De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)"

Transcriptie

1 Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1

2 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ± 1585/1590, Kapitein (beëdiging niet vermeld in Commissieboek Raad van State), Camerling van Graaf Jan van Nassau directeur der militie, < , tr. Den Haag Grote Kerk : Anthonette van der Mijl(en), gen (proces Hof van Holland), dv. Engelbert (Engebert) Claesz van der Mijlen/Myl en Elisabeth van der Bijl. Bij de doop van Phillip van Bronsvelt (zijn kleinzoon) is Dirk Adriaans Groenensteijn getuige in de plaats van Philipus Bronsvelt za[liger]. In een boek over Dordrecht wordt hij Johan Philips genoemd. Gezien de namen van zijn kinderen en die van zijn schoonfamilie zou zijn vader Willem en zijn moeder Katharina kunnen heten. 1. Willem, volgt II. 2. Engel Bart, volgt II Pieter, volgt II Katharina van Bronsvel Elisabeth van Bronsveld Barbara van Bronsveld 2, tr.: Henrik la Mouche. 7. Maria van Bronsveld 3. Familiewapen Van der Mijl/Myle II. Willem Philipse van Bronsvelt, * 1619, Solliciteur militair, directeur van de militie, klerk der financiën van Holland (1657), klerk ter Raad van State, wo. in het huis Groenendaal op het Noord-Einde in Den Haag, / ald , tr. ald : Maria van Groenensteijn (Marija van Groenestein), ald , dv. Dirk en Neeltje Engels van Gaesbeeck. Bij de doop van een van hun kinderen (no. 12) trad als getuige op Emanuel, prins van Portugal, ex-carmeliet, kolonel in Staatse dienst en sinds 1656 gouverneur van Steenwijk, vertegenwoordigd door Anthonij Keijser van Bollant. Hun kinderen (volgorde onduidelijk): 1. Philipus, volgt III, (?) tweeling met: 2. Elisabeth van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr.: Frederick de Guy. Hij en zijn zoon worden genoemd in een testament uit Utrecht Uit dit huwelijk: a. Benjamin de Guy, Majoor, tr. Flora van Mollen. b. Maria de Guy, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt, Maria van Groenesteijn en Maria van Bronsvelt). 3. Helena van Bronsveld, * Haarlem , , tr. Den Haag : Mr. Cornelis Bosch, ~ Den Haag , advocaat van het Hof van Holland, Den Haag , zv. Jacob en Elisabeth van Cats (Den Haag). 4. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Maria van Bronsvelt en advokaat 2

3 Adriaan van Groenewegen). 5. Dirk Willemsz van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , vaandrig in Op wordt er ene kapitein Bronsvelt begraven. Mog. was hij kapitein onder de graaf van Hoorn, genoemd in een testament in 1679 (Den Haag, G.A. no. 1150, blz. 19; genoemd met Elisabeth, Philips, Helena, Hendrick Bronsveld). 6. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tr.: Johannis Schalcken, uit Utrecht, predikant in Charlois, is wed. in Den Haag Willem Willemsz van Bronsvelt, ~ (get. Dirk van Groenenstein en Jo Clarce Sweet de Weert), jong. 8. Adriana van Bronsvelt, tr. Amsterdam : Pieter van Nieuwersluis. Zij wordt genoemd als tante van Willem Benjamin de Guy, zv. Lijsbeth van Bronsvelt in een Not. akte te Utrecht Mog. is zij: Adriana van Bronsveld, Haarlem Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , mog. jong. 10. Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk Antonia van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tweeling met: 12. Heijndrick Willems, volgt III Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Groote Kerk , mog. jong. 14. Francois, volgt III 3. II 2. Engel Bart van Bronsvelt, otr. Delft , Delft Oude Kerk , tr. Delft Oude Kerk : Maria Goverts Knol(l), wed. van Anthoni de Geldere. De vader van Antoinetta van der Mijlen heette Engelbert. Het lijkt waarschijnlijk dat deze Engelbert zijn kleinzoon is (zie ook boek over Dordrecht in CBG Den Haag; de aankondiging van hun tr. vinden we in het archief van Haarlem). 1. Mattheus, volgt III 4. II 3. Pieter van Bronsveld, tr. N.N.. 1. Jan Pietersen van Bronsveld, tr. Delft : Jannitge Claes Wijnma (of Wijnna). 3

4 Omtrent het wapen, collectie Musschart (33 o ): Ophet graf inde Oude Kerk zien we, in rood schild een zilveren linkerschuinbalk met 3 in de richting van de balk geplaatste groene bladeren. [Van der Burch. De Navorscher, 1929, 30] Het gaat hier om haar wapen, die van de familie Vander Burch, niet om het wapen van Bronsveld! III. Philippus/Philps Willems (van) Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Philippus, advocaat Adriaan Groenenstein, Dirck Adriaans Groenenstein i.p.v. Philipus Bronsvelt Za[liger] ende Antoinetta van der Mijll), secretaris van de heerlijkheid Monster, Delft , otr. Delft , tr. Monster : Marie Cloudia (Glaudina) van der Burch (Burgh, Burg), * 1657, Delft 1728, ald. Oude Kerk Notaris Matthijs van der Burch, teekende gedurende zijn Notariaat al zijn protocollen met, het Adelijke wapen der van der Burchen. Het minutenboek, waarin dit staat vermeld, bevindt zich in het Archief der Gemeente te s-gravenhage. Uit bovenstaande blijkt thans, dat alle genoemde personen, nakomelingen zijn van het oude Geslacht van der Burcht, dat het Adellijke wapen voerde. Het Wapen bestaat uit een gouden schild, waarop een geweefde band (rechterschuinbalk en niet zoals afgebeeld een band) van rood, van links boven. naar rechts onderloopt. Het helmteeken vertoont tusschen een vlucht een gepantserden arm, die een degen houdt. 1. Wilhelmina van Bronsvelt, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt en Maria van Groenestijn). 2. Phillipina Maria van Bronsvelt, ~ Delft Oude Kerk (get. Jacob van der Burg,, Dirck van Bronsvelt en Marija van Groenestein), Delft Oude Kerk , otr. Delft Oude Kerk : Michiel Lubeex / Lubeeck (Doctor Michiel Subeeks). Zij voert het wapen van haar vader! III 2. Heijndrick Willems (Henricus) van Bronsvelt/Bronsveld, ~ s-gravenhage Klooster Kerk (get. Emanuel Prince van Portugaal in sijn plaets Antonii Keyser van Bollant // Jouff. Adriana van Hestvelt weduwe van [den] // ouders Groenesteyn en [de] Maria van Bronsvelt) , kapitein-luitenant (1699), kapitein (1707), sergeant-majoor (1723), luitenant-kolonel (1725), 1727, wo. Delft , tr. Loosduinen : Maria Diricxs van Rijckum. 1. Theodorus (Dirk) Bronsveld/Van Bronsvelt, ~ Den Haag , 1745, tr. 1713: Hester van Goch. Zijn naam verwijst mog. naam zijn oom aan vaderskant. 4

5 2. Henricus van Bronsvelt, ~ Den Haag in de R.K. kerk in de Molstraat, was verm. driemaal gehuwd. 3. Joannes van Bronsvelt, * 1690, volgt IV. 4. Arnoldus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr. 1723: Sophia Son. 5. Wilhelmus van Bronsvelt, * 1696, volgt IV 2. Zijn naam verwijst mog. naar z n opa. 6. Anthonius, * 1701, volgt IV 3. Zijn naam kan verwijzen naar de tantes van vaders kant. III 3. Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , clerq ter griffie, 1708, tr : Clara of Elisaberth van der Mijde. 1. Frans, volgt IV 4. III 4. Mattheus Engelberts van Bronsvelt, tr.: Gesina Stenhuis. 1. Migiel van Bronsvelt, ~ Delft (get. Philippina van Bronsveld). IV. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Gertrudis Jans en in 1716 Adriana Sam. 1. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag in R. K. kerk in de Casuariestraat. IV 2. Wilhelmus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Maria van Walen. 1. Henricus van Bronsvelt, ~ (get. Joannis Bronsfelt). 2. Joanna van Bronsvelt, ~ (get. Joannis, Sophia Bronsvelt). 3. Elisabeth van Bronsvelt, ~ (get. Matthias Backer, Henrica Reijnders). IV 3. Anthonius/Anthonie Heijndricksz van Bronsvelt, ~ s-gravenhage, Spaanse Kapel, Scheveningen (men zei 42 jr. oud), timmermansknecht, tr. Scheveningen Oude Kerk : Meinsje Jochems de Zwart, ~ R.K. ald , ald , dv. Jochem Joppen en Beatriss Cornelisse Ho(o)geveen. Zij was Rooms Katholiek; mogelijk was hun huwelijk niet naar de wens van zijn ouders. Feit is wel dat na Anton de familie Bronsveld veel minder hoog in aanzien stond. Zijn vrouw moet hem erg lief zijn geweest! 1. Jochem Bronsvelt, ~ Scheveningen , Zijn naam verwijst mog. naar de vader van z n moeder. 2. Heindrik Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Zijn naam verwijst mog. naar zijn opa aan vaders kant. 3. Dirk Teunisse Bronsveld, volgt V. Zijn naam verwijst mog. naar oom Dirk. 4. Joghem Teunisse, volgt V 2. Naam verwijst naar opa moeders kant. 5

6 5. Maria Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Hendrina Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald (doodgereden op den 17 dito door twee Heeren op een Cheeze met een paard rijdende van t strand na s Hage). 7. Hendrina Teunisse Bronsveld, * ± 1736, Scheveningen , tr. ald : Jacob Cornelisse Plugge, ~ ald , ald , zv. Cornelis Jacobse en Maertje Cornelis van Waardenburg. a. Jacob Jacobse Plugge, * Scheveningen Anthoni Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald IV 4. Frans van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr. Amsterdam : Anna Bosschaart, 28 jaar, uit Deventer. 1. Marike van Bronsvelt, ~ Amsterdam V. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Den Haag , ald , tr. ald : Jopje Claasse Pronk, ~ ald , begr. ald , dv. Claas Cornelisse en Bastiaantje Mente Spaans. 1. Teunis Dirkse, volgt VI. V 2. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee verongelukt met de schuyt nevens zijn zoontje, tr. ald : Trijntje Janse van der Zwan, ~ ald , ald , dv. Jan Korvink en Claertje Cornelisse Pronk.. 1. Dirkje Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald. Kerk : Arie Roos, * ald , visser, ald , zv. Arie Eeuwitse/Evertsz. Roos en Klaasje Lucas Hellendoorn (Scheveningen) [zie de stamboom van de familie Roos]. 2. Teunis, volgt VI Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee met z n vader verdronken Adriana Jochemse Bronsveld, ~/ Scheveningen , ald Korvink Bronsveld, ~ in Scheveningen , ald aan de tering. 6. Claar Jochems, volgt VI Jochem Johannes, volgt VI 4. VI. Teunis Dirkse Bronsveld, ~ Scheveningen , kleermaker ald., wo. wijk G 262, ald , tr. ald : Catharina/Catrina Valetijnse Kroes, ~ ald , ald , dv. Valetijn en Lena Pluijmen. 6

7 1. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Jannetje Cornelisse Pronk, * Scheveningen ± Lena Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Leenderd Teunisse, volgt VII. 4. Anthonie Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Jobje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Adriaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Dirkje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Dirk, volgt VII Leena Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Ariaantje Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald VI 2. Teunis Jochems Bronsveld, ~ Scheveningen , klapwaker, visuitroeper (1840), ald , tr. ald : Claazijntje/Klazin/Klaasje Knoester, ~ ald , ald (aangifte door Teunis Bronsveld, kledermaker 70j. en Jochem Bronsveld 36j., visser, neef en zv. overledene), dv. Maarten Ezn. en Arendje Hoogendijk. 1. Jochem, volgt VII Arentje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannis de Niet. 3. Maarte Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Trijntje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Jan Vrolijk. a. Teunis Vrolijk, * Scheveningen , Den Haag , tr. 1840: Leentje Spaans. 5. Johannes Bronsveld, */~ Scheveningen 07/ Ariaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Maarte, volgt VII Maarten, volgt VII Johannes, volgt VII 6. VI 3. Claar Jochems (Klaar) Bronsveld, */ ~ Scheveningen 15/ (get. Maria Pronk), ald , tr. ald : Klazina Gerritse (Klaartje) Spaans, ~ ald (get. Immetje Spaans), ald Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), ald. op het kerkhof Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ (get. Aaltje Ros), Den Haag , tr. (1) ald , Scheveningen kerk : Johannes Josephus Klijn, */~ ald. 17/ , Fuselier Infanterie, visser, Den Helder ; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ Scheveningen 20/ (get. Dieuwertje Verheij), wv. Maria den Heyer, zv. Arie Dirkse en Jopje Cornelisse Verheij. 3. Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen Jogchem Johannis, volgt VII Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen 26/ (get. Dirkje Bronsveld). 6. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ , visdraagster, < , tr. Den Haag , Scheveningen kerk : Johannis Bal, */~ ald. 19/ (get. Aagje Groen), visser, ald , zv. Floris en Petronella van der Burg. 7

8 7. Adriana Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald Adriana Catharina Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , visverkoopster, tr. (1) Den Haag : Benjamin Kuiper, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , zv. Engel en Adriana Pronk; tr. (2) Den Haag : Pieter Plug, * Noordwijk , zv. Arie Pietersz en Klaartje Cornelisdr den Hollander. VI 4. Jochem Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , water- en vuurverkoper, ald , tr. (1) ald : Alida Overduin, * ald , ald ; tr. (2) Den Haag : Lena Pieterse Dijkhuizen, */~ Scheveningen 21/23/ (get. Johanna Dijkhuise), dienstbode, ald , dv. Pieter Leendertse en Martina Maartense Knoester; htr. Den Haag : Abraham Pieterse van der Harst, * 1791, Johannes Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 16/ Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Teunis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Pierre Bronsveld, * Scheveningen VII. Leenderd Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald : Lena Arense Turfboer, ~ ald , ald Dirk Leendertse, volgt VIII. 2. Arie, volgt VIII Jobje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Arie Chiel Arense de Ruiter, * ald. ± Martin Bronsvelt, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen Martinus Bronsvelt, * Scheveningen Pieter Frank Bronsveld, * Scheveningen Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Michiel den Heijer. VII 2. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , scheepsmaker (1816), tr. Den Haag : Jannetje Pronk, * ± 1793, dv. Kornelis en Maria Spaans. 1. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannes (Jan) Westerduin. a. Petronella Westerduin, * Scheveningen b. Immetje Westerduin, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Dirk Pronk, * 1841, c. Jochem Westerduin, * Scheveningen d. Maarten Westerduin, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen

9 3. Maria Bronsveld, * Scheveningen Johannes Cornelis Bronsveld, * Scheveningen VII 3. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , visser, 1840, tr. ald : Pieternella Janse Spaans, * ± 1784, ald , dv. Jan Philipse en Immetje Arens Tuit. 1. Klaartje Bronsveld, */~ Scheveningen 05/ , ald , tr. Den Haag : Kornelis Mooiman, * Scheveningen ± 1808, zv. Gijsbert en Jacoba Klaasse de Best. 2. Johannes Jochemse, volgt VIII Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1) Den Haag : Johannes de Niet, * Scheveningen ± 1817, zv. Jan Siere en Jannetje Arens den Dulk; tr. (2) Den Haag : Michiel den Heijer, */~ Scheveningen 11/ , zv. Gijsbert Gijsbertse en Klazina Sophia Maartense Korving. 4. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , < , tr. Den Haag : Johannes Westerduijn, * Scheveningen ± 1814, < , zv. Johannes en Adriana Verheij. 5. Teuntje Bronsveld, * Scheveningen Immetje Bronsveld, * Scheveningen VII 4. Maarte Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Kniertje Dirkse Keus, * Scheveningen ± Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen ± 1825, ald Klazina Bronsveld, * ± 1830, Scheveningen VII 5. Maarten Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Kniertje Keus. 1. Teunis Bronsvelt, * Scheveningen Klasina Bronsveld, * Scheveningen Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen Dirk Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arendje Kuiper. VII 6. Johannes Teunisse (Jan) Bronsveld, */~ Scheveningen , Den Haag , tr. ald : Maria Ziere (Marijtje) Vrolijk, * Scheveningen , ald , dv. Zier en Hesther Mooiman. 1. Klasina Bronsveld, * Scheveningen Sier Teunis, volgt VIII Klazina Bronsveld, * Scheveningen Maartje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Ferdinand Johannes Cornelis Gout, * Wassenaar , Den Haag , zv. Cornelis en Wilhelmina Roosa. 5. Teunis Jochem Janse, volgt VIII 5. 9

10 6. Johannes Janse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Catharina Willemse Taal, * Scheveningen ± 1846, dv. Willem Mathijsse en Adriana Maartense Vrolijk. 7. Maartje Bronsveld, * Scheveningen VII 7. Jogchem Johannis Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), visser, ald , tr. (1) Den Haag , Scheveningse kerk : Martijntje Den Heijer, */~ ald. 20/ (get. Huijbertje den Heijer), ald , dv. Jacob Willemse en Arentje Arens Westerduin; tr. (2) Den Haag : Martijntje Ho(o)gendijk, ~ Scheveningse Kerk (get. Maria Jol), ald , wv. van Teunis Baak, * 1803, 1849, dv. Engel Dirkse en Alida Chiele Jol. Kinderen uit z n 1e huwelijk: 1. Klaartje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. (1) : Minnecus den Heijer; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ ald , visser, Den Haag , zv. Pieter en Maria den Heijer; tr. (1)ald : Immetje Klein, * 1818, Arendje Bronsveld, * Scheveningen , Maassluis , tr. Den Haag, Scheveningen kerk : Arie Jol, * ald. 03/ , visser, Vlaardingen , zv. Simon en Gerritje Keus. 3. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald Jacob Jochemse, volgt VIII 6. Uit z n 2 e huwelijk: 5. Jochem Johannes Jochemse, volgt VIII 7. VIII. Dirk Leendertse Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , tr. (1) Den Haag : Kommertje Overduijn, * ald. ± 1807, < ; tr. (2) Den Haag : Arendje Chiel Kuiper, * Scheveningen ± 1812, dv. Michiel Arense en Geertrui Spaans. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Helena Cornelia Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arie de Jong. 2. Cornelis Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Neeltje Pronk, * ald , ald Klazina Bronsveld, * Scheveningen Arie Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maria Adriana Albertse Roos, * Scheveningen ± 1846, dv. Albert Albertse en Lena Maartense (Leentje) Knoester. Zie ook bij Leendert! 5. Leenderd, volgt IX. VIII 2. Arie Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald tr. Den Haag : Johanna Onderwater, * ald , dv. Arie en Margaretha de Graaf. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen Lena Bronsveld, * Scheveningen Catharina Martina Bronsveld, * Scheveningen Alida Bronsveld, * Scheveningen Arendje Bronsveld, * Scheveningen

11 6. Leenderd Arie, volgt IX 2. VIII 3. Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Alida Maartense Bruin, */~ Scheveningen 12/ , dv. Maarten Teunisse en Jannetje Minnekusse de Mos. 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Johannes Huibert Verbaan, * Scheveningen , Vlaardingen , zv. Daniël en Klazina Johanse Plugge. 3. Jochem Bronsveld, * Scheveningen Maarten Bronsveld, * Scheveningen Klazina Bronsveld, * Scheveningen Jochem Bronsveld, * Scheveningen VIII 4. Sier Teunis Bronsveld, * Scheveningen , visser, vermist, tr. Den Haag (scheiding uitgesproken ): Cornelia de Ruiter, * Scheveningen ± Johannes Bronsveld, * Scheveningen Maria Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maarten Willemse Taal, * Scheveningen , arbeider, ald , zv. Willem en Martijntje Vrolijk, tr. (1) Den Haag : Jaapje Keus, * Scheveningen , ald , dv. Kornelis Leendertse en Neeltje Leendertse Knoester. a. Tina Taal. b. Zier Taal. c. Arie Taal. d. Jan Taal. 3. Johanna Maria Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen VIII 5. Teunis Jochem Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. Den Haag : Cornelia Cornelisse Rog, * Scheveningen , dv. Cornelis Jacobse en Trijntje Roeleveld. 1. Cornelis Teunisse, volgt IX Jacoba Bronsveld, * Johanna Bronsveld, * Johannes, volgt IX 4. VIII 6. Jacob Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , visser, ald , tr. Den Haag : Maartje Johanse Keus, * Scheveningen , ~ ald , ; htr. Den Haag

12 1867: Gijsbert de Ruiter, * Jochem Johannes Jacobse, volgt IX Johannes Jacobse, volgt IX 6. VIII 7. Jochem Johannes Bronsveld, alias Mannemos, */~ Scheveningen 07/ , lichting 1874 Nat. Mil. vrijgesteld wegens broederdienst, visser, Leiden , tr. (1) Den Haag en Scheveningse kerk : Arendje Spaans, * ald , ~ ald , ald , dv. Machiel en Cornelia van der Zwan; tr. (2) Den Haag : Pieternela/Petronella Arense Buis, * Scheveningen , Scheveningen op 100½ jarige leeftijd , wo. ald. o.a. Vuurbaakstraat. Kinderen uit z n 2 e huwelijk: 1. Jochem Jochemse, volgt IX Arie Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 11/ , ald Arie Jochemse, volgt IX Martina (Martien) Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacob Pronk, * ald , ~ ald , zv. Jacob en Dirkje de Niet. 5. Pieter Jochemse, volgt IX Teunis Jochemse (Teun) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Aagje van der Toorn alias, Meut Aag, * Scheveningen , ald , dv. Maarten en Aasje Keus, wo. Den Haag, Houtrustweg; hadden minstens één zoon en één dochter. 7. Cornelis Johannes, volgt IX Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald IX. Leenderd Dirk Bronsveld, * Scheveningen , politieagent, , tr. Den Haag : Maria Adriana Roos, * ald , dv. Albertus/Albert Albertse en Helena Maartense (Leentje) Knoester [Zie stamboom Roos]. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen IX 2. Leenderd Arie Leendertse Bronsveld, * Scheveningen , arbeider, < , tr. Den Haag : Kniertje van der Zwan, * Scheveningen , dv. Korving en Kniertje Pronk. 1. Jansje Bronsveld, Delft (40j.), wo. Den Haag. 2. Grietje Bronsveld. 3. Kniertje Bronsveld, * , Grietje Bronsveld, * Korving, volgt X. 6. Leendert Arie, volgt X 2. 12

13 7. Catharina Martha Bronsveld, * Arie Bronsveld, * IX 3. Cornelis Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , visser, < , tr. Den Haag : Neeltje Verwey, * Scheveningen , < , dv. Cornelis en Kniertje Johanse Plugge. 1. Theunis Bronsveld, * Cornelis, volgt X Gieltje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Pieter Vrolijk. 4. Cornelia Bronsveld, * , Zier Bronsveld, * , Johannes, volgt X Cornelia Bronsveld, * Zier Bronsveld, * IX 4. Johannes Bronsveld, * , visser, 1963, tr.: Maria Petronella Pronk, * Cornelia Bronsveld, * Engel Bronsveld, * , tr.: N.N.; één kind: Engel Bronsveld. 3. Maria Cornelia Bronsveld, * , Maria Cornelia Bronsveld, * Cornelia Johanna Bronsveld, * Theunis, volgt X Jan, volgt X 6. IX 5. Jochem Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Martina Krijne Tuit, * Scheveningen , Neeltje Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: P. Verheij. 2. Johanna Bronsveld, * , , tr.: N.N. Van der Zwan. 3. Arendje Bronsveld, * , , tr.: N.N. Roos. [zie stamboom Roos!] 4. Jacob, volgt X Krijn, volgt X 8. IX 6. Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. (1) Den Haag : Elisabeth Marie Leendertse Bal, * Scheveningenn , < ; tr. (2) Den Haag : Martina Johanse Bruijn, * Katwijk , , dv. Johannes en Guurtje Twilt. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Jacobus Bronsveld, * ,

14 2. Elisabeth Maria Bronsveld, * , Maartje Bronsveld, * , , tr.: Berend Hinderink. (Hebben een kind) 4. Jacobus Johanse, volgt X Leentje Bronsveld, * , dienstbodde, ongehuwd, vetrekt naar Zwolle. 6. Johannes, volgt X Dina Elisabeth Bronsveld, * , ongehuwd. 8. Elisabeth Maria Bronsveld, * , , tr.: J. Steers. Kinderloos. Uit z n 2 e huwelijk: 9. Guurtje Bronsveld, * , , tr.: J. Hoogenraad. Kinderloos. IX 7. Jochem Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visserman, tr. Den Haag en Scheveningse Kerk : Geertruida Christina (Geertje) Martin, zij kwam van buiten [uit een weeshuis], maar ging later wel Scheveningse dracht dragen, * Scheveningen , ~ ald , dv. Wilhelmus Johannes en Johanna Cornelia Keus. Uit dit huwelijk: 1. Petronella Bronsveld, * Wilhelmina Johanna Bronsveld, * Jan Bronsveld, * ± 1911, varensgezel op de grote vaart, stoker,. 4. Jansje Bronsveld, zat bij Wouter Bronsveld (opa, zie X 11 ) in de klas, * IX 8. Arie Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , visser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Geertruida Johanna Overduin, * Scheveningen , ~ ald , hoofdnettenboetster, wo. Messtraat, ald , dv. Wouter en Kniertje Roeleveld. Uit dit huwelijk: 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , wo. ald. Messstraat 11, 9, , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Zier Groen, * Scheveningen , ~ ald , matroos op de grote vaart, ald , zv. Jochem, visser/koopman te Scheveningen, en Jacoba Taal (scheveningen). a. Jochem Groen, * Scheveningen b. Geertruida Johanna Groen, * Scheveningen Wouter, volgt X 11. IX 9. Pieter Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, vishandelaar - hij had eerst een viszaak aan het Jacob van Campenplein, later in Maassluis, tr. (1) Den Haag : Kniertje Spaans, */~ Scheveningen 02/ , ald , dv. Hendrik en Kniertje Pronk; tr. (2) > 1964: Jannetje van der Meij. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 14

15 1. Jochem Johannes, volgt X Leen Bronsveld, werkte bij zijn vader in de viszaak. C.J. Bronsveld gecheckt door Keurmr. van Waren Karel Echtermeijer, Maastricht, ± IX 10. Cornelis Johannes (Kees Jan) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , zeevisser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacoba Pieterse Harteveld, * Scheveningen , ~ ald , dv. Pieter en Gerritje Bruin Hij werkte in een viszaak, is later, na , voor zichzelf begonnen te Maastricht. 1. Pieter Bronsveld, Alkmaar. 2. Jochem Johannes Bronsveld, Maastricht (2 zonen, 1 dochter?). X. Korving Bronsveld, * , gevangenisbewaker, wagenmaker, Utrecht , tr. Johanna Jacoba Varkevisser, * , dienstbode, Zeist Leendert Arie, volgt XI. 2. Maria Johanna Bronsveld, * Den Haag , Den Haag , tr.: Abraham Beeksma, * , a. Johannes Kor Beeksma, * b. Johanna Martine Beeksma, * c. Willem Antonie Beeksma, *

16 Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48, Zeist. 3. Catharina Martine Bronsveld, * Den Haag , Zeist , tr.: Gerhard Lenderink, * , Zeist a. Johanna Marie Lenderink, * b. Rudolf Gerhard Lenderink, * Den Haag c. Kora Wilhelmina Lenderink, * Den Haag d. Gerhard Rubert Lenderink, * Den Haag Arie, volgt XI Johannes Cornelis, volgt XI Wilhelmus, volgt XI 4. X 2. Leendert Arie Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Maria Dijkhuizen, * ± Helena Adriane Bronsveld, * , tr.: B.H. Robers. 2. Maria Bronsveld, * , tr.: Leendert Cornelis de Mos., wo. Den Haag Paulus Buysstrtaat 27, later te Maastricht. X 3. Cornelis Bronsveld, * , tr.: Arendje Spaans. 1. Piet Bronsveld. 2. Nellie Bronsveld. 3. Jan Bronsveld. X 4. Johannes Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Johanna Maria van der Laan, * Leiden ± 1905, dv. Margaretha Laman. 16

17 1. Kees Bronsveld. X 5. Theunis Jochem Bronsveld, * , tr.: N.N. 1. Jan Bronsveld, tr.: N.N.; een dochter: Marjan Bronsveld. 2. Henk Bronsveld, ongehuwd overleden. X 6. Jan Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: Jacoba Langeveld, * Delft (?) , Zoetermeer Cornelia M.P. Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Cornelis Simon den Heijer. a. Marco den Heijer, * Scheveningen b. Rex Arjen den Heijer, * Scheveningen c. Arne C. den Heijer, * Scheveningen Elly Bronsveld, * Lucia Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1): H.J. Roos; tr. (2): A.A.C. Rensink. a. Rens Bronsveld, * Amsterdam b. Fay Bronsveld, * Zoetermeer Ingrid Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Mick van den Eijkel. a. Swen van den Eijkel, * Zoetermeer b. Bo Alfie van den Eijkel, * Almere c. Parcifal van den Eijkel, * Almere X 7. Jacob Bronsveld, * , , tr.: Adriana Jacoba Nutbey, * , Jeroen Bronsveld, tr.: N.N.; een kind: H.M. Bronsveld. 2. Maria Adriana Bronsveld, * , tr.: N.N. Van der Plas, wo. Zoetermeer, Waterland Jacob, volgt XI 5. X 8. Krijn Bronsveld, * , , tr.: Pieternella Korving, * Jochem Bronsveld, heeft 2 dochters, wo. Haamstede. 17

18 X 9. Jacobus Johanse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Adriaantje Koolaard, * Sint Philipsland Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Dirk van de Knijf, * , kinderloos, wo. (1999) Voorthuizenstraat 86, Den Haag. 2. Adriaan Marinus, volgt XI Johannes, volgt XI Andries Maljaard, volgt XI Catharina Bronsveld, * , tr.: Johan Boot, * a. Henk Boot. b. Paul Boot. 6. Jacobus Bronsveld, * , X 10. Johannes Bronsveld, * , , tr. (1): Elisabeth Geertruida Sieders, * , ; tr. (2): Trijntje Postma, * Uit z n 1 e huwelijk: 1. Johannes, volgt XI Catharina Elisabeth Wicharda Bronsveld, * , Uit z n 2 e huwelijk: 3. Albertha Harmina Bronsveld, * Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Albrecht Lodewijk Bastemeyer, * Helena Dorothea Bronsveld, * X 11. Wouter (Wout) Bronsveld, * Scheveningen , NHv. ~ ald , tuinder, bouwvakker, ald , Den Haag Kerkhoflaan , tr. ald : Michieltje (Chieltje) van Duyne, * Scheveningen , ald , Den Haag Kerkhoflaan , dv. Michiel en Cornelia Kuyt (Scheveningen). Zij woonden achtereenvolgens in de Marcelluspln., Ymuidendwarsstr., Wieringenstraat (uitgebombardeerd in WOII), de Pluvierstraat 216 (na 6 weken weg vanwege de Duitsers), Hendrik van Deventerstraat (tijdens WOII), de Pluvierstraat 152. Scheveningse Kerkbode, Overleden: Woensdag 15 juni j.l. werd vanuit onze Prinses Julianakerk Michieltje Bronsveld-van Duijne op de Algemene Begraafplaats begraven. Ze was echtgenote van de heer W. Bronsveld en woonde aan de Pluvierstraat 152. Geboren op het Oude Dorp, was ze de laatst overgeblevene van een gezin van zes kinderen. In 1935 trouwde ze met Wout Bronsveld. Ruim zeventig jaar man en vrouw: een bijzondere gebeurtenis! De oorlogsjaren waren spannend voor het jonge gezin. Na de oorlog, toen ook Duindorp was vrijgegeven, verhuisden ze naar de Pluvierstraat, om er nooit meer te vertrekken. Een zwaar verlies was het overlijden van de oudste zoon Arie. Nog geen dertig is hij geworden. Levenslang eeen pijnlijke wonde in het leven van de heer en mevrouw Bronsveld. Wat zagen ze uit naar hun kinderen en kleinkinderen! Arie, volgt XI Michiel, volgt XI Geertruida Petronella Louise (Truus) Bronsveld, * Scheveningen , (* Ned. Herv., 18

19 later Geref. vrijgem.), tr. Den Haag : Simon Roos, * Scheveningen , huisschilder en Mede-eigenaar schildersbedrijf 'W.Roos B.V.', Maassluis , ald.., zv. Willem en Catharina Rog (Scheveningen). a. Michelle Roos. b. Willem Roos,. c. Catharina Simone (Simone) Roos. e. Geertruida Petronella Louise (Petra) Roos. e. Danielle Roos. 4. Cornelia Margaretha (Corry) Bronsveld, * Den Haag , tr. ald : Dick Köhler, * Utrecht Project Leader Air Pollution Control bij AAF international [wo. a.e.v. Burg. Norbruislaan 52 Utrecht; Pluvierstraat 152 Scheveningen. Later Kasaidreef 45 Utrecht, Schaapsweide 1, Abstederschans 36 Nieuwegein], zv. Hendrik Johannes en M.J.M. Tiland (Utrecht). a. Paul-Vincent (Vincent) Köhler. b. Barbara Christel Köhler. c. Bastiaan Daniël Köhler. d. Michel-Lucien Köhler. 5. Wouter, volgt XI 12. X 12. Jochem Johannes Bronsveld, * Scheveningen , Driehuis , 1 of 2 jaar fotograaf, daarna vishandelaar te Dan Haag, maar het grootste deel van zijn werkzame leven leraar aan visserijscholen en een vakopleiding voor de vishandel, werkte/woonde te Santpoort, tr.: Gerretje (Gerrie Ros), * Scheveningen , Velserbroek Pieter, volgt XI Alida (Alie) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Rob Allart. 3. Petronella Gerda (Petra) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wim de Leeuw van Weenen. 4. Gerda Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wolter Jan Dijksma. 5. Jochem Johannes (Johan), volgt XI 14. XI. Leendert Arie Bronsveld, * Den Haag , Nunspeet , tr.: Neeltje Rog, * Kinderren hieruit: 1. Johan Simon Korving, volgt XII. XI 2. Arie Bronsveld, * Scheveningen , boekhouder, Den Haag , tr.: Cornelia Hendrina Klop, * Hellevoetsluis , ald , dv. Cornelis Jacobus en Maria Hendrina Goosens (Hellevoetsluis- Rotterdam-Den Haag). 1. Korving, volgt XII Maria Hendrina Bronsveld, * Den Haag , rel.: N.N.. 19

20 a. Alexandra Adeline, * b. Vincent Gilbert, * Johannes, volgt XII Helena Louise Bronsveld, * Den Haag , wo. Reeweide 7 Nieuwegein, tr.: Andreas Christianus Witkamp, * a. Petra Cornelie Dorine Witkamp, * b. Brenda Louise Witkamp, * Cornelis, volgt XII 4. XI 3. Johannes Cornelis Bronsveld, * Den Haag , ald , tr.: Antoinette Anne Maria Richoltz. 1. Dieuwke Antoinette Annemarie Bronsveld, * Den Haag , tr.: Darck Korthuis, * Zij had 3 kinderen: a. Peter Korthuis, * b. Annette Korthuis, * c. Michel Korthuis, * Johannes Kor Wilhelmus, volgt XII 5. XI 4. Wilhelmus Bronsveld, * Haarlem , militair Adjudant Onderofficier, Lelystad , tr. Den Haag : Johanna Arnolda de Jager * Den Haag , Amsterdam , dv. Willem Daam en Sophie Heinzman (Den Haag, Arnhem). 1. Wilhelmus, volgt XII Johanna Arnolda Bronsveld, * Den Haag , verkoopster, tr. Merzen (Dld.) : Matheus Hermanus (Theo) van der Mark, * Den Helder , militair, wo. v.d. Bergstraat 73, Den Haag, Utrecht a. Miriam Desiree van der Mark, * Bramsche (Dld.) , adiministratief medewerkster, tr. Amersfoort : Enrico van Eijsden, * Amsterdam , beveiliger. b. Ronald van der Mark, * Ankum (Dld.) , hypotheek adviseur, wo. samen ongereg.: Miranka van Bronswijk, * Amersfoort , verzorgende. 3. Gerrit Jan, volgt XII 7. XI 5. Jacob Bronsveld, * , arts, , tr.: M. G. Rietkerk. 20

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond 1 Het Geslacht Slooten Samengesteld door Dr. Johanna Patricia Slooten, Costa Rica, December 2007. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen naar e-mail Yeluka46@yahoo.com Iedereen wil op een bepaald

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

No. 80 december 2014

No. 80 december 2014 No. 80 december 2014 pag. 2 Beste naamgenoten, Hier is dan al weer de laatste Ross Newsletter van dit jaar. Voor we het weten is het jaar voorbij. Naast de wensen op de voorpagina willen we u op deze plaats

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 December 1839, gehuwd op 19 April

Nadere informatie

Stamboom Familie Brandsma 1575 2012

Stamboom Familie Brandsma 1575 2012 Stamboom Familie Brandsma 1575 2012 1 STAMBOOM FAMILIE BRANDSMA (ca. 1575 2012) I Abe (Langweer, ± 1575 -?)? Siebout, volgt II II Siebout Abes (Langweer, ± 1600 -?), zoon van (I) Abe, boer 1 e huwelijk:

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Website URL: Wetenschappelijk adviseur: http://members.lycos.nl/hvdthee/ dr T. van den Berge, Rotterdam

Website URL: Wetenschappelijk adviseur: http://members.lycos.nl/hvdthee/ dr T. van den Berge, Rotterdam STICHTING INDISCH THEE- EN FAMILIE-ARCHIEF VAN DER HUCHT C.S. - - - opgericht Doetinchem 14 januari 1983 - - - Ingeschreven onder nummer 41048513 in het stichtingenregister van de KvK te Arnhem Gerangschikt

Nadere informatie

Jaarneus 2005-2006 Index

Jaarneus 2005-2006 Index HET SEIZOEN VAN. 1 2 Jaarneus 2005-2006 Index Voorwoord van de voorzitter 5 ALV van 7 juni 7 Jeugd gaat naar Australië 9 Pinoké Pins voor vrijwiligers 11 Overzicht Heren 13 Mosselmaaltijd 38 Zilverlingen

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36

Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36 Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader... pagina 1 van 36 Parenteel van Frans Coenraad van der Haagen (S2), Stamvader B, Den Helderse tak [generatie XIII S+B] I Frans Coenraad van

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Naam Tuss.v Voornaam Geboren Overleden Lft. Begrpl. Vak nr. Foto Aalders Martinus 1874 1946 72 Emaus West P 2e kl 153 Ja Aalders-van Santen Maartje

Naam Tuss.v Voornaam Geboren Overleden Lft. Begrpl. Vak nr. Foto Aalders Martinus 1874 1946 72 Emaus West P 2e kl 153 Ja Aalders-van Santen Maartje Naam Tuss.v Voornaam Geboren Overleden Lft. Begrpl. Vak nr. Foto Aalders Martinus 1874 1946 72 Emaus West P 2e kl 153 Ja Aalders-van Santen Maartje 1877 1936 59 Emaus West P 2e kl 153 Ja Abshoven van Pieter

Nadere informatie

Otterplaat tot G roen veld sw eid

Otterplaat tot G roen veld sw eid van Otterplaat tot G roen veld sw eid Een uitgave van de Stichting Langedijker Verleden 17e Jaargang - Oktober 2011 'De Otterplaat'. Het blad 'De Otterplaat' is een uitgave van de Stichting Langedijker

Nadere informatie

KRONIEK VAN DE FAMILIE

KRONIEK VAN DE FAMILIE KRONIEK VAN DE FAMILIE Ten geleide Jaren geleden nam ik mij voor om feiten en wederwaardigheden van de familie Leenders te verzamelen, op te schrijven en zodoende te bewaren voor het nageslacht, vooraleer

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus 2 3 v o o r a f VOORAF De band tussen hofstad Leeuwarden en de Nassaus Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

Boerderijnummer 3.3.110. Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6. Historie boerderij

Boerderijnummer 3.3.110. Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6. Historie boerderij Boerderijnummer 3.3.110 Erfnaam Vorsgezang-Schut Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6 Historie boerderij De boerderij Vosgezang (in de volksmond ook Voszaank genoemd) is waarschijnlijk gesticht

Nadere informatie

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther door N.L. van Dinther 2013 Inleiding: Het opkomen in de geschiedenis van het geslacht Van Heusden (en van Altena) is al een aantal malen onderwerp van studie geweest. 1 Onderstaand zal een samenvatting

Nadere informatie