De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)"

Transcriptie

1 Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1

2 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ± 1585/1590, Kapitein (beëdiging niet vermeld in Commissieboek Raad van State), Camerling van Graaf Jan van Nassau directeur der militie, < , tr. Den Haag Grote Kerk : Anthonette van der Mijl(en), gen (proces Hof van Holland), dv. Engelbert (Engebert) Claesz van der Mijlen/Myl en Elisabeth van der Bijl. Bij de doop van Phillip van Bronsvelt (zijn kleinzoon) is Dirk Adriaans Groenensteijn getuige in de plaats van Philipus Bronsvelt za[liger]. In een boek over Dordrecht wordt hij Johan Philips genoemd. Gezien de namen van zijn kinderen en die van zijn schoonfamilie zou zijn vader Willem en zijn moeder Katharina kunnen heten. 1. Willem, volgt II. 2. Engel Bart, volgt II Pieter, volgt II Katharina van Bronsvel Elisabeth van Bronsveld Barbara van Bronsveld 2, tr.: Henrik la Mouche. 7. Maria van Bronsveld 3. Familiewapen Van der Mijl/Myle II. Willem Philipse van Bronsvelt, * 1619, Solliciteur militair, directeur van de militie, klerk der financiën van Holland (1657), klerk ter Raad van State, wo. in het huis Groenendaal op het Noord-Einde in Den Haag, / ald , tr. ald : Maria van Groenensteijn (Marija van Groenestein), ald , dv. Dirk en Neeltje Engels van Gaesbeeck. Bij de doop van een van hun kinderen (no. 12) trad als getuige op Emanuel, prins van Portugal, ex-carmeliet, kolonel in Staatse dienst en sinds 1656 gouverneur van Steenwijk, vertegenwoordigd door Anthonij Keijser van Bollant. Hun kinderen (volgorde onduidelijk): 1. Philipus, volgt III, (?) tweeling met: 2. Elisabeth van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr.: Frederick de Guy. Hij en zijn zoon worden genoemd in een testament uit Utrecht Uit dit huwelijk: a. Benjamin de Guy, Majoor, tr. Flora van Mollen. b. Maria de Guy, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt, Maria van Groenesteijn en Maria van Bronsvelt). 3. Helena van Bronsveld, * Haarlem , , tr. Den Haag : Mr. Cornelis Bosch, ~ Den Haag , advocaat van het Hof van Holland, Den Haag , zv. Jacob en Elisabeth van Cats (Den Haag). 4. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Maria van Bronsvelt en advokaat 2

3 Adriaan van Groenewegen). 5. Dirk Willemsz van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , vaandrig in Op wordt er ene kapitein Bronsvelt begraven. Mog. was hij kapitein onder de graaf van Hoorn, genoemd in een testament in 1679 (Den Haag, G.A. no. 1150, blz. 19; genoemd met Elisabeth, Philips, Helena, Hendrick Bronsveld). 6. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tr.: Johannis Schalcken, uit Utrecht, predikant in Charlois, is wed. in Den Haag Willem Willemsz van Bronsvelt, ~ (get. Dirk van Groenenstein en Jo Clarce Sweet de Weert), jong. 8. Adriana van Bronsvelt, tr. Amsterdam : Pieter van Nieuwersluis. Zij wordt genoemd als tante van Willem Benjamin de Guy, zv. Lijsbeth van Bronsvelt in een Not. akte te Utrecht Mog. is zij: Adriana van Bronsveld, Haarlem Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , mog. jong. 10. Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk Antonia van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tweeling met: 12. Heijndrick Willems, volgt III Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Groote Kerk , mog. jong. 14. Francois, volgt III 3. II 2. Engel Bart van Bronsvelt, otr. Delft , Delft Oude Kerk , tr. Delft Oude Kerk : Maria Goverts Knol(l), wed. van Anthoni de Geldere. De vader van Antoinetta van der Mijlen heette Engelbert. Het lijkt waarschijnlijk dat deze Engelbert zijn kleinzoon is (zie ook boek over Dordrecht in CBG Den Haag; de aankondiging van hun tr. vinden we in het archief van Haarlem). 1. Mattheus, volgt III 4. II 3. Pieter van Bronsveld, tr. N.N.. 1. Jan Pietersen van Bronsveld, tr. Delft : Jannitge Claes Wijnma (of Wijnna). 3

4 Omtrent het wapen, collectie Musschart (33 o ): Ophet graf inde Oude Kerk zien we, in rood schild een zilveren linkerschuinbalk met 3 in de richting van de balk geplaatste groene bladeren. [Van der Burch. De Navorscher, 1929, 30] Het gaat hier om haar wapen, die van de familie Vander Burch, niet om het wapen van Bronsveld! III. Philippus/Philps Willems (van) Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Philippus, advocaat Adriaan Groenenstein, Dirck Adriaans Groenenstein i.p.v. Philipus Bronsvelt Za[liger] ende Antoinetta van der Mijll), secretaris van de heerlijkheid Monster, Delft , otr. Delft , tr. Monster : Marie Cloudia (Glaudina) van der Burch (Burgh, Burg), * 1657, Delft 1728, ald. Oude Kerk Notaris Matthijs van der Burch, teekende gedurende zijn Notariaat al zijn protocollen met, het Adelijke wapen der van der Burchen. Het minutenboek, waarin dit staat vermeld, bevindt zich in het Archief der Gemeente te s-gravenhage. Uit bovenstaande blijkt thans, dat alle genoemde personen, nakomelingen zijn van het oude Geslacht van der Burcht, dat het Adellijke wapen voerde. Het Wapen bestaat uit een gouden schild, waarop een geweefde band (rechterschuinbalk en niet zoals afgebeeld een band) van rood, van links boven. naar rechts onderloopt. Het helmteeken vertoont tusschen een vlucht een gepantserden arm, die een degen houdt. 1. Wilhelmina van Bronsvelt, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt en Maria van Groenestijn). 2. Phillipina Maria van Bronsvelt, ~ Delft Oude Kerk (get. Jacob van der Burg,, Dirck van Bronsvelt en Marija van Groenestein), Delft Oude Kerk , otr. Delft Oude Kerk : Michiel Lubeex / Lubeeck (Doctor Michiel Subeeks). Zij voert het wapen van haar vader! III 2. Heijndrick Willems (Henricus) van Bronsvelt/Bronsveld, ~ s-gravenhage Klooster Kerk (get. Emanuel Prince van Portugaal in sijn plaets Antonii Keyser van Bollant // Jouff. Adriana van Hestvelt weduwe van [den] // ouders Groenesteyn en [de] Maria van Bronsvelt) , kapitein-luitenant (1699), kapitein (1707), sergeant-majoor (1723), luitenant-kolonel (1725), 1727, wo. Delft , tr. Loosduinen : Maria Diricxs van Rijckum. 1. Theodorus (Dirk) Bronsveld/Van Bronsvelt, ~ Den Haag , 1745, tr. 1713: Hester van Goch. Zijn naam verwijst mog. naam zijn oom aan vaderskant. 4

5 2. Henricus van Bronsvelt, ~ Den Haag in de R.K. kerk in de Molstraat, was verm. driemaal gehuwd. 3. Joannes van Bronsvelt, * 1690, volgt IV. 4. Arnoldus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr. 1723: Sophia Son. 5. Wilhelmus van Bronsvelt, * 1696, volgt IV 2. Zijn naam verwijst mog. naar z n opa. 6. Anthonius, * 1701, volgt IV 3. Zijn naam kan verwijzen naar de tantes van vaders kant. III 3. Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , clerq ter griffie, 1708, tr : Clara of Elisaberth van der Mijde. 1. Frans, volgt IV 4. III 4. Mattheus Engelberts van Bronsvelt, tr.: Gesina Stenhuis. 1. Migiel van Bronsvelt, ~ Delft (get. Philippina van Bronsveld). IV. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Gertrudis Jans en in 1716 Adriana Sam. 1. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag in R. K. kerk in de Casuariestraat. IV 2. Wilhelmus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Maria van Walen. 1. Henricus van Bronsvelt, ~ (get. Joannis Bronsfelt). 2. Joanna van Bronsvelt, ~ (get. Joannis, Sophia Bronsvelt). 3. Elisabeth van Bronsvelt, ~ (get. Matthias Backer, Henrica Reijnders). IV 3. Anthonius/Anthonie Heijndricksz van Bronsvelt, ~ s-gravenhage, Spaanse Kapel, Scheveningen (men zei 42 jr. oud), timmermansknecht, tr. Scheveningen Oude Kerk : Meinsje Jochems de Zwart, ~ R.K. ald , ald , dv. Jochem Joppen en Beatriss Cornelisse Ho(o)geveen. Zij was Rooms Katholiek; mogelijk was hun huwelijk niet naar de wens van zijn ouders. Feit is wel dat na Anton de familie Bronsveld veel minder hoog in aanzien stond. Zijn vrouw moet hem erg lief zijn geweest! 1. Jochem Bronsvelt, ~ Scheveningen , Zijn naam verwijst mog. naar de vader van z n moeder. 2. Heindrik Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Zijn naam verwijst mog. naar zijn opa aan vaders kant. 3. Dirk Teunisse Bronsveld, volgt V. Zijn naam verwijst mog. naar oom Dirk. 4. Joghem Teunisse, volgt V 2. Naam verwijst naar opa moeders kant. 5

6 5. Maria Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Hendrina Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald (doodgereden op den 17 dito door twee Heeren op een Cheeze met een paard rijdende van t strand na s Hage). 7. Hendrina Teunisse Bronsveld, * ± 1736, Scheveningen , tr. ald : Jacob Cornelisse Plugge, ~ ald , ald , zv. Cornelis Jacobse en Maertje Cornelis van Waardenburg. a. Jacob Jacobse Plugge, * Scheveningen Anthoni Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald IV 4. Frans van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr. Amsterdam : Anna Bosschaart, 28 jaar, uit Deventer. 1. Marike van Bronsvelt, ~ Amsterdam V. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Den Haag , ald , tr. ald : Jopje Claasse Pronk, ~ ald , begr. ald , dv. Claas Cornelisse en Bastiaantje Mente Spaans. 1. Teunis Dirkse, volgt VI. V 2. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee verongelukt met de schuyt nevens zijn zoontje, tr. ald : Trijntje Janse van der Zwan, ~ ald , ald , dv. Jan Korvink en Claertje Cornelisse Pronk.. 1. Dirkje Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald. Kerk : Arie Roos, * ald , visser, ald , zv. Arie Eeuwitse/Evertsz. Roos en Klaasje Lucas Hellendoorn (Scheveningen) [zie de stamboom van de familie Roos]. 2. Teunis, volgt VI Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee met z n vader verdronken Adriana Jochemse Bronsveld, ~/ Scheveningen , ald Korvink Bronsveld, ~ in Scheveningen , ald aan de tering. 6. Claar Jochems, volgt VI Jochem Johannes, volgt VI 4. VI. Teunis Dirkse Bronsveld, ~ Scheveningen , kleermaker ald., wo. wijk G 262, ald , tr. ald : Catharina/Catrina Valetijnse Kroes, ~ ald , ald , dv. Valetijn en Lena Pluijmen. 6

7 1. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Jannetje Cornelisse Pronk, * Scheveningen ± Lena Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Leenderd Teunisse, volgt VII. 4. Anthonie Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Jobje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Adriaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Dirkje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Dirk, volgt VII Leena Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Ariaantje Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald VI 2. Teunis Jochems Bronsveld, ~ Scheveningen , klapwaker, visuitroeper (1840), ald , tr. ald : Claazijntje/Klazin/Klaasje Knoester, ~ ald , ald (aangifte door Teunis Bronsveld, kledermaker 70j. en Jochem Bronsveld 36j., visser, neef en zv. overledene), dv. Maarten Ezn. en Arendje Hoogendijk. 1. Jochem, volgt VII Arentje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannis de Niet. 3. Maarte Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Trijntje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Jan Vrolijk. a. Teunis Vrolijk, * Scheveningen , Den Haag , tr. 1840: Leentje Spaans. 5. Johannes Bronsveld, */~ Scheveningen 07/ Ariaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Maarte, volgt VII Maarten, volgt VII Johannes, volgt VII 6. VI 3. Claar Jochems (Klaar) Bronsveld, */ ~ Scheveningen 15/ (get. Maria Pronk), ald , tr. ald : Klazina Gerritse (Klaartje) Spaans, ~ ald (get. Immetje Spaans), ald Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), ald. op het kerkhof Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ (get. Aaltje Ros), Den Haag , tr. (1) ald , Scheveningen kerk : Johannes Josephus Klijn, */~ ald. 17/ , Fuselier Infanterie, visser, Den Helder ; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ Scheveningen 20/ (get. Dieuwertje Verheij), wv. Maria den Heyer, zv. Arie Dirkse en Jopje Cornelisse Verheij. 3. Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen Jogchem Johannis, volgt VII Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen 26/ (get. Dirkje Bronsveld). 6. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ , visdraagster, < , tr. Den Haag , Scheveningen kerk : Johannis Bal, */~ ald. 19/ (get. Aagje Groen), visser, ald , zv. Floris en Petronella van der Burg. 7

8 7. Adriana Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald Adriana Catharina Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , visverkoopster, tr. (1) Den Haag : Benjamin Kuiper, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , zv. Engel en Adriana Pronk; tr. (2) Den Haag : Pieter Plug, * Noordwijk , zv. Arie Pietersz en Klaartje Cornelisdr den Hollander. VI 4. Jochem Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , water- en vuurverkoper, ald , tr. (1) ald : Alida Overduin, * ald , ald ; tr. (2) Den Haag : Lena Pieterse Dijkhuizen, */~ Scheveningen 21/23/ (get. Johanna Dijkhuise), dienstbode, ald , dv. Pieter Leendertse en Martina Maartense Knoester; htr. Den Haag : Abraham Pieterse van der Harst, * 1791, Johannes Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 16/ Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Teunis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Pierre Bronsveld, * Scheveningen VII. Leenderd Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald : Lena Arense Turfboer, ~ ald , ald Dirk Leendertse, volgt VIII. 2. Arie, volgt VIII Jobje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Arie Chiel Arense de Ruiter, * ald. ± Martin Bronsvelt, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen Martinus Bronsvelt, * Scheveningen Pieter Frank Bronsveld, * Scheveningen Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Michiel den Heijer. VII 2. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , scheepsmaker (1816), tr. Den Haag : Jannetje Pronk, * ± 1793, dv. Kornelis en Maria Spaans. 1. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannes (Jan) Westerduin. a. Petronella Westerduin, * Scheveningen b. Immetje Westerduin, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Dirk Pronk, * 1841, c. Jochem Westerduin, * Scheveningen d. Maarten Westerduin, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen

9 3. Maria Bronsveld, * Scheveningen Johannes Cornelis Bronsveld, * Scheveningen VII 3. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , visser, 1840, tr. ald : Pieternella Janse Spaans, * ± 1784, ald , dv. Jan Philipse en Immetje Arens Tuit. 1. Klaartje Bronsveld, */~ Scheveningen 05/ , ald , tr. Den Haag : Kornelis Mooiman, * Scheveningen ± 1808, zv. Gijsbert en Jacoba Klaasse de Best. 2. Johannes Jochemse, volgt VIII Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1) Den Haag : Johannes de Niet, * Scheveningen ± 1817, zv. Jan Siere en Jannetje Arens den Dulk; tr. (2) Den Haag : Michiel den Heijer, */~ Scheveningen 11/ , zv. Gijsbert Gijsbertse en Klazina Sophia Maartense Korving. 4. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , < , tr. Den Haag : Johannes Westerduijn, * Scheveningen ± 1814, < , zv. Johannes en Adriana Verheij. 5. Teuntje Bronsveld, * Scheveningen Immetje Bronsveld, * Scheveningen VII 4. Maarte Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Kniertje Dirkse Keus, * Scheveningen ± Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen ± 1825, ald Klazina Bronsveld, * ± 1830, Scheveningen VII 5. Maarten Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Kniertje Keus. 1. Teunis Bronsvelt, * Scheveningen Klasina Bronsveld, * Scheveningen Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen Dirk Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arendje Kuiper. VII 6. Johannes Teunisse (Jan) Bronsveld, */~ Scheveningen , Den Haag , tr. ald : Maria Ziere (Marijtje) Vrolijk, * Scheveningen , ald , dv. Zier en Hesther Mooiman. 1. Klasina Bronsveld, * Scheveningen Sier Teunis, volgt VIII Klazina Bronsveld, * Scheveningen Maartje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Ferdinand Johannes Cornelis Gout, * Wassenaar , Den Haag , zv. Cornelis en Wilhelmina Roosa. 5. Teunis Jochem Janse, volgt VIII 5. 9

10 6. Johannes Janse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Catharina Willemse Taal, * Scheveningen ± 1846, dv. Willem Mathijsse en Adriana Maartense Vrolijk. 7. Maartje Bronsveld, * Scheveningen VII 7. Jogchem Johannis Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), visser, ald , tr. (1) Den Haag , Scheveningse kerk : Martijntje Den Heijer, */~ ald. 20/ (get. Huijbertje den Heijer), ald , dv. Jacob Willemse en Arentje Arens Westerduin; tr. (2) Den Haag : Martijntje Ho(o)gendijk, ~ Scheveningse Kerk (get. Maria Jol), ald , wv. van Teunis Baak, * 1803, 1849, dv. Engel Dirkse en Alida Chiele Jol. Kinderen uit z n 1e huwelijk: 1. Klaartje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. (1) : Minnecus den Heijer; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ ald , visser, Den Haag , zv. Pieter en Maria den Heijer; tr. (1)ald : Immetje Klein, * 1818, Arendje Bronsveld, * Scheveningen , Maassluis , tr. Den Haag, Scheveningen kerk : Arie Jol, * ald. 03/ , visser, Vlaardingen , zv. Simon en Gerritje Keus. 3. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald Jacob Jochemse, volgt VIII 6. Uit z n 2 e huwelijk: 5. Jochem Johannes Jochemse, volgt VIII 7. VIII. Dirk Leendertse Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , tr. (1) Den Haag : Kommertje Overduijn, * ald. ± 1807, < ; tr. (2) Den Haag : Arendje Chiel Kuiper, * Scheveningen ± 1812, dv. Michiel Arense en Geertrui Spaans. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Helena Cornelia Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arie de Jong. 2. Cornelis Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Neeltje Pronk, * ald , ald Klazina Bronsveld, * Scheveningen Arie Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maria Adriana Albertse Roos, * Scheveningen ± 1846, dv. Albert Albertse en Lena Maartense (Leentje) Knoester. Zie ook bij Leendert! 5. Leenderd, volgt IX. VIII 2. Arie Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald tr. Den Haag : Johanna Onderwater, * ald , dv. Arie en Margaretha de Graaf. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen Lena Bronsveld, * Scheveningen Catharina Martina Bronsveld, * Scheveningen Alida Bronsveld, * Scheveningen Arendje Bronsveld, * Scheveningen

11 6. Leenderd Arie, volgt IX 2. VIII 3. Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Alida Maartense Bruin, */~ Scheveningen 12/ , dv. Maarten Teunisse en Jannetje Minnekusse de Mos. 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Johannes Huibert Verbaan, * Scheveningen , Vlaardingen , zv. Daniël en Klazina Johanse Plugge. 3. Jochem Bronsveld, * Scheveningen Maarten Bronsveld, * Scheveningen Klazina Bronsveld, * Scheveningen Jochem Bronsveld, * Scheveningen VIII 4. Sier Teunis Bronsveld, * Scheveningen , visser, vermist, tr. Den Haag (scheiding uitgesproken ): Cornelia de Ruiter, * Scheveningen ± Johannes Bronsveld, * Scheveningen Maria Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maarten Willemse Taal, * Scheveningen , arbeider, ald , zv. Willem en Martijntje Vrolijk, tr. (1) Den Haag : Jaapje Keus, * Scheveningen , ald , dv. Kornelis Leendertse en Neeltje Leendertse Knoester. a. Tina Taal. b. Zier Taal. c. Arie Taal. d. Jan Taal. 3. Johanna Maria Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen VIII 5. Teunis Jochem Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. Den Haag : Cornelia Cornelisse Rog, * Scheveningen , dv. Cornelis Jacobse en Trijntje Roeleveld. 1. Cornelis Teunisse, volgt IX Jacoba Bronsveld, * Johanna Bronsveld, * Johannes, volgt IX 4. VIII 6. Jacob Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , visser, ald , tr. Den Haag : Maartje Johanse Keus, * Scheveningen , ~ ald , ; htr. Den Haag

12 1867: Gijsbert de Ruiter, * Jochem Johannes Jacobse, volgt IX Johannes Jacobse, volgt IX 6. VIII 7. Jochem Johannes Bronsveld, alias Mannemos, */~ Scheveningen 07/ , lichting 1874 Nat. Mil. vrijgesteld wegens broederdienst, visser, Leiden , tr. (1) Den Haag en Scheveningse kerk : Arendje Spaans, * ald , ~ ald , ald , dv. Machiel en Cornelia van der Zwan; tr. (2) Den Haag : Pieternela/Petronella Arense Buis, * Scheveningen , Scheveningen op 100½ jarige leeftijd , wo. ald. o.a. Vuurbaakstraat. Kinderen uit z n 2 e huwelijk: 1. Jochem Jochemse, volgt IX Arie Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 11/ , ald Arie Jochemse, volgt IX Martina (Martien) Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacob Pronk, * ald , ~ ald , zv. Jacob en Dirkje de Niet. 5. Pieter Jochemse, volgt IX Teunis Jochemse (Teun) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Aagje van der Toorn alias, Meut Aag, * Scheveningen , ald , dv. Maarten en Aasje Keus, wo. Den Haag, Houtrustweg; hadden minstens één zoon en één dochter. 7. Cornelis Johannes, volgt IX Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald IX. Leenderd Dirk Bronsveld, * Scheveningen , politieagent, , tr. Den Haag : Maria Adriana Roos, * ald , dv. Albertus/Albert Albertse en Helena Maartense (Leentje) Knoester [Zie stamboom Roos]. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen IX 2. Leenderd Arie Leendertse Bronsveld, * Scheveningen , arbeider, < , tr. Den Haag : Kniertje van der Zwan, * Scheveningen , dv. Korving en Kniertje Pronk. 1. Jansje Bronsveld, Delft (40j.), wo. Den Haag. 2. Grietje Bronsveld. 3. Kniertje Bronsveld, * , Grietje Bronsveld, * Korving, volgt X. 6. Leendert Arie, volgt X 2. 12

13 7. Catharina Martha Bronsveld, * Arie Bronsveld, * IX 3. Cornelis Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , visser, < , tr. Den Haag : Neeltje Verwey, * Scheveningen , < , dv. Cornelis en Kniertje Johanse Plugge. 1. Theunis Bronsveld, * Cornelis, volgt X Gieltje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Pieter Vrolijk. 4. Cornelia Bronsveld, * , Zier Bronsveld, * , Johannes, volgt X Cornelia Bronsveld, * Zier Bronsveld, * IX 4. Johannes Bronsveld, * , visser, 1963, tr.: Maria Petronella Pronk, * Cornelia Bronsveld, * Engel Bronsveld, * , tr.: N.N.; één kind: Engel Bronsveld. 3. Maria Cornelia Bronsveld, * , Maria Cornelia Bronsveld, * Cornelia Johanna Bronsveld, * Theunis, volgt X Jan, volgt X 6. IX 5. Jochem Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Martina Krijne Tuit, * Scheveningen , Neeltje Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: P. Verheij. 2. Johanna Bronsveld, * , , tr.: N.N. Van der Zwan. 3. Arendje Bronsveld, * , , tr.: N.N. Roos. [zie stamboom Roos!] 4. Jacob, volgt X Krijn, volgt X 8. IX 6. Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. (1) Den Haag : Elisabeth Marie Leendertse Bal, * Scheveningenn , < ; tr. (2) Den Haag : Martina Johanse Bruijn, * Katwijk , , dv. Johannes en Guurtje Twilt. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Jacobus Bronsveld, * ,

14 2. Elisabeth Maria Bronsveld, * , Maartje Bronsveld, * , , tr.: Berend Hinderink. (Hebben een kind) 4. Jacobus Johanse, volgt X Leentje Bronsveld, * , dienstbodde, ongehuwd, vetrekt naar Zwolle. 6. Johannes, volgt X Dina Elisabeth Bronsveld, * , ongehuwd. 8. Elisabeth Maria Bronsveld, * , , tr.: J. Steers. Kinderloos. Uit z n 2 e huwelijk: 9. Guurtje Bronsveld, * , , tr.: J. Hoogenraad. Kinderloos. IX 7. Jochem Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visserman, tr. Den Haag en Scheveningse Kerk : Geertruida Christina (Geertje) Martin, zij kwam van buiten [uit een weeshuis], maar ging later wel Scheveningse dracht dragen, * Scheveningen , ~ ald , dv. Wilhelmus Johannes en Johanna Cornelia Keus. Uit dit huwelijk: 1. Petronella Bronsveld, * Wilhelmina Johanna Bronsveld, * Jan Bronsveld, * ± 1911, varensgezel op de grote vaart, stoker,. 4. Jansje Bronsveld, zat bij Wouter Bronsveld (opa, zie X 11 ) in de klas, * IX 8. Arie Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , visser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Geertruida Johanna Overduin, * Scheveningen , ~ ald , hoofdnettenboetster, wo. Messtraat, ald , dv. Wouter en Kniertje Roeleveld. Uit dit huwelijk: 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , wo. ald. Messstraat 11, 9, , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Zier Groen, * Scheveningen , ~ ald , matroos op de grote vaart, ald , zv. Jochem, visser/koopman te Scheveningen, en Jacoba Taal (scheveningen). a. Jochem Groen, * Scheveningen b. Geertruida Johanna Groen, * Scheveningen Wouter, volgt X 11. IX 9. Pieter Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, vishandelaar - hij had eerst een viszaak aan het Jacob van Campenplein, later in Maassluis, tr. (1) Den Haag : Kniertje Spaans, */~ Scheveningen 02/ , ald , dv. Hendrik en Kniertje Pronk; tr. (2) > 1964: Jannetje van der Meij. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 14

15 1. Jochem Johannes, volgt X Leen Bronsveld, werkte bij zijn vader in de viszaak. C.J. Bronsveld gecheckt door Keurmr. van Waren Karel Echtermeijer, Maastricht, ± IX 10. Cornelis Johannes (Kees Jan) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , zeevisser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacoba Pieterse Harteveld, * Scheveningen , ~ ald , dv. Pieter en Gerritje Bruin Hij werkte in een viszaak, is later, na , voor zichzelf begonnen te Maastricht. 1. Pieter Bronsveld, Alkmaar. 2. Jochem Johannes Bronsveld, Maastricht (2 zonen, 1 dochter?). X. Korving Bronsveld, * , gevangenisbewaker, wagenmaker, Utrecht , tr. Johanna Jacoba Varkevisser, * , dienstbode, Zeist Leendert Arie, volgt XI. 2. Maria Johanna Bronsveld, * Den Haag , Den Haag , tr.: Abraham Beeksma, * , a. Johannes Kor Beeksma, * b. Johanna Martine Beeksma, * c. Willem Antonie Beeksma, *

16 Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48, Zeist. 3. Catharina Martine Bronsveld, * Den Haag , Zeist , tr.: Gerhard Lenderink, * , Zeist a. Johanna Marie Lenderink, * b. Rudolf Gerhard Lenderink, * Den Haag c. Kora Wilhelmina Lenderink, * Den Haag d. Gerhard Rubert Lenderink, * Den Haag Arie, volgt XI Johannes Cornelis, volgt XI Wilhelmus, volgt XI 4. X 2. Leendert Arie Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Maria Dijkhuizen, * ± Helena Adriane Bronsveld, * , tr.: B.H. Robers. 2. Maria Bronsveld, * , tr.: Leendert Cornelis de Mos., wo. Den Haag Paulus Buysstrtaat 27, later te Maastricht. X 3. Cornelis Bronsveld, * , tr.: Arendje Spaans. 1. Piet Bronsveld. 2. Nellie Bronsveld. 3. Jan Bronsveld. X 4. Johannes Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Johanna Maria van der Laan, * Leiden ± 1905, dv. Margaretha Laman. 16

17 1. Kees Bronsveld. X 5. Theunis Jochem Bronsveld, * , tr.: N.N. 1. Jan Bronsveld, tr.: N.N.; een dochter: Marjan Bronsveld. 2. Henk Bronsveld, ongehuwd overleden. X 6. Jan Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: Jacoba Langeveld, * Delft (?) , Zoetermeer Cornelia M.P. Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Cornelis Simon den Heijer. a. Marco den Heijer, * Scheveningen b. Rex Arjen den Heijer, * Scheveningen c. Arne C. den Heijer, * Scheveningen Elly Bronsveld, * Lucia Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1): H.J. Roos; tr. (2): A.A.C. Rensink. a. Rens Bronsveld, * Amsterdam b. Fay Bronsveld, * Zoetermeer Ingrid Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Mick van den Eijkel. a. Swen van den Eijkel, * Zoetermeer b. Bo Alfie van den Eijkel, * Almere c. Parcifal van den Eijkel, * Almere X 7. Jacob Bronsveld, * , , tr.: Adriana Jacoba Nutbey, * , Jeroen Bronsveld, tr.: N.N.; een kind: H.M. Bronsveld. 2. Maria Adriana Bronsveld, * , tr.: N.N. Van der Plas, wo. Zoetermeer, Waterland Jacob, volgt XI 5. X 8. Krijn Bronsveld, * , , tr.: Pieternella Korving, * Jochem Bronsveld, heeft 2 dochters, wo. Haamstede. 17

18 X 9. Jacobus Johanse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Adriaantje Koolaard, * Sint Philipsland Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Dirk van de Knijf, * , kinderloos, wo. (1999) Voorthuizenstraat 86, Den Haag. 2. Adriaan Marinus, volgt XI Johannes, volgt XI Andries Maljaard, volgt XI Catharina Bronsveld, * , tr.: Johan Boot, * a. Henk Boot. b. Paul Boot. 6. Jacobus Bronsveld, * , X 10. Johannes Bronsveld, * , , tr. (1): Elisabeth Geertruida Sieders, * , ; tr. (2): Trijntje Postma, * Uit z n 1 e huwelijk: 1. Johannes, volgt XI Catharina Elisabeth Wicharda Bronsveld, * , Uit z n 2 e huwelijk: 3. Albertha Harmina Bronsveld, * Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Albrecht Lodewijk Bastemeyer, * Helena Dorothea Bronsveld, * X 11. Wouter (Wout) Bronsveld, * Scheveningen , NHv. ~ ald , tuinder, bouwvakker, ald , Den Haag Kerkhoflaan , tr. ald : Michieltje (Chieltje) van Duyne, * Scheveningen , ald , Den Haag Kerkhoflaan , dv. Michiel en Cornelia Kuyt (Scheveningen). Zij woonden achtereenvolgens in de Marcelluspln., Ymuidendwarsstr., Wieringenstraat (uitgebombardeerd in WOII), de Pluvierstraat 216 (na 6 weken weg vanwege de Duitsers), Hendrik van Deventerstraat (tijdens WOII), de Pluvierstraat 152. Scheveningse Kerkbode, Overleden: Woensdag 15 juni j.l. werd vanuit onze Prinses Julianakerk Michieltje Bronsveld-van Duijne op de Algemene Begraafplaats begraven. Ze was echtgenote van de heer W. Bronsveld en woonde aan de Pluvierstraat 152. Geboren op het Oude Dorp, was ze de laatst overgeblevene van een gezin van zes kinderen. In 1935 trouwde ze met Wout Bronsveld. Ruim zeventig jaar man en vrouw: een bijzondere gebeurtenis! De oorlogsjaren waren spannend voor het jonge gezin. Na de oorlog, toen ook Duindorp was vrijgegeven, verhuisden ze naar de Pluvierstraat, om er nooit meer te vertrekken. Een zwaar verlies was het overlijden van de oudste zoon Arie. Nog geen dertig is hij geworden. Levenslang eeen pijnlijke wonde in het leven van de heer en mevrouw Bronsveld. Wat zagen ze uit naar hun kinderen en kleinkinderen! Arie, volgt XI Michiel, volgt XI Geertruida Petronella Louise (Truus) Bronsveld, * Scheveningen , (* Ned. Herv., 18

19 later Geref. vrijgem.), tr. Den Haag : Simon Roos, * Scheveningen , huisschilder en Mede-eigenaar schildersbedrijf 'W.Roos B.V.', Maassluis , ald.., zv. Willem en Catharina Rog (Scheveningen). a. Michelle Roos. b. Willem Roos,. c. Catharina Simone (Simone) Roos. e. Geertruida Petronella Louise (Petra) Roos. e. Danielle Roos. 4. Cornelia Margaretha (Corry) Bronsveld, * Den Haag , tr. ald : Dick Köhler, * Utrecht Project Leader Air Pollution Control bij AAF international [wo. a.e.v. Burg. Norbruislaan 52 Utrecht; Pluvierstraat 152 Scheveningen. Later Kasaidreef 45 Utrecht, Schaapsweide 1, Abstederschans 36 Nieuwegein], zv. Hendrik Johannes en M.J.M. Tiland (Utrecht). a. Paul-Vincent (Vincent) Köhler. b. Barbara Christel Köhler. c. Bastiaan Daniël Köhler. d. Michel-Lucien Köhler. 5. Wouter, volgt XI 12. X 12. Jochem Johannes Bronsveld, * Scheveningen , Driehuis , 1 of 2 jaar fotograaf, daarna vishandelaar te Dan Haag, maar het grootste deel van zijn werkzame leven leraar aan visserijscholen en een vakopleiding voor de vishandel, werkte/woonde te Santpoort, tr.: Gerretje (Gerrie Ros), * Scheveningen , Velserbroek Pieter, volgt XI Alida (Alie) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Rob Allart. 3. Petronella Gerda (Petra) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wim de Leeuw van Weenen. 4. Gerda Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wolter Jan Dijksma. 5. Jochem Johannes (Johan), volgt XI 14. XI. Leendert Arie Bronsveld, * Den Haag , Nunspeet , tr.: Neeltje Rog, * Kinderren hieruit: 1. Johan Simon Korving, volgt XII. XI 2. Arie Bronsveld, * Scheveningen , boekhouder, Den Haag , tr.: Cornelia Hendrina Klop, * Hellevoetsluis , ald , dv. Cornelis Jacobus en Maria Hendrina Goosens (Hellevoetsluis- Rotterdam-Den Haag). 1. Korving, volgt XII Maria Hendrina Bronsveld, * Den Haag , rel.: N.N.. 19

20 a. Alexandra Adeline, * b. Vincent Gilbert, * Johannes, volgt XII Helena Louise Bronsveld, * Den Haag , wo. Reeweide 7 Nieuwegein, tr.: Andreas Christianus Witkamp, * a. Petra Cornelie Dorine Witkamp, * b. Brenda Louise Witkamp, * Cornelis, volgt XII 4. XI 3. Johannes Cornelis Bronsveld, * Den Haag , ald , tr.: Antoinette Anne Maria Richoltz. 1. Dieuwke Antoinette Annemarie Bronsveld, * Den Haag , tr.: Darck Korthuis, * Zij had 3 kinderen: a. Peter Korthuis, * b. Annette Korthuis, * c. Michel Korthuis, * Johannes Kor Wilhelmus, volgt XII 5. XI 4. Wilhelmus Bronsveld, * Haarlem , militair Adjudant Onderofficier, Lelystad , tr. Den Haag : Johanna Arnolda de Jager * Den Haag , Amsterdam , dv. Willem Daam en Sophie Heinzman (Den Haag, Arnhem). 1. Wilhelmus, volgt XII Johanna Arnolda Bronsveld, * Den Haag , verkoopster, tr. Merzen (Dld.) : Matheus Hermanus (Theo) van der Mark, * Den Helder , militair, wo. v.d. Bergstraat 73, Den Haag, Utrecht a. Miriam Desiree van der Mark, * Bramsche (Dld.) , adiministratief medewerkster, tr. Amersfoort : Enrico van Eijsden, * Amsterdam , beveiliger. b. Ronald van der Mark, * Ankum (Dld.) , hypotheek adviseur, wo. samen ongereg.: Miranka van Bronswijk, * Amersfoort , verzorgende. 3. Gerrit Jan, volgt XII 7. XI 5. Jacob Bronsveld, * , arts, , tr.: M. G. Rietkerk. 20

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173]

Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] Genealogie van Job Jochems de Swart [DEK_173] I Job Jochems de Swart [DEK_173]. Zeeman Job trouwde op maandag 29 mei 1651 in Scheveningen met Annetje Evers. Notitie bij het huwelijk van Job en Annetje:

Nadere informatie

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5]

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] I Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] is geboren in 1619 in Scheveningen. Arent is overleden, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1697 in

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Crijnen

Genealogie van Pieter Crijnen Genealogie van Pieter Crijnen I Pieter Crijnen is geboren in Terheide. Notitie bij Pieter: vlgs Dek was hij weduwnaar toen hij met Leuntje Jans trouwde. Pieter trouwde op zondag 8 mei 1661 in Scheveningen

Nadere informatie

(Scheveningen Ned. Herv.)

(Scheveningen Ned. Herv.) Familie Jongejan (Scheveningen Ned. Herv.) Inleiding: Deze inleiding van de genealogie van de familie Jongejan is vooral bedoeld om een leidraad te bieden voor onderzoekers na mij; er is nl. nog weinig

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

De nakomelingen van Michiel Jansen

De nakomelingen van Michiel Jansen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Michiel Jansen door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Michiel Jansen Generatie 1 1. Michiel Jansen, zoon van Gerrit Jansen en Martijntje Jansen, is

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3

generatie 1 generatie 2 generatie 3 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Henny van der Meiden. Willemke Jans Willemke van der Mijde Willemke van Meijde ~ 18.11.1683 herwijnen ovl na 1713 dg Anneke Teunis Jan Thoonz van der Meijde

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van Spanje

De nakomelingen van Johannes van Spanje een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van Spanje door 8 maart 2017 De nakomelingen van Johannes van Spanje Generatie 1 1. Johannes van Spanje, zoon van Gijsbert van Spanje, is geboren

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3 Gerrit Maartensz van Arendonck ~ ± 1636 herwijnen ovl na 1669

generatie 1 generatie 2 generatie 3 Gerrit Maartensz van Arendonck ~ ± 1636 herwijnen ovl na 1669 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Dittie van Arendonk verm als dg 1679 Reentje van Arendonck Heelken Meertens van Arendonk ~ ± 1630 herwijnen ovl na 1669 x ± 1656 herwijnen Meerten van Arendonck

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

Parenteel van Jacob van der Meer

Parenteel van Jacob van der Meer pagina 1 van 16 Parenteel van Jacob van der Meer 1 Jacob van der Meer is geboren in 1772. Arbeider (Bij huwelijk Dirk) Jacob trouwde met Trijntje Hogenboom. Kind van Jacob en Trijntje: 1 Dirk van der Meer,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Cornelis van Zomeren

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Cornelis van Zomeren Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 1. (?-?) huw. 1766 Johanna Verschriek (?-?) 2. Johanna (Janna) van Zomeren (1768-1825) huw. 1793 Lammert Baars (1765-1819) 3. Ary Baars (1799-?) huw. 1825 Anna Kloppen

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

parenteel Jan van Dam

parenteel Jan van Dam parenteel Jan van Dam download deze pagina als pdf-bestand (250 kb) Gebruikte afkortingen: gead. = geadopteerd overl. = overleden = tweeling grijs = link naar externe website (wordt in een apart/nieuw

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop

Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop Stamreeks van Cornelis Willem (Cor) Buscop De oudst bekende Buscop van deze reeks werd als Willem Bisschop in Poperinge (Vlaanderen) geboren. Vanuit Poperinge en omgeving vertrokken in de periode 1580-1610

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Afstammelingen fotokaart

Afstammelingen fotokaart Teunis Ariensz VAN DER VLIET Kaart nr: 1 27 Nov 1683 Neeltje DIRCKS 27 Nov 1683 Dirck t o t VAN (DER) V (24 Jan 1689-) 28 Feb 1712 Aaltje Ariens SLOT (-7 Nov 1716) 28 Feb 1712 Dirck t o t VAN (DER) V (24

Nadere informatie

Parenteel van Pieter de Graaf

Parenteel van Pieter de Graaf Parenteel van Pieter de Graaf 1 Pieter de Graaf. Pieter trouwde met Jacoba Lijs. Kind van Pieter en Jacoba: 1 Pieter de Graaf, geboren omstreeks 1784 in Elkerzee. Volgt 1.1. 1.1 Pieter de Graaf is geboren

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Ooijevaar door 3 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Ooijevaar Generatie 1 1. Jacob Ooijevaar, zoon van Jan Ooijevaar en??, is gedoopt in. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie