude muziek uit de renaissance (Palestrina, Tallis) tot moderne werken van componisten als Morten Lauridsen en Louis Vierne. Vanwege de Meimaand zullen er ook een aantal koorwerken worden opgedragen aan Maria. De Capella Catharina werd in 2011 door toenmalig pastoor Anton Kamps opgericht als nieuw liturgisch kamerkoor voor de zojuist gevormde Catharinaparochie. De leeijd van de leden ligt ongeveer tussen de 20 en de 50 jaar oud en de leden zijn over het algemeen ervaren koorzangers. Het koor zingt maandelijks in vieringen van de Catharinaparochie en gee daarnaast af en toe concerten. U hoe geen entree te betalen, maar aan het eind van het concert wordt wel uw aandacht gevraagd voor een collecte. De opbrengst van deze collecte gaat naar het onderhoud van het van der Aa-orgel. Dit orgel behoe regelmag onderhoud om bespeelbaar te blijven. Voor het mogelijk maken van dit concert was er ook een opknapbeurt van het pedaal nodig. Na afloop van het concert wordt u een drankje aangeboden door de parochie. Locae: H. Johannes de Doperkerk te Oosteind. Datum: Vrijdag 24 mei. Tijd: aanvang concert, vanaf 20u gaat de kerk open Entree: Gras, aan het eind van het concert wordt er gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het orgel. 47e jaargang, april

6 4 Dorpsblad de Schakel

7 NOTULEN JAARVERGADERING VBO Agenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen algemene vergadering d.d Ingekomen en uitgegane stukken 5. Financieel verslag Benoeming kascontrolecommissie Mededelingen RO 8. Bestuursverkiezing 9. Stand van zaken Oostquarer 10. Mededelingen vanuit het bestuur 11. Informae vanuit werkgroepen en verenigingen 12. Rondvraag 13. Sluing 1. Opening De voorzier (Johan Oomen) opent de vergadering. Speciaal woord van welkom aan Merijn Scheifes (hij vertegenwoordigt Bibi Schuurs gedurende haar zwangerschapsverlof) en Sander Kemel (van Number Factory die de boekhouding van VBO verzorgt). Acviteiten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden: Carnaval: zeer goed verlopen Afmeldingen met kennisgeving: Wim Basaansen, Hans de Blok, Fien Caron, Marijke Coreman, Claude van Dongen, Jan van Dongen, Wim Kruik, Angela Raats, Benjamin Roeland, Piet Schoenmakers, Petro Trommelen 2. Vaststelling agenda Geen wijzigingen. 47e jaargang, april

8 Adres: Heistraat BE Oosteind Tel: Fax: Website: Agrarisch loonbedrijf Verhuur van grondverzetmachines en minigraver Spuitbedrijf t.b.v de landbouw Tevens verkoop van landbouwfolie, maïs- en graszaden 6 Dorpsblad de Schakel

9 3. Notulen vorige algemene vergadering ( ) Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Dank aan Marjolein Gommers. 4. Ingekomen en uitgegane stukken Sollicitae op bestuursfunce en afwijzing Het bestuur van VBO was blij met de aanmelding van Ben Aarts (eigenaar van Het Oosteindtje) om het bestuur te willen versterken. Echter omdat het uitsppelen van het beleid van het Oostquarer een taak is van bestuursleden, is het bestuur van mening dat het onverstandig is, dat een uitbater van een Oosteindse horecagelegenheid tevens deel uit maakt van het bestuur. Daarnaast gaat de voorkeur van het bestuur uit naar een vrouwelijke bestuurslid (inmiddels lopen er al vergevorderde gesprekken met een mogelijke kandidate). Ben Aarts is van deze visie op de hoogte gebracht. Subsidie buitenspeeldag Mededelingen hieromtrent komen op meerdere adressen (verenigingen) binnen, o.a. ook bij het Oostquarer. Dit jaar hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld om de buitenspeeldag mee te organiseren. Het doorgaan van deze bijzonder dag komt daarmee in het geding. Bij deze dan ook het verzoek aan iedereen die de buitenspeeldag een warm hart toe draagt en mee wil helpen dit te organiseren, zich te melden bij Wil van Nunen. Deze vraag zal ook opgenomen worden in de nieuwsbrief van de basisschool en op de website van Oosteind. Nieuwe leeaarheidssubsidie Deze subsidie betre het versterken van de leeaarheid in kleine kernen en ter bevordering van kleinschalige economische iniaeven, (bijvoorbeeld samenwerking tussen burgers en commerciële instellingen). Deze subsidie is niet lokaal (dorp, buurtverenigingen e.d.), maar bovenlokaal (bevoegdheden boven gemeentelijk niveau) en kan daarom helaas niet voor het Oostquarer aangevraagd worden Annulering mediaon Mediaon (tussen M v.d. Brandt en het VBO bestuur) is geannuleerd vanwege het niet vast kunnen stellen van een geschikte datum. 5. Financieel verslag 2012 Voor 2012 is het rapport niet door Surplus samengesteld, maar door Sander Kemel (boekhouder en inwoner van Oosteind). De boekhouding is in zijn geheel digitaal verwerkt en vormt nu een goede basis voor de komende jaren is afgesloten met een posief saldo, o.a. door: o Vervallen van de arbeidsvergoeding aan Surplus voor de twee beheerders van het Oostquarer o Gunsge bijdrage vanuit de acviteiten cq. werkgroepen o Kosten sjging van inkoop is minder geweest, dan begroot. De genoemde schuld op korte termijn gaat over verbouwing Oostquarer, uitvaarten en inkoop dranken. Inkomsten buurtprevene betre een subsidie. In de begrong voor 2014 eventueel rekening houden met bierprijsverhoging die ingaat per e jaargang, april

10 HandelsondernemingBenita HandelsondernemingBenitaiseenvertrouwdadresvooral uwoosterseartikelenvanuitdephilippijnen,indonesiëenthailand. Onsbedrijfbestaatsinds2006enisinmiddelsuitgegroeid toteensolideonderneming. Wijleverenhoutsnijwerk,kleinmeubelen,cadeauartikelen, houtendieren,boedha s,sieraden,bijouxensfeerverlichting. Openingstijden: Maandaggesloten Dinsdagt/mzaterdagvan11.00tot17.00uur Provincaleweg AGOosteind Tel: Website:www.benita85.nl TotziensbijBenita EETCAFE toosteindtjeiseensfeervollehorecagelegenheid metterrasvooreenheerlijkkopjekoffie. Tevenshanterenwijookdekleinekaart. OnzespecialiteitisdeheerlijkeItaliaansekoffie Tevensorganiserenwijookhighteaparty s,hiervoorkuntuwcontactopnemenmetons. Openingstijden: Maandaggesloten Dinsdagt/mzondagvan11.00tot20.00uur Provincaleweg AGOosteind Tel: Dorpsblad de Schakel

11 De jaarcijfers worden goedgekeurd, met dank aan Rens Claassen en Sander Kemel. Sander Kemel gee aan dat hij deze keer kosteloos meegeholpen hee, maar dat hij vanaf 2013 voor 600,-- (excl. btw) mee zal kijken. Hij zal zich nog verdiepen in het BTW-vraagstuk voor verenigingen (administraeve verplichngen, consequenes bij sponsoring e.d.). 6. Benoeming kascontrole 2013 De kascontrole voor 2012 is uitgevoerd door Kees van Haaf, Jolanda van Beek en Ney Huijben. De gehele (digitale) boekhouding zag er weer keurig uit, is voor goedkeuring ondertekend en de commissie is bij deze gedechargeerd. Voor 2013 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Jolanda van Beek, Ney Huijben en een afgevaardigde van Oosteind Alert. 7. Mededelingen / ontwikkelingen vanuit werkgroep RO 7.1. Parkeren (tegenover) Oostquarer Gesprekken met VBO/ROen familie Schoenmakers lopen. Inmiddels is er een schets (plan) aan de Gemeente en de familie Schoenmakers aangeboden. Er zijn nog geen concrete zaken bekend, maar de ontwikkelingen zien er posief uit Trooir langs Provincialeweg De Gemeente, Bibi Schuurs, Marjn Huijben en Vincent van Gils hebben samen de mogelijkheden bekeken om makkelijker en veiliger met kinderwagen en/of rolstoel langs de Provincialeweg te lopen. Aanleg van een trooir is nog niet mogelijk, wel eventuele andere aanpassingen deze zullen binnenkort gerealiseerd worden Hogedijk / Groenstraat De bermen aan de Oosterhoutse zijde zijn zeer slecht. Zal binnen RO besproken worden. De tenaamstelling (Hogedijk = Oosterhout / Groenstraat = Dongen) zorgt nogal eens voor verwarring, met name lasg voor hulpdiensten. Dit zal RO bespreken met de Gemeente. 8. Bestuursverkiezing Aredend en herkiesbaar: Rens Claassen en Vincent van Gils. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Stemmingscommissie: Lian van Strien en Huub Rombouts. Rens Claassen wordt met 27 stemmen vóór, 1 blanco stem en 1 ongeldige stem weer voor 3 jaar gekozen. Hetzelfde geldt voor Vincent van Gils (28 stemmen vóór en 1 blanco stem). Zoals genoemd in punt 4, wordt inmiddels gesproken met een serieuze kandidate voor de invulling van het secretariaat. 9. Stand van zaken Oostquarer Inmiddels zijn we weer ruim een half jaar verder en duurt de hele situae inmiddels wel erg lang. Hoorzing hee plaatsgevonden. De bezwarencommissie zou eind maart advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit is nog niet gebeurd, omdat o mediaon niet hee plaatsgevonden. o er nog steeds geen goed huurcontract is (huurcontract is door het college afgekeurd vanwege de extreme geluidsrestrices). Tijdens een bezoek door het college op , was toegezegd dat een hernieuwd contract binnen 2 weken klaar zou zijn. Het wachten is nu op de Gemeente die aanvullende informae naar de bezwarencommissie moet sturen. 47e jaargang, april

12 MedischPedicure MariesMeeuwissen Provincialeweg AEOosteind Heeftuerweleensbijstilgestaandatwemaaréénpaarvoetenhebbenendatwijons helelevenhiermeemoetendoen?velekilometersleggenweaf,eigenlijkverdienenonze voetenalleaandachtenverzorgingdiezenodighebben. Gunuwvoetendaaromeenbezoekjeaan, PedicureOosteind UkuntbijPedicureOosteindterechtvoor: Pedicurebehandeling Vergoedingzorgverzekeringdiabetischeenreumatischevoet Nagelbeugels Ortheseenantidruk Nagelreparatie Voetenonderbeenmassage Spawellness Cadeaubonnen 10 Dorpsblad de Schakel

13 De uitslag van het onderzoek naar de wijze van isoleren inclusief aankleding met de daarbij behorende kosten (tussen de ,-- en ,--) is inmiddels bij de Gemeente bekend. Het college (wethouder Peeters) vond deze kosten veel te hoog en hee B. v.d. Graaf opdracht gegeven om te onderzoeken of het met minder geld (de hel) kan. Het desbetreffende onderzoek van Oranjewoud hee eind 2012 plaatsgevonden, het VBO hee hier echter tot op heden nog steeds geen verslag gezien. Eind april komen parjen weer bij elkaar om het voorstel van B. v.d. Graaf en de resultaten van Oranjewoud te bespreken. Wel is aan het VBO gevraagd mee te denken en mee te helpen m.b.t. isoleren van de grote zaal. Om mee te kunnen denken, wil VBO echter wel inzicht in alle gegevens. I.v.m. uitblijven van een deugdelijk huurcontract is aan de Gemeente gevraagd om op korte termijn het oefenverbod voor muziekverenigingen in te trekken. Hierover is echter nog steeds geen uitsluitsel ontvangen. Hoofd Handhaving hee toegezegd contact te houden met VBO over het besluit van de burgemeester hieromtrent. Het paadje tussen Oostquarer en de woning van de heer v.d. Brandt is inmiddels voorzien van rubberen tegels aan de kant van de woning van de heer v.d. Brandt, hetgeen trillingen via de stoeptegels moet voorkomen. De vergadering stelt voor, dat als er eind april nog geen besluit genomen is, dit met een ludieke (muzikale) ace richng Gemeente onder de aandacht te brengen. Nogmaals wordt gesproken over het eventueel inschakelen van een jurist. Een aantal dagen van de 12-dagenregeling is al opgesoupeerd. Mochten er verenigingen zijn die hier nog gebruik van willen maken bij het organiseren van acviteiten, dan dienen zij dit jdig te melden aan het bestuur van VBO! Alvast meenemen: musical basisschool op 24 en 25 juni 2013 en Deunendag van de Ladykantjes (week voor carnaval 2014) 10. Mededelingen vanuit het VBO bestuur Bezoek college van burgemeester en wethouders aan Huiskamer Onderwerp van gesprek was vooral parkeergelegenheid en geluidsoverlast. De het college liet zich lovend uit over VBO en bewoners van Oosteind en hadden alleen maar lof over de mooie Huiskamer. In de toekomst zal het college zeker éénmaal per jaar uitgenodigd worden, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen Koffiemachine in de Huiskamer Door gebruikers/bezoekers van de Huiskamer is gevraagd naar de mogelijkheid om speciale koffie te schenken (lae macchiato, cappuccino, etc.), eventueel tegen een extra vergoeding. Normale koffie blij 0,80 per kopje. Het bestuur van VBO hee 3 offertes aangevraagd (kosten ca ,-- excl. BTW). De aanschaf van een dergelijke machine levert géén extra werk op! Ook de vergadering is posieve over de aanschaf Openstelling Huiskamer op zondagavond Ingaande zondag 14 april is de Huiskamer s avonds wekelijks open vanaf uur voor zowel jong als oud. Men is dan in de gelegenheid om het weekend gezellig af te sluiten met bijvoorbeeld sport kijken, lekker bakje koffie en/of biertje. De werkgroep Huiskamer bestaat uit Ad Caron en Johan Oomen 47e jaargang, april

14 11. Informae vanuit werkgroepen en verengingen BS St. Jan Wie donderdag Creaeve middag met een afsluing in de kerk in samenwerking met WAKO Presentaeviering communicantjes Communieviering Dameskoor Jaarvergadering Hoekske -- Oud papier graag meegeven op 1 e zaterdag van de maand t.g.v. de buurtvereniging, in plaats van aan de gemeente. Kerk -- Er hee 3x een lunch plaatsgevonden met resp. 8, 10 en 12 personen; goede gesprekken en erg gezellig. Bestuur van Catharina parochie zal half april plan presenteren omtrent gebruik gebouwen. Daarna vinden gespreksavonden plaats met dorpbewoners. De pastor zal voortaan één dagdeel -- per week in de pastorie van Oosteind aanwezig zijn Concert door Capella Catharina (kamerkoor) Er wordt gewerkt aan een -- monumentje voor ongedoopte gestorven kinderen. KVO Sevilla Bloesemwandeltocht Afsluing project hulphond Fietstocht naar Meerseldreef, bedevaart Verrassingsfietstocht Provkes Jaarvergadering. Pasen Paaseieren gezocht, heel veel gevonden, waaronder 5 gouden. Schakel Uiterste inleverdatum copy op adres: nb.nl - Nieuwe layout ziet er goed uit. - Nieuwe inwoners van Oosteind worden via buurtverenigingen op de Schakel geaendeerd. OVV Bedrijventoernooi Start miniveldtoernooi Pinksteren 12 Dorpsblad de Schakel

15 12. Rondvraag Lijst met nuge telefoonnummers achter in de Schakel Nieuwe verkeersregelaar: Kees van Gool Terugkoppeling over gesprek VBO en Gemeente eind april Tussenjds deelnemers VBO informeren en niet wachten op volgende algemene vergadering VBO. Aene voor jubilarissen lidmaatschap vereniging De vereniging moet zelf aan het bestuur van VBO doorgeven als er een jubilaris is. 13. Sluing De voorzier dankt eenieder voor zijn inbreng en nodigt iedereen uit voor een gezellige nazit in de huiskamer. Volgende algemene vergadering: Datum : Aanvang : uur Plaats : Grote zaal Gezocht: Vrijwilligers Buitenspeeldag Oosteind! Woensdag, 12 juni 2013, is er weer de landelijke buitenspeeldag. In Oosteind geven we hier al jaren gehoor aan. Ook vanuit de gemeente wordt hier aan meegewerkt en krijgen we hiervoor een mooi bedrag van 500,-. Hiervan kunnen we leuke spellen huren, krijgen de kinderen drinken en wat lekkers. We hebben al vaak samen met de kinderen, direct vanuit school, geluncht. Uiteraard kan dit alleen maar plaatsvinden door voldoende vrijwilligers. En daar zit hem nu juist het probleem. We komen gewoon enkele handen tekort, niet zozeer op de dag zelf, maar vooral met de voorbereidingen ervan. We komen enkele keren samen om alles voor te bereiden en op de dag zelf zorgen we ervoor dat alles in kannen en kruiken is. Wie hee er zin en jd om deze dag mee te organiseren. Het kost je enkele avonden en de woensdag op de dag zelf. Het zou toch jammer zijn als deze dag zou verdwijnen voor de kinderen omdat we te weinig vrijwilligers hebben. Geef je op bij Wil van Nunen: of via de mail 47e jaargang, april

16 De expert voor al uw verzekeringen! Mathildastraat 48, 4901 HC Oosterhout Dorpsblad de Schakel

17 Besteinwoners. AllekinderenvanbasisschoolSintJanhebbendewekenvoorPasengewerktmethetthema: JONAENDEWALVIS. InsamenwerkingmetWAKOisereencreamiddaggeweestenhebbenalleklasseneen eigenwerkstukmogenmaken. Dekleutershebbenmetporseleinverfbordjes beschilderd. Debordjesmoestennogindeovenomtebakken, maarzezijnwelheelergmooigeworden! Groep3/4heeftmetallerleimaterialen doosjesmogenversieren. Ookdezedoosjeszijnechtmooigeworden! Groep5kreegdikkewitteverfdiezeop eenschildersdoekmochtengebruikenals plakselvoormooiemacaroni.eerst moestenzeeenontwerptekenenenlaterbewerken. Ziehierhetresultaat. 47e jaargang, april

18 Groep6kreegeenworkshopinhet bewerkenvanspeksteen.schuren,vijlen enpolijsten,hetkwamallemaalaanbod. Groep7kregenvanMariHijbenlesinsolderen. Hetwerdenmooievissen enhetwarenallemaalverschillende. Alslaatstegroep8,diezoudeneigenlijk gaangraffitispuiten,maarhetweerzat nietmee.duswerderbeslotenomtocheensoortgraffitiwerkstuktemaken,onderleiding vanannekeemmen.opeennadertebepalendatummogenzealsnogeengraffitiwerkstuk maken. 16 Dorpsblad de Schakel

19 Naallegedanearbeidwerdendekunstwerkenindekerktentoongesteldtijdensdeviering vanwittedonderdagendebeidepaasdagen. Op22aprilheeftonzeschoolbezitgenomenvantheaterdeBussel.Degroepenhadden allemaalietsingestudeerdenmochtendatopvoerenopdiemaandagmorgen.groep8kreeg degelegenheidomhettheaterbetertelerenkennenenhetgeluidenlichtteregelentijdens deoptredensvandeanderegroepen.ietswatjenietzomaarvoorelkaarkrijgtenduseen uniekeervaring! Groep8heeftdecitogoedgemaakt,meteengemiddeldescorevan538,9!Zehebbende opendagenbezochteneenkeuzegemaaktvoordevervolgopleiding.allereerstzijnzenu bezigmetdevoorbereidingenvoorhetkamp.opwoensdag22meiishetzoverengaanze voordriedagenopdefietsnaargoirle. Daarnaastzijnzehardaanhetwerkvoordeafscheidsmusical VERMIST.Dezestaat geplandvoor24en25juni.opmaandagavond24juniisiedereenvanharteuitgenodigdom eenkijkjetekomennemen.opwoensdag26junirond12uur,wordenzeopludiekewijze uitgeleidegedaanvanhetschoolplein. Eersthebbenwe26aprilnogdeKoningsspelenenheeftdeschool smiddagsnaeen gezamenlijkeluncheenaangepastprogramma.alshetweerhettoelaat,wordenersportieve activiteitengedaanopennabijdeschool.devakantiebegintom14.30uur,daaropvolgend hebbenwetweewekenmeivakantieenbegintdeschoolweerop13mei. Ookhebbenwedeschoolreisnogopdeplanningstaanenwelopmaandag10juni.Eris beslotenomnaareendierentuintegaanmetdeheleschool! TotzoverdeberichtgevingvanBasisschoolSt.Jan. 47e jaargang, april

20 Het KPJ feestweekend word mede mogelijk gemaakt door: - Grondeigenaar: Jasper Klaassen, Klaproos - Gebr. Beenakkers - Van Laarhoven - Staal makelaars - JCB - Geert-Jan de Kok - Bobcat - Manege Buitenhorst -Van Wijlen cultuur techniek - Rijnen brandstoffen - Hans Louwet transport - KWS Benelux - Soton - Renee Verboven bestrating - Sweep agrarisch advies - D.A.P Langerwerf - Brouwers installatiewerken - Vermeulen partyservice - Gebr. van Ginneken - Appie Roeland transport - Ruud Schoenmakers - Boudewijn Schoenmakers - in de Heerlijkheid - Hoveniersbedrijf Sjeff Verboven - Corne van Hees - Dohler Holland bv - GJM van Strien loonbedrijf/verhuur - Avri bloem en tuincentrum - Bayens Mechanisatie BV - Peter Bol transport - gebr. van Gils veehandel - Frie Oomen electro bv - Jos Wijnen veehandel - Mark Verboven afbouw - stal Beekdal - Bruland - Kenneth Smits Training - TNF BV - Groenrijk - Doevedans - Lovely living - ABEMEC Waalwijk - Ron Bergers - Ketelaars mechanisatie - Brant BV - Alliance - Dankers Eco VOF - Tankstation van Geloof - Bouwbedrijf P.A.W Caron - Containerverhuur Bert Verkooijen - LMB v Loon Dongen - Van Dongen Oosteind - Jas Bansen - Hoveniersbedrijf Kees Timmermans - Alta KI - Resultaat gericht ondernemen - Edwin Service Dienst Oosterhout 18 Dorpsblad de Schakel

21 BESTE DORPSGENOTEN, organiseert 4 en 5 mei een gezellig feestweekend voor jong en oud!! Met op zaterdagavond onze eigen DJ J. Waas. Met als thema aprés ski, willen we er een gezellige avond van maken. De zondagmiddag staat dit jaar weer voor kraanbehendigheid. Er zullen weer vele fanatiek hun behendigheid laten zien tijdens het spelen van de spellen. Uiteraard is er deze middag ook aan de kinderen gedacht. Zo zal er een elektrisch kraantje zijn waarmee de kinderen kunnen spelen en zal er een springkussen staan. Tijdens deze middag vind er een loterij plaats, waarmee verschillende prijzen zijn te winnen. De hoofdprijs is een ballonvaart voor 2 personen!!! Op zondagavond sluiten we af in de tent met o.a. de prijsuitreiking en gaan we nog een paar uurtjes door om het weekend goed af te kunnen sluiten. Iedereen is van harte welkom op 4 en 5 mei in de Rijsdijk!! Voor meer info: 47e jaargang, april

22 Aan: Geïnteresseerden in het lidmaatschap van TCDHO Tennis Club Den Horst Oosteind is een kleine, gezellige Brabantse tennisvereniging. Ons tennispark bevindt zich in het hart van Oosteind. Het paadje recht tegenover de kerk is de toegang naar het tennispark. TCDHO is door een aantal bewoners uit Oosteind in 1977 opgericht, waarbij nog steeds enkele leden van het eerste uur lid zijn. We zijn met z n allen best trots op onze 3 gravelbanen met verlichting, een oefenkooi, een eigen kantine met kleedruimtes en overdekt terras en een groot parkeerterrein. Bij onze vereniging is plaats voor ongeveer 110 seniorleden en 50 jeugdleden. TCDHO is aangesloten bij de KNLTB en neemt jaarlijks deel aan de competitie met diverse jeugd- en senioren teams. Omdat we opleiding naast gezellig tennissen net zo belangrijk vinden, hebben we ook mogelijkheden om tennislessen te volgen. Tennislessen worden georganiseerd door het deskundige team van Simon Tennisschool. Het recreatieve aspect speelt in onze club een belangrijke rol. Zoals veel verenigingen draait ook TCDHO op een groot aantal vrijwilligers. Deze vervullen een actieve rol in uiteenlopende bestuur- en commissiefuncties. Ook zijn onze vrijwilligers betrokken bij activiteiten als: de banen speelklaar maken het vervullen van bardiensten het schilderen van de tribune het verzorgen van de barinkopen, en last but not least, het ondersteunen van de toekomst: onze jeugd. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op onze leden om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Op onze site vind je informatie over het bestuur en de commissies van onze vereniging. Het snelst zul je kennismaken door te komen tennissen en daarna in de kantine een drankje te nuttigen. Of kom naar de vaste husselavond op maandagavond vanaf 19:30. Ben je geïnteresseerd om lid te worden van TCDHO, vul dan ons aanmeldingsformulier in. We hebben op dit moment een leuke korting voor nieuwe leden: Nieuwe senior leden betalen het eerste jaar slechts 100 euro en nieuwe junior leden slechts 65 euro. Heb je nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden (voor contact informatie zie en klik op Bestuur en Commissies). Je zult je snel thuis voelen bij TCDHO. Met vriendelijke groet en tot ziens, Het bestuur. 20 Dorpsblad de Schakel

23 Aan: Geïnteresseerden in het lidmaatschap van TCDHO TENNISCLUB DEN HORST OOSTEIND Adres: Paviljoen: Provincialeweg achter 85 Oosteind telefoon Aanvraag Lidmaatschap TCDHO Oosteind, 2013 Toekomstig lid, Je hebt dit formulier verkregen of gedownload, omdat je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van tennisvereniging TCDHO in Oosteind. De contributieregeling van onze vereniging ziet er als volgt uit: Categorie Contributie Voorschot Bardienst Aspiranten (op jonger dan 13 jaar) 51,50 Junioren (op jonger dan 17 jaar) 72,00 Senioren (op jaar en ouder) 123,50 30,00 Ondersteunende leden (geen pas en geen baangebruik) 20,00 Tijdelijke aanbieding Geldig tot 31 mei 2013 Tijdelijk 65 Euro voor nieuwe junior leden Tijdelijk 100 Euro voor nieuwe senior leden (Gezinskorting: 3 of 4 leden: 5%, 5 of 6 leden: 7,5%, 7 of meer leden: 10% korting. Korting wordt teruggestort) De contributie dient te zijn voldaan vóór 15 maart 2013, of voordat je, in je eerste jaar lidmaatschap, gebruik gaat maken van de banen. De tijdelijke korting voor junioren en senioren geldt uitsluitend voor hen, die de afgelopen 2 jaren geen lid zijn geweest. Senior leden worden geacht tweemaal per seizoen bardienst te vervullen; dit geldt echter niet in het eerste jaar van lidmaatschap. Bardienstplichtigen betalen een voorschot van 30 euro; per bardienst wordt 15 euro terugbetaald door de penningmeester. Indien je lid wil worden na 31 mei, zal de penningmeester de contributie pro rata vaststellen. Dat wil zeggen dat je geen contributie over de reeds verstreken speeldagen betaalt. Om lid te worden, vragen we je om bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie, samen met een actuele pasfoto. Daarna ontvang je een rekening met de verschuldigde contributie. Nadat de penningmeester je betaling heeft ontvangen, word je aangemeld bij de KNLTB. Enige tijd na deze aanmelding ontvang je via de vereniging je KNLTB-spelerspas. De KNLTB-pas geeft recht op het spelen van toernooien en deelname aan competitie tennis. Ook is de pas je toegangsbewijs tot de banen van TCDHO. We hopen je snel te mogen verwelkomen op de baan. Het bestuur van TCDHO. 47e jaargang, april

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

nummer 200 april 2013

nummer 200 april 2013 nummer 200 april 2013 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] 331 808 22 ga voor meer informatie naar www.janreinigt.nl of volg ons via pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 Stersponsors 2011 Sportcenter Alkmaar Sapore Mio * * Hein Jong Projectontwikkeling BV Oranjewoud Realisatie B.V. Rabo Bank www.sparderuyter.nl

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

INHOUD. maart 2013 nummer 3803

INHOUD. maart 2013 nummer 3803 Redactie: Anita Jansen, Ben van Dooren, José Hoeks Correspondentieadres: Hoeverstraat 14 5563 AJ Westerhoven Telefoon 040-2044153 mikmakwesterhoven@gmail.com Bank: Rabobank Bergeijk Rekeningnummer 10.64.10.008

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Actueel nieuws uit eigen dorp. Mei 2013

Actueel nieuws uit eigen dorp. Mei 2013 Actueel nieuws uit eigen dorp Mei 2013 Actueel nieuws uit eigen dorp Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen Gingen de bestuursvergaderingen eerst Over scheve verkeersborden en lantaarnpalen

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden Wijkblad De Blaak nummer 208 september 2014 blz 2 Voorwoord Het zit er weer op. De zomer van 2014. En die hebben we helaas niet helemaal droog gehouden. Tijdens de mooiste vakantieweken zat ik zelf in

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

10 oktober 2011 NR 17

10 oktober 2011 NR 17 10 oktober 2011 NR 17 Stichting 10 oktober 2011 NR 17 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel www.gemeenschapsblad.nl Jaargang 41 Oplage 2500 STICHTINGSBESTUUR: Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26 382067 Cisca Verschuuren

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie