De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)"

Transcriptie

1 Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1

2 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ± 1585/1590, Kapitein (beëdiging niet vermeld in Commissieboek Raad van State), Camerling van Graaf Jan van Nassau directeur der militie, < , tr. Den Haag Grote Kerk : Anthonette van der Mijl(en), gen (proces Hof van Holland), dv. Engelbert (Engebert) Claesz van der Mijlen/Myl en Elisabeth van der Bijl. Bij de doop van Phillip van Bronsvelt (zijn kleinzoon) is Dirk Adriaans Groenensteijn getuige in de plaats van Philipus Bronsvelt za[liger]. In een boek over Dordrecht wordt hij Johan Philips genoemd. Gezien de namen van zijn kinderen en die van zijn schoonfamilie zou zijn vader Willem en zijn moeder Katharina kunnen heten. 1. Willem, volgt II. 2. Engel Bart, volgt II Pieter, volgt II Katharina van Bronsvel Elisabeth van Bronsveld Barbara van Bronsveld 2, tr.: Henrik la Mouche. 7. Maria van Bronsveld 3. Familiewapen Van der Mijl/Myle II. Willem Philipse van Bronsvelt, * 1619, Solliciteur militair, directeur van de militie, klerk der financiën van Holland (1657), klerk ter Raad van State, wo. in het huis Groenendaal op het Noord-Einde in Den Haag, / ald , tr. ald : Maria van Groenensteijn (Marija van Groenestein), ald , dv. Dirk en Neeltje Engels van Gaesbeeck. Bij de doop van een van hun kinderen (no. 12) trad als getuige op Emanuel, prins van Portugal, ex-carmeliet, kolonel in Staatse dienst en sinds 1656 gouverneur van Steenwijk, vertegenwoordigd door Anthonij Keijser van Bollant. Hun kinderen (volgorde onduidelijk): 1. Philipus, volgt III, (?) tweeling met: 2. Elisabeth van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr.: Frederick de Guy. Hij en zijn zoon worden genoemd in een testament uit Utrecht Uit dit huwelijk: a. Benjamin de Guy, Majoor, tr. Flora van Mollen. b. Maria de Guy, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt, Maria van Groenesteijn en Maria van Bronsvelt). 3. Helena van Bronsveld, * Haarlem , , tr. Den Haag : Mr. Cornelis Bosch, ~ Den Haag , advocaat van het Hof van Holland, Den Haag , zv. Jacob en Elisabeth van Cats (Den Haag). 4. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Maria van Bronsvelt en advokaat 2

3 Adriaan van Groenewegen). 5. Dirk Willemsz van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , vaandrig in Op wordt er ene kapitein Bronsvelt begraven. Mog. was hij kapitein onder de graaf van Hoorn, genoemd in een testament in 1679 (Den Haag, G.A. no. 1150, blz. 19; genoemd met Elisabeth, Philips, Helena, Hendrick Bronsveld). 6. Maria van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tr.: Johannis Schalcken, uit Utrecht, predikant in Charlois, is wed. in Den Haag Willem Willemsz van Bronsvelt, ~ (get. Dirk van Groenenstein en Jo Clarce Sweet de Weert), jong. 8. Adriana van Bronsvelt, tr. Amsterdam : Pieter van Nieuwersluis. Zij wordt genoemd als tante van Willem Benjamin de Guy, zv. Lijsbeth van Bronsvelt in een Not. akte te Utrecht Mog. is zij: Adriana van Bronsveld, Haarlem Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , mog. jong. 10. Anthonetta van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk Antonia van Bronsvelt, ~ Den Haag Kloosterkerk , tweeling met: 12. Heijndrick Willems, volgt III Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Groote Kerk , mog. jong. 14. Francois, volgt III 3. II 2. Engel Bart van Bronsvelt, otr. Delft , Delft Oude Kerk , tr. Delft Oude Kerk : Maria Goverts Knol(l), wed. van Anthoni de Geldere. De vader van Antoinetta van der Mijlen heette Engelbert. Het lijkt waarschijnlijk dat deze Engelbert zijn kleinzoon is (zie ook boek over Dordrecht in CBG Den Haag; de aankondiging van hun tr. vinden we in het archief van Haarlem). 1. Mattheus, volgt III 4. II 3. Pieter van Bronsveld, tr. N.N.. 1. Jan Pietersen van Bronsveld, tr. Delft : Jannitge Claes Wijnma (of Wijnna). 3

4 Omtrent het wapen, collectie Musschart (33 o ): Ophet graf inde Oude Kerk zien we, in rood schild een zilveren linkerschuinbalk met 3 in de richting van de balk geplaatste groene bladeren. [Van der Burch. De Navorscher, 1929, 30] Het gaat hier om haar wapen, die van de familie Vander Burch, niet om het wapen van Bronsveld! III. Philippus/Philps Willems (van) Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk (get. Philippus, advocaat Adriaan Groenenstein, Dirck Adriaans Groenenstein i.p.v. Philipus Bronsvelt Za[liger] ende Antoinetta van der Mijll), secretaris van de heerlijkheid Monster, Delft , otr. Delft , tr. Monster : Marie Cloudia (Glaudina) van der Burch (Burgh, Burg), * 1657, Delft 1728, ald. Oude Kerk Notaris Matthijs van der Burch, teekende gedurende zijn Notariaat al zijn protocollen met, het Adelijke wapen der van der Burchen. Het minutenboek, waarin dit staat vermeld, bevindt zich in het Archief der Gemeente te s-gravenhage. Uit bovenstaande blijkt thans, dat alle genoemde personen, nakomelingen zijn van het oude Geslacht van der Burcht, dat het Adellijke wapen voerde. Het Wapen bestaat uit een gouden schild, waarop een geweefde band (rechterschuinbalk en niet zoals afgebeeld een band) van rood, van links boven. naar rechts onderloopt. Het helmteeken vertoont tusschen een vlucht een gepantserden arm, die een degen houdt. 1. Wilhelmina van Bronsvelt, ~ Delft (get. Willem van Bronsvelt en Maria van Groenestijn). 2. Phillipina Maria van Bronsvelt, ~ Delft Oude Kerk (get. Jacob van der Burg,, Dirck van Bronsvelt en Marija van Groenestein), Delft Oude Kerk , otr. Delft Oude Kerk : Michiel Lubeex / Lubeeck (Doctor Michiel Subeeks). Zij voert het wapen van haar vader! III 2. Heijndrick Willems (Henricus) van Bronsvelt/Bronsveld, ~ s-gravenhage Klooster Kerk (get. Emanuel Prince van Portugaal in sijn plaets Antonii Keyser van Bollant // Jouff. Adriana van Hestvelt weduwe van [den] // ouders Groenesteyn en [de] Maria van Bronsvelt) , kapitein-luitenant (1699), kapitein (1707), sergeant-majoor (1723), luitenant-kolonel (1725), 1727, wo. Delft , tr. Loosduinen : Maria Diricxs van Rijckum. 1. Theodorus (Dirk) Bronsveld/Van Bronsvelt, ~ Den Haag , 1745, tr. 1713: Hester van Goch. Zijn naam verwijst mog. naam zijn oom aan vaderskant. 4

5 2. Henricus van Bronsvelt, ~ Den Haag in de R.K. kerk in de Molstraat, was verm. driemaal gehuwd. 3. Joannes van Bronsvelt, * 1690, volgt IV. 4. Arnoldus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr. 1723: Sophia Son. 5. Wilhelmus van Bronsvelt, * 1696, volgt IV 2. Zijn naam verwijst mog. naar z n opa. 6. Anthonius, * 1701, volgt IV 3. Zijn naam kan verwijzen naar de tantes van vaders kant. III 3. Francois van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , clerq ter griffie, 1708, tr : Clara of Elisaberth van der Mijde. 1. Frans, volgt IV 4. III 4. Mattheus Engelberts van Bronsvelt, tr.: Gesina Stenhuis. 1. Migiel van Bronsvelt, ~ Delft (get. Philippina van Bronsveld). IV. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Gertrudis Jans en in 1716 Adriana Sam. 1. Joannes van Bronsvelt, ~ Den Haag in R. K. kerk in de Casuariestraat. IV 2. Wilhelmus van Bronsvelt, ~ Den Haag , tr.: Maria van Walen. 1. Henricus van Bronsvelt, ~ (get. Joannis Bronsfelt). 2. Joanna van Bronsvelt, ~ (get. Joannis, Sophia Bronsvelt). 3. Elisabeth van Bronsvelt, ~ (get. Matthias Backer, Henrica Reijnders). IV 3. Anthonius/Anthonie Heijndricksz van Bronsvelt, ~ s-gravenhage, Spaanse Kapel, Scheveningen (men zei 42 jr. oud), timmermansknecht, tr. Scheveningen Oude Kerk : Meinsje Jochems de Zwart, ~ R.K. ald , ald , dv. Jochem Joppen en Beatriss Cornelisse Ho(o)geveen. Zij was Rooms Katholiek; mogelijk was hun huwelijk niet naar de wens van zijn ouders. Feit is wel dat na Anton de familie Bronsveld veel minder hoog in aanzien stond. Zijn vrouw moet hem erg lief zijn geweest! 1. Jochem Bronsvelt, ~ Scheveningen , Zijn naam verwijst mog. naar de vader van z n moeder. 2. Heindrik Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Zijn naam verwijst mog. naar zijn opa aan vaders kant. 3. Dirk Teunisse Bronsveld, volgt V. Zijn naam verwijst mog. naar oom Dirk. 4. Joghem Teunisse, volgt V 2. Naam verwijst naar opa moeders kant. 5

6 5. Maria Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Hendrina Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald (doodgereden op den 17 dito door twee Heeren op een Cheeze met een paard rijdende van t strand na s Hage). 7. Hendrina Teunisse Bronsveld, * ± 1736, Scheveningen , tr. ald : Jacob Cornelisse Plugge, ~ ald , ald , zv. Cornelis Jacobse en Maertje Cornelis van Waardenburg. a. Jacob Jacobse Plugge, * Scheveningen Anthoni Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald IV 4. Frans van Bronsvelt, ~ Den Haag Klooster Kerk , tr. Amsterdam : Anna Bosschaart, 28 jaar, uit Deventer. 1. Marike van Bronsvelt, ~ Amsterdam V. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Den Haag , ald , tr. ald : Jopje Claasse Pronk, ~ ald , begr. ald , dv. Claas Cornelisse en Bastiaantje Mente Spaans. 1. Teunis Dirkse, volgt VI. V 2. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee verongelukt met de schuyt nevens zijn zoontje, tr. ald : Trijntje Janse van der Zwan, ~ ald , ald , dv. Jan Korvink en Claertje Cornelisse Pronk.. 1. Dirkje Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald. Kerk : Arie Roos, * ald , visser, ald , zv. Arie Eeuwitse/Evertsz. Roos en Klaasje Lucas Hellendoorn (Scheveningen) [zie de stamboom van de familie Roos]. 2. Teunis, volgt VI Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , op zee met z n vader verdronken Adriana Jochemse Bronsveld, ~/ Scheveningen , ald Korvink Bronsveld, ~ in Scheveningen , ald aan de tering. 6. Claar Jochems, volgt VI Jochem Johannes, volgt VI 4. VI. Teunis Dirkse Bronsveld, ~ Scheveningen , kleermaker ald., wo. wijk G 262, ald , tr. ald : Catharina/Catrina Valetijnse Kroes, ~ ald , ald , dv. Valetijn en Lena Pluijmen. 6

7 1. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Jannetje Cornelisse Pronk, * Scheveningen ± Lena Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Leenderd Teunisse, volgt VII. 4. Anthonie Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Jobje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Adriaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Dirkje Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Dirk, volgt VII Leena Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Ariaantje Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald VI 2. Teunis Jochems Bronsveld, ~ Scheveningen , klapwaker, visuitroeper (1840), ald , tr. ald : Claazijntje/Klazin/Klaasje Knoester, ~ ald , ald (aangifte door Teunis Bronsveld, kledermaker 70j. en Jochem Bronsveld 36j., visser, neef en zv. overledene), dv. Maarten Ezn. en Arendje Hoogendijk. 1. Jochem, volgt VII Arentje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannis de Niet. 3. Maarte Bronsveld, ~ Scheveningen , ald Trijntje Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Jan Vrolijk. a. Teunis Vrolijk, * Scheveningen , Den Haag , tr. 1840: Leentje Spaans. 5. Johannes Bronsveld, */~ Scheveningen 07/ Ariaantje Bronsveld, ~ Scheveningen Maarte, volgt VII Maarten, volgt VII Johannes, volgt VII 6. VI 3. Claar Jochems (Klaar) Bronsveld, */ ~ Scheveningen 15/ (get. Maria Pronk), ald , tr. ald : Klazina Gerritse (Klaartje) Spaans, ~ ald (get. Immetje Spaans), ald Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), ald. op het kerkhof Trijntje Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ (get. Aaltje Ros), Den Haag , tr. (1) ald , Scheveningen kerk : Johannes Josephus Klijn, */~ ald. 17/ , Fuselier Infanterie, visser, Den Helder ; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ Scheveningen 20/ (get. Dieuwertje Verheij), wv. Maria den Heyer, zv. Arie Dirkse en Jopje Cornelisse Verheij. 3. Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen Jogchem Johannis, volgt VII Gerrit Klare Bronsveld, */~ Scheveningen 26/ (get. Dirkje Bronsveld). 6. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 12/ , visdraagster, < , tr. Den Haag , Scheveningen kerk : Johannis Bal, */~ ald. 19/ (get. Aagje Groen), visser, ald , zv. Floris en Petronella van der Burg. 7

8 7. Adriana Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald Adriana Catharina Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , visverkoopster, tr. (1) Den Haag : Benjamin Kuiper, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , zv. Engel en Adriana Pronk; tr. (2) Den Haag : Pieter Plug, * Noordwijk , zv. Arie Pietersz en Klaartje Cornelisdr den Hollander. VI 4. Jochem Johannes Jochemse Bronsveld, ~ Scheveningen , water- en vuurverkoper, ald , tr. (1) ald : Alida Overduin, * ald , ald ; tr. (2) Den Haag : Lena Pieterse Dijkhuizen, */~ Scheveningen 21/23/ (get. Johanna Dijkhuise), dienstbode, ald , dv. Pieter Leendertse en Martina Maartense Knoester; htr. Den Haag : Abraham Pieterse van der Harst, * 1791, Johannes Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 16/ Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Teunis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald Pierre Bronsveld, * Scheveningen VII. Leenderd Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , ald , tr. ald : Lena Arense Turfboer, ~ ald , ald Dirk Leendertse, volgt VIII. 2. Arie, volgt VIII Jobje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Arie Chiel Arense de Ruiter, * ald. ± Martin Bronsvelt, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen Martinus Bronsvelt, * Scheveningen Pieter Frank Bronsveld, * Scheveningen Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Michiel den Heijer. VII 2. Dirk Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , scheepsmaker (1816), tr. Den Haag : Jannetje Pronk, * ± 1793, dv. Kornelis en Maria Spaans. 1. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Joannes (Jan) Westerduin. a. Petronella Westerduin, * Scheveningen b. Immetje Westerduin, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Dirk Pronk, * 1841, c. Jochem Westerduin, * Scheveningen d. Maarten Westerduin, * Scheveningen Teunis Bronsveld, * Scheveningen

9 3. Maria Bronsveld, * Scheveningen Johannes Cornelis Bronsveld, * Scheveningen VII 3. Jochem Teunisse Bronsveld, ~ Scheveningen , visser, 1840, tr. ald : Pieternella Janse Spaans, * ± 1784, ald , dv. Jan Philipse en Immetje Arens Tuit. 1. Klaartje Bronsveld, */~ Scheveningen 05/ , ald , tr. Den Haag : Kornelis Mooiman, * Scheveningen ± 1808, zv. Gijsbert en Jacoba Klaasse de Best. 2. Johannes Jochemse, volgt VIII Clasina Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1) Den Haag : Johannes de Niet, * Scheveningen ± 1817, zv. Jan Siere en Jannetje Arens den Dulk; tr. (2) Den Haag : Michiel den Heijer, */~ Scheveningen 11/ , zv. Gijsbert Gijsbertse en Klazina Sophia Maartense Korving. 4. Adriana Bronsveld, * Scheveningen , < , tr. Den Haag : Johannes Westerduijn, * Scheveningen ± 1814, < , zv. Johannes en Adriana Verheij. 5. Teuntje Bronsveld, * Scheveningen Immetje Bronsveld, * Scheveningen VII 4. Maarte Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Kniertje Dirkse Keus, * Scheveningen ± Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen ± 1825, ald Klazina Bronsveld, * ± 1830, Scheveningen VII 5. Maarten Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Kniertje Keus. 1. Teunis Bronsvelt, * Scheveningen Klasina Bronsveld, * Scheveningen Dirk Teunis Bronsveld, * Scheveningen Dirk Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arendje Kuiper. VII 6. Johannes Teunisse (Jan) Bronsveld, */~ Scheveningen , Den Haag , tr. ald : Maria Ziere (Marijtje) Vrolijk, * Scheveningen , ald , dv. Zier en Hesther Mooiman. 1. Klasina Bronsveld, * Scheveningen Sier Teunis, volgt VIII Klazina Bronsveld, * Scheveningen Maartje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Ferdinand Johannes Cornelis Gout, * Wassenaar , Den Haag , zv. Cornelis en Wilhelmina Roosa. 5. Teunis Jochem Janse, volgt VIII 5. 9

10 6. Johannes Janse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Catharina Willemse Taal, * Scheveningen ± 1846, dv. Willem Mathijsse en Adriana Maartense Vrolijk. 7. Maartje Bronsveld, * Scheveningen VII 7. Jogchem Johannis Bronsveld, */~ Scheveningen 02/ (get. Dirkje Bronsveld), visser, ald , tr. (1) Den Haag , Scheveningse kerk : Martijntje Den Heijer, */~ ald. 20/ (get. Huijbertje den Heijer), ald , dv. Jacob Willemse en Arentje Arens Westerduin; tr. (2) Den Haag : Martijntje Ho(o)gendijk, ~ Scheveningse Kerk (get. Maria Jol), ald , wv. van Teunis Baak, * 1803, 1849, dv. Engel Dirkse en Alida Chiele Jol. Kinderen uit z n 1e huwelijk: 1. Klaartje Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. (1) : Minnecus den Heijer; tr. (2) Den Haag : Pieter Pronk, */~ ald , visser, Den Haag , zv. Pieter en Maria den Heijer; tr. (1)ald : Immetje Klein, * 1818, Arendje Bronsveld, * Scheveningen , Maassluis , tr. Den Haag, Scheveningen kerk : Arie Jol, * ald. 03/ , visser, Vlaardingen , zv. Simon en Gerritje Keus. 3. Elisabeth Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald Jacob Jochemse, volgt VIII 6. Uit z n 2 e huwelijk: 5. Jochem Johannes Jochemse, volgt VIII 7. VIII. Dirk Leendertse Bronsveld, */~ Scheveningen 20/ , tr. (1) Den Haag : Kommertje Overduijn, * ald. ± 1807, < ; tr. (2) Den Haag : Arendje Chiel Kuiper, * Scheveningen ± 1812, dv. Michiel Arense en Geertrui Spaans. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Helena Cornelia Bronsveld, * Scheveningen , tr. ald : Arie de Jong. 2. Cornelis Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Neeltje Pronk, * ald , ald Klazina Bronsveld, * Scheveningen Arie Dirkse Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maria Adriana Albertse Roos, * Scheveningen ± 1846, dv. Albert Albertse en Lena Maartense (Leentje) Knoester. Zie ook bij Leendert! 5. Leenderd, volgt IX. VIII 2. Arie Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , ald tr. Den Haag : Johanna Onderwater, * ald , dv. Arie en Margaretha de Graaf. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen Lena Bronsveld, * Scheveningen Catharina Martina Bronsveld, * Scheveningen Alida Bronsveld, * Scheveningen Arendje Bronsveld, * Scheveningen

11 6. Leenderd Arie, volgt IX 2. VIII 3. Johannis Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , tr. Den Haag : Alida Maartense Bruin, */~ Scheveningen 12/ , dv. Maarten Teunisse en Jannetje Minnekusse de Mos. 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Johannes Huibert Verbaan, * Scheveningen , Vlaardingen , zv. Daniël en Klazina Johanse Plugge. 3. Jochem Bronsveld, * Scheveningen Maarten Bronsveld, * Scheveningen Klazina Bronsveld, * Scheveningen Jochem Bronsveld, * Scheveningen VIII 4. Sier Teunis Bronsveld, * Scheveningen , visser, vermist, tr. Den Haag (scheiding uitgesproken ): Cornelia de Ruiter, * Scheveningen ± Johannes Bronsveld, * Scheveningen Maria Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Maarten Willemse Taal, * Scheveningen , arbeider, ald , zv. Willem en Martijntje Vrolijk, tr. (1) Den Haag : Jaapje Keus, * Scheveningen , ald , dv. Kornelis Leendertse en Neeltje Leendertse Knoester. a. Tina Taal. b. Zier Taal. c. Arie Taal. d. Jan Taal. 3. Johanna Maria Bronsveld, * Scheveningen Johanna Bronsveld, * Scheveningen VIII 5. Teunis Jochem Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. Den Haag : Cornelia Cornelisse Rog, * Scheveningen , dv. Cornelis Jacobse en Trijntje Roeleveld. 1. Cornelis Teunisse, volgt IX Jacoba Bronsveld, * Johanna Bronsveld, * Johannes, volgt IX 4. VIII 6. Jacob Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 01/ , visser, ald , tr. Den Haag : Maartje Johanse Keus, * Scheveningen , ~ ald , ; htr. Den Haag

12 1867: Gijsbert de Ruiter, * Jochem Johannes Jacobse, volgt IX Johannes Jacobse, volgt IX 6. VIII 7. Jochem Johannes Bronsveld, alias Mannemos, */~ Scheveningen 07/ , lichting 1874 Nat. Mil. vrijgesteld wegens broederdienst, visser, Leiden , tr. (1) Den Haag en Scheveningse kerk : Arendje Spaans, * ald , ~ ald , ald , dv. Machiel en Cornelia van der Zwan; tr. (2) Den Haag : Pieternela/Petronella Arense Buis, * Scheveningen , Scheveningen op 100½ jarige leeftijd , wo. ald. o.a. Vuurbaakstraat. Kinderen uit z n 2 e huwelijk: 1. Jochem Jochemse, volgt IX Arie Jochemse Bronsveld, */~ Scheveningen 11/ , ald Arie Jochemse, volgt IX Martina (Martien) Bronsveld, */~ Scheveningen 06/ , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacob Pronk, * ald , ~ ald , zv. Jacob en Dirkje de Niet. 5. Pieter Jochemse, volgt IX Teunis Jochemse (Teun) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Aagje van der Toorn alias, Meut Aag, * Scheveningen , ald , dv. Maarten en Aasje Keus, wo. Den Haag, Houtrustweg; hadden minstens één zoon en één dochter. 7. Cornelis Johannes, volgt IX Johanna Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , ald IX. Leenderd Dirk Bronsveld, * Scheveningen , politieagent, , tr. Den Haag : Maria Adriana Roos, * ald , dv. Albertus/Albert Albertse en Helena Maartense (Leentje) Knoester [Zie stamboom Roos]. 1. Helena Bronsveld, * Scheveningen IX 2. Leenderd Arie Leendertse Bronsveld, * Scheveningen , arbeider, < , tr. Den Haag : Kniertje van der Zwan, * Scheveningen , dv. Korving en Kniertje Pronk. 1. Jansje Bronsveld, Delft (40j.), wo. Den Haag. 2. Grietje Bronsveld. 3. Kniertje Bronsveld, * , Grietje Bronsveld, * Korving, volgt X. 6. Leendert Arie, volgt X 2. 12

13 7. Catharina Martha Bronsveld, * Arie Bronsveld, * IX 3. Cornelis Teunisse Bronsveld, * Scheveningen , visser, < , tr. Den Haag : Neeltje Verwey, * Scheveningen , < , dv. Cornelis en Kniertje Johanse Plugge. 1. Theunis Bronsveld, * Cornelis, volgt X Gieltje Bronsveld, * Scheveningen , ald , tr. Den Haag : Pieter Vrolijk. 4. Cornelia Bronsveld, * , Zier Bronsveld, * , Johannes, volgt X Cornelia Bronsveld, * Zier Bronsveld, * IX 4. Johannes Bronsveld, * , visser, 1963, tr.: Maria Petronella Pronk, * Cornelia Bronsveld, * Engel Bronsveld, * , tr.: N.N.; één kind: Engel Bronsveld. 3. Maria Cornelia Bronsveld, * , Maria Cornelia Bronsveld, * Cornelia Johanna Bronsveld, * Theunis, volgt X Jan, volgt X 6. IX 5. Jochem Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Martina Krijne Tuit, * Scheveningen , Neeltje Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: P. Verheij. 2. Johanna Bronsveld, * , , tr.: N.N. Van der Zwan. 3. Arendje Bronsveld, * , , tr.: N.N. Roos. [zie stamboom Roos!] 4. Jacob, volgt X Krijn, volgt X 8. IX 6. Johannes Jacobse Bronsveld, * Scheveningen , visser, tr. (1) Den Haag : Elisabeth Marie Leendertse Bal, * Scheveningenn , < ; tr. (2) Den Haag : Martina Johanse Bruijn, * Katwijk , , dv. Johannes en Guurtje Twilt. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 1. Jacobus Bronsveld, * ,

14 2. Elisabeth Maria Bronsveld, * , Maartje Bronsveld, * , , tr.: Berend Hinderink. (Hebben een kind) 4. Jacobus Johanse, volgt X Leentje Bronsveld, * , dienstbodde, ongehuwd, vetrekt naar Zwolle. 6. Johannes, volgt X Dina Elisabeth Bronsveld, * , ongehuwd. 8. Elisabeth Maria Bronsveld, * , , tr.: J. Steers. Kinderloos. Uit z n 2 e huwelijk: 9. Guurtje Bronsveld, * , , tr.: J. Hoogenraad. Kinderloos. IX 7. Jochem Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visserman, tr. Den Haag en Scheveningse Kerk : Geertruida Christina (Geertje) Martin, zij kwam van buiten [uit een weeshuis], maar ging later wel Scheveningse dracht dragen, * Scheveningen , ~ ald , dv. Wilhelmus Johannes en Johanna Cornelia Keus. Uit dit huwelijk: 1. Petronella Bronsveld, * Wilhelmina Johanna Bronsveld, * Jan Bronsveld, * ± 1911, varensgezel op de grote vaart, stoker,. 4. Jansje Bronsveld, zat bij Wouter Bronsveld (opa, zie X 11 ) in de klas, * IX 8. Arie Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, ald , visser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Geertruida Johanna Overduin, * Scheveningen , ~ ald , hoofdnettenboetster, wo. Messtraat, ald , dv. Wouter en Kniertje Roeleveld. Uit dit huwelijk: 1. Pieternella Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , wo. ald. Messstraat 11, 9, , tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Zier Groen, * Scheveningen , ~ ald , matroos op de grote vaart, ald , zv. Jochem, visser/koopman te Scheveningen, en Jacoba Taal (scheveningen). a. Jochem Groen, * Scheveningen b. Geertruida Johanna Groen, * Scheveningen Wouter, volgt X 11. IX 9. Pieter Jochemse Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , visser, vishandelaar - hij had eerst een viszaak aan het Jacob van Campenplein, later in Maassluis, tr. (1) Den Haag : Kniertje Spaans, */~ Scheveningen 02/ , ald , dv. Hendrik en Kniertje Pronk; tr. (2) > 1964: Jannetje van der Meij. Kinderen uit z n 1 e huwelijk: 14

15 1. Jochem Johannes, volgt X Leen Bronsveld, werkte bij zijn vader in de viszaak. C.J. Bronsveld gecheckt door Keurmr. van Waren Karel Echtermeijer, Maastricht, ± IX 10. Cornelis Johannes (Kees Jan) Bronsveld, * Scheveningen , ~ ald , zeevisser, tr. Den Haag en Scheveningse kerk : Jacoba Pieterse Harteveld, * Scheveningen , ~ ald , dv. Pieter en Gerritje Bruin Hij werkte in een viszaak, is later, na , voor zichzelf begonnen te Maastricht. 1. Pieter Bronsveld, Alkmaar. 2. Jochem Johannes Bronsveld, Maastricht (2 zonen, 1 dochter?). X. Korving Bronsveld, * , gevangenisbewaker, wagenmaker, Utrecht , tr. Johanna Jacoba Varkevisser, * , dienstbode, Zeist Leendert Arie, volgt XI. 2. Maria Johanna Bronsveld, * Den Haag , Den Haag , tr.: Abraham Beeksma, * , a. Johannes Kor Beeksma, * b. Johanna Martine Beeksma, * c. Willem Antonie Beeksma, *

16 Nieuwe Begraafplaats, Woudenbergseweg 48, Zeist. 3. Catharina Martine Bronsveld, * Den Haag , Zeist , tr.: Gerhard Lenderink, * , Zeist a. Johanna Marie Lenderink, * b. Rudolf Gerhard Lenderink, * Den Haag c. Kora Wilhelmina Lenderink, * Den Haag d. Gerhard Rubert Lenderink, * Den Haag Arie, volgt XI Johannes Cornelis, volgt XI Wilhelmus, volgt XI 4. X 2. Leendert Arie Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Maria Dijkhuizen, * ± Helena Adriane Bronsveld, * , tr.: B.H. Robers. 2. Maria Bronsveld, * , tr.: Leendert Cornelis de Mos., wo. Den Haag Paulus Buysstrtaat 27, later te Maastricht. X 3. Cornelis Bronsveld, * , tr.: Arendje Spaans. 1. Piet Bronsveld. 2. Nellie Bronsveld. 3. Jan Bronsveld. X 4. Johannes Bronsveld, * Scheveningen , tr. Den Haag : Johanna Maria van der Laan, * Leiden ± 1905, dv. Margaretha Laman. 16

17 1. Kees Bronsveld. X 5. Theunis Jochem Bronsveld, * , tr.: N.N. 1. Jan Bronsveld, tr.: N.N.; een dochter: Marjan Bronsveld. 2. Henk Bronsveld, ongehuwd overleden. X 6. Jan Bronsveld, * Scheveningen , , tr.: Jacoba Langeveld, * Delft (?) , Zoetermeer Cornelia M.P. Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Cornelis Simon den Heijer. a. Marco den Heijer, * Scheveningen b. Rex Arjen den Heijer, * Scheveningen c. Arne C. den Heijer, * Scheveningen Elly Bronsveld, * Lucia Bronsveld, * Scheveningen , tr. (1): H.J. Roos; tr. (2): A.A.C. Rensink. a. Rens Bronsveld, * Amsterdam b. Fay Bronsveld, * Zoetermeer Ingrid Bronsveld, * Scheveningen , tr.: Mick van den Eijkel. a. Swen van den Eijkel, * Zoetermeer b. Bo Alfie van den Eijkel, * Almere c. Parcifal van den Eijkel, * Almere X 7. Jacob Bronsveld, * , , tr.: Adriana Jacoba Nutbey, * , Jeroen Bronsveld, tr.: N.N.; een kind: H.M. Bronsveld. 2. Maria Adriana Bronsveld, * , tr.: N.N. Van der Plas, wo. Zoetermeer, Waterland Jacob, volgt XI 5. X 8. Krijn Bronsveld, * , , tr.: Pieternella Korving, * Jochem Bronsveld, heeft 2 dochters, wo. Haamstede. 17

18 X 9. Jacobus Johanse Bronsveld, * Scheveningen , , tr. Den Haag : Adriaantje Koolaard, * Sint Philipsland Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Dirk van de Knijf, * , kinderloos, wo. (1999) Voorthuizenstraat 86, Den Haag. 2. Adriaan Marinus, volgt XI Johannes, volgt XI Andries Maljaard, volgt XI Catharina Bronsveld, * , tr.: Johan Boot, * a. Henk Boot. b. Paul Boot. 6. Jacobus Bronsveld, * , X 10. Johannes Bronsveld, * , , tr. (1): Elisabeth Geertruida Sieders, * , ; tr. (2): Trijntje Postma, * Uit z n 1 e huwelijk: 1. Johannes, volgt XI Catharina Elisabeth Wicharda Bronsveld, * , Uit z n 2 e huwelijk: 3. Albertha Harmina Bronsveld, * Elisabeth Maria Bronsveld, * , tr.: Albrecht Lodewijk Bastemeyer, * Helena Dorothea Bronsveld, * X 11. Wouter (Wout) Bronsveld, * Scheveningen , NHv. ~ ald , tuinder, bouwvakker, ald , Den Haag Kerkhoflaan , tr. ald : Michieltje (Chieltje) van Duyne, * Scheveningen , ald , Den Haag Kerkhoflaan , dv. Michiel en Cornelia Kuyt (Scheveningen). Zij woonden achtereenvolgens in de Marcelluspln., Ymuidendwarsstr., Wieringenstraat (uitgebombardeerd in WOII), de Pluvierstraat 216 (na 6 weken weg vanwege de Duitsers), Hendrik van Deventerstraat (tijdens WOII), de Pluvierstraat 152. Scheveningse Kerkbode, Overleden: Woensdag 15 juni j.l. werd vanuit onze Prinses Julianakerk Michieltje Bronsveld-van Duijne op de Algemene Begraafplaats begraven. Ze was echtgenote van de heer W. Bronsveld en woonde aan de Pluvierstraat 152. Geboren op het Oude Dorp, was ze de laatst overgeblevene van een gezin van zes kinderen. In 1935 trouwde ze met Wout Bronsveld. Ruim zeventig jaar man en vrouw: een bijzondere gebeurtenis! De oorlogsjaren waren spannend voor het jonge gezin. Na de oorlog, toen ook Duindorp was vrijgegeven, verhuisden ze naar de Pluvierstraat, om er nooit meer te vertrekken. Een zwaar verlies was het overlijden van de oudste zoon Arie. Nog geen dertig is hij geworden. Levenslang eeen pijnlijke wonde in het leven van de heer en mevrouw Bronsveld. Wat zagen ze uit naar hun kinderen en kleinkinderen! Arie, volgt XI Michiel, volgt XI Geertruida Petronella Louise (Truus) Bronsveld, * Scheveningen , (* Ned. Herv., 18

19 later Geref. vrijgem.), tr. Den Haag : Simon Roos, * Scheveningen , huisschilder en Mede-eigenaar schildersbedrijf 'W.Roos B.V.', Maassluis , ald.., zv. Willem en Catharina Rog (Scheveningen). a. Michelle Roos. b. Willem Roos,. c. Catharina Simone (Simone) Roos. e. Geertruida Petronella Louise (Petra) Roos. e. Danielle Roos. 4. Cornelia Margaretha (Corry) Bronsveld, * Den Haag , tr. ald : Dick Köhler, * Utrecht Project Leader Air Pollution Control bij AAF international [wo. a.e.v. Burg. Norbruislaan 52 Utrecht; Pluvierstraat 152 Scheveningen. Later Kasaidreef 45 Utrecht, Schaapsweide 1, Abstederschans 36 Nieuwegein], zv. Hendrik Johannes en M.J.M. Tiland (Utrecht). a. Paul-Vincent (Vincent) Köhler. b. Barbara Christel Köhler. c. Bastiaan Daniël Köhler. d. Michel-Lucien Köhler. 5. Wouter, volgt XI 12. X 12. Jochem Johannes Bronsveld, * Scheveningen , Driehuis , 1 of 2 jaar fotograaf, daarna vishandelaar te Dan Haag, maar het grootste deel van zijn werkzame leven leraar aan visserijscholen en een vakopleiding voor de vishandel, werkte/woonde te Santpoort, tr.: Gerretje (Gerrie Ros), * Scheveningen , Velserbroek Pieter, volgt XI Alida (Alie) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Rob Allart. 3. Petronella Gerda (Petra) Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wim de Leeuw van Weenen. 4. Gerda Bronsveld, * Den Haag , tr.: Wolter Jan Dijksma. 5. Jochem Johannes (Johan), volgt XI 14. XI. Leendert Arie Bronsveld, * Den Haag , Nunspeet , tr.: Neeltje Rog, * Kinderren hieruit: 1. Johan Simon Korving, volgt XII. XI 2. Arie Bronsveld, * Scheveningen , boekhouder, Den Haag , tr.: Cornelia Hendrina Klop, * Hellevoetsluis , ald , dv. Cornelis Jacobus en Maria Hendrina Goosens (Hellevoetsluis- Rotterdam-Den Haag). 1. Korving, volgt XII Maria Hendrina Bronsveld, * Den Haag , rel.: N.N.. 19

20 a. Alexandra Adeline, * b. Vincent Gilbert, * Johannes, volgt XII Helena Louise Bronsveld, * Den Haag , wo. Reeweide 7 Nieuwegein, tr.: Andreas Christianus Witkamp, * a. Petra Cornelie Dorine Witkamp, * b. Brenda Louise Witkamp, * Cornelis, volgt XII 4. XI 3. Johannes Cornelis Bronsveld, * Den Haag , ald , tr.: Antoinette Anne Maria Richoltz. 1. Dieuwke Antoinette Annemarie Bronsveld, * Den Haag , tr.: Darck Korthuis, * Zij had 3 kinderen: a. Peter Korthuis, * b. Annette Korthuis, * c. Michel Korthuis, * Johannes Kor Wilhelmus, volgt XII 5. XI 4. Wilhelmus Bronsveld, * Haarlem , militair Adjudant Onderofficier, Lelystad , tr. Den Haag : Johanna Arnolda de Jager * Den Haag , Amsterdam , dv. Willem Daam en Sophie Heinzman (Den Haag, Arnhem). 1. Wilhelmus, volgt XII Johanna Arnolda Bronsveld, * Den Haag , verkoopster, tr. Merzen (Dld.) : Matheus Hermanus (Theo) van der Mark, * Den Helder , militair, wo. v.d. Bergstraat 73, Den Haag, Utrecht a. Miriam Desiree van der Mark, * Bramsche (Dld.) , adiministratief medewerkster, tr. Amersfoort : Enrico van Eijsden, * Amsterdam , beveiliger. b. Ronald van der Mark, * Ankum (Dld.) , hypotheek adviseur, wo. samen ongereg.: Miranka van Bronswijk, * Amersfoort , verzorgende. 3. Gerrit Jan, volgt XII 7. XI 5. Jacob Bronsveld, * , arts, , tr.: M. G. Rietkerk. 20

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

(Scheveningen Ned. Herv.)

(Scheveningen Ned. Herv.) Familie Jongejan (Scheveningen Ned. Herv.) Inleiding: Deze inleiding van de genealogie van de familie Jongejan is vooral bedoeld om een leidraad te bieden voor onderzoekers na mij; er is nl. nog weinig

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Ooijevaar door 3 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Ooijevaar Generatie 1 1. Jacob Ooijevaar, zoon van Jan Ooijevaar en??, is gedoopt in. Hij is

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010 Index Backer, Anna (III.3) Bank, Hermannus Bruggen, Catharina Trijntje (II.2) Bruinkool, Evertje (IV.3) Burger, Matje (II.4) Decru, Amandus Floris (IV.3) Dekkers, Anna Maria Antje (II.2) Diemel, Petronella

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen)

De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) door 5 mei 2016 De nakomelingen van Adriaen van Werckhoven (familie van voermannen) Generatie 1 1. Adriaen

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN.

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN. 1 van 167 27-12-2007 11:28 I.1 Floris Lourisz van 's GRAVENMADE, pachter van een hoeve, gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek, geboren ca. 1440, overleden te Heenstede vóór 1510. Relatie met Margriet

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond 1 Egmond 1 Radbolt I Heer van Egmond (afb. 1). Kind van Radbolt uit onbekende relatie: 1 Wolbrand van Egmond, geboren in 900 in Slot de Hoef Egmond Binnen. Volgt

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling HOOFDKWARTIERSTAAT VAN DINTHER - SMALING N.L. van Dinther 2015 Generatie I 1 DINTHER, van, Johannes Nicolaus Arie, bedrijfsadviseur, wonende te Rhoon, is geboren op maandag 13 augustus 1962 te Poortugaal.

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

pagina 1 van 23 Parenteel van Matthieu / Martinus Tournier 1 Matthieu / Martinus Tournier is geboren op dinsdag 16 januari 1776 in Phisee Languedoc (France). Matthieu is overleden in Notitie bij publiceren

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

De nakomelingen van Pierre Pouchat (Poeseijat)

De nakomelingen van Pierre Pouchat (Poeseijat) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Pierre Pouchat (Poeseijat) door 16 september 2016 De nakomelingen van Pierre Pouchat (Poeseijat) Generatie 1 1. Pierre Pouchat (Poeseijat), is geboren

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Eerste generatie -------------------------------------------------- Tweede generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Tweede generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie 1. Elizabeth van Eck. Zij werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 24 september 1838. Zij overleed in Gouda (Boomgaardstraat) op 29 maart 1889. Zij trouwde de eerste keer in Gouda op

Nadere informatie

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Door Eric Hennekam Generatie 1 (proband) 1 Vincent Willem van Gogh, geboren op 30-03-1853 in Zundert. Bij de geboorteaangifte van Vincent waren

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit HENSEN

De nakomelingen van Gerrit HENSEN een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit HENSEN door 15 mei 2016 De nakomelingen van Gerrit HENSEN Generatie 1 1. Gerrit HENSEN. Hij is soldaat onder t eerste battailjon van den generaal

Nadere informatie

De nakomelingen van Hendrick Doncker

De nakomelingen van Hendrick Doncker een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hendrick Doncker door 1 mei 2016 De nakomelingen van Hendrick Doncker Generatie 1 1. Hendrick Doncker, is geboren rond 1620. Hij is getrouwd in Helmond

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Mook

Parenteel van Pieter Mook Parenteel van Pieter Mook MookGen 2012 Dit is een stamboomreeks van familie Mook. Heeft u op- of aanmerkingen. Mail naar stamboommook@gmail.com Pagina 2 van 20 Parenteel van Pieter Mook 1 Pieter Mook is

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Parenteel van Andre (Andries) Maas

Parenteel van Andre (Andries) Maas Parenteel van Andre (Andries) Maas 1 Andre (Andries) Maas is geboren in Graauw en Langendam. Andre (Andries) trouwde met Jeanne (Johanna) de Veijlder. Kinderen van Andre (Andries) en Jeanne (Johanna):

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Genealogie. familie Korteweg. Zevenbergse tak

Genealogie. familie Korteweg. Zevenbergse tak Familie Korteweg, Zevenbergse taak, versie augustus 2012, pagina 1 Genealogie familie Korteweg Zevenbergse tak augustus 2012 1 Familie Korteweg, Zevenbergse taak, versie augustus 2012, pagina 2 1 AERT

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander Parenteel van Arien Hendricks Ottelander I Arien Hendricks Ottelander is geboren omstreeks 1670. Arien is overleden. Arien trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 met [waarschijnlijk] Aantje Willems,

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 december 1839, Gehuwd op 19 april

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Josephus Holtzer. Hij trouwde Dorothea Wageners. 2. i. Johannes Holtzer geb. 07-04-1762. Tweede generatie 2. Johannes Holtzer, geb. 07-04-1762 te Schilingsfurst, overl. 02-02-1845 te

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Parenteel van Goosen Claas van Schaik

Parenteel van Goosen Claas van Schaik Parenteel van Goosen Claas van Schaik I Goosen Claas van Schaik. Goosen is overleden. Goosen: (1) trouwde met Neeltje Cornelis. Neeltje is overleden. (2) trouwde omstreeks 1655 met Maria Jans. Maria is

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie