Pasen feest van het nieuwe leven Lente JAARGANG 1, NR. 3 APRIL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen feest van het nieuwe leven Lente JAARGANG 1, NR. 3 APRIL 2013"

Transcriptie

1 van de parochies St. Odulphus te Bakhuizen; St. Ludgerus te Balk; St. Fredericus te Sloten en St. Michaël te Woudsend JAARGANG 1, NR. 3 APRIL 2013 Foto: redactieservice Pasen feest van het nieuwe leven Lente

2 Info de zeven samenwerkende parochies Pastoraal team Pastoor H. Nota: eerst-aanspreekbare pastor voor St. Nicolaasga r.k. pastorie, Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van uur en van uur. Niet op maandag. Pastor L. Foekema: eerst-aanspreekbare pastor voor Joure Midstraat 110, 8501 AV Joure telefonisch bereikbaar vanaf 9.00 uur. Niet op dinsdag. B.g.g. s.v.p. het antwoordapparaat inspreken Pastor W. Mulder: eerst-aanspreekbare pastor voor Bakhuizen, Balk, Sloten en Woudsend Raadhuisstraat 42, 8561 BH Balk tel. bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van van en van uur Pastor/priester P. Huiting: eerst-aanspreekbare pastor voor Lemmer r.k. pastorie, Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga tel. bereikbaar op werkdagen vanaf 9.00 uur (behalve donderdag) B.g.g. graag het antwoordapparaat inspreken Secretariaten Voor de parochies Bakhuizen, Balk, Sloten en Woudsend Secretariaat DVP Kippenburg 3, 8567 HA Oudemirdum Voor de parochies Lemmer en St. Nicolaasga Secretariaat Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga, Voor de parochie Joure Parochiecentrum Midstraat 110, 8501 AV Joure Sacramentenbediening Dopen Voor de parochies Bakhuizen, Balk, Sloten en Woudsend: contactpersoon: pastor W. Mulder te Balk. Aanvragen via secretariaat DVP Voor de parochie Lemmer: pastor P. Huiting te St. Nicolaasga Voor de parochies Joure en St. Nicolaasga: pastoor H. Nota te St. Nicolaasga Huwelijk Voor de parochies Bakhuizen, Balk, Sloten en Woudsend: pastor W. Mulder te Balk én pastoor H. Nota te St. Nicolaasga Aanvragen via secretariaat DVP voor de parochie Lemmer: pastor P. Huiting te St. Nicolaasga voor de parochie Joure: pastor L. Foekema én pastoor H. Nota voor de parochie St. Nicolaasga: pastoor H. Nota te St. Nicolaasga Ziekenzalving Voor de parochies Bakhuizen, Balk, Sloten en Woudsend: contactpersoon: pastor W. Mulder. Bij geen gehoor bellen met secretariaat DVP Voor de parochies Lemmer, Joure en St. Nicolaasga: Aanvragen bij één der beide priesters: pastoor H. Nota ( ) of pastor P. Huiting ( ) Inhoudsopgave Voor allen...1 Schema vieringen...4 St. Odulphusparochie...5 St. Ludgerusparochie...9 St. Fredericusparochie St. Michaëlparochie Volgende uitgave: 1 mei Kopij inleveren tot 15 april bij Bakhuizen: Marian Hoekstra en Ina Gerrits Huningspaed 17, 8567 LL Oudemirdum Marian: Ina: Balk: Theo Werkman Minne Jeltesstrjite 22, 8561 DZ Balk Sloten: Sippie Reekers Ruurd Altastrjitte 13, 8556 AN Sloten Woudsend: Hannie Mulder Nummer 12, 8553 Indijk Secretariaat DVP: Dieuwke Melchers Kippenburg 3, 8567HA Oudemirdum Pater Eelke Piet banknr t.n.v. werkgroep PEP, Balk Pater Joh. Bouma banknr t.n.v. Bouwen met Bouma s te Joure Jetty van Aalsum banknr t.n.v. St. Jetty v.aalsum, St. Nicolaasga Info de zeven samenwerkende parochies vervolg Stuurgroep fusie de zeven parochies-dvp-leden Voorzitter Pastoor H. Nota Bakhuizen dhr. S. de Boer Balk dhr. T. Plattel Sloten dhr. F. Haarsma Woudsend mw. C. Schraa-Lansbergen

3 Parochie en zo... Agenda Gezamenlijke vergadering kerkbestuur, parochieraad en caritas Gastkoor Schola Cantorum uit Gorredijk tijdens de zondagsviering Jaarvergadering Sint Michaëlparochie in MFC Misdienaarsuitje bisdom naar Duinen Zathe in Appelscha (ook voor jongens en meisjes van het boekje). Uitnodiging volgt Mededelingen van het bestuur Verbouwing van de sacristie, deel 2 Er is hard gewerkt door diverse vrijwilligers: de nieuwe kledingkast is klaar! Hij is netjes geverfd, de kazuifels en togen voor de misdienaars hangen nu keurig in deze nieuwe kast. Ook de voorraad nieuwe missaaltjes passen er in. Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben mee geholpen! De volgende stap is de verbouwing van de twee kamers tot een grote ruimte: de tussenmuur zal worden weggehaald en de vloeren vlak gemaakt. Ook plaatsen we dubbel glas in de ramen. De gaskachels worden vervangen door centrale verwarming met radiatoren. Hiermee hopen we in april te beginnen. Wat betreft een nieuwe kachel in de kerk; daarvoor hebben we nog geen ideale en betaalbare oplossing. De bouwcommissie is met diverse experts in overleg. Wordt vervolgd. Parochievergadering De jaarlijkse parochievergadering is dit jaar vastgesteld op woensdagavond 17 april 2013 om uur in MFC "De Driuwpôlle". Alle parochianen vanaf 18 jaar worden hierbij van harte uitgenodigd. Aftredend Op dit moment zijn de volgende kerkbestuursleden aftredend en reglementair niet herkiesbaar: Bennie Roorda (na 8 jaar) Klaas Postma (na 13 jaar) Wiesje Pietersma-van der Pol (na 11 jaar). Carla Schraa is aftredend na 4 jaar kerkbestuurslid en wel herkiesbaar. René Nagelhout is aftredend na 4 jaar parochieraadslid en wel herkiesbaar. Tonnie Ketelaar is aftredend (na 11 jaar) parochieraadslid en reglementair niet herkiesbaar Carla, René en Tonnie hebben aangegeven beschikbaar te zijn als bestuurslid. Wiesje en Klaas blijven totdat er vervanging voor hen is. Bennie stopt als bestuurslid, maar blijft wel actief en beschikbaar voor diverse vrijwilligerstaken binnen de parochie. Het parochiebestuur nieuwe stijl zou eigenlijk moeten bestaan uit minimaal zes personen uit onze parochiegemeenschap. Om nu te komen tot een goed bezet parochiebestuur hebben we dus nog enkele bestuursleden nodig. Parochiebestuur Tijdens de jaarvergadering willen we voorstellen om de samenvoeging van het kerkbestuur en parochieraad officieel te maken en dit ook zo te regelen bij het bisdom. Dit is ook conform het advies van pastoor Nota. Het nieuw te vormen parochiebestuur zou dan bestaan uit: Voorzitter : pastoor H. Nota Vicevoorzitter : René Nagelhout Secretaresse : Tonnie Ketelaar Penningmeester : René Nagelhout (tijdelijk) Bestuurslid Beheer : vacant Bestuurslid Vieringen : Carla Schraa-Lansbergen Bestuurslid Catechese : Wiesje Pietersma-van der Pol Werkgebieden We hopen echt dat er parochianen zijn die ons willen helpen door zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Elk bestuurslid heeft een eigen werkgebied. Op dit moment zoeken we nog een penningmeester en iemand voor Beheer. Indien deze werkgebieden je niet aanspreken, willen we toch heel graag dat je je meldt als kandidaat. Alle hulp is namelijk welkom. Als bestuurslid Beheer ben je aanspreekpunt voor het onderhoud, reparaties en schoonmaak. Nadere informatie over het werk en de taken van het bestuur kun je verkrijgen bij de huidige bestuursleden. Kerk zijn we samen, dat kun je niet alleen Namens het parochiebestuur: Tonnie Ketelaar Carla Schraa-Lansbergen Tentoonstelling over Maria Dit jaar willen we proberen de vitrinekasten in de kerk te vullen met materiaal over Maria. Vorig jaar hadden we de twee vitrinekasten gevuld met een groot aantal rozenkransen en kruisjes. We willen u allen vragen of u beeldjes of materiaal met daarop de afbeelding van Maria heeft, die we mogen gebruiken voor de tentoonstelling. Hele grote beelden kunnen we niet plaatsen, wel kleinere beelden en andere artikelen. We kunnen wel een aantal artikelen plaatsen tot een hoogte van 50 cm. Graag opgeven bij Marijke de Boer (591532) of Tonnie Ketelaar (591489). We hopen er weer een leuke tentoonstelling van te kunnen maken. Werkgroep openstelling kerk en rondleidingen Marijke de Boer en Tonnie Ketelaar Bestuursleden Als bestuursleden vriendelijk zijn, noemen we hen slap. Als ze zakelijk zijn heten ze dictators. Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen. Als ze hard werken, zijn het uitslovers Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring Als ze oud zijn, weten zij het altijd beter Als ze met iedereen een praatje maken zijn het kletsmajoors Als ze niet praten zijn ze verwaand. Als ze anderen bij het werk betrekken zijn ze te lui om het zelf te doen, maar als ze het niet doen zijn het baantjesjagers Kortom: bestuursleden moeten wijs zijn als Salomo, geduldig als Job, dikhuidig als een olifant, buigzaam als een rietje, krachtig als een eik en gevoelig als een kruidje roer me niet. Ze moeten kunnen praten als brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard

4 Wijkcontactpersonen Sint Odulphusparochie Bakhuizen wijk / straat wijkcontactpersoon adres telefoon Mirns mw. R. de Roos Mirnserdyk 8a, Mirns Rijs / Kolderwolde mw. B. Yntema Marderleane 10, Rijs Oudemirdum dhr. Tj. Agricola Star Numanwei 1, Oudemirdum Koudum mw. A. Miedema Zwarteweg 20, Koudum mw. C. Ludema Ooste 55, Koudum Hemelum mw. J. Agricola Hegewei 24, 8584 VK Hemelum Warns mw. M. Bouma Buorren 56, Warns Stavoren mw. W. Bouma Achterdelft 45, 8715 JH Stavoren Molkwerum mw. Sj. Dijkstra Eesterich 15, Molkwerum Bakwei / J. Nagelhoutln / Túnkershof mw. A. Homma St. Odulphusstraat 54, Bakhuizen A.Rampionstr. / Langebaan/ Beurtskipper mw. C. Pot, A. Rampionstr 28, Bakhuizen De Steke/ Mr. Döllestr/ Plantsoen St.Odulphusstr mw H. Nieuwenhuis St. Odulphusstraat 20, Bakhuizen Middenpaed / Havenstraat mw. V. Postma T. de Boerstr 36, Bakhuizen De Fûke /De Mesk / 't Skot / De Simmen / mw. U. Boltjes De Simmen 8, Bakhuizen Skuniadyk T. de Boerstraat mw. T. de Vreeze T.de Boerstr 17, Bakhuizen Rijsterdijk /Past.Coendershof /Wytlânspaed mw. N. Molenaar Wytlânspaed 2 a, Bakhuizen Ageommeleane / Hr. Jacobstraat /Gaestwei / mw. J. Zecchin Hollewei 17, Bakhuizen Hollewei Sint Odulphusparochie Bakhuizen Voor vragen kunt u terecht bij: Caritas Mw. R. Jacobs: Parochiebestuur Mw. M. Agricola-Weitenberg Rekeningnummer kerkbestuur Bankrekening: Postadres: St. Odulphusparochie Postbus 15, 8574 ZP Bakhuizen Website: Gevraagde intenties Intenties inleveren bij Mw. V. Postma-v.d. Vegt Beurtskipper 12, 8574 RD Bakhuizen Bode RK begrafenisvereniging Dhr. T. Siemensma Hollewei 7, 8574 TH Bakhuizen bgg: Verhuizing en ontvangen parochieblad parochieledenadministratie Mw. J. Heidema-Sikkes De Simmen 3, 8574 TS Bakhuizen Parochiezaal: Sint Fredericusparochie Sloten Contactpersoon Mw H. de Boer Penningmeester Dhr. F. Haarsma Banknummer: Caritas Mw. V. Mous-Melchers Sint Ludgerusparochie Balk Bereikbaarheid R.K. Begrafenisvereniging St. Ludgerus Balk Uitvaartbegeleidster: Mw. Y. de Kroon-de Winter of Tijdelijk: dhr. T. Siemensma of b.g.g. : dhr. W. Altenburg dhr. S. Veldman Bank en gironummers St. Ludgerusparochie Balk Rabobank nr t.n.v. R.K. kerkbestuur Gironummer t.n.v. R.K. Kerkbestuur Rabobank nr t.n.v. Caritas Rabobank nr t.n.v. Restauratie St. Ludgeruskerk Bezorging Mw. A. Veltman, L. van Beekstraat Opgave Intenties Mw. T. Thibaudier, Wilhelminastr Sint Michaëlparochie Woudsend Bestuursleden Kerkbestuur (o.a. financiën, ledenadministratie, onderhoud kerk + pastorie) Bennie Roorda voorzitter Wiesje Pietersma-van der Pol Klaas Postma secretaris / Carla Schraa-Lansbergen Parochieraad (o.a. vieringen, liturgie, catechese, oecumenische vieringen, jeugdraad, bezoek nieuwe parochianen, parochieavond, openstelling kerk) René Nagelhout voorzitter pastor W.H.M. Mulder Tonnie Ketelaar, secretaresse Caritas (o.a. aandacht voor elkaar, zieken, geboorten + giften goede doelen) Ida de Vries-Boomstra voorzitter Agatha Walsweer-Nagelhout secretaresse Ymkje Leenstra-Altenburg penningmeester De bezoekgroep caritas bestaat uit zes personen. Contactpersonen Afkondigingen in de kerk- - Ans Yntema-de Jong graag schriftelijk doorgeven Midstraat 8, 8551 PG Woudsend Geboortekaartjes - Willy van der Vegt-Nagelhout graag sturen naar Leegwar 2, 8551NB Woudsend Opgave gebedsintenties - Claartje Nagelhout-Draisma Koetshusleane 17, 8551 PW Woudsend Kosters - Fedde Mulder, Ceciliakoor - Annelies van der Wey-van Aalsum Koor Om e Nocht - Janneke Bouma-Huberts Bonifatiusschool - Marijke van der Wal-Roorda Parochieblad - Hannie Mulder Secretariaat Sint Michaëlparochie en centraal postadres Tonnie Ketelaar, secretaresse, Nummer 5, 8553 MP Indijk Banknummer:

5 Voor allen Meditatief moment Een God van mensen Wij leven in een tijd waarin kerkelijk geloven niet meer overal trendy is. Hoewel ik me goed voor kan stellen dat er kritiek is op de kerk, als organisatie, vind ik het ook jammer hoe in deze sfeer het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid. Vanwege fouten en misstanden in de kerk, vooral vroeger, wordt geloven als zodanig afgeschreven. Jammer! Vaak zien we de laatste tijd mensen publiekelijk de vloer aanvegen met het geloof en met God. Ik herken mij als gelovige eigenlijk nooit in de godsbeelden die daarbij dan voorbij komen. Harde godsbeelden zijn het vaak. Beelden op basis waarvan mensen afscheid nemen van hun geloof. Beelden van een strenge, harde God. Of een hemelse boekhouder die alle fouten bijhoudt. Liefdeloos en waardeloos. De God waar atheïsten niet in geloven, daar geloven wij als christenen vaak ook niet in! Want, een liefdeloze en harde God, dat is niet onze levende God, maar een verwrongen godsbeeld... Een godsbeeld dat ziek maakt en waar mensen terecht afstand van nemen. Hoe ziet die God van de Bijbel er dan wel uit? In het Bijbelboek Exodus (hoofdstuk 3) komt er een antwoord op die vraag. We lezen daar hoe Mozes, terwijl hij de kudde van zijn schoonvader Jetro hoedt, God ontmoet: Vanuit de doornstruik riep God hem toe: Mozes! Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob. Als God zichzelf presenteert, vallen er allemaal namen van mensen. Dat is geen toeval, want onze God is een God van mensen. Niet een abstracte God, ver weg in de hemel, maar een God van gewone mensen. Van mensen met hun goede kanten en hun geloof, maar ook met hun minder mooie kanten en hun twijfels. Wij hebben een God die in een relatie staat tot mensen. Daar is het God om te doen: om een levende relatie met ons, zoals wij zijn, omdat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. God zegt nog meer tegen Mozes, Hij zegt: Ik ben die is. Dat lijkt vaag, maar zo is het zeker niet bedoeld. Voor Mozes is het ook duidelijk: God is een God die er zal zijn. Hij is een God die ons draagt en ons nabij is, ook al merken we dat niet altijd. Dat God Mozes steunde, vergezelde en zegende, betekende overigens niet dat Mozes leven op rolletjes liep. Het verhaal van de Uittocht uit Egypte naar het Beloofde Land laat dat wel zien: God ging mee, maar Mozes moest de tocht zelf leiden en de Israëlieten moesten die hele tocht zelf gaan. Vaak was er onderweg gemopper, gezeur en ongeloof. Het is niet altijd makkelijk om je aan Gods beloften vast te houden. Daar is geloof, hoop en liefde voor nodig, in woord en daad. Laten wij proberen in het groot en het klein met onze goede God mee te werken aan een liefdevoller en menselijker wereld. In navolging van Jezus Christus, de Zoon in wie onze God tastbaar en zichtbaar onder ons is gekomen. Een mooi voornemen voor deze Paastijd. Pastor Pascal Huiting Nieuws uit de zeven parochies De projectgroep (7) Op 20 februari heeft de stuurgroep van de zeven parochies besloten om naast de bestaande stuurgroep een aparte projectgroep te installeren. Deze projectgroep bestaat uit vijf of zes deskundigen, die ieder een eigen werkveld hebben met een of meer werkgroepen. De taak van de projectgroep is om een eindplan te maken voor de samenvoeging van de zeven parochies, waarbij de organisatorische inrichting van de nieuwe parochie staat beschreven. De verschillende werkgroepen ontvangen een taakomschrijving en samen met diverse personen uit de parochies zal men hier invulling aan gaan geven. De komende periode kunnen parochianen voor deelname in een werkgroep worden benaderd. De stuurgroep spreekt de hoop uit dat degenen, die benaderd worden, ook mee willen werken om in de projectgroep of in werkgroepen mee te denken en zo samen de nieuwe parochie gestalte te geven. De voorstellen uit de diverse werkgroepen en de projectgroep worden voorgelegd aan de stuurgroep ter besluitvorming. Uiteraard blijven de huidige parochiebesturen wel eindverantwoordelijk. De stuurgroep van de zeven parochies Hij zegt tot hen: werpt het net uit rechts van de boot en ge zult vinden! Toen hebben ze het uitgeworpen en het niet meer kunnen optrekken - vanwege een teveel aan vissen! - 1 -

6 Nieuws voor en over de vier parochies Bijzondere reis naar Israël Onlangs was er een bijeenkomst van alle vrijwilligers van VNB Nederlandse Bedevaarten. Ons directielid Ruud Fokker vertelde daar over de proefreis die hij samen met iemand die rolstoelgebonden is, had gemaakt. Ze waren beiden enthousiast en het resultaat is, dat er op 13 november 2013 een 8-daagse zorgreis naar Israël wordt georganiseerd. Het is een rondreis door het Heilige Land, met alle faciliteiten wat betreft zorg die u ook kent van de Lourdesreizen. Natuurlijk kunt u ook als gewone pelgrim mee. Verder wil ik de jongeren nog wijzen op de Wereldjongerendagen, die dit jaar in Brazilië worden gehouden. Dit evenement is het grootste jongerenevenement ter wereld. Gastheer is dit keer Rio de Janeiro. Lijkt het je wat? Voor informatie kun je altijd bij mij terecht en op de website van VNB. Natuurlijk is een financiële bijdrage mogelijk. Dit geldt uiteraard voor alle reizen. Voor wie een niet zo dure reis naar Lourdes wil, is er mogelijkheid tot kamperen. VNB biedt een programma aan van 4 dagen. De kosten daarvoor bedragen 69,00 voor volwassenen. Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar is dit 39,00 en kinderen t/m 4 jaar zijn gratis. U moet zelf wel tent c.q. caravan en kampeeruitrusting meenemen. Een idee als u toch in Frankrijk bent? Namens VNB, Anna-Marie Smit-van Heijningen Contactpersoon afd.bakhuizen 'n Herberg Wie ontmoeten elkaar in deze Herberg? We zijn afkomstig van de voormalige Acht Mei Beweging in het Noorden, en zijn samen op pad gegaan met de afdelingen van de Mariënburg vereniging in Groningen / Drenthe en Friesland / Noordoostpolder. Op de bijeenkomst van 8 november 2003 in Wolvega heeft een toen heel enthousiaste groep, in levensvatbare grootte, de bedoeling uitgesproken per 1 januari 2004 verder te gaan in een nieuwe organisatievorm: De vereniging n Herberg. Vanaf 5 januari 2004 staat de vereniging als rechtspersoon ingeschreven onder nummer in het handelsregister van de kamer van Koophandel te Groningen. Wat willen wij in n Herberg beleven? Als Gods volk onderweg hebben we af en toe een plaats nodig waar we onze doelstellingen kunnen verwerkelijken: elkaar kunnen blijven ontmoeten, bemoedigen en vasthouden. De beleving van ons geloof kunnen uitdragen in gesprekken, vieringen, meditaties en activiteiten; op kunnen komen voor mensen, die in kerk en samenleving in de knel komen. Een plaats ook waar we op een eigentijdse manier invulling willen geven aan ons geloof en geloofsleven; waar we vrijuit mogen spreken, ons geestelijk voeden, weer op verhaal komen om onze tocht voort te zetten en te kunnen groeien in geloof. Een herberg ook die voor iedereen ongeacht kleur, ras, geloof seksuele geaardheid of afkomst uitnodigend openstaat en waar niemand wordt buitengesloten. Kortom: zo maar een dak voor mensen onderweg. Hoe geven wij dit vorm? Twee keer per jaar komen we bij elkaar, ergens in een van de drie provincies van ons bisdom. Deze keer op zaterdag 20 april in kerkelijk centrum Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, te Heerenveen telefoon Onze inleider voor het ochtend gedeelte is Pieter W. v.d. Horst. Hij is emeritus hoogleraar in het vroege christendom en jodendom. Zijn inleiding gaat over hoe de breuk is ontstaan tussen het jodendom en het christendom. Het leek ons als bestuur een goede aanvulling op Rabbijn Tamarah Benima die in de vorige bijeenkomst zeer enthousiast ons liet delen in het joodse geloof en haar, vaak voor ons zeer herkenbare, rituelen. s Middags is er tijd om elkaar te ontmoeten en te delen over wat er leeft aan vreugde en verdriet in de eigen geloofsgemeenschap. De dag begint om uur. Ik hoop u in Heerenveen te ontmoeten. Vrede en alle goeds. Voorzitter van n Herberg Ciel Huitema Grootzand 8, 8701 JX Bolsward Tel.: Pinkstervoettocht Franciscaanse Beweging 2013 Thema: eenvoud De 44e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 17 tot en met maandagmiddag 20 mei in Helvoirt, tussen Tilburg en Den Bosch. Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Dagelijks worden er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Thema van de Pinkstervoettocht 2013 is het jaarthema van de FB: eenvoud. Eenvoudig zijn is voor Franciscus een synoniem voor oprecht, voor écht zijn. Tegenwoordig staat eenvoud voor een levensstijl die niet al te zeer in het teken staat van consumeren - een manier van leven die duurzaamheid nastreeft. Tijdens de Pinkstervoettocht staan ontmoeting en inspiratie centraal. Elke morgen is er een wegzending, met een gespreksonderwerp voor onderweg. s Avonds is er een gezamenlijke viering. Met Pinksteren wordt in een aanstekelijke sfeer het feest gevierd van het bezielde gaande zijn. Zaterdag- en zondagavond is er een aanbod van diverse workshops, dansen, zingen en disco. Er zijn loopgroepen voor volwassenen, een kinder- en tienergroep en een groep voor jongvolwassenen. De dagroutes zijn zeer verschillend. De natte route voert langs de Lunetten, waterpartijen die door koning Willem II als verdedigingswerken zijn gebouwd. De droge route voert door de Loonse en Drunense Duinen, ook wel de Brabantse Sahara genoemd. Er zijn drie mogelijkheden om te overnachten in Helvoirt: in een zelf meegebrachte tent, in 4-6 persoonskamers met douche en toilet op de gang en in 2-4 persoonskamers met eigen douche en toilet

7 Kijk voor aanmelding en voor de tarieven op de website: Tel: ; De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. Studie- en bezinningsmiddag over eenvoud Over eenvoud één van hart en uit één stuk De Franciscaanse Beweging organiseert op zaterdag 13 april ( uur) een studie- en bezinningsmiddag over het jaarthema van 2013: eenvoud. Locatie is het Franciscushuis aan de Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch. Tijdens de middag zijn korte lezingen en workshops te volgen over Franciscus en eenvoud. Inloop: vanaf uur. Kosten (ter plekke te voldoen): 20,-. Aanmelding per telefoon: of via Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend dan ook onze wil Hem te volgen Want als Hij is opgestaan dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt Als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: heb je Me lief? RvK ism de KB voor informatie over de samenvoeging van de parochies, uitvloeisel van het beleidsplan Kwetsbaar en Hoopvol. Nieuws van het Bisdom Met het Bisdom naar Lourdes Van 1-9 mei 2013 wordt er een busreis georganiseerd naar Lourdes. Deze reis zal waarschijnlijk uit Leeuwarden en Groningen vertrekken. De busreis gaat via Lisieux, bekend van de Heilige Theresia, en Bordeaux en vervolgens is het verblijf in Lourdes. De prijs van deze pelgrimsreis is : 869,00 p.p. inclusief alle maaltijden. In Lourdes worden u verschillende programma s aangeboden. Onze bisschop mgr. de Korte zal in die periode ook aanwezig zijn. De terugreis gaat via Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Simon Wiersma: tel; of Van september 2013 gaan parochianen uit de regio Noord- en Oost-Groningen en Zuid-, Oost- en Noord Drenthe op bedevaart naar Lourdes, onder pastorale begeleiding van vicaris P.H.H. Wellen. Een 6-daagse vliegreis vanaf Eindhoven met opstapplaatsen hier in de regio (afhankelijk van de plaatselijke aanmeldingen). Als groep kunt aan alle programmaonderdelen meedoen, het verplicht u echter tot niets. De prijs van deze pelgrimsreis is : 869,00 p.p. inclusief alle maaltijden. Voor deze reis worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de Bisdomsite. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Margret Pater: tel; of Regiodag Biddende Moeders We nodigen moeders en andere vrouwen met een moederhart uit voor de regiodag van Mothers Prayers op zaterdag 13 april. Voor kennismaking met Mothers Prayers, ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in Friesland, Groningen en Drenthe. Verenigd in gebed redden wij onze kinderen. Plaats: Parochiezaal van St.Jozefkathedraal, Radesingel 4, Groningen. Programma uur Ontvangst uur - Opening met gebed - Inleiding Mothers Prayers - Gelegenheid voor getuigenissen en vragen uur Pauze uur Gezamenlijk Mothers Prayers gebed uur Eucharistieviering (engelstalig) Informatie: Katja van Rheenen-Meijknecht, voor informatie over en vanuit ons bisdom

8 -4-

9 St. Odulphusparochie Rondom de vieringen Gevraagde Intenties Zondag 7 april Tjitte en Anna Agricola-Walta, Marten en Leentje de Vreezev.d. Zee, Durk v.d. Werf, Sjoukje de Jong, Gorrit Ketelaar, Kees Witteveen, Gerrit v.d. Bos, Jaap Boersma, Jurjen en Ester Mous-Postma, Cor Witteveen, Grietje en Frank Vogelzang, overleden familie Haarsma-Agricola, Theo Tensen, Trijntje Nijholt, jaargetijde Jani Visser, Folkert Melchers, Auke Vogelzang. Zondag 14 april Sibbele de Blaauw en echtgenote, Hinke de Blaauw, Gerlof en Johanna Vogelzang-Thibaudier, Sake en Stientje Agricola- Monkelbaan, Gorrit Ketelaar, Domi Visser, Ruurd Visser, Jaap Deden, Gerda de Jong-Melchers, overleden ouders Melchers-de Boer, Gjalt Dijkstra, Cor Mous, Ali Haarsma- Tolsma, jaargetijde Leida Poppelaars, Hilde Melchers- Roskam, Riemke Agricola-v.d. Werf, Harmen de Blaauw, Jappie Mous. Zondag 21 april Arthur Reekers, Afke en Auke Vogelzang, Harmen en Arnold de Vries en jaargetijde Dine de Vries, Gorrit Ketelaar, Hendrik en Akke Pot, Johannes en Anna de Vreeze, Gerda de Jong-Melchers, Ruud van der Kloor, overleden fam. Monkelbaan-Jorna, Kees Witteveen, Gjalt Dijkstra, Liesbeth v.d. Bos, Anne en Hinke Sikkes-Nota, Durk en Trudy Dooper, Durk en Geertje Haarsma, Grietje, en Frank Vogelzang, jaargetijde Trude Monkelbaan-Brandsma, Duco de Vreeze- Reekers. Zaterdag 27 april Johannes en Stien Bult-Popma, overleden ouders Agricolav.d. Werf, Gorrit Ketelaar, Luut Dooper en jaargetijde Ytje Dooper-Poelsma, Loek en Gerry Nafzger-Dooper, Jurjen en Ester Mous-Postma, overleden zus, jaargetijde Namle Huitema, Jetze en Klaske Mous-v.d. Wal, Sibbele B. Sikkes, Sjoerd en Trude Jellesma-Kramer, Riemke Agricola-v.d. Werf, Janny Thibaudier-Kuipers, Janke Sikkes-v.d. Werf, Tinus de Vreeze. Agapè-viering op Tweede Paasdag Op Tweede Paasdag is er om 9.30 uur te Hemelum een agapè viering. Voorheen was er iedere Tweede Pinksterdag een agapè viering in de Gearte, maar enkele jaren geleden is hiermee gestopt. Toch werd deze bijzondere viering gemist. Vandaar dat we deze viering opnieuw willen gaan houden, maar dan als een samenvatting en afsluiting van de veertigdagentijd. Evenals de andere bijeenkomsten is ook deze agapè viering oecumenisch van opzet. De opstelling is iets anders dan gebruikelijk: we zitten in een kring om zo in vriendschap en liefde te delen het brood en de wijn. Ook het Ubi caritas zal zeker niet ontbreken, want waar vriendschap is en liefde, daar is God. Namens het oecumenisch collectief nodig ik u van harte uit deze viering mee te maken. Pastor Wiebe Mulder Op zondag 21 april zal het Sjongersoktet onder leiding van Bertha Harkema in onze kerk zingen in de viering van uur. Voorganger pastor W. Mulder. Van harte welkom! Op zaterdagavond 27 april zingt het Gelegenheidskoor onder leiding van Aaltje de Boer bij de viering. Aanvang uur. Voorganger is Pastor P. Huiting Nieuws van de kapel Er zijn in de komende periode twee speciale vieringen in de kapel. Op snein 21 april is der in Fryske tsjinst en foargonger is mevrouw H. Mulder. In mei willen we in samenwerking met Koudum weer een speciale viering houden. Deze viering is op zondag 5 mei om 9.30 uur in de kapel van Warns en op vrijdag 10 mei om uur in de kapel van de Finke in Koudum. Het thema van deze viering is: Inspiratie. Voor deze viering zingt er een gelegenheidskoor. Lijkt het u leuk om hierin mee te zingen? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 3 mei om uur in de kapel van de Finke in Koudum om te oefenen. Er wordt van u verwacht dat u dan bij beide vieringen meezingt. De collecte in deze viering is bestemd voor Bouwen met Bouma's. Na de viering gaan we gezamenlijk koffiedrinken in de kapel. Graag tot ziens bij deze speciale vieringen Op weg in een snaterend ritme vliegen ze op de wilde ganzen een strakke lijn maakt zich los uit de chaos tot een kleine stip tegen de wolken op weg ver over de horizon trotserend storm en zwarte nachten veertig dagen lang terug naar uitgestrekte vlakten stront en eieren achterlatend nu wachten op groei, nieuw leven, Pasen..! Enny Apeldoorn Gaasterland, februari

10 Lief en Leed in de Parochie Op vrijdag 8 maart werd geboren Jesse Hidde zoon van Piet en Annet van der Wal en broertje van Sil (Feartswâl 3) Van harte gefeliciteerd! Verjaardagen april 07 Mevrouw H.L. Witteveen-Hettinga (81) Murnserdyk 19, 8573 WP Mirns 08 Mevrouw A. Brandenburg (80) Murnserdyk 18, 8573 WP Mirns 14 Mevrouw A. v.d. Werf (85), p/a de Finke Tjalke v Walstraat 26, 8723 CC Koudum 30 Mevrouw A. Postma-IJpma, (80) De Simmen 10, 8574 TS Bakhuizen Allen van harte gefeliciteerd en wij wensen u een fijne en feestelijke dag toe. Aandacht voor zieke mensen en mensen in woon- zorgcentra Voor iemand die ziek is kan gebeden worden. Wanneer u ziek bent of één van uw familieleden is ziek, dan kan er voor u of voor uw familielid gebeden worden. Dit gebeurt in de zaterdagavond- of zondagviering. U kunt dit aanvragen in de even maanden bij mevrouw Anne Homma, telefoonnummer In de oneven maanden bij Mevrouw Wietske Zijlstra, telefoonnummer Mensen in woon- zorgcentra Wanneer je niet meer thuis kunt blijven en opgenomen wordt in een verzorging- of verpleeghuis, dan is het heel fijn om te merken dat er aan je gedacht wordt. Een kaartje ontvangen zorgt ervoor dat je je niet alleen of verlaten voelt en het maakt je dag goed. Koudum De Finke, Tjalke vd Walstraat 26, 8723 CC Mw. Trienke Ketelaar, t Klif, kamer 4 Mw. Afke van der Werf-de Vreeze, It Klif 11 Mw. Akkie van der Werf, it Heech 16 Mw. J.A. Dijkstra-Haringsma, it Heech 9 Dhr. H. Vogelzang, it Heech 25 Wij wensen u veel kracht en sterkte toe. Oudemirdum Bos en Meerzicht, J. Schotanuswei 102, 8567 HH Mw. R.M.J. Brouwer-Bruens, appartement 22 Balk Talma Hiem, Talmapark 1, 8561 DD Mw. A. Foekema- de Jong Bolsward Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Mw. R. Konst-v.d. Wetering Wij wensen u veel kracht en sterkte toe. Verhuisberichten Martina Boltjes - van Bakhuizen naar Oudemirdum Bert Ludema - binnen Bakhuizen Jacqueline Groenendaal - binnen Stavoren Johanna de Vreeze - van Oudemirdum naar Badhoevedorp Familie Moes - van Warns naar Oldenzaal Mw. C. Ketelaar-Mulder - binnen Koudum (Clearbergen) Dhr. J. Riem - binnen Koudum (Clearbergen) Wij wensen hun het allerbeste toe op hun nieuwe thuislocatie en parochie. Huwelijk Op vrijdag 12 april geven Douwe Stellingwerf en Janna Hoekstra (Pastorywei 19 te Warns) elkaar hun ja-woord. Wij wensen hen een heel mooie dag en veel geluk voor de toekomst. In memoriam Op zondag 24 februari overleed op de leeftijd van 96 jaar Janke Sikkes van der Werf Janke was de oudste van de zeven kinderen van David en Jetske van der Werf. Als dochter van de bakker heeft ze altijd hard gewerkt in een tijd die door armoede getekend werd. Ze leefde eenvoudig en was tevreden met alles wat ze mocht ontvangen; een dankbare vrouw was ze. Samen met Sibbele kreeg ze twee kinderen en later nog twee kleinkinderen. Wat was ze trots op hen! Janke was een heel lieve vrouw, mem en beppe. Het was fijn bij haar te zijn. Ze was plezierig in de omgang en altijd belangstellend, een vrouw die hield van vaste rituelen en patronen. Een zeer gelovige vrouw was ze ook en heel betrokken bij onze parochie. Ze was graag in de kerk. En hier in Bakhuizen woonde ze met veel genoegen. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en moest ze verhuizen naar Talma Hiem in Balk. Dit vond ze wel moeilijk, maar na enige tijd was ze ook hier helemaal weer thuis. Een liefdevolle verzorging heeft ze hier genoten waar ze erg dankbaar voor was. Maar tegelijk voelde ze haar krachten afnemen en wilde ze graag naar Sibbele. Dit gaf ze vaker te kennen. Nu is ze weer bij hem, zo geloven we. En we bidden dat ze mag voortleven in onze harten en onze herinnering en in de altijddurende liefde van God. Op donderdag 28 februari hebben we afscheid van haar genomen in de kerk waarna ze op ons kerkhof is begraven. Dat ze, nu weer verenigd met Sibbele, mag rusten in vrede. In memoriam Op dinsdag 26 februari overleed op de leeftijd van 89 jaar Martinus de Vreeze Geboren op een skûtsje was Tinus van jong af aan vertrouwd met het water en met boten. Hard heeft hij gewerkt, eerst bij zijn vader, daarna als brandstof- en fouragehandelaar

11 Hij was ondernemend en zocht het avontuur. Na metaaldraaier en constructiewerker te zijn geweest begon hij met het bouwen van een kippenmesterij waar later ook nog een minicamping bij kwam. Tinus was energiek en levenslustig. Altijd samen met Sine, zijn vrouw, en ook vaak met Tjeerd, zijn tweelingbroer. Graag maakten ze samen een fietstochtje. Voor de kinderen was hij een goede heit die voor hen klaarstond en mooie verhalen kon vertellen. Hij was sterk; de man van staal werd hij wel genoemd. Maar de laatste tijd namen zijn krachten af. Zijn lichaam kon zijn geest niet meer volgen. Moeilijk vond hij dit om te accepteren. Het moeilijkste vond hij om Sine los te moeten laten. In alle rust en vrede is hij gestorven en nu in de veilige haven, in Gods liefde geborgen. Op zaterdag 2 maart hebben we Tinus herdacht tijdens de uitvaartdienst in de kerk, waarna we hem op ons kerkhof hebben begraven. Dat hij in vrede mag rusten. We wensen Sine en de kinderen en allen die hem zullen missen heel veel kracht en sterkte. In memoriam Op zaterdag 2 maart overleed op de leeftijd van 100 jaar Suze Konst-Eiling Suze was een vrouw die altijd hard gewerkt heeft voor haar grote gezin en daar ook veel verdriet in heeft gekend. Zwaar was het voor haar om in de oorlog drie kleine kinderen te moeten missen. Na ook op latere leeftijd nog drie volwassen zonen naar het kerkhof gebracht te hebben, zijn de laatste levensjaren voor haar niet altijd even gemakkelijk geweest. Toch herinneren we haar als een vrolijke meelevende vrouw die altijd belangstelling had voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze had humor en was altijd wel in voor een geintje. Ze was graag onder de mensen en hield van gezelligheid. Kaarten was haar grote liefhebberij en met het klaverjassen heeft ze ook vele prijzen weten binnen te halen. Na een gelukkig huwelijk van ruim 46 jaar met Anne Konst heeft ze nog ten volle genoten in haar bungalow aan het water in Workum. De laatste jaren liet haar gezondheid haar langzaam in de steek, waardoor ze deze in een verzorgings- huis heeft doorgebracht, wat haar soms erg veel moeite kostte. Desondanks heeft ze vorig jaar intens genoten van het grootse feest ter ere van haar honderdste verjaardag. Op donderdag 7 maart hebben we haar herdacht tijdens de uitvaartdienst waarin ook werd meegezongen door het koor van Workum waarin ze zelf vele jaren heeft gezongen. Wij bidden dat ze nu in vrede mag rusten, weer verenigd met haar man Anne, met haar dochter Gretha en haar zonen Hans, Petrus, Eelco, Peter en Bennie. In memoriam Op vrijdag 8 maart overleed op de leeftijd van 54 jaar Auke Vogelzang Auke was een harde werker. Hier in Bakhuizen had hij vroeger een eigen groentezaak in de Vivo-winkel. Samen met zijn heit Harmen ging hij met de groentekar de deuren langs om groente te suteljen. Later ging hij naar Hoorn en daar werkte hij in de groentesnijderij van Hessing waar hij zich opwerkte tot chef. Hij was een man met hart voor de zaak, maar vooral een man met hart voor de mensen. Een gewaardeerde collega was hij, iemand die klaarstond voor een ander, die eerder aan een ander dacht dan aan zichzelf. Auke was een buitenmens, een zonaanbidder, een liefhebber van tuinieren, maar ook van huiselijkheid, genieten van mooie muziek. Positief en optimistisch stond hij in het leven en zo heeft hij ook zijn ziekte gedragen. Slechts enkele weken is hij ziek geweest; er zou nog een operatie plaatsvinden, maar kort daarvoor overleed hij. Gelukkig wist hij zich steeds omringd door goede, lieve mensen. We hebben afscheid van Auke genomen op donderdag 14 maart in onze kerk waarna we hem op ons kerkhof hebben begraven. Nu is hij weer bij zijn mem Griet en zijn broer Frank. Dat hij met hen mag rusten in vrede. We wensen Harmen, zijn zus en broers, zijn vriendin Bea, zijn huisgenote Ursula en allen die hem zullen missen heel veel kracht en sterkte. Parochie en zo... Informatie van Caritas Trefpunt Trefpunt is iedere woensdagochtend van tot uur open. U vindt hier een luisterend oor. Er liggen veel folders over zorg en welzijn op de leestafels Wij geven u graag advies en helpen u bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Maar u kunt hier ook terecht voor een kopje koffie en een praatje. Iedereen is welkom. De kerk is tijdens Trefpunt open; u kunt hier in alle rust naar binnen gaan. Ouderenadviseur De Friese Meren komt op 10 april 2013 Woensdag 10 april a.s. zal Nienke Talstra, ouderenadviseur bij de gemeente De Friese Meren, informatie komen geven bij Trefpunt. Bij het samengaan van de gemeenten Joure, Lemmer en Balk, blijft de ouderenadviseur Nienke Talstra haar spreekuur houden in Balk, Raadhuisstraat 2, 8561 BG. U kunt terecht op maandag t/m vrijdag van uur tot uur. Telefonisch bereikbaar op Samen Eten Dinsdag 5 maart was de laatste keer dat er gezamenlijk gegeten kon worden in café-restaurant Domper. Dit project speelt in de donkere wintermaanden en stopt wanneer de lente ons wat meer licht en warmte geeft. In september van dit jaar kunt u zich weer opgeven voor dit Samen Eten. Van oktober 2013 tot en met maart 2014 kan er weer gezamenlijk gegeten worden op de eerste dinsdag van de maand. Een luisterend oor Wij willen u graag van dienst zijn. Dat betekent dat wanneer u behoefte hebt aan een gesprek of te wel "een luisterend oor u ons altijd kunt bellen. De bestuursleden van Caritas zijn: Rita Jacobs, voorzitter Henk Kuipers, secretaris Bettie IJntema, penningmeester Jitske Mous, lid

12 Mededelingen van het parochiebestuur Actie Kerkbalans 2013 Beste parochianen, De actie kerkbalans is ook dit jaar weer goed verlopen. In verband met de nieuwe datum van de uitgave van het parochieblad was de start deze keer een week later dan vorig jaar. In veel wijken ging het ophalen van de enveloppen prima en kon de actie in de maand februari worden afgerond. Er zijn altijd een paar wijken waar het wat minder vlot verloopt daar moest meerdere keren bij één adres worden aangeklopt voordat er een antwoord kwam. Maar ook daar is de klus weer geklaard, al zijn er nog enkele die niet gereageerd hebben. Alle wijkvertegenwoordigers(sters) willen wij natuurlijk weer hartelijk dank zeggen voor hun inzet en medewerking. Ook alle parochianen danken wij hartelijk voor hun toezegging en medewerking voor een goed verloop van de actie. Het bedrag aan toezeggingen is praktisch hetzelfde als dat van vorig jaar, er was een lichte daling van 264,-- Het totaal kwam uit op ,--. Vorig jaar was de toezegging ,--. Het is bekend dat er jaarlijks meer aan kerkbijdragen binnenkomt dan er is toegezegd. Zo werd in 2012 ruim 1.500,-- meer ontvangen dan was toegezegd. Hopelijk zal dat ook dit jaar zo zijn, zodat wij het werkelijk ontvangen bedrag van 2012 evenaren. Via het parochieblad zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken. Actie vrijwilligers werving Tegelijk met de actie kerkbalans ontving u een mooie envelop met daarin een brief. Hierin werd u gevraagd op welk gebied u eventueel vrijwilliger zou willen zijn voor onze parochiegemeenschap. Op deze oproep kregen wij een aantal heel plezierige reacties, waar we erg blij mee zijn. 24 Parochianen lieten weten aan verschillende taken en activiteiten mee te willen doen. Ook hoorden we namen van personen die wel wat wilden doen maar schroomden om dat op papier te zetten. Dit is niet erg, het is nooit te laat om u aan te melden. Mondelinge opgave blijft natuurlijk altijd een mogelijkheid. Als bestuur zijn we blij met het resultaat. Wanneer er behoefte is aan hulp voor een bepaald werk of werkveld dan maken we zeker gebruik van uw opgave. (ver)bouwplannen parochiezaal Zoals uw wellicht weet wordt de huidige parochiezaal zeer veel gebruikt en moeten veel activiteiten elders plaats vinden omdat de parochiezaal overbezet is. Inmiddels hebben we in onze levendige parochie zoveel activiteiten dat we duidelijk ruimtes tekort komen. In de afgelopen maanden heeft het parochie bestuur een inventarisatie gemaakt naar wensen en behoeften van de verschillende gebruikers van de parochiezaal. Vervolgens is er een plan gemaakt voor verbouw en ook nieuwbouw van parochiezalen. Op de parochieavond (16 april) willen we u graag bijpraten over de planvorming en staat een presentatie van het voorlopige plan op de agenda. Diversen Terugblik op een bijzondere viering Zondag 17 februari was er een bijzondere familieviering. Alle ouders van de kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt waren voor deze viering uitgenodigd. Pastor Mulder nodigde hen één voor één naar voren om de doopschelp waarmee hun kindje gedoopt was in ontvangst te nemen. In de viering stelden ook de kinderen die op 14 april hun 1 e communie zullen doen zich voor. Matteo, Nick, Sjirk, Naomi en Nynke hadden een mooie koffer gemaakt en vertelden iets over zichzelf en hun familie. Het gelegenheidskoor zong mooie liederen. Al met al een hele bijzondere viering en een goed gevulde kerk. Na de viering kwamen de doopouders naar de parochiezaal om samen koffie te drinken en werden ze uitgenodigd voor een avond waarop verder wordt gepraat over opvoeding en geloof. Kerkbalans kleurwedstrijd Ook dit jaar hebben weer veel kinderen meegedaan met de kerkbalans clubwedstrijd. U kunt de tekeningen van de winnaars de komende weken in de kerk nog bewonderen. Gefeliciteerd allemaal! De prijswinnaars zijn: Mara Reinstra, Sven Bergstra, Jos Molenaar, Cor van Zijverden, Marrit Kuipers, Ilse Dijkstra, Tessa Boonstra en Jannie Kuipers. Nieuws van het KVG Woensdag 24 april om uur in de Gearte een lezing over de Ziekte van Lyme door de heer en mevrouw van der Veen uit Hardegarijp. Filmavond Op 14 februari hadden we een filmavond in café Domper. Ondanks de slechte weersvoorspellingen, kwamen er 22 leden opdagen. Nieuwsgierig naar de film Witness, die zich hoofdzakelijk in de Amish-gemeenschap afspeelt. Een vervolg op de interessante lezing van ds. van der Meer in november j.l. over deze groep mensen. Onder het genot van koffie met gebak(van een jarige) en tijdens de pauze nog een borrel, kregen we bij het zien van deze film een goed beeld van de gesloten gemeenschap, die er een geheel eigen leefwijze op na houdt. En hoe moeilijk het is om te integreren in deze groep. De hoofdpersoon, die verliefd werd op een vrouw uit de Amish-gemeenschap, moest uiteindelijk weer afscheid nemen van zijn geliefde, doordat hij toch een vreemde eend in de bijt was. Een spannende en indrukwekkende filmavond, waarbij net als in de bioscoop de popcorn niet ontbrak. Nieuws van de KBO Donderdag 18 april is er na de ochtenddienst van 9.00 uur koffie drinken met pastor W. Mulder. Dinsdag 14 mei een bezoek aan het Woudagemaal te Lemmer. Meer informatie vindt u bij de volgende Nestor

13 St. Ludgerusparochie Rondom de vieringen Gevraagde Intenties Zaterdag 6 april Gooitzen van der Werf, Inte en Griet Gersjes-Schotanus, Anno Gersjes, familie Snelter-Melchers. Zondag 14 april Jaargetijde Jantje Slippens-Siemonsma, Lieuwe Melchers, Arnold Homma, Piet van der Wal, jaargetijde Nico Terpstra, Eelke en Sip Folmer-Haarsma, Eelke en Jule de Winter-Flapper, Maurits Flapper, Ale Hylkema, overleden ouders Pelsma-Haarsma, familie Galama-Holman. Zaterdag 20 april Reina Nagelhout-Jillings, Jan Pietersma, Johannes en Fokje Wierdsma-Hylkema, Franciscus Al, familie DölleBonekamp. Zondag 28 april Jaargetijde Douwe Veltman, Maurits en Tietsje Flapper- Jorna en overleden familie, Douwe Galama, familie Hijlkema-Melchers. Dienstenrooster hulpen Kosters Do P. Dolle Za S. Veldman Do T. Veldman Zo T. Veldman Do P. Dolle Za P. Dolle Do T. Veldman Zo S. Veldman Do P. Dolle Misdienaars Za Silke - Douwe Zo Fia - Jitske Za Jan Yke - Joran Zo Thomas - Douwe Za Michel - Silke Lectoren en Lectrices Za C. Schilstra Zo C. Zeldenrust Za H. Siemonsma Zo D. Melchers Za T. Werkman Communie rondbrengen Zo G. Wortman Dienst op zaterdag Zo A. Romkes Zo D. Melchers Dienst op zaterdag Zo Sj. v.d. Goot Zo A. Mous Dienst op zaterdag Rijdienst Za Sj. v.d. Goot Zo D. Wortman Za D. Bosman Zo G. Sierdsma Za O. Wortman Tafeltje dekje rondbrengen weekend W. Klijnsma B. v.d. Vegt weekend A. Hijlkema Sj. de Jager Weekend A. van Aalsum C. Pelsma weekend J. Franzen R. Hornstra weekend R. Huitema J.Thibaudier weekend W. Klijnsma B. v.d. Vegt weekend A. Hijlkema Sj. de Jager Voor informatie kunt U contact opnemen met: mw. D. Jongstra of dhr. D. Wortman Net zoals alle andere keren is de lijst van tafeltje dekje rondbrengen zorgvuldig door Durk en Jikke Wortman klaargemaakt. Maar we missen wel een naam op de lijst en wel die van dhr. Piet Veltman, die vanaf de oprichting in 2001 met grote inzet, en het geven van zijn vrije tijd dit werk met veel liefde heeft gedaan! Piet, hiervoor onze heel hartelijke dank! Maar we zijn ook erg blij dat de heren Cor Pelsma en Roel Hornstra bereid zijn gevonden om de groep weer compleet te maken, en heten hen dan ook heel hartelijk welkom, en wensen dat jullie dit werk met plezier mogen doen. Met vriendelijke groet, Dienie Jongstra. De werkelijkheid buitengesloten Het onverwachte niet onder ogen willen komen. Welke ramen hebben wij zelf dicht getimmerd? Welke angsten verblinden ons en verstommen ons geloof? - 9 -

14 Lief en Leed in de Parochie Foar Elkoar Verjaardagen Dhr. H. Mous (77) Tjerk Hiddesstr. 22, 8561 CR Balk 06 Dhr. J.P. Dölle (76) Bauke Boersmastr. 21, 8561 ER Balk 10 Mw. T.F.M. Westerbeek-Meuleman(78) De Mieden 2A, 8561 ER Balk 14 Dhr. A. Kramer (82) Wilhelminastr.40, 8561 AD Balk 16 Mw. R.A. Bruinsma-Bonekamp (80) Erasmusstr. 7, 8561 BW Balk 18 Dhr. L. Nagelhout (76) Wilhelminastr. 41, 8561 AB Balk 20 Dhr. J. Kramer (81) Rosenbergstr.9, 8561 GE Balk 21 Mw. L.P. van Draanen-van Dooren (82) Talma Park 26, 8561 DG Balk 21 Mw. E.M.M. Veldman-Vogelzang (81) Westein 27, 8561 BZ Balk 30 Mw. J.E.M. Cöp-Roelofs (81) Woonzorgboerderij Corneliahoeve Straatweg 9, 8534 WB Eesterga 30 Mw. H.R. Brouwer (77) Foarset 11, 8561 GN Balk Van Harte Gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. Zieken Mw. M. de Vreeze-Müller, Gaaikemastr. 34, 8561 DA Balk. De operatie is geslaagd, maar ze is wel heel ziek geweest. Vooral toen ze ook nog de griep kreeg. Het gaat nu de goede kant op. Van harte Beterschap. Dhr. D. Wortman Lapidothstr DA Balk. Is herstellende van z n knie operatie, het gaat alleen niet zo snel als hij zelf graag wil. Van harte beterschap. Alle parochianen die nog herstellen van de griep, die voor sommigen wel heel hardnekkig was. Maar ook zij die zijn gevallen of een dagopname hebben gehad, bij de een gaat het herstellen war sneller als de ander, maar, geniet ook van de aandacht die je krijgt. Allemaal van harte beterschap. Verhuisd Mv. G.J. Folmer-Ruhe, Barend Fockesstr. 8, 8561 CT Balk is naar de Troelstrakade , 8603 AP Sneek verhuisd. Dicht bij haar kinderen. Veel geluk en woonplezier in Sneek. Folkert Altena is op zichzelf gaan wonen op de Gaaikemastr. 9, 8561 Al Balk. Met veel hulp van familie, vrienden en beroepsmatige hulp kan hij met veel plezier aan de Luts wonen.heel veel geluk toegewenst. José Veldman Foar Elkoar Parochie en zo... Begrafenisvereniging De Katholieke Begrafenis en Crematievereniging Sint Ludgerus Balk houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op maandag 8 april a.s. om uur in de Treemter. U bent van harte uitgenodigd! Het bestuur Jaarvergadering Parochianen, van harte welkom op de jaarvergadering, die plaats vindt op 18 april om uur in De Treemter. Zie de bijgevoegde agenda en notulen van de vorige jaarvergadering. Het parochiebestuur Toneel- / feestavond De jaarlijkse toneel- /feestavond van de St. Ludgerusparochie was met twee keer 200 bezoekers weer een groot succes. Op woensdag 20 februari met een try-out was de zaal gevuld met leden van de Koepel 50+. En zaterdagavond 23 februari stroomde de Treemter opnieuw vol met bezoekers om te genieten van het toneelstuk Pake is net te betelje. Deze keer speelde het toneel zich af in pension Wytsma waar een schitterend gespeelde baron Felix geld probeerde af te troggelen bij alle vrouwelijke personen.gryt, Hillie en Poeske leken bezweken te zijn onder de charmes van Felix. Deze rollen werden op het toneel neergezet alsof die speciaal voor hen geschreven waren.wytse had met Kees zijn eigen plan opgesteld om te onderzoeken hoe klantvriendelijk zijn pension werkelijk was. Ontzettend knap hoe de mannen tijdens verkleedpartijen iedere keer een andere (ook vrouwelijke) rol speelden. Jetze en pake wisten op verrassende momenten op het toneel te verschijnen en dan alle aandacht op zich te vestigen. Het verzoek om medeleven in de ochtend (na een nacht doorzakken?) en het herwonnen zelfvertrouwen daarna straalde van Jetze af

15 En pake? Pake wie net te beteljen! Trochsetters: heel hartelijk bedankt voor deze fantastische avond. St. Fredericusparochie Rondom de vieringen Gevraagde Intenties Zondag 21 april Folkert en Gretha Rijpkema-Effing, Jan en Fimke de Vreeze- Mous, Klaas Galama, Hinke de Winter-Kloosterman, Bennie Visser, Azuerus en Anna de Boer-Spitzen en Joop Visser Dienstenrooster hulpen Acolieten Zo Else Lolkema en Trea Rijpkema Lector Zo Hanny Bergsma Collectant Zo Tjitte de Wolff Koorrepetitie Woensdag 17 april om uur. Lief en Leed in de Parochie In memoriam Op woensdag 13 maart overleed op de leeftijd van 37 jaar Boudewijn Pier Leffertstra Boudewijn, zoon van Sjouwe en Corrie, heeft een fijne jeugd gehad in het beschermde Sloten. Veel vrienden had hij altijd, vrienden met wie hij voetbalde en muziek maakte. Na een drumopleiding speelde hij bij Melodia in Wyckel en nog een jaar bij muziekvereniging Stêd Sleat in Sloten. Hij ging naar de RSG in Sneek, was een voorbeeldige leerling en geliefd bij de meisjes. Daarna ging hij studeren in Wageningen, maar dit lukte niet goed vanwege andere interesses. Hij ging naar Utrecht, naar het HBOV. Ook hier kreeg hij goede vrienden. Boudewijn kreeg een baan bij Altrecht GGZ en betrok - na verschillende studentenwoningen - een mooi appartement in Leidsche Rijn. Hij had een druk en onregelmatig leven, maar zo nu en dan kwam hij weer even in Sloten. Afgelopen Kerstmis was hij ook weer in Sloten en had het gezellig. Met Pasen zou hij weer komen. Het is nog zo onwerkelijk, zo onbegrijpelijk dat hij er niet meer is, Boudewijn, je lieve zoon en broer, je oom en neef, je goede en trouwe vriend. Met heel veel mensen hebben we afscheid van hem genomen op dinsdag 19 maart tijdens de dienst in de kerk waarbij vele herinneringen werden gedeeld en mooie muziek gemaakt werd. Daarna hebben we hem te ruste gelegd op de begraafplaats in Sloten, vlakbij Bennie. Dat hij nu geborgen mag zijn in Gods alomvattende liefde. We wensen Corrie en Sjouwe, Simone en Pieter, David en Jildau, en allen die hem zullen missen, heel veel kracht en sterkte toe

16 St. Michaëlparochie Rondom de vieringen Gevraagde Intenties Zondag 7 april Overleden familie Mosterman-Huitema, Wiebe en Gretha de Jong-van der Pol, Bettie Mulder-Poelsma enmarieke Nagelhout- Reekers. Zaterdag 13 April Jan Lambertus de Vries en overleden familie Tjebbe en Cecilia van der Weij-Zijlstra, Jan en Grady Kramer-Hanzen en Henk Brattinga. Zondag 21 April Overleden familie Mulder-van der Hoff, Trienke Mulder-de Vries, Bettie Mulder-Poelsma en Folkert Nagelhout. Zaterdag 27 April Uit dankbaarheid, Hendrik Asma en Anna de Jong, Jeltje Asma en Ben Geerdink. Dienstenrooster hulpen Misdienaars Zo Leo Mulder en Femmie Nagelhout Za Sietse Leenstra en Willem Foekema Zo Lisanne Postma en Leo Mulder Za Willem Foekema Zo Femmie Nagelhout Jongens en Meisjes van het boekje Zo Elma Nagelhout en Colin de Jong Za Tjallina Yntema en Rixt de Jong Zo Jilke de Jong en Colin de Jong Za Rixt de Jong en Ilse van der Meer Lectoren en Lectrices Zo René Nagelhout Za Rika Kuipers Zo Marijke van der Wal Za Carla Schraa Zo Agatha Walsweer Communie uitreiken door lectoren Zo Achter in de kerk Za Voor in de kerk Zo Achter in de kerk Za Voor in de kerk Zo Achter in de kerk Collectanten Zo André Meyerink Za Albert Aukes Zo Bennie Roorda Za Arnold Deden Kosters Zo Gerard Postma Zo Klaas Schraa Zo Klaas Postma Zo Fedde Mulder Za Meint Leenstra Za Fimme Reekers Za Folkert Nagelhout Za Ad van Haarlem Bloemengilde en Tjitske Grunstra en Sijke Fortuin en Marijke van der Wal en Lenie v.d. Pol en Jacqueline Aukes en Marian Rijpkema en Wiesje Pietersma en Jacquelien Postma Ben je verhinderd.dan zelf graag voor vervanging zorgen Kerkschoonmaak tot Margriet Postma, Lenie van der Pol en Geertje Bouma tot Jikke Reekers, Margriet de Vries en Jacquelien Postma tot Janneke Haringsma, Boukje Nagelhout en Wiesje Pietersma. Graag in de laatste week van de periode schoonmaken. Lukt dat niet, dan graag in overleg met de volgende dames. 21 april: Roepingenzondag Zondag is 21 april is het Roepingenzondag Die dag wordt gebeden om roepingen voor het priesterschap. De kerk heeft steeds weer mensen nodig om de het woord van God en de tekens die Jezus ons heeft voorgeleefd gestalte te geven. Daarvoor zijn gewijde voorgangers nodig maar ook actieve mensen in de parochie die verschillende taken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen om het geloof op een eenvoudige manier door te geven. Wij allen worden geroepen tot geloof en verbondenheid. 21 april zal er een extra collecte worden gehouden Voorganger in de viering is emeritus pastoor J. Brouwer. Hannie Mulder Lief en Leed in de Parochie Jarigen 75+ April 01 Age Bouma de Warren 6, 8551 MP Woudsend 23 Joanna Aukes-Peters Wellewei 4, 8551 RB Woudsend 24 Rika Rypkema-Bouma S.de Jongstraat 5, 8551 MA Woudsend Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! Zieken Tonnie Ketelaar is enkele weken geleden geopereerd en wacht nog op de uitslag van de operatie. We hopen voor haar en haar gezin dat het positieve berichten zullen zijn. We wensen Tonnie veel beterschap en hopen op een voorspoedig herstel. Alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis wensen we veel beterschap. Caritas

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

JAARGANG 1, NR. 4 MEI 2013

JAARGANG 1, NR. 4 MEI 2013 van de parochies St. Odulphus te Bakhuizen; St. Ludgerus te Balk; St. Fredericus te Sloten en St. Michaël te Woudsend JAARGANG 1, NR. 4 MEI 2013 Foto: Redactieservice Info de zeven samenwerkende parochies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 3 blz. 1 Hieronder zie je een lammetje dat op zoek

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Voor allen. Meditatief moment. Nieuws voor en over de vier parochies. Keukentafelgesprekken. Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat 2013

Voor allen. Meditatief moment. Nieuws voor en over de vier parochies. Keukentafelgesprekken. Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat 2013 YDQGHSDURFKLHV6W 2GXOSKXVWH%DNKXL]HQ 6W /XGJHUXVWH%DON YDQGHSDURFKLHV6W 2GXOSKXVWH%DNKXL]HQ 6W /XGJHUXVWH%DON 6W )UHGHULFXVWH6ORWHQHQ6W 0LFKDsOWH:RXGVHQG 6W )UHGHULFXVWH6ORWHQHQ6W 0LFKDsOWH:RXGVHQG -$$5*$1*

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen Dorpskerk Wijk aan Zee April 2015 Contactadres Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705 Kerkenraadsleden H. van Heerden (ouderling) Julianaweg 23, 1949 AM Wijk

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017

Liturgieboekje voor De Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag 2017 1 Ga met ons God, de lange weg van onmacht en verdriet naar kracht en opstanding. Ga met ons die weg die over sterven heen naar onaantastbaar leven voert. Duld onze vragen. Erken ons verdriet. Verzacht

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Kringeninformatie. Wij hebben 16 kringen in de gemeente, elk met een eigen karakter. Hieronder vindt u de informatie over deze kringen.

Kringeninformatie. Wij hebben 16 kringen in de gemeente, elk met een eigen karakter. Hieronder vindt u de informatie over deze kringen. Kringeninformatie Wij hebben 16 kringen in de gemeente, elk met een eigen karakter. Hieronder vindt u de informatie over deze kringen. Maandagavondkring Deze kring wordt gevormd door ongeveer 10 personen.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Jeugdbestuur A1 + A2

Jeugdbestuur A1 + A2 Jeugdbestuur Naam: Telefoon Mobiel Email Annie Smeding 0513-434198 r.smeding@euphony.nl Corry Hooghiemstra 0513-431225 corrie.h@hotmail.com Gerard Molenaar 0513-432077 06-11060665 G.Molenaar10@kpnplanet.nl

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward.

Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. Voorwoord bulletin 2004 Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. Na een hectische tijd van voorbereiding en uitvoerende

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie